Wednesday, 12 Jun 2024

China vormt ‘grootste uitdaging’ voor mondiale veiligheid en welvaart

Het Chinese regime vormt “de grootste uitdaging” voor de veiligheid en de welvaart in de wereld, aldus de Britse premier Rishi Sunak.

Op de laatste dag van de top van de Groep van Zeven (G7) in Japan zei Sunak: “China vormt de grootste uitdaging van onze tijd voor de veiligheid en de welvaart in de wereld. China wordt thuis steeds meer autoritair en in het buitenland steeds assertiever.

De minister-president zei dat de mogendheden van de G7 heel helder zijn over het risico dat China vormt.

Hij zei: “We zullen samenwerken als de G7 en andere landen ervoor zorgen dat we onszelf kunnen vrijwaren van risico’s en de kwetsbaarheid van toeleveringsketens die we hebben gezien van China, de nodige stappen ondernemen om ons te beschermen tegen vijandige investeringen, en dit doen op een manier waarmee we elkaar niet schaden.”

“Er is volledige vastberadenheid en eenheid binnen de G7, waarbij allereerst gewoon de systemische uitdaging wordt erkend die China vormt voor de wereldorde,” zei Sunak, eraan toevoegend: “Het is het enige land dat zowel de middelen als de intentie heeft om de wereldorde te hervormen.”

Hij zei dat de leiders van de G7 gesprekken hebben gevoerd over “het voorkomen dat belangrijke technologie die relevant is voor onze veiligheid naar China weglekt”.

“Dit gaat allemaal over risico’s wegnemen, niet over ontkoppelen,” zei hij. “Met de G7 nemen we stappen om te voorkomen dat China economische dwang gebruikt om zich te mengen in de soevereine aangelegenheden van anderen.”

‘Risico’s wegnemen’

De opmerkingen van de Britse premier volgden op besprekingen tijdens de G7-top in Hiroshima, die niet alleen gericht waren op het steunen van het verzet van Oekraïne tegen de Russische invasie, maar ook op het aangaan van de uitdagingen die het regime van de Chinese Communistische Partij (CCP) stelt.

In een gezamenlijke verklaring van zaterdag zeiden de G7-leiders: “Onze beleidsaanpak is niet bedoeld om China te schaden en evenmin om de economische vooruitgang en ontwikkeling van China te dwarsbomen. Wij ontkoppelen niet en keren ons niet naar binnen.”

Maar zij zeiden dat “risicovermindering en diversificatie” nodig zijn om de economische veerkracht te garanderen, en voegden eraan toe dat de G7-landen “overdreven afhankelijkheden” in hun kritieke toeleveringsketens zullen verminderen.

Zij zeiden ook dat de G7-mogendheden “kwaadaardige praktijken, zoals onrechtmatige technologieoverdracht of openbaarmaking van gegevens, zullen aanpakken” en “bepaalde geavanceerde technologieën” zullen beschermen die kunnen worden gebruikt om de nationale veiligheid te bedreigen.

De verklaring bevestigde opnieuw de noodzaak van vrede in de Straat van Taiwan en drong er bij China op aan druk uit te oefenen op Rusland om een einde te maken aan de agressie in Oekraïne.

‘Tijdperkbepalende uitdaging’

De regering van Sunak bestempelde China als een ‘tijdperkbepalende uitdaging’ in de Britse update van het buitenlands beleid, zonder het een ‘bedreiging’ te noemen zoals Sunak vorig jaar deed tijdens zijn kandidatuur voor het leiderschap.

Hij en minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly hebben de retoriek van een koude oorlog met China verworpen, met als argument dat het land een belangrijke rol speelt in mondiale aangelegenheden.

Vorige week bleek dat Sunak ook is teruggekomen op zijn campagnebelofte om alle Confuciusinstituten in het VK te verbieden.

Een woordvoerder van Downing Street zei op 16 mei dat de regering “bezorgdheid over de overzeese inmenging” in het hoger onderwijs erkent en actie onderneemt om alle overheidsfinanciering van Confuciusinstituten in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten.

Maar hij zei dat de regering momenteel oordeelt dat “het onevenredig zou zijn om ze te verbieden”.

Sunaks voorganger Liz Truss, die op reis was naar Taiwan, zei op 17 mei dat de instituten “onmiddellijk moeten worden gesloten.”

