Saturday, 10 Jun 2023

Omkopingszaak tegen Falun Gong onthult CCP’s ‘heimelijke oorlogsvoering’ in VS

Beeldhouwer Chen Weiming is geen onbekende voor Chen Jun, de man die onlangs is gearresteerd vanwege een omkopingsplan om het Chinese communistische regime te helpen bij het uitvoeren van onderdrukking in de Verenigde Staten. Hij had de bedreigingen van Chen Jun jaren geleden al gehoord.

“Laat me je vertellen, als je een Chinees paspoort hebt en we nemen een foto van je, dan kun je nooit meer terug naar China,” vertelde Chen Jun hem en andere Chinese dissidenten in Los Angeles tijdens een verhitte discussie, herinnerde de beeldhouwer zich.

Een videoscreenshot van Chen Jun, ook bekend als John Chen, in een confrontatie met Chinese activisten op 15 september 2019. (Met dank aan Chen Weiming)

Chen Weiming en anderen protesteerden tegen een pro-Beijing vlaghijsing georganiseerd door Chen Jun, een van de vele die hij had georganiseerd in Monterey Park, Californië. Net als in andere jaren werd er een Chinese vlag gehesen in Barnes Park, overspoeld met rode versieringen ter ere van de 70-jarige heerschappij van de Chinese Communistische Partij (CCP) over China.

“Als je terugkomt, word je onmiddellijk gearresteerd,” zei Chen Jun, terwijl hij zijn stem versterkte via een megafoon die om zijn nek hing.

Dat was in september 2019. Drie en een half jaar later, op 26 mei, was het Chen Jun die in zijn huis in de stad Chino gearresteerd werd door de FBI. De man, een Amerikaans staatsburger, was het onderwerp van een onderzoek door het Ministerie van Justitie vanwege zijn vermeende rol als medeplichtige aan Pekings transnationale onderdrukkingscampagne, dit keer gericht tegen de vervolgde geloofsgroep Falun Gong.

Een wereldwijde onderdrukkingscampagne

Falun Gong, dat bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gericht op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie, is een belangrijk doelwit voor het Chinese regime sinds 1999, toen het een meedogenloze kruistocht begon om de spirituele discipline uit te roeien. De CCP zag de enorme populariteit van de praktijk, die destijds tot 100 miljoen volgelingen trok, als een bedreiging voor haar autoritaire heerschappij.

In China hebben tientallen miljoenen beoefenaars van Falun Gong nog steeds te maken met pesterijen, willekeurige arrestaties, martelingen en gedwongen orgaanoogst. Maar zelfs beoefenaars en dissidenten buiten de grenzen van China zijn niet immuun voor de machinaties van de partij. Van spionage en fysiek geweld tot chantage, het regime heeft een stortvloed aan dwangtactieken ingezet die speciaal zijn ontworpen om alle stemmen die Peking onwelgevallig worden geacht het zwijgen op te leggen en te saboteren.

Beoefenaars van Falun Gong mediteren bij Hunter’s Point in Queens, New York, op 4 april 2017. (The Epoch Times)

Dergelijke campagnes, die gezamenlijk bekend staan als transnationale onderdrukking, zijn onlangs in de schijnwerpers komen te staan nu Amerikaanse aanklagers aanklachten hebben ingediend tegen tientallen Chinese agenten en Amerikaanse burgers die betrokken waren bij door het regime geregisseerde onderdrukkingscomplotten op Amerikaans grondgebied.

Alleen al in de afgelopen zes weken heeft het Ministerie van Justitie 40 leden van China’s nationale politie aangeklaagd voor het uitvoeren van een cyberpropagandacampagne om inwoners van de VS lastig te vallen, een man uit Boston die Peking in het geheim zou voeden met een “zwarte lijst” van China-critici en nog eens twee mensen in New York die toezicht hielden op een van de vier bekende Chinese politiebureaus in de Verenigde Staten werden gearresteerd.

Chen Jinping ontvangt een gedenkplaat van een ambtenaar van het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid tijdens een ceremonie na het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan de Verenigde Staten in 2015. (Departement van Justitie)

Een van de mannen die werd gearresteerd in verband met de illegale Chinese politieoperatie was betrokken bij het aanpakken van Falun Gong in de Verenigde Staten, zo blijkt uit rechtbankdossiers. In 2015 ontving de man, Chen Jinping, een plaquette voor zijn inspanningen om betaalde demonstranten te organiseren tegen demonstraties van Falun Gong beoefenaars toen de Chinese leider Xi Jinping dat jaar Washington bezocht.

In de zaak Chen Jun beweerden aanklagers dat hij en een medeverdachte samenwerkten met ambtenaren in China om een plan te bedenken om een Amerikaanse non-profit organisatie van Falun Gong beoefenaars te saboteren door te proberen de belastingvrije status van de organisatie in te trekken.

Volgens de aanklacht bood Chen Jun 50.000 dollar aan een undercover FBI-agent van wie hij dacht dat hij bij de belastingdienst werkte om te proberen een frauduleuze klokkenluidersaanklacht van de belastingdienst tegen de non-profit te bevorderen. In een opgenomen gesprek zei Chen dat het zijn doel was om het regime te helpen de religieuze groep “omver te werpen”.

Volgens gerechtelijke documenten werkte Chen Jun onder leiding van een niet nader genoemde Chinese ambtenaar en kreeg hij van het regime geld voor steekpenningen.

In de documenten staat niet voor welke instantie Chen Jun’s contactpersoon werkte, maar er wordt wel meerdere keren verwezen naar de megastad Tianjin, waar Chen Jun geboren en getogen is. De stad heeft jarenlang gediend als de belangrijkste basis van het 610 Kantoor, een extralegale Gestapo-achtige instantie die toezicht houdt op de vervolging van Falun Gong. De contactpersoon van Chen Jun lijkt ook uit Tianjin te komen—toen Chen Jun een andere medesamenzweerder belde om betalingsplannen te bespreken, zei hij dat hij “weer contact zou opnemen met Tianjin”.

Hij zei dat de ambtenaar “degene is die altijd de leiding heeft over deze zaken”.

“Ze zijn als bloedbroeders”, zei Chen Jun eens tegen de undercover FBI-agent over zijn Chinese medeplichtigen, volgens de aanklacht. “We zijn deze strijd tegen [Falun Gong] twintig, dertig jaar geleden begonnen. Ze zijn altijd bij ons.”

Chinese officieren van het Volksbevrijdingsleger staan voor een raam voor een welkomstceremonie voor de stafchef van het Amerikaanse leger generaal Mark Milley in het Bayi-gebouw in Peking op 16 augustus 2016. (Mark Schiefelbein/AFP via Getty Images)

Heimelijke oorlogsvoering

Voor China-analisten en voorstanders is de recente zaak slechts een nieuw voorbeeld van een al lang bekende campagne van Beijing om afwijkende meningen in het buitenland het zwijgen op te leggen.

“Het is een soort patroon dat zich aftekent,” vertelde Laura Harth, campagnedirecteur van Safeguard Defenders, een groep die zich richt op de mensenrechten in China, aan The Epoch Times.

De omkopingszaak is volgens haar “het topje van de ijsberg”.

Maar toch was Harth verbijsterd over de tactiek van Chen Jun en zijn medesamenzweerders, zoals beschreven door het ministerie van Justitie.

Het omkoopprogramma toonde de “breedte en creativiteit” van de inspanningen van het regime, zei ze, evenals de “vermetelheid waarmee ze denken weg te kunnen komen met” deze acties.

De vermeende poging om Amerikaanse instellingen te ondermijnen viel ook andere China-analisten op.

“Je hebt het niet meer alleen over het organiseren van wat tegendemonstranten of het proberen te overtuigen van iemand om terug te komen naar China of het volgen van een dissident. Dit was echt een poging om instellingen van de Verenigde Staten te gebruiken, inclusief zaken als klokkenluiderssystemen en bescherming, om in feite achter een vermeende vijand van de CCP aan te gaan,” vertelde Sarah Cook, een senior China-analist bij Freedom House, aan The Epoch Times.

Sarah Cook, senior onderzoeksanalist voor Oost-Azië bij Freedom House, tijdens een paneldiscussie over “Forbidden Feeds: Government Controls on Social Media in China” in het Freedom House in Washington op 19 maart 2018. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Voor haar onthult het zowel de “mate van inspanning en middelen die de CCP investeert om Falun Gong aan te vallen, tenminste in de Verenigde Staten”, als de “moeite die de CCP wil doen om democratische instellingen tegen zichzelf te gebruiken”.

Nicholas Eftimiades, een voormalig inlichtingenanalist voor de Central Intelligence Agency die gespecialiseerd is in Chinese spionage, ziet de laatste zaak als onderdeel van de “geheime oorlogsvoering” van Peking—een “buitengewoon vergaande wereldwijde inspanning” van China om “buitenlandse regeringen en buitenlandse politieke processen te beïnvloeden en te corrumperen”.

“Om daadwerkelijk iemand in de Verenigde Staten zo ver te krijgen dat hij een leugen als deze voor waar aanvoert, dat de Amerikaanse regering officiële actie onderneemt en dat hij Amerikaanse functionarissen omkoopt, dat is corruptie op zijn best”, vertelde Eftimiades aan The Epoch Times, eraan toevoegend dat het iets is dat vaak wordt uitgevoerd door inlichtingendiensten en georganiseerde misdaadgroepen. “Dus we zien dat de Chinese regering zich ook zo gedraagt.”

Kanarie in de kolenmijn

In Los Angeles County heeft de 70-jarige Chen Jun, die ook wel John wordt genoemd, in de Chinese diaspora een reputatie opgebouwd als spreekbuis voor het Chinese regime. Chen is een veteraan van de Chinese luchtmacht en was handelsafgevaardigde voor Tianjin voordat hij naar Californië emigreerde. Volgens Chinese media bekleedt hij topposities in een groot aantal pro-Beijing organisaties, waaronder twee die hij zelf heeft opgericht. Hij heeft ongeveer twee dozijn jaarlijkse vlaghijsevenementen georganiseerd, zoals die in 2019, en heeft verschillende boeken geschreven waarin hij de verhalen van het regime verkondigt. Hij heeft lokale Chinese gemeenschappen gemobiliseerd om Chinese topambtenaren te verwelkomen tijdens hun bezoeken aan de Verenigde Staten en hij heeft protesten georganiseerd die door het regime als “patriottisch” worden beschouwd.

Met zijn nauwe banden met het regime was het voor sommigen geen verrassing dat hij in de pas liep met het regime wat betreft de onderdrukking van Falun Gong.

Chen Jun, ook bekend als John Chen, tijdens een pro-Beijing evenement dat hij organiseerde in het San Gabriel Mission Playhouse in Californië, in oktober 2016. (Liu Fei/De Epoch Times)

Wu Fan, een voormalige hoofdredacteur van het pro-democratische Chinese tijdschrift Beijing Spring en commentator over China-zaken, herinnerde zich dat hij de vervolging al in 2001 op de radio besprak met Chen Jun. In hun ongeveer 20 andere gelijksoortige interacties over verschillende onderwerpen met betrekking tot China, papegaaide Chen Jun de gespreksonderwerpen van het regime na, herinnerde Wu zich.

“Het voelt alsof zijn levensdoel is om de CCP te volgen,” vertelde Wu aan The Epoch Times.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het in New York gevestigde Falun Dafa Information Center, zei dat de Amerikaanse actie op de poging tot omkoping door de belastingdienst, die nog in volle gang was op het moment van de arrestatie van de mannen, laat zien dat de Amerikaanse autoriteiten “echt op de hoogte zijn van de omvang van de CCP-infiltratie in dit land.

“Ik heb veel mensen ontmoet die denken dat de Falun Gong-kwestie echt de kanarie in de kolenmijn is voor alle Amerikanen,” vertelde hij aan The Epoch Times. In veel opzichten, zei hij, gelooft hij dat de Falun Gong gemeenschap “een leidende stem is geweest in het proberen om niet alleen de vervolging zelf bloot te leggen, maar ook de ware aard van de CCP op het wereldtoneel te onthullen.”

“Zien wat de CCP doet met Falun Gong en begrijpen wat de aard van die dreiging is en hoe je er iets tegen kunt doen, dat is een grote les voor alle Amerikanen,” zei hij. “Als iemand, niet alleen Falun Gong, zich aan de andere kant van de CCP bevindt en iets doet of zegt wat de CCP niet leuk vindt, wie zegt dan dat ze niet precies hetzelfde met hen zullen doen?”

Een sculptuur als doelwit

Drie dagen na de ruzie in Barnes Park in 2019 spande Chen Weiming een rechtszaak aan waarin hij Chen Jun beschuldigde van het schenden van zijn recht op vrije meningsuiting, hoewel hij deze uiteindelijk niet doorzette vanwege geldgebrek.

De Californische pro-democratische kunstenaar vond het treffend dat het ministerie van Justitie Chen en zijn mede-samenzweerder in zijn persbericht beschreef als “illegale agenten” voor Beijing.

“Hij is zonder twijfel een agent van de CCP,” vertelde Chen Weiming aan The Epoch Times. “Hoe kan hij anders als individu verklaren dat hij mij kan laten arresteren? Welke macht heeft hij?”

Chen Weiming heeft, net als anderen, de vergeldingsacties van het regime aan den lijve ondervonden.

In een complot om een van zijn kritische kunstwerken te vernietigen, benaderde Matthew Ziburis, een voormalig penitentiair beambte in Florida en een voormalige lijfwacht, de in China geboren Nieuw-Zeelander, die in Californië woont, terwijl hij zich voordeed als een kunsthandelaar die geïnteresseerd was in het tentoonstellen van zijn werken in een museum in New York, volgens gerechtelijke dossiers.

“CCP virus”, een sculptuur van Chen Weiming, wordt vernietigd gezien in Liberty Square Park in Yermo, Californië, op deze ongedateerde foto. (Met dank aan Chen Weiming)

Het beeld, een borstbeeld dat Xi afbeeldt als een coronavirusmolecuul, werd in juli 2021 door vandalen vernield nadat de kunstenaar het had onthuld aan het publiek in Liberty Sculpture Park in Yermo, Californië. Het is onduidelijk of Ziburis, die in New York City was tijdens die brandstichting, enige verantwoordelijkheid draagt voor de vernieling van het beeld, maar twee andere medesamenzweerders met Ziburis, van wie er één in China is gevestigd, bespraken dergelijke acties in ongedateerde gesprekken die in het dossier worden aangehaald.

Met betrekking tot de onlangs gepubliceerde belastingomkopingsregeling, betaalden Chinese agenten $1.500 aan een zogenaamde IRS-agent om belastingaangiften van Chen Weiming te krijgen, in de overtuiging dat ze zo bewijs van belastingontduiking konden vinden om hem in diskrediet te brengen.

Voor dissidenten “probeert de CCP elke mogelijke manier om je te bedreigen en je reputatie te vernietigen,” zei Chen, die op 4 juni zijn nieuwste werk onthulde—een standbeeld van een mishandelde moeder van acht kinderen die vastgeketend zit voor een metalen kooi die aan elkaar gelast is met de letters “China”, wiens bestaan het land vorig jaar met afschuw vervulde en op sommige momenten de Olympische Winterspelen van Beijing overschaduwde.

Gedichten op een metalen kooi als onderdeel van een standbeeld van kunstenaar Chen Weiming, in Liberty Sculpture Park in Yermo, Californië. (Met dank aan Chen Weiming)

Toen Chen Weiming een pro-democratische krant, New Times Weekly, runde in Nieuw-Zeeland, kreeg de politie herhaaldelijk anonieme tips waarin zonder bewijs werd beweerd dat het kantoor van de krant zich bezighield met drugshandel en belastingfraude.

Wake Up Call

In het Congres maken sommige wetgevers zich ook zorgen over de geheime Chinese beïnvloedingscampagnes.

“De FBI noemt dit ‘transnationale onderdrukking’, maar we moeten duidelijk zijn dat dit een buitenlandse tegenstander is die genoeg moed heeft om misdaden te plegen tegen degenen die hij als een bedreiging ziet in de Verenigde Staten,” vertelde Rep. Mike Gallagher (R-Wis.), die voorzitter is van de House Select Committee on the Chinese Communist Party, aan The Epoch Times na de onthulling van de dossiers van de IRS-omkopingszaken.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.) spreekt op een persconferentie en bijeenkomst voor de America ChangLe Association over de transnationale onderdrukking door Beijing, in New York City op 25 februari 2023. Een nu gesloten overzees Chinees politiebureau bevindt zich in het gebouw van de vereniging. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Ashley Hinson (R-Iowa), lid van de commissie, zei dat de onthulling van de zaak een “wake-up call is voor iedereen hier”.

“Er is niets dat de Chinese Communistische Partij meer haat dan mensen die vrijheid nastreven—mensen die de religie willen uitoefenen die ze willen uitoefenen—wat we hier in de Verenigde Staten hebben, en dat is een bedreiging voor hen,” zei Hinson in NTD’s programma “Capitol Report”.

“Dus dit gebeurt elke dag in onze achtertuin, of ze nu proberen een ambtenaar van de belastingdienst om te kopen of onze militaire bases binnensluipen. Ze zijn geen vriend van ons en als we ze niet ter verantwoording roepen en laten zien dat we sterk zijn en het menen, zullen ze daar misbruik van maken, zoals ze dat al tientallen jaren doen.”

De reactie van de VS beoordelen

Vanuit het perspectief van nationale veiligheid beschouwt Eftimiades de repressieve activiteiten van China als een oproep aan natiestaten om hun relatie met China te heroverwegen en te beslissen of de commerciële voordelen van China de risico’s voor de nationale veiligheid waard zijn.

Bij het aanpakken van dergelijke door de staat gesponsorde “alomtegenwoordige criminele activiteiten” is wetshandhaving alleen niet effectief, zei hij.

De Amerikaanse aanpak moet alomvattend en strategisch zijn en gebruik maken van “alle elementen van nationale macht … want dat is de manier waarop China de situatie benadert,” zei hij.

Op een bredere schaal moeten de Verenigde Staten ook samenwerken met bondgenoten, of het nu gaat om het uitvaardigen van sancties of anderszins, om afschrikking wereldwijd effectief te maken, aldus Eftimiades.

In maart introduceerde een tweepartijdige groep senatoren de Transnational Repression Policy Act, die buitenlandse regeringen en individuen verantwoordelijk wil stellen wanneer ze mensen in de Verenigde Staten of Amerikaanse burgers in het buitenland stalken, intimideren, lastigvallen, dwingen of aanvallen.

Gallagher heeft ook voorgesteld om de straffen voor uitvoerders van gerichte intimidatie te verhogen als ze dit doen namens een buitenlandse tegenstander.

Eftimiades is voorstander van andere straffen, zoals het plaatsen van daders op de “no fly” lijst en het verbieden van investeringen in regionale Chinese regeringen die hierbij betrokken zijn.

Met de recente aandacht voor de spionageballon van het regime en zijn politienetwerken in meer dan 100 landen, waarvan Duitsland vermoedt dat ze half mei nog actief waren in hun land, lijkt het Westen eindelijk aandacht te schenken.

Tijdens de top in Hiroshima vorige maand riepen de leiders van de G-7 China op om “geen inmengingsactiviteiten te ontplooien die gericht zijn op het ondermijnen van de veiligheid van onze gemeenschappen, de integriteit van onze democratische instellingen en onze economische welvaart.”

“Het net sluit zich” tegen de volgelingen van Beijing, zei de Californische dissidente kunstenaar, eraan toevoegend dat hij blij is dat het Westen “eindelijk duidelijk is geworden over deze zaak”.

