Thursday, 20 Jun 2024

Diskwalificatie Trump op stembiljet: Dit is de volgende stap

Rechtszaken die stellen dat voormalig president Donald Trump niet in aanmerking komt voor het bekleden van een ambt en daarom verwijderd moet worden van de stembiljetten voor de voorverkiezing van de presidentsverkiezingen van 2024, ondanks het feit dat hij de koploper en waarschijnlijke genomineerde van de GOP is, zijn in ongeveer de helft van de staten in het land aanhangig gemaakt.

Dinsdagavond werd Colorado de eerste en enige staat die de verwijdering van president Trump van de stembiljetten voor de voorverkiezingen heeft bevolen met een 4-3 stemming in het Hooggerechtshof van Colorado.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de verwijdering überhaupt van kracht wordt.

De rechters wezen op de krappe deadline voor het afronden van de verkiezingen en het onvermijdelijke beroep tegen hun uitspraak, en zetten het bevel onder voorwaarden op pauze.

4 januari deadline

Een districtsrechtbank in Colorado had eerder Secretary of State Jena Griswold bevolen om president Trump op het stembiljet te zetten met een vonnis dat bepaalde dat hij “betrokken” was bij een “opstand”, maar nog steeds verkiesbaar was voor het presidentschap omdat Sectie 3 van het Veertiende Amendement niet van toepassing was op presidenten.

Het Hooggerechtshof van Colorado draaide de beslissing terug, oordeelde dat de rechtbank zich had vergist en beval de staatssecretaris om president Trump van het stembiljet te verwijderen.

Dat bevel wordt echter pas van kracht op 4 januari 2024 en alleen als president Trump niets doet.

De deadline voor de secretaris om de Colorado stembiljetten voor de voorverkiezingen te certificeren is 5 januari.

“Als er beroep wordt aangetekend bij het Hooggerechtshof voordat het uitstel afloopt op 4 januari 2024, dan blijft het uitstel van kracht en blijft de secretaris verplicht om de naam van president Trump op te nemen op het stembiljet voor de voorverkiezingen van 2024, tot de ontvangst van een bevel of mandaat van het Hooggerechtshof,” luidt het bevel.

Beroep op handen

Woordvoerders van president Trump kondigden al snel aan dat ze van plan zijn om in beroep te gaan tegen de beslissing, in de vorm van een verzoekschrift voor onmiddellijke herziening door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Als ze dat voor 4 januari doen, zal de beslissing van het Hooggerechtshof van Colorado niet van kracht worden en zal de staatssecretaris president Trump op het stembiljet houden.

Video: Trump Pulled From Presidential Ballot in Colorado | Live With Josh

Dit betekent dat president Trump op het stembiljet van Colorado blijft staan, tenzij het Amerikaanse Hooggerechtshof voor 5 januari de verwijdering van Trump van het stembiljet beveelt.

De vraag die aan de rechtbank wordt voorgelegd zal waarschijnlijk van jurisdictionele aard zijn, aangezien wettelijke vertegenwoordigers van president Trump in verschillende staatsrechtbanken hebben betoogd dat staatsrechtbanken niet de bevoegdheid hebben om te oordelen over de kwestie van opstand en de kwalificatie van een kandidaat voor de presidentiële voorverkiezingen.

Het Veertiende Amendement verleende gelijke rechten en burgerschap aan alle personen die in de Verenigde Staten waren geboren en genaturaliseerd en breidde deze rechten na de Burgeroorlog uit tot voormalige slaven. De Sectie 3 waarnaar in deze rechtszaken wordt verwezen, werd geschreven om te voorkomen dat talloze officieren die zich bij de Confederatie aansloten, na de oorlog naar hun post zouden terugkeren.

“Niemand zal Senator of Vertegenwoordiger in het Congres zijn, of verkozene tot President en Vice-President, of een ambt bekleden, civiel of militair, onder de Verenigde Staten, of onder een staat, die, na eerder een eed te hebben afgelegd, als lid van het Congres, of als officier van de Verenigde Staten, of als lid van een wetgevende macht van een staat, of als een uitvoerend of gerechtelijk ambtenaar van een staat, om de grondwet van de Verenigde Staten te steunen, zich heeft ingelaten met opstand of rebellie tegen deze grondwet, of hulp of steun heeft verleend aan de vijanden ervan, maar het Congres kan met een stemming van tweederde van elk Huis deze onbekwaamheid opheffen. “

Staatsrechtbanken hebben opgemerkt dat de tekst geen definitie geeft van “opstand” of “rebellie”, noch voorziet in een methode of procedure om de diskwalificatie van een kandidaat te bevestigen. Rechters hebben de wet ook verschillend geïnterpreteerd als een wet met betrekking tot “kwalificatie” of “diskwalificatie”, waarbij ze verschillende standaarden aangaven.

Dit betekent dat, hoewel veel rechtbanken hebben geweigerd om een uitspraak te doen over de kwestie van “opstand” of de verkiesbaarheid van president Trump, ze uiteenlopende redenen hebben aangevoerd, waaronder het feit dat voorverkiezingen partijfuncties zijn, waardoor een Sectie 3-betwisting mogelijk zou zijn tijdens de algemene verkiezingen.

Als het Hooggerechtshof de zaak accepteert

Als het Hooggerechtshof de zaak accepteert, zou dat een einde kunnen maken aan de Sectie 3 betwistingen.

De juridische theorie dat president Trump gediskwalificeerd is voor het bekleden van zijn ambt op grond van Sectie 3 van het Veertiende Amendement werd in 2021 door activisten verspreid, direct na de bestorming van het Capitool op 6 januari.

De kwestie werd echter pas voor de rechter gebracht tijdens de campagne van president Trump dit jaar.

Staatssecretarissen in het hele land hebben zich grotendeels teruggetrokken uit de kwestie en publiekelijk verklaard dat hun kantoor niet de bevoegdheid heeft om dergelijke uitspraken te doen, waarbij een aantal secretarissen eraan toevoegde dat de rechtbanken wel de bevoegdheid hebben om hen te bevelen president Trump van het stembiljet te verwijderen.

Hoewel er in ongeveer de helft van de staten in het land aanklachten zijn ingediend, worden slechts enkele van deze petities gesteund door nationale activistengroepen zoals Citizens for Ethics and Responsibility in Washington (CREW), die de zaak in Colorado leidde, en Free Speech for People, die de Sectie 3-theorie aanvoerden en vergelijkbare zaken hebben aangespannen in Minnesota, Michigan en Oregon.

Dit komt omdat staten verschillende kieswetten hebben en niet alle staten kiezers toestaan om de verkiesbaarheid van een kandidaat aan te vechten bij de rechtbank. De verkiezingswet van Colorado is verreweg het meest geschikt voor een Sectie 3 aanvechting, en geeft iedereen de mogelijkheid om een aanklacht in te dienen.

De resterende uitdagingen kwamen van een Republikeinse kandidaat die aanvoerde dat hij niet moest concurreren met een onverkiesbare kandidaat. Verschillende van zijn verzoekschriften zijn afgewezen wegens gebrek aan status. John Anthony Castro uit Texas heeft al een van zijn vele verzoekschriften ingediend bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar het Hooggerechtshof verwierp de zaak in oktober.

Maar zelfs in de staten die een kieswet hebben die toestaat dat deze petities worden ingediend en gehoord, hebben de meeste staatsrechtbanken zich onthouden van het aanraken van de “opstand” kwestie, omdat ze beweren geen autoriteit te hebben over de interpretatie en toepassing van Sectie 3 van het Veertiende Amendement.

Rechtbanken blijven erkennen dat dit onbekend terrein is, met weinig precedenten om hen te leiden over de vraag of staten, rechtbanken, het Congres of een andere instantie over deze kwestie moeten oordelen.

Maar beslissingen die individuele staten nemen zijn niet bindend voor elkaar en de verschillende verwerpingen van dergelijke zaken in andere staten weerhielden Colorado er niet van om de vraag of 6 januari een opstand was tijdens een proces van een week te behandelen en een uitspraak te doen.

Caucuses voor Colorado?

De Republikeinse voorverkiezing in Colorado vindt plaats op 5 maart 2024.

De Republikeinse Partij van Colorado gaf woensdag aan te overwegen om over te stappen van een stemsysteem naar een caucussysteem.

Nadat GOP presidentskandidaat Vivek Ramaswamy had toegezegd zich terug te trekken van de voorverkiezing in Colorado tenzij het besluit om president Trump uit te sluiten werd teruggedraaid, reageerde de Colorado Republikeinse Partij op zijn bericht op X:

“Dat hoeft niet, want we trekken ons als partij terug uit de voorverkiezing en converteren naar een puur caucussysteem als dit wordt toegestaan.”

Met een caucus zou de partij het stembiljetcertificeringsproces op het kantoor van de staatssecretaris kunnen omzeilen en in plaats daarvan lokale bijeenkomsten op stads-, gemeente- of districtsniveau kunnen houden om te beslissen over de partijkandidaat van voorkeur.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 december 2023): Trump Ballot Disqualification: Here’s What’s Next

Categories VS

Wat je moet weten als je een concert bijwoont van het Shen Yun Symfonieorkest

Maanden nadat het wereldberoemde Shen Yun Performing Arts haar grootste tour ooit beëindigde, zullen de beste muzikanten van de acht gezelschappen van Shen Yun voor het eerst samen optreden in het Lincoln Center.

Shen Yun Symfonie Orkest zal slechts twee concerten geven op 22 oktober, om 13.00 en 17.00 uur.

Terwijl het in New York gevestigde Shen Yun, ‘s werelds belangrijkste klassieke Chinese dansgezelschap, een begrip is geworden, hebben minder mensen gehoord van Shen Yun Symfonie Orkest (SYSO).

Je hoeft de muziek niet te kennen

Shen Yun’s eigen componisten hebben sinds 2006 gewerkt onder leiding van Artistiek Directeur D.F. om volledig originele werken te creëren voor de voorstellingen van het gezelschap, die over het algemeen uit ongeveer 15 dans- en muziekvignetten bestaan.

De muziek bestaat over het algemeen uit oude Chinese melodieën, gearrangeerd om te profiteren van de grootsheid van een westers orkest.

Op een paar Chinese instrumenten na—percussiestukken zoals de houten blokken, de tweesnarige erhu en de Chinese luit pipa—is de rest van het ensemble een typisch klassiek orkest. Als zodanig zijn de orkesten van Shen Yun de enige ter wereld met Chinese instrumenten als vaste leden van het ensemble. Het is wat sommige muzikanten hun “geheime recept” hebben genoemd.

Als antwoord op de populaire vraag vormde Shen Yun SYSO, een ensemble van meer dan 100 van zijn beste muzikanten. In 2012 stond SYSO op het podium voor haar debuut in Carnegie Hall.

Elk SYSO concert bevat verschillende originele stukken, waaronder muziek die oorspronkelijk geschreven is om dansvoorstellingen te begeleiden, of geheel nieuwe werken. Men hoeft de muziek niet te kennen of een Shen Yun voorstelling gezien te hebben om van de muziek te kunnen genieten.

Publieksleden, vooral musici en frequente concertbezoekers, hebben verklaard dat Shen Yun’s werken een nieuwe grens vormen in klassieke muziek; het uitbeelden van de thema’s en verhalen van het oude China en haar goddelijk geïnspireerde cultuur door middel van de universele taal van klassieke muziek.

“Het is alsof je een droom binnenstapt,” zei muziekdocent en podiumdirecteur Myriam Bourget, die beschreef hoe het publiek de adem leek in te houden toen de erhu-virtuoos een solo uitvoerde.

“Ik vond het gewoon zo mooi … het is erg spiritueel, het is transcendentaal denk ik,” zei John Locke, een muzikant bij het Baltimore Symphony Orchestra, die een Shen Yun voorstelling bijwoonde nadat hij het pad van Shen Yun had gekruist bij de plaatselijke concertzaal en hun muzikale repetities had gehoord.

“Het was onwerkelijk!” zei violist Valentine Reynaud. “Voor mij is het iets dat nog nooit eerder gehoord heb, omdat ik hier een heel klassieke opleiding heb gehad en deze Chinese instrumenten zijn echt heel mooi, heel uniek … Ik vond het heel ontroerend.”

“Het concert was alsof je werd getransporteerd—een explosie—het universum werd gecreëerd—en het geluid was echt authentiek. Het was, op dat moment, alsof ik het zelf hoorde,” zei Amon Denur, die met zijn familie een concert in Dallas bijwoonde.

Zowel westerse als Chinese klassieke muziek wordt uitgevoerd door SYSO

In een SYSO concert worden de originele werken uitgevoerd naast klassieke favorieten zoals die van Beethoven, Tsjaikovski en Saint-Saens. Het orkest heeft kroningsmarsen, populaire fragmenten uit balletten en opera’s en concerten met Shen Yun solisten uitgevoerd. De Chinese instrumenten zitten deze stukken uit—deze klassieke werken worden uitgevoerd zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren.

“Het stuk van Tsjaikovski, de solo-violist, bracht tranen in mijn ogen. Het was erg ontroerend, en dit was de eerste keer dat ik mijn dochter meenam naar een symfonie, en ze beschrijft dat ze de rillingen over haar rug kreeg,” zei dominee en psychotherapeut Brad Brodeur na een uitvoering in Washington, D.C.

Het programma van dit jaar bevat Sibelius‘ “Finlandia“, het laatste deel van Dvorak’s “Nieuwe Wereld” Symfonie en het “Butterfly Lovers Vioolconcert” naast de originele Shen Yun werken—een line-up die de universaliteit van de klassieke taal laat zien.

Blijf tot het einde!

SYSO staat bekend om het geven van toegiften, en soms meerdere. Het orkest heeft toegiften gegeven in concertzalen over de hele wereld, waarbij het publiek meldde dat het twee uur durende optreden veel te snel voorbij vloog.

Elizabeth Raum, componist en bekroond hoboïst van de symfonie, was verbaasd over de reactie van het publiek voorafgaand aan de toegiften nadat ze een optreden had bijgewoond.

“Ik moet zeggen dat het spectaculair was en ik ben overdonderd door de kwaliteit van de musici—ze zijn geweldig,” zei mevrouw Raum. “Ik denk dat het publiek ook overdonderd was. Ik denk niet dat ik ooit twee staande ovaties en twee toegiften zoals deze heb gezien, en ik denk dat het zou zijn doorgegaan, maar de dirigent vertrok.”

Bekijk hieronder een paar van de toegiften van voorgaande jaren:

Aanvullende toegiften zijn te vinden op GanJingWorld.com en ShenYunCreations.com.

Tickets zijn nu te koop via ShenYunSymphony.org.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 oktober 2023): What to Know If You’re Attending a Shen Yun Symphony Orchestra Concert

Nieuw gekroonde Miss NTD deelt haar begrip van schoonheid

Voor Cynthia Sun kwam de kroning tot Miss NTD als iets totaal onverwachts.

“Ik heb nog nooit in mijn leven zo lang hakken gedragen!” zei de 24-jarige uit Houston, Texas. Mevrouw Sun is voorvechtster van mensenrechten, onderzoekster van sociale kwesties en woordvoerster van het Falun Dafa Informatiecentrum. Ze is onlangs naar New York verhuisd. Aangetrokken door de missie om de traditionele cultuur nieuw leven in te blazen, deed ze mee aan de inaugurele NTD Global Chinese Beauty Pageant en haalde de laatste ronde voordat ze uiteindelijk op 30 september tot winnares werd gekroond.

NTD staat voor Nieuwe Tang Dynastie, een verwijzing naar de gouden eeuw van de oude Chinese beschaving. Het netwerk, een zustermedia van The Epoch Times, organiseert een reeks wedstrijden om de traditionele cultuur te ondersteunen. De verkiezing richt zich niet alleen op uiterlijke schoonheid en presentatie, maar ook op vijf deugden die prominent aanwezig zijn in de traditionele Chinese cultuur: moraliteit, rechtschapenheid, fatsoen, welwillendheid en trouw.

Het was de focus op traditionele cultuur die mevrouw Sun in de eerste plaats aantrok om mee te doen aan een schoonheidswedstrijd.

“Ik denk dat ik geïntrigeerd was door de missie, namelijk om de traditionele waarden van een traditionele Chinese vrouw nieuw leven in te blazen,” zei ze.

Cynthia Sun nadat ze was gekroond tot Miss NTD tijdens NTD’s inaugurele Global Chinese Beauty Pageant op 30 september 2023 in Purchase, New York. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Snelle vriendschappen en zusterschap

Mevrouw Sun beschreef de verkiezing die een week duurde als “waardevol en betekenisvol,” niet alleen vanwege de hechte vriendschappen die ze sloot met de 31 andere jonge vrouwen van over de hele wereld, maar ook omdat de ervaring haar meer in contact bracht met haar erfgoed.

Video: Texaanse gekroond tot eerste Miss NTD

Mevrouw Sun is geboren en getogen in Texas en ging naar de Universiteit van Texas—Austin. Aanvankelijk had ze het gevoel dat verschillende andere meisjes veel meer kennis hadden van en verbonden waren met hun Chinese erfgoed en veel beter voorbereid en geschikt waren voor de wedstrijd. Na de kroningsceremonies realiseerde ze zich hoeveel ze in korte tijd had geleerd.

“Het viel me echt op hoeveel ik gedurende deze week gegroeid ben, hoeveel meer verbonden met het traditionele Chinese erfgoed”, zei ze. “Het was een geweldige leermogelijkheid, niet alleen over uitzenden, niet alleen over wat een schoonheidswedstrijd is, maar hoe traditionele Chinese vrouwen zouden moeten zijn, en hoe die waarden in ons kunnen worden belichaamd, en hoe dat tot uiting komt in onze handelingen naar elkaar toe en welke boodschappen we de wereld insturen.”

“Ik heb echt het gevoel dat we dit allemaal als een team hebben gedaan. Ik win deze kroon niet voor mezelf—het vertegenwoordigt de groei die alle meiden hebben doorgemaakt.”

“We noemen elkaar jie-mei, wat ‘zussen’ is in het Chinees, omdat het echt zo voelt,” zei ze. “We hebben samen geleefd, we hebben samen getraind, dag en nacht, en het voelt alsof al onze harten één waren vanavond.”

