Saturday, 10 Jun 2023

Gouverneur van Montana verdedigt verbod op TikTok in de hele staat: ‘Ik zou willen dat het uitgebreider was’

Gouverneur Greg Gianforte van Montana verdedigde het besluit om de Chinese app TikTok te verbieden en zei dat hij zou willen dat de beperking zou kunnen worden uitgebreid tot andere apps van Amerikaanse tegenstanders.

“Het vermogen van de Chinese Communistische Partij om TikTok te gebruiken om Amerikanen te bespioneren is goed gedocumenteerd. Daarom ben ik blij dat we de toepassing hier in Montana hebben verboden,” zei Gianforte in “America Reports” van Fox News dat op 18 mei werd uitgezonden.

“Ik zou willen dat het wetsvoorstel eigenlijk uitgebreider was. Ik had graag andere sociale media-apps opgepakt die eigendom zijn van buitenlandse tegenstanders, maar dit is een flinke stap in de goede richting.”

Gianforte ondertekende op 17 mei het wetsvoorstel dat inwoners van Montana verbiedt de app te gebruiken. Het wetsvoorstel maakt het illegaal voor de app stores van Google en Apple om Montana-gebruikers de downloadoptie aan te bieden.

TikTok-woordvoerder Brooke Oberwetter beschreef het wetsvoorstel als onwettig, met als argument dat het verbod een inbreuk is op de rechten van het Eerste Amendement van mensen.

De American Civil Liberties Union (ACLU) zei ook dat de regering niet het recht heeft om een totaal verbod op te leggen aan communicatieplatforms zoals TikTok.

Gevraagd naar de kritiek van de ACLU, zei Gianforte: “Ze hebben het gewoon mis.”

De gouverneur verklaarde dat de grondwet van Montana “een zeer ruime bescherming van de individuele privacy” biedt, die volgens hem door TikTok is geschonden.

“Ik bedoel, Amerikanen bespioneren, genoeg is genoeg. We laten buitenlandse tegenstanders niet de mensen van Montana bespioneren.”

De Epoch Times heeft TikTok om commentaar gevraagd en heeft tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Een vrouw loopt langs het hoofdkantoor van ByteDance, het moederbedrijf van video-sharing app TikTok, in Peking, China, op 16 september 2020. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

TikTok, een video-sharing platform met 150 miljoen gebruikers in Amerika, is opgericht en eigendom van de Chinese techgigant ByteDance.

Wetgevers aan beide zijden van het politieke spectrum uitten hun bezorgdheid over de veiligheid van de virale app die gegevens van Amerikaanse gebruikers aan Chinese autoriteiten zou kunnen overhandigen, gezien de Chinese inlichtingenwet “elke organisatie of burger” verplicht om “steun, bijstand en medewerking” te verlenen aan veiligheids- en inlichtingendiensten wanneer daarom wordt gevraagd.

Een voormalige ByteDance-directeur beweerde dat Chinese ambtenaren toegang hadden tot alle bedrijfsgegevens, inclusief de gegevens die zijn opgeslagen in de Verenigde Staten, volgens een rechtszaak wegens onrechtmatig ontslag die op 12 mei is aangespannen bij het Superior Court in San Francisco. Een woordvoerder van ByteDance vertelde The Epoch Times dat het van plan is zich “krachtig te verzetten” tegen wat het bedrijf beschreef als “ongegronde claims en aantijgingen” in de aanklacht.

TikTok wordt geconfronteerd met groeiende oproepen om de app landelijk te verbieden. Een tweepartijdig wetsvoorstel dat de regering Biden de bevoegdheid zou geven om TikTok en andere buitenlandse technologieën te verbieden, is goedgekeurd door het Witte Huis. Een mede-indiener van het wetsvoorstel, senator Mark Warner (D-Va.), heeft TikTok aangemerkt als een bedreiging voor de nationale veiligheid vanwege de banden met de CCP. Warner vertelde NTD dat de CCP nieuws op het platform zou kunnen manipuleren en pro-Peking desinformatie zou kunnen gebruiken om het denken van jonge Amerikanen te vormen.

Meer dan de helft van de Amerikaanse staten heeft TikTok verboden op apparaten die eigendom zijn van de overheid, maar Montana is de eerste die een volledig verbod op de app heeft uitgevaardigd.

De Republikeinse gouverneur suggereerde dat hij verder wilde gaan. Gianforte was het met de Fox News presentator eens dat hij zou willen dat de beperking meer buitenlandse platforms zou bestrijken, zoals WeChat, een Chinese messaging app, en CapCut, een minder bekende TikTok soortgenoot voor videobewerking die terrein wint in de Verenigde Staten.

“Het probleem met TikTok en deze andere toepassingen die eigendom zijn van buitenlandse tegenstanders is dat ze gegevens over Amerikanen kunnen stelen en terugsturen voor slechte doeleinden,” zei Gianforte.

“Het is niet wat de app doet, het is waar de persoonlijke gegevens naartoe gaan,” vervolgde hij.

“Het is een kwestie van nationale veiligheid. Het is een schending van de Montana privacy clausule in onze grondwet. We zijn blij dat we de eerste staat in het land zijn die de toepassing verbiedt.

“Nogmaals, ik zou willen dat het uitgebreider was. Ik zou willen dat het de Russische apps en de andere Chinese apps zou oppakken.”

TikTok-reclame in Union Station, Washington, 17 februari 2023. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Juridische uitdaging

Het verbod van Montana, dat op 1 januari 2024 van kracht wordt, stuit op een rechtszaak.

Vijf TikTok inhoudmakers klagen de advocaat-generaal van Montana, Austin Knudsen, aan om het verbod ongedaan te maken.

In de klacht, die op 17 mei bij de federale rechtbank in Missoula werd ingediend, betoogden zij dat het verbod hun grondwettelijk recht op vrije meningsuiting beperkt.

“Montana is niet bevoegd om wetten uit te vaardigen ter bevordering van het buitenlands beleid of de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten, noch mag Montana een heel forum voor communicatie verbieden op basis van zijn perceptie dat sommige uitingen die via dat forum worden gedaan, hoewel beschermd door het Eerste Amendement, gevaarlijk zijn”, aldus de rechtszaak.

Gianforte vertelde Fox News dat hij een rechtszaak had verwacht, en bereid is om de stap te verdedigen.

“We hebben het van alle kanten bekeken en we geloven dat we opkomen voor de mensen in Montana en hen beschermen,” zei Gianforte.

“Ik denk dat dat is wat het Amerikaanse volk wil en we hebben daarvoor resoluut actie ondernomen.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (19 mei 2023): Montana Governor Defends Statewide Ban on TikTok : ‘I Wish It Was Broader’

Categories VS

China voert het gebruik van ‘uitreisverboden’ tegen Chinezen en buitenlanders op

Het communistische regime van China maakt steeds vaker gebruik van uitreisverboden tegen zijn doelwitten—waaronder dissidenten, ambtenaren en buitenlandse leidinggevenden—als onderdeel van zijn inspanningen om de controle over het land te verscherpen, volgens het laatste verslag van de in Spanje gevestigde groep Safeguard Defenders.

Hoewel het bij gebrek aan officiële gegevens onmogelijk is om te weten hoeveel personen op een bepaald moment een uitreisverbod kregen opgelegd, vond de groep “sterke aanwijzingen” dat “de CCP [Chinese Communistische Partij] het aantal mensen dat een uitreisverbod kreeg de afgelopen tien jaar enorm heeft opgevoerd”.

Eén indicator is de sterke toename van de uitdrukking “uitreisverbod” in zaken in de officiële databank van het Hoge Volksgerechtshof, die tussen 2016 en 2020 is verachtvoudigd.

“Als we de op etnische afkomst gebaseerde uitreisverboden meetellen, gaat het om miljoenen. Andere soorten uitreisverboden lopen waarschijnlijk in de tienduizenden, zo niet meer,” aldus Safeguard Defenders in het verslag dat op 2 mei werd uitgebracht.

“Iedereen kan een doelwit zijn—mensenrechtenverdedigers, zakenmensen, ambtenaren en buitenlanders”, aldus het verslag “Trapped—China’s Expanding Use of Exit Bans”.

Het regime gebruikt het verbod om buitenlandse journalisten te intimideren, rechtenactivisten te onderdrukken, hun doelwitten in het buitenland onder druk te zetten om naar China terug te keren en etnisch-religieuze groepen te controleren, aldus het verslag.

“Uitreisverboden zijn een van de vele instrumenten geworden die door de Chinese Communistische Partij (CCP) worden gebruikt als onderdeel van brede inspanningen om de controle over alle aspecten van het leven van mensen aan te scherpen,” luidde het verslag.

Het verslag identificeerde ten minste 15 wetten die het gebruik van het uitreisverbod toestaan, een toename van vijf sinds 2018. Met de “complexe, vage, dubbelzinnige en expansieve” lokale wetten kan elke overheidsinstantie om welke reden dan ook een uitreisverbod uitvaardigen”, aldus het verslag.

De slachtoffers zijn niet beperkt tot Chinese burgers. Ten minste twee dozijn Amerikaanse burgers was het de afgelopen twee jaar verboden China te verlaten als gevolg van de uitreisverboden, aldus het verslag, waarin een schatting uit 2021 wordt aangehaald van John Kamm, oprichter en uitvoerend directeur van de in San Francisco gevestigde Dui Hua Foundation.

Een studie uit 2022 van Chris Carr en Jack Wroldsen, hoogleraren bedrijfsrecht van de California Polytechnic State University, vond 128 gevallen van buitenlanders die tussen 1995 en 2019 een uitreisverbod opgelegd kregen; waaronder 29 Amerikanen.

Het gesloten kantoor van de Mintz Group is te zien in een kantoorgebouw in Peking op 24 maart 2023. – Vijf Chinese medewerkers van het kantoor in Beijing van het Amerikaanse due diligence-bedrijf Mintz Group zijn door de autoriteiten aangehouden, aldus het bedrijf op 24 maart. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

De bevindingen komen op een moment dat buitenlandse bedrijven die in China actief zijn zich steeds meer zorgen maken over de officiële controle. In maart hebben de Chinese autoriteiten een inval gedaan in het kantoor van het Amerikaanse due diligence-bedrijf Mintz Group in Beijing en vijf Chinezen aangehouden die voor het bedrijf werkten. Het kantoor in Beijing werd later gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Peking verklaarde later dat Mintz verdacht werd van “illegale bedrijfsvoering”.

Het laatste slachtoffer is Bain & Co. De autoriteiten ondervroegen de werknemers van het Amerikaanse adviesbureau in Shanghai, bevestigde een woordvoerder op 27 april aan The Epoch Times.

Anti-spionage wet

Het toegenomen toezicht komt ook doordat China’s wetgevende macht, het Nationale Volkscongres, een gewijzigde anti-spionage wet heeft aangenomen en deze op 26 april op zijn website heeft gepubliceerd. De wet, die op 1 juli in werking treedt, staat de autoriteiten toe een uitreisverbod op te leggen aan iedereen – zowel Chinezen als buitenlanders—tegen wie een onderzoek loopt.

De Chinese autoriteiten verruimen de definitie van spionage tot “alle documenten, gegevens, materialen of voorwerpen die verband houden met de nationale veiligheid en belangen”. Er wordt echter niet gespecificeerd wat onder nationale veiligheid valt, waardoor gevreesd wordt voor een vijandiger klimaat voor buitenlandse bedrijven, onderzoekers en journalisten in China.

Met de nieuwe antispionage-wet “verhoogt het extra toezicht op bedrijven die essentiële zakelijke diensten verlenen dramatisch de onzekerheden en risico’s van het zakendoen in de Volksrepubliek [China]”, zei de Amerikaanse Kamer van Koophandel in een verklaring van 28 april, verwijzend naar de officiële naam van China. “Dit is een zaak van ernstige zorg voor de investeerdersgemeenschap.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 mei 2023): China Steps Up Use of ‘Exit Bans’ Against Chinese and Foreigners: Report

Commissie VS dringt bij China aan op vrijlating burgerjournalist die verslag uitbracht over COVID

Een Chinese burgerjournalist die de wanhopige taferelen vanuit Wuhan aan het begin van de pandemie vastlegde, wordt nu al meer dan drie jaar vastgehouden.

Op 9 februari riepen het Amerikaanse Congres en de Congressional-Executive Commission on China het Chinese regime op om de man, Fang Bin, onmiddellijk vrij te laten.

“#FangBin, een burgerjournalist en #FalunGong beoefenaar, werd vandaag 3 jaar geleden gearresteerd voor verslaggeving over de #COVID19 uitbraak. De Chairs eisen zijn onmiddellijke vrijlating en de vrijlating van allen die vastzitten wegens verslaggeving over de COVID-19 uitbraak in China”, aldus het panel op Twitter.

Het communistische regime heeft informatie over COVID agressief onderdrukt en de ernst van de uitbraken gebagatelliseerd sinds de eerste besmetting eind 2019 in de centrale Chinese stad Wuhan opdook.

Veel Chinese burgers die ongefilterde informatie over de pandemie wilden rapporteren—waaronder artsen, burgerjournalisten, wetenschappers en zakenmensen—zijn het doelwit van het regime en zijn in de gevangenis beland.

Fang Bin, een verkoper van traditionele kleding in Wuhan, begon zijn reizen naar ziekenhuizen in de afgesloten stad te filmen en plaatste de video’s eind januari 2020 online. De beelden tonen lange rijen voor de ziekenhuizen, patiënten die vechten voor hun leven en radeloze familieleden.

In een wijd verspreide video telt Fang acht lijkzakken in een busje dat voor een ziekenhuis geparkeerd staat. “Zoveel doden,” zegt hij met een zucht. “Dit zijn er te veel.” Vervolgens loopt Fang een kamer in het ziekenhuis binnen, waar artsen aan het werk zijn rond een patiënt die kennelijk net is overleden.

“Wie is hij?” vraagt Fang aan de man.

“Mijn vader,” roept de man.

“Hij is weg,” zegt Fang, nadat hij met de artsen heeft gesproken.

Die avond klopten een half dozijn gemaskerde mannen in hazmatpakken op zijn deur en eisten zijn temperatuur op. Fang, die het incident opnam, zei dat zijn temperatuur normaal was en vroeg hen terug te komen met een inspectiebevel. De mannen drongen zijn huis binnen, namen zijn elektronische apparaten in beslag en brachten hem naar een politiebureau. Daar ondervroeg de politie hem over zijn video’s, vertelde Fang later.

Minder dan twee weken later werd Fang vermist. Zijn vrienden vertelden The Epoch Times dat Fang was aangehouden.

Een pro-democratieactiviste (C) van HK Alliance houdt een bord van de vermiste burgerjournalist Fang Bin vast terwijl ze protesteert buiten het Chinese verbindingskantoor in Hongkong op 19 februari 2020. (Isaac Lawrence/AFP via Getty Images)

Sindsdien is er geen informatie over zijn toestand.

Dit heeft tot bezorgdheid geleid, vooral omdat Fang de Falun Gong beoefent, een discipline die door het communistische regime op brute wijze wordt vervolgd. In de afgelopen twee decennia zijn miljoenen aanhangers van deze eeuwenoude praktijk, die de nadruk legt op waarheid, mededogen en tolerantie, in verschillende detentiecentra gegooid, waar ze zijn gehersenspoeld, gemarteld of zelfs gedood om hun organen.

Fang’s huidige verblijfplaats is onduidelijk. In november 2021 vertelde een plaatselijke functionaris aan The Epoch Times dat Fang was opgesloten in het Jiang’an Detentiecentrum in Wuhan. Maar in januari zei een medewerker van het detentiecentrum die de telefoon beantwoordde dat niemand met die naam in de instelling werd vastgehouden.

Gedetineerde burgerjournalisten

Fang is niet de enige Chinese burger die in detentie blijft nadat hij de buitenwereld uit de eerste hand een glimp heeft laten zien van de vroege COVID-19 situatie in het land.

Zhang Zhan, een voormalig advocaat die journaliste is geworden, zit een gevangenisstraf van vier jaar uit. Begin 2020 reisde Zhang vanuit Shanghai naar Wuhan en legde het leven vast van burgers in het epicentrum van de pandemie tijdens een eerste lockdown. Haar bezoeken en interviews in ziekenhuizen, quarantainecentra en het Wuhan Institute of Virology heeft ze in tientallen video’s op YouTube gezet. De wankele gsm-video’s betwistten de verhalen van de autoriteiten.

Xu Na, op een ongedateerde foto uit China. (The Epoch Times)

Zij werd later veroordeeld wegens ” het uitlokken van ruzies en het aanwakkeren van problemen,” een beschuldiging die vaak wordt gebruikt om dissidenten en klokkenluiders te vervolgen, en werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De meest recente zaak was die van Xu Na, een stillevenschilder en Falun Gong-beoefenaar die de gevolgen van de pandemie in een vroeg stadium had gefotografeerd en deze beelden had gedeeld met de Chinese editie van The Epoch Times. Xu werd afgelopen januari veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

Eva Fu en Cathy He hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 februari 2023): US Commission Urges China to Release Citizen Journalist Who Reported on COVID

‘Een cruciale boodschap voor alle mensen’: Chinezen vinden inzicht in artikel van grondlegger Falun Gong

Wat is het doel van ons leven? Legendes uit China en elders zeggen dat goddelijke wezens de mens naar hun eigen beeld hebben geschapen. Door de geboden van de Hemel te volgen, kan de mensheid genieten van een harmonieus leven, in afwachting van de terugkeer van de Schepper.

Maar het communisme verafschuwt deze traditionele ideeën. Sinds het in 1949 aan de macht kwam, heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) herhaaldelijk bloedige campagnes gevoerd om traditionele overtuigingen en waarden te ontwortelen, waardoor het fundament van een van de oudste beschavingen ter wereld werd vernietigd.

Door China’s tradities te decimeren en te vervangen door een communistische ideologie, heeft het regime generaties geïndoctrineerd om alleen in de CCP en haar atheïstische wereldbeeld te geloven. Daardoor hebben velen hun band met 5000 jaar Chinese cultuur en geloof verloren.

Ter gelegenheid van het nieuwe maanjaar publiceerde Li Hongzhi, stichter van de spirituele praktijk Falun Gong, een artikel getiteld “Hoe de mensheid is ontstaan”, waarin hij Chinezen in binnen- en buitenland verlicht.

Gerelateerde reportage

Dhr. Li Hongzhi, de oprichter van Falun Gong, gaf The Epoch Times toestemming om zijn artikel “Hoe de mensheid is ontstaan” te publiceren op 20 januari 2023. (Epoch Times)

 

Falun Gong-stichter dhr. Li Hongzhi publiceert “Hoe de mensheid is ontstaan”

“Het is de eerste keer dat ik zo’n uitgebreide uitleg krijg over het ontstaan van de mens,” zei Gu Guoping, een voormalig leraar aan de Universiteit van Shanghai en inwoner van Shanghai die zelf geen aanhanger is van Falun Gong. “Wat Meester Li zei is heel zinvol en zeer grondig.”

Daniel Lou. (Shi Ping/The Epoch Times)

Daniel Lou Xinyue, een Chinees-Amerikaanse ondernemer die in New York woont, was verbaasd over het inzicht van de heer Li in het universum, inclusief hoe het is geschapen en gestructureerd.