“De CCP zal nooit westerse waarden omarmen, zolang ze geld en macht heeft, zal ze haar autoritaire model willen exporteren en daarmee de hele wereld opnieuw vormgeven,” zei hij.

Eftimiades legt de nadruk op de noodzaak van een “regeringsbrede” reactie op de geheime operaties van Peking.

“Het is gericht tegen onze eigen burgers, en als de regering geen enkele verantwoordelijkheid heeft, is het enige waar ze verantwoordelijk voor is, boven alles, het beschermen van haar eigen mensen, en in dat opzicht falen we,” zei Eftimiades.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 juni 2023): IN-DEPTH: Bribery Case Targeting Falun Gong Reveals CCP’s ‘Covert Warfare’ in US

‘Een symbool van verzet’: Herinnering aan het bloedbad op het Tiananmenplein levend gehouden door activisten

De vijfjarige Hu Yang was te jong om deel uit te maken van de prodemocratische beweging op het Tiananmenplein in 1989, die later door de Chinese Communistische Partij (CCP) met tanks en geweren hardhandig zou worden neergeslagen. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden om te proberen de herinnering levend te houden.

Vorig jaar, twee dagen voor de herdenking van het bloedbad, stond Hu voor een lokaal overheidsgebouw in zijn geboortestad, de historische noordwestelijke stad Xi’an. Hij hield een bord vast met de tekst “Vergeet 4 juni niet, maak een einde aan de autoritaire overheersing”.

Hu’s vrouw was erbij om het protest te fotograferen. Via een vriend buiten China plaatste Hu de foto op Twitter, dat in China verboden is. Hu hoopte pro-democratische stemmen uit het binnenland te vertegenwoordigen, die hij pijnlijk vond ontbreken toen een golf van evenementen over de hele wereld begon om het bloedvergieten te betreuren op de verjaardag ervan.

Hij had geen idee dat het zijn leven voor altijd zou veranderen.

De Chinese dissident Hu Yang in mei 2023. (Shawn Ma/De Epoch Times)

Hu was voorzichtig geweest om geen identificerende informatie op de foto achter te laten. Hij bedekte zijn gezicht en gebruikte een fotobewerkingsprogramma om de naam van het specifieke district op de gebouwenborden te verwijderen. Desondanks kwam de Chinese politie hem op het spoor.

Een paar uur nadat de foto online was gezet, ging onverwacht het licht uit in Hu’s appartement. Toen Hu de deur uitging om te kijken wat er aan de hand was, zag hij tot zijn verbijstering meer dan een dozijn mensen buiten wachten. Eén man hield Hu vast terwijl hij een pistool tegen zijn middel drukte. De anderen stormden het appartement binnen.

“Die man op de foto – ben jij dat?” vroeg iemand anders aan Hu, terwijl hij een kopie van de foto vasthield die Hu op Twitter had gezet.

Een “ja” van Hu was alles wat nodig was voor de mannen om zijn appartement te doorzoeken. Hu’s 7-jarige zoon, die niet wist wat er aan de hand was, begon te huilen.

De mannen, die zichzelf nooit bekend maakten, deden Hu handboeien om en ondervroegen hem ‘s nachts voordat ze hem opsloten in een detentiecentrum dat was omgebouwd van een hotel. Daar werd hij voortdurend bedreigd en werd hij gedwongen om twee documenten te ondertekenen waarin hij schuld bekende aan het “verstoren van de sociale orde” en “ruzies uitlokken en problemen veroorzaken” – beide vage aanklachten worden vaak door Peking gebruikt om afwijkende meningen de mond te snoeren.

Zelfs nadat hij op borgtocht vrijkwam, moest Hu zijn activiteiten melden bij de lokale politie. Nog zo’n incident kan leiden tot een aanklacht wegens “ondermijning van de staatsmacht”, waarop levenslange gevangenisstraf staat, zo waarschuwde de politie.

Een krantencover van 5 juni 1989 is te zien op de June 4 Memorial Exhibit in New York City op 4 juni 2023. (Chung I Ho/De Epoch Times)

Verboden herinneringen

Precies een jaar na die politie-inval, aan de vooravond van een andere 4 juni herdenking, is Hu in Californië om zijn verhaal te vertellen, nu in ballingschap uit het door communisten geregeerde land waarin hij geen vertrouwen meer heeft.

Hij sprak over de vele slapeloze nachten, achtervolgd door nachtmerries waarin de politie hem voor de ogen van zijn huilende kinderen zou meenemen. Hij gebruikt slaappillen om de nacht door te komen.

Gedesillusioneerd door het regime en omdat hij geen toekomst meer zag in China, begon Hu samen met zijn vrouw en twee kinderen aan een schrijnende reis van 50 dagen om via Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten te ontsnappen. Zijn ontsnapping uit China was vergelijkbaar met wat veel Tiananmen demonstranten meer dan 30 jaar geleden moesten doorstaan toen het regime jacht begon te maken op degenen die betrokken waren bij de beweging.

Onderweg waren Hu en zijn vrouw hun zoon kortstondig uit het oog verloren tijdens een trektocht door dichte regenwouden en zaten ze te midden van stormachtige golven op een speedboot zonder elementaire beschermingsmiddelen.

Hij voelt zich gelukkig dat hij het gered heeft, ondanks de vele gevaren die hij heeft moeten doorstaan. Hij merkte op dat naarmate de herdenking naderde, de Chinese autoriteiten een aantal prominente dissidenten in het land hebben lastiggevallen, bedreigd of vastgezet om ervoor te zorgen dat er niets zou gebeuren ter gelegenheid van de herdenking.

Hu Yang ontvangt een certificaat van de Chinese Democratische Partij als erkenning voor zijn vrijwilligerswerk, in het Liberty Sculpture Park, op 23 april 2023. (Met dank aan Hu Yang)

“De Communistische Partij heeft dit deel van de geschiedenis altijd willen uitwissen om mensen te kunnen misleiden. Daarom is het des te belangrijker om te onthouden,” vertelde Hu aan The Epoch Times.

“Het bloedbad op het Tiananmenplein blijft een van de meest gecensureerde onderwerpen in China, samen met andere hete hangijzers zoals de vervolging van de spirituele Falun Gong-beoefening, zo ontdekten analisten. Al in 2018 had WeChat, een van de meest gebruikte social media apps in China, algoritmes om afbeeldingen te filteren die woorden bevatten die op de zwarte lijst staan of die visueel lijken op wat het regime verbiedt, volgens een rapport van Citizen Lab.

“Je ziet niets op het vasteland van China, helemaal geen woord over het incident,” zei Hu.

Een replica van de Godin van de Democratie is te zien op de 4 juni herdenkingstentoonstelling in New York City op 4 juni 2023. (Chung I Ho/De Epoch Times)

Een opstandige geest leeft voort

Maar als het regime mensen wil laten vergeten, dan zijn er gemeenschappen die vastbesloten zijn om het regime niet zijn zin te geven.

Op 2 juni opende de June Fourth Memorial Exhibit in New York City.

Het is gevestigd in een krappe kantoorruimte aan Sixth Avenue in Manhattan en het is ‘s werelds enige permanente tentoonstelling gewijd aan de demonstraties op het Tiananmenplein, nadat een soortgelijk museum in Hong Kong onder druk van de autoriteiten werd gesloten. Het adres van de locatie, 894 Sixth Avenue, komt toevallig overeen met de datum van het incident.

Een persoon houdt een kaars vast tijdens een kaarslichtwake ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 in Washington op 2 juni 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

“Het is een symbool van verzet,” zei David Yu, uitvoerend directeur van de tentoonstelling, eraan toevoegend dat hij hoopt dat de tentoonstelling mensen in het land kan helpen om China te onderscheiden van het heersende communistische regime.

“Veel Amerikanen associëren Chinezen onmiddellijk met de Communistische Partij”, vertelde hij aan The Epoch Times. “Maar door deze vier juni herdenkingstentoonstelling hier te houden, zullen ze er misschien naar vragen en zich realiseren dat dat niet waar is. Dit zijn Chinese mensen, maar ze verzetten zich tegen het communistische totalitarisme. Zij zijn de vrijheidsstrijders.”

Een met bloed doordrenkt overhemd van Jiang Lin, een verslaggever voor People’s Liberation Army Daily die in de nacht van 3 juni 1989 werd geraakt door politieagenten, is te zien op de 4 juni Memorial Exhibit in New York City op 4 juni 2023. (Chung I Ho/De Epoch Times)

De tentoonstelling bevat veel voorwerpen die bewaard zijn gebleven uit die tijd, waaronder foto’s, een bebloed shirt van een Chinese verslaggever die werd geslagen door gewapende politie toen hij de onderdrukking probeerde te verslaan, en een tent gedoneerd uit Hong Kong die onderdak bood aan de pro-democratische studenten tijdens hun laatste dagen op het Plein van de Hemelse Vrede.

Zwarte spandoeken met slogans die populair waren tijdens de massaprotesten in Hongkong in 2019 tegen de oprukkende macht van Beijing, samen met video’s en posters van de beweging, worden tentoongesteld in een speciale ruimte om de “gedeelde idealen” van mensen van het vasteland en Hongkong te laten zien, zei Yu.

Bezoekers op de 4 juni herdenkingstentoonstelling in New York City op 4 juni 2023. (Chung I Ho/De Epoch Times)

Yu gaf les aan het Dartmouth College terwijl hij werkte aan een doctoraat in economie aan Princeton University toen in 1989 tanks het Tiananmenplein oprolden. De jaren daarna stortte hij zich op het werk voor democratie en stelde hij zelfs het afmaken van zijn proefschrift meer dan tien jaar uit.

“Ik denk dat ik een nogal koppig persoon ben,” zei hij, nadenkend over zijn strijd voor democratie in de afgelopen drie decennia. “Als ik eenmaal heb besloten dat er iets moet gebeuren, ga ik er zonder veel moeite mee door.”

Hu kon niet aanwezig zijn bij de openingsceremonie van de tentoonstelling, maar zei dat hij zeker een bezoek zal brengen als hij de kans krijgt.

“Dit zijn onweerlegbare bewijzen van hoe wreed de communistische partij de studenten en burgers behandelde,” zei hij. “De onthulling van het ware gezicht van de communistische partij.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (04 juni 2023): ‘A Symbol of Defiance’: Memory of Tiananmen Square Massacre Kept Alive by Advocates

Peking exporteert religieuze onderdrukking door het drukken van propaganda in VS leerboeken: Rapport

Het Chinese regime heeft zijn ultralinkse onderdrukking van religies naar Amerikaans grondgebied geëxporteerd via lasterlijk materiaal in schoolboeken, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Het rapport “Surveillance, Slander, and Censorship”, dat op 25 mei door het in New York gevestigde Falun Dafa Information Center werd vrijgegeven, onderzocht tientallen universiteitscampussen in de Verenigde Staten met een aanwezigheid van Falun Gong, een spirituele discipline die in het communistische China zwaar wordt vervolgd.

Uit het onderzoek bleek dat ten minste tien universiteiten, waaronder Yale University, Brown University, de University of Chicago, de University of Michigan en Wellesley College, lesmateriaal voor een cursus Chinees gebruiken dat lasterlijke propaganda over de spirituele praktijk bevat.

Het lesboek, getiteld “Discussing Everything Chinese”, bevat een hoofdstuk over Falun Gong dat “poogt de religieuze vervolging van de CCP tegen Falun Gong te legitimeren door de praktijk verkeerd voor te stellen en haar volgelingen voor te stellen als mensen met psychologische problemen”, aldus het rapport, waarin het acroniem voor de Chinese Communistische Partij wordt gebruikt.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk werd in de jaren negentig populair in China en het aantal volgelingen wordt geschat op 70 tot 100 miljoen.

Het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle en startte in juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk en haar volgelingen te onderdrukken.

Sindsdien zijn miljoenen mensen in China opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij volgens het Falun Dafa Informatiecentrum honderdduizenden zijn gemarteld tijdens hun gevangenschap.

Een cruciaal onderdeel van de vervolging door het Chinese regime is de desinformatiecampagne tegen de praktijk, die erop gericht is Chinese burgers tegen Falun Gong en haar aanhangers op te zetten. Daartoe heeft het regime zwaar geleund op propaganda, waarbij haat wordt gezaaid tegen de spirituele discipline en de beoefenaars ervan worden belasterd.

De propagandacampagne van de CCP heeft zich uitgebreid naar het Westen, waar ze zich richt op het “kwaadaardig en onjuist” bestempelen van Falun Gong als een “sekte” in een poging de praktijk te demoniseren, aldus het rapport van 25 mei.

“De fysieke dimensies van de campagne van de CCP om Falun Gong uit te roeien gaan gepaard met een massale, systematische propaganda-inspanning om Falun Gong te schande te maken en te belasteren, onwaarheden te verspreiden en ongegronde angsten aan te wakkeren dat de groep gevaarlijk of gewelddadig is”, aldus het rapport.

Een Falun Gong banner is te zien voor de Low Memorial Library van Columbia University in 2018. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

In het rapport “Discussing Everything Chinese” komt de propaganda van de CCP terug, door brede uitspraken als “Falun Gong kan mensen tot waanzin brengen” en door beoefenaars te beschuldigen van het promoten van “extreme ideeën zoals uithongering, gedwongen slaaptekort en het afwijzen van elke medische behandeling”—beweringen die het Falun Dafa Informatiecentrum betwist. Opdrachten vragen studenten zelfs om de spirituele praktijk in verband te brengen met ketters.

Het leerboek bevat ook oefeningen waarin China’s éénkindbeleid wordt onderschreven “als een legitiem middel om de bevolkingsgroei onder controle te houden” en bevordert “een sterk anti-Amerikaans sentiment”, aldus het rapport.

Intimidatie en censuur

Uit het rapport blijkt dat de respondenten op ten minste negen universiteiten geconfronteerd werden met of gehoord hebben van inmenging in Falun Gong evenementen; in zes van die gevallen ging het om de aan het consulaat verbonden Chinese Studenten en Geleerden Associatie (CSSA).

De CSSA’s, die zogenaamd zijn opgericht om internationale studenten te helpen en culturele uitwisseling te bevorderen, maken deel uit van de uitgebreide overzeese invloedsactiviteiten van Peking die worden geleid door het United Front Work Department (UFWD) van de Chinese Communistische Partij (CCP). De partijafdeling coördineert duizenden groepen om buitenlandse politieke beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van Amerikaanse technologie naar China te vergemakkelijken, aldus analisten.

Eén geval deed zich voor aan de Universiteit van Pennsylvania (UPenn), waar de Falun Dafa club een vertoning organiseerde van de documentaire “In the Name of Confucius”, die de banden belicht tussen Confucius Instituten—een Chinees taalprogramma verbonden aan meer dan 1600 buitenlandse universiteiten en scholen over de hele wereld—en het Chinese regime.

(Geleverd door de officiële website van “In de naam van Confucius”)

Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met het Athenai Instituut en Students for a Free Tibet, en werd aangekondigd door de Graduate and Professional Student Assembly (GAPSA).

Na het evenement hebben ten minste 79 studenten en voormalige afgestudeerden van de CSSA een klacht ingediend bij de GAPSA, waarin zij de organisatoren van het evenement als “anti-Chinese” organisaties afschilderden, aldus het rapport. Ze beschuldigden GAPSA ook van het promoten van het evenement en bestempelden het als een “daad van marginalisatie tegen de Chinese gemeenschap op UPenn”.

Volgens het rapport van het Falun Dafa Information Center probeerden sommige Chinese studenten die banden hebben met de CSSA het evenement te delegitimeren door te zeggen dat het “anti-Aziatische haat” bevorderde, ondanks het feit dat zowel de regisseur van de film als de voorzitter van de Falun Gong-club van Chinese afkomst zijn.

“De poging past in een patroon dat op andere universiteitscampussen is gesignaleerd waarbij Chinese studenten klachten indienen over evenementen die kritisch zijn over de CCP en beweren dat ze anti-Aziatische haat bevorderen”, aldus het rapport.

De aan de CSSA gelieerde studenten voerden ook een campagne van online intimidatie en oefenden druk uit op de universiteit om de Falun Gong-club te straffen.

Als gevolg daarvan heeft de toenmalige voorzitter van de Falun Gong-club voortdurend trauma’s en angsten opgelopen door de pesterijen, aldus het rapport.

“Dit is een beetje een trend,” zei Sarah Cook, senior China-analist bij het Freedom House over het incident.

“Een deel van het probleem was dat ze dan die studenten een kans gaven om te spreken, maar geen kans voor de vertegenwoordiger van de Falun Dafa Vereniging om te spreken, wat echt problematisch is, toch? Zo eindig je met dit zeer eenzijdig gebeuren,” vertelde ze aan The Epoch Times, eraan toevoegend dat soortgelijke incidenten “vaak genoeg zijn voorgekomen bij genoeg verschillende kwesties dat universiteiten echt preventief zouden moeten nadenken over hoe ze hiermee om zullen gaan, en niet wachten tot er een incident plaatsvindt.”

Falun Dafa Club in Arizona tijdens een studentenoriëntatiebeurs in de herfst van 2018. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

“Er zijn legitieme redenen waarom Chinese studenten racisme en haat kunnen ervaren, maar het feit dat iemand de Chinese Communistische Partij bekritiseert—vooral als die persoon Chinees is—telt niet echt.”

Ze merkte op dat deze studenten “heel goed zijn in” het profiteren van de “toenemende gevoeligheid van universiteiten om een omgeving van tolerantie te creëren”.

“Maar er moet ook een omgeving van tolerantie zijn voor degenen die kritisch en vaak persoonlijk slachtoffer zijn van de CCP.”

Stigma en trauma

Volgens het rapport zijn er op veel universiteiten sporen van door Peking opgelegde bewaking en vervolging gericht tegen Falun Gong.

Zeven universiteiten hebben ten minste één incident gemeld van vermoedelijke fysieke of digitale surveillance. Een afgestudeerde student uit Illinois zei dat de Chinese diplomaten in Chicago de voorzitter van de CSSA opdracht gaven hem uit de groep te zetten vanwege zijn betrokkenheid bij Falun Gong-activiteiten.

Een Falun Gong banner is te zien op een evenement aan de Columbia Universiteit, in augustus 2019. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

Een andere student uit North Carolina zei dat zijn vader in China werd lastiggevallen en dat hij zijn moeder vaak belde om haar te vragen te stoppen met het beoefenen van Falun Gong en het bijwonen van openbare evenementen, aldus het rapport. Respondenten uit Arizona, Californië en New York zeiden dat etnische Chinezen hen filmden of fotografeerden tijdens Falun Gong evenementen.

De agressieve intimidatiecampagnes en misleidende voorstellingen van de beoefening in schoolboeken en door aan de CSSA gelieerde Chinese studenten hebben geleid tot trauma’s voor studenten die Falun Gong beoefenen, aldus het rapport.

Uit het onderzoek van het Falun Dafa Informatiecentrum bleek dat veel Falun Gong beoefenaars aan universiteiten “bang zijn voor stigmatisering” en “negatieve reacties” van Chinese studenten of faculteitsleden. Sommigen vertelden zelfs dat ze terugslag ondervonden van tweede generatie Chinese of niet-Chinese studenten die de propaganda van de CCP hadden gelezen.

Een vijfde van de respondenten zei zich enigszins of zeer ongemakkelijk te voelen om zich als beoefenaar van Falun Gong te identificeren of erover te spreken in de klas. Een Falun Gong-club van een universiteit in Minnesota besloot de identiteit van etnische Chinese leden anoniem te houden uit angst dat openbaarmaking van dergelijke informatie hun familieleden in China in gevaar zou kunnen brengen.

Respondenten vermeldden ook online pesterijen en berichten op sociale media die erop gericht waren mensen ervan te weerhouden deel te nemen aan Falun Gong-evenementen of contact te hebben met beoefenaars.

