dinsdag, 25 jan 2022

De CCP keurt een historische resolutie goed die Xi Jinping’s status verhoogt

China’s leider Xi Jinping heeft zijn gezag op 11 november verstevigd door de regerende Chinese Communistische Partij de opdracht te geven een historische resolutie goed te keuren die Xi een plaats wil geven tussen de meest invloedrijke figuren uit de geschiedenis van het regime.

Volgens een bericht van de staatmedia, verklaarden hoge partijfunctionarissen aan het eind van een vierdaagse bijeenkomst in Beijing achter gesloten deuren van meer dan 300 elitepartijleden dat “het bestendigen van de centrale positie van Xi Jinping binnen het Centraal Comité en de hele Partij,” evenals de “leidende rol” van de ideologie van Xi Jinping, “van doorslaggevend belang zijn om de Chinese natie naar een grote verjonging te stuwen,”.

De resolutie die op 11 november werd goedgekeurd was de derde in haar soort die het regime in zijn 100-jarige geschiedenis heeft aangenomen, en plaatst Xi in feite naast twee van zijn machtigste voorgangers: Mao Zedong, de eerste leider van het communistische regime, en Deng Xiaoping, die toezag op de versoepeling van een deel van de rigide centrale planning die de Chinese economie eind jaren zeventig in staat stelde zich te herstellen.

Tijdens de bijeenkomst, die bekend staat als het zesde Plenum, werd Xi, die nu bijna tien jaar aan het hoofd van het regime staat, geprezen voor het creëren van zijn eigen gedachteschool, die door functionarissen werd geprezen als de “essentie” van het “hedendaagse marxisme” en als de “geest van de Chinese natie”.

Xi zal naar verwachting in 2022 tijdens het 20e Nationale Partijcongres een nieuwe termijn van vijf jaar krijgen, wat zou betekenen dat hij een traditie van bijna drie decennia doorbreekt waarin partijleiders slechts twee termijnen vervulden.

De voorbije maanden heeft Xi toezicht gehouden op een escalerende campagne van politieke en economische hervormingen die betrekking hadden op een hele reeks sectoren van de Chinese samenleving, een maatregel die volgens deskundigen een van de stappen was om zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn veilig te stellen.

Het communiqué aan het eind van de bijeenkomst was grotendeels een uitbundig eerbetoon aan Xi. Volgens het communiqué heeft de partij onder zijn leiding “een reeks grote risico’s en uitdagingen overwonnen” en is het land op weg naar een “historische transformatie” – als voorbeelden worden Xi’s grootscheepse anticorruptiecampagne, de herinrichting van Hongkong en de “dominante positie” van het regime met betrekking tot Taiwan aangehaald.

De Chinese leider Xi Jinping (C), staand met voormalig leider Hu Jintao, woont de viering bij van de 100e verjaardag van de Chinese Communistische Partij op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, China, op 1 juli 2021. (Lintao Zhang/Getty Images)

De meer dan 7.000 woorden tellende tekst verdeelde de geschiedenis van de Partij in vier fasen, waarbij Xi werd omschreven als de belangrijkste leider in het “nieuwe tijdperk” van het regime, nu de Partij de eerste 100 jaar voorbij is, nadat de Partij in 2021 een eeuw oud was geworden. Het gedeelte waarin de laatste fase wordt beschreven was langer dan de vorige drie gedeelten samen.

Afgevaardigden van de partij stemden met handopsteking unaniem voor de resolutie, zo blijkt uit videobeelden van de staatsomroep CCTV.

Yeau-tarn Lee, een Taiwanese wetenschapper op het gebied van nationale ontwikkeling en het hedendaagse China, zei dat een dergelijke uitkomst niet verrassend is onder het bewind van het regime, waar “slechts één stem kan worden gehoord”.

“Niemand durft bezwaren naar voren te brengen,” vertelde hij The Epoch Times.

Hoewel de nadruk tijdens de bijeenkomst uitsluitend lijkt te liggen op “de glorieuze verwezenlijkingen van de CCP,” toont het communiqué volgens Lee enige tekenen van bezorgdheid onder de top van de partij, waarbij hij verwijst naar de oproep van de functionarissen tot eenheid en voor de partij om “het hart waarmee zij ooit is begonnen niet te vergeten.”

De partij zit op dit moment in een moeilijke positie.

In eigen land wordt Xi geconfronteerd met een energiecrisis, stijgende grondstofprijzen, financiële problemen in China’s woningbouwsector en een slabbakende economie. Buiten China’s grenzen neemt de internationale druk toe om de repressie aan de kaak te stellen die het regime uitoefent in Hong Kong en Xinjiang, en wordt er kritisch gekeken naar de vermeende verdoezeling van de oorsprong van de pandemie.

“Het belangrijkste punt is dat de communistische partij het leiderschap niet zal opgeven, en de kern daarvan is Xi Jinping,” zei Lee.

Luo Ya heeft bijgedragen aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York gevestigde schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de betrekkingen tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (11 november 2021): CCP Passes Historic Resolution Elevating Xi Jinping’s Standing

Een ‘botte aanval’ op de mensenrechten: EU-wetgever dringt er bij Europa op aan om de handel te gebruiken als middel om China aansprakelijk te stellen voor het oogsten van organen

Het Europees Parlement moet mensenrechten boven handel stellen en de wreedheden van het Chinese regime in verband met het gedwongen oogsten van organen aanpakken, zei een Nederlandse wetgever op 27 oktober.

De laatste keer dat de EU hieromtrent actie ondernam was in december 2013, toen haar wetgevend orgaan een resolutie aannam waarin het misbruik van orgaantransplantaties werd veroordeeld. Sindsdien was het echter “overal stil”, zei Peter van Dalen, een Nederlandse politicus die in de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement zit en medevoorzitter is van de Interfractiewerkgroep ‘vrijheid van godsdienst of overtuiging en religieuze tolerantie’ van het Parlement.

Een dergelijke passiviteit is onaanvaardbaar, gezien de ernst van de wreedheden die door de Chinese Communistische Partij worden begaan, vertelde hij het publiek op een conferentie over het oogsten van organen in de Press Club Brussels Europe, en hij verklaarde dat hij een “zware strijd” voert om de kwestie op de Europese agenda te krijgen.

In juni 2019 concludeerde het in Londen gevestigde China-tribunaal dat het Chinese regime gewetensgevangenen heeft gedood voor hun organen en dat deze door de staat georganiseerde praktijk “op aanzienlijke schaal” heeft plaatsgevonden.

Een hoorzitting hierover kan in de komende maanden plaatsvinden, zei Van Dalen.

“We willen China niet aanvallen op gevoelige kwesties zoals het oogsten van organen, maar ik denk echt dat we dat moeten doen, omdat het oogsten van organen echt een zeer botte aanval is op de fundamentele mensenrechten,” zei hij.

Een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan het Europese stilzwijgen zijn volgens Van Dalen de nauwe economische betrekkingen van Europa met China.

“Er wordt te veel gepraat over handel, over geld, en te weinig over mensenrechten en de rechten van minderheden,” zei hij.

In mei bevroor het Europees Parlement een investeringsovereenkomst met China in de nasleep van Beijings vergeldingssancties tegen Europese politici over de repressie in Xinjiang.

Van Dalen vindt dat de investeringsovereenkomst moet worden opgeschort zolang het regime de mensenrechtenschendingen niet heeft gestopt.

“We moeten dit als een zweepslag gebruiken om China duidelijk te maken dat de schending van de mensenrechten belangrijk is,” zei hij.

Een vrouw past spandoeken aan ter ondersteuning van de spirituele beweging Falun Gong, een groep die verboden is op het vasteland van China, in Tung Chung, een gebied dat populair is bij toeristen van het vasteland, in Hongkong op 25 april 2019. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Landen ‘op een kruispunt’

De belangrijkste slachtoffergroep van de orgaanoogst in Beijing, zo heeft het China-tribunaal vastgesteld, zijn beoefenaars van Falun Gong, een spirituele praktijk met drie basisprincipes, waarheid, mededogen en verdraagzaamheid, en een reeks meditatieve oefeningen.

Volgens de toenmalige schattingen beoefende in 1999 bijna één op de dertien Chinezen deze praktijk, voordat het regime een landelijke vervolgingscampagne begon om het geloof uit te roeien.

Gary Cartwright, redacteur van de in Londen gevestigde media EU Today en één van de organisatoren van het evenement, zei dat hij het moeilijk kon geloven toen hij voor het eerst hoorde over de misbruiken van Beijing op het gebied van orgaantransplantaties.

“Het is niet overdreven om te zeggen dat ik soms gewoon mijn computer moest afsluiten en weglopen om een paar keer diep adem te halen toen ik mijn onderzoek begon te doen” vertelde hij aan The Epoch Times, en noemde het “één van de meest mensonterende beleidsmaatregelen die ik ooit ben tegengekomen.”

Cartwright zei dat hij zich schuldig voelt dat dergelijk misbruik “onder onze ogen” plaatsvindt in de 21e eeuw.

Net als de Nederlandse politicus is Cartwright van mening dat westerse landen hun prioriteiten moeten herzien met het oog op de ogenschijnlijke minachting van het regime voor de mensenrechten.

“Meer dan 70 jaar na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, waarvan ons werd verteld dat deze dingen nooit meer konden gebeuren. En we zien het voor onze ogen gebeuren,” zei hij.

Andy Vermaut, journalist en mensenrechtenactivist en medeorganisator van de conferentie, wees op het gebrek aan publieke aandacht voor deze gruwelijke praktijk.

“Iedereen heeft het over de holocaust. Iedereen heeft het over de Rwandese genocides. Maar hier is niet genoeg aandacht voor,” vertelde hij na afloop aan The Epoch Times.

Cartwright vindt, net als Van Dalen, dat westerse landen hun prioriteiten moeten herzien met het oog op de ogenschijnlijke minachting van het regime voor de mensenrechten.

“Als we weten wat er in China gebeurt, waarom doet de Europese Unie dan zaken met dit regime?” vroeg hij.

De door de staat georganiseerde orgaanoogst gericht tegen Falun Gong beoefenaars en andere religieuze minderheden stelt de manier van leven van de mensheid op de proef, zei Harold King, adjunct-directeur van de medisch-ethische groep Doctors Against Forced Organ Harvesting.

Het “vormt overal een bedreiging voor de democratie, omdat het in strijd is met universeel aanvaarde beginselen van hoe samenlevingen succesvol moeten functioneren,” zei King op de conferentie.

“Europa en elke staat ter wereld,” zei hij, “staan op een tweesprong, een tweesprong die bepalend zal zijn voor hun toekomst.”

Li Yue heeft bijgedragen aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times, die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27 oktober 2021): A ‘Blunt Attack’ on Human Rights: EU Lawmaker Urges Europe to Use Trade to Hold China Accountable for Organ Harvesting

‘Heimelijk, corrupt en dwingend’: Rapport beschrijft Beijings poging om een nieuwe wereldwijde media-orde te vestigen

Het Chinese regime heeft “heimelijke, corrupte en dwingende” middelen ingezet om de Chinese en westerse media te gebruiken als wapen in een campagne om zijn visie op de actualiteit aan de rest van de wereld op te leggen, zo blijkt uit een recent rapport van een Franse militaire denktank.

Beijings pogingen om zijn verhalen te exporteren duren al tientallen jaren. De eerste door de Chinese Communistische Partij gecontroleerde Engelstalige krant, China Daily, ging in 1981 van start. Maar dergelijke pogingen waren onhandig en leverden trage resultaten op, aldus Reporters zonder Grenzen.

Het jaar 2008 betekende een keerpunt. De Olympische Spelen in Beijing, een evenement dat het regime had willen aangrijpen om zijn economische succes te tonen, gaven aanleiding tot protesten in bijna een dozijn steden over de hele wereld die de fakkelestafettes verstoorden.

De vernedering die Beijing onderging door de negatieve berichtgeving die daarvan het gevolg was, had de autoriteiten gestoken. Om het imago van het regime in de wereld beter onder controle te krijgen, kwam de Chinese Communistische Partij (CCP) al snel met een “10-jarenplan”, aldus het rapport van het Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), een denktank die wordt gefinancierd door het Ministerie van de Strijdkrachten.

Een politieagent communiceert via zijn radio terwijl hij naast een anti-Chinees spandoek staat tijdens een demonstratie van pro-Tibet activisten en supporters in de buurt van de locatie van de Indonesische etappe van de Olympische fakkelestafette van 2008 in Beijing in Jakarta op 22 april 2008. (Jewel Samad/AFP via Getty Images)

In de 650 pagina’s tellende studie, die gebaseerd is op openbare informatie, onderzoeksrapporten en onafhankelijke interviews, wordt onderzocht hoe Beijing de openheid van het Westen gebruikt om zijn propaganda te versterken, wat een onderdeel vormt van de wijdvertakte invloed van het regime wereldwijd.

De waarden van tolerantie die kenmerkend zijn voor westerse democratieën hebben Beijing “aanzienlijke bewegingsvrijheid” gegeven, waardoor het zijn buitenlandse kantoren heeft kunnen vermenigvuldigen, buitenlandse journalisten heeft kunnen rekruteren om zijn boodschappen aan te passen aan verschillende doelgroepen, de lokale pers heeft kunnen infiltreren met geschenken en andere materiële voordelen, terwijl het miljarden reclamedollars heeft kunnen uitgeven aan westerse media om zijn bereik verder uit te breiden, aldus het rapport.

In China is de pers, in plaats van een waakhond die de regering onder controle moet houden, een instrument geworden om de Partij te dienen, aldus het rapport. Deze visie werd duidelijk gemaakt in een toespraak uit 2016 van de Chinese leider Xi Jinping, waarin hij ongeveer 180 vertegenwoordigers van de staatsmedia vertelde om hun ideologie op één lijn te brengen met die van de topfunctionarissen, “te spreken voor de wil van de Partij … en het gezag van de Partij te beschermen,” volgens een lezing van Xinhua.

Voor sommige Xinhua verslaggevers had het aan de macht komen van Xi het begin van een nieuw tijdperk ingeluid, waarin de Chinese media “zich niet langer hoefden te schamen voor het feit dat ze communistische media zijn,” vertelde een Xinhua verslaggever in 2018 aan één van de auteurs van het rapport.

Invloed kopen

Chinese staatsmedia zijn actief op alle sociale medianetwerken, met een aanzienlijke invloed op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram – netwerken die allemaal in China worden geblokkeerd.

Chinese staatsmedia hebben in 2013 Engelse en regionale pagina’s op Facebook opgezet. Acht jaar later staan ze qua volgers aan de wereldtop, met vier grote kanalen – CGTN, China Daily, Xinhua en People’s Daily – die ten tijde van de publicatie van het Franse rapport elk tussen 86 en 116 miljoen volgers hadden, oftewel ongeveer 2,5 tot 3 keer zoveel als die van CNN.

Het logo van CGTN wordt getoond op een computermonitor in Londen, Engeland, op 4 februari 2021. (Leon Neal/Getty Images)

Deze “spectaculaire scores” zijn het resultaat van een doelbewuste poging om de abonneecijfers kunstmatig op te krikken, aldus de auteurs, die wijzen op de “uitzonderlijke groei” en de “extreem lage interactiegraad” die deze accounts krijgen.

Volgens het rapport hadden ongeveer acht grote Chinese staatsmedia in het Engels een gemiddeld groeipercentage van 37,8 procent van de periode 1 jan. 2019 tot 31 maart 2020, of ongeveer 5.000 keer hoger dan dat van Amerikaanse mainstream media, maar hun niveau van betrokkenheid is 68 keer lager.

Uit aanbestedingsdocumenten van 2018 en 2019 blijkt dat door de staat gerunde media honderdduizenden dollars hebben uitgegeven om volgers op Twitter en Facebook te verwerven in wat een campagne leek om zich te vestigen als gezaghebbende nieuwsstemmen.

“Wanneer … je ziet dat tientallen miljoenen mensen volgen, dan heb je het gevoel dat dit behoorlijk geloofwaardig is,” vertelde Sarah Cook, een China-analist bij mensenrechtenwaakhond Freedom House, destijds aan The Epoch Times. Ze beschreef het als een “nieuwe grens”, dat wil zeggen, “een manier om toegang te krijgen tot de basis van de samenleving en het publiek in andere landen”.

Facebook- en Twitter-logo’s zijn te zien op een etalage in Malaga, Spanje, op 4 juni 2018. (Jon Nazca/Reuters)

Het aandeel nepaccounts onder hun Twittervolgers is moeilijk te negeren: Voor een gemiddelde Twitter-gebruiker zijn tussen de 5 en 30 procent van de accounts die hen volgen bots of spam; maar de verhouding nepaccounts voor de vier eerder genoemde media varieert van 34,3 procent tot 38,4 procent. Voor hun Franse versies lopen de cijfers op tot maar liefst 62,8 procent, zo ontdekten de onderzoekers.

Het door de CCP gecontroleerde China Daily geeft tegelijkertijd miljoenen dollars uit om hun inhoud te verspreiden via enkele van de meest invloedrijke publicaties over de hele wereld. Tussen november 2016 en april 2020 betaalde China Daily bijna 19 miljoen aan Amerikaanse kranten om hun gratis supplement genaamd China Watch te publiceren als insert.

De samenwerking heeft een drievoudig voordeel, aldus de auteurs. Niet alleen helpt het de Chinese media om hun doelpubliek te bereiken, het laat hen geloofwaardiger overkomen, en geeft hen financiële invloed op hun partnermedia.

De Britse krant The Telegraph, die tot april vorig jaar ruwweg 750.000 pond (ruwweg 1 miljoen dollar) per jaar had ontvangen om China Watch te verspreiden, droeg tussen 2016 en 2018 ook ten minste 20 ondertekende artikelen van de Chinese ambassadeur in het V.K. – twee keer het aantal dat de Daily Mail, The Guardian en Financial Times samen publiceerden, volgens een studie uit 2019 gepubliceerd op Royal United Services Institute, een Britse denktank voor defensie en veiligheid.

Een nieuwe wereldwijde media-orde

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in totaal 15 in het land gevestigde Chinese staatsbedrijven aangemerkt als buitenlandse missies omdat ze “substantieel eigendom zijn van of effectief worden gecontroleerd door” een buitenlandse regering, vertelde een woordvoerder van het ministerie in september aan The Epoch Times.

Een krantenconsument leest een exemplaar van China’s Afrika-editie voor een kiosk in de Keniaanse hoofdstad op 14 december 2012. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)

In het geval van het door de staat gerunde nieuwsagentschap Xinhua, hebben zijn lokale journalisten de “enige taak om eerder door Chinese medewerkers geschreven berichten te vertalen”, aldus het Franse rapport. Een Franse journalist voor Xinhua vertelde een auteur van het rapport in 2018 dat hun Xinhua-berichten voor 80 procent bestaan uit vertalingen uit het Engels en voor 20 procent uit het Chinees. De vertalingen en af en toe een origineel artikel zouden allemaal worden nagelezen door een Chinese journalist die vloeiend Frans spreekt en worden afgestemd op “de verwachtingen en de ‘voorkeursverhalen’ van de partij,” aldus de Xinhua verslaggever.

Voormalige medewerkers van de pro-Beijing Hongkong krant Sing Tao hebben soortgelijke verhalen verteld aan The Epoch Times nadat de publicatie haar vijf Amerikaanse entiteiten als buitenlandse agenten had geregistreerd op bevel van het Ministerie van Justitie in augustus.

