Saturday, 13 Aug 2022

400 miljoen mensen verbreken hun banden met de CCP in weerwil van de communistische controle

NEW YORK – Chinees ondernemer Chen Quanhong had één boodschap die hij aan de hele wereld wilde vertellen: “Tuidang.”

Het is een Chinese uitdrukking en het betekent “verlaat de Partij”.

De woorden stonden op een gele vlag die Chen op 21 juli tijdens een parade in Washington omhoog hield om de aandacht te vestigen op de talloze schendingen van de mensenrechten door het Chinese communistische regime.

Chen is nu één van de 400 miljoen Chinezen die afstand hebben gedaan van hun banden met de Chinese Communistische Partij (CCP) en de daaraan gelieerde organisaties.

In juni legde de zakenman uit de oostelijke Chinese provincie Shandong een verklaring af waarin hij formeel zijn banden met de partij verbrak. Daarmee nam hij deel aan een reeds bijna twee decennia durende volksbeweging die de geschiedenis van bedrog en moordpartijen door het communistische regime aan de kaak wil stellen en mensen de kans wil geven om zich van de entiteit te distantiëren.

“In China was ik niet anders dan een worm die vertrapt werd door de autoritaire macht en die zich niet durfde te roeren,” vertelde Chen aan The Epoch Times. “Pas toen ik naar Amerika kwam, begon ik me een persoon te voelen, want eindelijk is er geen angst meer voor de Communistische Partij.”

De parade in Washington was de eerste van zijn soort waaraan Chen in zijn meer dan 50-jarige leven had deelgenomen. De parade kwam er net voor een belangrijke mijlpaal voor de Tuidang beweging: 400 miljoen mensen die hun lidmaatschap van de CCP hebben opgezegd. Dat aantal werd op 3 augustus overschreden.

“Vierhonderd miljoen – dit aantal is groter dan de totale bevolking van sommige landen,” vertelde Yi Rong, voorzitter van het Global Tuidang Center in Flushing, New York, aan The Epoch Times. “Als zo’n grote groep de CCP verlaat en zich distantieert van haar misdaden, zal dat een positieve verandering in de Chinese samenleving teweegbrengen”.

“Naarmate meer mensen zich aansluiten bij de zoektocht naar vrijheid, lijkt een “nieuw China” vrij van communistische controle steeds dichter bij de realiteit te komen”, voegde ze eraan toe.

Donkere herinneringen

De moorddadige geschiedenis van de Partij tijdens haar heerschappij over China heeft generaties van families gebroken en getekend achtergelaten, inclusief die van Chen zelf.

Chen’s moeder was ongeveer 21 jaar oud toen ze haar moeder verloor tijdens de Grote Hongersnood, een ramp waardoor tientallen miljoenen mensen tussen 1959 tot 1961 de hongerdood stierven als rechtstreeks gevolg van het industriebeleid van de toenmalige leider van de CCP, Mao Zedong.

Gedreven door honger namen Chen’s grootmoeder en de 17-jarige zus van zijn moeder ongeveer een halve zak mungbonen van een veld dat het regime had gecollectiviseerd. Nadat dit werd ontdekt, stelden de autoriteiten de twee publiekelijk aan de kaak en mishandelden hen. Chen’s grootmoeder, die geblinddoekt en omringd door een groep misdadigers werd geslagen en geschopt, stierf ongeveer 10 dagen later.

Donkere herinneringen zoals deze, die Chen’s moeder in de loop der jaren in stukjes en beetjes heeft verteld of die hij te weten kwam door teksten over de geschiedenis te lezen, hebben de zakenman geholpen om de aard van de CCP in te zien, ondanks haar herhaalde bewering de “redder van het volk” te zijn, zei hij.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter herdenking van de 23e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York’s Chinatown op 10 juli, 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Tuidang Beweging

De Tuidang beweging begon in 2004, naar aanleiding van het verschijnen van de “Negen commentaren op de Communistische Partij“, een boek dat gepubliceerd werd door de Chineestalige editie van The Epoch Times en waarin de wreedheden en het bedrog van het totalitaire regime gedetailleerd worden beschreven.

Sindsdien hebben miljoenen exemplaren van het boek hun weg gevonden naar China. Velen die hebben geholpen bij de verspreiding van deze exemplaren waren beoefenaars van Falun Gong, een spirituele discipline. De afgelopen afgelopen 23 jaar heeft het regime de beoefening van Falun Gong proberen uit te roeien met een maatschappijbrede campagne van arrestatie, marteling en belastering.

Falun Gong is een meditatiepraktijk die bestaat uit een reeks morele overtuigingen rond de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De enorme populariteit van Falun Gong in China in de jaren negentig – in 1999 waren er wel 100 miljoen aanhangers – werd beschouwd als een bedreiging voor de autoritaire greep van de CCP op de macht.

Als restauranteigenaar in Shandong ontving Chen op een dag informatiemateriaal over Falun Gong van twee beoefenaars die in zijn zaak dineerden en die, zo zei hij, “ongelooflijk vreedzaam en vriendelijk” waren.

Hun volharding ondanks de meedogenloze onderdrukking door de staat deed hem toen versteld staan, en opnieuw in juli in Flushing, toen hij een informatiestand van Falun Gong tegenkwam die mensen aanmoedigde zich terug te trekken uit de CCP en haar neven-organisaties.

“Ik dacht alleen maar: ‘Wat voor soort mensen zou diegenen arresteren die streven naar waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid? Diegenen die dat doen zijn zeker geen goede mensen,” zei hij, verwijzend naar de drie kernwaarden van Falun Gong.

In het Global Tuidang Center in Flushing, gaf een vrijwilliger Chen een exemplaar van de “Negen Commentaren”. Hij las het drie keer en wist dat hij niet langer verbonden wilde zijn met de CCP.

Een vrouw neemt deel aan een kaarslichtwake bij het Lincoln Memorial in Washington op 20 juli 2017, om degenen te eren die zijn gestorven tijdens de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China. (The Epoch Times)

De controle van de Partij doorbreken

De CCP onderhoudt drie organisaties voor verschillende leeftijdsgroepen: de Jonge Pioniers, voor kinderen van 14 jaar en jonger; de Communistische Jeugdliga, voor wie tussen 14 en 28 jaar oud is; en het Partijlidmaatschap.

Hoewel de laatste twee niet verplicht zijn, wordt partijlidmaatschap nog steeds beschouwd als een noodzakelijke geloofsbrief voor iedereen die een carrière ambieert bij de overheid of in staatsbedrijven. Volgens overheidsgegevens telde China in 2021 ongeveer 110,4 miljoen Jonge Pioniers, 73,7 miljoen leden van de Jeugdliga en 96,7 miljoen partijleden. Dit komt neer op een totaal van 280,8 miljoen – een vijfde van de totale Chinese bevolking.

Het cijfer van 400 miljoen mensen die hun lidmaatschap van de partij hebben opgezegd, omvat iedereen die ooit deel uitmaakte van de partij of de daaraan gelieerde entiteiten, met inbegrip van degenen die automatisch uit het lidmaatschap zijn gestapt naarmate zij ouder werden. Velen die afkomstig zijn van het Chinese vasteland of daar relaties hebben, kiezen er ook voor een pseudoniem te gebruiken uit vrees voor represailles van het regime.

Om lid te worden van één van de afdelingen van de Partij moet een persoon een gelofte afleggen om zijn leven aan de Partij te wijden. Een dergelijke belofte bindt de persoon in wezen aan het regime, zelfs als hij automatisch uit de jeugdgroepen wordt uitgeschreven owv leeftijd, aldus Yi.

Om de eed te herroepen is een formele verklaring nodig, zei ze.

“Omdat je je leven aan de Partij hebt gegeven, ben je niet langer een vrij persoon. Je hebt geen controle meer over je eigen leven,” zei Yi. “Daarom heeft de Communistische Partij de vrije hand om Chinezen af te slachten, te hersenspoelen, te misleiden en te vervolgen zoals zij dat willen.”

Beoefenaars van Falun Gong houden een optocht om de terugtrekking van 390 miljoen mensen uit de Chinese Communistische Partij en haar geassocieerde groepen te steunen, in Brooklyn, N.Y., op 27 februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Verandering van houding

In Taiwan zijn er ongeveer 3.000 vrijwilligers die de Tuidang-beweging steunen. Elke maand stemmen ongeveer 20.000 Chinezen van het vasteland ermee in hun partijlidmaatschap op te geven na een telefoongesprek of een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers, volgens een coördinator, Bai Dexiong.

Bai vertelde over een recent geval van een man uit Shandong die een van de Tuidang centra opzocht voor hulp. De man zag er ergens tussen de 20 en 30 jaar oud uit. Hij beschreef zichzelf als een voormalige nationalist die geagiteerd raakte bij de geringste kritiek op de CCP.

Zijn houding veranderde echter toen hij positief testte op COVID-19 en de autoriteiten de deur van zijn appartement verzegelden en hem binnen opsloten, waardoor hij geen basisactiviteiten kon verrichten zoals eten kopen. Hij verloor zijn baan tijdens de quarantaine periode. Hij bracht zijn nieuwe vrije tijd door op het internet, en door gebruik te maken van een virtueel privé-netwerk om de digitale censuur van de CCP te omzeilen, las hij gulzig over het verleden van het regime en schaamde hij zich voor zijn vroegere onwetendheid, zo vertelde hij de vrijwilliger, aldus Bai.

Het regime kan alleen zichzelf de schuld geven van de groeiende aantrekkingskracht van de Tuidang beweging, zei Yi, en noemde Beijings draconische lock-down beleid als de meest recente demonstratie van zijn minachting voor het menselijk leven.

Wereldwijd lijkt het sentiment zich ook tegen het regime te keren. Een petitie georganiseerd door het Global Tuidang Center die oproept tot steun om “een einde te maken aan de CCP” heeft al meer dan 2,5 miljoen handtekeningen verzameld.

Omstanders tekenen een petitie in de buurt van een parade ter ondersteuning van de terugtrekking van 390 miljoen mensen uit de Chinese Communistische Partij en haar geassocieerde groepen, in Brooklyn, N.Y., op 27 februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

‘Weg met de Communistische Partij’

De beweging krijgt ook een steeds grotere weerklank op het vasteland van China.

Zeng Hanxiao, een 26-jarige uit de provincie Sichuan in het zuidwesten van China, werd vier maanden gevangen gehouden nadat hij zijn steun had betuigd aan een dissident die op de opsporingslijst van de Partij stond.

Hij vroeg in april om uit de Jonge Pioniers te stappen nadat hij over Tuidang had gehoord.

“Tuidang is een soort wedergeboorte en verlossing”, zei Zeng destijds over zijn besluit tegen The Epoch Times, en hij voegde eraan toe dat zijn ziel nu “schoon” was.

Kort daarna werd Zeng opnieuw aangehouden voor het schreeuwen van slogans zoals “Weg met de Communistische Partij” voor het Amerikaanse Consulaat-Generaal in Guangzhou. Hij werd op borgtocht vrijgelaten op 28 juli nadat hij door de politie op zijn hoofd was geslagen en een langdurige eenzame opsluiting had ondergaan.

Na zijn vrijlating zei Zeng dat hij bemoedigd was door het nieuws over Tuidang’s momentum.

“Het laat zien hoeveel mensen zich samen met mij distanciëren van de CCP,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 augustus 2022): 400 Million Cut Their Ties With the CCP in Defiance of Communist Control

Twitter censureert alle inhoud van The Epoch Times

UPDATE: Na een stroom van publieke kritiek is Twitter gestopt met het censureren van content van The Epoch Times.

Twitter heeft op 28 juli zonder uitleg een blokkade opgeworpen voor alle inhoud van The Epoch Times, waardoor verdere bezorgdheid is ontstaan over de vrijheid van meningsuiting op het platform en drie Amerikaanse senatoren hun woede hebben geuit.

Het platform heeft een waarschuwing afgedwongen voor alle links van The Epoch Times. Een klik op een link leidt gebruikers naar een pagina met de titel “Waarschuwing: deze link kan onveilig zijn”, waarna gebruikers worden gevraagd terug te keren naar de vorige pagina.

“De link die u probeert te openen is door Twitter of onze partners geïdentificeerd als mogelijk spam of onveilig”, luidde de waarschuwing, onder verwijzing naar het URL-beleid van Twitter.

In de kennisgeving staat dat de link in een van de vier categorieën kan vallen: “kwaadaardige links die persoonlijke informatie kunnen stelen of elektronische apparaten kunnen beschadigen”; ” links met spam die mensen misleiden of hun ervaring verstoren”; “gewelddadige of misleidende inhoud die kan leiden tot echte schade”; of inhoud die “indien rechtstreeks op Twitter geplaatst, een schending van de Twitter-regels zijn”.

Op de waarschuwingspagina van Twitter kunnen gebruikers doorgaan naar de link van de Epoch Times als zij helemaal onderaan de pagina op het woord “doorgaan” klikken.

Het platform heeft niet gereageerd op meerdere verzoeken van The Epoch Times om opheldering.

Senator Marco Rubio (R-Florida) en senator Ron Johnson (R-Wis.). (Saul Loeb-Pool/Getty Images & Toni Sandys-Pool/Getty Images)

Senator Marco Rubio (R-Florida), vice-voorzitter van de Select Committee on Intelligence, senator Ron Johnson (R-Wisc.), lid van de Permanent Subcommittee on Investigations, en senator Rick Scott (R-Flora), lid van de Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, hebben de stap als een daad van censuur bestempeld.

“Twitter blokkeert alle links naar @EpochTimes, inclusief een verhaal over een overlevende van mensenhandel, en bestempelt ze als ‘spam’ en ‘onveilig’. Twitter moet zich verantwoorden voor deze schandelijke daad van censuur”, schreef Rubio in een tweet van 29 juli.

Johnson beschreef de actie van Twitter als “alarmerend”.

“Twitter censureert @EpochTimes onder het mom van ‘onveilige’ meningsuiting. Weet je nog wat er de laatste keer gebeurde toen commerciële media en grote Tech bedrijven mijn onderzoek naar de corruptie van Hunter Biden probeerden te censureren?”, schreef hij. “De waarheid overwint altijd.”

Scott schreef in een tweet van 29 juli aan Twitter “waar is het respect voor vrije meningsuiting en persvrijheid, Twitter”.

“We herinneren ons allemaal zijn bevooroordeelde censuur van [The New York Post] en hoe dat is afgelopen”, zei Scott.

Amerikaanse senator Rick Scott (R-Florida) spreekt verslaggevers toe na een Republikeinse senaat lunch in het Amerikaanse Capitoolgebouw in Washington op 15 juni 2021. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Interview over mensenhandel gecensureerd

Eén van de eerste slachtoffers van Twitter’s blokkade was Eliza Bleu, een overlevende van mensenhandel. In een interview dat donderdag om 19.30 uur ET in première ging, vertelde Bleu hoe misbruikers haar hadden gelokt door op haar kwetsbaarheden in te spelen.

Bleu probeerde de link opnieuw te posten nadat ze het interview had bekeken, en tot haar verbazing en ontzetting kon ze niet eens op de link klikken.

“Ik ben behoorlijk ontgoocheld dat de interview link als onveilig werd bestempeld, want het is niet onveilig”, vertelde ze aan The Epoch Times.

“Iedereen kan aan het interview zien dat het behoorlijk leerzaam is”, zei ze. “Ik had het niet over iets dat niet op feiten gebaseerd was. Ik probeerde echt alleen maar voorlichting te geven, het bewustzijn te vergroten en de aandacht op het probleem te vestigen.”

Zij voegde eraan toe dat de link toegankelijk leek toen het interview voor het eerst werd uitgezonden, maar dat het later werd geblokkeerd.

Twitter richt zich op Amerikaanse media, niet op Chinese staatsmedia

De Epoch Times werd in 2000 opgericht door Chinese Amerikanen die het communistische China waren ontvlucht en een onafhankelijk mediakanaal wilden oprichten om ongecensureerde en waarheidsgetrouwe informatie in de wereld te brengen.

Minstens tien medewerkers van The Epoch Times werden dat jaar in China gearresteerd, waarbij een hoofdredacteur tien jaar de gevangenis in ging.

Hoewel het mediakanaal buiten China opereert, is het de afgelopen twee decennia steeds het doelwit geweest van aanvallen van het Chinese regime.

De drukpers van de Hongkongse editie van The Epoch Times is in de loop der jaren het slachtoffer geweest van een reeks gewelddadige inbraken, waaronder brandstichting, die worden beschouwd als pogingen van Peking om de publicatie te intimideren. In een officiële verklaring veroordeelde het ministerie van Buitenlandse Zaken van president Joe Biden vorig jaar een aanval op een verslaggever van de Epoch Times in Hongkong.

De belangrijkste Chinese staatsmedia daarentegen blijven toegankelijk op Twitter vanaf het moment van publicatie.

Jeffrey Tucker, oprichter van de denktank Brownstone Institute en medewerker van The Epoch Times, toonde zich eveneens geschokt.

“De @EpochTimes, oftewel het hele mediacomplex, is door Twitter onveilig verklaard. Dit verbijstert me, ook al dacht ik dat ik op dit moment voorbij de shock was”, schreef hij.

Ivan Pentchoukov heeft aan dit verslag bijgedragen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (29 juli 2022)https://www.theepochtimes.com/twitter-censors-all-content-from-the-epoch-times_4631372.html

 

 

Chinees regime doodde Falun Gong beoefenaar voor zijn lever, zegt getuige

Een voormalig Japans bendelid zegt getuige te zijn geweest van de handel in levende organen in China. Hij heeft een verdoofde Falun Gong beoefenaar gezien – met doorgesneden pezen om te voorkomen dat hij zou vluchten – kort voordat de man op een operatietafel werd gelegd om zijn lever eruit te laten snijden.

Dat was in augustus 2007, toen Ushio Sugawara, nu 58 jaar, nog lid was van de Zesde Yamaguchi-gumi – het grootste misdaadsyndicaat van Japan. Hij verliet de bende in 2015 en is nu economisch commentator in Japan.

De broer van zijn vriend was wanhopig op zoek naar een nieuwe lever om in leven te blijven. Met strenge regels, hoge kosten en lange wachttijden in de Verenigde Staten en Frankrijk – twee van de weinige landen die op dat moment levertransplantaties aanboden – wendde de worstelende patiënt zich tot wat zijn enige alternatief leek te zijn: China.

In die tijd was het Algemene ziekenhuis van de gewapende politiemacht in Peking, een militair staatsziekenhuis, uitgegroeid tot een nationale leider op het gebied van levertransplantatiechirurgie.

Een Chinese bemiddelaar die medisch toerisme met Japan mogelijk maakte, bracht de broer in contact met het ziekenhuis in Peking. Binnen een maand hadden ze een geschikte donor en vertelden ze de patiënt dat hij “wanneer dan ook” voor de operatie kon overvliegen. De prijs was 30 miljoen yen (ruwweg 255.000 dollar) – nog niet eens de helft van wat hen in de Verenigde Staten en Frankrijk was verteld.