Voor zowel Chinezen als niet-Chinezen op Amerikaanse universiteitscampussen worden “discriminatie en stigmatisering ervaren … op manieren die algemeen als onaanvaardbaar zouden worden beschouwd in het geval van andere godsdiensten”, concludeerde het rapport.

Danella Pérez Schmieloz heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 mei 2023): Beijing Exports Religious Suppression by Printing Propaganda in US Textbooks: Report

Ministerie van Justitie klaagt 2 vermeende Chinese agenten aan wegens aanvallen op Falun Gong in de VS

NEW YORK-Federale aanklagers hebben twee mannen beschuldigd van poging tot omkoping van een openbaar ambtenaar met tienduizenden dollars in een plan om de Chinese Communistische Partij (CCP) te helpen de vervolgde geloofsgroep Falun Gong omver te werpen.

John Chen, een 70-jarige Amerikaanse burger die in China is geboren, en Lin Feng, een Chinese burger van 43 jaar, probeerden “het IRS klokkenluidersprogramma te manipuleren door middel van omkoping en bedrog” in een poging om een door Falun Gong geleide entiteit haar belastingvrije status te ontnemen, volgens gerechtelijke dossiers die op 26 mei zijn vrijgegeven.

De informatie die zij bij de Internal Revenue Service (IRS) hebben ingediend is “op het eerste gezicht gebrekkig en bevat soortgelijke retoriek als de propaganda die de regering van de Volksrepubliek China gebruikt om haar onderwerping en intimidatie van Falun Gong-leden te rechtvaardigen”, aldus de klacht.

Chen en Feng, die respectievelijk in Chino City en Los Angeles in Californië wonen, werden vrijdagochtend vroeg vanuit hun woningen gearresteerd, vertelde een woordvoerder van het FBI-kantoor in Los Angeles aan The Epoch Times.

De twee worden beschuldigd van samenzwering, omkoping en het witwassen van geld. Chen werd zonder borg vastgehouden en de U.S. Marshals Service zal hem naar New York vervoeren. Feng’s hoorzitting werd uitgesteld tot 1 juni. Hij zal tot dan in hechtenis blijven, vertelde een woordvoerder van het kantoor van de openbare aanklager in Los Angeles aan The Epoch Times.

De advocaat van Chen weigerde commentaar te geven.

Het Edward R. Roybal Federal Building en U.S. Courthouse in Los Angeles, Californië, op 26 mei 2023. (Annie Wang/The Epoch Times)

‘Schokkend’ en ‘verraderlijk’

De actie is de eerste vervolging door de Amerikaanse autoriteiten om het Chinese regime ervan te weerhouden Falun Gong – een meditatieve praktijk die gekenmerkt wordt door waarachtigheid, mededogen en tolerantie – in de Verenigde Staten aan te pakken. In China heeft de CCP de groep de afgelopen 23 jaar zwaar vervolgd.

De aanklachten van het ministerie van Justitie volgden ook op de arrestatie van twee personen die een geheime politiepost in New York zouden leiden voor Peking. Een van de mannen organiseerde volgens Justitie tegendemonstraties tegen demonstraties van Falun Gong-aanhangers in Washington tijdens het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan de VS in 2015.

“Pogingen om de instrumenten van de Amerikaanse regering te manipuleren en te gebruiken om de autocratische doelstellingen van de Chinese regering uit te voeren zijn even schokkend als verraderlijk”, zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in een verklaring waarin hij de aanklacht aankondigde.

Van januari tot mei werkten Chen en Feng onder leiding van Chinese ambtenaren aan een omkopingscampagne, aldus het ministerie van Justitie. Tijdens de bespreking van het plan in een opgenomen gesprek rond 21 januari, gaf Chen aan dat hij het doel van het Chinese regime wilde bereiken om Falun Gong “omver te werpen”, waarbij hij opmerkte dat het Chinese “leiderschap” “zeer genereus” zou zijn in het financieren van de illegale betalingen, volgens het rechtbankdocument.

Tijdens een ander opgenomen gesprek een week later, benadrukte Chen dat “nadat dit-dit-dit ding is gedaan,” volgens de aanklacht, “beloning voor het werk zeker zal worden gegeven op dat moment.”

Begin februari dienden Chen en Feng de klokkenluidersklacht in bij een IRS-kantoor in New Windsor, New York, waarvan Chen later tegenover de autoriteiten zou beweren dat het in het belang was van de Amerikaanse belastingbetalers, aldus de rechtbank. Die klacht, waarin herhaaldelijk lasterlijke taal van het regime werd gebruikt om Falun Gong te beschrijven, was “op het eerste gezicht gebrekkig”, aldus de aanklacht. Het zei dat IRS personeel heeft geadviseerd de klacht te verwerpen.

Op 14 mei ontmoette het duo een undercoveragent die zich voordeed als een IRS-ambtenaar in een restaurant en beloofde een totaalbedrag van 50.000 dollar te betalen om een onderzoek in te stellen naar de aan Falun Gong gerelateerde entiteit, aldus het document. Op de achterbank van het voertuig van de agent overhandigde Chen de agent $1.000 contant in biljetten van $100 als eerste betaling. De agent zou 60 procent van de klokkenluidersprijs van de IRS ontvangen als de klokkenluidersklacht succesvol was, beloofden Chen en Feng tijdens de ontmoeting in New York.

Beoefenaars van Falun Gong marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023 in New York. (Larry Dye/The Epoch Times)

In een onderschept gesprek van twee dagen eerder vermeldden de twee hoe ze “aanwijzingen” zouden krijgen van een Chinese ambtenaar om het plan uit te voeren via een in China gevestigde gecodeerde berichtenapp, de instructies van de ambtenaar zouden wissen en de Chinese ambtenaar zouden “waarschuwen” en “alarmeren” als de ontmoeting niet verliep zoals gepland.

‘Bloedbroeders’

In de loop van de planning waarschuwde Chen ook een contactpersoon, die hem voorstelde aan de vermeende belastingambtenaar en samenwerkte met de FBI, om het illegale betalingsplan discreet te houden.

“Als je zegt: betaal geld, verdomme, dan laat het een spoor achter en dat wordt lastig,” zei hij.

De identiteit van de Chinese ambtenaar blijft geheim, maar Chen zei in een onderschept gesprek tijdens de bespreking van het plan dat de ambtenaar “degene is die altijd de leiding heeft over deze zaken”, aldus de klacht. In de klacht wordt opgemerkt dat de repressie-inspanningen tegen Falun Gong worden gecentraliseerd vanuit het “610 Bureau”, een extralegale instantie die jarenlang een hoofdvestiging had in China’s noordoostelijke megastad Tianjin.

De naam van de stad kwam naar voren in een telefoontje rond 16 mei, nadat de agent Chen een document had gemaild waarin stond dat de klacht was doorverwezen naar de auditafdeling. Toen hij de e-mail zag, belde Chen Feng en vroeg hem naar New York te gaan om het overeengekomen smeergeld af te leveren. Chen zei dat hij “opnieuw contact zou opnemen met Tianjin”.

In een gesprek met de agent rond die dag, bevestigde Chen opnieuw dat de twee de campagne namens Beijing uitvoerden. Volgens het dossier vertelde Chen de agent om “deze vrienden te vertrouwen”.

“Ze zijn als bloedbroeders. We zijn deze strijd tegen [de oprichter van de Falun Gong] twintig, dertig jaar geleden begonnen. Ze zijn altijd bij ons,” zei Chen naar verluidt. Hij zei “het geld is van ons allemaal”, wat volgens de FBI-onderzoeker verwijst naar de Chinese autoriteiten.

“Het is erg riskant om geld de VS binnen te brengen, je moet speciale methoden gebruiken. Het heeft wat tijd nodig,” zei Chen, volgens het rechtbankdocument. Hij verklaarde dat hij in juni zou terugkeren naar China en de agent in termijnen zou betalen van juli tot september.

“Het is zo veel. In de VS is tienduizend over, en men moet aangifte doen. Verdorie, ik wil geen aangifte doen,” zei hij.

Feng overhandigde de undercoveragent op 18 mei op de John F. Kennedy International Airport nog eens 4.000 dollar contant smeergeld om het plan verder uit te voeren. Dezelfde dag vertelde Chen de agent in een telefoongesprek dat hij terug zou gaan naar China om meer geld te verzamelen en Feng het in twee betalingen van 25.000 dollar aan de agent in New York zou overhandigen.

Een bedreiging voor ons ‘democratisch systeem’

Volgens Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum, tonen de details van de zaak “hoe Falun Gong beoefenaars een belangrijk doelwit blijven voor de transnationale repressie van de CCP”.

“Het laat ook zien hoe ver de CCP wil gaan – een belastingambtenaar omkopen om de Amerikaanse wet te overtreden en Amerikaanse instellingen te gebruiken tegen onschuldige mensen om te proberen hun zin te krijgen,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Wij juichen de Amerikaanse regering toe voor deze actie en moedigen haar aan om CCP-agenten in de hele VS krachtig te vervolgen, omdat zij niet alleen een bedreiging vormen voor Amerikanen die zich uitspreken tegen de wreedheden in China, maar ook voor onze regeringsambtenaren en zelfs voor ons democratisch systeem zelf, dat allemaal het doelwit is van deze illegale praktijken.

De aanklagers beschreven de arrestatie vrijdag als hun recentste poging om de transnationale onderdrukkingscampagne van China aan te pakken.

“De Chinese regering heeft opnieuw geprobeerd, en gefaald, om critici van de VRC hier in de Verenigde Staten aan te pakken,” zei procureur-generaal Merrick Garland, die het acroniem gebruikte voor de Volksrepubliek China.

Procureur-generaal Merrick Garland spreekt tijdens een nieuwsconferentie op het ministerie van Justitie in Washington op 27 januari 2023. (Carolyn Kaster/AP Photo)

Hij voegde eraan toe dat het ministerie van Justitie “zal doorgaan met het onderzoeken, verstoren en vervolgen van pogingen van de Chinese regering om critici het zwijgen op te leggen en de reikwijdte van haar regime uit te breiden tot Amerikaans grondgebied” en “de rechten te verdedigen waarop ieder persoon in de Verenigde Staten recht heeft”.

“Het ministerie van Justitie blijft de brutale pogingen van de Chinese regering om transnationale onderdrukking uit te oefenen aan het licht brengen, ditmaal door pogingen tot omkoping,” zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco. “Zoals blijkt uit de arrestaties van vandaag en de beschuldigingen van samenzwering, omkoping en het witwassen van geld, zullen we geen pogingen tolereren van de Volksrepubliek China of welke buitenlandse regering dan ook om de rechten en vrijheden van iedereen die in de Verenigde Staten woont te intimideren, lastig te vallen of te ondermijnen.”

FBI-directeur Christopher Wray zei dat “de regering van China opnieuw haar minachting voor de rechtsstaat en internationale normen heeft getoond”. Hij beloofde dat zijn agentschap “de Chinese regering zal blijven confronteren met haar pogingen om onze wetten te schenden en de rechten en vrijheden van de mensen in ons land te onderdrukken.”

FBI Los Angeles Assistant Director in Charge Donald Always zei dat de vermeende activiteiten “in strijd zijn met fundamentele Amerikaanse waarden”.

“Zij die transnationale onderdrukking uitoefenen namens de Chinese regering moeten verantwoordelijk worden gehouden,” zei hij.

Linda Jiang droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2023): DOJ Charges 2 Suspected Chinese Agents for Targeting Falun Gong in US

Categories VS

Kracht van Geloof: Genezing door Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid

Gedurende ongeveer vier decennia van haar leven had Jami Smith moeite zich een moment te herinneren waarop ze zich echt gelukkig voelde.

Ze had een moeilijke jeugd vol misbruik en pesterijen van mensen die haar dierbaar waren. Sinds haar negende begon ze chronische menstruatiepijnen te krijgen. De problemen bleven zich opstapelen naarmate ze ouder werd. Toen ze 40 was, werd haar lijst met gezondheidsproblemen zo lang dat ze zegt dat artsen zich vergaapten toen ze haar medisch dossier bekeken.

Ze is moeder van zes kinderen, maar had nauwelijks genoeg energie om voor hen te zorgen. Wekenlang werd ze geplaagd door migraine, soms zo hevig dat ze moest overgeven zodra ze opstond. Haar lichaam kreeg gemakkelijk blauwe plekken, zelfs door simpele dingen als het optillen van een pot of het kruisen van haar benen. Supplementen maakten haar ziek. Als ze ‘s nachts op haar linkerzij lag, luisterde ze naar haar hartslag. Die was zo zwak dat ze zich meer dan eens afvroeg of hij in haar slaap zou stoppen.

Dag na dag sleepte Smith zich voort. Ze stond vroeg op om ontbijt te maken voor de drie jongste kinderen die ze thuisonderwijs gaf en ze gaf hen papierwerk. Daarna ging ze terug naar bed, met pijn in haar rug.

Het zat Smith dwars dat ze niet kon opstaan om voor haar geliefden te zorgen en “er voor hen te zijn”. Ze vroeg zich af of ze nog iets had dat het waard was om voor te leven.

“Soms had ik zoveel pijn dat ik bijna wilde sterven. Het was zo ellendig,” vertelde ze aan The Epoch Times. “Ik begreep niet wat het doel was. Ik kon niet voor mijn gezin zorgen, dus waarom zou ik doorgaan?”

Toen ze op een dag op de vloer van haar slaapkamer zat, riep ze het universum om hulp, om een betere moeder te worden, een gezond en gelukkiger mens, en om het lijden in het leven te begrijpen.

“Waarom blijf ik zo lijden? Waarom is het leven zo zwaar voor mij? Waarom is mijn levenskwaliteit zo miserabel? Ik probeer een goed mens te zijn, ik heb die wens om dat te doen, maar ik begreep niet helemaal hoe ik dat moest doen,” zei ze.

Het antwoord kwam, hoewel Smith het niet meteen wist.

Ongeveer twee weken nadat ze haar pleidooi had gehouden, ging Smith langs bij een cultureel evenement buiten de stad, waar haar gezin enkele lotusbloemen en een flyer kreeg overhandigd over Falun Gong, een spirituele praktijk met een reeks meditatieve oefeningen en leringen gebaseerd op de waarden waarachtigheid, mededogen en tolerantie.

Falun Gong werd voor het eerst openbaar gemaakt in 1992 door de heer Li Hongzhi in zijn woonplaats Changchun, een stad in het noordoosten van China.

De flyer lag maandenlang in de keuken van Smith terwijl ze verschillende geneeswijzen bleef proberen, zoals tai chi, maar geen enkele had een blijvend effect op haar. In haar voortdurende zoektocht naar een geneeswijze stuitte ze op een video over het feit dat Falun Gong, dat in China door naar schatting 70 tot 100 miljoen mensen wordt beoefend, door de Chinese Communistische Partij wordt vervolgd.

Jami Smith mediteert met haar kinderen in de voortuin van hun huis in Springville, Utah, in mei 2020. (Met dank aan Jami Smith)

Smith vond de flyer die daar had gelegen en herkende de naam. Voor ze het wist las ze een boek waarin de principes van Falun Gong werden uitgelegd en probeerde ze de oefeningen uit. In beide gevallen, zegt ze, voelde ze elektriciteit door haar handen en armen gaan.

“Voor mij was dat iets enorms – een grote erkenning dat dit iets echts is,” zei ze. En al die keren “bleef ik zoeken zonder me te realiseren dat wat ik zocht in mijn keuken hing.”

‘Er is een antwoord op alles’

Als het levensverhaal van Smith, die nu in de klantenservice werkt vanuit haar huis in Springville, Utah, aan de meer intense kant is van wat de meeste Amerikanen hebben meegemaakt, dan is haar zoektocht naar de zin van het leven dat niet.

Een decennium voor Smith, in Sonoma County, San Francisco, hoorde Linda Campbell, een acupressuurtherapeute, voor het eerst over Falun Gong en de vervolging via een cliënt. Toen ze drie jaar later in haar maandelijkse catalogus een Falun Gong meditatieles zag staan, besloot Campbell die te gaan volgen.

Campbell herinnert zich nog steeds het klaslokaal van dat buurthuis vlakbij haar huis dat uitkeek op een oosters aandoende tuin, groen met stenen. Nadat ze de oefeningen had geleerd, overhandigde de assistent haar Falun Gong, een inleidend boek dat ze binnen drie dagen uit had. Daarna las ze het belangrijkste boek van de beoefening, Zhuan Falun.

Het doorlezen van die tekst duurde veel langer, maar toen ze dat eenmaal gedaan had, was ze “gewoon vol ontzag”.

“Het boek omvatte zoveel,” vertelde ze aan The Epoch Times. “Mijn hele leven had ik verschillende soorten metafysische dingen bestudeerd en onderzocht” op zoek naar antwoorden over het leven en het universum, “en het stond allemaal in Zhuan Falun.”

Het gaf haar een meer solide en comfortabel gevoel in het leven – alsof ze “ergens thuis was gekomen”.

“Als er iets gebeurt, weet ik gewoon dat er overal een antwoord op is en dat er een oplossing voor is,” zei ze.

Linda Campbell in haar tuin in Sonoma County, Californië, op 12 mei 2023. (Met dank aan Linda Campbell)

Dat is nu gemakkelijker om te zeggen voor Campbell dan acht jaar geleden, toen een beproeving haar maandenlang op de proef stelde.

Het begon met haar buurman die vroeg om een gedeelde, gehavende houten schutting te herbouwen. Campbell stemde in met het plan en met het delen van de kosten, maar het voltooide project ergerde haar: in plaats van de eens zo rechte lijn verscheen een kromme, naar beneden hellende schutting, die er vanuit haar keukenraam onbeholpen uitzag.

Voor Campbell, die het grootste deel van haar leven thuis had gewerkt en hield van visuele harmonie en evenwicht, was de schutting een voortdurende bron van ergernis. Ze voelde zich benadeeld en wanhopig, en geloofde dat de bouwer en de buurman hadden samengewerkt om haar het leven zuur te maken.

Het kostte haar ongeveer acht maanden om haar denken te veranderen.

Ze slaagde er aanvankelijk niet in haar buurman te overhalen de schutting te vervangen; daarom bedacht ze manieren om het van haar kant te ontwijken: het installeren van een op maat gemaakte raambekleding die in het midden kan worden gesloten om het zicht op de schutting te blokkeren, en het planten van struiken rond de schutting om deze te verbergen.

Het keukenraam met uitzicht op de omheining bij Linda Campbell thuis in Sonoma County, Californië, op 12 mei 2023. (Met dank aan Linda Campbell)

Toen ze zich niet meer op haar eigen gevoelens concentreerde, was de schutting geen probleem meer. Uiteindelijk weigerde haar buurman haar te laten betalen en dekte de volledige kosten – die ongeveer neerkwamen op wat ze betaalde voor de raambekleding.

“Alles leek uiteindelijk zo’n klein probleem, er waren oplossingen voor alle aspecten,” zei ze. “Het was geen groot ding, en ik had er een enorm groot probleem van gemaakt.”

Als zich vandaag een soortgelijke uitdaging voordoet, heeft Campbell een andere manier om ermee om te gaan.

“Het zou me kunnen storen, maar ik zou het uitvogelen,” zei ze. “Ik zou kijken of ik mezelf op de eerste plaats zette of dat ik aan anderen dacht, en of ik gewoon egoïstisch was of gehecht aan het krijgen van mijn zin.”

Genezing

Een maand voordat de pandemie toesloeg, overwoog Nick Haley, een student biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Cincinnati in Ohio, te stoppen met school.

