Tuesday, 21 Mar 2023

Witte Huis zegt dat Biden Xi wil ontmoeten nu CCP ‘probeert invloed te vergroten’

Volgens het Witte Huis is het communistische China bezig met een meedogenloze mars naar invloed over de hele wereld, en president Joe Biden wil een ontmoeting met het leiderschap ervan.

Het Witte Huis erkent dat de Chinese Communistische Partij (CCP) bezig is haar internationale reputatie op te vijzelen na een door de CCP tot stand gebrachte overeenkomst om de diplomatieke banden tussen Saoedi-Arabië en Iran te herstellen.

“China heeft er geen geheim van gemaakt dat het zijn invloed over de hele wereld wil uitbreiden, of dat nu in Afrika, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten is,” zei John Kirby, coördinator strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, tijdens een persgesprek op 17 maart.

Kirby zei dat de CCP de nieuwe overeenkomst gebruikte om haar positie in haar propaganda op te blazen. Maar op de vraag of de deal deel uitmaakt van een bredere strategie van de CCP om haar legitimiteit uit te breiden en de Verenigde Staten te ondermijnen, trok Kirby zich terug.

“Ik zou voorzichtig zijn met speculeren dat er een soort grote strategie gaande is,” zei Kirby.

“Het is meer een onderdeel van hun pogingen om hun invloed te vergroten en de indruk te wekken dat hun invloed daadwerkelijk toeneemt.”

De verrassende aankondiging van de overeenkomst komt kort na de mislukte poging van de CCP om zich op te werpen als vredesmakelaar in de voortdurende Russische verovering van Oekraïne.

Het regime bracht eind februari een 12-punten “vredesplan” uit, hoewel het nooit met Oekraïense functionarissen over de kwestie had gesproken. Het document herhaalde verschillende Russische propagandapunten en beweerde dat de Verenigde Staten en hun NAVO-partners schuld hadden aan de oorlog.

“Er zijn enkele dingen waar ik het niet mee eens ben, waarvan ik denk dat de hele wereld het er niet mee eens is,” zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy destijds over het document.

“[Maar] ik wil geloven dat China de kant kiest van de gedachte van vrede en eerlijkheid, wat onze kant is.”

De toenemende betrokkenheid van de CCP bij internationale aangelegenheden en haar inspanningen om autoritaire mogendheden tegen de Verenigde Staten op te zetten zijn niet onopgemerkt gebleven door het Witte Huis.

Kirby zei in dat verband dat de regering Biden bezig was met het opzetten van een persoonlijke ontmoeting tussen de president en CCP-leider Xi Jinping.

“De president heeft gezegd dat hij president Xi in de nabije toekomst wil spreken,” zei Kirby. “We zullen eraan werken om dat te regelen.”

“Bij mijn weten is er vooralsnog geen contact geweest met de Chinezen om aan de logistiek te werken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 maart 2023): White House Says Biden Wants to Meet With Xi as CCP ‘Attempts to Increase’ Influence

Bijzondere Commissie getuigt: CCP wil VS “vervangen” met “door technologie aangedreven Dystopie”

Het Chinese communistische regime is bezig met een gecoördineerde poging om de Verenigde Staten te ondermijnen en te vervangen, door Amerikanen tegen elkaar op te zetten, zo blijkt uit getuigenissen van een nieuwe Kamercommissie die zich richt op de rivaliteit met het Chinese regime.

De ‘House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP)’ hield zijn eerste hoorzitting op 28 februari, met de eenvoudige titel “The Chinese Communist Party’s Threat to America” (De Chinese Communistische Partij, als een bedreiging voor de VS).

Commissievoorzitter Mike Gallagher (R-Wis.) beschreef de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de CCP als een “existentiële strijd” en zei dat de CCP, die China bestuurt als een eenpartijstaat, “Amerika tegen Amerika” opzet, in de hoop de Verenigde Staten van binnenuit omver te werpen.

Parlementslid Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) was het daarmee eens en zei dat het regime de politieke verdeeldheid in democratische samenlevingen wil uitbuiten tegen de Verenigde Staten.

“De CCP wil dat wij verdeeld, partijdig en bevooroordeeld zijn,” zei Krishnamoorthi.

“We moeten deze gelegenheid aangrijpen en het tegendeel bewijzen.”

Daartoe merkte Gallagher echter op dat veel machtige en vermogende bedrijven en organisaties uit de Verenigde Staten hun fortuin hebben gemaakt door Amerikaanse banen naar China te verplaatsen, en dat zij zich verzetten tegen de inspanningen van de VS om zich tegen het regime te beschermen.

“De CCP heeft inmiddels vrienden gemaakt op Wall Street, alsook binnen de suites van de Fortune 500, die bereid zijn zich te verzetten tegen pogingen om terug te slaan”, aldus Gallagher.

“Deze strategie heeft in het verleden goed gewerkt en de CCP is ervan overtuigd dat het zal blijven werken. Onze taak in deze commissie is ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren.”

‘Een door technologie aangedreven Dystopie’

De voormalige nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster getuigde over de kwestie en zei dat de Verenigde Staten “achterop waren geraakt” in de strategische concurrentie met de CCP en dat de voortdurende investeringen in China door Amerikaanse bedrijven “onze eigen ondergang” bevorderden.

McMaster zei dat de “valse beloften van liberalisering” hebben geleid tot een bedrijfs- en politieke klasse in Amerika die grotendeels had verwacht dat verdere investeringen in China het land zouden hervormen tot een modernere en democratischere samenleving.

In plaats daarvan, zei hij, heeft het regime zijn marxistische ideologie verdubbeld en exporteert het nu destructieve ideologieën om de steun voor het Westen uit te hollen.

Daartoe zei McMaster dat een “curriculum van zelfverafschuwing”, dat beweert dat de Verenigde Staten de oorzaak zijn van alle problemen in de wereld, een groot deel van de populaire en academische cultuur in het Westen in zijn greep heeft gekregen, en het land verhindert zichzelf adequaat te verdedigen tegen voortdurende spionage, diefstal en onderdrukking door de CCP.

Ook zei Rep. Darin LaHood (R-Ill.) dat het Amerikaanse bedrijfsleven “bang en bezorgd” is geworden om de CCP ‘kwaad’ te maken, en dat het regime die angst gebruikt om de Verenigde Staten op het wereldtoneel te ondermijnen.

“China heeft een plan om de Verenigde Staten te vervangen,” zei LaHood.

Als zodanig zei Gallagher dat het Select Committee zou helpen bij het coördineren van wetgevende inspanningen van verschillende congrescommissies, en zich zou richten op het aanpakken van de ideologische, technologische, economische en militaire inspanningen van de CCP tegen de Verenigde Staten en haar bondgenoten en partners.

Het is nu tijd om te voorkomen dat de CCP de Verenigde Staten vervangt door een “door technologie aangedreven dystopie”, aldus Gallagher.

“De CCP is gefocust op haar toekomstvisie,” zei Gallagher. “Een wereld vol met techno-totalitaire surveillance staten waar mensenrechten ondergeschikt zijn aan de grillen van de Partij.”

“Voorlopig is het nog aan ons om te beslissen of dat de toekomst is die we voor onze kinderen willen, maar dat zal niet lang meer duren. De tijd staat niet aan onze kant.”

De CCP bereidt zich voor op oorlog

De CCP streeft niet alleen naar vervanging van de Verenigde Staten, maar bereidt zich ook voor op oorlog, zo werd in het Select Committee gezegd.

Met betrekking tot de ambitie van het regime om Taiwan binnen te vallen, zei voormalig plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Matthew Pottinger dat de militaire vleugel van de CCP, het Volksbevrijdingsleger (PLA), zich volop op een dergelijk conflict voorbereidt, inclusief de mogelijkheid dat het tegen de Verenigde Staten zal moeten vechten.

“Binnen de PLA zijn enorme investeringen gedaan … om te proberen de gaten te dichten die gedicht moeten worden om Taiwan te kunnen binnenvallen,” zei Pottinger.

“We weten dat de PLA traint voor de waarschijnlijkheid dat de VS deel zal uitmaken van de strijd.”

Die capaciteiten omvatten platformen voor amfibisch en luchttransport, maar ook langeafstandsraketten die bedoeld zijn om de Verenigde Staten af te schrikken voor een oorlog tussen de CCP en de democratische regering van Taiwan.

Daartoe merkte Pottinger ook op dat de huidige CCP-leider Xi Jinping regelmatig heeft geprezen hoe ook Mao Zedong voorstander was van preventieve aanvallen op tegenstanders, en dat hij zelfs bereid was om China te laten verwoesten om het later weer op te kunnen bouwen ‘zonder’ Amerikaanse invloeden.

Op de vraag of het regime al dan niet een preventieve aanval op de Verenigde Staten zou kunnen uitvoeren om te voorkomen dat deze laatste Taiwan te hulp zouden schieten, zei Potting eenvoudigweg: “Het is mogelijk.”

“Er is geen enkel excuus meer om u te laten misleiden over de bedoelingen van Peking,” zei Pottinger. “De lijst met publieke uitspraken van voorzitter Xi is te omvangrijk geworden en de acties van zijn regime zijn te brutaal om in deze fase nog verkeerd begrepen te worden.”

“Het spreekwoordelijke vijgenblad is weggewaaid, waardoor het regime en zijn diepe vijandigheid jegens het democratische Westen en de liberale internationale orde is blootgelegd.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 maart 2023): China’s CCP Seeks to ‘Replace’ US With ‘Tech Powered Dystopia’: Select Committee Testimony

VS schiet ‘hoogvliegend object’ neer boven Alaska

De Verenigde Staten hebben op 10 februari voor de kust van Alaska een onbekend vliegend object neergeschoten, aldus het Witte Huis. De actie kwam minder dan een week nadat het Amerikaanse leger een Chinese spionageballon voor de oostkust had neergeschoten.

Het object vloog op 40.000 voet en bevond zich in het Amerikaanse luchtruim boven de territoriale wateren voor de noordkust van Alaska, zei Pentagon-woordvoerder Brig. Gen. Pat Ryder tijdens een persbriefing op vrijdagmiddag.

Een F-22-jet vuurde een enkele Sidewinder-raket af om het object neer te halen om 13:45 ET, zei Ryder. Dit was hetzelfde type raket dat vorig weekend werd gebruikt om de Chinese spionageballon neer te halen.

Eerder in de middag bevestigde de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, dat het Pentagon de afgelopen 24 uur een “hooggelegen object boven het luchtruim van Alaska” volgde.

Het werd gisteren gezien, en president Joe Biden werd hierover ingelicht “zodra” het object werd gevolgd, zei Kirby. Biden gaf vanmorgen het bevel om het object neer te schieten, nadat was vastgesteld dat het een redelijke bedreiging vormde voor de “veiligheid van de burgerluchtvaart”.

“De president zal altijd handelen in het belang van het Amerikaanse volk en de nationale veiligheid,” zei hij.

Eerder op de dag had de Federal Aviation Administration (FAA) een vliegverbod boven Alaska uitgevaardigd om defensieoperaties mogelijk te maken, waarvan de FAA sindsdien heeft bevestigd dat het om een militaire operatie ging.

Kirby beschreef het toestel als een “object” en zei: “Ik classificeer het nu niet als een ballon,” terwijl Ryder zei dat het object qua grootte en vorm verschilde van een ballon.

Het object was ongeveer zo groot als een kleine auto, en leek niet manoeuvreerbaar, in tegenstelling tot de Chinese spionageballon van vorige week die het vermogen bezat om zelfstandig in de straalstroom te bewegen.

“Het leek niet de mogelijkheid te hebben om zelfstandig te manoeuvreren,” zei Kirby.

Ryder zei dat het object onbemand was en voegde eraan toe dat hij de snelheid waarmee het object vliegt nog niet kon verifiëren.

Onbekende oorsprong

De oorsprong van het object is momenteel onbekend, volgens de autoriteiten.

“We weten gewoon niet wat dit object was. Het zou voor mij moeilijk zijn om een bedreiging aan te wijzen … als we gewoon niet weten wat dit object deed,” zei Kirby.

Ryder bevestigde dat minister van Defensie Lloyd Austin geen contact heeft opgenomen met de Chinezen over dit laatste incident.

Het neergestorte object landde op bevroren water, waardoor het volgens Kirby gemakkelijker is om brokstukken te bergen.

Washington werkt eraan om zijn eigen detectiecapaciteit te verbeteren, voegde Kirby eraan toe.

“Ik denk dat we veel zullen blijven leren over hoe deze dingen op een betere manier kunnen worden gedetecteerd,” zei hij.

Het incident volgt op het onrechtmatig binnendringen van een Chinese spionageballon in het Amerikaanse luchtruim vorige week, die uiteindelijk zaterdag voor de kust van South Carolina werd neergeschoten.

