Sunday, 01 Oct 2023

Een blik op China’s wereldwijde militaire expansie

SPECIAAL RAPPORT

Al twee decennia lang pompt het communistische regime van China tientallen miljarden dollars in landen met lage en middelhoge inkomens en financiert het grootschalige havenprojecten in naam van wereldwijde ontwikkeling.

Deskundigen en wetgevers waarschuwen echter dat de Chinese Communistische Partij (CCP), die China als eenpartijstaat regeert, haar wereldwijde militaire aanwezigheid wil uitbreiden door nieuwe overzeese marinebases te creëren vanuit de commerciële havens die ze in het buitenland heeft gefinancierd en gebouwd.

Volgens een nieuw rapport van AidData, een denktank die overheidsuitgaven voor internationale ontwikkelingsprojecten analyseert, heeft het regime sinds 2001 bijna 30 miljard dollar uitgegeven aan overzeese haveninfrastructuur.

Voor degenen in het Congres die de dreiging van een nieuwe expansionistische CCP moeten tegengaan, is het streven van het regime naar nieuwe basismogelijkheden een alarmerende ontwikkeling die onmiddellijke actie vereist.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.), die voorzitter is van de House Select Committee on the CCP, gelooft dat de enige manier om een dergelijke expansie tegen te gaan is door middel van meer militaire en diplomatieke investeringen door de Verenigde Staten. Hij hoopt dat dergelijke investeringen in partnerlanden de sluipende invloed van de CCP zullen tegengaan.

“De uitbreiding van de overzeese militaire aanwezigheid van de Chinese Communistische Partij is een loeiend alarm en we blijven op snooze drukken,” vertelde Gallagher aan The Epoch Times.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.) is voorzitter van de House Select Committee on the Chinese Communist Party. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

De uitbreiding van de overzeese militaire aanwezigheid van de Chinese Communistische Partij is een loeiend alarm en we blijven op snooze drukken. (Rep. Mike Gallagher – R-Wis.)

“Om de kwaadaardige invloed en militaire agressie van de CCP tegen te gaan, moeten de Verenigde Staten zowel hun eigen militair-industriële capaciteit opvoeren als meer aanwezig zijn in de Indo-Pacific, door ontwikkeling en diplomatie met belangrijke partners uit te breiden om ervoor te zorgen dat ze niet zwichten voor de schuldenval diplomatie.”

China streeft naar wereldwijde militaire expansie

Het rapport “Harboring Global Ambitions” van AidData analyseert meer dan 20 jaar officiële investeringen door Chinese staatsbedrijven in overzeese zeehavenprojecten die de basis kunnen vormen voor een nieuwe marinebasis.

Volgens het rapport heeft Peking van 2000 tot 2023 maar liefst 29,9 miljard dollar uitgegeven in de vorm van leningen en subsidies voor 123 verschillende projecten in 78 havens in 46 landen met een laag of gemiddeld inkomen.

Elk van deze projecten werd rechtstreeks gefinancierd door Peking of staatsbedrijven.

$30 miljard

Van 2000 tot 2023 gaf Peking volgens het rapport 29,9 miljard dollar uit voor 123 verschillende projecten in 78 havens in 46 landen met een laag of gemiddeld inkomen.

Dit betekent dat het rapport niet eens rekening houdt met de mogelijke uitgaven van schaduwbedrijven zonder officiële banden met het regime, noch met het beleid van het regime van militair-civiele fusie, dat eist dat alle particuliere Chinese entiteiten een militair voordeel voor de CCP creëren.

Paul Crespo, voorzitter van de denktank Center for American Defense Studies, gelooft dat de monumentale inspanning deels is ingegeven door de wens van het regime om de Verenigde Staten waar ook ter wereld te bedreigen.

“China is in hoog tempo een grote, offensieve blauwwatervloot aan het opbouwen die de Verenigde Staten tot ver buiten de westelijke Stille Oceaan kan uitdagen, vooral tijdens een oorlog om Taiwan”, aldus Crespo.

“Naast de mogelijkheid om onze aanvoerlijnen te bedreigen, wil China de [Verenigde Staten] al lang het gevoel geven dat het voelt met een buitenlandse supermacht voor de deur.”

De CCP erkent momenteel slechts één overzeese militaire basis in Djibouti, in de Hoorn van Afrika. Chinese functionarissen erkennen echter al lang dat hun leger een meer mondiale ambitie heeft en suggereerden dat soortgelijke bases in de maak zouden kunnen zijn.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei in 2016 dat China bereid was om met partnerlanden samen te werken om soortgelijke faciliteiten als die in Djibouti te ontwikkelen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi schudt de hand van Djibouti’s minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Mahamoud Ali Youssouf bij zijn aankomst bij het diplomatiek instituut in Djibouti, op 9 januari 2020. (-/AFP via Getty Images)

Ook de 2020 editie van “Science of Military Strategy” (pdf), gepubliceerd door China’s Nationale Defensie Universiteit, suggereerde dat een nieuw netwerk van lange afstand marine faciliteiten nodig was om China’s bereik te vergroten.

“Om de ondersteuningscapaciteiten van de zeemacht op zee te verbeteren, moeten we naast de ontwikkeling van grootschalige begeleidende ondersteuningsschepen ook belang hechten aan de bouw van maritieme uitgebreide bevoorradingspunten over lange afstanden en multikanalen om ervoor te zorgen dat de zeemacht overzeese militaire operaties in de oceaan kan uitvoeren”, zo staat in het document te lezen.

China creëert in hoog tempo een grote, offensieve, blauwwatervloot die de VS tot ver buiten het westelijke deel van de Stille Oceaan kan uitdagen. (Paul Crespo, voorzitter, Center for American Defense Studies).

Crespo, die eerder werkzaam was als marineattaché bij de Defense Intelligence Agency, zei dat een dergelijk netwerk van bases een voorwaarde zou zijn voor de instandhouding op lange termijn van China’s steeds mondialere militaire aanwezigheid.

“Om de Amerikaanse marine wereldwijd uit te dagen, heeft China bases nodig voor herbewapening, bijtanken, bevoorrading en om zijn snel groeiende vloot te repareren”, aldus Crespo.

Op dezelfde manier plaatst het AidData rapport de vele overzeese investeringen van het regime in de bredere context van een strijd om wereldwijde invloed met de Verenigde Staten.

Een man loopt onder een billboard met het plan voor een miljoenen kostend vissershavencomplex in James Town, Accra, op 21 mei 2020. Sloopwerkzaamheden in delen van de wijk James Town in Accra maken plaats voor een miljoenen kostend vissershavencomplex. (Nipah Dennis/AFP via Getty Images)

In tegenstelling tot de ijzersterke verbintenis van Gallagher om overal ter wereld macht met macht te bestrijden, suggereert het rapport dat een dergelijke aanpak de wereldwijde spanningen alleen maar kan verergeren.

“De [Verenigde Staten] en hun bondgenoten moeten waakzaam zijn en hun middelen verstandig inzetten door allianties en partnerschappen aan te gaan met landen die overwegen om toenadering te zoeken tot China”, staat er in het rapport. “Maar westerse coalities moeten niet overdreven reageren op nieuws of geruchten dat China hier of daar een basis opricht.

“Een onbesuisde stormloop van een Westers land of alliantie om nieuwe bases overzee te vestigen als tegenwicht kan precies de rechtvaardiging of dekmantel zijn die China nodig heeft om zelf een marinebasis te bouwen.”

Welke aanpak de Verenigde Staten ook kiezen, het blijft een open vraag waar precies de volgende CCP-basis zal verrijzen.

Door de totale investeringen in individuele havenprojecten te vergelijken en de strategische waarde van een geografische locatie, de kracht van de relaties van de CCP met de lokale elites, de regionale politieke stabiliteit en de stemverhouding van de natie met China op het wereldtoneel af te wegen, suggereert het AidData rapport een paar landen als topkandidaten voor nieuwe Chinese militaire infrastructuur.

Een raketfregat van de Chinese marine ligt aangemeerd op Changi Naval Base tijdens de IMDEX Asia oorlogsbodemshow in Singapore op 4 mei 2023. (Roslan Rahman/AFP via Getty Images)

De keuzes strekken zich uit van de Indo-Pacific tot de Atlantische Oceaan, waarbij elke regio zijn eigen voor- en nadelen heeft.

Indo-Pacific basis meest waarschijnlijk

De Indo-Pacific is misschien wel de meest logische plek voor een nieuwe militaire basis.

De CCP probeert voorbij de eerste eilandenketen te geraken en zo de vrije toegang van haar commerciële en militaire schepen tot de zeeën veilig te stellen. De CCP streeft ook naar meer controle over visgebieden en kostbare grondstoffen in de hele regio, van de Zuid-Chinese Zee tot de Indische Oceaan.

Als de CCP de Verenigde Staten en hun bondgenoten onmiddellijk wil bedreigen en onbeperkte controle wil krijgen over ‘s werelds meest waardevolle handelsroutes, dan moet ze meer controle krijgen over de Indo-Pacific.

Sam Kessler, geopolitiek analist bij risicomanagementbedrijf North Star Support Group, gelooft dat een basis in deze regio de logische stap is voor het regime in zijn opmars naar wereldheerschappij.

“Op dit moment is het realistisch om te verwachten dat Peking zich concentreert op de bouw van toekomstige marinebases die dichter bij hun invloedsgebied liggen in plaats van verspreid over verschillende continenten,” aldus Kessler.

Het rapport van AidData stelt ook vast dat “de Stille Oceaan en de Indische Oceaan de maritieme omgevingen met de hoogste prioriteit van China zijn.”

99 jaar

Het Chinese regime bezit een leasecontract voor 99 jaar voor de haven van Hambantota in Sri Lanka, wat het door zijn geografische nabijheid de meest waarschijnlijke kandidaat maakt voor China’s volgende overzeese militaire basis, volgens het rapport van AidData.

In het bijzonder vindt het rapport Hambantota in Sri Lanka de meest waarschijnlijke kandidaat voor China’s volgende overzeese basis vanwege de strategische ligging voor de kust van India, de populariteit van het regime onder de lokale elites en de staat van dienst van het land als het gaat om het stemmen in lijn met de internationale belangen van de CCP.

De CCP bezit zelfs een 99-jarige leaseovereenkomst voor de haven van Hambantota. De overeenkomst is het resultaat van wat sommige analisten China’s ‘schuldenval’ diplomatie noemen: Over de lease werd onderhandeld in ruil voor een kwijtschelding van meer dan 1 miljard dollar aan Chinese schulden.

Een afbeelding van de haven van Hambantota in Hambantota, Sri Lanka op 15 november 2018. De haven van Hambantota is in gebreke gebleven en de Sri Lankaanse regering heeft de controle over de haven overgedragen aan China met een leasecontract van 99 jaar. (Paula Bronstein/Getty Images)

Kessler is het daarmee eens. De strategische en economische voordelen van een Srilankaanse basis zijn te waardevol om over het hoofd te zien.

“Net als het Belt and Road initiatief heeft de CCP een web van netwerken of een schild van bescherming nodig dat hun belangrijkste domein van controle omringt, namelijk het Chinese vasteland”, zegt Kessler.

“Havens met investeringen op hoog niveau zoals Gwadar en Hambantota dienen een strategische waarde en stellen de CCP in staat om hun machtsprojectiemogelijkheden uit te breiden naar de Indische Oceaan, de Indo-Pacific, het Midden-Oosten en ook Eurazië.”

Peking heeft de afgelopen twee decennia meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd in de internationale haven van Hambantota, waarmee het de grootste haveninvestering van de CCP is. De CCP heeft ook meer dan 430 miljoen dollar geïnvesteerd in de nabijgelegen haven van Colombo in Sri Lanka, die vergelijkbare of ondersteunende faciliteiten zou kunnen bieden. Beide zouden China in staat stellen de zeeën te beheersen als directe rivaal van India.

Chinese bouwvakkers op de werf van een nieuw winkelcentrum, dat deel uitmaakt van een door China beheerd winkel- en kantorencomplex in Colombo, Sri Lanka, op 20 november 2018.
Arbeiders werken op de werf als onderdeel van een door China gefinancierd project voor Port City in Colombo, Sri Lanka, op 8 november 2019. (Paula Bronstein/Getty Images, Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images)

Sri Lanka, hoewel een voor de hand liggende keuze, is niet de enige mogelijkheid. Het AidData rapport en Kessler wijzen op de mogelijkheid van Gwadar in Pakistan en Port Luganville in Vanuatu, vlakbij Australië.

Daartoe heeft het regime zo’n 577 miljoen dollar geïnvesteerd in Gwadar en 97 miljoen dollar in Port Luganville, die elk hun eigen voordelen bieden.

Volgens het rapport zou een basis in Vanuatu het regime in staat stellen om zijn schijnbare insluiting door Amerikaanse en geallieerde strijdkrachten te doorbreken, terwijl een basis in Pakistan de uitbreiding van het Belt and Road Initiative van het regime naar het Midden-Oosten verder zou versterken en het regime meer controle zou geven over de vitale Straat van Hormuz.

Een helikopter van de Pakistaanse marine neemt deel aan een multinationale marineoefening in de Arabische Zee bij Karachi, Pakistan, op 13 februari 2023. (Asif Hassan/AFP via Getty Images)

De Pakistaanse marine is ook ‘s werelds grootste buitenlandse afnemer van Chinese wapens. Een marinebasis daar zou dus een dergelijke militaire relatie verbeteren en mogelijk de interoperabiliteit tussen de strijdkrachten van de twee naties vergroten.

De Cambodja-connectie

Er zijn nog andere overwegingen die gemaakt moeten worden met betrekking tot de Indo-Pacific. Namelijk hoe de huidige militaire ontwikkeling toekomstige ontwikkeling kan verminderen of intensiveren.

“Cambodja met de haven van Ream kan ook een rol spelen in dit scenario”, zei Kessler, verwijzend naar de voortdurende uitbreiding van de militaire basis Ream in Cambodja door de CCP, waar het regime diepwaterfaciliteiten bouwt voor de grootste marinebasis van Cambodja en waarschijnlijk zelf zal profiteren van toegang tot de faciliteit.

Leden van de Cambodjaanse marine lopen op een steiger in Ream Naval Base, Cambodja, op 26 juli 2019. (Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images)

“Hoewel de officiële investering tot nu toe klein is geweest, is het zeer waarschijnlijk dat Ream, Cambodja, in de een of andere vorm een [Chinese marine] faciliteit zal zijn,” stelt het AidData rapport.

De Amerikaanse nationale veiligheidsgemeenschap waarschuwt al sinds 2019 dat Cambodja en China een geheim pact hebben opgesteld dat China onbelemmerde militaire toegang tot de haven aan de Golf van Thailand zou garanderen na de voltooiing van de uitbreiding van Ream.

De uitbreiding en modernisering van de basis zal de grootte van de schepen die er worden bediend vervijfvoudigen, van schepen met een capaciteit van 1.000 ton tot schepen van 5.000 ton. Dat betekent dat de haven nog steeds te klein zal zijn om China’s nieuwste Type 055 geleide raketkruisers te herbergen, maar wel kleinere fregatten, waaronder die met antischipraketten en elektronische oorlogspakketten.

De haven grenst ook aan de Zuid-Chinese Zee, waar China voortdurend illegale aanspraken heeft gemaakt om zijn grondgebied uit te breiden door middel van verzonnen “historische rechten” en de oprichting van kunstmatige eilanden, waarvan het beweert dat ze deel uitmaken van zijn eigen grondgebied.

Leden van het Chinese Volksbevrijdingsleger wonen de openingsceremonie bij van China’s militaire basis in Djibouti. (STR/AFP via Getty Images)

Groeiende interesse in West-Afrikaanse faciliteiten

Ondanks de duidelijke voordelen van een basis in de Stille Oceaan, is er goede reden om aan te nemen dat de CCP een militaire basis in West-Afrika zou kunnen willen bouwen.

China heeft 6,9 miljard dollar uitgegeven aan West-Afrikaanse havenprojecten in negen landen: Angola, Kameroen, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Ghana, Guinee-Bissau, Mauritanië, Nigeria en Sierra Leone.

Geldstromen en andere financiële middelen van China naar West-Afrikaanse landen zouden erop kunnen wijzen dat een dergelijke uitbreiding in de maak is, volgens Alexander Wooley, directeur partnerships en communicatie bij AidData, wiens team het rapport over China’s investeringen heeft samengesteld.

“Ze zullen ergens in die regio een basis hebben”, zei Wooley tijdens een lezing op 15 augustus bij The Heritage Foundation, een conservatieve denktank.

“Welk land dat zal zijn, vertellen ze aan niemand.”

Een Chinese marinebasis in West- of Centraal-Afrika zou de PLAN (People’s Liberation Army Navy) op gemakkelijke trefafstand van de VS en NAVO-lidstaten brengen. (AidData)

Er zijn echter wel hints en het AidData rapport suggereert dat Equatoriaal Guinea en Kameroen waarschijnlijke kanshebbers zijn. China heeft al meer dan 659 miljoen dollar uitgegeven aan het verbeteren van de haven in Bata, Equatoriaal Guinea, en meer dan 1,3 miljard dollar in Kribi, Kameroen.

Beide locaties zouden de CCP een ongeëvenaarde ligging aan de Golf van Guinee bieden, waardoor China het land bij uitstek zou worden voor buitenlandse investeringen in de snel groeiende Afrikaanse markt, terwijl het regime vaste voet aan de Atlantische Oceaan zou krijgen.

Werknemers uit China en Burkina Faso in dienst van Sinohydro, een Chinees staatsbedrijf dat zich bezighoudt met de bouw van waterkrachtcentrales, keren terug naar hun slaapzalen na een werkdag in Bata op 31 januari 2012. (Abdelhak Senna/AFP via Getty Images)

“Een Chinese marinebasis in West- of Centraal-Afrika zou de [marine van het Volksbevrijdingsleger] op gemakkelijke trefafstand van de VS en NAVO-lidstaten brengen”, aldus het rapport.

Daarom zei een Amerikaanse topgeneraal vorig jaar dat Bata de plek leek te zijn waar het regime de meeste vooruitgang had geboekt in zijn pogingen om zijn militaire aanwezigheid in Afrika uit te breiden.

Ook Kribi heeft nu diep genoeg water en een pier die groot genoeg is om de grootste Chinese oorlogsschepen te ontvangen.

“Zowel de haven van Bata als die van Kribi zijn aantrekkelijk voor Peking om bases op te zetten en er zijn ook langetermijnrelaties met hun leiders”, aldus Kessler.

“Het primaire doel van de CCP zal echter altijd het behoud van hun invloedssfeer zijn, naast het uitbreiden ervan. Wat betreft marinebases zullen ze eerder van binnenuit bouwen en vervolgens eerst naar buiten uitbreiden.”

De concurrentie tussen de VS en China krijgt een mondiaal karakter

Waar de CCP ook kiest om te bouwen, de beslissing zal niet zonder weerstand zijn, zoals Gallagher en de Select Committee on the CCP van plan zijn te bieden.

Het AidData-rapport merkt op dat overal waar de Verenigde Staten lucht krijgen van CCP-investeringen, ze waarschijnlijk zullen proberen de lokale regering naar hun hand te zetten.

Dergelijke pogingen lijken overal ter wereld te worden ondernomen, ook in de achtertuin van de Verenigde Staten. Naar verluidt heeft het regime bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met Cuba voor de bouw van een spionagebasis op slechts 100 mijl uit de kust van Florida.

De ingang van een Chinese wijk in Havana op 11 april 2019. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

Daarom moet de CCP voorzichtig zijn om een verdedigbare positie te behouden, vooral als ze van plan is om een faciliteit te bouwen voorafgaand aan een invasie van Taiwan.

Het Chinese regime heeft naar verluidt een overeenkomst gesloten met Cuba om een spionagebasis te bouwen op slechts 100 mijl uit de kust van Florida.

“Een belangrijk voorbehoud voor China is dat geen van de hierboven beschreven havens momenteel militair verdedigbaar is”, aldus het rapport. “In een conflictsituatie zouden ze zeer waardevolle doelwitten worden voor een vijand.

Toch kampt het regime met moeilijkheden. De CCP heeft niet de vele formele bondgenoten van de Verenigde Staten. Dat betekent dat het er niet zomaar op kan rekenen dat zijn militaire aanwezigheid overal ter wereld wordt verwelkomd totdat het zijn eigen bases kan bouwen om hun bescherming met geweld te garanderen.