David, een voormalige senior redacteur voor het kantoor van Sing Tao in New York, zei dat hij op zijn eerste dag was geïnstrueerd over “twee principes”: geen nieuws melden over Falun Gong, een spirituele groep die door Beijing wordt vervolgd, noch over de onafhankelijkheid van Taiwan. Een andere journalist, die jaren geleden voor het kantoor in San Francisco werkte, zei dat haar was verteld dat ze het woord CCP – acroniem voor de Chinese Communistische Partij – niet mocht gebruiken, noch “Republiek China”, de officiële naam voor het zelfbesturende eiland Taiwan, dat door het regime als het zijne wordt beschouwd. In plaats daarvan zou zij respectievelijk de woorden “China” en “de provincie Taiwan van de Volksrepubliek China” gebruiken, zo vertelde zij The Epoch Times.

Het opkopen van buitenlandse media, het opleiden van journalisten, het schenken van giften en apparatuur, het uitoefenen van diplomatieke druk, het gebruik van visumchantage en het uiten van dreigementen via telefoongesprekken zijn enkele andere tactieken die Beijing toepast om het medialandschap in het buitenland naar zijn hand te zetten, aldus het rapport.

In Zuid-Afrika werd de wekelijkse column van journalist Azad Essa geschrapt bij Independent Media, de op één na grootste mediagroep van het land, uren na de publicatie van zijn verhaal in september 2018 waarin hij de vervolging van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang veroordeelde. De mediagroep is voor 20 procent in handen van twee Chinese entiteiten die worden gesteund of gecontroleerd door Beijing.

Beschadigde computers en bouwafval op de vloer van de drukpers van The Epoch Times Hongkong editie in Hongkong, op 12 april 2021. (Adrian Yu/The Epoch Times)

De Hongkongse editie van The Epoch Times is sinds haar oprichting het doelwit geweest van een reeks vernielingen, in wat volgens critici de kenmerken draagt van de intimidatietactieken van het regime om onafhankelijke verslaggeving het zwijgen op te leggen.

Uit vrees voor represailles hebben groepen Chineestalige media in Australië ervoor gekozen zichzelf actief te censureren, zo blijkt uit een studie van het in Sydney gevestigde Lowy Institute in september.

“Politiek gevoelige onderwerpen of kritiek op de Chinese regering zouden onze medewerkers of hun gezinnen in gevaar brengen. We willen niet dat zij of hun gezinnen in China worden vastgehouden,” vertelde een media-eigenaar aan de denktank.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 oktober 2021): ‘Covert, Corrupt, and Coercive’: Report Details Beijing’s Bid to Establish New Global Media Order

Beijing lanceert grootscheeps plan om de samenleving te hervormen

 

China’s tech-reuzen staan maandenlange winsten af aan het regime in Peking om hun loyaliteit aan de Communistische Partij te tonen. Populaire acteurs zijn uit de internetgeschiedenis gewist en hun toegewijde online fangroepen zijn ontbonden. Jonge gamers mogen nu niet meer dan drie uur per week gamen.

In alle Chinese klaslokalen zijn 147.000 nieuwe inspecteurs aangesteld om toe te zien op de nationale verspreiding van de ideologie van China’s hoogste leider, Xi Jinping.

Of het nu gaat om e-commerce, amusement, onderwijs of gokken, weinig gebieden van de Chinese samenleving zijn de afgelopen maanden ongeschonden uit de stortvloed van regelgevende activiteiten van Peking gekomen. Terwijl de autoriteiten de overtredende actoren hard aanpakten, kelderden de aandelenmarkten en werden honderden miljarden weggevaagd, terwijl bedrijven en particulieren zich haastten om de nieuwe regels in te schatten, zodat ze niet op de tenen van het regime zouden trappen.

Sommigen vergelijken de pogingen van de Partij tot social engineering met de Culturele Revolutie, een tien jaar durende campagne vanaf 1966, waarin de eerste leider van het regime, Mao Zedong, probeerde zijn controle binnen de Partij te bevestigen door massaal tradities, overtuigingen en sociale waarden te vernietigen.

Een “doortastende revolutie” is aan de gang in China, verklaart de nationalistische essayist Li Guangman, een voormalig redacteur van een obscure staatskrant. In een recent commentaar dat snel werd gepromoot op prominente websites van de Chinese staatsmedia, bejubelde hij de campagne van het regime als een “terugkeer naar de oorspronkelijke bedoeling van de Chinese Communistische Partij (CCP) … en de essentie van het socialisme,” en noemde hij twee potentiële doelen: huisvesting en sociale verzekering.

(Photo by NOEL CELIS / Journalisten lopen langs een scherm waarop videobeelden te zien zijn van de Chinese president Xi Jinping, tijdens een bezoek aan het Museum van de Communistische Partij van China, in de buurt van het nationale stadion Birds Nest in Beijing op 25 juni 2021, onderdeel van de vieringen ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de oprichting van de Communistische Partij van China (CPC) op 1 juli. (AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

Zoals bij vroegere maatregelen heeft het Chinese regime de reeks ingrepen omschreven als noodzakelijk voor het algemeen welzijn. Maar het tempo van de campagne is duizelingwekkend, met een grondigheid die ongezien is in de recente geschiedenis van China.

Het lijkt op de “openingsdagen” van een culturele revolutie, aldus June Teufel Dreyer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Miami.

Voor Robert Atkinson, econoom en oprichter van de in Washington gevestigde denktank Information Technology and Innovation Foundation, zijn sommige van de maatregelen de nieuwste pogingen van Peking om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Hij noemde als voorbeelden het verbod op “verwijfde acteurs” en het aan banden leggen van gamen.

“Je krijgt het gevoel dat Xi zegt: ‘Nee, we willen geen individualistische samenleving. Jouw taak als Chinees burger is om de staat te steunen en te volgen,” vertelde Atkinson aan The Epoch Times.

“Het doel van de Chinese samenleving is niet om mensen gelukkig te maken, het is om de staat machtig te maken,” zei hij.

Totale controle

De druppel die de emmer deed overlopen dateert volgens Dreyer van oktober vorig jaar, toen de oprichter van de internetgigant Alibaba, Jack Ma, een ongezouten toespraak hield waarin hij kritiek uitte op het regelgevingssysteem van China. Voor zijn vrijmoedigheid werd de ondernemer drie maanden lang vermist. In één nacht trokken toezichthouders de stekker uit wat ’s werelds grootste beursgang van Ant Group, Alibaba’s zusterbedrijf in fintech, had moeten worden.

Het regime “probeert te voorkomen dat rijke, gevestigde belangen zoals Jack Ma … zich in het politieke besluitvormingsproces wikkelen,” zei Dreyer.

ack Ma, CEO van de Chinese e-commercegigant Alibaba, spreekt tijdens zijn bezoek aan de Vivatech startups en innovatiebeurs, in Parijs op 16 mei 2019. (Photo door Philippe Lopez / AFP via Getty Images)

De bestraffing van Ma lijkt de bliksemafleider te zijn die een ingrijpende revisie in gang heeft gezet die vrijwel alle facetten van de samenleving overspoelt. Sindsdien hebben toezichthouders apps van de markt gehaald vanwege vermeende overtredingen met betrekking tot gegevensoverdracht, “zich misdragende” beroemdheden uit de weg geruimd, duizenden “self media”-accounts bestraft vanwege “kwaadspreken over de financiële markt”, en betaalde privé-lessen over kernonderwerpen op school verboden.

“Het gaat erom de kapitalistische klasse een signaal te geven dat je als zakenman onder de duim van de staat zit”, aldus Atkinson.

Parallel aan de maatregelen wordt in Peking opnieuw de nadruk gelegd op “gemeenschappelijke welvaart”, een slogan die de partij al sinds haar begindagen aanprijst als het einddoel van het socialisme.

De recente beloften van Xi omvatten herverdeling van rijkdom om de gapende inkomenskloof te dichten — waarschijnlijk om de steun van de bevolking op te krikken als hij eind volgend jaar zijn kandidatuur indient voor een ongeëvenaarde derde termijn van vijf jaar.

De doelsectoren reppen zich om zich aan te passen aan de decreten van de partij. Tientallen actoren hebben verklaringen ondertekend waarin zij de campagne van Peking steunen. Het in opspraak gekomen Alibaba beloofde op 3 september om tegen 2025 100 miljard yuan (15,5 miljard dollar) aan steun uit te geven voor het streven naar gemeenschappelijke welvaart.

Deze luchtfoto toont het logo (L) van China’s baanbrekende digitale betalingsbedrijf Alipay op het kantoorgebouw van zijn moederbedrijf Ant Group in Shanghai op 4 november 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Verjongingskoorts

Achter de lawine van veranderingen gaat Xi’s visie van een grootse nationale “verjonging” schuil, een term die hij meer dan twee dozijn keer gebruikte toen hij op 1 juli vanaf het balkon bovenop het Tiananmen-plein in Peking sprak ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de CCP.

Maar de verjongingscampagne is op een aantal binnenlandse hindernissen gestuit.

China’s beroepsbevolking krimpt al jaren, deels als gevolg van het decennialange geboortebeleid, dat elk huishouden toestaat slechts één kind te krijgen. Zelfs toen Beijing in 2016 overstapte op een tweekindergrens, hebben de opvoedkosten in stedelijk China aspirant-ouders afgeschrikt. China, dat nu een derde kind aanmoedigt, heeft proeven voor eerste- en tweedeklassers afgeblazen en betalende bijlesbedrijven verboden, met de beschuldiging dat ze een financiële tol op gezinnen leggen. Er zijn hotlines opgezet om overtreders te verklikken.

Dergelijke maatregelen zijn niet noodzakelijk omarmd door Chinese ouders, die erom bekend staan veel tijd en geld te besteden aan de opleiding van hun kinderen om hen voor te bereiden op de hypercompetitieve toelatingsexamens voor universiteiten.

“Amy Ma (een pseudoniem), een lerares basisonderwijs in de Hubei-provincie in Centraal-China die al 30 jaar lesgeeft, vertelde The Epoch Times dat het onderwijsbeleid de ongerustheid van ouders over de toekomst van hun kind niet zal wegnemen.

Voor de meeste Chinese gezinnen is het onderwijssysteem “de laatste kans om het lot van hun kinderen te veranderen” nu “de Partij alle middelen in de maatschappij heeft gemonopoliseerd”, zei ze.

Om hun schoolprestaties te verbeteren, zouden Chinese kinderen zich nu moeten wenden tot thuisleraren, vertelde Richard Zhang (een pseudoniem), een divisiehoofd van een onderwijsbureau op stadsniveau, aan The Epoch Times. Door de inkrimping van het aantal bijlesdocenten als gevolg van de nieuwe regels, zouden de kosten van dergelijke diensten onbetaalbaar kunnen worden, zei hij. Uiteindelijk zijn het dus misschien alleen rijke gezinnen die hun kinderen een voorsprong op de concurrentie kunnen geven.

Een vrouw draagt een beschermend masker terwijl ze voor een bord zit dat reclame maakt voor een COVID-19 vaccinatiecentrum van de lokale overheid in Peking op 23 mei 2021. (Kevin Frayer/Getty Images)

Een gebrek aan enthousiasme bij Chinese millennials staat de welvaartsgroei van het regime ook in de weg. Een nieuwe tegencultuurbeweging genaamd “tangping”, of platliggen en niets doen, slaat aan bij jongeren, die steeds ontevredener worden over de hoge eisen van het beroepsleven en het sociale leven.

Door de Chinese staatsmedia als “schandelijk” bestempeld, maar door sommige anderen geprezen als een stille vorm van verzet, is de “platliggen” benadering van het leven van veel jonge Chinezen precies het tegenovergestelde van wat Xi nodig heeft om Pekings ambitie te ondersteunen, aldus Dreyer.

“Hij wil een zeer competitieve samenleving zien waarin iedereen hard werkt en de Chinese natie daardoor in staat is de Verenigde Staten te overtreffen,” zei ze. “Dat gaat hem niet lukken als mensen plat gaan liggen.”

Economische problemen

Een nijpend geldprobleem dwingt Beijing ook om zich tegen de rijken te keren, volgens Antonio Graceffo, een analist van China’s economie en Epoch Times contributor die meer dan twee decennia in Azië heeft doorgebracht.

De zeer besmettelijke Delta-variant van COVID-19, die zich in augustus over de helft van China verspreidde, blijft een uitdaging voor Pekings dure strategie om steden te sluiten en elk positief geval in quarantaine te plaatsen. Dit heeft het reizen verstoord en het toerisme aangetast, een ooit bloeiende sector die in 2019 goed was voor ongeveer een tiende van China’s economie.

Een arbeider maakt een ijzeren staaf in een staalfabriek in Lianyungang, in China’s oostelijke provincie Jiangsu op 12 februari 2021, de eerste dag van het Chinees Nieuwjaar. (AFP via Getty Images)

De omzetgroei en de productie bereikten in augustus beide een dieptepunt in een jaar, omdat de autoriteiten de sociale beperkingen verscherpten om de toenemende virusuitbraken in te dammen. China’s totale schuld groeide ondertussen tot ongeveer 270 procent van het bbp in 2020, een sprong van ongeveer 30 procent in een jaar tijd.

Uit maandelijkse gegevens van augustus bleek dat één op de zeven jonge stedelijke arbeiders – tussen 16 en 24 jaar – er niet in slaagde werk te vinden. De maatregel tegen de particuliere bijlessenindustrie heeft zo’n 140 miljard dollar op het spel gezet en een golf van ontslagen op gang gebracht.

Dergelijke tekenen wijzen op “de rand van een economische crisis,” vertelde Graceffo aan The Epoch Times. “Het geld moet ergens vandaan komen.”

“Ik denk dat Xi Jinping naar alles grijpt om geld te verdienen.”

Pogingen om de groei te stimuleren zullen verder worden gefrustreerd door de praktijk van de CCP om partijafdelingen in te bedden in bedrijven, wat de economische vrijheid nog verder onder druk zet.

“Ze zullen geen beslissingen nemen op basis van winstgevendheid — ze nemen beslissingen op basis van regeringsleiders en het overmaken aan de Partij,” zei hij.

Wisselwerking

Naast deze binnenlandse uitdagingen heeft het regime ook te maken met sterke tegenwind vanuit het Westen.

In het afgelopen jaar heeft Peking zich agressief verzet tegen de toenemende westerse kritiek op de mensenrechtensituatie, het militarisme, het gebrek aan transparantie over de herkomst van COVID-19 en de voortdurende pogingen om de schuld in de schoenen van de buitenwereld te schuiven.

Gekleed in een grijs maoïstisch pak tijdens de honderdste verjaardag van de Partij, waarschuwde Xi dat buitenlandse krachten figuurlijk hun “hoofd zou worden ingeslagen” als ze het waagden China te pesten.

Uit het recente beleid van het regime spreekt een groeiende afkeer van de westerse invloed.

De Engelstalige examens op de basisscholen in Sjanghai zijn afgeschaft; er is een nieuwe cursus over het Xi Jinping-gedachtegoed ingevoerd, die van de lagere school tot en met de universiteit in het hele land verplicht is.

Deze foto genomen op 8 oktober 2015 toont Chinese schoolkinderen die de klas bijwonen op de Shiniuzhai Puan Center Primary School in Pingjiang County in China’s provincie Hunan, zo’n 150 kilometer van Changsha, op de eerste dag terug naar school na de nationale vakantie. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Peking is bezig met het opzetten van een derde aandelenmarkt, wat door sommige analisten wordt gezien als een stap om zich financieel los te koppelen van het Westen. Een nieuwe gegevenswet, die zowel op Chinese als op buitenlandse bedrijven van toepassing is, verbiedt uitdrukkelijk de overdracht van binnenlandse gegevens in buitenlandse handen en dreigt met vergeldingsmaatregelen tegen landen die “discriminerende” maatregelen met betrekking tot gegevens nemen.

Sociale-mediakanalen zijn opgedoekt voor “het reposten van overzeese berichtgeving of commentaar met een vertekende interpretatie van China’s financiële trends”.

“Je wilt niet dat mensen aan iets anders denken dan aan de Partij en hoe ze de staat kunnen dienen,” zei Graceffo.

Volgens Dreyer heeft het regime besloten een “afweging” te maken: Door te snijden in Engelse les en privé-lessen komen miljoenen mensen zonder werk te zitten, maar het betekent ook dat studenten meer tijd hebben om de partij-ideologie te bestuderen.

“Minder Engels onderwijs, meer indoctrinatie, is wat China op de lange termijn nodig heeft,” zei ze.

Maar gezien China’s aandeel in de wereldhandel — bijna 15 procent in 2020, het derde grootste na de Europese Unie en de Verenigde Staten — is het onmogelijk om de westerse invloed volledig buiten te sluiten, aldus Dreyer.

“Je kunt de technologie niet volledig scheiden van de maatschappij die haar heeft voortgebracht,” zei ze.

“Hij probeert zich gewoon te verzetten,” zei Dreyer, verwijzend naar Xi. “De toekomst ligt niet vast, dat is hij nooit.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (21 september 2021)Beijing Unleashes Sweeping Bid to Remold Society

‘China is zijn eigen grootste vijand’: Frans rapport geeft panoramisch beeld van Beijings streven naar wereldwijde invloed

Ondanks de grootscheepse pogingen van het Chinese regime om zijn eigen autoritaire model aan de vrije wereld op te leggen, is het regime zijn eigen grootste vijand, aldus een Franse denktank die aan de regering is verbonden.

De bevindingen komen uit een bijna 650 bladzijden tellend Franstalig rapport, “Les opérations d’influence chinoise: un moment Machiavélien”, van het Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), een onafhankelijk agentschap dat gelieerd is aan het Franse Ministerie van Strijdkrachten.

Beijing isoleert zichzelf op het wereldtoneel nadat het de afgelopen jaren een agressieve wending heeft genomen op het diplomatieke front, aldus het rapport, dat eerder deze week werd vrijgegeven. Dat gedrag heeft geleid tot een toenemende afkeer, zelfs van landen die traditioneel op vriendschappelijke voet staan met het regime.

“China is zijn eigen grootste vijand als het op invloed aankomt”, staat in het rapport te lezen.

De auteurs stelden vast dat de betrekkingen van China met het Westen sinds ongeveer 2017 duidelijk zijn verslechterd.

Een opmerkelijk voorbeeld is Zweden, dat het eerste westerse land was geweest dat diplomatieke betrekkingen met het regime aanknoopte nadat de Chinese Communistische Partij de macht over China had overgenomen.

Terwijl Beijing een relatief gunstige publieke opinie had genoten in Zweden, begon het keerpunt met de benoeming in 2017 van een nieuwe Chinese ambassadeur in Zweden, Gui Congyou, aldus het rapport.

Gui’s provocerende retoriek – waarbij hij Zweedse ambtenaren met dreigementen onder druk zetten om een prijsuitreiking voor een gedetineerde Chinese dissident niet bij te wonen, kritiek uitte op lokale media die kritisch over China berichtten, en een hotel in Stockholm onder druk zette om een viering van de Taiwanese nationale feestdag te annuleren – was “rampzalig”, aldus het rapport. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Gui ongeveer 40 keer ontboden sinds zijn aankomst in 2017. De parlementariërs van het land hebben tweemaal om zijn uitwijzing uit het land gevraagd. De publieke rating van China is ook gekelderd: 80 procent van de Zweden heeft nu een negatief beeld van China, vergeleken met minder dan de helft van de bevolking van het land vier jaar geleden.

Gui staat op het punt zijn post te verlaten en heeft onlangs een afscheidsbezoek gebracht aan de Zweedse onderminister van Buitenlandse Zaken, zo blijkt uit een bericht van 25 september op de website van de Ambassade van China in Zweden.

