Saturday, 25 May 2024

Voormalige Poolse president die het communisme omver wierp, dringt er bij de VS op aan ‘Rusland te helpen vreedzaam te zijn’.

De Verenigde Staten moeten de internationale orde leiden om Rusland te helpen hervormen en opnieuw te integreren in de wereldgemeenschap, aldus een voormalig president van Polen.

Als de Verenigde Staten er niet in slagen om op dit moment het voortouw te nemen, zou de internationale orde die zij mede hebben gecreëerd, kunnen uiteenvallen, zei Lech Walesa tijdens een lezing op 8 februari in de denktank Center for Strategic and International Studies. Zelf speelde hij een cruciale rol bij de omverwerping van het communisme in zijn land.

“Veel van de beschavingen uit het verleden stortten in omdat ze ergens onderweg het leiderschap hebben verloren, en wij gaan dezelfde kant op,” zei Walesa via een vertaler.

“Maar het lot heeft Amerika de rol van leider gegeven in deze veranderingen, en de VS kan zich nu niet terugtrekken.”

Hij zei dat de Verenigde Staten het streven van Oekraïne naar een democratische regering moeten steunen, maar dat blijvende vrede alleen mogelijk is als de mensen in Rusland zich inzetten om hun eigen regering te hervormen.

“Laten we deze cyclus afmaken,” zei Walesa. “De wereld is mooi. Rusland is ook mooi, maar als het vreedzaam is.”

“Help Rusland vreedzaam te zijn. Maar niet met tanks. Overtuig ze. Laat ze beseffen wat er moet gebeuren.”

VS moet de erfenis van het communisme ‘slopen’

Walesa was de eerste Poolse president die door het volk werd gekozen nadat hij de vreedzame vakbond Solidarność (‘Solidariteit’) had geleid om een einde te maken aan de communistische heerschappij aan het einde van de Koude Oorlog.

Verwijzend naar de communistische machten van de 20e eeuw, zei hij dat hij had geprobeerd om “het oude systeem van de wereld te slopen”, maar dat de “structuren” van het communisme nog steeds bestaan in Rusland onder leider Vladimir Poetin, evenals in China en elders.

“Welnu, we hebben het niet helemaal gesloopt, want Rusland en China bleven over,” zei Walesa, die van 1990 tot 1995 president was.

Video: Lech Walesa: ‘Communism’s Days Are Numbered Wherever It Exists’

“Maar dat sloopwerk was om iets nieuws op te bouwen.”

Walesa zei dat de Russische agressie van de afgelopen twintig jaar deels te wijten is aan het feit dat het Russische volk nooit de kans heeft gekregen om hun regeringssysteem echt te hervormen en zich te bevrijden van tirannie.

“In theorie lijkt het communisme misschien beter,” zei hij. “Daarom zijn veel mensen in het Westen dwaas genoeg om in het communisme te geloven.”

“Het ‘ziet’ er alleen maar goed uit. Wat mensen niet weten is dat het niet uitvoerbaar is. Daarom zeg ik: verwerp het.”

Hij suggereerde dat de door de VS geleide inspanning om de Russische “Sovjet”-agressie tegen te gaan zou mislukken tenzij deze zich zou richten op het vreedzaam helpen van het Russische volk om hun eigen regering te hervormen en een betere manier van leven te bereiken.

“Als we de Sovjets niet helpen om hun eigen systeem te veranderen, zullen ze ons blijven vertrappen,” zei Walesa.

“Als jullie dit niet doen en naar de revolutionairen luisteren, zal Rusland achter jullie aankomen.”

De Verenigde Staten en hun bondgenoten zouden daarom moeten handelen om orde te scheppen en een definitief einde te maken aan het communisme en de politieke structuren die daaruit voortkwamen en die nog steeds in China en Rusland bestaan, zei hij.

“We hebben zowel Rusland als China binnen handbereik,” zei Walesa. “We kunnen ze in onze vuist sluiten.”

“Als de VS deze kans niet aangrijpt, zullen onze kleinkinderen het ons nooit vergeven.”

Propaganda belangrijker dan tanks

Ondanks de harde retoriek onderstreepte Walesa dat duurzame vrede met Rusland nooit mogelijk zou zijn als de Verenigde Staten zich alleen zouden richten op militaire overwinning.

In plaats daarvan stelde hij voor dat de bondgenoten en partners van Oekraïne de strijd aangaan met de propaganda gericht op het Russische volk om hen te laten weten wat er in Oekraïne en hun eigen land gebeurt. Deze informatie is steeds moeilijker te verkrijgen via de door de staat gecensureerde media in Rusland.

Dergelijke taken zouden zo eenvoudig kunnen zijn als massale brievencampagnes, zei Walesa. Leden van de internationale gemeenschap zouden de buren van de honderdduizenden Russen die gedood of gewond zijn tijdens gevechten in Oekraïne kunnen schrijven met de vraag waarvoor ze gestorven zijn.

Door de waarheid te vertellen over het aantal Russische slachtoffers, door de corruptie van het Poetin-regime aan te tonen en door het Russische volk aan te moedigen om zich weer aan te sluiten bij de internationale gemeenschap, kan er misschien toch duurzame vrede komen, zei hij.

Militaire steun zou nog steeds nodig zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne niet wordt veroverd en gedemilitariseerd, merkte hij op, maar de primaire inspanningen van de Verenigde Staten moeten gericht zijn op het vreedzaam helpen van de Russen om hun eigen regering te overwinnen en te hervormen.

“Natuurlijk moet je de militaire hulp blijven steunen omdat ze [nu eenmaal] op elkaar aan ‘t schieten zijn,” zei Walesa.

“[Maar] besteed meer aandacht aan sterke propagandaoplossingen. Gebruik vreedzame manieren.”

Hij waarschuwde ook voor oorlogshaviken in de Verenigde Staten en elders die militaire operaties als het enige middel zien om de overwinning te behalen. Of, erger nog, ze proberen zulke conflicten uit te buiten voor hun eigen gewin.

“Ik maak me zorgen dat er iemand is die dit probleem alleen met militaire middelen wil oplossen. Ze willen geld verdienen aan militaire uitgaven, die Rusland nog 20 of 30 jaar zouden verzwakken, en dan zouden ze geld verdienen aan de wederopbouw,” zei Walesa.

“Het hoeft niet zo te zijn dat de VS met hun dollars betalen voor alle anderen in de wereld. Je moet oplossingen voorbereiden voor onderwerpen die nu belangrijk zijn, anders zullen we de beschaving waarin we nu leven vernietigen.”

Een moment van luchtigheid inbouwend, zei hij: “Als jullie niet willen leiden, geef het dan maar aan ons … en wij, Polen, zullen wel de leiding nemen.”

Een nieuw tijdperk creëren

Walesa toonde zich bezorgd dat de lange schaduw van het communisme, waaraan hij zo hard heeft gewerkt om Polen van te bevrijden, zijn duisternis over de wereld zou blijven werpen.

Met dat in gedachten deelde hij een persoonlijke anekdote over een onvervulde ambitie die hij had als eerste postcommunistische president van Polen.

Walesa onthulde dat hij van plan was om tijdens zijn presidentschap Polen, Oekraïne en Wit-Rusland aan te moedigen om samen lid te worden van de NAVO en de Europese Unie en zo hun plaats in de democratische en op regels gebaseerde orde te verstevigen.

Daarna verloor hij zijn herverkiezingscampagne. Polen sloot zich inderdaad aan bij de NAVO en de EU, maar Wit-Rusland liet zijn regering geleidelijk overheersen door Moskou, terwijl Oekraïne op drift raakte en nooit de volledige democratie en transparantie bereikte die de rest van het Westen geniet.

“Polen vluchtte naar de NAVO en de Europese Unie. Oekraïne bleef achter,” zei Walesa.

“Ik denk dat als Polen er niet in geslaagd was om lid te worden van de NAVO en de Europese Unie, het Polen zou zijn dat vandaag oorlog zou voeren met Rusland. … Oekraïne nam onze plaats in.”

Terwijl hij zei dat hij denkt dat het tijdperk van communisme en totalitarisme ten einde loopt, hebben de naties van de wereld tot nu toe gefaald om visionair leiderschap te bieden voor een betere toekomst, waardoor de internationale orde in een staat van limbo verkeert, gevangen tussen tijdperken en niet in staat om vooruit te komen.

“We kunnen een mooie wereld hebben,” zei Walesa, op voorwaarde dat totalitaire naties hervormd worden en hun volk de kans krijgt om hetzelfde ontwikkelingsniveau te bereiken als het Westen.

Zo’n tijdperk van vrede, zei hij, kan pas echt beginnen als het Russische volk wordt geholpen om volledig deel uit te maken van de internationale orde met een vrije en democratische regering.

Nu een groot deel van de wereld zich tegen Poetin heeft gekeerd, is volgens Walesa de kans om die toekomst veilig te stellen nabij.

“Eén tijdperk is afgelopen, maar een ander is nog niet begonnen,” zei hij.

“Er zal nooit een betere kans zijn. Verlies deze kans niet.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 maart 2024): Former Polish President Who Overthrew Communism Urges US to ‘Help Russia Be Peaceful’

Chinese hackers dringen binnen in Nederlands defensienetwerk

Chinese door de staat-gesteunde aanvallers hebben vorig jaar een Nederlands defensienetwerk gehackt en onafgebroken toegang verkregen tot het netwerk, zo heeft Nederland bevestigd.

“Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit soort spionageactiviteiten van China algemeen bekend worden, omdat dit de internationale weerbaarheid tegen dit soort cyberspionage zal helpen verhogen”, zei de Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren op 6 februari.

Het verslag, dat gezamenlijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), vermeldde niet welke informatie de hackers probeerden te verkrijgen.

In het verslag staat dat de schade van de inbreuk beperkt bleef door “netwerksegmentatie”, hetgeen het netwerk scheidde van het bredere netwerk van het ministerie.

Het getroffen netwerk “had minder dan 50 gebruikers” en werd gebruikt voor niet geclassificeerd onderzoek, aldus het verslag.

China voert steeds meer cyberaanvallen uit

Hoewel het de eerste keer is dat Nederland publiekelijk een daad van cyberspionage toeschrijft aan het communistische regime van China, suggereert de formulering in het verslag dat het niet het eerste bekende incident is.

“MIVD & AIVD beoordelen met groot vertrouwen dat de kwaadaardige activiteit is uitgevoerd door overheidsactoren uit de Volksrepubliek China. Dit is een onderdeel van een bredere trend van Chinese politieke spionage tegen Nederland en haar bondgenoten,” zo staat te lezen in het verslag.

Het verslag erkent dat de Chinese hackpogingen “in een hoog operationeel tempo” plaatsvonden.

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China bestuurt als een eenpartijstaat, heeft nog niet gereageerd op het incident; de partij ontkent routinematig elke betrokkenheid bij overzeese hackingcampagnes.

Desalniettemin hebben talloze verslagen aangetoond dat door China gesteunde actoren die banden hebben met zowel de Chinese inlichtingendiensten als wetshandhavers achter de grootste online beïnvloedingsoperaties ter wereld zitten.

Video: FBI-functionaris waarschuwt voor dreiging van Chinese hackers

Leiders van de Amerikaanse inlichtingendiensten kondigden op 31 januari ook aan dat ze Chinese malware hadden ontmanteld die bekend staat als Volt Typhoon. Deze malware was op honderden apparaten geplaatst en vormde een bedreiging voor vitale Amerikaanse infrastructuur, waaronder water-, energie-, olie- en luchtverkeerscontrolesystemen.

FBI-directeur Christopher Wray getuigde dat het binnendringen van de CCP in Amerikaanse systemen uniek was vanwege de mate waarin het opzettelijk gericht was op civiele systemen die direct fysiek letsel zouden toebrengen aan Amerikaanse burgers.

“Ze richten zich niet alleen op politieke en militaire doelen”, zei dhr. Wray.

“Laten we duidelijk zijn. Cyberbedreigingen voor onze kritieke infrastructuur zijn echte bedreigingen voor onze fysieke veiligheid.”

Op dezelfde manier werd de door de Nederlandse inlichtingendienst ontdekte malware – genaamd “COATHANGER” – gebruikt om China na binnenkomst blijvende toegang tot het netwerk te geven, waardoor het regime het netwerk kon uitbuiten wanneer de gelegenheid zich voordeed.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 februari 2024): Chinese Hackers Penetrated Dutch Defense Network: Report

NAVO moet zich voorbereiden op voortdurende concurrentie met China: Stoltenberg

De NAVO moet zich organiseren en voorbereiden op langdurige concurrentie met het heersende communistische regime in China, aldus de topdiplomaat van de westerse militaire alliantie.

De voortdurende militaire modernisering van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de infiltratie in infrastructuurprojecten over de hele wereld zijn de grootste bedreigingen op lange termijn voor de internationale vrede en stabiliteit, aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO.

“We moeten ons organiseren voor een voortdurende concurrentie met China,” zei Stoltenberg tijdens een lezing op 1 februari bij The Heritage Foundation, een conservatieve denktank in Washington.

“China moderniseert zijn leger en ontwikkelt nieuwe wapens zonder enige transparantie of beperking. Het maakt zich schuldig aan oneerlijke handel, koopt kritieke infrastructuur op, intimideert zijn buren, niet in het minst Taiwan, en probeert de Zuid-Chinese Zee te domineren.”

Stoltenberg voegde eraan toe dat het communistische leiderschap van China steeds meer samenwerkt met Rusland, Iran en Noord-Korea als onderdeel van een bredere poging om “een alternatieve wereldorde te creëren waarin de macht van de VS afneemt, de NAVO verdeeld is en kleinere democratieën op de knieën gedwongen worden”.

“Ze bedreigen onze vrije wereld. Ze betwisten openlijk de Amerikaanse macht. En [het is] niet alleen Amerika. Ze proberen de wereldwijde regels die ons allemaal veilig houden met voeten te treden.”

NAVO wordt zich bewust van de dreiging van China

Stoltenberg zei dat NAVO-leiders de rest van Europa hebben geholpen om de uitdagingen die uitgaan van de CCP beter te begrijpen, hoewel hij opmerkte dat ze traag waren om de omvang van de dreiging te accepteren. Hij erkende dat de verschuiving in het China-beleid van de regering Trump in 2017 het bondgenootschap wakker heeft geschud en tot actie heeft aangezet.

Hij zwoer dat NAVO-leiders niet dezelfde fout zouden maken met het regime in Peking als ze deden met Moskou toen ze weigerden te luisteren naar de waarschuwing van toenmalig president Donald Trump over de afhankelijkheid van Russische olie.

“Europa maakte een fout door te vertrouwen op Russische olie en gas,” zei Stoltenberg. “We kunnen diezelfde fout niet herhalen met China. Afhankelijkheden maken ons kwetsbaar.”

Hij erkende dat de Verenigde Staten “gelijk” hadden om NAVO-leden in Europa te bekritiseren omdat ze niet genoeg investeerden in defensie. Dat is nu aan het veranderen, zei hij, nu de defensie-uitgaven over de hele linie hoger zijn en sommige landen, zoals Polen, een hoger percentage van hun BBP aan defensie uitgeven dan zelfs de Verenigde Staten.

In een poging om de steun van de VS voor de NAVO te behouden, schilderde Stoltenberg de alliantie ook af als een vitaal instrument om de belangen en de macht van de VS te beschermen tegen de machinaties van autoritaire machten die steeds meer op één lijn komen.

“De NAVO is een ongelooflijk krachtig idee dat de belangen van de VS bevordert en de macht van Amerika vermenigvuldigt,” zei hij.

“China, Rusland, Iran en Noord-Korea staan steeds meer op één lijn. Samen ondermijnen ze sancties en druk, verzwakken ze het op de Amerikaanse dollar gebaseerde internationale financiële systeem, wakkeren ze de Russische oorlog in Europa aan en buiten ze uitdagingen voor onze samenlevingen uit.”

De regering Biden streeft naar concurrentie, samenwerking met China

De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, sprak vorige week ook over China en onderstreepte het standpunt van de regering dat China een “uitdaging vormt”, maar dat volledige ontkoppeling van de Chinese economie niet haalbaar is.

“We hebben vastgesteld dat [China] de enige staat is met zowel de intentie om de internationale orde opnieuw vorm te geven als de economische, diplomatieke, militaire en technologische macht om dat te doen”, zei hij tijdens een lezing van de Council on Foreign Relations.

“We zijn ons duidelijk bewust van de concurrerende structurele dynamiek in onze relatie met [China], maar we zijn ons er ook van bewust dat de Verenigde Staten en [China] economisch van elkaar afhankelijk zijn en belangen delen in het aanpakken van transnationale problemen.

Sullivan benadrukte de China-strategie van de regering Biden van “investeren, afstemmen, concurreren” en benadrukte dat de natie zich moet richten op het opbouwen van allianties van blijvend wederzijds voordeel in plaats van alleen maar China tegen te werken.

“We kunnen de rest van de wereld niet behandelen als een soort proxy-slagveld, zoals de VS en de Sovjet-Unie volgens mij te vaak hebben gedaan tijdens de Koude Oorlog.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 februari 2024): NATO Must Prepare for Enduring Competition With China: Stoltenberg

 

Onderzoek onthult hoe de CCP zich bemoeit met de verkiezingen in de VS

Volgens een vrijgegeven rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst en verschillende onderzoeken uit de privésector heeft het Chinese regime zich op verschillende manieren bemoeid met de tussentijdse verkiezingen van 2022 in de VS.

De inmenging omvatte een breed scala aan technieken georkestreerd door de Chinese Communistische Partij (CCP), waaronder vergelding tegen Amerikaanse wetgevers, het promoten van inhoud die verdeeldheid zaait en het zich online voordoen als Amerikaanse kiezers.

De Amerikaanse volksvertegenwoordiger en bekend China-criticus Tom Tiffany (R-Wis.) zei dat het regime zich zal blijven bemoeien met Amerikaanse verkiezingen totdat de regering Biden serieuzer zal omgaan met Peking.

“Het Communistische China heeft keer op keer laten zien dat het niets uit de weg gaat om zich met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien,” vertelde Tiffany aan The Epoch Times.

“De regering Biden moet zich harder opstellen tegenover Chinese inmenging en spionage.”

In een vrijgegeven rapport dat in december 2023 door de directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI) werd gepubliceerd, werd aangegeven dat het regime probeerde de Amerikaanse congresverkiezingen van 2022 te “beïnvloeden”, waarbij zowel Democraten als Republikeinen betrokken waren die een hard beleid voerden ten aanzien van China.

Het rapport stelde ook vast dat de omvang en reikwijdte van buitenlandse activiteiten gericht op de verkiezingen in 2022 veel groter was dan tijdens voorgaande tussentijdse verkiezingen, maar onder het niveau bleef dat verwacht wordt tijdens een presidentieel verkiezingsjaar.

Het rapport oordeelde dat de CCP een “grotere bereidheid had om activiteiten uit te voeren die de verkiezingen beïnvloeden dan tijdens eerdere verkiezingen”, deels omdat ze niet bang was voor vergelding door de regering Biden.

In het rapport staat dat CCP-functionarissen hun agenten meer vrijheid gaven om zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen omdat het regime “geloofde dat Peking minder onder toezicht stond … en omdat ze niet verwachtten dat de huidige regering zo streng zou terugslaan als ze in 2020 vreesden.”

De CCP houdt Congresleden in de gaten

De CCP richtte zich op Congresverkiezingen omdat ze geloofde dat de wetgevende macht eerder actie zou ondernemen tegen haar “kernbelangen”, aldus het DNI-rapport.

Daarom hoopte het regime volgens Sam Kessler, een geopolitiek adviseur bij het risicoadviesbureau North Star Support Group, dat pro-Chinese kandidaten zouden worden verkozen, ongeacht hun partij.

Het Chinese regime steunt Congreskandidaten van wie wordt gedacht dat ze “pro-China” zijn en ondermijnt kandidaten die worden beschouwd als “tegen-China”. (Samuel Corum/Getty Images)

“De invloed van de CCP op de tussentijdse verkiezingen van 2022 illustreerde de voortzetting van hun grotere geopolitieke strategie om ervoor te zorgen dat pro-China politici en denkers worden gekozen in het Congres,” vertelde Kessler aan The Epoch Times.

[Het regime ondernam actie] “om [kandidaten] te straffen voor hun anti-Chinese standpunten en om [kandidaten] te belonen voor hun vermeende steun aan Peking”.
Directeur van de nationale inlichtingendienst

“Het wordt ook gebruikt om een negatief beeld te schetsen van het Amerikaanse democratische politieke systeem en verkiezingsproces in vergelijking met het autoritaire systeem van Peking.”