“China behoort niet tot een typische defensiealliantie zoals de NAVO of het relatief nieuwe AUKUS, dus ze hebben geen relaties met landen waar er een gelijk speelveld is in termen van de manier waarop ze hun schip kunnen stationeren, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse vloot in Napels,” zei Wooley.

“Als ze schepen verder weg willen inzetten, hebben ze die relaties niet met een bondgenoot met een gast marinebasis. Ze hebben niet zoveel aanvullingsschepen als andere moderne marineschepen, dus is het logisch om te zoeken naar een plek voor een marinebasis.”

Wat de Verenigde Staten betreft, zit het leiderschap momenteel vast in de positie dat het moet raden waar de volgende Chinese basis zal komen en tegelijkertijd moet voorkomen dat deze wordt gebouwd.

Kessler zei dat het Amerikaanse leiderschap zich zou moeten aanpassen – en snel aanpassen – aan de verschuivingen in het strategische denken van China en de opties die het land heeft.

“De VS en hun bondgenoten zullen niet alleen een inhaalbeweging moeten maken, maar ook benaderingen, denkwijzen, strategieën en tactieken moeten aanpassen om deze patronen effectief te minimaliseren of te voorkomen dat de CCP op de lange termijn succesvoller en expansiever wordt,” aldus Kessler.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 september 2023, update 13 september 2023): Inside China’s Global Military Expansion

Op historische top verdiepen VS, Japan en Zuid-Korea veiligheidsbanden, veroordelen Chinese agressie

CAMP DAVID, Md. – President Joe Biden en de leiders van Zuid-Korea en Japan zijn tijdens een historische top in Camp David op 18 augustus overeengekomen om de trilaterale veiligheids- en economische banden aan te halen. Ze spraken ook een krachtige veroordeling uit van het “gevaarlijke en agressieve gedrag” van het Chinese regime in de Zuid-Chinese Zee.

President Biden kondigde de overeenkomsten aan, inclusief wat de leiders de “Camp David Principles” noemden, na afloop van zijn gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida.

“Het doel van onze trilaterale veiligheidssamenwerking is en blijft het bevorderen en versterken van vrede en stabiliteit in de hele regio,” zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

President Biden hield, net als Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse functionarissen, vol dat de top “niet over China ging” maar gericht was op bredere veiligheidskwesties.

In een gezamenlijke verklaring tijdens de top beloofden de drie landen om elkaar onmiddellijk te raadplegen tijdens crisissituaties en om reacties te coördineren op regionale uitdagingen, provocaties en bedreigingen die gemeenschappelijke belangen raken.

Ze kwamen ook overeen om jaarlijks trilaterale militaire trainingsoefeningen te houden en om tegen eind 2023 realtime informatie te delen over Noord-Koreaanse raketlanceringen. De landen beloofden jaarlijks trilaterale topontmoetingen te houden.

De drie leiders kwamen ook overeen om samen te werken op het gebied van “veerkracht in de toeleveringsketen”, met name op het gebied van halfgeleiders en batterijen, evenals andere geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie en quantum computing.

Partnerschap richt zich op China, Noord-Korea

De drie mogendheden noemden specifiek communistisch China en Noord-Korea bij naam en beloofden verzet van de drie mogendheden tegen elke eenzijdige verandering van de huidige status quo in de Indo-Pacific.

“Met betrekking tot het gevaarlijke en agressieve gedrag ter ondersteuning van onwettige maritieme aanspraken waarvan we onlangs getuige zijn geweest door de Volksrepubliek China (VRC) in de Zuid-Chinese Zee, verzetten we ons krachtig tegen alle eenzijdige pogingen om de status quo in de wateren van de Indo-Pacific te veranderen,” aldus de verklaring.

“In het bijzonder verzetten wij ons met klem tegen de militarisering van teruggewonnen gebieden, het gevaarlijke gebruik van kustwacht- en maritieme militieschepen en dwangactiviteiten”, voegde de verklaring eraan toe.

“Wij bevestigen opnieuw het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan als een onmisbaar element van veiligheid en welvaart in de internationale gemeenschap. Onze basisstandpunten over Taiwan blijven ongewijzigd en we roepen op tot een vreedzame oplossing van de problemen tussen China en Taiwan.

Daartoe zei de Zuid-Koreaanse president dat solidariteit tussen de drie machten noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de vrijheid van iedereen niet wordt aangetast.

“President Roosevelt zei ooit: Vrijheid is geen gegeven, maar iets waar je voor vecht”, zei Yoon. “Om ervoor te zorgen dat al onze vrijheden niet worden bedreigd of beschadigd, moeten onze drie naties hun solidariteit versterken. Dat is ook onze belofte en mandaat aan onze toekomstige generaties.”

President Joe Biden, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol nemen deel aan een trilaterale top in Camp David bij Thurmont, Md. op 18 aug. 2023. (Reuters/Evelyn Hockstein)

Belofte tot overleg

Een van de principes die vrijdag zijn aangenomen is een “belofte tot overleg”, waarin het trilaterale partnerschap overeenkomt om met elkaar te overleggen en reacties te coördineren op “regionale uitdagingen, provocaties en dreigingen die onze gezamenlijke belangen en veiligheid raken”.

Dit overleg zal naar verwachting het delen van inlichtingen, het afstemmen van berichtgeving en het coördineren van reacties op nieuwe dreigingen omvatten.

Aan de zijde van de heren Kishida en Yoon prees president Biden de leiders voor hun politieke moed om toenadering te zoeken. Hij zei dat ze begrepen dat de wereld zich “op een keerpunt bevindt, waar we geroepen zijn om op nieuwe manieren leiding te geven, samen te werken, samen te staan”.

“Van cruciaal belang is dat we allemaal hebben toegezegd dat we snel met elkaar zullen overleggen als reactie op bedreigingen voor een van onze landen, van welke zijde die ook komen,” zei hij. “Dat betekent dat we een hotline zullen hebben om informatie te delen en onze reacties te coördineren wanneer er een crisis is in de regio of een van onze landen wordt getroffen.”

“Samen komen we op voor het internationaal recht en tegen elke vorm van “dwang”, zei president Biden.

Zonder China bij naam te noemen, zei Kishida: “Unilaterale pogingen om de status quo met geweld te veranderen in de Oost- en Zuid-Chinese Zee houden aan”, terwijl hij eraan toevoegde dat de Noord-Koreaanse nucleaire en raketdreiging “alleen maar groter wordt”.

President Joe Biden begroet de Japanse premier Fumio Kishida en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol tijdens de trilaterale top in Camp David bij Thurmont, Md. op 18 aug. 2023. (Reuters/Evelyn Hockstein)

‘Nooit eerder geziene ontmoeting’

Het communistische regime van China heeft zich fel gekeerd tegen de groeiende banden tussen de drie mogendheden en beschuldigde de partners van “oplopende spanningen” en beloofde “oppositie” tegen elke stap die het als strijdig met zijn eigen belangen beschouwt.

Vedant Patel, plaatsvervangend woordvoerder van het State Department, zei eerder deze week dat de trilaterale top geen “provocatieve” daad is.

“Er is geen reden om deze top als provocerend te zien of als een stap of poging om spanningen op te roepen,” zei Patel tijdens een persbriefing op 15 augustus.

“Waar het hier om gaat is het verdiepen van ons partnerschap en samenwerking op een aantal gebieden waarvan wij geloven dat ze in het wederzijds belang van onze drie landen zijn.”

De Verenigde Staten onderhouden robuuste allianties met zowel Japan als Zuid-Korea. Pas recentelijk is echter de mogelijkheid van defensieve samenwerking tussen Tokio en Seoel ontstaan.

Historische spanningen, die dateren van de Japanse bezetting van Korea in de eerste helft van de 20e eeuw, verhinderden voorheen veel diepgaande samenwerking tussen de twee naties. Maar in de afgelopen jaren heeft de groeiende agressiviteit van communistisch China en Noord-Korea deze spanningen doen ontdooien en de twee machten in de richting van een meer coöperatieve houding geduwd.

Denis Wilder, senior medewerker van het Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues aan de Georgetown University, zei dat de stap te danken was aan het ongekende werk van het Zuid-Koreaanse en Japanse leiderschap.

“Dit is een nooit eerder geziene ontmoeting,” zei Wilder tijdens een interview op 18 augustus met NTD, de zustermedia van The Epoch Times. “De drie leiders hebben elkaar nog nooit op deze manier ontmoet. Meestal vonden de ontmoetingen plaats in de marge van andere bijeenkomsten.”

“Maar vooral de Zuid-Koreaanse president heeft dit jaar veel gedaan om de relatie met Japan soepeler te laten verlopen.”

In dat verband zei de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, dat de leiders doortastende maatregelen namen om die groeiende relatie te verstevigen en institutionele kaders uit te bouwen voor een robuustere trilaterale samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de drie mogendheden. Hij benadrukte echter dat het partnerschap “uitdrukkelijk geen NAVO voor de Stille Oceaan” is.

“We openen een nieuw tijdperk en we zorgen ervoor dat dat tijdperk een blijvende kracht heeft,” zei Sullivan tijdens een persbriefing eerder op de ochtend.

De heer Sullivan zei dat het partnerschap een positieve visie op de toekomst van de Indo-Pacific zou bevorderen en zou werken aan een meer rechtvaardige en stabiele regio.

“Dit partnerschap is niet tegen iemand; het is ergens voor,” zei Sullivan. “Het is voor een visie op de Indo-Pacific die vrij, open, veilig en welvarend is.”

Op de vraag of het trilaterale partnerschap het tij zou keren tegen de groeiende agressie van communistisch China in de regio, bleef Wilder optimistisch en voegde eraan toe dat de inspanningen van de Verenigde Staten veel verder gingen dan deze twee allianties.

“Dit helpt, maar de Verenigde Staten versterken ook hun bondgenoten en partners in de hele regio,” zei Wilder.

“We versterken onze verdediging tegen een groeiende Chinese militaire dreiging.

Emel Akan, Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 augustus 2023): At Historic Summit, US, Japan, South Korea Deepen Security Ties, Condemn China Aggression

CCP wil een wereld waarin ‘iedereen verliest’

WASHINGTON—China’s communistische regime probeert kritieke technologische sectoren te domineren om de wereldorde omver te werpen en de democratische manier van leven te ondermijnen, aldus een voormalige functionaris van het Witte Huis.

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China regeert als een eenpartijstaat, maakt gebruik van economisch beleid om wereldwijd illiberalisme te bevorderen, aldus voormalig nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien.

“De [CCP] probeert meedogenloos de manier waarop wij ons leven leiden te veranderen”, zei O’Brien tijdens een lezing op 2 augustus bij het Hudson Instituut, een conservatieve denktank.

“Ze proberen de vrijheid [die we hebben] te veranderen, de manier waarop we leven te veranderen en de manier waarop de wereld georganiseerd is. En dat is gevaarlijk.”

Dhr. O’Brien zei dat het CCP-regime “in elke regio van de wereld” opereert en probeert de invloed van democratische landen te ontwortelen en diplomatieke en economische middelen in te zetten om kleinere landen onder druk te zetten.

CCP wil ‘win-verlies’ competitie

Ondanks de veelgeprezen beweringen van het regime over het tegendeel, zegt Mr. O’Brien dat de CCP fundamenteel streeft naar een “win-verlies” competitie waarin haar communistische autoritarisme wereldwijd wordt geëxporteerd door liberale markteconomieën te vernietigen.

“Ze praten over ‘win-win’, maar in werkelijkheid is het ‘win-verlies’. China wint en alle anderen verliezen”, aldus O’Brien.

“In de ogen van [CCP secretaris-generaal] Xi Jinping kan China alleen winnen als alle anderen verliezen.”

Om dat te bereiken, zei O’Brien dat de Verenigde Staten innovatie en samenwerking thuis en met hun bondgenoten moeten blijven stimuleren en hun wereldwijde partnerschappen moeten benutten terwijl het roofzuchtige beleid van de CCP het internationale vertrouwen in China langzaam ondermijnt.

“Een van de grootste voordelen van Amerika is dat we echte bondgenoten hebben en China heeft geen echte bondgenoten,” zei O’Brien.

Amerikaanse soldaten nemen deel aan een gezamenlijke militaire oefening tussen het Amerikaanse 2nd Infantry Division Stryker Battalion en de Zuid-Koreaanse 25th Infantry Division Army Tiger Demonstration Brigade op een trainingsveld in Paju, Zuid-Korea, op 13 januari 2023. (Jung Yeon-je/AFP via Getty Images)

“Ze kopen bondgenoten, ze huren bondgenoten, maar ze hebben geen echte bondgenoten. Wij hebben bondgenoten in Amerika. We hebben bondgenoten die gelijkgestemd zijn en onze waarden en overtuigingen in vrijheid, de rechtsstaat en open markten delen.”

De voortdurende bevordering van “innovatie en creativiteit” door de Verenigde Staten, zei O’Brien, is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat het Westen—een term die O’Brien gebruikt om te verwijzen naar alle democratische naties—zegeviert over de CCP.

“Vrijheid kweekt deze ondernemersgeest”, zei O’Brien.

“Ik denk dat in de vrije wereld, in het Westen, innovatie, ondernemerschap [en] nieuwe ideeën ons sterkste gebied is … Ik denk dat we ons voordeel kunnen behouden door innovatie.”

Amerikaanse bedrijven steunen China ondanks IP-diefstal

Toch, waarschuwde Mr. O’Brien, is de competitie nog lang niet voorbij. Het CCP-regime is bezig met een inspanning van de hele samenleving om systematisch Amerikaans intellectueel eigendom (IP) te stelen dat de FBI heeft omschreven als “een van de grootste overdrachten van rijkdom in de geschiedenis van de mensheid.”

“De [CCP] hebben letterlijk triljoenen dollars van ons gestolen,” zei Dhr. O’Brien.

“Dit is een wedstrijd over wiens manier van leven zal heersen.”

Ondanks jaren van concurrentie en voortdurende diefstal van intellectueel eigendom hebben de Verenigde Staten niet de middelen ontwikkeld die nodig zijn om de voortdurende overdracht van gevoelige Amerikaanse technologieën naar China te voorkomen, aldus Assistant Secretary of the Treasury Paul Rosen.

“Op dit moment zijn we van mening dat we geen effectief instrument hebben om het geld en de geavanceerdheid van de knowhow die in deze gevoelige en cruciale technologieën gaat zitten, te richten op landen die zorgen baren,” zei Rosen tijdens een hoorzitting op 31 mei van de Senaatscommissie voor Bank-, Huisvestings- en Stedelijke Aangelegenheden.

“We lopen het risico dat we een gat laten vallen in onze nationale veiligheidsbelangen,” zei hij.

Rosen voegde eraan toe dat de Biden-administratie vastbesloten was om de Amerikaanse veiligheidsbelangen “ijverig” te verdedigen en deze belangen indien nodig voorrang zou geven boven economische ontwikkeling, maar dat ze daarvoor meer middelen nodig had.

De opmerkingen van de heer Rosen bevestigden de getuigenissen van experts die vorig jaar in het Congres werden afgelegd en waarin werd verklaard dat de CCP zich wereldwijd bezighoudt met concurrentiebeperkende en vrije-marktpraktijken en dat het de Verenigde Staten ontbreekt aan adequate niet-veiligheidsinstrumenten om hun belangen te verdedigen.

Ook senator Sherrod Brown (D-Ohio), de voorzitter van de commissie, zei dat de Verenigde Staten decennialang een beleid hebben gevoerd dat China sterker heeft gemaakt ten koste van het Amerikaanse volk.

Hij zei dat de huidige strijd van de natie tegen China te wijten is aan beleid dat ten goede komt aan bedrijfswinsten in plaats van aan het welzijn van Amerikanen en dat Amerikaanse durfkapitaalbedrijven toestaat om de militaire modernisering van de CCP te steunen op kosten van de VS.

Brown voegde eraan toe dat Amerikaanse beleidsmakers “wisten” dat bedrijven miljoenen Amerikaanse banen zouden schrappen ten gunste van spotgoedkope arbeid in China, maar dat ze het regime in de jaren 90 toch een permanente meestbegunstigde handelsstatus gaven. Sindsdien, zei hij, zijn opeenvolgende regeringen er niet in geslaagd om de onbalans in het voordeel van China te corrigeren.

“Veel te lang heeft ons beleid ten aanzien van China multinationals geholpen en werkende gezinnen in de steek gelaten,” zei Brown. “Het vernietigde lokale gemeenschappen; het holde onze productiebasis en onze internationale concurrentiepositie uit.

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 augustus 2023): CCP Seeks World Where ‘Everyone Else Loses’: Former White House Official

CCP streeft ernaar wereldorde te ondermijnen temidden van communicatiestilstand

De hoogste defensiefunctionaris van het land zei dat de voortdurende weigering van China om communicatie met de Verenigde Staten te accepteren een bedreiging is voor de nationale veiligheid.

Minister van Defensie Lloyd Austin maakte zijn opmerkingen na de aankondiging dat zijn Chinese collega Li Shangfu had geweigerd hem te ontmoeten tijdens de komende Shangri-La Veiligheidsdialoog in Singapore deze week, hoewel beiden aanwezig zullen zijn.

Ongeacht de beslissing, zei Austin, blijven de Verenigde Staten openstaan voor communicatie met China.

“Ik vind dat jammer”, zei Austin tijdens een persbijeenkomst op 1 juni in Tokio. “Ik zou elke gelegenheid om met Li in gesprek te gaan verwelkomen.”

Austin zei dat Li’s beslissing om hem niet te ontmoeten problematisch was vanwege verschillende gevaarlijke ontmoetingen tussen hun militaire vliegtuigen in de afgelopen maanden.

Eerder deze week voerde een Chinese straaljager een “onnodig agressief” manoeuvre uit in de buurt van een Amerikaans vliegtuig boven de Zuid-Chinese Zee, volgens het Pentagon.

Austin toonde zich bezorgd dat zonder open communicatielijnen een soortgelijk incident “zeer snel uit de hand zou kunnen lopen”.

Hij herhaalde de belofte van de regering om de communicatielijnen open te houden, ongeacht het stilzwijgen van China.

“Het provocerend onderscheppen van onze vliegtuigen en die van onze bondgenoten is zeer verontrustend en we hopen dat ze hun acties zullen aanpassen,” zei Austin. “Ik denk dat de defensiedepartementen op routinebasis met elkaar moeten praten of open communicatiekanalen moeten hebben.”

Oproepen naar China ‘onbeantwoord’

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China regeert als een eenpartijstaat, heeft het afgelopen jaar systematisch de communicatie verbroken met ambtenaren van de regering Biden op elk niveau.

Het regime verbrak voor het eerst de regionale militaire communicatie met de Verenigde Staten na het bezoek van toenmalig Parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan vorig jaar.

Sindsdien heeft de CCP talloze verzoeken om ontmoetingen met Austin, regionale militaire commandanten en zelfs civiele medewerkers van het ministerie van Defensie afgewezen, aldus Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs Ely Ratner.

“We hebben veel problemen gehad”, zei Ratner tijdens een gesprek op 25 mei met de denktank Center for Strategic and International Studies. “Die verzoeken zijn herhaaldelijk afgewezen of niet beantwoord.”

De regering Biden probeert China nu weer aan tafel te krijgen uit angst dat het gebrek aan communicatie zou kunnen leiden tot een catastrofale miscommunicatie, zoals die waar Austin op zinspeelde.

De regering blijft volharden in haar strategie om Peking te charmeren, over te halen of te dwingen weer met elkaar te gaan communiceren, als onderdeel van de wens om de schijnbare vooruitgang die werd geboekt tijdens de persoonlijke ontmoeting van president Joe Biden met CCP-leider Xi Jinping op Bali afgelopen november, te herhalen.

Tijdens een persgesprek vorige maand beschreef John Kirby, de coördinator voor strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, het proces als een poging van de hele regering om de “geest van Bali” te herstellen, die het Witte Huis aanvankelijk begroette als een dooi in de Chinees-Amerikaanse betrekkingen voordat een Chinese spionageballon over het vasteland van de Verenigde Staten scheerde.

Sindsdien heeft de regering geworsteld om het Bali-moment te herbeleven. Ambtenaren halen het vaak aan in hun diplomatieke inspanningen, maar het levert weinig op.

VS is ‘zeer bezorgd’

Ondanks de romantisering van Bali door de regering en de voortdurende afwijzingen van de CCP, is het onduidelijk wat de eerdere contacten van de regering met het regime eigenlijk voor goeds hebben opgeleverd.