“Morgen gaat iedereen duizenden kilometers terugreizen naar hun geboortesteden over de hele wereld, maar ik heb echt het gevoel dat dit moment dat we nu hebben zo speciaal is en dat we het ons de rest van ons leven zullen herinneren,” zei ze.

Cynthia Sun nadat ze was gekroond tot Miss NTD bij NTD’s inaugurele Global Chinese Beauty Pageant in Purchase, N.Y., op 30 september 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)

Stem voor de Stemlozen

Mevrouw Sun werkt als belangenbehartiger bij overheden en komt op voor mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof in communistisch China. Als Miss NTD hoopt ze de stemmen van gelovigen die in onderdrukking leven te versterken.

“Ik heb al zoveel mensen ontmoet die me hun verhaal hebben verteld over hun geloofsvervolging,” zei ze. “Het is een betekenisvolle en bevredigende kans om hun stemmen met de wereld te kunnen delen. Geef stem aan de stemlozen, dat is wat we altijd zeggen.”

“Vanavond waren er onder de 32 deelnemers enkele die aan vervolging in China zijn ontsnapt, en zij hebben de afgelopen dagen zeer diepgaande en betekenisvolle dingen met mij gedeeld. Dat alleen al maakt dat ik deze betekenis en deze mensenrechtenkwesties naar een bredere schaal wil tillen. Het is een internationale kwestie. Het is een kwestie die elk individu aangaat.”

China is nog geen eeuw een communistisch land en daarvoor had China een erfenis van 5000 jaar ononderbroken opgetekende geschiedenis. Het werd ooit het “Land van het Goddelijke” en het “Hemelse Rijk” genoemd, omdat de Chinezen geloofden dat hun cultuur een geschenk uit de hemel was. Hoewel het overwegend Han-Chinezen waren, was China een diverse staat met zo’n 50 etnische minderheden. Het overkoepelende geloof van de verschillende groepen en dynastieën was het centrale principe van leven in harmonie met de hemel, de aarde en de mensheid.

Maar sinds de Chinese Communistische Partij (CCP) in 1949 de macht overnam, heeft zij talloze gewelddadige campagnes gelanceerd om de traditionele Chinese cultuur en geschiedenis uit te roeien. Tot op de dag van vandaag worden Oeigoerse moslims, christenen en beoefenaars van Falun Dafa (ook bekend als Falun Gong) vervolgd vanwege hun geloof. De mensenrechtenschendingen tegen gelovigen variëren van laster en gevangenschap tot marteling en het levend oogsten van organen.

Als pleitbezorger maakt mevrouw Sun mensen bewust van dergelijke kwesties en zal ze haar platform gebruiken om licht te werpen op mensenrechtenkwesties, die de CCP lange tijd verborgen heeft proberen te houden.

Vertrouwen

Voor mevrouw Sun zijn innerlijke schoonheid en vertrouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

“Ik geloof echt dat als we onze innerlijke schoonheid, ons zelfvertrouwen, onze geaardheid en weten wie we zijn kunnen laten zien, als we dat vertalen en die boodschap naar iedereen verspreiden, veel mensen volgens mij in staat zullen zijn om zich steviger te verankeren in hun cultuur, hun erfgoed, hun achtergrond, hun familie,” zei ze. “Dat zal zorgen voor een veel welvarendere en succesvollere samenleving als geheel.”

Cynthia Sun nadat ze was gekroond tot Miss NTD bij NTD’s inaugurele Global Chinese Beauty Pageant in Purchase, N.Y., op 30 september 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)

Awards

Miss NTD ontving de Fenix-kroon met vijf saffieren, een geldprijs van $10.000, een 18 karaats witgouden set bijpassende Hemelse Fenix-ketting en oorbellen, en andere cadeaus.
Ze krijgt ook de kans om een jaar lang wereldwijd media-aandacht te krijgen en promotie te maken via sociale media, een NTD-programma te hosten, op te treden als ceremoniemeester bij NTD-evenementen, deel te nemen aan wereldwijde toespraken en reizen, en als eregast aanwezig zijn bij verschillende evenementen.

Met verslaggeving door NTD

Eva Fu heeft bijgedragen aan dit verslag

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 oktober 2023): Newly Crowned Miss NTD Shares Her Concept of Beauty

Voorzitter Evergrande verdacht van misdrijf

De handel in aandelen van Evergrande en twee van zijn in Hongkong genoteerde afdelingen was zonder uitleg abrupt opgeschort te midden van groeiende zorgen over de toekomst.

De China Evergrande Group kondigde op 28 september aan dat haar voorzitter en oprichter verdacht wordt van het plegen van misdrijven, en bevestigde daarmee berichten dat Hui Ka Yan onder politiebewaking staat.

Het verklaarde dat “relevante autoriteiten” het bedrijf ervan op de hoogte hebben gesteld dat dhr. Hui, ook bekend als Xu Jiayin, onderworpen is aan “verplichte maatregelen in overeenstemming met de wet wegens verdenking van illegale misdrijven”.

Bloomberg had eerder gemeld dat Hui was meegenomen door de politie om in de gaten te worden gehouden op een bewaakte locatie, maar er was geen bevestiging van een arrestatie of strafrechtelijke vervolging. Soortgelijke berichten verschenen in Chinese media, waarbij ook anonieme bronnen werden geciteerd. Het aandeel Evergrande kelderde op 27 september toen de berichten opdoken. Daarvoor waren er al verschillende geruchten in de Chinese media verschenen dat dhr. Hui van zijn vrouw zou zijn gescheiden en zelfmoord zou hebben gepleegd.

Volgens zijn eigen wetten kan het Chinese regime iedereen maximaal een half jaar vasthouden in zijn geheime faciliteiten. De dwingende maatregelen waarnaar in de verklaring van het bedrijf wordt verwezen, kunnen van alles betekenen, van opsluiting tot formele arrestatie.

De handel in aandelen van Evergrande en twee van haar in Hongkong genoteerde vestigingen werd op 28 september zonder uitleg abrupt opgeschort vanwege de groeiende bezorgdheid over de toekomst van het bedrijf. Het was de laatste in een lange geschiedenis van onrust voor de in opspraak geraakte vastgoedontwikkelaar, ooit de op één na grootste in China.

Voor de opschorting waren de aandelen bijna 90 procent gedaald sinds de handel in augustus werd hervat, nadat het bedrijf eerder 17 maanden was opgeschort.

Onderzoek

Evergrande rapporteerde in 2021 miljardenverliezen en werd de projectontwikkelaar met de zwaarste schuldenlast ter wereld.

Aandelen Evergrande kelderen 80 procent op beurs van Hongkong

Volgens een openbare verklaring die het bedrijf in juli aflegde, heeft het nu 328 miljard dollar aan schulden en werkte het samen met schuldeisers om goedkeuring te krijgen voor een herstructurering van zijn buitenlandse schuld. Onderzoeken naar het bedrijf hebben de herstructureringsplannen echter tegengehouden. Op 17 augustus vroeg het bedrijf faillissement aan in New York, om zichzelf te beschermen tegen herstructurering door zijn schuldeisers.

Hui was ooit de rijkste man van China, maar zijn nettowaarde is met minstens 90 procent gedaald.

In juli namen de CEO en financieel directeur van Evergrande ontslag nadat uit een onderzoek was gebleken dat 2 miljard dollar van het geld van het bedrijf ten onrechte was doorgesluisd als onderpand voor verschillende leningen.

In augustus kondigde het bedrijf aan dat het werd onderzocht door de Chinese Securities and Futures Commission.

Eerder deze maand hield de Chinese politie financiële medewerkers van Evergrande aan en startte een strafrechtelijk onderzoek, volgens een verklaring van het bedrijf. In een verklaring van de overheid werd uitgelegd dat de medewerkers waren aangehouden voor “illegale fondsenwerving.”

“Volgens de huidige openbare informatie hebben Evergrande Wealth en haar verbonden partijen illegaal fondsen verzameld om een interne fondsenpool te vormen, het contract geschonden en productinvesteringsrichtlijnen en deadlines niet op elkaar afgestemd, waardoor beleggers verliezen hebben geleden,” aldus het rapport, eraan toevoegend dat de aanhouding “een positieve betekenis zou hebben voor het reguleren en stabiliseren van de financiële markt.”

Volgens sommige experts kan het onderzoek naar Evergrande verband houden met de zuivering van politieke rivalen van de Chinese leider Xi Jinping.

Tang Jingyuan, een commentaarschrijver over Chinese aangelegenheden en medewerker van Epoch Times, zei op 7 september dat de explosieve groei van Evergrande in de afgelopen twintig jaar niet mogelijk was geweest zonder een “sterke geldschieter” die zorgde voor voordelen, financiering, “veel gemak” en politieke veiligheid. Zonder zo’n geldschieter worden particuliere ondernemingen “gewurgd” onder het economische systeem van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Sommige deskundigen hebben gezegd dat deze geldschieter de voormalige vicepresident Zeng Qinghong is, een invloedrijke ambtenaar wiens familieleden onder meer oud-revolutionairen en hooggeplaatste CCP-kaderleden zijn. Hij behoorde tot de factie van voormalig CCP-leider Jiang Zemin en zijn macht en invloed brachten zijn familie grote rijkdom en een groot aantal bezittingen in onroerend goed, het bankwezen, technologie en propaganda. Toen Xi Jinping in 2012 hoofd van de CCP werd, maakte Zeng deel uit van de factie die kritiek had op het beleid van de nieuwe leider, waardoor hij het doelwit werd van de “anti-corruptie” campagne. Experts hebben The Epoch Times eerder verteld dat Xi’s aanval op de vastgoedsector deel uitmaakt van zijn poging om Zeng te verpletteren.

Xi’s harde optreden tegen de vastgoedmarkt begon in 2016, waarbij de leennormen werden aangescherpt en honderden bedrijven failliet gingen. Desondanks ging dhr. Hui van Evergrande door met het opnemen van grote leningen, waardoor de schuldenlast toenam. In 2020 kwam er meer regelgeving en kon het bedrijf niet langer lenen – het zat vast met zijn schuldenlast.

Volgens sommige financiële experts en China-waarnemers zijn de problemen van Evergrande representatief voor de hele Chinese vastgoedsector nu de luchtbel in de sector is gebarsten.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (28 september 2023): Evergrande Chairman Suspected of Committing Crimes, Latest in Saga of China’s Real Estate Collapse

Falun Gong beoefenaars komen op voor mensenrechten buiten de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kwam op 19 september bijeen in New York, waar demonstranten op Dag Hammarskjold Plaza de staatshoofden opriepen om de Chinese Communistische Partij (CCP) te veroordelen vanwege haar mensenrechtenschendingen.

China was gekozen om zitting te nemen in de VN-Mensenrechtenraad in 2020, ondanks zijn staat van dienst op het gebied van mensenrechtenschendingen tegen etnische minderheden en gelovigen.

Een menigte van Falun Gong beoefenaars hield spandoeken omhoog die de praktijk van het levend oogsten van organen door de CCP veroordeelden – waarbij gewetensgevangenen worden gedood om hun organen onder dwang te oogsten en voor winst te verkopen – evenals borden die wezen op de wereldwijde “verlaat de partij” of “tuidang” beweging waarbij meer dan 419 miljoen mensen hun lidmaatschap van de CCP hebben opgezegd. Verder werden er brochures uitgedeeld die de waarheid over Falun Gong en de vervolging verduidelijken.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, werd in het begin van de jaren negentig aan het publiek geïntroduceerd en verspreidde zich snel via mond-tot-mondreclame. De spirituele praktijk leert haar volgelingen de principes van waarheid, mededogen en verdraagzaamheid te volgen, evenals vijf meditatieve oefeningen. Officiële schattingen schatten het aantal beoefenaars tussen de 70 en 100 miljoen voordat de CCP, onder leiding van het toenmalige partijhoofd Jiang Zemin, in 1999 een vervolgingscampagne lanceerde om Falun Gong “uit te roeien”. De CCP had de beoefening aanvankelijk gesteund, maar achtte haar populariteit uiteindelijk ondraaglijk en zag haar als een bedreiging voor de controle van het regime over de samenleving.

De vervolging die in 1999 begon, duurt tot op de dag van vandaag voort.

‘Sta aan de kant van gerechtigheid’

Een van hen, You Ling, vertelde aan The Epoch Times dat haar man was veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf nadat hij op 23 april 2021 illegaal werd gearresteerd.

“Ik ben naar de Verenigde Naties gekomen om de vervolging van mijn man aan de wereld te tonen,” zei mevr. You, die buiten de Chinese ambassade heeft geprotesteerd. “Mijn man beoefent Falun Gong en gelooft in waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Daar is niets mis mee, maar hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

Biden geeft toelichtingen op 78ste Algemene Vergadering van de VN.

“Ik zal altijd blijven vechten. Ik hoop dat de mensen die de bijeenkomst van de Verenigde Naties bijwonen de waarheid zullen zien en aan de kant van gerechtigheid en geweten zullen staan, Falun Gong zullen steunen en Falun Gong beoefenaars zullen steunen in hun strijd tegen de vervolging,” zei ze. “Dit is niet alleen voor mijn man, maar ook voor gerechtigheid.”

Volgens Minghui, een Amerikaanse website die de vervolging van Falun Gong volgt, worden burgers van 14 tot 88 jaar illegaal vastgehouden. De gewetensgevangenen worden vervolgens regelmatig onderworpen aan dwangarbeid, marteling en gedwongen medische tests om te bepalen of ze geschikt zijn voor orgaantransplantatiepatiënten, volgens rapporten van mensenrechtenorganisaties.

De hele familie vervolgd

Qi Meiying, een Falun Gong beoefenaar uit China, zei dat ze niet begreep wat vrijheid betekende totdat ze onlangs naar de Verenigde Staten kwam.

“Voor 1999 beoefenden 11 leden van mijn familie Falun Dafa. We leerden wat het betekende om een goed mens te zijn. Onze lichamelijke en geestelijke gezondheid verbeterde en we waren gelukkig. Maar toen de vervolging in 1999 begon, was onze hele familie het doelwit. De ene dag werd het ene familielid gearresteerd, de andere dag een ander – ze werden allemaal illegaal gevangen genomen. In 2000 werden mijn moeder, mijn grootmoeder en mijn man allemaal drie jaar lang opgesloten,” zei mevr. Qi, die drie jaar lang gevangen werd gehouden, vanaf het moment dat haar dochter nog maar twee jaar oud was.

“Ik zat zeven dagen achter elkaar in een isoleercel zonder licht,” vertelde ze aan The Epoch Times.

Na vele jaren de stress van de leefsituatie in China te hebben doorstaan, overleed de grootmoeder van mevr. Qi. Ook haar oudere zus overleed nadat ze in hechtenis was genomen.

“We willen dat de internationale regeringen zich bewust zijn van wat de CCP doet met Falun Gong beoefenaars,” zei ze.

“Om naar Amerika te kunnen komen en hier vandaag te staan, smeek ik de regeringen van de wereld om te begrijpen wat de Chinese Communistische Partij doet met mensen die Falun Gong beoefenen, de vervolging die ze voortzetten en wat de burgers van China doorstaan, al diegenen die nog steeds gevangen worden gehouden, vervolgd en gescheiden van hun families,” zei ze. “We hebben niets verkeerd gedaan.

Zhang Mingyu zei dat hij zijn vader niet meer heeft gezien sinds hij vier jaar geleden gevangen werd genomen door de Chinese autoriteiten.

“Ik hoop dat de staatshoofden die bijeenkomen voor de Algemene Vergadering van de VN meer aandacht kunnen besteden aan de mensenrechtenkwesties in China en de vervolging van Falun Gong beoefenaars,” zei hij.

“Ik hoop dat ze de CCP zullen smeken om alle illegaal gevangen gehouden beoefenaars, zoals mijn vader, vrij te laten zodat ze naar huis kunnen gaan.”

24 jaar van vervolging

Ren Soroush, een inwoner van New York, zei dat hij in 2010 Falun Gong begon te beoefenen, dat het “zijn geest en zijn leven volledig heeft veranderd” en dat hij gezond en gelukkig is geworden.

Maar na jaren kwam dhr. Soroush, oorspronkelijk uit Iran, erachter dat de Iraanse regering was gezwicht voor de eisen van de CCP door Falun Gong te verbieden en beoefenaars te arresteren omdat ze hun geloof niet opgaven.

“We zijn hier om mensen over de hele wereld te vertellen hoe wreed deze vervolging is,” zei hij. “Onschuldige mensen die geloven in waarachtigheid, medeleven en verdraagzaamheid worden al vele jaren zwaar vervolgd, sinds 1999 tot nu – 24 jaar.”

In China en Iran, zei hij, kunnen mensen niet openlijk spreken over deze vervolging, dus mensen daarbuiten, in vrije samenlevingen, moeten hun stem laten horen.

“We moeten het de mensen vertellen, zodat ze de vervolging kunnen begrijpen, ze Falun Gong kunnen begrijpen, ze een petitie kunnen tekenen, ze dit over de hele wereld kunnen delen met familieleden, met vrienden.”

NTD heeft aan dit verslag bijgedragen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 september 2023): Falun Gong Adherents Stand Up for Human Rights Outside UN General Assembly

Moedige groep mensen’: NY Parade benadrukt vervolging van Falun Gong, 415 miljoen mensen die de CCP verlaten

Op 20 juli wordt een plechtige verjaardag gevierd, de dag waarop een van de meest gewetenloze vervolgingscampagnes in de geschiedenis van de mensheid begon. Jarenlang was het een obscure verjaardag, maar nu worden steeds meer mensen over de hele wereld zich ervan bewust.

Op 20 juli 1999 begon de Chinese Communistische Partij (CCP) haar vervolgingscampagne tegen Falun Gong. De spirituele beoefening, ook bekend als Falun Dafa, is gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie en onderwijst een reeks langzaam bewegende meditatieve oefeningen. In 1999 had de praktijk zich via mond-tot-mondreclame verspreid tot naar schatting 70 tot 100 miljoen volgelingen op het Chinese vasteland.