Demonstranten houden plakkaten en spandoeken omhoog als ze in Sydney een demonstratie bijwonen om de Australische regering op te roepen de Olympische Winterspelen van Beijing in 2022 te boycotten vanwege de staat van dienst van China op het gebied van mensenrechten, op 23 juni 2021. (Saeed Khan/AFP via Getty Images)

In Australië, waar China goed is voor bijna een derde van de exportinkomsten, is de stemming ook aan het verschuiven tegen het communistische regime.

De handelssancties van Beijing tegen Canberra omdat het land in 2020 opriep tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het virus, hebben alleen maar geleid tot meer verzet tegen de Chinese invloed, ook in de academische wereld. Australië heeft in december 2020 een wet aangenomen om extra hindernissen op te werpen voor Chinese bedrijven die Australische activa willen verwerven.

Elders hebben zich soortgelijke taferelen afgespeeld: Afrika heeft zich verzet tegen China’s enorme “Belt and Road”-initiatief en bekritiseert het infrastructuurinitiatief omdat het natuurlijke hulpbronnen uitput, land vervuilt en arbeiders misbruikt.

Een Chinese arbeider draagt materialen voor de eerste spoorlijn tussen China en Laos, een belangrijk onderdeel van Beijings “Belt and Road Initiative” over de Mekong in Luang Prabang, Laos, op 8 februari 2020. (Aidan Jones/AFP via Getty Images)

Canada heeft na de arrestatie van Huawei-manager Meng Wanzhou de willekeurige detentie van zijn burgers door Beijing veroordeeld, een maatregel die critici hebben omschreven als gijzelingsdiplomatie. Het feit dat het regime de vrijheden in Hongkong onderdrukt, heeft het Verenigd Koninkrijk woedend gemaakt, en de ernstige mensenrechtenschendingen in Xinjiang hebben het imago van Beijing bij de westerse democratieën nog verder doen zakken.

Volgens het rapport hebben in februari zes Midden- en Oost-Europese landen op de lang uitgestelde “17+1” top met China ervoor gekozen een vertegenwoordiger van een lager niveau te sturen, in plaats van hun gebruikelijke staatshoofd, wat duidt op een “verlies aan eetlust” in de betrekkingen met Beijing, wat waarschijnlijk te maken heeft met het aangetaste imago van het regime. In mei kromp het geplaagde blok verder in, nadat Litouwen zich uit de groep had teruggetrokken.

De auteurs zeiden te hopen dat het rapport een waarschuwingsschot zou kunnen zijn voor de leiders van Beijing over de gevolgen van hun acties.

Het “contraproductieve gedrag” dat Beijing de afgelopen jaren heeft vertoond “stelt China voor een impopulariteitsprobleem dat zo groot is dat het uiteindelijk indirect de Partij zou kunnen verzwakken, ook ten opzichte van haar eigen bevolking”, aldus het rapport.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (25 september 2021): ‘China Is Its Own Biggest Enemy’: French Report Gives Panoramic View of Beijing’s Push for Global Influence

Amerikaanse medische instanties zwijgen over Chinese orgaanoogst uit angst voor vergeldingsmaatregelen, zegt arts

Angst voor economische vergeldingsmaatregelen van Beijing heeft er deels toe geleid dat de wereld een oogje dichtknijpt terwijl het Chinese regime onschuldigen doodt en hun organen onder dwang oogst om er winst mee te maken, vertelde een arts aan een wereldwijde mensenrechtentop.

De Wereldtop over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst, die bestaat uit zes webinars over twee weken, ging op 17 september van start met meer dan 2.000 virtuele toehoorders die op de eerste dag de live-streaming bijwoonden.

De door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst vindt in China al jaren “op aanzienlijke schaal” plaats, en een belangrijk slachtoffer van het misbruik zijn aanhangers van de vervolgde geloofsgroep Falun Gong, volgens bevindingen van een onafhankelijk tribunaal in Londen in 2019.

Niet lang nadat het tribunaal zijn eindrapport had vrijgegeven, benaderde Dr. Weldon Gilcrease, een gastro-intestinale kankerspecialist aan de Universiteit van Utah, de leiders van het gezondheidszorgsysteem van de school, in de hoop een discussie te hebben over hoe ze als instelling zouden moeten reageren op dergelijk misbruik.

“Hij zei in wezen tegen mij dat hij er niet aan twijfelde dat de Chinese Communistische Partij (CCP) tot dergelijke wreedheden in staat was en dat het inderdaad gebeurde, maar dat als we er iets van zouden zeggen, China gewoon al zijn studenten naar Texas zou sturen,” zei Gilcrease tijdens een virtuele paneldiscussie op vrijdag.

Gilcrease, de vice-directeur van de in Washington gevestigde medische belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting, vertelde later aan The Epoch Times dat hij “een beetje verbaasd was dat er zoveel angst was om iets te zeggen” vanwege de financiële banden.

Parliament Hill (Ottawa), 02 mei 2008 – Een man jogt langs Falun Gong beoefenaars die een nagebouwde orgaanoogst demonstratie gebruiken als onderdeel van hun protest tegen China en de vervolging van Falun Gong beoefenaars door het Chinese regime. De demonstranten klagen aan dat China illegaal organen oogst van Falun Gong gevangenen. (The Canadian Press/Tom Hanson)

“Je krijgt zeker steun op individueel niveau, maar als je dat probeert te verhogen naar het niveau van de instelling, dan wordt het oorverdovend stil,” zei hij in een interview.

Wat Gilcrease in de loop der jaren ontdekte, zei hij, is dat de medische professionals die hij ontmoette vaak aarzelden om een standpunt in te nemen over het oogsten van organen – niet omdat ze eraan twijfelden dat het gebeurt. Ze probeerden eerder afstand te nemen om de perceptie van “politiek bedrijven” te vermijden.

Voor de CCP is dat “het wapen dat ze gebruiken om het stilzwijgen te bewaren,” zei Gilcrease. “Als je iets zegt, doe je aan politiek. Hou je erbuiten.”

Maar Gilcrease gelooft dat het tegenovergestelde van wat het regime beweert waar is.

Vrij blijven van politiek “betekent niet het vermijden van het innemen van ongemakkelijke standpunten, en in feite betekent het dat we iets moeten zeggen tegen de Chinese Communistische Partij als deze … ons vakgebied, onze experts, onze artsen en onze chirurgen gaat coöpteren,” zei de arts tijdens het webinar.

Samenwerken met “een medisch systeem dat onder de duim zit van een kwaadaardig regime is gevaarlijk,” zei hij, erop wijzend dat een aantal personen die China’s transplantatiecentra hielpen opbouwen, een medische opleiding kregen in de Verenigde Staten en andere Westerse landen.

Brooklyn (New York), 18 juli 2021 – Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een optocht ter markering van het 22e jaar van de vervolging van Falun Gong in China. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Op het diplomatieke en economische front heeft dergelijke samenwerking tussen de VS en China tot “nadelige resultaten” geleid, zei hij. Een groot aantal Chinese wetenschappers en artsen hebben de afgelopen jaren hun post moeten verlaten omdat ze hun financiële banden met het regime niet op de juiste manier bekend hadden gemaakt, waaronder drie van Houston’s MD Anderson Cancer Center en nog eens zes van Tampa’s Moffitt Cancer Center in 2019.

Zorgen over dergelijke betrokkenheid gaan volgens Gilcrease verder dan de integriteit van Amerikaans biomedisch onderzoek. “Het gaat erom dat we gebonden zijn aan een systeem dat keer op keer bewezen heeft dat het misdaden uitvoert door gebruik te maken van het medische systeem.”

Chinese artsen blijken tijdens de pandemie door te zijn gegaan met het gedwongen wegnemen van organen en gebruikten de bevindingen van dergelijke transplantaties om geloofsbrieven in internationale medische tijdschriften op te bouwen.

De Annals of Surgery publiceerde in juli 2020 een studie over twee oudere patiënten met eindstadium COVID-19-symptomen, die beiden een longtransplantatie kregen ongeveer drie dagen nadat ze zich hadden aangemeld voor het transplantatiesysteem van het land.

De tweede patiënt, 70 jaar oud, kreeg een dubbele longtransplantatie op 8 maart, drie dagen nadat een uitgebreide evaluatie was uitgevoerd die artsen ertoe aanzette de patiënt in te schrijven in het transplantatietoewijzingssysteem.

Ray Scalettar, emeritus professor aan het George Washington University Medical Center, zei dat het artikel “ernstige ethische vragen opriep over de manier waarop de longen voor de ontvangers werden verkregen” in zo’n korte tijd, eraan toevoegend dat in de Verenigde Staten, dat een “veel groter” donorbestand heeft dan China, “de minimale wachttijd voor dit type donor” 15 dagen is.

Scallettar schreef uiteindelijk een kritiek op het artikel aan de auteurs, maar het antwoord “was onbestaand of ontwijkend”.

De medische wereld in het algemeen blijft lijden onder een “drastisch gebrek aan bewustzijn” over gedwongen orgaanoogst – slechts ongeveer 5 tot 10 procent heeft ervan gehoord – aldus Gilcrease. Maar de voortdurende doofpotaffaire van de pandemie door het regime heeft waarschijnlijk een mentaliteitsverandering teweeggebracht, zei hij.

“De medische gemeenschap heeft nu tenminste een beter begrip over met wie we te maken hebben,” zei hij.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times, die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17/09/2021): US Medical Bodies Silent on China’s Organ Harvesting Over Fear of Regime Retaliation, Doctor Says

VS dringt bij Beijing aan op vrijlating van de bronnen van The Epoch Times die vastzitten wegens het verstrekken van informatie over COVID-19

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn bezorgdheid geuit over 11 Chinese burgers die worden vastgehouden omdat zij informatie over de pandemie hebben verstrekt aan de Chineestalige editie van The Epoch Times. Het heeft ook geëist dat Beijing ophoudt met het onderdrukken van waarheidsgetrouwe verslaggeving in China.

“De Verenigde Staten roepen de regering van de Volksrepubliek China op om journalisten en hun contactpersonen vrij te laten die worden vastgehouden voor hun verslaggeving over de geldende COVID-19 maatregelen en om een einde te maken aan haar inspanningen om degenen die de waarheid trachten te melden het zwijgen op te leggen,” vertelde een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Epoch Times in een e-mail.

“Wij onderstrepen consequent het belang van onafhankelijke, transparante en op feiten gebaseerde verslaggeving over COVID-19.”

De 11 personen, allen aanhangers van de vervolgde geloofsgroep Falun Gong, worden al meer dan een jaar vastgehouden in het Dongcheng District Detention Center in Beijing. In een aanklacht van april werden ze volgens hun advocaten beschuldigd van “het nemen van foto’s en het uploaden ervan naar overzeese websites tussen februari en juni 2020” .

In de aanklacht werd geen specifieke website genoemd, maar het Committee voor Bescherming van Journalisten, een in New York gevestigde persvrijheid waakhond, zei dat de gedetineerden waren aangeklaagd voor het leveren van materiaal aan The Epoch Times, onder verwijzing naar een persoon die bekend is met de zaak.

Het Chinese regime heeft strenge controle uitgeoefend op informatie over de pandemie, zoals de harde lockdown maatregelen en de werkelijke cijfers over het aantal besmettingen en doden, in een poging om alles te onderdrukken wat het imago van de Chinese Communistische Partij (CCP) kan bezoedelen. Klokkenluiders – waaronder artsen, burgerjournalisten en academici – zijn door het regime gestraft voor het verspreiden van ongefilterde informatie over de uitbraak of voor het bekritiseren van het beleid van de CCP.

Mensen verzamelen zich op een buitenterrein om een uitstrijkje te maken tijdens massale testen voor COVID-19 in Beijing op 23 juni 2020. (NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

“China moet stoppen met het proberen te voorkomen dat zijn burgers het nieuws rapporteren en foto’s publiceren over de COVID-19 maatregelen,” zei Steven Butler, de programmacoördinator Azië van de journalistengroep, in een verklaring van 24 augustus.

“De 11 mensen die zijn gearresteerd voor het sturen van foto’s en informatie naar The Epoch Times moeten onmiddellijk worden vrijgelaten en alle aanklachten moeten worden ingetrokken.

Een woordvoerder van The Epoch Times uitte eerder zijn bezorgdheid over hun veiligheid en riep de internationale gemeenschap op om “deze schending van de persvrijheid te veroordelen.”

The Epoch Times werd in 2000 in de Verenigde Staten opgericht, oorspronkelijk als een Chineestalige krant, als reactie op de wereldwijde propaganda-inspanningen van de CCP. Als gevolg daarvan is de krant lange tijd geblokkeerd geweest in China en zijn de eerste verslaggevers van The Epoch Times in China gevangen gezet, sommigen voor wel 10 jaar.

Het Dongcheng Volksgerechtshof in Beijing annuleerde de geplande rechtszitting van de gedetineerden op 19 augustus, volgens een bericht van 15 augustus op Minghui.org, een Amerikaanse website gewijd aan het volgen van de vervolging van Falun Gong. Herhaalde oproepen van The Epoch Times naar de rechtbank werden niet beantwoord.

Xie Yanyi, de advocaat van een van de gedetineerden, Xu Na, mag zijn cliënt sinds mei niet meer verdedigen. Hij noemde de zaak een “geëscaleerde versie van het Li Wenliang incident,” eraan toevoegend dat het Chinese regime een misdaad begaat.

Li Wenliang was één van de eerste Chinese artsen die in december 2019 alarm sloeg over het CCP-virus, dat COVID-19 veroorzaakt. Hij werd daarvoor later door de politie berispt en moest een verklaring ondertekenen waarin hij zich verontschuldigde voor “geruchtenverspreiding”. Hij overleed later na het oplopen van het virus.

Zhang Zhan eet een maaltijd in een park tijdens een bezoek aan Wuhan in de centraal-Chinese provincie Hubei op 14 april 2020. (Melanie Wang via AP)

Burgerjournalist Zhang Zhan, die video’s op sociale media plaatste waarin de tol van de uitbraak vanuit Wuhan gedetailleerd werd weergegeven, werd in december schuldig bevonden aan “het uitlokken van ruzies en het veroorzaken van problemen” en werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Volgens het vonnis, dat gepubliceerd werd door de mensenrechten website China Change, was Zhang onder andere schuldig aan het geven van interviews aan “overzeese media Radio Free Asia en The Epoch Times om kwaadwillig een hype te creëren over de nieuwe coronaviruspneumonie in Wuhan, wat een negatief effect heeft gehad op een breed publiek”.

Zhang weegt momenteel minder dan 40 kilo – ze heeft bijna de helft van haar lichaamsgewicht verloren – als gevolg van de gedeeltelijke hongerstaking die ze sinds haar arrestatie afgelopen mei is begonnen.

“Een vrije en onafhankelijke media, met inbegrip van burgerjournalisten, is essentieel om de overheid meer verantwoordelijk te maken en ons allen meer veiligheid te geven voor toekomstige uitbraken en mogelijke pandemieën,” zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sherry Dong werkte mee aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27 augustus 2021): US Urges Beijing to Release The Epoch Times’ Sources Detained for Supplying Information on COVID-19

CCP wil schoolkinderen indoctrineren met ‘Xi Jinping-gedachte’

De Chinese leider Xi Jinping wil alle Chinese burgers loyaliteit bijbrengen, te beginnen bij de leerlingen van de basisschool.

Als studenten in september terugkeren van de zomervakantie, zullen ze een nieuw vak op hun curriculum vinden: “Xi Jinping Gedachte.”

De nieuwe drang naar ideologische controle zal lopen van de lagere school tot de universiteit. Het verplichte lesboek, getiteld “Xi Jinping Gedachte over Socialisme met Chinese Kenmerken in het Nieuwe Tijdperk”, zal vijf edities kennen, die wekelijks aan leerlingen in groep 3, 5, 8 en 10 zullen worden onderwezen.

Het boek heeft tot doel “de steun van de studenten voor het leiderschap van de partij en het socialistische systeem geleidelijk vorm te geven”, aldus een recente mededeling van het ministerie van Onderwijs.

Jongeren lopen langs een propagandabillboard over de “China Droom,” een slogan geassocieerd met de Chinese regeringsleider Xi Jinping, buiten een school in Beijing op 12 maart 2018. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

De stap, in combinatie met een toenemende beperking van westerse materialen in klaslokalen, wijst op de wens van het regime om de ideologische controle te versterken, te beginnen met de vorming van het wereldbeeld van de jongste generatie, zeggen deskundigen.

“Als je het onderwijs controleert, controleer je in feite de gedachten van de hele bevolking,” vertelde Li Yuanhua, een voormalig universitair hoofddocent aan de Capital Normal University College of Education in Beijing, aan The Epoch Times.

Een ‘politieke taak’

Xi Jinping Gedachte, alternatief bekend als “Xisme,” werd bijgeschreven in het handvest van de Chinese Communistische Partij tijdens het belangrijke Nationale Congres van de partij in 2017. Sindsdien hebben de Chinese autoriteiten en door de staat gesteunde instellingen 18 onderzoekscentra opgezet die zijn gewijd aan het bestuderen van de ideologie.

Nu het nieuwe schooljaar met rasse schreden nadert, hebben de lokale onderwijsautoriteiten de training opgevoerd om hun leraren vertrouwd te maken met het nieuwe materiaal, terwijl de staatskanalen propaganda hebben verspreid om de lancering van de schoolboeken voor te bereiden. In Hebei, een noordelijke Chinese provincie die Beijing omringt, hebben 20 deskundigen op 3 augustus tijdens een virtueel seminar de belangrijkste beginselen achter het boek uitgelegd aan ongeveer 44.000 leraren uit de hele provincie en hen gecoacht over hoe ze hun klassen les moesten geven, aldus de door de staat uitgegeven Hebei Daily.

Huang Qiang, hoofd van de door de staat geleide People’s Education Press, die het boek uitgeeft, beschreef de uitgave van het tekstboek als “een andere belangrijke politieke taak”, en voegde eraan toe dat het een “concrete stap” was om het Xi Jinping-gedachtegoed “in het brein van de studenten te verankeren”.

Studenten zitten in een klaslokaal terwijl ze studeren in Shanghai, op 27 sept. 2017. (Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

De meest gedetailleerde beschrijving van de cursus kwam van Ding Lili, een lerares van een openbare basisschool in Shanghai die het materiaal op haar leerlingen had uitgetest. Na de “magnetische aantrekkingskracht” van het boek te hebben geprezen, gaf Ding een anekdote waaruit bleek hoe het boek een rol kan spelen bij het aanwakkeren van vijandigheid jegens het Westen en tegelijkertijd het nationalisme kan versterken, volgens een artikel op 1 augustus in China Education Daily, een krant die wordt beheerd door de uitgever.

In een lezing getiteld “grote omvang staat niet gelijk aan kracht,” in een citaat uit een toespraak van Xi uit 2014 over het belang van binnenlandse technologische innovatie, hield Ding een telefoon vast van de Chinese telecomgigant Huawei, wiens smartphone-activiteiten zijn verwoest door Amerikaanse sancties over nationale veiligheidsoverwegingen, die het bedrijf de toegang tot vitale Amerikaanse technologie, waaronder high-end processorchips, afsneden.

“Toen de kinderen hoorden dat zo’n voortreffelijk nationaal merk in de problemen zit omdat zijn chips aan anderen zijn voorbehouden, waren ze verbaasd, verward en boos,” zei Ding, die eraan toevoegde dat ze vervolgens een reeks vragen stelde om duidelijk te maken dat de Chinezen “kerntechnologie in eigen handen” moeten hebben.