‘Bijdrage voor zijn dood’

Sugawara vertelde in een interview met The Epoch Times hoe hij bij de operatie betrokken raakte nadat de familie ontdekte dat de kwaliteit van de albumine van het ziekenhuis, een eiwit dat door de lever wordt geproduceerd en tijdens de operatie wordt toegediend, niet aan de normen voldeed. Hij hielp hen de oplossing in Japan te kopen en naar Peking te smokkelen, met toestemming van het Chinese ziekenhuis.

De dag voor de geplande operatie bezocht Sugawara de patiënt en hoorde dat de donor in de kamer ernaast lag.

“Wilt u even kijken?” stelde een Chinese arts voor die vloeiend Japans sprak en het gordijn terugtrok om een 21-jarige man te onthullen. De man reageerde niet omdat hij onder narcose was.

“Hij is nog erg jong. De lever is heel gezond”, zei de dokter tegen Sugawara.

“Wat voor iemand is hij?” vroeg Sugawara.

Als antwoord beweerde de dokter dat de man een “slecht mens” was en een ter dood veroordeelde gevangene.

“Toen besefte ik dat China gevangenen gebruikt om organen te oogsten“, zei Sugawara.

Ushio Sugawara tijdens een interview met The Epoch Times op 20 juni 2022. (Screenshot via The Epoch Times)

“Hij zal vroeg of laat toch sterven en op deze manier kan hij nog wat bijdragen voor zijn dood”, zei de dokter. Vervolgens bestempelde hij de man als “lid van een terroristische groepering”. Onder druk gezet door Sugawara over wat de man deed, antwoordde de dokter dat hij “Falun Gong” beoefende.

De spirituele discipline Falun Gong, waarvan de leer gebaseerd is op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, was in de jaren negentig enorm populair in China, maar werd vanaf 1999 in het hele land vervolgd door de Chinese Communistische Partij. In de decennia daarna zijn miljoenen beoefenaars gearresteerd en onderworpen aan diverse vormen van misbruik met als doel hun geloof te onderdrukken.

In 2006 dook voor het eerst de bezorgdheid op dat het regime uit winstbejag organen zou hebben geoogst. Meerdere klokkenluiders benaderden dat jaar The Epoch Times met getuigenissen over de illegale praktijken. Annie (een pseudoniem), die in een Chinees ziekenhuis in het noordoosten van China werkte, zei dat haar ex-man, die hersenchirurg was in dezelfde instelling, en andere artsen hoornvliezen en andere organen verwijderden van levende Falun Gong beoefenaars alvorens de lichamen in verbrandingsovens te gooien, soms terwijl ze nog in leven waren.

Een onafhankelijk panel uit Londen, bekend als het China-tribunaal, kwam in 2019 tot de conclusie dat het regime gewetensgevangenen had vermoord en hun organen had verkocht. Falun Gong beoefenaars, concludeerden zij, bleven een primaire slachtoffergroep.

Begin mei keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin de orgaanoogst door het regime werd veroordeeld en “hardnekkig, systematisch en onmenselijk” werd genoemd.

“De dokter zei dat ze zoveel donoren kunnen vinden als nodig is, met zoveel mensen in China”, zei Sugawara.

“China heeft veel slechte mensen”, zei de dokter tegen hem. “Ze moeten toch sterven, dus daarom moeten we goed gebruik van hen maken.”

De operatie mislukte uiteindelijk en de patiënt overleed tijdens de operatie, samen met de donor.

Twee artsen voeren een operatie uit in het zuidwesten van Chongqing in China op 9 augustus 2013. Een patiënt ontving binnen slechts één maand een passende lever en nier voor transplantatieoperaties in Tianjin City, volgens NTD Televisie. (Peter Parks/AFP/Getty Images)

Speciale behandeling

Sugawara werd door een hoge ambtenaar en vier gewapende politieagenten uit de luchthaven van Peking geëscorteerd toen hij met de albumine landde. Hij werd enkele uren vastgehouden door douanebeambten die de albumine-oplossing in zijn ingecheckte bagage hadden aangetroffen, omdat deze zonder speciale vergunning het land niet in mag.

Een douanebeambte kwam zijn paspoort stempelen terwijl hij door een VIP immigratiegang werd geleid. Daarna werd hij weggevoerd in een zwarte luxe Lexus.

De speciale behandeling die hij kreeg was een teken van de actieve rol die partijfunctionarissen speelden in de orgaanoogstindustrie van het regime, zei Sugawara.

“De bemiddelaar zei dat ze niet verder konden gaan zonder de medewerking van ambtenaren”, zei hij.

‘Medische barbaarsheid’

De man die Sugawara zag had verband om zijn handen en voeten. Hij herinnert zich dat de dokter zei dat ze de pezen van de ledematen van de donor een dag eerder hadden doorgesneden, onder meer om te voorkomen dat hij zou vluchten.

Het doorsnijden van de pezen van de man “weerspiegelt de wreedheid” van de artsen, volgens Torsten Trey, uitvoerend directeur van de medisch-ethische belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting.

“Geen enkele arts die de medische eed volgt zou dat doen”, vertelde hij The Epoch Times. “Als ze pezen kunnen doorsnijden, kunnen ze ook organen verwijderen zonder toestemming. Het is ‘medische barbaarsheid’.”

Hij gelooft dat het mogelijk is dat de artsen de toepassing van spierverslappers wilden vermijden om een betere kwaliteit van de organen te verzekeren. “Het doorsnijden van de pezen”, zei hij, “zou de weerstand van de spieren kunnen onderdrukken, wat het makkelijker maakt om de organen te verwijderen.”

“Het feit dat de arts de donor aanvankelijk als terrorist bestempelde om zijn daad, het wegnemen van organen, te rechtvaardigen is verachtelijk, vooral omdat hij later toegaf dat het een leugen was en dat het om een gezonde Falun Gong beoefenaar ging”, zei Trey.

“Door de pezen door te snijden, creëerden de dokters in feite een kunstmatig gecreëerde verlamming”, zei Trey, eraan toevoegend “dat zo’n daad wreed is en bij elke dokter een sterke reactie van ontzetting teweeg zou moeten brengen.”

De Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong (WOIPFG), een in New York gevestigde mensenrechtengroepering, heeft het Algemene ziekenhuis van de gewapende politiemachten aangewezen als één van de ergste overtreders die betrokken is bij een groot aantal vermoedelijke gevallen van orgaanoogst misdrijven. Tijdens undercover-telefoongesprekken van WOIPFG heeft ten minste één transplantatiechirurg van het ziekenhuis toegegeven organen te hebben geoogst van beoefenaars van Falun Gong.

“We hebben genoeg organen”, zei Wang Jianli, plaatsvervangend hoofdchirurg van het instituut voor orgaantransplantatieonderzoek van het ziekenhuis, toen een onderzoeker die zich voordeed als familielid van een patiënt op zoek was naar een lever, hem hiernaar vroeg. Hij zei dat één tot twee weken voor hen “ongeveer genoeg” was om een operatie te regelen.

“Juist, juist, juist”, zei Wang in november 2018 op de vraag of de organen die ze gebruikten “gezonde organen van Falun Gong beoefenaars waren.”

Beoefenaars van Falun Gong verzamelen zich in een park in Chengdu, China, voor ochtendoefeningen ergens in de jaren ’90, toen de vervolging van de meditatiepraktijk nog niet was begonnen. (Faluninfo.net)
Beoefenaars van Falun Gong doen “Boeddha toont duizend handen”, de eerste van de staande oefeningen van Falun Gong, op Foley Square in New York op 12 mei. Zij vieren dat het 21 jaar geleden is dat de oude meditatiediscipline in China door Mr. Li Hongzhi aan het grote publiek werd geïntroduceerd. In de daaropvolgende jaren is 13 mei bekend komen te staan als Wereld Falun Dafa Dag. (Edward Dai/De Epoch Times)

Het korte tijdsbestek voor het verkrijgen van een geschikt orgaan in China – zoals het matchen van een lever binnen een maand, zoals in het geval van de broer van Sugawara’s vriend – zou ook alarmbellen moeten laten rinkelen, aldus Trey

“Het is een zeer kort tijdsbestek dat ongewoon is voor een op altruïsme gebaseerd orgaandonorprogramma in het Westen, maar heel gewoon op de transplantatiemarkt in China”, zei hij.

Het verstrijken van de tijd heeft het gevoel van wreedheid dat Sugawara voelde over wat hij heeft gezien, niet verminderd.

“Ze geloofden dat ze het juiste deden. Ze zijn allemaal gehersenspoeld”, zei hij.

De Japanse editie van The Epoch Times heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (28 juni 2022): https://www.theepochtimes.com/chinese-regime-killed-falun-gong-adherent-for-his-liver-says-former-japanese-gang-member_4562513.html

 

 

 

4000 mensen lopen mee in New York Parade ter herdenking van 30 jaar Falun Gong

NEW YORK – Elk jaar rond deze tijd overspoelen duizenden mensen uit New York en de rest van de wereld de drukste straten van Manhattan om een dag te vieren die hen na aan het hart ligt. Dit jaar was geen uitzondering.

Hoewel de pandemie het reizen heeft beperkt, verzamelden ongeveer 4.000 aanhangers van Falun Gong uit New York en elders zich op 13 mei in The Big Apple om Wereld Falun Dafa Dag te vieren. Met hun felgele of blauwe shirts vielen ze op toen ze van East 47th Street naar West 42nd Street marcheerden. De datum, 13 mei, valt ook samen met de geboortedag van de stichter van de discipline, Li Hongzhi.

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Li de praktijk in 1992 in China introduceerde. De meditatie is geworteld in traditionele Chinese geloofssystemen, die de waarden van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid onderwijzen om een holistische verbetering van lichaam en geest te bewerkstelligen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong bij het publiek, in Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

De discipline verspreidde zich snel via mond-tot-mondreclame in China. Op zeven jaar tijd startten zo’n 70 tot 100 miljoen mensen met de beoefening ervan, waarmee het een van de grootste spirituele gemeenschappen in China werd. Maar in 1999 begon de atheïstische Chinese Communistische Partij (CCP), die de populariteit van de praktijk als een bedreiging voor haar greep op de macht beschouwde, een meedogenloze vervolging van Falun Gong.

De intensieve vervolgingscampagne, die tot op de dag van vandaag voortduurt, heeft ertoe geleid dat miljoenen mensen naar detentiecentra, werkkampen en gevangenissen zijn gestuurd, waar aanhangers worden onderworpen aan martelingen, slavenarbeid, hersenspoeling en gedwongen orgaanoogst.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong bij het publiek – Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Dit jaar hebben honderden functionarissen van over de hele wereld onderscheidingen en proclamaties uitgereikt ter erkenning van de gelegenheid, waaronder bijna 300 uit New York en New Jersey.

“Decennialang hebben Falun Gong beoefenaars geleden onder de handen van de CCP, alleen vanwege hun religieuze overtuigingen,” zei senator Marco Rubio (R-Fla.) in een tweet op 13 mei, ter gelegenheid van de gelegenheid.

Hij zei dat hij “achter degenen staat die vreedzaam hun geloof belijden en oproept tot beëindiging van de vervolging van Falun Gong en andere religieuze groeperingen”.

Zhao Jing in Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Voor anderen zorgen

Onder de deelnemers aan de parade bevond zich de 45-jarige Zhao Jing, die in oktober 1999 werd gearresteerd vanuit haar klaslokaal aan het prestigieuze Nankai University’s College of Foreign Languages in de Noord-Chinese stad Tianjin. De studente werd hetzelfde jaar van school gestuurd toen ze weigerde haar geloof op te geven.

Zhao reisde later naar Beijing om op het Plein van de Hemelse Vrede in het openbaar op te roepen tot godsdienstvrijheid. Hiervoor werd zij aangehouden en gevangen gezet, en tijdens haar gevangenschap werd zij gewelddadig ondervraagd en gemarteld.

Maar temidden van een menigte van vrolijk geklede vrouwen en met een groen bloemenjack op de parade, straalde haar gezicht – schijnbaar niet aangetast door jaren van vervolging.

De waarden van de leer van Falun Gong hebben haar de innerlijke kracht en wijsheid gegeven om alles aan te kunnen wat zich in haar leven voordoet, zei ze.

In 1997 pakte ze voor het eerst een boek over Falun Gong toen ze in een boekwinkel aan het rondkijken was. De leer inspireerde Zhao om voor anderen te zorgen wanneer er iets gebeurde.

Niet lang nadat ze was begonnen met haar oefeningen, reed een auto haar aan terwijl ze op een motor reed. Toen ze op de grond viel, was haar eerste gedachte dat ze niet voorzichtig genoeg was geweest en misschien schade aan de auto had veroorzaakt. Toen de bestuurder uitstapte om te vragen of ze in orde was, waren de eerste woorden die uit haar mond kwamen: “Het spijt me heel erg. Is uw auto in orde?”

Ze was niet echt gewond, en ze had alleen een paar schrammen op haar polsen, knieën en benen.

Voetgangers kijken toe terwijl beoefenaars van Falun Gong deelnemen aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid

Sreedhar Meka, een 48-jarige IT-programmeur in New Jersey, leerde voor het eerst over Falun Gong in 2008 nadat hij een flyer had ontvangen over de gedwongen orgaanoogst van door de CCP gevangen genomen Falun Gong beoefenaars. Hij nam de flyer mee naar huis en plakte hem aan zijn muur. Uit nieuwsgierigheid bekeek hij de website van de praktijk en begon hij het belangrijkste boek te lezen, ‘Zhuan Falun’.

Het kostte hem een jaar om het boek van begin tot eind uit te lezen.

“Ik dwong mezelf om het te lezen. Ik kan het niet uitleggen. Maar ik vond het gewoon leuk,” vertelde Meka aan The Epoch Times.

Hij zei dat hij veel boeken over spiritualiteit had gelezen, maar dat geen enkel boek in de buurt kwam van wat hij begreep bij het lezen van ‘Zhuan Falun’.

“Het legde [alles] zo gemakkelijk uit in wetenschappelijke termen, met gewone termen die een normaal mens als ik kan begrijpen. Uiteindelijk werd het me allemaal duidelijk,” zei hij.

Hij, zoals Zhao en vele anderen, waardeerde de kernwaarden van de praktijk die helderheid brachten in zijn dagelijks leven. Kernbegrippen die bij hem weerklank vonden waren mededogen en het loslaten van dingen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Voorheen, “als iets niet ging zoals ik verwachtte dat het zou gaan, was ik zo depressief, en dat zette mijn gezondheid onder druk,” zei hij.

“Nu kan ik het gewoon met een glimlach laten gaan.

“Dat is iets wat je met geld niet kunt kopen. Zelfs als je elke dag naar de dokter gaat, kunnen ze dat niet voor je doen.”

Zhao heeft hetzelfde principe, compassie, toegepast terwijl hij in de klantenservice werkte voor een internationale hotelketen in New York.

“Veel van de dingen waar mensen zich mee bezighouden, als je ernaar kijkt, denk je: is dit het wel waard?”

Als gefrustreerde klanten tegen haar schreeuwen, probeert ze zich in hen in te leven in plaats van het persoonlijk op te vatten en zelfmedelijden te hebben. Door dit te doen, kan Zhao begrijpen waarom ze zich zo gedragen en beseft ze dat het vaak niets te maken heeft met iets wat Zhao persoonlijk heeft gedaan.

Door aan anderen te denken, is Zhao in staat om onaangedaan te blijven in moeilijke situaties, wat op zijn beurt helpt om de ergernissen van de klanten “te doen smelten”, zegt ze.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Bij het vertrekpunt van de parade op het Dag Hammarskjold Plaza naast het hoofdkwartier van de VN was Wattana Bo, een New Yorkse postbeambte en schilder, rustig de paradegangers aan het fotograferen. Hij zei dat hij op zoek was naar inspiratie voor zijn volgende schilderij.

Bo beoefent sinds 1998 Falun Gong en droeg een witte capuchon versierd met de Chinese karakters voor de drie principes van de praktijk, waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid – of zhen, shan, en ren.

“Als je echt iets gaat doen, iets nastreven, en echt iets goeds hebt om mee te beginnen, met zhen, shan, ren – daar kan je niet fout mee gaan,” zei hij.

“Het omvat echt bijna alles.”

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Voetgangers kijken toe terwijl beoefenaars van Falun Gong deelnemen aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Voetgangers kijken toe terwijl beoefenaars van Falun Gong deelnemen aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Voetgangers kijken toe terwijl beoefenaars van Falun Gong deelnemen aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York, op 13 mei 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

 

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van Falun Gong aan het publiek – Manhattan, New York City, op 13 mei 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 mei 2022): 4000 Join New York City Parade Marking 30 Years Since Introduction of Falun Gong

Categories VS

Chinese ambassade zet lokale ambtenaren onder druk om Shen Yun optredens in Mexico te blokkeren

Een New Yorks gezelschap voor uitvoerende kunsten, dat de traditionele Chinese cultuur op het wereldtoneel wil doen herleven, blijft het doelwit van een uitgebreide bemoeieniscampagne van Peking.

Vanaf de oprichting in 2006 is Shen Yun Performing Arts geconfronteerd met pogingen van de Chinese Communistische Partij (CCP) om de jaarlijkse wereldtournee van Shen Yun te dwarsbomen of te saboteren, variërend van het uitoefenen van diplomatieke druk op gasttheaters en regeringen tot het voeren van door de Chinese staatsmedia gesteunde advertentiecampagnes.

Deze keer, met Shen Yun‘s voorstelling die een beeld wil geven van “China vóór het communisme”, zijn de sabotage activiteiten van de CCP het gezelschap gevolgd naar Mexico, waar twee weken van voorstellingen in vijf steden gepland waren te beginnen op 10 mei.

Ambtenaren van de Chinese ambassade hebben in ten minste drie steden contact opgenomen met Mexicaanse ambtenaren via brieven, e-mails, telefoongesprekken of berichten in de sociale media, volgens documenten en details die aan The Epoch Times zijn verstrekt.

Een e-mail verzoek

Na aanvankelijk via Instagram contact te hebben gelegd met het kantoor van de burgemeester van de centraal-Mexicaanse stad Santiago de Querétaro, stuurde de Chinese ambassade in Mexico een reeks e-mails en brieven in een poging om de druk op te voeren.

“Falun Dafa Association Mexico … organiseert een voorstelling van ‘Shen Yun’ in het Teatro Metropolitano in Querétaro op 10 en 11 mei van dit jaar, een evenement waartegen de Chinese Partij fel gekant is”, schreef Zhao Heng, een attaché van de ambassade, in een e-mail van 4 mei aan de agenda-coördinator van de regering van Querétaro, Alma Izaguirre, waarvan een kopie werd verkregen door The Epoch Times.

Falun Gong, of Falun Dafa, is een spirituele praktijk die in de jaren negentig in China is ontstaan en bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen die zijn gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Deze praktijk was destijds immens populair, totdat het Chinese regime, dat de enorme aanhang van deze praktijk als een bedreiging zag, het geloof systematisch uitroeide door een grootscheepse vervolging tegen de beoefenaars in te stellen. Miljoenen beoefenaars zijn door het regime gevangen gezet in faciliteiten waar zij werden onderworpen aan slavenarbeid, marteling, hersenspoeling en gedwongen orgaanoogst.

De vervolging van de spirituele groep, die al meer dan twee decennia duurt, is door de jaren heen uitgebeeld in segmenten van Shen Yun’s producties.