Die ballon drong voor het eerst het Amerikaanse luchtruim binnen boven de Aleutische eilanden van Alaska op 28 januari.
Kirby zei dat de Verenigde Staten “waakzaam zullen blijven” over hun luchtruim.
“De president draagt zijn verplichtingen om onze nationale veiligheidsbelangen en de veiligheid van het Amerikaanse volk te beschermen hoog in het vaandel. Hij zal altijd beslissen en handelen op een manier die in overeenstemming is met die plicht,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 februari 2023): US Shoots Down ‘High-Altitude Object’ Over Alaska: White House

 

 

Categories VS

Biden in State of the Union: ‘Als China onze soevereiniteit bedreigt, zullen we optreden’

President Joe Biden heeft gezworen de soevereiniteit van de VS te beschermen tegen Chinese communistische agressie, terwijl beide partijen zich zorgen maken over de groeiende dreiging van Peking.

Biden zei dat zijn bevel om een Chinese spionageballon neer te schieten die vorige week het Amerikaanse luchtruim doorkruiste, een bewijs was van zijn inzet om de natie te verdedigen en het communistische regime van China te bestrijden wanneer dat nodig is.

“Ik wil met China samenwerken waar dat de Amerikaanse belangen kan dienen en de wereld ten goede kan komen”, zei Biden tijdens zijn State of the Union-toespraak op 7 februari.

“Maar vergis u niet: Zoals we vorige week duidelijk hebben gemaakt, als China onze soevereiniteit bedreigt, zullen we optreden om ons land te beschermen. En dat hebben we gedaan.”

De president gebruikte de gelegenheid om te onderstrepen dat hij de Amerikaanse houding had geschetst aan de Chinese leider van de Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, en duidelijk had gemaakt dat hij de voorkeur gaf aan concurrentie boven conflict, een verklaring die de regering de afgelopen twee jaar herhaaldelijk heeft benadrukt.

“Ik heb aan Xi duidelijk gemaakt dat we concurrentie zoeken, geen conflict,” zei Biden. “En laten we duidelijk zijn: het winnen van de competitie moet ons allemaal verenigen.”

De president leek ook van het script af te wijken toen hij de gezamenlijke vergadering vroeg of iemand een persoon kon noemen die van plaats zou willen wisselen met Xi, waarmee hij leek te insinueren dat, hoewel velen bang zijn voor China, weinigen de positie van de communistische natie zouden willen innemen.

“Noem mij een leider die van plaats zou willen wisselen met Xi Jinping!” zei Biden.

“Het is nooit een goede gok geweest om tegen Amerika te wedden. Nooit.”

De president zei dat vóór zijn regering “het verhaal ging over hoe de Volksrepubliek China haar macht aan het vergroten was en Amerika aan het vallen was in de wereld”, maar dat deze situatie onder zijn leiding was omgeslagen.

Reacties

Maar sommige Republikeinen waren het niet eens met Bidens beweringen.

“Ik vond het jammer toen hij zei dat de vijanden van Amerika vandaag zwakker zijn, dat hij het opneemt tegen China,” vertelde Sen. Ted Cruz (R-Texas) aan The Epoch Times na de toespraak.

“Helaas lachte de hele wereld de president uit terwijl een Chinese spionageballon meer dan een week boven Amerika zweefde. … We hadden hem moeten neerschieten zodra hij het Amerikaanse luchtruim betrad.”

Senator Josh Hawley (R-Mo.) zei dat hij de manier waarop Biden de kwestie benaderde onoprecht vond.

“Ik vond het een complete mislukking om het Amerikaanse volk te overtuigen van wat er de afgelopen week is gebeurd, van het falen van zijn regering om China af te schrikken en van het feit dat hij ons afhankelijker heeft gemaakt van China, met alles van zijn energiebeleid tot zijn militaire beslissingen,” zei Hawley tegen The Epoch Times.

Andere Republikeinse wetgevers zeiden dat de president zich krachtiger had moeten opstellen tegenover het communistische regime.

“De president had China krachtiger moeten benoemen als een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid,” schreef Sen. Deb Fischer (R-Neb.) in een tweet.

Maar Rep. Henry Cuellar (D-Texas) had een andere mening en zei dat het belangrijk was om op te staan tegen China.

“[Biden] zei dat hij sterk wilde staan tegenover China,” vertelde Cuellar aan The Epoch Times. “De ballon is slechts één aspect, maar ik denk dat sterk staan tegenover China … ons in een betere situatie brengt.”

De vermoedelijke Chinese spionageballon drijft naar de oceaan na te zijn neergeschoten voor de kust van Surfside Beach, S.C., op 4 februari 2023. (Randall Hill/Reuters)

Kritiek op de reactie van Biden op de ballon

In de afgelopen week hebben Republikeinse wetgevers vraagtekens gezet bij Bidens behandeling van de CCP-spionageballon en de beweringen van zijn regering dat zij eerder onopgemerkte balloninvasies heeft ontdekt die tijdens de Trump-regering zouden hebben plaatsgevonden.

Op 6 februari zei de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, dat de Verenigde Staten sinds het aantreden van Biden hun bewakingscapaciteiten hebben “verbeterd” zodat zij “dingen kunnen ontdekken die de regering-Trump niet kon ontdekken”.

Luchtmachtgeneraal Glen VanHerck, die dient als commandant van North American Aerospace Defense Command (NORAD), zei ook dat drie Chinese spionageballonnen blijkbaar eerder onopgemerkt waren gebleven.

“Ik zal u vertellen dat we die dreigingen niet hebben gedetecteerd, en dat is een lacune in domeinkennis,” zei VanHerck tijdens een persbriefing op 6 februari.

In tegenstelling tot de opmerkingen van Sullivan zei VanHerck dat de Amerikaanse inlichtingendienst de eerdere vluchten achteraf vaststelde op basis van “aanvullende middelen voor het verzamelen” van inlichtingen, zonder verdere details te geven over de vraag of dat cyberspionage, telefoontaps of menselijke bronnen kunnen zijn. Het is het leger verboden inlichtingen te verzamelen binnen het grondgebied van de VS, zei hij.

Rep. Michael McCaul (R-Texas), die voorzitter is van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis, zei dat het incident de meest provocerende actie van de CCP tot op heden was. Hij vroeg zich ook af of er tijdens de Trump-regering soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden en waarom de inlichtingengemeenschap dergelijke informatie niet zou hebben gedeeld.

“Dit was de meest provocerende daad die we uit communistisch China hebben zien komen en echt een schot voor de boeg en een por in het oog van de president,” vertelde McCaul op 7 februari voorafgaand aan Bidens toespraak aan The Epoch Times.

“Als [eerdere inbreuken] hebben plaatsgevonden, roept dat ernstige vragen op over onze inlichtingengemeenschap, dat als ze deze informatie hadden, waarom hebben ze die dan niet gedeeld met de regering op beleids- of politiek niveau?”.

Hij beschreef verder de reis van de spionageballon als “zeer gevaarlijk” en zei dat hij vond dat het incident een mislukking was voor de regering Biden.

“Ze testen deze regering echt, naar mijn mening is het zwakte versus kracht. Elke keer als we als natie kracht uitstralen… heb je vrede. Als je zwakte toont, nodig je agressie uit,” zei McCaul.

“Ik ben van mening dat door toe te staan dat hij het Amerikaanse luchtruim doorkruist en foto’s maakt van onze meest geheime of gevoelige nationale veiligheidssites, [Biden] de test om de natie te beschermen heeft gefaald. En daarom won China, de Chinese Communistische Partij, deze test. En dat is wat voorzitter Xi denkt.”

Eerdere invasies

Volgens John Mills, voormalig directeur cyberbeveiligingsbeleid, strategie en internationale zaken bij het Pentagon, zijn eerdere Chinese invasies waarschijnlijk ontdekt aan de hand van gegevens uit dit meest recente ballonincident.

Maar hij kan zich dergelijke incidenten niet herinneren toen hij bij het Pentagon werkte, zei hij, waarbij hij opmerkte dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dergelijke informatie niet zou worden doorgegeven.

“Ik heb ploegendienst gedaan bij het National Military Command Center [NMCC] in het Pentagon; ik kan me niet voorstellen waarom NORAD/NORTHCOM de balloninformatie niet zou doorgeven aan het NMCC en waarom dit niet zou worden gedeeld met de Situation Room van het Witte Huis,” vertelde Mills aan The Epoch Times.

“Ik heb sinds 2007 bij het Pentagon en de Nationale Veiligheidsraad gewerkt aan gevoelige Chinese kwesties, en er was veel Chinese bedriegerij, maar ik herinner me nooit enige Chinese ballonevenementen.”

Daartoe zei Mills, die het Pentagon in 2018 verliet, dat het waarschijnlijker was dat de Biden-administratie de inlichtingen van de spionageballon gebruikte om te leren hoe dergelijke luchtschepen op de radar verschijnen en terugging om meer te vinden.

“Het is niet bekend, maar we hebben altijd zeer grote gaten in radar- en spraakdekking gehad in de oceaanbenaderingen in het luchtverkeer,” zei hij. “We zouden failliet gaan als we een perfecte radardekking wilden hebben. We vertrouwen op andere capaciteiten om de gaten op te vullen. Maar ik weet niet wat er tijdens de Biden-jaren is ingevoerd om een verschil te maken.

“Nu ze weten hoe een Chinese ballonradar eruitziet, zijn ze waarschijnlijk teruggegaan naar de historische radartrackarchieven en hebben ze eerdere Chinese spionageballonsporen ontdekt waar geen aandacht aan is besteed.”

Emel Akan heeft bijgedragen aan dit verslag. 

Gepubliceerd door The Epoch Times (08 februari 2023): ‘If China Threatens Our Sovereignty, We Will Act’: Biden in State of the Union

Categories VS

Pentagon volgt vermoedelijke Chinese spionageballon boven noorden VS

Het Amerikaanse leger volgt momenteel een vermoedelijke Chinese spionageballon boven Montana, aldus een hoge functionaris van het Pentagon.

“De regering van de Verenigde Staten heeft een bewakingsballon op grote hoogte boven het vasteland van de Verenigde Staten ontdekt en volgt deze op dit moment”, zei perssecretaris van het Pentagon Brig.Gen. Pat Ryder in een verklaring van 2 februari.

Een hoge defensiefunctionaris vertelde verslaggevers dat het Pentagon een “zeer groot vermoeden” heeft dat de ballon uit China komt.

De hoogtebewakingsballon zweefde naar verluidt over de Aleutische eilanden en Canada voordat hij het luchtruim van Montana passeerde, volgens een verslag van NBC waarin drie niet nader genoemde regeringsfunctionarissen werden geciteerd.

Op deze foto, verkregen van sociale media, vliegt een ballon in de lucht boven Billings, Montana, op 1 februari 2023. (Chase Doak/via Reuters)

Ryder zei dat het North American Aerospace Defense Command (NORAD) de ballon enkele dagen geleden heeft ontdekt en dat het leger maatregelen heeft genomen om alle gevoelige informatie te verbergen die vanuit een dergelijk vaartuig zou kunnen worden waargenomen.

“De Amerikaanse regering, inclusief NORAD, blijft de ballon nauwlettend volgen en controleren”, aldus Ryder. “De ballon verplaatst zich momenteel op een hoogte ver boven het commerciële luchtverkeer en vormt geen militaire of fysieke bedreiging voor mensen op de grond.”

“Gevallen van dit soort ballonactiviteit zijn de afgelopen jaren eerder waargenomen. Zodra de ballon was ontdekt, heeft de Amerikaanse regering onmiddellijk gehandeld om het verzamelen van gevoelige informatie te voorkomen.”

Een hoge defensiefunctionaris zei dat de leiding van het Pentagon, inclusief minister van Defensie Lloyd Austin, een vergadering belegde om te bepalen of de ballon al dan niet moest worden neergeschoten, maar uiteindelijk besloot die actie niet te ondernemen “vanwege het risico voor de veiligheid van mensen op de grond door het mogelijke puinveld.”

De ambtenaar weigerde de exacte afmetingen van de ballon te specificeren, maar zei dat het Pentagon van mening was dat de ballon, die zich in de atmosfeer boven het Amerikaanse luchtruim beweegt, “groot genoeg is om schade te veroorzaken door het puinveld als we hem boven een bepaald gebied neerhalen”.

De ambtenaar zei dat de “huidige vliegroute van de ballon hem over een aantal gevoelige locaties voert”, zonder details te geven.

“Onze beste inschatting op dit moment is dat wat de bewakingslading ook is op deze ballon, deze geen significante toegevoegde waarde heeft ten opzichte van wat de VRC waarschijnlijk kan verzamelen via zaken als satellieten in een lage baan om de aarde,” zei de ambtenaar, die een acroniem gebruikte voor de officiële naam van het Chinese regime, de Volksrepubliek China.

“Maar uit overmaat aan voorzichtigheid hebben we extra beperkende maatregelen genomen. Ik ga niet in op wat die zijn. Maar we weten precies waar deze ballon is en waar hij overheen gaat. En we nemen maatregelen om extra waakzaam te zijn zodat we elk risico met betrekking tot buitenlandse inlichtingen kunnen beperken,” voegde de ambtenaar eraan toe.

Hoewel dergelijke bewakingsballonnen in de afgelopen jaren meermaals de Verenigde Staten zijn binnengekomen, is een “onderscheidende factor” in dit geval, volgens de ambtenaar, hoe lang de ballon boven het Amerikaanse luchtruim is gebleven.

