Friday, 12 Aug 2022

Klimaatmandaten zullen Nederlandse boeren hun inkomen ontnemen: Oorlogscorrespondent

De bestaansmiddelen van de Nederlandse boeren liggen onder vuur door het voorgestelde stikstofbeleid van de Nederlandse regering, dat de massale slachting van vee en de mogelijke sluiting van bijna een derde van de boerderijen in het land noodzakelijk zou kunnen maken.

Als dit beleid wordt uitgevoerd, zal het “grote gevolgen hebben voor de veiligheid, niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa en de wereld”, aldus Michael Yon, een oorlogscorrespondent die onlangs in Nederland is aangekomen om ter plaatse verslag uit te brengen van de protesten van de Nederlandse boeren.

Nederland is een klein land in Europa met een bevolking van 17 miljoen mensen, maar het is de op een na grootste voedselexporteur in de wereld, zei Yon in een recent interview voor EpochTV’s “Crossroads” programma. “Ze hebben de meest efficiënte boeren ter wereld.”

Koning Willem-Alexander (L) en minister-president Mark Rutte van Nederland ondertekenen de Koninklijke Besluiten als onderdeel van de inhuldiging van het nieuwe kabinet van de minister-president op Paleis Noordeinde in Den Haag op 10 jan. 2022. (Sem Vander Wal/AFP via Getty Images)

In 2021 stelde de Nederlandse coalitieregering voor om de veestapel met 30 procent in te krimpen om de stikstofdoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te halen.

Het land heeft al strenge beperkingen op nieuwbouw ingevoerd, met de bedoeling de stikstofuitstoot te beperken.

De Nederlandse bank Rabobank heeft aangevoerd dat deze nieuwe belemmeringen de woningbouw in Nederland hebben vertraagd, waardoor het woningtekort in de dichtbevolkte natie is toegenomen.

Op 10 juni onthulde Christianne van der Wal, de Nederlandse minister voor Stikstof- en Natuurbeleid, een plan om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen, volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

“De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van overeenkomstige maatregelen om de stikstofemissiereducties tussen 12 en 70 procent te bereiken, afhankelijk van het gebied,” aldus de verklaring.

“Boeren in sommige provincies zullen bijzonder hard worden getroffen … en de Nederlandse regering heeft erkend dat ‘er binnen [deze] aanpak niet voor alle (Nederlandse) boeren een toekomst is”.

Volgens de Nederlandse Kamer van Koophandel is stikstofvervuiling niet alleen afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook van mest die door vee wordt geproduceerd en meststoffen die in de landbouw worden gebruikt. Om het voorgestelde plan uit te voeren, zouden boeren volgens Barron’s hun veestapel met 30 procent moeten inkrimpen.

Maar Yon zei dat Nederlandse boeren het milieu niet vervuilen en dat ze het land al duizenden jaren bewerken.

Stikstof wordt als vervuilende stof bestempeld en door het Wereld Economisch Forum (WEF) als lokkertje gebruikt om de boeren failliet te laten gaan en de voedselvoorziening te controleren, aldus Yon.

Nederlandse boeren protesteren tegen klimaatbeleid

Nederlandse boeren die protesteren tegen de plannen van de regering om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak te verminderen, verzamelen zich voor een demonstratie in Stroe, Nederland, op 22 juni, 2022. (Aleksandar Furtula/AP Photo)

De voorgestelde maatregelen leidden in juni tot protesten onder Nederlandse boeren. Op 4 juli begon een groter protest waarbij ook truckers zich aansloten.

Nederlandse boeren, truckers en anderen hebben op een gedecentraliseerde manier sociale media gebruikt om blokkades van voedseldistributieknooppunten in het land te organiseren, wat resulteerde in lege schappen in supermarkten.

De demonstranten waren ook van plan om te demonstreren op veel van de luchthavens van het land, met name Schiphol Airport en Eindhoven Airport.

Nederlandse boeren en vrachtwagenchauffeurs beseffen dat hun regering de aanbevelingen van het WEF opvolgt, dat probeert hun land in te pikken en hun voedselvoorziening te controleren, zei Yon.

“Als je de voedselvoorziening controleert, controleer je die bevolking volledig,” zei hij.

Nederlandse boeren zijn zeer goed opgeleid, en ze zijn zowel zakenmensen als boeren, zei Yon. Ze weten dat als ze verliezen, ze hun broodwinning verliezen, en de gevolgen van hun verlies zullen worden gevoeld voor vele generaties, zei hij.