Truss zei dat het niet aan het Westen is om te kiezen of het in een koude oorlog wil zitten of niet, omdat Peking “hun keuze al heeft gemaakt.”

De voormalige premier waarschuwde de Britse regering voor toekomstige integratie met de Chinese economie en riep op tot een “economische NAVO” naar het model van het Coördinatiecomité voor Multilaterale Exportcontroles, een informele organisatie van het Westblok die tijdens de Koude Oorlog embargo’s tegen het Sovjetblok coördineerde.

Lily Zhou, PA Media en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 mei 2023): China Poses ‘Biggest Challenge’ to Global Security and Prosperity, UK Prime Minister Warns

De nieuwe Britse premier Rishi Sunak zegt dat hij de ‘fouten’ van zijn voorganger zal herstellen en voor stabiliteit zal zorgen

De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft gezworen de “fouten” van zijn voorganger Liz Truss te zullen rechtzetten en de economische stabiliteit en het vertrouwen te herstellen.

Sunak, 42, werd de jongste premier in meer dan 200 jaar na zijn benoeming in Buckingham Palace door koning Charles III op 25 oktober.

In Downing Street zei de nieuwe premier dat het Verenigd Koninkrijk wordt geconfronteerd met een “diepe economische crisis” als gevolg van de nasleep van de COVID-19 pandemie en de Russische invasie in Oekraïne.

Koning Charles III verwelkomt Rishi Sunak tijdens een audiëntie op Buckingham Palace, in Londen op 25 oktober 2022, waar hij de nieuweleider van de Conservatieve Partij heeft verzocht premier te worden en een nieuwe regering te vormen. (Aaron Chown – WPA Pool/Getty Images)

Sunak bracht hulde aan zijn voorganger, die moest aftreden nadat haar plan om belastingverlagingen te financieren met overheidsleningen onrust veroorzaakte op de financiële markten. Hij zei dat ze “niet verkeerd” was door economische groei na te streven.

Maar hij zei ook dat er “fouten” waren gemaakt in haar poging dat te doen, en dat hij was gekozen tot leider van de Conservatieve Partij en premier “deels om ze te herstellen”.

Niet ontmoedigd

Sunak suggereerde dat zijn regering “moeilijke beslissingen” zal nemen om de staatsschuld terug te dringen.

“Ik zal economische stabiliteit en het vertrouwen centraal stellen op de agenda van deze regering. Dit betekent dat er moeilijke beslissingen moeten worden genomen,” zei hij.

“De regering die ik leid, zal de volgende generatie, uw kinderen en kleinkinderen, niet opzadelen met een schuld die wij zelf niet kunnen betalen”, voegde hij eraan toe.

Sunak beloofde dat zijn regering “integriteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid op elk niveau” zal tonen en hij beloofde dat hij het vertrouwen van het Britse publiek zal terugwinnen.

Hij zei dat hij “niet ontmoedigd” is door de taak die hem wacht en dat hij “klaar is om het land naar de toekomst te leiden”.

“Ik besef hoe moeilijk het is en ik begrijp ook dat ik moet werken aan het herstel van het vertrouwen na alles wat er is gebeurd”, zei hij. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik niet bang ben. Ik ken het hoge ambt dat ik heb aanvaard en ik hoop aan de eisen ervan te voldoen.”

Blitzcarrière

Sunak werd in 1980 in Southampton geboren uit Punjabische ouders. Zijn vader was huisarts en zijn moeder runde een apotheek, waar hij hielp met de boekhouding.

Na een privéopleiding aan het Winchester College en een graad in filosofie, politiek en economie (PPE) in Oxford, volgde hij een MBA aan de Stanford University in Californië, waar hij zijn vrouw, Akshata Murty, de dochter van de zesde rijkste man van India, ontmoette.

Minister van Financiën Rishi Sunak en zijn vrouw Akshata Murty wonen een receptie bij ter ere van de British Asian Trust in het British Museum in Londen op 9 februari 2022. (Ian West/PA Media)

Een succesvolle zakencarrière, waarbij hij werkte voor Goldman Sachs en als hedgefondsmanager, zorgde ervoor dat hij toen hij rond zijn dertigste besloot de politiek in te gaan al schatrijk was.

