Thursday, 18 Jul 2024

Internationale campagne eist vrijlating van vervolgde Falun Gong-aanhanger in China

Europese en Japanse wetgevers roepen op tot de vrijlating van een Chinese burger die gearresteerd werd voor het beoefenen van Falun Gong, een spirituele praktijk die zwaar vervolgd wordt door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Ding Yuande en zijn vrouw, Ma Rumei, werden op 12 mei illegaal aangehouden in de provincie Shandong, samen met ongeveer 70 Falun Gong beoefenaars. De arrestaties maakten deel uit van een massa-arrestatiecampagne voor de 24e verjaardag van de Werelddag van Falun Dafa, die jaarlijks op 13 mei wordt gevierd, volgens het Falun Dafa Informatiecentrum.

Hun zoon, Ding Lebin, een inwoner van Berlijn, begon onmiddellijk een campagne voor de vrijlating van zijn ouders.

De International Society for Human Rights – een niet-gouvernementele organisatie met een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties – schreef naar de Chinese ambassadeur in Duitsland, de voormalige Chinese minister van Buitenlandse Zaken en CCP-functionarissen om aan te dringen op de vrijlating van het echtpaar. Vrijwilligers van de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) belden ook naar het detentiecentrum en vroegen om hun vrijlating.

De internationale druk leidde ogenschijnlijk tot de vrijlating van mevrouw Ma op 24 mei.

Ding Yuande blijft echter in hechtenis en werd op 20 juli formeel gearresteerd door het Donggang District Politie Departement in de stad Rizhao, provincie Shandong. Volgens het Falun Dafa Information Center “loopt hij het risico gemarteld te worden en voor langere tijd opgesloten te worden”.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en tolerantie. De beoefening won aan populariteit in China tijdens de jaren 1990, met 70 tot 100 miljoen aanhangers tegen het einde van het decennium, volgens officiële schattingen uit die tijd.

Het atheïstische communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle en startte op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de beoefening uit te roeien – een programma dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Sindsdien zijn er miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten. Volgens het Falun Dafa Information Center zijn er honderdduizenden gemarteld tijdens hun gevangenschap.

Oproep voor de vrijlating van Ding Yuande

“Internationale druk kan verandering teweegbrengen voor mijn vader,” vertelde Ding Lebin aan de Duitse editie van het Falun Dafa Information Center. “Net zoals het mijn moeder heeft gered.”

De campagne voor de vrijlating van de ouders van Ding Lebin omvat het sturen van brieven naar de Chinese ambassadeur in Duitsland en naar Chinese ambtenaren.

Leden van het Europese, Duitse, Belgische en Tsjechische parlement schreven een brief aan de Chinese ambassadeur in Duitsland, waarin ze opriepen tot de vrijlating van Ding Yuande.

Ondertussen stuurden voormalig voorzitter van de Slowaakse Nationale Raad Frantisek Miklosk en lid van het Berlijnse staatsparlement Ronald Gläser brieven naar de gemeentelijke partijsecretaris van de stad Rizhao, waar Ding wordt vastgehouden.

In beide brieven benadrukken de wetgevers dat de vervolging van Falun Gong door de CCP in strijd is met de fundamentele mensenrechten die zijn vastgelegd in de Chinese grondwet.

Verder drongen ze er bij de partijsecretaris van Rizhao op aan om “Yuande Ding onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, een einde te maken aan de vervolging van het Chinese echtpaar en hun reisdocumenten te geven om zich bij hun zoon in Duitsland te voegen”.

Japanse raadsleden namen ook deel aan de campagne. In hun brief riepen ze het Chinese regime op om Ding vrij te laten en meldden ze dat hij niet alleen het risico loopt om gemarteld te worden, maar ook op gedwongen orgaanoogst.

In 2019 concludeerde het China Tribunaal, een onafhankelijk panel van deskundigen, dat het Chinese regime al jaren – en “op grote schaal” – onder dwang organen oogst bij gewetensgevangenen.

Het tribunaal concludeerde ook dat gedetineerde Falun Gong beoefenaars waarschijnlijk de primaire bron van dergelijke organen waren. Volgens deskundigen lopen Oeigoeren en andere vervolgde minderheden in het noordwesten van China ook gevaar, samen met Tibetanen en Huischristenen.

De Japanse raadsleden drongen er bij het Chinese regime op aan om de mensenrechten van Falun Gong beoefenaars en andere religieuze en etnische minderheden die in China vervolgd worden te beschermen, om degenen die vastzitten in concentratiekampen en andere faciliteiten onmiddellijk vrij te laten en om het gedwongen oogsten van organen helemaal te stoppen.

“Elke protestbrief zal niet alleen bijdragen tot de vrijlating van mijn ouders, maar ook tot het beëindigen van de voortdurende vervolging van Falun Gong in China,” zei Ding Lebin volgens het Falun Dafa Information Center.

“De Chinese Communistische Partij is bang dat meer mensen in het buitenland de ware situatie van Falun Gong beoefenaars in China zullen kennen.”

De campagne voor de vrijlating van Ding Yuande gaat door.

Zijn zoon roept mensen op om deel te nemen door een reddingskaart of -brief uit te printen, deze te ondertekenen en op te sturen naar de Chinese ambassadeur in Duitsland of de nieuwe gemeentelijke partijsecretaris van de stad Rizhao, Li Zaiwu. Hij heeft een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt openen via de QR-code hieronder.