Nick Haley in Rocky Mountain National Park, Colo, in mei 2019. (Met dank aan Nick Haley)

Haley had de zomer voordien een reis gemaakt van Ohio naar Californië, door besneeuwde bergen en woestijnen om aan de wereld te ontsnappen, in de hoop uit te vinden wat hij met zijn leven wilde.

Ondanks alle bezienswaardigheden die hij van zijn lijstje had afgevinkt, vond Haley dat de reis niet voldeed aan zijn verwachtingen.

“Ik dacht: als ik deze ervaring heb, zal ik me voldaan voelen, maar het was nooit zo bevredigend als ik had gehoopt,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Haley bleef zoeken, maar wist niet precies wat hij zocht. Hij verdiepte zich in yoga, volgde een cursus boeddhisme en las over stoïcisme en de Chinese klassieke tekst Tao Te Ching.

Toen, tijdens dat voorjaarssemester van 2020, in dezelfde week nadat hij van school was gegaan, stelde een collega Falun Gong aan hem voor.

“Het was bijna alsof hij werd ingeplugd,” zei hij, terwijl hij zich herinnerde hoe hij voor het eerst een Falun Gong-lering op zijn telefoon las. “Het was echt een opluchting en ik voelde me alsof ik weer boven water kwam na een lange tijd onder water te zijn geweest.”

Nick Haley mediteert in een park in New York, op 13 mei 2023. (Met dank aan Nick Haley)

Meteen vanaf de tweede alinea vond hij een antwoord op zijn zoektocht.

“Het gaat om het werken aan je karakter,” zei hij. “Het was gewoon heel duidelijk dat het daarom ging. Het ging over werken aan jezelf. En dat was het doel.”

Op de middelbare school was Haley teleurgesteld toen zijn godsdienstleraar niet kon uitleggen waarom mensen zo lijden als goden voor hen zorgen. Toen hij nog op de lagere school zat, begonnen Haley’s ouders een jarenlange vechtscheiding waardoor de twee jarenlang niet bij dezelfde gebeurtenissen aanwezig konden zijn.

Haley had moeite om zijn beide ouders te vergeven toen hij opgroeide. Maar sinds hij Falun Gong beoefent, zegt hij, is zijn denken omgeslagen.

“Ik realiseerde me hoe moeilijk het was om mijn eigen denkbeelden over dingen en mijn eigen onvolkomenheden te veranderen en dat hielp me om veel van de wrok die ik koesterde over de onvolkomenheden van mijn ouders en over de fouten die ze maakten los te laten,” zei hij, eraan toevoegend dat pijnen als deze hem hadden geholpen om empathischer te worden naar anderen toe.

“Het was bijna alsof ik moest begrijpen wat lijden was om andere mensen te willen helpen,” zei hij.

‘This Is New’

Terwijl ze zes maanden zwanger was in 1997, werd Smith aangereden door een auto toen ze de weg overstak. De auto raakte haar zo hard in de rug dat hij haar in de lucht wierp. Ze kwam terecht op haar stuitje.

Smiths baby – een jongen – bewoog daarna enkele uren niet, hoewel hij er uiteindelijk ongedeerd uitkwam. Smith liep echter ernstige verwondingen op aan haar onderrug die haar wekenlang in bed hielden en haar blijvende rugklachten bezorgden. Haar rug deed zoveel pijn dat ze op een gegeven moment in haar keuken op de grond viel en haar benen niet meer kon bewegen.

Dat, bovenop haar andere gezondheidsproblemen, maakte het aanleren van oefeningen zelf geen sinecure.

In stappen van 10 tot 20 minuten deed Smith de Falun Gong-oefeningen en bouwde het op tot ze in staat was een heel uur te mediteren met haar benen gekruist in een dubbele lotushouding. Soms huilde ze omdat “het zo pijnlijk was”.

Jami Smith met haar kinderen in Moab, Utah, in september 2022. (Met dank aan Jami Smith)

Hoewel ze altijd probeerde de pijn uit haar hoofd te bannen, duurde het ongeveer een jaar voordat Smith in staat was de meditatie van een uur te doen. Ondertussen merkte ze dat ze geen last meer had van de slopende rugpijn en dat ze nu vaak gemakkelijk bij haar kinderen kon zitten.

“Het drong gewoon tot me door: ‘Hé, ik voel me best goed. Dit is nieuw. Dit werkt,” zei ze.

Ook andere gezondheidsproblemen verdwenen geleidelijk en Smith was eindelijk in staat “deel uit te maken van mijn gezin”: ze kookte maaltijden voor hen, lachte samen, speelde spelletjes en deed boodschappen, iets wat haar vroeger angstig maakte.

Jami Smith met haar kinderen tijdens een evenement ter viering van de Wereld Falun Dafa Dag voor het Utah State Capitol gebouw, in Salt Lake City, Utah, op 6 mei 2023. (Xiao Yuqing/The Epoch Times)

Een gevolg van het auto-ongeluk in 1997 was haar rijangst. Als iemand haar afsneed op de weg, hield ze zich in paniek vast aan het stuur. Ook die angst verdween uiteindelijk.

Tijdens een anderhalf uur durende rit naar Salt Lake City afgelopen winter met vier van haar kinderen, kwam Smith in een zware sneeuwstorm terecht. Het waaide hard, het zicht was slecht en de kinderen maakten luidkeels ruzie met elkaar. In plaats van in paniek te raken, stelde Smith voor dat de kinderen zouden nadenken over iets aardigs dat ze voor elkaar hadden gedaan.

“Dat veranderde de hele rit,” zei ze. “Iedereen was de rest van de weg blij.”

Smith heeft zichzelf in dat soort situaties verbaasd door de mentaliteit toe te passen van “met meer mededogen naar elkaar te kijken en elkaar daaraan te herinneren”.

“Het is een van die aha! momenten waarop ik gewoon denk: ‘Wow, weet je, dat heb ik gedaan,'” zei ze. “Ik toonde meer medeleven en ik ontplofte niet, en het escaleerde niet in iets zoals het vroeger zou hebben gedaan. Dat gebeurt de hele tijd.”

Rep. Burgess Owens (R-Utah) poseert met Jami Smith en haar kinderen tijdens een evenement in Herriman, Utah, in juni 2022. (Met dank aan Jami Smith)

Een gevoel van bestemming

Halverwege de zomer van 2020 besloot Haley weer naar school te gaan.

“Ik wilde afmaken wat ik was begonnen,” zei hij. “Ik vond dat ik me daarop moest richten in plaats van mijn hele leven te plannen.”

Slechts enkele weken na zijn afstuderen nam Haley een baan aan als onderzoeks- en communicatiemedewerker voor het Falun Dafa Informatiecentrum in New York. Hij prijst zijn diploma omdat het hem de essentiële vaardigheden heeft bijgebracht om te doen wat hij nodig heeft: in onbekende onderwerpen duiken zonder zich ontmoedigd te voelen, en weten dat hij onderweg kan leren wat hij moet weten.

Hij geniet nog steeds van nieuwe ervaringen, maar het gaat niet meer om de ervaring zelf.

“Het is niet meer zo dat mijn geluk ervan afhangt,” zei hij. “Het is gewoon een extra levenservaring, als een bonus, in plaats van wat mijn leven zin geeft.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 mei 2023): Power of Faith: Healing Through Truthfulness, Compassion, and Tolerance

Parade in New York viert Falun Gong en veroordeelt religieuze vervolging in China

NEW YORK—Een gouden draak, een praalwagen met feeën gezeten op grote lotusbloemen en een volledige westerse marcherende band maakten deel uit van een contingent van duizenden die door het centrum van Manhattan marcheerden voor een jaarlijkse viering.

De parade in New York, met 5.000 deelnemers, is een van de grootste in zijn soort ter wereld om de Wereld Falun Dafa Dag te herdenken, die ook de verjaardag markeert van de introductie van de spirituele discipline aan het publiek 31 jaar geleden.

Falun Gong beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

In de jaren negentig heeft de spirituele praktijk, ook bekend als Falun Gong, zich snel verspreid in China, waarbij volgens sommige schattingen wel 100 miljoen mensen tot de praktijk zijn toegetreden. Maar sinds 1999, toen het Chinese communistische regime een bloedige campagne ontketende om het geloof uit te roeien, wordt het gewelddadig vervolgd.

Tijdens de bijna 24 jaar durende onderdrukking is een onnoemelijk aantal Falun Gong-beoefenaars gedood door marteling, slavenarbeid en gedwongen orgaanoogst, maar overlevenden en degenen die de beoefening in meer dan 100 landen over de hele wereld zijn gaan beoefenen, zeggen dat de communistische onderdrukking en wreedheid hen niet kunnen doen buigen.

“Cathy Han, een Falun Gong-beoefenaar bij de parade, zei tegen The Epoch Times: “Het is alleen maar olie op het vuur gooien. “Hoe meer je probeert te onderdrukken, hoe meer mensen er uit willen breken.”

Falun Gong beoefenaar Cathy Han tijdens de Wereld Falun Dafa Dag-parade in New York op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

‘Tegen de stroom ingaan’

Han sprak uit eigen ervaring.

In juli 1999 was Han, een afgestudeerde student, in de noordelijke Chinese stad Taiyuan toen de staatsmedia plotseling Falun Gong de klok rond zwart begonnen te maken.

Han had een goede vriendin en verschillende schoolgenoten die de meditatiediscipline beoefenden.

Haar vriend, met wie ze later zou trouwen, werd door het regime een jaar lang gevangengezet als straf voor zijn weigering zijn geloof op te geven. Ze had hem sinds de middelbare school gekend als een goedhartig en zachtaardig persoon, iemand die nooit ruzie maakte met anderen maar mensen vriendelijk behandelde, wat er ook gebeurde.

“Hoe kan zo iemand iets slechts doen?” vroeg ze zich af.

De volgende keer dat ze elkaar ontmoetten, stelde ze hem vragen over Falun Gong. “Hoe komt het dat je zo onverstandig bent en blijft doen wat de Chinese Communistische Partij je niet toestaat?”

Hij zei dat hij gewoon de leerstellingen van de beoefening van waarheid, mededogen en tolerantie volgde om een goed mens te zijn. Hij noemde een lijst van mensen die hij kende die lichamelijk en geestelijk baat hadden bij de praktijk.

Han kon geen tegenargument bedenken. “Wat voor partij zou mensen vervolgen omdat ze een boek lezen, oefenen om gezond te blijven, en waarachtigheid, mededogen en tolerantie volgen?”

Haar vriend ging “tegen de stroom in”, zei Han, en ze kreeg nog meer respect voor de man.

Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)

Ongeveer een jaar later trouwde Han met hem, ondanks de tegenwerking van haar familie dat hij een “slechte reputatie” had vanwege zijn gevangenisstraf.

“Hij bleef in de gevangenis, niet vanwege een fout, maar vanwege zijn geloof. Hij streefde ernaar een goed mens te zijn. Sta je het niet toe dat iemand een goed mens is?” zei ze.

Vanwege hun geloof kreeg het echtpaar voortdurend politiebezoeken in hun huis en op hun werkplek. Hun benedenbuurman vertelde hen, toen hij verhuisde, dat de politie hem had opgedragen hen in de gaten te houden.

“Ik heb jullie in de gaten gehouden en jullie lijken allebei in orde”, zei hij tegen Han, herinnerde ze zich. “Jullie hebben goede manieren, jullie storen anderen niet met jullie komen en gaan, en jullie hielpen ons dingen te repareren wanneer we dat vroegen. Waarom wil de politie jullie in de gaten houden?”

“Het is om een soort mentale druk te creëren, om je niet in staat te stellen je hoofd omhoog te houden,” zei Han. “‘Kijk maar: Iedereen houdt je in de gaten.’ Ze willen dat je elk moment in dat sombere klimaat leeft. Zo slecht is de Communistische Partij.”

Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Een gevoel van vrede

De reeks kernwaarden van de praktijk is één ding waar de beoefenaars herhaaldelijk op terugkwamen toen ze tijdens de parade spraken.

Eliseo Dardon, die als verzekeringsagent voor MetLife werkte, beoefent Falun Gong sinds 2009, nadat hij een groep mediteerders tegenkwam in een park in de wijk Flushing in Queens.

“Nu heb ik waarachtigheid, mededogen en tolerantie—mijn leven is compleet,” vertelde de 70-jarige aan The Epoch Times. “Ik weet dat wat ik doe een doel heeft in het leven.”

Falun Gong beoefenaar Eliseo Dardon tijdens de Wereld Falun Dafa Dag-parade in New York op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Omstander Cristina Nolasco, oorspronkelijk uit Mexico, zei dat ze getroffen was door het gevoel van vrede in de optocht, zelfs wanneer de deelnemers aandacht vragen voor de mistoestanden in China.

“Ik vind het heel dapper van ze, en ik vind het geweldig hoe ze het doen met deze vredelievende geest,” vertelde ze aan The Epoch Times. “Ik denk dat dat is wat ze nu overbrengen—vrede.”

Zhai Deyun, een voormalige wis- en natuurkundeleraar uit Nanjing, een stad in het zuidoosten van China, sloot zich aan bij de parade in de buurt van Times Square om steun te betuigen aan de praktijk.

Zhai Deyun in New York op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

In China trapte Zhai aanvankelijk in de communistische propaganda over Falun Gong, totdat hij een softwareprogramma begon te gebruiken dat door beoefenaars was ontwikkeld om de censuurmachine van het regime, de Great Firewall, te omzeilen, waardoor hij ongefilterde informatie uit de buitenwereld kon opvragen.

Hij beschreef Falun Gong-beoefenaars als “helden”.

“De kwaadaardige aard van de Chinese Communistische Partij betekent dat zij geen waarachtigheid en mededogen kan tolereren; zij kan niet toestaan dat een dergelijke groep bestaat,” vertelde hij aan The Epoch Times, eraan toevoegend dat hij gelooft dat het regime op een dag “in de vuilnisbak van de geschiedenis zal worden geveegd.”

Han kwam in 2016 naar New York om te ontsnappen aan de pesterijen van de politie in China. Ze zei dat doorzetten de moeite waard was.

“Het was angstig en deprimerend, maar in mijn hart was er licht.”

Li Yuanming en Xiao Lusheng droegen bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 mei 2023): New York Parade Celebrates Falun Gong, Condemns Religious Persecution in China

Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Mark Zou/The Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023 in New York. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)
Een Falun Gong-beoefenaar verzamelt handtekeningen voor een petitie die er bij wetgevers op aandringt het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen in China te helpen stoppen, tijdens een parade ter ere van Wereld Falun Dafa Dag in New York op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Mensen kijken toe terwijl Falun Gong-beoefenaars op 12 mei 2023 in Manhattan Wereld Falun Dafa Dag vieren. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Mark Zou/The Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Mark Zou/The Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)
Falun Gong-beoefenaars marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)

Waarom staat 25 april wereldwijd voor de oorlog van communistisch China tegen het geloof?

Exact vierentwintig jaar geleden, op 25 april 1999, kwamen duizenden Chinese burgers bijeen nabij Zhongnanhai, het hoofdkwartier van de Chinese Communistische Partij in hartje Peking.

Het waren Falun Gong-beoefenaars, die op vreedzame wijze het communistische regime opriepen een einde te maken aan de intimidatie en onderdrukking van hun mede-beoefenaars door de plaatselijke autoriteiten. Nog geen drie maanden later zou het regime een grootscheepse vervolgingscampagne tegen de spirituele groep lanceren.

Afgelopen zondag namen in Flushing, New York, ongeveer vierduizend mensen deel aan een parade om deze historische oproep aan Zhongnanhai te herdenken en een oproep te doen om een einde te maken aan de aanhoudende vervolging van Falun Gong door de CCP.

Een van hen was Elsie He, een 40-jarige inwoonster van New York die 24 jaar geleden deel uitmaakte van de groep beoefenaars die in Peking bijeen was gekomen.

Ze beseft nu dat ze getuige was van een belangrijke dag in de geschiedenis. Het werd een dag die, hoewel het voor haar op dat moment weinig voorstelde, diepe sporen in He’s geheugen zou nalaten.

Een vreedzame demonstratie

Zondag 25 april 1999 was een vrije zondag voor He. Als eerstejaars studente,  was dit voor haar normaal gezien een dag van lezen, studeren of mediteren.

Maar die ochtend stapte He samen met drie vrienden op de fiets, in haar gebruikelijke outfit van een licht katoenen jas, een lange donkere broek en sportschoenen en met haar lange zwarte haar in een paardenstaart gebonden. Hun bestemming was Zhongnanhai.

Het was ongeveer 7 of 8 uur ‘s morgens. Normaal gezien nog veel te vroeg voor He om zich op een vrije dag buiten het studentenhuis te wagen, en er waren weinig mensen op straat. Dat veranderde toen ze de Fuyou Straat bereikte, die naar Zhongnanhai leidt. Daar stroomden massa’s mensen samen. Ze praatten zachtjes, vormden een lange rij op het trottoir en probeerden niet op de rijweg te stappen, om het verkeer niet te belemmeren. De meesten onder hen stonden stil. Sommigen zaten te mediteren of te lezen. Ze gaven plastic zakken door om afval te verzamelen.

Aan het eind van die bewuste 25 april zouden zo’n 10.000 mensen uit het hele land aan de bijeenkomst hebben deelgenomen, hopend op een toelating van de overheid om openlijk en vrij Falun Gong te beoefenen, de spirituele discipline die voor velen hun geestelijk en lichamelijk welzijn had verbeterd. Het werd de grootste vreedzame demonstratie in China sinds het regime tien jaar eerder met tanks en geweren pro-democratische demonstranten van het nabijgelegen Tiananmenplein had verdreven.

Beoefenaars van Falun Gong staan aan de kant van de weg, langs de muren van Zhongnanhai, op 25 april 1999. (Minghui.org)

He droeg een kleine rugzak met daarin het boek “Zhuan Falun,” de belangrijkste literaire werk van de praktijk, samen met een broodje als haar maaltijd voor de dag. Vlak na haar aankomst was ze haar vrienden uit het oog verloren. Ze wachtte in de menigte tot het donker werd en vertrok toen bekend werd dat toenmalig premier Zhu Rongji enkele Falun Gong afgevaardigden had ontmoet en zijn steun had toegezegd.

Maar drie maanden later werd een landelijke vervolging in gang gezet, die duidelijk maakte dat de beloften van het regime slechts holle woorden waren geweest.

‘We weten dat jullie niets verkeerd hebben gedaan’.

Falun Gong, dat de kernprincipes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid omvat samen met een reeks meditatieve oefeningen, was in de jaren negentig razend populair doorheen heel China. Volgens schattingen was in 1999, het jaar waarin de Chinese Communistische Partij (CCP) de groep als de zoveelste ‘vijand van de staat’ had bestempeld, één op de 13 van de toenmalige 1,3 miljard Chinezen een beoefenaar geworden van deze praktijk.

In de maanden en jaren voorafgaand aan de vervolging voelden de beoefenaars van Falun Gong een toenemende beperking van hun vrijheden. De staatstelevisie en -kranten hadden reportages gepubliceerd waarin het geloof werd belasterd, en enkele dagen voor de bijeenkomst in Peking werden in de nabijgelegen miljoenenstad Tianjin tientallen Falun Gong-beoefenaars geslagen en gearresteerd door de plaatselijke autoriteiten. Ze kregen te horen dat ze in Peking een petitie moesten indienen als ze de gevangenen wilden vrij krijgen.

Een Chinese politieagent blokkeert het maken van foto’s buiten Zhongnanhai, het centrale hoofdkwartier van de Communistische Partij van China, in Peking op 11 april 2012. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

“Omdat wij waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid navolgen, proberen wij iedereen met vriendelijkheid te behandelen, inclusief de Chinese overheid,” zei He, die nu in de 40 is en in New York woont.