Buitenlandse inhoud blokkeren

Tegelijk met het opdringen van het Xi Jinping-gedachtengoed aan de studenten, verscherpt het regime ook de controle op buitenlandse inhoud die in de klas wordt onderwezen.

De onderwijsautoriteiten hebben onlangs 286 samenwerkingsverbanden beëindigd tussen Chinese en buitenlandse universiteiten, zoals de New York University, het Georgia Institute of Technology en de City University London.

Eind juli hebben de Chinese autoriteiten, zogenaamd om de werklast van studenten te verlichten, ook bepaald dat het verboden is om buiten de campus bijlesbureaus te hebben die buitenlands onderwijs geven of die in het buitenland gevestigde bijlesgevers in dienst hebben.

Naar aanleiding van die verordening zijn ten minste acht bijlesbedrijven gestopt met het verkopen van buitenlandse bijlessen aan studenten in China, waarbij sommige zeiden dat ze zich zouden richten op alternatieve cursussen zoals Chinees spreken en lezen.

Chinese schoolkinderen volgen les op een lagere school in Pingjiang County, provincie Hunan, op 8 okt. 2015. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

De verordening betekende een enorme klap voor de particuliere bijlessen industrie – normaal goed voor 120 miljard dollar. Vanaf 5 augustus was Duolingo, een populaire app voor het leren van talen, niet langer te downloaden in Android app stores die worden beheerd door Huawei en de Chinese techgigant Tencent. Wall Street English, een high-end Engels opleidingscentrum, sluit zijn deuren, volgens Chinese media.

Frank Tian Xie, die een online MBA-programma doceert aan de Universiteit van South Carolina-Aiken, zei dat het regime – onder een gevoel van “dreigende crisis” – zich waarschijnlijk bedreigd voelde door de vrijheid van deze bedrijven om inhoud te onderwijzen die buiten haar controle valt.

“Ze willen elk mogelijk kanaal blokkeren dat vrijheid en waarheid kan verspreiden,” vertelde hij The Epoch Times.

Enkele grote Chinese steden voerden afzonderlijk strengere maatregelen door.

In Beijing bevestigden onderwijsambtenaren opnieuw een verbod op lesmateriaal van buiten China in lagere en middelbare scholen. Shanghai, dat zijn scholen begin augustus opdroeg hetzelfde te doen, annuleerde ook examens Engelse taal voor de derde tot en met de vijfde klas.

Door het leren van de Engelse taal onder studenten terug te dringen, wil het regime uiteindelijk het vermogen van de Chinezen om deel te nemen aan de internationale gemeenschap verzwakken, volgens dissident en onafhankelijk geleerde Wu Zuolai.

Volgens Wu proberen de Chinese autoriteiten “kinderen zo weinig mogelijk te laten studeren en hun contact met Engelstalig materiaal in hun vrije tijd te beperken, zodat ze de rest van hun tijd naar de ideologie van Xi kunnen luisteren”.

“Dit is hoe indoctrinatie werkt,” vertelde hij The Epoch Times.

Mevrouw Li, een mid-level manager in een financieel bedrijf in Shanghai die verzocht om haar volledige naam niet te gebruiken, zei dat ze verontrust was door het ingrijpende nieuwe beleid van haar stad.

“Ik suggereer niet dat Engels zo geweldig is, maar het is een hulpmiddel – een venster om de wereld te zien,” vertelde ze The Epoch Times. “Alleen door te kijken naar hoe verschillende landen en verschillende mensen dezelfde kwestie zien, kun je je eigen mening vormen.

Ze betwijfelde echter of Chinese ouders, die vaak veel investeren in het onderwijs van hun kinderen om hen een voorsprong in het leven te geven, bereid zouden zijn om de richtlijn te volgen en om hun kinderen “reeds aan de startlijn te laten verliezen”.

“Ouders zijn niet dom,” zei ze.

Luo Ya werkte mee aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (16 augustus 2021): CCP Moves to Indoctrinate School Children With ‘Xi Jinping Thought’

22 jaar van “gruwelijke mishandelingen”: Geloofsgroep eist einde aan onderdrukking door communistisch China

WASHINGTON – Fang Siyi kan zich niet meer herinneren hoe vaak ze werd gearresteerd voordat ze uit het communistische China ontsnapte.

Zij is een 51-jarige beoefenaar van Falun Gong, een spirituele praktijk die bekend staat om haar kernprincipes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Sinds 1999 heeft zij twee familieleden verloren door de grootscheepse vervolging van de Chinese Communistische Partij (CCP) die gericht was tegen haar geloof. De ene werd doodgeslagen, de andere werd gedwongen haar huis te verlaten en stierf enkele jaren later nadat de druk van de vervolging een tol eiste op haar gezondheid.

Fang zelf werd voortdurend lastiggevallen en vastgehouden door de politie in haar geboortestad Jilin, een stad in het noordoosten van China. In 2001 werd zij gearresteerd omdat ze onderdak had geboden aan twee geloofsgenoten die in het Chinese leger zaten. Tijdens haar gevangenschap werd ze gedurende twee maanden regelmatig geïnjecteerd met een giftige drug. Door de drugs zwol haar buik op. Later begon haar huid, vanaf haar tenen, de kleur van een aubergine aan te nemen: een ondoorzichtige zwart paarse tint.

Ze verloor meer dan 25 kilo tijdens die detentieperiode.

In een werkkamp voor vrouwelijke Falun Gong beoefenaars werd Fang onthouden van slaap en gaven ze haar elektrische schokken op haar edele delen. Een andere volgelinge, een ongetrouwde vrouw van in de 20, onderging ook een dergelijke elektrocutie. Ze verloor ter plekke haar verstand en is nooit meer normaal geworden, vertelde Fang aan The Epoch Times.

Fang, die in 2006 naar Thailand vluchtte en later naar de Verenigde Staten kwam, was één van de ruwweg 70 tot 100 miljoen getroffenen van de landelijke uitroeiingscampagne, op touw gezet door de CCP die de populariteit van de discipline als een bedreiging voor haar heerschappij beschouwde.

Pijn en rouw

Op een bijeenkomst op 16 juli op Capitol Hill ter gelegenheid van het 22ste jaar na het begin van de vervolging, verzamelden Fang en naar schatting 1.500 beoefenaars zich in stilte in hun gele shirts met spandoeken die opriepen tot beëindiging van de schendingen van de mensenrechten. Vooraan stonden rijen met kransen omzoomde displays, elk met het gezicht van een verloren leven.

Beoefenaars van Falun Gong verzamelen zich in Washington ter gelegenheid van de 22ste gedenkdag van de vervolging in China, op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Minghui.org, een website die in de Verenigde Staten is opgezet om de vervolging te documenteren, heeft de gegevens van meer dan 4.500 slachtoffers achterhaald, maar merkt op dat het werkelijke dodental waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat het moeilijk is informatie uit China te verkrijgen.

De Congressional-Executive Commission on China, een orgaan dat wordt geleid door tweeledige Amerikaanse wetgevers, heeft vrijdag de aandacht gevestigd op de “afschuwelijke mishandelingen” waarvan Falun Gong beoefenaars het slachtoffer zijn geworden. De Commissie drong aan op “onmiddellijke stopzetting van deze onderdrukking” en een onderzoek door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een kaarslichtwake ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 22 jaar durende vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times).

De Commissie heeft 484 Falun Gong beoefenaars in China in haar gegevensbank met politieke gevangenen geregistreerd, van wie sommigen tot meer dan tien jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Cui Fenglan, een schoolbibliothecaris uit de stad Harbin in de meest noordelijke provincie van China, Heilongjiang, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor het kopen van een sieraad met de woorden “waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, meldde Minghui in 2017.

Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum zijn miljoenen beoefenaars de afgelopen twintig jaar op verschillende manieren gevangen gehouden en zijn honderdduizenden mensen gemarteld. Ondertussen heeft de CCP ook een groot aantal doden veroorzaakt door het wegnemen van levende organen – een door de staat goedgekeurde mishandeling die voornamelijk gericht is op de volgelingen en tot op de dag van vandaag voortduurt.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Liu Xitong, een kalligraaf uit de oostelijke Chinese provincie Shandong die ook herhaaldelijk gevangen werd gehouden, zei dat hij werd over zijn hele lichaam hard werd geslagen met houten stokken, terwijl hij op zijn hoofd werd geslagen met schoenzolen. De beulen stonden ook op zijn hoofd en lichaam om hem te beletten zich te bewegen, zei hij.

De pijn was zo ondraaglijk dat hij op dat moment wilde sterven.

Liu zei dat gevangenen hem herhaaldelijk van top tot teen in zijn huid knepen, een kwelling die hij vergeleek met “villen” en hem deed schreeuwen terwijl hij over de grond rolde. Als gevolg daarvan begon zijn huid te etteren en vervolgens te rotten.

Liu Xitong, een kalligraaf, neemt deel aan een evenement ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

“Een schande voor de wereld”

Het regime heeft de campagne tegen Falun Gong ongestraft kunnen uitvoeren omdat de groep buiten China niet erg bekend was toen de vervolging begon, aldus Christine Lin, creatief directeur van de belangenorganisatie Friends of Falun Gong.

In de afgelopen twee decennia is de CCP erin geslaagd dit vervolgingsmodel te perfectioneren en te gebruiken tegen de slachtoffer groep, vertelde Lin aan The Epoch Times.

“Door die lange tijd heeft de CCP beoefenaars van Falun Gong als proefkonijnen kunnen gebruiken voor de meest geavanceerde martelmethoden, de beste manieren om psychiatrische drugs op mensen te gebruiken, de beste manieren om dwangarbeid te verrichten en gedwongen organen te oogsten”, zei ze.

“Met die ervaring hebben ze nu ontdekt hoe lucratief het is om mensen organen af te nemen en hen te dwingen producten te maken zonder enige betaling.”

Falun Gong beoefenaars verzamelen zich in Washington ter gelegenheid van het 22ste jaar van de vervolging in China, op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

“Nu” zei ze, “is het onze taak ervoor te zorgen dat deze vervolging niet over de hele wereld wordt uitgevoerd.”

Lin voegde eraan toe dat het begrijpen van de campagne van het regime tegen Falun Gong de sleutel is tot het herkennen van “de psychologie van de Chinese Communistische Partij” en haar verlangen om “alles te bepalen, tot de kleinste gedachten in je geest”.

Dede Laugesen, uitvoerend directeur van Save the Persecuted Christians, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 22e jaar van de vervolging in China, in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Dede Laugesen, uitvoerend directeur van Save the Persecuted Christians, vertelde The Epoch Times dat het falen van de wereldgemeenschap om te reageren op de onderdrukking “een schande voor de wereld” is.

“Maar nu door de pandemie van het afgelopen jaar steeds meer aan het licht komt, wordt de wereld zich bewust van de misdaden van communistisch China”, zei ze.

Nicole Hao heeft aan dit verslag bijgedragen.

Volg Eva op Twitter: @EvaSailEast

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (16 juli 2021): https://www.theepochtimes.com/22-years-of-horrific-abuses-faith-group-demands-end-to-communist-chinas-repression_3905100.html

 

Erken de vervolging van Falun Gong door de CCP als genocide: DC demonstratie markeert 22 jaar onderdrukking

WASHINGTON – Het is tijd voor de Verenigde Staten om de “genocide op de beoefenaars van Falun Gong in China” te erkennen, vertelde een deskundige op het gebied van godsdienstvrijheid op 16 juli aan de deelnemers van een bijeenkomst in Washington.

Nina Shea, senior fellow en directeur van het Centrum voor Godsdienstvrijheid van het Hudson Instituut, wees erop dat de Amerikaanse regering de onderdrukking van Oeigoeren in de regio Xinjiang door het Chinese regime als genocide heeft bestempeld en riep de Verenigde Staten op hetzelfde te doen inzake Pekings voortdurende vervolging van Falun Gong.

“Genocide is de vernietiging van een deel van een religieuze gemeenschap, met bijvoorbeeld de bedoeling die uit te roeien en ik denk niet dat er twijfel is over wat er de afgelopen decennia met Falun Gong is gebeurd aan die criteria voldoet”, zei ze op de bijeenkomst.

Nina Shea, senior fellow en directeur van het Centrum voor Religieuze Vrijheid aan het Hudson Instituut, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, op de National Mall in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

“Dit is de meest gruwelijke schending van de mensenrechten en het staat in het Amerikaanse hart gegrift.”

De bijeenkomst in de National Mall werd gehouden ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese communistische regime op 20 juli.

Na de bijeenkomst liepen zo’n 1.500 tot 2.000 deelnemers – een schatting van de organisatoren – van het Amerikaanse Capitool naar Constitution Avenue, om te eindigen bij het Washington Monument, waar die avond een wake met kaarslicht werd gehouden.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021.(Samira Bouaou/The Epoch Times)

Falun Gong, ook bekend onder de naam Falun Dafa, is een spirituele discipline die een reeks meditatieve oefeningen en morele leringen omvat, gericht op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. In de jaren negentig steeg de populariteit van deze discipline in China en volgens officiële schattingen beoefenden er tegen het einde van het decennium 70 tot 100 miljoen mensen de praktijk. Het regime zag dit als een bedreiging en begon op 20 juli 1999 met een grootscheepse onderdrukkingscampagne.

Sindsdien zijn miljoenen beoefenaars opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere inrichtingen, waar martelingen, zoals elektrische schokken, afranselingen, slaaponthouding en andere vormen van mishandeling aan de orde van de dag zijn. Een onnoemelijk aantal is gestorven als gevolg van slechte behandeling of het gedwongen wegnemen van organen.

‘De CCP is uiteen aan het vallen’

Rechtenactivisten op de bijeenkomst zeiden dat de Chinese Communistische Partij (CCP) niet aan de veroordeling zal ontkomen voor haar decennialange onderdrukking van Falun Gong beoefenaars.

“We moeten aan de juiste kant van de geschiedenis staan en de misdaden van de CCP tegen de menselijkheid bestraffen en de CCP volledig ontbinden”, zei Frank Gaffney, vice-voorzitter van de in Washington gevestigde belangengroep Comité voor het huidige gevaar: China.

“De CCP is nu uiteen aan het vallen”, zei hij en hij waarschuwde dat iedereen die aan deze misdaad heeft deelgenomen, van de besluitvormers tot de uitvoerders van de vervolging, voor de rechter zal worden gebracht.

Faith McDonnell, directeur van belangenbehartiging Katartismos Globa, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, op de National Mall in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Faith McDonnell, directeur belangenbehartiging van Katartismos Global, benadrukte de volksbeweging Tuidang (het verlaten van de Partij), waarbij meer dan 380 miljoen Chinezen in China en in het buitenland hun banden met de CCP en de daaraan gelieerde groeperingen hebben opgezegd. “Communisten”, zei ze, “willen de plaats van God innemen en dat gaat ze niet lukken.”

Zij besteedde ook speciale aandacht aan een spandoek op de bijeenkomst met de tekst “De wereld heeft behoefte aan waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.”

“Waarachtigheid is tegenwoordig schaars”, vertelde ze de aanwezigen. “Ondanks wat Falun Gong 22 jaar lang heeft doorgemaakt in China en de tentakels van China die zich ook uitstrekken naar de rest van de wereld, zijn jullie voor de waarheid blijven staan.”

Frank Gaffney, vicevoorzitter van de in Washington gevestigde belangengroep Comité voor het huidige gevaar: China, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, op de National Mall in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Gaffney noemde de CCP op 16 juli een “criminele organisatie.”

De “criminele daad” van gedwongen orgaanoogst gericht tegen Falun Gong beoefenaars is “absoluut onbetwistbaar” en “zij kunnen niet ontsnappen aan het oordeel van de geschiedenis”, zei hij.

Vele beoefenaars van Falun Gong zijn gestorven doordat hun organen onder dwang zijn verwijderd en hun vitale lichaamsdelen zijn verkocht op de Chinese transplantatiemarkt. Een onafhankelijk volkstribunaal uit 2019 concludeerde dat het regime jarenlang gedetineerde Falun Gong beoefenaars “op grote schaal” heeft gedood voor hun organen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Andere sprekers op de bijeenkomst waren dr. Kurt Werthmuller, beleidsanalist bij de U.S. Commission on International Religious Freedom; Jürgen Braun, een Duits parlementslid; Annie Boyajian, directeur belangenbehartiging van Freedom House; Andrew Bremberg, een voormalig vertegenwoordiger van de V.S. bij de V.N. en voorzitter van de Victims of Communism Memorial; Wendy Wright, voorzitter van Christian Freedom International; Dede Laugesen, uitvoerend directeur van Save the Persecuted Christians; Alan Adler, uitvoerend directeur van Friends of Falun Gong; de 16-jarige Chen Fayuan, wiens ouders in China worden vastgehouden; Rong Yi, voorzitter van het in New York gevestigde Tuidang Center; en Wang Zhiyuan van de Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong.

Tijdens de bijeenkomst reikten Vrienden van Falun Gong ook een prijs uit aan Sev Ozdowski, voorzitter van de Australische Raad voor Mensenrechteneducatie, “voor zijn onbaatzuchtige inspanningen om Falun Gong beoefenaars in China te helpen.” De prijs werd namens Ozdowski in ontvangst genomen door Barry Shaka.

Falun Gong beoefenaars bij kaarslichtwake ter herdenking van de slachtoffers van de 22 jaar vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. De karakters voor “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid”, de principes onderwezen door de spirituele praktijk, staan vooraan. (Edward Dai/The Epoch Times).

Wetgevers vragen om sancties

Eerder deze week riepen verschillende Amerikaanse wetgevers op tot bestraffing en sancties tegen Peking in verband met de voortdurende onderdrukking van Falun Gong beoefenaars.

“Er moeten sancties komen”, zei republikein Brian Babin (Texas) op 15 juli tegen NTD, een verwant mediakanaal van The Epoch Times.

Verwijzend naar de gedwongen orgaanoogst van beoefenaars in Peking, beschreef Babin de Partij als een ” kwaadaardig regime.”

In juni heeft de Senaat van Texas een resolutie aangenomen waarin het oogsten van levende organen als “moord” wordt veroordeeld. In maart heeft een tweeledige groep van federale wetgevers zowel in de Senaat als in het Huis wetgeving ingediend om een einde te maken aan de gedwongen orgaanhandel. “Het wegnemen van organen is een barbaarse en onmenselijke daad waarvoor geen plaats is in onze wereld”, zei Chris Smith (R-New Jersey) destijds.

Scott Perry (R-Pennsylvanië) riep de regering en het Congres op actie te ondernemen om de wreedheden te stoppen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“We moeten wel zeggen dat er consequenties zijn. Er zal pijn zijn, economische pijn, diplomatieke pijn en er zullen gevolgen zijn voor de reputatie”, zei Perry in een interview op 13 juli met NTD.

Er is geen tijd te verliezen.

“Elke dag worden er meer mensen gemarteld. En het moedigt de Communistische Partij aan om gewoon door te gaan met de dingen die ze in het verleden heeft gedaan, zonder enige verantwoording af te leggen.”

Cathy He heeft aan dit verslag bijgedragen.

Volg Eva op Twitter: @EvaSailEast

Origineel gepubliceerd op he Epoch Times (16 juli 2021): https://www.theepochtimes.com/its-time-to-recognize-the-ccps-persecution-of-falun-gong-as-a-genocide-rights-advocates-mark-22-years-of-suppression-in-washington_3905150.html

 

Op de vooravond van de verjaardag van de vervolging eisen de VS dat Beijing de onderdrukking ‘onmiddellijk stopt’

De Verenigde Staten hebben op 19 juli het Chinese communistische regime opgeroepen “onmiddellijk een einde te maken” aan zijn langdurige vervolging van Falun Gong en alle beoefenaars vrij te laten die om hun geloofsovertuiging gevangen zijn gezet.

Woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte de opmerking tijdens een gewone persbriefing, een dag voor de 22e verjaardag van het begin van Pekings uitroeiingscampagne tegen de geloofsgroep.

“Morgen is het 22 jaar geleden dat de Volksrepubliek China een onderdrukkingscampagne startte tegen de Falun Gong beweging en tegen de miljoenen beoefenaars, pleitbezorgers en mensenrechtenactivisten die zich inzetten om hun rechten te beschermen,” zei Price.

Hij voegde eraan toe dat “duizenden Falun Gong beoefenaars elk jaar te maken krijgen met detentie, misbruik en gemelde martelingen en mishandelingen”, enkel en alleen omdat ze weigeren de vreedzame beoefening van hun geloof af te zweren.

Falun Gong, een meditatiepraktijk die in de jaren negentig voor het eerst in China werd geïntroduceerd, werd in het land steeds populairder met zijn langzame oefeningen en zijn morele leringen rond de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Volgens officiële schattingen had de praktijk aan het eind van dat decennium 70 tot 100 miljoen aanhangers. Omdat het regime deze populariteit als een bedreiging beschouwde, begon het op 20 juli 1999 met een campagne om de aanhangers te vervolgen.

Sindsdien is een onnoemelijk aantal aanhangers het slachtoffer geworden van geestelijke en lichamelijke marteling, financiële druk, dwangarbeid, gevangenschap en gedwongen orgaanoogst – allemaal middelen die werden ingezet in een poging hun geloof uit te roeien.

Overlevenden van het misbruik hebben verhalen verteld van het ondergaan van injecties met giftige drugs, slopende dwangarbeid, elektrische schokken op de geslachtsdelen en dreigementen aan het adres van zwangere vrouwen om hun baby’s onder dwang te aborteren.

De onderdrukking, die al 22 jaar duurt, heeft geleid tot een ontelbaar aantal sterfgevallen. Minghui.org, een in de VS gevestigde website die fungeert als een informatiecentrum over de vervolging, heeft de details van duizenden sterfgevallen geverifieerd, hoewel zij opmerkt dat het aantal waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is, omdat het uiterst moeilijk is om informatie hierover uit China te verzamelen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter markering van het 22ste jaar van de vervolging van Falun Gong in China, in Brooklyn, N.Y., op 18 juli 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)

De voortdurende mishandeling leidt tot groeiende bezorgdheid op het internationale toneel. In mei heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een sanctie opgelegd aan een functionaris van de Chinese Communistische Partij die een rol had gespeeld bij de vervolging van aanhangers in Chengdu, de hoofdstad van de Chinese provincie Sichuan. Vorig jaar werden ook sancties opgelegd aan een plaatselijke politieambtenaar in de Chinese provincie Fujian voor zijn rol bij de onderdrukking van aanhangers.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de regering-Trump heeft in een soortgelijke verklaring in juli 2020 opgeroepen tot beëindiging van de wreedheden.

In het afgelopen jaar hebben de staat Texas en meer dan een dozijn counties in Virginia resoluties aangenomen waarin inwoners worden gewaarschuwd niet naar China te reizen voor orgaantransplantaties. De maatregelen werden genomen in de hoop dat Amerikanen niet ongewild medeplichtig worden aan de door de staat georganiseerd gedwongen orgaanverwijdering, die in de eerste plaats gericht is op Falun Gong-aanhangers en ook op andere gewetensgevangenen. Ook wetgevers van beide partijen in het Congres, alsmede Britse en Canadese functionarissen, trachten het regime voor deze gruwelijke praktijk verantwoordelijk te stellen.

Tijdens een bijeenkomst op 16 juli in Washington riep religieuze vrijheidsdeskundige Nina Shea de Verenigde Staten op om de vervolging van Falun Gong door het regime te erkennen als een vorm van genocide.

“Genocide is de vernietiging van een deel van een religieuze gemeenschap, bijvoorbeeld, met de bedoeling die uit te roeien,” zei Shea, directeur van het Center for Religious Freedom aan het Hudson Institute.

“Ik denk niet dat er enige twijfel over bestaat dat wat er de afgelopen decennia met Falun Gong is gebeurd aan die criteria voldoet.”

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (19 juli 2021): ‘Immediately Cease’ Repression of Falun Gong, US Tells Beijing on Eve of Persecution Anniversary

De VS zet een dozijn Chinese entiteiten op zwarte lijst wegens hulp aan misbruik in Xinjiang en militaire modernisering

De regering-Biden heeft op 9 juli in totaal 19 Chinese entiteiten aan haar economische zwarte lijst toegevoegd wegens hun rol bij het bevorderen van de schendingen van de mensenrechten door Beijing en het steunen van militaire agressie.

Op de zwarte lijst staan er ook 15 die betrekking hebben op Rusland of Iran, wat het totaal op 34 brengt.

“Het ministerie van Handel blijft vastbesloten krachtige en doortastende maatregelen te nemen tegen entiteiten die schendingen van de mensenrechten in Xinjiang mogelijk maken of die Amerikaanse technologie gebruiken om China’s destabiliserende militaire moderniseringsinspanningen aan te wakkeren”, aldus minister van Handel Gina Raimondo in een verklaring, die eraan toevoegde dat het ministerie exportcontroles zal blijven gebruiken om pogingen te bestraffen “om toegang te krijgen tot producten van oorsprong uit de VS voor subversieve activiteiten”.

De bedrijven op de zwarte lijst mogen geen producten of technologie exporteren of overdragen zonder daarvoor extra vergunningen aan te vragen bij het ministerie van Handel.

Op de zwarte lijst staat onder meer Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co, een dochteronderneming van een militaire aannemer in staatseigendom die in april erkenning heeft gekregen voor haar prestaties op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Xinjiang Sailing Information Technology, een ander bedrijf op de lijst, werd door een Chinese grote investeringsholding in een rapport van 2017 (pdf) beschreven als één van de “pioniers” voor het “tegengaan van terrorisme” in Xinjiang, een term die het regime vaak aanhaalt als rechtvaardiging voor de onderdrukking van de miljoenen moslims van de regio.

“Het bedrijf is toegewijd aan het leveren van oplossingen voor overheidsinstanties zoals de politie om de veiligheid van de stad te beschermen,” verklaarde het. Het bedrijf heeft plannen om dergelijke apparatuur te exporteren naar islamitische landen als Irak, Iran, Syrië en Afghanistan via het Belt and Road Initiative, het wereldwijde infrastructuurproject van het regime ter waarde van een biljoen dollar om de economische en politieke invloed van China in Azië, Europa en Afrika uit te breiden.

De sanctie weerspiegelt een escalatie in de inspanningen van de VS om de hightech-bewakingsactiviteiten van Chinese bedrijven in Xinjiang onder de loep te nemen.

In juni, nadat zeven van ’s werelds rijkste democratieën China’s mensenrechtenschendingen collectief hadden veroordeeld, nam het ministerie van Handel maatregelen tegen vijf Chinese bedrijven die dwangarbeid aanvaardden of gebruikten waarbij Oeigoeren en andere moslimminderheidsgroepen betrokken waren.

Katoenplukkers oogsten katoen op een veld in Hami, in het verre westen van China’s Xinjiang regio op 20 september 2011. (STR/AFP/Getty Images)

Dezelfde maand breidde de regering-Biden een zwarte lijst uit die in het Trump-tijdperk was opgesteld, om investeringen te verbieden in 59 Chinese defensie- en technologiebedrijven die betrokken zijn bij “de ontwikkeling of het gebruik van Chinese bewakingstechnologie om onderdrukking of ernstige mensenrechtenschendingen te vergemakkelijken”.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte vrijdag dat de kwestie Xinjiang een interne aangelegenheid is en beschuldigde de Verenigde Staten van pogingen om Xinjiang te “destabiliseren”.

De behandeling van Oeigoeren in Xinjiang door het regime heeft wereldwijd veroordelingen opgeroepen. De Commissie buitenlandse zaken van het Verenigd Koninkrijk publiceerde op 8 juli een verslag waarin de regering werd opgeroepen krachtiger op te treden, onder meer door de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 te boycotten en invoerverboden in te stellen.

Enkele dagen daarvoor openden Franse aanklagers een onderzoek naar vier retail ketens die verdacht worden van het verbergen van “misdaden tegen de menselijkheid”.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (9 juli 2021): US Blacklists Over a Dozen Chinese Entities for Aiding Xinjiang Abuses and Military Modernization

Categorieën VS

Op de honderdste verjaardag van de CCP hebben al 380 miljoen mensen de Partij en haar organisaties verlaten

Ondanks het feit dat de Chinese Communistische Partij zichzelf opwerpt als de redder van het volk, hebben honderden miljoenen Chinezen in China en de rest van de wereld de Partij en de daaraan verwante groeperingen reeds verlaten, zo blijkt uit gegevens van een overzeese mensenrechtengroepering.

Op 1 juli, in een toespraak ter viering van de 100e verjaardag van de CCP, beweerde de Chinese leider Xi Jinping dat de Partij “door de geschiedenis en het volk is gekozen” en verklaarde hij dat de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Xi sprak tot een georkestreerde menigte van 70.000 mensen op het Tiananmenplein in Peking, die speciaal voor de gelegenheid waren uitgekozen en die rode vlaggen ophieven en klapten om hem toe te juichen als teken van loyaliteit aan de Partij.

Onder het strenge censuursysteem van de Partij zijn er beperkte middelen om het bredere sentiment van het Chinese publiek te peilen, dat gevangenisstraf riskeert voor het plaatsen van een verkeerde opmerking online die indruist tegen het heersende regime. Maar uit gegevens van de Global Service for Quitting the CCP, een in New York gevestigde belangengroep die in de volksmond bekend staat als het “Tuidang Center”, blijkt dat het vertrouwen in de Partij lijkt af te nemen.

Op de website van de organisatie, die in 2004 is begonnen met het coördineren van de inspanningen van de bevolking om de banden te verbreken met de drie belangrijkste organisaties die bij de CCP zijn aangesloten – de Communistische Partij, de Communistische Jeugdliga en de Jonge Pioniers – staat dat bijna 380 miljoen Chinezen dit hebben ondernomen en afstand hebben gedaan van de eed die zij ooit hebben afgelegd om zich in te zetten voor het communisme.

Het aantal bedroeg op 6 juli 380.033.002, een stijging van ongeveer 25 miljoen in vergelijking met oktober vorig jaar. Uit angst voor represailles van het regime nemen veel mensen een pseudoniem aan wanneer zij hun uittredingsverklaringen publiceren.

China telde volgens officiële gegevens in juni 95,1 miljoen CCP-leden. Dit cijfer omvat niet de leden van de Communistische Jeugdliga en de Jonge Pioniers.

In 2004 publiceerde The Epoch Times de redactionele serie “Negen commentaren op de Chinese Communistische Partij”, waarin de geschiedenis en de interne werking van de Partij sinds haar oprichting in detail wordt beschreven. De “Tuidang”-beweging was geboren, met mensen in China die kopieën van de serie printten en onder elkaar uitwisselden.

Het in New York gevestigde Tuidang Centrum, dat wereldwijd meer dan 100 afdelingen heeft, heeft 1 juli de “Tuidang Dag” genoemd, of de “Dag van de terugtrekking uit de Partij”.

Yi Rong, de directeur van de organisatie, zei dat het aantal terugtrekkingen een groeiende bewustwording van de Chinese bevolking vertegenwoordigt – op zichzelf een feit dat “het vieren waard is”, zei ze.

“De al meer dan 10 jaar durende Tuidang beweging heeft de CCP doen beven van angst”, vertelde zij aan The Epoch Times.

Eén voor één gaf zij een overzicht van de rampzalige politieke campagnes van het regime in de afgelopen eeuw, waaronder: de Grote Sprong Voorwaarts, een massale poging om de staalproduktie van het land op te voeren die leidde tot een drie jaar durende hongersnood en tientallen miljoenen doden; de Culturele Revolutie; het onlangs afgeschafte één-kind-beleid in het kader waarvan meer dan 300 miljoen abortussen werden uitgevoerd; de onderdrukking van het religieuze geloof en de onderdrukking van de vrijheden van Hong Kong.

“Er zijn maar weinig families in China die aan de vervolging zijn ontsnapt”, zei ze.

Vorig jaar, te midden van de pandemie, is het Tuidang Centrum een petitie gestart waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het Chinese communistische bewind. Deze heeft meer dan 1,1 miljoen handtekeningen opgeleverd.

De CCP heeft het alleen aan zichzelf te wijten, zei Yi. De manier waarop het regime de pandemie aanvankelijk heeft aangepakt en het feit dat het de oorsprong van het virus in de doofpot heeft gestopt, hebben volgens haar de wereld zijn “schaamteloze gezicht” laten zien, waardoor het in de wereld steeds impopulairder is geworden.

Een vrijwilliger van het Tuidang Centrum sprak onlangs met een groep van meer dan 20 Chinese universiteitsstudenten voor het Rockefeller Center in Manhattan. Nadat zij was ingegaan op de schade die het regime heeft toegebracht aan het traditionele Chinese erfgoed en hen had gevraagd afstand te nemen van de Partij, stemden allen, op één na, daar onmiddellijk mee in, vertelde zij NTD, een partnerorganisatie van The Epoch Times.

De enige tegenstemmer, een studente, draaide uiteindelijk bij en besloot de Partij te verlaten nadat zij door haar medestudenten was overgehaald, aldus de vrijwilliger.

Yi beschouwt de Tuidang beweging als de beste oplossing om de Partij vreedzaam te ontbinden.

“De CCP verlaten … en omarmen wat vriendelijk is, dat is de beste keuze voor mensen”, zei ze.

Volg Eva op Twitter: @EvaSailEast

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (6 juli 2021): https://www.theepochtimes.com/on-the-ccps-centennial-380-million-people-have-already-quit-the-party-and-its-organizations_3889102.html

Voormalig politieagent was getuige van ‘geïndustrialiseerde’ orgaanoogst in China

Bij het geluid van geweerschoten vielen de gevangenen levenloos op de grond. Hun lichamen, nog warm, werden naar een nabijgelegen witte bestelwagen gedragen, waar twee in het wit geklede artsen wachtten. Achter gesloten deuren werden ze opengesneden en werden hun organen uitgesneden voor verkoop op de transplantatiemarkt.

Dit gruwelijke tafereel, dat meer weg heeft van een horrorfilm dan van een waargebeurd verhaal, vond meer dan 20 jaar geleden in China plaats op instigatie van de staatsautoriteiten. Bob (een pseudoniem) was er getuige van als veiligheidsbeambte op de plaatsen waar ter dood veroordeelde gevangenen werden geëxecuteerd.

“Het oogsten van organen van ter dood veroordeelde gevangenen was een publiek geheim,” vertelde Bob, die nu in de Verenigde Staten woont, aan The Epoch Times. Hij weigerde zijn echte naam te gebruiken uit angst voor represailles van het regime. The Epoch Times heeft zijn politie-ID en andere persoonlijke gegevens geverifieerd.

Bob beschreef dat hij een onwetende deelnemer was in een “geïndustrialiseerde” toeleveringsketen die levende mensen omzette in producten voor de orgaanhandel. Tot de actoren in deze macabere industrie behoren het gerechtelijk apparaat, de politie, gevangenissen, artsen en de ambtenaren van de Chinese Communistische Partij (CCP) die de richtlijnen uitvaardigen.

Zijn relaas uit het midden van de jaren negentig werpt licht op één fase in de verontrustende evolutie van de jarenlange praktijk van de CCP om organen te oogsten van donoren die daar niet mee instemmen. Bob was getuige van het wegnemen van organen bij gevangenen die al dood waren, maar in de jaren daarna zou het regime een nog veel meer sinistere praktijk gaan toepassen – en op grote schaal toepassen: het wegnemen van organen bij levende gewetensgevangenen, met name Falun Gong-aanhangers.

De Executie

Bob ging in 1996 bij de politie en werkte als politieagent in burger. Van tijd tot tijd hielp hij bij het handhaven van de orde in een rechtbank waar executies worden bevestigd en op verschillende executieplaatsen in de stad. Later, in 1999, werd Bob zelf voor meer dan een jaar in hechtenis genomen nadat hij op internet een kritisch bericht over de autoriteiten had geplaatst. Daar kon hij de behandeling van ter dood veroordeelde gevangenen observeren en zo het proces van veroordeling tot executie en orgaanoogst in elkaar passen.

Na zijn veroordeling tot de doodstraf kreeg een gevangene hand- en enkelboeien om, die tot 33 pond konden wegen, om ontsnapping te voorkomen. Een of twee andere gevangenen hielden hem voortdurend in de gaten. Een bloedtest – een stap om mogelijke donoren te identificeren – en een geestelijke en lichamelijke gezondheidscontrole zouden ook worden uitgevoerd op dat moment, in een speciale medische ruimte in het detentiecentrum.

“Voor zover ik weet, heeft niemand de ter dood veroordeelden verteld dat hun organen verwijderd zouden worden,” zei Bob.

Executies vinden meestal plaats voorafgaand aan belangrijke feestdagen, zei hij.

Ter dood veroordeelde gevangenen moesten een openbare hoorzitting in een hogere rechtbank bijwonen, waar een rechter het doodvonnis dat door de oorspronkelijke rechtbank was uitgesproken zou bevestigen of herroepen.

Degenen die bestemd waren voor de executie – een handvol tot meer dan een dozijn elke keer – werden vervolgens uit het gerechtsgebouw gemarcheerd naar een stoet van 20 tot 30 voertuigen die buiten stonden te wachten, zei Bob. Het konvooi bracht ook plaatselijke functionarissen over die de executies moesten bijwonen. Onder hen bevonden zich de onderdirecteur van het plaatselijke bureau voor openbare veiligheid, de rechter en ander personeel dat de zaken behandelde.

Alle auto’s hadden rode stof of papier over de ramen geplakt en droegen een nummerbord.

De gevangenen die na de tests geschikt werden bevonden om hun organen te laten verwijderen, werden geïnjecteerd met een geneesmiddel waarvan men zei dat het de pijn zou verlichten. Het eigenlijke doel was echter te voorkomen dat bloedstolling de organen zou beschadigen na hersendood, zei Bob.

Degenen die werden uitgekozen voor de orgaanoogst waren meestal jonge, gezonde mannen, meestal in de 20 en 30 zonder een voorgeschiedenis van ernstige ziekte, volgens Bob.

Op de executieplaats werden de gevangenen in een rij gezet om in het achterhoofd te worden geschoten.

De dichtstbijzijnde gevangene stond ongeveer drie tot vijf meter van de plek waar Bob de wacht hield.

Taipei (Taiwan), 20 juli 2014 – Beoefenaars van de spirituele praktijk Falun Gong spelen een scène van orgaanoogst na, tijdens een demonstratie tegen de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China (Mandy Cheng/AFP via Getty Images)

De witte bestelwagen

Na de schietpartijen zou een arts ter plaatse de lichamen controleren om de dood te bevestigen. Daarna werd een zwarte plastic zak gebruikt om het hoofd van de gevangenen af te dekken. De lichamen voor orgaanverwijdering werden dan met spoed naar een witte bestelwagen gebracht die vlakbij stond te wachten. De achterdeur van het busje werd gewoonlijk gesloten gehouden en de gordijnen van de ramen werden omlaag getrokken om nieuwsgierige blikken buiten te houden.