Het regime ondernam actie “om [kandidaten] te straffen voor hun anti-Chinese standpunten en om [kandidaten] te belonen voor hun vermeende steun aan Peking”, aldus het rapport.

Het regime probeerde ook tweedracht te zaaien, maar richtte zich voornamelijk op het ondermijnen van “een klein aantal specifieke kandidaten op basis van hun beleidsstandpunten”.

Volgens het rapport werden de inspanningen sinds 2020 geleid door de hogere Chinese regeringsleiders, gebaseerd op brede richtlijnen om de publieke opinie of het beleid van het Congres te ondermijnen dat schadelijk zou kunnen zijn voor de strategische doelen van de CCP.

Dhr. Kessler beschreef de poging als “onderdeel van een grote strategie van de CCP om Amerikaanse inspanningen die de democratie in het buitenland bevorderen te bestrijden”.

Om zo brutaal op te treden, zei hij, moet het regime waarschijnlijk “het idee hebben gehad dat ze sinds de verkiezingen van 2020 minder onder toezicht stonden”.

Mensen brengen hun vervroegde stem uit voor de algemene verkiezingen van 2022 op de Universiteit van Michigan in Ann Arbor op 7 november 2022. (Eff Kowalsky/AFP via Getty Images)

Chinese rechtshandhaving

Naast het beïnvloeden van verkiezingen probeerde het regime volgens het rapport ook heimelijk gebruik te maken van sociale media accounts, proxy websites, betaalde influencers en public relations bedrijven om de Amerikaanse publieke opinie over China te manipuleren.

Deze bevindingen komen overeen met rapporten die vorig jaar zijn gepubliceerd door techgiganten Meta en Microsoft.

Meta kondigde in augustus 2023 aan dat het duizenden aan China gelinkte accounts van zijn platforms had verwijderd, die naar eigen zeggen deel uitmaakten van de grootste online inmengingsoperatie ter wereld.

Die operatie was volgens Meta verbonden met enkele bekende personen binnen het Chinese rechtssysteem die probeerden de tussentijdse verkiezingen van 2022 te beïnvloeden.

Casey Fleming, CEO van het risicoadviesbureau BlackOps Partners, zei dat het initiatief deel uitmaakt van de bredere strategie van een ‘onbeperkte hybride oorlogsvoering’ van de CCP.

“Lopende inmengingsoperaties van de CCP zijn een van de vele methoden van ‘onbeperkte oorlogsvoering’ waarbij onze vijand (de CCP) geen enkele regel respecteert. De bedoeling is om hun primaire tegenstander (de VS) voortdurend te verzwakken”, vertelde Fleming in een e-mail aan The Epoch Times.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft duizenden nepaccounts van zijn platforms verwijderd die volgens het techbedrijf banden hadden met Chinese wetshandhavingsinstanties en ‘s werelds grootste online beïnvloedingsoperatie vormden. (Chris Delmas, Josh Edelson/AFP via Getty Images)

De inmengingsoperaties van het regime werden grotendeels uitgevoerd door accounts op meerdere platforms te gebruiken om verdeeldheid te zaaien in de Verenigde Staten en spanningen aan te wakkeren over sociale kwesties die tot verdeeldheid leiden, zoals abortus en wapenbezit, maar ook om de democratie in diskrediet te brengen en te beweren dat stemmen geen zin heeft.

Meta verklaarde dat het in totaal meer dan 7.700 Facebook accounts, 900 pagina’s, 15 groepen en een klein aantal Instagram accounts heeft verwijderd die pro-CCP en anti-VS propaganda verspreidden.

Deze “geheime inmengingsoperatie” was actief op meer dan 50 platforms, waaronder Medium, Pinterest, Quora, Reddit, TikTok, Vimeo, X (voorheen bekend als Twitter) en YouTube.

De operatie was ook gericht op belangrijke Amerikaanse bondgenoten en partners, waaronder Australië, Japan, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk.

In één geval werd vanuit China een vervalst onderzoeksrapport van 66 pagina’s opgesteld en gepubliceerd op Zenodo, een digitaal archief voor wetenschappelijke publicaties en data. Andere betrokkenen maakten vervolgens video’s op YouTube en Vimeo om dit neponderzoek te promoten. Vervolgens creëerden ze een nieuw artikel waarin het valse onderzoek werd aangehaald en waarin de twee video’s waren opgenomen, waarin werd beweerd dat de Verenigde Staten “de waarheid over de oorsprong van [COVID-19] hadden verborgen”.

Tot slot plaatste de groep het laatste artikel op meerdere platforms en gebruikte fake sociale media accounts om de links ernaar kunstmatig te verspreiden.

Geopolitiek adviseur Sam Kessler zei dat hij een toename verwacht van buitenlandse beïnvloedingsoperaties gericht op de presidentsverkiezingen van 2024. (Noah Berger/AFP via Getty Images)

Ondanks deze inspanningen, aldus het rapport, hadden de in China gevestigde betrokkenen moeite om verder te reiken dan hun eigen echokamer, die voornamelijk bestond uit bots en betaalde volgers.

“Het doel van deze kwaadaardige individuen is om te verdelen en te heersen door in te spelen op de vermeende fysieke en cognitieve zwakheden van een samenleving en haar inwoners”, aldus Kessler.

“Dit sluit ook aan bij de strategie van de CCP om verdeeldheid te zaaien tussen de politieke partijen en de Amerikaanse burgers over verhitte kwesties die in elke verkiezingscampagne opnieuw ter sprake komen.”

Fleming zei dat het Amerikaanse Congres zou moeten ingrijpen om buitenlandse invloed in de overheid, het bedrijfsleven, het leger en het onderwijs te verbieden. Deze invloed gebeurt vooral ook via “bewapende technologie” zoals de sociale media-app TikTok.

“Waarom staan we buitenlandse invloeden toe in de VS terwijl onze tegenstanders dat niet doen?” zei hij.

Zich voordoen als Amerikaanse kiezers

Microsoft bracht in september 2023 een eigen rapport uit, waarin werd vastgesteld dat in China gevestigde hackers zich online voordeden als Amerikaanse kiezers en kunstmatige intelligentie (AI) gebruikten om tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2022 inhoud te creëren en te promoten die verdeeldheid kan zaaien.

“In de aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 2022 merkte Microsoft op dat CCP-gelieerde sociale media-accounts zich voordeden als Amerikaanse kiezers – het gaat daarbij om een nieuwe vorm van CCP-gelieerde [beïnvloedingsoperaties]”, aldus het rapport.

Prince, een lid van de hackersgroep Red Hacker Alliance die weigerde zijn echte naam te geven, gebruikt een website die wereldwijde cyberaanvallen monitort op zijn computer in hun kantoor in Dongguan, provincie Guangdong, China, op 4 augustus 2020. (Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

“Deze accounts deden zich voor als Amerikanen, zowel Democraten als Republikeinen, en ze reageerden op opmerkingen van authentieke gebruikers.”

Uit een rapport van het cybersecuritybedrijf Recorded Future blijkt dat de CCP in 2022 is begonnen aan een nieuwe fase van inmengingsoperaties, die wordt gekenmerkt door het creëren van gerichte berichten voor welomschreven doelgroepen die worden gesegmenteerd op basis van gedetailleerde demografische gegevens.

Deze nieuwe accounts ontvingen volgens dat rapport waarschijnlijk begeleiding of materiële ondersteuning van zowel de United Front-afdeling van de CCP, een machtig agentschap dat belast is met het toezicht op wereldwijde inmengingsoperaties, alsook het ministerie van Staatsveiligheid, de belangrijkste inlichtingendienst van het regime.

“Kwaadaardige beïnvloeding en subversieve operaties door buitenlandse actoren zijn toegenomen en zullen een belangrijke bedreiging blijven voor de Amerikaanse nationale veiligheid … tijdens de verkiezingen van 2024.
Sam Kessler, geopolitiek adviseur bij de North Star Support Group

De heer Kessler zei dat hij verwacht dat nog meer buitenlandse inmengingsoperaties gericht zullen zijn op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, vooral gezien de huidige hyperpolarisatie van het Amerikaanse electoraat.

“Kwaadaardige beïnvloeding en subversieve operaties van buitenlandse actoren zijn toegenomen en zullen een belangrijke bedreiging blijven voor de Amerikaanse nationale veiligheid en de algemene internationale veiligheid tijdens de verkiezingen van 2024,” zei Kessler.

“Alles wijst erop dat kwaadaardige beïnvloedingsoperaties door China en andere landen zoals Rusland, Iran en Cuba hun inspanningen zullen opvoeren om de verkiezingen van 2024 te verstoren.

Ook waarschuwde de heer Fleming dat vijandige naties waarschijnlijk zullen proberen om AI te gebruiken om online chaos te veroorzaken in de aanloop naar de verkiezingen in november.

“Het Amerikaanse volk moet rekening houden met een grootschalige verkiezingsinmenging vanuit China, Rusland en andere vijandige naties met behulp van steeds meer AI,” zei hij.

“Verkiezingsinterferentie is een directe bedreiging voor onze democratische processen en uiteindelijk voor onze vrijheid.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2024): Investigation Reveals How CCP Interfered in US Election

Is de VS klaar voor China’s massaproductie van humanoïde robots?

Nieuwsanalyse

Het Chinese regime heeft plannen onthuld voor de massaproductie van humanoïde robots in een duidelijke poging om zichzelf te beschermen tegen afhankelijkheid van buitenlandse machten door Chinese arbeiders te vervangen door machines.

Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie van de Chinese Communistische Partij (CCP) onthulde haar plan om massaal humanoïde robots te produceren in een leidraad van november 2023. De verstrekkende gevolgen van het beleid zijn nog niet duidelijk.

De strategie is erop gericht om de CCP wereldleider te maken op het gebied van robotica door een “innovatiesysteem voor humanoïde robots” op te bouwen, waarbij tegen 2025 kunstmatige hersenen en ledematen worden ontwikkeld, aldus het document.

Door gebruik te maken van een “systeem dat de hele natie omvat,” aldus het document, kan het regime “ontwrichtende” technologieën inzetten om “de menselijke productie en levensstijl ingrijpend te veranderen en het wereldwijde industriële ontwikkelingspatroon opnieuw vorm te geven.”

De stap heeft gevolgen voor de nationale veiligheid en zal volgens verschillende rapporten de CCP helpen om haar economische voordeel te behouden, zelfs als haar bevolking afneemt na decennia van strenge beperkingen op kindergeboorten.

Uit een rapport van de denktank Center for Strategic and International Studies blijkt dat het regime in feite mensen vervangt door robots om een concurrentievoordeel te behouden in arbeidsintensieve productiesectoren.

Communistische robots

China’s opmars van robots zal ook de communistische ideologie van de CCP verspreiden en dienen als een onschatbaar hulpmiddel voor het regime om zijn eigen belangen te behartigen.

In april suggereerde de internetregulator van het regime in een ontwerpvoorstel dat alle inhoud die door kunstmatige intelligentie (AI) wordt gegenereerd “de socialistische kernwaarden” van de CCP moet weerspiegelen.

De leidraad voor robots van het regime gaat nog verder.

Volgens het nieuwe document moeten alle nieuwe robots en AI-gestuurde kunstmatige hersenen “geleid worden door Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era.”

Adam Savit, directeur van het China Policy Initiative bij de denktank America First Policy Institute, zei dat het regime de robots zou kunnen gebruiken om de communistische ideologie over de hele wereld te verspreiden.

Een man maakt met een mobiele telefoon een foto van een Xiaomi-robot tijdens de 2023 World Robot Conference in Peking op 16 augustus 2023. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

“Ze zullen het zeker proberen,” vertelde de heer Savit aan The Epoch Times. “De CCP maakt gebruik van alle beschikbare middelen, vooral innovatieve nieuwe technologieën, om haar ideologie te verspreiden en haar invloed uit te breiden.”

Savit wees op de sociale mediagigant TikTok, dat eigendom is van het aan de CCP gelieerde ByteDance, als “het meest succesvolle en verontrustende voorbeeld” van het gebruik van technologie door het regime om haar wereldbeeld te verspreiden.

Het is dringend noodzakelijk om de uitgaande investeringen van de VS in China te beperken, vooral voor kritieke hightechsectoren zoals AI, kwantumcomputing en geavanceerde halfgeleiders
Adam Savit, directeur Initiatief China-beleid, Amerika First Policy Institute

Om het risico tegen te gaan, zei hij, moeten de Verenigde Staten meer doen om de uitstroom van hun eigen onderzoek en technologie naar China te beperken om de inspanningen van het regime te temperen.

“Het is dringend noodzakelijk om de uitgaande investeringen van de VS in China te beperken, vooral voor kritieke hightechsectoren zoals AI, kwantumcomputing en geavanceerde halfgeleiders,” zei de heer Savit.

“Een uitvoeringsbesluit van de regering Biden om dergelijke investeringen te beperken zal in de loop van 2024 van kracht worden. Het is een goed begin, maar het is bekritiseerd vanwege de vage en waarschijnlijk ineffectieve handhavingsmechanismen.”

De ideologische onderbouwing van het robotinitiatief onderstreept nog twee andere strategische beleidslijnen van Peking: militair-civiele fusie en gedwongen technologieoverdracht.

Militaire-civiele fusie, een beleid waarmee Peking ervoor probeert te zorgen dat alle civiele technologieën ook militair nut hebben voor de partij, komt tot uiting in de oproep in het begeleidingsdocument om “ondernemingen [in robots] te ondersteunen om hun krachten te bundelen met universiteiten en instellingen”, zodat het regime de technologie en al het bijbehorende onderzoek kan benutten.

Ook zal het initiatief waarschijnlijk het risico voor Amerikaanse bedrijven en hun intellectuele eigendom vergroten, omdat het regime manieren zoekt om “buitenlandse bedrijven en instellingen aan te moedigen om R&D-centra in het land op te zetten”, waar de CCP toegang zal hebben tot de gerelateerde gegevens.

De toegang van de CCP tot de gegevens van buitenlandse bedrijven is een belangrijke kwestie op het gebied van wereldwijde veiligheid vanwege de Chinese wetten die gegevens categoriseren als een nationale bron, waardoor het regime alle informatie die is opgeslagen op servers in het land in beslag kan nemen.

Het streven naar massale toepassing van humanoïde robots zal onnoemelijke hoeveelheden gegevens vereisen, aangezien het begeleidingsdocument aangeeft dat het project zal proberen een grote trainingsdatabase met taalmodellen op te bouwen om AI-hersenen voor de robots te trainen en om de “automatische” annotatie van nieuwe gegevens in bruikbare informatie te innoveren.

Naast gegevens wil het regime ook zijn eigen high-end halfgeleiders ontwikkelen om “bewegingsbesturing en cognitieve besluitvorming” in de robots te vergemakkelijken, evenals “de integratie van detectie-, beslissings- en besturingsmechanismen.”

Met dat in het achterhoofd hoopt het regime zijn nieuwe communistische humanoïde robots in te zetten om gevoelige locaties te bedienen waar het bedenkingen heeft tegen het gebruik van menselijke operators.

Volgens het begeleidingsdocument gaat het onder meer om waterkrachtcentrales, windmolenparken en andere kritieke elektriciteitssystemen, evenals andere “strategische locaties” waar “zeer betrouwbare” robots de voorkeur zouden krijgen boven hun minder vervangbare menselijke tegenhangers.

Wereldwijde markten veroveren

De renaissance van de CCP op het gebied van robotica is al in volle gang.

In 2022 installeerde China 290.000 niet-humanoïde industriële robots. Ter vergelijking: de Verenigde Staten hebben er 39.000 geïnstalleerd.

China heeft nu de Verenigde Staten overtroffen in robotdichtheid, wat betekent dat het land meer robots heeft ingezet in verhouding tot het aantal werknemers, en de communistische natie heeft nu de grootste operationele voorraad robots ter wereld.

Volgens een rapport van de International Federation of Robotics zijn dergelijke cijfers essentieel voor het begrijpen van het vermogen van het regime om automatisering te gebruiken om economisch voordeel te behalen in de komende jaren.

“Robotdichtheid is een belangrijke indicator voor het gebruik van automatisering in de verwerkende industrie over de hele wereld”, zegt Marina Bill, voorzitter van de International Federation of Robotics.

“China’s snelle groei toont de kracht van zijn investeringen tot nu toe, maar het heeft nog meer mogelijkheden om te automatiseren.”

Daarom lijkt Peking de robotica-markt in het buitenland te willen veroveren door buitenlandse technologie en staatsonderzoeksinstellingen te gebruiken om de macht over het productieproces te centraliseren voordat de robots wereldwijd worden verscheept.

Uit een rapport van de denktank International Institute for Strategic Studies (IISS) blijkt dat de CCP een langetermijnvoordeel wil behalen door de toeleveringsketens die nodig zijn om geavanceerde robotica te maken, op te zetten en te controleren.

Robotarmen van KUKA bedienen halffabrikaten op een assemblagelijn voor airconditioners in een fabriek in Guangzhou, China, op 16 juli 2022. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

“Peking wil in hoge mate zelfvoorzienend worden en een aanzienlijk deel van de wereldmarkt veroveren voor een breed scala aan geavanceerde producten en componenten”, aldus het rapport.

Dit zou ertoe kunnen leiden dat het regime in de toekomst een aanzienlijk economisch en militair voordeel behaalt door de cascade-effecten van het als eerste in massaproductie nemen van humanoïde robots. Door de initiële technologie te beheersen, kan het regime dicteren hoe de technologie zich ontwikkelt.

“Als het een voorsprong kan verwerven in wat is beschreven als een vierde industriële revolutie in de productie, terwijl het zijn afhankelijkheid van high-tech import vermindert, kan China misschien zijn eigen vooruitzichten voor groei op de lange termijn stimuleren en die van zijn concurrenten verminderen,” zo staat in het rapport te lezen.

De begeleidingsnota van het regime zou ertoe kunnen leiden dat de CCP meer invloed krijgt bij het vaststellen van internationale normen en regels voor AI en robotica, zei de heer Herman.

“Omdat toekomstige producten en militaire systemen erop zullen voortbouwen, kunnen doorbraken in technologieën zoals kunstmatige intelligentie ook blijvende voordelen opleveren.”

Arthur Herman, een senior fellow bij de denktank Hudson Institute, zei dat “het echt enge” aan het begeleidingsdocument van het regime is dat het ertoe zou kunnen leiden dat de CCP meer invloed krijgt bij het vaststellen van internationale normen en regels voor AI en robotica.

“Je kunt wel raden wat dat betekent: China’s robotica-industrie wordt de wereldwijde standaard, waarbij alle concurrentie opzij wordt geschoven, inclusief het bepalen van de morele standaard,” vertelde Herman aan The Epoch Times.

“Het is geen goed teken als we verstandige en verantwoordelijke normen willen voor de toekomstige ontwikkeling van deze potentieel ontwrichtende technologie waarmee iedereen kan leven.

Herman toonde zich optimistisch over het feit dat de Verenigde Staten zijn eigen robotbedrijven ziet groeien. Toch maakt hij zich zorgen over het gebrek aan een coherente strategie voor de ontwikkeling van AI.

“Het verschil is dat China deze push van robots duidelijk ziet als onderdeel van zijn 110 miljard dollar kostende campagne die in 2017 werd aangekondigd om tegen 2030 ‘s werelds leidende AI-natie te worden,” zei Herman.

“Wij hebben geen nationale AI-strategie, laat staan een strategie met betrekking tot het raakvlak van robotica en AI.”

Militaire afgevaardigden arriveren voor de derde plenaire vergadering van de Chinese People’s Political Consultative Conference in Peking op 10 maart 2018. (Fred Dufour/AFP via Getty Images)

Als de CCP inderdaad de richting kan bepalen van “opeenvolgende generaties” robottechnologie, kan dat volgens het IISS-rapport “directere militaire voordelen opleveren” die zich na verloop van tijd zullen opstapelen, waardoor robotdominantie zich kan vertalen in dominantie op het gebied van AI en kwantumcomputing.

Al deze technologieën zijn ook cruciaal voor de moderne militaire ontwikkeling.

“Het feit dat veel van deze [technologieën], waaronder halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, robots en nieuwe materialen, zowel militaire als commerciële toepassingen hebben, voedt de bezorgdheid over de implicaties voor de veiligheid en de toekomstige welvaart van de geavanceerde industriële landen,” aldus het rapport.

Soldaten van de toekomst?

