Thursday, 18 Jul 2024

Volg een bewegingsloze methode om celveroudering te vertragen en immuniteit te verbeteren

De vroegste vermeldingen van meditatie gaan terug tot het oude India. In onze moderne tijd is meditatie in het Westen steeds populairder geworden. Veel studies hebben aangetoond dat meditatie goed is voor de immuniteit, de hersenen en de slaap.

Volgens een briefing (pdf) van het National Center for Health Statistics (NCHS) uit 2018, gepubliceerd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bleek dat in 2017 14,2 procent van de Amerikaanse volwassenen in de afgelopen 12 maanden meditatie zou hebben beoefend.

Stilzitten en proberen de geest te ontsluiten voor een essentiële gelukzaligheid en helderheid is een manier om meditatie te beoefenen, die tot doel heeft het lichaam en de geest in evenwicht te brengen en de zelfontplooiing te verbeteren.

Hoewel het lichaam bij meditatie bewegingsloos lijkt, vinden er enorme veranderingen plaats in de genen.

Een verbeterde immuniteit van het lichaam

Een grootschalig genoomonderzoek, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) in 2021, toonde aan dat meditatie de immuunfunctie verbeterde zonder ontstekingssignalen te activeren.

Meer dan 100 vrijwilligers namen deel aan het experiment voor een achtdaagse meditatiepraktijk, en de onderzoekers verzamelden op vier verschillende tijdstippen hun bloedstalen voor analyse. De bloedstalen werden vijf tot acht weken vóór de meditatie verzameld, op de dag van voorbereiding om met de meditatie te beginnen, onmiddellijk na afloop en drie maanden na deelname aan het experiment.

Uit de onderzoeksanalyse bleek dat na meditatie 220 genen die rechtstreeks verband houden met de immuunrespons in het menselijk lichaam (waaronder 68 genen die verband houden met interferonsignalering), in toenemende mate werden gereguleerd, terwijl de expressie van ontstekingsgenen niet significant veranderde. Dit immuunresponsnetwerk is significant ontregeld bij patiënten met multiple sclerose en ernstige COVID-19. De bevindingen suggereren dat meditatie de immuunrespons kan verbeteren, waardoor mogelijk verschillende ziekten kunnen worden behandeld die verband houden met overmatige of aanhoudende ontsteking.

Wijzigingen in de hersenen, vermindering van de cognitieve achteruitgang door veroudering

Volgens een overzicht van studies uit 2006, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Bulletin, toonden neuroimaging studies een verhoogde zonale cerebrale bloedstroom aan tijdens meditatie. Meditatie vertoonde veranderingen in de anterior cingulate cortex en de dorsolaterale prefrontale gebieden van de hersenen.

Een studie uit 2008, gepubliceerd in het tijdschrift Social Cognitive and Affective Neuroscience, toonde aan dat gebieden van de hersenen die normaal geactiveerd worden tijdens meditatie hogere concentraties grijze massa vertoonden. Deze studie vergeleek de MRI-hersenfoto’s van 20 mindfulness-mediteerders (gedurende acht en een half jaar gemiddeld twee uur per dag beoefend) en niet-mediteerders. Uit de resultaten bleek dat bij de mediteerders de rechter voorste insula, de linker inferieure temporale gyrus en de rechter hippocampus een hogere concentratie grijze massa hadden.

In 2005 publiceerde het tijdschrift NeuroReport van het Massachusetts General Hospital in Boston een studie waaruit bleek dat, vergeleken met een gematchte controlegroep, deelnemers met uitgebreide meditatie-ervaring gebieden in hun hersenen hadden die verband houden met aandacht, interceptie en sensorische verwerking die significant hoger waren in zonale cortex. Dit was met name dikker in de prefrontale cortex en de rechter voorste insula. De verschillen in dikte van de prefrontale cortex waren het meest uitgesproken bij de verschillende groepen oudere deelnemers, wat suggereert dat meditatie leeftijdsgebonden corticale verdunning kan tegengaan.

