Tuesday, 03 Oct 2023

REDACTIONEEL: Waarom Falun Gong belangrijk is

Vandaag is het 24 jaar geleden dat de spirituele discipline Falun Gong werd vervolgd in China. Op 20 juli 1999 begon de toenmalige Chinese leider van de Communistische Partij, Jiang Zemin, met een wrede vervolging van deze groep vreedzame beoefenaars van meditatie.

Als je een regelmatige lezer van The Epoch Times bent, zul je gemerkt hebben dat we regelmatig aandacht aan dit verhaal besteden, terwijl veel andere media het grotendeels negeren. Dat is omdat we het belang ervan begrijpen.

Het verhaal van Falun Gong is niet alleen belangrijk vanwege de aantallen – naar schatting 70 tot 100 miljoen mensen zijn onderworpen aan de meest wrede vervolgingen, waaronder dood door marteling en de praktijk van gedwongen orgaanoogst, waarbij de organen van een slachtoffer onder dwang worden verwijderd, vaak terwijl de persoon nog in leven is.

Het is ook belangrijk omdat, net als bij andere religieuze vervolgingscampagnes in de geschiedenis, het een strijd is tussen goed en kwaad, waarin iedereen uiteindelijk een kant kiest.

De verschillen tussen de twee kanten kunnen niet schrijnender zijn. Aan de ene kant staan mensen die leven volgens de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, die het goede in hun leven nastreven en hun morele karakter verbeteren. Zij vormen een groep die decennialang vreedzaam en moedig is gebleven ondanks grote tegenslagen.

Aan de andere kant is er een communistisch regime dat met absolute autoriteit regeert en nergens voor terugdeinst om zijn macht te behouden en uit te breiden.

Terwijl Falun Gong beoefenaars zowel binnen als buiten China vreedzame manieren hebben gebruikt om de waarheid over de vervolging duidelijk te maken en de ware aard van de CCP bloot te leggen, heeft het regime zijn steeds groter wordende totalitaire veiligheids- en surveillanceapparaat tegen hen gebruikt.

Beoefenaars van Falun Gong hebben anderen aangemoedigd om betere mensen te worden en zijn zeer creatief geweest in hun benaderingen, zoals de “Quit the CCP” beweging, om voorlichting te geven over de kwaadaardige aard van de CCP. Ze hebben meer dan 415 miljoen Chinezen geholpen om hun banden met de Communistische Partij en haar gerelateerde organisaties op te geven.

Beoefenaars van Falun Gong proberen ook de traditionele cultuur nieuw leven in te blazen en te promoten door middel van de onnavolgbare voorstellingen van Shen Yun Performing Arts, die nu elk jaar in ongeveer 150 steden over de hele wereld voorstellingen geeft.

Ondertussen heeft de CCP in de loop van haar geschiedenis haar macht gebruikt om politieke campagnes te lanceren zoals “de Grote Sprong Voorwaarts” en de “Culturele Revolutie” om de traditionele cultuur te vernietigen en de macht te consolideren.

Met de vervolging van Falun Gong heeft de CCP heel China in haar greep, door iedereen, gaande van elites tot schoolkinderen, te dwingen een gelofte af te leggen tegen de spirituele praktijk Falun Gong. De CCP heeft de vervolgingsmethoden die ze tegen Falun Gong heeft aangescherpt ook gebruikt om andere groepen met geweld aan te pakken. Het regime gebruikt digitale controle en censuurtechnologie zoals het “Gouden Schild” tegen alle Chinese burgers.

Door het hele staatsapparaat in te zetten om Falun Gong te vervolgen, heeft de CCP China ook in een morele afgrond gestort en een aanzienlijk deel van de Chinese samenleving ingeschakeld om de vervolging uit te voeren. Door een oorlog te ontketenen tegen goedhartigheid en deugdzaamheid, stimuleert de CCP een gedegenereerd en immoreel gedrag.

De CCP is niet gestopt aan haar eigen grenzen. Het regime probeert dit moreel verarmde model van techno-totalitarisme actief over de hele wereld te exporteren. Het heeft zijn invloed, zowel politiek als economisch, gebruikt om landen over te halen zich aan het regime te verankeren.

De vervolging van Falun Gong is de afgelopen twintig jaar een belangrijke onderstroom geweest in de betrekkingen tussen de VS en China. Terwijl de CCP van oudsher volhoudt dat Falun Gong een verboden onderwerp is, dat alleen achter gesloten deuren besproken mag worden, hebben de Verenigde Staten in toenemende mate een directer standpunt ingenomen tegen het communistische regime, des te meer wanneer het gaat over de vervolging van Falun Gong.

De CCP heeft allerlei prikkels en ontmoedigingen gebruikt om mediaorganisaties, bedrijven en regeringen over de hele wereld over te halen de andere kant op te kijken terwijl ze Falun Gong blijft vervolgen.

En terwijl de wereld deze gruweldaad vermeed, drong het gif van de CCP diep door.

Ze heeft onophoudelijk haar doelen nagestreefd om het menselijk geweten uit te roeien en “de hele mensheid te bevrijden”, terwijl in werkelijkheid veel van de huidige problemen en chaos in de wereld zijn terug te voeren op de machinaties van de CCP. Om deze problemen aan te pakken is het belangrijk dat mensen over de hele wereld de agenda van de CCP kunnen erkennen.

Recente voorbeelden zijn er in overvloed, zoals de inspanningen van de CCP om instellingen in het vrije westen te ondermijnen, het bevorderen van de instroom van dodelijke fentanyl naar Amerika en een wereldwijde verspreiding van COVID-19 door de uitbraak ervan te verdoezelen. Afgezien van deze voorbeelden is de rechtstreekse invloed van de CCP terug te vinden achter de meeste dodelijke regimes en terroristische groeperingen die vandaag de dag in de wereld actief zijn.

Terwijl de wereld de laatste jaren is wakker geschud voor de dreigingen die uitgaan van de CCP, staan Falun Gong beoefenaars al tientallen jaren in de voorste gelederen om deze dreigingen aan de kaak te stellen. Als alle landen in de wereld de CCP net zo duidelijk kunnen zien als Falun Gong beoefenaars, en zich er actief tegen verzetten, zal de wereld er heel anders uitzien.

Deze situatie zorgt ervoor dat iedereen voor een keuze staat: de kant kiezen van goedheid en welwillendheid, of aan de kant van de CCP gaan staan.

Terwijl veel andere media de andere kant opkijken, zal The Epoch Times op de voorgrond blijven om verslag te doen van dit verhaal, dat wij beschouwen als een van de meest belangrijke, onderbelichte verhalen van het huidige moderne tijdperk.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 juli 2023): EDITORIAL: Why Falun Gong Matters

Jiang Zemin is dood

Op 30 november stierf de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP) Jiang Zemin in Shanghai.

Jiang’s leven was ronduit beschamend.

Zijn beleid bracht rampspoed voor China en zijn bevolking. De corruptie als gevolg van zijn bewind was enorm. De door hem ingestelde vervolging van Falun Gong heeft misdaden tegen de menselijkheid veroorzaakt.

Jiang Zemin is een zondaar, tegen de natie en de geschiedenis, en zijn misdaden moeten worden veroordeeld.

Jiang was de zoon van Jiang Shijun, door velen beschouwd als een landverrader. Tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog diende Jiang Shijun als adjunct-directeur van de propaganda-afdeling van de marionettenstaat van het Wang Jingwei-regime in Nanjing, Oost-China. Nadat Jiang Zemin de top van de CCP had bereikt door zijn rol in het organiseren van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989, deed hij er alles aan om de Chinese natie op het pad van de morele vernietiging te brengen.

Voordat Jiang aan de macht kwam, was het dankzij de open houding van leiders als Hu Yaobang, Zhao Ziyang en Qiao Shi dat de controle van de CCP over de samenleving versoepelde en ook het rechtssysteem begon te verbeteren. De mensen keken uit naar een politieke en maatschappelijke transformatie naar een rechtsstaat.

Tegelijkertijd begon de spirituele praktijk Falun Gong, die gebaseerd is op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, zich in China te verspreiden. Deze oude praktijk voor de verfijning van lichaam en geest kwam ten goede aan de tientallen miljoenen mensen in het hele land die de discipline beoefenden. Als gevolg daarvan was de samenleving op weg naar een terugkeer naar hoge morele normen en waarden.

In juli 1999 echter, toen er naar schatting 100 miljoen Chinezen in het hele land Falun Gong beoefenden, lanceerde Jiang uit jaloezie op de populariteit ervan een wrede vervolging tegen de groep, zonder rekening te houden met de hoop van het volk en de algemene oppositie van functionarissen op alle niveaus, waaronder die van de zes leden van het Staand Comité van het Politbureau.

De voormalige Chinese leider Jiang Zemin woont op 14 november 2012 het 18e congres van de Communistische Partij in Peking bij. (Lintao Zhang/Getty Images)

Sindsdien heeft Jiang de Chinese natie een nooit eerder geziene catastrofe bezorgd.

Spirituele praktijken zoals Falun Gong, die naast de morele leer ook rustige oefeningen en meditatie inhoudt, komen het land en het volk ten goede. Zelfs in de grondwet en regelgeving van de CCP is er geen verbod op het beoefenen van Falun Gong.

Om Falun Gong te onderdrukken, omzeilde Jiang het normale regerings- en rechtssysteem van China, en maakte hij gebruik van de kwaadaardige aard en alle machtsorganen van de CCP, en richtte hij het buitengerechtelijke “610 Bureau” op, vergelijkbaar met de Gestapo van Nazi-Duitsland, speciaal om de vervolgingscampagne uit te voeren, die China’s mensenrechten, rechtssysteem, moraal en economie volledig heeft verwoest.

Deze vervolging onderdrukte het rechtschapen geloof van tientallen miljoenen onschuldige Chinezen, en had een impact op het leven van honderden miljoenen burgers. Het hele land werd getroffen door zijn vervolgingscampagne. Miljoenen Falun Gong-beoefenaars werden illegaal opgesloten in werkkampen, gevangenissen en psychiatrische ziekenhuizen. Ze zijn op allerlei manieren gemarteld en onnoemelijk veel aanhangers zijn gedood voor hun organen. Het is een gruwelijke misdaad die hemel en aarde furieus maakt.

Om Falun Gong te vervolgen, heeft Jiang het rechtssysteem en de mensenrechten in China volledig verwoest, de langverwachte ommekeer in de Chinese samenleving ongedaan gemaakt, historische veranderingen teweeggebracht in het toekomstperspectief van China en ook de toekomst van de CCP volledig vernietigd.

Om deze schandelijke vervolging uit te voeren, heeft Jiang zich ingelaten met een corrupt en losbandig bestuur, de traditionele Chinese cultuur vernietigd door hebzucht en boosaardigheid aan te moedigen, gewetenloze en corrupte functionarissen bevorderd, en zelfs het aantal leden van het Staand Comité van het Politbureau gewijzigd om zijn opvolger, Hu Jintao, te kunnen overschaduwen, enkel en alleen om de vervolging van Falun Gong in stand te houden. Sinds het begin van de vervolging is Falun Gong het epicentrum geworden van de Chinese beleidspolitiek.

Falun Gong-beoefenaars houden een wake ter herdenking van de 21e verjaardag van de vervolging van Falun Gong in China in Taipei, Taiwan, op 18 juli 2020. (Minghui)

De vervolging is zo omvangrijk en heeft zodanig lang geduurd dat de maatschappelijke moraal in China is gekelderd en in chaos is vervallen, waardoor het Chinese volk tot in het extreme gevoelloos en zelfs immoreel is geworden.

Om de vervolging in stand te houden, gaf Jiang, via het 610 kantoor, het interne bevel dat “de dood van Falun Gong-beoefenaars door mishandeling niets voorstelt en als zelfmoord zal worden bestempeld”. Talloze leugens werden over Falun Gong verzonnen, waaronder het beruchte ‘zelfverbrandingsincident’ dat in 2001 op het Plein van de Hemelse Vrede in scène werd gezet. De daarop volgende haatcampagne overspoelde de Chinese televisie, radio, kranten, tijdschriften, schoolboeken en sociale media met afschuwelijke propaganda om het publiek te misleiden en om onder de bevolking haat te zaaien tegen Falun Gong. Honderden miljoenen onschuldige Chinezen werden op die manier gedwongen om mee te doen aan de vervolging.

Om deze vervolging in stand te houden, werden de politiek, de economie, de diplomatie en het onderwijs geheel afgestemd op de vervolging van Falun Gong, waardoor de gehele Chinese samenleving geleidelijk aan verder afdreef van de menselijkheid, en de gevolgen worden nu geleidelijk aan duidelijk zichtbaar in China.

Gebruikmakend van de kwaadaardige werkwijze van de CCP en haar boosdoeners, bleef Jiang de vervolging tot aan zijn dood handhaven.

Maar de gevolgen van deze vervolging reiken nog veel verder dan China.

Jiang verspreidde op eigen initiatief de leugens en exporteerde de vervolging over de hele wereld. De CCP buitte de groei van de Chinese economie uit om andere wereldmachten, financiële groepen en media te dwingen om te zwijgen over de gruwelijkste en grootste mensenrechtenschending en misdaad van het massaal wegnemen van organen bij levende Falun Gong-beoefenaars.

Falun Gong-beoefenaars in Wenen, Oostenrijk, voeren een schijndemonstratie op van het oogsten van organen van gedetineerde beoefenaars in China tijdens een protest tegen de invoer van menselijke organen uit China naar Oostenrijk, op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Jiang Zemin is dood, maar zijn misdaden kunnen niet worden uitgewist.

De CCP heeft misdaden begaan tegen het Chinese volk, de Chinese natie en zelfs tegen het goddelijke.

Als huidige CCP-leider is Xi Jinping niet degene die de vervolging is begonnen. In plaats van de vervolging voort te zetten, zou hij deze moeten beëindigen en hij zou niet degene moeten worden die de schuld draagt voor de misdaden van Jiang. Ook moet Xi niet proberen deze kwaadaardige partij, die gedoemd is om ineen te storten, in stand te houden.