Dit is niet het eerste uitstapje van het regime naar robotica, AI of militaire toepassingen. Twee decennia lang heeft de CCP geprobeerd om “intelligentisering”—het inzetten van intelligente wapensystemen—in de praktijk te brengen.

Intelligentisering zal de fundamentele leidraad zijn van toekomstige oorlogsvoering en dat ” met AI de huidige commandostructuur volledig zal veranderen, zei de heer Zheng.

Peking investeert veel in autonome dodelijke systemen. Het streven naar massale toepassing van humanoïde robots zal die inspanningen waarschijnlijk nog vergroten. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat sommigen zich afvragen of het regime robots zal inzetten in plaats van soldaten.

Zeng Yi, een topman van het Chinese militaire staatsbedrijf Norinco Group, zei eerder dat China tegen 2025 dodelijke autonome wapens zal inzetten, hetzelfde jaar waarin het nieuwe massale robotinitiatief van het regime in volle gang zal zijn.

Zeng suggereerde ook dat intelligentie de fundamentele leidraad zal zijn voor toekomstige oorlogsvoering en dat “AI de huidige commandostructuur, die wordt gedomineerd door mensen, volledig kan veranderen” in een structuur die wordt gedomineerd door een “AI-cluster” dat “net zo werkt als het brein van het menselijk lichaam.”

Bezoekers spreken met militair personeel naast modellen van militaire voertuigen geproduceerd door een Chinees bedrijf op een internationale tentoonstelling in Villepinte, bij Parijs, op 11 juni 2018. (Gerard Julien/AFP via Getty Images)

Daarom investeert de CCP ook in de ontwikkeling van AI-capaciteiten met betrekking tot militaire besluitvorming en commandovoering.

Op die visie bouwen Chinese bedrijven zoals 4Paradigm, dat door de militaire vleugel van de CCP is ingehuurd om AI-besluitvormingsmodellen en mens-machine-teamsoftware te ontwikkelen voor gebruik op compagnie- en bataljonsniveau.

Brent Sadler, een senior onderzoeker bij de denktank The Heritage Foundation, zei dat China zich waarschijnlijk “gemakkelijk” zou voelen bij het integreren van AI-gestuurde robots in zijn militaire besluitvormingsapparaat, gezien het wantrouwen van het regime jegens zijn eigen mensen.

“Ik zie robots in een ondersteunende rol in een oorlog, als sensorplatforms en als wapenplatforms voor aanvallen”, vertelde Sadler aan The Epoch Times.

“Dit gebeurt vandaag allemaal al, maar in de toekomst zou het meer autonoom zijn en misschien zou de beslissing om dodelijk geweld in te zetten gedelegeerd worden [aan robots].”

Het vooruitzicht dat het regime zo’n technologie toestemming geeft om dodelijk geweld te gebruiken, is een “reële mogelijkheid”, zei hij.

“Dit verschilt van Westerse opvattingen over [het] recht van gewapende conflicten, moraliteit, enz. Ik zie heel wat gedelegeerd worden aan robotsystemen die door de CCP als betrouwbaarder worden beschouwd [of] beter gecontroleerd worden dan mensen,” zei hij.

Herman zei dat de geschiedenis van wreedheid van het regime suggereert dat het misschien meer bereid is om zijn robots aan te passen voor dodelijke missies dan andere naties.

“Ik denk niet dat een land dat een beleid van gedwongen abortussen had, problemen zal hebben met humanoïde politierobots die soms eerst schieten en daarna mensen de vragen laten stellen,” zei Herman.

Soldaten van het Chinese Volksbevrijdingsleger stellen dansende humanoïde robots af op de Pantsergenie-academie van de PLA in Peking op 22 juli 2014. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

“Ze zullen bereid zijn om de morele grenzen van wat menselijke controle is op te rekken over beslissingen die dodelijk zijn op een manier die angstaanjagend zal zijn.”

Die toekomst kan echter nog ver weg zijn en de heer Herman gelooft dat de volgende stap in militaire AI “een hybride combinatie van robots en menselijke operators” zal zijn.

In een rapport van de denktank Institute for the Study of War staat dat het extreme wantrouwen van CCP-leider Xi Jinping ten opzichte van zijn eigen militaire leiding zou kunnen leiden tot een snelle invoering van AI-gestuurde robots, omdat hij de rol van de mens in de strategische besluitvorming van het regime wil verkleinen.

“In hoeverre een autoritaire staat als [China] bereid is om militaire besluitvorming te delegeren aan AI-systemen is onbekend”, aldus het rapport.

“Het gebrek aan vertrouwen van Xi Jinping en andere Chinese leiders in de loyaliteit van het [leger] kan hen ertoe aanzetten om de inzet van AI en autonome systemen te versnellen om in plaats daarvan meer beslissingsbevoegdheid uit de gelederen te verwijderen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 december 2023): Is the US Ready for China’s Mass-Produced Humanoid Robots?

Belgische man beschuldigd van het exporteren van VS militaire technologie naar China, Rusland

Een Belg is aangeklaagd voor illegale pogingen om militaire technologie vanuit de Verenigde Staten naar China en Rusland te exporteren.

Het Departement van Justitie onthulde op 6 december twee aanklachten tegen Hans De Geetere, 61, uit Knokke-Heist, België, voor zijn vermeende rol in de regeling, waarbij verschillende bedrijven over de hele wereld werden gebruikt om de goederen naar China en Rusland te smokkelen.

“Naar verluidt, organiseerde Hans Maria De Geetere meerdere smokkelplannen om op illegale wijze geavanceerde Amerikaanse technologieën opnieuw te exporteren naar China en Rusland,” zei Assistant Attorney General Matthew Olsen in een verklaring.

De technologieën omvatten “elektronische componenten die gebruikt worden in raketten, onbemande luchtvaartuigen, elektronische oorlogsontvangers en militaire radar,” aldus de aanklagers.

Op basis van inlichtingen uit de Verenigde Staten voerden de Belgische autoriteiten huiszoekingsbevelen uit in verschillende huizen en kantoren in de provincie West-Vlaanderen. De invallen resulteerden in de arrestatie van de heer De Geetere en verschillende anderen, volgens een verklaring van het Belgische federale parket.

“We zijn de Belgische autoriteiten dankbaar voor hun coördinatie met de Amerikaanse rechtshandhaving terwijl ze werken om de beklaagde verantwoordelijk te houden volgens de Belgische wet,” zei de heer Olsen.

Ook aangeklaagd in Oregon, Texas

De Belgische verklaring zei dat de heer De Geetere werd onderzocht voor de illegale export van technologieën voor tweeërlei gebruik. Hij wordt ook aangeklaagd in afzonderlijke zaken in de Verenigde Staten, in Oregon en Texas.

In een verklaring van het ministerie van Financiën staat dat de heer De Geetere leiding gaf aan een multinationaal netwerk dat zich onder andere bezighield met de “aankoop van elektronica met militaire toepassingen voor Russische eindgebruikers.”

Het netwerk zou bestaan uit negen entiteiten die gecontroleerd worden door vijf personen die opereren vanuit België, Cyprus, Hong Kong, Nederland, Rusland en Zweden.

De activiteiten van de heer De Geetere zouden hebben geduurd van 2016 tot 2023 en betrekking hebben op verschillende plannen om gevoelige technologieën te exporteren, waaronder elektronische schakelingen, bewakingsapparatuur en versnellingsmeters die worden gebruikt in navigatiesystemen voor militaire vliegtuigen en raketten.

De tweevoudig Amerikaans-Belgische staatsburger Eddy Coopmans pleitte eerder schuldig aan samenwerking met de heer De Geetere in Florida om illegaal elektronische circuits en bewakingsapparatuur te exporteren naar China en Rusland.

De heer De Geetere en zijn twee bedrijven, Knokke-Heist Support Management Corporation en European Trading Technology BV, zijn volgens het Amerikaanse Ministerie van Handel op een zwarte handelslijst geplaatst.

De aanklachten benadrukken dat De Geetere opereerde in een omgeving die verzadigd was met undercover wetshandhavers en degenen die namens hen werkten.

Volgens het DOJ werd de heer Geetere voor het eerst betrokken toen een Pakistaanse burger werd betrapt toen hij probeerde soortgelijke goederen illegaal de Verenigde Staten uit te smokkelen. Die persoon stemde ermee in om samen te werken met de autoriteiten en deed zich uiteindelijk voor als tussenpersoon voor smokkelwaar namens de overheid.

De regeling werd vervolgens doorgevoerd via LLC gevestigd in Texas dat beweerde bereid te zijn om exportbeperkingen te overtreden, maar was eigendom van wetshandhavers.

De acties werden gecoördineerd door de Disruptive Technology Strike Force, een wetshandhavingsgroep onder gezamenlijke leiding van de ministeries van Justitie en Handel en bedoeld om illegale actoren aan te pakken, toeleveringsketens te beschermen en te voorkomen dat kritieke technologie in handen komt van autoritaire regimes en vijandige naties, aldus de DOJ in haar verklaring.

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 december 2023): Belgian Man Charged With Exporting US Military Tech to China, Russia

China traint en voorziet buitenlandse militairen om VS te ondermijnen

Het communistische regime van China traint en rust buitenlandse militairen uit om zijn positie te versterken en de invloed van de VS te ondermijnen, volgens een nieuw rapport van het Congres.

Het regime is ook betrokken bij de verkoop van wapens aan landen die op internationale sancties staan, waaronder het door de staat gesponsorde terrorisme Iran, volgens het jaarverslag 2023 van de U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC), dat op 14 november werd vrijgegeven.

De inspanningen van China maken deel uit van een bredere strategie om de Verenigde Staten te vervangen en “de wereldwijde veiligheidsorde te leiden,” aldus het rapport.

“Het Chinese leiderschap coördineert een reeks militaire activiteiten met buitenlandse veiligheidstroepen, waaronder bilaterale en multilaterale bijeenkomsten, functionele uitwisselingen, havenbezoeken, oefeningen en wapenverkopen,” aldus het rapport.

Daarnaast gebruikt het regime zijn militaire vleugel in toenemende mate om “een positief beeld van China te promoten” in het buitenland ten koste van de Verenigde Staten, terwijl het ook militaire, buitenlands-politieke en economische voordelen voor zichzelf nastreeft.

“China richt veel van zijn interacties met buitenlandse militairen op het ondermijnen van het Amerikaanse leiderschap in internationale veiligheidszaken,” aldus het rapport.

“Het gebruikt ook militaire uitwisselingen om gevechtsrelevante vaardigheden na te streven, machtsprojectiemogelijkheden te oefenen en inlichtingen te verzamelen.”

China levert wapens aan gesanctioneerde regimes

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China regeert als een eenpartijstaat, steunt in toenemende mate autoritaire regimes met wapenverkopen als onderdeel van deze inspanning.

Het regime is een belangrijke speler in de proliferatie van wapens aan autoritaire landen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, waaronder Iran, dat momenteel terreurgroepen steunt die verantwoordelijk zijn voor de massamoord op Israëliërs op 7 oktober.

“Het is bekend dat China wapens levert aan autoritaire regimes en plegers van mensenrechtenschendingen”, aldus het rapport.

Video: US-China Economic and Security Review Commission publiceert jaarverslag

“Tot de ontvangers van China’s wapenverkopen behoren ten minste vier landen waartegen op het moment van de wapenoverdracht een verplicht VN-embargo gold, waaronder de Centraal-Afrikaanse Republiek, Iran, Somalië en Soedan.”

Communistisch China staat nu op de tweede plaats na de Verenigde Staten wat betreft totale wapenverkopen en het CCP-regime is ‘s werelds op drie na grootste exporteur van militair materieel.

Hoewel het regime al lange tijd een concurrent is in internationale wapendeals, wordt in het rapport opgemerkt dat het “de kwaliteit van zijn export heeft verbeterd en het assortiment materieel dat het levert heeft uitgebreid” in de afgelopen twee decennia.

Het verkoopt nu een volledig pakket militair materieel, waaronder vliegtuigen, schepen en raketten, en richt zich op het steunen van autoritaire mogendheden die zouden profiteren van een minder machtige Verenigde Staten.

Daartoe gebruikt de CCP volgens het rapport ook militaire delegaties om politiek voordeel te behalen op internationale fora, waaronder de Shangri-La Dialoog en andere veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd door ASEAN, de SCO en BRICS.

In het rapport wordt melding gemaakt van berichtgeving in de Chinese staatsmedia, waarin de CCP-delegatie die naar de Shangri-La dialoog in 2022 was gestuurd, werd beschreven als “strijders” wier taak het was om klachten tegen het regime te “weerleggen” en de oppositie tegen de activiteiten van Peking te “bestrijden.”

CCP bouwt partnerschappen op met autoritaire mogendheden

Wat betreft de pogingen van de CCP om samen met buitenlandse militairen te trainen, merkt het rapport op dat het leger van het regime niet zo goed in staat is om samen te werken met buitenlandse mogendheden als dat van de Verenigde Staten.

Het regime concurreert echter met Amerikaanse programma’s door “lagere prijzen en de mogelijkheid om grote aantallen buitenlandse studenten op te leiden als tegenwicht te bieden.”

Daarom houdt Peking militaire oefeningen met landen in Afrika, Zuid- en Centraal-Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Uit militaire documenten van de CCP blijkt dat het regime verschillende strategieën heeft voor dergelijke activiteiten, afhankelijk van of het andere land een grote mogendheid, een buurland of een ontwikkelingsland is.

Het regime is niet alleen op zoek naar nieuwe militaire basissen overzee, maar neemt ook deel aan steeds geavanceerdere internationale militaire oefeningen. En het vergroot zijn vermogen om samen met partners te opereren, iets wat het voorheen niet deed.

“China gebruikt bilaterale en multilaterale oefeningen om steeds realistischere, gevechtsgerichte trainingen uit te voeren, zoals live vuuroefeningen, gevechtssimulaties, luchtverdediging en aanvalsoperaties”, aldus het rapport.

Daartoe blijft Rusland de belangrijkste militaire partner van de CCP en leverancier van geavanceerde militaire technologieën.

De twee mogendheden ondertekenden een “grenzeloos” partnerschap, slechts enkele weken voordat Rusland in 2022 Oekraïne volledig binnenviel. Dat partnerschap werd later uitgebreid tot een alomvattend strategisch partnerschap, waardoor China Ruslands belangrijkste partner op het gebied van handel en diplomatie is geworden en Moskou heeft geholpen om door te gaan ondanks de verwoestende internationale sancties.

De toegenomen samenwerking heeft ook geleid tot meer gezamenlijke militaire oefeningen tussen China en Rusland, waaronder een zeemachtexpeditie die binnen kilometers van de Amerikaanse kustlijn voer.

Toch zegt het rapport dat de Verenigde Staten een cruciaal voordeel behouden ten opzichte van de CCP vanwege de eigen strijdlust van het regime tegen zijn would-be partners.

Hoewel de CCP internationale militaire oefeningen probeert te gebruiken om haar eigen reputatie op te vijzelen, doet het regime volgens het rapport “weinig om de militaire capaciteit van buitenlandse partners te ontwikkelen” en “ondermijnt het vaak haar eigen inspanningen” door militair geweld te gebruiken tegen haar regionale partners om haar illegale aanspraken in de Zuid-Chinese Zee door te drukken.

Daarom beveelt het USCC-rapport aan dat het Congres geheime briefings ontvangt over de inspanningen van de CCP om buitenlandse militairen op te leiden en uit te rusten, en over alle maatregelen die het Pentagon neemt om de risico’s te beperken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 november 2023): China Training and Equipping Foreign Militaries to Undermine US: Report

Hamas wil regionaal conflict tegen Israël aanwakkeren

De terroristische organisatie Hamas wil een internationaal conflict ontketenen dat zal leiden tot meer islamistisch geweld tegen Israël, aldus een expert.

Een van de doelen van Hamas toen het vorige week zijn grootste aanval ooit op Israël lanceerde, was om te zorgen voor een provocerende reactie, zei Joshua Krasna, een senior medewerker bij de denktank Foreign Policy Research Institute (FPRI).

“Het is duidelijk dat een van de doelen van Hamas bij het uitvoeren van deze aanval was om een breder regionaal conflict aan te wakkeren, om Israël in zo’n reactie te brengen dat andere actoren, zeker Hezbollah en Iran, er ook bij betrokken zouden worden,” zei dhr. Joshua Krasna tijdens een lezing van 11 oktober bij FPRI.

“Maar ik denk dat Israël ook begrijpt dat het niet noodzakelijk kan worden verlamd door de mogelijkheid dat dit een breder conflict zou kunnen worden.”

De heer Krasna zei dat de omvang en de ernst van de misdaden die Hamas vorige week in Israël pleegde, ervoor zorgden dat Israël op een voorheen ondenkbare manier moest reageren. Het op een andere manier doen, zei hij, zou uitnodigen tot de vernietiging van Israël door middel van een aanhoudende opstand.

“…Een Hamas-staat aan onze grenzen is niet langer haalbaar. Die realiteit kan niet bestaan,” zei dhr. Krasna.

“Een bedreiging als deze voor je bevolking moet worden verwijderd.”

Meest dodelijke aanval op Joden sinds de Holocaust

De terreurgroep Hamas lanceerde vorige week een ongekende aanval op Israël. Islamitische terroristen vermoordden meer dan 1.000 Israëli’s, ontvoerden vrouwen en kinderen en voerden verkrachtingen en martelingen uit op grote schaal.

De aanval was de dodelijkste gerichte aanval op Joden sinds de Holocaust.

In een reactie zei dhr. Krasna dat een overweldigende reactie om het vermogen van Hamas te vernietigen om nog een aanval vanuit Gaza uit te voeren, waarschijnlijk de drijvende kracht zou zijn achter het Israëlische leiderschap voor de nabije toekomst.

“Ik denk dat velen van ons vergeten waren hoe dun het membraan is dat ons scheidt van een catastrofe,” zei dhr. Krasna.

Israël opereert nu onder een tijdelijke noodregering, de eerste in zijn soort sinds 1967. De laatste werd ingesteld tijdens de oorlog waarbij Israël Gaza in beslag nam van Egypte.

De heer Krasna betwijfelde of de noodregering lang zou standhouden, maar zei dat de omvang van het geweld moeilijk te verwerken was en heeft geleid tot een eensgezindheid in Israël die ongekend is sinds generaties.

Het bloedbad resulteerde in een derde van het aantal doden dat op 9/11 in de Verenigde Staten viel. De bevolking van Israël is echter minder dan drie procent van die van de Verenigde Staten. Daarom is er geen familie in Israël, zei de heer Krasna, die niet direct getroffen is of iemand kent die dat wel was.

‘Er zal lijden zijn’

De waarschijnlijkheid van een belangrijke militaire actie op het terrein in Gaza heeft in de hele internationale gemeenschap bezorgdheid gewekt over het soort bijkomende schade waartoe de reactie van Israël zou kunnen leiden.

De heer Krasna merkte op dat het Hamas was, niet Israël, die Gaza onderwierp aan ongebreidelde terreur en nu aan militaire actie. Ondanks populaire reactionaire slogans die het tegendeel beweren, zei hij, is de Gazastrook al bijna twee decennia niet onderworpen aan enige Israëlische bezetting.

“Israël bezet Gaza niet meer sinds 2005,” zei Krasna, verwijzend naar het moment waarop de natie haar laatste civiele en militaire nederzettingen uit het gebied terugtrok.

“De afgelopen 16 jaar… werd Gaza geregeerd door Hamas, die het overnam door een gewelddadige staatsgreep.”

Hij voegde eraan toe dat Israël zich bewust is van de internationale angst voor schade aan burgers in Gaza.

“Ik denk niet dat Israël wil dat er een humanitaire crisis ontstaat in Gaza, maar ik denk dat de aard van de vijand waarmee we te maken hebben, lijden zal veroorzaken onder mensen die geen strijders zijn.”

Het probleem, zei hij, was dat Hamas een opzettelijke poging deed om zich te verbergen tussen de meest kwetsbaren in Gaza, om er zo voor te zorgen dat Israël niet kon terugslaan zonder onschuldige mensen te treffen.

De onvermijdelijke vergelding van Israël, zei hij, zal daarom moeilijk zijn.

“Het probleem is, terwijl we proberen het lijden aan de andere kant tot een minimum te beperken, dat onze vijand is ingebed in een burgerbevolking,” zei de heer Krasna.

“Er zal lijden zijn.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 oktober 2023): Hamas Seeks to Spark Regional Conflict Against Israel: Expert

Een blik op China’s wereldwijde militaire expansie

SPECIAAL RAPPORT

Al twee decennia lang pompt het communistische regime van China tientallen miljarden dollars in landen met lage en middelhoge inkomens en financiert het grootschalige havenprojecten in naam van wereldwijde ontwikkeling.