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 oktober 2023): International Campaign Seeks the Release of Persecuted Falun Gong Adherent in China

‘Absoluut afschuwelijk’: Amerikaanse artsengroep spreekt zich uit tegen gedwongen orgaanoogst door CCP

Een Amerikaanse artsengroep neemt een standpunt in over de moord op gewetensgevangenen voor hun organen op industriële schaal door het Chinese regime en dringt er bij de Amerikaanse autoriteiten en artsen op aan om te doen wat ze kunnen om dit misbruik niet langer toe te staan.

Volgens een verklaring van de Association of American Physicians and Surgeons eerder deze maand wijst “overduidelijk bewijs” erop dat de Chinese Communistische Partij (CCP) religieuze, etnische en andere minderheden in China gevangen houdt en dwingt tot het oogsten van organen.

De groep riep ook de Amerikaanse overheid en Amerikaanse artsen op om te stoppen met het trainen of opleiden van medische professionals uit China – of elk ander totalitair regime – in vaardigheden die gebruikt kunnen worden om misbruik te plegen.

“We veroordelen het met klem. Het is absoluut barbaars, onmenselijk, onethisch. Dit valt op geen enkele manier te rechtvaardigen,” vertelde dr. Richard Amerling, voormalig voorzitter en huidig bestuurslid van de vereniging, aan The Epoch Times. “Je kunt niet met geweld iemands organen afnemen; dat is de grofste schending van lichamelijke autonomie die er maar kan bestaan.”

“Ze executeren in wezen een levend persoon door hun hart te verwijderen – technisch gezien leven ze nog, ze zijn niet hersendood. Het is absoluut afschuwelijk.”

In 2019 concludeerde het China Tribunaal, een onafhankelijk panel van deskundigen, dat het Chinese regime zich al jaren schuldig maakt aan gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen, en wel “op aanzienlijke schaal.”

Het tribunaal concludeerde ook dat de belangrijkste bron de gevangen beoefenaars zijn van Falun Gong, een spirituele praktijk die al meer dan twee decennia systematisch wordt vervolgd door het regime. Oeigoeren en andere vervolgde minderheden in het noordwesten van China lopen ook gevaar, samen met Tibetanen en huischristenen, aldus experts.

Beoefenaars van Falun Gong vragen aandacht voor de vervolging van hun spirituele praktijk door de Chinese Communistische Partij (CCP) in China, buiten het gebouw van de V.N. in New York, op 24 september 2022. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Beschuldigingen dat het communistische regime Falun Gong beoefenaars vermoordde om hun organen te verkopen voor transplantatie doken voor het eerst op in 2006. Sindsdien hebben talloze onderzoeken gruwelijke details van deze gruweldaad bevestigd.

“Het is moeilijk om dit kwaad onder ogen te zien,” zei dr. Amerling. “Ik denk dat mensen terugdeinzen om naar dit soort dingen te kijken. Als je er niet naar kijkt en gewoon je kop in het zand steekt en doet alsof het niet bestaat, dan is het leven in veel opzichten makkelijker.

“Maar als je eenmaal inziet dat dit gebeurt, dan vraagt dat om een reactie. Dit is te barbaars. Een beschaafd land kan dit niet toestaan zonder een of andere verklaring af te leggen.”

Dr. Amerling, al meer dan 30 jaar nefroloog, vindt dat gedwongen orgaanoogst krachtig veroordeeld moet worden door de medische gevestigde orde in dit land.

“Het is absoluut hartverscheurend en afschuwelijk om te bedenken dat dit gebeurt, dat mensen medische kennis misbruiken om zulke slechte daden te verrichten,” zei hij.

Dr. Amerling is van mening dat medische genootschappen de plicht hebben om terug te slaan tegen dergelijke misstanden door er ruchtbaarheid aan te geven en door Chinees personeel te weren uit Amerikaanse medische onderwijskringen.

“Waarom leiden we deze artsen op? Waarom onderwijzen we ze? Waarom staan we toe dat ze op welke manier dan ook deelnemen aan de Amerikaanse geneeskunde?” vroeg hij. “Ze zouden moeten worden uitgesloten van deelname aan het Amerikaanse medische systeem, punt. Ze zouden niet mogen worden opgeleid in onze ziekenhuizen. Ze zouden geen artikelen mogen presenteren op onze conferenties. Ze zouden geen artikelen mogen publiceren in de Amerikaanse journalistiek.”

“Door deze artsen te straffen en hun de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen zouden we een signaal afgeven aan de regering dat we weten wat ze van plan zijn”, aldus dr. Amerling.

Eén non-profit transplantatieorganisatie is daar al mee bezig. De International Society for Heart and Lung Transplantation, ‘s werelds grootste organisatie gewijd aan onderzoek naar hart- en longziekten in het eindstadium, verklaarde in 2022 dat ze niet langer onderzoekspapers zal accepteren “met organen of weefsel van menselijke donoren in de Volksrepubliek China” vanwege het bewijs dat het regime systematisch gedwongen organen oogst van donoren die niet instemmen.

Oproep tot actie in de VS

Het oogsten van organen is een lucratieve zaak voor de CCP. Tijdens een hoorzitting in 2021 voor de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement zei Geoffrey Nice, die voorzitter was van het China Tribunaal, dat het Chinese regime tot $500.000 kan verdienen aan het lichaam van elk slachtoffer.