Het leiderschap van de CCP zag deze populariteit als een bedreiging en gaf het bevel om Falun Gong uit te roeien. Daarmee begon een campagne van gewelddadige arrestaties, martelingen, dwangarbeid, levende orgaanoogst en andere fysieke en financiële vervolgingsmiddelen die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het gebruikte ook de volledige kracht van zijn propaganda-apparaat om de beoefening over de hele wereld te belasteren.

In deze 24 jaar zijn meer mensen de waarheid over Falun Gong te weten gekomen en hebben ze de leugens van de CCP doorzien.

Op 15 juli marcheerden meer dan duizend Falun Gong beoefenaars door Chinatown met kleurrijke spandoeken, praalwagens en een muziekkorps om de verjaardag te herdenken, het bewustzijn over de voortdurende vervolging te vergroten en steun te betuigen aan de 415 miljoen Chinezen die hun banden met de CCP hebben opgezegd.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Moed en menselijkheid

Twintig jaar geleden werden de Falun Gong beoefenaars en hun parade misschien met verwarring en spot begroet door inwoners die nooit meer over Falun Gong hadden gelezen dan wat de door de CCP beïnvloede media rondbazuinden. Zaterdag kregen ze lof en steun van zowel inwoners als toeristen.

“Ik hou van deze parade. Ik ben zo blij dat het me aan het huilen maakt, om iedereen buiten te zien,” zei Marissa Gonzales, die in Chinatown woont. “Dit gaat over meditatie en geloven, en het vinden van onze vrijheid door meer naar binnen te gaan, en daar onze kracht te vinden als mensen, alle mensen. Ik ben erg emotioneel en blij om hier te zijn.”

Mevrouw Gonzales zei dat de voortdurende vervolging verschrikkelijk is en dat het belangrijk is dat Falun Gong beoefenaars opkomen voor mensenrechten.

“Deze prachtige parade … brengt vrede en kracht en verlichting voor ons allemaal,” zei ze.

Geleid door een grote blauwe fanfare was het eerste deel van de parade een kleurrijke optocht van praalwagens, vlaggen, bloemen, spandoeken, demonstraties van enkele langzame en zachte oefeningen van Falun Gong, grote boekmodellen en zelfs een drakendansteam. Het eerste van drie delen was bedoeld om waarachtigheid, mededogen en tolerantie te tonen—de drie principes van Falun Gong—en het tweede, middelste deel toonde rijen spandoeken die opriepen tot het beëindigen van de vervolging.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Ik bewonder hen,” zei Yian, die uit China komt en al lang op de hoogte is van Falun Gong en wat de aanhangers onder de CCP te wachten staat. “Iedereen hier lijkt zo vriendelijk. Ik ken Falun Gong, Falun Dafa, en ik hoop dat ze kunnen volhouden.

“De dag dat hun waarheid aan het licht komt, moet uiteindelijk komen, toch?”

Mevrouw Lin, die met haar dochter in Chinatown woont, kwam bijna twintig jaar geleden vanuit China naar de Verenigde Staten.

“Zij vertegenwoordigen de ware cultuur van China,” zei mevrouw Lin over de volgelingen van Falun Gong. “Met waarheid, mededogen en verdraagzaamheid vertegenwoordigen zij een terugkeer naar moraliteit, het juiste pad voor de mensheid. Dit is heel belangrijk.

“Zij zijn de meest moedige groep mensen. En zij zijn degenen die echt van hun land houden, omdat ze bereid zijn zich te verzetten tegen een regime dat corrupt is. De regering hoort het volk te dienen, niet andersom. Ik bewonder dus de moed van de volgelingen van Falun Gong.

“We hopen dat de volgelingen van Falun Gong vrij kunnen zijn. Ik heb echt bewondering voor deze groep Falun Gong; ze zijn standvastig in hun geloof en ze hebben niet alleen geloof, maar ze komen ook echt op voor alle rechten van het Chinese volk.

“Iedereen weet dit, maar ze zeggen het gewoon niet.”

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Tuidang: De beweging om de CCP te verlaten

Tijdens het laatste derde deel van de parade werd de Tuidang-beweging gevierd. “Tuidang” betekent “de Partij verlaten”, verwijzend naar de CCP. Sinds de “Negen commentaren op de Communistische Partij” in 2004 voor het eerst in het Chinees werden gepubliceerd, heeft het een beweging op gang gebracht van mensen die de Partij en haar gelieerde organisaties verlaten.

Tot nu toe hebben ongeveer 415 miljoen mensen de CCP verlaten. “Negen commentaren” is sindsdien vertaald in 33 verschillende talen en is gratis online te lezen.

Song Sanghua zei dat hij bewegwijzering heeft gezien voor het Global Tuidang Center in Flushing, het hart van de Chinese gemeenschap in Queens, en dat hij in de buurt CCP-propaganda heeft zien hangen om de beweging zwart te maken.

“Toen ik naar Amerika kwam, voelde het echt alsof ik naar de vrije wereld was gekomen. Het voelde alsof ik thuis was,” zei de heer Song, die oorspronkelijk uit China komt. “Amerika is echt een land van vrijheid, waar iedereen zijn mening kan uiten. Toen ik voet zette in Amerika, voelde ik meteen een gevoel van opluchting. Je kon het in je hart voelen.

“Dus om deze 24e verjaardag van het bewustwordingsproces tegen vervolging bij te wonen, 24 jaar sinds het begin van de vervolging door de CCP op 20 juli 1999 … ben ik in het land van de vrijheid.”

Song zei dat hij tijdens zijn verblijf in China op de hoogte was van de vervolgingscampagne van de CCP tegen onschuldige volgelingen van Falun Gong, maar dat hij er nooit tegen geprotesteerd had.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Jingyi Zhang/The Epoch Times)

“Maar nu je hier bent en de Falun Gong beoefenaars in Amerika ziet, realiseer je je dat de Falun Gong beoefenaars in China echt te maken hebben met zo’n enorme vervolging, dat deze gewone burgers, vanwege hun geloof, omdat ze Falun Gong beoefenen, geconfronteerd worden met zo’n kwaadaardige vervolging door de CCP,” zei hij. “Het is moeilijk om het verdriet dat ik voel uit te drukken.

“Er is niets wat je kunt doen in China,” zei hij. Omstanders in China spreken zich nooit uit, legde Song uit, omdat de aanwezigheid van de CCP overal voelbaar is en de angst je achtervolgt.

“Maar nu ik hier ben, heb ik het gevoel dat we ons openlijk moeten uitspreken over het kwaad dat de CCP heeft aangericht, dat ze Falun Gong decennialang hebben vervolgd en dat nog steeds doen. Totdat de CCP valt, kunnen gewone burgers geen gewoon menselijk leven leiden.”

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Jingyi Zhang/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Larry Dye/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Jingyi Zhang/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Jingyi Zhang/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Larry Dye/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York, Chinatown op 15 juli 2023. (Jingyi Zhang/The Epoch Times)

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 juli 2023): ‘Courageous Group of People’: NY Parade Highlights Persecution of Falun Gong, 415 Million People Quitting the CCP

Shen Yun, een zegen voor de wereld van de podiumkunsten

De kunst is een sector die bijzonder moeilijk te kraken is, en de pandemie heeft het voor uitvoerende kunstgezelschappen alleen maar moeilijker gemaakt om te gedijen. Volgens nationale enquêtes zijn veel kunstorganisaties nog niet terug op het activiteitenniveau van voor de pandemie.

Maar één gezelschap heeft een opmerkelijk verhaal.

Nadat Shen Yun Performing Arts in maart zijn wereldwijde tournee van 2020 had afgebroken, keerde het in de zomer van 2021 terug op tournee, lang voordat veel andere kunstgezelschappen dat deden. Het betekende een sprankje hoop, zowel voor het publiek als voor de podiumkunstengemeenschap.

Tegen de herfst van 2021 had Shen Yun de voorstellingen wereldwijd hervat, en het lopende seizoen 2022-2023 is het grootste ooit, met ‘s werelds belangrijkste klassieke Chinese dansgezelschap dat met zijn acht rondreizende groepen 200 steden over de hele wereld zal bezoeken. Gedurende een half jaar worden elke maand meer dan 150 voorstellingen gehouden, en de vraag groeit alleen maar.

Zelfs voor de pandemie was Shen Yun een soort van wonder in de industrie. Gewoonlijk vertrouwen deze gezelschappen—die balletten, opera’s en orkestvoorstellingen presenteren—op oude kastanjes (denk aan “De Notenkraker” en de Vijfde van Beethoven) om de helft van het publiek binnen te halen, en van de inkomsten wordt doorgaans verwacht dat zij slechts de helft van het budget van het gezelschap dekken, terwijl de rest afkomstig is van particuliere, stichtings- of overheidsfondsen.

Een ongewoon geval, de overgrote meerderheid van het budget van Shen Yun wordt gedekt door inkomsten. Mike Wang, één van de vertegenwoordigers van Shen Yun, bevestigde in een interview dat het in New York gevestigde gezelschap geen overheidssubsidies en weinig donaties ontvangt.

Dit alles is des te verrassender omdat de producties van Shen Yun, volgens sommige maatstaven, extravagant zijn.

Ten eerste is er de enorme omvang van de dansgroepen. Elk van de acht gezelschappen bestaat uit ongeveer 80 mensen, inclusief de dansers, de muzikanten van een volledig orkest, en de crew. En elk seizoen vereist veel reizen.

Dan is er nog het feit dat Shen Yun elk jaar een geheel nieuw programma brengt, wat betekent dat er ongeveer een dozijn nieuwe dansen gechoreografeerd moeten worden, samen met nieuwe couture kostuums, nieuwe muziekcomposities en nieuwe decors om elk stuk te begeleiden.

Tegenwoordig worden premières van nieuwe choreografieën of composities meestal met veel fanfare voorbereid, en het publiek verwacht niet meer dan één of twee per seizoen van een podiumkunstengroep. De aanpak van Shen Yun is atypisch en legt de lat hoger voor wat een groep artiesten kan bereiken.

“We maken elk jaar een nieuwe productie. We blijven onze technologie verbeteren, onze choreografie, onze kostuums, de verhaallijn, de muziek, alles. De productiekosten zijn extreem hoog,” zei Wang. “Is het het waard? Voor ons wel.

“Dat is echte kunst, en het komt ten goede aan veel mensen.” De normen van Shen Yun zijn over de hele linie hoog, gedeeltelijk omdat de artiesten weten hoeveel invloed ze op het publiek kunnen hebben, zei hij. Het gezelschap heeft in de loop der jaren talloze recensies ontvangen en gelezen van mensen die verheffende, zelfs transformerende ervaringen hebben gehad bij het zien van Shen Yun’s voorstellingen.

“Het is onze inspanning waard, want we blijven verbeteren, we blijven de grenzen van de podiumkunsten verleggen, en het komt ten goede aan ons publiek en de podiumkunstenwereld,” zei hij.

Daarom wordt elk beetje steun met dankbaarheid ontvangen. Wang zei dat een handvol theaters hun huurkosten konden beperken of een lage vaste vergoeding en redelijke arbeidskosten konden geven, wat ertoe bijdroeg dat Shen Yun meer dan een maand kon optreden in steden in Zuid-Californië. Deze gevallen waren eigenlijk wederzijds voordelig; een paar jaar geleden deelde een theater in het Verenigd Koninkrijk gegevens waaruit bleek dat 66 procent van de bezoekers nieuwe theaterbezoekers waren, zei Wang.

“We halen nieuw publiek binnen, mensen die nooit naar het theater kwamen. Dat is ook een manier om grenzen te verleggen,” zei hij.

Shen Yun Performing Arts voert een etnische Chinese dans uit in 2019. (Shen Yun Performing Arts)

Het bereiken van de amerikaanse droom

Velen beschouwen Shen Yun daarom als een klassiek Amerikaans succesverhaal.

De missie van dit muziek- en dansgezelschap is om 5.000 jaar Chinese beschaving te doen herleven, maar ironisch genoeg is de show helemaal niet in China te zien.

In 2006 vormde een groep vooraanstaande artiesten uit China Shen Yun in New York. Velen van hen waren dissidenten die vanwege hun geloof werden vervolgd door de Chinese Communistische Partij en hun toevlucht zochten tot vrijheid van geloof en meningsuiting in het buitenland.

Sindsdien zijn miljoenen getuige geweest van deze heropleving van een goddelijk geïnspireerde cultuur, en Shen Yun is over de hele wereld warm onthaald.

Carlos Veitía, directeur van het Eduardo Brito Nationaal Theater, zag Shen Yun toen het werd opgevoerd in het Eduardo Brito Nationaal Theater in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, in februari van dit jaar.

“Voor mij is dit een schitterend moment binnen mijn management in het theater, omdat [Shen Yun] een dansgezelschap is dat gelooft in deugden, in discipline, in het verheffen van de menselijke geest, waar alle landen, alle culturen naar moeten kijken,” zei hij. “Het Nationale Theater zal altijd openstaan voor iedereen die met kunst komt, om de waarheid erover te vertellen.

“Het is een cultuur zo enorm en zo oud. Het is een kostbaar gezelschap … van zeer goed getrainde dansers.”

Macarena López, directeur van Espacio Cartuja Center CITE—het theater dat Shen Yun ontving in Sevilla, Spanje—zei dat ze werd vervoerd naar een wereld van “sublieme schoonheid” toen ze op 8 maart naar de voorstelling keek.

“Wat we hier vandaag van de dansers hebben is een show van de hoogste categorie. Ik zeg je, het orkest, het geluid dat het heeft, is iets magisch,” zei ze.

Harry Haourari, assistent-directeur operaties van het Lincoln Center, zag de voorstelling vorig jaar met zijn dochter in New York City.

“Ik vind het prachtig! Het is prachtig. Ik geef het een 10!” zei hij. “Ik hou van de productie, de choreografie. De cultuur waarover ik moest leren was absoluut ongelooflijk!

“Ik hou echt van het live orkest, vooral dat moment waarop ze de dirigent en alle anderen introduceerden. Er gaat niets boven muziek met een live orkest. Ik geloof dat muziek helend is—als je het diep in je hart opneemt en luistert, is het echt helend.”

Onder de commentaren van het publiek bevinden zich elk jaar mensen uit de kunstwereld, die hun bewondering en inspiratie—en zelfs hoop—uitspreken over de komst van een gouden eeuw in de kunst.

De Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 maart 2023): Shen Yun a Boon to the Performing Arts World

Atheïstische neuroloog geloofde dat er niets was na de dood, ziet levendige scènes en boodschap tijdens hartstilstand

Toen Bettina Peyton een kind was, vertelde haar vader dat er niets was na de dood, “en ze werd ter plekke atheïst.”

Dit wereldbeeld werd vooral bevestigd door haar levensloop, waarin Peyton medische wetenschappen studeerde.

“Als arts werd mij geleerd dat de dood de vijand is, die tegen elke prijs bestreden moet worden,” zei Peyton, een gepensioneerde neuroloog, op een conferentie van de International Association for Near-Death Studies.

Maar voor veel patiënten die het ziekenhuis binnenkwamen en gereanimeerd moesten worden, was het een strijd die hun medische teams niet zouden winnen. Het gemiddelde succespercentage van reanimatiepogingen is lager dan velen denken: gemiddeld maar 5 tot 10 procent, in ziekenhuizen tot 20 procent. En in de jaren tachtig was dit nog lager, aldus Peyton. Bijna al die patiënten hebben het ziekenhuis niet levend verlaten.

Ze keek naar deze lichamen en voelde zich verdrietig, zich afvragend of ze überhaupt bij bewustzijn waren of zich bewust waren van wat ze moesten ondergaan, een “ingewikkeld doodsritueel voordat ze weggleden in de vergetelheid”.

En toen kreeg Peyton eenzelfde ervaring.

Bloeden

De tweede zwangerschap van Peyton was een gecompliceerde, waarbij zij en haar arts wisten dat ze een groot risico op bloedverlies zou lopen en een nauwkeurige keizersnede nodig zou hebben, waarbij ook haar placenta zou worden doorgesneden. Peyton begon haar eigen bloed te doneren als voorbereiding op het bloedverlies dat dichter bij de bevalling zou optreden.

En inderdaad, met zeven maanden begon Peyton te bloeden en werd ze met spoed naar hetzelfde ziekenhuis gebracht waar ze twee jaar eerder haar opleiding had afgerond. Ze herinnerde zich een grapje met haar anesthesist voordat ze onder narcose ging, en toen was ze bewusteloos.

Tot haar verbazing waren de eerste woorden die ze hoorde toen ze weer bij bewustzijn kwam: “haar bloeddruk is te laag!”

Peyton was niet uit haar narcose, maar ze was “alert, bewuster dan ooit” en dat was geen beangstigende, maar een “wonderlijke toestand”.

Toen hoorde ze haar chirurg zeggen dat de baby weg was, en de anesthesist dat haar bloeddruk tot niets was gedaald, en vervolgens was ook haar hartslag weg.

Peyton bekeek de kamer van bovenaf, van buiten haar lichaam. Ze zag hoe reanimatietechnieken werden uitgevoerd op haar eigen bleke lichaam.

“Verbazingwekkend genoeg kijk ik, in plaats van doodsbang te zijn, met buitengewone gelijkmoedigheid naar de ruimte, zelfs als ik me realiseer dat ik ga sterven,” zei Peyton.

Ze nam aan dat ze vervolgens in het niets zou verdwijnen, maar niet voordat het reanimatieteam een vergeefse, pijnlijke poging deed om haar te reanimeren. In plaats daarvan voelde ze een energiestroom die haar terugtrok naar een donkere, uitgestrekte ruimte waarin ze niet kon zien.

Toen “Kaboom!” zei ze. “Het voelde alsof ik door een grote barrière explodeerde. Ik ben vrij.”

Peyton was in eindeloze duisternis, maar het was een “stralend” soort duisternis en “betoverend”.

“Verbazingwekkende schoonheid, grenzeloos, sprankelend licht. Overal waar ik me omdraai, kijkt dit licht naar me terug. Het kent me. Dit licht is een bewustzijn,” zei ze. “Alwetend, almachtig, vol mogelijkheden.”

Peyton voelde een perfect soort vrede, en dan een stem die haar drie keer zei: “Je moet leven.”