Deskundigen en wetgevers waarschuwen echter dat de Chinese Communistische Partij (CCP), die China als eenpartijstaat regeert, haar wereldwijde militaire aanwezigheid wil uitbreiden door nieuwe overzeese marinebases te creëren vanuit de commerciële havens die ze in het buitenland heeft gefinancierd en gebouwd.

Volgens een nieuw rapport van AidData, een denktank die overheidsuitgaven voor internationale ontwikkelingsprojecten analyseert, heeft het regime sinds 2001 bijna 30 miljard dollar uitgegeven aan overzeese haveninfrastructuur.

Voor degenen in het Congres die de dreiging van een nieuwe expansionistische CCP moeten tegengaan, is het streven van het regime naar nieuwe basismogelijkheden een alarmerende ontwikkeling die onmiddellijke actie vereist.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.), die voorzitter is van de House Select Committee on the CCP, gelooft dat de enige manier om een dergelijke expansie tegen te gaan is door middel van meer militaire en diplomatieke investeringen door de Verenigde Staten. Hij hoopt dat dergelijke investeringen in partnerlanden de sluipende invloed van de CCP zullen tegengaan.

“De uitbreiding van de overzeese militaire aanwezigheid van de Chinese Communistische Partij is een loeiend alarm en we blijven op snooze drukken,” vertelde Gallagher aan The Epoch Times.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.) is voorzitter van de House Select Committee on the Chinese Communist Party. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

De uitbreiding van de overzeese militaire aanwezigheid van de Chinese Communistische Partij is een loeiend alarm en we blijven op snooze drukken. (Rep. Mike Gallagher – R-Wis.)

“Om de kwaadaardige invloed en militaire agressie van de CCP tegen te gaan, moeten de Verenigde Staten zowel hun eigen militair-industriële capaciteit opvoeren als meer aanwezig zijn in de Indo-Pacific, door ontwikkeling en diplomatie met belangrijke partners uit te breiden om ervoor te zorgen dat ze niet zwichten voor de schuldenval diplomatie.”

China streeft naar wereldwijde militaire expansie

Het rapport “Harboring Global Ambitions” van AidData analyseert meer dan 20 jaar officiële investeringen door Chinese staatsbedrijven in overzeese zeehavenprojecten die de basis kunnen vormen voor een nieuwe marinebasis.

Volgens het rapport heeft Peking van 2000 tot 2023 maar liefst 29,9 miljard dollar uitgegeven in de vorm van leningen en subsidies voor 123 verschillende projecten in 78 havens in 46 landen met een laag of gemiddeld inkomen.

Elk van deze projecten werd rechtstreeks gefinancierd door Peking of staatsbedrijven.

$30 miljard

Van 2000 tot 2023 gaf Peking volgens het rapport 29,9 miljard dollar uit voor 123 verschillende projecten in 78 havens in 46 landen met een laag of gemiddeld inkomen.

Dit betekent dat het rapport niet eens rekening houdt met de mogelijke uitgaven van schaduwbedrijven zonder officiële banden met het regime, noch met het beleid van het regime van militair-civiele fusie, dat eist dat alle particuliere Chinese entiteiten een militair voordeel voor de CCP creëren.

Paul Crespo, voorzitter van de denktank Center for American Defense Studies, gelooft dat de monumentale inspanning deels is ingegeven door de wens van het regime om de Verenigde Staten waar ook ter wereld te bedreigen.

“China is in hoog tempo een grote, offensieve blauwwatervloot aan het opbouwen die de Verenigde Staten tot ver buiten de westelijke Stille Oceaan kan uitdagen, vooral tijdens een oorlog om Taiwan”, aldus Crespo.

“Naast de mogelijkheid om onze aanvoerlijnen te bedreigen, wil China de [Verenigde Staten] al lang het gevoel geven dat het voelt met een buitenlandse supermacht voor de deur.”

De CCP erkent momenteel slechts één overzeese militaire basis in Djibouti, in de Hoorn van Afrika. Chinese functionarissen erkennen echter al lang dat hun leger een meer mondiale ambitie heeft en suggereerden dat soortgelijke bases in de maak zouden kunnen zijn.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei in 2016 dat China bereid was om met partnerlanden samen te werken om soortgelijke faciliteiten als die in Djibouti te ontwikkelen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi schudt de hand van Djibouti’s minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Mahamoud Ali Youssouf bij zijn aankomst bij het diplomatiek instituut in Djibouti, op 9 januari 2020. (-/AFP via Getty Images)

Ook de 2020 editie van “Science of Military Strategy” (pdf), gepubliceerd door China’s Nationale Defensie Universiteit, suggereerde dat een nieuw netwerk van lange afstand marine faciliteiten nodig was om China’s bereik te vergroten.

“Om de ondersteuningscapaciteiten van de zeemacht op zee te verbeteren, moeten we naast de ontwikkeling van grootschalige begeleidende ondersteuningsschepen ook belang hechten aan de bouw van maritieme uitgebreide bevoorradingspunten over lange afstanden en multikanalen om ervoor te zorgen dat de zeemacht overzeese militaire operaties in de oceaan kan uitvoeren”, zo staat in het document te lezen.

China creëert in hoog tempo een grote, offensieve, blauwwatervloot die de VS tot ver buiten het westelijke deel van de Stille Oceaan kan uitdagen. (Paul Crespo, voorzitter, Center for American Defense Studies).

Crespo, die eerder werkzaam was als marineattaché bij de Defense Intelligence Agency, zei dat een dergelijk netwerk van bases een voorwaarde zou zijn voor de instandhouding op lange termijn van China’s steeds mondialere militaire aanwezigheid.

“Om de Amerikaanse marine wereldwijd uit te dagen, heeft China bases nodig voor herbewapening, bijtanken, bevoorrading en om zijn snel groeiende vloot te repareren”, aldus Crespo.

Op dezelfde manier plaatst het AidData rapport de vele overzeese investeringen van het regime in de bredere context van een strijd om wereldwijde invloed met de Verenigde Staten.

Een man loopt onder een billboard met het plan voor een miljoenen kostend vissershavencomplex in James Town, Accra, op 21 mei 2020. Sloopwerkzaamheden in delen van de wijk James Town in Accra maken plaats voor een miljoenen kostend vissershavencomplex. (Nipah Dennis/AFP via Getty Images)

In tegenstelling tot de ijzersterke verbintenis van Gallagher om overal ter wereld macht met macht te bestrijden, suggereert het rapport dat een dergelijke aanpak de wereldwijde spanningen alleen maar kan verergeren.

“De [Verenigde Staten] en hun bondgenoten moeten waakzaam zijn en hun middelen verstandig inzetten door allianties en partnerschappen aan te gaan met landen die overwegen om toenadering te zoeken tot China”, staat er in het rapport. “Maar westerse coalities moeten niet overdreven reageren op nieuws of geruchten dat China hier of daar een basis opricht.

“Een onbesuisde stormloop van een Westers land of alliantie om nieuwe bases overzee te vestigen als tegenwicht kan precies de rechtvaardiging of dekmantel zijn die China nodig heeft om zelf een marinebasis te bouwen.”

Welke aanpak de Verenigde Staten ook kiezen, het blijft een open vraag waar precies de volgende CCP-basis zal verrijzen.

Door de totale investeringen in individuele havenprojecten te vergelijken en de strategische waarde van een geografische locatie, de kracht van de relaties van de CCP met de lokale elites, de regionale politieke stabiliteit en de stemverhouding van de natie met China op het wereldtoneel af te wegen, suggereert het AidData rapport een paar landen als topkandidaten voor nieuwe Chinese militaire infrastructuur.

Een raketfregat van de Chinese marine ligt aangemeerd op Changi Naval Base tijdens de IMDEX Asia oorlogsbodemshow in Singapore op 4 mei 2023. (Roslan Rahman/AFP via Getty Images)

De keuzes strekken zich uit van de Indo-Pacific tot de Atlantische Oceaan, waarbij elke regio zijn eigen voor- en nadelen heeft.

Indo-Pacific basis meest waarschijnlijk

De Indo-Pacific is misschien wel de meest logische plek voor een nieuwe militaire basis.

De CCP probeert voorbij de eerste eilandenketen te geraken en zo de vrije toegang van haar commerciële en militaire schepen tot de zeeën veilig te stellen. De CCP streeft ook naar meer controle over visgebieden en kostbare grondstoffen in de hele regio, van de Zuid-Chinese Zee tot de Indische Oceaan.

Als de CCP de Verenigde Staten en hun bondgenoten onmiddellijk wil bedreigen en onbeperkte controle wil krijgen over ‘s werelds meest waardevolle handelsroutes, dan moet ze meer controle krijgen over de Indo-Pacific.

Sam Kessler, geopolitiek analist bij risicomanagementbedrijf North Star Support Group, gelooft dat een basis in deze regio de logische stap is voor het regime in zijn opmars naar wereldheerschappij.

“Op dit moment is het realistisch om te verwachten dat Peking zich concentreert op de bouw van toekomstige marinebases die dichter bij hun invloedsgebied liggen in plaats van verspreid over verschillende continenten,” aldus Kessler.

Het rapport van AidData stelt ook vast dat “de Stille Oceaan en de Indische Oceaan de maritieme omgevingen met de hoogste prioriteit van China zijn.”

99 jaar

Het Chinese regime bezit een leasecontract voor 99 jaar voor de haven van Hambantota in Sri Lanka, wat het door zijn geografische nabijheid de meest waarschijnlijke kandidaat maakt voor China’s volgende overzeese militaire basis, volgens het rapport van AidData.

In het bijzonder vindt het rapport Hambantota in Sri Lanka de meest waarschijnlijke kandidaat voor China’s volgende overzeese basis vanwege de strategische ligging voor de kust van India, de populariteit van het regime onder de lokale elites en de staat van dienst van het land als het gaat om het stemmen in lijn met de internationale belangen van de CCP.

De CCP bezit zelfs een 99-jarige leaseovereenkomst voor de haven van Hambantota. De overeenkomst is het resultaat van wat sommige analisten China’s ‘schuldenval’ diplomatie noemen: Over de lease werd onderhandeld in ruil voor een kwijtschelding van meer dan 1 miljard dollar aan Chinese schulden.

Een afbeelding van de haven van Hambantota in Hambantota, Sri Lanka op 15 november 2018. De haven van Hambantota is in gebreke gebleven en de Sri Lankaanse regering heeft de controle over de haven overgedragen aan China met een leasecontract van 99 jaar. (Paula Bronstein/Getty Images)

Kessler is het daarmee eens. De strategische en economische voordelen van een Srilankaanse basis zijn te waardevol om over het hoofd te zien.

“Net als het Belt and Road initiatief heeft de CCP een web van netwerken of een schild van bescherming nodig dat hun belangrijkste domein van controle omringt, namelijk het Chinese vasteland”, zegt Kessler.

“Havens met investeringen op hoog niveau zoals Gwadar en Hambantota dienen een strategische waarde en stellen de CCP in staat om hun machtsprojectiemogelijkheden uit te breiden naar de Indische Oceaan, de Indo-Pacific, het Midden-Oosten en ook Eurazië.”

Peking heeft de afgelopen twee decennia meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd in de internationale haven van Hambantota, waarmee het de grootste haveninvestering van de CCP is. De CCP heeft ook meer dan 430 miljoen dollar geïnvesteerd in de nabijgelegen haven van Colombo in Sri Lanka, die vergelijkbare of ondersteunende faciliteiten zou kunnen bieden. Beide zouden China in staat stellen de zeeën te beheersen als directe rivaal van India.

Chinese bouwvakkers op de werf van een nieuw winkelcentrum, dat deel uitmaakt van een door China beheerd winkel- en kantorencomplex in Colombo, Sri Lanka, op 20 november 2018.
Arbeiders werken op de werf als onderdeel van een door China gefinancierd project voor Port City in Colombo, Sri Lanka, op 8 november 2019. (Paula Bronstein/Getty Images, Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images)

Sri Lanka, hoewel een voor de hand liggende keuze, is niet de enige mogelijkheid. Het AidData rapport en Kessler wijzen op de mogelijkheid van Gwadar in Pakistan en Port Luganville in Vanuatu, vlakbij Australië.

Daartoe heeft het regime zo’n 577 miljoen dollar geïnvesteerd in Gwadar en 97 miljoen dollar in Port Luganville, die elk hun eigen voordelen bieden.

Volgens het rapport zou een basis in Vanuatu het regime in staat stellen om zijn schijnbare insluiting door Amerikaanse en geallieerde strijdkrachten te doorbreken, terwijl een basis in Pakistan de uitbreiding van het Belt and Road Initiative van het regime naar het Midden-Oosten verder zou versterken en het regime meer controle zou geven over de vitale Straat van Hormuz.

Een helikopter van de Pakistaanse marine neemt deel aan een multinationale marineoefening in de Arabische Zee bij Karachi, Pakistan, op 13 februari 2023. (Asif Hassan/AFP via Getty Images)

De Pakistaanse marine is ook ‘s werelds grootste buitenlandse afnemer van Chinese wapens. Een marinebasis daar zou dus een dergelijke militaire relatie verbeteren en mogelijk de interoperabiliteit tussen de strijdkrachten van de twee naties vergroten.

De Cambodja-connectie

Er zijn nog andere overwegingen die gemaakt moeten worden met betrekking tot de Indo-Pacific. Namelijk hoe de huidige militaire ontwikkeling toekomstige ontwikkeling kan verminderen of intensiveren.

“Cambodja met de haven van Ream kan ook een rol spelen in dit scenario”, zei Kessler, verwijzend naar de voortdurende uitbreiding van de militaire basis Ream in Cambodja door de CCP, waar het regime diepwaterfaciliteiten bouwt voor de grootste marinebasis van Cambodja en waarschijnlijk zelf zal profiteren van toegang tot de faciliteit.

Leden van de Cambodjaanse marine lopen op een steiger in Ream Naval Base, Cambodja, op 26 juli 2019. (Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images)

“Hoewel de officiële investering tot nu toe klein is geweest, is het zeer waarschijnlijk dat Ream, Cambodja, in de een of andere vorm een [Chinese marine] faciliteit zal zijn,” stelt het AidData rapport.

De Amerikaanse nationale veiligheidsgemeenschap waarschuwt al sinds 2019 dat Cambodja en China een geheim pact hebben opgesteld dat China onbelemmerde militaire toegang tot de haven aan de Golf van Thailand zou garanderen na de voltooiing van de uitbreiding van Ream.

De uitbreiding en modernisering van de basis zal de grootte van de schepen die er worden bediend vervijfvoudigen, van schepen met een capaciteit van 1.000 ton tot schepen van 5.000 ton. Dat betekent dat de haven nog steeds te klein zal zijn om China’s nieuwste Type 055 geleide raketkruisers te herbergen, maar wel kleinere fregatten, waaronder die met antischipraketten en elektronische oorlogspakketten.

De haven grenst ook aan de Zuid-Chinese Zee, waar China voortdurend illegale aanspraken heeft gemaakt om zijn grondgebied uit te breiden door middel van verzonnen “historische rechten” en de oprichting van kunstmatige eilanden, waarvan het beweert dat ze deel uitmaken van zijn eigen grondgebied.

Leden van het Chinese Volksbevrijdingsleger wonen de openingsceremonie bij van China’s militaire basis in Djibouti. (STR/AFP via Getty Images)

Groeiende interesse in West-Afrikaanse faciliteiten

Ondanks de duidelijke voordelen van een basis in de Stille Oceaan, is er goede reden om aan te nemen dat de CCP een militaire basis in West-Afrika zou kunnen willen bouwen.

China heeft 6,9 miljard dollar uitgegeven aan West-Afrikaanse havenprojecten in negen landen: Angola, Kameroen, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Ghana, Guinee-Bissau, Mauritanië, Nigeria en Sierra Leone.

Geldstromen en andere financiële middelen van China naar West-Afrikaanse landen zouden erop kunnen wijzen dat een dergelijke uitbreiding in de maak is, volgens Alexander Wooley, directeur partnerships en communicatie bij AidData, wiens team het rapport over China’s investeringen heeft samengesteld.

“Ze zullen ergens in die regio een basis hebben”, zei Wooley tijdens een lezing op 15 augustus bij The Heritage Foundation, een conservatieve denktank.

“Welk land dat zal zijn, vertellen ze aan niemand.”

Een Chinese marinebasis in West- of Centraal-Afrika zou de PLAN (People’s Liberation Army Navy) op gemakkelijke trefafstand van de VS en NAVO-lidstaten brengen. (AidData)

Er zijn echter wel hints en het AidData rapport suggereert dat Equatoriaal Guinea en Kameroen waarschijnlijke kanshebbers zijn. China heeft al meer dan 659 miljoen dollar uitgegeven aan het verbeteren van de haven in Bata, Equatoriaal Guinea, en meer dan 1,3 miljard dollar in Kribi, Kameroen.

Beide locaties zouden de CCP een ongeëvenaarde ligging aan de Golf van Guinee bieden, waardoor China het land bij uitstek zou worden voor buitenlandse investeringen in de snel groeiende Afrikaanse markt, terwijl het regime vaste voet aan de Atlantische Oceaan zou krijgen.

Werknemers uit China en Burkina Faso in dienst van Sinohydro, een Chinees staatsbedrijf dat zich bezighoudt met de bouw van waterkrachtcentrales, keren terug naar hun slaapzalen na een werkdag in Bata op 31 januari 2012. (Abdelhak Senna/AFP via Getty Images)

“Een Chinese marinebasis in West- of Centraal-Afrika zou de [marine van het Volksbevrijdingsleger] op gemakkelijke trefafstand van de VS en NAVO-lidstaten brengen”, aldus het rapport.

Daarom zei een Amerikaanse topgeneraal vorig jaar dat Bata de plek leek te zijn waar het regime de meeste vooruitgang had geboekt in zijn pogingen om zijn militaire aanwezigheid in Afrika uit te breiden.

Ook Kribi heeft nu diep genoeg water en een pier die groot genoeg is om de grootste Chinese oorlogsschepen te ontvangen.

“Zowel de haven van Bata als die van Kribi zijn aantrekkelijk voor Peking om bases op te zetten en er zijn ook langetermijnrelaties met hun leiders”, aldus Kessler.

“Het primaire doel van de CCP zal echter altijd het behoud van hun invloedssfeer zijn, naast het uitbreiden ervan. Wat betreft marinebases zullen ze eerder van binnenuit bouwen en vervolgens eerst naar buiten uitbreiden.”

De concurrentie tussen de VS en China krijgt een mondiaal karakter

Waar de CCP ook kiest om te bouwen, de beslissing zal niet zonder weerstand zijn, zoals Gallagher en de Select Committee on the CCP van plan zijn te bieden.

Het AidData-rapport merkt op dat overal waar de Verenigde Staten lucht krijgen van CCP-investeringen, ze waarschijnlijk zullen proberen de lokale regering naar hun hand te zetten.

Dergelijke pogingen lijken overal ter wereld te worden ondernomen, ook in de achtertuin van de Verenigde Staten. Naar verluidt heeft het regime bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met Cuba voor de bouw van een spionagebasis op slechts 100 mijl uit de kust van Florida.

De ingang van een Chinese wijk in Havana op 11 april 2019. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

Daarom moet de CCP voorzichtig zijn om een verdedigbare positie te behouden, vooral als ze van plan is om een faciliteit te bouwen voorafgaand aan een invasie van Taiwan.

Het Chinese regime heeft naar verluidt een overeenkomst gesloten met Cuba om een spionagebasis te bouwen op slechts 100 mijl uit de kust van Florida.

“Een belangrijk voorbehoud voor China is dat geen van de hierboven beschreven havens momenteel militair verdedigbaar is”, aldus het rapport. “In een conflictsituatie zouden ze zeer waardevolle doelwitten worden voor een vijand.

Toch kampt het regime met moeilijkheden. De CCP heeft niet de vele formele bondgenoten van de Verenigde Staten. Dat betekent dat het er niet zomaar op kan rekenen dat zijn militaire aanwezigheid overal ter wereld wordt verwelkomd totdat het zijn eigen bases kan bouwen om hun bescherming met geweld te garanderen.

“China behoort niet tot een typische defensiealliantie zoals de NAVO of het relatief nieuwe AUKUS, dus ze hebben geen relaties met landen waar er een gelijk speelveld is in termen van de manier waarop ze hun schip kunnen stationeren, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse vloot in Napels,” zei Wooley.