“Ik heb nog nooit gehoord van een uitleg die zo duidelijk is als die van de heer Li Hongzhi,” vertelde Lou aan The Epoch Times.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een discipline die geworteld is in oude Chinese tradities die betrekking hebben op morele verbetering die leidt tot spirituele verlichting. De beoefening bestaat uit meditatieve oefeningen en een reeks morele leringen gericht op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Falun Gong beoefenaars voeren de oefeningen uit tijdens een evenement ter viering van de Wereld Falun Dafa Dag in Taipei, Taiwan, op 1 mei 2021. (Sun Hsiang-yi/De Epoch Times)

Lou is al lang geïnteresseerd in historische en culturele klassieken. Opgroeiend in de oosterse cultuur hoorde hij van de 18 sferen van de hel uit boeddhistische geschriften. Hij onderzocht ook werken van westerse religies, zoals de Bijbel, waar hij beschrijvingen van de hemel vond.

Maar hoe ziet het hele universum eruit? “Niemand heeft me dat ooit duidelijk beschreven,” zei hij.

Het stuk van meneer Li is de tijd en moeite waard, zelfs als mensen niet geïnteresseerd zijn in de spirituele praktijk zelf.

“Ik denk dat het artikel van groot belang is voor de mensheid en voor de geschiedenis van het menselijk denken,” zei Lou.

Gevraagd naar de reden, wees Lou op de eerste regels van de tekst.

In de opening van het artikel stelt Li: “Ik zie een dreigend gevaar dat de mensheid nadert, en ben door goddelijke wezens opgeroepen om daarom verschillende dingen door te geven aan iedereen in deze wereld.”

Meneer Li maakte duidelijk dat er goddelijke wezens zijn, zei Lou.

“Nu zijn de meeste mensen … vergeten dat er goddelijke wezens zijn die de orde van de bestaande wereld controleren en handhaven.

“Waarom is dit tijdperk gekenmerkt door moreel verval? Omdat de meeste mensen de Schepper en het goddelijke zijn vergeten. Ze zijn zelfs vergeten dat de mens een ziel heeft, wat Meester Li beschreef als de ‘ware ziel’, die niet zal sterven met het heengaan van het fysieke lichaam,” zei hij.

Alleen door dit te weten, voegde Lou eraan toe, kan de mensheid volharden in het doen van goede dingen, vooral te midden van pijnlijke ervaringen.

Een rouwende draagt de gecremeerde resten van een geliefde terwijl hij en anderen traditionele, witte begrafeniskleding dragen tijdens een begrafenis in Shanghai, China. (Kevin Frayer/Getty Images)

COVID en Vergelding

Omdat hij in een land woont dat in de greep is van een ernstige COVID-uitbraak, zei Gu dat hij meer onder de indruk was van de illustraties van de heer Li over de redenen achter het traditionele idee “je oogst wat je zaait”.

In het artikel stelt de heer Li: “Alles wat in iemands leven gebeurt – of het nu gerechtvaardigd lijkt of niet – is in werkelijkheid het karmische gevolg van wat men in vorige levens heeft gedaan, ten goede of ten kwade.”

De oosterse cultuur heeft lang geloofd dat er karma wordt opgebouwd met slechte of immorele daden, en dat dit in dit of het volgende leven wordt terugbetaald.

Dit concept van karmische vergelding verklaart volgens Gu de toename van het aantal doden onder ambtenaren en publieke figuren die nauw verbonden zijn met de CCP tijdens de huidige COVID-crisis.

“[De CCP] heeft organen verworven van levende Falun Gong beoefenaars. Dat is een absoluut anti-menselijke wreedheid. Daarom valt het virus [mensen die met de partij verbonden zijn] aan,” zei Gu.

Falun Dafa parade in Manhattan, New York City, op 16 mei 2019. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Vanwege de immense populariteit van Falun Gong gaf de CCP in 1999 opdracht tot een brute onderdrukking van de praktijk, waardoor naar schatting 100 miljoen aanhangers het doelwit werden van opsluiting, marteling en gedwongen orgaanoogst.

In 2019 stelde een onafhankelijk tribunaal vast dat het communistische regime jarenlang op grote schaal gewetensgevangenen heeft gedood voor hun organen om de transplantatiemarkt te bevoorraden. De belangrijkste slachtoffers, aldus het tribunaal, zijn gedetineerde Falun Gong beoefenaars.

Nu COVID zich als een lopend vuurtje door het land verspreidt, kan het artikel van de heer Li volgens Gu de Chinezen helpen hun leven opnieuw te bekijken.

“[Het artikel] is een herinnering voor mensen om opnieuw te evalueren hoe ze hun leven leiden en de wereld bekijken,” zei Gu. “Het is essentieel en komt op tijd.”

Belangrijk voor de mensheid

Sinds hij het artikel heeft gelezen, is Lou zijn dagelijkse leven en zijn doelen door een nieuwe bril gaan bekijken.

“Dit artikel heeft mijn kijk op de wereld, het leven en ook mijn houding veranderd,” zei Lou. “Het maakt me vastberadener om aardig te blijven en goede dingen te doen.”

Hoewel hij geen Falun Gong beoefent, zei Lou dat hij de heer Li’s werk aan zijn vrienden heeft aanbevolen.

“Voorheen waren de lessen van de heer Li alleen voor Falun Gong discipelen. Maar nu geeft hij boodschappen door aan alle mensen.

“Ik heb begrepen dat de heer Li nu meer mensen wil redden. ”

“Ik bleef dit artikel delen … Ik denk dat iedereen dat zou moeten doen omdat het zo’n cruciale boodschap is voor alle mensen, ongeacht of je in het Westen of het Oosten bent. Ik raad het iedereen aan.”

Shi Ping en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2023): ‘A Crucial Message for All Human Beings’: Chinese Find Insight From Article by Founder of Falun Gong

Chinezen van het vasteland uiten dankbaarheid in nieuwjaarsgroet aan oprichter Falun Gong

Het is al lang een traditie voor Chinezen om het Maannieuwjaar te verwelkomen door groeten en gelukwensen te sturen naar geliefden en mensen die zij respecteren.

Toen China op 22 januari het nieuwe maanjaar inluidde, stuurden mensen uit het hele land een e-card naar Li Hongzhi, de stichter van de spirituele praktijk Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa.

De discipline, geworteld in eeuwenoude Chinese opvattingen over spirituele verbetering, werd in 1992 door de heer Li voor het eerst aan het Chinese publiek voorgesteld. Met zachte, meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, trok Falun Gong mensen uit alle lagen van de bevolking aan – van hoge ambtenaren tot boeren – wat leidde tot naar schatting 70 tot 100 miljoen aanhangers in het land tegen het einde van het decennium.

De stijgende populariteit werd door het communistische regime echter gezien als een bedreiging voor zijn controle over de samenleving. In 1999 gaf de toenmalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Jiang Zemin, opdracht tot een grootscheepse campagne om Falun Gong uit te roeien, wat ertoe leidde dat miljoenen Falun Gong beoefenaars in detentiecentra werden gegooid, waar ze werden gehersenspoeld, gemarteld of zelfs gedood voor hun organen.

Een Chinees van het vasteland schilderde Chinese schilderijen om zijn dankbaarheid uit te drukken en Dhr. Li een gelukkig Chinees nieuwjaar te wensen. (Met dank aan Minghui.org)

In een poging om de steun van het Chinese publiek voor de vervolging te verwerven, lanceerde het communistische regime ook een uitgebreide propagandacampagne om de praktijk te demoniseren, verspreid via de staatsmedia en het schoolonderwijs.

Om de alomtegenwoordige lastercampagne van het regime tegen te gaan, hebben aanhangers van Falun Gong in China een massaal volksverzet opgezet om de propaganda van de CCP te ontkrachten en de vervolging van de spirituele praktijk aan het licht te brengen. Het vreedzame verzet omvat het verspreiden van informatiemateriaal en het rechtstreeks aanspreken van Chinezen, een proces dat door de aanhangers wordt omschreven als “het verhelderen van de waarheid”.

Ook dit jaar stroomden tienduizenden wenskaarten voor het nieuwe maanjaar vanuit China naar Minghui.org, een in de VS gevestigde website die nieuws over Falun Gong en de vervolging rapporteert.

Naast de beste wensen van Falun Gong-aanhangers van over de hele wereld, hebben ook Chinezen van het Chinese vasteland die de praktijk niet beoefenen hun groeten gestuurd, die te zien zijn op tientallen pagina’s die onlangs op Minghui zijn gepubliceerd.

Een wenskaart van een grote familie in Zhucheng City, provincie Shandong. (Met dank aan Minghui.org)

De gelukwensen kwamen uit het hele land, van grote steden als Beijing en Tianjin tot plattelandsdorpen in afgelegen gebieden van de Zuid-Chinese provincie Yunnan. In de e-cards wordt de heer Li meestal aangesproken als “Meester”, een titel van respect voor een leraar of instructeur in de Chinese cultuur, hoewel de meesten hun naam niet op het bericht hebben gezet uit angst voor represailles tijdens de aanhoudende vervolging.

Onder de kaarten die meneer Li een hartelijk gelukkig nieuwjaar wensen is er één gemaakt door een inwoner van Tianjin.

“Nadat ik van kinds af aan geïndoctrineerd was door het atheïsme, de evolutietheorie en de theorieën van de Chinese Communistische Partij, werd ik kortzichtig en deed veel verkeerde dingen, waardoor ik veel karma genereerde,” schreef de inwoner, verwijzend naar het traditionele Chinese concept van karma, dat wordt opgebouwd door het begaan van slechte of immorele daden.

“Dank aan [Falun Gong] beoefenaars die mij de waarheid verklaarden. [Hun woorden] hielpen me te begrijpen hoe ik een goed mens kan worden en dat de kwaadaardige CCP de sterfelijkheid van de mens uitholt. De CCP heeft onvergeeflijke slechte daden begaan. Ik hoop dat de CCP snel zal vergaan,” vervolgde de kaart. De bewoner voegde eraan toe dat, hoewel hij geen Falun Gong beoefenaar is, hij bijna alle lezingen van meneer Li heeft gelezen. “Ik geloof echt dat Falun Dafa rechtschapen is.”

Een andere inwoner van de kustprovincie Shandong in het oosten van China deed namens zijn familie de groeten.

“Er zijn acht mensen in mijn familie die de praktijk hebben opgenomen. Door de leer van [Falun Gong] te volgen, geven ze het goede voorbeeld en maken ze onze familie harmonieus en gelukkig. Al onze familieleden steunen Falun Gong. Wij geloven dat Falun Dafa geweldig is!” stond er in het bericht. “We hopen allemaal dat de vervolging snel zal eindigen zodat de discipelen hun geloof vrij kunnen beoefenen.”

Inwoners van het Shijingshan district in Beijing sturen de groeten aan Dhr. Li. (Met dank aan Minghui.org)

Bescherming tijdens massale uitbraak

Toen het Chinese regime in december de strenge reisbeperkingen ophief, konden miljoenen Chinezen eindelijk naar huis reizen voor het Maannieuwjaar na drie jaar van scheiding onder het draconische zero-COVID-beleid van het regime.

Maar nu de uitbraak zich als een lopend vuurtje door China verspreidt en ziekenhuizen en begrafenisondernemingen overbelast, is de vreugde over de langverwachte familiehereniging vermengd met angst om het virus op te lopen.

“Bijna 90 procent van de bevolking in het stedelijk gebied van mijn stad is besmet. De massale uitbraak heeft mensen onder druk gezet, in paniek en hulpeloos gemaakt,” schreef een inwoner van de stad Harbin in de provincie Heilongjiang in het noordoosten van China in een wenskaart die op Minghui.org werd gepubliceerd.

Hoewel sommige van zijn dierbaren ook geïnfecteerd waren, zei de schrijver dat ze erin slaagden de ernstige lichamelijke symptomen en de psychologische spanning af te weren met behulp van de leer van Falun Gong. Door “vriendelijke gedachten en dankbaarheid te bewaren en “Falun Dafa is goed” en “Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid is goed” te reciteren, zei de man dat iedereen in zijn familie in staat was “de ramp veilig door te komen”.

Falun Gong beoefenaars doen oefeningen tijdens een evenement ter gelegenheid van de 22e verjaardag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

In een artikel van maart 2020 bij het begin van de pandemie verklaarde Li dat de pandemie door het goddelijke was geregeld omdat de moraal van de mensheid was verslechterd, en voegde eraan toe dat het virus een ” bedoeling heeft, en het heeft doelen.”

“Het is hier om leden van de [Chinese Communistische] Partij en degenen die de kant van de partij hebben gekozen, uit te roeien,” verklaarde de heer Li.

Het “beste medicijn” tijdens de pandemie, verklaarde Li, was zich terugtrekken uit de CCP en haar gelieerde organisaties, of oprecht de “ware woorden” uitspreken, verwijzend naar “Falun Dafa is goed” en “Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid is goed”.

Een andere inwoner van het Shijingshan district in Peking vertelde ook over de ervaringen van zijn familie tijdens de enorme golf van besmettingen.

“Bijna alle buren waren op een bepaald moment besmet, waaronder een familie die zichzelf een maand lang had geïsoleerd … Maar in mijn familie testte niemand positief,” luidde het bericht van de bewoner.

“Wij geloven dat de pandemie gericht is op mensen die banden hebben met de CCP,” schreef de inwoner, verwijzend naar het artikel van de heer Li van maart 2020. Hij voegde eraan toe dat al zijn familieleden hun banden met de partij hebben afgezworen. “Wij danken Meester Li oprecht voor het redden van onze levens.”

Nadat ze de feiten over Falun Gong en de vervolging hadden vernomen, zeiden veel Chinezen op het vasteland te hopen dat er snel een einde zou komen aan de wrede onderdrukking, vooral omdat de voormalige CCP-leider die de vervolging leidde onlangs is overleden.

“Jiang Zemin is dood. De ineenstorting van de Chinese Communistische Partij zal spoedig plaatsvinden … We kijken uit naar de dag van hereniging met u,” luidde een bericht van een inwoner van het district Pingshan in de Noord-Chinese provincie Hebei.

“Wij wensen u een gelukkig Chinees Nieuwjaar!”

Leo Timm en Annie Wu hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 januari 2023): Mainland Chinese Express Gratitude in Lunar New Year Greetings to Founder of Falun Gong

 

Chinees regime verbergt werkelijke COVID-dodental. Cijfer veel hoger dan officiële cijfers, zeggen deskundigen

Het Chinese regime verzwijgt nog steeds het werkelijke aantal COVID-19-doden in China, aldus deskundigen in reactie op de recente erkenning door de Chinese autoriteiten van tienduizenden doden in de laatste golf. Het werkelijke cijfer is waarschijnlijk exponentieel hoger, zeggen zij.

Studies en officiële verklaringen die hoge infectiecijfers onthullen, alsook verslagen van inwoners en mortuariummedewerkers, suggereren volgens analisten dat het land een groot aantal doden telt.

China’s hoogste regelgevende instantie voor de gezondheidszorg erkende op 14 januari bijna 60.000 COVID-19-gerelateerde sterfgevallen in de eerste vijf weken na de abrupte intrekking van het zero-COVID-beleid in december 2022.

Hoewel het cijfer een stijging is ten opzichte van de absurd lage officiële cijfers – 37 doden – die eerder door Chinese ambtenaren werden gemeld en die tot wijdverbreid scepticisme leidden, blijven deskundigen niet overtuigd door de bekendmaking.

“De nieuwe cijfers zijn nog steeds verdacht”, aldus Song Guo-cheng, onderzoeker aan het instituut voor internationale betrekkingen van de National Chengchi University in Taiwan.

De besmettingsgraad van COVID-19 suggereert een veel hoger dodental, aldus Song.

Enorme uitbraak

In een studie van de Chinese Peking Universiteit wordt geschat dat tot 64 procent van de bevolking van het land, of 900 miljoen mensen, midden januari al COVID-19 had opgelopen. Het model van de onderzoekers is gebaseerd op online zoekresultaten naar COVID-19-symptomen, zoals koorts en hoest.

Terwijl explosieve uitbraken door het land razen, hebben gezondheidsdeskundigen in binnen- en buitenland zich gewend tot proxy-gegevens, zoals online enquêtes en anekdotische verslagen, om de omvang van de uitbraak in te schatten, bij gebrek aan betrouwbare COVID-statistieken.

China’s hoogste gezondheidsorgaan, de Nationale Gezondheidscommissie (NHC), is gestopt met het publiceren van dagelijkse infecties en erkende slechts tientallen doden vóór de laatste bekendmaking. Maar beelden van overspoelde ziekenhuizen en crematoria hebben het wantrouwen in de officiële cijfers onder Chinese inwoners en externe waarnemers aangewakkerd.

Patiënten in rolstoelen op de spoedafdeling van een ziekenhuis in Peking op 3 januari 2023. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

Zelfs regionale gegevens wezen op een uitbraak die veel ernstiger was dan wat de hoogste gezondheidsautoriteiten van het land bekendmaakten.

Een ambtenaar in de centrale Chinese provincie Henan, waar 99,4 miljoen mensen wonen, zei in een persconferentie dat het percentage COVID-19-besmettingen op 6 januari wellicht 89 procent had bereikt. In de noordelijke stad Hohhot, die 3 miljoen inwoners telt, zeiden de autoriteiten op 14 januari dat 74 tot 81 procent het virus heeft opgelopen.

De NHC schatte dat 250 miljoen mensen het virus hadden opgelopen van 1 dec. tot 20 dec. 2022, volgens uitgelekte notulen van een vergadering vorige maand.

Met de ongeveer 70 procent besmettingsgraad en een grote seniorenpopulatie, zou het dodental, gebaseerd op een sterftecijfer van 1 procent, veel hoger moeten zijn dan het officiële cijfer van 60.000 COVID-19-gerelateerde doden, aldus Song.

“De informatie uit verschillende bronnen en online verslagen staat in schril contrast met de [COVID] cijfers die de Chinese Communistische Partij [CCP] bekend heeft gemaakt. Dit onderstreept dat de CCP nog steeds met de gegevens speelt en [de ware omvang van de uitbraak] verbergt, aldus Song.

Dr. Scott Atlas, een senior fellow aan het Hoover Instituut in Stanford en voormalig COVID-19-adviseur voor president Trump, zei over China’s COVID-gegevens in een recent interview met NTD, een zustermediakanaal van The Epoch Times: “We kunnen de cijfers die uit China komen niet vertrouwen. Vanaf het begin klopten ze niet.”

Hoewel de Chinese autoriteiten het dodental wellicht hebben bijgesteld, suggereerde Atlas dat de werkelijke situatie verborgen blijft.

“Het is erg moeilijk om uit te zoeken wat er werkelijk aan de hand is als er geen transparantie is,” zei Atlas, die ook bijdraagt aan The Epoch Times.

Hij merkte op dat het Chinese regime “er blijkbaar de voorkeur aan geeft zijn gezicht te redden in plaats van de waarheid te vertellen en ten volle samen te werken met de internationale gemeenschap”.