In 2015 werd hij parlementslid voor het kiesdistrict Richmond in North Yorkshire en onder Theresa May diende hij als onder-staatssecretaris in het ministerie van Huisvesting, Gemeenschappen en Lokaal Bestuur. Door Boris Johnson werd hij gepromoveerd tot staatssecretaris bij het ministerie van Financiën.

In februari 2020 werd hij op 39-jarige leeftijd minister van Financiën, toen zijn voorganger Sajid Javid ontslag nam.

Sunak heeft er slechts zeven jaar over gedaan van parlementslid tot premier. Geen enkele andere Britse politicus in de moderne geschiedenis heeft hetzelfde traject afgelegd in zo’n korte periode.

PA Media heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 oktober 2022): New UK Prime Minister Rishi Sunak Vows to Fix Predecessor’s ‘Mistakes,’ Ensure Stability

Liz Truss treedt af als Britse premier na amper 6 weken in functie

Liz Truss, die pas zes weken geleden premier van het Verenigd Koninkrijk werd, is afgetreden nadat een groot aantal Conservatieve parlementsleden het vertrouwen in haar leiderschap had verloren.

Ze zal de kortstzittende Britse premier in de geschiedenis worden, nadat ze er niet in slaagde een openlijke opstand van haar eigen parlementsleden, die haar vertrek eisten, in te dammen.

In haar toespraak in Downing Street donderdagmiddag zei Truss dat ze koning Charles III had ingelicht over haar ontslag als leider van de Conservatieve Partij.

Premier Liz Truss, bijgestaan door echtgenoot Hugh O’Leary, kondigt haar ontslag aan in Downing Street 10, Londen, op 20 oktober 2022. (Leon Neal/Getty Images)

Met haar man Hugh O’Leary aan haar zijde, zei ze dat ze erkent “dat ik gezien de situatie het mandaat op grond waarvan ik door de Conservatieve Partij ben verkozen, niet kan waarmaken”.

Truss zei dat ze aanblijft als premier tot een opvolger is aangewezen via een voorzittersverkiezing die in de komende week wordt gehouden.

“Dit zal ervoor zorgen dat we op onze koers blijven om ons begrotingsplan uit te voeren en de economische stabiliteit en nationale veiligheid van ons land te handhaven,” zei ze.

Maar de oppositiepartijen hebben opgeroepen tot onmiddellijke algemene verkiezingen.

Labour-voorzitter Sir Keir Starmer eiste “onmiddellijk” algemene verkiezingen zodat het land “een kans op een nieuwe start” krijgt.

Hij zei dat de Conservatieve Partij “heeft laten zien dat zij niet langer een mandaat heeft om te regeren” en “het Britse publiek verdient een behoorlijke stem over de toekomst van het land”.

Liberaal Democratisch leider Sir Ed Davey zei: “We hebben geen behoefte aan nog een conservatieve premier die ons van de ene crisis naar de andere slingert. We hebben nu algemene verkiezingen nodig en de Conservatieven moeten de macht afstaan.”

Labour-voorzitter Keir Starmer spreekt tijdens de TUC-conferentie in het Brighton Centre in Brighton, Engeland, op 20 oktober 2022. (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Het einde van “Trussonomics”

Truss werd op 5 september premier na het verslaan van voormalig Minister van Financiën Rishi Sunak in de voorzittersverkiezing van de Conservatieve Partij, die werd opgestart na het aftreden van Boris Johnson.

Daarna begon ze met de uitvoering van haar economische visie om van Groot-Brittannië een “economie met lage belastingen en hoge groei te maken die kan profiteren van de vrijheden van Brexit”.

Haar regering gebruikte de “mini-begroting”, die op 23 september door de toenmalige minister van Financiën Kwasi Kwarteng werd ingediend, om haar nieuwe economische programma, ook wel “Trussonomics” genoemd, op te starten met enorme belastingverlagingen ter waarde van 45 miljard pond (51,7 miljard euro).

De Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng bezoeken Berkeley Modular, in Northfleet, Engeland, op 23 september 2022. (Dylan Martinez/WPA Pool/Getty Images)

Maar het liep helemaal verkeerd af, want haar plan om de belastingverlagingen te financieren met staatsleningen in plaats van bezuinigingen leidde tot de vrees voor een onhoudbare staatsschuld.