Toen Austin bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de Shangri-La top een ontmoeting had met Li’s voorganger, Wei Fenghe, maakte de toenmalige minister van Defensie van de gelegenheid gebruik om de Verenigde Staten te bedreigen en zwoer hij “een oorlog te beginnen” over Taiwan.

Het is mogelijk dat een ontmoeting met Li de geloofwaardigheid van de VS in Europa zou hebben ondermijnd, aangezien Li sinds 2018 onder sancties valt voor zijn rol in de aankoop van Russisch militair materieel voor China.

Die paar ontmoetingen op hoog niveau tussen China en de VS, zoals de recente ontmoeting van minister van Handel Gina Raimondo met haar CCP-tegenhanger in Washington D.C., hebben geen vruchten afgeworpen.

Volgens Austin blijft het regime vastbesloten om de Verenigde Staten en de internationale orde die zij handhaven te ondermijnen, ongeacht de huidige stand van de internationale communicatie.

“We maken ons grote zorgen over het dwingende karakter van [China] en zijn pogingen om de op regels gebaseerde orde te ondermijnen”, aldus Austin.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 juni 2023): CCP Committed to Undermining World Order Amid Communications Blackout, Austin Says

‘Dit is Skynet’: Pentagon voorziet robotlegers in de komende tien jaar

WASHINGTON—Robotische moordmachines jagen over land, lucht en zee. Ze zijn volledig geautomatiseerd, zoeken naar en gaan de strijd aan met vijandige robots in elk oorlogsdomein. Hun menselijke begeleiders zijn verbannen naar de achterhoede en houden op afstand toezicht op de actie, terwijl conflicten worden uitgevochten en gewonnen door machines.

Dit is verre van science fiction, is de visie van de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, Gen. Mark Milley.

Volgens Milley zijn de Verenigde Staten bezig met een van de talloze revoluties op militair gebied die de geschiedenis heeft doorkruist.

Dergelijke revoluties hebben zich uitgestrekt van de uitvinding van de stijgbeugel tot de invoering van het vuurwapen, de inzet van gemechaniseerde manoeuvreoorlogsvoering en, nu, de massale inzet van robotica en kunstmatige intelligentie (AI).

Het is een verschuiving in het karakter van oorlog, gelooft Milley, die groter is dan alle voorgaande.

“Vandaag bevinden we ons in … waarschijnlijk de grootste verandering in de militaire geschiedenis,” zei Milley tijdens een gesprek op 31 maart met Defense One.

“We bevinden ons op een cruciaal moment in de geschiedenis vanuit militair oogpunt. We staan voor een fundamentele verandering van het karakter van oorlog.”

Voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley getuigt voor de House Committee on Appropriations Subcommittee on Defense tijdens een hoorzitting voor het begrotingsjaar 2023 Department of Defense, op Capitol Hill in Washington op 11 mei 2022. (Jose Luis Magana/AP Photo)

Robotlegers in 10 jaar

Velen zouden zich ongetwijfeld prettiger voelen bij het idee van robots die strijden om de controle over de aarde als het in een science-fiction roman of op een filmscherm stond in plaats van op de prioriteitenlijst van de hoogste militaire officier.

Milley gelooft echter dat ‘s werelds machtigste legers in de komende tien jaar overwegend robotisch zullen zijn, en hij wil dat de Verenigde Staten als eerste over die cybernetische Rubicon gaan.

“In de komende tien tot vijftien jaar zul je zien dat grote delen van het leger van geavanceerde landen robotachtig worden,” zei Milley. “Als je robotica toevoegt met kunstmatige intelligentie en precisiemunitie en het vermogen om op afstand te zien, heb je de mix van een echte fundamentele verandering.”

“Dat komt eraan. Die veranderingen, die technologie … we kijken naar binnen 10 jaar.”

Dat betekent dat de Verenigde Staten “vijf tot zeven jaar hebben om een aantal fundamentele wijzigingen in ons leger aan te brengen,” zegt Milley, omdat de tegenstanders van de natie robotica en AI op dezelfde manier willen inzetten, maar dan met Amerikanen in hun vizier.

De natie die daar als eerste bij is, die robotica en AI op een samenhangende manier inzet, zal de volgende oorlog domineren, zegt hij.

“Ik zou zeggen dat het land, de natiestaat, dat deze technologieën gebruikt en ze het meest effectief aanpast en optimaliseert voor militaire operaties, dat land waarschijnlijk een beslissend voordeel zal hebben aan het begin van het volgende conflict,” zei Milley.

De wereldwijde gevolgen van een dergelijke verschuiving in het karakter van de oorlog zijn moeilijk te overschatten.

Milley vergeleek de voortdurende strijd om een nieuwe manier van oorlog voeren met de concurrentie tussen de wereldoorlogen.

In die tijd, zegt Milley, hadden alle Europese naties toegang tot nieuwe technologieën, van gemechaniseerde voertuigen tot radio en chemische wapens. Ze hadden allemaal het uniforme concept van manoeuvre-oorlogsvoering kunnen ontwikkelen dat de uitputtingsoorlog die de Eerste Wereldoorlog had bepaald, verving.

Maar slechts één, zei hij, integreerde eerst hun gebruik in een bonafide nieuwe manier van oorlogvoeren.

“Dat land, Nazi Duitsland, veroverde Europa in een zeer, zeer korte periode … omdat zij in staat waren deze technologieën samen te voegen in een doctrine die wij nu kennen als Blitzkrieg,” zei hij.

De Artemis-robot (Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability), gemaakt door onderzoekers van UCLA. (Met dank aan het UCLA Robotics and Mechanisms Laboratory)

Blitzkrieg 2040

Milley, en met hem het Pentagon, hoopt nu hetzelfde te doen door opkomende capaciteiten zoals robotica, AI, cyber- en ruimteplatforms en precisiemunitie samen te brengen in een samenhangende oorlogsdoctrine.

Door als eerste deze technologieën te integreren in een nieuw concept, aldus Milley, kunnen de Verenigde Staten het toekomstige slagveld beheersen.

Daartoe experimenteert het Pentagon met nieuwe onbemande lucht-, grond- en onderzeese voertuigen en probeert het de alomtegenwoordigheid van niet-militaire slimme technologieën, van horloges tot fitnesstrackers, te benutten.

Hoewel de inspanningen net op gang komen, beweert Milley al sinds 2016 dat het Amerikaanse leger tegen 2030 aanzienlijke robotische grondtroepen en AI-capaciteiten zal hebben.

Over slechts enkele weken zal dat idee echt vorm krijgen, wanneer de uitnodigingen van het ministerie van Defensie (DoD) uitgaan naar leiders van defensie, technologie en de academische wereld voor de allereerste conferentie van het Pentagon over het opbouwen van “vertrouwde AI en autonomie” voor toekomstige oorlogen.

Het Pentagon is bezig met een overeenkomstige wervingsgolf, waarbij het jaarlijks zes cijfers wil betalen voor deskundigen die bereid en in staat zijn technologieën te ontwikkelen en te integreren, waaronder “augmented reality, kunstmatige intelligentie, human state monitoring en autonome onbemande systemen”.

Ook het U.S. Army Futures Command, opgericht in 2018, heeft als cruciaal doel het ontwerpen van wat het “Army 2040” noemt. Met andere woorden, het AI-afhankelijke, robotachtige leger van de toekomst.

Hoewel iets verder weg dan Milley’s veronderstelling van 10 tot 15 jaar, gelooft Lt. Gen. Ross Coffman, plaatsvervangend bevelhebber van het Futures Command, dat 2040 de echte intrede van de Verenigde Staten in een tijdperk zal markeren dat wordt gekenmerkt door kunstmatig intelligente moordmachines.

In een toespraak tijdens een top van DoD-leiders en technologiedeskundigen op 28 maart beschreef Coffman het partnerschap tussen mens en machine dat hij voor de toekomst voor ogen heeft, door het te vergelijken met de relatie tussen een hond en zijn baasje.

Maar in plaats van dat AI soldaten helpt in de strijd, gelooft Coffman dat mensen machines naar het slagveld zullen helpen.

“Ik denk dat we in 2040 een omslag zullen zien,” zei Coffman, “waarbij mensen die functies uitvoeren die de machine in staat stellen om in een positie van relatief voordeel te komen, en niet de machine die mensen in een positie van relatief voordeel brengt.”

Een vrouw reikt om een robotarm aan te raken die is ontwikkeld door het Applied Physics Laboratory van de Johns Hopkins University en wordt tentoongesteld op de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, de wetenschappelijke onderzoeksgroep van het Pentagon) Robotics Challenge Expo op het Fairplex in Pomona, Californië, op 6 juni 2015. (Chip Somodevilla/Getty Images)

‘Alles loopt uit de hand’

Het Amerikaanse leger hervormen en een nieuwe, samenhangende manier van oorlog voeren is een hele opgave. Niettemin lijkt het Pentagon bereid er voor te betalen.

Het DoD vraagt alleen al voor het komende jaar een recordbedrag van 1,8 miljard dollar voor AI-projecten. Dat bedrag is hoger dan de geschatte 1,6 miljard dollar aan AI-investeringen van het Chinese leger.

Een groot deel is ook bestemd voor initiatieven om de besluitvorming van autonome wapensystemen te verbeteren.

De inspanning lijkt op zijn minst een echt begin in de richting van Milley’s visie om massaal autonome systemen in te zetten. Het roept ook grote zorgen op over hoe de volgende oorlog eruit zou kunnen zien, en of de zeer menselijke DoD-leiding voldoende is voorbereid op het beheer van haar autonome creaties.

John Mills, voormalig directeur cyberbeveiligingsbeleid, strategie en internationale zaken bij het bureau van de Amerikaanse minister van Defensie, meent dat deze weg vol onbedoelde gevolgen zit.

“Het is Skynet,” zei Mills tegen The Epoch Times, verwijzend naar de fictieve AI die de wereld verovert in de film “The Terminator”. “Het is de realisatie van een Skynet-achtige omgeving.”

“De vraag is, wat kan er misgaan in deze situatie? Veel.

Mills gelooft niet dat AI alle mystiek verdient die het in de populaire cultuur heeft gekregen, maar hij is bezorgd over de duidelijke trend in de militaire besluitvorming om systemen te bouwen met echte autonomie. Dat wil zeggen, systemen die de beslissing om te doden kunnen nemen zonder eerst menselijke goedkeuring te vragen.

“AI] klinkt duister en mysterieus, maar het zijn eigenlijk grote gegevens, het vermogen om die gegevens op te nemen en te analyseren met grote analyses, en het belangrijkste is nu om die gegevens te gebruiken, vaak zonder menselijke interactie”, aldus Mills.

Het verlies van deze “man-in-the-loop” in vele voorgestelde toekomstige technologieën is dus een reden tot bezorgdheid.

Het trainen van mensen om vriend en vijand correct te identificeren voordat ze overgaan tot kinetische actie is al ingewikkeld genoeg, meent Mills. Dat geldt nog veel meer voor machines.

“Wat nu anders is, is de mogelijkheid om deze ongelooflijke datasets autonoom en zonder menselijke interactie te handelen,” zei Mills.

“De integratie van AI met autonome voertuigen, en ze zelfstandig laten optreden zonder menselijke besluitvorming, dat is waar alles uit de hand loopt.”

In dat verband uitte Mills zijn bezorgdheid over hoe een toekomstig conflict tussen de Verenigde Staten en hun bondgenoten en China in de Indo-Pacific eruit zou kunnen zien.

Stel je voor, zei hij, een onderzeese gevechtsruimte waarin autonome onderzeeërs en andere wapensystemen de zeeën bezaaien.

Met Chinese, Amerikaanse, Koreaanse, Australische, Indiase en Japanse strijdkrachten zou de resulterende chaos waarschijnlijk eindigen met autonome systemen die overal in de regio oorlog voeren, terwijl bemande schepen zich terughoudend opstellen en proberen de volgende groep robotische oorlogsmachines zo goed mogelijk te lanceren. Iets anders zou echte levens in de weg kunnen staan van de geautomatiseerde moordenaars.

“Hoe plan je gevechtsscenario’s met autonome onderzeese voertuigen?” zei Mills.

“Dit wordt een absolute chaos in ondergrondse oorlogsvoering.”

Amerikaanse vliegdekschipgroep in de Filippijnse Zee op 19 september 2021. (U.S. Navy foto door Mass Communication Specialist 2nd Class Haydn N. Smith)

Geautomatiseerd doden

Het voorkomen van het automatisch doden van strijders door kunstmatig intelligente systemen is zeker iets waar het Pentagon al lang over nadenkt.

De 2018 Artificial Intelligence Strategy, bijvoorbeeld, wilde de invoering van AI in het DoD versnellen en tegelijkertijd zoeken naar ethische benaderingen om “onbedoelde schade te beperken”.

De 2020 Ethical Principles for Artificial Intelligence wilden er eveneens voor zorgen dat alleen “betrouwbare” en “bestuurbare” AI-technologieën door het leger werden gebruikt.

De 2022 Responsible Artificial Intelligence Strategy and Implementation Pathway (pdf) schetst een plan om de onbedoelde gevolgen van de toepassing van AI in militaire systemen te beperken.

Geen van deze inspanningen zal echter de invoering van volledig autonome moordmachines voorkomen. Dat was ook nooit de bedoeling.

Dat komt omdat al deze documenten zijn opgesteld onder leiding van DoD Directive 3000.09 (pdf), de leidraad van het Pentagon voor de ontwikkeling van autonome wapensystemen.

“Dat is fundamenteel,” zei Mills over het document. “Het is heel belangrijk omdat het de ontwikkeling stuurt.”

Het document werd oorspronkelijk uitgegeven in 2012, maar kreeg in januari een grote herziening, bedoeld om het Pentagon voor te bereiden op wat DoD-directeur van Emerging Capabilities Policy Michael Horowitz toen zei dat het een “dramatische, uitgebreide visie was voor de rol van kunstmatige intelligentie in de toekomst van het Amerikaanse leger.”

Er is slechts één voorbehoud bij die ethische, betrouwbare, bestuurbare inzet van dodelijke AI-systemen: Het Pentagon heeft geen harde en snelle regels om autonome systemen te verbieden om te doden.

Hoewel voorstanders van man-in-the-loop-technologieën vaak naar 3000.09 verwijzen, bevordert het document dergelijke technologieën niet, en verbiedt het evenmin het gebruik van volledig geautomatiseerde dodelijke systemen.

In plaats daarvan schetst het document een reeks strenge beoordelingen die voorgestelde autonome systemen moeten doorlopen. En hoewel er nog geen onafhankelijke AI-wapensystemen door dat proces zijn gekomen, zullen er in de toekomst waarschijnlijk veel van dergelijke systemen komen.

Dit is niet in het minst te wijten aan het feit dat het communistische regime van China snel werkt aan zijn eigen geautomatiseerde moordmachines, en het DoD zal zich moeten voorbereiden om die dreiging het hoofd te bieden, terwijl het probeert de Amerikaanse waarden te behouden.

“[China] probeert ook deze moeilijke problemen aan te pakken, om [AI] zonder menselijke tussenkomst te laten werken,” zei Mills.

“Ik denk dat ze geneigd zijn het toe te staan, zelfs als ze per ongeluk hun eigen mensen doden.”

De volgende oorlog zou dan ook wel eens een oorlog kunnen zijn die voornamelijk wordt uitgevochten tussen kunstmatig intelligente robots, met menselijke begeleiders aan de zijlijn die hun best doen om de actie te sturen.

Of de Verenigde Staten daarin slagen zonder de controle over hun creaties te verliezen, valt nog te bezien.

Mills heeft goede hoop dat als iemand het kan, het de Verenigde Staten zijn. Tenslotte, zegt hij, hebben wij het beste menselijke talent.

“Ik denk dat we nog genoeg vangrails hebben om het iteratief te maken, zodat we slimmer kunnen worden en leren om voorzorgs- en controlemaatregelen in de algoritmen in te bouwen,” zei Mills.

“Ik denk dat we goede teams en mensen op hun plaats hebben.”

The Epoch Times heeft het Pentagon om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 april 2023): IN-DEPTH: ‘It Is Skynet’: Pentagon Envisions Robot Armies in a Decade

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat China zijn nucleaire bewapening versnelt

Het Chinese communistische regime bouwt volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in hoog tempo aan nucleaire capaciteiten zonder zich te bekommeren om de veiligheid van de wereld of om de veiligheid van China zelf.

Volgens Stoltenberg werkt het Chinese regime niet mee aan internationale normen en regels inzake nucleaire ontwikkeling en is niet transparant tegenover de internationale gemeenschap over de omvang van zijn nucleaire uitbreiding.

“China breidt zijn nucleaire arsenaal snel uit zonder enige transparantie over zijn capaciteiten,” zei Stoltenberg op 18 april tijdens de 18e jaarlijkse NAVO-conferentie over wapenbeheersing, non-proliferatie en ontwapening.

“We moeten ons verzetten tegen dit soort praktijken die het bestaande non-proliferatiekader dreigen te ondermijnen, waaronder het verdrag over de verstrekking van gegevens over kernwapens.”

CCP wil kernwapens ten koste van de rest van de wereld

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China bestuurt als een eenpartijstaat, heeft lange tijd geweigerd deel te nemen aan besprekingen over wapenbeheersing. Terwijl deze weigering voorheen door de internationale gemeenschap met enige ergernis werd bekeken, heeft de plotselinge drang van het regime om een kernwapenarsenaal van wereldformaat te creëren tot grote ongerustheid geleid.

In rapporten van het Pentagon wordt geschat dat het regime in 2030 1000 en in 2035 1500 kernwapens zal hebben. Ook beschikt het regime nu al over meer lanceerinrichtingen voor intercontinentale ballistische raketten over land dan de Verenigde Staten.

Stoltenberg zei dat China deel uitmaakt van een bredere beweging van autoritaire mogendheden, waaronder Rusland, Iran en Noord-Korea, die de internationale gemeenschap willen destabiliseren door nucleaire uitbreiding.

Hij zei dat de NAVO zich tegen dergelijke bedreigingen moet verzetten en met Peking in gesprek moet gaan om het land aan de onderhandelingstafel te krijgen.

“Als wereldmacht heeft China wereldwijde verantwoordelijkheden. En ook Peking heeft baat bij een grotere transparantie, voorspelbaarheid en veiligheid op het gebied van wapenbeheersingsovereenkomsten”, aldus Stoltenberg.

“Op langere termijn moeten we onze aanpak herbekijken en aanpassen aan een gevaarlijkere en meer competitieve wereld,” voegde hij eraan toe. “Dit impliceert een dialoog met China.”

Stoltenberg zei dat de NAVO een uniek middel is om gesprekken over wapenbeheersing en non-proliferatie met de CCP te voeren, en dat dergelijke overeenkomsten voor zowel China als de NAVO een “wederzijds voordeel” zouden kunnen opleveren.

Hij benadrukte dat de alliantie in haar strategisch concept China niet beschouwt als een vijand, hoewel hij erkende dat “China een uitdaging vormt voor onze belangen, onze NAVO-waarden en onze veiligheid”.

Door een dialoog aan te gaan, vertrouwen op te bouwen en ons optreden aan te passen om de wederzijdse veiligheid van China en de NAVO te vergroten, kunnen volgens Stoltenberg de machten een “andere aanpak” ontwikkelen voor een tijdperk dat gekenmerkt wordt door toenemende instabiliteit en onvoorspelbare nieuwe technologieën.

Stoltenberg gaf toe dat een dergelijke missie een grote uitdaging is, maar hij zei dat als de NAVO en de landen van het Warschaupact op het hoogtepunt van de Koude Oorlog konden streven naar wapenbeheersing, de NAVO en China nu zeker ook in staat zouden moeten zijn om hetzelfde te doen.

“Onze wereld is gevaarlijker en minder voorspelbaar dan hij in generaties is geweest,” zei hij. “De wapenbeheersingsovereenkomsten waarop we zo lang hebben kunnen vertrouwen, vallen uit elkaar.”

“Maar we mogen niet vergeten dat wapenbeheersingsovereenkomsten niet tussen vrienden worden gesloten. Ze worden gesloten tussen tegenstanders.”

Nieuwe technologieën vergroten risico op nucleaire catastrofe

Nieuwe technologieën, waaronder artificiële intelligentie, vergroten de dreiging van het CCP nog verder, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman tijdens hetzelfde evenement.