De ambtenaar voegde eraan toe dat het Pentagon “met spoed contact heeft opgenomen met Chinese ambtenaren” via verschillende kanalen, waaronder de Chinese ambassade in de Verenigde Staten en de Amerikaanse ambassade in China.

“We hebben hen de ernst van deze kwestie overgebracht,” zei de ambtenaar, maar hij weigerde details te geven over de inhoud van zijn boodschap aan China.

Op de vraag of China “wilde” dat de ballon werd gezien, wilde de ambtenaar niet speculeren.

“Ik weet niet waarom ze deden wat ze deden. Ik zal zeggen dat het de afgelopen keren niet voor langere tijd boven het vasteland van de Verenigde Staten bleef hangen. Het is anders,” zei de ambtenaar.

Het incident vindt plaats terwijl de Chinese Communistische Partij (CCP), die China als een eenpartijstaat regeert, haar spionage-inspanningen tegen de Verenigde Staten en haar burgers opvoert, en steeds oorlogszuchtiger wordt tegenover haar buren in Azië en de westerse democratieën.

In dit verband werd onlangs gemeld dat een geheime overzeese politiepost van China in New York City is gesloten na een FBI-inval.

Deskundigen hebben er steeds vaker voor gewaarschuwd dat de CCP haar leger voorbereidt op een oorlog om Taiwan in te nemen die het waarschijnlijk in conflict zal brengen met de Verenigde Staten. Als zodanig hebben Amerikaanse functionarissen gezegd dat het regime de militaire capaciteiten van de Verenigde Staten bestudeert en technologieën ontwikkelt met het uitdrukkelijke doel deze te overwinnen.

Dit artikel is bijgewerkt met de opmerkingen van een functionaris van het Pentagon.

Gepubliceerd door The Epoch Times (02 februari 2023): Pentagon Tracking Suspected Chinese Spy Balloon Over Northern US

Categories VS

Gordon Chang: Waarschuwing Amerikaanse generaal voor oorlog in 2025 ‘absoluut nodig’

Een vooraanstaande China-analist is van mening dat de waarschuwing van een Amerikaanse generaal voor oorlog in 2025 een broodnodige wake-up call is voor de regering Biden en het Amerikaanse volk.

Luchtmachtgeneraal Mike Minihan zei in een eind januari uitgelekte memo dat hij verwachtte dat er in 2025 gevechten zouden uitbreken tussen China en de Verenigde Staten.

Volgens Gordon Chang, senior medewerker aan het Gatestone Institute, een denktank voor internationaal beleid, is die voorspelling, hoe ernstig ook, precies wat de Amerikaanse leiders moeten horen.

“De opmerkingen van generaal Minihan zijn het schot voor de boeg dat absoluut nodig is”, aldus Chang in een e-mail aan The Epoch Times.

“Tenzij we aandacht beginnen te besteden aan Minihan, zullen we in een ramp van historische proporties belanden.”

Voor Chang geeft de memo van Minihan een hoognodig besef van urgentie aan de voortdurende concurrentie en het potentiële conflict tussen de Verenigde Staten en de Chinese Communistische Partij (CCP), die China bestuurt als een eenpartijstaat.

Chang waarschuwde al eerder dat de CCP zich voorbereidt op oorlog door meer militaire productie en het stroomlijnen van de processen die nodig zijn om haar militaire vleugel te mobiliseren.

Hij hoopt dat de memo van Minihan de Amerikaanse natie ertoe zal aanzetten de dreiging duidelijk te zien en dienovereenkomstig te handelen.

“Het ontbreekt de regering Biden en het Pentagon aan een gevoel van urgentie,” zei Chang. “China bereidt zich op dit moment voor op oorlog, maar de Amerikanen zijn vastbesloten het rustig aan te doen.”

Amerikaanse leiders verschillen van mening over kans op oorlog

De Amerikaanse militaire leiding heeft eerder gewaarschuwd dat een invasie van de CCP in Taiwan al in 2027 zou kunnen plaatsvinden en de Verenigde Staten in een catastrofaal conflict zou kunnen meeslepen.

In de nota van Minihan wordt die tijdlijn ingekort op basis van verschillende factoren, waaronder het feit dat zowel de Verenigde Staten als Taiwan begin 2025 presidentsverkiezingen zullen hebben en waarschijnlijk zullen worden afgeleid van de dreiging die uitgaat van de CCP.

“Ik hoop dat ik het mis heb,” zei Minihan. “Mijn gevoel zegt me dat we in 2025 zullen vechten.”

“[CCP-leider Xi Jinping’s] team, rede en opportuniteit zijn allemaal afgestemd voor 2025.”

Van haar kant heeft het Witte Huis de inhoud van de memo gebagatelliseerd en erop aangedrongen dat er geen reden is om de concurrentie tussen de CCP en de Verenigde Staten in een oorlog te laten ontaarden.

“We hebben de uitdagingen die uit China komen hier al geruime tijd aangekaart,” zei coördinator John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad tijdens een interview met CNN op 30 januari.

“De president vindt dat we met China moeten concurreren en dat het niet moet uitmonden in een conflict. Daar is geen reden voor.”

Niet iedereen is het echter eens met de beoordeling van het Witte Huis.

Rep. Michael McCaul (R-Texas), die voorzitter is van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis, zei tijdens een interview met Fox News op 29 januari dat hij gelooft dat de voorspelling van de generaal juist is.

“Ik hoop dat [Minihan] het mis heeft,” zei McCaul. “Ik denk echter dat hij gelijk heeft, helaas.”

“We moeten hierop voorbereid zijn.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 februari 2023): Gordon Chang: US General’s Warning of War in 2025 ‘Absolutely Needed’

 

Categories VS

Nog 2 geheime CCP politiebureaus ontdekt in Los Angeles en New York

Een non-profit organisatie heeft 48 nieuwe overzeese politiebureaus ontdekt die banden hebben met het Chinese communistische regime, waaronder twee voorheen onbekende faciliteiten in Los Angeles en New York City.

De nieuwe locaties behoren tot de meer dan 100 politieposten die verspreid zijn over 53 landen.

De faciliteiten zijn door de Chinese Communistische Partij (CCP) gebruikt om een illegale campagne van transnationale onderdrukking uit te voeren, aldus Safeguard Defenders, een non-profit organisatie die op 5 december een update publiceerde van haar bevindingen van een eerder onderzoek dat in oktober werd gepubliceerd.

“Het is schandalig dat de communistische Chinese regering extraterritoriale rechtshandhaving uitoefent op Amerikaans grondgebied,” vertelde republikein Nicole Malliotakis (R-N.Y.) in een e-mail aan The Epoch Times.

“Het zou een topprioriteit van minister Blinken en procureur-generaal Garland moeten zijn om deze bureaus te sluiten om onze Chinees-Amerikaanse kiezers en de soevereiniteit van onze natie te beschermen tegen buitenlandse inmenging.”

Malliotakis behoorde tot de Republikeinse wetgevers die in oktober een brief stuurden waarin ze uitleg eisten van staatssecretaris Antony Blinken en procureur-generaal Merrick Garland over het voortbestaan van de faciliteiten.

Uit het rapport Safeguard Defenders blijkt dat vier afzonderlijke politiediensten van het Chinese vasteland hebben meegewerkt aan de oprichting van de faciliteiten, waarmee het regime in 2016 is begonnen. Die in New York en Los Angeles werden opgericht in 2018 en staan onder toezicht van het Wenzhou Public Security Bureau, gelegen in het oosten van de Chinese provincie Zhejiang.

Export van onderdrukking

De faciliteiten zouden zijn opgericht om Chinese immigranten in het buitenland te helpen met taken die normaal door een consulaat zouden worden behandeld, zoals het verlengen van rijbewijzen en visa.

In toenemende mate zijn de bureaus echter in verband gebracht met het United Front Work Department (UFWD) van de CCP, een agentschap dat de belangen van het regime in het buitenland behartigt door propaganda te verspreiden, buitenlandse beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van technologie naar communistisch China te vergemakkelijken.

Met name bracht Safeguard Defenders de bureaus in verband met Operatie Fox Hunt van de CCP, een transnationaal plan om dissidenten en andere doelwitten van het regime te repatriëren naar het Chinese vasteland voor communistische vervolging.

De FBI waarschuwde in 2020 dat Fox Hunt een grootschalig transnationaal repressieplan was, gericht op het dwingen van Chinese dissidenten te repatriëren door pesterijen, bedreigingen, intimidatie en regelrecht geweld. In veel van deze scenario’s probeerde het regime in te spelen op raciale en culturele loyaliteit aan China, waardoor het de Chinese diaspora tegen zichzelf wapende, door in het buitenland wonende Chinezen aan te sporen elkaar te verraden.

Tijdens een hoorzitting in november zei FBI directeur Christopher Wray dat de bureaus een schending waren van de Amerikaanse soevereiniteit en dat er een onderzoek liep.

“Ik moet oppassen met wat ik zeg over ons specifieke onderzoekswerk, maar voor mij is het stuitend om te denken dat de Chinese politie zou proberen een winkel op te zetten, laten we zeggen in New York, zonder goede coördinatie,” zei Wray.

“Het schendt de soevereiniteit en omzeilt standaard gerechtelijke en rechtshandhaving samenwerking processen.”

Wray gaf niet direct commentaar op de legaliteit van dergelijke faciliteiten, maar noemde ze onderdeel van de CCP-campagne van internationale onderdrukking. De Verenigde Staten en 13 andere landen hebben onderzoeken ingesteld naar de faciliteiten, en het ministerie van Justitie heeft talrijke aanklachten ingediend tegen degenen die in de Verenigde Staten zouden werken als niet-geregistreerde agenten van de CCP.

Een brede campagne

Ondertussen heeft het nieuwe Safeguard Defenders rapport ontdekt dat een faciliteit in Parijs direct betrokken was bij minstens één illegale campagne om iemand te dwingen terug te keren naar China, en waarschijnlijk 80 andere heeft bijgestaan. Om een indruk te geven van de omvang van de inspanningen, vermeldde het rapport dat het Qintian Public Security Bureau in de provincie Zhejiang beweerde 135 overzeese Chinese diaspora te hebben ingehuurd om te helpen bij zijn missie.

De groep beweert ook dat de Chinese politie meer dan 230.000 Chinese “voortvluchtigen” “vrijwillig” naar het Chinese vasteland heeft doen terugkeren. In veel gevallen werd dit gedaan door te dreigen met het straffen van familieleden van de beschuldigden die nog in China wonen.

Wray legde uit dat Chinese communistische agenten, die zowel persoonlijk als via in Amerika ingehuurde gevolmachtigden optraden, zich systematisch bezighielden met “het lastigvallen, stalken, observeren en chanteren van mensen die ze gewoon niet mogen of die het niet eens zijn met het regime van Xi.”

“We hebben genoeg situaties gezien waar de Chinese regering, onder het mom van corruptiebestrijding, dat in wezen gebruikte als een middel om toezicht te houden. Er zijn situaties geweest waar ze afluisterapparatuur in auto’s van Amerikanen hebben geplaatst,” zei Wray.

“Het is een echt probleem en iets waar we ook met onze buitenlandse partners over praten, omdat we niet het enige land zijn waar dit is gebeurd.”

Tijdens een persbriefing op 6 december zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, dat de regering-Biden op de hoogte is van de bureaus en bezig is een oplossing te vinden voor de gevolgen van de fasciliteiten, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

“Nou, we zijn ons bewust van deze rapporten,” zei Price.

“Omdat dit niet niet alleen een fenomeen is in de Verenigde Staten, maar iets waar we over de hele wereld kennis van hebben genomen, blijven we bezorgd over de transnationale onderdrukking van de PRC. Wij nemen deze kwestie zeer serieus,” voegde hij eraan toe, waarbij hij het acroniem gebruikte voor de officiële naam van het regime, de Volksrepubliek China.

Tevens zei Price dat het niet verwonderlijk is dat de CCP dergelijke faciliteiten gebruikt als middel om haar macht over de Chinese diaspora uit te breiden, en dat dergelijke manoeuvres in lijn zijn met andere illegale activiteiten van het regime over de hele wereld.

“Het rapport beschrijft een deel van de transnationale onderdrukkingsinspanningen van de VRC waarbij VRC ambtenaren buiten hun grenzen individuen over de hele wereld intimideren, controleren en bedreigen, inclusief in de Verenigde Staten, om diegenen die kritiek op de regering hebben tot zwijgen te brengen,” zei Price.

“Het is belangrijk om op te merken dat, ook al verwijst u naar deze zogenaamde onofficiële politiebureaus, de onderliggende problemen die in deze rapporten naar voren komen helemaal niet nieuw zijn.”

Het ministerie van Justitie heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (7 december 2022): 2 More Secret CCP Police Stations Discovered in LA, New York: Report

Het Chinese leger wil Amerikaanse systemen ‘domineren’ en de VS internationaal verdringen: Rapport van het Pentagon

Het communistische regime van China ontwikkelt zijn leger om een oorlog tegen de Verenigde Staten te winnen door diens elektronische, informatie- en logistieke systemen te overweldigen, aldus een jaarverslag van het Pentagon.