Deskundigen schatten dat er jaarlijks 60.000 tot 100.000 transplantaties plaatsvinden in China, veel meer dan het officiële cijfer van 10.000 van het regime. Organen voor deze extra transplantaties zijn voornamelijk afkomstig van gewetensgevangenen, zeggen ze.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade in Flushing, New York, op 18 april 2021, om de 22e gedenkdag van de vreedzame oproep van 25 april van 10.000 Falun Gong beoefenaars in Peking te herdenken. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Dr. Amerling riep de Amerikaanse regering op om haar “machtspositie” in te zetten door haar controle over Amerikaanse banken te gebruiken om te helpen een einde te maken aan het oogsten van organen.

Hij is van mening dat het verbieden van de Amerikaanse opleiding van Chinese artsen een nationaal beleid zou moeten zijn. Maar er blijven problemen vanwege de invloed van de CCP op Amerikaanse instituten door middel van donaties en subsidies die hun stilzwijgen effectief hebben gekocht, volgens voorstanders. Het Chinese regime heeft de afgelopen drie decennia meer dan 3 miljard dollar gedoneerd aan universiteiten en experts geloven dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Onlangs hebben Amerikaanse wetgevers hun inspanningen opgevoerd om gedwongen orgaanoogst in China tegen te gaan.

In juni introduceerde Rep. Scott Perry (R-Pennsylvania) de Falun Gong Protection Act (H.R.4132). Het wetsvoorstel wil sancties opleggen aan personen die medeplichtig zijn aan gedwongen orgaanoogst in China en hen de toegang tot de Verenigde Staten ontzeggen. Het zou ook het beleid van de VS maken om samenwerking met communistisch China op het gebied van orgaantransplantatie te vermijden en de inspanningen met bondgenoten en multilaterale instellingen te coördineren om het regime te sanctioneren.

In juni tekende Texas ook een tweepartijdige wet die het illegaal maakt voor zorgverzekeraars om orgaantransplantaties te financieren waarbij organen worden gebruikt die afkomstig zijn uit China of een ander land waarvan bekend is dat het betrokken is bij gedwongen orgaanoogst.

In maart nam het Huis van Afgevaardigden met een overweldigende meerderheid de Stop Forced Organ Harvesting Act aan om iedereen te straffen die medeplichtig is aan dergelijke praktijken.

Dr. Amerling verwelkomt deze wetgevende reacties en hoopt dat anderen samen met zijn organisatie een standpunt zullen innemen.

“Woorden hebben een impact. We kunnen de Chinezen geen vrijbrief geven,” zei hij.

Eva Fu heeft meegewerkt aan dit artikel

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (19 juli 2023): ‘Absolutely Horrific’: US Doctors’ Group Comes Out Against CCP’s Forced Organ Harvesting

Lezers zeggen dat ‘Hoe de mensheid is ontstaan’ de samenleving herinnert aan noodzakelijke waarden

Wayne Krill, een bedrijfseigenaar uit Californië, gelooft dat goedheid van binnenuit komt, maar ontwaakt en bekrachtigd moet worden.

Bij het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan“, een artikel dat Falun Gong-stichter Li Hongzhi in januari publiceerde in The Epoch Times, vond hij concepten en waarden die universeel zijn onder religies en geloofssystemen.

“De principes die Li ziet, komen overeen met onze wereldse ervaringen en benadrukken de waarde van het beleven van positieve waarden. Dit is de boodschap die wij ten diepste missen,” schreef hij in een brief aan de krant.

Waarheid, mededogen en tolerantie – de kernbeginselen van Falun Gong – “drijven mensen duidelijk naar andere positieve waarden, dat is wat je wilt”, zei hij in een recent interview met NTD, het zustermediakanaal van The Epoch Times.

Nobele waarden zijn aanwezig in de innerlijke natuur van mensen, beweert de zeventiger, en “willen zich uiten”, maar mensen volgen ze niet noodzakelijkerwijs in hun dagelijks leven.

“Onze identiteit … is niet ons ego [of] wereldbeeld … onze ware identiteit is het goddelijke deel van wie we zijn,” zei Krill. Luisteren naar die identiteit, “niet alleen de dingen die je denkt en voelt en gelooft” – die daar bovenop liggen – dan begin je meteen bij de waarheid te komen,” zei hij.

“De meeste religies zijn gebaseerd op waarheid en eerlijkheid en een of ander onderliggend geloofssysteem, en die systemen zijn bedoeld om het deel van de natuur van wie je bent kracht bij te zetten,” voegde Krill, eigenaar van Shotokan West Martial Arts, eraan toe.

We moeten leren hoe we de boodschap van Meneer Li – die overeenkomt met andere spirituele leringen – in daden kunnen omzetten, aldus Krill.

Maar “hoe stellen we mensen in staat deze waarden na te leven?” vroeg hij.

Eén manier, legde de bedrijfseigenaar uit, is door invloed mettertijd, door mensen te laten observeren “hoe je die [waarden] in jezelf en andere mensen bekrachtigt.”

De andere manier, beweert hij, is om mensen die met een specifiek probleem worden geconfronteerd te helpen door hen aan te moedigen contact te maken met hun innerlijke waarden, aangezien problemen mensen ertoe aanzetten snel veranderingen door te voeren.

Dit idee overlapt met Li’s idee dat pijn en problemen bestaan voor mensen om hun morele karakter te verbeteren, zoals gesteld in zijn artikel.