Hoewel kernwapens al 80 jaar bestaan, zei ze, worden beslissingen nu veel sneller genomen. Daarnaast is er het bijkomende risico dat automatisering een catastrofale reactie zou kunnen teweegbrengen. Dit alles verhoogt het gevaar van dergelijke wapens nog meer.

“Door alle wonderen die de snelle vooruitgang van innovatie en uitvindingen teweegbrengt, en door elke fascinerende nieuwe ontwikkeling die we zelf misschien nog niet helemaal kunnen doorgronden of begrijpen, brengen deze sprongen voorwaarts op het gebied van wapenbeheersing tegelijkertijd een nieuwe mate van angst en onzekerheid met zich mee,” zei Sherman.

Met dat in gedachten zei Sherman dat de Verenigde Staten “geen conflict zoeken” maar op hun hoede zijn voor de ambitie van Peking om de grotere internationale orde te ondermijnen en te verdringen.

“[China] is, zoals de Verenigde Staten hebben aangegeven, het enige land met de capaciteit om de op regels gebaseerde internationale orde te veranderen, wat volgens ons ook precies de bedoeling is van [CCP-leider] Xi Jinping,” zei Sherman.

“Zelfs in dit tijdperk, waarin vorderingen ver weg lijken, kunnen we nooit onze toevlucht nemen tot passiviteit,” zei ze. “Zelfs in dit tijdperk, waarin de technologie meer vragen oproept dan zij lijkt te beantwoorden, mogen wij de inspanningen voor geavanceerde wapenbeheersingsovereenkomsten nooit opgeven. We mogen nooit terugdeinzen voor de uitdaging van non-proliferatie.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 april 2023): China Accelerating Nuclear Armament ‘Without Any Transparency’: NATO Chief

FBI arresteert 2 personen in verband met geheim Chinees politiebureau in New York City

NEW YORK – De FBI heeft op 17 april twee mensen gearresteerd op beschuldiging van het runnen van een geheime politiepost in New York City namens het Chinese regime, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Lu Jianwang, 61, en Chen Jinping, 59, fungeerden als lokale agenten van de Chinese Communistische Partij (CCP) en werkten in opdracht van het regime om Chinese dissidenten die in de Verenigde Staten wonen op te sporen en hen het zwijgen op te leggen, aldus de aanklagers.

Volgens Safeguard Defenders, een in Spanje gevestigde non-profit organisatie, is het politiebureau één van de meer dan 100 overzeese politiebureaus van het Chinese regime in ruim 53 landen.

De actie onthult een immense schending van de Amerikaanse soevereiniteit door de CCP en een flagrante schending van het internationaal recht, aldus de Amerikaanse officier van justitie Breon Peace.

“Deze vervolging onthult de flagrante schending door de Chinese overheid van de soevereiniteit van onze natie door de oprichting van een geheim politiebureau midden in New York City,” zei Peace tijdens een nieuwsconferentie in Brooklyn.

“Stel je voor dat de NYPD een geheime politiepost zou openen in Peking.”

De America ChangLe Association in New York op 6 oktober 2022. Een overzeese Chinese politiepost, het Fuzhou Police Overseas Service Station, was gevestigd in het gebouw van de vereniging. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Peace zei dat de twee verdachten het geheime politiebureau in New York hebben opgericht in opdracht van de CCP en dat zij transnationale repressieprogramma’s uitvoerden in coördinatie met het ministerie van Openbare Veiligheid van het regime.

Bovendien, zei hij, probeerde het duo bewijsmateriaal van de samenzwering te vernietigen toen ze erachter kwamen dat de FBI de locatie onderzocht.

” Naar verluidt kregen de beklaagden opdracht om [China’s] bevelen uit te voeren, waaronder het helpen lokaliseren van een Chinese dissident die in de Verenigde Staten woont, en belemmerden zij ons onderzoek door hun communicatie met een Chinese ambtenaar van het Ministerie van Openbare Veiligheid te vernietigen,” zei Peace.

Naast de beschuldigingen van samenzwering en belemmering van de rechtsgang, beweren gerechtelijke documenten dat Lu ten minste sinds 2015 werk heeft verricht voor het CCP-regime in de Verenigde Staten.

Uit het onderzoek bleek dat Lu een “langdurige vertrouwensrelatie” had met de Chinese autoriteiten, aldus de aanklacht.

Tijdens het bezoek van Xi aan de Verenigde Staten in 2015 werd Lu gevraagd om zelf protestacties te organiseren tegen de demonstraties van de spirituele groep Falun Gong, die sinds 1999 zwaar wordt vervolgd in China.

Het Chinese consulaat in New York gaf Lu de opdracht om materiaal te publiceren in kranten gericht tegen Falun Gong, wat hij naar eigen zeggen niet deed. Maar Lu heeft wel verklaard dat hij hielp om leden van zijn vereniging in bussen naar Washington te brengen.

“Elk lid van de vereniging ontving 60 dollar van het consulaat. Elke bus had een contactpersoon die de vergoeding contant uitbetaalde in naam van het consulaat,” vertelde hij de onderzoekers, aldus de klacht. “Mensen kwamen niet alleen uit New York maar ook uit Philadelphia. Elke keer waren er zo’n honderd mensen die kwamen opdagen.”

Lu ontving een onderscheiding van het regime als dank voor zijn inspanningen.

Later hielp Lu bij het coördineren van bedreigingen met geweld tegen een Chinese dissident en diens familie, in een poging de persoon te dwingen naar China terug te keren om door de CCP-autoriteiten te worden gearresteerd, aldus de gerechtelijke documenten.

Lu huurde via de geheime politie ook een andere agent in om “een inwoner van de VS op Amerikaans grondgebied op te sporen” en hem het zwijgen op te leggen namens het regime om “het autoritaire wereldbeeld [van het regime] te beschermen”, aldus Peace.

Door “leden van de Chinese gemeenschap aan te vallen” met behulp van deze geheime politiepost heeft het duo “herhaaldelijk en op flagrante wijze de soevereiniteit van onze natie geschonden”, aldus Peace.

In twee afzonderlijke zaken heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie aangekondigd dat het 40 Chinese ambtenaren en politieagenten aanklaagt wegens het voeren van een gecoördineerde intimidatiecampagne tegen Chinezen in New York City en elders in de Verenigde Staten. Alle verdachten in deze zaken verblijven momenteel in China.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 april 2023): FBI Arrests 2 Over Secret Chinese Police Station in NYC

Marxisme doet Chinese militairen geloven dat oorlog met VS ‘onvermijdelijk’ is: Amerikaanse topgeneraal

De militaire leiding van communistisch China gelooft steeds meer dat een oorlog met de Verenigde Staten onvermijdelijk is, aldus de hoogste militaire officier van de Verenigde Staten.

Het Chinese leger bevordert destabiliserende retoriek en ideeën die een catastrofaal conflict met de Verenigde Staten zouden kunnen aanmoedigen, zei voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Army Gen. Mark Milley tijdens een interview met de Government Executive Media Group op 31 maart.

“Er is veel retoriek in China… die de indruk kan wekken dat oorlog om de hoek ligt,” zei Milley.

“In mijn analyse van China zijn tenminste hun militairen en misschien anderen tot een soort conclusie gekomen dat oorlog met de Verenigde Staten onvermijdelijk is. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is.”

Milley zei dat de marxistische ideologie van de Chinese Communistische Partij (CCP) grotendeels verantwoordelijk was voor dit geloof, en dat het deterministisch denken onder Chinese leiders, inclusief militaire officieren, werd aangemoedigd.

“Ze komen voort uit een marxistische ideologie… ze geloven in historisch determinisme, ze geloven in een lineaire benadering van de geschiedenis,” zei Milley.

“Dat is niet hoe wij in het Westen denken.”

Met het oog daarop zei Milley dat oorlog met het CCP-regime niet onvermijdelijk is en nog steeds kan worden afgeschrikt, maar dat de Verenigde Staten “sterk moeten blijven ten opzichte van China” en ervoor moeten zorgen dat zij klaar zijn om een eventuele oorlog te winnen.

“Ik geloof niet dat oorlog onvermijdelijk is,” zei Milley. “Ik denk niet dat het nakend is. Maar ik denk wel dat we zeer, zeer pragmatisch en voorzichtig te werk moeten gaan.”

Milley merkte ook op dat CCP-leider Xi Jinping een expliciete datum van 2027 had vastgesteld waarop het Chinese leger klaar moet zijn om Taiwan aan te vallen en in te nemen. Het besluit om binnen te vallen is nog niet genomen, zei Milley, maar het regime bouwt niettemin doelbewust aan zijn capaciteit om dat te doen.

“Ze trainen en bemannen apparatuur om precies dat te doen,” zei Milley over de voorbereidingen van de CCP om Taiwan binnen te vallen.

“Ik denk dat we drie of vier jaar de tijd hebben om Taiwan in een positie te brengen waarin de Chinese beleidsmakers de indruk krijgen dat de kosten hoger zijn dan de voordelen.”

De volgende oorlog wordt gevoerd met AI en robots

Meer in het algemeen over de aard van conflicten en de militaire ontwikkeling van de Verenigde Staten zei Milley dat het karakter van oorlog zich in een periode van diepgaande verandering bevindt. De volgende grootmachtenoorlog, zei hij, zal er anders uitzien dan alles wat we tot nu toe gezien hebben.

“Ik denk dat we ons vanuit militair oogpunt op een cruciaal moment in de geschiedenis bevinden,” zei Milley.

De Pruisische generaal en militair filosoof Carl von Clausewitz parafraserend, zei Milley dat, hoewel de aard van oorlog niet verandert, het karakter ervan door de eeuwen heen wel verandert, en dat de wereld zich momenteel in een periode bevindt van “fundamentele verandering in het karakter van oorlog.”

Daartoe, zei Milley, zullen robotica, kunstmatige intelligentie, precisiemunitie en wereldwijde communicatie in de volgende oorlog op elkaar worden afgestemd en met elkaar worden verbonden. Inderdaad, zei hij, de grote militairen van de wereld zullen overwegend robotisch worden.

“In de komende tien, vijftien jaar zul je zien dat grote delen van het leger van geavanceerde landen robotachtig worden,” zei Milley.

“Ik zou zeggen dat het land, de natiestaat, die deze technologieën gebruikt en ze het meest effectief toepast voor militaire operaties, waarschijnlijk een beslissend voordeel zal hebben bij het begin van het volgende conflict.”

Milley vergeleek de wedloop om dergelijke technologieën in te zetten met de opkomst van mechanisatie en luchtmacht tussen de twee wereldoorlogen.

Net zoals nazi-Duitsland de industrialisatie had ingezet om Europa te veroveren, zei hij, zal de eerste natie die AI, robotica en telecommunicatie verenigt in een coherente oorlogsdoctrine, oppermachtig worden op het wereldtoneel.

“[Duitsland] veroverde Europa in een zeer, zeer korte periode… omdat zij in staat waren deze technologieën samen te brengen in een doctrine die nu bekend staat als ‘Blitzkrieg’,” zei Milley.

De Verenigde Staten, voegde hij eraan toe, werken aan hun eigen doctrine van gezamenlijke oorlogsvoering in dit nieuwe technologische tijdperk, en zullen in de komende vijf tot zeven jaar automatisering, robotica en andere technologieën dienovereenkomstig inzetten.

“Dat komt eraan…” zei Milley. “We kijken naar het verloop binnen tien jaar.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 maart 2023): Marxism Makes Chinese Military Believe War With US Is ‘Inevitable’: Top US General

TikTok een ‘inlichtingenwapen’ van de CCP: Experts slaan alarm over bedreiging

Nieuwsanalyse

Sociale mediagigant TikTok is agressief aan het lobbyen in Washington in de aanloop naar hoorzittingen van het Congres over de banden van het bedrijf met het Chinese communistische regime.

TikTok en zijn in China gevestigde moederbedrijf ByteDance hebben vorig jaar meer dan 5 miljoen dollar uitgegeven aan lobbyactiviteiten in de Verenigde Staten en zouden in 2023 nog meer kunnen uitgeven als de recente gebeurtenissen een indicatie zijn.

Het bedrijf heeft een intern lobby- en public affairs-team ingehuurd onder leiding van voormalige congresmedewerkers met nauwe banden met de Biden-administratie, en het sponsort ook content in grote Amerikaanse media.

Onder de werknemers van de techgigant bevindt zich ook adviesbureau SKDK, waarvan de oprichter nu een senior adviseur van president Joe Biden is. Tot de media-aankopen behoren tientallen stukken gesponsorde inhoud in Axios, Politico en The Washington Post. Het bedrijf betaalt ook tientallen influencers om drie dagen lang in de hoofdstad toespraken te houden ten gunste van het bedrijf.

De vlaag van activiteit vindt plaats in de dagen voordat TikTok CEO Shou Chew gepland staat om zijn eerste optreden in het congres te maken op 23 maart tijdens een hoorzitting van het House Energy and Commerce Committee, die de datapraktijken van het bedrijf en de relatie met de Chinese Communistische Partij (CCP) zal onderzoeken.

“Amerikanen verdienen te weten in welke mate hun privacy in gevaar komt en hun gegevens worden gemanipuleerd door de relatie van TikTok, eigendom van ByteDance, met China,” zei commissievoorzitter Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) in een verklaring.

“We kijken ernaar uit om rechtstreeks van de heer Chew te horen en de inspanningen van Energy and Commerce voort te zetten om Big Tech CEO’s voor de commissie te brengen om zich te verantwoorden voor de destructieve acties van hun bedrijven.”

Een vrouw loopt langs het hoofdkantoor van ByteDance, het moederbedrijf van video-sharing app TikTok, in Beijing op 16 september 2020. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

‘TikTok en ByteDance zijn een en dezelfde’

Het is geen geheim dat leden van de commissie zich zorgen maken over TikTok en zijn relatie met de CCP via ByteDance. Meerdere medewerkers van de commissie hielden op 20 maart een persgesprek en spraken over de kwestie op voorwaarde van anonimiteit.

“We hebben TikTok keer op keer horen zeggen dat het onze gegevens vrijwaart van de Chinese Communistische Partij, maar de feiten vertellen ons zeker iets anders,” zei een medewerker. “De nationale inlichtingenwetten van de CCP vereisen dat Chinese bedrijven zoals ByteDance namens hen spioneren, en we weten dat TikTok en ByteDance een en dezelfde zijn.”

De vraag hoeveel controle de aan de CCP gelieerde ByteDance heeft over TikTok is een constante bron van zorg geweest voor wetgevers en veiligheidsdeskundigen.

Hoewel veel techbedrijven informatie over gebruikers bijhouden, zijn die uit China bijzonder zorgwekkend omdat de wet van de CCP gegevens definieert als een nationale bron en daarom alle in China opgeslagen gegevens op verzoek beschikbaar stelt aan het regime.

Dat is een echt probleem voor Amerikanen, gezien de enorme hoeveelheid gegevens die TikTok probeert te verzamelen.

In augustus 2022 werd bijvoorbeeld ontdekt dat de browser van TikTok een code bevatte voor het uitvoeren van keylogging, wat betekent dat de app alle toetsaanslagen van een gebruiker registreert op het apparaat waarmee hij de in-app browser gebruikt, inclusief zijn e-mail en wachtwoorden.

Casey Fleming, CEO van beveiligingsadviesbureau BlackOps Partners, zei destijds dat de functionaliteit TikTok in wezen veranderde in een “spionagetoepassing” voor de CCP.

“Wanneer je daadwerkelijk toetsaanslagen maakt, elke letter en elk cijfer intikt, worden die opgenomen in China, en onder toezicht van de Chinese Communistische Partij,” zei Fleming tijdens een interview met NTD, de zustermedia van The Epoch Times.

“Wat je sms’t, wie je sms’t, wachtwoorden, e-mailaccounts, alles op je telefoon, alles wat je typt in e-mails of sms’jes, die keylogging registreert elk woord, elk wachtwoord, enzovoort.”

Een medewerker van Energy and Commerce reageerde op dezelfde manier en zei dat de pogingen van TikTok om alles van een gebruiker in de gaten te houden zorgwekkend zijn, vooral gezien de controle van ByteDance over het TikTok-algoritme.

“TikTok controleert alles en iedereen,” zei de assistent. “Namen, leeftijden, locaties, wat je doet buiten TikTok, de tekst die je kopieert, met wie je praat, wachtwoorden, browsegeschiedenis, biometrische gegevens zoals je gezicht, stem, afdrukken, en meer.”

“TikTok gebruikt dit alles om zijn algoritme te bouwen, dat de macht heeft om vorm te geven aan wat we zien, horen en uiteindelijk geloven. … ByteDance controleert dat algoritme. Dat staat buiten kijf. TikTok kan dat niet eens weerleggen. Dat is een gebied waar ze weigeren transparant te zijn.”

TikTok houdt vol dat de app veilig is voor Amerikanen en dat het de gegevens van Amerikaanse gebruikers niet doorgeeft aan de CCP. ByteDance is echter gebonden aan Chinese wetten die niet toestaan dat een bedrijf weigert gegevens te verstrekken als daarom wordt gevraagd.

TikTok CEO Shou Chew op het podium tijdens The New York Times Deal Book Summit in New York op 30 november 2022. (Foto door Thos Robinson/Getty Images voor The New York Times)

Chew verklaarde in zijn voorbereide getuigenis van het congres, die voorafgaand aan de hoorzitting werd vrijgegeven (pdf), dat de Chinese autoriteiten nooit een dergelijk verzoek aan TikTok hebben gedaan. Hij verduidelijkte echter niet of de CCP ByteDance had verzocht gegevens te overhandigen die oorspronkelijk van TikTok waren ontvangen.

Chew zegt in de voorbereide getuigenis ook dat TikTok een essentieel onderdeel is van de Amerikaanse cultuur en jongeren in staat stelt authentiek te leven en bedrijven te laten gedijen in onvoorspelbare tijden.

Die invloed op de nationale jeugd en kleine bedrijven, zegt hij, “kan niet worden gerepliceerd op een ander platform of in een ander medium.”

De huidige versie van de app, beweert Chew ook, houdt geen specifieke locatiegegevens bij, en het idee dat TikTok wordt gecontroleerd door de CCP is “nadrukkelijk onwaar.”

Chinese trackers geplaatst op Amerikaanse overheidssites

Hoewel de enorme hoeveelheid gegevens die door TikTok wordt verzameld en in China wordt gezien, deskundigen en wetgevers heeft gealarmeerd, kunnen sommigen de praktijk afdoen als de kosten van het gebruik van de app. Er is echter een flagrant probleem met die veronderstelling.

“TikTok heeft je gegevens zelfs als je de app niet hebt,” zei een commissie assistent.

Dat komt omdat ByteDance en TikTok intensief gebruik maken van trackingpixels, die gebruikers en niet-gebruikers over het internet volgen, het gebruik meten en profielen opbouwen.

Hoewel dergelijke pixels regelmatig door technologiebedrijven worden gebruikt om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten, is het feit dat deze pixels worden beheerd door een bedrijf met uitgebreide banden met de CCP reden tot bezorgdheid.

Maar waar deze trackers worden gevonden is nog alarmerender.

Uit een rapport van IT-bedrijf Feroot Security van maart bleek dat 30 websites van de Amerikaanse overheid trackingpixels bevatten die door ByteDance zijn gemaakt en worden onderhouden, wat betekent dat de CCP toegang had kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens van Amerikanen die niets anders deden dan de website van hun lokale overheid bezoeken.

Bovendien behoren sommige van die sites met trackingpixels tot staatsoverheden die TikTok hadden verboden op overheidsapparaten.

Dat is een probleem, gezien het feit dat ByteDance volgens een rapport van 14 maart dat aan de Australische regering is voorgelegd, een “door de staat gecontroleerde entiteit” is, en haar werknemers de gegevens van het bedrijf en van TikTok hebben gebruikt om illegaal werk te verrichten tegen Amerikaanse burgers.

De TikTok-app op een smartphone in deze illustratie van 13 juli 2021. (Dado Ruvic/Illustratie/Reuters)

Censureren en stalken van Amerikanen

Werknemers van ByteDance hebben geprobeerd degenen die kritiek hadden op de banden van het bedrijf met het regime het zwijgen op te leggen, en ze hebben daarvoor TikTok gebruikt.

Eind vorig jaar hebben medewerkers van ByteDance Amerikaanse journalisten illegaal gestalkt door het vergelijken van privé geolocatiegegevens van TikTok, met inbegrip van de IP-adressen van de journalisten, om na te gaan of de journalisten dezelfde gebieden hadden bezocht als ByteDance medewerkers die ervan verdacht werden klokkenluiders te zijn.