Ze zag een speldenprikje licht dat veelzijdig en veelkleurig werd, en daarin zag ze alle scènes van haar leven zich tegelijkertijd afspelen. Toen werd haar verteld hoe ze kon terugkeren, en schijnbaar in een oogwenk was ze terug in die ziekenhuiskamer, waar ze zag hoe artsen die ze had helpen opleiden zich naar binnen haastten om te helpen bij de reanimatie.

Ze kon hen voelen denken, “ze is al dood.” Dat had ze zelf ook gedacht: haar lichaam was slap en leeggebloed. “Maar toen ze terugkeerde, kwam het licht met haar mee, en het bevond zich in de ruimte en leidde het team,” zei ze. In dat alziende perspectief kon Peyton vanuit haar lichaam zien hoe de hoofdchirurg in haar midden reikte en haar aorta vond, en hoe het licht door haar lichaam explodeerde.

“Liggend op de operatietafel voel ik alleen maar liefde en zie ik alleen maar licht uit mijn lichaam stralen,” zei ze.

Deze keer was het eerste wat Peyton hoorde toen ze weer bij bewustzijn kwam: “Je hebt een prachtig meisje, en het gaat goed met haar.”

Een andere manier om stervende patiënten te helpen

Peyton verliet vijf dagen later het ziekenhuis met haar baby, “en ik was niet meer dezelfde,” zei ze.

Ze voelde zich buitengewoon gevoelig en opmerkzaam, en voelde zich nog steeds verbonden met iedereen die ze tegenkwam zoals ze deed in haar toestand van uittreding.

“Ik was het ziekenhuis binnengegaan als een scepticus met een gesloten geest en vaak cynisch, en ik kwam er met verwondering vandaan, ontwaakt tot de heilige basis van het hele bestaan,” zei ze.

Ze kon niet wachten om haar man het goede nieuws te vertellen: “Je bent niet je lichaam! Sterven is niets om bang voor te zijn!”

Haar man, een atheïst, keek haar aan alsof ze gek was. Hij vond dat het bewustzijn en het licht en de liefde die zij beschreef te veel leken op de religie die hij had afgewezen, en slechts een fantasie waren. Peyton geloofde dat wat zij had ervaren echt was, en ontdekte bij haar onderzoek dat ze een bijna-doodervaring had gehad, net als vele anderen.

Een tijdje later trok het woord “meditatie” Peytons aandacht toen ze een brochure las, en uiteindelijk nam ze les, omdat ze een leraar wilde die haar zou leiden.

Het was daar dat Peyton merkte dat ze dat “gevoel van verruimd bewustzijn” tegenkwam dat ze had ervaren tijdens haar bijna-doodervaring.

“Dezelfde stralende duisternis, hetzelfde uitgebreide gevoel van omringende vrijheid,” zei ze. Peyton zei dat de voorkant van haar shirt nat was van vreugdetranen, en in de loop van de workshop kon ze in en uit die gelukzalige toestand gaan die ze alleen maar “thuis” kon noemen.

“Mijn bijna-doodervaring bracht veel veranderingen in mijn leven. Ten eerste lanceerde het me op het pad van meditatie. Het gaf me ook de moed om een verlengd verlof van de medische praktijk op te nemen en naar huis te gaan om mijn kinderen op te voeden. De bijna-doodervaring moedigde me aan het pad van mijn carrière als arts te veranderen,” zei ze.

“Ik besloot mijn medische praktijk uitsluitend te wijden aan zorg rond het levenseinde. Ik sloot me aan bij de eerste golf van artsen die de nieuwe hospice- en palliatieve geneeskunde creëerden, en hielp bij het opzetten en leiden van één van de eerste ultramoderne hospicevoorzieningen in New England. Mijn bijna-doodervaring was de perfecte training voor de begeleiding en verzorging van patiënten aan het einde van hun leven,” zei ze.

Ze had geen medelijden meer met de lichamen die een zinloos “doodsritueel” moesten ondergaan voor ze de vergetelheid tegemoet gingen. Nu kon Peyton troost, vrede en hoop bieden aan patiënten die het einde van hun leven naderden.

Het kostte Peyton tijd om haar bijna-doodervaring te verwerken, maar daarna waren haar leven en wereldbeeld sterk verbeterd, voegde ze eraan toe. Ze zei dat vrienden en familie haar hebben verteld dat ze veel leuker in de omgang is geworden, en meer ontspannen en natuurlijk.

“Als mensen zeiden hoe kalm ik was, glimlachte ik en wist ik dat het allemaal te danken was aan mijn bijna-doodervaring,” zei ze.

Gepubliceerd door The Epoch Times (6  april 2023): Atheist Neurologist Believed There Was Nothing After Death, Sees Vivid Scenes and Message During Cardiac Arrest

Shen Yun’s eerste seizoen na de pandemie wordt afgesloten in de hoofdstad van de VS

Na een onderbreking van bijna twee jaar op het podium, is het New Yorkse Shen Yun Performing Arts één van de eerste voorstellingen die uit de wereldwijde pandemie tevoorschijn is gekomen met een wereldtournee. Om aan de verwachting en vraag van het wachtende publiek te voldoen, werd het normaal gesproken half jaar durende tournee seizoen uitgebreid van juli 2021 tot juli 2022, bijna een volledig jaar aan voorstellingen.

Duizenden mensen over de hele wereld stroomden de theaters binnen en noemden het evenement een broodnodige terugkeer naar de normale gang van zaken en een viering van de menselijkheid.

De vier voorstellingen in The Kennedy Center Opera House in Washington D.C. van 15-17 juli 2022 zullen de laatste van dit seizoen zijn.

Toen de COVID-19 pandemie de wereld overspoelde, veroorzaakte dat niet alleen verliezen voor ontelbare mensen op ontelbare manieren, maar was de wereld ook geschokt toen ze zich de onmenselijkheid realiseerde van de Chinese Communistische Partij (CCP) die de pandemie mogelijk had gemaakt. Maar waar mensen het CCP-regime zagen als de oorzaak van zoveel verdriet, zagen ze in Shen Yun het antidotum.

“Ik ben blij dat ik in een tijd leef waarin ik de producties van [de artistiek directeur van Shen Yun] kan zien in plaats van er alleen over te lezen in een geschiedenisboek, omdat ze ooit in de geschiedenisboeken zullen staan”, zei archeoloog en bestseller auteur dr. David West Reynolds, na het zien van een voorstelling op 9 oktober in Whitney Hall in het Kentucky Center for the Performing Arts. “De Chinese beschaving is zo krachtig en om te zien dat er zoveel verloren is gegaan, maar dat er ook zoveel gered is – Shen Yun heeft zoveel gered voordat het te laat was.”

“Ze waren daar om krachtige boodschappen over te brengen over wat het betekent om mens te zijn en wat ons potentieel is en dat is precies wat ik vanavond heb gezien.”

Het China van voor het communisme

In 2006 richtten artiesten vanuit de hele wereld in New York een gezelschap voor de podiumkunsten op. Velen van hen waren China ontvlucht op zoek naar godsdienstvrijheid en konden nu kunst maken die niet bedoeld was om de CCP te verheerlijken, maar kunst die pure schoonheid en pure goedheid kan uitbeelden.

5.000 jaar lang was de Chinese beschaving goddelijk geïnspireerd. De mensen van de oude beschaving, die ooit het “Hemelse Rijk” en “Het Land van het Goddelijke” werden genoemd, waren diep spiritueel en de samenleving was gecentreerd op het idee van harmonie tussen hemel, aarde en mensheid.

Dit is het geloof dat de CCP met geweld en propaganda probeerde uit te roeien en dit is de cultuur die de artiesten die Shen Yun hebben opgericht, probeerden te herstellen. Door middel van muziek en dans wil Shen Yun 5.000 jaar goddelijk geïnspireerde beschaving laten zien. De slogan van dit jaar – ” Het China van voor het communisme ” – verwoordt deze missie in duidelijke bewoordingen.

“Ik ben overweldigd – door de schoonheid, door de vreugde, door het werk erachter en door de creativiteit”, zei Iris Galey, een bestsellerauteur uit Nieuw-Zeeland, nadat ze Shen Yun op 20 mei in Basel, Zwitserland, had gezien.

De Canadese wetgever Ron Schuler vond Shen Yun een mooie herinnering dat “we spiritualiteit nodig hebben in ons leven.”

“Burgerlijke vrijheden – het maakt niet uit op welk punt in de tijd van de beschaving – zijn fundamenteel. De voorstelling van vandaag gaat allemaal over burgerlijke vrijheden, rechten hebben en opkomen voor waar je in gelooft.”

Ondanks bemoeienissen van de CCP, zoals o.a. het sturen van politieke oproepen naar theaters en zelfs het doorsnijden van banden van Shen Yun’s voertuigen, heeft Shen Yun gezegevierd. In een half dozijn jaar is het jonge muziek- en dansgezelschap wereldberoemd geworden. Haar decorontwerp maakt gebruik van gepatenteerde technologie die de geanimeerde coulissen creëert waar het publiek zo vaak naar vraagt. Shen Yun is de standaard geworden voor de kunstvorm van klassieke Chinese dans. Het is gegroeid van één gezelschap naar zeven even grote toerende gezelschappen, elk met zijn eigen orkest, die ieder seizoen ongeveer 100 voorstellingen geven in steden over de hele wereld.

Hoop doen herleven

Dr. Reynolds heeft zijn carrière besteed aan het bestuderen van beschavingen en hij is tot de conclusie gekomen dat zonder geloof, je niet de gehele menselijke ervaring kan begrijpen.

“Ik ben het meest dankbaar dat deze voorstelling mij doet geloven dat de oude tradities en de oude waarden ons door dit alles heen zullen helpen, alles dat zo hartverscheurend is in de moderne wereld”, zei hij.

“Krachtige kunst is bereid om krachtige thema’s aan te pakken. Shen Yun doet dit en het laat ons het hele scala zien van wie we zijn, maar het laat ons ook zien wie we kunnen zijn en dat is de hoop.”

Joel en Lina Carlsen zagen eerder dit jaar een voorstelling in Illinois en waren onder de indruk van het kunstenaarschap en de thema’s waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

“Het bracht me eigenlijk tot tranen toe”, zei mevrouw Carlsen, die opgroeide in Litouwen onder Sovjet heerschappij en weet wat voor leed het communisme mensen kan berokkenen. Voor het echtpaar is Shen Yun een herinnering aan de schoonheid van de mensheid die kan ontstaan zonder zulk kwaad.

“Het opende echt mijn ogen voor de schoonheid in de wereld en de impact van een communistisch regime die het kan onderdrukken en wegnemen… of verbergen”, zei Carlsen. “De doelen en missie van Shen Yun zijn groter dan alleen een voorstelling. Het is echt om de goddelijke vreugde in wezens, die we allemaal zijn, naar boven te halen. Ik heb ervan genoten, ik heb er echt van genoten!”

Mevrouw Carlsen zei: “Wat ik zag was gewoon zuivere kunst … het was echt verbazingwekkend. Nu ik naar huis ga, wil ik een beter mens worden.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (8 juli 2022): Shen Yun’s 1st Post-Pandemic Season to Conclude in Nation’s Capital

 

Shen Yun gaat digitaal met ‘Shen Yun Creations’

Jarenlang vroegen fans van de wereldberoemde, in New York gevestigde Shen Yun Performing Arts waar zij opnames van de voorstellingen konden kopen. En of Shen Yun zou willen overwegen haar inhoud online beschikbaar te maken. Naast de opnames van het Shen Yun Orkest, die slechts een paar van de originele stukken uit de voorstellingen bevatten, was het onmogelijk om Shen Yun anders dan in levende lijve te ervaren.

Toen sloeg de pandemie toe.

Overal ter wereld werden de ontmoetingsplaatsen één voor één gesloten. De seizoenen van de zeven rondreizende gezelschappen van het klassieke Chinese dansgezelschap kwamen onmiddellijk tot stilstand. Weken werden maanden en het duurde bijna anderhalf jaar voordat het gezelschap weer op het podium zou optreden. Duizenden mensen die kaartjes hadden gekocht voor het seizoen 2020 hielden hun kaartjes twee jaar lang bij zich, hopend op hun kans om Shen Yun in actie te zien als de pandemie voorbij was.

De artiesten hebben in die tijd niet stilgezeten. Ze bleven creëren en begonnen meer en meer inhoud online uit te brengen. Vorig jaar kondigde het gezelschap Shen Yun Creations aan, een video-abonnementenwebsite met artiestenprofielen en interviews, educatieve video’s, opnames van dansen uit vorige seizoenen, een kijkje in het dagelijks leven van de artiesten terwijl ze dit seizoen blijven toeren en operettes en bel canto vocale uitvoeringen.

D.F., artistiek directeur van Shen Yun Performing Arts, opent de site met een verklaring:

“Shen Yun Performing Arts is ‘s werelds meest vooraanstaande klassieke Chinese dans- en muziekgezelschap. Shen Yun Performing Arts, gevestigd in New York, laat China’s authentieke vijfduizend jaar oude, goddelijk geïnspireerde cultuur herleven en voortleven. Het doet dit door middel van klassieke Chinese dans, etnische dans, dansverhalen, orkestrale begeleiding, evenals instrumentale en vocale solo’s.”

“Sinds de oprichting in 2006 heeft Shen Yun opgetreden in de meest prestigieuze theaters over de hele wereld, waar zij enorm veel bijval en bewondering van het publiek kreeg. En om tegemoet te komen aan de grote vraag van het publiek over de hele wereld, presenteren wij nu Shen Yun Creations aan u.”

Het online project is een succes. Zelfs toen Shen Yun opnieuw begon met haar wereldwijde tourschema – het seizoen van dit jaar begon in de herfst en eindigt in juli, een aantal maanden langer dan het gebruikelijke tourneeseizoen – zijn de artiesten actiever dan ooit geweest op hun nieuwe online platform.

Een kijkje bij Shen Yun Creations

De door Shen Yun ontwikkelde dansmethode wordt in detail getoond in video’s op de website. Meer in het bijzonder is er in de traditionele Chinese kunst- en cultuurkringen een term die “lichaam leidt de handen” (“shen dai shou”) wordt genoemd, die als het toppunt van danstechniek wordt beschouwd, maar ook wordt gebruikt in vergelijkbare fysieke kunsten, zoals operadans en vechtsporten.

Veel van de 5.000 jaar Chinese beschaving is verloren gegaan sinds het communistische regime de macht overnam in de vorige eeuw, maar dansscholen in heel China spreken nog steeds over “shen dai shou.” Toch is geen van hen in staat geweest het te onderwijzen.

Maar Shen Yun, een Amerikaans gezelschap dat grotendeels is opgericht door artiesten die China zijn ontvlucht op zoek naar vrijheid, heeft “shen dai shou” in zoverre ontwikkeld dat zij in staat zijn geweest de methode in hun pedagogie te integreren, en is het een basisvereiste geworden voor elke danser van het gezelschap.

Deze methode is zo begeerd dat in de meest recente internationale NTD klassieke Chinese danscompetitie, dansers uit Taiwan zeiden dat ze de reis naar Upstate New York hadden gemaakt om deel te nemen aan de competitie, voornamelijk om “shen dai shou” te leren van de andere deelnemers die afkomstig waren van Shen Yun en haar academie Fei Tian.

Op Shen Yun Creations demonstreren de artiesten deze “verloren methode” in een serie uitgebreide video’s waarin ze klassieke Chinese dansreeksen voor beginners, half gevorderden en gevorderden demonstreren.

(Shen Yun Creations)

De Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Wij hebben de reacties van het publiek gevolgd sinds de oprichting van Shen Yun in 2006.

 Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (28 april 2022): Shen Yun Goes Digital With ‘Shen Yun Creations’

 

Shen Yun pipa virtuoos Liang Yu over het kiezen van gerechtigheid door muziek

Op het podium wordt een emotioneel verhaal verteld door middel van dans, dat zich afspeelt in China. Een jong koppel dat de spirituele discipline Falun Dafa beoefent, had net hun eerste baby gekregen. Het had een gelukkig verhaal moeten zijn, maar al snel werd het echtpaar ontvoerd en gemarteld door de autoriteiten van het regime en hun pasgeborene werd een wees.

Als Liang, virtuoos op de pipa of de Chinese luit, in de orkestbak zit, krijgt ze rillingen zodra de dans begint.

“Omdat ik zelf soortgelijke ervaringen heb gehad”, zei Liang in een video die is gepost op de nieuwe website van Shen Yun Performing Arts, Shen Yun Creations.

“Ik moest toekijken hoe mijn moeder werd gearresteerd.”

Vervolgd om hun geloof

“Ik herinner het me het nog zo goed”, zei Liang. Het was in de herfst van 1999, toen zij met haar moeder en enkele vrouwen uit de buurt naar een plaatselijk park ging om samen te mediteren.

Zij beoefenden Falun Dafa, een spirituele meditatiediscipline die de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid onderwijst, evenals vijf langzaam bewegende oefeningen. In het begin van de jaren negentig verspreidde Falun Dafa zich snel door mond-tot-mondreclame en in minder dan tien jaar waren er naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars in China.

“Terwijl ze met de tweede oefening bezig waren, zag ze iets buiten het park”, vertelde Liang. “Ik zag een stel auto’s en busjes dichterbij komen en de lokale beveiligers stormden op ons af. Ik was doodsbang. Ik weet nog dat ik aan mijn moeders elleboog rukte. Ik zei: ‘Mam, ze komen je arresteren!’

“Het gebeurde allemaal vlak voor mijn ogen. Die mensen kwamen steeds dichterbij en toen werden we allemaal weggesleurd.”

In 1999 verordende de leider van de Chinese Communistische Partij, Jiang Zemin, de uitroeiing van Falun Dafa, ook bekend als Falun Gong. Bijna van de ene dag op de andere werden beoefenaars opgepakt en illegaal gevangen gezet, naar dwangarbeiderskampen en heropvoedingscentra gestuurd en gemarteld, waarbij velen de dood vonden.

Omdat Liang slechts een jong kind was, ondernam de politie geen stappen om haar te arresteren.

Uiteindelijk werd Liang’s moeder vrijgelaten. Maar de daaropvolgende twee jaar werd ze vier keer illegaal gevangen gezet vanwege haar geloof.