“De boeren staan op. Ze weten dat ze failliet zullen gaan … wat heel Europa op de knieën zou dwingen, op voedselgebied,” zei Yon.

Soortgelijke beleidsmaatregelen worden in Duitsland en enkele andere landen ingevoerd, zei Yon. Sommige Duitse boeren die hun solidariteit willen tonen, zijn ook betrokken bij het Nederlandse protest, voegde hij eraan toe.

Aanbevelingen Wereld Economisch Forum

Oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab houdt een toespraak in het Congrescentrum tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, op 23 mei 2022. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Volgens een witboek (pdf) uit 2019 dat in opdracht van het WEF is opgesteld, varieert de bijdrage van de veeteelt aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen de 7 en 18 procent. “Met technische en financiële steun om verbeterde praktijken toe te passen, zouden producenten hun uitstoot door de veeteelt met maximaal 30 procent kunnen verminderen.”

In het document worden enkele manieren voorgesteld om aan de toekomstige vraag naar ‘van vee afkomstig voedsel’ te voldoen.

Veehouderij in grootschalige industriële bedrijven kan een lagere voetafdruk van broeikasgasemissies per eenheid product hebben dan kleine of middelgrote bedrijven met een mix van gewassen en vee, of veehouderijbedrijven die minder efficiënt zijn, aldus het document. Daarom zouden in ontwikkelingslanden installaties voor veeteelt op industriële schaal de voorkeur verdienen, aldus het WEF-document.

Een andere manier om aan de vraag naar eiwitten te voldoen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is het onderzoeken en bevorderen van alternatieve vormen van eiwitten, zoals plantaardig voedsel en eiwitten gemaakt van planten, insecten en in laboratoria gekweekte eiwitten, aldus het WEF-document.

Veel Nederlanders begrijpen de implicaties van het beleid van hun regering en steunen de boeren, maar er zijn veel mensen die nog niet op de hoogte zijn van wat er gaande is en wakker moeten worden, zei Yon.

“[Zij] zullen vroeg of laat getroffen worden,” zei hij. “Heb je liever dat je schappen nu voor heel even leeg zijn of dat je voor altijd onder de duim van het beest zit?”

Als deze boeren na één of twee generaties worden uitgeschakeld, wordt de keten van kennis doorbroken en is deze expertise verdwenen, zei Yon. De voedselzekerheid van de mensen zal dan altijd door iemand anders worden gecontroleerd, voegde hij eraan toe.

Boerderij opkoopprogramma

Jaap Zegwaard kijkt toe hoe een deel van zijn kudde van 180 runderen, voornamelijk zwart-witte Holstein-Friesians, eet in zijn melkschuren in Maasland bij Rotterdam, Nederland, op 8 juli 2022. (Mike Corder/AP Photo)

Het Nederlandse regeringsbeleid zal zich ook richten op het verminderen van de stikstofdepositie in de bodem, volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. De Nederlandse landbouw is verantwoordelijk voor 45 procent van de stikstofdepositie in de bodem, aldus het rapport.

Hoewel het aan de Nederlandse provincies is om maatregelen te bedenken om het probleem aan te pakken, zal de Nederlandse regering ingrijpen als de provincies niet binnen een jaar met oplossingen komen.

De regering heeft al geld uitgetrokken om boerderijen op te kopen, aldus het rapport. Degenen die niet willen verkopen, zal worden gevraagd te innoveren, aan schaalvergroting te doen of hun bedrijven te verplaatsen, en de overheid heeft ook een optie om hun boerderijen in beslag te nemen, aldus het rapport. Verschillende wetenschappers hebben er al op gewezen dat er in Nederland 20.000 landbouwbedrijven zijn, en dat de toegekende middelen ontoereikend kunnen zijn om zelfs maar een paar duizend van die bedrijven uit te kopen, aldus het rapport.

Yon zei dat dit beleid mensen verdeelt door de boeren te beschuldigen van “vergiftiging van het land” met hun landbouwactiviteiten en door ervoor te pleiten dat boerderijen opengesteld worden voor ontwikkeling.

“Dat is hoe Stalin het deed” toen hij de koelakken elimineerde, voegde Yon eraan toe.