“We dachten dat de arrestaties in Tianjin en al die bevooroordeelde berichtgeving waren gebeurd omdat ze ons niet echt begrepen. We wilden hen een mogelijkheid geven om ons beter te begrijpen, door hen alles te tonen. Dat was het soort mensen dat we waren.”

He gelooft dat de vriendelijkheid en de betrouwbaarheid dat ze die dag demonstreerden iets was dat “nooit is veranderd”, zelfs niet nadat ze slachtoffer waren geworden van een meedogenloze vervolgingscampagne.

“Het is de CCP die ervoor koos om een vijand te maken van ‘waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Ze verdrongen deze groep mensen geheel naar de andere kant.”

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht om op te roepen tot beëindiging van de vervolging van hun geloof door de Chinese Communistische Partij in de wijk Flushing in Queens, N.Y., op 23 april 2023. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Sinds juli 1999 heeft het regime buitengewoon veel moeite gedaan om het geloof uit te roeien, waarbij aanhangers werden onderworpen aan willekeurige detentie, zware martelingen, zware boetes, slavenarbeid en sociale discriminatie. Een onnoemelijk aantal is het slachtoffer geworden van door de staat gesanctioneerde moord voor hun organen, het zogenaamde gedwongen oogsten van organen.

He beschreef haar ervaring tijdens de vervolging als een voorbeeld van wat zoveel andere gezinnen elders in het land ook hebben doorgemaakt. Op een gegeven moment, in 2001, werden drie van haar gezinsleden, haar broer, ook een student, haar moeder, een universiteitsprofessor, en zijzelf tegelijkertijd vastgehouden op de plek waar ze studeerden of werkten.

Door de immense mentale druk werd het haar van haar vader in één nacht helemaal wit.

In plaats van naar de les te gaan, moest He zich elke dag op het kantoor van de partijsecretaris van haar school melden. De partijsecretaris gaf zelfs een klasgenoot opdracht om bevriend met haar te raken in een poging om in het geheim informatie te verzamelen over de beoefening, iets wat He pas jaren later te weten kwam.

“Falun Gong heeft nooit geheimen gehad. Hoe we beoefenen en studeren, ze weten alles over iedereen, en ze kennen ons door en door. Maar toch wilden ze dat soort tactieken gebruiken. Het was alsof ze voortdurend proberen om aanklachten tegen ons op te zetten,” zei ze.

Maar He beschouwde zichzelf als geluksvogel, zei ze, gezien het aantal studenten aan Chinese elitescholen zoals de Tsinghua en de Universiteit van Peking die door de vervolging om het leven waren gekomen of krankzinnig waren geworden.

Eind 2012, werd haar ouderlijk huis geplunderd tijdens een politie-inval waarbij haar moeder opnieuw werd gearresteerd. He’s vader kreeg hierdoor plotseling een beroerte en kwam niet meer bij. Hij stierf ongeveer zeven weken later, op eerste kerstdag.

“Ik weet dat jullie niets verkeerd hebben gedaan, maar we kunnen geld krijgen voor de arrestatie van een Falun Gong-beoefenaar,” zei de politieman tegen He toen ze smeekte om haar moeders vrijlating. “Mijn zoon gaat trouwen en ik heb geld voor hem nodig. Eén gearresteerde Falun Gong-beoefenaar is goed voor 4000 yuan [destijds ruwweg 580 Euro].”

“Ze verkopen hun ziel voor geld en ruilen levens met geld,” zei He, eraan toevoegend dat ze die mensen erg zielig vond. “Ze hebben hun geweten in de steek gelaten voor dat kleine beetje geld.”

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht in de wijk Flushing in Queens, N.Y., op 23 april 2023, om op te roepen tot beëindiging van de vervolging van hun geloof door de Chinese Communistische Partij. (Chung I Ho/The Epoch Times)

‘Een mijlpaal’

Beijing zou later in zijn propaganda de bijeenkomst op 25 april 1999 vlakbij Zhongnanhai afschilderen als een “belegering” om op die manier de vervolging te rechtvaardigen.

Maar “ondanks wat de CCP vanuit hun materialistische atheïstische ideologie wil doen geloven,” is deze vervolgingscampagne in de ogen van China-analist James Gorrie in werkelijkheid een “spirituele strijd tegen de verdorvenheid en de krachten van het kwaad”.

“Mensen vinden kracht in iets dat niet kan worden tegengehouden door een kogel of een gevangenisstraf,” zei Gorrie, auteur van “The China Crisis” en tevens auteur voor The Epoch Times, tijdens een interview met NTD. “En daarom is China er bang voor. Ze zijn er terecht bang voor. Onwettige regimes vrezen alles.”

Gregory Copley, voorzitter van de International Strategic Studies Association en tevens auteur voor The Epoch Times, voegde eraan toe dat hij het verzet van Falun Gong inspirerend vond.

“Een van de kenmerken van de hele Falun Gong filosofie,” vertelde hij aan NTD, “is het verheffen van de geest van het individu tot een gevoel van edelmoedigheid, geduld en doorzettingsvermogen.”

“Het zal heel moeilijk zijn voor een organisatie als de Communistische Partij van China om dat ooit te onderdrukken.”

China watchers en de Falun Gong gemeenschap zouden de bijeenkomst van 25 april moeten “herdenken en vieren” als “iets iconisch”.

“Het zou goed zijn om de saga van dat protest te beschouwen als een mijlpaal in de Chinese geschiedenis, één die het begin van de ondergang van de Communistische Partij van China zal inluiden.”

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht om op te roepen tot beëindiging van de vervolging van hun geloof door de Chinese Communistische Partij in de wijk Flushing in Queens, N.Y., op 23 april 2023. (Chung I Ho/The Epoch Times)

De keuze van het Westen

Volksvertegenwoordiger Gus Bilirakis uit Florida riep de wereld op om op te treden tegen deze bijna 24 jaar durende vervolging die “de meest fundamentele mensenrechten” schendt.

“Wij zijn verplicht om ons uit te spreken voor degenen die al veel te lang het zwijgen wordt opgelegd, want als we onze mond blijven houden over deze schendingen, doen we dat met gevaar voor de hele samenleving”, zei hij tegen The Epoch Times.

Tijdens de parade in Flushing riep Bilirakis samen met enkele anderen de vrije wereld op om een duidelijker standpunt in te nemen.

Tijdens een toespraak na de parade in Flushing zei Zhao Ruoxi:”Mensen zeggen vaak dat de ‘selectieve blindheid’ van de waarnemers deels de reden is waarom het kwaad zijn gang kan blijven gaan.” Zhao is een voormalig journalist uit Tianjin die getuige was van de arrestaties die hebben geleid tot de bijeenkomst in Peking op 25 april 1999.

Zhao Ruoxi neemt deel aan een optocht om op te roepen voor de beëindiging van de vervolging van haar geloof door de Chinese Communistische Partij in de wijk Flushing in Queens, N.Y., op 23 april 2023. (Chung I Ho/The Epoch Times)

“Misschien denken sommige mensen: ik heb Falun Gong niet vervolgd dus ik ben er ook helemaal niet verantwoordelijk voor. Maar door niets te zeggen en niets te doen, worden dergelijke wantoestanden oogluikend toegestaan. Dit is een belangrijke reden waarom de vervolging ongehinderd blijft doorgaan tot op de dag van vandaag.”

Zelfs beoefenaars die hun toevlucht hebben gevonden in de Verenigde Staten, vrezen nog steeds voor de veiligheid van hun geliefden in communistisch China.

Wang Shanshan en haar dochter nemen deel aan een bijeenkomst om op te roepen tot beëindiging van de vervolging van hun geloof door de Chinese Communistische Partij in de wijk Flushing in Queens, N.Y., op 23 april 2023. (Chung I Ho/The Epoch Times) (Wang Shanshan en haar dochter zijn op de hoogte van de situatie.

Wang Shanshan, die tien jaar geleden China ontvluchtte om haar baby te kunnen behouden die anders niet zou zijn toegelaten onder het eenkindbeleid van het regime, pleitte tijdens de bijeenkomst voor hulp voor haar moeder Liu Aihua, die elf keer werd gearresteerd en onlangs tot vier jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege haar geloof in Falun Gong. Ze riep ook op tot de vrijlating van Zhou Deyong, wiens vrouw en zoon in Florida wonen. Zhou werd op 20 april tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld.

In het licht van de voortdurende misbruiken van het regime zal iedereen volgens He een keuze moeten maken.

“Kies je ervoor om je stem te laten horen of kies je voor onverschilligheid?” zei ze.

Jenny Jing heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 april 2023): New York Parade Spotlights Communist China’s War Against Faith

Moeder van Shen Yun danser veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf in China vanwege haar geloof

NEW YORK—De afgelopen 15 jaar was een mobiele telefoon het enige wat Steven Wang en zijn familie, die een oceaan ver weg in China wonen, bij elkaar hield.

Een telefoontje bracht het nieuws van de dood van zijn vader in 2009—aan een nierfalen als gevolg van jarenlange martelingen in een Chinese gevangenis vanwege zijn geloof.

In een ander telefoongesprek hoorde Wang over de arrestatie van zijn moeder in juli 2022. Eerder deze maand hoorde hij dat zij was veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf—om dezelfde reden als zijn vader.

Het doet Wang pijn te bedenken dat de draad die hij met zijn dierbaren verbindt zo broos is.

Steven Wang, hoofddanser van Shen Yun, kijkt naar een foto van zichzelf met zijn moeder en zussen, in zijn huis in de staat New York op 31 maart 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“In mijn familie ben ik altijd de laatste die het weet,” vertelde Wang aan The Epoch Times vanuit zijn huis in de staat New York.

Wang, een 36-jarige professionele danser en Amerikaans staatsburger, is geboren in Shaoyang, centraal China, de stad waar hij de eerste twee decennia van zijn leven woonde. Maar nu kan hij niet meer terug, ondanks zijn grote bezorgdheid om zijn familie.

Net als zijn ouders beoefent Wang de spirituele discipline Falun Gong, die door de Chinese Communistische Partij al meer dan twee decennia wreed wordt onderdrukt.

De praktijk, die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gericht op de waarden waarachtigheid, mededogen en tolerantie, verspreidde zich in de jaren negentig snel via mond-tot-mondreclame in China, met naar schatting 70 tot 100 miljoen volgelingen in 1999. Het communistische regime zag deze populariteit als een bedreiging voor zijn autoritaire greep op de macht.

Sinds 1999 zijn volgelingen van deze praktijk het doelwit geweest van een meedogenloze uitroeiingscampagne van het regime, dat honderdduizenden volgelingen zoals Wangs vader heeft gedood, gevangengezet of tot slaaf gemaakt, en de rest van de Falun Gong-gemeenschap onder een altijd aanwezige dreiging van vervolging heeft gehouden.

Steven Wang, hoofddanser van Shen Yun, beoefent de Falun Gong meditatie in zijn huis in de staat New York op 31 maart 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Toen Wang vijftien jaar geleden naar New York vertrok, vergezelde zijn moeder, Liu Aihua, hem helemaal naar het vliegveld.

“Zorg goed voor jezelf,” zei ze bij het afscheid.

Tegen die tijd had Wang 12 jaar lang getraind in klassieke Chinese dans. Omdat hij zijn kunst naar een hoger niveau wilde tillen, reisde hij overzee om zich aan te sluiten bij Shen Yun Performing Arts, een in New York gevestigd gezelschap dat de 5000 jaar traditionele Chinese cultuur, die door het communistische regime was gedecimeerd, nieuw leven wilde inblazen.

Hij wist niet dat dit de laatste keer zou zijn dat hij zijn moeder zou spreken.

Een familie veranderd

Beide ouders van Wang, die drie oudere zussen heeft, waren ooit leraar op een middelbare school. Maar deze beslissing om meer kinderen te krijgen dan het regime toestond onder het nu afgeschafte één-kind-beleid kostte Wangs ouders hun baan en dwong hen kleine bedrijfjes op te zetten om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit betekende een extra belasting voor zijn ouders, die ook aan verschillende gezondheidsproblemen leden.

Wang geloofde dat Falun Gong en de waarden van waarachtigheid, mededogen en tolerantie zijn familie in harmonie hebben gebracht. De diabetes van zijn vader en de hoge bloeddruk en hartproblemen van zijn moeder verdwenen nadat ze in 1996 met de beoefening begonnen.

Steven Wang (2e R) met zijn familie in China, in 1996. Zijn moeder, Liu Aihua (C), werd in maart 2023 tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege haar geloof. (Met dank aan Steven Wang)

Als Wang zich misdroeg, spraken zijn ouders nu met rede met hem en luisterden naar zijn mening, in plaats van hem een pak slaag te geven zoals vroeger.

Maar de ingrijpende vervolging door het regime in 1999 gooide hun vreedzame gezinsleven overhoop.

In 2003, vijf maanden nadat Wangs vader voor de vierde keer in de gevangenis zat, raakte hij vermagerd en kreeg diabetes en nierfalen.

“Als deze man vandaag niet wordt vrijgelaten, zal hij morgen een lijk zijn”, waarschuwde de gevangenisarts de bewakers, volgens een verslag van Minghui, een Amerikaanse website die de vervolging van Falun Gong documenteert.

Uit angst dat ze verantwoordelijk zouden worden gehouden voor zijn dood, lieten de bewakers hem vrij.

Toen Wang China in 2008 verliet, was de gezondheid van zijn vader zo verslechterd dat hij afhankelijk was van pijnstillers om te kunnen slapen. Wang herinnerde zich dat hij tijdens schoolpauzes in China regelmatig zijn vaders lichaam masseerde om zijn lijden te verlichten.

Wang belde die noodlottige novemberdag in 2009 naar huis, in de hoop de vertrouwde stem van zijn vader te horen, wiens milde kritiek en aanmoedigingen hem in het leven in de juiste richting hadden gestuurd.

In plaats daarvan nam zijn moeder op en vertelde hem dat zijn vader was overleden aan nierfalen.

Wang verstopte zich in een kast en huilde meer dan een uur lang, met het gevoel alsof “de hemel was gevallen”.

“Iets wat ik alleen op tv had gezien, overkwam me plotseling, en plotseling was een pijler in mijn leven weg,” zei hij.

Steven Wang, hoofddanser bij Shen Yun, in zijn huis in de staat New York op 31 maart 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Het was een maand voordat zijn dansgezelschap zou vertrekken op een wereldtournee. Wang hield zich bezig met joggen, trainen en het onthouden van danspasjes om aan de pijn te ontsnappen.

Maar in de late uurtjes van de nacht kwam het verdriet terug, en het enige wat hij kon doen was “teruggaan naar mijn kamer, mezelf in een deken wikkelen en het beetje bij beetje wegslikken”.

Dat hulpeloze gevoel raakt hem zelfs nu nog.

“Ik heb een thuis waarnaar ik niet kan terugkeren,” zei hij, waarbij hij wees op het grote risico van vervolging.

“Zelfs toen mijn vader stierf, kon ik hem niet voor een laatste keer zien.”

Jaren later, nu de autoriteiten het op zijn moeder gemunt hebben, kan Wang opnieuw alleen maar van een afstand toekijken.

De moeder van Steven Wang, Liu Aihua, in Liuzhou, provincie Guangxi, China, in 2007. Liu werd in maart 2023 in China tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege haar geloof. (Met dank aan Steven Wang)

‘Het slaat nergens op’

De 69-jarige Liu had 11 arrestaties ondergaan en ongeveer acht jaar in verschillende detentiecentra doorgebracht vóór haar laatste veroordeling.

Volgens familieverhalen heeft de politie haar eens gearresteerd in een ziekenhuis waar ze haar tweede dochter verzorgde, die na de bevalling nog steeds bewusteloos was. Bij een andere arrestatie werd Liu vastgehouden in een donkere, vochtige kamer en 17 maanden lang gedwongen tot slavenarbeid, waarbij ze plastic bloemen maakte die later met grote winst werden verkocht. Door het urenlang zitten op een laag krukje zwol haar onderlichaam op en kreeg ze etterende zweren.

In het strafvonnis van 1 maart werd Liu’s verspreiden van informatiemateriaal over Falun Gong en haar discussie over de praktijk met de plaatselijke bevolking genoemd als bewijs van wangedrag. Ze kreeg ook een boete opgelegd van 10.000 yuan ($1.500), een flinke som voor iemand die van haar spaargeld leeft.

De overleden vader van Steven Wang, Wang Guanghui, in Guilin, autonome regio Guangxi, China, in 2007. (Met dank aan Steven Wang)

De familie heeft Liu niet meer gezien sinds haar arrestatie in juli 2022 en weet niet hoe het met haar gaat. Maandenlang hebben de autoriteiten hun verzoeken om bezoek afgewezen met een verwijzing naar de strikte COVID-19 protocollen van Peking.

“Waarom zou je een 70-jarige willen arresteren?” vroeg Wang. “Dat slaat nergens op.”

Liu wordt nu vastgehouden in Changsha nr. 4 detentiecentrum. Ze gaat in beroep tegen haar vonnis en Wang is een Change.org petitie gestart in de hoop meer aandacht te krijgen voor haar lot.

‘Huid en botten’

Wang is nooit rechtstreeks getuige geweest van de talrijke huisinvallen en arrestaties waaraan zijn familie werd onderworpen. Vanaf zijn twaalfde zat hij op kostschool, en zijn ouders vertelden hem en zijn zussen weinig over hun lijden, zodat zij zich op hun studie konden concentreren.

Maar toch konden Wangs ouders hen niet volledig afschermen van de huiveringwekkende realiteit.

Tijdens het Chinese Nieuwjaar van 2002, een periode waarin families herenigd worden voor het grootste feest van het jaar, zaten Wangs beide ouders in hechtenis en moesten de vier broers en zussen thuis voor zichzelf zorgen. Wang was toen 14 jaar oud.

Momentopname uit de jeugd van Steven Wang in China. (Met dank aan Steven Wang)

“Het was de eerste keer dat ik voelde dat onze familie niet heel was,” zei hij.

Later dat jaar bezochten Wang en zijn zussen hun vader in de gevangenis. Wang bracht hem warme kleren en zelfgemaakte ingemaakte ham.

De bewakers lieten gedetineerden niet met bezoekers praten. Vanachter een glazen paneel keek Wang ongemakkelijk toe hoe zijn vader woorden op een krijtbord schreef om te communiceren, geschokt over hoe snel het gevangenisleven zijn vaders gemiddelde lichaamsbouw had gereduceerd tot slechts “huid en botten”.

“Het enige wat ik kon zeggen was dat het goed met me ging en welke prijzen ik had gewonnen tijdens danswedstrijden,” zei hij.

Steven Wang, hoofddanser bij Shen Yun, bekijkt familiefoto’s in zijn huis in de staat New York op 31 maart 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

‘Miljoenen meer’

Toen Wang in China woonde, had hij moeite om zijn collega’s onder ogen te komen. Hij vond het onmogelijk om uit te leggen hoe zijn ouders herhaaldelijk gevangen werden gezet, hoewel ze geen misdaad hadden begaan. In de onderdrukkende omgeving was hij niet vrij om openlijk te praten over Falun Gong of de vervolging van zijn ouders, uit angst zelf het doelwit te worden.

Maar welke emoties hij ook opborg, hij was in staat een uitlaatklep te vinden door te dansen voor Shen Yun.

Tijdens het tournee seizoen 2010 van het gezelschap speelde Wang de vader van een jong meisje dat werd doodgeslagen omdat ze weigerde Falun Gong af te zweren.