“Als ze schepen verder weg willen inzetten, hebben ze die relaties niet met een bondgenoot met een gast marinebasis. Ze hebben niet zoveel aanvullingsschepen als andere moderne marineschepen, dus is het logisch om te zoeken naar een plek voor een marinebasis.”

Wat de Verenigde Staten betreft, zit het leiderschap momenteel vast in de positie dat het moet raden waar de volgende Chinese basis zal komen en tegelijkertijd moet voorkomen dat deze wordt gebouwd.

Kessler zei dat het Amerikaanse leiderschap zich zou moeten aanpassen – en snel aanpassen – aan de verschuivingen in het strategische denken van China en de opties die het land heeft.

“De VS en hun bondgenoten zullen niet alleen een inhaalbeweging moeten maken, maar ook benaderingen, denkwijzen, strategieën en tactieken moeten aanpassen om deze patronen effectief te minimaliseren of te voorkomen dat de CCP op de lange termijn succesvoller en expansiever wordt,” aldus Kessler.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 september 2023, update 13 september 2023): Inside China’s Global Military Expansion

Op historische top verdiepen VS, Japan en Zuid-Korea veiligheidsbanden, veroordelen Chinese agressie

CAMP DAVID, Md. – President Joe Biden en de leiders van Zuid-Korea en Japan zijn tijdens een historische top in Camp David op 18 augustus overeengekomen om de trilaterale veiligheids- en economische banden aan te halen. Ze spraken ook een krachtige veroordeling uit van het “gevaarlijke en agressieve gedrag” van het Chinese regime in de Zuid-Chinese Zee.

President Biden kondigde de overeenkomsten aan, inclusief wat de leiders de “Camp David Principles” noemden, na afloop van zijn gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida.

“Het doel van onze trilaterale veiligheidssamenwerking is en blijft het bevorderen en versterken van vrede en stabiliteit in de hele regio,” zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

President Biden hield, net als Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse functionarissen, vol dat de top “niet over China ging” maar gericht was op bredere veiligheidskwesties.

In een gezamenlijke verklaring tijdens de top beloofden de drie landen om elkaar onmiddellijk te raadplegen tijdens crisissituaties en om reacties te coördineren op regionale uitdagingen, provocaties en bedreigingen die gemeenschappelijke belangen raken.

Ze kwamen ook overeen om jaarlijks trilaterale militaire trainingsoefeningen te houden en om tegen eind 2023 realtime informatie te delen over Noord-Koreaanse raketlanceringen. De landen beloofden jaarlijks trilaterale topontmoetingen te houden.

De drie leiders kwamen ook overeen om samen te werken op het gebied van “veerkracht in de toeleveringsketen”, met name op het gebied van halfgeleiders en batterijen, evenals andere geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie en quantum computing.

Partnerschap richt zich op China, Noord-Korea

De drie mogendheden noemden specifiek communistisch China en Noord-Korea bij naam en beloofden verzet van de drie mogendheden tegen elke eenzijdige verandering van de huidige status quo in de Indo-Pacific.

“Met betrekking tot het gevaarlijke en agressieve gedrag ter ondersteuning van onwettige maritieme aanspraken waarvan we onlangs getuige zijn geweest door de Volksrepubliek China (VRC) in de Zuid-Chinese Zee, verzetten we ons krachtig tegen alle eenzijdige pogingen om de status quo in de wateren van de Indo-Pacific te veranderen,” aldus de verklaring.

“In het bijzonder verzetten wij ons met klem tegen de militarisering van teruggewonnen gebieden, het gevaarlijke gebruik van kustwacht- en maritieme militieschepen en dwangactiviteiten”, voegde de verklaring eraan toe.

“Wij bevestigen opnieuw het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan als een onmisbaar element van veiligheid en welvaart in de internationale gemeenschap. Onze basisstandpunten over Taiwan blijven ongewijzigd en we roepen op tot een vreedzame oplossing van de problemen tussen China en Taiwan.

Daartoe zei de Zuid-Koreaanse president dat solidariteit tussen de drie machten noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de vrijheid van iedereen niet wordt aangetast.

“President Roosevelt zei ooit: Vrijheid is geen gegeven, maar iets waar je voor vecht”, zei Yoon. “Om ervoor te zorgen dat al onze vrijheden niet worden bedreigd of beschadigd, moeten onze drie naties hun solidariteit versterken. Dat is ook onze belofte en mandaat aan onze toekomstige generaties.”

President Joe Biden, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol nemen deel aan een trilaterale top in Camp David bij Thurmont, Md. op 18 aug. 2023. (Reuters/Evelyn Hockstein)

Belofte tot overleg

Een van de principes die vrijdag zijn aangenomen is een “belofte tot overleg”, waarin het trilaterale partnerschap overeenkomt om met elkaar te overleggen en reacties te coördineren op “regionale uitdagingen, provocaties en dreigingen die onze gezamenlijke belangen en veiligheid raken”.

Dit overleg zal naar verwachting het delen van inlichtingen, het afstemmen van berichtgeving en het coördineren van reacties op nieuwe dreigingen omvatten.

Aan de zijde van de heren Kishida en Yoon prees president Biden de leiders voor hun politieke moed om toenadering te zoeken. Hij zei dat ze begrepen dat de wereld zich “op een keerpunt bevindt, waar we geroepen zijn om op nieuwe manieren leiding te geven, samen te werken, samen te staan”.

“Van cruciaal belang is dat we allemaal hebben toegezegd dat we snel met elkaar zullen overleggen als reactie op bedreigingen voor een van onze landen, van welke zijde die ook komen,” zei hij. “Dat betekent dat we een hotline zullen hebben om informatie te delen en onze reacties te coördineren wanneer er een crisis is in de regio of een van onze landen wordt getroffen.”

“Samen komen we op voor het internationaal recht en tegen elke vorm van “dwang”, zei president Biden.

Zonder China bij naam te noemen, zei Kishida: “Unilaterale pogingen om de status quo met geweld te veranderen in de Oost- en Zuid-Chinese Zee houden aan”, terwijl hij eraan toevoegde dat de Noord-Koreaanse nucleaire en raketdreiging “alleen maar groter wordt”.

President Joe Biden begroet de Japanse premier Fumio Kishida en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol tijdens de trilaterale top in Camp David bij Thurmont, Md. op 18 aug. 2023. (Reuters/Evelyn Hockstein)

‘Nooit eerder geziene ontmoeting’

Het communistische regime van China heeft zich fel gekeerd tegen de groeiende banden tussen de drie mogendheden en beschuldigde de partners van “oplopende spanningen” en beloofde “oppositie” tegen elke stap die het als strijdig met zijn eigen belangen beschouwt.

Vedant Patel, plaatsvervangend woordvoerder van het State Department, zei eerder deze week dat de trilaterale top geen “provocatieve” daad is.

“Er is geen reden om deze top als provocerend te zien of als een stap of poging om spanningen op te roepen,” zei Patel tijdens een persbriefing op 15 augustus.

“Waar het hier om gaat is het verdiepen van ons partnerschap en samenwerking op een aantal gebieden waarvan wij geloven dat ze in het wederzijds belang van onze drie landen zijn.”

De Verenigde Staten onderhouden robuuste allianties met zowel Japan als Zuid-Korea. Pas recentelijk is echter de mogelijkheid van defensieve samenwerking tussen Tokio en Seoel ontstaan.

Historische spanningen, die dateren van de Japanse bezetting van Korea in de eerste helft van de 20e eeuw, verhinderden voorheen veel diepgaande samenwerking tussen de twee naties. Maar in de afgelopen jaren heeft de groeiende agressiviteit van communistisch China en Noord-Korea deze spanningen doen ontdooien en de twee machten in de richting van een meer coöperatieve houding geduwd.

Denis Wilder, senior medewerker van het Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues aan de Georgetown University, zei dat de stap te danken was aan het ongekende werk van het Zuid-Koreaanse en Japanse leiderschap.

“Dit is een nooit eerder geziene ontmoeting,” zei Wilder tijdens een interview op 18 augustus met NTD, de zustermedia van The Epoch Times. “De drie leiders hebben elkaar nog nooit op deze manier ontmoet. Meestal vonden de ontmoetingen plaats in de marge van andere bijeenkomsten.”

“Maar vooral de Zuid-Koreaanse president heeft dit jaar veel gedaan om de relatie met Japan soepeler te laten verlopen.”

In dat verband zei de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, dat de leiders doortastende maatregelen namen om die groeiende relatie te verstevigen en institutionele kaders uit te bouwen voor een robuustere trilaterale samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de drie mogendheden. Hij benadrukte echter dat het partnerschap “uitdrukkelijk geen NAVO voor de Stille Oceaan” is.

“We openen een nieuw tijdperk en we zorgen ervoor dat dat tijdperk een blijvende kracht heeft,” zei Sullivan tijdens een persbriefing eerder op de ochtend.

De heer Sullivan zei dat het partnerschap een positieve visie op de toekomst van de Indo-Pacific zou bevorderen en zou werken aan een meer rechtvaardige en stabiele regio.

“Dit partnerschap is niet tegen iemand; het is ergens voor,” zei Sullivan. “Het is voor een visie op de Indo-Pacific die vrij, open, veilig en welvarend is.”

Op de vraag of het trilaterale partnerschap het tij zou keren tegen de groeiende agressie van communistisch China in de regio, bleef Wilder optimistisch en voegde eraan toe dat de inspanningen van de Verenigde Staten veel verder gingen dan deze twee allianties.

“Dit helpt, maar de Verenigde Staten versterken ook hun bondgenoten en partners in de hele regio,” zei Wilder.

“We versterken onze verdediging tegen een groeiende Chinese militaire dreiging.

Emel Akan, Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 augustus 2023): At Historic Summit, US, Japan, South Korea Deepen Security Ties, Condemn China Aggression

CCP wil een wereld waarin ‘iedereen verliest’

WASHINGTON—China’s communistische regime probeert kritieke technologische sectoren te domineren om de wereldorde omver te werpen en de democratische manier van leven te ondermijnen, aldus een voormalige functionaris van het Witte Huis.

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China regeert als een eenpartijstaat, maakt gebruik van economisch beleid om wereldwijd illiberalisme te bevorderen, aldus voormalig nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien.

“De [CCP] probeert meedogenloos de manier waarop wij ons leven leiden te veranderen”, zei O’Brien tijdens een lezing op 2 augustus bij het Hudson Instituut, een conservatieve denktank.

“Ze proberen de vrijheid [die we hebben] te veranderen, de manier waarop we leven te veranderen en de manier waarop de wereld georganiseerd is. En dat is gevaarlijk.”

Dhr. O’Brien zei dat het CCP-regime “in elke regio van de wereld” opereert en probeert de invloed van democratische landen te ontwortelen en diplomatieke en economische middelen in te zetten om kleinere landen onder druk te zetten.

CCP wil ‘win-verlies’ competitie

Ondanks de veelgeprezen beweringen van het regime over het tegendeel, zegt Mr. O’Brien dat de CCP fundamenteel streeft naar een “win-verlies” competitie waarin haar communistische autoritarisme wereldwijd wordt geëxporteerd door liberale markteconomieën te vernietigen.

“Ze praten over ‘win-win’, maar in werkelijkheid is het ‘win-verlies’. China wint en alle anderen verliezen”, aldus O’Brien.

“In de ogen van [CCP secretaris-generaal] Xi Jinping kan China alleen winnen als alle anderen verliezen.”

Om dat te bereiken, zei O’Brien dat de Verenigde Staten innovatie en samenwerking thuis en met hun bondgenoten moeten blijven stimuleren en hun wereldwijde partnerschappen moeten benutten terwijl het roofzuchtige beleid van de CCP het internationale vertrouwen in China langzaam ondermijnt.

“Een van de grootste voordelen van Amerika is dat we echte bondgenoten hebben en China heeft geen echte bondgenoten,” zei O’Brien.

Amerikaanse soldaten nemen deel aan een gezamenlijke militaire oefening tussen het Amerikaanse 2nd Infantry Division Stryker Battalion en de Zuid-Koreaanse 25th Infantry Division Army Tiger Demonstration Brigade op een trainingsveld in Paju, Zuid-Korea, op 13 januari 2023. (Jung Yeon-je/AFP via Getty Images)

“Ze kopen bondgenoten, ze huren bondgenoten, maar ze hebben geen echte bondgenoten. Wij hebben bondgenoten in Amerika. We hebben bondgenoten die gelijkgestemd zijn en onze waarden en overtuigingen in vrijheid, de rechtsstaat en open markten delen.”

De voortdurende bevordering van “innovatie en creativiteit” door de Verenigde Staten, zei O’Brien, is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat het Westen—een term die O’Brien gebruikt om te verwijzen naar alle democratische naties—zegeviert over de CCP.

“Vrijheid kweekt deze ondernemersgeest”, zei O’Brien.

“Ik denk dat in de vrije wereld, in het Westen, innovatie, ondernemerschap [en] nieuwe ideeën ons sterkste gebied is … Ik denk dat we ons voordeel kunnen behouden door innovatie.”

Amerikaanse bedrijven steunen China ondanks IP-diefstal

Toch, waarschuwde Mr. O’Brien, is de competitie nog lang niet voorbij. Het CCP-regime is bezig met een inspanning van de hele samenleving om systematisch Amerikaans intellectueel eigendom (IP) te stelen dat de FBI heeft omschreven als “een van de grootste overdrachten van rijkdom in de geschiedenis van de mensheid.”

“De [CCP] hebben letterlijk triljoenen dollars van ons gestolen,” zei Dhr. O’Brien.

“Dit is een wedstrijd over wiens manier van leven zal heersen.”

Ondanks jaren van concurrentie en voortdurende diefstal van intellectueel eigendom hebben de Verenigde Staten niet de middelen ontwikkeld die nodig zijn om de voortdurende overdracht van gevoelige Amerikaanse technologieën naar China te voorkomen, aldus Assistant Secretary of the Treasury Paul Rosen.

“Op dit moment zijn we van mening dat we geen effectief instrument hebben om het geld en de geavanceerdheid van de knowhow die in deze gevoelige en cruciale technologieën gaat zitten, te richten op landen die zorgen baren,” zei Rosen tijdens een hoorzitting op 31 mei van de Senaatscommissie voor Bank-, Huisvestings- en Stedelijke Aangelegenheden.

“We lopen het risico dat we een gat laten vallen in onze nationale veiligheidsbelangen,” zei hij.

Rosen voegde eraan toe dat de Biden-administratie vastbesloten was om de Amerikaanse veiligheidsbelangen “ijverig” te verdedigen en deze belangen indien nodig voorrang zou geven boven economische ontwikkeling, maar dat ze daarvoor meer middelen nodig had.

De opmerkingen van de heer Rosen bevestigden de getuigenissen van experts die vorig jaar in het Congres werden afgelegd en waarin werd verklaard dat de CCP zich wereldwijd bezighoudt met concurrentiebeperkende en vrije-marktpraktijken en dat het de Verenigde Staten ontbreekt aan adequate niet-veiligheidsinstrumenten om hun belangen te verdedigen.

Ook senator Sherrod Brown (D-Ohio), de voorzitter van de commissie, zei dat de Verenigde Staten decennialang een beleid hebben gevoerd dat China sterker heeft gemaakt ten koste van het Amerikaanse volk.

Hij zei dat de huidige strijd van de natie tegen China te wijten is aan beleid dat ten goede komt aan bedrijfswinsten in plaats van aan het welzijn van Amerikanen en dat Amerikaanse durfkapitaalbedrijven toestaat om de militaire modernisering van de CCP te steunen op kosten van de VS.

Brown voegde eraan toe dat Amerikaanse beleidsmakers “wisten” dat bedrijven miljoenen Amerikaanse banen zouden schrappen ten gunste van spotgoedkope arbeid in China, maar dat ze het regime in de jaren 90 toch een permanente meestbegunstigde handelsstatus gaven. Sindsdien, zei hij, zijn opeenvolgende regeringen er niet in geslaagd om de onbalans in het voordeel van China te corrigeren.

“Veel te lang heeft ons beleid ten aanzien van China multinationals geholpen en werkende gezinnen in de steek gelaten,” zei Brown. “Het vernietigde lokale gemeenschappen; het holde onze productiebasis en onze internationale concurrentiepositie uit.

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 augustus 2023): CCP Seeks World Where ‘Everyone Else Loses’: Former White House Official

CCP streeft ernaar wereldorde te ondermijnen temidden van communicatiestilstand

De hoogste defensiefunctionaris van het land zei dat de voortdurende weigering van China om communicatie met de Verenigde Staten te accepteren een bedreiging is voor de nationale veiligheid.

Minister van Defensie Lloyd Austin maakte zijn opmerkingen na de aankondiging dat zijn Chinese collega Li Shangfu had geweigerd hem te ontmoeten tijdens de komende Shangri-La Veiligheidsdialoog in Singapore deze week, hoewel beiden aanwezig zullen zijn.

Ongeacht de beslissing, zei Austin, blijven de Verenigde Staten openstaan voor communicatie met China.

“Ik vind dat jammer”, zei Austin tijdens een persbijeenkomst op 1 juni in Tokio. “Ik zou elke gelegenheid om met Li in gesprek te gaan verwelkomen.”

Austin zei dat Li’s beslissing om hem niet te ontmoeten problematisch was vanwege verschillende gevaarlijke ontmoetingen tussen hun militaire vliegtuigen in de afgelopen maanden.

Eerder deze week voerde een Chinese straaljager een “onnodig agressief” manoeuvre uit in de buurt van een Amerikaans vliegtuig boven de Zuid-Chinese Zee, volgens het Pentagon.

Austin toonde zich bezorgd dat zonder open communicatielijnen een soortgelijk incident “zeer snel uit de hand zou kunnen lopen”.

Hij herhaalde de belofte van de regering om de communicatielijnen open te houden, ongeacht het stilzwijgen van China.

“Het provocerend onderscheppen van onze vliegtuigen en die van onze bondgenoten is zeer verontrustend en we hopen dat ze hun acties zullen aanpassen,” zei Austin. “Ik denk dat de defensiedepartementen op routinebasis met elkaar moeten praten of open communicatiekanalen moeten hebben.”

Oproepen naar China ‘onbeantwoord’

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China regeert als een eenpartijstaat, heeft het afgelopen jaar systematisch de communicatie verbroken met ambtenaren van de regering Biden op elk niveau.

Het regime verbrak voor het eerst de regionale militaire communicatie met de Verenigde Staten na het bezoek van toenmalig Parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan vorig jaar.

Sindsdien heeft de CCP talloze verzoeken om ontmoetingen met Austin, regionale militaire commandanten en zelfs civiele medewerkers van het ministerie van Defensie afgewezen, aldus Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs Ely Ratner.

“We hebben veel problemen gehad”, zei Ratner tijdens een gesprek op 25 mei met de denktank Center for Strategic and International Studies. “Die verzoeken zijn herhaaldelijk afgewezen of niet beantwoord.”

De regering Biden probeert China nu weer aan tafel te krijgen uit angst dat het gebrek aan communicatie zou kunnen leiden tot een catastrofale miscommunicatie, zoals die waar Austin op zinspeelde.

De regering blijft volharden in haar strategie om Peking te charmeren, over te halen of te dwingen weer met elkaar te gaan communiceren, als onderdeel van de wens om de schijnbare vooruitgang die werd geboekt tijdens de persoonlijke ontmoeting van president Joe Biden met CCP-leider Xi Jinping op Bali afgelopen november, te herhalen.

Tijdens een persgesprek vorige maand beschreef John Kirby, de coördinator voor strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, het proces als een poging van de hele regering om de “geest van Bali” te herstellen, die het Witte Huis aanvankelijk begroette als een dooi in de Chinees-Amerikaanse betrekkingen voordat een Chinese spionageballon over het vasteland van de Verenigde Staten scheerde.

Sindsdien heeft de regering geworsteld om het Bali-moment te herbeleven. Ambtenaren halen het vaak aan in hun diplomatieke inspanningen, maar het levert weinig op.

VS is ‘zeer bezorgd’

Ondanks de romantisering van Bali door de regering en de voortdurende afwijzingen van de CCP, is het onduidelijk wat de eerdere contacten van de regering met het regime eigenlijk voor goeds hebben opgeleverd.

Toen Austin bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de Shangri-La top een ontmoeting had met Li’s voorganger, Wei Fenghe, maakte de toenmalige minister van Defensie van de gelegenheid gebruik om de Verenigde Staten te bedreigen en zwoer hij “een oorlog te beginnen” over Taiwan.

Het is mogelijk dat een ontmoeting met Li de geloofwaardigheid van de VS in Europa zou hebben ondermijnd, aangezien Li sinds 2018 onder sancties valt voor zijn rol in de aankoop van Russisch militair materieel voor China.

