Wednesday, 17 Jul 2024

Duitse minister van Buitenlandse Zaken schuwt geen gevoelige kwesties tijdens haar bezoek aan China

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock werd tijdens haar recente bezoek aan China op het hoogste niveau ontvangen. Tijdens verschillende toespraken, met name over de kwestie Taiwan en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, nam ze echter geen blad voor de mond.

Baerbocks onbuigzame standpunt over universele waarden heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) heel wat kopzorgen bezorgd. Maar gezien het internationale aanzien van Duitsland en de kwakkelende economie van China kon de CCP niet anders dan haar trots inslikken.

Temidden van toenemende interne en externe uitdagingen wil Peking zo snel mogelijk haar betrekkingen met westerse landen herstellen.

Baerbock bezocht Peking van 13 tot 15 april op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang, de op een na hoogste diplomaat van het land. Ze werd ontvangen door drie topambtenaren van de CCP, waaronder vice-president Han Zheng, wat algemeen werd beschouwd als een uitzonderlijke regeling.

Tijdens een ontmoeting met Qin op 14 april riep Baerbock Peking op geen geweld tegen Taiwan te gebruiken.

Baerbock zei dat “het eenzijdig wijzigen van de status quo in de Straat van Taiwan, en in het bijzonder wanneer dit zou gebeuren met geweld, voor ons als Europeanen onaanvaardbaar zou zijn”.

Zij riep alle betrokken partijen op “de spanningen niet te laten escaleren”.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang wonen een gezamenlijke persconferentie bij in Peking op 14 april 2023. (Suo Takekuma /Pool/Getty Images)

De CCP eist Taiwan op als een Chinese provincie, hoewel Taiwan de facto een onafhankelijk land is met een eigen leger, een democratisch gekozen regering en een grondwet. De CCP heeft het gebruik van geweld om het eiland onder haar controle te brengen nooit uitgesloten.

In een ontmoeting met Baerbock op 15 april vroeg Wang Yi, de topambtenaar van de CCP op het gebied van buitenlandse zaken, aan Duitsland om de hereniging van China en Taiwan te steunen, en hij beweerde dat de CCP in het verleden de “vereniging van Oost- en West-Duitsland” ook had gesteund.

Wangs verwijzing naar de “Duitse hereniging” en de “vreedzame hereniging” van Taiwan werd echter alom beschouwd als een verspreking, die in tegenspraak is met de publieke verklaring van de CCP dat zij Taiwan met geweld zou kunnen innemen.

Naast gevoelige onderwerpen als de Straat van Taiwan, verduidelijkte Baerbock het standpunt van Duitsland over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de mensenrechten in China.

“Voor het eerst was [Baerbock] in staat om duidelijk de basislijn van de nieuwe Duitse China-strategie aan te geven”, aldus Mikko Huotari, de uitvoerend directeur van het Mercator Institute for China Studies (MERICS), een in Berlijn gevestigde denktank volgens RFI.

Hu Xizhen, voormalig hoofdredacteur van het Chinese krant Global Times, had zure woorden van lof voor de principiële houding van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

“Het optreden van Baerbock in China was gerechtvaardigd, omdat zij haar ongenoegen over Taiwan, de mensenrechten en Oekraïne uitte, hoewel haar taalgebruik niet bedreigend was tegenover Peking,” schreef Hu op 16 april op het Chinese social media platform Weibo.

“China respecteert Duitsland, en dat geldt ook voor onze minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang, die naar Tianjin ging om Baerbock te vergezellen bij haar bezoek aan Duitse bedrijven en met haar de hogesnelheidstrein naar Peking nam, waarbij hij als gastheer optrad voor haar,” schreef Hu, terwijl hij zijn gebruikelijke stijl van een diplomatieke ‘wolf warrior’ terzijde schoof.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang wonen een gezamenlijke persconferentie bij op 14 april 2023 in Peking. (Suo Takekuma/Pool/Getty Images)

Lid van de groene partij

Baerbock, 42 jaar, is sinds 2013 lid van de Bundestag, het Duitse federale parlement.

Tijdens haar eerste termijn was ze lid van de Commissie economische zaken en energie en de Commissie Europese zaken.

Op 27 januari 2018 werd ze samen met Robert Haberke verkozen tot covoorzitter van de Groene Partij.

In 2021 werd Baerbock de kandidaat voor kanselier bij de Groenen. Onder haar leiding wonnen de Groenen bij de verkiezingen van 2021 14,8 procent van de landelijke stemmen en 118 zetels in de Bundestag, het beste resultaat in de hele geschiedenis van de partij.