In de voorstelling, vlak voordat de terreurcampagne van het communistische regime wordt ontketend, houdt hij het meisje in zijn armen en streelt haar haar, een scène die Wang deed denken aan hoe zijn eigen vader hem op zijn schouder droeg toen hij jong was.

“Het voelde zo zalig, zo veilig,” zei Wang.

Steven Wang, hoofddanser bij Shen Yun, in High Point State Park in New Jersey, op 28 juni 2022. (Daniel Ulrich)

Wang leeft in een vrij land en heeft beloofd de stem te verheffen van hen die in communistisch China niet voor zichzelf kunnen spreken.

“Het gaat niet alleen om mijn familie,” zei hij. “Miljoenen andere gezinnen daarbuiten verkeren in een dergelijke situatie of erger.”

Terwijl Wang nerveus uitkijkt naar meer telefoontjes uit China, vindt hij troost in de wetenschap dat zijn moeder veerkrachtig is.

“Ze blijft tenminste bij haar geloof en doet wat ze denkt dat goed is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 april 2023): Mother of Shen Yun Dancer Sentenced to 4 Years in Prison in China for Her Faith

Tweeledige goedkeuring van wetsvoorstel over orgaanoogst in het Amerikaanse Huis brengt VS dichter bij het aansprakelijk stellen van CCP-functionarissen

“Moorddadig’, ‘grotesk’, ‘immoreel’, ‘barbaars’.

De praktijk van gedwongen orgaanoogst door de Chinese Communistische Partij (CCP) heeft Washington ontzet en heeft wetgevers van beide zijden van het parlement verenigd.

Terwijl een wetsvoorstel om een einde te maken aan deze gruweldaad verder vorderde – en in het Amerikaans Huis met 413-2 stemmen aangenomen werd – juichten de leden van het Congres de ontwikkeling toe en bevestigden zij hun vastberadenheid om het Chinese regime ter verantwoording te roepen.

“Gedwongen orgaanoogst is wreed en immoreel en vaak gericht tegen etnische en religieuze minderheden en enkele van de meest kwetsbare groepen in de wereld”, aldus senator Chris Coons (D-Del.), die medevoorzitter is van de versie van de Senaat voor de Stop Forced Organ Harvesting Act.

Als medevoorzitter van de Senaatscommissie Mensenrechten is hij er trots op dat de wet door het Huis is gekomen en dat dit “de regering Biden in staat stelt actie te ondernemen tegen degenen die deze verachtelijke misdaad begaan”.

Massamoord op onschuldigen

Al in 2006 hebben getuigen alarm geslagen over de door Beijing gesanctioneerde moord op gearresteerde aanhangers van de Falun Gong, een geloof dat het regime al bijna 24 jaar lang met een meedogenloze aanpak probeert uit te roeien.

De spirituele praktijk, met meditatieve oefeningen en morele lessen gericht op waarachtigheid, mededogen en tolerantie, werd in de jaren negentig populair, maar werd het doelwit van een meedogenloze vervolgingscampagne, waarbij miljoenen aanhangers vanwege hun geloof werden opgesloten.

Uit een onderzoek uit 2019 van het in Londen gevestigde China Tribal bleek dat gedetineerde Falun Gong-aanhangers de voornaamste slachtoffergroep zijn van gedwongen orgaanoogst. Ook andere gewetensgevangenen, waaronder Oeigoeren in concentratiekampen in Xinjiang, Tibetanen en huischristenen, zijn doelwit, aldus het tribunaal.

De wet, die op 27 maart door het Amerikaanse Huis werd goedgekeurd, is de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten die de bloedige daad bestrijdt met wetgevende instrumenten, een prestatie die door mensenrechtengroeperingen wordt geprezen.

“De Stop Forced Organ Harvesting Act van 2023 is een van de belangrijkste internationale reacties op het oordeel van het China Tribunaal tot nu toe,” zei Susie Hughes, uitvoerend directeur van de International Coalition to End Transplant Abuse in China. Ze sprak de hoop uit dat meer regeringen geïnspireerd zullen worden om de voetsporen van de Verenigde Staten te volgen “om ervoor te zorgen dat hun eigen burgers niet verstrikt raken in de massamoord op onschuldigen voor hun organen in China.”

Beoefenaars van Falun Dafa houden borden vast in een optocht om aandacht te vragen voor de wrede praktijk van het gedwongen oogsten van organen door het Chinese regime in China, in Manhattan, New York, op 16 mei 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

De in Washington gevestigde organisatie Victims of Communism Memorial Foundation sloot zich aan bij deze positieve ontwikkeling.

“De goedkeuring van deze wetgeving is niet alleen voor China, maar ook voor de rest van de wereld een duidelijke boodschap dat de Verenigde Staten hun ogen niet zullen sluiten voor deze gruweldaad, die al veel te lang op schandelijke wijze is genegeerd door instellingen en regeringen die door China zijn beïnvloed”, aldus de voorzitter van de stichting, Andrew Bremberg, voormalig Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties. Hij drong er bij de Senaat op aan om “dit wetsvoorstel snel aan te nemen en naar president [Joe] Biden te sturen, zodat het wet kan worden”.

Een morele kwestie die de politiek overstijgt’.

Greg Murphy (R-N.C.), voormalig transplantatiechirurg, vond het idee van gedwongen orgaanoogst “afschuwelijk en weerzinwekkend”.

“Dit is een morele kwestie die de politiek overstijgt,” zei hij tegen The Epoch Times. “Het is een kwestie van goed versus kwaad, en het is de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten om het voortouw te nemen tegen deze moorddadige praktijk, vooral als het gaat om de CCP.”

Een man jogt langs Falun Gong beoefenaars met een nagebouwd orgaanoogstscherm als onderdeel van hun protest tegen de CCP en haar vervolging van Falun Gong beoefenaars, op Parliament Hill in Ottawa, Canada, op 2 mei 2008. (Tom Hanson/The Canadian Press)

De Democratische Partij van het Huis was het erover eens dat het aan de kaak stellen van de mensenrechtenschendingen door de CCP een kwestie is die de partijgrenzen overschrijdt.

“We proberen – zoals we altijd doen – met de Republikeinen samen te werken om overeenstemming te bereiken over zaken die onze gemeenschappen en ons land helpen en die de juiste boodschap over de mensenrechten uitdragen, en dit was een van die wetsvoorstellen”, vertelde Pete Aguilar (D-Calif.), voorzitter van de partij, tijdens een persconferentie op 28 maart.

André Carson (D-Ind.), lid van de Select Committee on the Chinese Communist Party, beloofde eveneens “over de grenzen heen te werken om de zeer reële mensenrechtenschendingen door de Chinese regering te onderzoeken”.

“Een van de meest verontrustende zaken is de tolerantie en actieve steun voor het illegaal oogsten van organen van niet-consenterende personen – met inbegrip van een manier om de genocide op het Oeigoerse volk te bestendigen, waarover onze commissie vorige week een hoorzitting hield. HR 1154 is een stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat de middelen van de Amerikaanse regering niet worden gebruikt om deze afschuwelijke praktijk te ondersteunen,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Daders verantwoordelijk houden

Onder het repressieve klimaat in communistisch China voelen de doelgroepen zich grotendeels hulpeloos onder de vervolging, waarbij de autoriteiten hun geliefden hebben doodgemarteld en zonder hun toestemming hun organen hebben gestolen. Velen zijn weliswaar naar de Verenigde Staten ontsnapt, maar blijven vrezen voor hun familie in China, die voortdurend wordt bedreigd met pesterijen en arrestaties.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een kaarslichtwake ter herdenking van de 20e verjaardag van de vervolging van Falun Gong in China, op de West Lawn van Capitol Hill op 18 juli 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Het genocidale regime van China heeft groepen die door Beijing als een bedreiging worden beschouwd, waaronder Oeigoeren en Falun Gong-aanhangers, onderworpen aan onvoorstelbare mensenrechtenschendingen – waaronder geloofwaardige aantijgingen van gedwongen orgaanoogst,” vertelde Sen. Marco Rubio (R-Fla.), een mede-ondertekenaar van het wetsvoorstel van de Senaat, aan The Epoch Times. “De Verenigde Staten moeten de CCP verantwoordelijk houden voor deze wrede misdaden.”

Wat het regime heeft gedaan in zijn onderdrukking van etnische en religieuze groepen is “onbegrijpelijk”, zei Rep. Mark Green (R-Tenn.), die mede-indiener is van de maatregel van het Huis.

“De CCP trapt op de rechten van haar eigen burgers op de meest groteske manier denkbaar – het gedwongen oogsten van organen van politieke gevangenen. Dit gaat alle perken te buiten,” zei hij tegen The Epoch Times.

Aumua Amata Radewagen, een Republikein die Amerikaans Samoa vertegenwoordigt, zei dat ze ontmoetingen had met Oeigoerse vluchtelingen wier “verwoestende ervaringen en voortdurende lijden” haar verdrietig maakten.

“Ze beschrijven ondenkbare, hartverscheurende, gruwelijke misdaden, en het Congres moet zijn steentje blijven bijdragen om ervoor te zorgen dat deze slachtoffers niet worden vergeten en een sterke stem krijgen in Amerika,” zei ze tegen The Epoch Times.

In april 2022 werden in een hoog aangeschreven wetenschappelijk artikel, dat gepubliceerd was in het American Journal of Transplantation (AJT), 72 Chinese artikelen vermeld met gegevens over gevallen waarin de doodsoorzaak de transplantatieoperatie zelf blijkt te zijn, wat de auteurs van het AJT-paper ertoe bracht deze Chinese artsen “beulen” te noemen.

“De Chinese medische ethiek zou niet als een verrassing moeten komen, aangezien de wereld volledig op de hoogte is van de genocide van de Chinese Communistische Partij op de Oeigoeren”, zei Rep. French Hill (R-Ark.) tegen The Epoch Times, en beschreef het gedwongen wegnemen van organen als “een weerzinwekkende praktijk die wordt uitgevoerd tegen minderheidsgroepen in China, waaronder de Oeigoeren en Falun Gong-aanhangers”.

Het opleggen van boetes en gevangenisstraf aan de overtreders, evenals sancties voor degenen die het misbruik “financieren, sponsoren of faciliteren”, zijn cruciale acties om “degenen die betrokken zijn bij deze walgelijke praktijk af te schrikken”, aldus Hill. “We moeten in het Congres blijven optreden om deze barbaarse praktijk te bestrijden.”

Hoewel het misbruik overal ter wereld een probleem is, is China een van de ergste landen waar gedwongen orgaanoogst welig tiert, aldus Rep. Gus Bilirakis (R-Fla.).

“Wij hopen dat deze belangrijke wetgeving deze weerzinwekkende praktijk zal helpen afschrikken en ervoor zal zorgen dat degenen die zich met dit soort gedrag bezighouden geen veilig heenkomen kunnen zoeken in de Verenigde Staten,” zei hij tegen The Epoch Times.

 

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 maart 2023): Bipartisan Passage of Organ Harvesting Bill in House Moves US Closer to Holding CCP Officials Accountable.

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden neemt het allereerste Amerikaanse wetsvoorstel aan om gedwongen orgaanoogst door de CCP te bestraffen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft op 27 maart met een overweldigende meerderheid een wetsvoorstel goedgekeurd om het communistische China te straffen voor het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen.

H.R. 1154, ofwel de ‘Stop Forced Organ Harvesting Act’, werd aangenomen met 413 – 2 stemmen. Het zal iedereen straffen die betrokken is bij dergelijke activiteiten en vereisen dat de overheid jaarlijks rapporteert over soortgelijke activiteiten die plaatsvinden in het buitenland. Sens. Tom Cotton (R-Ark.) en Chris Coons (D-Del.) behoorden tot de meer dan een dozijn wetgevers die de begeleidende versie van de maatregel in de Senaat leidden.

Rep. Chris Smith (R-N.J.), de hoofdsponsor van het wetsvoorstel, wees op de straffen in het wetsvoorstel voor degenen die betrokken zijn bij gedwongen orgaanoogst: een boete tot 250.000 dollar en een strafrechtelijke boete die kan oplopen tot 1 miljoen dollar en 20 jaar gevangenisstraf.

“Het wetsvoorstel heeft echte tanden. We maken hier geen grapje over,” zei Smith tegen The Epoch Times voorafgaand aan de stemming. “Dit is een gruweldaad, dit is een misdaad tegen de menselijkheid, en het is een oorlogsmisdaad, want dit is een oorlog tegen onschuldige mensen in China, en [de Chinese leider] Xi Jinping is direct verantwoordelijk. Degenen die hier bewust aan meewerken zullen verantwoordelijk worden gesteld.”

Volksvertegenwoordiger Chris Smith (R-N.J.) op het Policy Forum on Organ Procurement and Extrajudicial Execution in China op Capitol Hill op 10 maart 2020. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

In het Parlement wees vertegenwoordigster Susan Wild (D-Pa.) op de jaarlijkse rapportageverplichting in de wet, die er volgens haar voor zou zorgen dat de Verenigde Staten “een onderbouwde beoordeling kunnen maken van de omvang en reikwijdte van dit probleem”.

“Gezien de voortdurende genocide kunnen we Peking niet op zijn woord geloven over wat het wel en niet doet”, zei ze. “We moeten zelf onderzoek doen en dit verifiëren.

“We mogen nooit wegkijken van onrecht en onderdrukking, waar dan ook.”

Beangstigende herinneringen

Het nieuws over de goedkeuring van het wetsontwerp was bemoedigend voor de vele overlevenden van de vervolging door het regime die naar de Verenigde Staten zijn gevlucht, zoals Han Yu, een aanhanger van Falun Gong. Beoefenaars van de spirituele discipline worden genoemd als de voornaamste slachtoffers van deze illegale orgaanhandel.

Falun Gong-beoefenaars in Wenen, Oostenrijk, zetten een demonstratie op tegen het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China tijdens een protest tegen de invoer van menselijke organen uit China naar Oostenrijk, op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

De spirituele praktijk, die morele lessen omvat gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, samen met vijf meditatieve oefeningen, genoot in de jaren negentig in China grote populariteit vanwege de gezondheids- en morele voordelen, en had aan het eind van het decennium naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars.

De Chinese Communistische Partij (CCP) zag deze populariteit als een bedreiging voor haar controle en startte in 1999 een eliminatiecampagne, die in de afgelopen 23 jaar resulteerde in de detentie van miljoenen aanhangers en een onbekend aantal doden door slavenarbeid, marteling en andere mishandelingen.

In 2019 concludeerde een onafhankelijk tribunaal in Londen, na een onderzoek van een jaar, dat in China jarenlang “op aanzienlijke schaal” gedwongen organen waren geoogst, waarbij gedetineerde Falun Gong-aanhangers de belangrijkste bron van organen waren. Het definitieve vonnis, dat in maart 2020 werd gepubliceerd en 300 pagina’s getuigenissen en verklaringen bevatte, vond “geen bewijs dat de praktijk inmiddels werd stopgezet”.

Han kwam uit Beijing en was 19 toen ze in 2004 haar vader verloor door de vervolging, twee jaar voordat de eerste berichten over de geheime orgaanhandel van het regime verschenen. Het zou nog meer dan tien jaar duren voordat de kwestie meer algemeen bekend werd.

Het laatste beeld dat ze heeft van haar vader, Han Junqing – die iets meer dan twee maanden na zijn arrestatie stierf omdat hij Falun Gong beoefende – achtervolgt haar nog steeds.

Han Yu tijdens een Falun Gong straatactiviteit op het Plein van de Verenigde Naties op 24 september 2019. (Eva Fu/The Epoch Times)

Han Yu’s ademhaling werd zwaarder bij het ophalen van die herinneringen van bijna twee decennia geleden.

Uiterst mager, met een groen en paars gekneusd gezicht, lag het lichaam van haar vader koud in een kamer van het forensisch centrum, omringd door tientallen agenten in uniform.

Er ontbrak weefsel onder het linkeroog van de man. Een lange messteek, aan elkaar genaaid met zwarte draad, liep vanaf zijn keel naar beneden. De politie dwong haar naar buiten toen ze probeerde zijn shirt los te knopen om te zien waar de hechtingen eindigden.

Later scheurden Han’s oom en tante zijn hemd open voordat de politie hen kon tegenhouden. Ze ontdekten dat de incisie helemaal tot aan zijn buik reikte. Er zaten geen organen meer in, enkel ijs.

Een nooit eerder geziene misdaad

Han heeft lang geworsteld met het verlies van haar vader. Ze droomde vaak van hem en werd dan in tranen wakker, vertelde ze aan The Epoch Times.

In 2006 kwamen meerdere klokkenluiders naar The Epoch Times om licht te werpen op deze duistere praktijk. In 2007 kwam ze op sociale media een artikel tegen over de gedwongen orgaanoogst, en wat er met haar vader was gebeurd kwam overeen met de beschrijving.

Han vertelde dat ze die nacht urenlang had gehuild.

Het verhaal van Jiang Li, de dochter van een slachtoffer van de vervolging in het Xishanping werkkamp in het zuidwesten van China, is vergelijkbaar.

Haar vader, Jiang Xiqing, een gepensioneerde ambtenaar bij een plaatselijk belastingkantoor in de megastad Chongqing, werd in mei 2008, drie maanden voor de eerste Olympische Spelen in Beijing, na een inval in zijn huis gearresteerd en kreeg zonder proces een jaar gevangenisstraf in een werkkamp.

Jiang Li in de wijk Flushing in Queens, N.Y., op 1 november 2015, houdt een foto vast van haar vader, die in China door de Chinese Communistische Partij werd gedood omdat hij Falun Gong beoefende. (Benjamin Chasteen/The Epoch Times)

Hij stierf eind januari het jaar daarop, minder dan 24 uur na een familiebezoek waarbij hij nog gezond leek.

Na zeven uur in de vriezer waren het gezicht en de borst van de man nog steeds warm, maar toen Jiang Li en andere familieleden probeerden de aandacht op de zaak te vestigen, stuurde de politie hen het mortuarium uit. De politie cremeerde het lichaam enkele dagen later en bedreigde en intimideerde de familie toen zij probeerde de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Op een gegeven moment zei de politie zelfs tegen Jiang Li dat ze “een prijs moest noemen” om de zaak te regelen. Een ambtenaar van het Chongqing procuratoraat, Zhou Bailin, vertelde hen dat alle organen van Jiang Xiqing waren “verwijderd voor medische doeleinden”.

Ze hebben de familie Jiang hiervoor echter nooit om toestemming gevraagd, noch werd er enige verdere uitleg gegeven.

“Het oogsten van organen van levende mensen is een misdaad die nog nooit eerder op deze planeet is vertoond, en het gebeurt nog steeds,” vertelde Jiang Li, die nu in New York woont, aan The Epoch Times. Ze hoopt, zei ze, dat de Amerikaanse overheid zal helpen “deze misdaad tegen de menselijkheid onmiddellijk te stoppen, de Chinese Communistische Partij en alle daders ter verantwoording te roepen en de door de Chinese overheid gerunde instanties die deze misdaad nog steeds begaan, te zuiveren”.

Beoefenaars van Falun Gong lopen mee in een optocht om de vervolging van hun geloof door het Chinese regime onder de aandacht te brengen, in Brooklyn, N.Y., op 26 februari 2023. (Larry Dye/The Epoch Times)

‘Een belangrijke stap voorwaarts’

Torsten Trey, uitvoerend directeur van de medische actiegroep Doctors Against Forced Organ Harvesting, juichte het wetsontwerp toe als een “belangrijke stap voorwaarts” om het “kritische bewustzijn” over gedwongen orgaanoogst te vergroten, maar is van mening dat er nog meer maatregelen nodig zullen zijn om het medisch toerisme naar China aan banden te leggen.