“Er zijn zoveel mogelijkheden, en we hebben het ons niet gerealiseerd … Ik zou mensen willen uitdagen om elke dag op te staan en na te denken over welk potentieel ze vandaag de dag in het universum hebben,” zei Krill.

Terug naar een waardesysteem

Het artikel van Meneer Li roept een gevoel van hoop op bij Jo Breault, een 82-jarige voormalige stadsmedewerker die gelooft dat de maatschappij niet de goede kant op gaat en moet terugkeren naar een waardesysteem.

“Ik denk dat we leringen moeten volgen die goed zijn voor de toekomst van het land … [we moeten] veel van de waarden in dat artikel volgen,” vertelde Breault, geboren in het Verenigd Koninkrijk maar genaturaliseerd tot Amerikaan, aan The Epoch Times.

Opgegroeid in de Church of England, zegt Breault dat ze niet erg religieus is, maar wel gelooft in een hogere kracht.

“Het komt er voor mij op neer dat we als mensen het goede van het kwade moeten onderscheiden … welke weg we ook inslaan, het is belangrijk om het juiste te doen,” zei Breault, die ook voor de Britse luchtmacht werkte. “De belangrijkste punten in het artikel kwamen echt overeen met wat ik al heel lang geloof,” voegde ze eraan toe.

(Met dank aan Jo Breault)

“Ik vrees voor toekomstige generaties … Ze leren niet wat goed is, wat fout is, wat aanvaardbaar is … we onderwijzen ze niet op de juiste manier,” zei Breault, die momenteel in Nebraska woont.

Tijdens het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan,” voelde ze dat Meneer Li begrijpt waar het fout ging. “Na de Tweede Wereldoorlog was er een geweldige euforie voor iedereen. Het was een goede tijd, maar ook moeilijk. En toen … na de bloei … begon het een beetje af te brokkelen,” verklaarde ze.

Breault, wiens man diende als senior master sergeant in de Amerikaanse luchtmacht, zei ook dat het artikel van Meneer Li hoop gaf voor haar en andere mensen die denken dat we kunnen herstellen wat verloren is gegaan.

Als ik sommige dingen lees die mensen in het artikel hebben gezegd, dacht ik dat we een basiskern hebben. Zijn er genoeg mensen? Zijn we sterk genoeg om dat te doen?” vroeg ze zich af.

Maar de belangrijkste conclusie van het artikel is geruststellend, schreef ze in een eerdere brief aan de krant. “In principe zal het goede uiteindelijk zegevieren over het kwade, maar wij zijn eenvoudig gezegd verantwoordelijk voor onze eigen redding.”

De tachtigjarige uitte verder haar wens om zich te verdiepen in de leer van Falun Gong.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie principes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Li introduceerde Falun Gong in 1992 bij het publiek in China.

De praktijk won aan populariteit in China in de jaren 90, waarbij het aantal aanhangers geschat wordt op 70 tot 100 miljoen. Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal aanhangers een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Tiffany Meier en Gary Bai hebben bijgedragen aan dit artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 maart 2023): ‘How Humankind Came To Be’ Reminds Society About Needed Values, Readers Say

‘Hoe de mensheid is ontstaan’ draagt een boodschap van hoop uit

Hoe de mensheid is ontstaan“, een artikel van Li Hongzhi, oprichter van Falun Gong, draagt een boodschap van hoop uit, zeggen lezers.

Bij het lezen van het artikel bemerkte Domenic Savini, een boekhouder bij de overheid, een eerlijke boodschap die mensen inspireert om goed te doen en hen eraan herinnert dat het doel van het leven is om terug te keren naar het goddelijke.

“Ik werd gegrepen door het feit dat hij met het goddelijke sprak. [Li Hongzhi] sprak over een ervaring buiten de wereldlijke ervaring en realiteit waarin wij leven. En meteen begon ik te begrijpen dat er een opperwezen is met een oppermachtig doel,” zei Savini in een recent interview met NTD.

“Toen ik het artikel verder las, riep [Li Hongzhi] mensen van goede wil op, ongeacht hun geloof, om deugdzaamheid na te streven, en vanuit die deugdzaamheid elkaar met vriendelijkheid en mededogen te behandelen. En dat resoneerde met mij, tot in mijn diepste wezen,” voegde hij eraan toe.

Li Hongzhi introduceerde Falun Gong aan het grote publiek in China in 1992. De spirituele praktijk, ook bekend als Falun Dafa, is geworteld in eeuwenoude Chinese tradities en onderwijst morele verbetering die leidt tot spirituele verlichting door het volgen van drie basisprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Savini is zelf christen en katholiek, en wat in de woorden van de heer Li doorklonk is voor hem verwant aan wat in de Bijbel staat: “Dat we elkaar moeten liefhebben, dat we voor elkaar moeten zorgen,” zei hij.

“We zijn mensen. We zijn allemaal gemaakt naar Gods beeld. En dit is wat … voor mij tot leven kwam [vanuit het artikel] … dat we een stukje van het goddelijke in ons dragen, en dat we moeten terugkeren naar het goddelijke,” verklaarde hij.

“Dat is de boodschap van hoop die we met elkaar moeten delen. Zelfs met diegenen die we misschien aanzien als een buitenstaander, we moeten hem eraan blijven herinneren: je bent gemaakt naar het beeld van het goddelijke om op een dag terug te keren naar het goddelijke,” voegde hij eraan toe.

