Sunday, 29 May 2022

Antony Blinken: China “blijft genocide en misdaden tegen de mensheid plegen”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft op 12 april de Chinese Communistische Partij (CCP) ervan beschuldigd in het jaar 2021 verder te zijn gegaan met het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

“De Chinese regering gaat door met het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang, tegen overwegend islamitische Oeigoeren, naast andere minderheidsgroepen,” zei Blinken.

Blinken maakte de opmerkingen tijdens een briefing ter gelegenheid van de publicatie van de nieuwste editie van de Country Reports on Human Rights Practices, een jaarlijks rapport gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken over mensenrechtenkwesties in 198 landen over de hele wereld.

Blinken zei dat de wereld geconfronteerd wordt met een “recessie van de democratie” en noemde de massale repressie- en genocidecampagne van de CCP een belangrijk voorbeeld van groeiend autoritarisme.

In het rapport wordt het regime ook omschreven als een “autoritaire staat” en wordt gezegd dat allerlei etnische en religieuze minderheden nog steeds worden vervolgd op het Chinese vasteland en in de door het regime bezette gebieden.

“Genocide en misdaden tegen de menselijkheid hebben zich in de loop van het jaar voorgedaan tegen overwegend islamitische Oeigoeren en leden van andere etnische en religieuze minderheidsgroepen in Xinjiang,” aldus het rapport.

“Deze misdaden gingen door en omvatten: de willekeurige opsluiting of andere ernstige vrijheidsberoving van meer dan een miljoen burgers; gedwongen sterilisatie, gedwongen abortussen en meer restrictieve toepassing van het geboortebeperkingsbeleid van het land; verkrachting; marteling van een groot aantal willekeurig opgesloten personen; dwangarbeid; en draconische beperkingen van de vrijheid van godsdienst of overtuiging, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van beweging.”

In het rapport wordt met name geconstateerd dat het optreden van de CCP tegen politieke tegenstanders en religieuze minderheden zich tot ver buiten de grenzen van China uitstrekt en een transnationale inspanning omvat om buitenlandse regeringen onder druk te zetten om personen die uit China zijn gevlucht naar China terug te sturen.

Volgens het rapport maakt het regime met name misbruik van het “red notice”-systeem van Interpol, dat wordt gebruikt om internationale arrestatiebevelen uit te vaardigen, door valse aanklachten naar de internationale politie te sturen in de hoop dat landen politieke tegenstanders onder dwang naar China repatriëren, waar zij gevangen kunnen worden gezet.

In het rapport wordt ook verwezen naar een aparte studie van Amnesty International uit 2021, waaruit blijkt dat de CCP alleen al in 2020 waarschijnlijk duizenden personen heeft geëxecuteerd. Volgens het rapport hield het regime zich systematisch bezig met willekeurige detenties, gedwongen verdwijningen en moorden.

“Talloze voormalige gevangenen en gedetineerden meldden dat ze werden geslagen, verkracht, onderworpen aan elektrische schokken, gedwongen om urenlang op krukken te zitten, opgehangen aan de polsen, beroofd van slaap, gedwongen gevoed, gedwongen om medicijnen te nemen tegen hun wil, en anderszins werden onderworpen aan fysieke en psychologische mishandeling,” aldus het rapport.

“Hoewel de gevangenisautoriteiten gewone gevangenen mishandelden, kozen ze naar verluidt politieke en religieuze dissidenten uit voor een bijzonder wrede behandeling.”

Tot de meest geviseerde groepen behoorden volgens het rapport de beoefenaars van Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, een meditatiepraktijk die geworteld is in de morele principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Deze discipline werd in de jaren negentig steeds populairder, met als resultaat dat er naar schatting tot 100 miljoen mensen waren die deze discipline beoefenden. Het communistische regime, dat dit als een bedreiging beschouwde, startte in 1999 een uitgebreide vervolgingscampagne tegen aanhangers van Falun Gong, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Volgens het rapport worden religieuze groeperingen, en “in het bijzonder beoefenaars van Falun Gong”, door de CCP opgejaagd en vaak zonder opgaaf van reden vastgehouden en gemarteld.

In het rapport worden verschillende specifieke gevallen genoemd, waaronder dat van Ren Haifei, een Falun Gong beoefenaar die sinds 2020 zonder proces en zonder aanklacht wordt vastgehouden.

“Ren werd gearresteerd zonder aanhoudingsbevel, opgenomen in het ziekenhuis voor ernstige verwondingen opgelopen na zijn eerste arrestatie, en na zijn vrijlating uit het ziekenhuis opnieuw in hechtenis genomen in het Dalian Yaojia detentiecentrum, waar hij is gebleven,” aldus het rapport.

