Sunday, 29 May 2022

Doctrine van de “drievoudige oorlogsvoering” ligt aan de basis van CCP’s grootscheepse infiltratiecampagne in het Westen: Verslag

Psychologische oorlogsvoering. Publieke opinie oorlogvoering. Juridische oorlogsvoering.

Deze concepten, die bekend staan als de doctrine van de “drievoudige oorlogsvoering” en relatief onbekend zijn in het Westen, zijn de belangrijkste strategieën die de Chinese Communistische Partij (CCP) volgt in haar streven om een oorlog tegen de vrije wereld te winnen zonder één enkel schot te lossen.

Psychologische oorlogsvoering is erop gericht de vijand te demoraliseren; publieke opinie oorlogsvoering is erop gericht de harten en geesten van de massa’s te hervormen; juridische oorlogsvoering is erop gericht de rechtsstelsels te gebruiken om vijandelijke aanvallen af te schrikken.

Deze uitleg werd uiteengezet in een onlangs vrijgegeven rapport van 650 bladzijden dat een uitvoerige illustratie geeft van de wereldwijde beïnvloedingsoperaties van het Chinese communistische regime. Het Franstalige rapport is gepubliceerd door het Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), een onafhankelijk agentschap dat gelieerd is aan het Franse Ministerie van Strijdkrachten.

In combinatie met een andere belangrijke doctrine van de CCP, “Verenigd Front” genaamd, hebben deze beginselen ten grondslag gelegen aan een adembenemende campagne van het Chinese regime om zijn invloed uit te breiden en te infiltreren in westerse democratieën, aldus het rapport.

Het Verenigd Front, door de eerste leider van de CCP, Mao Zedong, omschreven als een “magisch wapen”, is een beleid dat volgens het rapport inhoudt dat het regime “zijn interne en externe vijanden uitschakelt, groepen controleert die zijn gezag kunnen betwisten, een coalitie rond de Partij opbouwt om zijn belangen te dienen, en zijn invloed naar het buitenland doorzet”.

Het rapport komt er terwijl het Westen zich steeds meer afzet tegen de agressie van de CCP, waaronder haar ernstige schendingen van de mensenrechten, ongebreidelde diefstal van intellectueel eigendom, economische dwang en militaire assertiviteit.

Verregaande inspanningen

Geleid door dergelijke strategieën heeft het Chinese regime een uitgebreide infrastructuur opgebouwd met een wereldwijd bereik, bestaande uit een breed netwerk van overheids- en niet-overheidsactoren om zijn plannen uit te voeren.

Volgens IRSEM hebben de beïnvloedingsoperaties van Beijing in het buitenland twee hoofddoelstellingen: “het verleiden en onderwerpen van buitenlands publiek door een positief beeld van China te schetsen,” en “bovenal, infiltreren en dwingen.”

“Infiltratie is gericht op het langzaam binnendringen in de samenleving van de tegenstander om zo elke neiging tot handelen tegen de belangen van de partij in de kiem te smoren,” aldus het rapport.

“Dwang komt overeen met de geleidelijke uitbreiding van ‘bestraffende’ of ‘dwingende’ diplomatie tot een beleid van systematische sancties tegen elke staat, organisatie, onderneming of persoon die de belangen van de Partij bedreigt.”

De campagnes van de CCP zijn gericht op het hele spectrum van de samenleving. Tot de belangrijkste strijdterreinen behoren onderwijs, media, politiek, cultuur en sociale media.

Verenigd Front werk in actie

Veel van Beijings overzeese Verenigd Front inspanningen worden uitgevoerd via een “nevelig netwerk van tussenpersonen” dat losjes wordt gecoördineerd door CCP-organen, waaronder Chinese ambassades en consulaten, en het Verenigd Front Werkdepartement van de partij, aldus het rapport.

In een toespraak in 2020 zei David Stilwell, toenmalig staatssecretaris voor Oost-Azië en de Stille Oceaan, dat de CCP gebruik maakt van duizenden overzeese groepen die politieke invloed uitoefenen, dissidente bewegingen onderdrukken, inlichtingen verzamelen en de overdracht van technologie naar China vergemakkelijken.

Hoewel sommige organisaties van het Verenigd Front openlijk verklaren banden te hebben met Beijing, “proberen de meeste zich voor te doen als onafhankelijke NGO’s, culturele uitwisselingsfora, ‘vriendschaps’-verenigingen, kamers van koophandel, mediakanalen, of academische groepen,” zei Stilwell destijds.

In een onderzoek van Newsweek uit 2020 werden ongeveer 600 van dergelijke groepen in de Verenigde Staten gevonden.

Een van die groepen die in het rapport worden genoemd is de China-United States Exchange Foundation (CUSEF).