Bovendien werd in een overzicht van studies uit 2014, gepubliceerd in de Annals of the New York Academy of Sciences, voorlopig bewijs gevonden dat meditatie leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang kan tegengaan.

Tragere celveroudering

In een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Psychoneuroendocrinology uit 2011, was bij ongeveer 30 deelnemers die gedurende drie maanden zes uur per dag meditatie beoefenden, hun activiteit van telomerase in lichaamscellen aanzienlijk hoger dan die van de controlegroep. Wanneer de activiteit van telomerase zeer hoog is, kan het de lengte van telomeren aan de uiteinden van chromosomen handhaven, de chromosomen beschermen en de veroudering van cellen vertragen. Chronische psychologische stress kan de telomerase-activiteit verminderen, en studies hebben aangetoond dat na meditatie de positieve ingesteldheid en levenslust van de deelnemers toenam, en de negatieve emoties afnamen, wat een toename van de telomerase-activiteit bevorderde.

Verlaagt de bloeddruk

Een overzichtsstudie gepubliceerd in het Journal of Human Hypertension in 2015 analyseerde de resultaten van 12 studies waarbij bijna 1.000 deelnemers betrokken waren. De resultaten van de studie toonden aan dat, vergeleken met de controlegroep, de systolische en diastolische bloeddruk in de meditatiegroep daalde met respectievelijk ongeveer 4,26 mmHg en 2,33 mmHg. Het effect is nog duidelijker bij oudere deelnemers, mensen met een hogere bloeddruk vóór de studie en vrouwelijke deelnemers.

Verbetert de slaap

Een studie uit 2014, gepubliceerd in het tijdschrift Sleep, werd uitgevoerd bij deelnemers die gedurende acht weken hun objectieve slaapgegevens lieten meten door middel van laboratoriumslaaptests en polsslaaprecorders. De resultaten van de studie toonden aan dat de mensen die de meditatie-interventie kregen, beter waren dan de controlegroep met zelf-monitoring voor wat betreft de totale waaktijd en de index voor de ernst van de slapeloosheid. De studie concludeerde dat meditatie een geschikte behandelingsoptie lijkt te zijn voor volwassenen met chronische slapeloosheid, als alternatief voor traditionele slapeloosheidsbehandelingen.

Hoe meditatie uit te proberen

Verschillende vormen van meditatie hebben verschillende manieren om in kleermakerszit te zitten. Bij de meeste methoden van het enkelvoudig gekruist zitten, trekt de man zijn linkervoet omhoog en plaatst deze bovenop het gebogen rechterbeen. Bij de dubbelgekruiste zitmethode begint hij daarmee, waarna de rechtervoet omhoog gaat en op het gebogen linkerdijbeen rust. De zithouding van vrouwen is precies het tegenovergestelde van die van mannen.

Hu Naiwen, een beoefenaar van traditionele Chinese geneeskunde (TCM) aan de Tongdetang National Medicine in Shanghai, vermeldde in een artikel in de Chinese taaleditie van The Epoch Times dat meditatie de bloedcirculatie kan verbeteren. Sommige mensen zeggen dat in kleermakerszit zitten nogal pijnlijk en moeilijk is. Het is waar dat wanneer je begint te leren om met gekruiste benen te zitten, je pijn kunt voelen, maar dat zal na verloop van tijd verdwijnen.

Als je met gekruiste benen mediteert, raken beide voeten gevoelloos en bevinden ze zich in een toestand van lage bloedstroom, en de daaropvolgende ontspanning kan de pijn van de omliggende zenuwen verbeteren, zenuwaandoeningen verminderen en de bloedcirculatie van de hele onderste ledematen verbeteren. U kunt proberen deze houding in het begin 10 minuten vol te houden, en dit geleidelijk op te voeren tot 15, 20 en 30 minuten. Denk nooit: “Ik kan het niet.” Dit is een belemmering die je tegenhoudt.

Moet je buikademhaling gebruiken bij meditatie? Hu zei dat er geen strikte regels zijn voor dit aspect bij het mediteren, dus of je het doet of niet is niet van belang.