Lijkwagens met te cremeren lichamen staan in de rij bij een crematorium in China’s zuidwestelijke stad Chongqing op 22 december 2022. (Noel Celis / AFP via Getty Images)

Dodental verzwegen

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie heeft het regime veel kritiek gekregen vanwege het toedekken van COVID-gerelateerde informatie in een poging om nieuws dat schadelijk zou kunnen zijn voor het imago van de partij te verdoezelen. Toen het virus eind 2019 in Wuhan opdook, verzweeg het regime de omvang van de uitbraak en klokkenluiders werden verplicht om te zwijgen, waardoor regionale uitbraken konden uitgroeien tot een pandemie.

Nu het virus zich als een lopend vuurtje verspreidt onder de enorme bevolking van het land, die te lijden heeft onder een verzwakt immuunsysteem na drie jaar strenge lockdowns, is er een groeiende kloof tussen de officiële cijfers en de verslagen van crematoriummedewerkers, gezondheidspersoneel en bewoners ter plaatse.

Een werknemer van Baoxing funerarium in Shanghai vertelde The Epoch Times in december 2022 dat ze 400 tot 500 lichamen per dag cremeren, terwijl dat er vóór de opheffing van de pandemiebeperkingen maximaal 90 waren.

Een andere inwoner van de nabijgelegen stad Suzhou beschreef de drukte in het Suzhou Funeral Home als vergelijkbaar met de bekendste winkelstraat van de stad, die altijd overvol is.

“Het is zo’n ellendig tafereel,” zei ze in een recent interview met The Epoch Times. De vrouw, die haar naam niet wil noemen uit angst voor represailles, sloot zich op 6 januari aan bij de lange rijen voor het gebouw, wachtend op de crematie van haar overleden moeder, die twee dagen eerder aan COVID was overleden. Diezelfde dag verloor de vrouw nog twee andere familieleden die stierven aan COVID, voegde ze eraan toe.

Een vrouw houdt een fotolijstje van een geliefde vast bij een crematorium in Peking op 20 dec. 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

Sean Lin, een viroloog en voormalig hoofd van het laboratorium van de afdeling virale ziekten van het Walter Reed Army Institute of Research, schat dat de afgelopen maand ongeveer 6 miljoen lichamen kunnen zijn verbrand, ervan uitgaande dat de crematoria in China 24 uur per dag werken. Maar dat cijfer is waarschijnlijk slechts ongeveer de helft van alle doden, aangezien mensen op het platteland wellicht geen toegang hebben tot dergelijke diensten en eerder worden begraven dan gecremeerd. Na aftrek van niet-COVID-19-gerelateerde doden zou het dodental kunnen oplopen tot 10 miljoen, aldus Lin.

“De regering liegt hierover,” zei hij tegen The Epoch Times.

Lin merkte op dat zijn ruwe schatting “waarschijnlijk nog steeds veel lager is dan de werkelijke situatie, maar het is al veel hoger dan de leugen van de regering”.

Landelijke gebieden hebben het zwaar

De COVID-19-crisis lijkt acuter te zijn in de landelijke gebieden, waar de voorraad geneesmiddelen en de medische voorzieningen ontoereikend zijn in vergelijking met de grote steden.

Een dorpeling in Chisha, met 14.000 inwoners in het zuidwesten van China, zei dat mensen ouder dan 70 jaar, vooral degenen met onderliggende ziekten, in groten getale sterven. “Er waren zoveel dorpelingen die het virus kregen. Een tiental [ouderen] zijn gestorven,” vertelde ze The Epoch Times op 16 januari.

De vrouw, die alleen haar achternaam Yang gaf uit angst voor represailles, merkte op dat de explosieve uitbraak die in december 2022 begon, de medische voorzieningen van het dorp in de provincie Shaanxi volledig heeft uitgeput.

“De artsen gingen in het begin naar de huizen van de patiënten om een injectie te geven nadat ze positief testten. Niet lang daarna waren de medicijnen op. Veel ouderen haalden het niet en ze stierven,” zei ze.

Maar die dorpelingen die thuis stierven zijn waarschijnlijk niet opgenomen in de recente update van het aantal doden in verband met COVID-19. Het NHC zei dat de 59.938 COVID-19-sterfgevallen tussen 8 december 2022 en 12 januari alleen betrekking hadden op mensen die in ziekenhuizen zijn overleden.

Ouderen zitten voor een huis in een landelijk gebied in Tai’an in de Chinese provincie Shandong in het oosten op 7 januari 2023. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de bekendmaking van het regime toegejuicht, maar tegelijkertijd een beroep gedaan op de Chinese autoriteiten om toezicht te blijven houden op de “oversterfte”. China’s definitie van COVID-19-sterfte, is beperkt tot patiënten die zijn overleden aan ademhalingsproblemen na het oplopen van COVID-19. Dit heeft geleid tot wereldwijde kritiek, waarbij de WHO zei dat deze enge criteria “het werkelijke dodental in verband met COVID zeer sterk zullen onderschatten”. Geen enkel ander land hanteert deze enge definitie van een COVID-19-sterfgeval.

Er zijn al aanwijzingen dat de CCP artsen en begrafenisondernemers onder druk zet om het werkelijke aantal sterfgevallen in de doofpot te stoppen. In december 2022 zei een begrafenisondernemer in de provincie Anhui dat hij geïnstrueerd was om COVID-19-longontsteking niet als primaire doodsoorzaak op de overlijdensakte te schrijven, maar in plaats daarvan woorden als longinfectie te gebruiken.

Externe waarnemers vrezen dat het in de doofpot stoppen van de huidige uitbraken door het regime een nieuw risico vormt voor de wereldgezondheid.

Zonder betrouwbare gegevens is het voor internationale gezondheidsdeskundigen onmogelijk om wiskundige modellen op te stellen, de overdracht en het sterftecijfer te beoordelen en te bepalen of er nieuwe varianten zijn, om nog maar te zwijgen van de ontwikkeling van vaccins ter bestrijding ervan, aldus Song.

“Dergelijke praktijken van de CCP kunnen zelfs opnieuw chaos creëren voor de volksgezondheid over de hele wereld,” zei hij.

Werknemers met beschermende maskers en pakken helpen Chinese reizigers bij het verlaten van de aankomsthal na te zijn getest op het COVID-19-virus op Rome Fiumicino International Airport, bij Rome, op 29 dec. 2022. (Filippo Monteforte/AFP via Getty Images)

Wereldwijde bezorgdheid

Het gebrek aan betrouwbare gegevens over de volksgezondheid heeft geleid tot internationale bezorgdheid, met name over een nieuwe, dodelijkere variant in het land. De Verenigde Staten en ongeveer een tiental andere landen eisen nu van bezoekers uit China dat zij een negatieve COVID-19-test kunnen voorleggen.

Gordon Chang, een auteur en senior fellow bij het Gatestone Institute, een conservatieve denktank, stelde voor dat alle landen hun grenzen zouden moeten sluiten, omdat de CCP opnieuw de ware omvang van de COVID-19-crisis verbergt.

“China is te gevaarlijk om mee om te gaan, of we het nu hebben over COVID of over iets anders. We kunnen geen betrekkingen onderhouden met China zolang het geregeerd wordt door de Communistische Partij, want de Communistische Partij is van nature kwaadaardig”, zei Chang in een eerder interview.

“We moeten onszelf verdedigen.”

Eva Fu, Hong Ning en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

CORRECTIE: In een eerdere versie van dit artikel is de naam van Gordon Chang verkeerd gespeld. De Epoch Times betreurt deze fout.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 januari 2023): Chinese Regime Hiding Real COVID Death Toll; Figure Far Higher Than Official Tally: Experts

CCP wil de wereld besmetten door internationale reisbeperkingen af te wijzen en COVID-gegevens te verbergen: Gordon Chang

Toen eind 2019 voor het eerst een dodelijk nieuw virus opdook in de centrale Chinese stad Wuhan, bagatelliseerde het regime de ernst van het virus en verzweeg het de ware omvang van de uitbraak.

Pas eind januari 2020 maakten Chinese ambtenaren bekend dat het mysterieuze virus in staat was zich tussen mensen te verplaatsen. Door de vertraging in de publieke waarschuwing kon de ziekte zich ontwikkelen tot een wereldwijde pandemie: Tegen de tijd dat Wuhan werd afgesloten, waren er al gevallen gemeld in de Verenigde Staten, Thailand, en verschillende andere landen.

Om de opmars van het virus tegen te gaan, hebben tientallen landen rond februari 2020 reisbeperkingen opgelegd aan Chinese bezoekers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde deze landen ervan “paniek te zaaien”, ook al was een deel van China gesloten.

“Als je die twee dingen samenvoegt, betekent dit dat ze deze ziekte opzettelijk buiten hun grenzen verspreiden,” zei Gordon Chang, auteur en senior medewerker van het Gatestone Institute.

“De reden waarom we die context nodig hebben is omdat we vandaag iets soortgelijks zien. Terwijl deze ziekte door China woedt, openen ze nu de deuren voor Chinezen die het land verlaten voor toerisme. En ze delen geen gegevens. Ze vertellen de wereld niet wat er nu echt aan de hand is in China”, zei de China-expert in een recent interview met het programma “American Thought Leaders” van EpochTV, dat op 7 januari om 19.30 uur ET in première ging.

Gordon Chang, China-analist en auteur van “The Coming Collapse of China”, in de stad New York op 3 januari 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Zijn opmerking kwam er nu het regime steeds bozer wordt over landen die reizigers uit China verplichten een COVID-test af te leggen, maatregelen die werden genomen voordat het regime op 6 januari de grens van het land heropende.

“Wij zullen overeenkomstige maatregelen nemen op basis van het beginsel van wederkerigheid, afhankelijk van de verschillende situaties”, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning, op dinsdag 3 januari.

China worstelt met een massale uitbraak die zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot transparantie en zegt dat de officiële cijfers van China de werkelijke omvang van de uitbraak onderschatten.

China’s hoogste gezondheidsorgaan is gestopt met het publiceren van dagelijkse infecties en heeft tijdens de huidige uitbraak slechts een handvol sterfgevallen erkend. Maar naar schatting hebben 248 miljoen mensen, ofwel 18 procent van de bevolking van het land, het virus tussen 1 en 20 december opgelopen, volgens een memo van de interne vergadering van de gezondheidsinstantie die online is uitgelekt en die door nieuwsbedrijven zijn bevestigd. Lokale ambtenaren en binnenlandse gezondheidsdeskundigen schatten het besmettingspercentage op meer dan 50 procent in meerdere provincies en op 80 procent in Peking.

Te midden van de explosieve uitbraak heeft het gebrek aan betrouwbare gegevens geleid tot wereldwijde bezorgdheid, met name over de mogelijkheid dat er een nieuwe, gevaarlijkere variant in het land circuleert.

Reizigers van een vlucht uit China betreden het COVID-19 testcentrum op de luchthaven van Parijs-Charles-de-Gaulle in Roissy, buiten Parijs, op 1 januari 2023. (Julien De Rosa/AFP via Getty Images)

De Verenigde Staten en meer dan een dozijn landen eisen nu een negatieve COVID-test voor bezoekers uit China. De Centers for Disease Control and Prevention zei dat de maatregel bedoeld is om de verspreiding van COVID op Amerikaanse bodem tegen te gaan, gezien “het gebrek aan adequate en transparante epidemiologische en virale genomische sequentiegegevens”. Het agentschap overweegt nu maatregelen zoals het nemen van monsters van afvalwater van vluchten uit China om mogelijke nieuwe varianten op te sporen.

Volgens Chang zijn dergelijke maatregelen niet voldoende als het regime opnieuw probeert de wereld “opzettelijk” te besmetten.

“Dat is helemaal verkeerd. Ik bedoel, als China dit weer doet, en het is duidelijk dat ze dat doen, dan moeten we geen binnenkomsten uit China toestaan totdat we weten wat er aan de hand is,” zei hij.

Redenen voor stopzetting van Zero-COVID

Sinds de eerste lockdown van Wuhan had het regime gezworen elke besmetting onder de gemeenschappen uit te roeien door herhaalde tests, snelle lockdowns, langdurige quarantaine en digitale bewaking. Midden oktober, toen de Chinese leider Xi Jinping tijdens het 20e partijcongres een ongekende derde ambtstermijn opeiste, versterkte hij de campagne in communistische stijl, bekend als zero-COVID, ondanks de toenemende economische en menselijke tol.

Na historische landelijke protesten eind november gooide het regime het roer abrupt om en schrapte het grootste deel van het zero-COVID-beleid.

In werkelijkheid stond de lang volgehouden strategie al onder druk vóór de ommekeer, aldus Chang.

“De Wereldgezondheidsorganisatie zei eigenlijk dat het virus al door China woekerde voordat de blokkades op 7 december werden opgeheven, zodat ze zeiden dat het opheffen van de blokkades de piek niet veroorzaakte omdat het er al was”, zei de analist.

“Als je naar de gegevens gaat kijken … zien we dat er echt infecties waren, en nu is het gewoon volledig uit de hand gelopen,” zei hij. De COVID crisis begon al voor de protesten. De officiële dagelijkse infecties schoten omhoog van 3.837 nieuwe gevallen op 5 november tot bijna 40.000 op 27 november, een recordaantal gevallen dat aanleiding gaf tot meer lokale controles. Hoewel de officiële cijfers waarschijnlijk nog steeds een enorme onderschatting zijn, gezien de gewoonte van het communistische regime om gegevens die het imago kunnen schaden, te verdoezelen.

Demonstranten schreeuwen slogans tijdens een protest tegen de strenge zero COVID-maatregelen van de Chinese communistische partij in Peking, China, op 28 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

Vanaf 26 november braken zeldzame protesten uit tegen de draconische beperkingen in grote steden en op prominente universiteitscampussen in het hele land. Sommige jonge demonstranten in Shanghai gingen nog verder en riepen Xi en de Chinese Communistische Partij (CCP) op om af te treden.

Die moedige stem “maakte de Communistische Partij bang”, zei Chang. “Dat betekent dat de stemming revolutionair was.”

Naast de wijdverspreide woede heeft de strijd tegen COVID een zware tol geëist van de economie. De dagelijkse tests en het voortdurend opsporen van nauwe contacten in de afgelopen drie jaar hebben de lokale financiën uitgeput en de wankele economie van het land onder druk gezet, aldus Chang.

Toen de COVID-uitbraken zich bleven herhalen, was de uitvoering van de dure aanpak “gewoon niet meer mogelijk voor de partij”, zei hij. “Ze hadden gewoon niet de middelen om het te doen.”

Toenemende economische kosten, een vertragende economie, een snelle stijging van de COVID ondanks de verscherpte sluitingen, gecombineerd met de grootste uiting van publieke ontevredenheid in decennia, dwongen het regime er uiteindelijk toe het zero-COVID beleid, dat de CCP lange tijd voorstond, op te geven, aldus Chang.

“Deze vier redenen zijn in wezen de reden waarom de Communistische Partij op 7 december haar beleid niet veranderde, het capituleerde gewoon tot de ziekte. Dit is de ineenstorting van het beleid van de Communistische Partij.”

COVID ‘Veroverd Communisme’

De uitbraken verspreiden zich nu onverminderd door de 1,4 miljard inwoners van het land met een lage natuurlijke immuniteit na drie jaar van strikte afsluiting, waardoor slecht voorbereide ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten en crematoria overladen met lichamen, in wezen een herhaling van wat er begin 2020 in Wuhan en andere Chinese steden gebeurde.

De chaotische taferelen tonen aan dat “het beleid van de communistische partij een mislukking was”, aldus Chang.

De anti-COVID campagne komt voort uit een Chinese communistische ideologie dat de mens boven de hemel staat. “Vechten met de hemel is eindeloze vreugde, vechten met de aarde is eindeloze vreugde, en vechten met de mensheid is eindeloze vreugde,” beweerde Mao Zedong, de eerste leider van de CCP.

“Mao sprak over het veroveren van de natuur, en Xi Jinping dacht kennelijk dat hij de ziekte kon veroveren,” zei Chang.

“We zagen dat de Communistische Partij, ondanks haar grote inspanningen, niet in staat was dit te stoppen. En daarom voltrekt zich nu een tragedie in China.

“En uiteindelijk overwon de ziekte het communisme.”

Jan Jekielek droeg bij aan dit artikel

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 januari 2023): CCP Wants to Infect the World as It Rejects International Travel Curbs, Conceals COVID Data: Gordon Chang

 

Wereld wordt geconfronteerd met ‘miljoenen meer’ besmettingen nu China de grenzen heropent bij een toename van COVID: Pompeo

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het Chinese regime ervan beschuldigd “moedwillig mensen over de hele wereld te besmetten” nu het land zich opmaakt om zijn grens te heropenen na een recordgolf van COVID-besmettingen.

China worstelt met een explosieve COVID-19 uitbraak die zijn hoogtepunt nog moet bereiken. Ongeveer 248 miljoen mensen, of 18 procent van de bevolking van het land, zouden tussen 1 en 20 december door het virus zijn besmet, volgens een memo van een interne vergadering van de hoogste gezondheidsinstantie van het land die online is uitgelekt.

Terwijl het virus door het land van 1,4 miljard mensen raast, kondigde het regime vorige week aan dat het op 8 januari zijn grenzen weer zal openen, waarmee een van de laatste overgebleven beperkingen van het strenge zero-COVID-beleid, dat het dagelijks leven van honderden miljoenen mensen overhoop haalde en de Chinese economie teisterde, komt te vervallen.

Tijdens een interview op 1 januari met ondernemer en talkshowhost John Catsimatidis in The Cats Roundtable waarschuwde Pompeo voor het opnieuw ontstaan van chaotische taferelen zoals die zich in Italië voordeden bij het begin van de pandemie.

“De gegevens kloppen niet. Maar het klinkt alsof er misschien wel een miljoen – een miljoen, John, een miljoen – Chinezen besmet zijn,” vervolgde hij.

“Vijftig procent van hun bevolking reist. Er is geen reden waarom we de Chinezen zouden moeten toestaan dit te doen, om opnieuw Chinees geïnfecteerde personen over de wereld te laten reizen, bewust mensen over de hele wereld besmetten.”

Internationale bezorgdheid

Sinds het begin van de pandemie heeft het communistische regime steeds meer kritiek gekregen omdat het informatie over COVID in de doofpot heeft gestopt. Te midden van de huidige explosieve uitbraak heeft het gebrek aan transparante gegevens geleid tot internationale bezorgdheid, met name over de mogelijkheid van een nieuwe, sterkere variant in China.

Reizigers van een vlucht uit China betreden het COVID-19 testcentrum van de luchthaven Paris-Charles-de-Gaulle in Roissy, buiten Parijs, nu Frankrijk de gezondheidsmaatregelen aan de grenzen voor passagiers uit China versterkt, op 1 januari 2023. (Julien De Rosa/AFP via Getty Images)

Italië, de eerste Europese natie die hard werd getroffen door COVID-19 nadat het virus eind 2019 in China was opgedoken, heeft snel gehandeld om COVID-19-tests verplicht te stellen voor alle reizigers die uit China komen, inclusief degenen die via Italië naar andere bestemmingen reizen. “De maatregel is essentieel om het toezicht en de opsporing van mogelijke varianten van het virus te garanderen om de Italiaanse bevolking te beschermen,” vertelde de Italiaanse minister van Volksgezondheid Orazio Schillaci het parlement op 28 december.

De belangrijkste luchthaven van Milaan was op 26 december al begonnen met het screenen van vluchten uit Peking en Shanghai. Op de eerste vlucht uit China die werd getest, waren 35 van de 62 passagiers positief op COVID-19, aldus een Italiaanse gezondheidsambtenaar.

