Tuesday, 21 Mar 2023

Markten reageren slecht op CCP Congres

Xi Jinping

Nieuwsanalyse

De herschikking van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de toespraak van Xi tot het 20e partijcongres in China hebben de beleggers schrik aangejaagd, waardoor de toch al noodlijdende economie zonder uitzicht op verbetering nog wordt verergerd.

Op 24 oktober reageerden de markten op de afsluiting van het 20e Nationale Partijcongres van de CCP. Buitenlandse beleggers verkochten voor $2,5 miljard aan Chinese aandelen via Hongkong, met de grootste verliezen sinds 2008 tot gevolg. Tegelijkertijd bereikte de yuan een dieptepunt in 14 jaar met een koers van 7,3 ten opzichte van de dollar. De beursindex Hang Seng in Hongkong daalde met meer dan 6 procent, terwijl in de Verenigde Staten de Golden Dragon-index van Chinese bedrijven die op Nasdaq staan genoteerd met 14 procent daalde en 93 miljard dollar aan waarde verloor. Zowel de Shanghai Composite als de Shenzhen Component indexen verloren ongeveer 2 procent, terwijl de China CSI 300 met 2,93 procent daalde.

Vooral internetbedrijven werden zwaar getroffen. De Chinese technologiesector wordt van beide kanten van de Stille Oceaan aangevallen. Door het harde optreden van Xi heeft de sector al 1,5 biljoen dollar verloren en het Amerikaanse verbod op chips kan de verliezen nog verder doen dalen.

Tijdens Xi’s toespraak op het partijcongres waren er geen aanwijzingen dat hij zijn zero-COVID beleid, dat China’s economische groei belemmert, zou versoepelen. De dag na de afsluiting van het congres werden 28 steden in verschillende mate afgesloten. 207,7 miljoen mensen, die 8,5 procent van het BBP van het land vertegenwoordigen, werden door deze blokkades getroffen.

 China-lockdown
Mensen met een pas van twee tot drie uur uit hun woonwijk spreken met bewoners die opgesloten zitten tijdens een COVID-19 lockdown in de wijk Jing’an in Shanghai op 27 mei 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

In zijn toespraak herhaalde Xi ook zijn doelstelling dat China in 2035 een land met een middeninkomen en een moderne socialistische macht moet zijn en in 2049 de wereld moet aanvoeren “in termen van samengestelde nationale kracht en internationale invloed”. Uit de marktreactie blijkt dat beleggers zich bewust zijn van de tegenstrijdigheid tussen de door Xi geformuleerde doelstellingen en zijn beleid. Een invasie van Taiwan lijkt ook waarschijnlijker nu Xi publiekelijk heeft verklaard dat China het recht heeft geweld te gebruiken om het eiland te annexeren. Een oorlog zou de laatste hand leggen aan een economie die al in de problemen zit.

De enorme staatsschuld, de COVID-19 beperkingen en de verschillende hardhandige maatregelen, zoals die tegen de technologie, deden al twijfels rijzen over de haalbaarheid van deze doelstellingen. Maar na de veranderingen in de regering reageren beleggers alsof ze geloven dat Xi’s doelen onhaalbaar zijn.

De economie lijkt voor Xi minder prioriteit te hebben, wat het bereiken van de doelstellingen voor 2035 en 2049 nog onwaarschijnlijker maakt. Xi’s boodschap suggereert dat hij zijn aandacht verlegt van economie naar veiligheid. Het woord “veiligheid” kwam tijdens zijn toespraak tot het CCP-congres 91 keer voor. Hij benadrukte ook dat het marxisme werkt en dat hij de rol van de CCP in de Chinese samenleving en de rol van staatsbedrijven in de economie wil vergroten. Dit alles heeft het vertrouwen van beleggers in het vermogen van de Chinese economie om zich snel te herstellen niet vergroot.

Het begrotingstekort van China is in het derde kwartaal van 2022 opgelopen tot bijna 1 biljoen dollar, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Een daling van de consumentenbestedingen en een daling van 28,3 procent in de verkoop van onroerend goed drijven het BBP naar beneden. In combinatie met belastingverlagingen om de economie te stimuleren, zijn de overheidsinkomsten sinds vorig jaar met 6,6 percent gedaald.

De meeste analisten verwachten dat de CCP haar greep op de economie zal blijven verscherpen, met strengere beperkingen op technologie en uitgebreide COVID-lockdowns. Geconfronteerd met een verhoogd risico zullen beleggers meer rendement eisen op Chinese investeringen, en met het huidige beleid lijkt het onwaarschijnlijk dat dat rendement er komt. Tot nu toe hebben beleggers dit jaar voor 16 miljard dollar aan Amerikaanse certificaten van aandelen van Chinese bedrijven verkocht.

Aangezien Xi meerdere topfuncties in de Chinese regering bekleedt en het politbureau vol bondgenoten zit, is er niemand die hem kan vertellen dat zijn beleid destructief is. Omdat hij geen verantwoording hoeft af te leggen en zich geen zorgen hoeft te maken dat hij wordt aangeklaagd of geen vierde termijn krijgt, heeft Xi de vrijheid om te doen wat hij wil.

Xi vergeet een les die Deng Xiaoping heeft geleerd. Onder Mao was de macht geconcentreerd bij één man die een catastrofaal economisch beleid voerde waardoor tientallen miljoenen de hongerdood stierven en honderden miljoenen in armoede leden. Toen Deng aan de macht kwam, begon hij de economie te dereguleren, wat leidde tot een ongekende economische groei en een verbetering van de gemiddelde levensstandaard. Nu is de macht weer in handen van één man die het land terugbrengt naar de tijd van strengere overheidscontroles volgens marxistische principes. Hij vervangt de Mao Zedong Gedachte door de Xi Jinping Gedachte.

Xi is nu de “kern van de partij” en heeft absolute macht over de economie en het volk. En zoals het gezegde luidt: absolute macht corrumpeert absoluut.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 november 2022): Markets React Badly to CCP Congress