Mediteren om energie te verzamelen

Hu wees erop dat bij het kruisen van de benen het bloed op de geblokkeerde plaats blijft, en de geblokkeerde plaats zal veel energie ophopen. Hij zei ook dat het menselijk lichaam 12 hoofdmeridianen heeft, plus nog eens acht bijkomende meridianen.

Volgens TCM zijn er 12 hoofdmeridianen in het menselijk lichaam die overeenkomen met de 12 ingewanden. Alle interne organen maken via deze meridianen contact met het lichaamsoppervlak. Er zijn speciale punten langs de meridianen, acupunctuurpunten genaamd, voornamelijk zenuwuiteinden en gebieden waar meer bloedvaten aanwezig zijn.

In de theorie van TCM is de meridiaan het energiekanaal van het menselijk lichaam, dat verantwoordelijk is voor het transport van qi en bloed door het hele lichaam. Dit zijn de basisstoffen die het menselijk lichaam vormen en alle fysiologische activiteiten in stand houden. De qi en het bloed in de 12 meridianen circuleren en stromen volgens de 12 uren (een uur is gelijk aan twee klokuren) in een dag.

Hu zei dat de acht andere meridianen ook een soortgelijke circulatie van qi en bloed hebben. De acht andere meridianen zijn Ren, Du, Chong, Dai, Yangjiao, Yinjiao, Yangwei en Yinwei. Deze acht meridianen hebben ook acht corresponderende acupunctuurpunten op de handen en voeten. Dit zijn de Neiguan, Gongsun, Waiguan, Linqi, Lieque, Zhaohai, Houxi en Shenmai.

(The Epoch Times)
(The Epoch Times)
(The Epoch Times)
(The Epoch Times)

Tijdens de meditatie, wanneer de handen op de benen zijn geplaatst in kleermakerszit en de oksels enigszins open zijn, zul je merken dat de linker Gongsun en de rechter Neiguan een rechte lijn vormen, en de linker Lieque en de rechter Zhaohai ook een rechte lijn.

Hu verklaarde dat de voorouders hebben ontdekt dat zo’n meditatiehouding de acht extra meridianen met elkaar kan laten communiceren. Als je vaak zo mediteert, kunnen na verloop van tijd de acht extra meridianen goed met elkaar verbonden worden, en de veranderingen die daarna optreden zijn onmetelijk.

Het ultieme doel van meditatie

De voordelen van meditatie voor lichaam en geest worden steeds meer erkend, maar als het gaat om hoe diepe bewustwording tijdens het proces functioneert, is het nog steeds een mysterie. Wat is dan het uiteindelijke doel van meditatie?

De oorsprong van meditatie vertelt ons dat het niet werd ontdekt door degenen die gezondheid nastreefden, maar werd doorgegeven door oude beoefenaars.

Hu zei dat er in het oude China een traditie bestond onder de mensen van “het cultiveren van boeddhisme” en “het cultiveren van taoïsme”, en zij hadden allemaal de gewoonte om te mediteren. Lao Tzu en Bodhidharma zijn beroemde voorbeelden. Het confucianisme heeft ook zijn meditatiemethoden. Je vindt in oude boeken de uitdrukking “kleed je netjes en ga rechtop zitten”. Zich netjes kleden wordt “in nette revers” genoemd, wat een teken van respect is, en rechtop zitten betekent “aandachtig zitten”, wat een teken is van respectvol en geconcentreerd zijn. Dit is een manier van rustig en ongestoord zitten zoals voorgeschreven door het Confucianisme.

Hu zei dat diegenen die werkelijk op weg zijn naar zelf-cultivatie zich niet alleen moeten concentreren op lichaamsbewegingen zoals hoe te zitten tijdens meditatie, maar ook aandacht moeten besteden aan het cultiveren van hun geest.

Of je nu een goede gezondheid nastreeft of het pad van spiritualiteit zoekt, je kunt beginnen met meditatie. Het is gemakkelijker om dit pad te volgen onder begeleiding van een therapeut of medebeoefenaars.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 maart 2023): Follow a Motionless Approach to Slow Cell Aging, Enhance Immunity