“Het wetsvoorstel maakt gebruik van ons rechtssysteem en past bestaande mechanismen toe om degenen die hebben deelgenomen aan deze misdaden tegen de menselijkheid te veroordelen,” vertelde hij The Epoch Times in een e-mail.

Wat ontbreekt, schreef hij, is een vereiste voor iedereen die de Verenigde Staten binnenkomt, zowel immigranten alsook Amerikaanse burgers, om te antwoorden op de vraag of zij “een nieuw getransplanteerd orgaan hebben geïmporteerd uit landen waarvan bekend is dat zij organen verkrijgen door middel van gedwongen orgaanoogst” alsook het bedrag te vermelden dat voor het orgaan werd betaald.

“Orgaanoogst is een misdaad,” schreef hij. Hoewel patiënten recht hebben op privacy, moet die privacy “eindigen bij de misdaden van gedwongen orgaanoogst: Als Falun Gong-aanhangers of andere gewetensgevangenen in China zijn gedood voor hun organen, mogen we deze misdaden niet toedekken onder het mom van privacy in de gezondheidszorg.”

Chris Smith, parlementslid uit New Jersey, zei dat het wetsvoorstel betrekking kan hebben op iedereen die deelneemt aan gedwongen orgaanoogst, inclusief patiënten die de organen ontvangen.

“Als men bewust weet dat het gestolen is van een Falun Gong beoefenaar, of iemand anders, dan kan men strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden,” zei hij.

“Hoe kan je vooraf weten dat je op een afgesproken datum een lever zal krijgen? Dat komt omdat ze de persoon vermoorden om het te verkrijgen. Ze vermoorden hen,” voegde hij eraan toe, verwijzend naar gevallen van Chinese ziekenhuizen die beloven vitale organen te leveren op een specifieke datum, iets wat onmogelijk is landen met een vrijwillig orgaandonatieprogramma.

Smith benadrukte dat Amerikanen die naar China gaan voor een orgaantransplantatie de morele plicht hebben om meer te weten te komen over de herkomst van de organen.

Israël, Taiwan, Italië en Spanje hebben orgaantransplantatietoerisme al verboden.

Het Europees Parlement, het Amerikaanse Congres en verschillende lokale instanties hebben het gedwongen oogsten van organen door het regime ook publiekelijk veroordeeld, maar hebben nog geen wettelijke middelen aangenomen.

Maar als de ‘Stop Forced Organ Harvesting Act’ een wet wordt, zou dat volgens Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Information Center, een stap in de richting van verandering kunnen zijn.

“Met deze wet sluit ons Congres zich aan bij wetgevers van verschillende andere landen die wetten hebben aangenomen die gericht zijn op het stoppen van de gruwelijke praktijk van het vermoorden van onschuldige mensen voor hun organen, en het straffen van degenen die hiermee doorgaan,” zei Browde in een verklaring aan The Epoch Times.

Hij drong er bij de Senaat op aan de begeleidende wetgeving aan te nemen.

“Ondanks alle economische en politieke druk die de CCP door de jaren heen heeft uitgeoefend, veroordeelt de Amerikaanse regering met deze wet de CCP officieel, op het wereldtoneel, voor het vermoorden van mensen voor hun organen,” zei hij.

 

Hoe het Westen de censuur door Peking over de lablek-theorie in de hand heeft gewerkt

“Gedebunked.” “Gevaarlijk.” “Onbruikbaar.”

Dit waren enkele van de termen die werden gebruikt voor de theorie dat COVID-19 mogelijk per ongeluk uit een lab in China kwam. De suggestie dat het virus gelinkt is aan een Chinees labo leverde al snel het etiket “Complottheorie” op.

Dat was het geval gedurende het eerste anderhalf jaar na de uitbraak van de pandemie in China, en nadat het heersende communistische regime herhaaldelijk de pogingen van burgerjournalisten en de rest van de wereld om de oorsprong van het virus te achterhalen, heeft gedwarsboomd terwijl het werkelijke aantal doden werd verzwegen.

Drie jaar later tast de wereld nog steeds in het duister over de oorsprong van de pandemie. Maar de mainstream discussie over de lablek-theorie is omgeslagen. De eens zo verfoeide hypothese heeft inmiddels veel meer steun gekregen, zozeer zelfs dat de FBI onlangs de kant van het ministerie van Energie koos door te stellen dat COVID-19 “waarschijnlijk” het resultaat was van een laboratoriumlek.

Maar voor velen die al lang alarm slaan over het laboratorium in Wuhan, kwam de Amerikaanse regering veel te laat in het spel.

“Mijn eerste gedachten zijn: waar waren ze de afgelopen tweeënhalf jaar?” vertelde Amerikaans volksvertegenwoordiger Ronny Jackson (R-Texas), die zetelt in de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, aan NTD, de zustermedia van The Epoch Times. “De hele wereld had moeten opstaan en China financieel verantwoordelijk stellen voor wat er is gebeurd.”

Censuur

De bezorgdheid over het lab in Wuhan ontstond al heel vroeg in de pandemie.

Toen Peking nog steeds de Huanan dierenmarkt in Wuhan als bron van het virus aanwees, bracht The Epoch Times al een documentaire uit met de titel “Tracking Down the Origin of Wuhan Coronavirus” waarin de aandacht werd gevestigd op het Wuhan Institute of Virology (WIV), waar een laboratorium met bioveiligheidsniveau 4 is gevestigd dat specifiek onderzoek doet naar coronavirussen.

De documentaire werd op verschillende platforms kort na de lancering tientallen miljoenen keer bekeken.

Het P4-laboratorium van het Wuhan Institute of Virology is te zien achter een hek tijdens het bezoek van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de oorsprong van de coronavirusziekte (COVID-19) moet onderzoeken, in Wuhan, provincie Hubei, China, op 3 februari 2021. (Thomas Peter/Reuters)

Maar in plaats van verder onderzoek in die richting toe te staan, werd in de Verenigde Staten een campagne gestart om de discussie over de mogelijke rol van het Wuhan-lab in verband met de uitbraak van de pandemie de kop in te drukken.

Facebook bestempelde de documentaire vervolgens als “misleidend“, terwijl één van de fact-checkers niet geheel onafhankelijk bleek te zijn. Het ging om een wetenschapper uit Singapore die zelf samenwerkte met het Wuhan Instituut voor Virologie en de onderzoekers van de faciliteit prees als “ongelooflijk competent, hardwerkend en uitstekende wetenschappers met een schitterende staat van dienst”.

Deze verklaringen zouden later in twijfel worden getrokken toen het bewijs van risicovolle experimenten en lakse bioveiligheidsnormen aan het licht kwam. Maar in 2020 was dit voldoende om een bijna gehele media-blackout te veroorzaken rondom dit onderwerp. Heather Scott, een Republikeins volksvertegenwoordiger voor de Amerikaanse staat Idaho en tevens zelf een bioloog, werd belachelijk gemaakt door lokale media voor het delen van de video en het leverde haar tevens zelf een fact-check label op.

Washington Post beschuldigde Senator Tom Cotton (R-Ark.), die in een veel geciteerd artikel had opgeroepen tot het stellen van vragen over het laboratorium, van “het herhalen van een coronavirus samenzweringstheorie die al eerder was ontkracht.” De krant gaf nadien een correctie in 2021 door het woord “complottheorie” te verwijderen, waarvan het erkende dat het een onjuiste karakterisering was omdat er geen consensus was over de oorsprong van COVID.

Er was iets heel vreemds aan de hand

Terwijl in het Westen de open discussie over de oorsprong van COVID werd gemuilkorfd, voerde de Chinese communistische partij een volwaardige campagne om critici van haar aanpak van de pandemie het zwijgen op te leggen.

De politie berispte artsen die alarm hadden geslagen over het virus en ze werden veroordeeld voor “het verspreiden van geruchten”. Burgerjournalisten werden gearresteerd. Chinese functionarissen en staatsmedia prezen het communistische leiderschap als voorbeeldig in zijn wereldwijde reactie op de pandemie, terwijl de opkomst van anti-Aziatische aanvallen in de Verenigde Staten en iedere vorm van westerse kritiek op de aanpak van de uitbraak door het Chinese regime als ‘racistisch’ werden afgeschilderd.

Het resultaat was dat de hele wereld het Chinese narratief klakkeloos overnam.

Maar voor Hans Mahncke, die de afgelopen twee jaar voor The Epoch Times de Amerikaanse onderdrukking van de lablek-theorie heeft gedocumenteerd, werden zijn vermoedens gewekt zodra de Chinese autoriteiten op 23 januari 2020 de ongekende stap hebben ondernomen om Wuhan, het ground-zero van het virus en een stad met meer dan 11 miljoen inwoners, volledig af te sluiten.

“Ik wist dat er iets niet klopte”, zei hij in een interview, waarbij hij opmerkte dat Peking dit niet had gedaan toen in 2002 in China het SARS-virus uitbrak, waardoor volgens officiële bronnen wereldwijd duizenden mensen werden besmet.

“Als je een stad gaat afsluiten, doe je dat niet enkel voor een SARS-virus,” zei Mahncke, die opmerkte dat SARS relatief weinig besmettelijk is. Dit overtuigde hem er meteen van dat de Chinese leider Xi Jinping “over extra informatie beschikte, gegevens waardoor hij een heel bijzondere beslissing nam”.

Al snel kwamen er meer aanwijzingen dat er iets niet klopte: het bestaan van een laboratorium dat coronavirusonderzoek doet vlakbij de COVID-19 hotspot; een kort artikel van 6 februari van twee onderzoekers van de Wuhan universiteit, dat kort daarna offline werd gehaald, wees naar het WIV als een mogelijke plaats waar het “dodelijke coronavirus” vandaan zou kunnen komen; Shi Zhengli, de viroloog die aan het hoofd stond van de Wuhan faciliteit, heeft jarenlang SARS-achtige coronavirussen bestudeerd, waarover ze al in 2015 papers publiceerde.

De Chinese viroloog Shi Zhengli in het P4-laboratorium in Wuhan, China, op 23 februari 2017. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

“Ik moest een beetje op mijn tong bijten omdat ik wist dat als je het publiekelijk zei, of als je het te streng zei, je van sociale media zou worden verwijderd,” zei hij, terwijl hij opmerkte dat hij had gezien hoe vrienden op Twitter werden gecensureerd voor opmerkingen over het lablek.

“We konden deze dingen niet zomaar in het openbaar zeggen, want onmiddellijk zou je Twitter-account worden opgeheven, je zou worden gemeden, je zou problemen krijgen op het werk. Je zou een ‘complotdenker’ genoemd worden, en je zou te maken krijgen met mensen die je lastigvallen.”

Er werd iets duidelijk voor Mahncke toen hij begin 2021 het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gesteunde onderzoek in Wuhan volgde. De missie, die werd uitgevoerd met grote betrokkenheid van Chinese zijde, wees de hypothese van het laboratoriumincident af als “uiterst onwaarschijnlijk”.

Maar nadat Mahncke de achtergrond van de onderzoekers nader had bestudeerd, realiseerde hij zich dat Peter Daszak, de enige Amerikaanse deskundige in de WHO-taskforce, niet alleen nauw had samengewerkt met onderzoekers in het lab in Wuhan, maar ook een belangrijke rol had gespeeld bij het dwarsbomen van de discussie over de lablek-theorie tijdens de eerste dagen van de pandemie.

In de daaropvolgende maanden zou uit interne documenten die onder de Freedom of Information Act (FOIA) werden vrijgegeven, blijken dat Daszak niet alleen een hechte vriendschap had met het WIV-personeel. Zijn in New York gevestigde non-profit organisatie, EcoHealth Alliance, sluiste tevens honderdduizenden dollars aan Amerikaans belastinggeld door naar het Wuhan lab voor virusonderzoek, waaronder “gain of function” onderzoek, die bestaande ziekteverwekkers gevaarlijker kunnen maken.

Anthony Fauci, die onlangs aftrad als hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) dat de projecten van EcoHealth financierde, hield begin februari 2020 een teleconferentie nadat een team van wetenschappers de bezorgdheid had geuit dat het mogelijk om een gemanipuleerd virus ging. Vier deelnemers aan de teleconferentie, waaronder Daszak, stelden vervolgens “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” op, een document dat op grote schaal via de media werd verspreid en door velen werd gebruikt om het overwicht van de ‘natuurlijke oorsprongstheorie’ te bevestigen.

Een bewaker verwijdert journalisten van het Wuhan Instituut voor Virologie nadat een team van de Wereldgezondheidsorganisatie is aangekomen voor een veldbezoek in Wuhan in de Chinese provincie Hubei, China, op 3 februari 2021. (Ng Han Guan/AP Photo)

Vastlopen op een stenen muur

Toen begin januari 2020 voor het eerst berichten verschenen over een virusuitbraak in China, was immunoloog Nikolai Petrovsky in zijn vakantiehuis in Colorado om te ontsnappen aan de zinderende hitte thuis in Australië.

Ongeveer een week voordat Wuhan volledig werd afgesloten, herhaalde de WHO nog steeds de Chinese bewering dat het onwaarschijnlijk was dat het virus tussen mensen kon worden overgedragen. Maar op Petrovsky’s sociale media postte de lokale bevolking beelden van dode lichamen op brancards en Chinese politie die de deuren van appartementen vastmaakte.

De officiële Chinese berichtgeving, en de versterking daarvan door de WHO, was “schandalig”, aldus Petrovsky, professor aan de Flinders University en gespecialiseerd in de ontwikkeling van vaccins.

“Ik zag meteen dat dit een ernstig virus was dat niet ernstig werd behandeld. En als je een ernstig virus niet ernstig behandelt, krijg je een ramp.”

Petrovsky zette zijn vakantieplannen opzij en begon met supercomputers modellen te maken van de COVID-virale sequentie, in de hoop uit te vinden van welk dier het virus afkomstig was.

Maar in maart had de analyse iets opgeleverd waar niemand in zijn team naar op zoek was. Het virus leek zich beter te binden aan een menselijke cel dan eender welke van de geïdentificeerde potentiële dierlijke gastheren.

“Dus toen zeiden we: ‘Wel, hoe kon dat gebeuren?’ Of het virus heeft zich jarenlang bij mensen verspreid zonder dat iemand het wist, wat hoogst onwaarschijnlijk lijkt,” zei hij. “Of SARS-CoV-2 heeft een menselijke cel ontmoet ergens in een laboratoriumschaaltje.”

“Het was als een Eureka moment,” zei Petrovsky. “Voor ons was het gewoon een voor de hand liggende verklaring voor een bevinding die we hadden bevestigd.”

Terwijl Petrovsky nadacht over de lablek-theorie, organiseerde Daszak tegelijkertijd een groep gezondheidsdeskundigen met de bedoeling om de discussie dat het virus niet uit de natuur afkomstig zou zijn, de kop in te drukken. Hij werkte een verklaring uit, die mede werd ondertekend door meer dan twintig wetenschappers, waaronder vier medewerkers van EcoHealth, en die in februari 2020 verscheen in het medische tijdschrift Lancet. In deze verklaring werden hun Chinese collega’s geprezen voor hun “opmerkelijke” inspanningen om de uitbraak te bestrijden en de resultaten “transparant” te delen met de wereldwijde gezondheidsgemeenschap, en waarin alternatieve theorieën over de oorsprong van het virus werden afgedaan als “geruchten” en “samenzwering”.

Peter Daszak, lid van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de oorsprong van COVID-19 onderzoekt, spreekt de media toe bij aankomst in het Wuhan Instituut voor Virologie in Wuhan in de Chinese provincie Hubei op 3 februari 2021. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Petrovsky was geschokt.

“Politiek mag geen rol spelen in wetenschappelijk onderzoek, en voor zover ik kon zien ging dit artikel puur over politiek en bevatte het geen feitelijke gegevens,” zei hij. “Wetenschap zou neutraal moeten zijn en alleen over het vinden van de waarheid moeten gaan. Het gaat er niet om of die waarheid politiek goed uitkomt of niet.”

Maar deze politieke truc had reële gevolgen voor de wetenschap van Petrovsky: het werd bijna onmogelijk om de bevindingen van zijn team gepubliceerd te krijgen in wetenschappelijke publicaties.

“We liepen gewoon tegen stenen muren aan,” zei Petrovsky. “Verschillende grote uitgevers stuurden het binnen 48 uur naar ons terug zonder het zelfs ook maar te beoordelen.”

Het duurde ongeveer een jaar van beroepsprocedures en het omgaan met “zeer antagonistische recensenten” voordat het prominente wetenschappelijke tijdschrift Nature ermee instemde hun artikel te accepteren. Tegen die tijd was het landschap al helemaal veranderd: Meer wetenschappers drongen aan op een nader onderzoek naar de mogelijkheid van een laboratoriumlek, en president Joe Biden erkende dat het scenario aannemelijk was en gaf zijn inlichtingendiensten opdracht binnen 90 dagen een rapport op te stellen over de oorsprong van het virus.

Maar de schade van de vertraging was moeilijk ongedaan te maken.

“Tegen die tijd had het artikel veel minder impact,” zei Petrovsky, omdat iedereen overtuigd was door het sterk gepromote commentaar in Nature Medicine waarin stond dat het virus een dierlijke oorsprong moest hebben, “en iedereen die iets anders suggereerde, was een ‘complotdenker’.”

“Het leek erop dat ze inmiddels tevreden waren dat hun wereldwijde desinformatiecampagne zo succesvol was geweest in het creëren van een rookgordijn dat het nu veilig was om andere gegevens naar buiten te laten komen in de veronderstelling dat iedereen die toch wel zou negeren of gewoon zou toeschrijven aan een complottheorie,” voegde hij eraan toe.

“En dat is ook precies hoe het is uitgedraaid.”

Werknemers worden gezien naast een kooi met muizen (R) in het P4 laboratorium in Wuhan, hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, op 23 februari 2017. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

‘Tegenstrijdig met de wetenschap’

Binnen de regering was de sfeer niet minder intens. David Asher, die in 2020 aan het hoofd stond van een taskforce van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die de oorsprong van COVID onderzocht, herinnerde zich dat hij zich zorgen maakte over de militaire overname van het WIV dagen na de lockdown in Wuhan. Daarom wendde hij zich tot de National Institutes of Health (NIH) voor deskundig advies vanaf het late voorjaar van 2020.

De betrokkenheid van de NIH bij het Wuhan lab was toen nog niet bekend. Maar tot zijn verbazing verstrekte het instituut “geen onderzoeksdossier” en wees het hem enkel op het artikel over de Proximale Oorsprong.

Het toenmalige hoofd van de NIH, Francis Collins, “vertelde ons via hun medewerkers, niet rechtstreeks, dat we de Chinezen gewoon moesten vertrouwen,” vertelde Asher, nu een senior fellow bij het Hudson Instituut, aan The Epoch Times. “Mijn antwoord was: ‘Als dat de basis is voor je analyse, dan is er geen basis voor je analyse.'”

“Dus ze werkten in feite op een manier die totaal niet strookte met transparantie, de waarheid en enige vorm van verantwoording.”

Er was ook bezorgdheid binnen het ‘Bureau of Arms Control, Verification and Compliance’ en de ‘Under Secretary for Arms Control and International Security’, wiens medewerkers zich zorgen maakte dat het onderzoek naar de lablek-theorie “een blik wormen zou kunnen openen” (pdf).

“Maar we zijn er nooit achter gekomen waar ze zich precies zorgen over maakten,” zei Asher.

Eind januari 2020 had Robert Redfield, directeur van de Centers for Disease Control and Prevention tijdens de regering-Trump, herhaalde vruchteloze pogingen ondernomen om met China in contact te treden en hulp aan te bieden in de eerste weken van de pandemie.