Die paar ontmoetingen op hoog niveau tussen China en de VS, zoals de recente ontmoeting van minister van Handel Gina Raimondo met haar CCP-tegenhanger in Washington D.C., hebben geen vruchten afgeworpen.

Volgens Austin blijft het regime vastbesloten om de Verenigde Staten en de internationale orde die zij handhaven te ondermijnen, ongeacht de huidige stand van de internationale communicatie.

“We maken ons grote zorgen over het dwingende karakter van [China] en zijn pogingen om de op regels gebaseerde orde te ondermijnen”, aldus Austin.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 juni 2023): CCP Committed to Undermining World Order Amid Communications Blackout, Austin Says

‘Dit is Skynet’: Pentagon voorziet robotlegers in de komende tien jaar

WASHINGTON—Robotische moordmachines jagen over land, lucht en zee. Ze zijn volledig geautomatiseerd, zoeken naar en gaan de strijd aan met vijandige robots in elk oorlogsdomein. Hun menselijke begeleiders zijn verbannen naar de achterhoede en houden op afstand toezicht op de actie, terwijl conflicten worden uitgevochten en gewonnen door machines.

Dit is verre van science fiction, is de visie van de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, Gen. Mark Milley.

Volgens Milley zijn de Verenigde Staten bezig met een van de talloze revoluties op militair gebied die de geschiedenis heeft doorkruist.

Dergelijke revoluties hebben zich uitgestrekt van de uitvinding van de stijgbeugel tot de invoering van het vuurwapen, de inzet van gemechaniseerde manoeuvreoorlogsvoering en, nu, de massale inzet van robotica en kunstmatige intelligentie (AI).

Het is een verschuiving in het karakter van oorlog, gelooft Milley, die groter is dan alle voorgaande.

“Vandaag bevinden we ons in … waarschijnlijk de grootste verandering in de militaire geschiedenis,” zei Milley tijdens een gesprek op 31 maart met Defense One.

“We bevinden ons op een cruciaal moment in de geschiedenis vanuit militair oogpunt. We staan voor een fundamentele verandering van het karakter van oorlog.”

Voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley getuigt voor de House Committee on Appropriations Subcommittee on Defense tijdens een hoorzitting voor het begrotingsjaar 2023 Department of Defense, op Capitol Hill in Washington op 11 mei 2022. (Jose Luis Magana/AP Photo)

Robotlegers in 10 jaar

Velen zouden zich ongetwijfeld prettiger voelen bij het idee van robots die strijden om de controle over de aarde als het in een science-fiction roman of op een filmscherm stond in plaats van op de prioriteitenlijst van de hoogste militaire officier.

Milley gelooft echter dat ‘s werelds machtigste legers in de komende tien jaar overwegend robotisch zullen zijn, en hij wil dat de Verenigde Staten als eerste over die cybernetische Rubicon gaan.

“In de komende tien tot vijftien jaar zul je zien dat grote delen van het leger van geavanceerde landen robotachtig worden,” zei Milley. “Als je robotica toevoegt met kunstmatige intelligentie en precisiemunitie en het vermogen om op afstand te zien, heb je de mix van een echte fundamentele verandering.”

“Dat komt eraan. Die veranderingen, die technologie … we kijken naar binnen 10 jaar.”

Dat betekent dat de Verenigde Staten “vijf tot zeven jaar hebben om een aantal fundamentele wijzigingen in ons leger aan te brengen,” zegt Milley, omdat de tegenstanders van de natie robotica en AI op dezelfde manier willen inzetten, maar dan met Amerikanen in hun vizier.

De natie die daar als eerste bij is, die robotica en AI op een samenhangende manier inzet, zal de volgende oorlog domineren, zegt hij.

“Ik zou zeggen dat het land, de natiestaat, dat deze technologieën gebruikt en ze het meest effectief aanpast en optimaliseert voor militaire operaties, dat land waarschijnlijk een beslissend voordeel zal hebben aan het begin van het volgende conflict,” zei Milley.

De wereldwijde gevolgen van een dergelijke verschuiving in het karakter van de oorlog zijn moeilijk te overschatten.

Milley vergeleek de voortdurende strijd om een nieuwe manier van oorlog voeren met de concurrentie tussen de wereldoorlogen.

In die tijd, zegt Milley, hadden alle Europese naties toegang tot nieuwe technologieën, van gemechaniseerde voertuigen tot radio en chemische wapens. Ze hadden allemaal het uniforme concept van manoeuvre-oorlogsvoering kunnen ontwikkelen dat de uitputtingsoorlog die de Eerste Wereldoorlog had bepaald, verving.

Maar slechts één, zei hij, integreerde eerst hun gebruik in een bonafide nieuwe manier van oorlogvoeren.

“Dat land, Nazi Duitsland, veroverde Europa in een zeer, zeer korte periode … omdat zij in staat waren deze technologieën samen te voegen in een doctrine die wij nu kennen als Blitzkrieg,” zei hij.

De Artemis-robot (Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability), gemaakt door onderzoekers van UCLA. (Met dank aan het UCLA Robotics and Mechanisms Laboratory)

Blitzkrieg 2040

Milley, en met hem het Pentagon, hoopt nu hetzelfde te doen door opkomende capaciteiten zoals robotica, AI, cyber- en ruimteplatforms en precisiemunitie samen te brengen in een samenhangende oorlogsdoctrine.

Door als eerste deze technologieën te integreren in een nieuw concept, aldus Milley, kunnen de Verenigde Staten het toekomstige slagveld beheersen.

Daartoe experimenteert het Pentagon met nieuwe onbemande lucht-, grond- en onderzeese voertuigen en probeert het de alomtegenwoordigheid van niet-militaire slimme technologieën, van horloges tot fitnesstrackers, te benutten.

Hoewel de inspanningen net op gang komen, beweert Milley al sinds 2016 dat het Amerikaanse leger tegen 2030 aanzienlijke robotische grondtroepen en AI-capaciteiten zal hebben.

Over slechts enkele weken zal dat idee echt vorm krijgen, wanneer de uitnodigingen van het ministerie van Defensie (DoD) uitgaan naar leiders van defensie, technologie en de academische wereld voor de allereerste conferentie van het Pentagon over het opbouwen van “vertrouwde AI en autonomie” voor toekomstige oorlogen.

Het Pentagon is bezig met een overeenkomstige wervingsgolf, waarbij het jaarlijks zes cijfers wil betalen voor deskundigen die bereid en in staat zijn technologieën te ontwikkelen en te integreren, waaronder “augmented reality, kunstmatige intelligentie, human state monitoring en autonome onbemande systemen”.

Ook het U.S. Army Futures Command, opgericht in 2018, heeft als cruciaal doel het ontwerpen van wat het “Army 2040” noemt. Met andere woorden, het AI-afhankelijke, robotachtige leger van de toekomst.

Hoewel iets verder weg dan Milley’s veronderstelling van 10 tot 15 jaar, gelooft Lt. Gen. Ross Coffman, plaatsvervangend bevelhebber van het Futures Command, dat 2040 de echte intrede van de Verenigde Staten in een tijdperk zal markeren dat wordt gekenmerkt door kunstmatig intelligente moordmachines.

In een toespraak tijdens een top van DoD-leiders en technologiedeskundigen op 28 maart beschreef Coffman het partnerschap tussen mens en machine dat hij voor de toekomst voor ogen heeft, door het te vergelijken met de relatie tussen een hond en zijn baasje.

Maar in plaats van dat AI soldaten helpt in de strijd, gelooft Coffman dat mensen machines naar het slagveld zullen helpen.

“Ik denk dat we in 2040 een omslag zullen zien,” zei Coffman, “waarbij mensen die functies uitvoeren die de machine in staat stellen om in een positie van relatief voordeel te komen, en niet de machine die mensen in een positie van relatief voordeel brengt.”

Een vrouw reikt om een robotarm aan te raken die is ontwikkeld door het Applied Physics Laboratory van de Johns Hopkins University en wordt tentoongesteld op de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, de wetenschappelijke onderzoeksgroep van het Pentagon) Robotics Challenge Expo op het Fairplex in Pomona, Californië, op 6 juni 2015. (Chip Somodevilla/Getty Images)

‘Alles loopt uit de hand’

Het Amerikaanse leger hervormen en een nieuwe, samenhangende manier van oorlog voeren is een hele opgave. Niettemin lijkt het Pentagon bereid er voor te betalen.

Het DoD vraagt alleen al voor het komende jaar een recordbedrag van 1,8 miljard dollar voor AI-projecten. Dat bedrag is hoger dan de geschatte 1,6 miljard dollar aan AI-investeringen van het Chinese leger.

Een groot deel is ook bestemd voor initiatieven om de besluitvorming van autonome wapensystemen te verbeteren.

De inspanning lijkt op zijn minst een echt begin in de richting van Milley’s visie om massaal autonome systemen in te zetten. Het roept ook grote zorgen op over hoe de volgende oorlog eruit zou kunnen zien, en of de zeer menselijke DoD-leiding voldoende is voorbereid op het beheer van haar autonome creaties.

John Mills, voormalig directeur cyberbeveiligingsbeleid, strategie en internationale zaken bij het bureau van de Amerikaanse minister van Defensie, meent dat deze weg vol onbedoelde gevolgen zit.

“Het is Skynet,” zei Mills tegen The Epoch Times, verwijzend naar de fictieve AI die de wereld verovert in de film “The Terminator”. “Het is de realisatie van een Skynet-achtige omgeving.”

“De vraag is, wat kan er misgaan in deze situatie? Veel.

Mills gelooft niet dat AI alle mystiek verdient die het in de populaire cultuur heeft gekregen, maar hij is bezorgd over de duidelijke trend in de militaire besluitvorming om systemen te bouwen met echte autonomie. Dat wil zeggen, systemen die de beslissing om te doden kunnen nemen zonder eerst menselijke goedkeuring te vragen.

“AI] klinkt duister en mysterieus, maar het zijn eigenlijk grote gegevens, het vermogen om die gegevens op te nemen en te analyseren met grote analyses, en het belangrijkste is nu om die gegevens te gebruiken, vaak zonder menselijke interactie”, aldus Mills.

Het verlies van deze “man-in-the-loop” in vele voorgestelde toekomstige technologieën is dus een reden tot bezorgdheid.

Het trainen van mensen om vriend en vijand correct te identificeren voordat ze overgaan tot kinetische actie is al ingewikkeld genoeg, meent Mills. Dat geldt nog veel meer voor machines.

“Wat nu anders is, is de mogelijkheid om deze ongelooflijke datasets autonoom en zonder menselijke interactie te handelen,” zei Mills.

“De integratie van AI met autonome voertuigen, en ze zelfstandig laten optreden zonder menselijke besluitvorming, dat is waar alles uit de hand loopt.”

In dat verband uitte Mills zijn bezorgdheid over hoe een toekomstig conflict tussen de Verenigde Staten en hun bondgenoten en China in de Indo-Pacific eruit zou kunnen zien.

Stel je voor, zei hij, een onderzeese gevechtsruimte waarin autonome onderzeeërs en andere wapensystemen de zeeën bezaaien.

Met Chinese, Amerikaanse, Koreaanse, Australische, Indiase en Japanse strijdkrachten zou de resulterende chaos waarschijnlijk eindigen met autonome systemen die overal in de regio oorlog voeren, terwijl bemande schepen zich terughoudend opstellen en proberen de volgende groep robotische oorlogsmachines zo goed mogelijk te lanceren. Iets anders zou echte levens in de weg kunnen staan van de geautomatiseerde moordenaars.

“Hoe plan je gevechtsscenario’s met autonome onderzeese voertuigen?” zei Mills.

“Dit wordt een absolute chaos in ondergrondse oorlogsvoering.”

Amerikaanse vliegdekschipgroep in de Filippijnse Zee op 19 september 2021. (U.S. Navy foto door Mass Communication Specialist 2nd Class Haydn N. Smith)

Geautomatiseerd doden

Het voorkomen van het automatisch doden van strijders door kunstmatig intelligente systemen is zeker iets waar het Pentagon al lang over nadenkt.

De 2018 Artificial Intelligence Strategy, bijvoorbeeld, wilde de invoering van AI in het DoD versnellen en tegelijkertijd zoeken naar ethische benaderingen om “onbedoelde schade te beperken”.

De 2020 Ethical Principles for Artificial Intelligence wilden er eveneens voor zorgen dat alleen “betrouwbare” en “bestuurbare” AI-technologieën door het leger werden gebruikt.

De 2022 Responsible Artificial Intelligence Strategy and Implementation Pathway (pdf) schetst een plan om de onbedoelde gevolgen van de toepassing van AI in militaire systemen te beperken.

Geen van deze inspanningen zal echter de invoering van volledig autonome moordmachines voorkomen. Dat was ook nooit de bedoeling.

Dat komt omdat al deze documenten zijn opgesteld onder leiding van DoD Directive 3000.09 (pdf), de leidraad van het Pentagon voor de ontwikkeling van autonome wapensystemen.

“Dat is fundamenteel,” zei Mills over het document. “Het is heel belangrijk omdat het de ontwikkeling stuurt.”

Het document werd oorspronkelijk uitgegeven in 2012, maar kreeg in januari een grote herziening, bedoeld om het Pentagon voor te bereiden op wat DoD-directeur van Emerging Capabilities Policy Michael Horowitz toen zei dat het een “dramatische, uitgebreide visie was voor de rol van kunstmatige intelligentie in de toekomst van het Amerikaanse leger.”

Er is slechts één voorbehoud bij die ethische, betrouwbare, bestuurbare inzet van dodelijke AI-systemen: Het Pentagon heeft geen harde en snelle regels om autonome systemen te verbieden om te doden.

Hoewel voorstanders van man-in-the-loop-technologieën vaak naar 3000.09 verwijzen, bevordert het document dergelijke technologieën niet, en verbiedt het evenmin het gebruik van volledig geautomatiseerde dodelijke systemen.

In plaats daarvan schetst het document een reeks strenge beoordelingen die voorgestelde autonome systemen moeten doorlopen. En hoewel er nog geen onafhankelijke AI-wapensystemen door dat proces zijn gekomen, zullen er in de toekomst waarschijnlijk veel van dergelijke systemen komen.

Dit is niet in het minst te wijten aan het feit dat het communistische regime van China snel werkt aan zijn eigen geautomatiseerde moordmachines, en het DoD zal zich moeten voorbereiden om die dreiging het hoofd te bieden, terwijl het probeert de Amerikaanse waarden te behouden.

“[China] probeert ook deze moeilijke problemen aan te pakken, om [AI] zonder menselijke tussenkomst te laten werken,” zei Mills.

“Ik denk dat ze geneigd zijn het toe te staan, zelfs als ze per ongeluk hun eigen mensen doden.”

De volgende oorlog zou dan ook wel eens een oorlog kunnen zijn die voornamelijk wordt uitgevochten tussen kunstmatig intelligente robots, met menselijke begeleiders aan de zijlijn die hun best doen om de actie te sturen.

Of de Verenigde Staten daarin slagen zonder de controle over hun creaties te verliezen, valt nog te bezien.

Mills heeft goede hoop dat als iemand het kan, het de Verenigde Staten zijn. Tenslotte, zegt hij, hebben wij het beste menselijke talent.

“Ik denk dat we nog genoeg vangrails hebben om het iteratief te maken, zodat we slimmer kunnen worden en leren om voorzorgs- en controlemaatregelen in de algoritmen in te bouwen,” zei Mills.

“Ik denk dat we goede teams en mensen op hun plaats hebben.”

The Epoch Times heeft het Pentagon om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 april 2023): IN-DEPTH: ‘It Is Skynet’: Pentagon Envisions Robot Armies in a Decade

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat China zijn nucleaire bewapening versnelt

Het Chinese communistische regime bouwt volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in hoog tempo aan nucleaire capaciteiten zonder zich te bekommeren om de veiligheid van de wereld of om de veiligheid van China zelf.

Volgens Stoltenberg werkt het Chinese regime niet mee aan internationale normen en regels inzake nucleaire ontwikkeling en is niet transparant tegenover de internationale gemeenschap over de omvang van zijn nucleaire uitbreiding.

“China breidt zijn nucleaire arsenaal snel uit zonder enige transparantie over zijn capaciteiten,” zei Stoltenberg op 18 april tijdens de 18e jaarlijkse NAVO-conferentie over wapenbeheersing, non-proliferatie en ontwapening.

“We moeten ons verzetten tegen dit soort praktijken die het bestaande non-proliferatiekader dreigen te ondermijnen, waaronder het verdrag over de verstrekking van gegevens over kernwapens.”

CCP wil kernwapens ten koste van de rest van de wereld

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China bestuurt als een eenpartijstaat, heeft lange tijd geweigerd deel te nemen aan besprekingen over wapenbeheersing. Terwijl deze weigering voorheen door de internationale gemeenschap met enige ergernis werd bekeken, heeft de plotselinge drang van het regime om een kernwapenarsenaal van wereldformaat te creëren tot grote ongerustheid geleid.

In rapporten van het Pentagon wordt geschat dat het regime in 2030 1000 en in 2035 1500 kernwapens zal hebben. Ook beschikt het regime nu al over meer lanceerinrichtingen voor intercontinentale ballistische raketten over land dan de Verenigde Staten.

Stoltenberg zei dat China deel uitmaakt van een bredere beweging van autoritaire mogendheden, waaronder Rusland, Iran en Noord-Korea, die de internationale gemeenschap willen destabiliseren door nucleaire uitbreiding.

Hij zei dat de NAVO zich tegen dergelijke bedreigingen moet verzetten en met Peking in gesprek moet gaan om het land aan de onderhandelingstafel te krijgen.

“Als wereldmacht heeft China wereldwijde verantwoordelijkheden. En ook Peking heeft baat bij een grotere transparantie, voorspelbaarheid en veiligheid op het gebied van wapenbeheersingsovereenkomsten”, aldus Stoltenberg.

“Op langere termijn moeten we onze aanpak herbekijken en aanpassen aan een gevaarlijkere en meer competitieve wereld,” voegde hij eraan toe. “Dit impliceert een dialoog met China.”

Stoltenberg zei dat de NAVO een uniek middel is om gesprekken over wapenbeheersing en non-proliferatie met de CCP te voeren, en dat dergelijke overeenkomsten voor zowel China als de NAVO een “wederzijds voordeel” zouden kunnen opleveren.

Hij benadrukte dat de alliantie in haar strategisch concept China niet beschouwt als een vijand, hoewel hij erkende dat “China een uitdaging vormt voor onze belangen, onze NAVO-waarden en onze veiligheid”.

Door een dialoog aan te gaan, vertrouwen op te bouwen en ons optreden aan te passen om de wederzijdse veiligheid van China en de NAVO te vergroten, kunnen volgens Stoltenberg de machten een “andere aanpak” ontwikkelen voor een tijdperk dat gekenmerkt wordt door toenemende instabiliteit en onvoorspelbare nieuwe technologieën.

Stoltenberg gaf toe dat een dergelijke missie een grote uitdaging is, maar hij zei dat als de NAVO en de landen van het Warschaupact op het hoogtepunt van de Koude Oorlog konden streven naar wapenbeheersing, de NAVO en China nu zeker ook in staat zouden moeten zijn om hetzelfde te doen.

“Onze wereld is gevaarlijker en minder voorspelbaar dan hij in generaties is geweest,” zei hij. “De wapenbeheersingsovereenkomsten waarop we zo lang hebben kunnen vertrouwen, vallen uit elkaar.”

“Maar we mogen niet vergeten dat wapenbeheersingsovereenkomsten niet tussen vrienden worden gesloten. Ze worden gesloten tussen tegenstanders.”

Nieuwe technologieën vergroten risico op nucleaire catastrofe

Nieuwe technologieën, waaronder artificiële intelligentie, vergroten de dreiging van het CCP nog verder, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman tijdens hetzelfde evenement.

Hoewel kernwapens al 80 jaar bestaan, zei ze, worden beslissingen nu veel sneller genomen. Daarnaast is er het bijkomende risico dat automatisering een catastrofale reactie zou kunnen teweegbrengen. Dit alles verhoogt het gevaar van dergelijke wapens nog meer.

“Door alle wonderen die de snelle vooruitgang van innovatie en uitvindingen teweegbrengt, en door elke fascinerende nieuwe ontwikkeling die we zelf misschien nog niet helemaal kunnen doorgronden of begrijpen, brengen deze sprongen voorwaarts op het gebied van wapenbeheersing tegelijkertijd een nieuwe mate van angst en onzekerheid met zich mee,” zei Sherman.