Bovendien was het team dat de surveillancecampagne leidde eigenlijk de afdeling Internal Audit and Risk Control van ByteDance, een in Peking gevestigde eenheid die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderzoeken naar mogelijk wangedrag van huidige en voormalige ByteDance-werknemers.

Chew stelt in de voorbereide getuigenis dat ook medewerkers van TikTok bij het incident betrokken waren, maar dat zij niet langer bij het bedrijf werken.

Het stalkingincident wordt desondanks naar verluidt onderzocht door de FBI en is slechts een van de vele voorbeelden van hoe ByteDance TikTok heeft gebruikt om standpunten die kritisch zijn over het Chinese communistische regime in het buitenland te onderdrukken.

In 2020, bijvoorbeeld, erkende een leidinggevende van TikTok dat de app werd gebruikt als een “bot instrument” om inhoud te censureren die kritisch is over het regime, met inbegrip van berichtgeving over de voortdurende vervolging van de Oeigoeren en andere minderheidsgroepen, die de Verenigde Staten erkent als een genocide.

In de interne documenten van TikTok werden Tibet en het bloedbad op het Tiananmenplein destijds zelfs gebruikt als voorbeelden van inhoud die van het platform moest worden verwijderd, hoewel het bedrijf verklaarde dat dit niet langer zijn beleid is.

Vervolgens betaalde TikTok in 2021 92 miljoen dollar om een collectieve rechtszaak te schikken waarin werd beweerd dat het bedrijf illegaal gegevens van Amerikanen verzamelde en deze overdroeg aan in China gevestigde entiteiten.

In 2022 zeiden TikTok-werknemers dat belangrijke bedrijfsbeslissingen door CCP-functionarissen in China aan ByteDance leken te worden gedelegeerd voordat ze aan TikTok werden doorgegeven.

Volgens een medewerker van Energy and Commerce hebben medewerkers van ByteDance regelmatig toegang tot de gegevens van TikTok, en “veel medewerkers van TikTok rapporteren rechtstreeks aan Peking.”

“Alles wordt gezien in China.”

TikTok een ‘inlichtingenwapen voor de CCP’

De lange geschiedenis van TikTok voor het bevorderen van de belangen van de CCP, zowel rechtstreeks als via het moederbedrijf ByteDance, wordt steeds bekender bij het publiek. Verontrustender voor sommigen is echter de hardnekkige weigering van het bedrijf om zijn banden met China op te geven.

Sinds 2020 heeft TikTok zich verzet tegen Amerikaanse eisen om het aan een Amerikaans bedrijf te verkopen, ook al zou ByteDance daarmee een flinke winst maken. Toenmalig president Donald Trump had ByteDance bevolen om TikTok aan een Amerikaans bedrijf te verkopen vanwege zorgen over de nationale veiligheid, wat resulteerde in een voorgestelde deal met het in Texas gevestigde Oracle, die uiteindelijk niet doorging.

Onlangs bevestigde het bedrijf dat het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), een federaal panel dat buitenlandse overnames moet beoordelen op nationale veiligheidsrisico’s, de Chinese eigenaren had gevraagd hun belang in het bedrijf te verkopen of een totaalverbod tegemoet te zien. TikTok stelt in reactie daarop dat desinvestering “geen oplossing” biedt voor de nationale veiligheidsproblemen.

“[Een] verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan gegevensstromen of toegang”, aldus een woordvoerder van TikTok.

Voor Nicolas Chaillan, voormalig chief software officer van de Amerikaanse lucht- en ruimtemacht, is de standvastige weigering van ByteDance om TikTok tegen elke prijs te verkopen een rode vlag die de controle van de CCP over de app aantoont.

“Geen enkel bedrijf ter wereld heeft zo hard gevochten om niet door iemand verkocht of gekocht te worden,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Dat komt omdat het een inlichtingenwapen is voor de CCP en het heeft geen prijs die hoog genoeg is voor dat [vooruitzicht] om ook maar enigszins interessant te zijn, want het ging nooit om geld.

“Uiteraard zijn ze eigendom van de Chinezen, en China wil het niet verliezen, dus oefenen ze druk uit op hun teams om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.”

Het Witte Huis aarzelde eerder of het de pogingen van het Congres zou steunen om TikTok nationaal te verbieden, en de Biden-administratie heeft zich in een impasse bevonden te midden van TikTok’s lopende onderhandelingen met CFIUS, die de beveiligingsproblemen van de app proberen op te lossen.

De regering begon eerder in maart echter een assertiever standpunt in te nemen, waarbij de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat president Joe Biden een tweepartijenvoorstel om de app en andere buitenlandse bedrijven uit de Verenigde Staten te weren, zou verwelkomen.

“Deze wetgeving zou de regering van de Verenigde Staten de bevoegdheid geven om te voorkomen dat bepaalde buitenlandse regeringen in de Verenigde Staten opererende technologiediensten exploiteren op een manier die risico’s inhoudt voor de gevoelige gegevens van Amerikanen en onze nationale veiligheid,” zei Sullivan.

Maar voor senator Marco Rubio (R-Fla.), een bekende China-havik, zijn de maatregelen van de regering niet genoeg geweest.

“De Chinese Communistische Partij zal nooit een kans voorbij laten gaan om de openheid van Amerika’s politieke en economische systemen uit te buiten,” zei Rubio in een e-mail. “En de Biden-administratie zal nooit een kans missen om een vuist te maken tegen de Chinese Communistische Partij.”

“Ze hebben al de bevoegdheid om te voorkomen dat een TikTok in Chinese handen en onder Chinese controle in de Verenigde Staten opereert,” zei hij. “Na twee jaar hebben ze nog niets gedaan.”

TikTok-medewerkers reageerden niet op een verzoek van The Epoch Times voor commentaar.

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 23 maart 2023): TikTok a CCP ‘Intelligence Weapon’: Experts Sound Alarm on Threat

Xi aan Poetin: Rusland en China zullen zorgen voor verandering ‘die in geen 100 jaar heeft plaatsgevonden’.

De Chinese communistische leider Xi Jinping zegt dat zijn regime en het Rusland van Vladimir Poetin met elkaar zullen samenwerken om een “verandering” teweeg te brengen die in geen honderd jaar op het wereldtoneel heeft plaatsgevonden.

Poetin ontving Xi deze week in Moskou als eregast, terwijl de twee autoritaire machten blijven streven naar meer diplomatieke, economische en militaire samenwerking.

Toen Xi op 22 maart het Kremlin verliet, wendde hij zich tot Poetin en zei met een glimlach: “Dit is precies de verandering die in geen 100 jaar heeft plaatsgevonden.”

“En wij zijn het, samen, die deze veranderingen zullen bewerkstelligen.”

Poetin antwoordde: “Daar ben ik het mee eens.”

“Zorg goed voor jezelf, beste vriend,” zei Xi waarna de twee elkaar de hand schudden.

Poetin wenste Xi vervolgens een veilige reis en zwaaide de Chinese leider uit vanaf het trottoir toen Xi vertrok in zijn limousine.

Het afscheid van de twee leiders werd door de media op camera vastgelegd.

China en Rusland zweren dat ze een nieuwe wereldorde zullen creëren

De verklaring komt een dag nadat de leiders openlijk beloofden de internationale orde in hun belang te hervormen, waarbij Poetin zei dat China en Rusland een meer rechtvaardige “multipolaire wereldorde” zullen creëren om de “regels” van de huidige internationale orde te vervangen.

Xi’s verwijzing naar een verandering die in een eeuw niet is voorgekomen, kan een toespeling zijn op de consolidatie van de moderne, op regels gebaseerde internationale orde die na de Eerste Wereldoorlog vorm begon te krijgen, en waarbij de Verenigde Staten uiteindelijk als supermacht naar voren kwamen.

Ongeveer een eeuw geleden werd ook de Chinese Communistische Partij (CCP) opgericht, die nu China regeert als een eenpartijstaat. Jaren eerder versloegen de bolsjewieken de laatste resten van het Witte Leger en verstevigden zij de Sovjet-Unie, waarin Poetin later zou dienen als luitenant-kolonel van de buitenlandse inlichtingendienst van het leger.

Xi en Poetin verklaarden voor het eerst in februari 2022 een partnerschap “zonder grenzen”, weken voordat Rusland Oekraïne probeerde te veroveren.

Het ontvangen van Xi deze week was het grootste diplomatieke gebaar dat Poetin sindsdien heeft gemaakt, gezien het isolement van Rusland op het wereldtoneel.

Poetin en Xi, die elkaar tijdens de gesprekken een “goede vriend” noemden, beloofden op 21 maart meer economische en strategische samenwerking en ondertekenden een gezamenlijke verklaring om het “alomvattende strategische partnerschap” van beide landen te versterken.

De overeenkomsten versterken de feitelijke alliantie tussen Peking en Moskou, die is gegroeid sinds Rusland zijn invasie in Oekraïne begon. In die periode is het communistische China de belangrijkste partner van Rusland geworden op het gebied van handel en diplomatie, en heeft het Moskou geholpen om door te gaan ondanks de verwoestende internationale sancties.

Poetin zei dat Rusland bereid is Chinese bedrijven te steunen die westerse bedrijven willen vervangen die het land vanwege de oorlog hebben verlaten, en dat de twee landen bedrijven moeten aanmoedigen hun eigen valuta te gebruiken.

De twee leiders bespraken ook de aanleg van een tweede pijpleiding die de Russische gasexport naar China zou kunnen verdubbelen, aldus Poetin.

Ook zei de CCP in een verklaring dat de twee naties “de mening delen dat deze relatie het bilaterale bereik ver heeft overschreden en van cruciaal belang is geworden voor het mondiale landschap en de toekomst van de mensheid”.

Angst voor Chinese steun aan Russische invasie neemt toe

Het groeiende partnerschap tussen de twee mogendheden gedurende de oorlog in Oekraïne heeft veel nationale leiders op scherp gezet omdat zij vrezen dat het regime in Peking dodelijke wapens zou kunnen leveren aan Rusland voor gebruik in Oekraïne, waardoor het conflict nog verder zou kunnen escaleren en de oorlog mogelijk zou worden uitgebreid naar andere landen.

De Verenigde Staten hebben voortdurend gewaarschuwd dat de CCP wapens of munitie zou kunnen leveren aan het Russische leger, en hebben de afgelopen maanden onderstreept dat het regime een dergelijke regeling nog altijd niet van tafel heeft geveegd.

Het Witte Huis heeft al erkend dat Chinese bedrijven de Russische oorlog in Oekraïne rechtstreeks hebben gesteund, maar heeft niet gezegd dat die steun neerkomt op dodelijke wapens.

Toen het Witte Huis op 24 februari sancties uitvaardigde tegen tal van internationale instanties die met de oorlog in Rusland te maken hebben, richtte het zich bijvoorbeeld ook op Chinese entiteiten die ervan worden beschuldigd de Russische strijdkrachten te steunen en zo het regime te helpen de sancties te omzeilen.

China vervalste eerder vervoersdocumenten om voor Rusland bestemde militaire luchtvaartapparatuur te verdoezelen als civiele uitrusting en gebruikte tussenpersonen in de Verenigde Arabische Emiraten om drones aan Rusland te leveren, volgens een rapport uit februari van het Duitse magazine Der Spiegel.

In datzelfde rapport wordt beweerd dat de CCP momenteel een zending ‘zelfmoord’ drones naar Rusland voorbereidt voor gebruik in Oekraïne.

Evenzo wordt in een rapport van het Japanse Kyodo News, waarin anonieme Amerikaanse overheidsbronnen worden geciteerd, beweerd dat Chinese munitie is gevonden op slagvelden in Oekraïne. Het rapport verduidelijkt echter dat er geen bewijs is dat de CCP de munitie rechtstreeks aan Rusland heeft verkocht.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 maart 2023): Xi to Putin: Russia, China Are Driving Change ‘Which Hasn’t Happened in 100 Years’

Witte Huis zegt dat Biden Xi wil ontmoeten nu CCP ‘probeert invloed te vergroten’

Volgens het Witte Huis is het communistische China bezig met een meedogenloze mars naar invloed over de hele wereld, en president Joe Biden wil een ontmoeting met het leiderschap ervan.

Het Witte Huis erkent dat de Chinese Communistische Partij (CCP) bezig is haar internationale reputatie op te vijzelen na een door de CCP tot stand gebrachte overeenkomst om de diplomatieke banden tussen Saoedi-Arabië en Iran te herstellen.

“China heeft er geen geheim van gemaakt dat het zijn invloed over de hele wereld wil uitbreiden, of dat nu in Afrika, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten is,” zei John Kirby, coördinator strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, tijdens een persgesprek op 17 maart.

Kirby zei dat de CCP de nieuwe overeenkomst gebruikte om haar positie in haar propaganda op te blazen. Maar op de vraag of de deal deel uitmaakt van een bredere strategie van de CCP om haar legitimiteit uit te breiden en de Verenigde Staten te ondermijnen, trok Kirby zich terug.

“Ik zou voorzichtig zijn met speculeren dat er een soort grote strategie gaande is,” zei Kirby.

“Het is meer een onderdeel van hun pogingen om hun invloed te vergroten en de indruk te wekken dat hun invloed daadwerkelijk toeneemt.”

De verrassende aankondiging van de overeenkomst komt kort na de mislukte poging van de CCP om zich op te werpen als vredesmakelaar in de voortdurende Russische verovering van Oekraïne.

Het regime bracht eind februari een 12-punten “vredesplan” uit, hoewel het nooit met Oekraïense functionarissen over de kwestie had gesproken. Het document herhaalde verschillende Russische propagandapunten en beweerde dat de Verenigde Staten en hun NAVO-partners schuld hadden aan de oorlog.

“Er zijn enkele dingen waar ik het niet mee eens ben, waarvan ik denk dat de hele wereld het er niet mee eens is,” zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy destijds over het document.

“[Maar] ik wil geloven dat China de kant kiest van de gedachte van vrede en eerlijkheid, wat onze kant is.”

De toenemende betrokkenheid van de CCP bij internationale aangelegenheden en haar inspanningen om autoritaire mogendheden tegen de Verenigde Staten op te zetten zijn niet onopgemerkt gebleven door het Witte Huis.

Kirby zei in dat verband dat de regering Biden bezig was met het opzetten van een persoonlijke ontmoeting tussen de president en CCP-leider Xi Jinping.

“De president heeft gezegd dat hij president Xi in de nabije toekomst wil spreken,” zei Kirby. “We zullen eraan werken om dat te regelen.”

“Bij mijn weten is er vooralsnog geen contact geweest met de Chinezen om aan de logistiek te werken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 maart 2023): White House Says Biden Wants to Meet With Xi as CCP ‘Attempts to Increase’ Influence

Bijzondere Commissie getuigt: CCP wil VS “vervangen” met “door technologie aangedreven Dystopie”

Het Chinese communistische regime is bezig met een gecoördineerde poging om de Verenigde Staten te ondermijnen en te vervangen, door Amerikanen tegen elkaar op te zetten, zo blijkt uit getuigenissen van een nieuwe Kamercommissie die zich richt op de rivaliteit met het Chinese regime.

De ‘House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP)’ hield zijn eerste hoorzitting op 28 februari, met de eenvoudige titel “The Chinese Communist Party’s Threat to America” (De Chinese Communistische Partij, als een bedreiging voor de VS).

Commissievoorzitter Mike Gallagher (R-Wis.) beschreef de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de CCP als een “existentiële strijd” en zei dat de CCP, die China bestuurt als een eenpartijstaat, “Amerika tegen Amerika” opzet, in de hoop de Verenigde Staten van binnenuit omver te werpen.

Parlementslid Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) was het daarmee eens en zei dat het regime de politieke verdeeldheid in democratische samenlevingen wil uitbuiten tegen de Verenigde Staten.

“De CCP wil dat wij verdeeld, partijdig en bevooroordeeld zijn,” zei Krishnamoorthi.

“We moeten deze gelegenheid aangrijpen en het tegendeel bewijzen.”

Daartoe merkte Gallagher echter op dat veel machtige en vermogende bedrijven en organisaties uit de Verenigde Staten hun fortuin hebben gemaakt door Amerikaanse banen naar China te verplaatsen, en dat zij zich verzetten tegen de inspanningen van de VS om zich tegen het regime te beschermen.

“De CCP heeft inmiddels vrienden gemaakt op Wall Street, alsook binnen de suites van de Fortune 500, die bereid zijn zich te verzetten tegen pogingen om terug te slaan”, aldus Gallagher.

“Deze strategie heeft in het verleden goed gewerkt en de CCP is ervan overtuigd dat het zal blijven werken. Onze taak in deze commissie is ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren.”

‘Een door technologie aangedreven Dystopie’

De voormalige nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster getuigde over de kwestie en zei dat de Verenigde Staten “achterop waren geraakt” in de strategische concurrentie met de CCP en dat de voortdurende investeringen in China door Amerikaanse bedrijven “onze eigen ondergang” bevorderden.

McMaster zei dat de “valse beloften van liberalisering” hebben geleid tot een bedrijfs- en politieke klasse in Amerika die grotendeels had verwacht dat verdere investeringen in China het land zouden hervormen tot een modernere en democratischere samenleving.

In plaats daarvan, zei hij, heeft het regime zijn marxistische ideologie verdubbeld en exporteert het nu destructieve ideologieën om de steun voor het Westen uit te hollen.

Daartoe zei McMaster dat een “curriculum van zelfverafschuwing”, dat beweert dat de Verenigde Staten de oorzaak zijn van alle problemen in de wereld, een groot deel van de populaire en academische cultuur in het Westen in zijn greep heeft gekregen, en het land verhindert zichzelf adequaat te verdedigen tegen voortdurende spionage, diefstal en onderdrukking door de CCP.

Ook zei Rep. Darin LaHood (R-Ill.) dat het Amerikaanse bedrijfsleven “bang en bezorgd” is geworden om de CCP ‘kwaad’ te maken, en dat het regime die angst gebruikt om de Verenigde Staten op het wereldtoneel te ondermijnen.

“China heeft een plan om de Verenigde Staten te vervangen,” zei LaHood.

Als zodanig zei Gallagher dat het Select Committee zou helpen bij het coördineren van wetgevende inspanningen van verschillende congrescommissies, en zich zou richten op het aanpakken van de ideologische, technologische, economische en militaire inspanningen van de CCP tegen de Verenigde Staten en haar bondgenoten en partners.

Het is nu tijd om te voorkomen dat de CCP de Verenigde Staten vervangt door een “door technologie aangedreven dystopie”, aldus Gallagher.

“De CCP is gefocust op haar toekomstvisie,” zei Gallagher. “Een wereld vol met techno-totalitaire surveillance staten waar mensenrechten ondergeschikt zijn aan de grillen van de Partij.”

“Voorlopig is het nog aan ons om te beslissen of dat de toekomst is die we voor onze kinderen willen, maar dat zal niet lang meer duren. De tijd staat niet aan onze kant.”

De CCP bereidt zich voor op oorlog

De CCP streeft niet alleen naar vervanging van de Verenigde Staten, maar bereidt zich ook voor op oorlog, zo werd in het Select Committee gezegd.

Met betrekking tot de ambitie van het regime om Taiwan binnen te vallen, zei voormalig plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Matthew Pottinger dat de militaire vleugel van de CCP, het Volksbevrijdingsleger (PLA), zich volop op een dergelijk conflict voorbereidt, inclusief de mogelijkheid dat het tegen de Verenigde Staten zal moeten vechten.

“Binnen de PLA zijn enorme investeringen gedaan … om te proberen de gaten te dichten die gedicht moeten worden om Taiwan te kunnen binnenvallen,” zei Pottinger.

“We weten dat de PLA traint voor de waarschijnlijkheid dat de VS deel zal uitmaken van de strijd.”

Die capaciteiten omvatten platformen voor amfibisch en luchttransport, maar ook langeafstandsraketten die bedoeld zijn om de Verenigde Staten af te schrikken voor een oorlog tussen de CCP en de democratische regering van Taiwan.

Daartoe merkte Pottinger ook op dat de huidige CCP-leider Xi Jinping regelmatig heeft geprezen hoe ook Mao Zedong voorstander was van preventieve aanvallen op tegenstanders, en dat hij zelfs bereid was om China te laten verwoesten om het later weer op te kunnen bouwen ‘zonder’ Amerikaanse invloeden.