Een groot aantal verantwoordelijken die Falun Gong als doelwit hebben gekozen, hebben al vergelding gekregen. De dood van Jiang signaleert een versnelde desintegratie van de CCP. Zij die nog steeds proberen de vervolging in stand te houden zouden er goed aan doen de huidige situatie onmiddellijk te erkennen, de vervolging te beëindigen en boete te doen voor hun zonden.

CCP-leider Xi Jinping (L) en voormalig leider Jiang Zemin (R) tijdens het congres van de Communistische Partij in Peking op 24 oktober 2017. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

De Chinese samenleving ondergaat momenteel ongekende veranderingen. De CCP is aan zijn einde gekomen en staat op het punt door de hemel te worden geëlimineerd. Als gevolg van de “Quit CCP” beweging (Tuidang) aangespoord door de redactionele serie “Nine Commentaries on the Communist Party” die door The Epoch Times werd gepubliceerd in 2004, hebben ondertussen meer dan 405 miljoen Chinezen openlijk afstand gedaan van de partij.

Wij roepen Xi Jinping op de vervolging onmiddellijk te beëindigen, alle vastgehouden Falun Gong-beoefenaars vrij te laten en de daders ter verantwoording te roepen. Wij hopen dat meer Chinezen de CCP zullen zien voor wat zij is, zich uit de partij zullen terugtrekken en een betere toekomst voor zichzelf zullen kiezen op dit kritieke moment in de geschiedenis.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 december 2022): Jiang Zemin Is Dead

De inval bij Trump en de afbrokkeling van Amerika’s rechtssysteem

De Verenigde Staten van Amerika zijn groot geworden dankzij hun grondwettelijke rechten en een rechtssysteem dat de burgers van oudsher heeft beschermd tegen overregulering door de overheid.

Het beginsel van gelijke rechten voor de wet heeft de afgelopen jaren echter een flinke deuk opgelopen.

De ongeziene inval van de FBI in het huis van een voormalig president doet de Amerikanen bang afwachten wat het volgende kan zijn.

Als een oppositiepoliticus, die heeft aangegeven dat hij zich opnieuw kandidaat zal stellen, op deze manier door federale agenten onder vuur kan worden genomen, hoe zit het dan met gewone burgers?

De inval in het huis van voormalig president Donald Trump volgt op het jarenlange onderzoek van het ministerie van justitie naar de samenzwering met Rusland. Dat onderzoek leverde geen bewijs van wangedrag op. Maar onderzoek naar de oorsprong van het onderzoek bracht een bevooroordeelde operatie aan het licht die gebaseerd was op leugens die door een politieke tegenstander werden gefinancierd.

Deze incidenten stellen kwesties aan de orde die groter zijn dan politiek. Ze raken aan de kern van datgene waar Amerika voor staat.

De Verenigde Staten zijn de vaandeldrager van de fundamentele rechten. Een functioneel rechtssysteem onderscheidt ons van dictatoriale regimes.

De inval bij Trump op basis van beschuldigingen over zijn omgang met overheidsdocumenten, die hij als president mocht declassificeren, heeft het land verder verdeeld.

Als het doel van een gepolitiseerde inval was om de steun voor de voormalige president te verminderen, lijkt deze een averechts effect te hebben gehad. In de nasleep van de inval zijn in het hele land protesten gehouden. Zelfs degenen die politiek tegen Trump zijn, hebben de huiszoeking veroordeeld.

Intussen hebben Republikeinse wetgevers, in afwachting van een onderzoek door het Congres als de meerderheid in november verschuift, de leiders van de FBI en het ministerie van Justitie gevraagd om documenten over de inval te bewaren.

Te midden van de controverse wordt onze natie geconfronteerd met enorme externe bedreigingen. De Chinese Communistische Partij (CCP) werkt onophoudelijk verder aan haar zelfverklaarde doel om Amerika te vernietigen.

Hoewel de FBI onlangs – terecht – een aantal onderzoeken heeft ingesteld tegen CCP-agenten die op Amerikaans grondgebied opereren, verliest de dienst nu het vertrouwen van tientallen miljoenen mensen.

Het is geen geheim dat communistische groeperingen, zowel groeperingen van binnen de VS als internationale groeperingen, al tientallen jaren trachten te infiltreren in alle instellingen van de VS met het doel de natie van binnenuit te ondermijnen. Het boek “Hoe het spook van het communisme onze wereld beheerst“, gepubliceerd door The Epoch Times, beschrijft dit in groot detail.

Amerika moet sterk zijn om deze dreiging het hoofd te bieden. Om sterk te zijn, moeten we onze interne verdeeldheid helen. Verdere politisering van federale agentschappen bereikt het tegenovergestelde effect.

Hoe gaan we als land vooruit als de rechtsstaat ongelijk lijkt te worden toegepast, waardoor het vertrouwen in onze instellingen afneemt?

De schijn van politieke beïnvloeding van het besluitvormingsproces is gevaarlijk voor Amerika en de wereld.

Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel. Om te beginnen moet de regering volledige openheid van zaken geven over de inval op Mar-a-Lago. Volledige openheid zou een stap in de goede richting zijn en de temperatuur in de natie helpen verlagen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 augustus 2022): The Trump Raid and the Erosion of America’s Justice System

De censuur van Twitter veroordelen en onze supporters bedanken

Als onafhankelijke nieuwsorganisatie die de waarheid wil brengen, is The Epoch Times het slachtoffer geworden van buitensporige censuur door Big Tech.

In het meest recente incident heeft Twitter op 28 juli al onze inhoud gecensureerd door onze website te blokkeren, deze als “onveilig” te omschrijven en gebruikers aan te moedigen niet verder te gaan.

De acties van Twitter – net als die van andere tech-giganten zoals Facebook en YouTube – waren specifiek gericht op het bereik van onze onafhankelijke nieuws- en video-inhoud.

Twitter heeft niet gereageerd op meerdere verzoeken om commentaar en wederwoord, noch heeft het bedrijf uitgelegd waarom het onze inhoud heeft gecensureerd of waarom het de blokkade twee dagen later heeft opgeheven na een golf van publieke verontwaardiging.

De stap van de social media gigant kwam er minder dan een week nadat we onze nieuwe documentaire “The Real Story of January 6” publiceerden en op dezelfde dag in ons programma “American Thought Leaders” een interview plaatsten met Eliza Bleu – een overlevende van sekshandel.

Hoewel het onduidelijk blijft waarom Twitter ons als doelwit koos, is het wel duidelijk dat The Epoch Times anders is dan de meeste andere grote nieuwsorganisaties, in die zin dat wij de verhalen durven te volgen daar waar de feiten ons brengen.

In onze documentaire over 6 januari geven onze verslaggevers een onverbloemde kijk op de gebeurtenissen van die dag en presenteren ze nieuwe getuigen en bewijzen die de heersende verhalen in twijfel trekken. Er wordt uitgebreid bewijs geleverd van buitensporig gebruik van geweld door de politie, waarbij het protocol en het beleid werden overtreden, en er worden vragen gesteld over het gebrek aan veiligheid die dag. Tot nu toe is de documentaire al meer dan een half miljoen keer bekeken op ons EpochTV-platform.

De afgelopen jaren zijn er andere belangrijke verhalen geweest waarin The Epoch Times, vanwege onze onafhankelijkheid en het vasthouden aan traditionele journalistiek, verschilde van andere grote nieuwsorganisaties, om vervolgens gelijk te krijgen.

The Epoch Times heeft bijvoorbeeld nauwkeurig verslag gedaan van de gebeurtenissen rond de beschuldigingen dat toenmalig kandidaat en later president Donald Trump zou hebben samengespannen met Rusland. Vanaf de eerste dag rapporteerde The Epoch Times over de feiten en door onze verslaggeving brachten we aanzienlijke problemen aan het licht met betrekking tot het onderzoek van de FBI naar de campagne van Trump, waaronder problematisch gedrag met betrekking tot surveillance.

Terwijl andere nieuwsorganisaties Pulitzers wonnen voor hun artikelen waarin heimelijke afspraken tussen de president en Rusland werden gesuggereerd, was The Epoch Times in feite correct door te melden dat de beschuldigingen geen basis hadden – zoals bevestigd door onderzoeken van ’special counsel’ Robert Mueller en de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie, evenals het lopende onderzoek naar de oorsprong van het FBI-onderzoek door ’special counsel’ John Durham.

The Epoch Times was ook één van de eersten die berichtte over de mogelijkheid dat het nieuwe coronavirus was uitgelekt uit het Wuhan Institute of Virology in China. Onze documentaire van april 2020 over het onderwerp werd gecensureerd door Facebook. Vandaag de dag wordt een labo-lek als de meest waarschijnlijke verklaring voor de verspreiding van het virus gezien, zowel door mediaorganisaties als door veel overheidsfunctionarissen.

Wanneer een platform zoals Twitter de rol van scheidsrechter van de waarheid op zich neemt schuilt daarin het gevaar dat zij, in veel gevallen, er ronduit naast zitten. Het meest prominente voorbeeld was Twitter’s onderdrukking van de New York Post over zijn berichtgeving over een laptop die toebehoorde aan Hunter Biden, de zoon van toenmalig presidentskandidaat Joe Biden.

Dit censuurgedrag, dat in strijd is met de bescherming die Big Tech op grond van Sectie 230 geniet, heeft ook bezorgdheid gewekt over het feit dat social media platforms inhoud censureren namens de overheid. Onlangs heeft een federale rechter de regering bevolen om mee te werken aan een rechtszaak waarin wordt beweerd dat er achter de schermen zou zijn geprobeerd om de verspreiding van informatie over COVID-19 die niet in het verhaal van de regering paste – inclusief de mogelijke oorsprong en alternatieve behandelingen – tegen te werken.

“De overheid kan haar censuur niet uitbesteden aan Big Tech,” zei Eric Schmitt, procureur-generaal van Missouri.

Publieke verontwaardiging

De publieke verontwaardiging over Twitter’s censuur van The Epoch Times kwam er erg snel, met drie Amerikaanse senatoren die openlijk vragen stelden aan het platform – dat in de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak is gekomen voor censuur – over de acties tegen onze nieuwsorganisatie.

Senator Marco Rubio (R-Fla.) eiste dat Twitter “zich zou verantwoorden voor deze schandelijke censuur”.

Ondertussen vroeg senator Rick Scott (R-Fla.): “Waar is het respect voor vrije meningsuiting en persvrijheid, Twitter?”

“We herinneren ons allemaal je bevooroordeelde censuur van [de New York Post] en hoe dat voor jou afliep,” zei Scott.

Senator Ron Johnson (R-Wis.) beschreef de actie van Twitter als “alarmerend”.

“Twitter censureert [The Epoch Times] onder het mom van ‘onveilige’ meningsuiting. Weet je nog wat er gebeurde de laatste keer dat corporate media en big tech mijn onderzoek naar de corruptie van Hunter Biden probeerden te censureren?”, schreef hij. “De waarheid overwint altijd.”

Kevin Roberts, voorzitter van The Heritage Foundation, omschreef de actie van Twitter als “een schandalige daad van censuur.”

Stanford professor Jay Bhattacharya hekelde Twitter’s blokkade en schreef: “Het is volkomen veilig om door te klikken naar de [Epoch Times] site in de tweet. Om één of andere reden besloot Twitter dat vandaag een goede dag was om de toegang tot Epoch Times te onderdrukken.”

Overlevende van sekshandel Bleu, die als een van de eersten de censuur door Twitter opmerkte door de blokkering van haar interview met EpochTV’s programma “American Thought Leaders”, plaatste een video waarin ze de acties van het platform veroordeelde, waarna die video ‘viraal ging’.

Het veroorzaakte ook opschudding onder Twitter-gebruikers, met velen die de acties van het platform veroordeelden.

The Epoch Times wil iedereen bedanken die zich heeft uitgesproken tegen deze nieuwe vorm van censuur.

We zullen blijven berichten op de enige manier die we kennen, geworteld in onze slogan Waarheid & Traditie, zonder voorkeur of angst. De strijd voor de waarheid is er een die nooit stopt en die altijd heeft bestaan. Wij geloven dat de wereld alleen een accuraat beeld van de gebeurtenissen en de geschiedenis kan krijgen als dappere mensen doorzetten en de ware gebeurtenissen vastleggen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 juli 2022): Condemning Twitter’s Censorship and Thanking Our Supporters

Veroordeling van Beijings meest recente aanval op de persvrijheid

In een escalerende campagne om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken, hebben de communistische autoriteiten van China 11 Chinese burgers gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld omdat zij informatie zouden hebben verstrekt aan The Epoch Times waarin de draconische lockdown maatregelen die in China van kracht zijn worden gedocumenteerd.

Volgens de hoogste openbare aanklager van de Chinese Communistische Partij riskeren de 11 burgers levenslange gevangenisstraf indien zij worden veroordeeld.

De redactie van The Epoch Times veroordeelt deze onderdrukking van de pers en de fundamentele mensenrechten in de sterkst mogelijke bewoordingen en roept Beijing op de 11 arrestanten onmiddellijk vrij te laten.

Deze recente arrestaties werden ook veroordeeld door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat er bij Beijing op aandringt “een einde te maken aan zijn pogingen om degenen die de waarheid willen melden het zwijgen op te leggen”.

Ook het Comité ter Bescherming van Journalisten veroordeelde de arrestaties en drong er bij de communistische autoriteiten op aan de 11 arrestanten onmiddellijk vrij te laten en de aanklachten tegen hen in te trekken.

Al meer dan 20 jaar beschouwen Chinese burgers The Epoch Times als een betrouwbare stem en voorzien zij ons van aanknopingspunten voor verhalen, beelden, video, documenten en andere soorten informatie. Dit omvat ook insider-informatie van gedesillusioneerde CCP-functionarissen zelf.

Deze vitale bron van informatie heeft ons in staat gesteld de wereld te informeren over wat er werkelijk gebeurt in China.