De daaropvolgende onrust op de financiële markten deed het pond sterk dalen ten opzichte van de dollar en leidde tot een stijging van de leenkosten voor zowel de regering als de Britse huishoudens.

Truss werd gedwongen Kwarteng te ontslaan en een reeks vernederende ombuigingen uit te voeren. Jeremy Hunt, de nieuwe minister van Financiën, maakte vervolgens bijna haar hele economische plan, dat nog maar drie weken geleden was opgesteld, ongedaan.

Ondanks haar inspanningen om haar premierschap te redden, is volgens de opiniepeilingen de steun voor haar en haar Conservatieve Partij ingestort, terwijl Labour nu een comfortabele voorsprong heeft.

Met de 44 dagen dat Truss in functie is geweest breekt ze het record van het kortste premierschap tot nu toe, die van staatsman George Canning, die in 1827 118 volle dagen als premier doorbracht voordat hij in functie overleed.

PA Media heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 oktober 2022): Liz Truss Resigns as UK Prime Minister After Just 6 Weeks in Post

VK draait belastingverlagingen terug en vermindert energiehulp om markten te kalmeren

De kersverse minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk, Jeremy Hunt, heeft de door zijn voorganger beloofde belastingverlagingen teruggedraaid en de steun voor energierekeningen van huishoudens teruggeschroefd in een poging de financiële stabiliteit te herstellen na weken van marktturbulentie.

Hunt werd op 14 oktober minister van Financiën om de Britse regering fiscaal geloofwaardiger te maken nadat de “mini-begroting” van zijn voorganger Kwasi Kwarteng, die onder meer 45 miljard pond (51,7 miljard euro) aan ongefinancierde belastingverlagingen omvatte, de financiële markten de stuipen op het lijf joeg, wat leidde tot een daling van de waarde van het pond en het stijgen van de kosten voor leningen.

In een televisieverklaring van 17 oktober maakte Hunt bijna het hele economische plan ongedaan dat Kwarteng iets meer dan drie weken geleden met de enthousiaste steun van de Britse premier Liz Truss had opgesteld.

“Het is een diepgewortelde conservatieve waarde, en een waarde die ik deel, dat mensen meer van het geld dat ze verdienen moeten houden,” zei Hunt. “Maar in een tijd waarin de markten terecht vragen om toezeggingen voor duurzame overheidsfinanciën, is het niet juist om te gaan lenen om deze belastingverlaging te financieren.”

Premier Liz Truss tijdens een persconferentie in de briefingroom in Downing Street, Londen, op 14 oktober 2022. (Daniel Leal/PA Media)

De grote fiscale ommekeer

Na negatieve reacties van de financiële markten werd Truss gedwongen tot een reeks ombuigingen, waaronder het schrappen van het plan om het toptarief van 45 procent voor belastingen te verlagen en de vennootschapsbelasting te bevriezen.

Nu heeft Hunt een groot deel van de resterende belastingplannen uit de minibegroting geschrapt. Hij zei dat hij afziet van plannen om het basistarief van de belasting te verlagen tot het land het zich kan veroorloven het te verlagen.

De door zijn voorganger beloofde verlaging van de dividendbelasting gaat ook niet door, net als het btw-vrij winkelen voor toeristen, de bevriezing van de alcoholaccijnzen en de versoepeling van de IR35-regels voor zelfstandigen.

Hunt zei dat de belastingmaatregelen alleen al 32 miljard pond (36 miljard dollar) zullen opbrengen, nadat economen hadden geschat dat de regering te maken heeft met een zwart gat van 60 miljard pond (68 miljard dollar) in de overheidsfinanciën.

Minder energiehulp

Hunt verminderde ook de energieprijsondersteuning die de regering aan huishoudens en bedrijven had beloofd.

Hij zei dat de energieprijsgarantie, die de prijzen gedurende twee jaar zou beperken, in april afloopt, waarna de regering de hulp vooral zal richten op degenen die er het meest behoefte aan hebben.

Hunt noemde de energieprijsgarantie “een baanbrekend beleid om miljoenen mensen door een moeilijke winter heen te helpen”.