Twee Chinese politieagenten arresteren een Falun Gong beoefenaar op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 10 januari 2000. (Chien-Min Chung/AP foto)

In de e-mail vroeg Zhao of de Chinese ambassade een “briefje” naar het stadsbestuur kon sturen, via e-mail of andere middelen, om uit te leggen “wat Falun Dafa en de Shen Yun tournee inhouden.”

“Wij verzoeken de lokale regering van Querétaro de nodige maatregelen te nemen om de ‘Shen Yun’-evenementen te verbieden om te voorkomen dat het Mexicaanse volk wordt bedrogen en misbruikt”, zei Zhao. “Het zou een groot genoegen en eer zijn om via WhatsApp verbonden te zijn met bevoegde personen zodat er goed over gecommuniceerd kan worden.”

Na ontvangst van de brief namen stadsambtenaren contact op met de lokale presentatoren van Shen Yun om hun kant van het verhaal te horen.

Hefboomeffect op de betrekkingen tussen China en Mexico

De e-mail bleek het begin te zijn van een meerdaagse poging van de Chinese ambassade om Mexicaanse ambtenaren en theatereigenaren te beïnvloeden.

De volgende dag vervolgde de Chinese ambassade met een zes pagina’s tellende brief aan de stad, in het Chinees en Spaans, getiteld “brief aan Querétaro”, met het verzoek om een verbod op Shen Yun optredens in de stad.

Shen Yun was gepland voor twee optredens in Querétaro’s Teatro Metropolitano op 10 en 11 mei, de vierde keer dat het gezelschap hier zou optreden na een pauze van een jaar. Het gezelschap was dit jaar uitgenodigd door de burgemeester van de stad, die de voorstelling van 2019 had bijgewoond.

De twee optredens waren volgens de plaatselijke organisatoren uitverkocht.

“Mensen in Querétaro houden van Shen Yun”, vertelde Carlos Guzman, een lid van de Falun Dafa Associatie in Mexico, de lokale Shen Yun presentator, aan The Epoch Times.

“Een groot percentage van de mensen die kaartjes hadden gekocht voor de voorstelling van Shen Yun in 2020, die uiteindelijk werd afgelast vanwege de pandemie, hebben hun kaartjes gehouden in plaats van geld terug te vragen, in de verwachting dat ze de voorstelling zouden zien wanneer het gezelschap terug zou komen”, zei hij.

De ambassade, die een overzicht van de voorstellingen bijvoegde, verklaarde dat “China ernstig bezorgd is” dat het evenement plaatsvindt, volgens een kopie van de brief van 5 mei die door The Epoch Times werd verkregen.

Sommige segmenten van de voorstelling “vallen de Chinese regering aan”, beweert de brief, die de rode zegel van de ambassade draagt. De Chinese ambassade herinnerde de ambtenaren van Querétaro aan de 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Mexico en China en beweerde dat het toestaan van de Shen Yun voorstellingen een dergelijke vriendschap zou ondermijnen.

“De Chinese ambassade in Mexico verzoekt de regering van Querétaro dringend de nodige stappen te ondernemen om Shen Yun uit de stad te weren en herinnert ambtenaren van Querétaro van alle niveaus, raadsleden, geleerden en verslaggevers eraan dat zij afstand moeten houden”, zo luidt de brief.

Standhouden

Hoewel de Chinese ambassade niet heeft gespecificeerd welke specifieke segmenten haar woede hebben gewekt, gelooft Guzman dat het iets te maken heeft met de waarden van Falun Gong.

“Falun Dafa promoot drie belangrijke pijlers: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, maar het lijkt erop dat het Chinese consulaat en de Chinese ambassade aan de andere kant staan”, zei hij. “Terwijl Falun Dafa waarheid promoot, promoten zij leugens.”

De druk van het Chinese regime doet zich voor nu de praktijk van gedwongen orgaanoogst, een van de ergste misstanden van de CCP tegen beoefenaars van Falun Gong, in Europa steeds kritischer wordt gevolgd.

Het Europees Parlement heeft op 5 mei een resolutie aangenomen om uiting te geven aan “zijn ernstige bezorgdheid over berichten betreffende het voortdurend, systematisch, onmenselijk en door de staat gesanctioneerd oogsten van organen bij gevangenen in China, en meer in het bijzonder bij Falun Gong beoefenaars.”

Josep Borrell, topdiplomaat van de Europese Unie, zei op 4 mei in een voorbereidend commentaar dat de EU “de criminele, onmenselijke en onethische praktijk van gedwongen orgaanoogst ten strengste veroordeelt.”

De inmenging van de Chinese ambtenaren stopte niet in Querétaro, zoals de Shen Yun presentatoren al snel ontdekten. Na het horen van het voorval in Querétaro, belde Maru Ruano, een woordvoerder van de Falun Dafa Associatie in Mexico die Shen Yun’s tournee door Mexico Stad overziet, snel naar het Auditorio Nacional, het theater waar Shen Yun zal optreden vanaf 13 mei. Het theater vertelde haar dat de ambassade hen twee weken geleden had gebeld om de voorstelling te laten annuleren.

Het theater weigerde dit ronduit en vertelde de ambassade dat ze “door zouden gaan met de voorstellingen zoals ze vanaf het begin gepland waren”, aldus Ruano.

Ze zeiden dat “het auditorium altijd de deuren open heeft voor dit soort voorstellingen”, vertelde Ruano aan The Epoch Times.

Het publiek tijdens het optreden van Shen Yun Performing Arts Touring Company in het Auditorio Nacional in Mexico-Stad, op 6 april 2019. (Ramon Reyna Herrmann/The Epoch Times)

Het publiek in het auditorium koos Shen Yun als één van de beste live voorstellingen die in Mexico werden gepresenteerd in 2018 en 2019.

“Toen ik hen vroeg waarom ze me dat niet hadden verteld, vertelden ze me dat ik me geen zorgen hoefde te maken, want ‘dat dit opgelost was. Het auditorium heeft een duidelijk standpunt om door te gaan met de voorstelling zoals we in voorgaande jaren hebben gedaan'”, zei Ruano.

De burgemeester van San Luis Potosi ontving ook een e-mail van de Chinese ambassade waarin de stad werd gevraagd de geplande optredens op 17 en 18 mei niet te promoten, aldus de plaatselijke presentator.

Het geheim van het succes van Shen Yun, ondanks de aanhoudende druk van Peking, ligt in de boodschap die het naar de mensen brengt, volgens Guzman.

“Shen Yun presenteert hoe China eruit zou zien als het communisme niet zou bestaan en presenteert een voorstelling waarin ze je … alle cultuur laten zien die letterlijk werd vernietigd door de Chinese Communistische Partij”, zei hij.

Ruano gelooft dat de Chinese sabotage activiteiten niet zullen slagen in Mexico.

“We zijn een vrij land en we hebben vrijheid van meningsuiting”, zei ze.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (6 mei 2022)https://www.theepochtimes.com/chinese-embassy-pressures-local-officials-to-block-shen-yun-performances-in-mexico_4451452.html?slsuccess=1

“Crimineel, onmenselijk en onethisch”: EU neemt resolutie aan waarin gedwongen orgaanoogst door Chinees regime wordt veroordeeld

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het zijn “ernstige bezorgdheid” uitspreekt over de aanhoudende gedwongen orgaanroof door het Chinese regime, en de lidstaten oproept dit misbruik publiekelijk te veroordelen.

“Het Parlement spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over berichten dat in China aanhoudend, systematisch, onmenselijk en door de staat toegestaan, organen worden geoogst bij gevangenen, en meer in het bijzonder bij Falun Gong-aanhangers,” aldus een verklaring van 5 mei naar aanleiding van de goedkeuring van de tekst.

De leden van het Parlement “zijn van mening dat de praktijk van het oogsten van organen van levende ter dood veroordeelde gevangenen en gewetensgevangenen in China kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid”, staat er te lezen.

In 2019 heeft een onafhankelijk panel, het China-tribunaal genaamd, vastgesteld dat het Chinese regime jarenlang op grote schaal gewetensgevangenen heeft gedood voor hun organen voor transplantatie, een praktijk die nog steeds voortduurt. Het concludeerde dat dergelijke acties neerkwamen op misdaden tegen de menselijkheid en dat de belangrijkste slachtoffers gedetineerde Falun Gong-beoefenaars waren.

Falun Gong is een spirituele praktijk die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen gebaseerd op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. In 1999 werden de aanhangers het doelwit van een grootscheepse vervolgingscampagne door Beijing, nadat de enorme populariteit van de praktijk werd gezien als een bedreiging voor de autoritaire controle van het communistische regime over de samenleving. Miljoenen gedetineerde Falun Gong-aanhangers in het hele land werden in wezen veranderd in een grote onvrijwillige orgaanbank voor het hongerige orgaantransplantatiesysteem van het Chinese regime.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade in Flushing (New York) op 23 april 2022 ter herdenking van de 23e verjaardag van de 25 april vreedzame demonstratie van 10.000 Falun Gong beoefenaars in Beijing. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Sinds de berichten over gedwongen orgaanroof midden jaren 2000 voor het eerst de ronde deden, heeft het Chinese regime de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend, maar ook geweigerd externe personen toegang te verlenen tot medische en detentiefaciliteiten om zijn beweringen te verifiëren.

De EU-resolutie merkt op dat het regime heeft geweigerd voor het China-tribunaal te getuigen.

In de resolutie wordt voorts het ontbreken van onafhankelijk toezicht op de vraag of gedetineerden toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie aan de kaak gesteld, en het stilzwijgen van de Chinese autoriteiten over berichten die erop wijzen dat wordt verhinderd dat families de lichamen opeisen van dierbaren die in detentie zijn overleden.

De resolutie van vier bladzijden, die op 5 mei bij handopsteken werd aangenomen, was de eerste publieke verklaring van de Europese Unie over deze kwestie sinds 2013, toen het Europees Parlement voor het eerst Beijing erop wees dat de praktijk van gedwongen orgaanoogst onaanvaardbaar was.

Volgens de resolutie moeten de EU en haar lidstaten niet alleen dit misbruik publiekelijk veroordelen, maar moeten zij de kwestie van het wegnemen van organen “in elke mensenrechtendialoog” aan de orde stellen, de kwestie in gesprekken met partners aan de orde stellen en de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat hun burgers deelnemen aan het transplantatietoerisme naar China. De betrokken instellingen zouden hun samenwerking met Chinese collega’s op het gebied van transplantatiegeneeskunde, onderzoek en opleiding moeten heroverwegen.

Mensenrechten ’niet optioneel’

De goedkeuring van de resolutie kwam drie dagen voor de geplande reis van Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, naar China, en het Europees Parlement drong er in de resolutie bij het mensenrechtenorgaan op aan om de kwestie tijdens het bezoek te onderzoeken.

Josep Borrell, de EU-topambtenaar voor het buitenlands beleid, had een dag eerder tijdens een parlementair debat op de kwestie gewezen en gezegd dat de 27 leden van het blok “de criminele, onmenselijke en onethische praktijk van gedwongen orgaanoogst ten strengste veroordelen”.

“Eerbiediging van de mensenrechten is niet optioneel, maar wel een vereiste op alle gebieden, ook op het uitdagende medische en ethische gebied van orgaandonatie en -transplantatie,” zei hij in de opmerkingen die Jutta Urpilainen, commissaris voor internationale partnerschappen, namens hem heeft gemaakt.

Josep Borrell Fontelles, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met een sterker Europa in de wereld

In een medische studie die in april is gepubliceerd in het American Journal of Transplantation zijn tientallen Chinese publicaties geïdentificeerd waarbij artsen harten en longen uit mensen haalden voor transplantatie zonder het standaardprotocol te volgen om hersendood vast te stellen. Dit betekende in feite dat patiënten werden gedood voor hun organen en dat de honderden betrokken medische beroepsbeoefenaren optraden als “beulen” voor de staat, aldus de auteurs.

Borrell’s toespraak werd toegejuicht door U.S. Rep. Gus Bilirakis (R-Fla.), die optreedt als co-voorzitter van de International Religious Freedom Congressional Caucus.

“China’s afschuwelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, waaronder de onmenselijke praktijk van het roven van organen bij etnische en religieuze minderheden, zal niet langer onder het tapijt worden geveegd,” zei hij tegen The Epoch Times. “Het is van het grootste belang dat de Verenigde Staten en haar bondgenoten een sterk en onwrikbaar signaal afgeven ter verdediging van de fundamentele mensenrechten en de bescherming van alle mensen.

Anderen geloven dat het probleem ook met deze maatregel nog lang niet is opgelost.

Torsten Trey, uitvoerend directeur van de medisch-ethische belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting, wees op het langdurige stilzwijgen van de internationale gemeenschap over deze kwestie.

“Drie jaar zijn verstreken sinds het China-tribunaal concludeerde dat China mensen doodt voor hun organen. Meer dan twee decennia lang heeft China Falun Gong beoefenaars vervolgd en waarschijnlijk meer dan een miljoen van hen gedood, waarschijnlijk meer dan [de dodelijke slachtoffers] in Oekraïne tot op heden,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Vergeleken met de reactie van de wereld op de oorlog in Oekraïne, was de resolutie “een zwakke oproep aan een communistisch regime dat Rusland steunt in zijn agressie,” zei hij.

“We hebben maatregelen tegen China nodig, geen oproepen. China heeft deze oproepen twee decennia lang gehoord en heeft ze genegeerd,” zei hij.

“Op dit moment wordt Europa uitgedaagd door de CCP: zal Europa fundamentele mensenrechten en waarden tot een niet-onderhandelbare voorwaarde voor partnerschap maken, of de gruwelijke praktijk van gedwongen orgaanoogst bij levende Falun Gong-aanhangers in China negeren?”

Gepubliceerd door The Epoch Times (05 mei 2022): ‘Criminal, Inhumane and Unethical’: EU Passes Resolution Condemning Chinese Regime’s Forced Organ Harvesting

Een “ongekende gruweldaad”: Landen worden opgeroepen om gedwongen orgaanverwijdering strafbaar te stellen

Mensenrechtengroeperingen dringen aan op een wetsvoorstel om een internationaal sanctienetwerk op te zetten om het Chinese communistische regime te straffen voor wat zij omschrijven als de “ongekende gruweldaad” van het gedwongen wegnemen van organen.

Het wetsvoorstel zou het strafbaar stellen om met geweld en zonder instemming de organen van een levende persoon te verwijderen; de organen op te slaan of te vervoeren; faciliteiten te exploiteren voor transplantatiechirurgie van dergelijke organen; de organen te ontvangen; of om deze gruwelijke praktijk te adverteren, te financieren, te bemiddelen of om er op een andere manier voordeel uit te halen.

Volgens Theresa Chu, een in Taiwan gevestigde mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de belangengroep Legal Commission of Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting (Juridische Commissie van de Universele Verklaring inzake de bestrijding en preventie van gedwongen orgaanoogst), is de maatregel geboren uit de noodzaak om het misbruik een halt toe te roepen door maatregelen op nationaal niveau, omdat internationale instanties te weinig hebben ondernomen om het probleem aan te pakken.

De voornaamste slachtoffers van de gedwongen orgaanoogst in Beijing zijn de beoefenaars van Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa. Aanhangers van deze spirituele praktijk, die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, zijn sinds 1999 het slachtoffer van een grootscheepse vervolgingscampagne door de Chinese Communistische Partij.

Chu, die zich al ongeveer 20 jaar inzet voor de slachtoffers van Falun Gong, herinnerde zich een ontmoeting met functionarissen van de V.N. bijna 10 jaar geleden, waarbij zij een petitie overhandigde die was ondertekend door ongeveer 1,5 miljoen mensen uit 53 landen en regio’s die de V.N. opriepen om het oogsten van organen te veroordelen.

Theresa Chu in september 2016. (The Epoch Times)

Tijdens de bijeenkomst vertelde Chu de functionarissen over de ‘dodenkampen’ en ‘geheime concentratiekampen’ waar Falun Gong-gevangenen worden ‘vermoord door gedwongen orgaanoogst’. Deze kampen, zei ze, bestaan in vrijwel elke stad in China. Zij herinnerde de ambtenaren aan hun verantwoordelijkheid om de plaatsen te onderzoeken en te lokaliseren.

“De ambtenaren stelden geen vragen over de bron van de beschuldigingen van ‘dodenkampen’,” vertelde Chu op 22 maart tijdens een virtueel side event van de Mensenrechtenraad van de V.N. over het oogsten van organen. “Ze luisterden met sombere aandacht, maakten aantekeningen, maar reageerden niet.”

Er kwam geen veroordeling door de V.N., niet toen en niet nu. Mensenrechtenexperts verbonden aan het orgaan verklaarden vorig jaar dat ze geschokt en ontzet waren over wat zij geloofwaardige beschuldigingen noemden van gedwongen orgaanoogst. Deze verklaring kwam 14 jaar nadat de hoge commissaris voor de mensenrechten van de V.N. de kwestie in 2007 bij de Chinese autoriteiten aan de orde had gesteld, maar geen bevredigende gegevens als antwoord had ontvangen.

Gezien de “onverschilligheid en passiviteit” van het internationale gerechtelijke mechanisme is het aan “ieder van ons met een geweten om alle democratische en wettelijke middelen” aan te wenden om de wreedheden te stoppen, aldus Chu. Ze noemde het “absoluut noodzakelijk” dat alle landen het ontwerp goedkeuren, wat volgens haar ook “een belangrijk middel is om de vernietiging van de menselijke moraal te stoppen”.

Stilzwijgen

Huidige en voormalige wetgevers uit de Verenigde Staten, Spanje, België, Nederland en Taiwan waren het er tijdens het panel over eens dat de kwestie veel te weinig aandacht heeft gekregen.

“Deze verachtelijke praktijk stelt China in staat een vrijwel on-demand orgaantransplantatieregime in stand te houden, wat zelfs in de meeste moderne ontwikkelde landen onhaalbaar is,” zei Rep. Steve Chabot (R-Ohio), die het beschreef als “een van de meest barbaarse praktijken in de menselijke geschiedenis.”

De Nederlandse politicus Peter van Dalen, die lid is van de Commissie mensenrechten van het Europees Parlement, zei dat hij de kwestie van het “illegaal oogsten van organen” bovenaan de agenda wil zien staan van de top China-EU op 1 april, waar een handelsovereenkomst zal worden besproken die is vastgelopen vanwege bezorgdheid over de staat van dienst van Beijing op het gebied van de mensenrechten.

Beoefenaars van Falun Gong komen bijeen om te herdenken dat 390 miljoen mensen zich hebben teruggetrokken uit de Chinese Communistische Partij en aanverwante groeperingen, in Brooklyn, New York, op 27 feb. 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

“Stilzwijgen’ was een terugkerend thema tijdens de discussie door het panel van artsen, advocaten, ambtenaren en medisch ethische voorvechters.

“In China worden levende mensen die ernaar streven vriendelijk en tolerant te zijn, gedood voor hun organen. Als men op dit punt geen hartverscheurende, viscerale reactie heeft, dan heeft men de gruwel en terreur niet begrepen die Falun Gong beoefenaars elke dag doormaken in China,” zei Dr. Torsten Trey, uitvoerend directeur van de in Washington gevestigde belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH). In 2019 ontving DAFOH de Mother Teresa Memorial Award for Social Justice voor zijn inspanningen om licht te werpen op deze illegale praktijk.