Maar voor de CCP is absolute controle over de informatiestroom van cruciaal belang geweest om haar heerschappij gedurende de afgelopen zeven decennia te handhaven.

The Epoch Times werd in 2000 opgericht om deze censuur en propaganda te doorbreken, door Chinees-Amerikanen die inzagen dat er een onafhankelijke pers moest komen die waarheidsgetrouw en ongecensureerd nieuws zou brengen. Het is diezelfde toewijding aan onafhankelijke journalistiek die ook het DNA vormt van de Engelstalige editie van The Epoch Times, die vier jaar later werd gelanceerd.

Maar terwijl The Epoch Times tientallen miljoenen Chinese burgers van ongecensureerd nieuws heeft voorzien, heeft de CCP er altijd naar gestreefd deze vrije informatiestroom te belemmeren.

Onze eerste groep verslaggevers en redacteuren in China werd gearresteerd en sommigen werden tot 10 jaar gevangen gezet – de meesten werden gemarteld – omdat ze voor The Epoch Times werkten.

Buiten het vasteland van China hebben we regelmatig te maken gehad met pesterijen en inmenging van de kant van de CCP.

In Hongkong is onze drukpers verschillende keren aangevallen. In november 2019 werd hij in brand gestoken, en in april 2021 werd de persapparatuur door indringers met voorhamers vernield.

Andrew Hamilton zei in 1735 in zijn toespraak ter verdediging van de persvrijheid: “Macht kan terecht vergeleken worden met een grote rivier; zolang ze binnen haar grenzen blijft, is ze zowel mooi als nuttig, maar wanneer ze buiten haar oevers treedt, is ze te onstuimig om te worden ingedamd; ze haalt alles neer wat zich op haar weg bevindt. En ze brengt vernietiging en verwoesting waar ze ook komt.”

In de vrije wereld begrijpen we dat persvrijheid helpt om de samenleving open en gezond te houden. In onze huidige, sterk verbonden wereld kan nieuws op één plaats van vitaal belang zijn voor de rest van de wereld.

Wat in China gebeurt, heeft niet alleen gevolgen voor China, maar kan ook gevolgen hebben voor de hele wereld, zoals we hebben gezien met de pandemie.

Als de wereld vanaf het begin had geweten hoe snel het virus zich in Wuhan verspreidde, als we hadden geweten hoeveel mensen er in een vroeg stadium waren overleden (het werkelijke aantal doden in China wordt nog steeds in de doofpot gestopt), zou de wereld andere maatregelen hebben genomen om mensen te beschermen.

Het is geen geheim dat veel media-organisaties in het Westen zijn omgekocht en geïnfiltreerd door de CCP. Het is echter onze plicht om op te staan tegenover de repressie van de CCP en de waarheid te spreken. Wij hopen dat meer media-organisaties de moed kunnen opbrengen om eerlijk verslag uit te brengen over de CCP – en daarmee in feite levens redden – zowel binnen als buiten China.

Wij verdedigen niet alleen deze moedige Chinese burgers die hun eigen veiligheid op het spel hebben gezet door de wereld de waarheid te laten weten. We zijn hier niet alleen om de persvrijheid te verdedigen. We zijn hier om onze fundamentele waardigheid als mensen te verdedigen.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen en de steun van de Chinese burgers. Doorheen onze hele geschiedenis hebben zij de moed gehad om grote risico’s te nemen om ons nieuws door te geven. Wij waarderen de steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Comité ter Bescherming van Journalisten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27 augustus 2021): Condemning Beijing’s Latest Assault on Freedom of the Press

Waarom The Epoch Times Amerika verdedigt

Met een nieuw initiatief, Defending America, wil The Epoch Times de Amerikanen herinneren aan de goedheid van de Verenigde Staten.

Zo’n herinnering zou niet nodig moeten zijn.

Sinds hun ontstaan hebben de Verenigde Staten hun burgers de belangrijkste vrijheid geboden: vrijheid van geloof. Het is een natie geweest waar gelovigen hun godsdienst kunnen belijden zonder bang te hoeven zijn voor vervolging.

Door fundamentele rechten te beschermen, hebben de Amerikanen de waardigheid van ieder individu bevestigd en hebben zij onder meer het recht van meningsuiting, van pers, van bijeenkomst en protest, en van eigendom gewaarborgd. En zo hebben zij het mogelijk gemaakt voor individuen om te proberen zichzelf te verbeteren. In een land waarin iedereen vrij is om zijn dromen na te jagen, zijn de Amerikanen een inventief, welvarend en vrijgevig volk geweest.

Vanuit de hele wereld zijn de besten van andere naties naar de Verenigde Staten gekomen: zij die de moed hadden om alles te riskeren om de vrijheid te komen inademen; zij met talent die gewoon de kans wilden krijgen om zichzelf te bewijzen; zij die hun gezin een veilig en welvarend leven wilden geven.

En zo zijn de Verenigde Staten een natie van immigranten geweest. En het is een natie geweest van wetenschappelijke en technologische vooruitgang, van uitmuntendheid in onderwijs, en van de gestage verhoging van de levensstandaard.

De Verenigde Staten hebben overal ter wereld oorlogen gevoerd om de vrijheid te verdedigen en hebben in tijden van vrede instellingen ontwikkeld om vrijheid en welvaart overal ter wereld te bevorderen.

Maar de voortreffelijkheid van Amerika staat nu ter discussie en we bevinden ons in een tijd van crisis.

Bezorgdheid over de integriteit van de verkiezingen heeft twijfel doen rijzen over de meest recente presidentsverkiezingen.

Een cancel-cultuur probeert diegenen te censureren en het zwijgen op te leggen die niet de lijn van het progressivisme volgen, en in onze hele samenleving – op scholen, in bedrijven en bij regeringen op verschillende niveaus – is er een nieuwe hang naar autoritaire methodes.

In het recente verleden hadden de Verenigde Staten een onbetwistbare militaire dominantie, maar die is nu verdwenen.

Het onmiddellijke en specifieke doel van communistisch China is de Verenigde Staten uit het westelijk deel van de Stille Oceaan te verdrijven. Meer in het algemeen streeft het ernaar de Verenigde Staten te verdringen als de supermacht van de wereld.

De campagne van China tegen de Verenigde Staten is veelomvattend. Het gebruikt cyber- en conventionele spionage om intellectuele eigendom en militaire geheimen van de VS te stelen. Het infiltreert in Amerikaanse instellingen en ondermijnt deze om de belangen van China te dienen.

China probeert ook de politieke cultuur van Amerika te veranderen door achter de schermen het socialisme te bevorderen.

In China oefent de Communistische Partij (CCP) een ongekende mate van controle uit over haar bevolking. Via het systeem van sociale kredieten eist zij dat elk detail van het dagelijks leven aan de eisen van de CCP voldoet, maakt zij gebruik van camera’s en visuele herkenningstechnologie om iedereen in de gaten te houden, en censureert zij e-mail en sociale media, zodat mensen alleen het door de CCP goedgekeurde verhaal te horen krijgen.

De CCP probeert nu haar systeem over de hele wereld te exporteren. Het wil Amerika’s belofte van vrijheid verslaan met communisme en sociale controle.

Hoewel de Verenigde Staten zich in een crisis bevinden, is er geen reden tot paniek. Om de Amerikanen in staat te stellen de binnenlandse en buitenlandse bedreigingen te boven te komen, is één ding het meest noodzakelijk: Amerikanen moeten zich herinneren waarom hun land groot is. Zij moeten de fundamentele goedheid van de Verenigde Staten begrijpen en voelen.

The Epoch Times is goed geplaatst voor deze taak. Maar al te vaak worden de negatieve trends in de Verenigde Staten in de hand gewerkt door verhaallijnen die door media en op sociale media worden gepropageerd. Die verhaallijnen creëren vaak een artificiële realiteit die ertoe bijdraagt dat een situatie verkeerd wordt bekeken en begrepen.

Het motto van The Epoch Times is Waarheid en Traditie. Het streeft ernaar nieuws te brengen zonder vooringenomenheid. Onafhankelijk van bedrijfs- of partijbelangen tracht The Epoch Times zijn lezers van de feiten te voorzien. Als de Amerikanen de feitelijke principes en geschiedenis van de VS kennen, zullen ze begrijpen hoe ze de huidige situatie moeten beoordelen.

The Epoch Times erkent ook de wijsheid en schoonheid in de tradities van ‘s werelds grote beschavingen. Met respect voor de traditie staat The Epoch Times op stevige grond wanneer het de revolutionaire doctrines van het socialisme en communisme bekritiseert en verwerpt. Als Amerikanen bijvoorbeeld de wijsheid van de stichters van de Verenigde Staten proberen te begrijpen, zullen zij een diepgaand alternatief vinden voor de verwarring van het moment.

Met ‘Defending America’ zal The Epoch Times evenementen, speciale edities, documentaires, raadsels en wedstrijden gebruiken om te inspireren en te onderwijzen.

Door de Amerikanen te herinneren aan de belofte van hun natie, zullen we onze medeburgers het vertrouwen helpen geven dat ze nodig hebben om ons land weer op een gezonde koers te zetten.

Wij hopen dat Amerikanen zich bij deze inspanning zullen aansluiten door hun familie en vrienden over onze programma’s en publicaties te vertellen.

Om meer te weten te komen over de evenementen en activiteiten in het kader van ‘Defending Amerika’, kunt u terecht op EpochTimesEvents.com

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 juli 2021): Why The Epoch Times Is ‘Defending America’

De Chinese Communistische Partij heeft het beste van China vernietigd

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft strenge voorzorgsmaatregelen genomen bij de voorbereidingen op haar 100-jarig bestaan. Peking wordt zwaar bewaakt. Winkels met messen zijn verplicht om naar een identiteitsbewijs te vragen en de gegevens van klanten aan de politie door te geven. Restaurants in afgezette gebieden zijn gedwongen hun deuren te sluiten. De CCP arresteert mensen die naar Peking gaan en blokkeert alle sociale media-accounts die niet voldoende blijk geven van zelfcensuur.

De CCP lijkt misschien sterk aan de buitenkant, maar in werkelijkheid is ze uiterst nerveus. Ondanks decennia van strenge controle en hersenspoeling beseft het Chinese volk maar al te goed dat het communistische systeem tegen de menselijke natuur ingaat en niet lang zal standhouden.

Sinds haar machtsovername van China heeft de CCP naar schatting 80 miljoen Chinezen vermoord. In de loop van haar bestaan is zij nooit opgehouden met haar zuiveringscampagnes tegen verschillende groepen, waarbij telkens een nieuwe groep als doelwit werd gekozen. De belangrijkste doelwitten waren diegenen die het beste van het Chinese volk en zijn cultuur vertegenwoordigden.

In de jaren vijftig onteigende de CCP landeigenaren, confisqueerde particuliere bedrijven van ondernemers en vermoordde miljoenen mensen die zij “kapitalisten” noemde. Veel van de slachtoffers waren de best opgeleiden en de meest succesvollen in de Chinese samenleving – vaak diegenen die het beste van de Chinese cultuur doorgaven, aan hen doorgegeven via een lange familiegeschiedenis.

Een Chinese landeigenaar wordt geëxecuteerd door een communistische soldaat in Fukang, China. (Publiek domein)

Het Chinese volk heeft een lange traditie van loyaliteit aan familie en echtgenoten. Toen CCP-functionarissen de steden bereikten, scheidden ze van hun vrouwen en trouwden met stadsmeisjes. De Chinezen hebben ook een lange geschiedenis van respect voor en steun aan degenen die in tempels wonen. Maar de CCP dwong monniken te trouwen.

Alle communistische landen hebben hongersnood gekend. Het is een onvermijdelijk gevolg van het communistische systeem. In China heeft de Grote Hongersnood van 1958 tot 1962 naar schatting zo’n 40 miljoen mensen het leven gekost. In duizenden gevallen werden mensen tot waanzin gedreven en wendden zich tot kannibalisme.

Er is één verhaal dat alom bekend is. Een vader en zijn twee kinderen, een jongen en een meisje, waren de enigen die nog in hun boerderij woonden. Op een dag joeg de vader zijn dochter het huis uit. Toen het meisje terugkwam, was haar broer verdwenen. Er dreef een laagje wit schuim in de wok en er was een bot bij het fornuis gegooid. Een paar dagen later deed de vader water in de wok en vroeg toen zijn dochter om langs te komen. Het meisje was zo bang dat ze zich huilend en smekend achter de deur verborg: “Pa, eet me niet op. Ik zal het gras verzorgen en het vuur voor je aanhouden. Als je me opeet, zal niemand voor je werken.”

China heeft een geschiedenis van 5000 jaar beschaving. Gedurende het grootste deel van die tijd was China het voorwerp van afgunst van de omringende landen. De mensen waren beschaafd en leidden een stijlvol leven. Zelfs koningen uit andere landen kozen ervoor om in China te blijven en zelfs te sterven. Het communisme heeft echter hongersnood, armoede en een eindeloze oorlog tegen het Chinese volk gebracht.

De Chinezen hebben een traditie van buitengewoon respect voor ouderen en tonen respect voor hun ouders, grootouders en leraren. “Eén dag mijn leraar, levenslang mijn vader,” zoals het oude gezegde luidt – wie mij één dag onderwijst, is mijn vader voor het leven.

In de jaren zestig, tijdens de Culturele Revolutie, werden tieners echter door communistische functionarissen aangemoedigd om hun ouders en leraren te slaan. Alleen al in Peking werden meer dan duizend leraren door hun leerlingen doodgeslagen. Als jonge man sloeg Bo Xilai – de toekomstige burgemeester van de superstad Chongqing, die later als hoge ambtenaar de Verenigde Staten zou bezoeken – op de borst van zijn vader, waarbij hij verschillende ribben brak. Dit soort daden was ongezien in 5000 jaar Chinese geschiedenis.

De CCP gebruikte tieners om huizen van burgers te doorzoeken en antiquiteiten, kunstwerken en traditionele voorwerpen die zij aantroffen te vernietigen, evenals openbare kunstwerken, tempels, enzovoorts – alles wat mensen aan de traditionele Chinese cultuur kon herinneren.