Savini merkte verder op dat ook mensen die geen godsdienst belijden baat kunnen hebben bij het lezen van het artikel van de heer Li en ideeën kunnen vinden die met hen resoneren.

“Veel niet-religieuze mensen geloven in de kwestie van karma… Tegenwoordig zie je in de samenleving dat mensen op zoek zijn naar spiritualiteit… Er is een verlangen in de mens om verder te kijken dan zichzelf,” zei hij.

Volharding temidden van vervolging

Falun Gong werd in de jaren negentig erg populair in China. Het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen. Het communistische regime vreesde dat dit grote aantal beoefenaars een bedreiging zou gaan vormen voor zijn autoritaire controle en startte op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien.

Savini betreurt de vervolging van Falun Gong-beoefenaars in China.

“Ik treur om hen. Het doet me verdriet dat ze vanwege hun geloof in het goddelijke zo hard en wreed worden vervolgd en behandeld. En dat maar heel weinig mensen in de wereld dat erkennen of proberen te stoppen,” zei hij.

Verder erkende hij hoe bewonderenswaardig het is dat Falun Gong-aanhangers volharden in hun geloof en dat dit een positieve invloed op de wereld kan hebben.

“Ik zou Falun Gong graag willen bedanken voor hun geloof. Ik wil hen door hun volharding bedanken voor hun tolerantie van de pijn. Ik wil hen bedanken voor hun hoop,” zei hij.

“Omdat zij gaan bijdragen aan een wereldwijde heropleving die mensen terug zal brengen naar het goddelijke en naar God, en hun stemmen zullen wereldwijd worden gehoord,” zei hij.

“Ik moedig jullie allemaal aan om de goede strijd te blijven voeren, want we zijn aan het winnen,” voegde hij eraan toe.

Navigeren door het leven in een complexe wereld

Thane Lawrie is al meer dan twintig jaar boeddhist. Tijdens het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan“, richtte hij zich op de parallellen tussen zijn geloof en de leer van Falun Gong over hoe te navigeren in een onrustige wereld.

“Wat de heer Li probeert te doen in zijn artikel is mensen hoop bieden … [Omdat] het in deze moderne wereld gemakkelijk is om verloren of gefrustreerd of onzeker te raken over hoe te leven en goed te leven,” zei Lawrie, auteur van The Buddhist CEO, in een recent interview met NTD.

“[De heer Li] suggereert … dat we vrede en evenwicht kunnen vinden in [ons] leven … Dat is een aspect van het boeddhisme waartoe ik me ook aangetrokken voelde,” verklaarde Lawrie, voormalig CEO van Scarf, een sociale onderneming gewijd aan energie-efficiëntie.

Thane Lawrie (met dank aan Thane Lawrie)

“Er is een manier van leven… die je kan helpen plezier, vrede en tevredenheid te vinden,” voegde hij eraan toe.

Lawrie wees er ook op dat Falun Gong, net als het Boeddhisme, meditatie beoefent, wat zeer nuttig is voor mensen die innerlijke rust zoeken in deze complexe wereld.

Falun Gong cultiveert zowel lichaam als geest en omvat vijf zachte meditatieoefeningen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 april 2023): ‘How Humankind Came To Be’ Carries a Message of Hope: Readers

23 jaar vervolging door de CCP: Hoe Falun Gong de meest onderdrukte groep in de Chinese samenleving werd

Gemarteld, geslagen, gevangen gezet, gedood en verbannen. Beoefenaars van Falun Gong hebben de afgelopen 23 jaar stelselmatig te lijden gehad onder deze mishandelingen door toedoen van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Zij zijn onder meer veroordeeld tot dwangarbeiderskampen, hebben elektrische schokken gekregen, onthouding van slaap, zijn verkracht, zijn van werk uitgesloten of van school gestuurd, en dat alles omwille van hun geloof.

De slachtoffers variëren van kinderen vanaf de leeftijd van één jaar – die worden gevangen gehouden en gedwongen toe te kijken hoe hun ouders worden gemarteld – tot bejaarden die tot aan de dood toe worden gemarteld. De wrede behandeling van Falun Gong beoefenaars door de CCP heeft de meest kwetsbaren niet gespaard.

“De campagne van de CCP heeft de Falun Gong beoefenaars tot de meest onderdrukte groep in de Chinese samenleving gemaakt”, staat te lezen in een rapport uit 2019 getiteld ” De 20-jarige vervolging van Falun Gong in China” van Minghui, een in de VS gevestigde website die de vervolging van Falun Gong in China bijhoudt.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen die gebaseerd zijn op drie kernbeginselen: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk won in de jaren negentig aan populariteit in China en het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen.

Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, begon het op 20 juli 1999 met een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een actie die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Sindsdien zijn miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij honderdduizenden tijdens hun gevangenschap zijn gemarteld, aldus het Falun Dafa informatiecentrum.

Gevangen beoefenaars zijn ook het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst, wat ertoe heeft geleid dat een onnoemelijk aantal beoefenaars is gedood voor hun organen om de markt voor orgaantransplantatie in China te bevoorraden.

Talloze getuigenissen van vervolging

De afgelopen 20 jaar heeft Minghui individuele getuigenissen van de vervolging verzameld en gepubliceerd. Deze werden gesystematiseerd en gegroepeerd volgens patronen die werden waargenomen in de onderdrukking van Falun Gong, met als doel het rapport te kunnen opstellen.