De Chinese Communistische Partij (CCP) streeft ernaar “oorlogen te voeren en te winnen” tegen een “sterke vijand”, een term die het regime vaak gebruikt als eufemisme voor de Verenigde Staten, volgens het China Military Power Report van het Pentagon, dat op 29 november werd vrijgegeven. Daartoe breidt het regime zijn wereldwijde militaire aanwezigheid uit en past het technologieën en doctrines toe die erop gericht zijn te voorkomen dat de Verenigde Staten ingrijpen in iedere oorlog die het begint.

Uit het rapport, waarin de “manier van oorlogvoeren” van de CCP wordt onderzocht, blijkt dat het regime zijn op systemen gebaseerde oorlogsvoering verdubbelt en zijn “niet-oorlogszuchtige militaire activiteiten” opvoert om de Verenigde Staten te verzwakken zonder openlijke, kinetische conflicten.

Overheersing van informatie

De enorme militaire modernisering en uitbreiding van de CCP is geen geheim. Haar militaire vleugel, het Volksbevrijdingsleger (PLA), telt nu 2,2 miljoen militairen in actieve dienst en 660.000 paramilitairen, alsmede 340 schepen en onderzeeërs en meer dan 2800 vliegtuigen.

Ondanks haar omvang ontwikkelt de CCP de PLA om zich in te zetten op gebieden die traditioneel niet met strijd worden geassocieerd, zoals elektronische, informatie- en psychologische oorlogsvoering.

Militaire delegaties staan in formatie na de herdenking van de 110e verjaardag van de Xinhai-revolutie, die de Qing-dynastie omverwierp en leidde tot de oprichting van het communistische China, in Peking op 9 oktober 2021. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Het PLA beschouwt informatieoperaties (IO) als een middel om vroeg in een conflict informatiedominantie te bereiken, en blijft de omvang en frequentie van IO in militaire oefeningen uitbreiden,” zo staat in het rapport te lezen.

Een soortgelijke inspanning gericht op elektronische en informatieoorlogsvoering is de “multidomein precisieoorlogsvoering” (MDPW) van het regime, die tot doel heeft tegenstanders zoals de Verenigde Staten de toegang tot vitale regio’s en systemen te ontzeggen door gebruik te maken van geavanceerde technologie, zoals kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers, en om gerichte tegenaanvallen te lanceren op vitale Amerikaanse infrastructuur. Deze strategie voegt domeinen als elektronische en psychologische oorlogsvoering samen met traditionele oorlogsdomeinen, zoals capaciteiten op zee, te land, en in de lucht, om een holistisch kader voor oorlogsvoering te creëren.

Het rapport beschrijft de MDPW-strategie van de CCP als een “netwerkinformatiesysteem-van-systemen dat gebruik maakt van de vooruitgang in big data en kunstmatige intelligentie om snel belangrijke kwetsbaarheden in het operationele systeem van de VS te identificeren en vervolgens gezamenlijke krachten in verschillende domeinen te combineren om precisieaanvallen op die kwetsbaarheden te lanceren”.

Daartoe probeert het regime zijn strijdkrachten te “informatiseren” om een maximale samenhang tussen troepen en netwerksystemen te garanderen.

“Voorzitter Xi Jinping heeft de PLA opgeroepen een sterk geïnformatiseerde strijdmacht te creëren, die in staat is alle netwerken te domineren en de veiligheids- en ontwikkelingsbelangen van het land uit te breiden”, aldus het rapport.

“In militaire geschriften van de Volksrepubliek China wordt geïnformatiseerde oorlogsvoering omschreven als het gebruik van informatietechnologie om een operationeel systeem-van-systemen te creëren, dat de PLA in staat zou stellen informatie te verwerven, door te geven, te verwerken en te gebruiken tijdens een conflict om gezamenlijke militaire operaties uit te voeren op de grond, op zee, in de lucht, in de ruimte, in de cyberspace, en in het elektromagnetische spectrum.”

Volgens het rapport houdt deze strategie verband met een opkomende Chinese militaire doctrine die wordt omschreven als “systeemvernietigingsoorlog”, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de vernietiging van vitale systemen in plaats van aan de totale vernietiging van vijandelijke strijders. In de volgende oorlog, zo luidt de gedachte, zal de vernietiging van “militaire en kritieke infrastructuursystemen” even beslissend, zo niet doorslaggevender zijn dan het doden van strijders.

China mikt niet op de 2e plaats

Eén reden voor deze verandering in doctrine, afgezien van het doel om het relatieve technologische voordeel van de VS te overwinnen, is het scheppen van “internationale omstandigheden” die bevorderlijk zijn voor het streven van het regime om een “groot modern socialistisch land” op te bouwen, aldus het rapport.

De leiders van de CCP menen dat wereldwijde activiteiten, waaronder de groei van haar militaire aanwezigheid, bijdragen tot haar inspanningen om een “gunstig” internationaal klimaat te scheppen voor haar nationale verjongingsproject, waarmee zij de Verenigde Staten als belangrijkste supermacht ter wereld wil verdringen. Dergelijke inspanningen, aldus het rapport, omvatten de uitbreiding van de militaire en paramilitaire aanwezigheid van het regime overzee, alsmede de proliferatie van zijn eigen technologieën en daarmee verband houdende toeleveringsketens.

Daartoe stelt het rapport dat de CCP waarschijnlijk verschillende locaties overweegt voor nieuwe militaire bases en havens overzee om haar bereik uit te breiden en de internationale suprematie van de Verenigde Staten te betwisten.

“De Volksrepubliek China heeft waarschijnlijk onder meer Cambodja, Myanmar, Thailand, Singapore, Indonesië, Pakistan, Sri Lanka, de Verenigde Arabische Emiraten, Kenia, Equatoriaal-Guinea, de Seychellen, Tanzania, Angola, en Tadzjikistan overwogen als locaties voor militaire logistieke PLA-faciliteiten”, aldus het rapport.

Het uiteindelijke doel van de militaire ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van het regime, is de Verenigde Staten uit de Indo-Stille Oceaan te verdrijven, hen te verdringen als wereldsupermacht en de machtshefbomen te grijpen die nodig zijn om de controle over de gebeurtenissen in de wereld te vergroten.

“Binnen de context van China’s nationale strategie is het echter waarschijnlijk dat de Volksrepubliek China tegen het midden van de eeuw zal proberen een leger te ontwikkelen dat gelijk is aan—of in sommige gevallen superieur is aan—het Amerikaanse leger en dat van elke andere grootmacht die Peking beschouwt als een bedreiging voor zijn soevereiniteit, veiligheid, en ontwikkelingsbelangen”, aldus het rapport.

“Gezien de verreikende ambities van de CCP voor een verjongd China is het onwaarschijnlijk dat de partij zou streven naar een eindtoestand waarin de Volksrepubliek China militair inferieur zou blijven aan de Verenigde Staten of enige andere potentiële rivaal.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 december 2022): China’s Military Seeks to ‘Dominate’ American Systems, Displace US Internationally: Pentagon Report

Een blik in het plan van de CCP om Taiwan en daarna de wereld te veroveren

Nieuwsanalyse

Op een frisse zonnige dag in oktober verscheen de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, in vol militair tenue in een commandocentrum in het oosten van China en beval de militaire vleugel van het regime zich voor te bereiden op elke oorlog.

Hoewel een dergelijke oorlogszucht in de Chinese communistische diplomatie de norm is geworden, maakten de dreiging van een invasie van Taiwan en een langverwachte ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden de woorden nog krachtiger.

Slechts enkele dagen later had Xi een ontmoeting met Biden in Indonesië. Kort na het gesprek zei Biden dat er geen behoefte was aan een nieuwe Koude Oorlog en dat de Verenigde Staten vrede en stabiliteit met China in de Straat van Taiwan zouden nastreven.

De CCP kwam enkele uren later met een eigen verklaring waarin Xi werd geciteerd.

Vrede en stabiliteit tussen China en Taiwan zijn even onverenigbaar als water en vuur, aldus Xi, volgens het door de staat gecontroleerde propagandakanaal Global Times.

Een raket wordt gelanceerd vanaf een niet nader genoemde locatie in China op 4 augustus 2022. Het Chinese leger vuurde raketten af in de wateren bij Taiwan als onderdeel van zijn geplande oefeningen op 4 augustus (CCTV via AP).

Het was slechts de laatste verklaring van de CCP waarin de zogenaamde “separatistische” krachten in Taiwan met de dood worden bedreigd, een etiket dat Xi en zijn regime plakken op de president van Taiwan en vrijwel de gehele democratisch gekozen regering van het eiland.

De oorlogsretoriek die het communistische regime de laatste tijd bij elke gelegenheid verspreidt, wordt evenzeer geëvenaard door zijn militaire ontwikkeling. Een groeiend aantal deskundigen gelooft dat een invasie van Taiwan door de CCP niet alleen waarschijnlijk, maar zelfs onvermijdelijk is, en dat een dergelijke oorlog slechts één stap zou zijn op weg naar de verdringing van de Verenigde Staten als leider van de wereldorde.

James Fanell, regeringsmedewerker aan het Centrum voor Veiligheidsbeleid van Genève in Zwitserland en voormalig directeur inlichtingen en informatie-operaties voor de Amerikaanse Pacifische Vloot, legt uit dat de CCP een lang spel speelt.

“Door de voortdurende leiding van de afgelopen drie leiders van de Chinese Communistische Partij heeft de PRC [People’s Republic of China] een meer dan 20 jaar durend militair moderniseringsprogramma gevolgd”, aldus Fanell, die een acroniem gebruikt voor de officiële naam van communistisch China, de Volksrepubliek China.

De militaire vleugel van de CCP, het Volksbevrijdingsleger (PLA), had een tweeledig doel, zei hij: Taiwan innemen en Amerika van zijn plaats op het wereldtoneel verdrijven.

“Dit lopende moderniseringsprogramma van de PLA is gericht op ondersteuning van de strategische ambitie van de CCP om de Verenigde Staten uit de Indo-Pacific te verdrijven en uiteindelijk de PRC te herstellen in wat zij beschouwen als China’s rechtmatige positie als wereldleider”, aldus Fanell.

“Vandaag houdt dat in dat de wereldorde wordt geleid via alle hefbomen van de nationale macht, vooral op militair gebied, zowel conventioneel als nucleair.”

Het enige operationele vliegdekschip van China, de Liaoning (vooraan), vaart met andere schepen tijdens een oefening op zee in april 2018. (AFP via Getty Images)

Totale militaire superioriteit

Over de conventionele militaire opbouw eerder dit jaar zei Dakota Wood, een senior onderzoeksmedewerker bij The Heritage Foundation, een conservatieve denktank, dat China’s leger nu numeriek dat van de Verenigde Staten in bijna elk meetgebied in de schaduw stelt, en dat de CCP in elk conflict het voordeel heeft van talrijke systemen te land, ter zee en in de lucht.

“Getalsmatig is het zeer zorgwekkend,” zei Wood tijdens een interview van 18 oktober met NTD, een zustermediakanaal van The Epoch Times. “We hebben bijvoorbeeld minder dan 300 schepen in de Amerikaanse marine. Daarvan zijn er op een willekeurige dag 100 op zee. Van die 100 zijn er ongeveer 60 in de westelijke Stille Oceaan.”

“De Chinese marine alleen al telt 360 schepen,” voegde Wood eraan toe. “Dus, gewoon in aantallen, zelfs als onze schepen veel beter zijn dan de hunne, is het nog steeds een 6-tegen-1 nadeel.”

Fannell zei dat deze numerieke superioriteit het resultaat was van een inspanning die tientallen jaren in de maak was en waarbij vele CCP-leiders betrokken waren.

“De initiële focus van het militaire moderniseringsprogramma van de PRC begin jaren 2000 was grotendeels gericht op asymmetrische wapens, zoals antischipkruisraketten en ballistische raketten,” zei Fanell.

Dergelijke investeringen, zei Fanell, hielpen aanvankelijk om de “anti-interventie” strategie van het regime uit te bouwen. Deze strategie, die in het Westen gewoonlijk “anti-access/area-denial” wordt genoemd, was bedoeld om de Amerikaanse strijdkrachten de toegang tot de Indo-Pacific te ontzeggen en er zo voor te zorgen dat er geen westerse interventie mogelijk was voor een CCP-invasie van Taiwan of de gedwongen verwerving van andere geclaimde gebieden in de Zuid- en Oost-Chinese Zee.

“Gedurende de volgende 20 jaar gaf de Centrale Militaire Commissie van de PRC voorrang aan de opbouw van haar marine om de PLA een overmaat aan anti-toegangs- en gebiedsontzeggingstroepen te verschaffen,” zei Fanell, verwijzend naar het hoogste militaire orgaan van het regime.

“In die tijd zagen we dat de aandacht aanvankelijk uitging naar de opbouw van de onderzeebootstrijdkrachten van de PLA-marine en in het afgelopen decennium verschoof die aandacht naar de massaproductie van fregatten, destroyers, kruisers en amfibische oorlogsschepen met een groot dek. Het hoogtepunt van het moderniseringsprogramma van de marine werd belichaamd door de bouw van drie vliegdekschepen.”