Op de vraag of het regime al dan niet een preventieve aanval op de Verenigde Staten zou kunnen uitvoeren om te voorkomen dat deze laatste Taiwan te hulp zouden schieten, zei Potting eenvoudigweg: “Het is mogelijk.”

“Er is geen enkel excuus meer om u te laten misleiden over de bedoelingen van Peking,” zei Pottinger. “De lijst met publieke uitspraken van voorzitter Xi is te omvangrijk geworden en de acties van zijn regime zijn te brutaal om in deze fase nog verkeerd begrepen te worden.”

“Het spreekwoordelijke vijgenblad is weggewaaid, waardoor het regime en zijn diepe vijandigheid jegens het democratische Westen en de liberale internationale orde is blootgelegd.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 maart 2023): China’s CCP Seeks to ‘Replace’ US With ‘Tech Powered Dystopia’: Select Committee Testimony

VS schiet ‘hoogvliegend object’ neer boven Alaska

De Verenigde Staten hebben op 10 februari voor de kust van Alaska een onbekend vliegend object neergeschoten, aldus het Witte Huis. De actie kwam minder dan een week nadat het Amerikaanse leger een Chinese spionageballon voor de oostkust had neergeschoten.

Het object vloog op 40.000 voet en bevond zich in het Amerikaanse luchtruim boven de territoriale wateren voor de noordkust van Alaska, zei Pentagon-woordvoerder Brig. Gen. Pat Ryder tijdens een persbriefing op vrijdagmiddag.

Een F-22-jet vuurde een enkele Sidewinder-raket af om het object neer te halen om 13:45 ET, zei Ryder. Dit was hetzelfde type raket dat vorig weekend werd gebruikt om de Chinese spionageballon neer te halen.

Eerder in de middag bevestigde de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, dat het Pentagon de afgelopen 24 uur een “hooggelegen object boven het luchtruim van Alaska” volgde.

Het werd gisteren gezien, en president Joe Biden werd hierover ingelicht “zodra” het object werd gevolgd, zei Kirby. Biden gaf vanmorgen het bevel om het object neer te schieten, nadat was vastgesteld dat het een redelijke bedreiging vormde voor de “veiligheid van de burgerluchtvaart”.

“De president zal altijd handelen in het belang van het Amerikaanse volk en de nationale veiligheid,” zei hij.

Eerder op de dag had de Federal Aviation Administration (FAA) een vliegverbod boven Alaska uitgevaardigd om defensieoperaties mogelijk te maken, waarvan de FAA sindsdien heeft bevestigd dat het om een militaire operatie ging.

Kirby beschreef het toestel als een “object” en zei: “Ik classificeer het nu niet als een ballon,” terwijl Ryder zei dat het object qua grootte en vorm verschilde van een ballon.

Het object was ongeveer zo groot als een kleine auto, en leek niet manoeuvreerbaar, in tegenstelling tot de Chinese spionageballon van vorige week die het vermogen bezat om zelfstandig in de straalstroom te bewegen.

“Het leek niet de mogelijkheid te hebben om zelfstandig te manoeuvreren,” zei Kirby.

Ryder zei dat het object onbemand was en voegde eraan toe dat hij de snelheid waarmee het object vliegt nog niet kon verifiëren.

Onbekende oorsprong

De oorsprong van het object is momenteel onbekend, volgens de autoriteiten.

“We weten gewoon niet wat dit object was. Het zou voor mij moeilijk zijn om een bedreiging aan te wijzen … als we gewoon niet weten wat dit object deed,” zei Kirby.

Ryder bevestigde dat minister van Defensie Lloyd Austin geen contact heeft opgenomen met de Chinezen over dit laatste incident.

Het neergestorte object landde op bevroren water, waardoor het volgens Kirby gemakkelijker is om brokstukken te bergen.

Washington werkt eraan om zijn eigen detectiecapaciteit te verbeteren, voegde Kirby eraan toe.

“Ik denk dat we veel zullen blijven leren over hoe deze dingen op een betere manier kunnen worden gedetecteerd,” zei hij.

Het incident volgt op het onrechtmatig binnendringen van een Chinese spionageballon in het Amerikaanse luchtruim vorige week, die uiteindelijk zaterdag voor de kust van South Carolina werd neergeschoten.

Die ballon drong voor het eerst het Amerikaanse luchtruim binnen boven de Aleutische eilanden van Alaska op 28 januari.
Kirby zei dat de Verenigde Staten “waakzaam zullen blijven” over hun luchtruim.
“De president draagt zijn verplichtingen om onze nationale veiligheidsbelangen en de veiligheid van het Amerikaanse volk te beschermen hoog in het vaandel. Hij zal altijd beslissen en handelen op een manier die in overeenstemming is met die plicht,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 februari 2023): US Shoots Down ‘High-Altitude Object’ Over Alaska: White House

 

 

Categories VS

Biden in State of the Union: ‘Als China onze soevereiniteit bedreigt, zullen we optreden’

President Joe Biden heeft gezworen de soevereiniteit van de VS te beschermen tegen Chinese communistische agressie, terwijl beide partijen zich zorgen maken over de groeiende dreiging van Peking.

Biden zei dat zijn bevel om een Chinese spionageballon neer te schieten die vorige week het Amerikaanse luchtruim doorkruiste, een bewijs was van zijn inzet om de natie te verdedigen en het communistische regime van China te bestrijden wanneer dat nodig is.

“Ik wil met China samenwerken waar dat de Amerikaanse belangen kan dienen en de wereld ten goede kan komen”, zei Biden tijdens zijn State of the Union-toespraak op 7 februari.

“Maar vergis u niet: Zoals we vorige week duidelijk hebben gemaakt, als China onze soevereiniteit bedreigt, zullen we optreden om ons land te beschermen. En dat hebben we gedaan.”

De president gebruikte de gelegenheid om te onderstrepen dat hij de Amerikaanse houding had geschetst aan de Chinese leider van de Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, en duidelijk had gemaakt dat hij de voorkeur gaf aan concurrentie boven conflict, een verklaring die de regering de afgelopen twee jaar herhaaldelijk heeft benadrukt.

“Ik heb aan Xi duidelijk gemaakt dat we concurrentie zoeken, geen conflict,” zei Biden. “En laten we duidelijk zijn: het winnen van de competitie moet ons allemaal verenigen.”

De president leek ook van het script af te wijken toen hij de gezamenlijke vergadering vroeg of iemand een persoon kon noemen die van plaats zou willen wisselen met Xi, waarmee hij leek te insinueren dat, hoewel velen bang zijn voor China, weinigen de positie van de communistische natie zouden willen innemen.

“Noem mij een leider die van plaats zou willen wisselen met Xi Jinping!” zei Biden.

“Het is nooit een goede gok geweest om tegen Amerika te wedden. Nooit.”

De president zei dat vóór zijn regering “het verhaal ging over hoe de Volksrepubliek China haar macht aan het vergroten was en Amerika aan het vallen was in de wereld”, maar dat deze situatie onder zijn leiding was omgeslagen.

Reacties

Maar sommige Republikeinen waren het niet eens met Bidens beweringen.

“Ik vond het jammer toen hij zei dat de vijanden van Amerika vandaag zwakker zijn, dat hij het opneemt tegen China,” vertelde Sen. Ted Cruz (R-Texas) aan The Epoch Times na de toespraak.

“Helaas lachte de hele wereld de president uit terwijl een Chinese spionageballon meer dan een week boven Amerika zweefde. … We hadden hem moeten neerschieten zodra hij het Amerikaanse luchtruim betrad.”

Senator Josh Hawley (R-Mo.) zei dat hij de manier waarop Biden de kwestie benaderde onoprecht vond.

“Ik vond het een complete mislukking om het Amerikaanse volk te overtuigen van wat er de afgelopen week is gebeurd, van het falen van zijn regering om China af te schrikken en van het feit dat hij ons afhankelijker heeft gemaakt van China, met alles van zijn energiebeleid tot zijn militaire beslissingen,” zei Hawley tegen The Epoch Times.

Andere Republikeinse wetgevers zeiden dat de president zich krachtiger had moeten opstellen tegenover het communistische regime.

“De president had China krachtiger moeten benoemen als een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid,” schreef Sen. Deb Fischer (R-Neb.) in een tweet.

Maar Rep. Henry Cuellar (D-Texas) had een andere mening en zei dat het belangrijk was om op te staan tegen China.

“[Biden] zei dat hij sterk wilde staan tegenover China,” vertelde Cuellar aan The Epoch Times. “De ballon is slechts één aspect, maar ik denk dat sterk staan tegenover China … ons in een betere situatie brengt.”

De vermoedelijke Chinese spionageballon drijft naar de oceaan na te zijn neergeschoten voor de kust van Surfside Beach, S.C., op 4 februari 2023. (Randall Hill/Reuters)

Kritiek op de reactie van Biden op de ballon

In de afgelopen week hebben Republikeinse wetgevers vraagtekens gezet bij Bidens behandeling van de CCP-spionageballon en de beweringen van zijn regering dat zij eerder onopgemerkte balloninvasies heeft ontdekt die tijdens de Trump-regering zouden hebben plaatsgevonden.

Op 6 februari zei de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, dat de Verenigde Staten sinds het aantreden van Biden hun bewakingscapaciteiten hebben “verbeterd” zodat zij “dingen kunnen ontdekken die de regering-Trump niet kon ontdekken”.

Luchtmachtgeneraal Glen VanHerck, die dient als commandant van North American Aerospace Defense Command (NORAD), zei ook dat drie Chinese spionageballonnen blijkbaar eerder onopgemerkt waren gebleven.

“Ik zal u vertellen dat we die dreigingen niet hebben gedetecteerd, en dat is een lacune in domeinkennis,” zei VanHerck tijdens een persbriefing op 6 februari.

In tegenstelling tot de opmerkingen van Sullivan zei VanHerck dat de Amerikaanse inlichtingendienst de eerdere vluchten achteraf vaststelde op basis van “aanvullende middelen voor het verzamelen” van inlichtingen, zonder verdere details te geven over de vraag of dat cyberspionage, telefoontaps of menselijke bronnen kunnen zijn. Het is het leger verboden inlichtingen te verzamelen binnen het grondgebied van de VS, zei hij.

Rep. Michael McCaul (R-Texas), die voorzitter is van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis, zei dat het incident de meest provocerende actie van de CCP tot op heden was. Hij vroeg zich ook af of er tijdens de Trump-regering soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden en waarom de inlichtingengemeenschap dergelijke informatie niet zou hebben gedeeld.

“Dit was de meest provocerende daad die we uit communistisch China hebben zien komen en echt een schot voor de boeg en een por in het oog van de president,” vertelde McCaul op 7 februari voorafgaand aan Bidens toespraak aan The Epoch Times.

“Als [eerdere inbreuken] hebben plaatsgevonden, roept dat ernstige vragen op over onze inlichtingengemeenschap, dat als ze deze informatie hadden, waarom hebben ze die dan niet gedeeld met de regering op beleids- of politiek niveau?”.

Hij beschreef verder de reis van de spionageballon als “zeer gevaarlijk” en zei dat hij vond dat het incident een mislukking was voor de regering Biden.

“Ze testen deze regering echt, naar mijn mening is het zwakte versus kracht. Elke keer als we als natie kracht uitstralen… heb je vrede. Als je zwakte toont, nodig je agressie uit,” zei McCaul.

“Ik ben van mening dat door toe te staan dat hij het Amerikaanse luchtruim doorkruist en foto’s maakt van onze meest geheime of gevoelige nationale veiligheidssites, [Biden] de test om de natie te beschermen heeft gefaald. En daarom won China, de Chinese Communistische Partij, deze test. En dat is wat voorzitter Xi denkt.”

Eerdere invasies

Volgens John Mills, voormalig directeur cyberbeveiligingsbeleid, strategie en internationale zaken bij het Pentagon, zijn eerdere Chinese invasies waarschijnlijk ontdekt aan de hand van gegevens uit dit meest recente ballonincident.

Maar hij kan zich dergelijke incidenten niet herinneren toen hij bij het Pentagon werkte, zei hij, waarbij hij opmerkte dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dergelijke informatie niet zou worden doorgegeven.

“Ik heb ploegendienst gedaan bij het National Military Command Center [NMCC] in het Pentagon; ik kan me niet voorstellen waarom NORAD/NORTHCOM de balloninformatie niet zou doorgeven aan het NMCC en waarom dit niet zou worden gedeeld met de Situation Room van het Witte Huis,” vertelde Mills aan The Epoch Times.

“Ik heb sinds 2007 bij het Pentagon en de Nationale Veiligheidsraad gewerkt aan gevoelige Chinese kwesties, en er was veel Chinese bedriegerij, maar ik herinner me nooit enige Chinese ballonevenementen.”

Daartoe zei Mills, die het Pentagon in 2018 verliet, dat het waarschijnlijker was dat de Biden-administratie de inlichtingen van de spionageballon gebruikte om te leren hoe dergelijke luchtschepen op de radar verschijnen en terugging om meer te vinden.

“Het is niet bekend, maar we hebben altijd zeer grote gaten in radar- en spraakdekking gehad in de oceaanbenaderingen in het luchtverkeer,” zei hij. “We zouden failliet gaan als we een perfecte radardekking wilden hebben. We vertrouwen op andere capaciteiten om de gaten op te vullen. Maar ik weet niet wat er tijdens de Biden-jaren is ingevoerd om een verschil te maken.

“Nu ze weten hoe een Chinese ballonradar eruitziet, zijn ze waarschijnlijk teruggegaan naar de historische radartrackarchieven en hebben ze eerdere Chinese spionageballonsporen ontdekt waar geen aandacht aan is besteed.”

Emel Akan heeft bijgedragen aan dit verslag. 

Gepubliceerd door The Epoch Times (08 februari 2023): ‘If China Threatens Our Sovereignty, We Will Act’: Biden in State of the Union

Categories VS

Pentagon volgt vermoedelijke Chinese spionageballon boven noorden VS

Het Amerikaanse leger volgt momenteel een vermoedelijke Chinese spionageballon boven Montana, aldus een hoge functionaris van het Pentagon.

“De regering van de Verenigde Staten heeft een bewakingsballon op grote hoogte boven het vasteland van de Verenigde Staten ontdekt en volgt deze op dit moment”, zei perssecretaris van het Pentagon Brig.Gen. Pat Ryder in een verklaring van 2 februari.

Een hoge defensiefunctionaris vertelde verslaggevers dat het Pentagon een “zeer groot vermoeden” heeft dat de ballon uit China komt.

De hoogtebewakingsballon zweefde naar verluidt over de Aleutische eilanden en Canada voordat hij het luchtruim van Montana passeerde, volgens een verslag van NBC waarin drie niet nader genoemde regeringsfunctionarissen werden geciteerd.

Op deze foto, verkregen van sociale media, vliegt een ballon in de lucht boven Billings, Montana, op 1 februari 2023. (Chase Doak/via Reuters)

Ryder zei dat het North American Aerospace Defense Command (NORAD) de ballon enkele dagen geleden heeft ontdekt en dat het leger maatregelen heeft genomen om alle gevoelige informatie te verbergen die vanuit een dergelijk vaartuig zou kunnen worden waargenomen.

“De Amerikaanse regering, inclusief NORAD, blijft de ballon nauwlettend volgen en controleren”, aldus Ryder. “De ballon verplaatst zich momenteel op een hoogte ver boven het commerciële luchtverkeer en vormt geen militaire of fysieke bedreiging voor mensen op de grond.”

“Gevallen van dit soort ballonactiviteit zijn de afgelopen jaren eerder waargenomen. Zodra de ballon was ontdekt, heeft de Amerikaanse regering onmiddellijk gehandeld om het verzamelen van gevoelige informatie te voorkomen.”

Een hoge defensiefunctionaris zei dat de leiding van het Pentagon, inclusief minister van Defensie Lloyd Austin, een vergadering belegde om te bepalen of de ballon al dan niet moest worden neergeschoten, maar uiteindelijk besloot die actie niet te ondernemen “vanwege het risico voor de veiligheid van mensen op de grond door het mogelijke puinveld.”

De ambtenaar weigerde de exacte afmetingen van de ballon te specificeren, maar zei dat het Pentagon van mening was dat de ballon, die zich in de atmosfeer boven het Amerikaanse luchtruim beweegt, “groot genoeg is om schade te veroorzaken door het puinveld als we hem boven een bepaald gebied neerhalen”.

De ambtenaar zei dat de “huidige vliegroute van de ballon hem over een aantal gevoelige locaties voert”, zonder details te geven.

“Onze beste inschatting op dit moment is dat wat de bewakingslading ook is op deze ballon, deze geen significante toegevoegde waarde heeft ten opzichte van wat de VRC waarschijnlijk kan verzamelen via zaken als satellieten in een lage baan om de aarde,” zei de ambtenaar, die een acroniem gebruikte voor de officiële naam van het Chinese regime, de Volksrepubliek China.

“Maar uit overmaat aan voorzichtigheid hebben we extra beperkende maatregelen genomen. Ik ga niet in op wat die zijn. Maar we weten precies waar deze ballon is en waar hij overheen gaat. En we nemen maatregelen om extra waakzaam te zijn zodat we elk risico met betrekking tot buitenlandse inlichtingen kunnen beperken,” voegde de ambtenaar eraan toe.

Hoewel dergelijke bewakingsballonnen in de afgelopen jaren meermaals de Verenigde Staten zijn binnengekomen, is een “onderscheidende factor” in dit geval, volgens de ambtenaar, hoe lang de ballon boven het Amerikaanse luchtruim is gebleven.

De ambtenaar voegde eraan toe dat het Pentagon “met spoed contact heeft opgenomen met Chinese ambtenaren” via verschillende kanalen, waaronder de Chinese ambassade in de Verenigde Staten en de Amerikaanse ambassade in China.

“We hebben hen de ernst van deze kwestie overgebracht,” zei de ambtenaar, maar hij weigerde details te geven over de inhoud van zijn boodschap aan China.

Op de vraag of China “wilde” dat de ballon werd gezien, wilde de ambtenaar niet speculeren.

“Ik weet niet waarom ze deden wat ze deden. Ik zal zeggen dat het de afgelopen keren niet voor langere tijd boven het vasteland van de Verenigde Staten bleef hangen. Het is anders,” zei de ambtenaar.

Het incident vindt plaats terwijl de Chinese Communistische Partij (CCP), die China als een eenpartijstaat regeert, haar spionage-inspanningen tegen de Verenigde Staten en haar burgers opvoert, en steeds oorlogszuchtiger wordt tegenover haar buren in Azië en de westerse democratieën.

In dit verband werd onlangs gemeld dat een geheime overzeese politiepost van China in New York City is gesloten na een FBI-inval.

Deskundigen hebben er steeds vaker voor gewaarschuwd dat de CCP haar leger voorbereidt op een oorlog om Taiwan in te nemen die het waarschijnlijk in conflict zal brengen met de Verenigde Staten. Als zodanig hebben Amerikaanse functionarissen gezegd dat het regime de militaire capaciteiten van de Verenigde Staten bestudeert en technologieën ontwikkelt met het uitdrukkelijke doel deze te overwinnen.

Dit artikel is bijgewerkt met de opmerkingen van een functionaris van het Pentagon.

Gepubliceerd door The Epoch Times (02 februari 2023): Pentagon Tracking Suspected Chinese Spy Balloon Over Northern US

Categories VS

Gordon Chang: Waarschuwing Amerikaanse generaal voor oorlog in 2025 ‘absoluut nodig’

Een vooraanstaande China-analist is van mening dat de waarschuwing van een Amerikaanse generaal voor oorlog in 2025 een broodnodige wake-up call is voor de regering Biden en het Amerikaanse volk.

Luchtmachtgeneraal Mike Minihan zei in een eind januari uitgelekte memo dat hij verwachtte dat er in 2025 gevechten zouden uitbreken tussen China en de Verenigde Staten.

Volgens Gordon Chang, senior medewerker aan het Gatestone Institute, een denktank voor internationaal beleid, is die voorspelling, hoe ernstig ook, precies wat de Amerikaanse leiders moeten horen.

“De opmerkingen van generaal Minihan zijn het schot voor de boeg dat absoluut nodig is”, aldus Chang in een e-mail aan The Epoch Times.

“Tenzij we aandacht beginnen te besteden aan Minihan, zullen we in een ramp van historische proporties belanden.”

Voor Chang geeft de memo van Minihan een hoognodig besef van urgentie aan de voortdurende concurrentie en het potentiële conflict tussen de Verenigde Staten en de Chinese Communistische Partij (CCP), die China bestuurt als een eenpartijstaat.