De Verenigde Staten hebben vorige week aangekondigd dat passagiers een negatief COVID-19-resultaat of een bewijs van herstel moeten kunnen voorleggen voordat zij aan boord gaan van een Amerikaanse vlucht uit China. De Centers for Disease Control and Prevention zei dat de maatregel bedoeld is om de verspreiding van COVID-19 in Amerika af te remmen in het licht van de massale uitbraak in China, gezien wat zij noemen het “gebrek aan adequate en transparante epidemiologische en virale genomische sequentiegegevens die uit China worden gerapporteerd”. Het agentschap overweegt maatregelen zoals het bemonsteren van afvalwater van internationale vluchten om mogelijke nieuwe varianten op te sporen.

In het interview van zondag hekelde Pompeo de Chinese communistische partijleider Xi Jinping en waarschuwde dat het virus dat door de abrupte heropening van het regime is ontketend, miljoenen anderen zou kunnen besmetten.

“Xi is hier al een keer mee weggekomen. Ik betreur het dat hij niet ter verantwoording is geroepen,” zei de voormalige wetgever. “Hij is niet ter verantwoording geroepen. Maar dat zouden we alsnog moeten doen voor de 6 miljoen mensen die tussen het voorjaar van 20[20] en vandaag zijn gestorven, maar hij doet het weer.”

“Net als in het voorjaar van 20[20] stuurde hij mensen de wereld in waarvan hij wist dat ze besmet waren. Hij doet nu weer hetzelfde. Hij gaat nog miljoenen mensen besmetten. Dat zouden we niet moeten laten gebeuren.”

Twijfels over officiële gegevens

Taferelen van overvolle ziekenhuizen, mensen aan intraveneuze infusen langs de weg en rijen lijkwagens voor crematoria hebben het wantrouwen tegen de officiële COVID-19 informatie van het regime in brede kring aangewakkerd.

Uit regionale gegevens van Chinese provincies en steden is onlangs gebleken dat het besmettingspercentage in sommige gebieden meer dan 50 procent bedraagt. Het besmettingspercentage in de zuidwestelijke provincie Sichuan, met een bevolking van meer dan 84 miljoen mensen, bedraagt meer dan 63%, volgens een verklaring van het Sichuan Center for Disease Control and Prevention op 26 december.

Een patiënt met COVID-19 rust in een rolstoel in een gang van het Tangshan Gongren ziekenhuis in de Chinese noordoostelijke stad Tangshan op 30 december 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

Ondanks de explosieve toename van het aantal infecties heeft China volgens Reuters op 2 januari slechts één nieuw COVID-19 sterfgeval gemeld, waardoor het totaal aantal dodelijke slachtoffers op 12 komt sinds het regime op 7 december abrupt van koers veranderde.

Chinese gezondheidsfunctionarissen hebben onlangs uitgelegd dat zij een COVID-dood definiëren als een persoon die sterft aan longontsteking of ademhalingsproblemen veroorzaakt door COVID-19. Dat sluit sterfgevallen door andere COVID-gerelateerde oorzaken uit, evenals sterfgevallen van personen met onderliggende ziekten.

Michael Ryan, hoofd van gezondheidscrises bij de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft gezegd dat die beperkte criteria “het werkelijke dodental sterk zouden onderschatten”, meldde de New York Times op 23 december.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er op 30 december opnieuw bij de Chinese gezondheidsfunctionarissen op aangedrongen regelmatig specifieke en realtime informatie over de COVID-19-situatie in het land te delen, aangezien zij de laatste toename van het aantal infecties blijft beoordelen.

Lunar nieuwjaar risico

De verwachtingen voor vakantiereizen zijn gestegen nu China voor het eerst in bijna drie jaar reis- en andere strenge eisen opheft.

China’s grootste feestdag, Lunar nieuwjaar, begint dit jaar op 22 januari. Tijdens deze feestdag zullen naar verwachting 5,5 miljoen passagiers op het Chinese spoorwegnet reizen, aldus de staatsomroep CCTV.

De autoriteiten van het spectaculaire Potalapaleis in Tibet zeiden dat het op 3 januari open zou gaan voor bezoekers, nadat het afgelopen augustus was gesloten wegens een COVID-19 uitbraak. Sommige hotels in het zuidelijke toeristenoord Sanya zijn volgeboekt voor het nieuwe Lunar nieuwjaar, aldus de media.

Reizigers lopen in de vertrekhal van de internationale luchthaven van Hongkong in Hongkong, op 30 dec. 2022. (Anthony Kwan/Getty Images)

De afgelopen dagen hebben de staatsmedia getracht het publiek gerust te stellen dat de uitbraak van COVID-19 onder controle is en zijn hoogtepunt nadert.

Externe onderzoekers voorspellen echter een alarmerend scenario voor het eerste Lunar nieuwjaarsfeest na de heropening van China. Tegen 23 januari, de tweede dag van het nieuwe maanjaar, zouden in het land dagelijks tot 25.000 mensen aan COVID-19 kunnen sterven, volgens de laatste raming van Airfinity, een in Londen gevestigd bedrijf voor gezondheidsanalyse. Voorspeld wordt dat de infecties hun eerste piek bereiken op 13 januari, met 3,7 miljoen gevallen per dag.

Momenteel infecteert het virus elke dag 1,8 miljoen mensen in China, met cumulatieve gevallen van in totaal 20,4 miljoen sinds 1 december, aldus Airfinity in een verklaring van 29 december die werd bijgewerkt met nog somberder cijfers van 30 december. Dat geeft aan dat China waarschijnlijk 11.000 virusgerelateerde sterfgevallen per dag kent, aldus Airfinity, meer dan een verdubbeling van de schatting van een week geleden.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (2 januari 2023): World Faces ‘Millions More’ Infections as China Reopens Borders Amid COVID Surge: Pompeo

China kan in januari een piek van 25.000 COVID-doden per dag zien: Verslag

Tot 25.000 Chinezen kunnen volgende maand op het verwachte hoogtepunt van een infectiegolf sterven aan COVID-19, volgens een in Groot-Brittannië gevestigd gezondheidsanalysebureau. Dit is een sombere voorspelling van wat de abrupte ommezwaai van het regime in het pandemiebeleid bij gebrek aan betrouwbare COVID-19-cijfers kan betekenen.

Dat zal naar verwachting gebeuren op 23 januari, rond het Chinese Nieuwjaar, aldus Airfinity in zijn laatste analyse die op 29 december werd gepubliceerd. COVID-19 infecties zullen waarschijnlijk pieken op 13 januari, wanneer 3,7 miljoen mensen het virus kunnen oplopen, schatten de onderzoekers, met de piek van het aantal doden 10 dagen later.

Het land wordt overspoeld door massale uitbraken nadat het regime abrupt is afgestapt van zijn kenmerkende zero-COVID-beleid. De werkelijke omvang en ernst van de uitbraak zijn echter moeilijk te meten bij gebrek aan geloofwaardige infectiecijfers, waardoor deskundigen zich tot proxy-gegevens wenden om de gevolgen voor de wereldeconomie en de gezondheid van de mensen in China te beoordelen.

Het model van Airfinity is gebaseerd op regionale gegevens van Chinese provincies, die de door de centrale gezondheidsautoriteiten gemelde infectiestatistieken ruimschoots overtreffen, en op ervaringen uit Hongkong, Japan, en andere landen nadat deze zich hadden teruggetrokken voor een soortgelijk pandemiebeleid.

De onderzoekers voorspellen dat China eind april in totaal 1,7 miljoen doden zal hebben.

Ondoorzichtige statistieken

Momenteel worden elke dag 1,8 miljoen mensen in China met het virus besmet, met in totaal 20,4 miljoen gevallen sinds 1 december, aldus Airfinity in een verklaring. Dat kan leiden tot 9.000 virusgerelateerde sterfgevallen per dag, aldus Airfinity, bijna een verdubbeling van de schatting van een week geleden.

Dat aantal is aanzienlijk hoger dan de duizenden infecties en een handvol doden die door de Chinese gezondheidsautoriteiten zijn gemeld.

Sinds 7 december, toen het regime abrupt van koers veranderde en zijn draconische zero-COVID-beleid versoepelde, heeft China slechts 10 COVID-doden gemeld. Gezondheidsfunctionarissen hebben onlangs uitgelegd dat zij een COVID-19-dood definiëren als een persoon die is overleden aan ademhalingsproblemen veroorzaakt door COVID-19, waarbij sterfgevallen als gevolg van andere ziekten en aandoeningen worden uitgesloten, zelfs als de overledene positief is getest op het virus.

Lijkwagens staan te wachten om een crematorium in Peking binnen te gaan op 22 december 2022. (STF/AFP via Getty Images)

De enge definitie betekent dat de officiële telling van het aantal COVID-19-doden in China altijd veel lager zal zijn dan in westerse landen, hoewel de mortuaria en crematoria overbelast zijn. Een begrafenisondernemer in Chengdu vertelde Reuters dat ze 200 lichamen per dag verbrandden, tegenover 30 tot 50 voordat de pandemische beperkingen werden opgeheven. “Velen zijn gestorven aan COVID,” zei een andere werknemer.

De ziekenhuizen in het hele land, die onvoldoende voorbereid waren op de plotselinge heropening, zijn ook overstelpt met patiënten, wat erop wijst dat de uitbraak ernstiger kan zijn dan officieel is bekendgemaakt. Een arts uit Shanghai vertelde donderdag aan de staatsmedia dat het aantal mensen dat op de spoedafdelingen aankomt bijna is verdubbeld tot 1.500 per dag, waarvan 80 procent COVID-19-patiënten.

Chinese provincies en steden schatten dat zij dagelijks tienduizenden mensen hebben zien besmet raken. Zhejiang meldde vorige week een miljoen gevallen per dag. Een andere Chinese stad, Qingdao, zag een half miljoen.

Een patiënt met COVID-19 rust in een rolstoel in een gang van het Tangshan Gongren Ziekenhuis in de Chinese noordoostelijke stad Tangshan op 30 dec. 2022. (Noel Celis / AFP via Getty Images)

Er zijn andere aanwijzingen voor explosieve COVID-19-gevallen van lokale autoriteiten. Meer dan 60 procent van de inwoners in het zuidwesten van de provincie Sichuan was besmet met COVID-19, volgens de resultaten van de tweede ronde van enquêtes door de provinciale gezondheidsinstantie die donderdag zijn gepubliceerd.

Van het noorden van Heilongjiang tot Hainan in het zuiden, hebben tientallen Chinese provincies gebruik gemaakt van online vragenlijsten om de huidige golf te meten nadat het regime de eis van massale tests had teruggeschroefd en mensen toestond om thuis vrijwillig antigeentestresultaten te melden.

Het werkelijke besmettingspercentage zou hoger moeten zijn, aangezien bijna 30 procent van de 158.000 deelnemers die koorts, hoest of andere COVID-19-symptomen vertoonden, geen antigeen- of PCR-tests hebben gedaan, zeiden de autoriteiten in een verklaring.

Wantrouwen en reisbeperkingen

Het gebrek aan transparante informatie over de uitbraak en de bezorgdheid over nieuwe varianten hebben de Verenigde Staten, Japan, en verschillende andere landen ertoe aangezet grenscontroles uit te voeren op Chinese binnenkomsten.

Reizigers zitten in de aankomsthal van de internationale luchthaven van Hongkong op 30 december 2022. (Anthony Kwan/Getty Images)

Vrijdag heeft Zuid-Korea zijn grensmaatregelen verder verscherpt door van reizigers uit China te eisen dat zij binnen 24 uur na vertrek een negatief testresultaat voorleggen. Volgens lokale media is het Aziatische land al begonnen met het testen van reizigers uit China met een lichaamstemperatuur van meer dan 37,3 graden C.

“Bij gebrek aan uitgebreide informatie uit China is het begrijpelijk dat landen over de hele wereld handelen op manieren waarvan zij denken dat ze hun bevolking kunnen beschermen”, schreef Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, op 29 december op Twitter.

Ghebreyesus deed nogmaals een oproep voor meer gedetailleerde informatie “om een uitgebreide risicobeoordeling te maken van de COVID-19-situatie ter plaatse in China.”

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 januari 2022): China May See a Peak of 25,000 People a Day Die From COVID in January: Report

China activeert noodcensuur na massale protesten

Volgens berichten hebben Chinese functionarissen het hoogste niveau van censuur toegepast op de protesten en hebben ze het hardhandig optreden tegen tools die gebruikt worden om de internetcontrole van het land te omzeilen geïntensiveerd. Dit biedt een glimp op hoe het communistische regime reageert op een van de grootste uitdagingen in decennia.

Van de hoofdstad Beijing tot de afgelegen provincie Korla gingen Chinese burgers de straat op om een einde te maken aan de strenge COVID-beperkingen en om vrijheid te eisen. In Shanghai richtten de inwoners hun woede op de Chinese Communistische Partij en haar hoogste leider en eisten dat zij zouden aftreden.

Volgens een uitgelekt bericht dat is gepubliceerd door China Digital Times, een in Berkeley gevestigde website die zich bezighoudt met het archiveren van in China gecensureerde inhoud, riepen de autoriteiten websites op “hun content management te versterken”.

De uitgelekte richtlijn werd naar verluidt uitgevaardigd na een vergadering van de Chinese Cyberspace Administration, de internetregulator van het land, op 28 november, tijdens welke ambtenaren de onlineplatforms opdroegen “Internet Emergency Response Level I, het hoogste niveau van content management” in te stellen.

“Gezien de recente spraakmakende gebeurtenissen in verschillende provincies” moet informatie over straatprotesten en daarmee verband houdende berichten van buitenlandse nieuwszenders die op het internet van het land worden gedeeld “snel worden geïdentificeerd, behandeld en gemeld”, aldus het bericht, dat voor het eerst werd gepubliceerd door een Twitter-gebruiker onder de naam Li Laoshi, een verzamelaar van protestgerelateerde informatie.

Mensen zingen slogans terwijl ze zich verzamelen op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Met het meest uitgebreide en geavanceerde online censuur- en bewakingsapparaat ter wereld, bekend als de Grote Firewall, blokkeerden de Chinese autoriteiten de toegang tot websites van Google tot The New York Times. Westerse sociale media zijn ook verboden in het land.

Ambtenaren moeten zeer alert blijven en “voorafgaande inhoudscontroles” verscherpen op aankomende “gevoelige data”, waaronder 10 december, de werelddag voor de mensenrechten.

Toegang tot VPN’s beperken

In een afzonderlijke mededeling wordt de ambtenaren opgedragen een “grondige schoonmaak” te houden van virtuele particuliere netwerken, bekend als VPN’s, en andere tools die mensen gebruiken om de internetbeperkingen van het land te omzeilen.

De autoriteiten vragen platforms ook om video’s en andere documenten te verwijderen waarin wordt uitgelegd hoe de firewall kan worden omzeild, wat in de uitgelekte mededeling “schadelijke inhoud” wordt genoemd. Ook worden zoekmachines gevraagd resultaten voor gerelateerde zoektermen te verwijderen.

Een man wordt gearresteerd terwijl mensen zich verzamelen om te protesteren op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Toen afgelopen weekend de protesten losbarstten, hebben Chinese gebruikers van sociale media creatieve manieren ontwikkeld om de censuur te omzeilen in een race om video’s en foto’s over de protesten te verspreiden. Alle details over het protest die met succes opdoken op het streng gecontroleerde internet werden snel weggehaald.

China’s censoren onderdrukken ook commentaren en beelden van wit papier, nu een symbool van verzet nadat jonge demonstranten een leeg vel wit A4-papier omhoog hielden.

Temidden van de binnenlandse censuur werd Twitter, dat van het internet van het land is afgesloten, een platform voor Chinese internetburgers om updates van demonstraties te delen. Mensen gebruiken VPN’s en andere middelen om beelden en opnamen van protesten in heel China met de rest van de wereld te delen.

Eerder deze week vroeg de politie in Beijing om de telefoons van reizigers te inspecteren om te zien of ze VPN’s en buitenlandse apps hebben die in China zijn geblokkeerd, volgens berichten en online video’s.

Bij eerdere demonstraties in Beijing en Shanghai werd zware beveiliging gezien na de ongekende protesten die afgelopen weekend in minstens 10 Chinese steden uitbraken. De laatste keer dat China dergelijke grootschalige protesten zag was in 1989, toen tienduizenden studenten zich verzamelden op het Tiananmenplein in Beijing om op te roepen tot democratie en hervormingen. De CCP reageerde door tanks en troepen te sturen om de jonge demonstranten te verpletteren.

Te midden van patrouilles te voet en zwaailichten van rijen politievoertuigen werden geplande protesten in Beijing de afgelopen dagen naar verluidt afgelast. Op 2 december waren er weinig tekenen van verdere samenscholing.

Terwijl Guangzhou en verschillende andere Chinese steden op 1 december de COVID-beperkingen tot op zekere hoogte versoepelden, vertelden ambtenaren in Jinzhou, een stad in de noordwestelijke provincie Liaoning, de inwoners dat zij de zero-COVID-benadering zullen blijven toepassen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (02 december 2022): China Activates Emergency Level of Censorship Following Mass Protests

Na de dood van voormalig CCP-leider, worden CCP-functionarissen aangemaand om een eind te maken aan orgaanroof op gewetensgevangenen

Chinese functionarissen en medici die betrokken zijn bij het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen worden aangemaand hun medeplichtigheid aan deze misdaad te beëindigen, volgend op de dood van de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Jiang Zemin, die de start heeft gegeven van deze gruwelijke praktijk.

Jiang, die het land regeerde van 1993 tot 2003, stierf op 30 november aan leukemie en orgaanfalen. Hij was 96 jaar oud.

“De dood van Jiang Zemin herinnert ons aan de instrumentele rol die hij heeft gespeeld bij de massamoord op gewetensgevangenen voor hun organen,” zei David Matas, een Canadese mensenrechtenadvocaat die onderzoek heeft gedaan naar het gedwongen oogsten van organen door het regime. “Die massamoord zou niet hebben plaatsgevonden zonder het bevel van de CCP in 1999 om de beoefening van Falun Gong te vervolgen, een bevel dat door Jiang Zemin werd gelanceerd en eigenhandig werd geleid.”

In 1999 leidde de toenmalige leider de vervolging op Falun Gong op nationale schaal, waardoor de afgelopen twee decennia miljoenen aanhangers in gevangenissen zijn gegooid geweest, alleen maar omdat ze weigerden hun geloof op te geven.

Een onnoemelijk aantal gedetineerde aanhangers is het slachtoffer geworden van de door de staat opgelegde orgaanroof.

Na de bekendmaking van de dood van Jiang hebben mensenrechtengroeperingen verklaringen afgelegd waarin zij aandringen op het beëindigen van deze verontrustende praktijk.

“Wij dringen er bij alle leden van de Chinese Communistische Partij en medische professionals, die betrokken zijn bij de gedwongen verwijdering van organen van Falun Gong-aanhangers, op aan om onmiddellijk een einde te maken aan deze misdaad”, aldus Theresa Chu, mensenrechtenadvocaat en hoofd van de Juridische Commissie van de Universele Verklaring ter bestrijding en voorkoming van gedwongen orgaanroof, een non-profit organisatie gevestigd in Taiwan.