Met dat in gedachten zei Sherman dat de Verenigde Staten “geen conflict zoeken” maar op hun hoede zijn voor de ambitie van Peking om de grotere internationale orde te ondermijnen en te verdringen.

“[China] is, zoals de Verenigde Staten hebben aangegeven, het enige land met de capaciteit om de op regels gebaseerde internationale orde te veranderen, wat volgens ons ook precies de bedoeling is van [CCP-leider] Xi Jinping,” zei Sherman.

“Zelfs in dit tijdperk, waarin vorderingen ver weg lijken, kunnen we nooit onze toevlucht nemen tot passiviteit,” zei ze. “Zelfs in dit tijdperk, waarin de technologie meer vragen oproept dan zij lijkt te beantwoorden, mogen wij de inspanningen voor geavanceerde wapenbeheersingsovereenkomsten nooit opgeven. We mogen nooit terugdeinzen voor de uitdaging van non-proliferatie.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 april 2023): China Accelerating Nuclear Armament ‘Without Any Transparency’: NATO Chief

FBI arresteert 2 personen in verband met geheim Chinees politiebureau in New York City

NEW YORK – De FBI heeft op 17 april twee mensen gearresteerd op beschuldiging van het runnen van een geheime politiepost in New York City namens het Chinese regime, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Lu Jianwang, 61, en Chen Jinping, 59, fungeerden als lokale agenten van de Chinese Communistische Partij (CCP) en werkten in opdracht van het regime om Chinese dissidenten die in de Verenigde Staten wonen op te sporen en hen het zwijgen op te leggen, aldus de aanklagers.

Volgens Safeguard Defenders, een in Spanje gevestigde non-profit organisatie, is het politiebureau één van de meer dan 100 overzeese politiebureaus van het Chinese regime in ruim 53 landen.

De actie onthult een immense schending van de Amerikaanse soevereiniteit door de CCP en een flagrante schending van het internationaal recht, aldus de Amerikaanse officier van justitie Breon Peace.

“Deze vervolging onthult de flagrante schending door de Chinese overheid van de soevereiniteit van onze natie door de oprichting van een geheim politiebureau midden in New York City,” zei Peace tijdens een nieuwsconferentie in Brooklyn.

“Stel je voor dat de NYPD een geheime politiepost zou openen in Peking.”

De America ChangLe Association in New York op 6 oktober 2022. Een overzeese Chinese politiepost, het Fuzhou Police Overseas Service Station, was gevestigd in het gebouw van de vereniging. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Peace zei dat de twee verdachten het geheime politiebureau in New York hebben opgericht in opdracht van de CCP en dat zij transnationale repressieprogramma’s uitvoerden in coördinatie met het ministerie van Openbare Veiligheid van het regime.

Bovendien, zei hij, probeerde het duo bewijsmateriaal van de samenzwering te vernietigen toen ze erachter kwamen dat de FBI de locatie onderzocht.

” Naar verluidt kregen de beklaagden opdracht om [China’s] bevelen uit te voeren, waaronder het helpen lokaliseren van een Chinese dissident die in de Verenigde Staten woont, en belemmerden zij ons onderzoek door hun communicatie met een Chinese ambtenaar van het Ministerie van Openbare Veiligheid te vernietigen,” zei Peace.

Naast de beschuldigingen van samenzwering en belemmering van de rechtsgang, beweren gerechtelijke documenten dat Lu ten minste sinds 2015 werk heeft verricht voor het CCP-regime in de Verenigde Staten.

Uit het onderzoek bleek dat Lu een “langdurige vertrouwensrelatie” had met de Chinese autoriteiten, aldus de aanklacht.

Tijdens het bezoek van Xi aan de Verenigde Staten in 2015 werd Lu gevraagd om zelf protestacties te organiseren tegen de demonstraties van de spirituele groep Falun Gong, die sinds 1999 zwaar wordt vervolgd in China.

Het Chinese consulaat in New York gaf Lu de opdracht om materiaal te publiceren in kranten gericht tegen Falun Gong, wat hij naar eigen zeggen niet deed. Maar Lu heeft wel verklaard dat hij hielp om leden van zijn vereniging in bussen naar Washington te brengen.

“Elk lid van de vereniging ontving 60 dollar van het consulaat. Elke bus had een contactpersoon die de vergoeding contant uitbetaalde in naam van het consulaat,” vertelde hij de onderzoekers, aldus de klacht. “Mensen kwamen niet alleen uit New York maar ook uit Philadelphia. Elke keer waren er zo’n honderd mensen die kwamen opdagen.”

Lu ontving een onderscheiding van het regime als dank voor zijn inspanningen.

Later hielp Lu bij het coördineren van bedreigingen met geweld tegen een Chinese dissident en diens familie, in een poging de persoon te dwingen naar China terug te keren om door de CCP-autoriteiten te worden gearresteerd, aldus de gerechtelijke documenten.

Lu huurde via de geheime politie ook een andere agent in om “een inwoner van de VS op Amerikaans grondgebied op te sporen” en hem het zwijgen op te leggen namens het regime om “het autoritaire wereldbeeld [van het regime] te beschermen”, aldus Peace.

Door “leden van de Chinese gemeenschap aan te vallen” met behulp van deze geheime politiepost heeft het duo “herhaaldelijk en op flagrante wijze de soevereiniteit van onze natie geschonden”, aldus Peace.

In twee afzonderlijke zaken heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie aangekondigd dat het 40 Chinese ambtenaren en politieagenten aanklaagt wegens het voeren van een gecoördineerde intimidatiecampagne tegen Chinezen in New York City en elders in de Verenigde Staten. Alle verdachten in deze zaken verblijven momenteel in China.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 april 2023): FBI Arrests 2 Over Secret Chinese Police Station in NYC

Marxisme doet Chinese militairen geloven dat oorlog met VS ‘onvermijdelijk’ is: Amerikaanse topgeneraal

De militaire leiding van communistisch China gelooft steeds meer dat een oorlog met de Verenigde Staten onvermijdelijk is, aldus de hoogste militaire officier van de Verenigde Staten.

Het Chinese leger bevordert destabiliserende retoriek en ideeën die een catastrofaal conflict met de Verenigde Staten zouden kunnen aanmoedigen, zei voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Army Gen. Mark Milley tijdens een interview met de Government Executive Media Group op 31 maart.

“Er is veel retoriek in China… die de indruk kan wekken dat oorlog om de hoek ligt,” zei Milley.

“In mijn analyse van China zijn tenminste hun militairen en misschien anderen tot een soort conclusie gekomen dat oorlog met de Verenigde Staten onvermijdelijk is. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is.”

Milley zei dat de marxistische ideologie van de Chinese Communistische Partij (CCP) grotendeels verantwoordelijk was voor dit geloof, en dat het deterministisch denken onder Chinese leiders, inclusief militaire officieren, werd aangemoedigd.

“Ze komen voort uit een marxistische ideologie… ze geloven in historisch determinisme, ze geloven in een lineaire benadering van de geschiedenis,” zei Milley.

“Dat is niet hoe wij in het Westen denken.”

Met het oog daarop zei Milley dat oorlog met het CCP-regime niet onvermijdelijk is en nog steeds kan worden afgeschrikt, maar dat de Verenigde Staten “sterk moeten blijven ten opzichte van China” en ervoor moeten zorgen dat zij klaar zijn om een eventuele oorlog te winnen.

“Ik geloof niet dat oorlog onvermijdelijk is,” zei Milley. “Ik denk niet dat het nakend is. Maar ik denk wel dat we zeer, zeer pragmatisch en voorzichtig te werk moeten gaan.”

Milley merkte ook op dat CCP-leider Xi Jinping een expliciete datum van 2027 had vastgesteld waarop het Chinese leger klaar moet zijn om Taiwan aan te vallen en in te nemen. Het besluit om binnen te vallen is nog niet genomen, zei Milley, maar het regime bouwt niettemin doelbewust aan zijn capaciteit om dat te doen.

“Ze trainen en bemannen apparatuur om precies dat te doen,” zei Milley over de voorbereidingen van de CCP om Taiwan binnen te vallen.

“Ik denk dat we drie of vier jaar de tijd hebben om Taiwan in een positie te brengen waarin de Chinese beleidsmakers de indruk krijgen dat de kosten hoger zijn dan de voordelen.”

De volgende oorlog wordt gevoerd met AI en robots

Meer in het algemeen over de aard van conflicten en de militaire ontwikkeling van de Verenigde Staten zei Milley dat het karakter van oorlog zich in een periode van diepgaande verandering bevindt. De volgende grootmachtenoorlog, zei hij, zal er anders uitzien dan alles wat we tot nu toe gezien hebben.

“Ik denk dat we ons vanuit militair oogpunt op een cruciaal moment in de geschiedenis bevinden,” zei Milley.

De Pruisische generaal en militair filosoof Carl von Clausewitz parafraserend, zei Milley dat, hoewel de aard van oorlog niet verandert, het karakter ervan door de eeuwen heen wel verandert, en dat de wereld zich momenteel in een periode bevindt van “fundamentele verandering in het karakter van oorlog.”

Daartoe, zei Milley, zullen robotica, kunstmatige intelligentie, precisiemunitie en wereldwijde communicatie in de volgende oorlog op elkaar worden afgestemd en met elkaar worden verbonden. Inderdaad, zei hij, de grote militairen van de wereld zullen overwegend robotisch worden.

“In de komende tien, vijftien jaar zul je zien dat grote delen van het leger van geavanceerde landen robotachtig worden,” zei Milley.

“Ik zou zeggen dat het land, de natiestaat, die deze technologieën gebruikt en ze het meest effectief toepast voor militaire operaties, waarschijnlijk een beslissend voordeel zal hebben bij het begin van het volgende conflict.”

Milley vergeleek de wedloop om dergelijke technologieën in te zetten met de opkomst van mechanisatie en luchtmacht tussen de twee wereldoorlogen.

Net zoals nazi-Duitsland de industrialisatie had ingezet om Europa te veroveren, zei hij, zal de eerste natie die AI, robotica en telecommunicatie verenigt in een coherente oorlogsdoctrine, oppermachtig worden op het wereldtoneel.

“[Duitsland] veroverde Europa in een zeer, zeer korte periode… omdat zij in staat waren deze technologieën samen te brengen in een doctrine die nu bekend staat als ‘Blitzkrieg’,” zei Milley.

De Verenigde Staten, voegde hij eraan toe, werken aan hun eigen doctrine van gezamenlijke oorlogsvoering in dit nieuwe technologische tijdperk, en zullen in de komende vijf tot zeven jaar automatisering, robotica en andere technologieën dienovereenkomstig inzetten.

“Dat komt eraan…” zei Milley. “We kijken naar het verloop binnen tien jaar.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 maart 2023): Marxism Makes Chinese Military Believe War With US Is ‘Inevitable’: Top US General

TikTok een ‘inlichtingenwapen’ van de CCP: Experts slaan alarm over bedreiging

Nieuwsanalyse

Sociale mediagigant TikTok is agressief aan het lobbyen in Washington in de aanloop naar hoorzittingen van het Congres over de banden van het bedrijf met het Chinese communistische regime.

TikTok en zijn in China gevestigde moederbedrijf ByteDance hebben vorig jaar meer dan 5 miljoen dollar uitgegeven aan lobbyactiviteiten in de Verenigde Staten en zouden in 2023 nog meer kunnen uitgeven als de recente gebeurtenissen een indicatie zijn.

Het bedrijf heeft een intern lobby- en public affairs-team ingehuurd onder leiding van voormalige congresmedewerkers met nauwe banden met de Biden-administratie, en het sponsort ook content in grote Amerikaanse media.

Onder de werknemers van de techgigant bevindt zich ook adviesbureau SKDK, waarvan de oprichter nu een senior adviseur van president Joe Biden is. Tot de media-aankopen behoren tientallen stukken gesponsorde inhoud in Axios, Politico en The Washington Post. Het bedrijf betaalt ook tientallen influencers om drie dagen lang in de hoofdstad toespraken te houden ten gunste van het bedrijf.

De vlaag van activiteit vindt plaats in de dagen voordat TikTok CEO Shou Chew gepland staat om zijn eerste optreden in het congres te maken op 23 maart tijdens een hoorzitting van het House Energy and Commerce Committee, die de datapraktijken van het bedrijf en de relatie met de Chinese Communistische Partij (CCP) zal onderzoeken.

“Amerikanen verdienen te weten in welke mate hun privacy in gevaar komt en hun gegevens worden gemanipuleerd door de relatie van TikTok, eigendom van ByteDance, met China,” zei commissievoorzitter Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) in een verklaring.

“We kijken ernaar uit om rechtstreeks van de heer Chew te horen en de inspanningen van Energy and Commerce voort te zetten om Big Tech CEO’s voor de commissie te brengen om zich te verantwoorden voor de destructieve acties van hun bedrijven.”

Een vrouw loopt langs het hoofdkantoor van ByteDance, het moederbedrijf van video-sharing app TikTok, in Beijing op 16 september 2020. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

‘TikTok en ByteDance zijn een en dezelfde’

Het is geen geheim dat leden van de commissie zich zorgen maken over TikTok en zijn relatie met de CCP via ByteDance. Meerdere medewerkers van de commissie hielden op 20 maart een persgesprek en spraken over de kwestie op voorwaarde van anonimiteit.

“We hebben TikTok keer op keer horen zeggen dat het onze gegevens vrijwaart van de Chinese Communistische Partij, maar de feiten vertellen ons zeker iets anders,” zei een medewerker. “De nationale inlichtingenwetten van de CCP vereisen dat Chinese bedrijven zoals ByteDance namens hen spioneren, en we weten dat TikTok en ByteDance een en dezelfde zijn.”

De vraag hoeveel controle de aan de CCP gelieerde ByteDance heeft over TikTok is een constante bron van zorg geweest voor wetgevers en veiligheidsdeskundigen.

Hoewel veel techbedrijven informatie over gebruikers bijhouden, zijn die uit China bijzonder zorgwekkend omdat de wet van de CCP gegevens definieert als een nationale bron en daarom alle in China opgeslagen gegevens op verzoek beschikbaar stelt aan het regime.

Dat is een echt probleem voor Amerikanen, gezien de enorme hoeveelheid gegevens die TikTok probeert te verzamelen.

In augustus 2022 werd bijvoorbeeld ontdekt dat de browser van TikTok een code bevatte voor het uitvoeren van keylogging, wat betekent dat de app alle toetsaanslagen van een gebruiker registreert op het apparaat waarmee hij de in-app browser gebruikt, inclusief zijn e-mail en wachtwoorden.

Casey Fleming, CEO van beveiligingsadviesbureau BlackOps Partners, zei destijds dat de functionaliteit TikTok in wezen veranderde in een “spionagetoepassing” voor de CCP.

“Wanneer je daadwerkelijk toetsaanslagen maakt, elke letter en elk cijfer intikt, worden die opgenomen in China, en onder toezicht van de Chinese Communistische Partij,” zei Fleming tijdens een interview met NTD, de zustermedia van The Epoch Times.

“Wat je sms’t, wie je sms’t, wachtwoorden, e-mailaccounts, alles op je telefoon, alles wat je typt in e-mails of sms’jes, die keylogging registreert elk woord, elk wachtwoord, enzovoort.”

Een medewerker van Energy and Commerce reageerde op dezelfde manier en zei dat de pogingen van TikTok om alles van een gebruiker in de gaten te houden zorgwekkend zijn, vooral gezien de controle van ByteDance over het TikTok-algoritme.

“TikTok controleert alles en iedereen,” zei de assistent. “Namen, leeftijden, locaties, wat je doet buiten TikTok, de tekst die je kopieert, met wie je praat, wachtwoorden, browsegeschiedenis, biometrische gegevens zoals je gezicht, stem, afdrukken, en meer.”

“TikTok gebruikt dit alles om zijn algoritme te bouwen, dat de macht heeft om vorm te geven aan wat we zien, horen en uiteindelijk geloven. … ByteDance controleert dat algoritme. Dat staat buiten kijf. TikTok kan dat niet eens weerleggen. Dat is een gebied waar ze weigeren transparant te zijn.”

TikTok houdt vol dat de app veilig is voor Amerikanen en dat het de gegevens van Amerikaanse gebruikers niet doorgeeft aan de CCP. ByteDance is echter gebonden aan Chinese wetten die niet toestaan dat een bedrijf weigert gegevens te verstrekken als daarom wordt gevraagd.

TikTok CEO Shou Chew op het podium tijdens The New York Times Deal Book Summit in New York op 30 november 2022. (Foto door Thos Robinson/Getty Images voor The New York Times)

Chew verklaarde in zijn voorbereide getuigenis van het congres, die voorafgaand aan de hoorzitting werd vrijgegeven (pdf), dat de Chinese autoriteiten nooit een dergelijk verzoek aan TikTok hebben gedaan. Hij verduidelijkte echter niet of de CCP ByteDance had verzocht gegevens te overhandigen die oorspronkelijk van TikTok waren ontvangen.

Chew zegt in de voorbereide getuigenis ook dat TikTok een essentieel onderdeel is van de Amerikaanse cultuur en jongeren in staat stelt authentiek te leven en bedrijven te laten gedijen in onvoorspelbare tijden.

Die invloed op de nationale jeugd en kleine bedrijven, zegt hij, “kan niet worden gerepliceerd op een ander platform of in een ander medium.”

De huidige versie van de app, beweert Chew ook, houdt geen specifieke locatiegegevens bij, en het idee dat TikTok wordt gecontroleerd door de CCP is “nadrukkelijk onwaar.”

Chinese trackers geplaatst op Amerikaanse overheidssites

Hoewel de enorme hoeveelheid gegevens die door TikTok wordt verzameld en in China wordt gezien, deskundigen en wetgevers heeft gealarmeerd, kunnen sommigen de praktijk afdoen als de kosten van het gebruik van de app. Er is echter een flagrant probleem met die veronderstelling.

“TikTok heeft je gegevens zelfs als je de app niet hebt,” zei een commissie assistent.

Dat komt omdat ByteDance en TikTok intensief gebruik maken van trackingpixels, die gebruikers en niet-gebruikers over het internet volgen, het gebruik meten en profielen opbouwen.

Hoewel dergelijke pixels regelmatig door technologiebedrijven worden gebruikt om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten, is het feit dat deze pixels worden beheerd door een bedrijf met uitgebreide banden met de CCP reden tot bezorgdheid.

Maar waar deze trackers worden gevonden is nog alarmerender.

Uit een rapport van IT-bedrijf Feroot Security van maart bleek dat 30 websites van de Amerikaanse overheid trackingpixels bevatten die door ByteDance zijn gemaakt en worden onderhouden, wat betekent dat de CCP toegang had kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens van Amerikanen die niets anders deden dan de website van hun lokale overheid bezoeken.

Bovendien behoren sommige van die sites met trackingpixels tot staatsoverheden die TikTok hadden verboden op overheidsapparaten.

Dat is een probleem, gezien het feit dat ByteDance volgens een rapport van 14 maart dat aan de Australische regering is voorgelegd, een “door de staat gecontroleerde entiteit” is, en haar werknemers de gegevens van het bedrijf en van TikTok hebben gebruikt om illegaal werk te verrichten tegen Amerikaanse burgers.

De TikTok-app op een smartphone in deze illustratie van 13 juli 2021. (Dado Ruvic/Illustratie/Reuters)

Censureren en stalken van Amerikanen

Werknemers van ByteDance hebben geprobeerd degenen die kritiek hadden op de banden van het bedrijf met het regime het zwijgen op te leggen, en ze hebben daarvoor TikTok gebruikt.

Eind vorig jaar hebben medewerkers van ByteDance Amerikaanse journalisten illegaal gestalkt door het vergelijken van privé geolocatiegegevens van TikTok, met inbegrip van de IP-adressen van de journalisten, om na te gaan of de journalisten dezelfde gebieden hadden bezocht als ByteDance medewerkers die ervan verdacht werden klokkenluiders te zijn.

Bovendien was het team dat de surveillancecampagne leidde eigenlijk de afdeling Internal Audit and Risk Control van ByteDance, een in Peking gevestigde eenheid die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderzoeken naar mogelijk wangedrag van huidige en voormalige ByteDance-werknemers.

Chew stelt in de voorbereide getuigenis dat ook medewerkers van TikTok bij het incident betrokken waren, maar dat zij niet langer bij het bedrijf werken.

Het stalkingincident wordt desondanks naar verluidt onderzocht door de FBI en is slechts een van de vele voorbeelden van hoe ByteDance TikTok heeft gebruikt om standpunten die kritisch zijn over het Chinese communistische regime in het buitenland te onderdrukken.