Bob ving eens een glimp op van de binnenkant toen de achterdeur toevallig open was. Hij zag een operatiebed en twee dokters met witte jassen, maskers en handschoenen aan. Plastic folie bedekte de vloer voor het geval er bloed gemorst zou worden. De dokters sloten snel de deuren toen ze doorhadden dat er iemand stond te kijken.

Niemand behalve de dokters zou weten wat er daarna gebeurde. Toen de lichamen naar buiten kwamen, werden ze in een zwarte kadaver zak gedaan en direct naar crematie gestuurd.

De dode gevangenen werden op één hoop gegooid en in één oven verbrand. Daardoor was het onmogelijk te bepalen welke as van wie was. “Ze pakten gewoon wat van de hoop om aan elke familie te geven,” zei Bob.

“De overgrote meerderheid van de families van deze terdoodveroordeelden hadden geen idee dat de organen van hun familielid waren verwijderd toen ze de as kwamen ophalen.”

Op zeldzame uitzonderingen na, hadden deze gevangenen geen kans om hun familieleden te zien of met hen te praten tijdens hun laatste momenten, noch werd de familie toegestaan om het lichaam te zien na de dood van hun geliefde.

“Het enige wat de familie kreeg was een doos met as.”

Tung Chung (Hongkong), 25 april 2019 – Een vrouw past spandoeken aan ter ondersteuning van de spirituele beweging Falun Gong, een groep die verboden is op het vasteland van China. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Een goed geoliede machine

Het proces verliep snel – omdat verse organen onmiddellijk naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd voor de operatie – en nauwgezette planning was de sleutel om het soepel te laten verlopen, zei Bob.

“Voor hen was het heel duidelijk welk orgaan van een bepaalde gevangene ze gingen oogsten,” zei hij. “Het was heel expliciet welk [lichaam van een gevangene] in het busje zou worden geplaatst. … De mensen in het busje wisten precies welke organen ze moesten meenemen omdat alles van tevoren was geregeld.”

Hieruit maakte Bob op dat deze praktijken al lang liepen voordat hij er tijdens zijn job mee in aanraking kwam.

“De workflow, de bedrevenheid die ze aan de dag legden en de hechtheid in hun samenwerking konden niet in slechts één of twee jaar tot stand zijn gekomen,” en zelfs de prijs van de geoogste organen was van tevoren bekend, zei hij.

China voerde zijn eerste menselijke orgaantransplantatie uit in 1960. Aangezien het land tot 2015 geen officieel orgaandonatiesysteem had, waren de meeste organen voor transplantatie afkomstig van geëxecuteerde gevangenen, beweert het regime. Maar vanaf de jaren 2000 kende de binnenlandse transplantatie-industrie een plotse hausse, en het aantal geëxecuteerde gevangenen kon onmogelijk overeenstemmen met het aantal transplantaties dat plaatsvond.

Chinese ziekenhuizen, die orgaantransplantatie-toeristen uit het buitenland wilden lokken, beloofden transplantaties binnen enkele weken of zelfs dagen – ongehoord in ontwikkelde landen met gevestigde orgaandonatiesystemen, waar de wachttijden jaren konden oplopen.

De toename van het aantal transplantaties viel samen met het begin van de vervolging door de CCP van de Falun Gong, een meditatiediscipline waarvan de 70 tot 100 miljoen beoefenaars in de afgelopen twee decennia zijn vervolgd en waarvan velen zijn gearresteerd, gevangengezet en gemarteld.

Los Angeles (Verenigde Staten), 15 okt. 2015 – Falun Gong-beoefenaars houden een kaarswake voor het Chinese consulaat in Los Angeles voor degenen die zijn overleden als gevolg van de vervolging door het Chinese regime. (The Epoch Times)

In de loop der jaren is er steeds meer bewijs verzameld dat wijst op een uitgebreid systeem van het oogsten van organen van levende gewetensgevangenen, georkestreerd door de CCP. In 2019 concludeerde een onafhankelijk volkstribunaal dat het regime jarenlang gevangenen “op grote schaal” had gedood om zijn transplantatiemarkt te bevoorraden, en dat het doden tot op de dag van vandaag doorging. De belangrijkste slachtoffers, zo oordeelde het tribunaal, waren gevangen Falun Gong beoefenaars.

In 2015 verklaarde het regime het gebruik van organen van geëxecuteerde gevangenen te verbieden en beweerde het uitsluitend organen van vrijwillige donoren te betrekken in het kader van een donatiesysteem dat in datzelfde jaar was opgezet. Maar de officiële cijfers over orgaandonaties kwamen niet overeen met het hoge aantal uitgevoerde transplantaties, concludeerde het tribunaal.

De machine blijft draaien

Bob’s relaas sluit aan bij dat van meerdere andere ooggetuigen die rond dezelfde periode deelnamen aan de ondoorzichtige handel in orgaantransplantaties in China.

George Zheng, een voormalige Chinese arts-assistent, herinnerde zich dat hij in de jaren negentig samen met twee verpleegsters en drie militaire artsen assisteerde bij een orgaanverwijderingsoperatie in een bergachtig gebied bij een legergevangenis in de buurt van Dalian, een stad in het noordoosten van China.

De patiënt, een jonge man, reageerde niet, maar zijn lichaam was nog warm. De artsen hadden twee nieren van de man verwijderd en vervolgens Zheng opgedragen zijn ogen eruit te halen.

“Op dat moment bewogen zijn oogleden en keek hij me aan,” vertelde hij in 2015 aan The Epoch Times. “Er was pure terreur in zijn ogen. (…) Mijn geest werd leeg en mijn hele lichaam begon te trillen.”

De herinnering aan die twee ogen achtervolgde Zheng nog jaren.

George Zheng, die nu in Toronto woont, vertelt hoe hij in de jaren negentig getuige was van het oogsten van organen van levende mensen in de provincie Shenyang, China. (Yi Ling/The Epoch Times)

In 1995 hielp de etnische Oeigoerse arts Enver Tohti uit de verre westelijke regio Xinjiang twee hoofdchirurgen om de lever en twee nieren uit een levende gevangene te halen die net in de borst was geschoten.

“Er was een bloeding. Hij leefde nog. Maar ik voelde me niet schuldig. Sterker nog, ik voelde me niet anders dan als een volledig geprogrammeerde robot die zijn taak uitvoerde,” vertelde hij aan een panel in juli 2017. “Ik dacht dat ik mijn plicht uitvoerde om … de vijand van de staat te elimineren.” De chirurgen vertelden hem later dat hij zich moest herinneren dat er “niets gebeurde”.

Een schijnbaar on-demand orgaantransplantatiehandel lijkt de afgelopen jaren door te gaan in ziekenhuizen in Zhengzhou, waar Bob ooit werkte, op basis van onderzoeken van de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), een in de VS gevestigde non-profitorganisatie.

Een verpleegster van het First Affiliated Hospital of Zhengzhou University vertelde de WOIPFG in 2019 dat het ziekenhuis tot de top vijf van het land behoorde als het gaat om niertransplantaties en het jaar ervoor ongeveer 400 operaties had uitgevoerd.

“We zijn niet gestopt sinds het Chinese Nieuwjaar en hebben geen vrije dagen genomen,” vertelde ze aan undercover WOIPFG-onderzoekers die zich voordeden als potentiële ontvangers van organen. Ze voegde eraan toe dat er nog diezelfde dag een passende nier beschikbaar was.

Een andere arts van het ziekenhuis vertelde tijdens een telefoongesprek in 2017 aan undercover rechercheurs dat het ziekenhuis de meeste van zijn levertransplantatieoperaties ’s nachts uitvoerde, zodra de patiënt arriveerde.

“Als je deze tijden niet benut en ze alleen overdag doet, hoe kun je dan zoveel operaties doen? Hoe kan je anders de anderen overtreffen?” zei hij.

De mishandeling bij orgaantransplantaties waarvan Bob getuige was geweest, had hem ziek gemaakt en druiste in tegen zijn waarden, wat hem op het idee bracht om minder dan drie jaar na zijn aanstelling te stoppen met werken, zei hij.

Hij heeft het politiekorps al lang geleden verlaten, maar zegt dat hij geen reden ziet waarom de gedwongen orgaantransplantatie-industrie zou stoppen met draaien.

“Het is gedreven door enorme winsten, en er is geen plaats voor de zogenaamde mensenrechten en humanitaire zorgen,” zei hij.

Bob hoopt dat de Chinese bevolking zich zal bevrijden van het autoritaire bewind van het communnistische regime en vrijheid zal vinden in democratische landen.

Door een speling van het lot belandde de secretaris van het stadsbestuur die Bob liet opsluiten zelf in de gevangenis wegens het aannemen van smeergeld. Hij stierf later in de gevangenis waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat.

“Niemand is veilig onder het bewind van de CCP,” zei hij. “Wat iemand anders overkomt, kan jou morgen ook overkomen.”

Long Tengyun werkte mee aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (3 juli 2021): Former Police Officer Recounts Witnessing ‘Industrialized’ Organ Harvesting in China

God vervangen: de honderdjarige oorlog van de CCP tegen het geloof

Priesters en nonnen werden gedwongen neer te knielen voor een groot vreugdevuur, hulpeloos toekijkend hoe de vlammen hun heilige instrumenten verslonden en hun huid verbrandden.

In een andere Chinese stad sloegen studenten met rode armbanden katholieken met scherpe houten stokken en gooiden een priester in een vuurkuil nadat hij van de pijn in elkaar was gezakt. Ze sloegen een non dood nadat ze geweigerd had op een Mariabeeld te stampen.

Een katholieke priester werd levend begraven in Peking nadat hij geweigerd had zijn geloof op te geven.

Hoe verontrustend deze gewelddaden ook mogen zijn – ze zijn overigens gedocumenteerd door de in Hongkong woonachtige missionaris Sergio Ticozzi – ze waren nauwelijks ongewoon voor gelovige Chinezen tijdens de razernij van de tien jaar durende Culturele Revolutie, toen alle vormen van religiositeit als “bijgelovig” werden bestempeld en verboden werden.

Dergelijke repressie is tijdens de meer dan 70 jaar dat het regime in China aan de macht was ook niet alleen in de periode van de Culturele Revolutie voorgekomen.

Totale controle

Geloof in een hogere macht is als een vloek voor de atheïstische Chinese Communistische Partij (CCP), die al 100 jaar probeert absolute loyaliteit en controle af te dwingen over haar leden en het Chinese volk.

“Ze kunnen gewoon niet omgaan met een andere trouw dan die aan de staat,” vertelde Sam Brownback, voormalig Amerikaans ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid, aan The Epoch Times.

Als gevolg daarvan hebben opeenvolgende partijleiders campagne na campagne gelanceerd om gelovigen in China te verpletteren en te controleren.

Mao Zedong, de eerste leider van de CCP, die leiding gaf aan één van de meest grondige campagnes om het Chinese religieuze leven te ontmantelen, vergeleek religie met “vergif” in een gesprek met de Tibetaanse leider in ballingschap, de Dalai Lama. In zijn autobiografie herinnert de Dalai Lama zich dat Mao hem in 1954 vertelde dat religie “het ras ondermijnt” en “de vooruitgang van het land vertraagt”.

De voormalige Chinese leider Jiang Zemin verklaarde in 1993 dat godsdienstvrijheid “ongeschikt was voor partijleden” en hij vroeg de partijleden om gelovigen “geduldig op te voeden” om hen te helpen “zich te ontdoen van religieuze ketenen”.

Het boeddhisme, het taoïsme, de islam, het katholicisme en het christendom – de vijf godsdiensten die officieel door het regime zijn goedgekeurd – blijven onder strenge staatscontrole staan, waarbij de Partij-functionarissen bepalen hoe zij te werk gaan.

Chinese functionarissen voor religieuze zaken hebben de noodzaak benadrukt om “religie te leiden met socialistische waarden” en dat gelovigen “dankbaarheid jegens de Partij” moeten bezitten.

Volgens de regels van de Partij kunnen leden ook worden verbannen omdat zij in religie geloven of zich bezighouden met “bijgelovige activiteiten”.

Kerkgangers lopen langs de schaduw van een kruis bij de ingang van de “ondergrondse” Zhongxin Bridge Catholic Church, na een dienst ter viering van het feest van de Hemelvaart in Tianjin, op 24 mei 2015. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de partij kwamen de hoofden van zes religieuze verenigingen in juni bijeen en prezen het leiderschap van de CCP. Ze waren vastbesloten om “altijd de Partij te volgen” en beloofden een voorlichtingscampagne te beginnen om “de liefde voor de Partij” in hun religieuze kringen te verdiepen.

Dominee Bob Fu, de oprichter van de christelijke mensenrechtengroep China Aid, beschreef de CCP als ’s werelds grootste extreem atheïstische partij.

“[De] CCP heeft zich schuldig gemaakt aan de ergste religieuze vervolging en misdaden tegen de menselijkheid,” vertelde Fu aan The Epoch Times.

In de woorden van Brownback is de CCP “in oorlog met het geloof” – of het nu gaat om christenen, Tibetaanse boeddhisten, Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang, of de Falun Gong meditatiediscipline.

“Het is een oorlog die ze niet zullen winnen”, zei Brownback.

Nultolerantie

Een jaar na de machtsovername door de CCP in 1949 trokken Chinese troepen Tibet binnen en legden de Tibetanen een 17-punten overeenkomst op om de heerschappij van de CCP te legitimeren. Ondanks de rooskleurige beloften van Tibetaanse autonomie op papier, veranderde Peking de regio in een staat van toezicht en installeerde arbeidskampen.

De Dalai Lama, de spirituele leider van de regio, ging in 1959 in ballingschap in India nadat het regime een opstand gewelddadig had neergeslagen, waarbij tienduizenden Tibetanen om het leven kwamen. In de 20 jaar daarna zijn volgens schattingen van de Tibetaanse regering in ballingschap ongeveer 1,2 miljoen Tibetanen omgekomen onder het repressieve beleid van het regime. In een wanhopige daad van verzet hebben meer dan 150 Tibetanen zichzelf in brand gestoken.

Volgens het laatste rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken controleert de politie routinematig privé-correspondentie, doorzoekt zij woningen en onderzoekt zij telefoongegevens op zoek naar verboden inhoud zoals “reactionaire muziek” uit India. Provinciale ambtenaren verboden studenten ook om deel te nemen aan religieuze activiteiten tijdens schoolvakanties. In het rapport wordt melding gemaakt van 273 Tibetanen die eind 2019 werden “vastgehouden in strijd met internationale mensenrechtennormen”.

Een non loopt te midden van het puin van verwoeste huizen bij het Larung Gar boeddhistisch instituut in de provincie Sertar in het zuidwesten van China’s provincie Sichuan op 29 mei 2017. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Een Tibetaanse herder genaamd Lhamo, een 36-jarige moeder van drie, werd in juni 2020 vastgehouden omdat ze geld naar haar familie in India had gestuurd. De familieleden die haar twee maanden later zagen, vonden haar “zwaar gekneusd en niet in staat om te spreken”, volgens de belangenorganisatie Human Rights Watch. Ze stierf enkele dagen later in een plaatselijk ziekenhuis en werd onmiddellijk gecremeerd.

Nu de huidige Tibetaanse spirituele leider 86 jaar oud is, heeft Peking duidelijk gemaakt dat het de hand wil hebben in de keuze van zijn opvolger. In een witboek dat in mei werd gepubliceerd, zei de Chinese Staatsraad dat zij “92 gereïncarneerde levende boeddha’s” had geïdentificeerd en goedgekeurd – waarmee duidelijk werd dat de Chinese Staatsraad de volgende Dalai Lama wil kiezen wanneer de huidige overleden is.

“De CCP voert een nultolerantie-beleid ten aanzien van religieuze gelovigen,” vertelde Lobsang Tseten, uitvoerend directeur van de in de VS gevestigde Tibetaanse activistengroep Students for a Free Tibet, aan The Epoch Times. Hij voegde eraan toe dat “de willekeurige heerschappij van de CCP in Tibet een directe bedreiging vormt voor elk aspect van het leven van een Tibetaan”.

Kerken ‘siniciseren’

Onder het bestuurd van de huidige leider Xi Jinping heeft de CCP de onderdrukking van katholieke en protestantse kerken eveneens opgevoerd.

De Chinese autoriteiten hebben duizenden kruisen uit kerken verwijderd, pastoors gearresteerd, christelijke afbeeldingen laten verwijderen en een agressief ‘siniciserings’-beleid gevoerd door ‘patriottische kerken’ op te richten, waarin afbeeldingen van Jezus Christus en de Maagd Maria worden vervangen door portretten van Xi of Mao.

Screenshots van video’s geüpload door ChinaAid tonen de vernieling van de Gouden Lampstand Kerk in de stad Linfen in de Chinese provincie Shanxi op dinsdag 9 jan. 2018. (ChinaAid)

Het Chinese regime herinterpreteert en hervertaalt ook de Bijbel om een “Chinees christendom” te promoten, waarbij een Chinees ethiekboek een verhaal uit de Bijbel zo verdraaide dat Jezus een vrouw stenigde terwijl hij zichzelf een zondaar noemde.

In 2017 hebben ten minste vier steden en één provincie de kerstvieringen beperkt, waarbij displays van kerstversieringen, thematische voorstellingen en promotieactiviteiten werden verboden. Communistische functionarissen in één universiteit verboden activiteiten die verband houden met westerse religieuze feestdagen zogezegd om de jongere generatie te helpen “cultureel vertrouwen op te bouwen.” Een Christen kreeg in januari van dit jaar een fikse boete van 160.000 yuan (24.733 dollar) voor het vieren van kerstdag.

Als gevolg van de onderdrukking door het regime zijn er steeds meer ondergrondse kerken gekomen. Als reactie daarop hebben Chinese functionarissen kerkleden aangehouden en lange gevangenisstraffen aan voorgangers opgelegd.

Wang Yi, een predikant in het centraal-Chinese Chengdu die één van de grootste niet-geregistreerde christelijke kerken van het land stichtte, werd in december 2019 veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens “illegale bedrijfsvoering” en “aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht”, een aanklacht die het regime vaak gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.

In april meldde Radio Free Asia dat Peking geheime hersenspoel-installaties, die meestal marteling inhouden, beheerde in de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan om Christenen te dwingen hun geloof op te geven.

‘De partij wordt elke dag brutaler’

In het uiterste westen van Xinjiang worden momenteel meer dan 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden vastgehouden in Chinese interneringskampen – door het regime “beroepsopleidingscentra” genoemd, die zogenaamd worden gebruikt om “extremisme te beteugelen” – waar zij te maken krijgen met dwangarbeid, marteling, seksueel misbruik, politieke indoctrinatie, gedwongen abortus en gedwongen sterilisatie.

Onder aanvoering van de Verenigde Staten heeft een groeiend aantal landen, waaronder België, Canada, Tsjechië, Litouwen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de onderdrukkingscampagne erkend als een vorm van genocide.

“De genocide op de Oeigoeren gaat nog steeds door en elke dag wordt de partij brutaler,” zei Rushan Abbas, uitvoerend directeur van de in Washington gevestigde non-profit Campaign for Uyghurs, in een verklaring van 30 juni, een dag voor de viering van het honderdjarig bestaan van de CCP. “Dit is het laatste alarmsignaal dat de CCP moet worden gestopt als we een wereldwijd systeem van waardigheid en orde willen behouden dat door iedereen wordt gerespecteerd.”