De Chinese cultuur werd altijd geloofd goddelijk geïnspireerd te zijn. Maar de communistische ideologie is tegen de menselijkheid en tegen de menselijke natuur. Alles wat de traditionele cultuur en principes vertegenwoordigt is een obstakel voor de handhaving van haar ideologie.

Kaderleden van de Communistische Partij hangen een plakkaat om de nek van een Chinese man tijdens de Culturele Revolutie in 1966. De woorden op het bord vermelden de naam van de man en beschuldigen hem ervan lid te zijn van de “zwarte klasse”. (Publiek domein)

Na tieners te hebben gebruikt om traditionele voorwerpen te vernietigen en politieke tegenstanders omver te werpen, stuurde de CCP diezelfde tieners naar het afgelegen platteland om “opgeleid” te worden. Dit voorkwam een potentiële revolutie en de vraag van hen naar werk. Deze jongeren werden geconfronteerd met vele jaren van pijn en hopeloosheid.

De CCP sloot ook universiteiten en stuurde intellectuelen naar het platteland om op het land te werken voor “heropvoeding”. De handen van veel musici gingen kapot door de zware arbeid. Talloze schrijvers, kunstenaars, professoren, ingenieurs, wetenschappers, vooraanstaande deskundigen en culturele elites – de mensen die van oudsher de kennis, vaardigheden en culturele geest van een land in zich dragen – pleegden zelfmoord.

Het ergste is dat de CCP, toen zij aan de macht kwam, religie verbood en deze afdeed als “opium voor het volk”. Zij gebruikt het atheïsme om het geloof van de mensen in God te vernietigen en ontneemt de mensen hun het geloof in morele standaarden.

De ergste religieuze vervolgingscampagne van de CCP is gericht tegen Falun Gong beoefenaars. De omvang en de ernst van de vervolging is ongekend en richt zich tegen 100 miljoen beoefenaars van deze spirituele discipline, alsmede tegen hun gezinnen en vrienden. Falun Gong onderwijst traditionele meditatie – iets wat sinds de oudheid een kernonderdeel van de Chinese traditie vormt – en de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Om de vervolging – die nu haar 23e jaar ingaat – uit te voeren, bevorderde CCP leider Jiang Zemin iedereen die deze vervolging steunde, en dwong hij de mensen zich te verzetten tegen waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Door mensen te promoten die zich verzetten tegen het goede, plaatste de CCP diegenen die het meest in staat waren kwaad te begaan op de topposities in de Chinese samenleving.

Falun Gong beoefenaar Chi Lihua en haar dochter Xu Xinyang houden twee “voor en na de marteling” foto’s vast van Chi’s echtgenoot en Xu’s vader Xu Dawei. Hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenschap voor het beoefenen van Falun Gong in China, toen zijn vrouw zwanger was. Na zijn vrijlating zag zijn 8-jarige dochter hem voor het eerst, maar slechts voor 13 dagen, voordat hij stierf aan de verwondingen die hij opliep tijdens de zware martelingen die hij in de gevangenis onderging. Xu Xinyang is nu 16 jaar oud. (Jennifer Zeng/The Epoch Times)

De gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars – waarbij gezonde individuen worden gedood om hun organen te verkopen voor winst – wordt gesteund en uitgevoerd door het leger, de politie, rechtbanken, ziekenhuizen en het gevangeniswezen. Als gevolg hiervan is het hele land moreel bankroet.

Toen de CCP eenmaal winst begon te maken met het doden van Falun Gong-aanhangers voor hun organen, kon zij niet meer stoppen met haar handel in moord met winstoogmerk. Ze zet deze praktijk voort in de provincie Xinjiang.

De vernietiging van de Chinese tradities, de aantasting van de morele normen en de vervolging van gelovigen zijn de grootste misdaden van de CCP.

De partij heeft in China meer mensen gedood dan het aantal dat in de twee wereldoorlogen samen is omgekomen. Bovenop al het doden heeft zij alles in het werk gesteld om de geest, de cultuur en de waardigheid van het Chinese volk te vernietigen. De CCP is zich er ten volle van bewust dat zij de vijand van het volk is en heeft altijd in een existentiële crisis verkeerd.

Daarom proberen de leiders van de CCP, wanneer zij spreken tijdens jubilea, altijd een krachtige oproep te doen, en te doen alsof zij het Chinese volk vertegenwoordigen. In werkelijkheid heeft de CCP het Chinese volk gegijzeld, uit angst dat het in opstand zal komen en haar omver zal werpen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (01 juli 2021): The Chinese Communist Party Has Destroyed the Best of China

Deze Memorial Day, een nieuwe geboorte van vrijheid

Op Memorial Day worden de soldaten geëerd die hun leven gaven voor de Verenigde Staten.

In de Gettysburg toespraak, misschien wel de grootste reflectie in onze geschiedenis over een dergelijk offer, verwijst Abraham Lincoln naar de gesneuvelde soldaten als hebben ze “de laatste volle maat van toewijding” gegeven.

In de huidige crisis waarin de VS zich bevindt, kunnen we iets leren van de toewijding waarover Lincoln meer dan 150 jaar geleden sprak.

Sprekend nadat de Unie een beslissende slag had gewonnen, begon hij zijn toespraak met te zeggen: “Zevenenveertig jaar geleden brachten onze vaderen op dit continent een nieuwe natie voort, in vrijheid opgevat, en gewijd aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen. Nu zijn we verwikkeld in een grote burgeroorlog, waarin wordt getest of die natie, of welke natie dan ook, die zo is opgebouwd en zo is toegewijd, lang stand kan houden.”

Deze Memorial Day vechten we gelukkig geen burgeroorlog uit, maar we zijn wel verwikkeld in een strijd om de ziel van onze natie.

Gevaarlijke nieuwe ideeën stellen de vraag of wij een natie kunnen blijven “die in vrijheid is verwekt en die toegewijd is aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen”.

Natuurlijk wordt de betekenis van gelijkheid tegenwoordig betwist. Sommigen willen de samenleving in de richting van het socialisme sturen om ervoor te zorgen dat we allemaal precies dezelfde levensomstandigheden hebben.

De Onafhankelijkheidsverklaring, die Lincoln zeer bewonderde, zegt dat we “gelijk geschapen” zijn. We zijn gelijk in die zin dat we allemaal door God gegeven rechten hebben. Deze geven ons het recht om geluk na te streven, maar ze garanderen niemand een bepaald resultaat.

De zogenaamde ‘Kritische Rassentheorie’ schept verdeeldheid in onze natie, omdat zij ons ongelijk wil maken.

Zij leert ons dat sommigen van ons op grond van hun huidskleur racisten en onderdrukkers zijn, terwijl anderen op grond van hun huidskleur moreel superieur zijn.

De voorstanders van de kritische rassentheorie vervangen vaak onze traditionele invulling van vrijheid door dwang.

Individuen in bedrijven en scholen worden onderworpen aan heropvoedings-sessies die doen denken aan China’s Culturele Revolutie, waarin zij hun schuld moeten bekennen. Degenen die dat niet doen, riskeren hun baan te verliezen.

Er heerst een nieuwe geest van intolerantie in ons land, en velen weigeren hun ware overtuigingen te uiten uit angst om te worden gemeden, of erger.

Achter de kritische rassentheorie schuilt het spook van het Marxisme, in nieuwe kleren gestoken. Het probeert de wonden die onze natie draagt door racisme uit het verleden aan te wakkeren in de hoop een ziekte te veroorzaken die fataal is voor onze vrije republiek.

Maar deze herdenkingsdag biedt ons de gelegenheid om een begin te maken met de genezing van onze noodlijdende natie.

Lincoln besloot zijn opmerkingen in Gettysburg met de woorden: “Het is eerder aan ons, de levenden, om ons hier te wijden aan het onvoltooide werk dat zij die hier vochten tot nu toe zo nobel hebben verricht. Het is veeleer aan ons om hier toegewijd te zijn aan de grote taak die voor ons ligt – dat wij nog meer toewijding vinden voor de zaak waarvoor deze geëerde doden hier hun laatste volledige toewijding hebben gegeven – dat wij ons hier vast voornemen dat deze doden niet tevergeefs zullen zijn gestorven – dat deze natie, onder God, een nieuwe geboorte van vrijheid zal kennen, en dat een regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal verdwijnen.”

Op deze herdenkingsdag moeten we diep nadenken over de offers van hen die we eren. Zij stierven in toewijding aan het idee van Amerika, van een vrij land gewijd aan de stelling van gelijkheid.

Laten we ons daarom nu wijden aan een “nieuwe geboorte van vrijheid.” Zo zullen wij, met onze daden, onze gevallen helden op de meest passende wijze eren en de betekenis van hun offer veilig stellen.

Het spreekt vanzelf dat wij, terwijl wij ons inspannen om de beginselen van gelijkheid en vrijheid nieuw leven in te blazen, dit standvastig doen, maar zonder vijanden te willen maken van degenen wier standpunten wij bestrijden.

Aan het einde van de bloedigste oorlog in de geschiedenis van onze natie kon Lincoln in zijn tweede inaugurele rede zeggen: “Met kwaadaardigheid jegens niemand, met naastenliefde jegens allen, met standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien, laten we ons inspannen om het werk af te maken waarmee we bezig zijn en de wonden van de natie te verbinden.”

De kracht van onze republiek ligt in onze “standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien.”

Er zijn revolutionairen die onze vrijheid willen gebruiken om die vrijheid te vernietigen, die de Verenigde Staten kwaad toewensen. Daartegen verzetten we ons met alle macht.

Maar de grote meerderheid van de voorstanders van kritische rassentheorie en andere verderfelijke ideeën zijn zelf het slachtoffer van slecht onderricht. Terwijl we ons onvermurwbaar verzetten tegen hun ideeën, behandelen we hen met liefde. Wij begrijpen dat wanneer slechte ideeën vervangen worden door betere, iedereen een gezonde rol te spelen heeft in het verwezenlijken van de bestemming van onze natie.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (30/05/2021): This Memorial Day, a New Birth of Freedom

Epoch Times gewaardeerd als meest neutraal in vergelijking met NYT, AP, BBC, Bloomberg

De laatste jaren is The Epoch Times snel gegroeid, omdat de vraag naar onze onafhankelijke berichtgeving is toegenomen. We willen u, onze lezers, bedanken dat u dit mogelijk maakt!

Als erkenning voor onze inspanningen om het nieuws eerlijk en zonder verdraaiing te brengen, waren we verheugd toen we onlangs werden gewezen op een Blind Bias Survey uitgevoerd door AllSides in augustus 2020.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door deze gerespecteerde organisatie die mediavooroordelen in de gaten houdt, bleek dat de ondervraagden – 2.000 respondenten uit het hele politieke spectrum – de inhoud van The Epoch Times beoordeelden als het meest ‘op de middelweg’ van alle onderzochte publicaties.

AllSides gaf de respondenten een selectie van voorpaginakoppen en artikelteksten zonder te onthullen van welke media-organisatie deze afkomstig waren.

The Epoch Times werd beoordeeld als meer in het centrum (volgens 64,26 procent van de respondenten) dan The Associated Press (53,08 procent), de BBC (33,29 procent), Bloomberg (14,69 procent), en The New York Times (16,20 procent).

Voor een volledig overzicht van het AllSides-onderzoek en de grafieken, klik hier.

Wij zien in dit onderzoek een erkenning van onze journalistieke integriteit en onze inspanningen om het nieuws objectief, volledig en nauwkeurig te verslaan.

Terwijl sommige media-organisaties lijken te hebben besloten het nieuws te verslaan volgens een agenda, in plaats van het nieuws accuraat te verslaan, streeft The Epoch Times ernaar de traditionele journalistiek te herstellen.

We willen nogmaals van deze gelegenheid gebruik maken om u, onze trouwe lezers, te bedanken voor uw voortdurende steun. We zouden niet kunnen doen wat we doen zonder u!

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (21 mei 2021): Epoch Times Rated Most Neutral Compared to NYT, AP, BBC, Bloomberg

Amerika verenigen door traditie te omarmen en op te staan tegen de CCP

Na een zeer omstreden verkiezing moet onze natie eenheid vinden nu de spanningen groot blijven en de verdeeldheid diep zit.

Wij suggereren dat de Amerikanen eenheid kunnen vinden door zich samen te verzetten tegen een vijand die al tientallen jaren uit is op de vernietiging van onze natie en door de traditie die onze natie heeft helpen vormen en leiden te vernieuwen.

Er staat meer op het spel dan het welzijn van Amerika. De Verenigde Staten zijn de leider van de vrije wereld; de eenheid of verdeeldheid van de Verenigde Staten – en hun welvaart of achteruitgang – is van vitaal belang voor het lot van alle volkeren in de wereld.

De Amerikanen moeten begrijpen dat de Chinese Communistische Partij (CCP) de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten vormt. De CCP heeft systematisch gewerkt aan de ondermijning van de Verenigde Staten – een poging die zij nu bijna heeft voltooid.

De CCP heeft niet alleen de Amerikaanse produktie kapot gemaakt, voor honderden miljarden per jaar aan intellectuele eigendom gestolen en militaire technologie gestolen, maar is ook in elk aspect van ons leven geïnfiltreerd. De strategie van de CCP is de samenleving te verdelen door aan te zetten tot haat. Dit is dezelfde strategie die zij gebruikte om de macht in China te grijpen, door de ene groep tegen de andere op te zetten. Zo hebben aan de CCP gelieerde groepen de afgelopen zomer de rellen in onze grote steden helpen aanwakkeren.

Met de promotie van Huawei’s 5G-diensten probeert de CCP binnen te dringen in onze telecommunicatie, die het zenuwstelsel van ons land is. De CCP heeft met BeiDou, het GPS (Global Positioning System) systeem van het Chinese regime, en met haar vermogen om satellieten uit te schakelen, het vermogen ontwikkeld om ons leger te verblinden. Door de recent opgevoerde druk op Australië tracht de CCP de alliantie breken die een aantal Westerse landen hebben opgericht om de invloed van de partij tegen te gaan.