Ren’s vrouw, Wang Jing, die in de Verenigde Staten woont, vertelde The Epoch Times eerder dat ze pas via Minghui.org, een website die dergelijke zaken volgt, te weten kwam over de ongegronde arrestatie van haar man. Ze nam contact op met de rechter die verantwoordelijk is voor de zaak van haar man, Jin Hua, om een petitie in te dienen voor de vrijlating van haar man. Bij het horen van haar pleidooi, dreigde Jin om haar ook te arresteren.

“Doe wat je wilt,” zei Jin tegen Wang. “Kom terug naar China, en ik stop jou ook in de gevangenis.”

In het rapport van het State Department wordt opgemerkt dat Ren eerder van 2001 tot 2008 door de CCP gevangen is gezet wegens deelname aan vreedzame protesten en het beoefenen van Falun Gong.

In het rapport wordt ook vastgesteld dat de CCP advocatenvergunningen heeft ingetrokken van advocaten die online kritiek hadden op de CCP of die Falun Gong beoefenaars en dissidenten verdedigden.

In het rapport wordt vastgesteld dat “sluipend autoritarisme” een wereld creëert waar “mensenrechten en democratie worden bedreigd” en “waar regeringen ten onrechte politieke tegenstanders, activisten, mensenrechtenactivisten of journalisten gevangen hebben gezet, hebben gemarteld of zelfs hebben gedood”.

“De Verenigde Staten zullen steun blijven verlenen aan diegenen in de wereld die strijden voor menselijke waardigheid en vrijheid”, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 april 2022): China ‘Continues to Commit Genocide and Crimes Against Humanity’: Blinken

Japan’s verdediging van Taiwan is een antwoord op “dodelijke bedreiging” van de CCP, zegt deskundige

Japan kondigde eerder deze maand aan dat het 500 tot 600 militairen zal inzetten op het zuidwestelijke eiland Ishigaki, dat dicht bij Taiwan ligt, in een stap die volgens deskundigen het engagement van het land zal versterken om Taiwan te verdedigen tegen agressie van de Chinese Communistische Partij (CCP).

De ontwikkeling maakt ook deel uit van een grotere verschuiving in het Japanse beleid naar meer internationale militaire samenwerking om de CCP tegen te gaan, aldus deskundigen.

De nieuwe eenheden, die naar verwachting in 2022 operationeel zullen zijn, zullen worden samengesteld uit verschillende elementen van de Japanse Zelfverdedigingsmacht (SDF) en zullen zowel grond-schipraketten als grond-luchtraketten bevatten.

“Ik denk dat, terwijl de Japanse regering de mentaliteit van ‘zelfverdediging’ handhaafde, daar altijd de gedachte aan ten grondslag heeft gelegen dat als Noord-Korea of China, of Rusland in mindere mate, agressief zouden optreden, deze positie vrij snel zou veranderen,” vertelde een voormalige hoge ambtenaar van het Australische ministerie van Defensie die bekend is met het Japanse defensiebeleid aan The Epoch Times op voorwaarde van anonimiteit.

Na zijn nederlaag in de Tweede Wereldoorlog werd Japan gedwongen een grondwet te aanvaarden die oorlog verbood als middel om internationale geschillen te beslechten. Sinds de goedkeuring van de grondwet in 1947 is het Japanse leger alleen georganiseerd en ingezet als zelfverdedigingsmacht. In 2014 heeft de Japanse regering de bepaling echter geherinterpreteerd om haar strijdkrachten de mogelijkheid te geven ook haar naaste bondgenoten te verdedigen.

Volgens de voormalige Australische functionaris is de planning voor de verhoogde defensieve houding rond Taiwan al sinds 2017 in ontwikkeling, en zullen er binnenkort nog meer gevechtselementen volgen. Die elementen omvatten een eenheid voor elektronische oorlogsvoering die tegen 2023 op Japans meest westelijke eiland Yonaguni zal worden geplaatst en een SDF-basis die zal worden geplaatst op het eiland Mageshima, een onbewoonde uitloper op 21 mijl van het meest zuidelijke hoofdeiland, Kyushu.

De verhoogde defensieve houding rond Taiwan komt te midden van verhoogde geallieerde inspanningen om Chinese agressie in de Indo-Pacific, de Zuid-Chinese Zee, en de Oost-Chinese Zee in te dammen.