Als gelovige die onder het regime van de Partij leefde, wilde Liangs moeder dat haar dochter een betere toekomst zou hebben. In de loop der jaren moedigde zij Liang, een talentvolle pipavirtuoos, aan zich aan te melden bij muziekensembles.

Het toeval wilde dat een groot podiumkunstengezelschap, opgericht in Amerika, specifiek behoefte had aan hoogopgeleide musici op traditionele Chinese instrumenten zoals de pipa.

“Toen ik in Peking studeerde, vertelde mijn moeder me: ‘Ik heb goed nieuws! Shen Yun heeft je aanvraag geaccepteerd. Je kunt nu gaan”, zei Liang.

Toen haar ouders haar naar het vliegveld brachten, wist Liang dat ze hen een hele tijd niet meer zou zien. Ze zeiden weinig, maar wisselden veel uit in die laatste blikken en betraande momenten.

“Ik had het gevoel dat die ene stap als een sprong naar een andere wereld zou zijn – een wereld apart. Het was zo moeilijk om die stap te nemen omdat sommige stukken in Shen Yun direct de vervolging van Falun Gong portretteren”, zei Liang.

Voor haar was dit een reden om zich bij het gezelschap aan te sluiten – om haar talenten te gebruiken om de wereld de waarheid te vertellen over de vervolging van spirituele gelovigen door de CCP.

Maar dit bracht haar familie ook weer in gevaar.

“De CCP heeft ontelbare manieren om mensen te terroriseren en het hun moeilijk te maken. Dat zorgde ervoor dat ik me veel zorgen om de veiligheid van mijn ouders maakte. Ik had het gevoel dat ik ze misschien nooit meer zou zien, tenzij de vervolging zou eindigen en ik terug zou kunnen gaan”, zei Liang.

Op dat moment trok Liang lessen uit de traditionele Chinese cultuur.

“Veel beroemde mensen uit de geschiedenis hebben, als ze iets gingen ondernemen, nooit overwogen of het zou lukken of mislukken. Ze bekeken het vanuit een moreel perspectief”, zei ze.

“Als het vanuit moreel oogpunt gerechtvaardigd is, zouden ze het doen. Als het iets was dat tegen hun geweten of moraal inging, zouden ze het niet doen, ook al zat er veel voordeel aan. Daar denk ik altijd aan als ik aan de vervolging denk.”

En hoe schrijnend haar ervaringen in China ook waren, Liang zegt dat ze haar inzicht in haar muziekkunst en haar vermogen om muziek te interpreteren hebben verdiept.

Liang Yu spreekt over haar persoonlijke ervaringen met de vervolging van Falun Gong in China. (Shen Yun Performing Arts)

De rol van artiest

Het was Liangs moeder die de weg voor haar vrijmaakte om musicus te worden. Op een dag bracht haar moeder haar als klein kind naar een winkel met muziekinstrumenten en zei dat ze haar keuze mocht maken.

Liang sloot haar ogen, maakte een paar rondjes, stopte en wees naar het instrument dat voor haar lag. Het was peervormig en ze besloot dat dit het was. “Ik zei tegen mijn moeder: ‘Dat is hem. Als je het me niet laat leren, zal ik nooit meer iets leren'”, zei Liang.

In de hogere klassen van de lagere school deed ze mee aan nationale competities en ook op de middelbare school en tijdens haar studie bleef ze winnen.

In die tijd was muziek voor Liang, net als voor veel jonge professionals tegenwoordig, een wereld van wedstrijden. Het was als een sport.

“We wedijverden om snelheid, kracht en moeilijkheidsgraad”, zei ze.

Toen ze bij Shen Yun kwam, veranderde haar zienswijze.

“Hoge kunst en goede muziek moeten niet alleen naar deze maatstaven beoordeeld worden. Er is een gezegde: ‘Bergen hoeven niet hoog te zijn, maar zijn beroemd als er onsterfelijken wonen. Wateren hoeven niet diep te zijn, maar hebben bezieling als er draken wonen”, zei Liang. “Iets is niet inspirerend vanwege de techniek aan de oppervlakte, maar vanwege de oprechte innerlijke betekenis.”

“Het is iets dat ik me pas geleidelijk ging realiseren nadat ik bij Shen Yun kwam”, zei ze. In het verleden speelde ze met een competitieve instelling, maar voelde dat haar muziek onrustig was.

“Als ik rusteloos ben, dan zal de muziek die ik speel ook rusteloos klinken. Maar als een kalm en rustig hart kan bewaren, dan zal het, hoe het ook gespeeld wordt, toch aangenaam klinken.”

Sinds ze bij het klassieke Chinese dansgezelschap is gekomen, is Liang veranderd en gegroeid als artiest en als persoon. Ze schrijft dit toe aan de sfeer van traditionele cultuur en de universele waarden van Shen Yun.

Een diepgaande missie

De slogan van het gezelschap dit jaar is één die door velen gewaagd wordt genoemd: “Het China van voor het communisme.” Sinds de oprichting is het de missie van het gezelschap geweest om 5.000 jaar Chinese beschaving te doen herleven door het publiek elk jaar door middel van muziek en dans de schoonheid te tonen van wat eens het Hemelse Rijk werd genoemd. Het oude China was diep spiritueel en vijf millennia lang draaide het om het concept van harmonie tussen hemel, aarde en de mensheid. Misschien is die onderneming altijd moedig geweest.

“Ik geloof echt dat Shen Yun een unieke groep artiesten is”, zei Liang.

“Alles wat Shen Yun doet, haar volharding, invloed en nalatenschap, samen met de verhalen die Shen Yun vertelt, zijn de essentie van de traditionele Chinese cultuur. Het zijn de mooiste delen van de cultuur.”

Het is voor Liang ook een leerzame tijd geweest; ze heeft veel dingen over haar erfgoed ontdekt.

“In de dansen van Shen Yun heb ik veel waarden uit de traditionele cultuur ontdekt: respect voor de hemel en respect voor de goden, mededogen, integriteit, respect, wijsheid, betrouwbaarheid, loyaliteit, respect voor ouders, eerlijkheid, eer en moed”, zei ze.

“Dit zijn de meest fundamentele waarden die mensen zouden moeten hebben. Vaak heb ik het gevoel dat wat Shen Yun tot uitdrukking brengt, zoiets is als: kan je doorzetten wanneer je geconfronteerd wordt met ontberingen onder onmogelijke omstandigheden, te midden van schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden?”

“Kies je voor gerechtigheid? Kan je je vasthouden aan je principes? De ouden hebben een gezegde: ‘Ik verlang te leven en ik verlang rechtvaardig te zijn.’ Wanneer men niet beide kan hebben, moet men ‘het leven verlaten voor gerechtigheid.’

“Mijn ervaringen tijdens mijn jeugd, en de ervaringen van Falun Gong beoefenaars, hebben mij vele voorbeelden laten zien hoe te vechten voor een rechtvaardige zaak”, zei ze. “Net als de missie van Shen Yun, net als de acties van mijn moeder destijds, hebben deze mij allemaal geïnspireerd om standvastig te blijven in mijn geloof en te volharden in het doen wat juist is.”

In 2018 werden Liang en haar familie herenigd in Noord-Amerika, maar de vervolging door de CCP gaat nog steeds door.

Bij elke voorstelling, als het doek opgaat en Liang naar het publiek kijkt, herinnert ze zich de reden waarom ze doet wat ze doet.

“Het maakt niet uit hoeveel ik moet lijden, het maakt niet uit hoeveel ik moet doorstaan, ik ben bereid om het te doen”, zei ze. “Ik heb het gevoel dat alles de moeite waard is.”

De Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. We hebben de reacties van het publiek gepubliceerd sinds de oprichting van Shen Yun in 2006.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (13 maart 2022): Shen Yun Pipa Virtuoso Liang Yu on Choosing Justice Through Art

Angelia Wang, eerste soliste bij Shen Yun, over de deugden die een danser vormen

Angelia Wang is iconisch. Ondanks het feit dat de maatschappij in het algemeen lange tijd weinig praktische kennis heeft gehad van de fijne kneepjes van klassieke Chinese dans, werd Shen Yun Performing Arts in New York in de eerste tien jaar van haar bestaan een begrip. En Wang, die sinds 2008 bij het klassieke Chinese dansgezelschap werkt, was één van de eerste herkenbare gezichten.

Als je ooit een Shen Yun advertentie hebt gezien, is de kans groot dat je Angelia Wang hebt gezien.

Maar ze associeert haar carrière niet met sterrendom. Als ze over Shen Yun spreekt, drukt Wang altijd oprechte, welgemeende dankbaarheid uit. Ze is dankbaar dat dit Amerikaanse gezelschap haar de kans heeft gegeven om haar danskunst en talent te gebruiken om haar geloof uit te drukken en een positieve boodschap met de wereld te delen, iets wat ze nooit had kunnen doen in communistisch China.

“Ik ben geboren in Xi’an, de historische hoofdstad van zes dynastieën”, zei Wang in een Shen Yun Creations video. Het is de stad van de Terracotta Warriors en het begin van de Zijderoute. Het is een stad die enkele van China’s overgebleven beroemde pagodes herbergt, een plaats waar zelfs iedere bushalte een naam met geschiedenis draagt.

“De oude Griekse filosoof Plato leerde dat menselijke kunst een imitatie is van goddelijke vormen. Als je kijkt naar de oude esthetiek [en architectuur] van het Oosten en Westen, dan gaat het om symmetrie; ze zijn helder, groots en schoon”, zei ze. “Als Shen Yun artiesten hebben we een universeel begrip van schoonheid, bewegingen die groots en lang zijn.”

Na zo’n 1.400 optredens met Shen Yun weet Wang precies wat er voor nodig is om een Shen Yun danser te zijn.

Loslaten van het ego

Elke Shen Yun voorstelling omvat meer dan twaalf dansen, waarvan een aantal met rekwisieten. In een van de jaren was er een dans waarbij de danseressen achthoekige zakdoeken gebruikten die ze ronddraaiden en in de lucht gooiden. Als eerste soliste moest Wang een prestatie leveren waarbij ze een draaiende zakdoek naar voren en omhoog gooide, een frontale overslag moest maken en de zakdoek die snel terugkwam moest opvangen als hij viel. Het was een moeilijke techniek, die haar zelfvertrouwen aantastte.

“Elke keer als ik in de coulissen stond te wachten om het podium op te gaan, zei ik tegen mezelf: Niet nerveus zijn, oké?” Ze pepte zichzelf op in de coulissen, zich afstemmend op alles om haar heen.

“Ik weet nog toen ik voor het eerst begon te dansen, ik alleen aan mezelf dacht.”

Op een avond legde zij de zakdoek neer terwijl zij in de coulissen wachtte en toen pas merkte zij dat ze omringd was door mensen die haar stonden aan te moedigen.

“Daarvoor had ik het me nooit gerealiseerd”, zei ze. “Er waren mensen in de coulissen naast me die zeiden: ‘Angelia, zet ‘m op! Toen keek ik over het podium naar de andere kant en zag iedereen dansen en me aanmoedigen, alsof ze wilden zeggen: ‘Angelia, zet ‘m op!’ Geen probleem, je kunt dit!’

“Op dat moment besefte ik dat ik niet de enige ben die danst. Ik ben niet de enige die optreedt, iedereen treedt samen op, dus waarom alleen maar aan mezelf denken?”

Het besef spoelde haar zenuwen weg en dat optreden was anders dan alle vorige.

“Ik herinner me die dag; toen ik mijn zakdoek in de lucht gooide, voelde het alsof ik het niet was die hem gooide”, zei ze. Gewoonlijk zou Wang, na het beëindigen van de overslag, verwoed zoeken naar de terugkomende zakdoek, in een haast om hem op tijd te vangen. Deze keer, toen ze klaar was met de beweging, zweefde de zakdoek over en landde precies in haar open, wachtende hand. Wang vroeg zich af of het de energie was van iedereen die samenkwam en het ondersteunde?

“Op dat moment besefte ik plotseling [dat] wanneer ik mijn ego liet gaan, ik iets groters kreeg.”

“Als we dansen, hebben we het over de ‘adem’ en kijken we of we samen ademen, of de flow gezamenlijk is. En als iedereen op hetzelfde moment in zijn positie komt, voelt het alsof de tijd stilstaat. Dan begin je te voelen hoe elke danser met de muziek mee ademt. Het is een subtiel gevoel, dat aanvoelt als iets dat langzaam uit een opening naar buiten stroomt.”

“Het maakt niet uit hoeveel mensen er op het podium staan, of het er nu twaalf of twintig zijn, als iedereen rekening met elkaar houdt, kun je dat voelen. Het voelt alsof iedereen samen is. Ik heb het gevoel dat dit het speciale teamwork is van een groep die al heel lang bij elkaar is.”

Shen Yun danseres Angelia Wang (Shen Yun Performing Arts)

Vrouwelijke schoonheid

“De schoonheid van een vrouw heeft zowel een zachte, gereserveerde kant als een majestueuze kant, helder en charmant”, zei ze.

Als jarenlange eerste soliste van Shen Yun, heeft Wang de gelegenheid gehad om veel van de belangrijkste vrouwelijke historische figuren uit het oude China te spelen.

Een recente en gedenkwaardige rol was die van Wang Baochuan, een Penelope-achtige figuur uit het verhaal van “Han Yao”, dat zich overigens afspeelt in de geboortestad van de danseres, Xi’an.

“’Han Yao` is een liefdesverhaal uit de Tang Dynastie. Het gaat over een dame die 18 jaar lang haar belofte nakwam, terwijl ze wachtte tot haar man thuis zou komen van de oorlog”, zei ze. De op het verhaal gebaseerde dans die Wang uitvoerde omvatte de ontmoeting van het personage met haar verloofde voor de eerste keer, het gelukkige huwelijk, het tragische moment van afscheid, de 18 jaren van angst en de langverwachte hereniging.

Het was een rol die haar acteertalent op de proef stelde.

“De choreograaf zei: ‘Als je de muziek op bepaalde punten hoort, wil ik dat je tot tranen toe geroerd bent. Doe daar meer moeite voor”, vertelde Wang. Ze gebruikte de reguliere danslessen als een kans om de emoties van haar personage uit te werken, waarbij ze zich scènes uit haar verhaal voorstelde wanneer ze tijdens de les verschillende muziek hoorde.

“Moet ik haar verlegenheid uitbeelden als ze haar man Xue Rengui voor het eerst ontmoet? Of wanneer haar ogen oplichten als hij in de buurt is? Haar angst, wachtend gedurende 18 jaar? Of wanneer ze toegeeft aan wanhoop wanneer haar ouders arriveren?” zei ze. “Als ik eenmaal met het idee in mezelf heb gewerkt, kan ik het naar buiten brengen door middel van beweging en expressie.”

Wat Wang aan het publiek wilde overbrengen was de traditionele deugd die Wang Baochuan bezat.

“Wanneer haar man besluit in de oorlog te gaan vechten, ziet ze er echt tegenop om hem te laten gaan”, zei Wang. Ondanks haar tegenzin pakt ze zijn spullen om aan hem te geven als ze hem uitzwaait en afscheid van hem neemt.

Ze wil omkijken, haar hand uitsteken, zijn naam roepen, maar ze zegt tegen zichzelf: ‘Dat kan ik niet doen’, omdat ze weet dat ook haar man moeite heeft met zijn vertrek.

“Pas als hij ver weg is, draait ze zich om om naar hem te kijken”, zei ze. Dit is een bijzonder traditionele eigenschap, voegde ze eraan toe, “verdragen zonder te klagen.”

Wang legde de beweegredenen van het personage uit, iets wat ze niet zou hebben opgepikt als ze zich niet al vroeg in haar carrière bewust was geworden van haar ego.

“Haar beslissing was ook gebaseerd op een gevoel van verplichting tegenover haar land. Omwille van een belangrijker doel was ze in staat minder aan zichzelf te denken”, zei ze.

“Als zij niet volwassen en vastberaden was geweest in haar beslissing, had de Tang-dynastie misschien een beroemde generaal verloren en het land een pijler van de staat.” Haar verhaal is er één waar wij, die in de moderne tijd leven, nog steeds van kunnen leren, merkte Wang op.

“Als je te veel nadruk legt op je eigen belangrijkheid, je meer van de mensen om je heen wilt en toch niet krijgt wat je wilt, dan voel je je wrokkig, je hebt het gevoel dat de maatschappij onrechtvaardig is, dat het leven onbevredigend is, enzovoort.”

“Maar wanneer je jezelf niet op de eerste plaats zet en niet je eigen belangrijkheid benadrukt, beschouw je zelfs een glimlach die je van anderen ontvangt als een enorme zegen, dan voel je dankbaarheid. Daarom zeiden de oude Chinezen: ‘Het kennen van tevredenheid is gelukkig zijn.’

“Shen Yun wil uitbeelden hoe deze morele waarden er uit zagen en wat de universele principes waren om goedheid in mensen te inspireren. Ik denk dat iedereen goedheid in zich heeft, iedereen heeft een kant die goddelijk verbonden is.”

Eén van Wangs leraren en mentoren hoopt dat wanneer mensen zich Angelia in de toekomst herinneren als danseres, ze haar niet alleen zullen herinneren als iemand die goed danst, maar ook als iemand met een goed karakter.

“Om danskunst te leren, moet je eerst leren om een goed mens te worden”, zei Wang. “Hoe je morele karakter werkelijk is, zal zich op het podium laten zien.”

The Epoch Times is trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Voor meer informatie, bezoek ShenYunPerformingArts.org

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (19 februari 2022): Shen Yun Principal Angelia Wang on the Virtues That Make a Dancer

De mysterieuze verjongende effecten van Shen Yun

Het hele geheim is te vinden in de muziek, waaruit wij een totaal ander therapeutisch systeem willen opbouwen.

-Nicolaus Lenau, een Oostenrijkse dichter en voorstander van muziektherapie in de jaren 1800

Vele jaren geleden vocht Vincent Cavarra tegen kanker toen hij een kaartje kocht voor een voorstelling van Shen Yun Performing Arts. Halverwege de klassieke Chinese dans- en muziekproductie vertelde de presentator dat in het oude China muziek als medicijn werd beschouwd en dat de twee Chinese karakters zelfs op elkaar lijken.

