Sunday, 29 May 2022

Europees Parlement neemt resolutie over Hongkong aan waarin wordt opgeroepen tot “dringend en resoluut” optreden

Het Europees Parlement heeft op 8 juli een nieuwe resolutie aangenomen om het “ongeziene” optreden van het communistische Chinese regime tegen de vrijheid in Hongkong te veroordelen, en roept op tot een boycot van de Olympische Spelen van Peking in 2022 als reactie op de schendingen van de mensenrechten.

De dringende resolutie werd donderdag in het Franse Straatsburg met een overweldigende meerderheid van stemmen goedgekeurd: 578 stemmen voor, 29 tegen en 73 onthoudingen.

Te midden van de spanningen tussen het communistische Chinese regime en de EU, krijgen de Europese Commissie en de Raad van de EU met deze niet-bindende resolutie een duidelijk zicht op de heersende stemming in het Parlement.

De leden van het Europees Parlement veroordelen “in de meest krachtige bewoordingen” de gedwongen sluiting van de prodemocratische krant van Hongkong, de Apple Daily, en roepen het regime op om vastgehouden journalisten en prodemocratische demonstranten “onmiddellijk en onvoorwaardelijk” vrij te laten en op te houden met het lastigvallen en intimideren van media en journalisten, aldus de resolutie.

In de 28 punten tellende resolutie worden regeringen ook opgeroepen om verdere sancties op te leggen, uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 af te wijzen, en noodvisa te verstrekken om journalisten en activisten die de stad ontvlucht zijn, te helpen zich te hervestigen.

Apple Daily drukte zijn laatste editie op 24 juni nadat zijn tegoeden waren bevroren en leidinggevenden waren gearresteerd op grond van de door Peking ingestelde nationale veiligheidswet na een massale inval door de politie van Hongkong in zijn hoofdkwartier. De oprichter, mediamagnaat Jimmy Lai, zit een gevangenisstraf van 20 maanden uit voor zijn betrokkenheid bij de pro-democratische protesten van 2019.

Leden van het Europees Parlement bekritiseerden de nationale veiligheidswet als “een uitgebreide aanval op de hoge mate van autonomie van de stad, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.”

“In de loop van een jaar werd de wet toegepast om de vrije samenleving van Hongkong op bijna alle fronten volledig te ontmantelen … het politieke en juridische landschap van Hongkong volledig te transformeren en de persvrijheid en vrije meningsuiting te verstikken,” aldus de verklaring.

Hongkong, 1 juli 2020 – Aanwezigen van verschillende korpsen marcheren naast een spandoek ter ondersteuning van de nieuwe nationale veiligheidswet aan het einde van een vlaggenceremonie ter gelegenheid van de 23e verjaardag van de overdracht van Hongkong aan Groot-Brittannië. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

De ingrijpende nationale veiligheidswet (NVW) is op 30 juni 2020 in werking getreden en definieert vaag omschreven ‘misdaden’ als subversie, poging tot afscheiding en samenspanning met buitenlandse strijdkrachten.

Omdat de NVW “volledig indruist” tegen de regel “één land, twee systemen”, riepen de Europarlementariërs de EU-leden op om “de NVW als topprioriteit op de agenda te zetten van alle ontmoetingen tussen de EU en China”.

Toen de soevereiniteit van de voormalige Britse koloniale stad op 1 juli 1997 aan China werd overgedragen, had het communistische regime er, in het kader van de “één land, twee systemen”-benadering, mee ingestemd de stad 50 jaar lang binnenlandse aangelegenheden te laten regelen via haar eigen politieke structuur,

De Europarlementariërs drongen er bij de EU en de 27 lidstaten op aan een “reddingsbootregeling” in te voeren om pro-democratische activisten en politieke leiders te helpen in de respectieve landen te wonen en te werken en noodreisdocumenten aan te bieden aan journalisten, nu de mensenrechtensituatie in de stad verslechtert.

In de resolutie wordt erop gewezen dat in het kader van de NVW 128 mensen zijn gearresteerd en 64 mensen formeel in staat van beschuldiging zijn gesteld, van wie er zich momenteel 47 in voorlopige hechtenis bevinden.

In de resolutie worden de regeringen opgeroepen om de uitnodigingen aan regeringsvertegenwoordigers en diplomaten om de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 bij te wonen, af te slaan “tenzij de Chinese regering een controleerbare verbetering van de mensenrechtensituatie in Hongkong laat zien”.

“We mogen onszelf niet tot symbool maken van de hand van de communisten”, zei de Duitse Europarlementariër Engin Eroglu in Brussel, die had aangedrongen op de boycot van de Olympische Spelen in Peking.

“We zullen niet stoppen met praten over deze kwesties hier in dit huis zolang Hongkongers moeten vechten voor hun vrijheid,” zei hij voordat hij de opmerking beëindigde.

De Slowaakse afgevaardigde Miriam Lexmann zei donderdag: “De CCP begaat de ergste mensenrechtenschendingen sinds het bloedbad op het Tiananmenplein.

“De vrije wereld kan niet aan de zijlijn blijven staan en daarom moeten we op de honderdste verjaardag van de Chinese Communistische Partij, zowel in woorden als in daden, een krachtige boodschap uitzenden: dat we achter de bevolking van Hongkong staan, achter alle slachtoffers van terreur en onderdrukking door de CCP en achter vrijheidslievende mensen overal ter wereld,” vervolgde ze.

Om een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen, zullen volgens de Europarlementariërs meer gerichte maatregelen, waaronder sancties indien nodig, worden opgelegd om de repressie in de ultra-westelijke regio Xinjiang en Hongkong aan te pakken.