Matrozen staan op het dek van de nieuwe type 055 guide missile destroyer Nanchang van de Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy terwijl het deelneemt aan een marineparade ter herdenking van de 70e verjaardag van de oprichting van China’s PLA Navy in de zee bij Qingdao, in het oosten van de provincie Shandong in China op 23 april 2019. (Mark Schiefelbein/AFP via Getty Images)

Tot deze schepen behoren de Type 075, een amfibisch aanvalsschip dat van vitaal belang is voor toekomstige missies om Taiwan te veroveren, en de Type 055, een zware kruiser die nu hypersonische kernraketten kan lanceren die gericht zijn op Amerikaanse vliegdekschepen die in de Indo-Pacific opereren. Volgens Naval News zou die bewapening de kruisers van de CCP tot “de zwaarst bewapende oorlogsschepen ter wereld” kunnen maken.

Deze nieuwe schepen en bewapening dienen dus om de marine van de CCP van louter numerieke superioriteit om te vormen tot een kwalitatief voordeel, dat niet alleen in staat is om de Verenigde Staten effectief af te schrikken van een conflict, maar ook om Amerikaanse troepen in een open gevecht te overwinnen met wapens van de volgende generatie.

Volgens Fanell is die ontwikkeling niet beperkt tot de Chinese marine, maar strekt ze zich ook uit tot de grond- en luchtmacht.

De DF-41 intercontinentale ballistische raketten met nucleair vermogen van China zijn te zien tijdens een militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China, op 1 oktober 2019. (GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Nucleaire Uitbraak

De CCP heeft gestaag gewerkt aan de uitbreiding en modernisering van haar kernwapenarsenaal in de driehoek te land, ter zee en in de lucht, en de ontdekking van meer dan honderd nieuwe raketsilo’s in de woestijnen van West-China in de afgelopen twee jaar, heeft de vrees voor een nieuwe poging van de communistische macht om de nucleaire terreur te verdubbelen weinig weggenomen.

De enorme uitbreiding van het nucleaire arsenaal van het regime, dat volgens het Pentagon tegen 2030 duizend wapens zal omvatten, is echter niet het enige probleem voor de Verenigde Staten. De drastische verbetering van de technologische kwaliteit van China’s wapens zou wel eens een nog grotere bedreiging kunnen vormen.

De nieuwe hypersonische en intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) van het regime, zoals de Dongfeng-41 (DF-41) van de CCP, beschikken over MIRV-systemen (multiple independently targetable reentry vehicle). Met deze systemen kan elke raket worden bewapend met meerdere kernkoppen (10 in het geval van de DF-41), die elk hun eigen doel kunnen treffen terwijl de raket in een baan om de aarde is.

Elk van de 1000 nieuwe kernwapens van de CCP zou dus wel 10 kernkoppen kunnen bevatten. Als de CCP dus al genoeg DF-41’s heeft gebouwd om al haar nieuw gebouwde silo’s te bevoorraden, zou zij haar voorraad kernkoppen veertien keer zo groot kunnen hebben gemaakt.

“In een tijdsbestek van 24 maanden bouwden de PLA Rocket Forces 350 nieuwe ICBM-silo’s in Centraal- en West-China,” zei Fanell. “Deze nieuwe silo’s moeten de DF-41 ICBM ondersteunen.”

“Aangezien elke raket tien onafhankelijk van elkaar te bestoken terugkeervoertuigen heeft, heeft deze ontwikkeling het nucleaire arsenaal van de PRC vergroot van ongeveer 250 kernkoppen tot meer dan 3500.”

Tot grote ergernis van westerse analisten is het echter onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoeveel kernwapens of kernkoppen het regime daadwerkelijk in zijn bezit heeft, omdat de CCP zijn nucleaire en conventionele raketten bij elkaar plaatst, zodat nieuwsgierige ogen nooit zeker kunnen weten of een silo een gewone of een nucleaire raket herbergt.

De situatie bracht admiraal Charles Richard, commandant van het Amerikaanse strategische commando, ertoe te verklaren dat het regime bezig was met een “strategische uitbraak” die het in staat zou stellen de eigen vermogens van de Verenigde Staten te evenaren en zelfs te overtreffen.

“Als ik ons niveau van afschrikking tegen China beoordeel, zinkt het schip langzaam,” zei Richard tijdens een toespraak eerder dit jaar.

“Het zinkt langzaam, maar het zinkt, omdat zij in wezen sneller capaciteit in het veld brengen dan wij.”

Militaire voertuigen met intercontinentale ballistische raketten DF-5B nemen deel aan een militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 1 oktober 2019. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Het was een grimmige inschatting, maar een die Fanell uiteindelijk onderschreef. Bovendien, waarschuwde Fanell, zou een dergelijke nucleaire uitbraak een voorbode kunnen zijn van een verandering in de militaire doctrine van het regime betreffende het gebruik van kernwapens in een conflict. De CCP hanteert formeel een beleid van geen eerste gebruik, wat betekent dat zij heeft gezworen geen nucleair conflict te initiëren en nooit kernwapens te gebruiken tegen niet-nucleaire staten.

“Deze ‘strategische doorbraak’ heeft tot gevolg dat het zogenaamde ‘no first use’-beleid van de PRC verschuift naar een ‘first use’-beleid, waarbij Peking kan dreigen met nucleaire chantage tegen de VS en haar bondgenoten om Taiwan te verdedigen,” aldus Fanell.

“Deze verandering is verreweg de meest destabiliserende militaire modernisering van de PRC tot nu toe, een die rechtstreeks van invloed zal zijn op de vrijheid van Taiwan, de regionale stabiliteit in de Indo-Pacific, en die zelfs het mondiale machtsevenwicht op korte en lange termijn zal verschuiven.”

Daartoe heeft de CCP consequent geweigerd deel te nemen aan gesprekken over nucleaire non-proliferatie en is zij, volgens de Amerikaanse defensiestrategie, uitdrukkelijk bezig haar eigen kernwapenarsenaal uit te breiden en te moderniseren met het doel de Verenigde Staten te bedreigen.

Daarnaast is de ambitie van de CCP om een multipolaire wereld te creëren met zichzelf in het centrum van de wereldgebeurtenissen van centraal strategisch belang om de Verenigde Staten te verdringen. Terwijl de Verenigde Staten oplossingen zoeken voor diplomatieke en militaire problemen om de status quo te handhaven, is de CCP niet van plan iets dergelijks te doen. Het regime wil de status quo vernietigen, niet behouden.

Luchtmachtminister Frank Kendall sprak hierover tijdens een toespraak in september.

“Een van de belangrijkste veranderingen is de nucleaire uitbraak van China,” zei Kendall.

“De enige natiestaat die [nu] de capaciteit, de middelen en de strategische intentie heeft om de Verenigde Staten als leider in de wereld echt te bedreigen … is China.”

De in eigen land gebouwde Taiwanese Indigenous Defense Fighters (IDF) nemen deel aan de live-fire, anti-landing Han Kuang militaire oefening, die een vijandelijke invasie simuleert, in Taichung, Taiwan op 16 juli 2020. (Reuters/Ann Wang)

‘De invasie zal komen’

Waarom al deze nieuwe bombast? Waarom de glimmende nieuwe militaire en nucleaire wapens? Het antwoord lijkt eenvoudig genoeg: De CCP is van plan om in de nabije toekomst overweldigend geweld te gebruiken en het eerste doelwit zal Taiwan zijn.

De CCP beweert dat Taiwan een malafide provincie van China is die met het vasteland moet worden verenigd, en weigert het gebruik van geweld uit te sluiten om dit doel te bereiken. Het leiderschap van de CCP heeft zelfs herhaaldelijk uitdrukkelijk met oorlog gedreigd.

Taiwan is echter nooit door de CCP gecontroleerd. Het eiland heeft sinds 1949 zelfbestuur en heeft een bloeiende democratische regering en markteconomie.

Washington erkent China diplomatiek maar onderschrijft de aanspraken van de CCP op Taiwan niet, terwijl het ook economische en juridische banden met Taipei onderhoudt waardoor het verplicht is de voor de verdediging van het eiland noodzakelijke wapens te leveren.

Veel van de zorgen van westerse analisten en strategen hebben zich dan ook toegespitst op de vraag hoe de Verenigde Staten en hun bondgenoten een steeds groter wordend PLA ervan kunnen weerhouden Taiwan op te slokken.

Maar sommigen geloven dat de invasie niet kan worden voorkomen, alleen bestreden.

De gepensioneerde luchtmacht brigadier Robert Spalding zei dat de spanning over de situatie tussen de CCP, Taiwan en de Verenigde Staten zou eindigen in een conflict, en dat het te laat was om een dergelijke uitkomst af te wenden.

“De situatie zal worden opgelost,” zei Spalding. “Zij zal worden opgelost wanneer de Chinezen Taiwan binnenvallen. Er is geen manier om dat af te schrikken.

“De oplossing is de invasie en de invasie zal plaatsvinden op een door China gekozen tijdstip. We kunnen op dit moment niets doen om die tegen te houden.”

Daartoe zei Spalding dat het militaire en buitenlandse beleid van de CCP ten aanzien van de Verenigde Staten er duidelijk op gericht is Washington ervan te weerhouden een dergelijk conflict aan te gaan ter verdediging van Taiwan. Ongeacht de uitkomst, aldus Spalding, zou een dergelijke oorlog een wereldwijde catastrofe en wellicht een kernoorlog tot gevolg hebben.

Hoe dan ook, het regime was vastbesloten de democratische levenswijze van Taiwan met geweld te vernietigen, aldus Spalding, die ook een bijdrage levert aan The Epoch Times. Het leiderschap van de CCP was slim genoeg om te begrijpen dat het vrije Taiwanese volk zich nooit vrijwillig zou verenigen met het communistische China.

“Ze zullen hun militaire macht niet opgeven als het erom gaat Taiwan in te nemen,” zei hij.

“Ze denken dat dat de enige manier is om hereniging te krijgen.”

En in dat opzicht heeft het regime waarschijnlijk gelijk, aldus Spalding. Taiwan is de meest bloeiende democratie van Azië, met een markteconomie van wereldklasse en een bevolking die ruime burgerlijke en politieke vrijheden geniet.

“Er is geen enkele manier om het Taiwanese volk er met vreedzame middelen van te overtuigen zich bij China aan te sluiten na wat zij Hongkong hebben aangedaan,” zei hij, verwijzend naar de brute onderdrukking door Peking van het Aziatische financiële centrum.

“Het is uitgesloten dat de Taiwanese bevolking onder het juk van de Chinese Communistische Partij wil komen,” voegde hij eraan toe.

“Iedereen heeft zijn ogen wijd open. De enige vraag is wanneer die invasie zal plaatsvinden.”

De Amerikaanse president Joe Biden ontmoet de Chinese leider Xi Jinping in de marge van de G20-top in Bali, Indonesië, op 14 november 2022. (Kevin Lamarque/Reuters)

VS moet nieuwe koude oorlog erkennen

Ten aanzien van Taiwan en de onvermijdelijkheid van een catastrofaal conflict nam Fanell een hoopvoller standpunt in, omdat hij van mening was dat het afschrikken van een dergelijke oorlog nog steeds mogelijk was, hoewel daarvoor onmiddellijke en krachtige actie van de Verenigde Staten nodig was.

“Om deze dreiging het hoofd te bieden, moeten de Verenigde Staten eerst erkennen dat de dreiging bestaat en dat deze de agenda van de ‘hele regering’ moet domineren, ongeacht welke politieke partij aan de macht is,” zei Fanell.

“Op militair gebied moeten de VS hun nationale veiligheidsstrategie herprioriteren en niet meer uitgaan van samenwerking en concurrentie met de PRC, maar van oorlog tegen de CCP, die in een koude oorlog met de VS verwikkeld is”.

Daartoe riep Fanell het Congres op een wetsvoorstel aan te nemen om de Amerikaanse marine uit te breiden tot ten minste 355 gevechtsschepen, eenzelfde soort massale uitbreiding die werd bereikt door wetgeving in 1940, toen de Verenigde Staten hun maritieme macht uitbreidden om de keizerlijke Japanse marine in de Tweede Wereldoorlog te verslaan.

Op dezelfde manier, zei hij, moeten de Verenigde Staten Taiwan, Japan, en hun andere bondgenoten verder bewapenen met wapens die in staat zijn de PLA-vloten tot zinken te brengen. Hoewel veel van die verkopen al door het Congres zijn goedgekeurd, merkte hij op dat bureaucratische rompslomp en voorschriften de wapenstroom zodanig vertragen dat bestellingen van Taiwan nu in sommige gevallen het eiland pas over jaren zullen bereiken.

“De bureaucratische rompslomp moet opzij worden gezet en de munitie moet beginnen te stromen, zelfs in dit jaar,” zei Fanell.

Uiteindelijk, zei Fanell, was de CCP in oorlog met de Verenigde Staten, zij het een koude oorlog. En er is geen hoop dat de Verenigde Staten die oorlog kunnen winnen of een wereldconflict kunnen voorkomen als zij niet toegeven dat er een nieuwe koude oorlog bestaat.

Alleen door zijn eigen expansie en modernisering, aldus Fanell, zouden de Verenigde Staten kunnen hopen hun plaats als leider van de vrije wereld te behouden.