Dat idee raakte Cavarra, die meteen voor zichzelf opschreef, “muziek is voor genezing.”

“Ik was erg ziek, ik vocht tegen kanker. En toen ik dat hoorde, schreef ik het op. Vanaf dat moment luisterde ik meer en meer en meer”, zei Cavarra. Hij voelde een verandering in zichzelf en die avond toen hij naar huis ging, zocht hij online naar muziek die vergelijkbaar was met wat hij had horen uitvoeren door het orkest van Shen Yun uit New York. Het was het begin van zijn genezingsreis, zei hij.

Vijf jaar later bezocht hij weer een Shen Yun voorstelling en vertelde zijn verhaal aan een verslaggever. “Het is geen magie”, zei hij, “het is deze muziek.”

“Het helpt me met slapen, ik ben sterk geworden en ik kan staan, lopen en rennen”, zei hij. “Geen kanker meer, geen slecht hart.”

Cavarra had vrienden meegenomen om die avond in zijn geluk te delen.

“Normaal gesproken zou zijn vriend niet in staat zijn geweest om een twee uur durende voorstelling uit te zitten”, zei hij. “Maar die avond waren zijn ogen wijd open, zeer alert en heel scherp op wat hij zag.”

“Deze muziek brengt gezondheid, absoluut. Geen twijfel, geen twijfel in mijn gedachten”, zei hij. “Het brengt je naar een heel andere wereld, een betere wereld.”

Een eeuwenoude therapie

Muziektherapie is een eeuwenoud begrip, aanwezig in culturen van het Oosten tot het Westen en overal daar tussenin. Het menselijk lichaam werd beschouwd als een werk van heilige schepping, net als de natuur. Het in evenwicht brengen van het interne en externe door middel van muziek was een oefening in het beter begrijpen van het grote ontwerp van de Schepper.

De oude Grieken en later de middeleeuwse medische theorie onderwezen dat de vier temperamenten melancholisch, sanguinisch, cholerisch en flegmatisch respectievelijk overeenkwamen met de vier elementen aarde, lucht, vuur en water en de gezondheid van een individu bepaalden.

Volgens barokcomponisten en artsen uit de Verlichting konden ze met muzikale figuraties de lichaamssappen in evenwicht brengen.

De oude Chinese muziek en medische theorie waren nog directer. Chinese muziek is gebaseerd op een pentatonische toonladder met vijf hoofdtonen en elk van deze komt overeen met de vijf elementen – vuur, aarde, metaal, water en hout – die respectievelijk overeenkomen met de vijf belangrijkste inwendige organen – hart, milt, longen, nieren en lever.

Deze vijf tonen corresponderen verder met vijf emoties. De “jue” toon bijvoorbeeld, die correspondeert met hout en de lever, wekt woede op of verzacht deze bij de luisteraar, afhankelijk van hoe de muziek geschreven en uitgevoerd wordt.

Muziek is in harmonie met hemel en aarde. … Deugdzame, elegante muziek is in overeenstemming met de beweging van materie en met de principes van de menselijke gezondheid. Zij bezit een zuivere energie.

-Verslagen van de Grote Geschiedkundige, geschreven tijdens de Han Dynastie rond 94 v. Chr.

De componisten en musici van Shen Yun zijn zich bewust van deze theorie en het gezelschap legt vaak de filosofie achter haar muziek uit.

Zoals het op haar website uitlegt: “In het oude China was muziek niet alleen een vorm van vermaak, maar ook een manier van spirituele verheffing. Het verfijnen van iemands karakter en het zoeken naar harmonie met de hemel was een natuurlijk onderdeel van het artistieke proces.”

De artiesten van het gezelschap proberen nu hetzelfde te doen door deze traditie van zelfontplooiing en cultivatie in de kunst nieuw leven in te blazen.

De artiesten beoefenen allemaal meditatie, zijn spirituele zoekers en leven volgens de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Ik zou het jammer vinden als ik hen alleen maar zou entertainen; ik zou hen willen genezen. 

George Frederic Händel, misschien wel de meest succesvolle Barok componist

Muziek, water, leven

In 2004 publiceerde de Japanse zakenman Masaru Emoto “De verborgen boodschappen in water.” Zijn boek werd al snel een bestseller. Misschien heb je wel eens van zijn experiment gehoord: Emoto stelde gedestilleerd water bloot aan verschillende geluiden, waaronder klassieke muziek en heavy metal. Het water dat de vibraties van Mozart’s “Jupiter” symfonie had ervaren produceerde sierlijke, geometrisch perfecte kristallen.

Daarentegen kristalliseerde water dat aan heavy metal was blootgesteld in verwrongen vormen. Emoto concludeerde dat de zeshoekige kristallen die hij zag de levenskracht van Moeder Natuur vertegenwoordigden.

De mens, die voor een groot deel uit water bestaat, moet op dezelfde manier reageren op verschillende soorten geluid, dacht Emoto en daarom ging hij klinisch zieke patiënten behandelen met water dat hij had behandeld met trillingsinformatie.

“Ik geloof dat muziek gemaakt is om onze vibratie terug te brengen naar zijn intrinsieke staat. Het ligt in de aard van de mens om muziek te maken die de door de geschiedenis vervormde trillingen weer in balans brengt. Daarom ben ik er zo zeker van dat muziek een vorm van genezing is alvorens het een kunst is”, zei Emoto.

Hoop is een verheffing van de ziel of de geest; maar wanhoop is een neergang daarvan: allemaal dingen die heel natuurlijk met klank kunnen worden weergegeven, vooral wanneer de andere omstandigheden (tempo in het bijzonder) hun aandeel leveren. Op deze wijze kan men zich een gevoelig begrip vormen van alle emoties en dienovereenkomstig componeren.”

Johann Mattheson, barok componist en muziektheoreticus, diplomaat, en voorvechter van muziektherapie

Ze raakten mijn ziel

Muziek kan problemen met de hersenen oplossen.

-William Shakespeare

De Epoch Times heeft vanaf het begin verslag gedaan van Shen Yun, omdat het gelooft dat de onderneming van het gezelschap cultureel historisch is. Jaar na jaar geven publieksleden aan dat het een verjongende ervaring is, verfrissend en zelfs genezend voor lichaam, geest en ziel.

In 2016 zag Dennis Langevin, dominee en veteraan, een voorstelling in Waterbury, Connecticut, vooral om zijn nieuwsgierigheid naar deze voorstelling te stillen die hij alom geadverteerd had zien worden.

“Ik ben gepensioneerd militair en 100 procent invalide, dus breng ik veel tijd door met pijn. Terwijl ik op de stoel zat, realiseerde ik me ineens dat ik geen pijn meer had!”, aldus Langevin, die alle artiesten bedankte, met een speciaal woord van dank aan de orkestleden. “Na een twee uur durend optreden van hen, was mijn pijn weg.”

“Ik ben een marinier en wij staan bekend als stoere jongens. Nou, het bracht tranen in mijn ogen hier. Hoe zeg je dank je wel tegen iemand die dat voor je kan doen? Dus nogmaals, heel erg bedankt”, zei hij.

“Ik heb in Vietnam gevochten en er kwamen veel herinneringen bij mij naar boven”, zei hij. Vooral toen één van de verhalende dansen een gelovige toonde die opkwam voor zijn geloof in het hedendaagse China, in opstand tegen de atheïstische Chinese Communistische Partij. Shen Yun’s overtuiging voor gerechtigheid en geloof maakte op Langevin net zoveel indruk als hun vaardigheid en professionaliteit.

“Dat raakte als het ware mijn ziel. Wat er ook gebeurde, hij bleef standvastig in zijn geloof. … Meer mensen zouden zo moeten zijn. Het is gewoon prachtig, prachtig wat ze doen en nogmaals prachtig wat ze voor mij hebben gedaan. Heel, heel erg bedankt.”

“Ze raakten mijn hart en ze raakten mijn ziel. Er zijn maar weinig mensen die dat doen.”

Muziek kan iemand uit een depressie halen of ons tot tranen toe bewegen – het is een wondermiddel, een tonicum, sinaasappelsap voor het oor. Maar voor veel van mijn neurologische patiënten is muziek nog meer – het kan toegang geven, zelfs wanneer geen medicatie dat kan, tot beweging, tot spraak, tot leven. Voor hen is muziek geen luxe, maar een noodzaak.

-Dr. Oliver Sacks, professor in de neurologie, arts en auteur van bestsellers

De Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Voor meer informatie kunt u terecht op ShenYunPerformingArts.org

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (2 januari 2022): Shen Yun’s Mysterious Rejuvenating Effects

 

 

 

Een nieuwe grens in klassieke muziek

Tijdens een klassiek concert in de orkestzaal van Carnegie Hall stond een man in de rij voor mij op voor een staande ovatie en bleef daar bijna eerbiedig staan nadenken lang nadat de musici het podium voor de pauze hadden verlaten. Hij was tot tranen toe geroerd.

Toen hij mijn nieuwsgierige blik zag, zei hij: “Haydn deed er twee uur over om het verhaal van de Schepping weer te geven. Hij heeft het in 12 minuten gedaan! Bravo! Bravo.”

De concertganger verwees naar een nieuwe compositie van de artistiek directeur van het wereldberoemde Shen Yun Performing Arts, het in New York gevestigde voornaamste klassieke Chinese dansgezelschap. Het was dat seizoen in première gegaan tijdens een concert van het Shen Yun Symfonie Orkest – een zeldzame kans om het unieke Oost-West orkest en de originele composities van het gezelschap te horen zonder begeleiding van dans.

De originele muziek heeft de neiging om liefhebbers van klassieke muziek te verrassen. Het is nieuw maar tegelijkertijd tonaal traditioneel en welluidend. Er heerst een positiviteit die de luisteraar doet afvragen waar deze musici vandaan komen en hoe ze zo’n prestatie hebben kunnen leveren.

“Op dit moment zijn wij het enige orkest in de Verenigde Staten dat met succes traditionele Chinese instrumenten en originele Westerse symfonieorkest instrumenten heeft gemengd”, zei Shen Yun dirigent Milen Nachev in een video introductie.

Positieve synergie

Een orkest is een van die entiteiten waarvan het totaal veel groter is dan de som der delen.

“De muziek van Shen Yun is zeer, zeer traditioneel”, zei Liang Yu, een pipa virtuoos. De pipa, een vijfsnarige rechtopstaande luit, is een traditioneel Chinees instrument dat een kernonderdeel is van elk Shen Yun orkestensemble. De muziek is traditioneel in de zin dat de melodieën vaak oude Chinese melodieën zijn. De muziek is afkomstig van etnische volksdansen die gebaseerd zijn op de traditionele melodieën van de Yi, Tibetaanse of Mongoolse volkeren. Maar de muziek is ook traditioneel in een Westers klassieke zin, in tonaliteit en arrangement. Met twee reeksen tradities, één uit het Westen en één uit het Oosten, zou men kunnen denken dat het werk dubbel beperkend is voor een uitvoerder. Maar in werkelijkheid is het juist daardoor … dat je in staat bent om naar iets hogers te streven”, zei Liang.

Als ze zelf naar de werken luistert, voelt Liang een spirituele component in de muziek.

“Sommige toeschouwers gaven ons feedback dat ze het gevoel hadden dat de innerlijke betekenis van de muziek van Shen Yun zo diep is dat het lijkt alsof het het hele universum omvat”, zei fluitiste Lee Chia-Jung.

Het was een openbaring voor Lee. Later woonde een bevriende beroepsmusicus een concert bij en vertelde haar na afloop hoezeer hij genoot van het zuivere veld van geluid waarin hij was ondergedompeld.

“Ik vertelde hem dat we ons allemaal houden aan de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid bij het leven in de maatschappij en de omgang met mensen. Hij zei dat hij die energie uit de muziek kon voelen”, zei Lee.

Shen Yun is een gezelschap voor uitvoerende kunsten dat haar hoop heeft gevestigd op het doen herleven van de traditionele cultuur en als zodanig volgen hun eigen artiesten een traditioneel pad dat het cultiveren van vriendelijkheid en mindfulness omvat, evenals de vurige overtuiging dat kunst de kracht heeft om de mensheid te verheffen. Deze levensstijl is voor de musici evenzeer een dagelijkse praktijk als hun repetities en bijgevolg wordt ze ook gecommuniceerd via hun optredens.

“Vroeger was ik erg ongeduldig als ik muziek speelde. Ik voelde me ook gespannen als ik mijn instrument bespeelde”, zei cellist Huang I-Chen. “Maar tijdens het optreden met Shen Yun ontdekte ik dat hoe rustiger mijn hart was, hoe meer ik dingen als roem en rijkdom losliet, hoe beter ik werd in het maken van muziek.

“Ik wil het publiek graag muziek laten horen die echt mooi en traditioneel is.”

Fagottiste Gabriela Gonzalez-Briceno deelde soortgelijke gevoelens over de cultuur van Shen Yun.

“Shen Yun helpt je ook om jezelf als mens te verbeteren, om meer samen te werken, toleranter te zijn, en vriendelijker met mensen om te gaan, meer in staat om mensen te helpen”, zei ze.

“De sfeer is gewoon heel eerlijk oprecht”, zei violiste Nika Zhang.

“En dat komt er zeker uit, want als je op het podium staat, is die eenheid iets wat je niet kunt faken”, zei paukenist Brian Marple.

Het idee van deze positieve synergie heeft ook zijn wortels in de oude Chinese cultuur.

“In de Chinese cultuur zijn er veel uitspraken over muziek, zoals ‘deugdzame muziek voedt de ziel van mensen’, en het geeft mensen leiding of verbinding met de natuur”, zei Chen Ying, een dirigent van het gezelschap. “In de oudheid beschouwden de mensen de natuur als spiritueel, met haar verbinding met de hemel.

“Ik denk dat vanaf het moment dat muziek werd gecreëerd, het resoneerde met het lichaam, de hemel en de aarde.”

Het proces achter de muziek

Elk jaar produceert Shen Yun een nieuw programma van ongeveer 20 dansstukken en tijdens het proces van het choreograferen van deze stukken wordt de muziek gelijktijdig geschreven. En voordat er ook maar iets gebeurt, komen de componisten, arrangeurs, choreografen, decor- en kostuumontwerpers samen om het idee achter elk stuk te vinden. Dit dynamische proces zorgt ervoor dat elke noot, alle frasering, en de boog van de muziek precies overeenkomt met wat de artistiek directeur, de heer D.F., voor ogen heeft voor het verhaal dat op het toneel tot leven zal komen.

“In de oude Chinese tijden geloofde men ook dat de ideeën achter de muziek belangrijker waren dan wat er aan de oppervlakte te zien was”, zei Chen.

In het ene stuk kan de muziek de overweldigende grootsheid van de Tang Dynastie uitdrukken. In een ander stuk kan het een buitenaardse sereniteit zijn die een dans begeleidt die zich afspeelt in de hemelen. De muziek kan humoristisch zijn en het publiek net zo aan het lachen maken als de capriolen van de personages op het toneel, of zo hartverscheurend tragisch dat de toeschouwers tot tranen toe geroerd zijn.

“Ik geloof dat onze muziek probeert de harten van mensen te verwarmen en te verheffen. Het heeft iets te maken met ons geloof in de functie van muziek. Wat muziek bedoeld is te zijn is … iets positiefs voor mensen. Het troost hen en kalmeert hen, of het inspireert hen en moedigt hen aan”, zei Chen. “Tijdens onze symfonische concerten vertellen mensen ons zo vaak dat ze tot tranen toe geroerd zijn en wij voelen gewoon dat hun hart geraakt is. De boodschappen die we hen proberen mee te geven zijn positief, oprecht en krachtig omdat ze voortkomen uit vriendelijkheid en oprechtheid.”

De Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Voor meer informatie kunt u terecht op ShenYunPerformingArts.org

 Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (24 december 2021): A New Frontier in Classical Music

Shen Yun: Brengt klanken uit het Hemelse Rijk

Als Yuchien Yuan over muziek en de cello spreekt, is de virtuoos vervuld met rust en dankbaarheid. Muziek is altijd al belangrijk geweest in haar leven.

“Ik houd van de klanken – de levendige lage registers, het bereik. Het is zo mooi dat mijn orkestcollega’s vaak gekscherend zeggen: ‘O, had ik maar cello geleerd'”, zei Yuan.

“In onze moderne wereld, die zo vol zit met lawaai, doet het geluid van de cello je nog steeds stilstaan en luisteren”, mijmerde Yuan. “Als ik speel, ga ik er helemaal in op. Er zijn momenten geweest dat ik depressief was, maar dan ging ik spelen en had ik het gevoel dat zelfs als ik niets in mijn leven had, als ik de cello had, ik oké was.

Yuan ziet niet alleen haar muzikale talent, maar ook de aanwezigheid van muziek in haar leven zelf als een groot geschenk dat God haar heeft gegeven. “Als ik muziek speel, krijg ik de kans om mijn masker af te zetten, het masker dat ik draag in deze menselijke samenleving, en om te laten zien wie ik ben, mijn ware ik. In een cello-optreden kan ik mensen de waarheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid laten zien. Muziek is niet alleen een baan of een ambacht, maar een geschenk dat ik graag met de hele wereld wil delen.”

Ze voegde eraan toe: “Door muziek heb ik de kans om een publiek met verschillende achtergronden uit de hele wereld te ontmoeten en met hen te communiceren, mijn gevoelens en inzichten over kunst en cultuur met hen te delen en ook wat schoonheid in de wereld te brengen.”

De volleerde artieste heeft jarenlang in vele voorstellingen op ‘s werelds toplocaties gespeeld met het in New York gevestigde Shen Yun Performing Arts, als onderdeel van het orkest dat met de dansgezelschappen toert. Ze is de hele wereld over geweest en heeft op de grootste podia opgetreden.

“De energie van elk optreden is enorm. Iedereen is omgeven in een veld van pure energie en er zijn geen rommelige, dwalende gedachten. De drukte en chaos van het dagelijkse leven verdwijnt volledig. Het vervaagt en er is niets anders dan de muziek”, zei Yuan. “Ik heb het gevoel dat ik er bijna nog meer profijt van heb dan het publiek.”