Na de verkiezingen traden de Groenen toe tot een nieuwe coalitieregering met de FDP en de sociaaldemocraten, en Baerbock werd de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland.

Tijdens haar bezoek aan Polen in december 2021 steunde Baerbock de inspanningen van Warschau om te voorkomen dat Wit-Russische migranten de Europese Unie binnenkomen.

Nadat het Amerikaanse leger zich in 2021 uit Afghanistan had teruggetrokken, beloofde Baerbock de versnelde evacuatie van 15.000 Afghaanse werknemers en medewerkers, waaronder degenen die voor de Duitse regering werken.

“We kunnen niet toestaan dat honderdduizenden kinderen sterven omdat we geen actie willen ondernemen,” zei ze.

Na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 pleitte Baerbock om Rusland niet te bannen uit het SWIFT-betaalsysteem, waardoor Rusland geen buitenlandse valuta meer zou kunnen verhandelen. Daarnaast weigerde ze Duitse wapens aan Oekraïne te leveren, met het argument dat de crisis langs diplomatieke weg moet worden opgelost.

Ze veranderde haar standpunt in beide gevallen echter nadat bekend werd dat het Russische leger in april Oekraïense burgers had gedood.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock spreekt tijdens debatten in de Bundestag over het Duitse beleid ten aanzien van Oekraïne op 27 januari 2022 in Berlijn. (Sean Gallup/Getty Images)

Zij pleit voor een harder en eenvormiger buitenlands beleid van de EU ten aanzien van Rusland en het Chinese communistische regime. Zij steunt de vooruitgang van de NAVO in oostelijke richting en hoopt de samenwerking met de Verenigde Staten te versterken.

Baerbock bekritiseerde ook het standpunt van China over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en zei dat China als lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een speciale verantwoordelijkheid heeft en dat het ongepast zou zijn als Peking zich zou terugtrekken in een zogenaamde neutrale rol.

Het Frans-Duitse contrast: Zacht versus hard

Het bezoek van Baerbock stond in schril contrast met het recente bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan China, waarbij Macron leek te hebben toegegeven aan Peking.

De Franse leider heeft voor veel verontwaardiging gezorgd door de Europese Unie op te roepen de Europese afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen en actief te vermijden een standpunt in te nemen tegen de agressie van China tegen het autonome Taiwan.

“De paradox zou zijn dat we, overweldigd door paniek, gaan geloven dat we slechts de volgelingen van de Verenigde Staten zijn,” zei Macron in het op 9 april gepubliceerde interview. “Is het in ons belang om [een crisis] over Taiwan te versnellen? Nee. Het ergste zou zijn om te denken dat wij Europeanen volgelingen moeten worden inzake dit onderwerp en ons laten leiden door de Amerikaanse agenda en een Chinese overreactie.”

Zijn woorden werden beantwoord met een vloedgolf van kritiek.

De Chinese leider Xi Jinping schudt handen met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron terwijl ze de officiële welkomstceremonie bijwonen in Peking op 6 april 2023. (Ng Han Guan/Pool/AFP via Getty Images)

In tegenstelling tot Macron was Baerbock fel gekant tegen het gebruik van geweld in de Straat van Taiwan en waarschuwde ze dat elke poging van het Chinese communistische regime om Taiwan te controleren voor Europa onaanvaardbaar zou zijn.

Tijdens haar bezoek aan China benadrukte ze dat “conflicten alleen vreedzaam kunnen worden opgelost”.

“Vijftig procent van de wereldhandel passeert dagelijks de Straat van Taiwan, en een militaire escalatie daar zou het slechtst mogelijke scenario voor de wereld zijn … vooral voor een geïndustrialiseerd land als Duitsland,” zei Baerbock tegen de media tijdens haar bezoek aan Tianjin, volgens Voice of America.

Standpunt over China

Baerbock vertelde de Duitse krant Die Tageszeitung in december 2021 dat de EU een “gezamenlijk Europees China-beleid” nodig heeft waarin alle 27 lidstaten verenigd zijn, in plaats van wanneer Duitsland, de grootste lidstaat, zijn eigen beleid bepaalt ten opzichte van het Chinese communistische regime, zoals het in het verleden heeft gedaan.

Volgens Baerbock zijn buitenlands beleid en waarden een combinatie van dialoog en assertiviteit.