De Jieleixi No.13 dorpsmoskee met de leuze “Hou van de [Chinese Communistische] Partij, Hou van China,” in Yangisar, ten zuiden van Kashgar, in de westelijke regio Xinjiang van China op 4 juni 2019. (GREG BAKER/AFP via Getty Images)
Uit een recent rapport van twee in Washington gevestigde organisaties – Oxus Society for Central Asian Affairs en Uyghur Human Rights Project – blijkt dat ten minste 28 landen in de wereld “medeplichtig zijn aan China’s pesterijen en intimidatie van Oeigoeren”. Veel van deze landen hadden sterke economische banden met China, waaronder de landen die zich hebben aangesloten bij China’s Belt and Road-initiatief (BRI, ook bekend als One Belt, One Road).

“Naarmate China zijn rol wereldwijd uitbreidt via de BRI, zullen waarschijnlijk meer lande gevangen raken in afhankelijkheidsrelaties, waardoor China meer mogelijkheden krijgt om hen te dwingen om te helpen in hun campagnes tegen diasporaleden en bannelingen,” aldus het rapport.

“Wij kunnen u laten verdwijnen”

Nergens komt de haat van de CCP tegen religie duidelijker naar voren dan in haar bloedige onderdrukking van beoefenaars van Falun Gong, een spirituele discipline met langzame meditatieve oefeningen en morele leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, aldus haar website.

Uit angst voor de populariteit van Falun Gong in China begon toenmalig leider Jiang op 20 juli 1999 met een gewelddadige vervolging van de beoefenaars. Chinese topambtenaren gaven geheime bevelen om hen “politiek te vernietigen, financieel bankroet te laten gaan en hun reputatie te ruïneren”, aldus een voormalige militaire kolonel die de bijeenkomst bijwoonde.

Sindsdien zijn miljoenen beoefenaars van Falun Gong opgesloten in gevangenissen, werkkampen, psychiatrische inrichtingen en andere detentiefaciliteiten in China. Honderdduizenden zijn daar gefolterd in een poging de beoefenaars te dwingen hun geloof op te geven. Een ongekend aantal is omgekomen bij door de Chinese staat georganiseerde gedwongen “orgaanoogst”, waarbij hun organen werden verwijderd om te worden verkocht op de transplantatiemarkt.

De vervolging gaat ook vandaag nog door.

In de eerste vijf maanden van 2021 zijn 599 Falun Gong beoefenaars veroordeeld wegens hun geloof; één van hen, 81 jaar oud, kreeg negen jaar, volgens gegevens van Minghui.org, een in de VS gevestigde website die de vervolging van de geloofsgroep opvolgt. Meer dan 15.000 personen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van intimidatie of arrestatie.

Aangelokt door mooie bonussen begonnen politie en lokale ambtenaren vorig jaar een grootscheepse “Zero-Out Campagne” om beoefenaars in het hele land te vervolgen, aldus Minghui. De beoefenaars werd verteld dat ze een verklaring moesten ondertekenen waarin ze afstand deden van hun geloof, anders zouden hun pensioenen, carrières of de opleiding van hun kinderen in gevaar komen.

“We kunnen je laten verdwijnen wanneer we willen,” zou een officier uit de noordelijkste provincie van China, Heilongjiang, tegen een beoefenaar hebben gezegd.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een optocht in Flushing, New York, op 18 april 2021, ter herdenking van de 22e verjaardag van de ’25 april vreedzame bijeenkomst’ van 10.000 Falun Gong beoefenaars in Beijing in 1999. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Guo Zhenfang, uit de stad Chifeng in het zuidoosten van Binnen-Mongolië, overleed in juni, één dag na zijn proces. In het ziekenhuis vond zijn familie bloedvlekken op zijn neus en een wond rond zijn knieschijf. Zijn rug was vanaf zijn middel “purperrood” geworden, aldus Minghui. Tientallen politieagenten in burger beletten de familie om het lichaam verder te onderzoeken en stuurden het zonder hun toestemming naar het crematorium.

Lü Songming, een voormalige geschiedenisleraar aan een middelbare school uit de Zuid-Chinese provincie Hunan, zat in totaal 14 jaar in de gevangenis. Hij verloor ongeveer 20 tanden door afranselingen, dwangarbeid, elektrocutie en andere vormen van marteling. Toen hij in 2018 werd vrijgelaten, had hij nog maar zes tanden over en was hij niet meer geschikt om te werken. Hij leed aan herhaaldelijk hartfalen en overleed uiteindelijk in maart op 53-jarige leeftijd.

‘Een echte zwakte’

Brownback merkte op dat in Xi’s China de brute, onmenselijke tactieken uit het Mao-tijdperk in toenemende mate een comeback maken.

Maar in zijn haast om de macht over China’s gelovigen te laten gelden, zei Brownback, toont het regime “een echte zwakte.”

“Ze moeten het gevoel hebben dat ze de controle verliezen, en daarom zijn ze veel repressiever en wreder,” zei hij.

De schendingen van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in Peking kosten het regime zijn imago in de wereld, terwijl het in eigen land zijn vermogen om zijn heerschappij te handhaven schaadt, aldus Brownback.

“Communisme en geloof hebben grote problemen om naast elkaar te bestaan, en het geloof zal niet worden onderworpen, dus uiteindelijk zal het communisme vallen,” zei hij.

Wat overblijft van de 100-jarige erfenis van de CCP, zei dominee Fu, zal haar reputatie zijn als “die ene politieke partij die het grootste aantal mensenlevens heeft vernietigd … in de hele geschiedenis van de mensheid”.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (2 juli 2021): Replacing God: The CCP’s Century-Long War Against Faith

Beijings propaganda afdeling blijft miljoenen betalen om invloed in het Westen te verspreiden

De propaganda afdeling van de Chinese Communistische Partij (CCP) is miljoenen dollars blijven pompen in Amerikaanse publicaties om zijn invloed te verspreiden, zo blijkt uit een nieuw document dat is ingediend bij het ministerie van Justitie.

China Daily, een Engelstalig mediakanaal dat wordt gecontroleerd door de propaganda-afdeling van Beijing, heeft de afgelopen zes maanden ruwweg 3 miljoen dollar uitgegeven aan grote westerse media en uitgeverijen, zo blijkt uit een dossier van 24 mei.

Ongeveer 1,6 miljoen dollar aan reclamegeld ging naar de Los Angeles Times, Foreign Policy, Financial Times, en Time Magazine. Een extra bedrag van 329.898 dollar ging naar The Globe and Mail, een Canadese krant.

China Daily gaf ook meer dan 1 miljoen dollar uit, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten werd uitgegeven, om zijn krant te laten drukken. Bekende begunstigden van de betalingen zijn de Los Angeles Times, The Boston Globe, The Seattle Times, Chicago Tribune, en The Houston Chronicle.

De totale uitgaven voor drukwerk, advertenties en andere uitgaven bedroegen tussen 1 november en 30 april in totaal 5,56 miljoen dollar, wat neerkomt op een sprong van ruwweg 1,1 miljoen dollar in vergelijking met een half jaar eerder.

De Chinese krant heeft zich in 1983 als buitenlands agent laten registreren onder de Foreign Agents Registration Act (FARA). Op grond van deze wet moet de krant tweemaal per jaar een verslag indienen bij het ministerie van Justitie waarin gedetailleerd wordt aangegeven welke uitgaven zij in de Verenigde Staten doet.

China Daily was ook een van de meer dan een dozijn Chinese staatsmedia-entiteiten die vorig jaar door het ministerie van Buitenlandse Zaken als buitenlandse missies van de CCP werden aangemerkt, waardoor zij hun werknemers en eigendommen in de VS moesten registreren.

“China Daily gaat door met het verspreiden van Chinese propaganda in de Verenigde Staten. Deze door de CCP gesteunde krant moet door het DOJ volledig worden onderzocht op overtredingen van de FARA,” verklaarde senator Marco Rubio (R-Fla.) aan The Epoch Times.

Berekeningen van het Center for Responsive Politics, een in Washington gevestigde groep voor overheidstransparantie, onthulden dat de uitgaven van Chinese buitenlandse agenten in de Verenigde Staten de afgelopen jaren zijn verzesvoudigd, van iets meer dan 10 miljoen dollar in 2016 tot bijna 64 miljoen dollar in 2020.

Rep. Jim Banks (R-Ind.), die de activiteit van de Chinese outlet opmerkte, zei: “China Daily’s enige doel is om de voortdurende wreedheden van de Chinese Communistische Partij te verdoezelen.”

“Elke Amerikaanse krant die China Daily steunt heeft niet het recht om over mensenrechten of democratie te praten. Ze zouden zich moeten schamen voor hun medeplichtigheid,” zei hij tegen The Epoch Times.

Een aantal grote Amerikaanse kranten is gestopt met het plaatsen van advertorials van de Chinese krant tegen de achtergrond van een groeiend onderzoek naar de invloed van Chinese propaganda.

De New York Times heeft honderden betaalde artikelen van haar website verwijderd nadat zij haar relatie met China Daily had beëindigd, aldus The Washington Free Beacon, die als eerste berichtte over de openbaarmaking van de FARA.

China Daily, Los Angeles Times, Foreign Policy, Financial Times, Time, The Boston Globe, The Seattle Times, Chicago Tribune en The Houston Chronicle hebben niet gereageerd op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

China watch

Jarenlang heeft het Chinese regime miljoenen dollars uitgegeven aan supplementen onder de titel “China Watch” of “China Focus” in grote westerse kranten.

Hoewel de supplementen van China Watch disclaimers in kleine lettertjes hebben waaruit blijkt dat de inhoud is geproduceerd door China Daily en niet door de gastkrant, kan het nog steeds misleidend zijn voor de gemiddelde lezer, aldus de internationale nonprofit Reporters Without Borders (RSF) in haar 2019 rapport, “China’s Pursuit of a New World Media Order.”

“De journalistieke stijl en de smaakvolle lay-out kunnen gemakkelijk misleidend zijn voor de gehaaste of onoplettende lezer die vertrouwt op de algemene kwaliteit van de krant die hij elke dag leest,” verklaarde RSF.

Een krantenconsument leest een exemplaar van de Afrikaanse editie van China Daily’s dagblad voor een kiosk in de Keniaanse hoofdstad, op 14 december 2012. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)

“Deze China Watch supplementen zijn redelijk aangenaam om te lezen en goed gepresenteerd, maar het zijn desalniettemin Trojaanse paarden die Beijing in staat stellen om zijn propaganda in de huiskamers van elites te introduceren.”

De Chinese bijlagen in prominente westerse media hebben tot bezorgdheid geleid bij internationale rechtengroeperingen. Het in Londen gevestigde Free Tibet startte vorig jaar een campagne waarin een aantal westerse mediakanalen werd opgeroepen te stoppen met het aanbieden van dergelijke inhoud.

Free Tibet maakte zich zorgen toen een speciale Tibet-rubriek in de bijlage China Watch van de Los Angeles Times in november vorig jaar de “kansen” prees die worden geboden door “beroepsopleidingen” in Tibet, waarmee een ander beeld werd geschetst dan de massale bewaking die China sinds de jaren vijftig in de regio heeft ingevoerd en de militair aandoende opleidingscentra die door deskundigen zijn omschreven als dwangarbeiderskampen.

“Dit lijkt een opzettelijke poging om een rapport te verdoezelen waarin wordt benadrukt dat meer dan 500.000 Tibetanen dwangarbeid hebben ondergaan,” zei Free Tibet in reactie op de speciale sectie.

De CCP heeft ook haar verhaallijn over het vrijwillige orgaandonatiesysteem in China Watch gepromoot, ondanks bewijzen dat de door de staat aangestuurde praktijk van het ‘oogsten’ van organen van gewetensgevangenen tot op de dag van vandaag voortduurt.

Dergelijke advertorials zijn, na jarenlang in gedrukte vorm te hebben bestaan, steeds meer naar het digitale domein gemigreerd om een breder en gerichter publiek te bereiken.

In een recent artikel op Foreign Policy’s online China Watch wordt kritiek geuit op het “Amerikaanse systeem” omdat het niet in staat zou zijn schendingen van de mensenrechten in de Verenigde Staten te verhelpen. In een ander artikel wordt China’s “Belt and Road Initiative” (BRI) gepromoot als bijdrage aan “de ontwikkeling van Azië en het wereldwijde [economische] herstel”. Critici hebben betoogd dat het BRI ontwikkelingslanden in een “schuldenval” heeft doen belanden.

Senator Roger Wicker (R-Miss.) heeft in februari geprobeerd de kwestie van Chinese propaganda in Amerikaanse nieuwskanalen aan te pakken met een nieuw wetsvoorstel-S-319-wat zou vereisen dat “buitenlandse agenten duidelijk de buitenlandse opdrachtgever vermelden als de bron van betaalde bijvoegsels in Amerikaanse nieuwskanalen”.

“Het is een publiek geheim dat Beijing zijn wereldwijde propagandaoorlog ook in de VS voert en Amerikaanse kranten zijn medeplichtig,” zei Wicker in februari in een verklaring, en hij hoopte dat “strengere vereisten tot openbaarmaking voor buitenlandse agenten alle Amerikaanse publicaties zullen aanmoedigen om te weigeren deel te nemen aan de propagandamachine van de CCP.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2021): Beijing’s Propaganda Arm Continues Paying Millions to Spread Influence in the West

Peking zet voormalige VS-functionaris op zwarte lijst nadat VS Chinese functionaris sancties oplegt wegens vervolging Falun Gong

Het regime in Peking heeft een voormalige Amerikaanse religieuze functionaris op zijn sanctielijst geplaatst in reactie op de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan een Chinese functionaris wegens zijn betrokkenheid bij de vervolging van beoefenaars van Falun Gong.

Het is Johnnie Moore, die tweemaal commissaris is geweest van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF) en zijn gezinsleden voortaan verboden het Chinese vasteland, Hongkong en Macau te bezoeken, aldus de woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, tijdens een persconferentie op 26 mei.

Moore, die heeft gepleit voor onderdrukte religieuze groepen in China, zei dat het “een eer was om door de Chinese Communistische Partij te worden gesanctioneerd”.

“De CCP [Chinese Communistische Partij] begrijpt het verschil niet tussen waarheid en leugen, maar hier is een waarheid die we wel kennen: ze zijn zwakker dan ze ons willen laten geloven dat ze zijn,” schreef hij in een verklaring op Twitter. “We zullen onze wereld niet aan de CCP overhandigen om onschuldigen te slachtofferen zoals zij dat willen.”

De nieuwe sanctie van China volgde op het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Yu Hui te straffen, die voorheen in de stad Chengdu aan het hoofd stond van de plaatselijke afdeling van het 610 bureau – een buitenwettelijke taskforce die in instellingen in heel China is ingebed om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Falun Gong, dat de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid onderricht, samen met meditatieve oefeningen, had in 1999 naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars, voordat het regime een grootschalige vervolging tegen Falun Gong begon.

Het Amerikaanse 2020 rapport over godsdienstvrijheid, dat op dezelfde dag werd vrijgegeven als de sancties van de Verenigde Staten tegen Yu, vermeldt meer dan 6.600 arrestaties en bijna 8.600 gevallen van intimidatie van beoefenaars in heel China in 2020.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en USCIRF hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken van The Epoch Times om commentaar.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het in New York gevestigde Falun Dafa Informatiecentrum, merkte op hoe “gedurende de jaren negentig de CCP in vele openbare verklaringen de gezondheidsvoordelen en morele bijdragen van Falun Gong heeft toegejuicht”, om vervolgens “het geweer van schouder te veranderen” toen de praktijk immens populair werd in China.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging van de groep door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

“Al meer dan 20 jaar probeert de CCP Falun Gong te elimineren door middel van willekeurige detentie, marteling en ‘oganenoogst’ op grote schaal, dus het is geen verrassing dat de CCP aanzienlijke inspanningen doet om de internationale aandacht af te leiden van de mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong beoefenaars,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Maar het is allemaal slechts een rookgordijn om de verschrikkelijke wreedheden te verbergen die zij hebben begaan tegen vreedzame, onschuldige mensen.”

Browde merkte de ironie op achter de pogingen van het regime om de spirituele praktijk te belasteren.

“Het is altijd tragisch ironisch geweest dat de CCP, die het leven van mensen beheerst, hen terroriseert met vervolging en hen onophoudelijk hersenspoelt, onhandige pogingen doet om Falun Gong, dat een op boeddhisme gebaseerde spirituele praktijk is zonder lidmaatschap, te bestempelen als een ‘kwade cultus’,” zei hij. “Er is geen grotere sekte in de wereld dan de Chinese Communistische Partij.”

Volgens de laatste gegevens van Minghui, een website die in de Verenigde Staten is opgezet om de vervolging te documenteren, zijn dit jaar tot april minstens 504 mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Shi Shaoping, een 50-jarige Falun Gong beoefenaar die een masterdiploma heeft behaald aan China’s belangrijkste academie voor wetenschappen, de door de staat geleide Chinese Academie van Wetenschappen, werd onlangs veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor zijn geloof. Eerder zat hij een straf van 10 jaar uit omdat hij met mensen over de vervolging had gesproken.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2021): Beijing Blacklists Former US Official After US Sanctions Chinese Official For Persecuting Falun Gong

Duizenden Falun Gong beoefenaars marcheren door Manhattan om hoop en veerkracht te tonen

NEW YORK – Niets springt zo in het oog als zonnige, gouden tinten die de Big Apple opfleuren.

Op 13 mei, ter gelegenheid van Wereld Falun Dafa Dag en de 29e verjaardag van de introductie van de spirituele discipline Falun Gong bij het publiek, marcheerden 2.500 beoefenaars in heldere gele shirts door Manhattan, een zeldzaam schouwspel sinds de pandemie begin vorig jaar toesloeg.

“Het is als een gouden draak die door het hart van New York slingert”, zei Michael Fitzgerald, een Falun Gong beoefenaar die vanuit Katharine Hepburn Garden naar de optocht zat te kijken.

Voor de deelnemers, onder wie een groot aantal overlevenden van een bloedige onderdrukking onder communistisch China, was de bijeenkomst een gelegenheid om tientallen jaren van volharding te vieren en om de internationale samenleving op te roepen tot meer bewustzijn. Opkomen voor de overtuigingen die hen in leven hebben gehouden, zeiden zij, is niet alleen van cruciaal belang voor hun geloof, maar voor de mensheid als geheel.

“Alleen bij het verdedigen van moraliteit en menselijkheid zullen mensen hoop hebben… en zal onze samenleving stabiliseren”, zei Li Meifang, een beoefenaar die oorspronkelijk uit China komt. Li’s naam betekent geur van pruimenbloesem, een bloem die in de Chinese cultuur van oudsher wordt geassocieerd met veerkracht in het licht van tegenspoed.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

Falun Gong, een meditatiediscipline die in 1992 voor het eerst in Noord-China werd geïntroduceerd, is gebaseerd op drie kernprincipes – waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid – samen met een reeks langzame oefeningen die bedoeld zijn om zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid te bevorderen.

In 1999 beoefenden ongeveer 70 tot 100 miljoen mensen deze praktijk, toen het atheïstische Chinese regime deze immense populariteit als een bedreiging voor zijn heerschappij begon te zien. Vanaf juli van dat jaar werden miljoenen beoefenaars in gevangenissen of andere detentiefaciliteiten opgesloten, waar zij martelingen en slavenarbeid moesten ondergaan omdat zij in hun geloof volhardden. Ontelbare mensen zijn het slachtoffer geworden van door de staat georganiseerde orgaanoogst.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

‘Ze hebben van alles geprobeerd’

“Ze wilden ons ’transformeren’. Transformeren naar wat?” zei Li, verwijzend naar een tactiek van het regime genaamd “transformatie door onderwijs“, waarbij gedetineerden worden gemarteld en gedwongen om propagandavideo’s te bekijken. De gedetineerden worden vervolgens gedwongen zogenaamde “boetedoeningsverklaringen” te schrijven waarin ze beloven nooit meer Falun Gong te beoefenen.