Terwijl de Russische agressie tegen Oekraïne tot internationale verontwaardiging leidt, merkten de deelnemers op dat de uitroeiingscampagne van Beijing tegen Falun Gong beoefenaars nog steeds onder de radar blijft.

Trey wees op het onbekend aantal slachtoffers dat de afgelopen 23 jaar voor hun organen is gedood en dacht dat het gebrek aan aandacht wellicht te wijten was aan het feit dat het Chinese regime deze daden achter gesloten deuren heeft uitgevoerd.

“Iedereen is nu terecht geschokt door de menselijke tragedie en het verlies van mensenlevens in Oekraïne, maar hoe zouden we reageren als we op sociale media en tv al die honderdduizenden mensen zouden zien van wie organen worden geoogst in China?” zei hij.

In het aangezicht van wreedheid is “zwijgen niet neutraal,” zei Trey. “Zwijgen betekent dat je hebt besloten niet actief voor goedheid te kiezen.

En de Belgische parlementariër Annick Ponthier lijkt het daarmee eens te zijn.

Ze zei dat het regime alleen om mensenlevens geeft voor zover het die kan gebruiken om zijn communistische agenda wereldwijd te bevorderen. “Op die manier wordt een stellingname tegen de Chinese Communistische Partij een stellingname voor mensenrechten over de hele wereld”, zei ze.

De weg effenen

In verband met Chu’s voorstel heeft China’s buurland Taiwan al een routekaart uitgestippeld.

Tien Chiu-chin, lid van de Nationale Mensenrechtencommissie in Taiwan en voormalig wetgever, was een hoofdrolspeler achter de inspanningen van het eiland om orgaantransplantatietoerisme in 2015 expliciet te verbieden.

Ze herinnerde zich de diepe schok die haar trof tijdens haar eerste jaar als wetgever in 2006, toen ze voor het eerst van Falun Gong-beoefenaars hoorde wat er met hun mede-beoefenaars in China gebeurde.

“Voorheen had ik altijd gedacht dat de gruweldaden van de nazi’s het gruwelijkste kwaad waren,” zei ze op het evenement. Een schending als deze, zei ze, is “verbijsterend en gaat ons voorstellingsvermogen te boven”.

Taiwan heeft het sinds 2015 verplicht gemaakt voor patiënten die naar het buitenland gaan voor transplantatie om het land, het ziekenhuis en de arts die betrokken zijn bij hun operaties te registreren. Indien ze dat niet doen, worden ze ontdaan van nationale dekking voor anti-afstotingsmedicijnen, die ze voor de rest van hun leven moeten nemen. Het eiland houdt ook een zwarte lijst bij van Chinese artsen die betrokken zijn bij het oogsten van organen om hen de toegang tot Taiwan te ontzeggen.

Deze controle heeft het transplantatietoerisme naar China aanzienlijk teruggedrongen, aldus Tien, die alle landen in de wereld opriep om te overwegen het toezichtsysteem van Taiwan over te nemen.

“We zijn ons er terdege van bewust hoeveel winst er met gedwongen orgaanoogst wordt gemaakt. Daarom kan aan een dergelijke gruweldaad onmogelijk vanzelf een einde komen”, zei zij.

Hoewel Taiwan geen lid is van de V.N., drong Tien er bij de Mensenrechtenraad van de V.N. op aan om een onderzoekscommissie op te richten.

“We moeten op zijn minst de situatie begrijpen; we moeten onderzoeken wat er in hemelsnaam aan de hand is in de wereld in dit verband,” zei ze.

“We moeten de waarheid zoeken,” voegde ze eraan toe. “We moeten het probleem blootleggen en onder ogen zien, zodat we het kunnen oplossen en een einde kunnen maken aan zo’n gruweldaad tegen de menselijkheid en de mensenrechten.”

Gepubliceerd door The Epoch Times op 22 maart 2022: An ‘Unprecedented Evil Atrocity’: Countries Urged to Criminalize Forced Organ Harvesting

De CCP keurt een historische resolutie goed die Xi Jinping’s status verhoogt

China’s leider Xi Jinping heeft zijn gezag op 11 november verstevigd door de regerende Chinese Communistische Partij de opdracht te geven een historische resolutie goed te keuren die Xi een plaats wil geven tussen de meest invloedrijke figuren uit de geschiedenis van het regime.

Volgens een bericht van de staatmedia, verklaarden hoge partijfunctionarissen aan het eind van een vierdaagse bijeenkomst in Beijing achter gesloten deuren van meer dan 300 elitepartijleden dat “het bestendigen van de centrale positie van Xi Jinping binnen het Centraal Comité en de hele Partij,” evenals de “leidende rol” van de ideologie van Xi Jinping, “van doorslaggevend belang zijn om de Chinese natie naar een grote verjonging te stuwen,”.

De resolutie die op 11 november werd goedgekeurd was de derde in haar soort die het regime in zijn 100-jarige geschiedenis heeft aangenomen, en plaatst Xi in feite naast twee van zijn machtigste voorgangers: Mao Zedong, de eerste leider van het communistische regime, en Deng Xiaoping, die toezag op de versoepeling van een deel van de rigide centrale planning die de Chinese economie eind jaren zeventig in staat stelde zich te herstellen.

Tijdens de bijeenkomst, die bekend staat als het zesde Plenum, werd Xi, die nu bijna tien jaar aan het hoofd van het regime staat, geprezen voor het creëren van zijn eigen gedachteschool, die door functionarissen werd geprezen als de “essentie” van het “hedendaagse marxisme” en als de “geest van de Chinese natie”.

Xi zal naar verwachting in 2022 tijdens het 20e Nationale Partijcongres een nieuwe termijn van vijf jaar krijgen, wat zou betekenen dat hij een traditie van bijna drie decennia doorbreekt waarin partijleiders slechts twee termijnen vervulden.

De voorbije maanden heeft Xi toezicht gehouden op een escalerende campagne van politieke en economische hervormingen die betrekking hadden op een hele reeks sectoren van de Chinese samenleving, een maatregel die volgens deskundigen een van de stappen was om zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn veilig te stellen.

Het communiqué aan het eind van de bijeenkomst was grotendeels een uitbundig eerbetoon aan Xi. Volgens het communiqué heeft de partij onder zijn leiding “een reeks grote risico’s en uitdagingen overwonnen” en is het land op weg naar een “historische transformatie” – als voorbeelden worden Xi’s grootscheepse anticorruptiecampagne, de herinrichting van Hongkong en de “dominante positie” van het regime met betrekking tot Taiwan aangehaald.

De Chinese leider Xi Jinping (C), staand met voormalig leider Hu Jintao, woont de viering bij van de 100e verjaardag van de Chinese Communistische Partij op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, China, op 1 juli 2021. (Lintao Zhang/Getty Images)

De meer dan 7.000 woorden tellende tekst verdeelde de geschiedenis van de Partij in vier fasen, waarbij Xi werd omschreven als de belangrijkste leider in het “nieuwe tijdperk” van het regime, nu de Partij de eerste 100 jaar voorbij is, nadat de Partij in 2021 een eeuw oud was geworden. Het gedeelte waarin de laatste fase wordt beschreven was langer dan de vorige drie gedeelten samen.

Afgevaardigden van de partij stemden met handopsteking unaniem voor de resolutie, zo blijkt uit videobeelden van de staatsomroep CCTV.

Yeau-tarn Lee, een Taiwanese wetenschapper op het gebied van nationale ontwikkeling en het hedendaagse China, zei dat een dergelijke uitkomst niet verrassend is onder het bewind van het regime, waar “slechts één stem kan worden gehoord”.

“Niemand durft bezwaren naar voren te brengen,” vertelde hij The Epoch Times.

Hoewel de nadruk tijdens de bijeenkomst uitsluitend lijkt te liggen op “de glorieuze verwezenlijkingen van de CCP,” toont het communiqué volgens Lee enige tekenen van bezorgdheid onder de top van de partij, waarbij hij verwijst naar de oproep van de functionarissen tot eenheid en voor de partij om “het hart waarmee zij ooit is begonnen niet te vergeten.”

De partij zit op dit moment in een moeilijke positie.

In eigen land wordt Xi geconfronteerd met een energiecrisis, stijgende grondstofprijzen, financiële problemen in China’s woningbouwsector en een slabbakende economie. Buiten China’s grenzen neemt de internationale druk toe om de repressie aan de kaak te stellen die het regime uitoefent in Hong Kong en Xinjiang, en wordt er kritisch gekeken naar de vermeende verdoezeling van de oorsprong van de pandemie.

“Het belangrijkste punt is dat de communistische partij het leiderschap niet zal opgeven, en de kern daarvan is Xi Jinping,” zei Lee.

Luo Ya heeft bijgedragen aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York gevestigde schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de betrekkingen tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (11 november 2021): CCP Passes Historic Resolution Elevating Xi Jinping’s Standing

Een ‘botte aanval’ op de mensenrechten: EU-wetgever dringt er bij Europa op aan om de handel te gebruiken als middel om China aansprakelijk te stellen voor het oogsten van organen

Het Europees Parlement moet mensenrechten boven handel stellen en de wreedheden van het Chinese regime in verband met het gedwongen oogsten van organen aanpakken, zei een Nederlandse wetgever op 27 oktober.

De laatste keer dat de EU hieromtrent actie ondernam was in december 2013, toen haar wetgevend orgaan een resolutie aannam waarin het misbruik van orgaantransplantaties werd veroordeeld. Sindsdien was het echter “overal stil”, zei Peter van Dalen, een Nederlandse politicus die in de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement zit en medevoorzitter is van de Interfractiewerkgroep ‘vrijheid van godsdienst of overtuiging en religieuze tolerantie’ van het Parlement.

Een dergelijke passiviteit is onaanvaardbaar, gezien de ernst van de wreedheden die door de Chinese Communistische Partij worden begaan, vertelde hij het publiek op een conferentie over het oogsten van organen in de Press Club Brussels Europe, en hij verklaarde dat hij een “zware strijd” voert om de kwestie op de Europese agenda te krijgen.

In juni 2019 concludeerde het in Londen gevestigde China-tribunaal dat het Chinese regime gewetensgevangenen heeft gedood voor hun organen en dat deze door de staat georganiseerde praktijk “op aanzienlijke schaal” heeft plaatsgevonden.

Een hoorzitting hierover kan in de komende maanden plaatsvinden, zei Van Dalen.

“We willen China niet aanvallen op gevoelige kwesties zoals het oogsten van organen, maar ik denk echt dat we dat moeten doen, omdat het oogsten van organen echt een zeer botte aanval is op de fundamentele mensenrechten,” zei hij.

Een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan het Europese stilzwijgen zijn volgens Van Dalen de nauwe economische betrekkingen van Europa met China.

“Er wordt te veel gepraat over handel, over geld, en te weinig over mensenrechten en de rechten van minderheden,” zei hij.

In mei bevroor het Europees Parlement een investeringsovereenkomst met China in de nasleep van Beijings vergeldingssancties tegen Europese politici over de repressie in Xinjiang.

Van Dalen vindt dat de investeringsovereenkomst moet worden opgeschort zolang het regime de mensenrechtenschendingen niet heeft gestopt.

“We moeten dit als een zweepslag gebruiken om China duidelijk te maken dat de schending van de mensenrechten belangrijk is,” zei hij.

Een vrouw past spandoeken aan ter ondersteuning van de spirituele beweging Falun Gong, een groep die verboden is op het vasteland van China, in Tung Chung, een gebied dat populair is bij toeristen van het vasteland, in Hongkong op 25 april 2019. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Landen ‘op een kruispunt’

De belangrijkste slachtoffergroep van de orgaanoogst in Beijing, zo heeft het China-tribunaal vastgesteld, zijn beoefenaars van Falun Gong, een spirituele praktijk met drie basisprincipes, waarheid, mededogen en verdraagzaamheid, en een reeks meditatieve oefeningen.

Volgens de toenmalige schattingen beoefende in 1999 bijna één op de dertien Chinezen deze praktijk, voordat het regime een landelijke vervolgingscampagne begon om het geloof uit te roeien.

Gary Cartwright, redacteur van de in Londen gevestigde media EU Today en één van de organisatoren van het evenement, zei dat hij het moeilijk kon geloven toen hij voor het eerst hoorde over de misbruiken van Beijing op het gebied van orgaantransplantaties.

“Het is niet overdreven om te zeggen dat ik soms gewoon mijn computer moest afsluiten en weglopen om een paar keer diep adem te halen toen ik mijn onderzoek begon te doen” vertelde hij aan The Epoch Times, en noemde het “één van de meest mensonterende beleidsmaatregelen die ik ooit ben tegengekomen.”

Cartwright zei dat hij zich schuldig voelt dat dergelijk misbruik “onder onze ogen” plaatsvindt in de 21e eeuw.

Net als de Nederlandse politicus is Cartwright van mening dat westerse landen hun prioriteiten moeten herzien met het oog op de ogenschijnlijke minachting van het regime voor de mensenrechten.

“Meer dan 70 jaar na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, waarvan ons werd verteld dat deze dingen nooit meer konden gebeuren. En we zien het voor onze ogen gebeuren,” zei hij.

Andy Vermaut, journalist en mensenrechtenactivist en medeorganisator van de conferentie, wees op het gebrek aan publieke aandacht voor deze gruwelijke praktijk.

“Iedereen heeft het over de holocaust. Iedereen heeft het over de Rwandese genocides. Maar hier is niet genoeg aandacht voor,” vertelde hij na afloop aan The Epoch Times.

Cartwright vindt, net als Van Dalen, dat westerse landen hun prioriteiten moeten herzien met het oog op de ogenschijnlijke minachting van het regime voor de mensenrechten.

“Als we weten wat er in China gebeurt, waarom doet de Europese Unie dan zaken met dit regime?” vroeg hij.

De door de staat georganiseerde orgaanoogst gericht tegen Falun Gong beoefenaars en andere religieuze minderheden stelt de manier van leven van de mensheid op de proef, zei Harold King, adjunct-directeur van de medisch-ethische groep Doctors Against Forced Organ Harvesting.

Het “vormt overal een bedreiging voor de democratie, omdat het in strijd is met universeel aanvaarde beginselen van hoe samenlevingen succesvol moeten functioneren,” zei King op de conferentie.

“Europa en elke staat ter wereld,” zei hij, “staan op een tweesprong, een tweesprong die bepalend zal zijn voor hun toekomst.”

Li Yue heeft bijgedragen aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times, die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27 oktober 2021): A ‘Blunt Attack’ on Human Rights: EU Lawmaker Urges Europe to Use Trade to Hold China Accountable for Organ Harvesting

‘Heimelijk, corrupt en dwingend’: Rapport beschrijft Beijings poging om een nieuwe wereldwijde media-orde te vestigen

Het Chinese regime heeft “heimelijke, corrupte en dwingende” middelen ingezet om de Chinese en westerse media te gebruiken als wapen in een campagne om zijn visie op de actualiteit aan de rest van de wereld op te leggen, zo blijkt uit een recent rapport van een Franse militaire denktank.

Beijings pogingen om zijn verhalen te exporteren duren al tientallen jaren. De eerste door de Chinese Communistische Partij gecontroleerde Engelstalige krant, China Daily, ging in 1981 van start. Maar dergelijke pogingen waren onhandig en leverden trage resultaten op, aldus Reporters zonder Grenzen.

Het jaar 2008 betekende een keerpunt. De Olympische Spelen in Beijing, een evenement dat het regime had willen aangrijpen om zijn economische succes te tonen, gaven aanleiding tot protesten in bijna een dozijn steden over de hele wereld die de fakkelestafettes verstoorden.

De vernedering die Beijing onderging door de negatieve berichtgeving die daarvan het gevolg was, had de autoriteiten gestoken. Om het imago van het regime in de wereld beter onder controle te krijgen, kwam de Chinese Communistische Partij (CCP) al snel met een “10-jarenplan”, aldus het rapport van het Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), een denktank die wordt gefinancierd door het Ministerie van de Strijdkrachten.

Een politieagent communiceert via zijn radio terwijl hij naast een anti-Chinees spandoek staat tijdens een demonstratie van pro-Tibet activisten en supporters in de buurt van de locatie van de Indonesische etappe van de Olympische fakkelestafette van 2008 in Beijing in Jakarta op 22 april 2008. (Jewel Samad/AFP via Getty Images)

In de 650 pagina’s tellende studie, die gebaseerd is op openbare informatie, onderzoeksrapporten en onafhankelijke interviews, wordt onderzocht hoe Beijing de openheid van het Westen gebruikt om zijn propaganda te versterken, wat een onderdeel vormt van de wijdvertakte invloed van het regime wereldwijd.

De waarden van tolerantie die kenmerkend zijn voor westerse democratieën hebben Beijing “aanzienlijke bewegingsvrijheid” gegeven, waardoor het zijn buitenlandse kantoren heeft kunnen vermenigvuldigen, buitenlandse journalisten heeft kunnen rekruteren om zijn boodschappen aan te passen aan verschillende doelgroepen, de lokale pers heeft kunnen infiltreren met geschenken en andere materiële voordelen, terwijl het miljarden reclamedollars heeft kunnen uitgeven aan westerse media om zijn bereik verder uit te breiden, aldus het rapport.

In China is de pers, in plaats van een waakhond die de regering onder controle moet houden, een instrument geworden om de Partij te dienen, aldus het rapport. Deze visie werd duidelijk gemaakt in een toespraak uit 2016 van de Chinese leider Xi Jinping, waarin hij ongeveer 180 vertegenwoordigers van de staatsmedia vertelde om hun ideologie op één lijn te brengen met die van de topfunctionarissen, “te spreken voor de wil van de Partij … en het gezag van de Partij te beschermen,” volgens een lezing van Xinhua.

Voor sommige Xinhua verslaggevers had het aan de macht komen van Xi het begin van een nieuw tijdperk ingeluid, waarin de Chinese media “zich niet langer hoefden te schamen voor het feit dat ze communistische media zijn,” vertelde een Xinhua verslaggever in 2018 aan één van de auteurs van het rapport.

Invloed kopen

Chinese staatsmedia zijn actief op alle sociale medianetwerken, met een aanzienlijke invloed op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram – netwerken die allemaal in China worden geblokkeerd.

Chinese staatsmedia hebben in 2013 Engelse en regionale pagina’s op Facebook opgezet. Acht jaar later staan ze qua volgers aan de wereldtop, met vier grote kanalen – CGTN, China Daily, Xinhua en People’s Daily – die ten tijde van de publicatie van het Franse rapport elk tussen 86 en 116 miljoen volgers hadden, oftewel ongeveer 2,5 tot 3 keer zoveel als die van CNN.

Het logo van CGTN wordt getoond op een computermonitor in Londen, Engeland, op 4 februari 2021. (Leon Neal/Getty Images)

Deze “spectaculaire scores” zijn het resultaat van een doelbewuste poging om de abonneecijfers kunstmatig op te krikken, aldus de auteurs, die wijzen op de “uitzonderlijke groei” en de “extreem lage interactiegraad” die deze accounts krijgen.

Volgens het rapport hadden ongeveer acht grote Chinese staatsmedia in het Engels een gemiddeld groeipercentage van 37,8 procent van de periode 1 jan. 2019 tot 31 maart 2020, of ongeveer 5.000 keer hoger dan dat van Amerikaanse mainstream media, maar hun niveau van betrokkenheid is 68 keer lager.