Met het “Belt and Road”-initiatief, waarbij vele landen zich hebben aangesloten, tracht de CCP een economische en militaire basis op te bouwen om de invloed van de Verenigde Staten in de vrije wereld tegen te gaan. Het communistische regime is nooit opgehouden de Verenigde Staten als zijn grootste vijand te beschouwen.

In feite erkent de Amerikaanse publieke opinie het belang van tegenmaatregelen tegen China.

Een belangrijke reden waarom mensen in 2020 voor Trump hebben gestemd, is dat zij geloofden dat hij zich tegen China verzette en Amerika verdedigde. Een grote reden waarom mensen op Biden stemden, is dat ze geloofden dat Biden het CCP-virus beter onder controle kon houden.

Er is een consensus in het Congres om de CCP tegen te gaan. Als president Joe Biden zich aan de anticommunistische lijn kan houden, kan hij het land beschermen met een beleid dat rechts en links samenbrengt.

Demoralisatie

Helaas wordt het vermogen van de Verenigde Staten om een krachtig anticommunistisch beleid te voeren, belemmerd door de manieren waarop de CCP onze cultuur heeft beïnvloed. De communisten hebben getracht het Westen te verzwakken door moraliteit, traditie, gezin en geloof in God te verzwakken.

Vijfendertig jaar geleden had KGB-deserteur Yuri Bezmenov al gewaarschuwd voor de pogingen van de Sovjet-Unie om Amerika te ondermijnen.

“De ideologie van het Marxisme-leninisme wordt in de zachte hoofden van minstens drie generaties Amerikaanse studenten gepompt, zonder te worden uitgedaagd of zonder tegenwind te krijgen van de basiswaarden van het Amerikanisme en het Amerikaans patriottisme,” zei Bezmenov in een interview uit 1985. “Het demoralisatieproces in de Verenigde Staten is in principe al voltooid. … Het meeste wordt gedaan door Amerikanen tegen Amerikanen dankzij een gebrek aan morele normen.”

We zien nu de resultaten van dit decennialange demoralisatieproces. Het is overal om ons heen, in onze scholen, in de nieuwsmedia, in films en muziek, en zelfs in de reclame die we zien.

Bezmenov waarschuwde: “Een persoon die gedemoraliseerd is, is niet in staat om ware informatie te beoordelen. De feiten zeggen hem niets. Zelfs als ik hem overlaad met informatie, met authentieke bewijzen, met documenten, met foto’s – zelfs als ik hem met geweld meeneem naar de Sovjet-Unie en hem [een] concentratiekamp laat zien – zal hij weigeren het te geloven totdat hij een schop onder zijn dikke kont zal krijgen. Wanneer de militaire laars hem verplettert, dan zal hij het begrijpen, maar niet eerder. Dat is de tragedie van de situatie van demoralisatie.”

Traditie

Gelukkig heeft Amerika middelen beschikbaar om ons te helpen aan deze tragedie te ontsnappen.

De Amerikaanse traditie levert de morele en politieke beginselen van de natie, haar helden en de verhalen die aan de Amerikanen uitleggen wie zij zijn. Dit brengt Amerikanen samen in een gemeenschappelijk doel dat hen verheft en richting geeft.

Tijdens de rellen van afgelopen zomer van BLM en Antifa hadden deze radicale groepen het rechtstreeks gemunt op de traditie van Amerika. In twee maanden tijd werden zo’n 188 standbeelden vernield, waaronder die van onze Founding Fathers George Washington en Thomas Jefferson, en van Jezus Christus en de Maagd Maria.

In pogingen zoals het 1619 Project van de New York Times kan men een poging zien om onze traditie te delegitimeren en om het hele Amerikaanse verhaal te her-framen als zou het helemaal draaien ronnd de zonde van de slavernij. Dit is een typische communistische strategie. Dergelijke goed geplande, goed uitgevoerde acties om de traditie van een land te vernietigen zijn al eerder herhaald in alle communistische regimes.

Het wissen van de herinnering aan onze geschiedenis en het in de vuilnisbak gooien van onze helden en de grote symbolen van ons nationale leven, zorgt ervoor dat mensen de richting kwijtraken. Een natie verliest haar leidende geest. Dat is het begin van de duidelijke neergang van een land.

Op de ene kant van onze munt staat de slogan “In God We Trust.” Op de andere kant, “E Pluribus Unum,” Latijn voor “Uit velen, één.” De twee zijn verwant.

Amerika is gesticht door mensen die de mogelijkheid zochten om God vrij te aanbidden.

Onze natie, vertrouwend op God, is gezegend. Wij zijn een baken van vrijheid geweest voor de wereld, hebben een ongekende welvaart gekend en hebben bijgedragen tot de verspreiding van welvaart over de hele wereld.

In onze Onafhankelijkheidsverklaring verklaren wij dat onze rechten een geschenk van God zijn.

Wij erkennen dat onze vrijheden, en de beperkingen op die vrijheden, afkomstig zijn van een bron boven ons. Die gemeenschappelijke bron, en de rechten en plichten die zij verleent, geeft ons een basis voor principiële eenheid.

Onze traditie in het koesteren van gezinnen, het onderwijzen van moraliteit en het eren van patriottisme, verwoordt die eenheid verder.

Onder aanval van het communisme, staat onze natie op een kruispunt. Ieder individu, van alle rangen en standen, inclusief die in de regering, Big Tech, de media, en bedrijven, moet de juiste keuze maken.

De oplossing voor deze crisis is duidelijk: Onze natie moet de levende traditie, die ons onze vrijheid en onze eenheid geeft, nieuw leven inblazen, en die hernieuwde kracht gebruiken om het communisme resoluut te verslaan.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2021): Uniting America by Embracing Tradition and Standing Up to the CCP

Een tijd om te kiezen: een test voor onze ziel

De politieke crisis waar de Verenigde Staten op dit moment voor staan, brengt een strijd om de ziel van ons land aan het licht. Hoe belangrijk deze recente verkiezingen ook zijn, de inzet overstijgt specifieke politieke regelingen en heeft betrekking op fundamentele kwesties, ten aanzien waarvan ieder van ons een keuze moet maken en een standpunt moet innemen.

Een bijzonderheid van onze huidige situatie is het volgende: Terwijl iedere Amerikaan diepgaand bekend is met de pandemie en het effect ervan op ons leven, is dit niet het geval voor het kiezersbedrog, ondanks het overweldigende bewijsmateriaal.

Sommige Amerikanen zijn niet op de hoogte van deze feiten omdat zij verkeerd zijn voorgelicht door media die opzettelijk informatie achterhouden. De reden hiervoor kan u verbazen.

Er is in stilte een kracht aan het werk geweest in ons land, die geleidelijk de ideologische controle heeft overgenomen van de meeste van onze instellingen, bedrijven en media en zelfs onze cultuur.

Deze kracht is Marxisme en communisme. Voor degenen die dit verhaal hebben gevolgd, is er geen verrassing. Voor hen die er nog nooit van gehoord hebben, klinkt het misschien vergezocht en ongeloofwaardig.

Het is niet dat we niet op de hoogte waren. Het was het doel van de Sovjet Unie om te infiltreren in onze politieke partijen, media en academische wereld, in een poging om Amerika van binnenuit te ondermijnen. Dit proces is nu bijna voltooid.

Deze decennialange communistische ondermijning van onze natie kwam tot een hoogtepunt in de verkiezingen van 2020.

Terwijl vroeger onze grote politieke partijen niet veel verschilden op een fundamenteel niveau, werd geleidelijk één van de partijen ondermijnd door communistische groeperingen.

Tijdens eerdere verkiezingen zwaaiden beide partijen met de Amerikaanse vlag en zongen ze het volkslied, maar nu gelooft één partij dat Amerika een fundamenteel gebrekkige natie is.

In de zomer zaten Marxistische groepen zoals Black Lives Matter (BLM), dat werd opgericht door zelfverklaarde Marxisten die oprechte bezorgdheid over racisme hebben gekaapt voor politieke doeleinden en de extreem-linkse Antifa-groepering achter rellen en geweld. Deze groepen hebben directe banden met communistische groeperingen die dan weer gelinkt zijn aan de Chinese Communistische Partij (CCP).

Onder de standbeelden die tijdens deze rellen werden neergehaald waren die van Thomas Jefferson, George Washington, Francis Scott Key, St. Junipero Serra en zelfs Jezus.

Voor degenen die aan het communisme ontsnapten, voelde de aanval op het erfgoed van onze natie niet anders aan dan de Culturele Revolutie die in de jaren zestig in communistisch China plaatsvond. Waar het communisme ook heengaat, het richt zich op de geschiedenis, principes en overtuigingen van een land in een poging om controle af te dwingen.

Tijdens de Culturele Revolutie vielen de media de toenmalige Chinese leider Liu Shaoqi meedogenloos aan. Liu werd afgezet en stierf een miserabele dood.

De jonge Rode Gardisten vernietigden alle antiquiteiten en culturele relikwieën die ze konden vinden. Ze sloegen iedereen die kennis had van de traditionele cultuur en ze haalden tempels neer en vernielden standbeelden.

Precies dezelfde communistische ideologie drijft de huidige BLM en Antifa bewegingen in de Verenigde Staten. Zij proberen onze traditionele moraal en de traditionele structuur van de samenleving te vernietigen. Alles wat mensen aan traditie herinnert, onthult daarentegen hoezeer het communisme tegen de samenleving en tegen de menselijkheid is.

Het communisme is niet alleen een slecht economisch model; het is een kwaadaardig systeem dat verantwoordelijk is voor de moord op meer dan 100 miljoen onschuldige mensen in de afgelopen 100 jaar. Het heeft beschavingen en de goede tradities en het culturele erfgoed van vele landen vernietigd. En het heeft overal waar het komt haat gezaaid onder de mensen.

Subversie van de Chinese Communistische Partij

De CCP ziet de vrije wereld – en vooral de Verenigde Staten – als een dodelijke bedreiging voor haar dictatoriale heerschappij. Zij zal alles in het werk stellen om Amerika te verslaan en te vernietigen.

In de afgelopen twee decennia heeft het verval van de morele normen in ons eigen land het voor communistisch China mogelijk gemaakt om van ons systeem te profiteren.

Het heeft systematisch onze belangrijkste elites in de regering, media, academische wereld en zakenwereld omgekocht en gechanteerd. De “honingval” waar Rep. Eric Swalwell (D-Calif.) in lijkt te zijn gelopen is slechts het topje van de ijsberg.

Met behulp van vrouwen en geld heeft de CCP veel elites onder haar controle kunnen brengen. Het heeft ook invloed gekocht op Wall Street. De elite van Wall Street – verantwoordelijk voor het onder druk zetten van bedrijven om naar China te verhuizen – heeft het meest geprofiteerd van de verschuiving van Amerika’s productiecapaciteit naar China. Ondertussen heeft het geld van Wall Street de belangrijke bedrijven in China gesteund, inclusief China’s militaire ontwikkeling.

Zoals de Chinese professor Di Dongsheng, universitair hoofddirecteur van de School voor Internationale Studies aan de Renmin Universiteit van China in Beijing, onlangs onthulde, heeft de CCP haar “goede vrienden” in Wall Street gebruikt om de Verenigde Staten politiek en financieel decennia lang te manipuleren.

De CCP heeft Amerika tot in detail bestudeerd. Zij heeft ieder congreslid, senator en gouverneur geanalyseerd en zelfs iedere lobbyist, en zij heeft precies uitgezocht hoe ons systeem werkt en hoe zij de belangrijkste mensen in ons land kan corrumperen. Dit is de reden waarom de CCP zo diep betrokken kon zijn bij de verkiezingen van 2020, terwijl ze tegelijkertijd grotendeels onzichtbaar bleef.

De VS opnieuw maken

Deze corruptie en manipulatie zijn bedoeld om de Verenigde Staten, en vervolgens de wereld, opnieuw te ordenen volgens de principes van de CCP.
De CCP onderwijst strijd, materialisme en atheïsme.

Strijd houdt in dat men vecht om zijn zin te krijgen. De strijd kan fysiek of psychologisch zijn. In ieder geval worden wet en waarheid terzijde geschoven omwille van de macht.

Materialisme houdt in dat we onszelf van onderaf begrijpen. De mensheid wordt beschreven als een verzameling begeerten zoals honger, angst en lust. Hogere zaken, zoals geweten of spiritualiteit, worden niet erkend.

Atheïsme houdt in dat het bestaan van God wordt ontkend. Door die ontkenning verliest de mensheid de moraal en de ware onafhankelijkheid die met het geloof gepaard gaan.

De CCP heeft een regime van censuur, propaganda en sociale controle ontwikkeld dat haar in staat stelt de meest volmaakte tirannie in te voeren die de geschiedenis heeft gekend.

Mocht de CCP haar verovering van de Verenigde Staten voltooien, dan zullen de vormen van die tirannie in de Verenigde Staten worden ingevoerd en zullen de Amerikanen leren leven, voelen en denken volgens de CCP-beginselen. De Verenigde Staten en de wereld zullen een schijnbaar eindeloze nacht ingaan waarin het licht van zingeving en waarheid zal zijn gedoofd.

Een keuze

Dat moment is nog niet aangebroken. Alle Amerikanen hebben hun lot in handen. En door hun eigen lot te bepalen, kunnen ze de toekomst van ons land helpen bepalen.

De fundamentele basis van elke natie is haar moraliteit.

Terwijl de CCP decennia lang heeft getracht onze moraal te corrumperen, kunnen individuele Amerikanen ervoor kiezen de verlokkingen van het communisme te verwerpen ten gunste van de traditionele moraal.

Amerikanen kunnen kiezen voor eerlijkheid in plaats van fraude; persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van socialisme; waarheid en vrij nieuws in plaats van propaganda en censuur; en geloof in plaats van atheïsme.

Dit is het pad naar veiligheid.