“Als we ons afkeren van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, ons afkeren van menselijkheid, ons afkeren van wat oprecht is, dan zouden we verdorven raken. Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

Omstanders kijken naar een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2020. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Tranen lopen over haar wangen als zij terugdenkt aan de slopende jaren van vervolging.

“Vergiftigende drugs, gevangenissen, handboeien, ketenen, ze hebben het allemaal gebruikt om ons te proberen te transformeren”, zei ze.

Li, nu 71 jaar oud, bracht het grootste deel van de 15 jaar in China door in gevangenschap of ondergedoken, tot ze in 2014 naar New York vluchtte. Ze werd minstens twaalf keer gearresteerd.

In een werkkamp kreeg ze van bewakers onder dwang twee bekers met een onbekende vloeistof toegediend, waardoor ze zich nergens meer van bewust was.

“Als ik mensen zag, kon ik alleen maar stom glimlachen”, zei ze. Ooit leerde ze het voorwoord van “Zhuan Falun”, de belangrijkste leer van de praktijk, uit het hoofd. Maar na de drugs kon ze zich slechts de eerste twee zinnen herinneren, zei ze.

“Mijn huis werd zo leeggeroofd dat er alleen nog een paar banken stonden.”

Om de onophoudelijke bedreigingen van de politie te ontlopen, verliet Li later haar geboortestad Chenzhou in de provincie Hunan. In een poging haar op te sporen, sloten de communistische autoriteiten haar zoon en dochter op, die toen respectievelijk op de basisschool en de middelbare school zaten. De kinderen werden een dag lang in het detentiecentrum vastgehouden, zonder voedsel of water, terwijl de autoriteiten druk op hen uitoefenden om de verblijfplaats van hun moeder te achterhalen. Ze werden om 2 uur ’s nachts vrijgelaten.

Toen de dochter van Li een keer op straat liep, werd ze meerdere gestoken door iemand van wie Li dacht dat het een communistische agent was. De dokter telde minstens 13 wonden. Bij één ervan, tussen haar duim en wijsvinger, was ze zo diep gestoken dat het bot eruit stak.

Maar ondanks alle donkere herinneringen, hielden Li en haar kinderen vol. Op een bepaald moment toen Li in hechtenis zat, haalden de bewakers haar kinderen en vertelden haar dat ze van school gestuurd konden worden als ze weigerde te “transformeren.”

Ze herinnerde zich dat ze tegen haar kinderen zei: “Wees niet bang, ongeacht de dreigementen van de bewakers. Na de duisternis zal uiteindelijk de dageraad aanbreken”, vlak voordat de politie hen uit elkaar haalde.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Kleuren van hoop

Hoewel sommige van de door de deelnemers meegedragen spandoeken afbeeldingen van wrede martelingen toonden, straalden de heldere gele en blauwe kleuren van de parade een boodschap van hoop uit.

Zowel geel als blauw komen veel voor in de traditionele Chinese cultuur. In de ogen van Fitzgerald heeft goudgeel de betekenis van de lente en wedergeboorte. Blauw doet denken aan vrede, zoals bij rustig water.

“Voor mensen in de stad die zich hopeloos voelen, die het gevoel hebben niet te weten wat ze moeten doen vanwege de pandemie… is dit een kans voor velen waar ze op hebben gewacht, om te weten dat er hoop is”, zei Fitzgerald.

Afgelopen augustus verhuisden Fitzgerald en zijn vrouw Katie naar New York met hun vier kinderen, in de leeftijd van 2 tot 8 jaar, nadat Michael daar een baan had gekregen. Katie is ook een beoefenaar van Falun Gong en ze hadden de outfits van het hele gezin op de twee kleuren afgestemd om de gelegenheid te markeren.

Katie, die haar kinderen volledig thuisonderwijs geeft, gelooft dat de leringen van de praktijk harmonie in haar gezin heeft gebracht en haar wijsheid geeft om conflicten tussen de kinderen op te lossen.

Ze zei dat ze nu een heel ander mens is dan 11 jaar geleden, voordat ze begon te oefenen. Wat ze sindsdien heeft verworven is niet alleen gemoedsrust, gezondheid en welzijn, zei ze.

“We hebben het druk, maar elk moment van de dag is doelgericht”, zei ze. “We voelen ons heel rijk, heel gelukkig.” Ze lacht terwijl ze zachtjes door het haar van het jongste meisje streelt, dat op haar schoot zit.

Haar man onderbreekt haar om te wijzen op vier of vijf mensen in gele of blauwe jassen die na de optocht zijn achtergebleven, en rustig vuilnis opvegen in plastic zakken die ze in hun handen hebben.

“Is dat niet ongelooflijk? Welke andere groepen doen dat?” zei hij.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/De Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een parade in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)
Omstanders kijken naar een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)
Politieagenten lezen over Falun Dafa tijdens een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2020. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)
Omstanders kijken naar een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (13 mei 2021): Thousands of Falun Gong practitioners march across Manhattan to showcase hope and resilience

 

VS legt Chinese functionaris sancties op wegens vervolging Falun Gong

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sancties aangekondigd tegen een functionaris van de Chinese Communistische Partij wegens vervolging van Falun Gong, nu de brutale onderdrukking van de spirituele praktijk door het regime in Peking zijn 22e verjaardag nadert.

De sancties houden in dat Yu Hui, voormalig directeur van het agentschap dat specifiek belast is met de vervolging van Falun Gong in de stad Chengdu in de provincie Sichuan, de Verenigde Staten niet meer binnen mag. De straf geldt ook voor zijn naaste familie.

“Wij zullen alle passende middelen blijven overwegen om te bewerkstelligen dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van mensenrechten en misbruiken in China en elders ter verantwoording worden geroepen,” zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een persconferentie toen hij de publicatie aankondigde van het jaarverslag van het ministerie over de internationale vrijheid van godsdienst, waarin melding wordt gemaakt van willekeurige arrestaties, huiszoekingen, maatschappelijke discriminatie en gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars.

Blinken zei dat Yu op de lijst werd geplaatst omdat hij betrokken was bij “grove schendingen van de mensenrechten, namelijk de willekeurige opsluiting van Falun Gong beoefenaars wegens hun spirituele overtuigingen”.

De organisatie waaraan Yu leiding gaf staat bekend als het 610 Bureau, een extralegaal agentschap dat kort voor het begin van de vervolging van Falun Gong werd opgericht met het uitdrukkelijke doel de wrede vervolgingscampagne uit te voeren. De organisatie heeft een enorme macht binnen de CCP en geniet onbetwiste macht om religieuze minderheden te vervolgen. Yu stond aan het hoofd van de afdeling in Chengdu van 2016 tot februari 2018.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, op 22 juli 2019. (Alastair Pike/AFP via Getty Images)

De spirituele discipline Falun Gong omvat drie kernprincipes – waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid – samen met een reeks meditatieve oefeningen. Nadat de stichter, Li Hongzhi, de praktijk in 1992 voor het eerst introduceerde aan het grote publiek in de noordoostelijke stad Changchun in China, verspreidde de praktijk zich via mond-tot-mondreclame en begonnen in de jaren nadien 70 tot 100 miljoen mensen met de beoefening van Falun Gong . Het Chinese regime, dat zich bedreigd voelde door de populariteit van de praktijk, begon in juli 1999 een vervolgingscampagne met als doel deze spirituele discipline in China uit te roeien.

De sancties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen er aan de vooravond van Wereld Falun Dafa Dag, die de verjaardag markeert van de introductie van de praktijk bij het publiek 29 jaar geleden.

Het Bureau voor Internationale Religieuze Vrijheid binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkende ook het misbruik van Falun Gong beoefenaars door het regime.

“Op Wereld Falun Dafa Dag erkennen wij de ontelbare Falun Gong beoefenaars die door de Volksrepubliek China worden lastiggevallen en misbruikt enkel en alleen vanwege hun geloof. Gisteren heeft @SecBlinken een PRC ambtenaar aangewezen onder Sectie 7031(c) voor zijn betrokkenheid bij de willekeurige detentie van Falun Gong aanhangers,” schreef het bureau op Twitter op 13 mei.

Met de sancties is Yu de tweede Chinese functionaris die door Washington wordt gestraft voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars. In december 2020 sanctioneerde de regering Trump Huang Yuanxiong, een politiechef in de provincie Fujian, wegens “bijzonder ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid van Falun Gong beoefenaars”. Die sanctie werd opgelegd op de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Het besluit van de VS “zal zeker de krachtige boodschap overbrengen aan China dat de wereld toekijkt en dat er reële consequenties zullen zijn voor het vervolgen van Falun Gong beoefenaars,” volgens Erping Zhang, woordvoerder van het Falun Dafa Informatie Centrum in New York.

“Naarmate het nieuws zich verspreidt onder het veiligheidsapparaat [van de Chinese Communistische Partij], zullen sommigen waarschijnlijk twee keer nadenken voordat ze verdere mishandelingen plegen,” zei hij in een verklaring.

Sam Brownback, voormalig Amerikaans ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid, juichte de stap eveneens toe.

“Ik denk dat het een heel sterk signaal naar China is,” zei hij tegen NTD, een filiaal van de Epoch Times. “Het geeft het signaal dat we hen niet laten wegkomen met deze oorlog tegen het geloof.

De World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, een in de VS gevestigde organisatie die zich inzet voor de rechten van de geloofsgroep, noemde Yu als een dader van de campagne en benadrukte twee gevallen van vervolging die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Liu Guiying, een senior ingenieur bij een groot staatstelecommunicatiebedrijf genaamd China Electronics Technology Group, werd in december 2017 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor haar overtuigingen, nadat ze twee jaar in detentie had doorgebracht zonder proces.

Reenactment van één van de martelmethoden die Chinese functionarissen gebruiken om Falun Gong-beoefenaars te dwingen hun geloof af te zweren. (Met dank aan Minghui.org)

De rechter vertelde haar advocaat privé: “Dit is vooraf geregeld door superieuren en ik kan er niet omheen.”

Later in de gevangenis mocht Liu niet baden, haar haar wassen, haar tanden poetsen of toiletpapier gebruiken, aldus de organisatie.

Pan Xiaojiang, een gerechtelijk medewerker bij het Nanchong Intermediate People’s Court van de provincie Sichuan, werd in februari 2017 gearresteerd voor het ophangen van een spandoek in het openbaar, aldus Minghui, een website opgericht door Falun Gong beoefenaars in de Verenigde Staten om uit de eerste hand verslagen van de vervolging te verzamelen. Ze werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf nadat ze in juni 2018 niet schuldig pleitte.

Wu Chunlan, een Falun Gong beoefenaar uit Jintang County in het zuidwesten van China’s stad Chengdu, werd 21 keer ondervraagd na haar arrestatie in september 2016. In drie maanden tijd raakte de helft van haar lichaam verlamd, meldde Minghui. Haar man, die op dat moment in het ziekenhuis lag voor ernstige medische aandoeningen, overleed zonder haar nog een laatste keer te zien.

Het Falun Dafa Informatiecentrum zei dat Yu een van de 9.000 ambtenaren van het 610 Bureau was die eerder dit jaar aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken werden gesignaleerd door pleitbezorgers voor Falun Gong.

Beoefenaars van Falun Gong (of Falun Dafa) mediteren in Central Park in Manhattan, op 10 mei 2014. (Dai Bing/Epoch Times)

Minghui heeft duizenden gevallen geverifieerd en gedocumenteerd van mensen die zijn gestorven door toedoen van het regime. Het merkt op dat het werkelijke aantal sterfgevallen waarschijnlijk veel hoger is, maar niet kan worden geverifieerd als gevolg van de strakke controle van het regime over de relevante informatie. Onderzoekers hebben de gedwongen organenroof bij Falun Gong beoefenaars omschreven als een “koude genocide“.

In 2020 werden meer dan 15.000 beoefenaars gearresteerd of geïntimideerd, en meer dan 600 mensen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, aldus Minghui. De oudste onder de veroordeelden was 88 jaar.

Brownback beschreef in een telefonisch interview wat het Chinese regime Falun Gong beoefenaars heeft aangedaan als “hatelijk en oorlogszuchtig”.

“Het lijkt erop dat ze Falun Gong gewoon absoluut willen vernietigen”, zei hij tegen The Epoch Times. Hij haalde het groeiende bewijs aan van het systematisch wegnemen van organen, dat in de eerste plaats gericht was tegen Falun Gong beoefenaars, maar ook tegen christenen en Oeigoerse moslims. “De wereld kan dit niet langer negeren.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (12 mei 2021): US Sanctions Chinese Official for Persecuting Falun Gong

Ministerie van Buitenlandse Zaken en wetgevers veroordelen aanval op Epoch Times verslaggever in Hong Kong

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de gewelddadige aanval op een verslaggever van de Hongkong Epoch Times “onaanvaardbaar” genoemd en aangedrongen op een grondig onderzoek.

“De Verenigde Staten veroordelen de recente aanval op een journalist van The Epoch Times,” zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 11 mei tegen The Epoch Times. “Aanvallen op journalisten zijn onaanvaardbaar en kunnen niet worden getolereerd. Wij dringen er bij de autoriteiten op aan een volledig onderzoek in te stellen naar dit incident en naar de recente aanval op de drukkerij van The Epoch Times in Hongkong.”

Op dinsdagochtend viel een onbekende man verslaggeefster Sarah Liang in Hongkong aan met een aluminium softbalknuppel buiten haar woongebouw.

Zonder een woord te zeggen, sloeg de man haar meer dan 10 keer op haar benen en voeten, waardoor ze op de grond viel. Hij vluchtte al snel in een zwarte Mercedes-Benz en liet haar achter met meerdere kneuzingen en bloeduitstortingen op haar benen. Liang werd in een ambulance naar het Queen Elizabeth Hospital vervoerd, waar de politie een paar uur later arriveerde om notities te maken. Ze lag om 18.30 uur plaatselijke tijd nog steeds in het ziekenhuis.

Een getuige met de naam Li, die de programma’s van Liang had bekeken, zei dat de aanvaller rond de 40 jaar oud was en een bril had.

“Ik heb het gevoel dat dit de oorlog verklaart aan alle Hongkongers. Gangsters zijn nu de baas in Hongkong,” zei Liang later.

In een verklaring riep The Epoch Times Hongkong “het grote publiek in Hongkong op om The Epoch Times te blijven steunen” en beloofde “door te gaan met waarheidsgetrouwe berichtgeving en Hongkong te beschermen”.

Sarah Liang, een verslaggeefster voor de Hongkong editie van The Epoch Times, spreekt op 11 mei 2021 de lokale media toe buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

Gerichte aanvallen

Het incident was het laatste in een reeks van aanvallen op de Hongkong Epoch Times, die één van de weinige overgebleven onafhankelijke stemmen in de stad is geworden.

“Deze aanval is waarschijnlijk het zoveelste voorbeeld van het gebruik van geweld door de Chinese Communistische Partij om diegenen die kritisch zijn voor de CCP en diegenen die de CCP ter verantwoording roepen voor de schendingen van de mensenrechten en de onderdrukking in Hongkong het zwijgen op te leggen” aldus parlementslid Greg Steube (R-Fla.) in een e-mail aan The Epoch Times.

“Ondanks de vernietiging van hun drukpers en het feit dat hun journalisten aangevallen worden, is The Epoch Times de waarheid blijven naar buiten brengen over de verschrikkingen van de CCP en wij prijzen hen voor hun moed,” zei hij.

Het congreslid verwees naar de inbraak in de plaatselijke druk faciliteiten van The Epoch Times, die slechts een maand eerder had plaatsgevonden.

Op 12 april sloegen vier indringers, van wie twee met voorhamers, computers en drukapparatuur aan diggelen in de drukkerij, waardoor deze tijdelijk moest worden gesloten. Dit was de vijfde aanval op de drukkerij sinds de oprichting in 2004. In november 2019 hebben gemaskerde mannen de drukkerij proberen in brand steken.

Sarah Liang, een verslaggever voor de Hongkongse editie van The Epoch Times, toont haar gekneusde benen buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong op 11 mei 2021. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

Liang zelf had regelmatig verdachte voertuigen gespot in de buurt van haar woning. Op zaterdag rende een volledig in het zwart geklede man op Liang af terwijl ze in de buurt op de bus stond te wachten. Ze zag een zwarte staaf uit zijn zak vallen. De man stopte om die op te rapen en vertrok kort daarna.

Ze ontdekte ook dat een man van middelbare leeftijd haar op 26 april volgde toen ze uit een plaatselijk treinstation stapte. Liang cirkelde doelbewust door de buurt om hem af te schudden, maar de man liep de winkel binnen waar ze een interview had geregeld en leek te weten waar ze heen ging. Hij sprintte weg nadat Liang hem ermee confronteerde.

De man, die zwarte donkere kleding droeg, rende op Sarah Liang af en een zwarte knuppel viel uit zijn jas toen ze op 8 mei 2021 op een bus in Hongkong stond te wachten. (Sarah Liang/The Epoch Times)

‘Schandalige aanvallen’

Meerdere andere Amerikaanse wetgevers en journalistenverenigingen spraken zich ook uit over de gewelddadige aanval.

“De brute aanval op Sarah Liang maakt deel uit van een escalerende reeks weerzinwekkende, gewelddadige aanvallen op The Epoch Times door misdadigers van de Chinese Communistische Partij,” vertelde Rep. Devin Nunes (R-Calif.), lid van het House Intelligence Committee, aan The Epoch Times. “Iedereen die geeft om persvrijheid en fundamentele mensenrechten zou deze schandalige aanvallen door de bruinhemden van de CCP aan de kaak moeten stellen.”

Michelle Steel (R-Calif.) vergeleek het incident met “een directe aanval op de democratie”.

“Als het waar is dat de Chinese Communistische Partij achter deze aanvallen zit, moeten zij ter verantwoording worden geroepen,” vertelde zij The Epoch Times.

Rep. Russ Fulcher (R-Idaho) wees op de korte tijdspanne tussen de aanval op Liang en de vorige aanval op de krant.

“Het is verontrustend om te zien hoe ver de door China gesteunde aanvallen gaan om te proberen één van de laatste onafhankelijke mediakanalen in Hongkong het zwijgen op te leggen,” zei hij in een verklaring per e-mail. “Ik bewonder de opmerkelijke moed van deze verslaggevers om de waarheid te delen, en ik bid voor de veiligheid van Sarah en haar collega’s bij The Epoch Times.”

CPJ’s programmacoördinator voor Azië, Steven Butler, zei in een verklaring dat “de politie van Hongkong niet kan toestaan dat de brutale en wetteloze aanval op Epoch Times journaliste Sarah Liang onopgelost blijft.”

“De autoriteiten mogen geen tijd verliezen om de daders voor het gerecht te brengen en moeten de veiligheid garanderen van alle journalisten die in Hongkong werken,” zei hij.

PEN America, een non-profitorganisatie in New York die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, riep eveneens op tot een “volledig, transparant en onpartijdig onderzoek”.

“Er is geen gevaarlijker tactiek om de vrije pers het zwijgen op te leggen dan het fysiek aanvallen van een journalist”, zei een woordvoerder tegen The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2021): State Department, Lawmakers Condemn Assault on Epoch Times Reporter in Hong Kong