Op 29 dec. 2021 kondigde Baerbock aan dat zij de Olympische Winterspelen in Peking niet zou bijwonen.

“De manier waarop de leiders in Peking tennisspeelster Peng Shuai of de gearresteerde Chinese journalist Zhang Zhan hebben behandeld, maakt het echt noodzakelijk de Olympische Spelen eens goed te herevalueren”, zei ze, eraan toevoegend dat journalistiek geen misdaad is en dat Zhang moet worden vrijgelaten.

Peng Shuai is een Chinese tennisster die in november 2021 verdween nadat ze de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van aanranding. Zhang Zhan is een burgerjournalist die is veroordeeld voor zijn verslaggeving over de pandemie in China.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 april 2023): ANALYSIS: German Foreign Minister Steps on Beijing’s Red Lines During China Visit

Chinese onderzoekers ontwikkelen nieuwe AI-technologie om ‘loyaliteit’ van communistische partijleden te screenen

Nieuwsanalyse

Chinese onderzoekers hebben onlangs kunstmatige-intelligentietechnologie ontwikkeld waarmee de loyaliteit van Chinese ambtenaren aan de regerende Communistische Partij kan worden gemeten. De technologie zou een instrument kunnen zijn voor de anti-corruptiecampagne van Peking om “corrupte” partijleden verder te controleren en te zuiveren, wat wijst op de groeiende vrees van het regime om zijn legitimiteit en macht te verliezen.

Meer dan 4,7 miljoen ambtenaren op alle niveaus zijn de afgelopen tien jaar onderzocht en disciplinair gestraft of vervolgd, zo blijkt uit gegevens die op 20 juni zijn vrijgegeven door China’s belangrijkste waakhond, de Centrale Commissie voor Discipline-Inspectie (CCDI).

De anticorruptiecampagne van Peking ging van start in november 2012, toen de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, voor het eerst aan de macht kwam.

“Politieke corruptie is de grootste corruptie. Sommige corrupte elementen hebben belangengroepen gevormd in de hoop de macht van de Partij en de staat te stelen”, zo meldt het door de staat gecontroleerde persbureau Xinhua.

Screenshot van een AI technologie ontwikkeld door het Instituut voor Kunstmatige Intelligentie van het Hefei Comprehensive National Science Center. De onderzoekers beweren dat de technologie de loyaliteit van Chinese ambtenaren aan de heersende Communistische Partij kan peilen. (WeChat/Screenshot via China Digital Times)

Door de staat gesponsorde AI technologie, digitaal autoritarisme

Het Instituut voor Kunstmatige Intelligentie van het Hefei Comprehensive National Science Center in de Oost-Chinese provincie Anhui heeft een post gepubliceerd, waarin het beweert technologie te hebben ontwikkeld die de CCP rechtstreeks kan ondersteunen. Een “prachtige verbinding tussen AI en de opbouw van de CCP”, zo beweerde het op zijn officiële WeChat-account op 1 juli, de 101e verjaardag van de oprichting van de CCP.

Het bericht bevatte een video waarin een man te zien was die een ruimte binnenliep met de naam “Smart Political Thinking Bar” en vervolgens achter een computer met een aanraakscherm ging zitten om een test te maken. Na het afleggen van de test verschenen zijn testscore en analysegrafiek op het scherm.

De test, die bedoeld is voor leden van de Communistische Partij, heeft betrekking op de inhoud die in partijscholen wordt onderwezen, waaronder politieke indoctrinatie zoals de Xi Jinping Gedachte, communisme, socialisme, de geschiedenis van de CCP en actueel beleid en regelgeving.

In de video wordt een apparaat voorgesteld dat met behulp van AI-technologie biometrische kenmerken van CCP-leden kan extraheren, zoals onder meer gezichtsuitdrukkingen, elektro-encefalografie en dermatologische kenmerken.

Na het integreren en analyseren van persoonlijke gegevens zou het evalueren hoe een persoon in staat is de inhoud te begrijpen die hij/zij heeft bestudeerd, zoals het meten van het niveau van concentratie, herkenning en beheersing van de verschillende onderwerpen.

“Het apparaat kan met succes AI-technologie integreren in het organisatorische leven van CCP-leden”, aldus de onderzoekers in de korte film. Het “organisatorische leven” verwijst naar gedragingen die de CCP aan haar leden oplegt, zoals het bewijzen van iemands loyaliteit aan de Partij.