“Uiteindelijk moeten de VS zowel conventionele als nucleaire strijdkrachten opbouwen, samen met een gecombineerde commando- en controlestructuur voor die strijdkrachten,” zei Fanell.

“[Dat is nodig] om de leiders van de CCP terug te dwingen naar de ‘tekentafel’ om het succes van elke poging om Taiwan binnen te vallen of een andere militaire expansiedaad te ondernemen, te heroverwegen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 december 2022): Inside the CCP’s Plan to Conquer Taiwan and Then the World

VS verbiedt Huawei, ZTE-telecomapparatuur wegens bedreiging van de nationale veiligheid

Amerikaanse regelgevers hebben een verbod ingesteld op elektronische apparatuur van verschillende grote Chinese technologiebedrijven met als argument dat de nationale veiligheid in het gedrang komt.

De Federal Communications Commission (FCC) heeft op 25 november nieuwe regels aangenomen die de invoer of verkoop verbieden van Chinese communicatieapparatuur die een onaanvaardbaar risico vormt voor de nationale veiligheid.

De nieuwe regels verbieden de invoer of verkoop in de Verenigde Staten van apparatuur van de Chinese telecombedrijven Huawei en ZTE. Het besluit verbiedt ook telecommunicatieapparatuur en videobewakingsapparatuur van Hytera, Hikvision en Dahua en de dochterondernemingen of filialen van deze bedrijven.

De FCC concludeerde unaniem dat de producten een “onaanvaardbaar risico vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten of de veiligheid van personen in de Verenigde Staten”, aldus een verklaring.

“De FCC zet zich in om onze nationale veiligheid te beschermen door ervoor te zorgen dat onbetrouwbare communicatieapparatuur niet wordt toegestaan voor gebruik binnen onze grenzen, en we zetten dat werk hier voort,” zei voorzitster Jessica Rosenworcel.

“Deze nieuwe regels zijn een belangrijk onderdeel van onze lopende acties om het Amerikaanse volk te beschermen tegen bedreigingen van de nationale veiligheid op het gebied van telecommunicatie.”

Producten van de bedrijven zullen niet worden toegestaan voor import, marketing of verkoop totdat de FCC de maatregelen goedkeurt die de bedrijven hebben genomen om te verhelpen hoe hun producten kunnen worden gebruikt tegen het nationaal belang.

In 2018 stemde het Congres ervoor om alle federale agentschappen te verbieden producten van de vijf genoemde bedrijven te kopen. De nieuwe regels zullen de “Covered List” van de FCC van verboden producten uitbreiden en wijzigen om te voorkomen dat particuliere organisaties de items de Verenigde Staten binnenbrengen.

“Vandaag neemt de FCC een ongekende stap om onze communicatienetwerken te beschermen en de nationale veiligheid van Amerika te versterken,” zei FCC-commissaris Brendan Carr.

“Ons unanieme besluit komt voort uit de eerste keer in de geschiedenis van de FCC dat we hebben gestemd voor een verbod op het verlenen van vergunningen voor communicatie- en elektronische apparatuur op basis van overwegingen van nationale veiligheid.  En we nemen deze maatregel met de brede, tweepartijdige steun van het leiderschap van het Congres.”

Het besluit van vrijdag implementeert eisen uit de Secure Equipment Act van 2021, die afgelopen november door president Joe Biden werd ondertekend en als wet werd aangenomen, aldus de FCC.

Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben allemaal verklaard dat het gebruik van Huawei-telecommunicatieapparatuur, met name in 5G-netwerken, aanzienlijke veiligheidsrisico’s oplevert voor de infrastructuur. Amerikaanse ambtenaren en deskundigen hebben ook alarm geslagen dat de banden van het bedrijf met de Chinese communistische partij betekenen dat haar producten kunnen worden gebruikt om Amerikanen te bespioneren of het vrije verkeer van gegevens wereldwijd te verstoren.

“Dit is het hoogtepunt van een inspanning van beide partijen die meerdere presidentiële en FCC-administraties omvat, en het zal helpen om Amerikanen veiliger te maken door te voorkomen dat vijandige regeringen hun technologie-export gebruiken om voet aan de grond te krijgen in onze netwerken,” zei FCC-commissaris Nathan Simington.

“Maar terwijl we deze overwinning vieren, mogen we niet vergeten dat ons werk om ons land te beveiligen tegen onveilige en onbetrouwbare apparatuur nog maar net begonnen is. Naast het verbieden van apparatuur van onbetrouwbare staatsbedrijven, zoals we hier hebben gedaan, moeten we de verspreiding van onveilige apparaten meer in het algemeen aanpakken.”

De Epoch Times heeft de Chinese bedrijven om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): US Bans Huawei, ZTE Telecom Equipment Citing Threats to National Security

Biden, Xi houden ‘zeer harde’ gesprekken over Taiwan, mensenrechten, concurrentie

President Joe Biden had op 14 november een ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping in hun eerste persoonlijke ontmoeting tijdens Biden’s presidentschap. Zij bespraken de toekomst van Taiwan, de mensenrechten in China en de mondiale concurrentie, maar leken over geen van de kwesties nieuwe wegen in te slaan.

“We hadden een open en eerlijk gesprek over onze bedoelingen en onze prioriteiten”, zei Biden na de ontmoeting, die plaatsvond in de marge van de G20-top in Bali, Indonesië.

“Hij was duidelijk, en ik was duidelijk, dat we de Amerikaanse belangen en waarden zullen verdedigen, de universele mensenrechten zullen bevorderen, en zullen opkomen voor de internationale orde, waarbij we nauw zullen samenwerken met onze bondgenoten en partners.”

Biden vertelde Xi dat de Verenigde Staten “krachtig zullen blijven concurreren” met China door te investeren in binnenlandse productie en bondgenoten, aldus een verklaring van het Witte Huis.

Biden legde Xi ook uit dat China en de Verenigde Staten zouden moeten samenwerken op het gebied van transnationale uitdagingen, waaronder klimaatverandering, economische instabiliteit en bescherming van gezondheid en voedsel.

Witte Huis journalist aangevallen

Even voordat Biden en Xi hun gesprek zouden voeren, riep een tv-producer van het Witte Huis een vraag naar Biden, waarin hij vroeg of de president zijn bezorgdheid zou uiten over de Chinese mensenrechtenschendingen in Xinjiang en elders. Een lid van de Chinese delegatie greep de journaliste onmiddellijk vast en duwde haar naar de uitgang in een poging haar met geweld uit de kamer te verwijderen. Medewerkers van het Witte Huis grepen fysiek in en zeiden dat de vrouw mocht blijven.

Verslaggever Sebastian Smith van AFP Witte Huis maakte een reisverslag met details over de kwestie.

“Net aan het einde, toen we naar buiten werden geleid, riep de producer van de pool TV naar president Biden met de vraag of hij de mensenrechten ter sprake zou brengen tijdens de gesprekken,” schreef Smith. “Onmiddellijk rukte een man van Chinese zijde (hij droeg een wit COVID-masker met een Chinese vlag erop) de producer aan de rugzak naar achteren. Ze verloor haar evenwicht zonder te vallen en werd naar de deur geduwd. Twee medewerkers van het Witte Huis grepen in en zeiden dat de producente met rust moest worden gelaten.”

Het incident is het laatste in fysiek agressieve incidenten door diplomatiek personeel van de Chinese Communistische Partij (CCP). Vorige maand grepen leiders van de Chinese ambassade in Manchester, Engeland, waaronder consul-generaal Zheng Xiyuan, een demonstrant voor de rechten van Hongkong van de stoep, sleepten hem naar het consulaire terrein, sloegen hem en trokken zijn haar uit.

Hongkongers die een manifestatie hielden, werden het Chinese consulaat binnengesleurd en geslagen door het personeel in Manchester, Engeland, op 16 oktober 2022. (Screenshot van Hong Kong Indigenous Defense Force)

Uiteenlopende discussiepunten over rechten, Taiwan

Na de ontmoeting reageerde Biden op een vraag over Xi’s toenemende gebruik van dergelijke autoritaire tactieken. Biden zei dat Xi dezelfde was als altijd.

“Ik vond hem niet meer confronterend of meer verzoenend,” zei Biden over Xi. “Ik vond hem zoals hij altijd is geweest: direct en recht door zee.

“We waren erg bot tegen elkaar over punten waar we het niet eens waren of waar we onzeker waren over elkaars standpunt.”

Het Witte Huis verklaarde met name dat Biden zijn bezorgdheid uitte over de mensenrechtenschendingen door de CCP in Xinjiang, Tibet en Hong Kong, hoewel de CCP in haar verslag van de ontmoeting geen melding maakte van enige discussie over mensenrechten.

Ook was er kennelijk onenigheid over de kwestie Taiwan, dat volgens de CCP een corrupte provincie van China is die met het vasteland moet worden verenigd.

Biden zei dat de Verenigde Staten vastbesloten is om vreedzame betrekkingen tussen China en Taiwan te onderhouden en dat noch Washington noch Peking moeten proberen om eenzijdig de status quo met betrekking tot Taiwan te wijzigen.

In plaats van vrede en stabiliteit te bevorderen, zei de CCP in haar verslag van de bijeenkomst dat er geen vrede mogelijk is met een onafhankelijk Taiwan.

“Vrede en stabiliteit tussen China en Taiwan en onafhankelijkheid van Taiwan zijn even onverenigbaar als water en vuur.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 november 2022): Biden, Xi Hold ‘Very Blunt’ Talks on Taiwan, Human Rights, Competition

 

Xi beveelt leger zich voor te bereiden op oorlog, onthult nieuwe hypersonische raket

De leider van de Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, beveelt het Chinese leger om zich grondig voor te bereiden op oorlog, zelfs nu het regime zijn nieuwste hypersonische wapen onthult.

Xi zei dat de militaire tak van de partij moet trainen voor elke oorlog en voorbereid moet zijn op onvoorziene conflicten.

Hij zei dat het leger al zijn energie moet wijden aan de paraatheid voor gevechten en moet werken aan “het vergroten van zijn vermogen om te vechten en te winnen”, aldus de Chinese staatsmedia Xinhua.

Het leger “moet het idee van de partij uitvoeren om het leger in het nieuwe tijdperk te versterken”, zei Xi, een term voor de visie van de CCP op een nieuw historisch tijdperk waarin China de leidende macht in de wereld is.

Xi maakte zijn opmerkingen tijdens een inspectie op 8 november van het gezamenlijke operationele commandocentrum van de Centrale Militaire Commissie, het hoogste defensieorgaan van China, waarvan hij voorzitter is.

De inspectie viel samen met een oorlogszuchtige vertoning tijdens de vierde jaarlijkse luchtshow van het regime, waarbij het voor het eerst zijn meest geavanceerde gevechtsvliegtuig publiekelijk toonde en een nieuwe hypersonische raket onthulde die kennelijk bedoeld is om de Amerikaanse strijdkrachten aan te vallen.

Ook werd het meest geavanceerde vliegtuig van het regime getoond, de J-20 stealth jager. Er is weinig bekend over de J-20, behalve dat het een kloon lijkt te zijn van de Amerikaanse F-35, waarschijnlijk gemaakt met gestolen ontwerptechnologieën. Het blijft onduidelijk of het Chinese leger het toestel in een universele rol zal gebruiken, zoals de Verenigde Staten de F-35 gebruiken, of dat het zich zal specialiseren in één bepaald domein, zoals luchtsuperioriteit.

Het vliegtuig kwam in 2017 in dienst en hoewel er nog veel onbekend is over de mogelijkheden en het gebruik ervan, hebben Amerikaanse strijdkrachten er al een ontmoeting van dichtbij mee gehad.

“We hadden onlangs, ik zou het geen gevecht willen noemen, maar we kwamen met onze F-35’s relatief dicht bij de J-20’s in de Oost-Chinese Zee en waren relatief onder de indruk van het commando en de controle die bij de J-20’s hoorden,” zei Gen. Kenneth Wilsbach, commandant van de Pacific Air Forces, tijdens een interview op 14 maart met het Mitchell Institute for Aerospace Studies.

Het regime gebruikte de luchtshow ook om zijn nieuwste wapen, een exportversie van de YJ-21 hypersonische raket, te onthullen.

De YJ-21, gewoonlijk aangeduid als de Eagle Strike 21, heeft een gevechtsbereik van meer dan 1.200 mijl en kan vliegen met snelheden van meer dan Mach 12. Het systeem, dat een “carrier killer” wordt genoemd, lijkt ontworpen om Amerikaanse vliegdekschepen in de Indo-Pacific aan te vallen.

Hoewel de twee getoonde raketten luchtlanceersystemen waren—dat wil zeggen, ontworpen voor gebruik door vliegtuigen—werd de raket tijdens de test in april vanaf zee gelanceerd. Toen werd een versie van de raket gelanceerd vanaf een verticaal systeem op een Type 055 destroyer, een van China’s meest geavanceerde oorlogsschepen. Destijds meldde Naval News dat de inzet van de raket van de Type 055 “de zwaarst bewapende oorlogsschepen ter wereld” zou maken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 november 2022): Xi Orders Military to Prepare for War, Unveils New Hypersonic Missile

China voert ‘onbeperkte oorlogsvoering’ om VS te verdringen: Spalding

Het communistische regime van China voert een doctrine van onbeperkte oorlogsvoering tegen de Verenigde Staten in een poging de VS te ondermijnen en uiteindelijk te verdringen, zo blijkt uit een documentaire over de gepensioneerde Amerikaanse luchtmachtbrigadier Robert Spalding.