“Geen enkel boek kan de honderdduizenden gevallen van vervolging omvatten die we hebben geregistreerd”, vertelde David Li van Minghui Publishing aan The Epoch Times. “We hebben beoefenaars die gearresteerd, gevangen gezet, gemarteld en zelfs gedood worden … het doel van dit alles is om hen te dwingen hun geloof af te zweren [in datgene waar Falun Gong voor staat]: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.”

Dergelijke patronen omvatten het opsluiten van beoefenaars in hersenspoelcentra, dwangarbeiderskampen en psychiatrische inrichtingen.

Minghui gaf een overzicht van 100 martelmethoden die op gedetineerde beoefenaars werden toegepast, zoals o.a. afranselingen, dwangvoeding, elektrische schokken, verstikking, verkrachting, gedwongen abortus, slaaponthouding, verbranding met heet water of olie.

Maar naast gruwelijke verhalen over marteling en dood in detentiefaciliteiten, brengt het boek ook meer over het hoofd geziene aspecten van de vervolging aan het licht, zoals het leed dat kinderen wordt aangedaan en het uitsluitingsbeleid dat door beoefenaars van de praktijk wordt ervaren.

Falun Dafa beoefenaars herdenken levens die verloren zijn gegaan en 20 jaar vervolging door het Chinese communistische regime in Sydney, Australië, op 19 juli 2019. (The Epoch Times)

Slachtoffers onder kinderen

Ook kinderen van Falun Gong beoefenaars zijn het slachtoffer geworden van de uitroeiingscampagne van de CCP, aldus het rapport van Minghui.

Sommige kinderen zijn zelf gearresteerd en mishandeld. Maar anderen leden nevenschade door de vervolging van hun dierbaren.

Veel kinderen werden dakloze wezen of werden aan hun lot overgelaten omdat hun ouders gevangen waren gezet of vermoord. Anderen liepen psychologische schade op nadat hun ouders waren gemarteld of hun woning was geplunderd.

Sommigen werd onderwijs ontzegd omdat zij Falun Gong beoefenden, of met het doel hun ouders te dwingen hun geloof af te zweren.

De meesten van hen hebben te lijden gehad onder de discriminatie die veroorzaakt werd door de zware hersenspoeling van hun leeftijdgenoten over Falun Gong; zij werden sociale paria’s, vernederd en gepest.

“Opgroeien in angst en getuige zijn van de arrestatie en martelingen van hun dierbaren zal langdurige gevolgen hebben voor deze kinderen, hun naaste familie en hun eigen kinderen”, aldus het rapport.

Kind van 1 jaar gedetineerd in hersenspoelcentrum

Het boek van Minghui vermeldt het geval van Guo Yuetong, een kind van één jaar dat in 2001 ruim een jaar doorbracht in het Changli hersenspoelcentrum in de Noord-Chinese provincie Hebei, terwijl ze gevangen werd gehouden met haar moeder, een beoefenaar van Falun Gong.

Het kind was aanwezig toen haar moeder werd gemarteld, geslagen, dwangvoeding kreeg en met elektrische wapenstokken werd geschokt.

“Telkens wanneer de bewakers haar moeder martelden, was Yuetong zo bang dat ze zich in de hoek verstopte en huilde”, aldus het rapport.

Yuetong werd 3 toen ze nog in het hersenspoelcentrum zat. Drie jaar later werden zij en haar moeder opnieuw gedetineerd.

Een moeder en dochter voegden zich bij Falun Gong beoefenaars voor een kaarslichtwake voor het Chinese consulaat in New York op 16 juli 2017. Gelanceerd op 20 juli 1999, gaat de vervolging nu zijn 18e jaar in binnen China. (Benjamin Chasteen/The Epoch Times)

13-jarig meisje gedwongen gevoed in hersenspoelcentrum

Chen Si was pas 13 en zat op de middelbare school in de stad Chongqing in het zuidwesten van China toen zij in 2001 werd gearresteerd wegens het verspreiden van informatie over Falun Gong.

De politie sloeg haar en stuurde haar naar het Geleshan hersenspoelcentrum, waar ze werd ondervraagd.

Het jonge meisje begon uit protest een hongerstaking, waarop de politie haar twee weken lang dwangvoeding gaf.

Na haar vrijlating mocht ze niet terug naar school omdat ze Falun Gong bleef beoefenen.

Tienermeisje getraumatiseerd nadat ze zag hoe haar ouders werden gemarteld

In april 2003 dwong de politie Yuanyuan, een 16-jarig meisje uit de Noord-Chinese provincie Heilongjiang, toe te kijken hoe haar ouders werden vastgebonden op een “tijgerbank” – een martelwerktuig dat is ontworpen om ondraaglijke pijn te veroorzaken aan de benen – en onderwierp hen aan andere soortgelijke martelmethoden.

De politie heeft haar ouders ook grote hoeveelheden mosterdolie via de mond en neus toegediend en hen bijna laten stikken door plastic zakken om hun hoofd te wikkelen.

Toen Yuanyuan en haar ouders eenmaal waren vrijgelaten, vertelde de politie het jonge meisje dat zij urenlang stil moest staan bij de deur van haar gebouw.

“Ze dreigden haar ouders te slaan als ze durfde te bewegen. Uit angst dat haar ouders nog meer zouden worden gemarteld, bleef Yuanyuan staan tot haar voeten gezwollen waren en paars werden”, aldus het rapport van Minghui.