Torsten Trey, uitvoerend directeur van Doctors Against Forced Organ Harvesting, een in Washington gevestigde belangenorganisatie, voorspelde dat er na de dood van de voormalige CCP-baas een “machtsvacuüm” zal ontstaan vanwege de aanhoudende invloed die hij heeft gehad binnen de partij.

“Ik neem aan dat een deel van de gedwongen orgaanoogst-industrie zeer binnenkort zal instorten, en we zouden kunnen zien dat klokkenluiders of andere getuigen naar buiten kunnen treden, omdat ze een juridisch veiliger kust proberen op te zoeken,” vertelde Trey aan The Epoch Times.

“De pogingen om de gedwongen orgaanoogst te verbergen en te verdoezelen zullen waarschijnlijk afnemen en er zullen lekken ontstaan.”

Een instructie van Jiang

Bewijs van gedwongen orgaanoogst door de CCP kwam voor het eerst aan het licht in 2006. Dat jaar benaderden meerdere getuigen The Epoch Times om te verklaren dat er sprake was van een afschuwelijke praktijk waarbij de grote groep Chinese gewetensgevangenen, voor het merendeel aanhangers van Falun Gong, in feite werd omgezet in een levende orgaanbank.

Annie (alias), ex-vrouw van een hersenchirurg die begin jaren 2000 organen verwijderde bij duizenden gewetensgevangenen van Falun Dafa in China, spreekt op een persconferentie in Washington op 20 april 2006. (The Epoch Times)

Onder hen was Annie (alias), een voormalige medewerkster van een Chinees ziekenhuis in het noordoosten van China, die als eerste het misdrijf aan het licht bracht. Annie zei dat haar ex-man, een militair chirurg in hetzelfde ziekenhuis, sinds het begin van de jaren 2000 onder dwang de hoornvliezen van duizenden Falun Gong-beoefenaars had verwijderd.

Deze beschuldigingen werden “buiten redelijke twijfel” bevestigd door een onafhankelijk volkstribunaal in 2019, dat na bestudering van bewijsmateriaal van meer dan 50 getuigen vaststelde dat het gedwongen oogsten van organen gedurende lange tijd op aanzienlijke schaal had plaatsgevonden, waarbij Falun Gong-aanhangers de voornaamste bron van organen waren.

Het volkstribunaal, bekend als het China Tribunaal, verwierp de beweringen van het Chinese regime dat vanaf 2015 alle organen voor transplantatie afkomstig waren van een officieel orgaandonatiesysteem.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, bestaat uit morele leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, samen met meditatieve oefeningen. Sinds de introductie ervan in China in 1992 heeft de praktijk een enorme populariteit gekend, waardoor er aan het eind van het decennium naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars in het land waren.

Jiang zag de enorme populariteit als een bedreiging voor de controle van de partij en startte in 1999 persoonlijk een gewelddadige campagne om de spirituele groepering “uit te roeien”.

Falun Gong-beoefenaars in Wenen, Oostenrijk, voeren een schijndemonstratie op van het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China tijdens een protest tegen de invoer van menselijke organen uit China naar Oostenrijk, op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Met miljoenen aanhangers in China’s werkkampen, gevangenissen en andere faciliteiten vond de CCP, door middel van gedwongen orgaanoogst, een macabere manier om de gevangen bevolking naar een geldbedrag om te zetten, iets wat voorheen ondenkbaar werd geacht.

“Dit is een schandalig misbruik van de medische discipline, een misbruik dat meer dan 20 jaar heeft geduurd en aan talloze onschuldige Falun Gong beoefenaars het leven heeft gekost,” zei Trey.

Hoewel veel CCP-leden betrokken zijn of zijn geweest bij de miljarden industrie van orgaanroof op gewetensgevangenen, merkte Matas op dat dit niet zou zijn gebeurd zonder Jiang’s eenzijdige bevel.

“De wedstrijd om de verantwoordelijkheid voor de massamoord op onschuldigen in China kent vele betrokkenen.  Maar in deze bloederige geschiedenis is Jiang Zemin een leider. Als hij de partij niet had meegesleurd in de onderdrukking van Falun Gong, zou de massamoord op onschuldigen, gewetensgevangenen, om hun organen, nooit hebben plaatsgevonden,” schreef Matas.

Een hoge Chinese militaire functionaris erkende in een telefoongesprek in 2015 met een groep die de vervolging van Falun Gong onderzoekt, dat het doden voor winst door het regime een instructie was van Jiang zelf.

“Destijds was het voorzitter Jiang. Er was een instructie om hiermee te beginnen, orgaantransplantatie,” zei Bai Shuzhong, voormalig minister van gezondheid van de afdeling Algemene Logistiek van het Volksbevrijdingsleger.

Met het overlijden van Jiang riep Trey op tot een onmiddellijke beëindiging van de misdaad.

“Xi Jinping is niet begonnen met het gedwongen oogsten van organen, maar hij laat het wel doorgaan. Zonder Jiang zou het best aangewezen zijn om onmiddellijk een einde te maken aan de praktijk van gedwongen orgaanoogst, wat vervolgens zou kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal transplantaties,” zei hij, verwijzend naar de huidige leider van de CCP.

Chu drong er ook bij CCP-functionarissen, artsen en verpleegkundigen die medeplichtig zijn aan de misdaad op aan om “alle bewijzen en documenten te bewaren die betrekking hebben op het bevel, het plan en de uitvoering van de gedwongen orgaanoogst op Falun Gong beoefenaars door de CCP”.

Ze zei dat ze daarmee “hun verantwoordelijkheid voor het wegnemen van organen in de toekomst kunnen herstellen”.

Voor degenen die vastbesloten waren om Jiang’s bevel uit te voeren, beloofde Chu dat ze hen op hun verantwoordelijkheid zou blijven wijzen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen op 10 juli 2022 deel aan een optocht in Chinatown in New York, ter herdenking van de aanvang van het 23e jaar van de vervolging op de spirituele discipline in China. (Larry Dye/The Epoch Times)

Oproep tot internationale actie

Terwijl het gedwongen oogsten van organen in China doorgaat, beginnen meer functionarissen en medische instanties in het Westen hun stilzwijgen over deze kwestie te doorbreken.

Britse wetgevers beloofden op 30 november de “Procurement Bill” door te zetten, een amendement dat bedoeld is om alle diensten of goederen die betrokken zijn bij gedwongen orgaanoogst de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen. Als de wet wordt aangenomen, mogen Britse professionals ook geen opleiding meer volgen in Chinese diensten voor orgaantransplantaties.

Lord David Alton schreef op Twitter “Voormalig CCP-leider, Jiang Zemin, die het bevel gaf om Falun Gong “met alle noodzakelijke middelen” uit te roeien en speciaal voor dat doel het ‘6-10 bureau’, een speciaal daarvoor bestemde politiemacht, heeft opgericht, is overleden. @LordPhilofBrum zal vandaag een amendement indienen over gedwongen orgaanoogst,” waarmee hij verwijst naar Lord Philip Hunt, een parlementslid en voormalige Britse minister van Volksgezondheid die het wetsvoorstel heeft ingediend.

Amerikaanse wetgevers introduceerden in 2021 de eerste wetgeving in het land om de wereldwijde orgaanhandel te bestrijden.

In de medische sector hebben artsen evenals advocaten er bij de transplantatiegemeenschappen op aangedrongen niet langer met China samen te werken en Chinese onderzoekspublicaties over orgaantransplantatie te verbieden.

Eerder dit jaar vaardigde de International Society for Heart and Lung Transplantation, een non-profit transplantatievereniging, voor het eerst een beperkende maatregel uit. De groep kondigde aan dat zij geen transplantatieonderzoeken uit China meer zou accepteren, in een poging een einde te maken aan de huidige wanpraktijken onder het communistische regime.

“De internationale gemeenschap is nu al te laat om belangrijke, zinvolle stappen te nemen om een einde te maken aan de gedwongen orgaanoogst in China. Nu is het tijd om het Chinese volk te helpen om een einde te maken aan deze barbaarse praktijk,” aldus Trey.

“Als men aan de Chinese regering geen veranderingen kan opleggen, dan staat het de westerse parlementen tenminste volledig vrij om hoorzittingen te houden, resoluties aan te nemen of wetten aan te nemen.

“Wij hebben die vrijheid hier in het Westen, waar wachten we nog op?”

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 november 2022): CCP Officials Urged to End Organ Harvesting After Death of Former Leader

China verscherpt veiligheid na massale protesten tegen het draconische COVID-beleid van de CCP

Het Chinese regime heeft de veiligheid in sommige steden aangescherpt in de nasleep van grote protesten die in het weekend in het hele land oplaaiden. De protesten waren een zeldzame uiting van verzet tegen het draconische zero-COVID-beleid van Peking, dat het dagelijks leven de afgelopen drie jaar heeft ontwricht.

De politie hield op 28 november mensen aan en fouilleerde hen op de plaatsen waar het afgelopen weekend werd geprotesteerd in Shanghai en Peking, nadat de mensen daar en in andere Chinese steden de straat op waren gegaan voor het grootste publieke vertoon van verzet tegen de Chinese Communistische Partij (CCP) in decennia.

De grootschalige openbare ongehoorzaamheid, waarbij demonstranten opriepen tot het aftreden van CCP-leider Xi Jinping, vormt een grote uitdaging voor Xi, die persoonlijk pleitte voor de zero-COVID-aanpak, waarbij wordt opgeroepen tot massale tests, agressieve opsporing van contacten en langdurige lockdowns.

In Peking en Shanghai werden geen nieuwe protesten gesignaleerd op 28 november, maar tientallen politieagenten patrouilleerden in de gebieden waar de demonstraties plaatsvonden.

De politie heeft mensen naar hun telefoons gevraagd om te controleren of ze virtuele privé-netwerken (VPN’s) of de Telegram-app gebruikten, aldus bewoners en gebruikers van sociale media. VPN’s zijn voor de meeste mensen in China illegaal, terwijl de Telegram-app op het Chinese internet wordt geblokkeerd.

Mensen houden witte vellen papier vast tijdens een demonstratie tegen de CCP in Peking op 27 november 2022. (Thomas Peter/Reuters)

Publieke woede

De woede-uitbarsting werd veroorzaakt door een dodelijke brand vorige week in Urumqi, de hoofdstad van de noordwestelijke regio Xinjiang, waarvan sommige delen al meer dan drie maanden zijn afgesloten.

Chinese burgers gaven op de Chinese sociale media de strenge COVID-19 beperkingen de schuld van ten minste 10 doden. Ze zeiden dat de restricties het onmogelijk maakten uit het brandende flatgebouw te ontsnappen en de reddingspogingen vertraagden, een beschuldiging die door lokale ambtenaren werd ontkend.

De tragedie heeft grote indruk gemaakt op vele Chinezen, die de afgelopen drie jaar te maken hebben gehad met strenge vrijheidsbeperkingen.

“Met zulke beperkingen – waarbij de deuren van mensen worden verzegeld en ze worden ingesloten door een brand – vreest iedereen dat zijzelf het volgende [slachtoffer] zouden kunnen zijn. Wie is er niet bang?” vertelde een man die in Peking woont op 28 november aan The Epoch Times. Hij wilde niet geïdentificeerd worden uit angst voor vergelding.

Om te rouwen om de slachtoffers brachten de mensen in Shanghai en andere steden tijdens het weekend bloemen mee en staken ze kaarsen aan. Ook op universiteitscampussen in het hele land, van Wuhan tot Chengdu in het zuiden, werden kaarswakes gehouden.

In minstens tien steden braken tijdens het weekend protesten uit. Op zondagavond kwamen nog velen bijeen in de Wuyuan straat in Shanghai om de autoriteiten te vragen de demonstranten vrij te laten, vertelde een man uit de buurt aan The Epoch Times.

Demonstranten houden stukken papier omhoog tegen de censuur en China’s strenge zero COVID-maatregelen in Peking op 27 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

‘Communistische Partij, treed af!’

In Shanghai breidden de menigten hun eisen uit door een einde te eisen aan de heerschappij van de CCP en Xi, die vorige maand tijdens een grote politieke bijeenkomst duidelijk maakte dat het land zou vasthouden aan de zero-COVID-aanpak.

In online video’s is te zien hoe de mensen herhaaldelijk scandeerden: “Communistische Partij, Treed af! Xi Jinping, treed af!”

Eerder dit jaar onderging de stad van 21 miljoen mensen een pijnlijke lockdown van twee maanden, waardoor de inwoners geen toegang hadden tot gezondheidszorg, voedsel en voorraden.

Dergelijke grote publieke uitingen van woede tegen de CCP-leider en de partij zelf zijn ongekend sinds de massale protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. Toen tienduizenden studenten 30 jaar geleden in het hart van de Chinese hoofdstad verzamelden om democratie en hervormingen te eisen, stuurde de CCP tanks en troepen om de demonstratie neer te slaan.

Sommige Chinezen hopen dat het momentum van de beweging zal aanhouden.

“Ik hoop dat er meer demonstraties komen. Een enkele vonk kan een bosbrand veroorzaken,” zei een inwoner van Shanghai met de naam Ma in een telefonisch interview op zondag, verwijzend naar een populaire slogan die Mao Zedong indertijd gebruikte om te beschrijven hoe in de beginjaren van de CCP de Communistische politieke bewegingen zich over het hele land hadden verspreid.

Officiële stilzwijgende houding

Op maandag zwegen de Chinese staatsmedia in alle talen over de demonstraties van het weekend. Ook hoge ambtenaren van de CCP houden zich stil.

De landelijke demonstraties vonden plaats slechts een maand nadat Xi zijn greep op de partij en het land had verstevigd tijdens het 20e partijcongres. Xi, die voor zichzelf een recordbrekende derde termijn heeft veiliggesteld, heeft zijn bondgenoten, waaronder Li Qiang, voormalig partijhoofd van Shanghai, die eerder dit jaar toezicht hield op de twee maanden durende lockdown van de stad, geïnstalleerd in het hoogste besluitvormingsorgaan van de CCP.

Op een vraag over de wijdverspreide onrust op maandag, vertelde China’s woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian aan verslaggevers, “Wat u vermeldt komt niet overeen met wat er werkelijk is gebeurd,” eraan toevoegend dat de CCP een “succesvolle” strijd tegen COVID-19 zal leiden.

Mensen tonen steun aan demonstranten die protesteren tegen de strenge zero COVID-maatregelen in Peking op 27 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

Zondagavond verzamelden honderden inwoners van Peking zich bij de Liangma-brug, met een blanco wit papier in de hand als uiting van protest. Voorbijrijdende auto’s toeterden als teken van steun, zo blijkt uit online video’s en beelden.

“We willen geen maskers, we willen vrijheid!” schreeuwden de demonstranten. “We willen geen COVID-tests, we willen vrijheid!”

Bij een andere bijeenkomst in de hoofdstad op zondagavond scandeerden de inwoners: “We willen geen beperkingen. We willen leven!”

In Wuhan, de Chinese stad waar de pandemie is uitgebroken, gingen zondag duizenden inwoners, vooral winkeleigenaars, de straat op. Mensen sloegen barricades neer die de autoriteiten gebruikten om hun bewegingen te beperken. In tegenstelling tot de andere steden was de aanleiding voor de onrust niet de brand in Xinjiang, maar de herhaalde lockdowns die volgens winkeleigenaars hun handelszaken ruïneren, vertelde een uitbaatster van een stoffenwinkel, die getuige was van de demonstraties, aan The Epoch Times.

Ed Lawrence, een journalist van de BBC, werd “gearresteerd en geboeid toen hij verslag deed van de protesten in Shanghai”, aldus de woordvoerder van het netwerk in een verklaring op zondag. De Britse omroep zei “uiterst bezorgd” te zijn over de behandeling van Lawrence, die “geslagen en geschopt” werd tijdens de arrestatie.

Toen hem tijdens de briefing van maandag naar het incident werd gevraagd, beweerde Zhao dat de BBC-journalist zijn identiteit op dat moment niet had bekendgemaakt, hoewel hij de arrestatie wel erkende.

Enige versoepeling

Lokale ambtenaren in verschillende steden hebben maandag enkele beperkingen versoepeld.

Guangzhou, een industriestad in het zuiden van China, schrapte de verplichte tests in zeven districten, waardoor mensen die lang thuis zijn gebleven, zoals studenten die online cursussen volgen en personeel dat op afstand werkt, geen PCR-test hoeven af te leggen, meldde het door de staat gesteunde Global Times.

Stadsambtenaren belast met de pandemiepreventie in Peking zeiden maandag dat zij de deuren van de flatgebouwen niet zullen blokkeren en nooduitgangen vrij zullen laten. Zij maakten hierbij geen melding van de tragedie in Xinjiang die de protesten van afgelopen weekend heeft aangewakkerd.

Maar de inwoners van de hoofdstad zeiden dat ze nog steeds onder strenge beperkingen leven. Een inwoner van Peking met de achternaam Guo zei dat de plaatselijke autoriteiten zijn woongemeenschap in het district Haidian zondag abrupt hadden afgesloten, hoewel er geen nieuwe besmettingen waren gemeld.

“Hoe konden ze plotseling onze deuren blokkeren, zonder enige waarschuwing vooraf? We krijgen niet eens onze dagelijkse benodigdheden. Waarom zouden we meewerken aan COVID-preventie?” zei de man boos in een telefonisch interview met The Epoch Times.

“Als ze [de autoriteiten] zo doorgaan, zullen de bewoners met moeite kunnen overleven. Dan zullen ze zeker doorbreken.”

Wereldwijde reacties

Als reactie op de stemming in eigen land verzamelden Chinese demonstranten in Tokio zich op het drukke treinstation Shinjuku met witte papieren in de hand, waarbij zij de partij en Xi vroegen af te treden. In Londen verzamelden demonstranten, vooral twintigers en dertigers, zich zondagavond voor de Chinese ambassade. Meer dan duizend mensen waren aanwezig om publiekelijk hun woede op de partijleider te richten, zo vertelden deelnemers aan The Epoch Times.

Waarnemers houden nu nauwlettend in de gaten hoe Xi, de machtigste leider van het land sinds Mao, zal reageren op deze zware uitdaging die zich aandient kort nadat hij een ongekende derde termijn heeft kunnen bemachtigen.

Waarnemers verwachten echter geen ommekeer in het zero-COVID-beleid, dat door de CCP en Xi wordt beschouwd als een aanpak die superieur is aan de westerse reactie op de pandemie.

De bezorgdheid kwam maandag ook tot uiting op de beurzen toen de Chinese aandelen en de yuan sterk daalden.

“Als Xi besluit door te gaan [met de zero-COVID-aanpak], zou dat een pure gok zijn voor het lot van de CCP en het land,” zei Zheng Xuguang, een voormalige studentenleider tijdens de protesten van 1989 die nu in de Verenigde Staten woont.

“Of de huidige golf van verzet kan slagen, hangt grotendeels af van de reactie van hoge militairen en [CCP] functionarissen,” voegde hij eraan toe.

“Zelfs als het leger een ‘neutrale’ houding inneemt, zou dat een positief signaal zijn [aan de demonstranten]. Zonder tussenkomst van het leger is de politiemacht op zich, inclusief de oproerpolitie, niet in staat de burgeropstand de kop in te drukken.”