Sovjetleider Jozef Stalin beval de collectivisering van de landbouw in Oekraïne toen het nog een Sovjetrepubliek was. De meeste Oekraïense boeren verzetten zich tegen de collectivisering, maar het Sovjetregime dwong kleine boeren of boeren die voor eigen onderhoud zorgden om hun boerderijen over te dragen aan de overheid en als arbeiders te gaan werken op collectieve boerderijen die in handen waren van de overheid.

De rijke en succesvolle boeren werden door het Sovjetregime bestempeld als “koelakken” en uitgeroepen tot vijanden van de staat, volgens een studie van de Universiteit van Minnesota. Het regime legde dorpen onhaalbaar hoge quota op voor de hoeveelheid graan die zij moesten bijdragen aan de Sovjetstaat.

Wanneer de dorpen niet aan de quota konden voldoen, nam het regime alle gewassen en voedsel in beslag die de boeren op hun boerderijen hadden opgeslagen. Dit veroorzaakte een door de mens veroorzaakte hongersnood die bekend stond als de Holodomor, die van 1932 tot 1933 meerdere miljoenen levens kostte.

Als gevolg van de collectivisering werden boeren die zich verzetten gedeporteerd, naar de goelags gestuurd of geëxecuteerd.

In het licht van de wereldwijde hongersnood zal het wegvallen van een topexporteur als Nederland de wereldbevolking opzadelen met massale hongersnood, legde Yon uit.

“Alleen de grootste psychopaten in de geschiedenis zouden zelfs maar kunnen overwegen om dat te doen,” zei hij. “En dat is wat ze aan het doen zijn.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 juli 2022): Climate Mandates Imposed on Dutch Farmers Will Ruin Their Livelihoods: War Correspondent

Genoeg frauduleuze stemmen geïdentificeerd om verkiezingsuitslag 2020 te veranderen: Dinesh D’Souza

Een analyse van mobiele telefoon gegevens uitgevoerd door een groep die onderzoek doet naar verkiezingen toont aan dat duizenden frauduleuze stembiljetten werden gedeponeerd in mail-in drop boxes tijdens de 2020 verkiezingen, een hoeveelheid voldoende om de uitkomst van de verkiezingen te veranderen, volgens Dinesh D’Souza, regisseur en schrijver van de documentaire ‘2000 Mules‘.

Veel mensen, waaronder D’Souza, waren verbijsterd over de vele anomalieën die zich voordeden tijdens de 2020-verkiezingen, vooral door het plotselinge stoppen van het tellen van de stemmen op de verkiezingsavond, gevolgd door een opmerkelijke ommekeer de volgende ochtend, zei de filmmaker.

Hij was echter terughoudend om welke veronderstelling van fraude dan ook te accepteren, denkend dat “een anomalie een onwaarschijnlijke gebeurtenis is.” Hij was van mening dat “het mogelijk was dat Trump de verkiezingen in de ‘graadmeter districten’ had gewonnen, maar toch op de één of andere manier de verkiezingen had verloren. Misschien had hij gewonnen bij arbeiders en Hispanic kiezers, maar misschien verloor hij meer kiezers uit de voorsteden.”

“Ik kon mij scenario’s voorstellen waarbij het mogelijk was dat Trump had verloren. Het was voor mij niet duidelijk dat Trump had gewonnen,” zei D’Souza op EpochTV’s ‘Crossroads‘.

Toen D’Souza, filmmaker, auteur en dagelijks podcaster, op de informatie stuitte die verzameld was door een organisatie die onderzoek doet naar verkiezingen, genaamd True the Vote, wekte dat zijn interesse. De groep kwam met een volledig ingenieuze en nieuwe manier om fraude op te sporen en te documenteren, zei hij.

True the Vote heeft de grootste opslag van verkiezingsgegevens in de wereld, zei hij, opmerkend dat de organisatie 10 miljard pings van mobiele telefoongegevens in vijf swing states heeft gekocht – pings die zich hebben voorgedaan tijdens de cruciale dagen in de aanloop naar de verkiezingen, van 1 oktober 2020, tot en met de verkiezingsdag.

“[De pings] waren geconcentreerd in slechts vijf gebieden, het grotere Atlanta gebied van Georgia, het gebied van Phoenix, Maricopa County, Detroit, Milwaukee, en het grotere gebied van Philadelphia,” zei D’Souza. “Dit zijn de vijf gebieden waar de verkiezing werd beslist.”