De onderzoeksfilm “The Final War: The 100-Year Plot to Defeat America” van Epoch Times volgt Spalding en Epoch Times-journalist Joshua Philipp bij hun onderzoek naar de pogingen van de Chinese Communistische Partij (CCP) om Amerika ten val te brengen.

De sleutel tot deze inspanningen, aldus Spalding, is de doctrine van de CCP van onbeperkte oorlogsvoering, waarmee het regime de academische wereld, de economie, de diplomatie, de media, en de technologie bewapent om militaire doelen te bereiken zonder meer conventionele militaire middelen.

“Unrestricted warfare is een doctrine voor de manier waarop de Chinese Communistische Partij oorlog voert, die in veel opzichten fundamenteel verschilt van de manier waarop westerse samenlevingen oorlog voeren”, aldus Spalding, die ook een bijdrage levert aan Epoch Times.

Terwijl westerse landen militair geweld doorgaans beschouwen als een middel om politieke doelen te bereiken, zei Spalding, gebruikt de CCP politieke en andere middelen om een militaire overwinning op de Verenigde Staten te behalen zonder een schot te lossen.

“Onze infrastructuur, vooral onze digitale infrastructuur, is zeer onveilig en niet veerkrachtig, waardoor het een zeer gevaarlijke kwetsbaarheid is tegenover China,” zei Spalding.

“Ze zijn in staat om de verbondenheid [tussen landen] te benutten … om hun doelen te bereiken zonder hun toevlucht te hoeven nemen tot geweld.”

Dit vormt een unieke uitdaging voor de Verenigde Staten en gelijkgestemde democratische staten, aldus Spalding. Het open karakter van dergelijke samenlevingen maakt hun economische, politieke, en mediasystemen aangeboren kwetsbaar voor CCP-propaganda, diefstal van intellectuele eigendom en dwang.

In een dergelijk scenario, aldus Spalding, is de enige weg die de Verenigde Staten naar de overwinning kunnen bewandelen het ontkoppelen en afsnijden van de toegang van het regime tot de Amerikaanse markten, media, en zelfs de academische wereld.

“Er is geen manier om onbeperkte oorlogvoering tegen te gaan of te winnen wanneer je een Chinese Communistische Partij hebt die toegang heeft tot elk deel van de Amerikaanse samenleving, of dat nu politiek, academisch, zakelijk, [of] financieel is,” zei Spalding.

“Als ze toegang hebben tot de Amerikaanse samenleving, dan zullen ze die toegang gebruiken om de Amerikaanse samenleving te ondermijnen. De enige manier om succesvol te zijn … is om hun toegang tot de Amerikaanse samenleving te elimineren.”

Spalding, die voorheen werkzaam was als senior directeur voor de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, zei dat de CCP niet vreedzaam kan samenleven met de Verenigde Staten omdat de waarden van de Verenigde Staten—vrijheid, vrije meningsuiting en meerpartijenbestuur—noodzakelijkerwijs haaks staan op communistische overheersing.

Final War werd voor het eerst vertoond op 13 oktober tijdens een evenement gesponsord door The Heritage Foundation, een conservatieve denktank. Een officiële releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Spalding zei dat hij hoopte dat het Chinese volk ooit toegang zou krijgen tot dergelijke films, en dat de Verenigde Staten na de ontkoppeling van de CCP dergelijke informatie misschien naar het vasteland zouden kunnen brengen.

“Als we eenmaal veilige grenzen met China hebben vastgesteld, denk ik dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten moeten beginnen te zoeken naar manieren om een alternatief verhaal aan het Chinese volk door te geven om hen te helpen begrijpen dat de waarheid die zij krijgen niet noodzakelijkerwijs de hele waarheid of zelfs helemaal niet de waarheid is”, aldus Spalding.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 november 2022): China Is Engaging in ‘Unrestricted Warfare’ to Supplant US: Spalding

EU-leiders verstevigen standpunt tegenover China en willen technologische afhankelijkheid doorbreken

Leiders van de Europese Unie hebben deze week gezamenlijk hun bezorgdheid geuit over de toenemende Europese economische afhankelijkheid van China.

De dienst buitenlands beleid van de EU zei in een voorbereide verklaring dat het communistische leiderschap van China moet worden beschouwd als een rivaal die “een alternatieve visie op de wereldorde” propageert.

De verhardende houding van de Europese leiders tegenover China komt voort uit de toenemende bezorgdheid dat de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, het land in een veel autoritairdere richting stuurt.

Xi hield op 16 oktober een toespraak waarin hij heeft gezworen nooit af te zien van het gebruik van geweld tegen Taiwan, dat volgens hem deel uitmaakt van China, en hij heeft ook opgeroepen tot grotere veiligheidsmaatregelen in China’s reeds immense staatscontroleapparaat.

Verwacht wordt dat hij deze maand een historische derde ambtstermijn krijgt, waarmee zijn heerschappij binnen de CCP op de tweede plaats komt na die van Mao Zedong.

EU-leiders willen de afhankelijkheid van China doorbreken

De EU-leiders zijn steeds meer op hun hoede voor de CCP sinds februari, toen Xi een “grenzeloos” samenwerkingsverband aankondigde met de Russische leider Vladimir Poetin, kort voordat deze het bevel gaf Oekraïne binnen te vallen.

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft veel leiders in de EU gedwongen om meer rekening te houden met de afhankelijkheid van hun landen, aangezien een groot deel van de Europese gastoevoer uit Rusland komt. De EU-leiders menen nu dat zij één front moeten vormen om te voorkomen dat een soortgelijke situatie zich met China zal voordoen.

“In het geval van China gaat het om het risico van afhankelijkheid van technologieën en grondstoffen”, zei EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Zij voegde eraan toe dat de EU haar les uit Rusland heeft geleerd en zich zal inspannen om de productiecapaciteit van vitale technologieën te verhogen en de toeleveringsketens te verleggen naar meer betrouwbare leveranciers.

De Finse premier Sanna Marin hield buiten een vergadering in Brussel een soortgelijk betoog en zei dat de EU ervoor moet zorgen dat haar levering van cruciale technologieën niet door de CCP wordt gegijzeld zoals Rusland dat met gas heeft gedaan.

“Dat betekent niet dat er geen economische betrekkingen met China kunnen zijn, maar wel dat we niet dat soort strategische en kritische afhankelijkheden moeten opbouwen in een autoritair land,” zei Marin.

“Ik denk dat technologie hier de sleutel is. Vandaag is dit misschien nog geen probleem, maar in de toekomst zeker wel.”

Marin voegde eraan toe dat de EU in plaats daarvan sterkere samenwerking tussen democratische landen zou moeten bevorderen.

Expansie door de CCP wekt bezorgdheid over havenovereenkomsten

De discussie van de EU-leiders over de strategische problemen met de CCP volgt op een initiatief vanuit de Duitse regering om bepaalde aspecten van de handelsbetrekkingen tussen Duitsland en China te herzien.

De Duitse regeringscoalitie overweegt momenteel of zij het Chinese staatsbedrijf Cosco al dan niet zal toestaan gedeeltelijke controle te verwerven over een haventerminal in Hamburg, aan de kust van de Noordzee.

De Duitse regering is momenteel verdeeld over deze kwestie, die een soort windwijzer is geworden voor hoe ver Duitsland bereid is te gaan om zijn grootste handelspartner harder aan te pakken.

China heeft een aantal diepwaterhavens in het buitenland opgekocht als onderdeel van zijn inspanningen om de wereldwijde scheepvaartroutes onder controle te krijgen en om het bereik van zijn marine te vergroten. Een van die havens bevindt zich op de Salomonseilanden. Een andere ligt in Griekenland.

In tegenstelling tot die twee havens zou de overeenkomst met Hamburg er evenwel niet toe leiden dat China een meerderheidsaandeel in de hele haven krijgt.

De Franse president Emmanuel Macron zei hierover dat de eerdere besluiten van de EU om de verkoop van vitale infrastructuur aan China toe te staan “strategische fouten” waren.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 oktober 2022): EU Leaders Harden Position on China, Move to Break Technology Dependency

Antony Blinken: China “blijft genocide en misdaden tegen de mensheid plegen”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft op 12 april de Chinese Communistische Partij (CCP) ervan beschuldigd in het jaar 2021 verder te zijn gegaan met het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

“De Chinese regering gaat door met het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang, tegen overwegend islamitische Oeigoeren, naast andere minderheidsgroepen,” zei Blinken.

Blinken maakte de opmerkingen tijdens een briefing ter gelegenheid van de publicatie van de nieuwste editie van de Country Reports on Human Rights Practices, een jaarlijks rapport gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken over mensenrechtenkwesties in 198 landen over de hele wereld.

Blinken zei dat de wereld geconfronteerd wordt met een “recessie van de democratie” en noemde de massale repressie- en genocidecampagne van de CCP een belangrijk voorbeeld van groeiend autoritarisme.

In het rapport wordt het regime ook omschreven als een “autoritaire staat” en wordt gezegd dat allerlei etnische en religieuze minderheden nog steeds worden vervolgd op het Chinese vasteland en in de door het regime bezette gebieden.

“Genocide en misdaden tegen de menselijkheid hebben zich in de loop van het jaar voorgedaan tegen overwegend islamitische Oeigoeren en leden van andere etnische en religieuze minderheidsgroepen in Xinjiang,” aldus het rapport.

“Deze misdaden gingen door en omvatten: de willekeurige opsluiting of andere ernstige vrijheidsberoving van meer dan een miljoen burgers; gedwongen sterilisatie, gedwongen abortussen en meer restrictieve toepassing van het geboortebeperkingsbeleid van het land; verkrachting; marteling van een groot aantal willekeurig opgesloten personen; dwangarbeid; en draconische beperkingen van de vrijheid van godsdienst of overtuiging, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van beweging.”

In het rapport wordt met name geconstateerd dat het optreden van de CCP tegen politieke tegenstanders en religieuze minderheden zich tot ver buiten de grenzen van China uitstrekt en een transnationale inspanning omvat om buitenlandse regeringen onder druk te zetten om personen die uit China zijn gevlucht naar China terug te sturen.

Volgens het rapport maakt het regime met name misbruik van het “red notice”-systeem van Interpol, dat wordt gebruikt om internationale arrestatiebevelen uit te vaardigen, door valse aanklachten naar de internationale politie te sturen in de hoop dat landen politieke tegenstanders onder dwang naar China repatriëren, waar zij gevangen kunnen worden gezet.

In het rapport wordt ook verwezen naar een aparte studie van Amnesty International uit 2021, waaruit blijkt dat de CCP alleen al in 2020 waarschijnlijk duizenden personen heeft geëxecuteerd. Volgens het rapport hield het regime zich systematisch bezig met willekeurige detenties, gedwongen verdwijningen en moorden.

“Talloze voormalige gevangenen en gedetineerden meldden dat ze werden geslagen, verkracht, onderworpen aan elektrische schokken, gedwongen om urenlang op krukken te zitten, opgehangen aan de polsen, beroofd van slaap, gedwongen gevoed, gedwongen om medicijnen te nemen tegen hun wil, en anderszins werden onderworpen aan fysieke en psychologische mishandeling,” aldus het rapport.

“Hoewel de gevangenisautoriteiten gewone gevangenen mishandelden, kozen ze naar verluidt politieke en religieuze dissidenten uit voor een bijzonder wrede behandeling.”

Tot de meest geviseerde groepen behoorden volgens het rapport de beoefenaars van Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, een meditatiepraktijk die geworteld is in de morele principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Deze discipline werd in de jaren negentig steeds populairder, met als resultaat dat er naar schatting tot 100 miljoen mensen waren die deze discipline beoefenden. Het communistische regime, dat dit als een bedreiging beschouwde, startte in 1999 een uitgebreide vervolgingscampagne tegen aanhangers van Falun Gong, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Volgens het rapport worden religieuze groeperingen, en “in het bijzonder beoefenaars van Falun Gong”, door de CCP opgejaagd en vaak zonder opgaaf van reden vastgehouden en gemarteld.

In het rapport worden verschillende specifieke gevallen genoemd, waaronder dat van Ren Haifei, een Falun Gong beoefenaar die sinds 2020 zonder proces en zonder aanklacht wordt vastgehouden.

“Ren werd gearresteerd zonder aanhoudingsbevel, opgenomen in het ziekenhuis voor ernstige verwondingen opgelopen na zijn eerste arrestatie, en na zijn vrijlating uit het ziekenhuis opnieuw in hechtenis genomen in het Dalian Yaojia detentiecentrum, waar hij is gebleven,” aldus het rapport.

Ren’s vrouw, Wang Jing, die in de Verenigde Staten woont, vertelde The Epoch Times eerder dat ze pas via Minghui.org, een website die dergelijke zaken volgt, te weten kwam over de ongegronde arrestatie van haar man. Ze nam contact op met de rechter die verantwoordelijk is voor de zaak van haar man, Jin Hua, om een petitie in te dienen voor de vrijlating van haar man. Bij het horen van haar pleidooi, dreigde Jin om haar ook te arresteren.