In 2020, bijvoorbeeld, erkende een leidinggevende van TikTok dat de app werd gebruikt als een “bot instrument” om inhoud te censureren die kritisch is over het regime, met inbegrip van berichtgeving over de voortdurende vervolging van de Oeigoeren en andere minderheidsgroepen, die de Verenigde Staten erkent als een genocide.

In de interne documenten van TikTok werden Tibet en het bloedbad op het Tiananmenplein destijds zelfs gebruikt als voorbeelden van inhoud die van het platform moest worden verwijderd, hoewel het bedrijf verklaarde dat dit niet langer zijn beleid is.

Vervolgens betaalde TikTok in 2021 92 miljoen dollar om een collectieve rechtszaak te schikken waarin werd beweerd dat het bedrijf illegaal gegevens van Amerikanen verzamelde en deze overdroeg aan in China gevestigde entiteiten.

In 2022 zeiden TikTok-werknemers dat belangrijke bedrijfsbeslissingen door CCP-functionarissen in China aan ByteDance leken te worden gedelegeerd voordat ze aan TikTok werden doorgegeven.

Volgens een medewerker van Energy and Commerce hebben medewerkers van ByteDance regelmatig toegang tot de gegevens van TikTok, en “veel medewerkers van TikTok rapporteren rechtstreeks aan Peking.”

“Alles wordt gezien in China.”

TikTok een ‘inlichtingenwapen voor de CCP’

De lange geschiedenis van TikTok voor het bevorderen van de belangen van de CCP, zowel rechtstreeks als via het moederbedrijf ByteDance, wordt steeds bekender bij het publiek. Verontrustender voor sommigen is echter de hardnekkige weigering van het bedrijf om zijn banden met China op te geven.

Sinds 2020 heeft TikTok zich verzet tegen Amerikaanse eisen om het aan een Amerikaans bedrijf te verkopen, ook al zou ByteDance daarmee een flinke winst maken. Toenmalig president Donald Trump had ByteDance bevolen om TikTok aan een Amerikaans bedrijf te verkopen vanwege zorgen over de nationale veiligheid, wat resulteerde in een voorgestelde deal met het in Texas gevestigde Oracle, die uiteindelijk niet doorging.

Onlangs bevestigde het bedrijf dat het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), een federaal panel dat buitenlandse overnames moet beoordelen op nationale veiligheidsrisico’s, de Chinese eigenaren had gevraagd hun belang in het bedrijf te verkopen of een totaalverbod tegemoet te zien. TikTok stelt in reactie daarop dat desinvestering “geen oplossing” biedt voor de nationale veiligheidsproblemen.

“[Een] verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan gegevensstromen of toegang”, aldus een woordvoerder van TikTok.

Voor Nicolas Chaillan, voormalig chief software officer van de Amerikaanse lucht- en ruimtemacht, is de standvastige weigering van ByteDance om TikTok tegen elke prijs te verkopen een rode vlag die de controle van de CCP over de app aantoont.

“Geen enkel bedrijf ter wereld heeft zo hard gevochten om niet door iemand verkocht of gekocht te worden,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Dat komt omdat het een inlichtingenwapen is voor de CCP en het heeft geen prijs die hoog genoeg is voor dat [vooruitzicht] om ook maar enigszins interessant te zijn, want het ging nooit om geld.

“Uiteraard zijn ze eigendom van de Chinezen, en China wil het niet verliezen, dus oefenen ze druk uit op hun teams om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.”

Het Witte Huis aarzelde eerder of het de pogingen van het Congres zou steunen om TikTok nationaal te verbieden, en de Biden-administratie heeft zich in een impasse bevonden te midden van TikTok’s lopende onderhandelingen met CFIUS, die de beveiligingsproblemen van de app proberen op te lossen.

De regering begon eerder in maart echter een assertiever standpunt in te nemen, waarbij de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat president Joe Biden een tweepartijenvoorstel om de app en andere buitenlandse bedrijven uit de Verenigde Staten te weren, zou verwelkomen.

“Deze wetgeving zou de regering van de Verenigde Staten de bevoegdheid geven om te voorkomen dat bepaalde buitenlandse regeringen in de Verenigde Staten opererende technologiediensten exploiteren op een manier die risico’s inhoudt voor de gevoelige gegevens van Amerikanen en onze nationale veiligheid,” zei Sullivan.

Maar voor senator Marco Rubio (R-Fla.), een bekende China-havik, zijn de maatregelen van de regering niet genoeg geweest.

“De Chinese Communistische Partij zal nooit een kans voorbij laten gaan om de openheid van Amerika’s politieke en economische systemen uit te buiten,” zei Rubio in een e-mail. “En de Biden-administratie zal nooit een kans missen om een vuist te maken tegen de Chinese Communistische Partij.”

“Ze hebben al de bevoegdheid om te voorkomen dat een TikTok in Chinese handen en onder Chinese controle in de Verenigde Staten opereert,” zei hij. “Na twee jaar hebben ze nog niets gedaan.”

TikTok-medewerkers reageerden niet op een verzoek van The Epoch Times voor commentaar.

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 23 maart 2023): TikTok a CCP ‘Intelligence Weapon’: Experts Sound Alarm on Threat

Xi aan Poetin: Rusland en China zullen zorgen voor verandering ‘die in geen 100 jaar heeft plaatsgevonden’.

De Chinese communistische leider Xi Jinping zegt dat zijn regime en het Rusland van Vladimir Poetin met elkaar zullen samenwerken om een “verandering” teweeg te brengen die in geen honderd jaar op het wereldtoneel heeft plaatsgevonden.

Poetin ontving Xi deze week in Moskou als eregast, terwijl de twee autoritaire machten blijven streven naar meer diplomatieke, economische en militaire samenwerking.

Toen Xi op 22 maart het Kremlin verliet, wendde hij zich tot Poetin en zei met een glimlach: “Dit is precies de verandering die in geen 100 jaar heeft plaatsgevonden.”

“En wij zijn het, samen, die deze veranderingen zullen bewerkstelligen.”

Poetin antwoordde: “Daar ben ik het mee eens.”

“Zorg goed voor jezelf, beste vriend,” zei Xi waarna de twee elkaar de hand schudden.

Poetin wenste Xi vervolgens een veilige reis en zwaaide de Chinese leider uit vanaf het trottoir toen Xi vertrok in zijn limousine.

Het afscheid van de twee leiders werd door de media op camera vastgelegd.

China en Rusland zweren dat ze een nieuwe wereldorde zullen creëren

De verklaring komt een dag nadat de leiders openlijk beloofden de internationale orde in hun belang te hervormen, waarbij Poetin zei dat China en Rusland een meer rechtvaardige “multipolaire wereldorde” zullen creëren om de “regels” van de huidige internationale orde te vervangen.

Xi’s verwijzing naar een verandering die in een eeuw niet is voorgekomen, kan een toespeling zijn op de consolidatie van de moderne, op regels gebaseerde internationale orde die na de Eerste Wereldoorlog vorm begon te krijgen, en waarbij de Verenigde Staten uiteindelijk als supermacht naar voren kwamen.

Ongeveer een eeuw geleden werd ook de Chinese Communistische Partij (CCP) opgericht, die nu China regeert als een eenpartijstaat. Jaren eerder versloegen de bolsjewieken de laatste resten van het Witte Leger en verstevigden zij de Sovjet-Unie, waarin Poetin later zou dienen als luitenant-kolonel van de buitenlandse inlichtingendienst van het leger.

Xi en Poetin verklaarden voor het eerst in februari 2022 een partnerschap “zonder grenzen”, weken voordat Rusland Oekraïne probeerde te veroveren.

Het ontvangen van Xi deze week was het grootste diplomatieke gebaar dat Poetin sindsdien heeft gemaakt, gezien het isolement van Rusland op het wereldtoneel.

Poetin en Xi, die elkaar tijdens de gesprekken een “goede vriend” noemden, beloofden op 21 maart meer economische en strategische samenwerking en ondertekenden een gezamenlijke verklaring om het “alomvattende strategische partnerschap” van beide landen te versterken.

De overeenkomsten versterken de feitelijke alliantie tussen Peking en Moskou, die is gegroeid sinds Rusland zijn invasie in Oekraïne begon. In die periode is het communistische China de belangrijkste partner van Rusland geworden op het gebied van handel en diplomatie, en heeft het Moskou geholpen om door te gaan ondanks de verwoestende internationale sancties.

Poetin zei dat Rusland bereid is Chinese bedrijven te steunen die westerse bedrijven willen vervangen die het land vanwege de oorlog hebben verlaten, en dat de twee landen bedrijven moeten aanmoedigen hun eigen valuta te gebruiken.

De twee leiders bespraken ook de aanleg van een tweede pijpleiding die de Russische gasexport naar China zou kunnen verdubbelen, aldus Poetin.

Ook zei de CCP in een verklaring dat de twee naties “de mening delen dat deze relatie het bilaterale bereik ver heeft overschreden en van cruciaal belang is geworden voor het mondiale landschap en de toekomst van de mensheid”.

Angst voor Chinese steun aan Russische invasie neemt toe

Het groeiende partnerschap tussen de twee mogendheden gedurende de oorlog in Oekraïne heeft veel nationale leiders op scherp gezet omdat zij vrezen dat het regime in Peking dodelijke wapens zou kunnen leveren aan Rusland voor gebruik in Oekraïne, waardoor het conflict nog verder zou kunnen escaleren en de oorlog mogelijk zou worden uitgebreid naar andere landen.

De Verenigde Staten hebben voortdurend gewaarschuwd dat de CCP wapens of munitie zou kunnen leveren aan het Russische leger, en hebben de afgelopen maanden onderstreept dat het regime een dergelijke regeling nog altijd niet van tafel heeft geveegd.

Het Witte Huis heeft al erkend dat Chinese bedrijven de Russische oorlog in Oekraïne rechtstreeks hebben gesteund, maar heeft niet gezegd dat die steun neerkomt op dodelijke wapens.

Toen het Witte Huis op 24 februari sancties uitvaardigde tegen tal van internationale instanties die met de oorlog in Rusland te maken hebben, richtte het zich bijvoorbeeld ook op Chinese entiteiten die ervan worden beschuldigd de Russische strijdkrachten te steunen en zo het regime te helpen de sancties te omzeilen.

China vervalste eerder vervoersdocumenten om voor Rusland bestemde militaire luchtvaartapparatuur te verdoezelen als civiele uitrusting en gebruikte tussenpersonen in de Verenigde Arabische Emiraten om drones aan Rusland te leveren, volgens een rapport uit februari van het Duitse magazine Der Spiegel.

In datzelfde rapport wordt beweerd dat de CCP momenteel een zending ‘zelfmoord’ drones naar Rusland voorbereidt voor gebruik in Oekraïne.

Evenzo wordt in een rapport van het Japanse Kyodo News, waarin anonieme Amerikaanse overheidsbronnen worden geciteerd, beweerd dat Chinese munitie is gevonden op slagvelden in Oekraïne. Het rapport verduidelijkt echter dat er geen bewijs is dat de CCP de munitie rechtstreeks aan Rusland heeft verkocht.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 maart 2023): Xi to Putin: Russia, China Are Driving Change ‘Which Hasn’t Happened in 100 Years’

Witte Huis zegt dat Biden Xi wil ontmoeten nu CCP ‘probeert invloed te vergroten’

Volgens het Witte Huis is het communistische China bezig met een meedogenloze mars naar invloed over de hele wereld, en president Joe Biden wil een ontmoeting met het leiderschap ervan.

Het Witte Huis erkent dat de Chinese Communistische Partij (CCP) bezig is haar internationale reputatie op te vijzelen na een door de CCP tot stand gebrachte overeenkomst om de diplomatieke banden tussen Saoedi-Arabië en Iran te herstellen.

“China heeft er geen geheim van gemaakt dat het zijn invloed over de hele wereld wil uitbreiden, of dat nu in Afrika, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten is,” zei John Kirby, coördinator strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, tijdens een persgesprek op 17 maart.

Kirby zei dat de CCP de nieuwe overeenkomst gebruikte om haar positie in haar propaganda op te blazen. Maar op de vraag of de deal deel uitmaakt van een bredere strategie van de CCP om haar legitimiteit uit te breiden en de Verenigde Staten te ondermijnen, trok Kirby zich terug.

“Ik zou voorzichtig zijn met speculeren dat er een soort grote strategie gaande is,” zei Kirby.

“Het is meer een onderdeel van hun pogingen om hun invloed te vergroten en de indruk te wekken dat hun invloed daadwerkelijk toeneemt.”

De verrassende aankondiging van de overeenkomst komt kort na de mislukte poging van de CCP om zich op te werpen als vredesmakelaar in de voortdurende Russische verovering van Oekraïne.

Het regime bracht eind februari een 12-punten “vredesplan” uit, hoewel het nooit met Oekraïense functionarissen over de kwestie had gesproken. Het document herhaalde verschillende Russische propagandapunten en beweerde dat de Verenigde Staten en hun NAVO-partners schuld hadden aan de oorlog.

“Er zijn enkele dingen waar ik het niet mee eens ben, waarvan ik denk dat de hele wereld het er niet mee eens is,” zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy destijds over het document.

“[Maar] ik wil geloven dat China de kant kiest van de gedachte van vrede en eerlijkheid, wat onze kant is.”

De toenemende betrokkenheid van de CCP bij internationale aangelegenheden en haar inspanningen om autoritaire mogendheden tegen de Verenigde Staten op te zetten zijn niet onopgemerkt gebleven door het Witte Huis.

Kirby zei in dat verband dat de regering Biden bezig was met het opzetten van een persoonlijke ontmoeting tussen de president en CCP-leider Xi Jinping.

“De president heeft gezegd dat hij president Xi in de nabije toekomst wil spreken,” zei Kirby. “We zullen eraan werken om dat te regelen.”

“Bij mijn weten is er vooralsnog geen contact geweest met de Chinezen om aan de logistiek te werken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 maart 2023): White House Says Biden Wants to Meet With Xi as CCP ‘Attempts to Increase’ Influence

Bijzondere Commissie getuigt: CCP wil VS “vervangen” met “door technologie aangedreven Dystopie”

Het Chinese communistische regime is bezig met een gecoördineerde poging om de Verenigde Staten te ondermijnen en te vervangen, door Amerikanen tegen elkaar op te zetten, zo blijkt uit getuigenissen van een nieuwe Kamercommissie die zich richt op de rivaliteit met het Chinese regime.

De ‘House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP)’ hield zijn eerste hoorzitting op 28 februari, met de eenvoudige titel “The Chinese Communist Party’s Threat to America” (De Chinese Communistische Partij, als een bedreiging voor de VS).

Commissievoorzitter Mike Gallagher (R-Wis.) beschreef de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de CCP als een “existentiële strijd” en zei dat de CCP, die China bestuurt als een eenpartijstaat, “Amerika tegen Amerika” opzet, in de hoop de Verenigde Staten van binnenuit omver te werpen.

Parlementslid Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) was het daarmee eens en zei dat het regime de politieke verdeeldheid in democratische samenlevingen wil uitbuiten tegen de Verenigde Staten.

“De CCP wil dat wij verdeeld, partijdig en bevooroordeeld zijn,” zei Krishnamoorthi.

“We moeten deze gelegenheid aangrijpen en het tegendeel bewijzen.”

Daartoe merkte Gallagher echter op dat veel machtige en vermogende bedrijven en organisaties uit de Verenigde Staten hun fortuin hebben gemaakt door Amerikaanse banen naar China te verplaatsen, en dat zij zich verzetten tegen de inspanningen van de VS om zich tegen het regime te beschermen.

“De CCP heeft inmiddels vrienden gemaakt op Wall Street, alsook binnen de suites van de Fortune 500, die bereid zijn zich te verzetten tegen pogingen om terug te slaan”, aldus Gallagher.

“Deze strategie heeft in het verleden goed gewerkt en de CCP is ervan overtuigd dat het zal blijven werken. Onze taak in deze commissie is ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren.”

‘Een door technologie aangedreven Dystopie’

De voormalige nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster getuigde over de kwestie en zei dat de Verenigde Staten “achterop waren geraakt” in de strategische concurrentie met de CCP en dat de voortdurende investeringen in China door Amerikaanse bedrijven “onze eigen ondergang” bevorderden.

McMaster zei dat de “valse beloften van liberalisering” hebben geleid tot een bedrijfs- en politieke klasse in Amerika die grotendeels had verwacht dat verdere investeringen in China het land zouden hervormen tot een modernere en democratischere samenleving.

In plaats daarvan, zei hij, heeft het regime zijn marxistische ideologie verdubbeld en exporteert het nu destructieve ideologieën om de steun voor het Westen uit te hollen.

Daartoe zei McMaster dat een “curriculum van zelfverafschuwing”, dat beweert dat de Verenigde Staten de oorzaak zijn van alle problemen in de wereld, een groot deel van de populaire en academische cultuur in het Westen in zijn greep heeft gekregen, en het land verhindert zichzelf adequaat te verdedigen tegen voortdurende spionage, diefstal en onderdrukking door de CCP.

Ook zei Rep. Darin LaHood (R-Ill.) dat het Amerikaanse bedrijfsleven “bang en bezorgd” is geworden om de CCP ‘kwaad’ te maken, en dat het regime die angst gebruikt om de Verenigde Staten op het wereldtoneel te ondermijnen.

“China heeft een plan om de Verenigde Staten te vervangen,” zei LaHood.

Als zodanig zei Gallagher dat het Select Committee zou helpen bij het coördineren van wetgevende inspanningen van verschillende congrescommissies, en zich zou richten op het aanpakken van de ideologische, technologische, economische en militaire inspanningen van de CCP tegen de Verenigde Staten en haar bondgenoten en partners.

Het is nu tijd om te voorkomen dat de CCP de Verenigde Staten vervangt door een “door technologie aangedreven dystopie”, aldus Gallagher.

“De CCP is gefocust op haar toekomstvisie,” zei Gallagher. “Een wereld vol met techno-totalitaire surveillance staten waar mensenrechten ondergeschikt zijn aan de grillen van de Partij.”

“Voorlopig is het nog aan ons om te beslissen of dat de toekomst is die we voor onze kinderen willen, maar dat zal niet lang meer duren. De tijd staat niet aan onze kant.”

De CCP bereidt zich voor op oorlog

De CCP streeft niet alleen naar vervanging van de Verenigde Staten, maar bereidt zich ook voor op oorlog, zo werd in het Select Committee gezegd.

Met betrekking tot de ambitie van het regime om Taiwan binnen te vallen, zei voormalig plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Matthew Pottinger dat de militaire vleugel van de CCP, het Volksbevrijdingsleger (PLA), zich volop op een dergelijk conflict voorbereidt, inclusief de mogelijkheid dat het tegen de Verenigde Staten zal moeten vechten.

“Binnen de PLA zijn enorme investeringen gedaan … om te proberen de gaten te dichten die gedicht moeten worden om Taiwan te kunnen binnenvallen,” zei Pottinger.

“We weten dat de PLA traint voor de waarschijnlijkheid dat de VS deel zal uitmaken van de strijd.”

Die capaciteiten omvatten platformen voor amfibisch en luchttransport, maar ook langeafstandsraketten die bedoeld zijn om de Verenigde Staten af te schrikken voor een oorlog tussen de CCP en de democratische regering van Taiwan.

Daartoe merkte Pottinger ook op dat de huidige CCP-leider Xi Jinping regelmatig heeft geprezen hoe ook Mao Zedong voorstander was van preventieve aanvallen op tegenstanders, en dat hij zelfs bereid was om China te laten verwoesten om het later weer op te kunnen bouwen ‘zonder’ Amerikaanse invloeden.

Op de vraag of het regime al dan niet een preventieve aanval op de Verenigde Staten zou kunnen uitvoeren om te voorkomen dat deze laatste Taiwan te hulp zouden schieten, zei Potting eenvoudigweg: “Het is mogelijk.”

“Er is geen enkel excuus meer om u te laten misleiden over de bedoelingen van Peking,” zei Pottinger. “De lijst met publieke uitspraken van voorzitter Xi is te omvangrijk geworden en de acties van zijn regime zijn te brutaal om in deze fase nog verkeerd begrepen te worden.”

“Het spreekwoordelijke vijgenblad is weggewaaid, waardoor het regime en zijn diepe vijandigheid jegens het democratische Westen en de liberale internationale orde is blootgelegd.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 maart 2023): China’s CCP Seeks to ‘Replace’ US With ‘Tech Powered Dystopia’: Select Committee Testimony