Nu we geconfronteerd worden met onzekere verkiezingen en de heropleving van het CCP-virus, is het belangrijker dan ooit dat we ons aan de kant van de rechtvaardigheid scharen. In zowel Westerse als Oosterse oude culturen hadden plagen redenen voor hun verschijning en mensen met eerlijkheid en een rechtschapen geest konden overleven.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (4 januari 2021): A Time for Choosing: A Test for Our Souls

Op de Dag van de Mensenrechten sanctioneert de Amerikaanse regering een vervolger van Falun Gong

Op deze Dag van de Mensenrechten publiceerde minister van Buitenlandse Zaken Pompeo een verklaring waarin hij de openbare aanwijzing aankondigde van 17 buitenlandse functionarissen die betrokken zijn geweest bij grove schendingen van de mensenrechten. De korte verklaring bevatte drie namen. Een van hen was Huang Yuanxiong, hoofd van het Xiamen Public Security Bureau Wucun Politie Station in China, die werd bestraft “voor zijn betrokkenheid bij grove schendingen van de mensenrechten … geassocieerd met bijzonder ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid van Falun Gong beoefenaars.”

Wij juichen deze actie toe. Het had al veel eerder moeten gebeuren en betekent een scherpe breuk met eerdere pogingen van westerse regeringen om het Chinese regime te sussen.

Hoewel naar schatting 100 miljoen Falun Gong beoefenaars in China al 21 jaar worden vervolgd, hebben westerse regeringen de neiging deze kwestie niet ter sprake te brengen.

Voor het Chinese regime is de schending van de mensenrechten van Falun Gong-aanhangers altijd het meest gevoelige onderwerp geweest. Functionarissen van de Chinese Communistische Partij (CCP) vertelden Westerse regeringen dat zij de kwestie van de mensenrechten en de Falun Gong onder vier ogen konden bespreken, maar niet in het openbaar. Maar zelfs in een privé-dialoog, zodra een Westerse ambtenaar over Falun Gong sprak, zouden de CCP-functionarissen opstaan en vertrekken. Dat is de reden waarom veel Westerse functionarissen nooit openlijk over Falun Gong hebben gesproken, ondanks het feit dat zij zeggen de mensenrechten te steunen.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, D.C. op 24 nov. 2020. (SAUL LOEB/POOL/AFP via Getty Images)

Als een land de mensenrechten bespreekt zonder de Falun Gong te noemen, wijst dat voor de CCP op angst om Peking te beledigen of op een gebrek aan ernst. Het staat gelijk aan een politieke show en de CCP weet dan dat ze gewonnen heeft.

In een brief die in de nacht van 25 april 1999 onder de leden van het Politbureau werd verspreid, zette toenmalig leider van de CCP Jiang Zemin uiteen waarom hij vond dat de Falun Gong moest worden uitgeroeid. Hij klaagde erover dat Falun Gong op dat moment “veel volgelingen had onder de Communistische Partijleden, [partij- of staats]functionarissen, geleerden, soldaten, alsook arbeiders en boeren”.

Hij vreesde het aantal beoefenaars, hun aanwezigheid in alle geledingen van de Chinese samenleving – ook binnen de CCP – en in het hele land.

Jiang vreesde ook dat de beginselen van Falun Gong aantrekkelijker zouden zijn voor het Chinese volk dan de ideologie van de CCP, die gebaseerd is op “marxisme, materialisme en atheïsme”.

Falun Gong leert mensen leven volgens de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid en onderwijst hen in het beoefenen van vijf meditatieve oefeningen.

Mensen beoefenen de oefeningen van Falun Dafa in een park in Sydney, Australië, op 26 juni 2017. (EMMA MORLEY)

Jiang begon zijn vervolging van Falun Gong op 20 juli 1999. Met 100 miljoen beoefenaars van Falun Gong, van wie elk familieleden, vrienden en collega’s heeft, richtte deze campagne zich in feite tegen het hele volk van China.

Het hele gewicht van de staat werd ingezet tegen Falun Gong-aanhangers, die onder meer hun baan, school en huisvesting kwijtraakten. Zij werden met miljoenen tegelijk gearresteerd en blootgesteld aan hersenspoeling en foltering om hen te dwingen hun geloof op te geven.

Na een onderzoek concludeerde het onafhankelijke China Tribunaal dat “gedwongen orgaanoogst al jaren op grote schaal in heel China plaatsvindt en dat Falun Gong beoefenaars een – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanaanvoer zijn geweest”.

Onderzoekers hebben deze orgaanoogst bestempeld als een “koude genocide“.

Op de website Minghui.org hebben beoefenaars deze vervolging 21 jaar lang geval per geval gedetailleerd gedocumenteerd. De hele wereld heeft toegang tot deze informatie. Beoefenaars van Falun Gong hebben onvermoeibaar bijeenkomsten georganiseerd, regeringskantoren bezocht en getuigenissen afgelegd.

Politie in burger houdt een Falun Gong demonstrant aan op het Tiananmen Plein terwijl een menigte toekijkt in Peking op deze foto van 1 oktober 2000. (AP Foto/Chien-min Chung)

Het Amerikaanse Congres heeft gereageerd met verschillende resoluties en veel individuele officials hebben hun steun betuigd. Maar de Amerikaanse regering heeft in het verleden geen duidelijk standpunt ingenomen.

De regering-Trump heeft echter anders gehandeld. Trump ontmoette overlevenden van religieuze vervolging in China, waaronder een Falun Gong beoefenaar, in het Witte Huis op 17 juli 2019.

Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de vervolging van Falun Gong expliciet veroordeeld en ambassadeur voor godsdienstvrijheid Sam Brownback heeft gedwongen orgaanoogst veroordeeld.

Met de sanctionering van Huang heeft de regering Trump weer een belangrijke stap voorwaarts gezet.

Door zich te verzetten tegen de CCP en haar vervolging van de Falun Gong te veroordelen, tonen de Verenigde Staten kracht en geven zij de wereld hoop.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (10 december 2020): On Human Rights Day, US Government Sanctions Persecutor of Falun Gong

Waarheidszoekende Amerikanen hebben het morele overwicht

Wanneer communisten zoals Mao Zedong, Fidel Castro of Vladimir Lenin regeringen omver wierpen om totalitaire controle op te leggen, waren ze altijd in de minderheid.

Tegenwoordig doet in de Verenigde Staten, in naam van de “vooruitgang”, een radicaal linkse minderheid een poging om grotendeels onze academische wereld te controleren, hoe we online communiceren, hoe het meeste nieuws dat we op televisie zien en in kranten lezen wordt gerapporteerd en zelfs hoe we worden geregeerd. Veel hiervan is te danken aan de invloed van de Chinese Communistische Partij achter de schermen.

Deze radicaal-linkse minderheid probeert te laten uitschijnen dat haar wereldbeeld dominant is en dat andere stemmen of ideeën niet geldig zijn.

Zij valt graag vriendelijke Amerikanen aan die in traditie en God geloven en geeft hen het gevoel dat zij in de minderheid zijn.

De werkelijkheid is dat waarheidszoekende Amerikanen die hun tradities waarderen niet alleen in de meerderheid zijn, maar ook moreel het overwicht hebben. Zij nemen hun toevlucht niet tot geweld, maar zoeken eerder naar feiten in hun streven naar gerechtigheid.

We zien dit nu gebeuren, waar deze Amerikanen, te midden van geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog, een eerlijk proces nastreven en feiten en de waarheid aan het licht willen brengen.

Dit zijn mensen die de wet van het land, de grondwet en de door God gegeven natuurwet respecteren. Zij zijn bereid hun eigen belangen opzij te zetten omwille van de waarheid.

Dit zijn mensen die tirannie in al zijn vormen verwerpen en die houden van hun land en de principes en waarden die het vertegenwoordigt.

Dit zijn mensen die hun erfgoed en tradities koesteren.

Toch worden deze mensen, ondanks het feit dat zij in de meerderheid zijn, gemarginaliseerd en als achterlijk afgeschilderd door degenen die hun stemmen tot zwijgen willen brengen in naam van de vooruitgang.

Wat is het verschil met de campagnes die de communisten in China voerden tegen degenen die zij “rechts”, “kapitalisten”, “landeigenaren” of “traditionalisten” noemden? Vraag het maar aan de oprichters van deze krant, die de communistische onderdrukking in China hebben meegemaakt.

Vandaag de dag wordt in Amerika, in naam van de vooruitgang, de waarheid verdraaid en geweld en bedreigingen worden gebruikt om te intimideren.

Dat waren de bedreigingen die Emily Murphy, administrateur van de U.S. General Services Administration, ontving terwijl haar bureau wachtte op de resultaten van de verkiezingen.

In een openbare brief schreef ze dat ze “online, per telefoon en per post bedreigingen had ontvangen gericht tegen mijn veiligheid, mijn familie, mijn personeel en zelfs mijn huisdieren in een poging om mij te dwingen deze beslissing voortijdig te nemen”.

Op dezelfde manier hebben gemaskerde Antifa-extremisten en andere communistische sympathisanten geweld en intimidatie gebruikt om degenen tegen wie zij zijn, het zwijgen op te leggen.

Toen honderdduizenden aanhangers van president Donald Trump op 14 november in Washington bijeenkwamen voor een vreedzaam protest waarin werd opgeroepen tot verkiezingsintegriteit, werden sommigen aangevallen door in het zwart geklede Antifa-leden toen ze na afloop van de bijeenkomst alleen over straat liepen.

In de zomer, toen menigten de monumenten van onze natie afbraken en hun toevlucht namen tot andere vormen van geweld en plundering, merkten velen die in communistisch China zijn opgegroeid op dat het hen aan de Culturele Revolutie deed denken.

De realiteit is dat zij die waarheid en goedheid nastreven en die de tradities en principes van hun natie koesteren, in feite degenen zijn die het morele overwicht hebben.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (26 november 2020): Truth-Seeking Americans Have the Moral High Ground

Amerika’s kritieke punt in de tijd

Sinds de oprichting tot op heden zijn de Verenigde Staten van Amerika een baken van licht geweest, met godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zoals men die in andere delen van de wereld niet heeft gekend.

Wat velen zich echter niet hebben gerealiseerd, is dat deze grote natie in de afgelopen decennia langzaam is geïnfiltreerd door het communistische spook.

Te midden van geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog en onregelmatigheden bij de verkiezingen, staat Amerika nu op het punt in de communistische afgrond te vallen.

Het communistische spook heeft geleid tot de regimes in de Sovjet-Unie, Cuba, Noord-Korea en China. Haar ideologie van totalitarisme streeft naar controle over, in plaats van de bloei van, de mensheid.

De geleidelijke overname van het Westen vond plaats op klaarlichte dag. Zoals de Franse dichter Charles Baudelaire in 1864 schreef, is de “grootste truc van de duivel” u ervan te overtuigen dat hij niet bestaat.

Tijdens de Koude Oorlog was de wereld verdeeld tussen twee militaire en politieke kampen. Maar hoewel hun sociale systemen lijnrecht tegenover elkaar leken te staan, vond aan beide zijden hetzelfde proces plaats, in verschillende vormen.

Veel revisionistische communisten, socialisten, Fabianisten, liberalen en progressieven in westerse stijl verwierpen openlijk het Sovjet- en Chinese model, terwijl hun inspanningen de samenleving op het pad brachten naar een sociale structuur die niet verschilde van die van de Sovjet-Unie en China. Voor een groot deel van de Westerse wereld is het zo gegaan.

Het Westen was opgelucht bij de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de val van de Sovjet-Unie slechts een paar jaar later.

Het spook van het communisme is echter nooit gestorven.

Het bleef gedijen in China, ‘s werelds dichtstbevolkte natie. En hoewel de Koude Oorlog eindigde, heeft de internationale communistische beweging haar pogingen om haar wereldwijde doel van communistische overheersing te bereiken nooit gestaakt.

Terwijl communistische regimes zijn doorgegaan met hun rigide dictaturen, is de partijpolitiek in vrije samenlevingen op een punt van crisis gekomen. Het communisme heeft gebruik gemaakt van de mazen in de juridische en politieke stelsels van democratische naties door de grote politieke partijen te manipuleren.

Deze tientallen jaren durende poging is nu bijna geslaagd.

Socialisme

Het socialisme heeft altijd deel uitgemaakt van het marxisme en de internationale communistische beweging. Zoals Vladimir Lenin verklaarde: “Het doel van het socialisme is het communisme.” In democratische staten vreet het socialisme langzaam aan de vrijheden van de mensen door middel van wetgeving.

In het Westen duurt het proces om een socialistisch systeem te vestigen tientallen jaren of generaties, waardoor de mensen geleidelijk afgestompt raken, er zich niet ten volle bewust van zijn en langzaam gewend raken aan het socialisme. Het eindspel van socialistische bewegingen die geleidelijk en met “legale” middelen worden ingevoerd is niet anders dan dat van hun gewelddadige tegenhangers.

Socialisme ondergaat onvermijdelijk een overgang naar communisme, waarbij mensen voortdurend verder van hun rechten worden beroofd totdat er een tiranniek, autoritair regime overblijft.

Het socialisme gebruikt het idee van het garanderen van gelijkheid van uitkomst door middel van wetgeving, maar dit schijnbaar nobele doel gaat in tegen de natuur. Onder normale omstandigheden verschillen mensen van nature in hun geloofsovertuiging, morele normen, culturele geletterdheid, opleidingsachtergrond, intelligentie, standvastigheid, ijver, verantwoordelijkheidsgevoel, agressiviteit, innovatie, ondernemerschap en nog veel meer.

In werkelijkheid leidt het socialistische streven naar gelijkheid tot een verlaging van de moraal en ontneemt het mensen de vrijheid om zich naar het goede te richten.

Het socialisme gebruikt “politieke correctheid” om het fundamentele morele onderscheidingsvermogen aan te tasten en iedereen kunstmatig te dwingen hetzelfde te zijn. Dit is gepaard gegaan met de legalisatie en normalisatie van allerlei anti-theïstische en godslasterlijke taal, seksuele perversies, demonische kunst, pornografie, gokken en drugsgebruik.