Hij bevestigde dat de beloofde steun tot april zal worden gegarandeerd, maar dat “het niet verantwoord zou zijn om de overheidsfinanciën te blijven blootstellen aan een onbeperkte volatiliteit van de internationale gasprijzen”.

Het ministerie van Financiën zal onderzoeken hoe energierekeningen na april kunnen worden ondersteund en zal een nieuw beleid ontwikkelen dat “de belastingbetaler aanzienlijk minder zal kosten dan vooraf gepland en tegelijkertijd voldoende steun zal bieden aan degenen die het nodig hebben”, aldus Hunt.

“Alle steun voor bedrijven zal gericht zijn op degenen die het zwaarst worden getroffen en de nieuwe aanpak zal energie-efficiëntie beter stimuleren”, zei hij.

Een vernederende terugval

Ongeveer een uur na de verklaring van Hunt schreef de premier op Twitter: “Het Britse volk verlangt terecht naar stabiliteit, en daarom pakken we de ernstige uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd in deze verslechterende economische omstandigheden. We hebben actie ondernomen om een nieuwe koers uit te zetten voor groei die mensen in het hele Verenigd Koninkrijk ondersteunt en iets oplevert.”

Gevraagd naar het geloofwaardigheidsprobleem waarmee Truss nu wordt geconfronteerd na de ommezwaai in de begroting, hield haar officiële woordvoerder vol dat zij voor “stabiel leiderschap” zorgt.

“De premier luistert naar het publiek,” zei de woordvoerder. “Ze luistert naar advies van de markten, ze luistert naar haar collega’s, en ze neemt de nodige moeilijke beslissingen om onze aanpak te veranderen, zodat we voor economische stabiliteit kunnen zorgen en inderdaad die stabiliteit van leiderschap kunnen behouden, wat belangrijk is.”

Maar de belangrijkste oppositiepartij Labour zei dat de Conservatieven “alle geloofwaardigheid hebben verloren.”

Rachel Reeves, de schaduwkanselier van Labour, zei dat de Conservatieven niet het “vertrouwen en de stabiliteit” kunnen bieden die nodig zijn voor groei.

“De vernederende terugval in hun energieplan roept opnieuw de vraag op waarom ze geen eenmalige belasting voor de energieproducenten invoeren om de rekening te helpen betalen. vroeg Reeves.

PA Media heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 oktober 2022): UK Reverses Tax Cuts, Scales Back Energy Help to Calm Markets

Belastingverlaging “moreel en economisch juist”: Britse premier

De Britse premier Liz Truss heeft haar belastingverlagingsplan verdedigd als “moreel en economisch” juist, maar probeerde de bezorgdheid over de stijgende overheidsleningen weg te nemen door te beloven “fiscaal verantwoordelijk” te zijn.

In haar toespraak tot het congres van de Conservatieve Partij in Birmingham op woensdag beloofde Truss het land door de “storm” te loodsen en “Groot-Brittannië in beweging te krijgen”.

Dit komt nadat het plan van haar regering om enorme belastingverlagingen te financieren met staatsleningen beleggers opgeschrikt heeft en tot onrust op de financiële markten heeft geleid.

Kanselier Kwasi Kwarteng onthulde op 23 september het grootste pakket belastingverlagingen in een halve eeuw in een poging de groei te stimuleren. Dit leidde echter tot paniek onder beleggers die zich zorgen maakten over de toename van de overheidsleningen, waardoor het pond daalde en de financieringskosten stegen.

Groei, groei en nog eens groei

Ondanks het feit dat ze gedwongen werd haar plannen te laten varen om het toptarief van 45% te schrappen, vertelde Truss de conferentie dat de regering “op koers moet blijven” bij het nastreven van haar topprioriteit – “Groei, groei en nog eens groei”.

Ze zei dat ze “bereid is om harde keuzes te maken”, omdat “we geen alternatief hebben als we onze economie weer willen laten groeien”.

De premier benadrukte: “Belastingen verlagen is moreel en economisch de juiste keuze. Moreel, omdat de staat niet haar eigen geld uitgeeft. Zij geeft het geld van de mensen uit. Economisch, want als mensen meer van hun eigen geld overhouden, worden ze geïnspireerd om meer te doen van datgene waar ze goed in zijn.”

Een economie met lage belastingen is een teken dat “Groot-Brittannië klaar is om zaken te doen,” zei ze.