“Doe wat je wilt,” zei Jin tegen Wang. “Kom terug naar China, en ik stop jou ook in de gevangenis.”

In het rapport van het State Department wordt opgemerkt dat Ren eerder van 2001 tot 2008 door de CCP gevangen is gezet wegens deelname aan vreedzame protesten en het beoefenen van Falun Gong.

In het rapport wordt ook vastgesteld dat de CCP advocatenvergunningen heeft ingetrokken van advocaten die online kritiek hadden op de CCP of die Falun Gong beoefenaars en dissidenten verdedigden.

In het rapport wordt vastgesteld dat “sluipend autoritarisme” een wereld creëert waar “mensenrechten en democratie worden bedreigd” en “waar regeringen ten onrechte politieke tegenstanders, activisten, mensenrechtenactivisten of journalisten gevangen hebben gezet, hebben gemarteld of zelfs hebben gedood”.

“De Verenigde Staten zullen steun blijven verlenen aan diegenen in de wereld die strijden voor menselijke waardigheid en vrijheid”, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 april 2022): China ‘Continues to Commit Genocide and Crimes Against Humanity’: Blinken

Japan’s verdediging van Taiwan is een antwoord op “dodelijke bedreiging” van de CCP, zegt deskundige

Japan kondigde eerder deze maand aan dat het 500 tot 600 militairen zal inzetten op het zuidwestelijke eiland Ishigaki, dat dicht bij Taiwan ligt, in een stap die volgens deskundigen het engagement van het land zal versterken om Taiwan te verdedigen tegen agressie van de Chinese Communistische Partij (CCP).

De ontwikkeling maakt ook deel uit van een grotere verschuiving in het Japanse beleid naar meer internationale militaire samenwerking om de CCP tegen te gaan, aldus deskundigen.

De nieuwe eenheden, die naar verwachting in 2022 operationeel zullen zijn, zullen worden samengesteld uit verschillende elementen van de Japanse Zelfverdedigingsmacht (SDF) en zullen zowel grond-schipraketten als grond-luchtraketten bevatten.

“Ik denk dat, terwijl de Japanse regering de mentaliteit van ‘zelfverdediging’ handhaafde, daar altijd de gedachte aan ten grondslag heeft gelegen dat als Noord-Korea of China, of Rusland in mindere mate, agressief zouden optreden, deze positie vrij snel zou veranderen,” vertelde een voormalige hoge ambtenaar van het Australische ministerie van Defensie die bekend is met het Japanse defensiebeleid aan The Epoch Times op voorwaarde van anonimiteit.

Na zijn nederlaag in de Tweede Wereldoorlog werd Japan gedwongen een grondwet te aanvaarden die oorlog verbood als middel om internationale geschillen te beslechten. Sinds de goedkeuring van de grondwet in 1947 is het Japanse leger alleen georganiseerd en ingezet als zelfverdedigingsmacht. In 2014 heeft de Japanse regering de bepaling echter geherinterpreteerd om haar strijdkrachten de mogelijkheid te geven ook haar naaste bondgenoten te verdedigen.

Volgens de voormalige Australische functionaris is de planning voor de verhoogde defensieve houding rond Taiwan al sinds 2017 in ontwikkeling, en zullen er binnenkort nog meer gevechtselementen volgen. Die elementen omvatten een eenheid voor elektronische oorlogsvoering die tegen 2023 op Japans meest westelijke eiland Yonaguni zal worden geplaatst en een SDF-basis die zal worden geplaatst op het eiland Mageshima, een onbewoonde uitloper op 21 mijl van het meest zuidelijke hoofdeiland, Kyushu.

De verhoogde defensieve houding rond Taiwan komt te midden van verhoogde geallieerde inspanningen om Chinese agressie in de Indo-Pacific, de Zuid-Chinese Zee, en de Oost-Chinese Zee in te dammen.

“Elektronische oorlogsvoering houdt in dat elektromagnetische golven worden gebruikt om de plannen en operaties van de vijand te verstoren,” zei de voormalige ambtenaar. “De GSDF [Ground Self-Defense Force] eenheid voegt zich bij ruimte- en cyberoorlogsvoering als nieuwe gebieden van defensie waar Japan zich de afgelopen jaren op heeft gestort en is bedoeld om de defensieve capaciteiten van het land in het zuidwesten te versterken temidden van de steeds gespierdere houding van China in de wateren van de regio.”

De specifieke details van de genoemde programma’s blijven onbevestigd, maar Japan heeft publiekelijk erkend dat het aanvullende financiering onderzoekt voor nieuwe elektronische oorlogvoeringseenheden in de regio en voor het verbeteren van de capaciteiten die in 2020 zijn aangekondigd.

In 2019 kocht de Japanse regering het eiland Mageshima van een particulier bedrijf voor $ 146 miljoen. Japan verklaarde toen dat het eiland zou worden gebruikt voor een nieuwe basis om oefeningen uit te voeren in coördinatie met het Amerikaanse leger.

De nieuwe basis zou de gezamenlijke oefeningen met de Verenigde Staten verbeteren, aangezien Amerikaanse vliegtuigen slechts ongeveer 250 mijl van het luchtstation in Iwakuni, gelegen aan het zuidelijke uiteinde van het Japanse hoofdeiland Honshu, zouden hoeven te vliegen om landingsoefeningen met geallieerde vliegdekschepen uit te voeren, in plaats van de bijna 850 mijl naar Iwo Jima, dat 750 mijl ten zuidoosten van de kust van Japan ligt, waar dergelijke oefeningen momenteel worden uitgevoerd.

‘Perfecte eilanden’ voor Taiwan’s verdediging

Ishigaki en Yonaguni maken deel uit van de Yaeyama-eilanden, gelegen in de meest westelijke regio van Japan. Yonaguni ligt op slechts 68 mijl van Taiwan, en de ligging is strategisch gezien van vitaal belang voor de Japanse inspanningen om de verdediging van Taiwan te versterken.

John Mills, voormalig directeur van het cyberbeveiligingsbeleid, strategie en internationale zaken bij het kantoor van de Amerikaanse minister van Defensie, bevestigde de strategische waarde van het gebied.

“Dit zouden perfecte eilanden zijn voor logistieke ondersteuning of overwatch bases, om vuursteun te bieden aan Taiwan,” vertelde Mills aan The Epoch Times. “Ze zijn enorm belangrijk.”

De Yaeyama-eilanden gebruiken voor indirect vuur, elektronische oorlogsvoering en logistieke ondersteuning lijkt precies te zijn wat Japan van plan is in zijn missie om Chinese agressie en oprukking in de Stille Oceaan af te schrikken, waarover het land zijn groeiende bezorgdheid heeft geuit.

Volgens de voormalige Australische ambtenaar zou het vermogen van Japan om als vooruitgeschoven punt voor zijn bondgenoten te fungeren en ontwrichting onder de strijdkrachten van de CCP te veroorzaken, van nut kunnen zijn voor het vermogen van Taiwan om zichzelf in stand te houden.

“In het geval van een invasie van een eiland zou het monitoren en storen van vijandelijke communicatie een effectieve tegenmaatregel zijn, aangezien vijandelijke troepen en oorlogsschepen met elkaar communiceren via signalen terwijl zij militaire operaties uitvoeren”, aldus de voormalige ambtenaar.

Recent onderzoek suggereert dat de CCP haar militaire macht aan het opbouwen is met de specifieke bedoeling om de Verenigde Staten uit de Indo-Pacific regio te verdrijven, en het communistische regime bouwt een overvloed aan nieuwe silo’s voor nucleaire raketten die haar inspanningen in de grootmachtencompetitie kunnen helpen.

Het commitment van Japan om ervoor te zorgen dat Taiwan de CCP kan afschrikken van een invasie, zal waarschijnlijk een welkome zegen zijn voor zijn bondgenoten. En de strategische plaatsing van zijn militaire middelen zal belangrijke mogelijkheden toevoegen aan de geallieerde inspanningen om de CCP af te schrikken van haar ambities om met geweld de controle over Taiwan te grijpen.

Japan in ‘frontlinie’ van Pacific Theater

Volgens zowel Mills als de Australische bron markeren de geleidelijke verschuivingen van Japan in de richting van het opheffen van het naoorlogse verbod op militaire expedities een natuurlijke evolutie in Japans denken over defensie en zijn plaats in de internationale gemeenschap.

“Dit is niet Japan dat terugkeert naar 1935,” zei de bron. “Het is Japan dat zijn positie ontwikkelt tot een meer normale veiligheidspartner in de regio die wil dat internationale normen en waarden worden nageleefd.

Evenzo zei Mills dat de toegenomen samenwerking van Japan met de andere landen van de Quadrilaterale Veiligheidsdialoog, of “Quad” (Australië, India, en de Verenigde Staten), evenals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, was gebaseerd op een streven naar zowel geopolitieke stabiliteit als mensenrechten.

“Ik denk dat dit een heel natuurlijk samenkomen is van ontwikkelde democratische republieken die vergelijkbare belangen hebben,” zei Mills.

“Ik denk dat men zich steeds meer realiseert dat er een conflict op komst is, en dat het noodzakelijk is om een maximale afschrikkingscapaciteit te tonen.

De toegenomen militarisering van Japan lijkt in overeenstemming te zijn met het “proactieve pacifisme” van voormalig premier Shinzo Abe, een strategie voor veiligheid en defensie die berust op maximale afschrikking door nauwe multilaterale coördinatie en verbeterde militaire paraatheid.

Dit proactieve pacifisme werd eerder dit jaar voor het eerst openlijk afgestemd op de verdediging van Taiwan, toen in een Japans witboek over defensie opnieuw werd bevestigd dat de natie gehecht is aan haar alliantie met de Verenigde Staten en werd opgeroepen de situatie van Taiwan “met een gevoel van crisis” te behandelen. In het document werd verder uiteengezet dat de blijvende stabiliteit van Taiwan van het grootste belang is voor de eigen nationale veiligheid van Japan.

De inspanning om multilaterale militaire capaciteiten verder te ontwikkelen gaat volgens de anonieme bron hand in hand met de recente aankondiging van Japan dat het nieuwe raketeenheden op Ishigaki zal stationeren, en er zal daartoe waarschijnlijk meer internationale training komen.

“Er is een voortdurende en toenemende coördinatie tussen Australië, Japan en de VS – bilateraal en trilateraal,” zei de bron. “Dit zal zaken omvatten als training, het opbouwen van interoperabiliteit tussen de legers, het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke platforms en capaciteiten, informatie-uitwisselingen, enzovoorts.

“Ik denk dat we een geleidelijke verdere versterking van de defensieve en offensieve capaciteiten langs de eerste eilandketen zullen zien, evenals een grotere samenwerking met de VS, Australië en andere bondgenoten en partners – onder meer via het Quad.”

Mills was ook van mening dat het Quad, met de toevoeging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een voorbeeldig middel zou blijken te zijn om de CCP van geweld af te schrikken.

“Het Quad is een perfecte structuur om landen te helpen samen te komen om Chinese agressie en avonturisme af te schrikken,” zei Mills. “Met [de Verenigde Staten], [Japan], Australië en India kunnen we met z’n vieren een formidabel team vormen.

Mills benadrukte ook dat een vliegdekschip van het Verenigd Koninkrijk onlangs is vertrokken voor een missie van zeven maanden in de Stille Oceaan, en dat Frankrijk zijn houding tegenover de agressieve acties van de CCP begint te verharden.

Voorlopig lijken de Japanse inspanningen voor defensiesamenwerking met het Quad en anderen een solide basis te leggen voor toekomstige veiligheidsafspraken, maar Mills waarschuwde dat de erfenis van Japan uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds enkele problemen oplevert als het gaat om het bevorderen van betere coördinatie met Aziatische naties in de Stille Oceaan.

“Het is iets in de geschiedenis dat niet vergeten mag worden,” zei Mills. “Maar we moeten in staat zijn om daar doorheen te werken omdat er een dringende, echte dodelijke dreiging is, die ons allen dwingt om ons [in plaats daarvan] daarop te concentreren.”

Maar voor degenen die niet zeker zijn van de diepgang van Japans engagement voor stabiliteit in de regio of van de omvang van de dreiging die uitgaat van de CCP, wees Mills op de opmerkingen van Japans onderminister van Defensie Yasuhide Nakayama in juni, toen de ambtenaar verklaarde dat de onafhankelijkheid van Taiwan als democratische natie koste wat kost beschermd moet worden.

“Dit is een ernstige zaak,” zei Mills. “De onderminister van Defensie heeft een sterke verklaring afgelegd omdat de Japanners in de frontlinie staan, en dat weten ze.

“Ze beseffen dat dit een levensbedreigende situatie is.”

Andrew Thornebrooke is een freelance verslaggever die China-gerelateerde zaken verslaat met een focus op defensie en veiligheid. Hij heeft een MA in militaire geschiedenis van Norwich University en is auteur van de nieuwsbrief Quichot Hyperdrive.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17 augustus 2021): Japan’s Defense of Taiwan a Response to CCP ‘Mortal Threat,’ Expert Says