Het resultaat is een soort omgekeerde discriminatie tegen hen die in God geloven en streven naar morele verheffing, met als doel hen te marginaliseren en uiteindelijk uit de weg te ruimen.

Linkse en andere verderfelijke agenda’s hebben zoveel invloed kunnen verwerven in Westerse landen, grotendeels dankzij de hulp van de massamedia. In landen met communistische regimes zijn alle media onderworpen aan staatscensuur, als ze al niet rechtstreeks door de communistische partij worden gecontroleerd. Elders zijn de media onder de invloed gebracht van financiële en partijdige vooringenomenheid. Eerlijke berichtgeving en discussie worden bedolven onder een lawine van sensatiezucht, berichten over politieke correcheid en regelrecht nepnieuws.

Overal ter wereld hebben socialistische en communistische bewegingen geprofiteerd van de economische onrust en de pandemie om invloedrijke posities te veroveren, met het uiteindelijke doel om de bestaande sociale orde omver te werpen.

We zien nu hetzelfde gebeuren in Amerika.

De Verenigde Staten zijn ver mee gegaan met de socialistische ideologie. De reguliere media propageren de ideeën van gelijkheid en volgen de aanvallen van de Chinese Communistische Partij (CCP) op Amerika. Onze jongere generaties zijn het socialisme gunstig gezind en behoren tot de meest fervente deelnemers aan protesten en rellen die gericht zijn op de vernietiging van ons cultureel erfgoed.

Intussen is de samenleving in het algemeen het idee gaan steunen dat de overheid moet zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs en misschien uiteindelijk de kosten van levensonderhoud. Bewust en onbewust ruilen we geleidelijk onze vrijheden in voor een systeem dat mensen controleert.

Socialisme en communisme eisen volledig zeggenschap over alle eigendommen en mensen. Het socialisme eist dat mensen hun geloof in God opgeven en in plaats daarvan de staat als God aannemen.

De Verenigde Staten, de plaats die is opgericht op basis van een fundamenteel geloof in vrijheid, is een land geworden waar vrijheid wordt verraden. Dit is nu tot een hoogtepunt gekomen met de verkiezingen van 2020 en de geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog.

De natie die hier het meest bij gebaat is, is China, waar de CCP al meer dan 70 jaar meedogenloos regeert, met de onnatuurlijke dood van ten minste 65 miljoen mensen tot gevolg.

Voor communistisch China hebben de Verenigde Staten altijd in de weg gestaan van het communistische streefdoel van wereldwijde controle. Het doel van het communistische regime is altijd geweest om de Verenigde Staten omver te werpen en de dominante macht in de wereld te worden.

Tientallen jaren heeft de CCP naar dit doel toegewerkt en ze is nu dicht bij het bereiken van dit doel.

Haar ondermijningsmethoden zijn geraffineerd en gaan ver. FBI-directeur Christopher Wray zei in juli dat het agentschap bijna 2.500 lopende contraspionageonderzoeken in verband met China heeft en dat het agentschap ongeveer elke 10 uur een nieuw onderzoek opent.

De opkomst van China werd echter een halt toegeroepen en zelfs omgebogen onder de regering-Trump, die de dodelijke bedreiging van de CCP voor de Verenigde Staten erkende. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo omschreef de CCP als de “centrale dreiging van onze tijd”. Een landelijke inspanning is ondernomen om de Verenigde Staten te ontdoen van de invloed van de CCP, alsmede om de agressie van de partij overzee tegen te gaan.

Het behoeft geen betoog dat het Chinese communistische regime veel te winnen heeft bij het einde van het presidentschap van Trump.

Een strijd tussen goed en kwaad

Het communisme leert de mensen het geloof in God te vervangen door atheïsme en materialisme.

Als gevolg daarvan zijn in de wereld van vandaag de criteria voor het onderscheiden van goed en kwaad omgedraaid. Rechtvaardigheid wordt verdraaid tot slechtheid en ondeugd tot medelijden.

Aan het begin van de 20e eeuw begon het atheïstische en anti-traditionele gedachtegoed geleidelijk door te sijpelen in de leerprogramma’s van scholen, gefaciliteerd door linkse pedagogische deskundigen die in de academische wereld waren geïnfiltreerd en het onderwijsbeleid in hun greep hielden.

Het publiek wordt doordrongen van een modern bewustzijn en gemobiliseerd om de minderheid van mensen die hardnekkig vasthouden aan traditie, te overstemmen. Intellectuelen uiten zware kritiek op volksculturen over de hele wereld en voeden bekrompen vooroordelen bij hun onwetende publiek. De begrippen “kritisch” en “creatief” denken worden misbruikt om de jongere generatie tegen het gezag op te zetten en hen te verhinderen de kennis en wijsheid van de traditionele cultuur in zich op te nemen.

In communistische landen werd, nadat de dragers van de traditionele cultuur waren afgeslacht, het grootste deel van de bevolking geïndoctrineerd om deel te nemen aan de revolutie. Nadat de CCP de macht had gegrepen, duurde het 25 jaar om een generatie van “wolvenwelpen” op te voeden, een Chinese term voor degenen die onder het communisme opgroeiden en werden geïndoctrineerd om klassevijanden te haten en te doden. Ze werden aangemoedigd om zonder onderscheid te vechten, te slaan, te roven en te branden.

Kaderleden van de Communistische Partij hangen een plakkaat om de nek van een Chinees tijdens de Culturele Revolutie in 1966. De woorden op het bord vermelden de naam van de man en beschuldigen hem ervan lid te zijn van de “zwarte klasse”. (Publiek domein)

De CCP cultiveert actief moordzuchtige sentimenten. Tijdens de Culturele Revolutie sloegen tienermeisjes hun leraren dood als onderdeel van Mao’s ideologische kruistocht.

In het Westen grijpen communistische partijen trots terug op de ervaringen van de Franse Revolutie en de Commune van Parijs. Elke revolutie en opstand werd ingeleid door menigten die geen scrupules, geen schaamte en geen mededogen kenden.

Communisme is een gesel voor de mensheid. Haar doel is de vernietiging van de mensheid, en haar arrangementen zijn nauwgezet en specifiek.

De menselijke beschaving daarentegen werd door het goddelijke aan de mensheid overgedragen. Als de mens zijn cultuur en traditie vernietigt en als de moraal van de samenleving instort, dan zal hij het goddelijke niet begrijpen.

We kunnen de poging van het communistische spook tot vernietiging doorbreken door zijn invloed actief af te wijzen en in plaats daarvan het goddelijke te volgen, onze tradities te herstellen en de moraal te verheffen.

Dit is een tijdperk van zowel wanhoop als hoop.

Dit artikel is gedeeltelijk geschreven op basis van de speciale redactionele serie “Hoe het spook van het communisme onze wereld regeert.” Om de serie te lezen, klik hier.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2020): America’s Critical Point in Time

Nasleep van de verkiezingen onthult strijd tussen vrijheid en communisme

Toen de stichters van onze krant een communistisch regime ontvluchtten om naar Amerika te komen, hadden ze nooit verwacht dat deze grote natie op een dag het brandpunt zou worden van de strijd tussen communisme en vrijheid.

Veel Amerikanen denken dat communisme een abstract concept is, iets dat alleen verre naties treft, zonder zich te realiseren dat het al bij ons voor de deur staat.

Het communisme heeft zich in Amerika verspreid onder namen als socialisme, progressivisme, liberalisme, neo-marxisme, enz. in een langzaam proces van tientallen jaren systematische ondermijning door eerst de Sovjet-Unie en nu de Chinese Communistische Partij (CCP).

Deze cumulatieve strijd om de toekomst van Amerika – en daarmee die van de rest van de wereld – komt nu tot een hoogtepunt in de presidentsverkiezingen in de V.S.

Dit is een conflict dat partijgeest en partijlidmaatschap overstijgt.

Het geloof in God is altijd fundamenteel geweest voor Amerika. De eerste kolonisten vluchtten hierheen zodat ze hun geloof vrij konden belijden. Deze natie is gesticht op het geloof dat wij allen door God gelijk zijn geschapen en door de Schepper begiftigd zijn met onze rechten. Het motto van de V.S. is “In God we trust.”

Het geloof in God en de beginselen die van dat geloof zijn afgeleid, zijn de fundamentele redenen waarom de Verenigde Staten vrijheid, democratie en welvaart kunnen genieten en waarom de Verenigde Staten de natie is geworden die het vandaag is.

In deze grote traditie is stemmen een heilige plicht waarbij elke burger verantwoordelijkheid kan nemen voor wie regeert. Dit jaar heeft een recordaantal Amerikanen gestemd om hun volgende leider te kiezen.

Sindsdien hebben we geleerd dat dit proces is ondermijnd. Er zijn talrijke geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog naar voren gekomen, die wijzen op een systematische poging om de uitslag van de verkiezingen te veranderen.

Extreem-links en de communistische duivel daarachter – dezelfde kracht waarvan Karl Marx ooit schreef dat ze door Europa waarde – gebruiken leugens, fraude en manipulatie in een poging het volk van zijn rechten en vrijheden te beroven.

Een van de twee grootste Amerikaanse partijen, de Democratische Partij, is niet meer de politieke partij die zij ooit was. In de loop der decennia is zij geleidelijk geïnfiltreerd door dezelfde marxistische ideologie die de meest wrede en repressieve communistische regimes in de geschiedenis heeft voortgebracht.

De communistische ideologie, met inbegrip van het socialisme en de daarmee samenhangende ideeën, is geen normale ideologie. Het is de ideologie die de onnatuurlijke dood van ten minste 100 miljoen mensen heeft veroorzaakt.

De communistische ideologie gebruikt schijnbaar rechtvaardige concepten, zoals “gelijkheid” en “politieke correctheid”, om mensen in verwarring te brengen. Haar ideologie heeft alle gebieden van onze maatschappij geïnfiltreerd, inclusief onderwijs, media en kunst. Zij vernietigt zonder scrupules alles wat traditioneel is, met inbegrip van geloof, godsdienst, moraal, cultuur, gezin, kunst, onderwijs, wet, enzovoort en leidt de mensen tot morele verdorvenheid.

Dit is de ideologie van het totalitarisme, een ideologie die eens bloeiende naties als Venezuela naar de afgrond drijft en die in staat was 5000 jaar cultuur in China te vernietigen, waar de mensen van een geloof in het goddelijke overgingen naar een toewijding aan de staat.

Het is de systematische ondermijning van al het goede waar de mensheid voor staat. Het staat lijnrecht tegenover goedheid, eerlijkheid, waarheid en mededogen.

Dit heeft niet alleen de geesten van de mensen en hun rechtschapen geloof in God ondermijnd, maar heeft het Amerikaanse volk en de gehele mensheid naar de rand van het gevaar gesleept.

Een keuze tussen goed en kwaad

Dit is een conflict dat de partijgrenzen overstijgt, een strijd tussen de vraag of wij als Amerikanen trouw kunnen blijven aan onze grondbeginselen en Gods wil kunnen volgen, of dat wij onderworpen zullen worden aan krachten die trachten onze meest fundamentele rechten te controleren en te vernietigen.

Dit is niet iets wat we lichtvaardig zeggen; omdat de oprichters van onze krant het communistische totalitarisme hebben meegemaakt, begrijpen zij de vernietigende kracht ervan.

Als media-organisatie zijn wij onafhankelijk en nemen wij geen standpunten in over politieke kwesties of kandidaten, maar staan wij voor waarheid en gerechtigheid.

Amerika staat nu op het punt om in een communistische afgrond te vallen.

In het centrum van deze strijd staat nu president Donald Trump, die duidelijk nee heeft gezegd tegen socialisme en communisme en een einde heeft gemaakt aan decennia van verzoening met het Chinese regime door een landelijke inspanning te leveren om de invloed van en de infiltratie door het Chinese regime tegen te gaan.

Trump is de confrontatie aangegaan met de CCP op dit kritieke moment in de geschiedenis.

Voor communistisch China is het traject duidelijk: Trump is een Amerikaanse president die traditie hoog in het vaandel heeft en tegen communisme is, en zolang hij aan het roer staat weet het Chinese regime dat het niet zal slagen in zijn decennialange doelstelling om Amerika en daarmee de rest van de vrije wereld omver te werpen.

We hebben communistisch China aan onze poorten, klaar om over te nemen. De CCP heeft het Amerikaanse systeem in de loop van de decennia zorgvuldig bestudeerd en heeft nu met succes geprofiteerd van onze open samenleving en is in ons land geïnfiltreerd.

Intern hebben we extreem-linkse groepen zoals Antifa en Black Lives Matter (wat verwijst naar de organisatie, waarvan de oprichters zichzelf beschrijven als “marxisten” en banden hebben met pro-CCP groepen, niet naar mensen die in het algemeen zwarte levens steunen) die protesten en rellen organiseren. De beweging is vergelijkbaar met de Culturele Revolutie van de CCP, die het culturele erfgoed en de tradities van de natie vernietigde. Het is een anti-Amerikaanse beweging, net zoals de Culturele Revolutie anti-Chinees was. De kern van de ideologie van de beweging verschilt niet van die van de communistische beweging in China en zij gaat hand in hand met de CCP, klaar om Amerika te ondermijnen.

De gevolgen van deze verkiezingen zijn verstrekkend. Zij heeft mensen, regeringen en organisaties over de hele wereld duidelijk gemaakt dat zij moeten beslissen of zij aan de kant van de communistische duivel staan of aan de kant van traditie en universele waarden.

Steeds meer mensen realiseren zich nu dat de Amerikaanse verkiezingen van 2020 geen tweepartijenstrijd is, geen twist tussen Trump en Joe Biden, maar een strijd tussen traditie en socialisme, een strijd tussen goed en kwaad, een strijd tussen het goddelijke en de communistische duivel.

Lees voor meer informatie de speciale redactionele serie “How the Specter of Communism Is Ruling Our World.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (13 november 2020): Election Fallout Reveals Battle Between Freedom and Communism

De waarheid najagen samen met u, onze lezers, zonder vrees of voorkeur

Onze natie staat voor een moeilijke tijd.