Wat muziek kan doen

“Kunst is het streven naar schoonheid”, zei Yuan. “Ik denk dat kunst een heel krachtig medium is, of middel. Het is als een taal in die zin dat je mensen duidelijk kunt laten begrijpen wat je wilt uitdrukken, maar het drukt ook uit wat onbeschrijfelijk is.”

“Er zijn dingen die niet met woorden beschreven of ervaren kunnen worden, maar kunst kan die dingen wel laten zien. Als artiest moet je voortdurend je vaardigheden en bekwaamheden verbeteren en perfectioneren. Het doel is om datgene te laten zien wat niet in woorden kan worden uitgedrukt”, zei Yuan.

“Mooie dingen die het alledaagse overstijgen – dingen die onzichtbaar en ontastbaar zijn – en dat delen met anderen in deze complexe wereld om iets aan hun leven toe te voegen dat een beetje puurder en oprechter is.

“Door meer schoonheid en pure schoonheid toe te voegen aan onze chaotische wereld, denk ik dat onze levens en geesten er ook beter van kunnen worden”, zei ze. “Ik denk dat dat iets prachtigs is wat een artiest kan doen voor de maatschappij.”

Yuan heeft in meer dan 1400 voorstellingen op vijf continenten opgetreden met Shen Yun, het wereldberoemde dans- en muziekgezelschap dat het tot haar missie heeft gemaakt om 5.000 jaar van China’s goddelijk geïnspireerde cultuur te doen herleven, ooit bijna vernietigd door de Chinese Communistische Partij. Het oude China stond bekend als het Hemelse Rijk, een plaats waar de mens en het goddelijke naast elkaar bestonden.

In het orkest is het Yuan’s rol om, door middel van geluid, de scènes op het toneel tot leven te brengen: hemelse paleizen, hemelse rijken, grote keizerlijke hoven van China’s legendarische dynastieën en de uitgestrekte en gevarieerde landschappen van zo’n 50 etnische groepen in heel China.

De traditionele cultuur van China bevat in haar essentie thema’s als de Confucianistische deugden van welwillendheid, rechtschapenheid, fatsoen, wijsheid en trouw en het idee van harmonie tussen hemel, aarde en mensheid. Het is een cultuur die bol staat van filosofie en literatuur en die diepgaand is. De muziek van Shen Yun heeft ook zo’n diepgang nodig.

De klanken uit het Hemelse Rijk

Het orkest van Shen Yun is anders dan alle andere in de zin dat het instrumenten als de pipa (Chinese luit) en de erhu (een twee-snarig strijkinstrument) als vaste onderdelen van het orkest heeft. Chinese klanken en melodieën worden naadloos vermengd met een verder westers orkest en musici die perfect Oost en West harmoniëren.

“Het gaat niet alleen om het imiteren van de toon van Chinese instrumenten, maar om het vastleggen van de essentie van verschillende Chinese etnische stijlen, waaronder Mongools, Yi, Tibetaans, Miao, Dai, en andere etnische minderheden in China”, zei ze. “Je moet hun cultuur en muzikale kenmerken kennen en weten wat elk muziekstuk wil laten horen. Het gaat niet alleen om de oppervlakkige vreugde, woede en verdriet, maar om de bron van die emoties.”

Yuan gaf als voorbeeld een verhalendans uit 2019 over keizer Kangxi uit de Qing-dynastie, de langst regerende keizer in de Chinese geschiedenis, die herinnerd wordt vanwege de vrede en veiligheid tijdens zijn bewind. Met kennis van de periode en van zijn leven begreep ze dat het een periode van welvaart was en hoe de personages aan het hof zich gevoeld moeten hebben. En zo kon ze deze lagen in haar muzikale voorstelling leggen.

“Na zoveel jaren van voorbereiding op deze manier, heb ik ook mijn kennis van de mensenwetenschappen flink verruimd”, zei Yuan. Ze merkte op dat dit weer een ander aspect was dat door haar cello in haar leven werd gebracht en waar ze dankbaar voor is.

Door de figuren uit het verleden te leren kennen, heeft ze ook veel ervaren over hoe de ouden leefden en ze vindt dat de moderne maatschappij nog veel kan leren. “Dingen zoals hun moraal, hun spirituele waarden en het wederzijdse respect dat in de cultuur overheerst. Dit en vele andere dingen zijn echt een goed cultureel erfgoed en de moeite waard om te herontdekken.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (2 december 2021): Shen Yun: Bringing Forth Sounds of the Celestial Empire

Shen Yun: Vervolging bestrijden met danskunst

Het doek gaat open en eerste solist Steven Wang springt tevoorschijn met een spandoek in zijn handen. Daarop staan vijf karakters geschreven. Ze luiden: Falun Dafa is goed.

Tientallen miljoenen Chinezen, waaronder de familie van Wang, worden zwaar vervolgd door het communistische regime van China omdat zij het hebben aangedurfd deze paar eenvoudige woorden uit te spreken.

Wang, een danser in klassieke Chinese dans, begon zijn carrière bijna twee decennia geleden toen hij op 12-jarige leeftijd werd toegelaten tot een professionele dansacademie. Tegenwoordig is hij eerste solist bij Shen Yun Performing Arts, ‘s werelds voornaamste klassieke Chinese dansgezelschap, uniek vanwege haar missie om de authentieke traditionele Chinese cultuur te doen herleven.

China was 5.000 jaar lang een land waar harmonie tussen hemel, aarde en mensheid het centrale geloof van de samenleving was. De mensen geloofden dat hun cultuur goddelijk geïnspireerd was. Het Confucianisme, Boeddhisme en Taoïsme hadden een sterke invloed op deze samenleving, die ernaar streefde principes als loyaliteit, integriteit, vriendelijkheid, wijsheid en rechtvaardigheid hoog te houden.

Het is een missie waar Wang persoonlijk bij betrokken is.

“Mijn vader werd tot de dood vervolgd”, zei Wang in een video op de Shen Yun Creations website. Veel artiesten van het in New York gevestigde gezelschap voor uitvoerende kunsten zijn op deze nieuwe videosite geportretteerd en vertellen verhalen over het geloof en de vrijheid die zij zochten toen zij zich bij Shen Yun aansloten. Als Amerikaans gezelschap staat Shen Yun haar artiesten toe om vrij hun geloof en cultuur te uiten en deze met de wereld te delen.

Maar velen zien een tragische ironie: een kunstgezelschap dat de goddelijk geïnspireerde erfenis van China’s 5000 jaar oude beschaving wil redden, kan zelfs geen voet zetten in het moderne China dat nog steeds geregeerd wordt door de Chinese Communistische Partij.

Wang zelf kon niet naar China terugkeren toen hij hoorde van de dood van zijn vader door de vervolging van de Partij, dus kon hij de begrafenis niet bijwonen.

“Ik had geen mogelijkheid om terug te gaan en hem nog een laatste keer te zien”, zei Wang. Tot op de dag van vandaag blijft zijn moeder in China en wordt nog steeds vervolgd.

Door figuren uit China’s 5.000 jaar oude cultuur te portretteren, hoopt Steven Wang traditionele principes zoals loyaliteit, integriteit, vriendelijkheid, wijsheid en rechtvaardigheid hoog te houden. (Met dank aan Shen Yun Performing Arts)

Een spirituele erfenis

De dansers van Shen Yun mediteren allemaal en veel Shen Yun artiesten beoefenen Falun Dafa, een spirituele praktijk die de drie principes van “waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid” onderwijst. Deze traditie van spirituele cultivatie was een groot onderdeel van de traditionele Chinese cultuur totdat het communisme aan de macht kwam in de vorige eeuw, met de bedoeling traditie uit te roeien.

“Ik was ongeveer 8 jaar toen ik voor het eerst in aanraking kwam met spirituele cultivatie”, zei Wang. Als jongste van vier broers en zussen was hij een ondeugend kind dat vaak in de problemen kwam. Maar hij herinnerde zich dat toen zijn vader en moeder begonnen met spirituele cultivatie, zij veranderden.

“De principes van Falun Dafa leren mensen om eerst zichzelf te veranderen en ‘naar binnen te kijken’. Wanneer je problemen tegenkomt, beschouw dan niet alles vanuit je eigen perspectief – maar denk vanuit het perspectief van anderen”, zei Wang. “Het resultaat was dat ons gezinsleven veel harmonieuzer werd.”

Zijn ouders waren niet meer zo opvliegend. Ze disciplineerden hem met verstand. Hij en zijn ouders begonnen meer te communiceren en kregen een goede relatie.

Het zou van korte duur zijn: In 1999 richtte de Chinese Communistische Partij, die Falun Dafa wilde uitroeien, haar pijlen op de 70 tot 100 miljoen volgelingen van deze spirituele praktijk.

“Er waren massale arrestaties en vervolgingen”, zei Wang. Zijn familie leed ook. “Communistische politieagenten drongen ons huis binnen en begonnen te slaan en te schoppen. Daarna ontvoerden ze mijn ouders en maakten een enorme puinhoop in ons huis. Vervolgens namen ze al onze boeken met Falun Dafa leringen mee.”

Zijn ouders werden allebei opgesloten, in aparte gevangenissen.

“Elke keer als we hen bezochten, zagen ze er uitgehongerd uit. Ze hebben me nooit verteld hoe het daarbinnen was. Ze zeiden alleen dat het goed met ze ging. Maar je kunt het je misschien wel voorstellen – je kon aan hun doffe gezichten zien dat ze gemarteld waren”, zei hij.

Vanaf dat moment heeft Wang nooit meer een stabiel gezinsleven gekend. Als zijn vader vrijkwam, werd zijn moeder gearresteerd.

“Deze vervolging hield nooit op”, zei hij. Hij herinnert zich dat hij Nieuwjaar doorbracht met zijn drie oudere zussen zonder zijn ouders thuis.

Uiteindelijk kwam Wang naar de Verenigde Staten om zijn danscarrière voort te zetten. Terwijl Wang overzee was, werd zijn vader in de gevangenis gemarteld en daarna vrijgelaten omdat de bewakers dachten dat hij tijdens zijn gevangenschap zou sterven. In 2009 overleed zijn vader aan gezondheidscomplicaties. Wang hoorde het pas een maand later.

“Cultivatie is geen misdaad”, zei Wang. “Ik kon niet terug naar China, dus het enige wat ik kon doen was danskunst blijven gebruiken om deze vervolging aan het licht te brengen.”

Wang kan, net als andere leden van Shen Yun, niet naar China gaan. Als individuen zouden ze kunnen worden vervolgd, en als groep zal de Chinese Communistische Partij het gezelschap niet toelaten tot China, uit vrees voor de invloed van het gezelschap op de verspreiding van traditionele cultuur.

Twee jaar na de dood van zijn vader speelde Wang tijdens één van Shen Yun‘s stukken de rol van een Falun Dafa beoefenaar, die een spandoek omhoog hield op het Tiananmen Plein.

“Onze dans was gebaseerd op ware gebeurtenissen, aangepast voor toneel”, zei hij. “Toen de vervolging begon, waren er veel beoefenaars die naar het Plein van de Hemelse Vrede gingen om uit protest spandoeken omhoog te houden.”

“Als ik de vervolgde beoefenaar portretteerde, putte ik uit mijn ervaringen uit het verleden. Dit waren dingen die echt gebeurd waren met mensen die dicht bij mij stonden.”

Ik hoop de vorm van danskunst te gebruiken om mensen bewust te maken van de vervolging die in China gaande is [en] om meer mensen aan te sporen tot rechtvaardigheid om zich tegen deze vervolging te verzetten.

“Dan zal deze vervolging op een dag eindelijk ten einde komen.”

De Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Voor meer informatie kunt u terecht op ShenYunPerformingArts.org

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (9 november 2021): Shen Yun: Fighting Persecution Through Art

 

Waarom Chinese dans buiten China opbloeit

Het is geen geheim dat veel van de eerste solisten van Shen Yun Performing Arts alumni waren van de Chinese Beijing Dance Academy. Maar een decennium na de oprichting van het in New York gevestigde Shen Yun, begonnen haar voorstellingen er heel anders uit te zien dan die van welk Chinees dansgezelschap dan ook.

“Denk er eens over na, Beijing [Dansacademie] heeft zijn keuze uit de beste dansers van niet honderden maar duizenden uit het hele land. Toen wij [Shen Yun] begonnen, was dat zeker niet zo”, zei Gu Yun, één van die alumni die al lange tijd dansleraar en choreograaf is bij Shen Yun. Toen de dansacademie van Shen Yun net was opgericht, ontving het kandidaten die meer leergierig waren dan getraind.

In september gaf Gu een interview in de staat New York tijdens het jureren van een internationale wedstrijd voor klassieke Chinese dans, waar dansers van over de hele wereld zich voor hadden opgegeven. Hij zei dat degenen die niet van Shen Yun waren, zich hadden ingeschreven in de hoop meer te leren over Shen Yun’s dansmethode, die, sinds de introductie aan het publiek, de hoge lat is geworden die klassieke Chinese dansers willen bereiken.

Het verschil is duidelijk te zien

In een recent videoprofiel op de website Shen Yun Creations, beschreef Steven Wang, eerste solist van het gezelschap, hoe zijn danservaring in China was vergeleken met zijn ervaring bij Shen Yun in New York.

“Toen ik 12 jaar oud was, werd ik aangenomen op een professionele dansacademie en sindsdien heb ik gedanst. Het is ongeveer 20 jaar geleden”, zei hij.

“Bij de dansstijl die ik in China heb gestudeerd, zou je, als je bewegingen doet, veel van je eigen kleine eigenaardigheden in verwerken. Maar als je Shen Yun’s stijl van klassieke Chinese dans wilt doen, moet je het met een grote uitstraling doen. Bijvoorbeeld, als de mannen dansen, moeten ze erg mannelijk, dapper en majestueus zijn.

“Elke voorbereidende beweging, elke houding en elke uitdrukking geeft de dans een gevoel van grootsheid. En als je een techniek afrondt, eindig je met een waardige houding.”

“Als je bijvoorbeeld de ‘Han Tang’ dansstijl in China zou doen, eindigen dansers hun bewegingen door zich samen te trekken tot een bal, alsof [ze] over de grond kruipen.”

“Dus alleen dit al schetst een groot contrast”, zei hij.

De dansers van Shen Yun omschrijven de esthetiek die het gezelschap nastreeft vaak als “groots”. De artiesten streven ernaar om in hun dansen een waardig beeld van de mensheid te laten zien, in lijn met de waarden van de traditionele Chinese cultuur, die respect voor het goddelijke als een van haar kernovertuigingen heeft. Zij is ook van mening dat de mens naar het beeld van goden is geschapen, door een allerhoogste Schepper.

Het is niet omdat zij het niet hebben geprobeerd dat de Chinese dansscholen en -gezelschappen, die allemaal banden hebben met het Chinese communistische regime, er niet in geslaagd zijn een internationaal publiek aan zich te binden.

Toen Shen Yun, met haar missie om de goddelijk geïnspireerde traditionele Chinese cultuur te doen herleven door middel van de kunsten, voor het eerst wereldberoemd werd, was de reactie van de Chinese Communistische Partij om te proberen met de eer te gaan strijken en het verhaal in eigen hand te nemen. Zij richtte zo’n 60 Chinese dansgezelschappen op en stuurde die de wereld rond, in de overtuiging dat haar eigen goed opgeleide dansers de Chinese dans internationaal zouden definiëren.

“Heb je ooit van één van deze [ gezelschappen] gehoord?” vroeg Shen Yun presentator Jared Madsen in een interview met NTD. “Nee, omdat ze niet erg goed waren. Waarom? Omdat niemand communistische propaganda wil zien.”

“Als zij het over traditionele Chinese cultuur hebben, gebruiken ze het om communisme te promoten. Ik bedoel, hier zien we er dwars doorheen, [zeggende] ‘Dit is propaganda, en niemand wil dit zien’.”

Dat gezegd hebbende, de term “klassieke Chinese dans” is inderdaad bedacht door de Beijing Dans Academie. Toen de school in de jaren 1950 opende, de eerste in zijn soort, kreeg het de taak om Chinese dans te organiseren op een manier die generaties lang onderwezen en doorgegeven kon worden. Tot aan dat moment werd dans doorgegeven aan leerlingen via een ervaren danser in een theatergezelschap of aan het keizerlijke hof.

Toen de academie deze ervaren dansers uitnodigde om les te geven en zo die kostbare kennis te documenteren, kwam zij uiteindelijk terecht bij de naam klassieke Chinese dans om deze vorm te beschrijven die in de loop van duizenden jaren was getemperd en ontwikkeld. Toen kwam de Culturele Revolutie, een campagne in de jaren zestig en zeventig waarin de Chinese Communistische Partij de traditionele Chinese cultuur wilde vernietigen en vervangen door de communistische cultuur via bloedvergieten en het verbranden van boeken. Daarna ging de redenering achter de kunstvorm verloren en werd deze niet meer doorgegeven aan nieuwe studenten.

Maar in een academie in het noorden van New York hebben Shen Yun artiesten onvermoeibaar het verleden onderzocht, in de hoop het beste van de traditionele Chinese cultuur te doen herleven. Door dit te doen hebben zij niet alleen historische figuren en geliefde verhalen op het toneel doen herleven, maar ook de waarden die voortkomen uit Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme, die inherent zijn aan deze verhalen. Naast het naar het wereldtoneel brengen van klassieke Chinese dans, hebben zij de dansmethoden die de oudheid hen heeft nagelaten geselecteerd en verder ontwikkeld en hun kunst verfijnd tot iets dat werkelijk “klassiek” genoemd kan worden.

The Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Ga voor meer informatie naar ShenYunPerformingArts.org

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (15  november 2021): Why Chinese Dance Is Thriving Outside China

Artiesten profiel: Schoonheid door traditie: Shen Yun

Evangeline Zhu was in het Lincoln Center in New York, een paar uur voordat ze het podium op zou gaan, toen ze het nieuws kreeg: De voorstelling zou niet doorgaan. In de 14 jaar dat Shen Yun Performing Arts heeft opgetreden, was er zelden een afgelaste voorstelling geweest – hoewel de Chinese Communistische Partij zeker heeft geprobeerd om Shen Yun te laten stoppen. Zhu dacht dat het een grap was; het bleek allesbehalve zo te zijn. Een pandemie raasde over de wereld en zorgde voor sluiting van ontmoetingsplaatsen en podia voor kunst en entertainment.