Deze ervaringen hebben Yuanyuan’s geestelijke gezondheid ernstig geschaad. Ze kon haar studie niet voortzetten en begon op straat te zwerven en voedsel uit vuilnisbakken te eten.

Hoewel ze nu 32 jaar is, is Yuanyuan niet zelfvoorzienend, noch onafhankelijk.

Falun Gong beoefenaar Chi Lihua en haar dochter, Xu Xinyang, houden voor en na foto’s vast van Xu Dawei, echtgenoot van Chi Lihua en vader van Xu Xinyang, tijdens de rondetafelconferentie “Religieuze vervolging in China” in het Russell Senate Office Building op 23 juli. (Jennifer Zeng/Epoch Times)

Haat aangewakkerd tegen Falun Gong

Een essentieel onderdeel van de vervolging door de CCP is haar desinformatiecampagne tegen de praktijk, die erop gericht is de Chinese burgers tegen Falun Gong en haar aanhangers op te zetten. Daartoe heeft het regime zwaar geleund op propaganda, waarbij haat wordt gezaaid tegen de praktijk door deze in een verkeerd daglicht te stellen en de beoefenaars ervan te belasteren.

Volgens het rapport van Minghui worden kinderen vanaf jonge leeftijd gehersenspoeld ten nadele van Falun Gong via het onderwijssysteem, te beginnen op de lagere school.

“Kinderen worden opgeleid om loyaal te zijn aan de CCP”, zei David Li, de vertegenwoordiger van Minghui Publishing.

Tegen de achtergrond van de lastercampagne eist het regime van buren, familieleden en collega’s dat zij Falun Gong beoefenaars aangeven en uitleveren aan de autoriteiten en hen discrimineren.

“Het regime heeft met succes gebruik gemaakt van zijn systeem van hersenspoeling en gedachtencontrole om kinderen tegen ouders, echtgenoten tegen echtgenotes en studenten tegen leraren op te zetten”, aldus het rapport.

Door middel van propaganda en gedachtencontrole is de CCP erin geslaagd mensen bij de vervolging te laten optreden als gevolmachtigden van de Partij, aldus het rapport.

Vrouw doodgeslagen door haar eigen zoon

Een voorbeeld van Chinese burgers die als gevolmachtigden van de Partij fungeren is het geval Lu Shurong, een 77-jarige vrouw uit de noordoostelijke stad Tianjin die door haar eigen zoon werd doodgeslagen.

Lu was in het verleden gearresteerd vanwege haar geloof, en haar zoon, Du Xuedong, een 50-jarige militaire veteraan, had twee keer borgtocht betaald om haar vrij te krijgen.

Omdat de vrouw weigerde te stoppen met het beoefenen van Falun Gong, en dit de pogingen van haar zoon om overheidsambtenaar te worden in gevaar zou kunnen brengen, begon hij zich vijandig tegen haar op te stellen.

Onder invloed van alcohol sloeg Du op 27 september 2018 zijn moeder meer dan een uur lang, waarbij hij haar pols en tien ribben brak.

Omdat één van haar gebroken ribben haar long doorboorde en haar organen ernstig gewond waren, overleed zij na 24 dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen.

Discrimminatie

Beoefenaars van Falun Gong van alle leeftijden zijn het slachtoffer geworden van discriminatie op alle niveaus van de samenleving en worden volledig gemeden door hun leeftijdsgenoten.

“Het maakt niet uit wie ze zijn, waar ze ook heen gaan, zolang ze de beoefening van Falun Gong niet opgeven, worden ze bestempeld als vijanden van de Partij en onderworpen aan meedogenloze vervolging”, aldus het boek.

Beoefenaars van Falun Gong wordt onderwijs ontzegd doordat zij van school worden gestuurd of niet worden toegelaten op de universiteit vanwege hun geloof.

Ze hebben geen werk gekregen of ze zijn ontslagen.

Hun bedrijven zijn gesloten of hun klanten zijn opgehouden met hen in zee te gaan vanwege hun geloof.

Man behandeld als een vijand door klanten en buren

He Lifang werd gedetineerd en geslagen door 17 gevangenen omdat hij Falun Gong beoefende.

Als eigenaar van een bedrijf was hij zeer succesvol voordat de vervolging begon. Maar door de propagandacampagne van de CCP gericht tegen zijn geloof, begonnen zijn klanten hem vijandig te bejegenen.

“Een buurman die vroeger vriendelijk was, vloekte tegen mij en mijn familie. Zelfs kinderen vloekten soms tegen ons omdat ook zij beïnvloed waren door de propaganda”, vertelde hij Minghui, toen hij sprak over de vervolging die hij onderging.

Falun Gong beoefenaars bij kaarslichtwake ter herdenking van de slachtoffers van de 22 jaar vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. De karakters voor “Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid”, de principes onderwezen door de spirituele praktijk, staan vooraan. (Larry Dye/The Epoch Times)

Reageren met mededogen

Ondanks de wreedheden die Falun Gong beoefenaars hebben moeten doorstaan in de afgelopen 23 jaar van onderdrukking, is er hoop door hoe zij hebben gereageerd op de vervolging, volgens Li van Minghui Publishing.

“Zij koesteren geen haat jegens hun vervolgers omdat zij die als slachtoffers zien … van een CCP-systeem dat hen dwingt tegen hun geweten in te handelen en hun medeburgers schade te berokkenen”, zei Li.