Luo Ya, Hong Ning en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): China Tightens Security After Mass Protests Over CCP’s Draconian COVID Policies

“Treedt af CCP! Treedt af Xi Jinping!”: Protesten in heel China over COVID-19 beleid

In het weekend zijn protesten uitgebroken in Shanghai en op campussen in het hele land, waarbij mensenmassa’s de Chinese Communistische Partij (CCP) en haar hoogste leider opriepen om af te treden, een uiting van publieke onvrede die het land in decennia niet heeft gezien.

De laatste golf van wijdverspreide woede, van de hoofdstad Peking tot de zuidelijke stad Nanjing, kwam nadat massale protesten waren uitgebroken in de uiterst westelijke regio Xinjiang, waar strenge COVID-19 beperkingen de schuld kregen van tien doden en negen gewonden bij een brand in een flatgebouw in Urumqi, de hoofdstad van de regio. De plaatselijke autoriteiten ontkenden de beschuldiging.

In Shanghai verzamelden zich zaterdagavond massa’s demonstranten voor een wake bij Wulumuqi Middle Road, een straat die naar Urumqi is genoemd, volgens online video’s en aanwezigen.

“Eis vrijheid!” Men kon mensen horen schreeuwen in meerdere video’s, die op grote schaal werden verspreid op de sociale media van de provincie voordat ze werden verwijderd.

“Xi Jinping,” schreeuwde een man in een video. “Treed af!” riepen meerderen hierop.

“Communistische Partij,” riepen sommigen, “Treed af!” reageerden anderen. Ze herhaalden het geroep terwijl men op de beelden kon zien hoe mensen blanco wit papier vasthielden of de scène opnamen met hun telefoon.

Mensen tonen blanco papieren als een manier om te protesteren terwijl ze zich verzamelen op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Eva Rammeloo, een verslaggeefster van de Nederlandse krant die op de plaats van de protesten was, zei dat ze “nog nooit zoiets” had gezien in de tien jaar dat ze verslag doet in China. Ze schatte dat er zondagochtend vroeg meer dan 1000 demonstranten waren.

De politie begon demonstranten te arresteren. Men kon sommige demonstranten horen schreeuwen: “Gebruik geen geweld!” Een man zei tegen de politie: “Jullie zijn de politie van het volk, jullie moeten het volk dienen!”

Rammeloo vroeg de politie of hij het eens was met de demonstranten. “Hij glimlachte met een heel lange stilte. ‘We kunnen er niets aan doen. Mei banfa,'” schreef Rammeloo op Twitter.

Op videobeelden is te zien dat de politie demonstranten in politievoertuigen duwde. The Epoch Times kan de authenticiteit van deze videoclips niet onmiddellijk verifiëren.

Volgens Rammeloo is Wulumuqi Middle Road gebarricadeerd, maar zijn er protesten rond de weg.

Een man wordt gearresteerd terwijl mensen zich verzamelen op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Deze nationale uiting van woede is in China al tientallen jaren niet meer voorgekomen. De CCP heeft kritische stemmen meedogenloos onderdrukt, vooral tijdens de pandemie. Verschillende burgerjournalisten en inwoners die probeerden de tol van de eerste dagen van COVID-19 te documenteren, werden in de gevangenis gestopt.

Sinds de eerste uitbraak van COVID-19 in Wuhan heeft het Chinese regime het virus bestreden met harde sociale controlemaatregelen in een poging om elke besmetting onder de gemeenschappen uit te roeien. Afsluitingen, herhaalde tests, massale bewaking en verplichte quarantaine van iedereen die zij als risicovol beschouwden, zijn enkele van de methoden die CCP-functionarissen hebben gebruikt om het zero-COVID-beleid uit te voeren.

Drie jaar later verwachtten velen dat het communistische regime afstand zou nemen van de harde aanpak die de inkomsten van de opgesloten inwoners ontnam en talloze tragedies veroorzaakte bij niet-COVID-patiënten als gevolg van vertraagde medische zorg.

Politie en mensen zijn te zien tijdens enkele confrontaties in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

“Niemand mag de CCP of Xi Jinping,” vertelde Wang, een inwoner van Shanghai, aan The Epoch Times. Hij voegde eraan toe dat de Chinezen het draconische zero-COVID-beleid “beu zijn”.

“Alle sectoren lijden. We moeten onszelf voeden, ons gezin onderhouden. Zonder inkomen, hoe kunnen we dan overleven?” zei de man in een telefonisch interview op zondagmiddag.

De autoriteiten hebben accounts geblokkeerd die video’s verspreiden over de protesten van het weekend, vertelde een andere inwoner van Shanghai aan The Epoch Times.

Uit beelden die de sociale media overspoelden blijkt echter dat er zondag vroeg in het land protesten plaatsvonden op verschillende vooraanstaande universiteiten.

Volgens beelden en video’s op sociale media hielden tientallen mensen op de prestigieuze Tsinghua Universiteit van Beijing een vreedzaam protest tegen de COVID-beperkingen, waarbij ze het volkslied van de CCP zongen.

In een video riep een student van de Tsinghua universiteit een juichende menigte op zich uit te spreken. “Als we ons niet durven uit te spreken omdat we bang zijn besmeurd te worden, zal ons volk teleurgesteld zijn in ons. Als Tsinghua universiteitsstudent zal ik daar mijn hele leven spijt van hebben.” De Epoch Times kon de video niet onmiddellijk verifiëren.

Epidemiewerkers dragen beschermende pakken om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen terwijl ze op wacht staan achter de afgesloten poort van een flatgebouw in het Central Business District in Beijing op 26 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

Ondanks de sudderende publieke woede riep People’s Daily, het vlaggenschip van de CCP, het land zondag opnieuw op vast te houden aan het zero-COVID-beleid.

De zero-COVID-aanpak, die nu een kenmerkend beleid van Xi is geworden, moet worden gezien als een politieke campagne van de CCP, aldus Dr. Rory Truex, assistent-professor Politiek en Internationale Zaken.

De nationale ontevredenheid en de harde aanpak bleken echter de grootste uitdaging voor Xi. Vorige maand kende Xi zichzelf tijdens het 20e Partijcongres de recordbrekende derde ambtstermijn toe. Met de installatie van zijn bondgenoten in de hoogste besluitvormingsorganen van de partij is Xi nu de machtigste leider van het land sinds de eerste heerser Mao Zedong.

Feng Chongyi, een professor in China-studies aan de University of Technology Sydney, Australië, zag de protesten als een keerpunt in de Chinese politiek.

“Voor grote politieke veranderingen in China is een proces in drie stappen nodig, van burgeropstanden tot muiterijen en staatsgrepen. Als de politie het volk niet wil onderdrukken, zullen hun senioren hen dwingen mensen te onderdrukken of zelfs politie van andere plaatsen sturen om demonstranten te onderdrukken, wat een muiterij kan veroorzaken. Dit heeft een landelijke kettingreactie veroorzaakt, en de tirannie van de CCP kan zo eindigen,” zei Feng.

Luo Ya, Sophia Lam en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 november 2022): ‘Step Down CCP! Step Down Xi Jinping!’: Protests Erupt Across China Over COVID-19 Curbs

Grootste Apple iPhone-fabriek in China opgeschrikt door protesten vanwege COVID-beperkingen

Honderden werknemers raakten slaags met de politie in ‘s werelds grootste iPhone-assemblagefabriek in China, die volgens online video’s en werknemers ter plaatse de afgelopen weken onder COVID-19 lockdown is geplaatst.

“Verdedig onze rechten!” riepen de arbeiders in de fabriek van Foxconn Technology Group dinsdagavond, volgens een virale video die woensdag op sociale media begon te circuleren.

In één scène duwen honderden arbeiders bewakers in witte beschermende pakken, terwijl anderen “vecht, vecht!” roepen. Op een andere video wordt traangas gebruikt en halen arbeiders quarantainebarrières neer. De video‘s konden niet onmiddellijk worden geverifieerd door The Epoch Times.

De aanleiding voor de protesten, die in de late uren van dinsdag uitbraken, was een uitgestelde bonus en angst voor besmetting, vertelden vier nieuwe werknemers van de fabriek aan The Epoch Times. Zij voegden eraan toe dat honderden in het wit geklede politieagenten, waaronder anti-oproerpolitie, op de plaats van de demonstratie afstormden en de demonstranten met wapenstokken sloegen.

Zeven of acht agenten sloegen herhaaldelijk een persoon met stokken en het bloed stroomde uit zijn hoofd, vertelde een arbeider aan The Epoch Times. “Het is zo gevaarlijk. Ik probeerde te vluchten toen ik het tafereel zag.”

De zeldzame onrust in de centrale Chinese stad Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan, markeert een escalatie van onvrede sinds de fabriek in oktober een lockdown instelde. Meer dan 200.000 werknemers van de iPhone-assemblagefabriek werden van de buitenwereld geïsoleerd en werkten en woonden op het terrein onder het gesloten systeem terwijl de stad nieuwe uitbraken probeerde onder controle te krijgen.

Duizenden werknemers klommen over hekken om te proberen de fabriek te verlaten toen het bedrijf vorige maand de sluiting aankondigde. Degenen die erin slaagden de campus te voet te ontvluchten, zeiden toen dat zij de strenge quarantaineregels en de slechte levensomstandigheden, waaronder een tekort aan voedsel en medische zorg, niet konden verdragen.

Mensen met koffers en tassen verlaten het Foxconn-terrein in Zhengzhou in de Chinese provincie Henan op 29 oktober 2022, op een foto van een video. (Hangpai Xingyang via AP)

Om het personeel te behouden en meer werknemers aan te trekken, heeft Foxconn bonussen en hogere salarissen moeten aanbieden. Ook lokale autoriteiten hebben ingegrepen en sommige gepensioneerde soldaten en leden van de Chinese Communistische Partij (CCP) aangespoord om diensten aan te nemen, aldus lokale media.

“We werden misleid”, zei een tweede werknemer uit de zuidelijke stad Shenzhen. Hij beweerde dat het bedrijf de bonus weigerde en de betaling vertraagde die ze in online contracten hadden beloofd. “Ik heb meer dan 1.500 km gereisd [voor de baan] en toen hebben ze de contractvoorwaarden veranderd.”

“Ik heb nog maar zo’n 100 yuan (13 dollar) over. Waar moet ik nu heen?” zei hij in een telefonisch interview met The Epoch Times. “Als ik terugga naar Shenzhen, word ik waarschijnlijk weer in quarantaine geplaatst. Ik weet niet of ik moet betalen voor quarantaine.”

Chinese steden eisen vaak dat mensen bij aankomst in quarantaine gaan. De verplichte betaling is vaak voor hotelaccommodatie, en ze moeten ook eten betalen.

Een derde werknemer zei dat zij gedwongen werden slaapzalen te delen met collega’s die positief getest waren op COVID-19.

“Ik kan niet werken met een besmet persoon. Ik ben bang om het virus op te lopen,” vertelde de man woensdag aan The Epoch Times. “Maar als ik vertrek en terugkeer naar mijn woonplaats, zal ik in quarantaine worden geplaatst en [gedwongen worden] te betalen voor de verplichte isolatie.”

In een verklaring die woensdagochtend werd uitgegeven, zei Foxconn dat het zijn betalingscontracten was nagekomen en dat berichten over besmet personeel dat samen met nieuwe rekruten op de campus woonde “onwaar” waren.

“Met betrekking tot eventueel geweld zal het bedrijf blijven communiceren met werknemers en de overheid om te voorkomen dat soortgelijke incidenten opnieuw plaatsvinden”, voegde het bedrijf eraan toe.

Het protest van dinsdag onderstreept de groeiende frustratie over de strenge COVID-regels van het regime. Het zero-COVID-beleid van het regime—dat berust op onmiddellijke sluitingen, massale bewaking en verplichte quarantaines—heeft de economie van het land ondermijnd en de wereldwijde toeleveringsketens ontwricht.

Volgens deskundigen zal de Chinese Communistische Partij (CCP) haar harde aanpak waarschijnlijk niet snel terugschroeven.

“Zero-COVID is een dekmantel [van de CCP] geweest om de politieke controle uit te breiden,” zei Dr. Rory Truex, assistent-professor politiek en internationale zaken, tijdens een hoorzitting op 16 november.

Vanaf woensdagmiddag waren de meeste beelden op Kuaishou, een in China populaire app voor korte video’s, verwijderd, aldus Reuters.

Een foto van de Chinese leider Xi Jinping met een masker op wordt getoond in een congrescentrum dat eerder werd gebruikt als geïmproviseerd ziekenhuis voor patiënten in Wuhan, China, op 15 januari 2021. (Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

De nieuwste beperkingen en de ontevredenheid onder de werknemers zullen de productie van Apple Inc. naar verwachting verder belemmeren. Foxconn is de grootste iPhone-fabrikant van Apple en is goed voor 70 procent van de iPhone-leveringen wereldwijd. Het bedrijf maakt de meeste telefoons in de fabriek in Zhengzhou, maar heeft ook andere kleinere productielocaties in India en Zuid-China.

Eerder deze maand waarschuwde Apple dat de COVID-beperkingen in Zhengzhou “aanzienlijke” gevolgen hadden voor de toeleveringsketen van de iPhone, met name voor de hoogwaardige iPhone 14-modellen, in de aanloop naar de feestdagen.

“Ik wil hier niet meer werken. Ik wil naar huis”, zei een 48-jarige werknemer uit de naburige stad Xinxiang aan de telefoon. “Ik heb nooit in een elektronicafabriek gewerkt. Je moet de hele dag staan. Ik kan het niet verdragen.”

Gu Xiaohua, Hong Ning en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 november 2022–Bijgewerkt op 24 november 2022): Largest Apple iPhone Factory in China Rocked by Protests Over COVID Curbs

Ondanks menselijke tragedies zal China de Zero-COVID aanpak niet beëindigen zeggen deskundigen

De Chinese Communistische Partij (CCP) zal haar zero-COVID-19 beleid niet snel beëindigen omdat de legitimiteit van de leider van de partij nu afhangt van de resultaten van deze strijd, hoewel dit ten koste gaat van de mensenrechten.

Dit zeiden deskundigen tijdens een hoorzitting van 16 november over het zero-COVID-beleid van het Chinese regime, gehouden door de U.S. Congressional-Executive Commission on China (CECC), een interparlementaire commissie van het Congres.

Yanzhong Huang, senior fellow voor wereldwijde gezondheid bij de Council on Foreign Relations, belichtte de problemen van de tweede orde als gevolg van de langdurige en strikte uitvoering van de zero-COVID-aanpak van de CCP.

Door mensen bijvoorbeeld in hun huizen op te sluiten, hadden de bewoners tijdens de pandemie moeite om aan voedsel en andere benodigdheden te geraken, waardoor niet-COVID-patiënten vertraging opliepen bij de medische behandeling of medische zorg werd geweigerd. Herhaalde sluitingen van buurten en scholen verergerden ook de geestelijke gezondheidscrisis in China.

“[Afstappen] van zero-COVID is de enige verstandige aanpak om dit mensenrechtendilemma op te lossen,” zei Huang tegen het panel.

Maar volgens Rory Truex, assistent-professor politiek en internationale zaken aan Princeton University, is het voor de leiders van de CCP niet gemakkelijk om hun reactie op uitbraken te herzien.

De reden daarvoor is volgens hem dat de strategie om uitbraken de kop in te drukken “persoonlijk verbonden is met de partijleider, die zijn aanzien in het systeem zal verliezen als het beleid zou mislukken”.

Sinds de eerste COVID-19 uitbraak in Wuhan heeft het Chinese regime het virus bestreden met strenge sociale controlemaatregelen in een poging elke besmetting in de gemeenschap uit te roeien. Lockdowns, dagelijkse tests, grootschalige controle en verplichte quarantaine van iedereen die als een risico wordt beschouwd zijn enkele van de methoden die CCP-functionarissen hebben gebruikt in het zero-COVID-beleid.

Drie jaar na de uitbraak van het virus verwachten velen dat het communistische regime zal aangeven dat het afziet van de harde aanpak die de economie heeft gehavend, de frustratie onder de bevolking heeft aangewakkerd en het land van de rest van de wereld heeft geïsoleerd.

Maar in plaats daarvan heeft de Chinese leider Xi Jinping tijdens het 20e Partijcongres vorige maand de zero-COVID-strategie geprezen als de beste manier om de pandemie te bestrijden. Tijdens deze vijfjaarlijkse politieke bijeenkomst heeft Xi zichzelf tevens beloond met een derde ambtstermijn en hij installeerde naaste bondgenoten in de hoogste besluitvormingsorganen van de partij.

Foto Epoch Times
Mensen staan in de rij om getest te worden op het COVID-19 coronavirus naast een propagandaposter met de Chinese president Xi Jinping op een mededelingenbord in Peking op 31 augustus 2022. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

De zero-COVID-aanpak, die nu een kenmerkend beleid voor Xi is geworden, moet volgens Truex worden opgevat als een politieke campagne.

“Dit is een bestuursstijl die uiteraard gebruikelijker was in het Mao-tijdperk, maar nu onder Xi Jinping een heropleving kent in een andere vorm. In deze campagne kondigt de opperste leider een vaag, ambitieus beleidsdoel aan, en het wordt aan de lagere ambtenaren overgelaten om de lege plekken in te vullen en beleid uit te voeren om het doel zo goed mogelijk te bereiken,” aldus de onderzoeker. “Deze aanpak is vaak problematisch omdat lagere ambtenaren worstelen om de doelstellingen te verwezenlijken. Ze maken zich schuldig aan het vervalsen van de gegevens en leveren specifieke prestaties waarmee ze hun ijver aan de centrale leiding kunnen tonen.”

Volgens Truex stuurde Xi een boodschap dat er geen onmiddellijk einde in zicht is voor deze COVID-controlemaatregelstrategie, aangezien hij de ambtenaren die het draconische beleid trouw uitvoerden, waaronder Shanghai Partijleider Li Qiang en de Partijsecretaris uit Peking Cai Qi, heeft gepromoveerd.

“Cai Qi is nu de nummer twee binnen de CCP en zal het ambt van premier overnemen. Dit betekent dat het nieuwe permanente comité van het Politburo in zekere zin besmet is door het zero COVID-beleid, en er veel belang bij heeft om de indruk te behouden dat het een succes is geweest,” zei hij.

Peking kondigde weliswaar een lichte versoepeling aan van enkele van zijn strenge virusbeperkingen, zoals het verkorten van de quarantaineperiode voor inkomende reizigers, maar Truex zei dat dit slechts “een zeer kleine geleidelijke stap” is en niet betekent dat het kernprincipe van het elimineren van het virus zal veranderen.

“Het is het beste om de kleverigheid van dit [zero-COVID-] beleid niet te onderschatten, dat heel goed in een of andere vorm nog vele maanden of zelfs jaren zou kunnen blijven bestaan,” zei hij. “Als het wordt teruggedraaid, zal dat waarschijnlijk heel geleidelijk gebeuren, maar niet abrupt.”

Oproep tot actie

Aangezien er geen substantiële veranderingen in het beleid worden verwacht, moeten de Verenigde Staten Chinese burgers die de pandemie in China aan het licht probeerden te brengen, blijven helpen, zo vertelden voorstanders het panel.