Chang waarschuwde al eerder dat de CCP zich voorbereidt op oorlog door meer militaire productie en het stroomlijnen van de processen die nodig zijn om haar militaire vleugel te mobiliseren.

Hij hoopt dat de memo van Minihan de Amerikaanse natie ertoe zal aanzetten de dreiging duidelijk te zien en dienovereenkomstig te handelen.

“Het ontbreekt de regering Biden en het Pentagon aan een gevoel van urgentie,” zei Chang. “China bereidt zich op dit moment voor op oorlog, maar de Amerikanen zijn vastbesloten het rustig aan te doen.”

Amerikaanse leiders verschillen van mening over kans op oorlog

De Amerikaanse militaire leiding heeft eerder gewaarschuwd dat een invasie van de CCP in Taiwan al in 2027 zou kunnen plaatsvinden en de Verenigde Staten in een catastrofaal conflict zou kunnen meeslepen.

In de nota van Minihan wordt die tijdlijn ingekort op basis van verschillende factoren, waaronder het feit dat zowel de Verenigde Staten als Taiwan begin 2025 presidentsverkiezingen zullen hebben en waarschijnlijk zullen worden afgeleid van de dreiging die uitgaat van de CCP.

“Ik hoop dat ik het mis heb,” zei Minihan. “Mijn gevoel zegt me dat we in 2025 zullen vechten.”

“[CCP-leider Xi Jinping’s] team, rede en opportuniteit zijn allemaal afgestemd voor 2025.”

Van haar kant heeft het Witte Huis de inhoud van de memo gebagatelliseerd en erop aangedrongen dat er geen reden is om de concurrentie tussen de CCP en de Verenigde Staten in een oorlog te laten ontaarden.

“We hebben de uitdagingen die uit China komen hier al geruime tijd aangekaart,” zei coördinator John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad tijdens een interview met CNN op 30 januari.

“De president vindt dat we met China moeten concurreren en dat het niet moet uitmonden in een conflict. Daar is geen reden voor.”

Niet iedereen is het echter eens met de beoordeling van het Witte Huis.

Rep. Michael McCaul (R-Texas), die voorzitter is van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis, zei tijdens een interview met Fox News op 29 januari dat hij gelooft dat de voorspelling van de generaal juist is.

“Ik hoop dat [Minihan] het mis heeft,” zei McCaul. “Ik denk echter dat hij gelijk heeft, helaas.”

“We moeten hierop voorbereid zijn.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 februari 2023): Gordon Chang: US General’s Warning of War in 2025 ‘Absolutely Needed’

 

Categories VS

Nog 2 geheime CCP politiebureaus ontdekt in Los Angeles en New York

Een non-profit organisatie heeft 48 nieuwe overzeese politiebureaus ontdekt die banden hebben met het Chinese communistische regime, waaronder twee voorheen onbekende faciliteiten in Los Angeles en New York City.

De nieuwe locaties behoren tot de meer dan 100 politieposten die verspreid zijn over 53 landen.

De faciliteiten zijn door de Chinese Communistische Partij (CCP) gebruikt om een illegale campagne van transnationale onderdrukking uit te voeren, aldus Safeguard Defenders, een non-profit organisatie die op 5 december een update publiceerde van haar bevindingen van een eerder onderzoek dat in oktober werd gepubliceerd.

“Het is schandalig dat de communistische Chinese regering extraterritoriale rechtshandhaving uitoefent op Amerikaans grondgebied,” vertelde republikein Nicole Malliotakis (R-N.Y.) in een e-mail aan The Epoch Times.

“Het zou een topprioriteit van minister Blinken en procureur-generaal Garland moeten zijn om deze bureaus te sluiten om onze Chinees-Amerikaanse kiezers en de soevereiniteit van onze natie te beschermen tegen buitenlandse inmenging.”

Malliotakis behoorde tot de Republikeinse wetgevers die in oktober een brief stuurden waarin ze uitleg eisten van staatssecretaris Antony Blinken en procureur-generaal Merrick Garland over het voortbestaan van de faciliteiten.

Uit het rapport Safeguard Defenders blijkt dat vier afzonderlijke politiediensten van het Chinese vasteland hebben meegewerkt aan de oprichting van de faciliteiten, waarmee het regime in 2016 is begonnen. Die in New York en Los Angeles werden opgericht in 2018 en staan onder toezicht van het Wenzhou Public Security Bureau, gelegen in het oosten van de Chinese provincie Zhejiang.

Export van onderdrukking

De faciliteiten zouden zijn opgericht om Chinese immigranten in het buitenland te helpen met taken die normaal door een consulaat zouden worden behandeld, zoals het verlengen van rijbewijzen en visa.

In toenemende mate zijn de bureaus echter in verband gebracht met het United Front Work Department (UFWD) van de CCP, een agentschap dat de belangen van het regime in het buitenland behartigt door propaganda te verspreiden, buitenlandse beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van technologie naar communistisch China te vergemakkelijken.

Met name bracht Safeguard Defenders de bureaus in verband met Operatie Fox Hunt van de CCP, een transnationaal plan om dissidenten en andere doelwitten van het regime te repatriëren naar het Chinese vasteland voor communistische vervolging.

De FBI waarschuwde in 2020 dat Fox Hunt een grootschalig transnationaal repressieplan was, gericht op het dwingen van Chinese dissidenten te repatriëren door pesterijen, bedreigingen, intimidatie en regelrecht geweld. In veel van deze scenario’s probeerde het regime in te spelen op raciale en culturele loyaliteit aan China, waardoor het de Chinese diaspora tegen zichzelf wapende, door in het buitenland wonende Chinezen aan te sporen elkaar te verraden.

Tijdens een hoorzitting in november zei FBI directeur Christopher Wray dat de bureaus een schending waren van de Amerikaanse soevereiniteit en dat er een onderzoek liep.

“Ik moet oppassen met wat ik zeg over ons specifieke onderzoekswerk, maar voor mij is het stuitend om te denken dat de Chinese politie zou proberen een winkel op te zetten, laten we zeggen in New York, zonder goede coördinatie,” zei Wray.

“Het schendt de soevereiniteit en omzeilt standaard gerechtelijke en rechtshandhaving samenwerking processen.”

Wray gaf niet direct commentaar op de legaliteit van dergelijke faciliteiten, maar noemde ze onderdeel van de CCP-campagne van internationale onderdrukking. De Verenigde Staten en 13 andere landen hebben onderzoeken ingesteld naar de faciliteiten, en het ministerie van Justitie heeft talrijke aanklachten ingediend tegen degenen die in de Verenigde Staten zouden werken als niet-geregistreerde agenten van de CCP.

Een brede campagne

Ondertussen heeft het nieuwe Safeguard Defenders rapport ontdekt dat een faciliteit in Parijs direct betrokken was bij minstens één illegale campagne om iemand te dwingen terug te keren naar China, en waarschijnlijk 80 andere heeft bijgestaan. Om een indruk te geven van de omvang van de inspanningen, vermeldde het rapport dat het Qintian Public Security Bureau in de provincie Zhejiang beweerde 135 overzeese Chinese diaspora te hebben ingehuurd om te helpen bij zijn missie.

De groep beweert ook dat de Chinese politie meer dan 230.000 Chinese “voortvluchtigen” “vrijwillig” naar het Chinese vasteland heeft doen terugkeren. In veel gevallen werd dit gedaan door te dreigen met het straffen van familieleden van de beschuldigden die nog in China wonen.

Wray legde uit dat Chinese communistische agenten, die zowel persoonlijk als via in Amerika ingehuurde gevolmachtigden optraden, zich systematisch bezighielden met “het lastigvallen, stalken, observeren en chanteren van mensen die ze gewoon niet mogen of die het niet eens zijn met het regime van Xi.”

“We hebben genoeg situaties gezien waar de Chinese regering, onder het mom van corruptiebestrijding, dat in wezen gebruikte als een middel om toezicht te houden. Er zijn situaties geweest waar ze afluisterapparatuur in auto’s van Amerikanen hebben geplaatst,” zei Wray.

“Het is een echt probleem en iets waar we ook met onze buitenlandse partners over praten, omdat we niet het enige land zijn waar dit is gebeurd.”

Tijdens een persbriefing op 6 december zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, dat de regering-Biden op de hoogte is van de bureaus en bezig is een oplossing te vinden voor de gevolgen van de fasciliteiten, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

“Nou, we zijn ons bewust van deze rapporten,” zei Price.

“Omdat dit niet niet alleen een fenomeen is in de Verenigde Staten, maar iets waar we over de hele wereld kennis van hebben genomen, blijven we bezorgd over de transnationale onderdrukking van de PRC. Wij nemen deze kwestie zeer serieus,” voegde hij eraan toe, waarbij hij het acroniem gebruikte voor de officiële naam van het regime, de Volksrepubliek China.

Tevens zei Price dat het niet verwonderlijk is dat de CCP dergelijke faciliteiten gebruikt als middel om haar macht over de Chinese diaspora uit te breiden, en dat dergelijke manoeuvres in lijn zijn met andere illegale activiteiten van het regime over de hele wereld.

“Het rapport beschrijft een deel van de transnationale onderdrukkingsinspanningen van de VRC waarbij VRC ambtenaren buiten hun grenzen individuen over de hele wereld intimideren, controleren en bedreigen, inclusief in de Verenigde Staten, om diegenen die kritiek op de regering hebben tot zwijgen te brengen,” zei Price.

“Het is belangrijk om op te merken dat, ook al verwijst u naar deze zogenaamde onofficiële politiebureaus, de onderliggende problemen die in deze rapporten naar voren komen helemaal niet nieuw zijn.”

Het ministerie van Justitie heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (7 december 2022): 2 More Secret CCP Police Stations Discovered in LA, New York: Report

Het Chinese leger wil Amerikaanse systemen ‘domineren’ en de VS internationaal verdringen: Rapport van het Pentagon

Het communistische regime van China ontwikkelt zijn leger om een oorlog tegen de Verenigde Staten te winnen door diens elektronische, informatie- en logistieke systemen te overweldigen, aldus een jaarverslag van het Pentagon.

De Chinese Communistische Partij (CCP) streeft ernaar “oorlogen te voeren en te winnen” tegen een “sterke vijand”, een term die het regime vaak gebruikt als eufemisme voor de Verenigde Staten, volgens het China Military Power Report van het Pentagon, dat op 29 november werd vrijgegeven. Daartoe breidt het regime zijn wereldwijde militaire aanwezigheid uit en past het technologieën en doctrines toe die erop gericht zijn te voorkomen dat de Verenigde Staten ingrijpen in iedere oorlog die het begint.

Uit het rapport, waarin de “manier van oorlogvoeren” van de CCP wordt onderzocht, blijkt dat het regime zijn op systemen gebaseerde oorlogsvoering verdubbelt en zijn “niet-oorlogszuchtige militaire activiteiten” opvoert om de Verenigde Staten te verzwakken zonder openlijke, kinetische conflicten.

Overheersing van informatie

De enorme militaire modernisering en uitbreiding van de CCP is geen geheim. Haar militaire vleugel, het Volksbevrijdingsleger (PLA), telt nu 2,2 miljoen militairen in actieve dienst en 660.000 paramilitairen, alsmede 340 schepen en onderzeeërs en meer dan 2800 vliegtuigen.

Ondanks haar omvang ontwikkelt de CCP de PLA om zich in te zetten op gebieden die traditioneel niet met strijd worden geassocieerd, zoals elektronische, informatie- en psychologische oorlogsvoering.

Militaire delegaties staan in formatie na de herdenking van de 110e verjaardag van de Xinhai-revolutie, die de Qing-dynastie omverwierp en leidde tot de oprichting van het communistische China, in Peking op 9 oktober 2021. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Het PLA beschouwt informatieoperaties (IO) als een middel om vroeg in een conflict informatiedominantie te bereiken, en blijft de omvang en frequentie van IO in militaire oefeningen uitbreiden,” zo staat in het rapport te lezen.

Een soortgelijke inspanning gericht op elektronische en informatieoorlogsvoering is de “multidomein precisieoorlogsvoering” (MDPW) van het regime, die tot doel heeft tegenstanders zoals de Verenigde Staten de toegang tot vitale regio’s en systemen te ontzeggen door gebruik te maken van geavanceerde technologie, zoals kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers, en om gerichte tegenaanvallen te lanceren op vitale Amerikaanse infrastructuur. Deze strategie voegt domeinen als elektronische en psychologische oorlogsvoering samen met traditionele oorlogsdomeinen, zoals capaciteiten op zee, te land, en in de lucht, om een holistisch kader voor oorlogsvoering te creëren.

Het rapport beschrijft de MDPW-strategie van de CCP als een “netwerkinformatiesysteem-van-systemen dat gebruik maakt van de vooruitgang in big data en kunstmatige intelligentie om snel belangrijke kwetsbaarheden in het operationele systeem van de VS te identificeren en vervolgens gezamenlijke krachten in verschillende domeinen te combineren om precisieaanvallen op die kwetsbaarheden te lanceren”.

Daartoe probeert het regime zijn strijdkrachten te “informatiseren” om een maximale samenhang tussen troepen en netwerksystemen te garanderen.

“Voorzitter Xi Jinping heeft de PLA opgeroepen een sterk geïnformatiseerde strijdmacht te creëren, die in staat is alle netwerken te domineren en de veiligheids- en ontwikkelingsbelangen van het land uit te breiden”, aldus het rapport.

“In militaire geschriften van de Volksrepubliek China wordt geïnformatiseerde oorlogsvoering omschreven als het gebruik van informatietechnologie om een operationeel systeem-van-systemen te creëren, dat de PLA in staat zou stellen informatie te verwerven, door te geven, te verwerken en te gebruiken tijdens een conflict om gezamenlijke militaire operaties uit te voeren op de grond, op zee, in de lucht, in de ruimte, in de cyberspace, en in het elektromagnetische spectrum.”

Volgens het rapport houdt deze strategie verband met een opkomende Chinese militaire doctrine die wordt omschreven als “systeemvernietigingsoorlog”, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de vernietiging van vitale systemen in plaats van aan de totale vernietiging van vijandelijke strijders. In de volgende oorlog, zo luidt de gedachte, zal de vernietiging van “militaire en kritieke infrastructuursystemen” even beslissend, zo niet doorslaggevender zijn dan het doden van strijders.

China mikt niet op de 2e plaats

Eén reden voor deze verandering in doctrine, afgezien van het doel om het relatieve technologische voordeel van de VS te overwinnen, is het scheppen van “internationale omstandigheden” die bevorderlijk zijn voor het streven van het regime om een “groot modern socialistisch land” op te bouwen, aldus het rapport.

De leiders van de CCP menen dat wereldwijde activiteiten, waaronder de groei van haar militaire aanwezigheid, bijdragen tot haar inspanningen om een “gunstig” internationaal klimaat te scheppen voor haar nationale verjongingsproject, waarmee zij de Verenigde Staten als belangrijkste supermacht ter wereld wil verdringen. Dergelijke inspanningen, aldus het rapport, omvatten de uitbreiding van de militaire en paramilitaire aanwezigheid van het regime overzee, alsmede de proliferatie van zijn eigen technologieën en daarmee verband houdende toeleveringsketens.

Daartoe stelt het rapport dat de CCP waarschijnlijk verschillende locaties overweegt voor nieuwe militaire bases en havens overzee om haar bereik uit te breiden en de internationale suprematie van de Verenigde Staten te betwisten.

“De Volksrepubliek China heeft waarschijnlijk onder meer Cambodja, Myanmar, Thailand, Singapore, Indonesië, Pakistan, Sri Lanka, de Verenigde Arabische Emiraten, Kenia, Equatoriaal-Guinea, de Seychellen, Tanzania, Angola, en Tadzjikistan overwogen als locaties voor militaire logistieke PLA-faciliteiten”, aldus het rapport.

Het uiteindelijke doel van de militaire ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van het regime, is de Verenigde Staten uit de Indo-Stille Oceaan te verdrijven, hen te verdringen als wereldsupermacht en de machtshefbomen te grijpen die nodig zijn om de controle over de gebeurtenissen in de wereld te vergroten.

“Binnen de context van China’s nationale strategie is het echter waarschijnlijk dat de Volksrepubliek China tegen het midden van de eeuw zal proberen een leger te ontwikkelen dat gelijk is aan—of in sommige gevallen superieur is aan—het Amerikaanse leger en dat van elke andere grootmacht die Peking beschouwt als een bedreiging voor zijn soevereiniteit, veiligheid, en ontwikkelingsbelangen”, aldus het rapport.

“Gezien de verreikende ambities van de CCP voor een verjongd China is het onwaarschijnlijk dat de partij zou streven naar een eindtoestand waarin de Volksrepubliek China militair inferieur zou blijven aan de Verenigde Staten of enige andere potentiële rivaal.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 december 2022): China’s Military Seeks to ‘Dominate’ American Systems, Displace US Internationally: Pentagon Report

Een blik in het plan van de CCP om Taiwan en daarna de wereld te veroveren

Nieuwsanalyse

Op een frisse zonnige dag in oktober verscheen de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, in vol militair tenue in een commandocentrum in het oosten van China en beval de militaire vleugel van het regime zich voor te bereiden op elke oorlog.

Hoewel een dergelijke oorlogszucht in de Chinese communistische diplomatie de norm is geworden, maakten de dreiging van een invasie van Taiwan en een langverwachte ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden de woorden nog krachtiger.

Slechts enkele dagen later had Xi een ontmoeting met Biden in Indonesië. Kort na het gesprek zei Biden dat er geen behoefte was aan een nieuwe Koude Oorlog en dat de Verenigde Staten vrede en stabiliteit met China in de Straat van Taiwan zouden nastreven.

De CCP kwam enkele uren later met een eigen verklaring waarin Xi werd geciteerd.

Vrede en stabiliteit tussen China en Taiwan zijn even onverenigbaar als water en vuur, aldus Xi, volgens het door de staat gecontroleerde propagandakanaal Global Times.

Een raket wordt gelanceerd vanaf een niet nader genoemde locatie in China op 4 augustus 2022. Het Chinese leger vuurde raketten af in de wateren bij Taiwan als onderdeel van zijn geplande oefeningen op 4 augustus (CCTV via AP).

Het was slechts de laatste verklaring van de CCP waarin de zogenaamde “separatistische” krachten in Taiwan met de dood worden bedreigd, een etiket dat Xi en zijn regime plakken op de president van Taiwan en vrijwel de gehele democratisch gekozen regering van het eiland.

De oorlogsretoriek die het communistische regime de laatste tijd bij elke gelegenheid verspreidt, wordt evenzeer geëvenaard door zijn militaire ontwikkeling. Een groeiend aantal deskundigen gelooft dat een invasie van Taiwan door de CCP niet alleen waarschijnlijk, maar zelfs onvermijdelijk is, en dat een dergelijke oorlog slechts één stap zou zijn op weg naar de verdringing van de Verenigde Staten als leider van de wereldorde.

James Fanell, regeringsmedewerker aan het Centrum voor Veiligheidsbeleid van Genève in Zwitserland en voormalig directeur inlichtingen en informatie-operaties voor de Amerikaanse Pacifische Vloot, legt uit dat de CCP een lang spel speelt.

“Door de voortdurende leiding van de afgelopen drie leiders van de Chinese Communistische Partij heeft de PRC [People’s Republic of China] een meer dan 20 jaar durend militair moderniseringsprogramma gevolgd”, aldus Fanell, die een acroniem gebruikt voor de officiële naam van communistisch China, de Volksrepubliek China.

De militaire vleugel van de CCP, het Volksbevrijdingsleger (PLA), had een tweeledig doel, zei hij: Taiwan innemen en Amerika van zijn plaats op het wereldtoneel verdrijven.

“Dit lopende moderniseringsprogramma van de PLA is gericht op ondersteuning van de strategische ambitie van de CCP om de Verenigde Staten uit de Indo-Pacific te verdrijven en uiteindelijk de PRC te herstellen in wat zij beschouwen als China’s rechtmatige positie als wereldleider”, aldus Fanell.

“Vandaag houdt dat in dat de wereldorde wordt geleid via alle hefbomen van de nationale macht, vooral op militair gebied, zowel conventioneel als nucleair.”