Het onderzoeksteam zei dat het AI-apparaat is ontworpen voor “de opbouw van de CCP in aanloop naar het 20e Communistische Partijcongres”. De belangrijkste politieke bijeenkomst van de Partij zal naar verwachting aan het eind van dit jaar worden gehouden, waarbij zal worden bepaald of Xi een derde termijn kan veiligstellen.

Op het moment van schrijven is de WeChat post verwijderd.

Het werd echter op grote schaal gedeeld op sociale media voordat het werd verwijderd, wat leidde tot publieke kritiek op het gebruik van AI om ideologische indoctrinatie te controleren, waarbij sommigen het aan de kaak stelden als “technologische hersenspoeling” en “digitaal autoritarisme”.

Het in de VS gevestigde medium China Digital Times heeft een deel van de inhoud en de video van de post in handen gekregen en eerder deze maand een rapport gepubliceerd.

Volgens openbare informatie hebben de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) en de provinciale regering van Anhui het technologisch instituut van Hefei opgericht. Het instituut wordt beheerd door de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China.

2 mensen passeren de China Academy of Chinese Medical Sciences in Peking, China, op 6 okt. 2015. (STR/AFP via Getty Images)

Miljoenen CCP ambtenaren onderzocht

Tijdens een persconferentie van de propaganda-afdeling van de CCP op 30 juni zei Wang Jianxin, directeur van de publiciteitsafdeling van het CCDI, dat in tien jaar tijd, vanaf het 18e congres van de Partij tot eind april van dit jaar, ongeveer 4,3 miljoen corruptieonderzoeken zijn uitgevoerd en meer dan 4,7 miljoen ambtenaren een straf hebben gekregen.

Deze CCP-leden werden beschuldigd van verschillende aanklachten, zoals corruptie, banden met criminele groeperingen, machtsmisbruik en een immorele levensstijl. Een officieel rapport over de imagocrisis van de CCP, uitgebracht in 2012 door Tang Jun, directeur van het Crisis Management Research Center van de Renmin Universiteit van China, zei dat maar liefst 95 procent van de onderzochte corrupte ambtenaren een minnares had, en meer dan 60 procent van de corrupte kaderleden had een “tweede vrouw”.

Zhang Lei, professor in de rechten aan de Beijing Normal University, vertelde Xinhua op 30 juni dat er vier grote problemen zijn onder de CCP-kaderleden: formalisme, bureaucratie, hedonisme en extravagantie.

Gao Wenqian, een geleerde van de geschiedenis van de CCP, vertelde VOA op 28 okt. 2016 dat de institutionele aanpak van de CCP alleen de symptomen van corruptie kan behandelen, maar niet de onderliggende oorzaak, waarbij hij aanhaalde dat het machtsmonopolie van één partij de onderliggende oorzaak is van corruptie in het ambtenarenapparaat van de CCP.

“Als [de CCP] niet tegen corruptie vanuit het systeem vecht, is het als vechten tegen vliegen rond een mestput. Je zult nooit de finish bereiken; hoe meer je vecht, hoe meer je vast komt te zitten. Het resultaat zou zijn dat ‘vliegen zo groot zijn als tijgers en tijgers zo talrijk als vliegen’”, zei Gao.

AI: een instrument om CCP-leden te ondervragen

De AI-surveillancetechnologie en de anti-corruptiecampagne wijzen erop dat de CCP, uit vrees voor haar ondergang, strengere controles zal opleggen aan haar leden, vooral aan hoge ambtenaren.

Het officiële tijdschrift Qiushi Magazine publiceerde onlangs een toespraak die Xi hield tijdens een seminar voor provinciale en ministeriële ambtenaren op 11 januari. Xi benadrukte dat de Partij moet streven naar het oplossen van de “onzuiverheid” van ideologische gedachten, levensstijlen en organisaties binnen de Partij – alles wat het gezag van de CCP kan ondermijnen.

Vorig jaar waarschuwde Xi leden van de CCP voor de gevolgen van afwijkend gedrag. In een toespraak wees hij erop dat sommige functionarissen zijn uitgegroeid tot “de woordvoerders van verschillende belangengroepen, machtseenheden en bevoorrechte klassen”. Xi benadrukte dat ongeacht wie het probleem heeft, zij “resoluut en zonder genade moeten worden onderzocht en gestraft”.

Tijdens een bijeenkomst van het Politbureau van de CCP op 17 juni zei Xi bovendien dat corruptiebestrijding een belangrijke politieke campagne is die “niet mag mislukken”.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 juli 2022): Chinese Researchers Develop New AI Tech to Screen ‘Loyalty’ of Communist Party Members