Uit aanbestedingsdocumenten van 2018 en 2019 blijkt dat door de staat gerunde media honderdduizenden dollars hebben uitgegeven om volgers op Twitter en Facebook te verwerven in wat een campagne leek om zich te vestigen als gezaghebbende nieuwsstemmen.

“Wanneer … je ziet dat tientallen miljoenen mensen volgen, dan heb je het gevoel dat dit behoorlijk geloofwaardig is,” vertelde Sarah Cook, een China-analist bij mensenrechtenwaakhond Freedom House, destijds aan The Epoch Times. Ze beschreef het als een “nieuwe grens”, dat wil zeggen, “een manier om toegang te krijgen tot de basis van de samenleving en het publiek in andere landen”.

Facebook- en Twitter-logo’s zijn te zien op een etalage in Malaga, Spanje, op 4 juni 2018. (Jon Nazca/Reuters)

Het aandeel nepaccounts onder hun Twittervolgers is moeilijk te negeren: Voor een gemiddelde Twitter-gebruiker zijn tussen de 5 en 30 procent van de accounts die hen volgen bots of spam; maar de verhouding nepaccounts voor de vier eerder genoemde media varieert van 34,3 procent tot 38,4 procent. Voor hun Franse versies lopen de cijfers op tot maar liefst 62,8 procent, zo ontdekten de onderzoekers.

Het door de CCP gecontroleerde China Daily geeft tegelijkertijd miljoenen dollars uit om hun inhoud te verspreiden via enkele van de meest invloedrijke publicaties over de hele wereld. Tussen november 2016 en april 2020 betaalde China Daily bijna 19 miljoen aan Amerikaanse kranten om hun gratis supplement genaamd China Watch te publiceren als insert.

De samenwerking heeft een drievoudig voordeel, aldus de auteurs. Niet alleen helpt het de Chinese media om hun doelpubliek te bereiken, het laat hen geloofwaardiger overkomen, en geeft hen financiële invloed op hun partnermedia.

De Britse krant The Telegraph, die tot april vorig jaar ruwweg 750.000 pond (ruwweg 1 miljoen dollar) per jaar had ontvangen om China Watch te verspreiden, droeg tussen 2016 en 2018 ook ten minste 20 ondertekende artikelen van de Chinese ambassadeur in het V.K. – twee keer het aantal dat de Daily Mail, The Guardian en Financial Times samen publiceerden, volgens een studie uit 2019 gepubliceerd op Royal United Services Institute, een Britse denktank voor defensie en veiligheid.

Een nieuwe wereldwijde media-orde

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in totaal 15 in het land gevestigde Chinese staatsbedrijven aangemerkt als buitenlandse missies omdat ze “substantieel eigendom zijn van of effectief worden gecontroleerd door” een buitenlandse regering, vertelde een woordvoerder van het ministerie in september aan The Epoch Times.

Een krantenconsument leest een exemplaar van China’s Afrika-editie voor een kiosk in de Keniaanse hoofdstad op 14 december 2012. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)

In het geval van het door de staat gerunde nieuwsagentschap Xinhua, hebben zijn lokale journalisten de “enige taak om eerder door Chinese medewerkers geschreven berichten te vertalen”, aldus het Franse rapport. Een Franse journalist voor Xinhua vertelde een auteur van het rapport in 2018 dat hun Xinhua-berichten voor 80 procent bestaan uit vertalingen uit het Engels en voor 20 procent uit het Chinees. De vertalingen en af en toe een origineel artikel zouden allemaal worden nagelezen door een Chinese journalist die vloeiend Frans spreekt en worden afgestemd op “de verwachtingen en de ‘voorkeursverhalen’ van de partij,” aldus de Xinhua verslaggever.

Voormalige medewerkers van de pro-Beijing Hongkong krant Sing Tao hebben soortgelijke verhalen verteld aan The Epoch Times nadat de publicatie haar vijf Amerikaanse entiteiten als buitenlandse agenten had geregistreerd op bevel van het Ministerie van Justitie in augustus.

David, een voormalige senior redacteur voor het kantoor van Sing Tao in New York, zei dat hij op zijn eerste dag was geïnstrueerd over “twee principes”: geen nieuws melden over Falun Gong, een spirituele groep die door Beijing wordt vervolgd, noch over de onafhankelijkheid van Taiwan. Een andere journalist, die jaren geleden voor het kantoor in San Francisco werkte, zei dat haar was verteld dat ze het woord CCP – acroniem voor de Chinese Communistische Partij – niet mocht gebruiken, noch “Republiek China”, de officiële naam voor het zelfbesturende eiland Taiwan, dat door het regime als het zijne wordt beschouwd. In plaats daarvan zou zij respectievelijk de woorden “China” en “de provincie Taiwan van de Volksrepubliek China” gebruiken, zo vertelde zij The Epoch Times.

Het opkopen van buitenlandse media, het opleiden van journalisten, het schenken van giften en apparatuur, het uitoefenen van diplomatieke druk, het gebruik van visumchantage en het uiten van dreigementen via telefoongesprekken zijn enkele andere tactieken die Beijing toepast om het medialandschap in het buitenland naar zijn hand te zetten, aldus het rapport.

In Zuid-Afrika werd de wekelijkse column van journalist Azad Essa geschrapt bij Independent Media, de op één na grootste mediagroep van het land, uren na de publicatie van zijn verhaal in september 2018 waarin hij de vervolging van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang veroordeelde. De mediagroep is voor 20 procent in handen van twee Chinese entiteiten die worden gesteund of gecontroleerd door Beijing.

Beschadigde computers en bouwafval op de vloer van de drukpers van The Epoch Times Hongkong editie in Hongkong, op 12 april 2021. (Adrian Yu/The Epoch Times)

De Hongkongse editie van The Epoch Times is sinds haar oprichting het doelwit geweest van een reeks vernielingen, in wat volgens critici de kenmerken draagt van de intimidatietactieken van het regime om onafhankelijke verslaggeving het zwijgen op te leggen.

Uit vrees voor represailles hebben groepen Chineestalige media in Australië ervoor gekozen zichzelf actief te censureren, zo blijkt uit een studie van het in Sydney gevestigde Lowy Institute in september.

“Politiek gevoelige onderwerpen of kritiek op de Chinese regering zouden onze medewerkers of hun gezinnen in gevaar brengen. We willen niet dat zij of hun gezinnen in China worden vastgehouden,” vertelde een media-eigenaar aan de denktank.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 oktober 2021): ‘Covert, Corrupt, and Coercive’: Report Details Beijing’s Bid to Establish New Global Media Order

Beijing lanceert grootscheeps plan om de samenleving te hervormen

 

China’s tech-reuzen staan maandenlange winsten af aan het regime in Peking om hun loyaliteit aan de Communistische Partij te tonen. Populaire acteurs zijn uit de internetgeschiedenis gewist en hun toegewijde online fangroepen zijn ontbonden. Jonge gamers mogen nu niet meer dan drie uur per week gamen.

In alle Chinese klaslokalen zijn 147.000 nieuwe inspecteurs aangesteld om toe te zien op de nationale verspreiding van de ideologie van China’s hoogste leider, Xi Jinping.

Of het nu gaat om e-commerce, amusement, onderwijs of gokken, weinig gebieden van de Chinese samenleving zijn de afgelopen maanden ongeschonden uit de stortvloed van regelgevende activiteiten van Peking gekomen. Terwijl de autoriteiten de overtredende actoren hard aanpakten, kelderden de aandelenmarkten en werden honderden miljarden weggevaagd, terwijl bedrijven en particulieren zich haastten om de nieuwe regels in te schatten, zodat ze niet op de tenen van het regime zouden trappen.

Sommigen vergelijken de pogingen van de Partij tot social engineering met de Culturele Revolutie, een tien jaar durende campagne vanaf 1966, waarin de eerste leider van het regime, Mao Zedong, probeerde zijn controle binnen de Partij te bevestigen door massaal tradities, overtuigingen en sociale waarden te vernietigen.

Een “doortastende revolutie” is aan de gang in China, verklaart de nationalistische essayist Li Guangman, een voormalig redacteur van een obscure staatskrant. In een recent commentaar dat snel werd gepromoot op prominente websites van de Chinese staatsmedia, bejubelde hij de campagne van het regime als een “terugkeer naar de oorspronkelijke bedoeling van de Chinese Communistische Partij (CCP) … en de essentie van het socialisme,” en noemde hij twee potentiële doelen: huisvesting en sociale verzekering.

(Photo by NOEL CELIS / Journalisten lopen langs een scherm waarop videobeelden te zien zijn van de Chinese president Xi Jinping, tijdens een bezoek aan het Museum van de Communistische Partij van China, in de buurt van het nationale stadion Birds Nest in Beijing op 25 juni 2021, onderdeel van de vieringen ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de oprichting van de Communistische Partij van China (CPC) op 1 juli. (AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

Zoals bij vroegere maatregelen heeft het Chinese regime de reeks ingrepen omschreven als noodzakelijk voor het algemeen welzijn. Maar het tempo van de campagne is duizelingwekkend, met een grondigheid die ongezien is in de recente geschiedenis van China.

Het lijkt op de “openingsdagen” van een culturele revolutie, aldus June Teufel Dreyer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Miami.

Voor Robert Atkinson, econoom en oprichter van de in Washington gevestigde denktank Information Technology and Innovation Foundation, zijn sommige van de maatregelen de nieuwste pogingen van Peking om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Hij noemde als voorbeelden het verbod op “verwijfde acteurs” en het aan banden leggen van gamen.

“Je krijgt het gevoel dat Xi zegt: ‘Nee, we willen geen individualistische samenleving. Jouw taak als Chinees burger is om de staat te steunen en te volgen,” vertelde Atkinson aan The Epoch Times.

“Het doel van de Chinese samenleving is niet om mensen gelukkig te maken, het is om de staat machtig te maken,” zei hij.

Totale controle

De druppel die de emmer deed overlopen dateert volgens Dreyer van oktober vorig jaar, toen de oprichter van de internetgigant Alibaba, Jack Ma, een ongezouten toespraak hield waarin hij kritiek uitte op het regelgevingssysteem van China. Voor zijn vrijmoedigheid werd de ondernemer drie maanden lang vermist. In één nacht trokken toezichthouders de stekker uit wat ‘s werelds grootste beursgang van Ant Group, Alibaba’s zusterbedrijf in fintech, had moeten worden.

Het regime “probeert te voorkomen dat rijke, gevestigde belangen zoals Jack Ma … zich in het politieke besluitvormingsproces wikkelen,” zei Dreyer.

ack Ma, CEO van de Chinese e-commercegigant Alibaba, spreekt tijdens zijn bezoek aan de Vivatech startups en innovatiebeurs, in Parijs op 16 mei 2019. (Photo door Philippe Lopez / AFP via Getty Images)

De bestraffing van Ma lijkt de bliksemafleider te zijn die een ingrijpende revisie in gang heeft gezet die vrijwel alle facetten van de samenleving overspoelt. Sindsdien hebben toezichthouders apps van de markt gehaald vanwege vermeende overtredingen met betrekking tot gegevensoverdracht, “zich misdragende” beroemdheden uit de weg geruimd, duizenden “self media”-accounts bestraft vanwege “kwaadspreken over de financiële markt”, en betaalde privé-lessen over kernonderwerpen op school verboden.

“Het gaat erom de kapitalistische klasse een signaal te geven dat je als zakenman onder de duim van de staat zit”, aldus Atkinson.

Parallel aan de maatregelen wordt in Peking opnieuw de nadruk gelegd op “gemeenschappelijke welvaart”, een slogan die de partij al sinds haar begindagen aanprijst als het einddoel van het socialisme.

De recente beloften van Xi omvatten herverdeling van rijkdom om de gapende inkomenskloof te dichten — waarschijnlijk om de steun van de bevolking op te krikken als hij eind volgend jaar zijn kandidatuur indient voor een ongeëvenaarde derde termijn van vijf jaar.

De doelsectoren reppen zich om zich aan te passen aan de decreten van de partij. Tientallen actoren hebben verklaringen ondertekend waarin zij de campagne van Peking steunen. Het in opspraak gekomen Alibaba beloofde op 3 september om tegen 2025 100 miljard yuan (15,5 miljard dollar) aan steun uit te geven voor het streven naar gemeenschappelijke welvaart.

Deze luchtfoto toont het logo (L) van China’s baanbrekende digitale betalingsbedrijf Alipay op het kantoorgebouw van zijn moederbedrijf Ant Group in Shanghai op 4 november 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Verjongingskoorts

Achter de lawine van veranderingen gaat Xi’s visie van een grootse nationale “verjonging” schuil, een term die hij meer dan twee dozijn keer gebruikte toen hij op 1 juli vanaf het balkon bovenop het Tiananmen-plein in Peking sprak ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de CCP.

Maar de verjongingscampagne is op een aantal binnenlandse hindernissen gestuit.

China’s beroepsbevolking krimpt al jaren, deels als gevolg van het decennialange geboortebeleid, dat elk huishouden toestaat slechts één kind te krijgen. Zelfs toen Beijing in 2016 overstapte op een tweekindergrens, hebben de opvoedkosten in stedelijk China aspirant-ouders afgeschrikt. China, dat nu een derde kind aanmoedigt, heeft proeven voor eerste- en tweedeklassers afgeblazen en betalende bijlesbedrijven verboden, met de beschuldiging dat ze een financiële tol op gezinnen leggen. Er zijn hotlines opgezet om overtreders te verklikken.

Dergelijke maatregelen zijn niet noodzakelijk omarmd door Chinese ouders, die erom bekend staan veel tijd en geld te besteden aan de opleiding van hun kinderen om hen voor te bereiden op de hypercompetitieve toelatingsexamens voor universiteiten.

“Amy Ma (een pseudoniem), een lerares basisonderwijs in de Hubei-provincie in Centraal-China die al 30 jaar lesgeeft, vertelde The Epoch Times dat het onderwijsbeleid de ongerustheid van ouders over de toekomst van hun kind niet zal wegnemen.

Voor de meeste Chinese gezinnen is het onderwijssysteem “de laatste kans om het lot van hun kinderen te veranderen” nu “de Partij alle middelen in de maatschappij heeft gemonopoliseerd”, zei ze.

Om hun schoolprestaties te verbeteren, zouden Chinese kinderen zich nu moeten wenden tot thuisleraren, vertelde Richard Zhang (een pseudoniem), een divisiehoofd van een onderwijsbureau op stadsniveau, aan The Epoch Times. Door de inkrimping van het aantal bijlesdocenten als gevolg van de nieuwe regels, zouden de kosten van dergelijke diensten onbetaalbaar kunnen worden, zei hij. Uiteindelijk zijn het dus misschien alleen rijke gezinnen die hun kinderen een voorsprong op de concurrentie kunnen geven.

Een vrouw draagt een beschermend masker terwijl ze voor een bord zit dat reclame maakt voor een COVID-19 vaccinatiecentrum van de lokale overheid in Peking op 23 mei 2021. (Kevin Frayer/Getty Images)

Een gebrek aan enthousiasme bij Chinese millennials staat de welvaartsgroei van het regime ook in de weg. Een nieuwe tegencultuurbeweging genaamd “tangping”, of platliggen en niets doen, slaat aan bij jongeren, die steeds ontevredener worden over de hoge eisen van het beroepsleven en het sociale leven.

Door de Chinese staatsmedia als “schandelijk” bestempeld, maar door sommige anderen geprezen als een stille vorm van verzet, is de “platliggen” benadering van het leven van veel jonge Chinezen precies het tegenovergestelde van wat Xi nodig heeft om Pekings ambitie te ondersteunen, aldus Dreyer.

“Hij wil een zeer competitieve samenleving zien waarin iedereen hard werkt en de Chinese natie daardoor in staat is de Verenigde Staten te overtreffen,” zei ze. “Dat gaat hem niet lukken als mensen plat gaan liggen.”

Economische problemen

Een nijpend geldprobleem dwingt Beijing ook om zich tegen de rijken te keren, volgens Antonio Graceffo, een analist van China’s economie en Epoch Times contributor die meer dan twee decennia in Azië heeft doorgebracht.

De zeer besmettelijke Delta-variant van COVID-19, die zich in augustus over de helft van China verspreidde, blijft een uitdaging voor Pekings dure strategie om steden te sluiten en elk positief geval in quarantaine te plaatsen. Dit heeft het reizen verstoord en het toerisme aangetast, een ooit bloeiende sector die in 2019 goed was voor ongeveer een tiende van China’s economie.

Een arbeider maakt een ijzeren staaf in een staalfabriek in Lianyungang, in China’s oostelijke provincie Jiangsu op 12 februari 2021, de eerste dag van het Chinees Nieuwjaar. (AFP via Getty Images)

De omzetgroei en de productie bereikten in augustus beide een dieptepunt in een jaar, omdat de autoriteiten de sociale beperkingen verscherpten om de toenemende virusuitbraken in te dammen. China’s totale schuld groeide ondertussen tot ongeveer 270 procent van het bbp in 2020, een sprong van ongeveer 30 procent in een jaar tijd.

Uit maandelijkse gegevens van augustus bleek dat één op de zeven jonge stedelijke arbeiders – tussen 16 en 24 jaar – er niet in slaagde werk te vinden. De maatregel tegen de particuliere bijlessenindustrie heeft zo’n 140 miljard dollar op het spel gezet en een golf van ontslagen op gang gebracht.

Dergelijke tekenen wijzen op “de rand van een economische crisis,” vertelde Graceffo aan The Epoch Times. “Het geld moet ergens vandaan komen.”

“Ik denk dat Xi Jinping naar alles grijpt om geld te verdienen.”

Pogingen om de groei te stimuleren zullen verder worden gefrustreerd door de praktijk van de CCP om partijafdelingen in te bedden in bedrijven, wat de economische vrijheid nog verder onder druk zet.

“Ze zullen geen beslissingen nemen op basis van winstgevendheid — ze nemen beslissingen op basis van regeringsleiders en het overmaken aan de Partij,” zei hij.

Wisselwerking

Naast deze binnenlandse uitdagingen heeft het regime ook te maken met sterke tegenwind vanuit het Westen.

In het afgelopen jaar heeft Peking zich agressief verzet tegen de toenemende westerse kritiek op de mensenrechtensituatie, het militarisme, het gebrek aan transparantie over de herkomst van COVID-19 en de voortdurende pogingen om de schuld in de schoenen van de buitenwereld te schuiven.

Gekleed in een grijs maoïstisch pak tijdens de honderdste verjaardag van de Partij, waarschuwde Xi dat buitenlandse krachten figuurlijk hun “hoofd zou worden ingeslagen” als ze het waagden China te pesten.

Uit het recente beleid van het regime spreekt een groeiende afkeer van de westerse invloed.

De Engelstalige examens op de basisscholen in Sjanghai zijn afgeschaft; er is een nieuwe cursus over het Xi Jinping-gedachtegoed ingevoerd, die van de lagere school tot en met de universiteit in het hele land verplicht is.