Gregg Phillips (C) van de OPSEC Group deed het geospatiale onderzoek naar de handel in stembiljetten dat te zien is in Dinesh D’Souza’s documentaire “2000 Mules” die volgende week uitkomt. (Screenshot/2000 Mules)

True the Vote gebruikte vervolgens een soort zoekalgoritme om de gegevens te ontginnen op zoek naar ‘muilezels’, aldus de filmmaker. De FBI en CIA gebruiken geo-tracking op dezelfde manier in hun onderzoeken, zei hij.

“De term muilezel wordt nu algemeen gebruikt in de drugshandel en de sekshandel. De muilezel is de tussenpersoon, de persoon die het transport verzorgt,” schreef D’Souza voor The Epoch Times.

True the Vote leende deze term en gebruikte die voor de betaalde professionele ‘operatoren’ die zich bezighielden met het afleveren van illegale stemmen en die naar 10 of meer post-in drop boxen gingen, zei hij.

De reden waarom muilezels naar ten minste 10 drop boxen gingen was om de verdenking van verkiezingsmedewerkers te verminderen die elke dag drop boxen openen en het aantal gedeponeerde stembiljetten documenteren, zei de filmmaker. Als zij ontdekten dat een stembus veel meer stemmen bevatte dan het gemiddelde aantal stemmen dat daar of in andere stembussen in het gebied werd gedeponeerd, zou dat argwaan wekken, merkte hij op.

Daarom worden “de muilezels geïnstrueerd om … [de stemmen] te verspreiden,” zei D’Souza.

Om mogelijke fouten te elimineren gebruikte het onderzoek een regel waarbij alleen diegenen die ten minste 10 drop boxes bezochten werden gevolgd.

“Het is mogelijk dat iemand naar een drop box ging en dat hij moest stoppen om zijn schoenveter te strikken bij de volgende drop box.”

De onderzoekers legden de lat vrij hoog, volgens D’Souza.

Waar illegale stembiljetten vandaan komen

Een screenshot van Dinesh D’Souza’s “2000 Mules” documentaire die op 2 mei 2022 uitkomt. (Screenshot/2000 Mules)

Om erachter te komen waar de muilezels de stemmen vandaan haalden, onderzochten de onderzoekers de connectie tussen linkse activistische organisaties die diep verankerd waren in deze stedelijke gebieden waar de muilezels opereerden, aldus D’Souza.

De aangekochte geo-tracking gegevens toonden aan dat muilezels eerst stopten bij de linkse organisaties, een stapel of een zak met stemmen ophaalden, en zoals een postbode, een route aflegden om de stemmen af te leveren, zei hij. De leveringen vonden vaak plaats in het midden van de nacht, tussen 1 en 3 uur ‘s nachts.

Om hun bevindingen te verifiëren, heeft True The Vote officiële bewakingsvideo’s verkregen van de staten zelf, zei D’Souza.

Hij merkte op dat de muilezels op de video’s meestal kappen op hun hoofd hadden, om zich heen keken om er zeker van te zijn dat ze niet werden geobserveerd, en vervolgens naar de drop boxen renden. Sommigen van hen droegen handschoenen om geen vingerafdrukken achter te laten.

Muilezels maken vaak foto’s van hun handen terwijl ze het stembiljet in de drop box stoppen, aldus D’Souza.

“Ze moeten bewijzen dat ze daar waren en dat ze de frauduleuze stemmen hebben afgeleverd,” zei hij. “Dat is hoe ze betaald worden, blijkbaar. Dus dit alles staat op [bewakings ] video.”

D’Souza hoopt dat het tonen van deze zaken in een film “verwachtingen stelt aan de rechtshandhavers omdat zij degenen zijn die vervolgens moeten handelen.”

De documentaire presenteert zeer nauwgezette wiskunde om de impact van de activiteiten van de muilezels op de verkiezingen van 2020 te beoordelen. Maar zelfs een ruwe berekening op basis van de aanname dat “2.000 muilezels stopten bij een gemiddelde van 40 of zo dropboxen, en gemiddeld vijf stembiljetten per box dropten” laat zien dat er minimaal 400.000 illegale stemmen zijn toegevoegd, volgens D’Souza. In Pennsylvania dropten naar schatting 1100 muilezels elk stembiljetten in bijna 50 drop boxen, zegt hij.