Het enige operationele vliegdekschip van China, de Liaoning (vooraan), vaart met andere schepen tijdens een oefening op zee in april 2018. (AFP via Getty Images)

Totale militaire superioriteit

Over de conventionele militaire opbouw eerder dit jaar zei Dakota Wood, een senior onderzoeksmedewerker bij The Heritage Foundation, een conservatieve denktank, dat China’s leger nu numeriek dat van de Verenigde Staten in bijna elk meetgebied in de schaduw stelt, en dat de CCP in elk conflict het voordeel heeft van talrijke systemen te land, ter zee en in de lucht.

“Getalsmatig is het zeer zorgwekkend,” zei Wood tijdens een interview van 18 oktober met NTD, een zustermediakanaal van The Epoch Times. “We hebben bijvoorbeeld minder dan 300 schepen in de Amerikaanse marine. Daarvan zijn er op een willekeurige dag 100 op zee. Van die 100 zijn er ongeveer 60 in de westelijke Stille Oceaan.”

“De Chinese marine alleen al telt 360 schepen,” voegde Wood eraan toe. “Dus, gewoon in aantallen, zelfs als onze schepen veel beter zijn dan de hunne, is het nog steeds een 6-tegen-1 nadeel.”

Fannell zei dat deze numerieke superioriteit het resultaat was van een inspanning die tientallen jaren in de maak was en waarbij vele CCP-leiders betrokken waren.

“De initiële focus van het militaire moderniseringsprogramma van de PRC begin jaren 2000 was grotendeels gericht op asymmetrische wapens, zoals antischipkruisraketten en ballistische raketten,” zei Fanell.

Dergelijke investeringen, zei Fanell, hielpen aanvankelijk om de “anti-interventie” strategie van het regime uit te bouwen. Deze strategie, die in het Westen gewoonlijk “anti-access/area-denial” wordt genoemd, was bedoeld om de Amerikaanse strijdkrachten de toegang tot de Indo-Pacific te ontzeggen en er zo voor te zorgen dat er geen westerse interventie mogelijk was voor een CCP-invasie van Taiwan of de gedwongen verwerving van andere geclaimde gebieden in de Zuid- en Oost-Chinese Zee.

“Gedurende de volgende 20 jaar gaf de Centrale Militaire Commissie van de PRC voorrang aan de opbouw van haar marine om de PLA een overmaat aan anti-toegangs- en gebiedsontzeggingstroepen te verschaffen,” zei Fanell, verwijzend naar het hoogste militaire orgaan van het regime.

“In die tijd zagen we dat de aandacht aanvankelijk uitging naar de opbouw van de onderzeebootstrijdkrachten van de PLA-marine en in het afgelopen decennium verschoof die aandacht naar de massaproductie van fregatten, destroyers, kruisers en amfibische oorlogsschepen met een groot dek. Het hoogtepunt van het moderniseringsprogramma van de marine werd belichaamd door de bouw van drie vliegdekschepen.”

Matrozen staan op het dek van de nieuwe type 055 guide missile destroyer Nanchang van de Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy terwijl het deelneemt aan een marineparade ter herdenking van de 70e verjaardag van de oprichting van China’s PLA Navy in de zee bij Qingdao, in het oosten van de provincie Shandong in China op 23 april 2019. (Mark Schiefelbein/AFP via Getty Images)

Tot deze schepen behoren de Type 075, een amfibisch aanvalsschip dat van vitaal belang is voor toekomstige missies om Taiwan te veroveren, en de Type 055, een zware kruiser die nu hypersonische kernraketten kan lanceren die gericht zijn op Amerikaanse vliegdekschepen die in de Indo-Pacific opereren. Volgens Naval News zou die bewapening de kruisers van de CCP tot “de zwaarst bewapende oorlogsschepen ter wereld” kunnen maken.

Deze nieuwe schepen en bewapening dienen dus om de marine van de CCP van louter numerieke superioriteit om te vormen tot een kwalitatief voordeel, dat niet alleen in staat is om de Verenigde Staten effectief af te schrikken van een conflict, maar ook om Amerikaanse troepen in een open gevecht te overwinnen met wapens van de volgende generatie.

Volgens Fanell is die ontwikkeling niet beperkt tot de Chinese marine, maar strekt ze zich ook uit tot de grond- en luchtmacht.

De DF-41 intercontinentale ballistische raketten met nucleair vermogen van China zijn te zien tijdens een militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China, op 1 oktober 2019. (GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Nucleaire Uitbraak

De CCP heeft gestaag gewerkt aan de uitbreiding en modernisering van haar kernwapenarsenaal in de driehoek te land, ter zee en in de lucht, en de ontdekking van meer dan honderd nieuwe raketsilo’s in de woestijnen van West-China in de afgelopen twee jaar, heeft de vrees voor een nieuwe poging van de communistische macht om de nucleaire terreur te verdubbelen weinig weggenomen.

De enorme uitbreiding van het nucleaire arsenaal van het regime, dat volgens het Pentagon tegen 2030 duizend wapens zal omvatten, is echter niet het enige probleem voor de Verenigde Staten. De drastische verbetering van de technologische kwaliteit van China’s wapens zou wel eens een nog grotere bedreiging kunnen vormen.

De nieuwe hypersonische en intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) van het regime, zoals de Dongfeng-41 (DF-41) van de CCP, beschikken over MIRV-systemen (multiple independently targetable reentry vehicle). Met deze systemen kan elke raket worden bewapend met meerdere kernkoppen (10 in het geval van de DF-41), die elk hun eigen doel kunnen treffen terwijl de raket in een baan om de aarde is.

Elk van de 1000 nieuwe kernwapens van de CCP zou dus wel 10 kernkoppen kunnen bevatten. Als de CCP dus al genoeg DF-41’s heeft gebouwd om al haar nieuw gebouwde silo’s te bevoorraden, zou zij haar voorraad kernkoppen veertien keer zo groot kunnen hebben gemaakt.

“In een tijdsbestek van 24 maanden bouwden de PLA Rocket Forces 350 nieuwe ICBM-silo’s in Centraal- en West-China,” zei Fanell. “Deze nieuwe silo’s moeten de DF-41 ICBM ondersteunen.”

“Aangezien elke raket tien onafhankelijk van elkaar te bestoken terugkeervoertuigen heeft, heeft deze ontwikkeling het nucleaire arsenaal van de PRC vergroot van ongeveer 250 kernkoppen tot meer dan 3500.”

Tot grote ergernis van westerse analisten is het echter onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoeveel kernwapens of kernkoppen het regime daadwerkelijk in zijn bezit heeft, omdat de CCP zijn nucleaire en conventionele raketten bij elkaar plaatst, zodat nieuwsgierige ogen nooit zeker kunnen weten of een silo een gewone of een nucleaire raket herbergt.

De situatie bracht admiraal Charles Richard, commandant van het Amerikaanse strategische commando, ertoe te verklaren dat het regime bezig was met een “strategische uitbraak” die het in staat zou stellen de eigen vermogens van de Verenigde Staten te evenaren en zelfs te overtreffen.

“Als ik ons niveau van afschrikking tegen China beoordeel, zinkt het schip langzaam,” zei Richard tijdens een toespraak eerder dit jaar.

“Het zinkt langzaam, maar het zinkt, omdat zij in wezen sneller capaciteit in het veld brengen dan wij.”

Militaire voertuigen met intercontinentale ballistische raketten DF-5B nemen deel aan een militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 1 oktober 2019. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Het was een grimmige inschatting, maar een die Fanell uiteindelijk onderschreef. Bovendien, waarschuwde Fanell, zou een dergelijke nucleaire uitbraak een voorbode kunnen zijn van een verandering in de militaire doctrine van het regime betreffende het gebruik van kernwapens in een conflict. De CCP hanteert formeel een beleid van geen eerste gebruik, wat betekent dat zij heeft gezworen geen nucleair conflict te initiëren en nooit kernwapens te gebruiken tegen niet-nucleaire staten.

“Deze ‘strategische doorbraak’ heeft tot gevolg dat het zogenaamde ‘no first use’-beleid van de PRC verschuift naar een ‘first use’-beleid, waarbij Peking kan dreigen met nucleaire chantage tegen de VS en haar bondgenoten om Taiwan te verdedigen,” aldus Fanell.

“Deze verandering is verreweg de meest destabiliserende militaire modernisering van de PRC tot nu toe, een die rechtstreeks van invloed zal zijn op de vrijheid van Taiwan, de regionale stabiliteit in de Indo-Pacific, en die zelfs het mondiale machtsevenwicht op korte en lange termijn zal verschuiven.”

Daartoe heeft de CCP consequent geweigerd deel te nemen aan gesprekken over nucleaire non-proliferatie en is zij, volgens de Amerikaanse defensiestrategie, uitdrukkelijk bezig haar eigen kernwapenarsenaal uit te breiden en te moderniseren met het doel de Verenigde Staten te bedreigen.

Daarnaast is de ambitie van de CCP om een multipolaire wereld te creëren met zichzelf in het centrum van de wereldgebeurtenissen van centraal strategisch belang om de Verenigde Staten te verdringen. Terwijl de Verenigde Staten oplossingen zoeken voor diplomatieke en militaire problemen om de status quo te handhaven, is de CCP niet van plan iets dergelijks te doen. Het regime wil de status quo vernietigen, niet behouden.

Luchtmachtminister Frank Kendall sprak hierover tijdens een toespraak in september.

“Een van de belangrijkste veranderingen is de nucleaire uitbraak van China,” zei Kendall.

“De enige natiestaat die [nu] de capaciteit, de middelen en de strategische intentie heeft om de Verenigde Staten als leider in de wereld echt te bedreigen … is China.”

De in eigen land gebouwde Taiwanese Indigenous Defense Fighters (IDF) nemen deel aan de live-fire, anti-landing Han Kuang militaire oefening, die een vijandelijke invasie simuleert, in Taichung, Taiwan op 16 juli 2020. (Reuters/Ann Wang)

‘De invasie zal komen’

Waarom al deze nieuwe bombast? Waarom de glimmende nieuwe militaire en nucleaire wapens? Het antwoord lijkt eenvoudig genoeg: De CCP is van plan om in de nabije toekomst overweldigend geweld te gebruiken en het eerste doelwit zal Taiwan zijn.

De CCP beweert dat Taiwan een malafide provincie van China is die met het vasteland moet worden verenigd, en weigert het gebruik van geweld uit te sluiten om dit doel te bereiken. Het leiderschap van de CCP heeft zelfs herhaaldelijk uitdrukkelijk met oorlog gedreigd.

Taiwan is echter nooit door de CCP gecontroleerd. Het eiland heeft sinds 1949 zelfbestuur en heeft een bloeiende democratische regering en markteconomie.

Washington erkent China diplomatiek maar onderschrijft de aanspraken van de CCP op Taiwan niet, terwijl het ook economische en juridische banden met Taipei onderhoudt waardoor het verplicht is de voor de verdediging van het eiland noodzakelijke wapens te leveren.

Veel van de zorgen van westerse analisten en strategen hebben zich dan ook toegespitst op de vraag hoe de Verenigde Staten en hun bondgenoten een steeds groter wordend PLA ervan kunnen weerhouden Taiwan op te slokken.

Maar sommigen geloven dat de invasie niet kan worden voorkomen, alleen bestreden.

De gepensioneerde luchtmacht brigadier Robert Spalding zei dat de spanning over de situatie tussen de CCP, Taiwan en de Verenigde Staten zou eindigen in een conflict, en dat het te laat was om een dergelijke uitkomst af te wenden.

“De situatie zal worden opgelost,” zei Spalding. “Zij zal worden opgelost wanneer de Chinezen Taiwan binnenvallen. Er is geen manier om dat af te schrikken.

“De oplossing is de invasie en de invasie zal plaatsvinden op een door China gekozen tijdstip. We kunnen op dit moment niets doen om die tegen te houden.”

Daartoe zei Spalding dat het militaire en buitenlandse beleid van de CCP ten aanzien van de Verenigde Staten er duidelijk op gericht is Washington ervan te weerhouden een dergelijk conflict aan te gaan ter verdediging van Taiwan. Ongeacht de uitkomst, aldus Spalding, zou een dergelijke oorlog een wereldwijde catastrofe en wellicht een kernoorlog tot gevolg hebben.

Hoe dan ook, het regime was vastbesloten de democratische levenswijze van Taiwan met geweld te vernietigen, aldus Spalding, die ook een bijdrage levert aan The Epoch Times. Het leiderschap van de CCP was slim genoeg om te begrijpen dat het vrije Taiwanese volk zich nooit vrijwillig zou verenigen met het communistische China.

“Ze zullen hun militaire macht niet opgeven als het erom gaat Taiwan in te nemen,” zei hij.

“Ze denken dat dat de enige manier is om hereniging te krijgen.”

En in dat opzicht heeft het regime waarschijnlijk gelijk, aldus Spalding. Taiwan is de meest bloeiende democratie van Azië, met een markteconomie van wereldklasse en een bevolking die ruime burgerlijke en politieke vrijheden geniet.

“Er is geen enkele manier om het Taiwanese volk er met vreedzame middelen van te overtuigen zich bij China aan te sluiten na wat zij Hongkong hebben aangedaan,” zei hij, verwijzend naar de brute onderdrukking door Peking van het Aziatische financiële centrum.

“Het is uitgesloten dat de Taiwanese bevolking onder het juk van de Chinese Communistische Partij wil komen,” voegde hij eraan toe.

“Iedereen heeft zijn ogen wijd open. De enige vraag is wanneer die invasie zal plaatsvinden.”

De Amerikaanse president Joe Biden ontmoet de Chinese leider Xi Jinping in de marge van de G20-top in Bali, Indonesië, op 14 november 2022. (Kevin Lamarque/Reuters)

VS moet nieuwe koude oorlog erkennen

Ten aanzien van Taiwan en de onvermijdelijkheid van een catastrofaal conflict nam Fanell een hoopvoller standpunt in, omdat hij van mening was dat het afschrikken van een dergelijke oorlog nog steeds mogelijk was, hoewel daarvoor onmiddellijke en krachtige actie van de Verenigde Staten nodig was.

“Om deze dreiging het hoofd te bieden, moeten de Verenigde Staten eerst erkennen dat de dreiging bestaat en dat deze de agenda van de ‘hele regering’ moet domineren, ongeacht welke politieke partij aan de macht is,” zei Fanell.

“Op militair gebied moeten de VS hun nationale veiligheidsstrategie herprioriteren en niet meer uitgaan van samenwerking en concurrentie met de PRC, maar van oorlog tegen de CCP, die in een koude oorlog met de VS verwikkeld is”.

Daartoe riep Fanell het Congres op een wetsvoorstel aan te nemen om de Amerikaanse marine uit te breiden tot ten minste 355 gevechtsschepen, eenzelfde soort massale uitbreiding die werd bereikt door wetgeving in 1940, toen de Verenigde Staten hun maritieme macht uitbreidden om de keizerlijke Japanse marine in de Tweede Wereldoorlog te verslaan.

Op dezelfde manier, zei hij, moeten de Verenigde Staten Taiwan, Japan, en hun andere bondgenoten verder bewapenen met wapens die in staat zijn de PLA-vloten tot zinken te brengen. Hoewel veel van die verkopen al door het Congres zijn goedgekeurd, merkte hij op dat bureaucratische rompslomp en voorschriften de wapenstroom zodanig vertragen dat bestellingen van Taiwan nu in sommige gevallen het eiland pas over jaren zullen bereiken.

“De bureaucratische rompslomp moet opzij worden gezet en de munitie moet beginnen te stromen, zelfs in dit jaar,” zei Fanell.

Uiteindelijk, zei Fanell, was de CCP in oorlog met de Verenigde Staten, zij het een koude oorlog. En er is geen hoop dat de Verenigde Staten die oorlog kunnen winnen of een wereldconflict kunnen voorkomen als zij niet toegeven dat er een nieuwe koude oorlog bestaat.

Alleen door zijn eigen expansie en modernisering, aldus Fanell, zouden de Verenigde Staten kunnen hopen hun plaats als leider van de vrije wereld te behouden.

“Uiteindelijk moeten de VS zowel conventionele als nucleaire strijdkrachten opbouwen, samen met een gecombineerde commando- en controlestructuur voor die strijdkrachten,” zei Fanell.

“[Dat is nodig] om de leiders van de CCP terug te dwingen naar de ‘tekentafel’ om het succes van elke poging om Taiwan binnen te vallen of een andere militaire expansiedaad te ondernemen, te heroverwegen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 december 2022): Inside the CCP’s Plan to Conquer Taiwan and Then the World

VS verbiedt Huawei, ZTE-telecomapparatuur wegens bedreiging van de nationale veiligheid

Amerikaanse regelgevers hebben een verbod ingesteld op elektronische apparatuur van verschillende grote Chinese technologiebedrijven met als argument dat de nationale veiligheid in het gedrang komt.

De Federal Communications Commission (FCC) heeft op 25 november nieuwe regels aangenomen die de invoer of verkoop verbieden van Chinese communicatieapparatuur die een onaanvaardbaar risico vormt voor de nationale veiligheid.

De nieuwe regels verbieden de invoer of verkoop in de Verenigde Staten van apparatuur van de Chinese telecombedrijven Huawei en ZTE. Het besluit verbiedt ook telecommunicatieapparatuur en videobewakingsapparatuur van Hytera, Hikvision en Dahua en de dochterondernemingen of filialen van deze bedrijven.

De FCC concludeerde unaniem dat de producten een “onaanvaardbaar risico vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten of de veiligheid van personen in de Verenigde Staten”, aldus een verklaring.

“De FCC zet zich in om onze nationale veiligheid te beschermen door ervoor te zorgen dat onbetrouwbare communicatieapparatuur niet wordt toegestaan voor gebruik binnen onze grenzen, en we zetten dat werk hier voort,” zei voorzitster Jessica Rosenworcel.

“Deze nieuwe regels zijn een belangrijk onderdeel van onze lopende acties om het Amerikaanse volk te beschermen tegen bedreigingen van de nationale veiligheid op het gebied van telecommunicatie.”

Producten van de bedrijven zullen niet worden toegestaan voor import, marketing of verkoop totdat de FCC de maatregelen goedkeurt die de bedrijven hebben genomen om te verhelpen hoe hun producten kunnen worden gebruikt tegen het nationaal belang.

In 2018 stemde het Congres ervoor om alle federale agentschappen te verbieden producten van de vijf genoemde bedrijven te kopen. De nieuwe regels zullen de “Covered List” van de FCC van verboden producten uitbreiden en wijzigen om te voorkomen dat particuliere organisaties de items de Verenigde Staten binnenbrengen.

“Vandaag neemt de FCC een ongekende stap om onze communicatienetwerken te beschermen en de nationale veiligheid van Amerika te versterken,” zei FCC-commissaris Brendan Carr.

“Ons unanieme besluit komt voort uit de eerste keer in de geschiedenis van de FCC dat we hebben gestemd voor een verbod op het verlenen van vergunningen voor communicatie- en elektronische apparatuur op basis van overwegingen van nationale veiligheid.  En we nemen deze maatregel met de brede, tweepartijdige steun van het leiderschap van het Congres.”

Het besluit van vrijdag implementeert eisen uit de Secure Equipment Act van 2021, die afgelopen november door president Joe Biden werd ondertekend en als wet werd aangenomen, aldus de FCC.

Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben allemaal verklaard dat het gebruik van Huawei-telecommunicatieapparatuur, met name in 5G-netwerken, aanzienlijke veiligheidsrisico’s oplevert voor de infrastructuur. Amerikaanse ambtenaren en deskundigen hebben ook alarm geslagen dat de banden van het bedrijf met de Chinese communistische partij betekenen dat haar producten kunnen worden gebruikt om Amerikanen te bespioneren of het vrije verkeer van gegevens wereldwijd te verstoren.

“Dit is het hoogtepunt van een inspanning van beide partijen die meerdere presidentiële en FCC-administraties omvat, en het zal helpen om Amerikanen veiliger te maken door te voorkomen dat vijandige regeringen hun technologie-export gebruiken om voet aan de grond te krijgen in onze netwerken,” zei FCC-commissaris Nathan Simington.

“Maar terwijl we deze overwinning vieren, mogen we niet vergeten dat ons werk om ons land te beveiligen tegen onveilige en onbetrouwbare apparatuur nog maar net begonnen is. Naast het verbieden van apparatuur van onbetrouwbare staatsbedrijven, zoals we hier hebben gedaan, moeten we de verspreiding van onveilige apparaten meer in het algemeen aanpakken.”

De Epoch Times heeft de Chinese bedrijven om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): US Bans Huawei, ZTE Telecom Equipment Citing Threats to National Security