Het duurde anderhalf jaar voordat Zhu weer oog in oog met het publiek kon staan. In september stond ze op het podium in Stamford, Connecticut, met een hart vol dankbaarheid.

“Het is best spannend”, zei ze voorafgaand aan de voorstelling. “Het is een jaar geleden dat ik publiek heb gezien.”

In die tussenliggende periode zijn Zhu en haar collega-dansers van Shen Yun druk bezig geweest. In de afgelopen jaren heeft het in New York gevestigde dansgezelschap een dansmethode geperfectioneerd en nieuw leven ingeblazen die voor het hedendaagse China verloren is gegaan.

Lichaamstaal

Zhu zegt dat dans een lichaamstaal is. “Je moet je lichaam gebruiken om uit te drukken wat je voelt, om je boodschap over te brengen aan het publiek”, zei ze.

Als zodanig heeft de oude methode van “shen dai shou,” of het lichaam dat de armen en handen leidt, de manier waarop de klassieke Chinese dans van Shen Yun er op het toneel uitziet volledig veranderd. In essentie doet de techniek precies wat de naam zegt: Het lichaam leidt de armen en handen in beweging en het lichaam is levendig met beweging in de dans.

“Als je vanuit je hart kunt communiceren, is dat de sterkste uitdrukking”, zei Zhu. “En dan kan je zelfs zonder woorden communiceren.”

Een vereiste van deze methode is dat de kracht die de beweging van het bovenlichaam aandrijft, begint in het midden van het lichaam, boven het hart. In wezen dans je dus vanuit je hart en dat maakt de dans nog expressiever, legt Zhu uit. “Na het leren van deze methode is onze klassieke Chinese dans grootser, helderder en geeft mensen dit gevoel van lichtheid.”

Dit is een methode die alleen in naam voorkomt in oude dans- en pedagogieboeken, maar de instructies van hoe het te doen en hoe het te onderwijzen zijn verder volledig verloren gegaan. Toch lijken degenen die bekend zijn met de missie van Shen Yun te begrijpen waarom Shen Yun het enige dansgezelschap is dat deze gezochte methode heeft teruggevonden: Shen Yun probeert de echte traditionele Chinese cultuur te doen herleven, zei Zhu.

Ze legde uit dat van zorgvuldig onderzoek en herstel van traditionele danstechnieken tot het naleven van traditionele waarden, zoals de Confuciaanse deugden van mededogen, rechtschapenheid, fatsoen, wijsheid en trouw, alle artiesten van Shen Yun dit pad van traditie hebben nagevolgd om het publiek iets werkelijk stralends en positiefs te brengen.

“Dans drukt uit wat er in je hart leeft en de dansers van Shen Yun ontwikkelen stap voor stap hun karakter, werken aan hun hart”, zei ze. “We streven ernaar om alles te doen volgens de standaard van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.”

Evangeline Zhu behaalde de gouden medaille bij de junioren vrouwen in de 2016 NTDTV International Chinese Classical Dance Competition. (Larry Dye/The Epoch Times)

Een stralend gevoel

De moeder van Zhu had een ongerealiseerde droom om danseres te worden, dus voordat ze Zhu kreeg, had ze de gedachte dat als haar kind ooit interesse in dans zou tonen, ze dat zou steunen. Als jong meisje nam Zhu danslessen, maar ze had geen idee van dans als een carrière. En toen hoorde ze van Shen Yun.

“Ik denk dat het voorbestemd was”, zei ze. Ze zag wat leek op etherische wezens die over het toneel zweefden en herinnert zich de fysieke sensatie van wat voelde als een gevleugelde door paarden getrokken strijdwagen die boven haar zweefde tijdens de opening van de voorstelling. Deel uitmaken van Shen Yun werd haar droom.

Er is nog iets waarvan Zhu denkt dat Shen Yun het anders doet: Vanaf het moment dat de gordijnen opengaan, wordt het publiek uitgenodigd in een wereld die licht, mooi en wonderbaarlijk is.

“Er is eigenlijk veel hopeloosheid en lusteloosheid in de wereld, maar dan zie je plotseling dit wonderlijke tafereel en wordt het negatieve als het ware weggespoeld. … Je ziet iets stralends en positiefs en groots. Je ervaart iets groters dan jezelf en op de een of andere manier voelen de dagelijkse problemen minder zwaar aan.”

“Het is een hemels tafereel”, zei ze.

“Dans en muziek overstijgen cultuur; dit is waarom elk publiek Shen Yun begrijpt”, zei Zhu. “Dingen als waarachtigheid, goedheid en schoonheid zijn universeel.”

“En ik denk dat kunst die mensen kan inspireren en verheffen echt mooi is”, zei ze. “Kunst kan ons verheffen en ik denk dat kunst iets is wat we allemaal nodig hebben in ons leven.”

NTD heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (15 oktober 2021): Artist Profile: Beauty Through Tradition: Shen Yun

Geloof motiveert danser om de wereld de waarheid over China te laten zien

China is meer dan wat we vandaag zien, zei Aaron Huynh, een klassiek Chinese danser die uitgroeide van een nauwelijks begrip van de cultuur tot een lid van de wereldberoemde Shen Yun Performing Arts.

Op 4 september stond hij alleen op het podium tijdens de NTD Internationale klassieke Chinese danscompetitie en verzekerde zich van een plaats in de finale.

“Ik ben vanaf nul begonnen”, zei Huynh, die in Australië opgroeide en thuis Engels sprak. “Ik had geen invloed op of blootstelling aan de Chinese cultuur.”

“Het is een leerproces geweest – leren dat mijn eigen cultuur de moeite waard is, ook al heb ik die niet mee gekregen”, zei hij. “Het was het waard.”

“Klassieke Chinese dans is beroemd om zijn expressie, omdat een kernbeginsel van de kunst is dat de innerlijke gevoelens het lichaam in beweging brengen. “In dans kun je niet alleen op je lichaam vertrouwen, vooral niet in klassieke Chinese dans”, zei hij. “Veel dansen portretteren mensen en tijden uit het verleden en je moet weten hoe zij hun leven in die periode doorbrachten.”

Huynh begreep het niet altijd zo goed; hij dacht dat als hij de bewegingen goed kon maken en de algemene emotie onder de knie had, hij kon dansen. “Maar langzamerhand realiseerde ik me dat het veel moeite kost om die diepte te laten zien. Om die karakters te kunnen vertolken, om ze te kunnen acteren, moet je ze diepgaand begrijpen”, zei hij. “Anders, als je woede toont zal het gewoon woede zijn, het zal geen woede en verdriet zijn doordat je begrijpt dat er in het verleden iets gebeurd is met die persoon, dus zal het eendimensionaal zijn en niet multidimensionaal.”

Door de fysiek veeleisende routine van een danser en de nieuw ontdekte culturele barrière dacht Huynh er vaak over zijn studie van klassieke Chinese dans op te geven.

“De mensen om me heen hebben me geholpen, vooral mijn leraar en mijn vrienden”, zei hij. “Het vergde moed en hard werken.” En nederigheid, voegde hij eraan toe. De doorbraak kwam toen hij zich realiseerde dat het niet alleen om hem ging – dat zijn kunst deel uitmaakte van iets groters. “Het gaat erom hoe je de wereld beter kunt laten zien wat Chinese cultuur is.”

“Het is de moeite waard om al die inspanningen te doen, om hen te laten zien dat China meer is dan wat wij vandaag de dag zien“, zei hij. “China heeft in feite 5.000 jaar beschaving en zijn volk geloofde dat het goddelijk geïnspireerd was. En de klassieke Chinese dans geeft iemand het vermogen om duidelijk te spreken en een boodschap over te brengen, zelfs zonder een woord te zeggen.”

“Wat we doen bij Shen Yun gaat niet alleen over je individuele ik, het gaat over mensen in de wereld laten zien dat China niet alleen bestaat uit politiek en goedkope producten, maar dat er zoveel meer is dan wat we nu van China kennen”, zei hij.

Aaron Huynh nam deel aan de 9e NTD Internationale klassieke Chinese danscompetitie in de staat New York op 4 sept. 2021. (NTDTV)

Huynh legde uit dat zijn geloof, een oude Chinese cultivatiewijze die waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid onderwijst, hem overtuiging gaf.

“Door het bestuderen van Falun Dafa, de cultivatiewijze waarin ik geloof, leerde ik dat het niet alleen om jou gaat. We leven in een wereld met iedereen om ons heen en om iets groots te doen moeten we het samen doen”, zei hij. “Eén persoon zal niet in staat zijn om dat te doen. En ik voel dat Shen Yun en Falun Dafa me niet alleen dans hebben geleerd, maar me ook hebben laten zien hoe ik een beter mens kan zijn. Het leven zelf is niet belangrijk zonder betekenis. Het is het diepgaande geloof dat je iets beters kunt doen dan wat je voor jezelf kunt doen – je kunt iets doen in het belang van anderen.”

Huynh hoopt ooit in China op te treden. “Het is hun cultuur en ik hoop dat ze het op een dag zullen kunnen ervaren”, zei hij.

Klassieke Chinese dans nieuw leven inblazen

In haar inspanningen om klassieke Chinese dans in zijn authentieke vorm te herstellen en te doen herleven, heeft Shen Yun ook pionierswerk verricht in het gebruik van de zeer oude methode “shen dai shou,” een manier van bewegen waarbij het lichaam de armen in beweging brengt. De expressieve dansvorm heeft veel doorlopende armbewegingen en het gebruik van deze methode verandert het podiumeffect van de dans, maar heeft ook veel andere voordelen voor de danser, legde Huynh uit.

“Het heeft me heel erg geholpen, niet alleen omdat het mijn armen en benen langer maakt, maar ook omdat het daardoor niet zo moeilijk is om bewegingen te maken. Het is makkelijker, vloeiender. Als je je lichaam gebruikt, blijf je niet op rare plekken hangen of gebruik je niet de verkeerde spieren”, zei hij. “De connectiviteit voelt heel anders.”

Aaron Huynh nam deel aan de 9e NTD Internationale klassieke Chinese danscompetitie in de staat New York op 4 sept. 2021. (Larry Dye)

Huynh heeft opgetreden in de NTD finale op 5 september.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (11 september 2021): Faith Drives Dancer to Show World the Truth About China

   

Het overwinnen van culturele barrières en het ontdekken van erfgoed door dans

De zwaartekracht tartende sprongen en overslagen in de klassieke Chinese dans hebben zeker meer dan één jonge danser aangetrokken om zich met de oude vorm bezig te houden – Daniel Zhang is één van hen.

“Ik was het soort kind dat niet stil kon zitten; ik was altijd in beweging”, zei Zhang. Toen hij 8 of 9 jaar oud was, woonde hij een klassieke Chinese dansvoorstelling bij waar hij zijn oudere neef een overslag in de lucht zag maken en schijnbaar daar een tijdje bleef hangen, voordat hij weer op de grond terecht kwam. Hij was onder de indruk en wilde danser worden.

Zhang, die van nature atletisch en lenig is, en nu student aan de Fei Tian Academy of the Arts, was zeer geschikt om danser te worden. Maar hij zou al snel leren dat, hoewel hij geen fysieke barrières had om klassieke Chinese dans te leren, er wel culturele barrières waren die hij moest overwinnen.

“Ik groeide op in het Westen, dus was het wat moeilijker om dat Chinese gevoel te vatten”, zei hij. Zijn leraren demonstreerden een beweging en hij deed die perfect na – dat dacht hij althans – maar ze waren niet tevreden. “Je moet de innerlijke betekenis van de bewegingen voelen!” vertelden ze hem, maar dat vond hij heel moeilijk. “Je voert de beweging uit, maar je danst niet”, zeiden ze hem, of erger nog, “Dat ziet er gewoon saai uit.” Maar langzaam begon hij het te begrijpen.

De klassieke Chinese dans is immers een dansvorm met eeuwenoude wortels, die in de loop van duizenden jaren verfijnd werd met culturele wijsheid die door elke dynastie werd doorgegeven. Het is één van de meest uitgebreide danssystemen ter wereld, opgebouwd uit unieke houdingen en bewegingen die duidelijk Chinees zijn. Het begrijpen van het ritme van deze dansvorm is het begrijpen van de traditionele Chinese cultuur – iets dat ooit bijna verloren ging voor de wereld nadat China werd overgenomen door het communisme.

Op 4 september zal Zhang zijn kennis op de proef stellen door voor het eerst één van China’s meest iconische culturele figuren uit te beelden in de 9e NTD internationale wedstrijd voor klassieke Chinese dans. Dit jaar zullen verloren vaardigheden worden getoond die zijn hersteld en gepionierd door de wereldberoemde Shen Yun Performing Arts, met artiesten van het gezelschap die in de jury van de wedstrijd zitten. Meer dan honderd deelnemers hebben zich ingeschreven, waarvan ongeveer de helft de halve finales zal halen.

“Dit is een geweldige kans om mezelf te verbeteren”, zei Zhang. ” Het hele proces, van het kiezen van de muziek tot de choreografie, laat echt je sterke en zwakke punten zien.”

Daniel Zhang portretteert de beroemde Chinese dichter Li Bai, normaal gesproken een branieachtige figuur, in een moment van ontnuchterende eenzaamheid. (Edward Dye)

De ‘Onsterfelijke Dichter’

De dichter Li Bai uit de Tang-dynastie is één van de kunstenaars die de “Gouden Eeuw van de Chinese Poëzie” heeft ingeluid en zijn stuk “Drinking Alone by Moonlight” is één van de bekendste Chinese poëziestukken. Het is vertaald in het Engels en in vele andere talen. Zhang heeft de gebeurtenis van Li Bai, die dit gedicht schreef, in dans omgezet.

Li Bai is een beroemd personage dat in de klassieke Chinese dans vaak en op vele manieren wordt geportretteerd. Het is een personage waarmee alle juryleden en de andere deelnemers meer dan vertrouwd zullen zijn. Het leven van Li Bai wordt weerspiegeld in zijn poëzie. Zijn poëzie beïnvloedde de kunst en cultuur van een tijdperk en blijft zelfs vandaag nog populair.

“Toen ik de muziek hoorde en de bewegingen zag, werd ik er echt door gegrepen”, zei Zhang. Hij voelde dat hij zich kon identificeren met deze dichter en probeerde de bewegingen en choreografie aan te passen zodat ze beter voor hem geschikt waren.

(Edward Dye)

“Er zit een bepaald gevoel in het stuk dat ik interessant vond”, zei Zhang. Hier drinkt de dichter alleen, met niemand anders dan de maan boven hem en haar weerspiegeling beneden als zijn metgezellen. Er zit een ontnuchterende eenzaamheid in het verhaal, maar Li Bai vermaakt zich nog steeds, zei Zhang. Hoewel dit gedicht vaak het meest bekend is om de dichter, laten de meeste andere verhalen hem zien als een nogal heldhaftig figuur met levenslust, legde hij uit. “In al zijn andere verhalen is hij erg zelfverzekerd en open, dus als je dit stuk danst, is dat een interessant gevoel”, zei Zhang.

(Edward Dye)

Vanuit het hart

Een nieuw onderdeel van het danscurriculum van Shen Yun en Fei Tian Academy of the Arts – en iets waar de wedstrijdjury naar zal kijken – is de methode van “het lichaam leidt de handen”. Dit is een techniek waar vaak over gesproken wordt in de danswereld, omdat het de expressiviteit van de bewegingen van het bovenlichaam van een danser vergroot, terwijl het ook de ledematen verlengt en een efficiëntere manier van bewegen, gebruik van kracht en gebruik van energie creëert. Maar hoewel deze manier van bewegen optimaal is, zijn Shen Yun en haar academie de eersten die het opnemen als onderdeel van hun danspedagogie.

“Het gaat erom hoe je je kracht gebruikt en hoe de kracht begint. Je begint vanuit het binnenste – je lichaam wordt een deel van je arm”, legde Zhang uit. “Je moet beginnen vanuit het hart, vanuit deze innerlijke kern hier, die je buitenste ledematen in beweging zet. Op deze manier lijkt je hele lichaam licht en de bewegingen zijn heel zuiver.”

(Edward Dye)

Klassieke Chinese dans

Naast het “lichaam dat de handen leidt”, gebruiken Shen Yun dansers een methode van de “heupen die de benen leiden”, die eveneens nooit tot de danspedagogie is doorgedrongen, maar een vergelijkbaar heilzaam effect heeft op de bewegingen van het onderlichaam van een danser.

De nieuwe ontwikkeling is bijzonder verhelderend geweest voor de leerlingen van de klassieke Chinese dans, want in deze dansvorm gaat het om het uitdrukken van innerlijke gevoelens en elke artiest van klassieke Chinese dans streeft naar de mooiste manier om dat op het toneel te doen.

“Elke beweging heeft een betekenis, elk gebaar heeft iets achter zich”, zei Zhang. “Dans is een manier om gedachten en emoties over te brengen – leraren hebben me verteld dat alles wat op je hart ligt, naar buiten zal komen via je emoties.”

Dit is reden om een hart van vriendelijkheid te ontwikkelen, zei Zhang. “Als je je geïrriteerd voelt, zal dat doorkomen.” In plaats daarvan zoekt hij naar een gevoel van kalmte en innerlijke vrede om aan het publiek te geven. “Als je die vrede kunt vasthouden, kun je het tot uitdrukking brengen.”

“Dans vereist dat je heel bereidwillig bent”, voegde Zhang eraan toe. “Je moet een open hart hebben.” Van bereid zijn om de inspannende strekkingen te doen die nodig zijn om lenig te blijven, tot bereid zijn om je innerlijke gevoelens op het podium te tonen, je moet voortdurend je uitdagingen aangaan met een positieve en accepterende houding, heeft Zhang geleerd.

“Je moet jezelf echt onder ogen zien”, zei hij.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (1 september 2021): Overcoming Cultural Barriers and Discovering Heritage Through Dance