“Elektronische oorlogsvoering houdt in dat elektromagnetische golven worden gebruikt om de plannen en operaties van de vijand te verstoren,” zei de voormalige ambtenaar. “De GSDF [Ground Self-Defense Force] eenheid voegt zich bij ruimte- en cyberoorlogsvoering als nieuwe gebieden van defensie waar Japan zich de afgelopen jaren op heeft gestort en is bedoeld om de defensieve capaciteiten van het land in het zuidwesten te versterken temidden van de steeds gespierdere houding van China in de wateren van de regio.”

De specifieke details van de genoemde programma’s blijven onbevestigd, maar Japan heeft publiekelijk erkend dat het aanvullende financiering onderzoekt voor nieuwe elektronische oorlogvoeringseenheden in de regio en voor het verbeteren van de capaciteiten die in 2020 zijn aangekondigd.

In 2019 kocht de Japanse regering het eiland Mageshima van een particulier bedrijf voor $ 146 miljoen. Japan verklaarde toen dat het eiland zou worden gebruikt voor een nieuwe basis om oefeningen uit te voeren in coördinatie met het Amerikaanse leger.

De nieuwe basis zou de gezamenlijke oefeningen met de Verenigde Staten verbeteren, aangezien Amerikaanse vliegtuigen slechts ongeveer 250 mijl van het luchtstation in Iwakuni, gelegen aan het zuidelijke uiteinde van het Japanse hoofdeiland Honshu, zouden hoeven te vliegen om landingsoefeningen met geallieerde vliegdekschepen uit te voeren, in plaats van de bijna 850 mijl naar Iwo Jima, dat 750 mijl ten zuidoosten van de kust van Japan ligt, waar dergelijke oefeningen momenteel worden uitgevoerd.

‘Perfecte eilanden’ voor Taiwan’s verdediging

Ishigaki en Yonaguni maken deel uit van de Yaeyama-eilanden, gelegen in de meest westelijke regio van Japan. Yonaguni ligt op slechts 68 mijl van Taiwan, en de ligging is strategisch gezien van vitaal belang voor de Japanse inspanningen om de verdediging van Taiwan te versterken.

John Mills, voormalig directeur van het cyberbeveiligingsbeleid, strategie en internationale zaken bij het kantoor van de Amerikaanse minister van Defensie, bevestigde de strategische waarde van het gebied.

“Dit zouden perfecte eilanden zijn voor logistieke ondersteuning of overwatch bases, om vuursteun te bieden aan Taiwan,” vertelde Mills aan The Epoch Times. “Ze zijn enorm belangrijk.”

De Yaeyama-eilanden gebruiken voor indirect vuur, elektronische oorlogsvoering en logistieke ondersteuning lijkt precies te zijn wat Japan van plan is in zijn missie om Chinese agressie en oprukking in de Stille Oceaan af te schrikken, waarover het land zijn groeiende bezorgdheid heeft geuit.

Volgens de voormalige Australische ambtenaar zou het vermogen van Japan om als vooruitgeschoven punt voor zijn bondgenoten te fungeren en ontwrichting onder de strijdkrachten van de CCP te veroorzaken, van nut kunnen zijn voor het vermogen van Taiwan om zichzelf in stand te houden.

“In het geval van een invasie van een eiland zou het monitoren en storen van vijandelijke communicatie een effectieve tegenmaatregel zijn, aangezien vijandelijke troepen en oorlogsschepen met elkaar communiceren via signalen terwijl zij militaire operaties uitvoeren”, aldus de voormalige ambtenaar.

Recent onderzoek suggereert dat de CCP haar militaire macht aan het opbouwen is met de specifieke bedoeling om de Verenigde Staten uit de Indo-Pacific regio te verdrijven, en het communistische regime bouwt een overvloed aan nieuwe silo’s voor nucleaire raketten die haar inspanningen in de grootmachtencompetitie kunnen helpen.

Het commitment van Japan om ervoor te zorgen dat Taiwan de CCP kan afschrikken van een invasie, zal waarschijnlijk een welkome zegen zijn voor zijn bondgenoten. En de strategische plaatsing van zijn militaire middelen zal belangrijke mogelijkheden toevoegen aan de geallieerde inspanningen om de CCP af te schrikken van haar ambities om met geweld de controle over Taiwan te grijpen.

Japan in ‘frontlinie’ van Pacific Theater

Volgens zowel Mills als de Australische bron markeren de geleidelijke verschuivingen van Japan in de richting van het opheffen van het naoorlogse verbod op militaire expedities een natuurlijke evolutie in Japans denken over defensie en zijn plaats in de internationale gemeenschap.

“Dit is niet Japan dat terugkeert naar 1935,” zei de bron. “Het is Japan dat zijn positie ontwikkelt tot een meer normale veiligheidspartner in de regio die wil dat internationale normen en waarden worden nageleefd.