CUSEF is een in Hongkong gevestigde non-profitorganisatie onder leiding van miljardair en ambtenaar van het Chinese regime Tung Chee-hwa, die zichzelf voordoet als een onafhankelijke groep die zich inzet voor dialoog en uitwisseling tussen de V.S. en China. Maar in werkelijkheid functioneert de groep “als een de facto dekmantel voor de regering van de Volksrepubliek China”, aldus het rapport, waarin de bevindingen worden aangehaald van een onderzoek uit 2020 door de Jamestown Foundation, een in Washington gevestigde denktank. De groep staat ook geregistreerd onder de Amerikaanse Foreign Agent Registration Act (FARA).

De groep is een reeks partnerschappen aangegaan met een reeks prestigieuze Amerikaanse denktanks en universiteiten, wat IRSEM karakteriseerde als een poging om zijn invloedactiviteiten “wit te wassen”. Tot de partners behoren de Johns Hopkins University, het East-West Institute, de Carnegie Endowment for Peace, de Atlantic Council en het Brookings Institution.

Eerder dit jaar kwamen de banden van de CUSEF met de Carnegie Endowment for International Peace aan het licht tijdens de hoorzitting voor de benoeming van CIA-directeur William Burns. Voor zijn benoeming was Burns voorzitter van de denktank. Geconfronteerd met kritiek van Republikeinse wetgevers, vertelde Burns tijdens de hoorzitting in de Senaat dat hij de relatie van Carnegie met CUSEF had “geërfd”, maar dat hij de banden met de groep “niet lang nadat” hij in 2015 aan zijn ambtstermijn begon, had verbroken. Burns zei verder dat hij “zich steeds meer zorgen maakte over de uitbreiding van Chinese beïnvloedingsoperaties.”

De groep sponsort ook veel dialogen op hoog niveau tussen CCP-functionarissen en Amerikaanse militaire en politieke figuren, aldus het rapport.

De Amerikaanse media zijn ook het doelwit geweest van CUSEF. Het heeft sinds 2009 reizen naar China georganiseerd voor meer dan 120 journalisten van bijna 50 Amerikaanse mediakanalen, meldde The Epoch Times eerder.

Van 2009 tot 2017 organiseerde CUSEF ook een reeks diners en vergaderingen met leidinggevenden en redacteuren van 35 media, waaronder Time magazine, The Wall Street Journal, Forbes, The New York Times, The Associated Press, en Reuters. In de FARA-dossiers van de groep worden de diners, georganiseerd door CUSEF-oprichter Tung, beschreven als “van onschatbare waarde voor hun doeltreffendheid bij het werven van steun bij de leiders van de nieuwsindustrie”.

The Epoch Times heeft CUSEF om commentaar gevraagd.

Repressie

Overzeese etnische Chinese bevolkingsgroepen, zelfs diegenen die geen Chinese staatsburgers zijn, zijn volgens het rapport “prioritaire doelwitten” van Beijings beïnvloedingsoperaties. Volgens het IRSEM is één van de doelstellingen de diaspora onder controle te krijgen zodat “zij geen bedreiging vormen voor de macht”; een ander doel is “hen te mobiliseren om de belangen van de CCP te dienen”.

Beijing, door Freedom House omschreven als ‘s werelds grootste pleger van transnationale repressie, heeft zich gericht tegen een reeks in het buitenland gevestigde dissidente groeperingen, waaronder Oeigoerse moslims, rechtenactivisten, voorstanders van democratie in Hongkong, en Falun Gong beoefenaars.

Slachtoffers krijgen te maken met fysieke aanvallen, bedreigingen, bewaking, pesterijen en intimidatie door Chinese agenten of hun partners, zowel persoonlijk als online, aldus de belangenorganisatie in een rapport van februari.

In een extreem voorbeeld noemt Freedom House het geval van Sun Yi, een Falun Gong beoefenaar die de gevangenschap in het beruchte Chinese werkkamp Masanjia overleefde. Falun Gong is een spirituele praktijk die al meer dan twintig jaar op brute wijze wordt vervolgd door de CCP.

Tijdens zijn gevangenschap heeft Sun een SOS-brief in een Halloweenversiering voor de export verstopt. Die werd later, in 2012, gevonden door een Amerikaanse vrouw. Hij maakte met undercover opnames een documentaire over zijn ervaringen en ontsnapte naar Indonesië.

In 2017 overleed Sun aan plotseling nierfalen. Zijn familie zei dat Sun nooit nierproblemen had gehad, en het ziekenhuis gaf geen concrete details over zijn dood en haastte zich om zijn lichaam te laten cremeren. Er werd geen autopsie uitgevoerd. Deze omstandigheden hebben Sun’s aanhangers doen vermoeden dat er sprake is van vals spel.