Sarah Cook, Freedom House’s onderzoeksverantwoordelijke voor China, Hongkong en Taiwan, drong er bij Amerikaanse functionarissen op aan om consequent de kwesties van China’s persvrijheid en de politieke gevangenen ter sprake te brengen in zowel openbare als privé-ontmoetingen met hun Chinese tegenhangers.

Een van die gewetensgevangenen is Zhang Zhan, een voormalige advocaat die journalist is geworden en die een gevangenisstraf van vier jaar uitzit enkel en alleen omdat zij begin 2020 probeerde verslag uit te brengen over de uitbraak van COVID-19 in Wuhan.

De 39-jarige Zhang reisde in februari naar Wuhan om de chaotische taferelen in het epicentrum van de pandemie tijdens de eerste lockdown vast te leggen. Ze beschreef haar bezoeken en interviews in ziekenhuizen, quarantainecentra en het Wuhan Institute of Virology in tientallen wankele gsm-video’s op YouTube, waarmee ze het verhaal van de CCP aanvocht dat de uitbraak onder controle was. Zhang werd later beschuldigd van “het veroorzaken van onrust en problemen”, een beschuldiging die de autoriteiten vaak uiten tegen dissidenten en klokkenluiders.

Consistente internationale aandacht kan Zhang en andere gevangengenomen Chinezen helpen om tenminste meer bescherming te krijgen, hoewel het moeilijk is om hen vrij te krijgen in het China van Xi, zei Truex.

“Het kan hen beschermen, het helpt hen medische zorg te krijgen, het zorgt ervoor dat hun familie hen kan zien, het zorgt ervoor dat advocaten hen kunnen zien, soms worden ze voorwaardelijk vrijgelaten, en het kan echt mensenlevens redden, zelfs als ze er niet door vrijkomen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): Despite Human Cost, China Won’t End Zero-COVID Approach: Experts

 

 

Amerikaanse verslaggever mishandeld door Chinese ambtenaar vlak voor ontmoeting Biden-Xi werpt licht op onderdrukking door CCP

Toen een Amerikaanse producer president Joe Biden voorafgaand aan een ontmoeting op 14 november met de Chinese leider Xi Jinping vroeg of de president tijdens hun eerste persoonlijke gesprekken mensenrechtenkwesties aan de orde zou stellen, trok een man van de Chinese delegatie de producer “onmiddellijk aan haar rugzak naar achteren”, aldus een verslag van een poolreporter van het Witte Huis.

“Ze verloor haar evenwicht zonder te vallen en werd naar de deur geduwd. Twee medewerkers van het Witte Huis grepen in en zeiden dat de producent met rust moest worden gelaten”, aldus de verslaggever.

De mishandeling van de Amerikaanse verslaggeefster op het Indonesische vakantie-eiland Bali, waar dit jaar de G-20 top plaatsvond, bood “een heel kleine glimp van waar de CCP [Chinese Communistische Partij] wereldwijd mee bezig is, om dissidente stemmen het zwijgen op te leggen, om journalisten het zwijgen op te leggen, om iedereen het zwijgen op te leggen die een licht werpt op de mensenrechtenschendingen in China,” zei Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum, een non-profit.

In een rapport uit 2021 van de non-profit organisatie Freedom House staat dat “China de meest verfijnde, wereldwijde en uitgebreide campagne van transnationale onderdrukking ter wereld voert”.

CCP-functionarissen “gaan achter elke stem aan die probeert een stem te geven aan mensen die in China worden vervolgd, of die gewoon iets zegt wat de CCP niet aanstaat,” zei Browde tijdens een interview op 14 november met NTD, een zustermedium van The Epoch Times.

De aanval van 14 november kwam minder dan een maand nadat een gewelddadige scène buiten het Chinese consulaat in Manchester, Engeland, tot publieke verontwaardiging leidde en alarm sloeg bij Britse wetgevers.

Vorige maand, toen Britse activisten demonstreerden tegen de onderdrukking door de CCP in Hongkong, dook een groep mannen op uit het Chinese consulaire gebouw. Ze trokken aan zijn haar en sloegen hem voordat een politieagent hem redde. Volgens Britse ambtenaren nam een van de hoogste Chinese diplomaten, Zheng Xiyuan, deel aan het handgemeen.

“Ze vallen deze mensen systematisch aan in westerse democratieën, laat staan in andere landen over de hele wereld,” zei Browde.

Beoefenaars van Falun Dafa mediteren na een mars door het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/The Epoch Times)

Verwijzend naar aanhangers van Falun Gong die aandacht vragen voor de wrede vervolging van de spirituele groep door het communistische regime in China, zei Browde: “In de afgelopen 20 jaar werden onze eigen mensen, als ze probeerden te demonstreren voor een Chinese leider of iets dergelijks, als ze delegaties over de hele wereld reisden, werden we geslagen, geduwd.”

Falun Gong, een spirituele praktijk bestaande uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie, werd in de jaren negentig enorm populair in China, met naar schatting 70 tot 100 miljoen aanhangers aan het eind van het decennium.

De regerende communistische partij zag de populariteit als een bedreiging voor haar macht en lanceerde in 1999 een nationale vervolging. Sindsdien zijn miljoenen Falun Gong-aanhangers in gevangenissen, werkkampen en hersenspoelingscentra over het gehele land gegooid, waar ze werden onderworpen aan martelingen, dwangarbeid of zelfs gedwongen organenroof.

Zheng Buqiu valt een Falun Gong informatiestand aan in Flushing, New York, op 10 februari 2022. (Screenshot via The Epoch Times)

Degenen die in de Verenigde Staten wonen en proberen licht te werpen op de voortdurende vervolging worden ook voortdurend onder druk gezet door de CCP en haar gemachtigden. In februari heeft de politie in New York een man gearresteerd en beschuldigd van een haatmisdrijf nadat getuigen hadden gemeld dat hij Falun Gong informatiestanden in Flushing had vernield.

“Er zijn mensen geslagen, lastiggevallen, hun bedrijven bedreigd, hun familieleden in China bedreigd,” zei Browde.

Het negeren van de vervolging van Falun Gong

De advocaat merkte op dat er geen specifieke vermelding was van de vervolging van Falun Gong in de lezing van het Witte Huis van de ontmoeting tussen Biden en Xi op 14 november.

“President Biden sprak zijn bezorgdheid uit over de praktijken van de Volksrepubliek China in Xinjiang, Tibet, en Hong Kong, en over de mensenrechten in het algemeen”, aldus de verklaring van 14 november.

Browde merkte op dat de populariteit van Falun Gong in China aangeeft dat haar aanhangers de grootste groep zijn die door de CCP wordt geviseerd.

“Wat mensen zich niet realiseren is dat er 100 miljoen mensen Falun Gong beoefenden in China toen deze vervolging begon,” zei hij. “Dat is meer dan het dubbele van het aantal mensen in Taiwan, Hong Kong, en Oeigoeren in Xinjiang samen. Het is een enorme populatie mensen.

“Het is door heel China en elke provincie, van universiteitsprofessoren tot huisvrouwen tot hoge militaire leiders, Falun Gong was overal, en is dat nog steeds.”

Voor Browde komt het negeren van de misstanden van de CCP tegen Falun Gong neer op “het negeren van … de grootste groep mensen die in China wordt vervolgd.”

Gerelateerde reportage

400 miljoen verbreken hun banden met de CCP
tot spijt van communistische controle

 

Hij merkte op dat tientallen miljoenen Falun Gong-aanhangers in China, ondanks de vervolging, betrokken zijn bij een “zeer vreedzame ongehoorzaamheidsbeweging om het publiek te informeren over niet alleen de misstanden tegen henzelf, maar ook over de tirannieke geschiedenis van de CCP in het algemeen”.

“Het helpt het Chinese volk echt om wakker te worden,” zei Browde.

De CCP staat erop dat westerse regeringen de mensenrechtensituatie van het regime alleen achter gesloten deuren bekritiseren, aldus Browde. Maar het zou “veel effectiever” zijn om de mensenrechtenschendingen van het regime publiekelijk en specifiek aan de kaak te stellen, zei hij, hoewel veel regeringen het effect van dergelijke acties misschien niet op prijs stellen.

Zowel de administratie van Trump als die van Biden hebben sancties opgelegd aan Chinese functionarissen voor hun rol in de vervolging van Falun Gong-aanhangers.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Information Center, tijdens een Falun Gong rally bij City Hall in New York op 11 mei 2016. (The Epoch Times)

“Dat heeft in heel China gevolgen gehad op manieren die veel mensen zich misschien niet realiseren,” zei Browde.

“Chinese ambtenaren, Chinese politiechefs beginnen zich zorgen te maken dat ze een sanctie krijgen. En ze beginnen in sommige gevallen de vervolging van Falun Gong en andere mensen in het land te versoepelen.”

De advocaat drong er bij meer regeringen op aan om dit soort acties te ondernemen.

“Dit soort specifieke acties zijn het enige wat we hebben gezien wat westerse regeringen tot nu toe hebben gedaan dat daadwerkelijk invloed heeft gehad op het leven van mensen in China. We hebben daar meer van nodig,” zei Browde.

Ambtenaren van het Witte Huis reageerden niet op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

Stefania Cox droeg bij aan dit artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 15 november 2022): US Reporter Manhandled by Chinese Official Ahead of Biden–Xi Meeting Sheds Light on CCP’s Repression: Advocate

Gemeenschap van verpleegkundigen opgeroepen om op te staan tegen misdaden van het Chinese regime inzake het oogsten van organen

Een gebrek aan media-aandacht, stilte van de medische gemeenschap en angst voor represailles van Peking zijn er onder meer de oorzaak van dat de verpleeggemeenschappen over de hele wereld niet op de hoogte zijn van de moord op onschuldige mensen voor hun organen door het Chinese regime.

Deze opmerkingen werden gemaakt door Géraldine Monti, al meer dan 30 jaar verpleegster in Frankrijk, tijdens een top voor verpleegkundigen over het bestrijden en voorkomen van de gedwongen verwijdering van organen van onwillige donoren in China. Het virtuele evenement werd op 1 november georganiseerd door Artsen Tegen Gedwongen Orgaanoogst (DAFOH) en de Academie voor Forensische Verpleegkunde.

Gerelateerde reportage

Nurses Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting

“Het doden van onschuldige mensen voor hun organen is de meest weerzinwekkende daad,” zei Deborah Collins-Perrica, directeur verpleegkundige zaken bij DAFOH, een niet-gouvernementele organisatie in Washington.

Echter, “in China wordt de praktijk goedgekeurd en gesponsord door de regering,” zei Collins-Perrica. “Het wordt beheerd door de politie en met militair toezicht.”

Na jarenlang onderzoek bevestigde een onafhankelijk tribunaal in Londen in 2019 dat het door de staat geautoriseerde gedwongen oogsten van organen in China al jaren “op aanzienlijke schaal” plaatsvindt. Het panel van advocaten en deskundigen, bekend als het China Tribunaal, concludeerde op basis van getuigen en diverse andere verklaringen dat dergelijke acties neerkomen op misdaden tegen de mensheid, waarbij vervolgde Falun Gong beoefenaars een primaire orgaanbron zijn.

Collins-Perrica beschreef China’s handel in organen als een van ‘s werelds meest winstgevende industrieën en zei dat deze jaarlijks een miljard dollar oplevert voor het Chinese regime.

Aangezien de Chinese bevolking terughoudend is om organen te doneren vanwege “wantrouwen in het politieke systeem en culturele taboes”, zei Collins-Perrica dat het Chinese regime de beschikbaarheid van organen voor transplantaties heeft uitgebreid door organen te oogsten van levende gewetensgevangenen.

De gezondheidswerker noemde de vervolging van Falun Gong als voorbeeld. Falun Gong, een spirituele praktijk bestaande uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie, werd in de jaren negentig in China enorm populair, met naar schatting 70 tot 100 miljoen aanhangers tegen het einde van het decennium.

De regerende communistische partij zag de populariteit van de spirituele praktijk als een bedreiging voor haar macht en lanceerde in 1999 een nationale vervolging. Sindsdien zijn miljoenen Falun Gong-aanhangers in gevangenissen, werkkampen en hersenspoelcentra in het hele land beland, waar ze worden gemarteld, gedwongen te werken of zelfs gedwongen worden organen af te staan.

“De slachtoffers die worden uitgebuit, misbruikt en voorbereid voor het oogsten van organen ondergaan medische tests terwijl ze in politieke gevangenschap zitten,” zei Collins-Perrica. “Hierdoor is een systeem van organen op aanvraag ontstaan dat binnen enkele dagen na kennisgeving razendsnel transplantatieorganen kan leveren.”

“Nu kan een patiënt uit een ander land die wacht op een levensreddende orgaantransplantatie online gaan en advertenties vinden voor Chinese transplantatiecentra,” vervolgde ze. “Ze kunnen die ziekenhuizen bellen en in het geheim zelf een transplantatie regelen.”

“Dit [de verkoop van organen voor transplantatietoerisme] geldt als de meest zorgwekkende medische praktijk ter wereld.”

Gebrek aan bewustzijn

Het virtuele evenement van maandag was “de eerste keer dat deze unieke vorm van mensenhandel in het openbaar onder de aandacht werd gebracht van de verpleeggemeenschap”, aldus Collins-Perrica, een voormalig psychiatrisch verpleegkundige voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie en de Veterans Health Administration.

Monti, die secretaris is van de Europese afdeling van DAFOH-Frankrijk, zei dat de meesten de ernst van de misdaad en de impact op de medische wereld niet begrepen.

“Momenteel wordt er in de medische wereld weinig of niet gesproken over de gedwongen verwijdering van organen van levende Falun Gong beoefenaars. Waarom?

“Ten eerste is er zeker een gebrek aan informatie. Ik merk dat heel weinig zorgverleners op de hoogte zijn van deze misdrijven. Ondanks de artikelen die in internationale wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd, wordt er in de media van de zorgverleners nooit over gesproken.

“Ten tweede horen we soms: “China is erg ver weg! Zorgverleners voelen zich misschien niet betrokken bij de slachtoffers, de verpleegkundigen of de artsen, want: “Het is tenslotte hun probleem!”.

“Waar zijn onze waarden, onze ethiek? Kunnen we toestaan dat een patiënt die op een orgaan wacht een onschuldig persoon laat vermoorden zodat hij een orgaan kan krijgen? Nee, ik denk dat dit niet acceptabel is.”

De derde reden, volgens Monti, is de stilte onder medische professionals en instellingen. Volgens haar volgen verpleegkundigen in de meeste landen vaak het advies van artsen, nationale gezondheidsstrategieën van de regering of adviezen van vooraanstaande medische instellingen.

“Ten vierde, en meer specifiek op het gebied van transplantatie, kunnen zorgverleners bang zijn voor de indruk die deze misdrijven bij patiënten zullen wekken en, als gevolg daarvan, voor het schaden van campagnes voor orgaandonatie in hun eigen land.”

Bovendien zei Monti dat anderen misschien niet bereid zijn om gedwongen orgaanoogst te bespreken vanwege hun betrokkenheid bij de opleiding van Chinese medische professionals of andere economische of politieke redenen.

Actie ondernemen

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter herinnering aan het 22e jaar van de vervolging van Falun Gong in China, in Brooklyn, N.Y., op 18 juli 2021. (Chung I Ho/De Epoch Times)

Maar neutraliteit en stilzwijgen over de misdaden van gedwongen orgaanoogst, zei Monti, zal de onderdrukker alleen maar aanmoedigen.

“Als we blijven zwijgen, betekent dit dat wij – als gezondheidswerkers – aanvaarden dat onschuldige en gezonde Chinese burgers worden gedood voor hun organen.”

“Als we aanvaarden dat Chinese burgers worden gedood voor hun organen, betekent dat dan ook niet dat we aanvaarden dat we onze menselijke waarden, onze ethische waarden, verlagen en dat we aanvaarden dat onze wetten overtreden worden? Is dit niet de vernietiging van onze ethiek? Hoe zit het met Chinese onderzoeksrapporten over transplantaties? Kunnen we onethisch verkregen gegevens accepteren?

“Als we nog verder kijken: kunnen we de vernietiging van onze menselijke waarden en onze democratische samenlevingen accepteren?

Monti riep verpleegkundigen in de democratische wereld op om op te staan tegen de misdaad van het Chinese regime tegen de mensheid.

“Als verpleegkundigen in democratische landen is het belangrijk om op te staan tegen China, om de waarden van het verpleegkundig beroep, de medische etniciteit en de vrijheid te verdedigen.”

“Ieder van ons heeft een rol te spelen in het stoppen van deze praktijk, het beschermen van patiënten en het verdedigen van de ethiek van ons beroep.”

Eva Fu heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (02 november 2022): Nursing Community Urged to Stand Against Chinese Regime’s Organ Harvesting Crimes

Shanghai Disney wordt abrupt gesloten vanwege COVID, met bezoekers binnen opgesloten

Shanghai Disney Resort is op 31 oktober abrupt gesloten om te voldoen aan de eisen inzake pandemiepreventie. Dit illustreert de verstoringen waarmee bedrijven worden geconfronteerd nu het regime zweert nieuwe infecties uit te roeien.

Gasten moeten binnen het themapark blijven om een coronavirustest te ondergaan en te wachten op een negatief resultaat om de poort te verlaten, aldus een bericht van de autoriteiten van Shanghai.

Het tafereel riep herinneringen op aan de plotselinge lockdown van Halloween 2021, toen meer dan 30.000 bezoekers in het Disney Resort werden opgesloten nadat was vastgesteld dat een bevestigde infectie het themapark had bezocht.

“De geschiedenis herhaalde zich. Op dezelfde dag vorig jaar ondergingen we een nucleïnezuurtest toen vuurwerk de nachtelijke hemel boven ons verlichtte,” schreef een gebruiker op het microbloggingplatform Weibo.

Noch het bedrijf, noch de autoriteiten van Shanghai verstrekken verdere details, waaronder het aantal gasten dat binnen vastzit of mogelijke nieuwe infecties die in het park zijn geregistreerd.

Shanghai meldde tien lokaal overgedragen gevallen voor 30 oktober, die volgens het rapport allemaal mensen zonder symptomen waren. De officiële telling wordt echter steeds meer in twijfel getrokken door de inwoners, gezien de geschiedenis van het Chinese regime om informatie over uitbraken in het hele land te minimaliseren en te verzwijgen.

Een gezondheidswerker neemt een uitstrijkje van een man om te testen op het Covid-19 coronavirus in het Huangpu district in Shanghai op 24 oktober 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Ambtenaren van Shanghai zeiden in het bericht dat mensen die het park sinds 27 oktober hebben bezocht in de komende drie dagen drie PCR-tests moeten ondergaan.

Het Disney Resort, inclusief Shanghai Disneyland, Disneytown en het Wishing Star Park zullen vanaf maandag onmiddellijk gesloten worden, zei het bedrijf in een apart bericht op zijn website. “We zullen gasten informeren zodra we een bevestigde datum hebben om de activiteiten te hervatten,” voegde het bedrijf eraan toe.

Shanghai Disney Resort werd dit voorjaar meer dan drie maanden lang gesloten toen de autoriteiten de hele stad in lockdown plaatsten en haar 25 miljoen inwoners thuis opsloten onder het zero-COVID beleid.

De zero-tolerance tactiek heeft een zware tol geëist van de economie van het land. Uit maandag bekendgemaakte gegevens blijkt dat de Chinese fabrieksactiviteit in oktober onverwacht is gedaald.