Deze foto genomen op 8 oktober 2015 toont Chinese schoolkinderen die de klas bijwonen op de Shiniuzhai Puan Center Primary School in Pingjiang County in China’s provincie Hunan, zo’n 150 kilometer van Changsha, op de eerste dag terug naar school na de nationale vakantie. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Peking is bezig met het opzetten van een derde aandelenmarkt, wat door sommige analisten wordt gezien als een stap om zich financieel los te koppelen van het Westen. Een nieuwe gegevenswet, die zowel op Chinese als op buitenlandse bedrijven van toepassing is, verbiedt uitdrukkelijk de overdracht van binnenlandse gegevens in buitenlandse handen en dreigt met vergeldingsmaatregelen tegen landen die “discriminerende” maatregelen met betrekking tot gegevens nemen.

Sociale-mediakanalen zijn opgedoekt voor “het reposten van overzeese berichtgeving of commentaar met een vertekende interpretatie van China’s financiële trends”.

“Je wilt niet dat mensen aan iets anders denken dan aan de Partij en hoe ze de staat kunnen dienen,” zei Graceffo.

Volgens Dreyer heeft het regime besloten een “afweging” te maken: Door te snijden in Engelse les en privé-lessen komen miljoenen mensen zonder werk te zitten, maar het betekent ook dat studenten meer tijd hebben om de partij-ideologie te bestuderen.

“Minder Engels onderwijs, meer indoctrinatie, is wat China op de lange termijn nodig heeft,” zei ze.

Maar gezien China’s aandeel in de wereldhandel — bijna 15 procent in 2020, het derde grootste na de Europese Unie en de Verenigde Staten — is het onmogelijk om de westerse invloed volledig buiten te sluiten, aldus Dreyer.

“Je kunt de technologie niet volledig scheiden van de maatschappij die haar heeft voortgebracht,” zei ze.

“Hij probeert zich gewoon te verzetten,” zei Dreyer, verwijzend naar Xi. “De toekomst ligt niet vast, dat is hij nooit.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (21 september 2021)Beijing Unleashes Sweeping Bid to Remold Society

‘China is zijn eigen grootste vijand’: Frans rapport geeft panoramisch beeld van Beijings streven naar wereldwijde invloed

Ondanks de grootscheepse pogingen van het Chinese regime om zijn eigen autoritaire model aan de vrije wereld op te leggen, is het regime zijn eigen grootste vijand, aldus een Franse denktank die aan de regering is verbonden.

De bevindingen komen uit een bijna 650 bladzijden tellend Franstalig rapport, “Les opérations d’influence chinoise: un moment Machiavélien”, van het Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), een onafhankelijk agentschap dat gelieerd is aan het Franse Ministerie van Strijdkrachten.

Beijing isoleert zichzelf op het wereldtoneel nadat het de afgelopen jaren een agressieve wending heeft genomen op het diplomatieke front, aldus het rapport, dat eerder deze week werd vrijgegeven. Dat gedrag heeft geleid tot een toenemende afkeer, zelfs van landen die traditioneel op vriendschappelijke voet staan met het regime.

“China is zijn eigen grootste vijand als het op invloed aankomt”, staat in het rapport te lezen.

De auteurs stelden vast dat de betrekkingen van China met het Westen sinds ongeveer 2017 duidelijk zijn verslechterd.

Een opmerkelijk voorbeeld is Zweden, dat het eerste westerse land was geweest dat diplomatieke betrekkingen met het regime aanknoopte nadat de Chinese Communistische Partij de macht over China had overgenomen.

Terwijl Beijing een relatief gunstige publieke opinie had genoten in Zweden, begon het keerpunt met de benoeming in 2017 van een nieuwe Chinese ambassadeur in Zweden, Gui Congyou, aldus het rapport.

Gui’s provocerende retoriek – waarbij hij Zweedse ambtenaren met dreigementen onder druk zetten om een prijsuitreiking voor een gedetineerde Chinese dissident niet bij te wonen, kritiek uitte op lokale media die kritisch over China berichtten, en een hotel in Stockholm onder druk zette om een viering van de Taiwanese nationale feestdag te annuleren – was “rampzalig”, aldus het rapport. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Gui ongeveer 40 keer ontboden sinds zijn aankomst in 2017. De parlementariërs van het land hebben tweemaal om zijn uitwijzing uit het land gevraagd. De publieke rating van China is ook gekelderd: 80 procent van de Zweden heeft nu een negatief beeld van China, vergeleken met minder dan de helft van de bevolking van het land vier jaar geleden.

Gui staat op het punt zijn post te verlaten en heeft onlangs een afscheidsbezoek gebracht aan de Zweedse onderminister van Buitenlandse Zaken, zo blijkt uit een bericht van 25 september op de website van de Ambassade van China in Zweden.

Demonstranten houden plakkaten en spandoeken omhoog als ze in Sydney een demonstratie bijwonen om de Australische regering op te roepen de Olympische Winterspelen van Beijing in 2022 te boycotten vanwege de staat van dienst van China op het gebied van mensenrechten, op 23 juni 2021. (Saeed Khan/AFP via Getty Images)

In Australië, waar China goed is voor bijna een derde van de exportinkomsten, is de stemming ook aan het verschuiven tegen het communistische regime.

De handelssancties van Beijing tegen Canberra omdat het land in 2020 opriep tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het virus, hebben alleen maar geleid tot meer verzet tegen de Chinese invloed, ook in de academische wereld. Australië heeft in december 2020 een wet aangenomen om extra hindernissen op te werpen voor Chinese bedrijven die Australische activa willen verwerven.

Elders hebben zich soortgelijke taferelen afgespeeld: Afrika heeft zich verzet tegen China’s enorme “Belt and Road”-initiatief en bekritiseert het infrastructuurinitiatief omdat het natuurlijke hulpbronnen uitput, land vervuilt en arbeiders misbruikt.

Een Chinese arbeider draagt materialen voor de eerste spoorlijn tussen China en Laos, een belangrijk onderdeel van Beijings “Belt and Road Initiative” over de Mekong in Luang Prabang, Laos, op 8 februari 2020. (Aidan Jones/AFP via Getty Images)

Canada heeft na de arrestatie van Huawei-manager Meng Wanzhou de willekeurige detentie van zijn burgers door Beijing veroordeeld, een maatregel die critici hebben omschreven als gijzelingsdiplomatie. Het feit dat het regime de vrijheden in Hongkong onderdrukt, heeft het Verenigd Koninkrijk woedend gemaakt, en de ernstige mensenrechtenschendingen in Xinjiang hebben het imago van Beijing bij de westerse democratieën nog verder doen zakken.

Volgens het rapport hebben in februari zes Midden- en Oost-Europese landen op de lang uitgestelde “17+1” top met China ervoor gekozen een vertegenwoordiger van een lager niveau te sturen, in plaats van hun gebruikelijke staatshoofd, wat duidt op een “verlies aan eetlust” in de betrekkingen met Beijing, wat waarschijnlijk te maken heeft met het aangetaste imago van het regime. In mei kromp het geplaagde blok verder in, nadat Litouwen zich uit de groep had teruggetrokken.

De auteurs zeiden te hopen dat het rapport een waarschuwingsschot zou kunnen zijn voor de leiders van Beijing over de gevolgen van hun acties.

Het “contraproductieve gedrag” dat Beijing de afgelopen jaren heeft vertoond “stelt China voor een impopulariteitsprobleem dat zo groot is dat het uiteindelijk indirect de Partij zou kunnen verzwakken, ook ten opzichte van haar eigen bevolking”, aldus het rapport.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (25 september 2021): ‘China Is Its Own Biggest Enemy’: French Report Gives Panoramic View of Beijing’s Push for Global Influence

Amerikaanse medische instanties zwijgen over Chinese orgaanoogst uit angst voor vergeldingsmaatregelen, zegt arts

Angst voor economische vergeldingsmaatregelen van Beijing heeft er deels toe geleid dat de wereld een oogje dichtknijpt terwijl het Chinese regime onschuldigen doodt en hun organen onder dwang oogst om er winst mee te maken, vertelde een arts aan een wereldwijde mensenrechtentop.

De Wereldtop over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst, die bestaat uit zes webinars over twee weken, ging op 17 september van start met meer dan 2.000 virtuele toehoorders die op de eerste dag de live-streaming bijwoonden.

De door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst vindt in China al jaren “op aanzienlijke schaal” plaats, en een belangrijk slachtoffer van het misbruik zijn aanhangers van de vervolgde geloofsgroep Falun Gong, volgens bevindingen van een onafhankelijk tribunaal in Londen in 2019.

Niet lang nadat het tribunaal zijn eindrapport had vrijgegeven, benaderde Dr. Weldon Gilcrease, een gastro-intestinale kankerspecialist aan de Universiteit van Utah, de leiders van het gezondheidszorgsysteem van de school, in de hoop een discussie te hebben over hoe ze als instelling zouden moeten reageren op dergelijk misbruik.

“Hij zei in wezen tegen mij dat hij er niet aan twijfelde dat de Chinese Communistische Partij (CCP) tot dergelijke wreedheden in staat was en dat het inderdaad gebeurde, maar dat als we er iets van zouden zeggen, China gewoon al zijn studenten naar Texas zou sturen,” zei Gilcrease tijdens een virtuele paneldiscussie op vrijdag.

Gilcrease, de vice-directeur van de in Washington gevestigde medische belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting, vertelde later aan The Epoch Times dat hij “een beetje verbaasd was dat er zoveel angst was om iets te zeggen” vanwege de financiële banden.

Parliament Hill (Ottawa), 02 mei 2008 – Een man jogt langs Falun Gong beoefenaars die een nagebouwde orgaanoogst demonstratie gebruiken als onderdeel van hun protest tegen China en de vervolging van Falun Gong beoefenaars door het Chinese regime. De demonstranten klagen aan dat China illegaal organen oogst van Falun Gong gevangenen. (The Canadian Press/Tom Hanson)

“Je krijgt zeker steun op individueel niveau, maar als je dat probeert te verhogen naar het niveau van de instelling, dan wordt het oorverdovend stil,” zei hij in een interview.

Wat Gilcrease in de loop der jaren ontdekte, zei hij, is dat de medische professionals die hij ontmoette vaak aarzelden om een standpunt in te nemen over het oogsten van organen – niet omdat ze eraan twijfelden dat het gebeurt. Ze probeerden eerder afstand te nemen om de perceptie van “politiek bedrijven” te vermijden.

Voor de CCP is dat “het wapen dat ze gebruiken om het stilzwijgen te bewaren,” zei Gilcrease. “Als je iets zegt, doe je aan politiek. Hou je erbuiten.”

Maar Gilcrease gelooft dat het tegenovergestelde van wat het regime beweert waar is.

Vrij blijven van politiek “betekent niet het vermijden van het innemen van ongemakkelijke standpunten, en in feite betekent het dat we iets moeten zeggen tegen de Chinese Communistische Partij als deze … ons vakgebied, onze experts, onze artsen en onze chirurgen gaat coöpteren,” zei de arts tijdens het webinar.

Samenwerken met “een medisch systeem dat onder de duim zit van een kwaadaardig regime is gevaarlijk,” zei hij, erop wijzend dat een aantal personen die China’s transplantatiecentra hielpen opbouwen, een medische opleiding kregen in de Verenigde Staten en andere Westerse landen.

Brooklyn (New York), 18 juli 2021 – Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een optocht ter markering van het 22e jaar van de vervolging van Falun Gong in China. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Op het diplomatieke en economische front heeft dergelijke samenwerking tussen de VS en China tot “nadelige resultaten” geleid, zei hij. Een groot aantal Chinese wetenschappers en artsen hebben de afgelopen jaren hun post moeten verlaten omdat ze hun financiële banden met het regime niet op de juiste manier bekend hadden gemaakt, waaronder drie van Houston’s MD Anderson Cancer Center en nog eens zes van Tampa’s Moffitt Cancer Center in 2019.

Zorgen over dergelijke betrokkenheid gaan volgens Gilcrease verder dan de integriteit van Amerikaans biomedisch onderzoek. “Het gaat erom dat we gebonden zijn aan een systeem dat keer op keer bewezen heeft dat het misdaden uitvoert door gebruik te maken van het medische systeem.”

Chinese artsen blijken tijdens de pandemie door te zijn gegaan met het gedwongen wegnemen van organen en gebruikten de bevindingen van dergelijke transplantaties om geloofsbrieven in internationale medische tijdschriften op te bouwen.

De Annals of Surgery publiceerde in juli 2020 een studie over twee oudere patiënten met eindstadium COVID-19-symptomen, die beiden een longtransplantatie kregen ongeveer drie dagen nadat ze zich hadden aangemeld voor het transplantatiesysteem van het land.

De tweede patiënt, 70 jaar oud, kreeg een dubbele longtransplantatie op 8 maart, drie dagen nadat een uitgebreide evaluatie was uitgevoerd die artsen ertoe aanzette de patiënt in te schrijven in het transplantatietoewijzingssysteem.

Ray Scalettar, emeritus professor aan het George Washington University Medical Center, zei dat het artikel “ernstige ethische vragen opriep over de manier waarop de longen voor de ontvangers werden verkregen” in zo’n korte tijd, eraan toevoegend dat in de Verenigde Staten, dat een “veel groter” donorbestand heeft dan China, “de minimale wachttijd voor dit type donor” 15 dagen is.

Scallettar schreef uiteindelijk een kritiek op het artikel aan de auteurs, maar het antwoord “was onbestaand of ontwijkend”.

De medische wereld in het algemeen blijft lijden onder een “drastisch gebrek aan bewustzijn” over gedwongen orgaanoogst – slechts ongeveer 5 tot 10 procent heeft ervan gehoord – aldus Gilcrease. Maar de voortdurende doofpotaffaire van de pandemie door het regime heeft waarschijnlijk een mentaliteitsverandering teweeggebracht, zei hij.

“De medische gemeenschap heeft nu tenminste een beter begrip over met wie we te maken hebben,” zei hij.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times, die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17/09/2021): US Medical Bodies Silent on China’s Organ Harvesting Over Fear of Regime Retaliation, Doctor Says

VS dringt bij Beijing aan op vrijlating van de bronnen van The Epoch Times die vastzitten wegens het verstrekken van informatie over COVID-19

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn bezorgdheid geuit over 11 Chinese burgers die worden vastgehouden omdat zij informatie over de pandemie hebben verstrekt aan de Chineestalige editie van The Epoch Times. Het heeft ook geëist dat Beijing ophoudt met het onderdrukken van waarheidsgetrouwe verslaggeving in China.

“De Verenigde Staten roepen de regering van de Volksrepubliek China op om journalisten en hun contactpersonen vrij te laten die worden vastgehouden voor hun verslaggeving over de geldende COVID-19 maatregelen en om een einde te maken aan haar inspanningen om degenen die de waarheid trachten te melden het zwijgen op te leggen,” vertelde een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Epoch Times in een e-mail.

“Wij onderstrepen consequent het belang van onafhankelijke, transparante en op feiten gebaseerde verslaggeving over COVID-19.”

De 11 personen, allen aanhangers van de vervolgde geloofsgroep Falun Gong, worden al meer dan een jaar vastgehouden in het Dongcheng District Detention Center in Beijing. In een aanklacht van april werden ze volgens hun advocaten beschuldigd van “het nemen van foto’s en het uploaden ervan naar overzeese websites tussen februari en juni 2020” .

In de aanklacht werd geen specifieke website genoemd, maar het Committee voor Bescherming van Journalisten, een in New York gevestigde persvrijheid waakhond, zei dat de gedetineerden waren aangeklaagd voor het leveren van materiaal aan The Epoch Times, onder verwijzing naar een persoon die bekend is met de zaak.

Het Chinese regime heeft strenge controle uitgeoefend op informatie over de pandemie, zoals de harde lockdown maatregelen en de werkelijke cijfers over het aantal besmettingen en doden, in een poging om alles te onderdrukken wat het imago van de Chinese Communistische Partij (CCP) kan bezoedelen. Klokkenluiders – waaronder artsen, burgerjournalisten en academici – zijn door het regime gestraft voor het verspreiden van ongefilterde informatie over de uitbraak of voor het bekritiseren van het beleid van de CCP.

Mensen verzamelen zich op een buitenterrein om een uitstrijkje te maken tijdens massale testen voor COVID-19 in Beijing op 23 juni 2020. (NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

“China moet stoppen met het proberen te voorkomen dat zijn burgers het nieuws rapporteren en foto’s publiceren over de COVID-19 maatregelen,” zei Steven Butler, de programmacoördinator Azië van de journalistengroep, in een verklaring van 24 augustus.

“De 11 mensen die zijn gearresteerd voor het sturen van foto’s en informatie naar The Epoch Times moeten onmiddellijk worden vrijgelaten en alle aanklachten moeten worden ingetrokken.

Een woordvoerder van The Epoch Times uitte eerder zijn bezorgdheid over hun veiligheid en riep de internationale gemeenschap op om “deze schending van de persvrijheid te veroordelen.”

The Epoch Times werd in 2000 in de Verenigde Staten opgericht, oorspronkelijk als een Chineestalige krant, als reactie op de wereldwijde propaganda-inspanningen van de CCP. Als gevolg daarvan is de krant lange tijd geblokkeerd geweest in China en zijn de eerste verslaggevers van The Epoch Times in China gevangen gezet, sommigen voor wel 10 jaar.

Het Dongcheng Volksgerechtshof in Beijing annuleerde de geplande rechtszitting van de gedetineerden op 19 augustus, volgens een bericht van 15 augustus op Minghui.org, een Amerikaanse website gewijd aan het volgen van de vervolging van Falun Gong. Herhaalde oproepen van The Epoch Times naar de rechtbank werden niet beantwoord.

Xie Yanyi, de advocaat van een van de gedetineerden, Xu Na, mag zijn cliënt sinds mei niet meer verdedigen. Hij noemde de zaak een “geëscaleerde versie van het Li Wenliang incident,” eraan toevoegend dat het Chinese regime een misdaad begaat.

Li Wenliang was één van de eerste Chinese artsen die in december 2019 alarm sloeg over het CCP-virus, dat COVID-19 veroorzaakt. Hij werd daarvoor later door de politie berispt en moest een verklaring ondertekenen waarin hij zich verontschuldigde voor “geruchtenverspreiding”. Hij overleed later na het oplopen van het virus.

Zhang Zhan eet een maaltijd in een park tijdens een bezoek aan Wuhan in de centraal-Chinese provincie Hubei op 14 april 2020. (Melanie Wang via AP)

Burgerjournalist Zhang Zhan, die video’s op sociale media plaatste waarin de tol van de uitbraak vanuit Wuhan gedetailleerd werd weergegeven, werd in december schuldig bevonden aan “het uitlokken van ruzies en het veroorzaken van problemen” en werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Volgens het vonnis, dat gepubliceerd werd door de mensenrechten website China Change, was Zhang onder andere schuldig aan het geven van interviews aan “overzeese media Radio Free Asia en The Epoch Times om kwaadwillig een hype te creëren over de nieuwe coronaviruspneumonie in Wuhan, wat een negatief effect heeft gehad op een breed publiek”.

Zhang weegt momenteel minder dan 40 kilo – ze heeft bijna de helft van haar lichaamsgewicht verloren – als gevolg van de gedeeltelijke hongerstaking die ze sinds haar arrestatie afgelopen mei is begonnen.