De EU had de uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China in mei opgeschort, nadat sancties waren opgelegd naar aanleiding van de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang.

Ze hebben ook aanbevolen om 1 juli uit te roepen tot “Dag van de steun aan Hongkong” om meer aandacht te vragen voor de situatie in Hongkong.

De EU juicht ook de samenwerking met democratische bondgenoten zoals de Verenigde Staten toe om de uitholling van de vrijheid van Hongkong een halt toe te roepen en de democratie in Taiwan te steunen.

De Britse Labourpartij, de belangrijkste oppositiepartij in het land, riep de regering en de koninklijke familie op om de Olympische Spelen van 2022 op 6 juli te boycotten wegens de “systematische vervolging” van Oeigoeren als Peking weigert om een grondig onderzoek toe te staan.

Op 7 juli zei de Britse premier Boris Johnson dat hij een diplomatieke boycot van het evenement “zeker zou overwegen“.

De spreekbuis van de Chinese Communistische Partij (CCP), de Global Times, heeft op 9 juli de druk op de ketel gezet en gedreigd dat “iedereen die China sancties oplegt in verband met Hongkong meedogenloze represailles over zich heen zal krijgen”.

De Ierse senator Malcolm Byrne vertelde The Epoch Times op 9 juli dat de minister van Sport, Jack Chambers, had bevestigd dat Ierland geen officiële regeringsvertegenwoordiger naar de Spelen in Beijing zou sturen.

Byrne zei dat hij hoopte de Olympische Spelen naar een ander land te kunnen verplaatsen “zodat we de atleten niet benadelen”.

“Ik denk dat de sponsors van de Spelen in Beijing zich afvragen of zij geassocieerd willen worden met de Chinese Communistische Partij die de Spelen voor propagandadoeleinden gebruikt,” zei Byrne.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (09 juli 2021): European Parliament Passes Resolution on Hong Kong Calling for ‘Urgent and Resolute’ Action

Xi roept op tot versterking imago van CCP in wereldpers

Nu de internationale druk op China toeneemt, dringt regeringsleider Xi Jinping aan op een mediacampagne om het imago van de Chinese Communistische Partij (CCP) in de wereldgemeenschap te bevorderen.

Tijdens een top bijeenkomst met het Centraal Comité van de CCP op 31 mei riep Xi de functionarissen van de CCP en de staatsmedia op om “het verhaal van China goed te vertellen”, zodat de “geesten en ideologie” kunnen worden weergegeven als “het verhaal en de interpretatie van de Chinese Communistische Partij”, aldus staatsmedium Xinhua.

Xi benadrukte dat de Chinese media “grote inspanningen moeten leveren” om hun vermogen om een impact te hebben op andere landen te verbeteren en dat hun stem de “kracht en internationale status van China” moet weerspiegelen, meldde Xinhua.

Tijdens de bijeenkomst moedigde Xi de andere partijleiders aan om meer bondgenoten voor Beijing te cultiveren via verschillende kanalen, zoals internationale deskundigen en buitenlandse media.

“We moeten volledig gebruik maken van de deskundigen op hoog niveau, spreken via grote internationale conferenties en forums, buitenlandse mainstream media, enz”.

Peking moest onlangs afrekenen met diplomatieke tegenslagen. Nieuw-Zeeland en Australië vormden onlangs een verenigd front tegen het Chinese regime door een uitgebreide gezamenlijke verklaring te geven na hun jaarlijkse top van leiders in Queenstown, Nieuw-Zeeland.

In de gezamenlijke verklaring uitten de Australische premier Scott Morrison en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern hun “diepe bezorgdheid over ontwikkelingen die de rechten en vrijheden van de bevolking van Hongkong beperken” en “grote bezorgdheid over de mensenrechtensituatie” in Xinjiang.

Peking heeft de kritiek veroordeeld.

Intussen suggereren nieuwe berichten van de reguliere media over de COVID-19 pandemie dat de oorsprong van het CCP-virus in verband zou kunnen worden gebracht met een top-veiligheidslaboratorium, het Wuhan Institute of Virology, in de stad Wuhan, provincie Hubei. Het laboratorium ligt op slechts een paar kilometer afstand van de Huanan versmarkt, waarvan beweerd wordt dat de eerste cluster van infecties er in december 2019 is opgedoken.

De Amerikaanse president Joe Biden zei in een verklaring van 26 mei dat hij wil dat de Amerikaanse inlichtingendienst binnen 90 dagen een rapport opstelt over de oorsprong van het virus.

Ook Australië heeft aangedrongen op een onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Hu Ping, een in de VS gevestigde China-deskundige en politiek commentator, deelde zijn mening over de mediacampagne van Peking in een interview met de Chinese editie van The Epoch Times op 1 juni.

Als antwoord op de recente weerstand van democratische landen, is Xi’s hoop om een “betrouwbaar, beminnelijk en respectabel” imago van de CCP te creëren “tevergeefs”, zei Hu, omdat “het probleem haar daden zijn”.

Xi’s instructies over het versterken van het imago van de CCP suggereren dat Peking probeert zijn agressie af te zwakken, zei Hu.

Hij speculeerde dat het regime zijn media zal gebruiken om de wereld duidelijk te maken dat China geen vijand is. Hu waarschuwt echter dat dit slechts een tactiek zou kunnen zijn om de internationale gemeenschap te misleiden.

Hij voegde eraan toe dat mensen alleen de echte betekenis achter Xi’s strategische verhaal kunnen zien als ze begrijpen hoe de CCP werkelijk opereert als een autoritair regime.

Luo Ya droeg bij aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times ( 02 juni 2021): Xi Calls for Bolstering the CCP’s Image in Global Media