Cathy He is een in New York woonachtige verslaggeefster die zich richt op China-gerelateerde onderwerpen. Ze werkte eerder als overheidsadvocaat in Australië. Ze kwam in februari 2018 bij The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd in The Epoch Times (28 september 2021): ‘3 Warfares’ Doctrine Underpins CCP’s Sprawling Campaign to Infiltrate the West: Report

G-7 berispt Chinees regime over mensenrechten, eist onderzoek naar herkomst COVID-19

De leiders van de Groep van Zeven (G-7) hebben op 13 juni het Chinese regime op het matje geroepen vanwege de schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en Hongkong, hebben afgesproken de oneerlijke handelspraktijken van Beijing tegen te gaan en hebben een grondig onderzoek geëist naar de oorsprong van de COVID-19-pandemie in China.

Na overleg over een gemeenschappelijk standpunt over China, gaven de leiders van ‘s werelds rijkste democratieën een zeer kritisch communiqué uit, dat inging op een reeks punten van bezorgdheid over het gedrag van het communistische regime in eigen land en daarbuiten.

“Wij zullen onze waarden uitdragen, onder meer door China op te roepen de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te eerbiedigen, met name in verband met Xinjiang en de rechten, vrijheden en een hoge mate van autonomie voor Hongkong die zijn vastgelegd in de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring”, aldus de G-7.

President Joe Biden heeft beloofd bondgenoten te verzamelen om de economische misbruiken van het regime aan te pakken en de schendingen van de mensenrechten te bestrijden.

Na afloop van de top in Engeland zei Biden dat de leiders het eens waren over een voorstel om infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden te financieren die een tegenwicht vormen voor Beijings “Belt and Road”-initiatief. Het “Belt and Road”-project is bekritiseerd als een vorm van “schuldenval”-diplomatie die ontwikkelingslanden opzadelt met onhoudbare schulden, terwijl de politieke en economische invloed van Beijing in die landen wordt versterkt.

“Wij denken dat er een rechtvaardiger manier is om te voorzien in de behoeften van landen over de hele wereld,” zei Biden.

De president riep het regime ook op om zich aan de mondiale regels te houden.

“China moet zich verantwoordelijker gaan gedragen als het gaat om internationale normen, mensenrechten en transparantie”, aldus Biden.

Hij eiste dat Beijing toegang zou verlenen tot zijn laboratoria, zodat de wereld de oorsprong van de COVID-19 pandemie kan onderzoeken, inclusief de mogelijkheid dat deze het resultaat was van een “misgelopen experiment”.

“De wereld moet toegang hebben,” zei Biden.

De G-7 riep op tot “een tijdig, transparant, door deskundigen geleid en wetenschappelijk onderbouwd WHO-onderzoek naar de oorsprong van COVID-19, ook in China, zoals aanbevolen in het deskundigenverslag”.

Voordat de kritiek naar buiten kwam, waarschuwde China de leiders van de G-7 nadrukkelijk dat de dagen dat “kleine” groepen landen over het lot van de wereld beslisten, allang voorbij waren.

De G-7 benadrukten ook “het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, en moedigen de vreedzame oplossing van kwesties tussen China en Taiwan aan”.

“Wij blijven ernstig bezorgd over de situatie in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en verzetten ons krachtig tegen alle unilaterale pogingen om de status quo te wijzigen en de spanningen op te voeren”, aldus de G-7.

In het communiqué wordt voorts gewezen op de bezorgdheid over dwangarbeid in wereldwijde toeleveringsketens, onder meer in de landbouw, de zonne-energiesector en de kledingsector. Deze industrieën zijn de “bevoorradingsketens die het meest zorgen baren” in de verre westelijke Chinese regio Xinjiang, aldus een informatieblad van het Witte Huis.

Het Chinese regime heeft meer dan 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden vastgehouden in een uitgebreid netwerk van kampen in de regio. Inwoners en gedetineerden zijn onderworpen aan marteling, politieke indoctrinatie, gedwongen sterilisatie, dwangarbeid en massasurveillance onder de grootschalige onderdrukking door Beijing.

Veel westerse modemerken, technologiebedrijven en andere internationale ondernemingen zijn onder toenemende druk komen te staan om te bewijzen dat hun toeleveringsketens niet zijn besmet met dwangarbeid uit Xinjiang.

“De leiders waren het eens over het belang van de naleving van de mensenrechten en de internationale arbeidsnormen, en engageerden zich ertoe mensen te beschermen tegen dwangarbeid”, aldus het Witte Huis in een informatieblad.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (24 juni 2021): G-7 Rebukes Chinese Regime Over Human Rights, Demands COVID-19 Origins Investigation