“Een vrije en onafhankelijke media, met inbegrip van burgerjournalisten, is essentieel om de overheid meer verantwoordelijk te maken en ons allen meer veiligheid te geven voor toekomstige uitbraken en mogelijke pandemieën,” zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sherry Dong werkte mee aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27 augustus 2021): US Urges Beijing to Release The Epoch Times’ Sources Detained for Supplying Information on COVID-19

CCP wil schoolkinderen indoctrineren met ‘Xi Jinping-gedachte’

De Chinese leider Xi Jinping wil alle Chinese burgers loyaliteit bijbrengen, te beginnen bij de leerlingen van de basisschool.

Als studenten in september terugkeren van de zomervakantie, zullen ze een nieuw vak op hun curriculum vinden: “Xi Jinping Gedachte.”

De nieuwe drang naar ideologische controle zal lopen van de lagere school tot de universiteit. Het verplichte lesboek, getiteld “Xi Jinping Gedachte over Socialisme met Chinese Kenmerken in het Nieuwe Tijdperk”, zal vijf edities kennen, die wekelijks aan leerlingen in groep 3, 5, 8 en 10 zullen worden onderwezen.

Het boek heeft tot doel “de steun van de studenten voor het leiderschap van de partij en het socialistische systeem geleidelijk vorm te geven”, aldus een recente mededeling van het ministerie van Onderwijs.

Jongeren lopen langs een propagandabillboard over de “China Droom,” een slogan geassocieerd met de Chinese regeringsleider Xi Jinping, buiten een school in Beijing op 12 maart 2018. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

De stap, in combinatie met een toenemende beperking van westerse materialen in klaslokalen, wijst op de wens van het regime om de ideologische controle te versterken, te beginnen met de vorming van het wereldbeeld van de jongste generatie, zeggen deskundigen.

“Als je het onderwijs controleert, controleer je in feite de gedachten van de hele bevolking,” vertelde Li Yuanhua, een voormalig universitair hoofddocent aan de Capital Normal University College of Education in Beijing, aan The Epoch Times.

Een ‘politieke taak’

Xi Jinping Gedachte, alternatief bekend als “Xisme,” werd bijgeschreven in het handvest van de Chinese Communistische Partij tijdens het belangrijke Nationale Congres van de partij in 2017. Sindsdien hebben de Chinese autoriteiten en door de staat gesteunde instellingen 18 onderzoekscentra opgezet die zijn gewijd aan het bestuderen van de ideologie.

Nu het nieuwe schooljaar met rasse schreden nadert, hebben de lokale onderwijsautoriteiten de training opgevoerd om hun leraren vertrouwd te maken met het nieuwe materiaal, terwijl de staatskanalen propaganda hebben verspreid om de lancering van de schoolboeken voor te bereiden. In Hebei, een noordelijke Chinese provincie die Beijing omringt, hebben 20 deskundigen op 3 augustus tijdens een virtueel seminar de belangrijkste beginselen achter het boek uitgelegd aan ongeveer 44.000 leraren uit de hele provincie en hen gecoacht over hoe ze hun klassen les moesten geven, aldus de door de staat uitgegeven Hebei Daily.

Huang Qiang, hoofd van de door de staat geleide People’s Education Press, die het boek uitgeeft, beschreef de uitgave van het tekstboek als “een andere belangrijke politieke taak”, en voegde eraan toe dat het een “concrete stap” was om het Xi Jinping-gedachtegoed “in het brein van de studenten te verankeren”.

Studenten zitten in een klaslokaal terwijl ze studeren in Shanghai, op 27 sept. 2017. (Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

De meest gedetailleerde beschrijving van de cursus kwam van Ding Lili, een lerares van een openbare basisschool in Shanghai die het materiaal op haar leerlingen had uitgetest. Na de “magnetische aantrekkingskracht” van het boek te hebben geprezen, gaf Ding een anekdote waaruit bleek hoe het boek een rol kan spelen bij het aanwakkeren van vijandigheid jegens het Westen en tegelijkertijd het nationalisme kan versterken, volgens een artikel op 1 augustus in China Education Daily, een krant die wordt beheerd door de uitgever.

In een lezing getiteld “grote omvang staat niet gelijk aan kracht,” in een citaat uit een toespraak van Xi uit 2014 over het belang van binnenlandse technologische innovatie, hield Ding een telefoon vast van de Chinese telecomgigant Huawei, wiens smartphone-activiteiten zijn verwoest door Amerikaanse sancties over nationale veiligheidsoverwegingen, die het bedrijf de toegang tot vitale Amerikaanse technologie, waaronder high-end processorchips, afsneden.

“Toen de kinderen hoorden dat zo’n voortreffelijk nationaal merk in de problemen zit omdat zijn chips aan anderen zijn voorbehouden, waren ze verbaasd, verward en boos,” zei Ding, die eraan toevoegde dat ze vervolgens een reeks vragen stelde om duidelijk te maken dat de Chinezen “kerntechnologie in eigen handen” moeten hebben.

Buitenlandse inhoud blokkeren

Tegelijk met het opdringen van het Xi Jinping-gedachtengoed aan de studenten, verscherpt het regime ook de controle op buitenlandse inhoud die in de klas wordt onderwezen.

De onderwijsautoriteiten hebben onlangs 286 samenwerkingsverbanden beëindigd tussen Chinese en buitenlandse universiteiten, zoals de New York University, het Georgia Institute of Technology en de City University London.

Eind juli hebben de Chinese autoriteiten, zogenaamd om de werklast van studenten te verlichten, ook bepaald dat het verboden is om buiten de campus bijlesbureaus te hebben die buitenlands onderwijs geven of die in het buitenland gevestigde bijlesgevers in dienst hebben.

Naar aanleiding van die verordening zijn ten minste acht bijlesbedrijven gestopt met het verkopen van buitenlandse bijlessen aan studenten in China, waarbij sommige zeiden dat ze zich zouden richten op alternatieve cursussen zoals Chinees spreken en lezen.

Chinese schoolkinderen volgen les op een lagere school in Pingjiang County, provincie Hunan, op 8 okt. 2015. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

De verordening betekende een enorme klap voor de particuliere bijlessen industrie – normaal goed voor 120 miljard dollar. Vanaf 5 augustus was Duolingo, een populaire app voor het leren van talen, niet langer te downloaden in Android app stores die worden beheerd door Huawei en de Chinese techgigant Tencent. Wall Street English, een high-end Engels opleidingscentrum, sluit zijn deuren, volgens Chinese media.

Frank Tian Xie, die een online MBA-programma doceert aan de Universiteit van South Carolina-Aiken, zei dat het regime – onder een gevoel van “dreigende crisis” – zich waarschijnlijk bedreigd voelde door de vrijheid van deze bedrijven om inhoud te onderwijzen die buiten haar controle valt.

“Ze willen elk mogelijk kanaal blokkeren dat vrijheid en waarheid kan verspreiden,” vertelde hij The Epoch Times.

Enkele grote Chinese steden voerden afzonderlijk strengere maatregelen door.

In Beijing bevestigden onderwijsambtenaren opnieuw een verbod op lesmateriaal van buiten China in lagere en middelbare scholen. Shanghai, dat zijn scholen begin augustus opdroeg hetzelfde te doen, annuleerde ook examens Engelse taal voor de derde tot en met de vijfde klas.

Door het leren van de Engelse taal onder studenten terug te dringen, wil het regime uiteindelijk het vermogen van de Chinezen om deel te nemen aan de internationale gemeenschap verzwakken, volgens dissident en onafhankelijk geleerde Wu Zuolai.

Volgens Wu proberen de Chinese autoriteiten “kinderen zo weinig mogelijk te laten studeren en hun contact met Engelstalig materiaal in hun vrije tijd te beperken, zodat ze de rest van hun tijd naar de ideologie van Xi kunnen luisteren”.

“Dit is hoe indoctrinatie werkt,” vertelde hij The Epoch Times.

Mevrouw Li, een mid-level manager in een financieel bedrijf in Shanghai die verzocht om haar volledige naam niet te gebruiken, zei dat ze verontrust was door het ingrijpende nieuwe beleid van haar stad.

“Ik suggereer niet dat Engels zo geweldig is, maar het is een hulpmiddel – een venster om de wereld te zien,” vertelde ze The Epoch Times. “Alleen door te kijken naar hoe verschillende landen en verschillende mensen dezelfde kwestie zien, kun je je eigen mening vormen.

Ze betwijfelde echter of Chinese ouders, die vaak veel investeren in het onderwijs van hun kinderen om hen een voorsprong in het leven te geven, bereid zouden zijn om de richtlijn te volgen en om hun kinderen “reeds aan de startlijn te laten verliezen”.

“Ouders zijn niet dom,” zei ze.

Luo Ya werkte mee aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (16 augustus 2021): CCP Moves to Indoctrinate School Children With ‘Xi Jinping Thought’

22 jaar van “gruwelijke mishandelingen”: Geloofsgroep eist einde aan onderdrukking door communistisch China

WASHINGTON – Fang Siyi kan zich niet meer herinneren hoe vaak ze werd gearresteerd voordat ze uit het communistische China ontsnapte.

Zij is een 51-jarige beoefenaar van Falun Gong, een spirituele praktijk die bekend staat om haar kernprincipes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Sinds 1999 heeft zij twee familieleden verloren door de grootscheepse vervolging van de Chinese Communistische Partij (CCP) die gericht was tegen haar geloof. De ene werd doodgeslagen, de andere werd gedwongen haar huis te verlaten en stierf enkele jaren later nadat de druk van de vervolging een tol eiste op haar gezondheid.

Fang zelf werd voortdurend lastiggevallen en vastgehouden door de politie in haar geboortestad Jilin, een stad in het noordoosten van China. In 2001 werd zij gearresteerd omdat ze onderdak had geboden aan twee geloofsgenoten die in het Chinese leger zaten. Tijdens haar gevangenschap werd ze gedurende twee maanden regelmatig geïnjecteerd met een giftige drug. Door de drugs zwol haar buik op. Later begon haar huid, vanaf haar tenen, de kleur van een aubergine aan te nemen: een ondoorzichtige zwart paarse tint.

Ze verloor meer dan 25 kilo tijdens die detentieperiode.

In een werkkamp voor vrouwelijke Falun Gong beoefenaars werd Fang onthouden van slaap en gaven ze haar elektrische schokken op haar edele delen. Een andere volgelinge, een ongetrouwde vrouw van in de 20, onderging ook een dergelijke elektrocutie. Ze verloor ter plekke haar verstand en is nooit meer normaal geworden, vertelde Fang aan The Epoch Times.

Fang, die in 2006 naar Thailand vluchtte en later naar de Verenigde Staten kwam, was één van de ruwweg 70 tot 100 miljoen getroffenen van de landelijke uitroeiingscampagne, op touw gezet door de CCP die de populariteit van de discipline als een bedreiging voor haar heerschappij beschouwde.

Pijn en rouw

Op een bijeenkomst op 16 juli op Capitol Hill ter gelegenheid van het 22ste jaar na het begin van de vervolging, verzamelden Fang en naar schatting 1.500 beoefenaars zich in stilte in hun gele shirts met spandoeken die opriepen tot beëindiging van de schendingen van de mensenrechten. Vooraan stonden rijen met kransen omzoomde displays, elk met het gezicht van een verloren leven.

Beoefenaars van Falun Gong verzamelen zich in Washington ter gelegenheid van de 22ste gedenkdag van de vervolging in China, op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Minghui.org, een website die in de Verenigde Staten is opgezet om de vervolging te documenteren, heeft de gegevens van meer dan 4.500 slachtoffers achterhaald, maar merkt op dat het werkelijke dodental waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat het moeilijk is informatie uit China te verkrijgen.

De Congressional-Executive Commission on China, een orgaan dat wordt geleid door tweeledige Amerikaanse wetgevers, heeft vrijdag de aandacht gevestigd op de “afschuwelijke mishandelingen” waarvan Falun Gong beoefenaars het slachtoffer zijn geworden. De Commissie drong aan op “onmiddellijke stopzetting van deze onderdrukking” en een onderzoek door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een kaarslichtwake ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 22 jaar durende vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times).

De Commissie heeft 484 Falun Gong beoefenaars in China in haar gegevensbank met politieke gevangenen geregistreerd, van wie sommigen tot meer dan tien jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Cui Fenglan, een schoolbibliothecaris uit de stad Harbin in de meest noordelijke provincie van China, Heilongjiang, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor het kopen van een sieraad met de woorden “waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, meldde Minghui in 2017.

Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum zijn miljoenen beoefenaars de afgelopen twintig jaar op verschillende manieren gevangen gehouden en zijn honderdduizenden mensen gemarteld. Ondertussen heeft de CCP ook een groot aantal doden veroorzaakt door het wegnemen van levende organen – een door de staat goedgekeurde mishandeling die voornamelijk gericht is op de volgelingen en tot op de dag van vandaag voortduurt.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Liu Xitong, een kalligraaf uit de oostelijke Chinese provincie Shandong die ook herhaaldelijk gevangen werd gehouden, zei dat hij werd over zijn hele lichaam hard werd geslagen met houten stokken, terwijl hij op zijn hoofd werd geslagen met schoenzolen. De beulen stonden ook op zijn hoofd en lichaam om hem te beletten zich te bewegen, zei hij.

De pijn was zo ondraaglijk dat hij op dat moment wilde sterven.

Liu zei dat gevangenen hem herhaaldelijk van top tot teen in zijn huid knepen, een kwelling die hij vergeleek met “villen” en hem deed schreeuwen terwijl hij over de grond rolde. Als gevolg daarvan begon zijn huid te etteren en vervolgens te rotten.

Liu Xitong, een kalligraaf, neemt deel aan een evenement ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

“Een schande voor de wereld”

Het regime heeft de campagne tegen Falun Gong ongestraft kunnen uitvoeren omdat de groep buiten China niet erg bekend was toen de vervolging begon, aldus Christine Lin, creatief directeur van de belangenorganisatie Friends of Falun Gong.

In de afgelopen twee decennia is de CCP erin geslaagd dit vervolgingsmodel te perfectioneren en te gebruiken tegen de slachtoffer groep, vertelde Lin aan The Epoch Times.

“Door die lange tijd heeft de CCP beoefenaars van Falun Gong als proefkonijnen kunnen gebruiken voor de meest geavanceerde martelmethoden, de beste manieren om psychiatrische drugs op mensen te gebruiken, de beste manieren om dwangarbeid te verrichten en gedwongen organen te oogsten”, zei ze.

“Met die ervaring hebben ze nu ontdekt hoe lucratief het is om mensen organen af te nemen en hen te dwingen producten te maken zonder enige betaling.”

Falun Gong beoefenaars verzamelen zich in Washington ter gelegenheid van het 22ste jaar van de vervolging in China, op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

“Nu” zei ze, “is het onze taak ervoor te zorgen dat deze vervolging niet over de hele wereld wordt uitgevoerd.”

Lin voegde eraan toe dat het begrijpen van de campagne van het regime tegen Falun Gong de sleutel is tot het herkennen van “de psychologie van de Chinese Communistische Partij” en haar verlangen om “alles te bepalen, tot de kleinste gedachten in je geest”.

Dede Laugesen, uitvoerend directeur van Save the Persecuted Christians, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 22e jaar van de vervolging in China, in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Dede Laugesen, uitvoerend directeur van Save the Persecuted Christians, vertelde The Epoch Times dat het falen van de wereldgemeenschap om te reageren op de onderdrukking “een schande voor de wereld” is.

“Maar nu door de pandemie van het afgelopen jaar steeds meer aan het licht komt, wordt de wereld zich bewust van de misdaden van communistisch China”, zei ze.

Nicole Hao heeft aan dit verslag bijgedragen.

Volg Eva op Twitter: @EvaSailEast

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (16 juli 2021): https://www.theepochtimes.com/22-years-of-horrific-abuses-faith-group-demands-end-to-communist-chinas-repression_3905100.html

 

Erken de vervolging van Falun Gong door de CCP als genocide: DC demonstratie markeert 22 jaar onderdrukking

WASHINGTON – Het is tijd voor de Verenigde Staten om de “genocide op de beoefenaars van Falun Gong in China” te erkennen, vertelde een deskundige op het gebied van godsdienstvrijheid op 16 juli aan de deelnemers van een bijeenkomst in Washington.

Nina Shea, senior fellow en directeur van het Centrum voor Godsdienstvrijheid van het Hudson Instituut, wees erop dat de Amerikaanse regering de onderdrukking van Oeigoeren in de regio Xinjiang door het Chinese regime als genocide heeft bestempeld en riep de Verenigde Staten op hetzelfde te doen inzake Pekings voortdurende vervolging van Falun Gong.

“Genocide is de vernietiging van een deel van een religieuze gemeenschap, met bijvoorbeeld de bedoeling die uit te roeien en ik denk niet dat er twijfel is over wat er de afgelopen decennia met Falun Gong is gebeurd aan die criteria voldoet”, zei ze op de bijeenkomst.

Nina Shea, senior fellow en directeur van het Centrum voor Religieuze Vrijheid aan het Hudson Instituut, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, op de National Mall in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

“Dit is de meest gruwelijke schending van de mensenrechten en het staat in het Amerikaanse hart gegrift.”

De bijeenkomst in de National Mall werd gehouden ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese communistische regime op 20 juli.

Na de bijeenkomst liepen zo’n 1.500 tot 2.000 deelnemers – een schatting van de organisatoren – van het Amerikaanse Capitool naar Constitution Avenue, om te eindigen bij het Washington Monument, waar die avond een wake met kaarslicht werd gehouden.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021.(Samira Bouaou/The Epoch Times)

Falun Gong, ook bekend onder de naam Falun Dafa, is een spirituele discipline die een reeks meditatieve oefeningen en morele leringen omvat, gericht op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. In de jaren negentig steeg de populariteit van deze discipline in China en volgens officiële schattingen beoefenden er tegen het einde van het decennium 70 tot 100 miljoen mensen de praktijk. Het regime zag dit als een bedreiging en begon op 20 juli 1999 met een grootscheepse onderdrukkingscampagne.

Sindsdien zijn miljoenen beoefenaars opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere inrichtingen, waar martelingen, zoals elektrische schokken, afranselingen, slaaponthouding en andere vormen van mishandeling aan de orde van de dag zijn. Een onnoemelijk aantal is gestorven als gevolg van slechte behandeling of het gedwongen wegnemen van organen.

‘De CCP is uiteen aan het vallen’

Rechtenactivisten op de bijeenkomst zeiden dat de Chinese Communistische Partij (CCP) niet aan de veroordeling zal ontkomen voor haar decennialange onderdrukking van Falun Gong beoefenaars.

“We moeten aan de juiste kant van de geschiedenis staan en de misdaden van de CCP tegen de menselijkheid bestraffen en de CCP volledig ontbinden”, zei Frank Gaffney, vice-voorzitter van de in Washington gevestigde belangengroep Comité voor het huidige gevaar: China.

“De CCP is nu uiteen aan het vallen”, zei hij en hij waarschuwde dat iedereen die aan deze misdaad heeft deelgenomen, van de besluitvormers tot de uitvoerders van de vervolging, voor de rechter zal worden gebracht.