Maar in een poging om de markten te kalmeren, beloofde Truss “een ijzeren greep te houden op de financiën van het land”.

“Ik geloof in een stabiele munt en een slanke staat,” zei ze, eraan toevoegend dat haar regering “altijd fiscaal verantwoordelijk zal zijn.”

Anti-groei coalitie

De toespraak werd kort verstoord door Greenpeace demonstranten met een vlag waarop stond “wie heeft hier voor gestemd?” voordat ze de conferentiezaal werden uitgezet.

Later in haar toespraak noemde Truss klimaatactivisten als “vijanden van het bedrijfsleven” als onderdeel van een “anti-groei coalitie,” waartoe ook oppositiepartijen, vakbonden en “Brexit-ontkenners” behoren.

“Ik zal niet toestaan dat de anti-groei coalitie ons tegenhoudt”, zei ze. “Het feit is dat ze liever protesteren dan doen. Ze praten liever op Twitter dan dat ze moeilijke beslissingen nemen.”

De “coalitie” leurt altijd met “dezelfde oude antwoorden”, zei ze. “Het is altijd meer belastingen, meer regelgeving en meer bemoeienis.”

De belangrijkste oppositiepartij Labour verwierp Truss’s karakterisering.

Labour’s schaduwkanselier Rachel Reeves zei: “Liz Truss is de laatste 10 jaar minister geweest. Zij heeft mee aan de basis gestaan van een conservatieve economie die heeft geleid tot de vlakke lonen en de lage groei waar zij vandaag op wees.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 oktober 2022): Cutting Taxes ‘Right Thing to Do Morally and Economically’: UK Prime Minister

‘Politiek van afgunst’ zal Britse regering niet afschrikken bij belastingverlaging om groei te stimuleren: Minister

De Britse regering zal zich geen zorgen maken over de “politiek van afgunst” bij haar pogingen om de economische groei te stimuleren met de grootste belastingverlagingen in 50 jaar, aldus een minister.

De nieuwe regering van premier Liz Truss onthulde vrijdag het grootste pakket belastingverlagingen in een halve eeuw, dat jaarlijks 45 miljard pond (49 miljard euro) zal kosten en de groei van de Britse economie moet stimuleren.

Met meer dan 70 miljard pond (76 miljard euro) aan extra leningen heeft kanselier Kwasi Kwarteng een geplande verhoging van de vennootschapsbelasting geschrapt, het toptarief van de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens afgeschaft, een geplande verlaging van het basistarief van de inkomstenbelasting vervroegd en de zegelrechten voor huizenkopers verlaagd.

De Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng bezoeken Berkeley Modular in Northfleet, Engeland, op 23 september 2022. (Dylan Martinez – WPA Pool/Getty Images)

De belangrijkste oppositiepartij Labour zei dat de belastingverlagingen alleen de rijkste 1 procent ten goede zullen komen en de volgende generatie slechter af zal zijn.

Labour leider Sir Keir Starmer schreef op Twitter: “Tory casino economie gokt met de hypotheken en financiën van elk gezin in het land.”

In gesprek met supporters in Liverpool voorafgaand aan de jaarlijkse conferentie van de partij, zei hij dat de ideologie van de Conservatieve Partij is om “de rijken rijker te maken en niets te doen voor werkende mensen.”

Zijn plaatsvervanger Angela Rayner vertelde de BBC dat de regeringsaanpak van “trickle-down economics” een “gevaarlijke gok” is.

Belastingen verlagen ‘voor iedereen’

Chris Philp, chief secretary to the Treasury, deed de kritiek af als “politiek van afgunst”.

Hij vertelde Times Radio op zaterdag: “We gaan doen wat goed is voor het hele land. Dat betekent belastingverlaging voor iedereen, laagverdieners maar ook grootverdieners.”

“We gaan doen wat juist is, we gaan voor groei zorgen. En we gaan ons geen zorgen maken over de politiek van afgunst, welke vorm die ook aanneemt.”

Philp zei ook dat het belastingverlagingsprogramma “geen gok is, maar een noodzaak.”

Zijn opmerkingen komen overeen met die van Kwarteng, die vrijdag tegen verslaggevers zei: “Het is geen gok. Wat wel een gok is, is denken dat je belastingen kunt blijven verhogen en dat je tegelijk welvaart kunt krijgen, wat duidelijk niet heeft gewerkt.”