In alle vijf de swing states die geanalyseerd werden door True The Vote, varieerde Joe Biden’s winnende marge van een kleine marge in Georgia (ongeveer 12.000 stemmen), Arizona (ongeveer 11.000 stemmen), en Wisconsin (ongeveer 21.000 stemmen) tot een grote marge in Pennsylvania (ongeveer 82.000 stemmen) en Michigan (ongeveer 155.000 stemmen), volgens Reuters. Als de frauduleuze stemmen die door muilezels zijn uitgebracht van de kolom van Biden in deze staten waren afgetrokken, zou Donald Trump ze hebben gewonnen, aldus D’Souza.

Maar de stembiljetten die door muilezels zijn gedropt, kunnen niet gemakkelijk in verband worden gebracht met de namen van de kiezers, omdat er geen naam op het stembiljet staat, en de envelop met de naam en het adres van de kiezer wordt losgemaakt van het stembiljet tijdens het telproces, zei hij. Deze twee stukken kunnen nooit worden herenigd, dus er is geen manier om frauduleuze stembiljetten te identificeren.

Daarom probeerden de onderzoekers het verband vast te stellen tussen muilezels en “linkse organisaties,” zei de filmmaker. Een van de bevindingen was dat een aantal van de muilezels aanhangers waren van Antifa of BLM.

Om de connectie van de muilezels met Antifa of BLM te bepalen, analyseerden de onderzoekers geo-tracking gegevens met betrekking tot gewelddadige rellen in Atlanta die toevallig plaatsvonden binnen hetzelfde tijdsbestek en probeerden ze de mobiele telefoons van muilezels te matchen met de mobiele telefoons van deelnemers aan de rellen, aldus D’Souza.

Hij merkte ook op dat verkiezingsfraude weliswaar teruggaat tot de 19e eeuw, maar dat de nieuwe verkiezingsregels die werden opgelegd vanwege de COVID-19 pandemie gunstige voorwaarden voor fraude creëerden.

Stembiljetten oogsten versus handel in stembiljetten

Verkiezingsmedewerkers tellen stembiljetten in Philadelphia op 4 november 2020. (Spencer Platt/Getty Images)

Er is een verschil tussen het oogsten van stembiljetten, wat in sommige staten in verschillende mate is toegestaan, en het verhandelen van stembiljetten, wat in geen enkele staat is toegestaan, aldus de filmmaker.

In de swing states die door True the Vote zijn geanalyseerd, zijn de wetten voor het oogsten van stembiljetten meer restrictief.

“In Georgia, bijvoorbeeld, mag je je stembiljet alleen aan een familielid geven, of als je in een gesloten inrichting zit aan je verzorger,” zei D’Souza. “In geen enkele staat is het legaal om iemand te betalen, laat staan een muilezel, om een stem af te leveren … want als er geld in het proces komt, heb je het proces vervuild; je hebt de kwestie van omkoping geïntroduceerd.”

Als muilezels worden betaald om stembiljetten af te leveren, worden die stemmen frauduleus en illegaal, en mogen ze niet worden geteld, zei hij.

De betrokkenheid van geld bij de activiteiten van muilezels is bevestigd door klokkenluiders en is onthuld door een muilezel die in de documentaire is geïnterviewd, zei de filmmaker.

Muilezels namen vaak foto’s van hun handen terwijl ze een stembiljet in de bus lieten vallen, wat kan worden beschouwd als bewijs dat ze hun werk hebben gedaan waarvoor ze betaald worden, merkte hij op, maar het is geen selfie die zegt “Ik heb gestemd”.

De organisaties die ezels inhuren zijn vaak niet-gouvernementele organisaties met een non-profit status, zei D’Souza.

“[Nonprofits] zijn bij wet verboden om zich bezig te houden met openlijke verkiezingsactiviteiten,” zei hij.

Hoewel deze organisaties niet genoemd worden in de film, hebben de filmmakers gezegd dat ze zullen meewerken met elk gerechterlijk onderzoek.

“Zonder vrije en eerlijke verkiezingen zijn we geen democratie, maar in feite een crimineel kartel dat zich voordoet als democratie,” zei D’Souza.

Hij hoopt dat zijn documentaire kijkers zal aanmoedigen om na te denken over het bewijs dat hij presenteert.

“Dit is geen film waarin je geschreeuw of aandringen zult horen,” zei D’Souza. “Er is een brede waaier van mensen die een brede waaier van standpunten uiten, maar het stelt je in staat om voor jezelf te kijken en voor jezelf te denken.

“Ik breng deze informatie naar buiten omdat ik wil dat het Amerikaanse volk de jury is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (08 mei 2022): Enough Fraudulent Votes Identified to Change 2020 Election Outcome: Dinesh D’Souza