Faith McDonnell, directeur van belangenbehartiging Katartismos Globa, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, op de National Mall in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Faith McDonnell, directeur belangenbehartiging van Katartismos Global, benadrukte de volksbeweging Tuidang (het verlaten van de Partij), waarbij meer dan 380 miljoen Chinezen in China en in het buitenland hun banden met de CCP en de daaraan gelieerde groeperingen hebben opgezegd. “Communisten”, zei ze, “willen de plaats van God innemen en dat gaat ze niet lukken.”

Zij besteedde ook speciale aandacht aan een spandoek op de bijeenkomst met de tekst “De wereld heeft behoefte aan waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.”

“Waarachtigheid is tegenwoordig schaars”, vertelde ze de aanwezigen. “Ondanks wat Falun Gong 22 jaar lang heeft doorgemaakt in China en de tentakels van China die zich ook uitstrekken naar de rest van de wereld, zijn jullie voor de waarheid blijven staan.”

Frank Gaffney, vicevoorzitter van de in Washington gevestigde belangengroep Comité voor het huidige gevaar: China, spreekt op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, op de National Mall in Washington op 16 juli 2021. (Larry Dye/The Epoch Times)

Gaffney noemde de CCP op 16 juli een “criminele organisatie.”

De “criminele daad” van gedwongen orgaanoogst gericht tegen Falun Gong beoefenaars is “absoluut onbetwistbaar” en “zij kunnen niet ontsnappen aan het oordeel van de geschiedenis”, zei hij.

Vele beoefenaars van Falun Gong zijn gestorven doordat hun organen onder dwang zijn verwijderd en hun vitale lichaamsdelen zijn verkocht op de Chinese transplantatiemarkt. Een onafhankelijk volkstribunaal uit 2019 concludeerde dat het regime jarenlang gedetineerde Falun Gong beoefenaars “op grote schaal” heeft gedood voor hun organen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Andere sprekers op de bijeenkomst waren dr. Kurt Werthmuller, beleidsanalist bij de U.S. Commission on International Religious Freedom; Jürgen Braun, een Duits parlementslid; Annie Boyajian, directeur belangenbehartiging van Freedom House; Andrew Bremberg, een voormalig vertegenwoordiger van de V.S. bij de V.N. en voorzitter van de Victims of Communism Memorial; Wendy Wright, voorzitter van Christian Freedom International; Dede Laugesen, uitvoerend directeur van Save the Persecuted Christians; Alan Adler, uitvoerend directeur van Friends of Falun Gong; de 16-jarige Chen Fayuan, wiens ouders in China worden vastgehouden; Rong Yi, voorzitter van het in New York gevestigde Tuidang Center; en Wang Zhiyuan van de Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong.

Tijdens de bijeenkomst reikten Vrienden van Falun Gong ook een prijs uit aan Sev Ozdowski, voorzitter van de Australische Raad voor Mensenrechteneducatie, “voor zijn onbaatzuchtige inspanningen om Falun Gong beoefenaars in China te helpen.” De prijs werd namens Ozdowski in ontvangst genomen door Barry Shaka.

Falun Gong beoefenaars bij kaarslichtwake ter herdenking van de slachtoffers van de 22 jaar vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. De karakters voor “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid”, de principes onderwezen door de spirituele praktijk, staan vooraan. (Edward Dai/The Epoch Times).

Wetgevers vragen om sancties

Eerder deze week riepen verschillende Amerikaanse wetgevers op tot bestraffing en sancties tegen Peking in verband met de voortdurende onderdrukking van Falun Gong beoefenaars.

“Er moeten sancties komen”, zei republikein Brian Babin (Texas) op 15 juli tegen NTD, een verwant mediakanaal van The Epoch Times.

Verwijzend naar de gedwongen orgaanoogst van beoefenaars in Peking, beschreef Babin de Partij als een ” kwaadaardig regime.”

In juni heeft de Senaat van Texas een resolutie aangenomen waarin het oogsten van levende organen als “moord” wordt veroordeeld. In maart heeft een tweeledige groep van federale wetgevers zowel in de Senaat als in het Huis wetgeving ingediend om een einde te maken aan de gedwongen orgaanhandel. “Het wegnemen van organen is een barbaarse en onmenselijke daad waarvoor geen plaats is in onze wereld”, zei Chris Smith (R-New Jersey) destijds.

Scott Perry (R-Pennsylvanië) riep de regering en het Congres op actie te ondernemen om de wreedheden te stoppen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“We moeten wel zeggen dat er consequenties zijn. Er zal pijn zijn, economische pijn, diplomatieke pijn en er zullen gevolgen zijn voor de reputatie”, zei Perry in een interview op 13 juli met NTD.

Er is geen tijd te verliezen.

“Elke dag worden er meer mensen gemarteld. En het moedigt de Communistische Partij aan om gewoon door te gaan met de dingen die ze in het verleden heeft gedaan, zonder enige verantwoording af te leggen.”

Cathy He heeft aan dit verslag bijgedragen.

Volg Eva op Twitter: @EvaSailEast

Origineel gepubliceerd op he Epoch Times (16 juli 2021): https://www.theepochtimes.com/its-time-to-recognize-the-ccps-persecution-of-falun-gong-as-a-genocide-rights-advocates-mark-22-years-of-suppression-in-washington_3905150.html

 

Op de vooravond van de verjaardag van de vervolging eisen de VS dat Beijing de onderdrukking ‘onmiddellijk stopt’

De Verenigde Staten hebben op 19 juli het Chinese communistische regime opgeroepen “onmiddellijk een einde te maken” aan zijn langdurige vervolging van Falun Gong en alle beoefenaars vrij te laten die om hun geloofsovertuiging gevangen zijn gezet.

Woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte de opmerking tijdens een gewone persbriefing, een dag voor de 22e verjaardag van het begin van Pekings uitroeiingscampagne tegen de geloofsgroep.

“Morgen is het 22 jaar geleden dat de Volksrepubliek China een onderdrukkingscampagne startte tegen de Falun Gong beweging en tegen de miljoenen beoefenaars, pleitbezorgers en mensenrechtenactivisten die zich inzetten om hun rechten te beschermen,” zei Price.

Hij voegde eraan toe dat “duizenden Falun Gong beoefenaars elk jaar te maken krijgen met detentie, misbruik en gemelde martelingen en mishandelingen”, enkel en alleen omdat ze weigeren de vreedzame beoefening van hun geloof af te zweren.

Falun Gong, een meditatiepraktijk die in de jaren negentig voor het eerst in China werd geïntroduceerd, werd in het land steeds populairder met zijn langzame oefeningen en zijn morele leringen rond de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Volgens officiële schattingen had de praktijk aan het eind van dat decennium 70 tot 100 miljoen aanhangers. Omdat het regime deze populariteit als een bedreiging beschouwde, begon het op 20 juli 1999 met een campagne om de aanhangers te vervolgen.

Sindsdien is een onnoemelijk aantal aanhangers het slachtoffer geworden van geestelijke en lichamelijke marteling, financiële druk, dwangarbeid, gevangenschap en gedwongen orgaanoogst – allemaal middelen die werden ingezet in een poging hun geloof uit te roeien.

Overlevenden van het misbruik hebben verhalen verteld van het ondergaan van injecties met giftige drugs, slopende dwangarbeid, elektrische schokken op de geslachtsdelen en dreigementen aan het adres van zwangere vrouwen om hun baby’s onder dwang te aborteren.

De onderdrukking, die al 22 jaar duurt, heeft geleid tot een ontelbaar aantal sterfgevallen. Minghui.org, een in de VS gevestigde website die fungeert als een informatiecentrum over de vervolging, heeft de details van duizenden sterfgevallen geverifieerd, hoewel zij opmerkt dat het aantal waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is, omdat het uiterst moeilijk is om informatie hierover uit China te verzamelen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter markering van het 22ste jaar van de vervolging van Falun Gong in China, in Brooklyn, N.Y., op 18 juli 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)

De voortdurende mishandeling leidt tot groeiende bezorgdheid op het internationale toneel. In mei heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een sanctie opgelegd aan een functionaris van de Chinese Communistische Partij die een rol had gespeeld bij de vervolging van aanhangers in Chengdu, de hoofdstad van de Chinese provincie Sichuan. Vorig jaar werden ook sancties opgelegd aan een plaatselijke politieambtenaar in de Chinese provincie Fujian voor zijn rol bij de onderdrukking van aanhangers.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de regering-Trump heeft in een soortgelijke verklaring in juli 2020 opgeroepen tot beëindiging van de wreedheden.

In het afgelopen jaar hebben de staat Texas en meer dan een dozijn counties in Virginia resoluties aangenomen waarin inwoners worden gewaarschuwd niet naar China te reizen voor orgaantransplantaties. De maatregelen werden genomen in de hoop dat Amerikanen niet ongewild medeplichtig worden aan de door de staat georganiseerd gedwongen orgaanverwijdering, die in de eerste plaats gericht is op Falun Gong-aanhangers en ook op andere gewetensgevangenen. Ook wetgevers van beide partijen in het Congres, alsmede Britse en Canadese functionarissen, trachten het regime voor deze gruwelijke praktijk verantwoordelijk te stellen.

Tijdens een bijeenkomst op 16 juli in Washington riep religieuze vrijheidsdeskundige Nina Shea de Verenigde Staten op om de vervolging van Falun Gong door het regime te erkennen als een vorm van genocide.

“Genocide is de vernietiging van een deel van een religieuze gemeenschap, bijvoorbeeld, met de bedoeling die uit te roeien,” zei Shea, directeur van het Center for Religious Freedom aan het Hudson Institute.

“Ik denk niet dat er enige twijfel over bestaat dat wat er de afgelopen decennia met Falun Gong is gebeurd aan die criteria voldoet.”

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (19 juli 2021): ‘Immediately Cease’ Repression of Falun Gong, US Tells Beijing on Eve of Persecution Anniversary

De VS zet een dozijn Chinese entiteiten op zwarte lijst wegens hulp aan misbruik in Xinjiang en militaire modernisering

De regering-Biden heeft op 9 juli in totaal 19 Chinese entiteiten aan haar economische zwarte lijst toegevoegd wegens hun rol bij het bevorderen van de schendingen van de mensenrechten door Beijing en het steunen van militaire agressie.

Op de zwarte lijst staan er ook 15 die betrekking hebben op Rusland of Iran, wat het totaal op 34 brengt.

“Het ministerie van Handel blijft vastbesloten krachtige en doortastende maatregelen te nemen tegen entiteiten die schendingen van de mensenrechten in Xinjiang mogelijk maken of die Amerikaanse technologie gebruiken om China’s destabiliserende militaire moderniseringsinspanningen aan te wakkeren”, aldus minister van Handel Gina Raimondo in een verklaring, die eraan toevoegde dat het ministerie exportcontroles zal blijven gebruiken om pogingen te bestraffen “om toegang te krijgen tot producten van oorsprong uit de VS voor subversieve activiteiten”.

De bedrijven op de zwarte lijst mogen geen producten of technologie exporteren of overdragen zonder daarvoor extra vergunningen aan te vragen bij het ministerie van Handel.

Op de zwarte lijst staat onder meer Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co, een dochteronderneming van een militaire aannemer in staatseigendom die in april erkenning heeft gekregen voor haar prestaties op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Xinjiang Sailing Information Technology, een ander bedrijf op de lijst, werd door een Chinese grote investeringsholding in een rapport van 2017 (pdf) beschreven als één van de “pioniers” voor het “tegengaan van terrorisme” in Xinjiang, een term die het regime vaak aanhaalt als rechtvaardiging voor de onderdrukking van de miljoenen moslims van de regio.

“Het bedrijf is toegewijd aan het leveren van oplossingen voor overheidsinstanties zoals de politie om de veiligheid van de stad te beschermen,” verklaarde het. Het bedrijf heeft plannen om dergelijke apparatuur te exporteren naar islamitische landen als Irak, Iran, Syrië en Afghanistan via het Belt and Road Initiative, het wereldwijde infrastructuurproject van het regime ter waarde van een biljoen dollar om de economische en politieke invloed van China in Azië, Europa en Afrika uit te breiden.

De sanctie weerspiegelt een escalatie in de inspanningen van de VS om de hightech-bewakingsactiviteiten van Chinese bedrijven in Xinjiang onder de loep te nemen.

In juni, nadat zeven van ‘s werelds rijkste democratieën China’s mensenrechtenschendingen collectief hadden veroordeeld, nam het ministerie van Handel maatregelen tegen vijf Chinese bedrijven die dwangarbeid aanvaardden of gebruikten waarbij Oeigoeren en andere moslimminderheidsgroepen betrokken waren.

Katoenplukkers oogsten katoen op een veld in Hami, in het verre westen van China’s Xinjiang regio op 20 september 2011. (STR/AFP/Getty Images)

Dezelfde maand breidde de regering-Biden een zwarte lijst uit die in het Trump-tijdperk was opgesteld, om investeringen te verbieden in 59 Chinese defensie- en technologiebedrijven die betrokken zijn bij “de ontwikkeling of het gebruik van Chinese bewakingstechnologie om onderdrukking of ernstige mensenrechtenschendingen te vergemakkelijken”.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte vrijdag dat de kwestie Xinjiang een interne aangelegenheid is en beschuldigde de Verenigde Staten van pogingen om Xinjiang te “destabiliseren”.

De behandeling van Oeigoeren in Xinjiang door het regime heeft wereldwijd veroordelingen opgeroepen. De Commissie buitenlandse zaken van het Verenigd Koninkrijk publiceerde op 8 juli een verslag waarin de regering werd opgeroepen krachtiger op te treden, onder meer door de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 te boycotten en invoerverboden in te stellen.

Enkele dagen daarvoor openden Franse aanklagers een onderzoek naar vier retail ketens die verdacht worden van het verbergen van “misdaden tegen de menselijkheid”.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (9 juli 2021): US Blacklists Over a Dozen Chinese Entities for Aiding Xinjiang Abuses and Military Modernization

Categories VS

Op de honderdste verjaardag van de CCP hebben al 380 miljoen mensen de Partij en haar organisaties verlaten

Ondanks het feit dat de Chinese Communistische Partij zichzelf opwerpt als de redder van het volk, hebben honderden miljoenen Chinezen in China en de rest van de wereld de Partij en de daaraan verwante groeperingen reeds verlaten, zo blijkt uit gegevens van een overzeese mensenrechtengroepering.

Op 1 juli, in een toespraak ter viering van de 100e verjaardag van de CCP, beweerde de Chinese leider Xi Jinping dat de Partij “door de geschiedenis en het volk is gekozen” en verklaarde hij dat de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Xi sprak tot een georkestreerde menigte van 70.000 mensen op het Tiananmenplein in Peking, die speciaal voor de gelegenheid waren uitgekozen en die rode vlaggen ophieven en klapten om hem toe te juichen als teken van loyaliteit aan de Partij.

Onder het strenge censuursysteem van de Partij zijn er beperkte middelen om het bredere sentiment van het Chinese publiek te peilen, dat gevangenisstraf riskeert voor het plaatsen van een verkeerde opmerking online die indruist tegen het heersende regime. Maar uit gegevens van de Global Service for Quitting the CCP, een in New York gevestigde belangengroep die in de volksmond bekend staat als het “Tuidang Center”, blijkt dat het vertrouwen in de Partij lijkt af te nemen.

Op de website van de organisatie, die in 2004 is begonnen met het coördineren van de inspanningen van de bevolking om de banden te verbreken met de drie belangrijkste organisaties die bij de CCP zijn aangesloten – de Communistische Partij, de Communistische Jeugdliga en de Jonge Pioniers – staat dat bijna 380 miljoen Chinezen dit hebben ondernomen en afstand hebben gedaan van de eed die zij ooit hebben afgelegd om zich in te zetten voor het communisme.

Het aantal bedroeg op 6 juli 380.033.002, een stijging van ongeveer 25 miljoen in vergelijking met oktober vorig jaar. Uit angst voor represailles van het regime nemen veel mensen een pseudoniem aan wanneer zij hun uittredingsverklaringen publiceren.

China telde volgens officiële gegevens in juni 95,1 miljoen CCP-leden. Dit cijfer omvat niet de leden van de Communistische Jeugdliga en de Jonge Pioniers.

In 2004 publiceerde The Epoch Times de redactionele serie “Negen commentaren op de Chinese Communistische Partij”, waarin de geschiedenis en de interne werking van de Partij sinds haar oprichting in detail wordt beschreven. De “Tuidang”-beweging was geboren, met mensen in China die kopieën van de serie printten en onder elkaar uitwisselden.

Het in New York gevestigde Tuidang Centrum, dat wereldwijd meer dan 100 afdelingen heeft, heeft 1 juli de “Tuidang Dag” genoemd, of de “Dag van de terugtrekking uit de Partij”.

Yi Rong, de directeur van de organisatie, zei dat het aantal terugtrekkingen een groeiende bewustwording van de Chinese bevolking vertegenwoordigt – op zichzelf een feit dat “het vieren waard is”, zei ze.

“De al meer dan 10 jaar durende Tuidang beweging heeft de CCP doen beven van angst”, vertelde zij aan The Epoch Times.

Eén voor één gaf zij een overzicht van de rampzalige politieke campagnes van het regime in de afgelopen eeuw, waaronder: de Grote Sprong Voorwaarts, een massale poging om de staalproduktie van het land op te voeren die leidde tot een drie jaar durende hongersnood en tientallen miljoenen doden; de Culturele Revolutie; het onlangs afgeschafte één-kind-beleid in het kader waarvan meer dan 300 miljoen abortussen werden uitgevoerd; de onderdrukking van het religieuze geloof en de onderdrukking van de vrijheden van Hong Kong.

“Er zijn maar weinig families in China die aan de vervolging zijn ontsnapt”, zei ze.

Vorig jaar, te midden van de pandemie, is het Tuidang Centrum een petitie gestart waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het Chinese communistische bewind. Deze heeft meer dan 1,1 miljoen handtekeningen opgeleverd.

De CCP heeft het alleen aan zichzelf te wijten, zei Yi. De manier waarop het regime de pandemie aanvankelijk heeft aangepakt en het feit dat het de oorsprong van het virus in de doofpot heeft gestopt, hebben volgens haar de wereld zijn “schaamteloze gezicht” laten zien, waardoor het in de wereld steeds impopulairder is geworden.

Een vrijwilliger van het Tuidang Centrum sprak onlangs met een groep van meer dan 20 Chinese universiteitsstudenten voor het Rockefeller Center in Manhattan. Nadat zij was ingegaan op de schade die het regime heeft toegebracht aan het traditionele Chinese erfgoed en hen had gevraagd afstand te nemen van de Partij, stemden allen, op één na, daar onmiddellijk mee in, vertelde zij NTD, een partnerorganisatie van The Epoch Times.

De enige tegenstemmer, een studente, draaide uiteindelijk bij en besloot de Partij te verlaten nadat zij door haar medestudenten was overgehaald, aldus de vrijwilliger.

Yi beschouwt de Tuidang beweging als de beste oplossing om de Partij vreedzaam te ontbinden.

“De CCP verlaten … en omarmen wat vriendelijk is, dat is de beste keuze voor mensen”, zei ze.

Volg Eva op Twitter: @EvaSailEast

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (6 juli 2021): https://www.theepochtimes.com/on-the-ccps-centennial-380-million-people-have-already-quit-the-party-and-its-organizations_3889102.html