Beoefenaars hebben met mededogen op het geweld gereageerd en geprobeerd de daders ervan te overtuigen niet langer deel te nemen aan de vervolging en zo uit die “cyclus van misbruik” te stappen, aldus Li.

“Iedereen wordt in een positie gebracht waarin hij moet kiezen of hij meegaat in de vervolging, de vervolging helpt of ertegen in opstand komt”, voegde hij eraan toe.

“Na meer dan twee decennia van het wreedste geweld, hebben deze beoefenaars hun geloof niet opgegeven en leven zij nog steeds naar de waarden van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, zei Li.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 juli 2022): 23 Years of CCP Persecution: How Falun Gong Became the ‘Most Oppressed Group in Chinese Society’

‘#NotFromChina Pledge’: Mensenrechten groeperingen dringen aan op een einde aan de miljardenindustrie van de CCP voor het oogsten van organen

Rechtengroeperingen zijn een campagne gestart onder de naam “#NotFromChina Pledge” in een poging een einde te maken aan China’s industriële moord op gewetensgevangenen voor hun organen.

De campagne, die op 8 december van start is gegaan, houdt een persoonlijke belofte in om geen orgaantransplantatie uit China te ontvangen als je ziek wordt, om te voorkomen dat je onbedoeld bijdraagt aan de gruwelijke praktijk van het regime om organen te oogsten.

“Het is een gruwel dat vandaag de dag in de 21e eeuw onschuldige mensen, waaronder gewetensgevangenen, worden gedood om hun organen te oogsten voor winstdoeleinden,” aldus Andrew Bremberg, voorzitter van de Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), een in Washington gevestigde belangengroep.

De oproep wordt mede gesponsord door VOC, en twee andere non-profitorganisaties, de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) en China Aid. De belofte kan worden gedaan op de website van ETAC, en een gepersonaliseerde “Ik heb de belofte gedaan”-kaart kan worden gedeeld op sociale media.

De rechtengroepen hebben mensen opgeroepen de belofte te doen om “te helpen een einde te maken aan China’s moord-voor-orgaan-industrie – een industrie waarin miljarden dollars circuleren”.

In 2019 heeft het China Tribunaal, een onafhankelijk volkstribunaal, geconcludeerd dat het Chinese regime jarenlang en op aanzienlijke schaal gedwongen orgaanoogst heeft gepleegd bij gewetensgevangenen.

In het eindoordeel van het tribunaal (pdf) staat dat het “zeker” is dat de organen afkomstig zijn van gevangen Falun Gong-aanhangers en dat zij “waarschijnlijk de voornaamste bron” zijn. Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk waarvan de aanhangers sinds 1999 systematisch worden vervolgd door de Chinese Communistische Partij.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ook Oeigoeren en andere vervolgde minderheden in het noordwesten van China het slachtoffer zijn van orgaanoogst, samen met Tibetanen en huischristenen, aldus de website van de campagne.

Falun Gong demonstranten brengen een opvoering van een illegale daad van het betalen voor menselijke organen tijdens een protest in Washington, in verband met een bezoek van de Chinese leider Hu Jintao aan de Verenigde Staten, op 19 april 2006.(JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Het oogsten van organen is een lucratieve zaak voor de CCP. Tijdens een hoorzitting op 29 november voor de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement verklaarde Geoffrey Nice, die het China-Tribunaal voorzat, dat het Chinese regime tot een half miljoen dollar kan verdienen aan het lichaam van elk slachtoffer.

Deskundigen schatten dat er in China elk jaar 60.000 tot 100.000 transplantaties plaatsvinden, veel meer dan het officiële cijfer van 10.000 van het regime. Organen voor deze extra transplantaties zijn voornamelijk afkomstig van gewetensgevangenen, aldus de deskundigen.

De CCP heeft deze praktijk herhaaldelijk ontkend.

“De vrije wereld kan niet blijven toekijken hoe de Chinese Communistische Partij blijft liegen over deze wijdverbreide praktijk in China,” zei Bremberg. “Wij roepen alle mensen van goede wil op om zich persoonlijk in te zetten voor het beëindigen van deze afschuwelijke praktijk door zich ertoe te verbinden geen orgaantransplantatie uit China te ontvangen.”

In juni heeft een twaalftal mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties hun bezorgdheid geuit over wat zij geloofwaardige beschuldigingen noemden van gedwongen orgaanvergaring door het communistische regime van China, gericht tegen Falun Gong-aanhangers, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen die in gevangenschap worden gehouden. Onder de deskundigen bevonden zich speciale rapporteurs van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN en leden van een werkgroep over willekeurige detentie.

De beloftecampagne is geïnspireerd op het Taiwan International Religious Freedom Forum in 2019, toen China Aid meer dan 70 politici, activisten en religieuze leiders organiseerde om een belofte te ondertekenen om geen orgaantransplantaties uit China te ontvangen.

“Het was een magisch moment, in Taiwan, toen we allemaal de gelofte aflegden,” zei Bob Fu, voorzitter van China Aid.

“Ik ben blij dat dit initiatief nu wereldwijd gaat, omdat het onze beweging zal versterken en een duidelijke boodschap aan China zal sturen dat ze deze misdaad niet langer kunnen verbergen.”

 

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (30 december 2021): ‘#NotFromChina Pledge’: Rights Groups Urge End to CCP’s ‘Billion-Dollar’ Organ Harvesting Industry