Op 3 november hebben Amerikanen in het hele land gestemd voor hun volgende leider. Sindsdien hebben we echter vernomen dat op 3 november en in de daaropvolgende dagen de integriteit van de verkiezingen op bepaalde plaatsen mogelijk in het gedrang is gekomen, aangezien er beschuldigingen van onregelmatigheden zijn opgedoken.

Hoewel deze beschuldigingen nog niet door de rechter zijn bewezen, zijn zij van ongekende omvang en ernst.

The Epoch Times is van mening dat het onze journalistieke en burgerplicht is om verslag uit te brengen over geloofwaardige beschuldigingen van onregelmatigheden en na te gaan of ze op waarheid berusten.

Daarom hebt u in The Epoch Times kunnen lezen over beëdigde verklaringen – verklaringen op straffe van meineed – van verkiezingswaarnemers die beweren dat er iets mis is en over de status van ten minste acht lopende rechtszaken en twee lopende hertellingen.

De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben het vertrouwen van veel Amerikanen in onze republiek tot op het bot geschokt. En wij geloven dat wij, door eerlijk verslag uit te brengen van deze uitdagingen, niet alleen de integriteit van het stemproces helpen beschermen, maar ook helpen het vertrouwen in het systeem te herstellen.

Dit vertrouwen is volgens ons ernstig geschaad door de media in het algemeen, die geloofwaardige beschuldigingen en lopende rechtszaken die van invloed zouden kunnen zijn op de verkiezingen negeren en in plaats daarvan hun publiek misleiden door te doen alsof de verkiezingsuitslag al vaststaat.

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ons altijd ingezet voor het zoeken naar en rapporteren over de waarheid, om het recht te laten zegevieren en om het geweten van mensen te stimuleren.

Onze normen zijn niet veranderd onder de druk. Wij zijn een onafhankelijke nieuwsorganisatie, vrij van de invloed van een regering, bedrijf of politieke partij. In plaats daarvan worden wij gesteund door lezers zoals u en wij willen u bedanken voor uw voortdurende vertrouwen en steun.

Voor onze onafhankelijke berichtgeving hebben wij te maken gehad met ongekende aanvallen. Deze aanvallen kwamen voorheen voornamelijk van de Chinese Communistische Partij, die, sinds de dag dat onze organisatie in de Verenigde Staten door Chinese Amerikanen werd opgericht, heeft geprobeerd ons het zwijgen op te leggen. Zo werden bijvoorbeeld kort na onze start al onze medewerkers in China gearresteerd en vastgezet. In Amerika zijn onze adverteerders bedreigd door Chinese consulaire ambtenaren en zijn onze krantenbakken vernield. In Hongkong werd één van onze drukpersen in brand gestoken.

Meer recent zijn er aanvallen gekomen vanuit andere Amerikaanse media-organisaties die het niet eens zijn met onze verslaggeving.

We zijn ons ervan bewust dat we opnieuw aangevallen kunnen worden voor onze onafhankelijke verslaggeving. Maar in het belang van waarheid en integriteit zullen wij trouw blijven aan onze journalistieke verantwoordelijkheid.

Terwijl onze natie door deze moeilijke periode navigeert, willen we onze lezers laten weten dat u niet alleen bent. Er zijn miljoenen andere vrijheidslievende Amerikanen die van onze natie en haar principes houden en die, net als u, op zoek zijn naar de waarheid.

We steunen elkaar; u bent niet alleen.

Amerika verenigen door traditie te omarmen en communisme te bestrijden

Verkiezingsdag is aangebroken.

De Epoch Times heeft, als een onafhankelijk mediakanaal, nog nooit in zijn geschiedenis een politieke kandidaat gesteund en zal deze traditie voortzetten.

In plaats van kandidaten te steunen, wijden wij ons aan het rapporteren van de feiten, vrij van vooringenomenheid of voorkeur. Dit is de manier waarop wij geloven dat wij de belangen van onze lezers het best dienen – door hen de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om echt geïnformeerd te zijn.

Wij willen wel van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven welke zaken wij belangrijk vinden.

Wij geloven dat de traditionele cultuur bijdraagt tot de bloei van de mensheid. Het beroemde begin van de Onafhankelijkheidsverklaring luidt: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten.”

Wanneer we onszelf begrijpen als door God geschapen, hebben we in onze gemeenschappelijke oorsprong een basis voor eenheid en medeleven. Mededogen vloeit van nature naar hen die dezelfde oorsprong delen. In een goddelijke schepping liggen impliciete normen besloten voor hoe wij elkaar moeten behandelen en deze geven richting en vorm aan onze samenlevingen. In het geval van de Onafhankelijkheidsverklaring zijn dit de “onvervreemdbare rechten”, die het recht van het individu op leven en vrijheid waarborgen.

Wanneer wij onszelf trachten te begrijpen in het licht van het goddelijke, kijken wij noodzakelijkerwijs naar boven en meten wij onszelf aan de hoogste maatstaven. Wij ervaren zowel nederigheid als dankbaarheid en de aspiratie om ons te leven volgens de standaarden van onze oorsprong.

De communistische dreiging

Recentelijk is het concept van socialisme steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Socialisme is de eerste fase van het communisme. Zoals Vladimir Lenin verklaarde: “Het doel van het socialisme is het communisme.”

Communisme is in strijd met de traditionele cultuur; het verlaagt en verdeelt de mensheid. In elk land in de wereld dat de weg van het communisme heeft gevolgd, heeft dit tot wanhoop geleid.

De meest prominente communistische partij in de wereld van vandaag is de Chinese Communistische Partij (CCP).

Zij onderwijst atheïsme, materialisme en een filosofie van strijd. Terwijl de traditionele cultuur de mensheid verheft door naar God te wijzen, ontkent het communisme goddelijkheid. In plaats daarvan reduceert het de mens tot zijn atomen en biedt het geen basis voor eenheid of moraliteit.

Individuen wordt geleerd in een voortdurende staat van “strijd” te verkeren, een oorlog van allen tegen allen, om de goedkeuring van een almachtige staat te verkrijgen. Met de hulp van Westerse technologiebedrijven heeft de CCP een ongekende mogelijkheid ontwikkeld om individuen in de gaten te houden, waardoor zij in staat is controle uit te oefenen op minieme details van hun dagelijks leven.

En al die tijd heeft de CCP de Chinese burgers met schokkende wreedheid behandeld, waarbij routinematig gebruik werd gemaakt van foltering om mensen te dwingen hun geloofsovertuiging op te geven. Volgens een onafhankelijk tribunaal “worden in heel China al jaren op grote schaal organen geoogst” en “zijn Falun Gong-aanhangers een – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanleveranties geweest”. Oeigoeren, Tibetanen en sommige Christelijke groeperingen zijn ook het doelwit geweest van orgaanoogst.

De CCP is vandaag de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten. Zij gebruikt alle beschikbare middelen om de Verenigde Staten, die zij als haar aartsvijand beschouwt, te ondermijnen en te destabiliseren. Het simpele bestaan van een grote, vrije republiek die in een rechtsstaat leeft, maakt het communistische systeem daarentegen onwettig.

The Epoch Times heeft eerder gemeld dat pro-CCP groepen de eer hebben opgeëist voor het helpen aanwakkeren van de rellen die Amerika de afgelopen maanden hebben geteisterd na de dood van George Floyd.

De CCP maakt gebruik van een “Duizend Talenten Plan” waarbij Chinese wetenschappers met posities aan Amerikaanse universiteiten worden gerekruteerd om onderzoek te stelen. Het steelt elk jaar voor honderden miljarden dollars aan intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven. De FBI heeft gemeld dat zij elke 10 uur een nieuw contraspionage-onderzoek opent dat op China is gericht. De lijst van pogingen van de CCP om de Verenigde Staten te ondermijnen is lang.

De CCP heeft ook China’s middelen gestoken in de ontwikkeling van een hoogtechnologisch leger dat de Verenigde Staten moet verslaan.

Verkiezingen gaan over keuzes. Wij dringen er bij de kiezers op aan een verstandige keuze te maken, door kandidaten te kiezen, ongeacht de partij, die zich tegen de CCP zullen verzetten en de wijsheid van de traditionele cultuur zullen omarmen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (2 november 2020): Uniting America by Embracing Tradition, Opposing Communism

Redactioneel: De juiste naam geven aan het virus dat een wereldwijde pandemie veroorzaakt

Er is de laatste tijd controverse geweest over hoe het virus genoemd moet worden dat een wereldwijde pandemie heeft ontketend. De Chinese Communistische Partij (CCP) geeft de voorkeur aan “nieuw coronavirus”. Anderen hebben het virus het “Wuhan-virus” genoemd, naar de plaats van herkomst, zoals gebruikelijk is bij het benoemen van ziekten.

The Epoch Times suggereert dat “CCP-virus” een meer accurate naam is en roept anderen op zich bij ons aan te sluiten en deze naam te gebruiken.

De naam stelt de CCP verantwoordelijk voor haar moedwillige veronachtzaming van mensenlevens en het daaruit voortvloeiende ontstaan van een pandemie die onnoemelijk veel mensen in landen over de hele wereld in gevaar heeft gebracht, die wijdverspreide angst heeft gezaaid en die economieën heeft verwoest van naties die proberen deze ziekte het hoofd te bieden.

Per slot van rekening wisten de ambtenaren van de CCP begin december dat het virus in Wuhan was opgedoken, maar zij hielden de informatie zes weken lang voor zich. Ze arresteerden degenen die probeerden te waarschuwen voor het gevaar, beschuldigden hen van het verspreiden van “geruchten” en pasten de strenge censuur van het regime toe om berichtgeving in de media te voorkomen en alle vermeldingen van het virus uit de sociale media te verwijderen.

Wat ingedamd had kunnen worden, kon zich in stilte verspreiden en verscheen in heel China. Mensen die zichzelf hadden kunnen beschermen, werden slachtoffer, in veel grotere aantallen dan de CCP heeft toegegeven. Eind januari waren alle crematoria in Wuhan naar verluidt 24 uur per dag en zeven dagen per week in bedrijf om de massa’s lijken te verwerken.

Medisch personeel draagt een patiënt die intensieve zorg nodig heeft binnen in de nieuw gebouwde tijdelijke Columbus Covid 2 faciliteit in het Gemelli-ziekenhuis in Rome op 16 maart 2020. (Andreas Solaro/AFP via Getty Images)

Ondertussen waren de maatregelen om de bevolking van Wuhan in quarantaine te plaatsen en te behandelen grotesk en onmenselijk. Flatgebouwen werden dichtgelast. Er werden tijdelijke “ziekenhuizen” opgericht die in feite dienst deden als gevangenis voor mensen van wie werd aangenomen dat ze drager waren van het virus. Opgesloten in deze plaatsen, zonder medische behandeling en met weinig voedsel, zaten de ongelukkigen daar gevangen tot hun dood.

Door te liegen over het gevaar dat China bedreigde, handelde de CCP volgens haar gebruikelijke script. Het overheersende verhaal van de CCP is dat de Partij “groot, glorieus en correct” is. De aanwezigheid van het dodelijke CCP-virus in Wuhan, of, in 2003, van het SARS-virus, past niet in het draaiboek. Net als bij SARS was de eerste reactie ontkenning.

Maar in de omgang met dit virus is ontkenning onaanvaardbaar. De wereld moet weten waar het vandaan komt en de CCP weigert mee te werken. Externe deskundigen zijn niet toegelaten in Wuhan.

En er is begrijpelijke bezorgdheid over de activiteiten van het Wuhan Institute of Virology, China’s enige P4 laboratorium, waar wordt gewerkt met gemakkelijk overdraagbare ziekteverwekkers die dodelijke ziekten kunnen veroorzaken. Aangezien de officiële verhalen over de bron van het virus zijn weerlegd, zijn er vragen gerezen over de vraag of het CCP-virus uit dit instituut is gelekt.

In ieder geval is de CCP, nu de vragen over de oorsprong van het virus onbeantwoord zijn gebleven, begonnen met het verspreiden van wilde beschuldigingen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn. Dit zal over de hele wereld met verbijstering, zo niet met hoon worden ontvangen. President Donald Trump heeft gereageerd door te verwijzen naar het “Chinese virus”.

The Epoch Times noemt het nieuwe coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, het CCP-virus, omdat de slechte aanpak en de doofpot operatie van de Chinese Communistische Partij het virus de kans hebben gegeven zich te verspreiden in China en een wereldwijde pandemie te veroorzaken.

Maar de CCP wil deze beschuldigingen van verantwoordelijkheid van de VS waarschijnlijk vooral gebruiken voor haar binnenlandse publiek. De CCP heeft het Chinese volk slachtoffer gemaakt van haar eerste ontkenning van het virus en probeert het nu opnieuw slachtoffer te maken door de verantwoordelijkheid voor haar daden af te schuiven op anderen.

En dit geeft aan waarom de naam “CCP-virus” nodig is, om de slachtoffers te onderscheiden van de dader. De mensen van Wuhan en China zijn het slachtoffer van de arrogantie en incompetentie van de CCP, die tot uiting komt in deze virale pandemie.

De naam CCP-virus is ook een waarschuwing: de landen en personen die dicht bij de CCP staan, ondervinden de ergste gevolgen van dit virus, zoals blijkt uit de infectiehaarden in Iran, de naaste bondgenoot van de CCP, en in Italië, het enige land van de G-7 dat het “Belt and Road”-initiatief heeft ondertekend. Taiwan en Hongkong, die de CCP hebben afgewezen – Taiwan bij de recente nationale verkiezingen en Hongkong bij de maandenlange massale demonstraties – hebben relatief weinig besmettingen gehad.

Ten slotte herinnert het CCP-virus de mensen in de wereld eraan dat de bron van het virus zelf slecht is. Dit is een communistisch virus en met de naam CCP-virus herinnert The Epoch Times de wereld aan de remedie: het beëindigen van de CCP.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (18 maart 2020): Editorial: Giving the Right Name to the Virus Causing a Worldwide Pandemic