De productie van de belangrijkste iPhone-fabriek in de centrale Chinese stad Zhengzhou zal naar verwachting volgende maand een vertraging oplopen door de nieuwe lockdown van de stad. Duizenden werknemers klommen tijdens het weekend over hekken om de fabriek uit te vluchten. Verschillende werknemers vertelden The Epoch Times dat mensen die positief getest waren, moeite hadden om voedsel en medische zorg te krijgen.

Ondanks de economische en menselijke kosten toonde de CCP tijdens het vijfjaarlijkse partijcongres eerder dit jaar geen tekenen van versoepeling van het zero-COVID-beleid, waardoor de hoop van buitenlandse investeerders en talloze Chinese inwoners, die gefrustreerd zijn door de herhaalde sluitingen en tests, de kop werd ingedrukt.

Eerder deze maand sloot het Universal Resort in de hoofdstad van het land, Beijing, voor vijf dagen nadat een gast positief was getest.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Shanghai Disney Shuts Down Abruptly Over COVID, With Visitors Trapped Inside

Ontmoet de 7 mannen die China gaan regeren

Onder aanvoering van Xi Jinping stapten de zeven mannen op 23 oktober over de rode loper in de Grote Hal van het Volk in Beijing en onthulden zo de nieuwe generatie van de heersende elites.

Deze machtige functionarissen zijn lid van het Staand Comité van het Politbureau, het hoogste besluitvormingsorgaan van de Chinese Communistische Partij (CCP). De huidige leider Xi Jinping leidt het comité opnieuw na vergaderingen achter gesloten deuren waarbij meer dan 360 geselecteerde partijvertegenwoordigers de samenstelling van het comité hebben bekrachtigd. De samenstelling aan het eind van het 20e Partijcongres toont aan dat Xi zijn macht verder heeft geconsolideerd: de vier nieuw benoemde commissieleden zijn beschermelingen en bondgenoten van Xi Jinping.

Dit zijn de leden van het comité die de CCP de komende vijf jaar gaan leiden.

Xi Jinping

China’s leider Xi Jinping (L) zwaait met Li Qiang (R), een lid van het nieuwe Staand Comité van het Politbureau van de Chinese Communistische Partij, terwijl ze de media ontmoeten in de Grote Hal van het Volk in Beijing op 23 oktober 2022. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Xi Jinping zag zijn derde termijn van vijf jaar als algemeen secretaris van de partij bevestigd, iets waarin sinds Mao niemand meer was geslaagd. Mao regeerde het land 27 jaar lang tot zijn dood in 1976.

Xi behield ook zijn positie als hoofd van de Centrale Militaire Commissie. Het is vrijwel zeker dat Xi de Chinese leider blijft, wat zal worden bevestigd na de wetgevende bijeenkomsten van komend voorjaar. Hij schrapte de limiet van het aantal termijnen al door de grondwet in 2018 te herzien.

Het ontbreken van een mogelijke opvolger voor de 69-jarige leider suggereert dat hij misschien van plan is zijn termijn, die normaal in 2027 zou eindigen, verder te verlengen.

Toen Xi in 2007 voor het eerst lid werd van het Permanent Comité, was het gezien zijn leeftijd en de samenstelling van het comité duidelijk dat hij de toenmalige partijleider Hu Jintao zou vervangen toen Hu’s termijn in 2012 afliep.

Nu zijn vijf van de zeven leden van het Permanent Comité, waaronder Xi, ouder dan 65, met Ding Xuexiang, nu 60, als jongste. Dat betekent dat geen van die vijf jong genoeg is om in 2027 de toppositie van de partij over te nemen. De decennialange norm van de CCP is dat mensen van 68 jaar met pensioen gaan.

Li Qiang

Li Qiang, secretaris van de Communistische Partij van Shanghai, applaudisseert terwijl hij wordt voorgesteld als lid van het Permanent Comité van de CCP, in Beijing op 23 oktober 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

Li Qiang, het partijhoofd van Shanghai, neemt de tweede positie van de partij over. De machtigste positie van de financiële hub wordt vaak gezien als een opstapje naar het hoogste besluitvormingsorgaan van de CCP. Li’s voorganger Han Zheng werd in 2017 gepromoveerd naar het Permanent Comité.

Maar eerder dit jaar werd volop gespeculeerd dat Li’s politieke carrière gedoemd was te mislukken door de COVID-19 lockdown in Shanghai. Twee maanden lang werden de 25 miljoen inwoners van de stad opgesloten in hun huizen, waardoor ze moeilijk aan voedsel en medicijnen konden komen, wat de woede van het volk opwekte en talrijke kleinschalige protesten uitlokte.

De politieke klim van Li toont aan dat “het belangrijkste criterium van Xi Jinping is dat de kandidaten een band met hem moeten hebben, hem absoluut trouw moeten zijn en hem moeten gehoorzamen,” zei Feng Chongyi, een professor in China-studies aan de University of Technology Sydney.

De 63-jarige Li Qiang is een nauwe bondgenoot van Xi. Toen Xi partijsecretaris van de provincie Zhejiang was, had Li de leiding over Wenzhou, een belangrijke stad in de provincie Zhejiang. In 2004 werd Li gepromoveerd tot secretaris-generaal van Zhejiang en werd hij de rechterhand van Xi.

Nadat Xi tijdens het 18e Nationaal Congres in 2012 het roer overnam, bevorderde hij Li tot gouverneur van de provincie Zhejiang. Drie jaar later werd Li partijsecretaris van de provincie Jiangsu, de toppositie in de rijke kustprovincie die aan Shanghai grenst. In 2017 werd Li partijsecretaris van Shanghai. Nu wordt algemeen verwacht dat Li Qiang de volgende premier wordt.

Zhao Leji

Zhao Leji, het hoofd van de Centrale Commissie voor Discipline Inspectie, tijdens een media meet-and-greet van het Staand Comité van het Politburo van de CCP, in Beijing op 25 oktober 2017. (Wang Zhao/AFP/Getty Images)

Anti-corruptie tsaar Zhao Leji is een van de twee mensen die hun positie in het Staand Comité behouden. Zhao stond recentelijk aan het hoofd van de Centrale Commissie voor Discipline Inspectie, de drijvende kracht achter Xi’s campagne om de partij te ontdoen van politieke vijanden, namelijk ambtenaren die nog steeds loyaal zijn aan voormalig CCP-leider Jiang Zemin.

De 65-jarige leidde ook de afdeling Organisatie van de partij, een machtig orgaan dat verantwoordelijk is voor de benoeming van hoge ambtenaren. Volgens het Brookings Institute heeft Zhao veel van Xi’s bondgenoten helpen promoten.

Zhao begon zijn politieke carrière in de noordwestelijke provincie Qinghai, waar hij geboren is, en werkte zich op in de provinciale bureaucratie. In 2003 werd hij partijsecretaris van Qinghai. Zhao was vervolgens partijvoorzitter van de provincie Shaanxi voordat hij in 2012 naar Beijing kwam.

Wang Huning

Wang Huning (C), lid van het Staand Comité van het Politbureau van de CCP woont de openingszitting van het Nationaal Volkscongres bij in Beijing op 5 maart 2018. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Iemand anders die een positie behoudt in het hoogste bestuursorgaan van de partij is Wang Huning, een veteraan-theoreticus.

De 67-jarige Wang is een zeldzame politieke figuur die drie partijhoofden heeft gediend te midden van hevige politieke ruzies en de eens in de vijf jaar plaatsvindende herschikkingen.

“Hij [Wang] is niet loyaal aan een leider,” vertelde Feng Chongyi aan The Epoch Times. “Hij is gewoon een theoreticus die de partij nuttig vond.”

De voormalige professor en decaan van de rechtenfaculteit aan de Fudan Universiteit definieerde kernideologieën voor de drie leiders, van Jiang Zemin’s Drie Vertegenwoordigers, tot Hu Jintao’s Wetenschappelijke Visie op Ontwikkeling, tot Xi Jinping Gedachtengoed.

“De aanwezigheid van Wang Huning wijst er voor mij ook op dat de ideologische richting waarin de partij en Xi zich bewegen zal worden voortgezet en zelfs verdiept”, zei Dylan Loh, assistent-professor aan de Nanyang Technology University, tegen Reuters.

Cai Qi

Cai Qi, partijsecretaris van Beijing, staat op terwijl hij wordt voorgesteld als lid van het Staand Comité van het Politbureau van de CCP, in Beijing op 23 oktober 2022. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Cai Qi, een nieuwkomer in het elitaire Staand Comité, kent Xi al meer dan twee decennia. Cai werkte onder Xi toen hij topfuncties bekleedde in de provincies Fujian en Zhejiang. Nadat Xi de macht overnam, werd Cai gepromoveerd naar Beijing voordat hij in 2017 de partijbaas van de stad werd. In datzelfde jaar werd hij lid van het Politbureau, ondanks de publieke woede over zijn gedwongen uitzetting van migrantenarbeiders in de buitenwijken van Beijing.

Op zondag wordt Cai eerste secretaris van het secretariaat en houdt hij toezicht op het propaganda- en ideologiewerk van de partij.

Ding Xuexiang

Ding Xuexiang, een nieuw lid van het Staand Comité van het Politbureau, in Beijing op 23 oktober 2022. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Als rechterhand van Xi is de benoeming van Ding Xuexiang in het Staand Comité geen verrassing voor waarnemers, hoewel hij nooit partijsecretaris op provinciaal niveau is geweest.

Ding’s banden met Xi zouden terug gaan tot 2007. Toen Xi korte tijd partijsecretaris van Shanghai was, was Ding de secretaris-generaal van de stad en Xi’s belangrijkste assistent. In 2013, slechts een paar maanden na het aantreden van Xi, verhuisde Ding naar Beijing, eerst als adjunct-directeur van het General Office en vervolgens als leider van het machtige bureau dat de administratieve zaken van de leiders van de CCP beheert.

De 60-jarige heeft Xi vergezeld op vele buitenlandse reizen. “[Ding] heeft waarschijnlijk meer tijd doorgebracht met Xi Jinping dan enige andere ambtenaar in de afgelopen vijf jaar,” vertelde Neil Thomas, een senior analist voor China en Noordoost-Azië bij de Eurasia Group, aan Reuters.

Li Xi

Li Xi, secretaris van het provinciale partijcomité van Guangdong, wordt voorgesteld als nieuw lid van het Staand Comité van het Politbureau in Beijing op 23 oktober 2022. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Li Xi, partijleider van de zuidelijke economische grootmacht Guangdong, is ook een nieuw gezicht in het Staand Comité. De band van de 66-jarige met Xi kan worden teruggevoerd op de indirecte banden met Xi’s overleden vader, Xi Zhongxun, die een partijrevolutionair was, aldus het Brookings Institute.

Li bracht het grootste deel van de eerste drie decennia van zijn carrière door in het noordwesten van China, in de provincies Gansu en het naburige Shaanxi. In 2015 werd Li gepromoveerd tot partijchef van de noordwestelijke provincie Liaoning.

“Als partijsecretaris van Liaoning stond Li Xi bekend om zijn harde opstelling tegen corruptie en zijn enthousiaste steun voor Xi’s oproep tot strengere handhaving van de partijdiscipline,” vertelde Cheng Li, directeur van het John L. Thornton China Center aan The Brookings Institution, aan Reuters.

Na afloop van het 20e partijcongres wordt Li Xi de vervanger van Zhao Leji aan het hoofd van het agentschap voor fraudebestrijding. Analisten suggereren dat Li Xi’s politieke promotie een weerspiegeling is van Xi Jinping’s plan om zijn anti-corruptiebeleid de komende vijf jaar te intensiveren.

“Ik denk dat [het anticorruptiewerk] na het 20e Partijcongres hevig zal zijn,” zei Zheng Xuguang, een in de VS gevestigde Chinese commentator en econoom. “Het zou wel eens een heftige zuivering kunnen worden.”

Luo Ya, Ning Haizhong, Annie Wu en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 oktober 2022): Meet the 7 Men Who Will Rule China

Tijdens opening partijcongres zegt Xi Jinping dat China nooit zal afzien van het recht om geweld te gebruiken tegen Taiwan

De Chinese Communistische Partij (CCP) zal nooit afzien van het gebruik van geweld tegen Taiwan, zei de Chinese leider Xi Jinping bij de opening van het 20e partijcongres in Peking op 16 oktober.

Het vijfjaarlijkse partijcongres van de CCP, ging van start tegen de achtergrond van de frustratie van het volk over de escalatie van de COVID-19-beperkingen in eigen land en de internationale kritiek op de agressie van de CCP tegen Taiwan.

Tijdens de bijeenkomst, die een week duurt, zal de volgende termijn van het hoogste leiderschap van de partij worden bekendgemaakt, terwijl Xi, 69 jaar, waarschijnlijk een recordtermijn van drie keer vijf jaar zal binnenhalen, waarmee hij zijn plaats als machtigste heerser van de partij sinds Mao Zedong bevestigt.

Tijdens de openingsceremonie van de bijeenkomst prees Xi de prestaties van de CCP gedurende wat hij een “buitengewoon ongewone en abnormale” vijf jaar noemde.

Xi verdedigde het zero-COVID beleid van de CCP en betoogde dat deze aanpak het leven en de economie van de mensen beschermt. Hij vermeldde echter niet hoe het strenge beleid de economie van het land heeft geschaad en de bevolking heeft getroffen.

Xi bevestigde het harde standpunt van de partij en zei dat China “nooit zou beloven af te zien van het gebruik van geweld” tegen Taiwan, tot ongenoegen van het autonome eiland, dat gezworen heeft zijn soevereiniteit en democratie te verdedigen.

De ongeveer twee uur durende toespraak van Xi was aanzienlijk korter dan zijn speech uit 2017, die meer dan drie uur duurde.

Tijdens zijn toespraak kwamen de woorden “veiligheid” en “zekerheid” vaker voor dan vijf jaar geleden. Volgens een door het officiële persbureau Xinhua gepubliceerde transcriptie vernoemde Xi de twee woorden op 16 oktober in totaal 73 keer, tegen 55 keer tijdens het partijcongres in 2017. Hoewel hij voedselzekerheid en veiligheid van de toeleveringsketen ter sprake bracht, lag de nadruk op “nationale veiligheid”.

Deze belangrijke politieke bijeenkomst vindt plaats tegen de achtergrond van toenemende internationale kritiek op de mensenrechtenschendingen van de CCP in Xinjiang, Tibet en Hongkong, en op de intimidatie van Taiwan. In de aanloop naar de conferentie hebben wetgevers uit de hele wereld democratische landen opgeroepen de CCP ter verantwoording te roepen voor haar mensenrechtenschendingen.

In een verklaring van 14 oktober verklaarde de Interparlementaire Alliantie over China dat de bijeenkomst aantoont dat de CCP haar autoritaire bewind over het land zal consolideren, wat betekent dat China een “bedreiging voor de mensenrechten en de vrede en stabiliteit van de internationale orde blijft”.

Een veiligheidsagent houdt de wacht op het Tiananmenplein, voorafgaand aan de openingszitting van het vijfjarig partijcongres van de Chinese Communistische Partij in Peking op 16 oktober 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

Taiwan

Het luidste applaus kwam tijdens het congres toen Xi benadrukte dat de CCP tegen de onafhankelijkheid van Taiwan is.

Taiwan, het autonome eiland dat door de CCP als zijn eigen grondgebied wordt beschouwd, heeft de afgelopen maanden onder toenemende militaire, politieke en economische druk van Peking gestaan. Na het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taipei in augustus heeft Peking schietoefeningen gehouden en 11 ballistische raketten gelanceerd in de omgeving van Taiwan.

In zijn toespraak in Peking noemde Xi de provocaties van de CCP een demonstratie van haar “vastberadenheid en vermogen” om te vechten tegen “separatistische krachten”.

“De complete hereniging van ons land kan en moet worden gerealiseerd,” zei hij.

In antwoord daarop verklaarde Taiwan dat het een soeverein land is en dat het niet zal terugdeinzen om zijn democratie en vrijheid te verdedigen.

“Het standpunt van Taiwan is onveranderlijk: de nationale soevereiniteit mag niet worden aangetast, er zullen geen compromissen worden gesloten over democratie en vrijheid, en een ontmoeting op het slagveld is absoluut geen optie voor beide zijden van de Straat van Taiwan” verklaarde Chang Tun-han, woordvoerder van het kabinet van de Taiwanese president, in een verklaring van 16 oktober. “Dit is de consensus van het Taiwanese volk.”

In de verklaring stond ook dat het nationale veiligheidsteam van Taiwan de ontwikkelingen tijdens de partijbijeenkomst nauwlettend in de gaten zal houden.

Zero-COVID-beleid

Tijdens zijn toespraak bij de openingsceremonie zei Xi dat de CCP “het volk en hun levens boven alles stelt en hardnekkig [een] dynamisch zero-Covid-beleid voert bij het lanceren van een totale volksoorlog tegen het virus”.

De opmerkingen van Xi lijken de hoop van de Chinese bevolking, die op zoek is naar tekenen van versoepeling van het beleid, de grond in te boren. De draconische aanpak is erop gericht elke besmetting onder de bevolking uit te roeien door middel van strikte lockdowns, voortdurende tests en massa-surveillance.

Weken voor de conferentie hebben functionarissen van de CCP in heel China de reisbeperkingen en lockdowns opgevoerd, hoewel er slechts een handvol gevallen werden gemeld. Ten minste 36 Chinese steden zijn onderworpen aan een of andere vorm van beperking of lockdown, waardoor ongeveer 196,9 miljoen mensen werden getroffen, volgens een schatting de Japanse bank Nomura (10 oktober).

Dergelijke beperkingen hebben geleid tot frustratie en zeldzame protesten in het land. Twee grote spandoeken met slogans, waaronder een oproep tot Xi’s afzetting en een andere tot beëindiging van het draconische zero-COVID-beleid, werden ontvouwd in het politieke centrum terwijl de beveiliging op dat moment erg streng was.

Mensen nemen foto’s van spandoeken van politiek protest vanaf een viaduct in Peking op 13 oktober 2022. (Screenshot van het Twitter-account van Fangshimin via The Epoch Times)

Chinese activisten suggereerden dat de COVID-19 beperkingen eerder bedoeld zijn om de controle van de CCP te versterken dan om uitbraken in te dammen.

“De epidemie is ondertussen minder ernstig dan de griep”, zei Zhao Changqing, een mensenrechtenactivist, op 16 oktober tegen The Epoch Times.

Er zijn meer tragedies als gevolg van de strenge beperkende maatregelen dan van het virus zelf, zegt hij. In Tibet, waar sommige steden vorige maand een 50 dagen durende lockdown ondergingen, leidden deze lockdowns volgens de International Campaign for Tibet, een voorvechter van mensenrechten, tot de dood van ten minste vijf mensen.

Zhao zei dat het zeldzame protest in Peking aantoont dat het publiek steeds meer behoefte heeft aan het opheffen van maatregelen voor sociale controle.

“Door zo’n fascistische vorm van druk en controle te gebruiken, probeert de CCP te voorkomen dat de strijd tegen haar tirannie zich zal uitbreiden,” zei Zhao.

Reuters en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 oktober 2022): Xi Says China Will Never Renounce Right to Use Force Over Taiwan as CCP Political Conference Opens