Controversieel plan

Het programma voor belastingverlaging werd verwelkomd door bedrijfsleiders en de Confederation of British Industry (CBI) noemde het een “keerpunt voor onze economie”.

Het Adam Smith Institute, een denktank voor de vrije markt, zei dat het “ongelooflijk bemoedigend is om zoveel groeibevorderende beleidsmaatregelen te zien”. Ook het Institute of Economic Affairs (IEA) noemt het “verfrissend” en een “zeer bemoedigend begin”.

Maar de economische denktank Institute for Fiscal Studies (IFS) heeft voorbehoud gemaakt. “De omvang van deze belastingverlagingen, samen met de vertraging van de economie, betekent dat, tenzij er iets opmerkelijks gebeurt, we op een onhoudbare weg zullen zitten wat betreft leningen en dat we op een gegeven moment waarschijnlijk belastingverhogingen zullen moeten doorvoeren of bezuinigingen zullen moeten doen om een aantal van deze verlagingen te compenseren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 september 2022): ‘Politics of Envy’ Won’t Deter UK Government as It Cuts Taxes to Spur Growth: Minister

Verenigd Koninkrijk zegt dat sancties kunnen worden opgeheven als Rusland troepen terugtrekt uit Oekraïne

De westerse sancties tegen Rusland kunnen worden opgeheven als Rusland zijn invasietroepen uit Oekraïne terugtrekt en belooft geen “verdere agressie” te zullen plegen, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss.

In een interview met The Sunday Telegraph zei Truss dat de sancties alleen kunnen worden opgeheven met een volledig staakt-het-vuren en terugtrekking en toezeggingen dat er geen verdere agressie zal zijn.

“De sancties zullen snel opnieuw worden ingesteld als Rusland in de toekomst nog meer agressie pleegt”, zei zij.

Haar opmerkingen sluiten aan bij die van haar Amerikaanse ambtgenoot, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die heeft gezegd dat het reisverbod en de bevriezing van tegoeden niet bedoeld zijn om permanent te zijn en dat de sancties kunnen worden opgeheven in het geval van een feitelijke, onomkeerbare terugtrekking van de Russische troepen.

Rook stijgt op van een Russische tank die door de Oekraïense strijdkrachten is vernietigd aan de kant van een weg in de regio Lugansk op 26 feb. 2022. (Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images)

Nu de Russische troepen het naar verluidt moeilijk hebben op het slagveld, kunnen deze opmerkingen van westerse topdiplomaten worden gezien als een mogelijke stimulans voor president Vladimir Poetin om zijn verliezen te beperken en een deal te sluiten met Oekraïne.

In haar interview zei Truss dat zij niet gelooft dat het de Russen momenteel ernst is met de onderhandelingen en dat het Westen nog steeds dubbel zo hard moet optreden bij de sancties tegen Rusland en de militaire hulp aan Oekraïne.

Maar ze zei dat ze een gespecialiseerde onderhandelingseenheid heeft opgezet om Oekraïne te ondersteunen als de Russen serieus willen onderhandelen.

“Als het tijd wordt voor onderhandelingen, wil ik dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rol speelt bij de steun aan Oekraïne om een akkoord te bereiken dat werkt”, zei zij.

In elk toekomstig akkoord, zei Truss, moet er een “echt staakt-het-vuren” komen, een “echte terugtrekking van troepen uit Oekraïne” en “echte drukmiddelen om Rusland in de toekomst een halt toe te roepen aan eventuele toekomstige agressie.”

De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dat het VK en de Europese Unie, ondanks hun meningsverschillen over het Noord-Ierse protocol in de post-Brexit handelsovereenkomst, heel nauw samenwerken aan de westerse reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Zij prees de bijdrage van de EU, waaronder haar inspanningen om haar afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, onder meer door de aankoop van vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk op sommige gebieden van mening verschilt met de EU, zei Truss: “In wezen zijn we allemaal democratische naties, geloven we allemaal in vrijheid en het recht van mensen om hun eigen regering te kiezen en zijn we zeer verenigd in de strijd”.

PA Media heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (27 maart 2022): UK Says Sanctions Could Be Lifted If Russia Withdraws Troops From Ukraine