Evenzo zei Mills dat de toegenomen samenwerking van Japan met de andere landen van de Quadrilaterale Veiligheidsdialoog, of “Quad” (Australië, India, en de Verenigde Staten), evenals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, was gebaseerd op een streven naar zowel geopolitieke stabiliteit als mensenrechten.

“Ik denk dat dit een heel natuurlijk samenkomen is van ontwikkelde democratische republieken die vergelijkbare belangen hebben,” zei Mills.

“Ik denk dat men zich steeds meer realiseert dat er een conflict op komst is, en dat het noodzakelijk is om een maximale afschrikkingscapaciteit te tonen.

De toegenomen militarisering van Japan lijkt in overeenstemming te zijn met het “proactieve pacifisme” van voormalig premier Shinzo Abe, een strategie voor veiligheid en defensie die berust op maximale afschrikking door nauwe multilaterale coördinatie en verbeterde militaire paraatheid.

Dit proactieve pacifisme werd eerder dit jaar voor het eerst openlijk afgestemd op de verdediging van Taiwan, toen in een Japans witboek over defensie opnieuw werd bevestigd dat de natie gehecht is aan haar alliantie met de Verenigde Staten en werd opgeroepen de situatie van Taiwan “met een gevoel van crisis” te behandelen. In het document werd verder uiteengezet dat de blijvende stabiliteit van Taiwan van het grootste belang is voor de eigen nationale veiligheid van Japan.

De inspanning om multilaterale militaire capaciteiten verder te ontwikkelen gaat volgens de anonieme bron hand in hand met de recente aankondiging van Japan dat het nieuwe raketeenheden op Ishigaki zal stationeren, en er zal daartoe waarschijnlijk meer internationale training komen.

“Er is een voortdurende en toenemende coördinatie tussen Australië, Japan en de VS – bilateraal en trilateraal,” zei de bron. “Dit zal zaken omvatten als training, het opbouwen van interoperabiliteit tussen de legers, het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke platforms en capaciteiten, informatie-uitwisselingen, enzovoorts.

“Ik denk dat we een geleidelijke verdere versterking van de defensieve en offensieve capaciteiten langs de eerste eilandketen zullen zien, evenals een grotere samenwerking met de VS, Australië en andere bondgenoten en partners – onder meer via het Quad.”

Mills was ook van mening dat het Quad, met de toevoeging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een voorbeeldig middel zou blijken te zijn om de CCP van geweld af te schrikken.

“Het Quad is een perfecte structuur om landen te helpen samen te komen om Chinese agressie en avonturisme af te schrikken,” zei Mills. “Met [de Verenigde Staten], [Japan], Australië en India kunnen we met z’n vieren een formidabel team vormen.

Mills benadrukte ook dat een vliegdekschip van het Verenigd Koninkrijk onlangs is vertrokken voor een missie van zeven maanden in de Stille Oceaan, en dat Frankrijk zijn houding tegenover de agressieve acties van de CCP begint te verharden.

Voorlopig lijken de Japanse inspanningen voor defensiesamenwerking met het Quad en anderen een solide basis te leggen voor toekomstige veiligheidsafspraken, maar Mills waarschuwde dat de erfenis van Japan uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds enkele problemen oplevert als het gaat om het bevorderen van betere coördinatie met Aziatische naties in de Stille Oceaan.

“Het is iets in de geschiedenis dat niet vergeten mag worden,” zei Mills. “Maar we moeten in staat zijn om daar doorheen te werken omdat er een dringende, echte dodelijke dreiging is, die ons allen dwingt om ons [in plaats daarvan] daarop te concentreren.”

Maar voor degenen die niet zeker zijn van de diepgang van Japans engagement voor stabiliteit in de regio of van de omvang van de dreiging die uitgaat van de CCP, wees Mills op de opmerkingen van Japans onderminister van Defensie Yasuhide Nakayama in juni, toen de ambtenaar verklaarde dat de onafhankelijkheid van Taiwan als democratische natie koste wat kost beschermd moet worden.

“Dit is een ernstige zaak,” zei Mills. “De onderminister van Defensie heeft een sterke verklaring afgelegd omdat de Japanners in de frontlinie staan, en dat weten ze.

“Ze beseffen dat dit een levensbedreigende situatie is.”

Andrew Thornebrooke is een freelance verslaggever die China-gerelateerde zaken verslaat met een focus op defensie en veiligheid. Hij heeft een MA in militaire geschiedenis van Norwich University en is auteur van de nieuwsbrief Quichot Hyperdrive.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17 augustus 2021): Japan’s Defense of Taiwan a Response to CCP ‘Mortal Threat,’ Expert Says