Redfield had aan Fauci en andere gezondheidsfunctionarissen duidelijk gemaakt dat de theorie van de laboratoriumoorsprong serieuze overweging waard was. Maar hij werd uitgesloten van discussies die voorafgingen aan het artikel over de Proximale Oorsprong, iets waar Redfield pas achteraf achter kwam via vrijgegeven FOIA-documenten.

Dr. Robert Redfield, voormalig directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, getuigt voor het Congres op Capitol Hill, in Washington, op 8 maart 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

“Omdat ik een ander standpunt had en er werd mij verteld dat ze een beslissing namen dat ze dit vertrouwelijk zouden houden totdat ze met één verhaal zouden komen,” vertelde Redfield begin maart aan de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic.

“Als je een groep mensen hebt die besluit dat er maar één standpunt kan zijn, is dat problematisch,” zei hij.

“Dat is tegenstrijdig met de wetenschap maar helaas is dat wat ze deden.”

‘Vrienden’ in China

Tot op heden heeft China zich verzet tegen een uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van de pandemie en heeft het consequent geprobeerd andere landen de schuld in de schoenen te schuiven.

Hoewel de schuld voor het verdoezelen van de oorsprong van het virus volledig bij het Chinese regime ligt, heeft ook de wetenschappelijke gemeenschap in het Westen hierin een actieve rol gespeeld.

Prominente onderzoekers van Galveston National Laboratory van de University of Texas Medical Branch, het belangrijkste Amerikaanse P4 laboratorium, dat jarenlang had samengewerkt met het P4 lab in Wuhan, hebben actief geprobeerd hun Chinese collega’s te helpen de bezorgdheid weg te nemen dat het virus mogelijk afkomstig was van het WIV. Uit een interne e-mail blijkt dat de wetenschappers van Galveston de documentaire van The Epoch Times bespreken en deze “verontrustend” noemen en opmerken dat de film “een hoofdstuk bevat over onze twee vrienden” van het WIV, Shi en Yuan Zhiming, die het P4-lab van het WIV leidt.

Maar zulke westerse wetenschappers met “vrienden” in China hebben een cruciale factor over het hoofd gezien, volgens Jamie Metzl, een senior fellow bij de Atlantic Council die al lang oproept tot een grondig onderzoek naar de oorsprong van COVID.

“Een wetenschapper in China is heel anders dan een wetenschapper in de Verenigde Staten”, zei hij begin maart tegen NTD.

Dr. Jamie Metzl, Senior Fellow van de Atlantic Council, getuigt voor het House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic in het Rayburn House Office Building op Capitol Hill in Washington, op 08 maart 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

“[Ze] kunnen een geweldig persoon zijn, kunnen volledig ethisch zijn. Maar een wetenschapper in China kan, wanneer er een cruciale kwestie op het spel staat, niet open en eerlijk spreken, en dat is een heel groot verschil.”

Niettemin hebben de pogingen van westerse wetenschappers, ambtenaren en de media om de lablek-theorie in diskrediet te brengen een zware stempel gedrukt.

“Een valse consensus werd het grote publiek in de eerste dagen opgedrongen, en die bleef hangen,” zei Metzl.

“Er werd heel hard gewerkt door een klein handjevol mensen, zeker in de loop van dat eerste jaar, gedurende drie jaar lang om de perceptie terug te veranderen.”

Keerpunt

De perceptie is inderdaad veranderd, tot in de hoogste kringen van de regering.

Eind februari bevestigde FBI-directeur Christopher Wray op televisie dat zijn dienst “al geruime tijd” gelooft dat de pandemie waarschijnlijk is veroorzaakt door een mogelijk incident in een laboratorium. Volgens een recente opiniepeiling denkt tweederde van de Amerikanen nu dat er een laboratoriumlek was. En een wetsvoorstel dat eerder deze maand unaniem door het Congres werd goedgekeurd, zou de declassificatie van informatie over de COVID-oorsprong verplicht stellen, als Biden het goedkeurt. De president moet nog aangeven wat hij met het wetsvoorstel gaat doen.

Petrovsky ziet de opmerkingen van Wray als een keerpunt.

Iedereen die de laboratoriumtheorie aanvoerde, hoe sterk de gegevens ook waren, werd “verbannen uit de reguliere wetenschap en behandeld alsof het complotdenkers waren en geen serieuze wetenschappers”, zei hij.

“Nu het debat is heropend, is het tijd om de vele afwijkende wetenschappers uit de kou te halen,” voegde hij eraan toe. “Alle perspectieven moeten welkom zijn, aangezien nog steeds niet bekend is hoe en waar deze pandemie is begonnen.”

“We hebben ook meer antwoorden nodig over hoe een kleine groep wetenschappers met grote belangenconflicten zo succesvol een enkel verhaal kon creëren dat stelt dat enkel een natuurlijke dierlijke bron van dit virus mogelijk was, en tegelijkertijd elke wetenschapper met een tegengestelde mening kon demoniseren.”

Leden van de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic (L-R) Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA), Rep. Ronny Jackson (R-Texas) en Rep. Richard McCormick (R-Ga.) wonen de eerste openbare hoorzitting van de subcommissie bij in het Rayburn House Office Building op Capitol Hill in Washington, op 08 maart 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Voor Republikeins volksvertegenwoordiger uit Texas, Ronny Jackson, is er al verandering op komst.

“Ik denk dat de mensen nu het teken aan de wand zien. Ze beseffen dat klokkenluiders zich melden en dat de waarheid naar buiten komt. Mensen proberen er zeker van te zijn dat ze aan de juiste kant van deze kwestie staan voordat ze erin betrokken raken,” zei hij.

In januari en februari was Jackson mede-indiener van twee wetsvoorstellen om enerzijds met de financiering van het WIV te stoppen en anderzijds Peking te laten opdraaien voor de schade van de pandemie.
Er is “veel te doen”, zei Jackson, en hij voegde eraan toe dat hij “enthousiast is om dit voor eens en voor altijd tot op de bodem uit te zoeken”.

“Het is belangrijk, want we mogen dit nooit meer laten gebeuren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 maart 2023): How the West Abetted Beijing’s Censorship of the Lab Leak Theory

Biden ondertekent wetsvoorstel om informatie over de oorsprong COVID vanuit Wuhan Lab openbaar te maken.

WASHINGTON – President Joe Biden heeft op 20 maart een wetsvoorstel ondertekend dat de vrijgave van informatie over de oorsprong van COVID verplicht maakt en zegt dat hij “het doel van het Congres om zoveel mogelijk informatie vrij te geven” deelt.

“We moeten de oorsprong van COVID-19 tot op de bodem uitzoeken om toekomstige pandemieën beter te kunnen voorkomen”, zei Biden in een verklaring. “Mijn regering zal alle geheime informatie over de oorsprong van COVID19 blijven onderzoeken, met inbegrip van mogelijke banden met het Wuhan Instituut voor Virologie.”

Hij voegde eraan toe dat de regering bij de uitvoering van de wetgeving “zoveel mogelijk van die informatie zal vrijgeven en delen, in overeenstemming met mijn grondwettelijke bevoegdheid om de openbaarmaking van informatie die de nationale veiligheid zou kunnen schaden, te voorkomen”.

Deze maand namen zowel de Senaat als het Parlement unaniem het tweepartijdige wetsvoorstel aan, genaamd “COVID-19 Origin Act of 2023,”. Daarna werd het naar Biden gestuurd voor ondertekening. Het wetsvoorstel geeft de directeur van de nationale inlichtingendienst opdracht om “alle informatie met betrekking tot mogelijke verbanden tussen het Wuhan Instituut voor Virologie en de oorsprong” van COVID-19 te declassificeren.

Pogingen om de oorsprong van COVID-19 te achterhalen, stuiten op weerstand van China, waar de doofpotaffaire van het communistische regime klokkenluiders de mond heeft gesnoerd die vanaf het begin van de pandemie waarschuwden voor het gevaar van het virus. De CCP heeft ook herhaaldelijk geweigerd externe onderzoekers de oorsprong van het virus te laten onderzoeken.

Het P4-laboratorium op de campus van het Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China, provincie Hubei, China, op 13 mei 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Het Wuhan Institute of Virology is het middelpunt van discussie geweest als vermoedelijke bron waar het virus kan zijn gelekt.

Het debat kwam onlangs weer aan de oppervlakte na berichten dat het Amerikaanse ministerie van Energie de theorie van het laboratoriumlek heeft beoordeeld als de “meest waarschijnlijke” bron van de pandemie, een conclusie die ook door de FBI werd geformuleerd.

In mei 2021 gaf Biden de Amerikaanse inlichtingendiensten opdracht de kwestie te onderzoeken, wat resulteerde in een onbesliste beoordeling van de oorsprong van het virus, maar “dat werk is nog gaande”, zei hij op 20 maart.

Een ander twistpunt zijn de aanzienlijke bedragen aan Amerikaanse federale financiering die via de New Yorkse non-profit EcoHealth Alliance naar het laboratorium in Wuhan zijn gesluisd. Deskundigen zeggen dat een deel van deze financiering het onderzoek in het laboratorium heeft ondersteund, waarmee experimenten worden bedoeld die de dodelijkheid of pathogeniteit van een virus vergroten.

Wetenschappers van EcoHealth organiseerden in de eerste dagen van de pandemie ook een campagne om het verhaal te verspreiden dat het virus uit de natuur afkomstig was, als onderdeel van een uitgebreide poging van westerse academici, Amerikaanse staatsambtenaren en de media om de discussie over de vraag of het virus uit een lab is gelekt, te censureren.

Senator Josh Hawley (R-Mo.), die aan het hoofd stond van het wetsvoorstel, vierde het nieuws op Twitter.

“Vandaag heeft President Biden eindelijk mijn wetsvoorstel ondertekend om te declassificeren wat de regering weet over de oorsprong van Covid. Het volk mag het zelf zien!” schreef hij.

Sen. Mike Braun (R-Ind.), een co-sponsor van het wetsvoorstel, prees Biden ook voor het maken van “de juiste keuze”.

“Het Amerikaanse volk verdient meer dan verdraaiing en ‘het narratief’. Ze verdienen ‘de feiten’, en nu zijn er meer op komst,” zei hij in een verklaring.

Rep. Dan Newhouse (R-Wash.), die zetelt in de House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party, merkte op dat de wet belangrijk is om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de pandemie ter verantwoording worden geroepen.

“Het is altijd belangrijk om transparantie en verantwoording te hebben, vooral voor iets dat niet alleen ons land, maar de hele wereld heeft getroffen,” vertelde hij aan NTD tijdens de GOP bijeenkomst in Florida.

“Het wordt een cliché, maar we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt.”

Steve Lance van NTD droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 maart 2023): Biden Signs Bill to Declassify COVID Origins Intelligence on Wuhan Lab

Tweepartijdig senaatsvoorstel wil Peking straffen voor gedwongen orgaanoogst

Een tweeledige groep wetgevers in de Senaat wil de Chinese Communistische Partij verantwoordelijk houden voor het gedwongen oogsten van organen van gewetensgevangenen.

S.761, ook wel de Stop Forced Organ Harvesting Act genoemd, zou het State Department machtigen om paspoorten en visa te weigeren of in te trekken van iedereen die betrokken is bij een gedwongen orgaanoogst. De wet zou ook vereisen dat de regering jaarlijks verslag uitbrengt over deze illegale daad in het buitenland en sancties opleggen aan degenen die deze daad faciliteren.

“Er is steeds meer bewijs dat de Chinese Communistische Partij organen oogst van vervolgde religieuze groepen, gewetensgevangenen en gevangenen,” zei Sen. Tom Cotton (R-Ark.), die samen met Sen. Chris Coons (D-Del.) de wetgeving leidde, in een persbericht van 9 maart. Hij voegde eraan toe dat het “tijd is om Peking verantwoordelijk te houden voor deze gruwelijke daden”.

Coons, medevoorzitter van de Senate Human Rights Caucus, beschreef gedwongen orgaanoogst als “wreed en immoreel” en merkte op dat het vaak gericht is op “etnische en religieuze minderheden en enkele van de meest kwetsbare groepen ter wereld”.

“Ik ben er trots op de tweepartijdige Stop Forced Organ Harvesting Act opnieuw in te dienen, deze zal de regering Biden in staat zal stellen actie te ondernemen tegen degenen die deze verachtelijke misdaad begaan,” zei hij.

Sen. Chris Coons (D-Del.) spreekt op het CARE International Women’s Day Dinner in Washington, op 08 maart 2023. (Paul Morigi/Getty Images for CARE)

De ontworpen versie van het wetsvoorstel is op weg naar de plenaire vergadering nadat het op 28 februari unaniem door de House Foreign Affairs Committee werd goedgekeurd.

In communistisch China is het door de staat gesanctioneerde programma van gedwongen orgaanoogst goed voor 1 miljard dollar per jaar, volgens bevindingen van het onafhankelijke China Tribunaal in Londen.

Na een onderzoek van meer dan een jaar kwam het tribunaal in 2019 tot de conclusie dat de praktijken “op grote schaal” hebben plaatsgevonden, voornamelijk afkomstig van gevangengenomen aanhangers van Falun Gong. De geloofsgroep, met als kernwaarden waarachtigheid, mededogen en tolerantie en meditatieve oefeningen, is al 23 jaar het doelwit van een brute vervolging door de Chinese Communistische Partij.

Dr. Torsten Trey, oprichter van de non-profit groep Doctors Against Forced Organ Harvesting, heeft de mishandeling van Falun Gong beoefenaars een vorm van “koude genocide” genoemd, omschreven als de “vernietiging van een groep die in een trage beweging en langzaam patroon plaatsvindt”.

Chris Smith (R-N.J.) de hoofdsponser van dit wetsvoorstel zei dat hij hoopt dat de wetgeving Amerikanen die naar het buitenland gaan voor een orgaantransplantatie, ervan kan weerhouden onbedoeld mensenrechtenschendingen in de hand te werken.

Rep. Chris Smith (R-N.J.) spreekt terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken getuigt voor de House Committee on Foreign Affairs in Washington op 10 maart 2021. (Ken Cedeno/POOL/AFP via Getty Images)

“Iedereen die een transplantatie krijgt, moet zich goed bewust zijn van de herkomst ervan om er zeker van te zijn dat de dode persoon zijn orgaan vrijwillig heeft aangeboden – of het nu een hart, een lever of wat dan ook is – [en dat hij of zij inderdaad dood was op het moment van de orgaantransplantatie,” vertelde hij eerder aan het zustermedium NTD van The Epoch Times.

“Maar in China is alles omgekeerd. Ze plukken en ruimen – zoals ze het noemen – deze gezonde mensen, de Falun Gong-beoefenaars zijn buitengewoon gezond vanwege hun religieuze praktijken, vanwege hun levensstijl, dus worden ze het slachtoffer van de Chinese Communistische Partij.”

Andere 13 senatoren die het wetsvoorstel hebben ondertekend zijn Sens. Marsha Blackburn (R-Tenn.), Cory Booker (D-N.J.), Mike Braun (R-Ind.), John Cornyn (R-Texas), Catherine Cortez-Masto (D-Nev.), Chuck Grassley (R-Iowa), Bill Hagerty (R-Tenn. ), Angus King (I-Maine), James Lankford (R-Okla.), Jeff Merkley (D-Ore.), Marco Rubio (R-Fla.), Thom Tillis (R-N.C.) en Todd Young (R-Ind.).

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 maart 2023): Bipartisan Senate Bill Aims to Punish Beijing for Forced Organ Harvesting

VS roept Peking op te stoppen met het misbruiken van Falun Gong-beoefenaars na dood van gevangengenomen journalist

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Chinese Communistische Partij veroordeeld na de dood van een gevangengezette journalist vanwege zijn geloof in de spirituele discipline Falun Gong.

De journalist, Pang Xun, 30 jaar, een radiopresentator voor het staatsbedrijf Sichuan Radio en Televisie, stierf in december 2022 in een Chinese gevangenis die berucht is om zijn wreedheid jegens volgelingen van Falun Gong—het doelwit van de systematische vervolging door het Chinese regime gedurende meer dan 23 jaar.

Ten tijde van zijn dood was het uitgemergelde lichaam van Pang bedekt met littekens en kneuzingen, wat de beweringen van de gevangenisautoriteiten dat hij aan hyperthyreoïdie zou zijn overleden, regelrecht lijkt tegen te spreken.

“Sinds 1999 heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) geprobeerd Falun Gong, een van oorsprong Chinese spirituele praktijk, uit te roeien, evenals haar vreedzame beoefenaars en mensenrechtenactivisten die hebben gestreden voor hun recht om hun geloof te belijden. Uit uitgebreid bewijsmateriaal blijkt dat de regering van de Volksrepubliek China deze gemeenschap tot op de dag van vandaag blijft onderdrukken en misbruiken”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een schriftelijke verklaring aan The Epoch Times, met gebruikmaking van het steno voor de Volksrepubliek China.

“Wij roepen de regering van de Volksrepubliek China op onmiddellijk een einde te maken aan het misbruik en de mishandeling van Falun Gong-beoefenaars, degenen die vanwege hun geloof gevangen zitten vrij te laten en de verblijfplaats van vermiste beoefenaars aan te geven”, aldus de woordvoerder, die opmerkte dat het departement “alle passende middelen blijft overwegen om te bevorderen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen en misbruik in de Volksrepubliek China en elders ter verantwoording worden geroepen”.

Een ongedateerde foto van Pang Xun. (Chinese sociale media)

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, moedigt volgelingen aan te leven volgens de universele principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid en onderwijst een reeks meditatieve oefeningen.

Pang, die stierf terwijl hij een gevangenisstraf van vijf jaar uitzat voor het uitdelen van informatieve pamfletten over zijn geloof, was een van een onnoemelijk aantal aanhangers die in de afgelopen twee decennia zijn gestorven, waarbij miljoenen zijn geconfronteerd met grootschalige misbruiken, zoals intimidatie, marteling, zware boetes en gedwongen orgaanoogst.

De gevangenis van Jiazhou in de provincie Sichuan, waar Pang werd vastgehouden, staat bekend om zijn martelmethoden.

Gu Zhiguang, een Falun Gong-beoefenaar uit de provinciehoofdstad Chengdu, kreeg meer dan 10 maanden lang slechts 20 seconden om zijn maaltijden op te eten; bewakers dwongen hem elke dag 10 uur lang roerloos te staan—in de brandende zomerzon en de ijskoude winter. Ze spoten ook traangas in zijn ogen, terwijl ze hem vroegen wat hij ervan vond en beweerden dat het geen kwaad kon. Volgens Minghui, een Amerikaanse website die de tol van de vervolging bijhoudt, is hij door deze ervaring ernstig vermagerd.

Toen hij hoorde over het lot van Pang, heeft David Curry, commissaris voor de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, de Amerikaanse regering opgeroepen om samen met haar internationale bondgenoten gerichte sancties op te leggen aan Chinese functionarissen en instanties “die verantwoordelijk zijn voor deze afschuwelijke mishandelingen.”

Tot nu toe hebben de Verenigde Staten drie Chinese functionarissen gesanctioneerd die betrokken waren bij de uitroeiingscampagne, waaronder één die de vervolging in Chengdu leidde.

Hoewel Minghui.org, een website gewijd aan verslaggeving over de Falun Gong-gemeenschap wereldwijd, duizenden doden heeft geverifieerd, zeggen de website en analisten dat het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt, gezien de grote inspanningen van de CCP om alle gerelateerde informatie te censureren.

In 2022 registreerde Minghui meer dan 100 doden onder volgelingen en honderden anderen die vanwege hun geloof in de gevangenis zaten. In 2021 werden nog eens 41 sterfgevallen vastgesteld die niet werden gemeld.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 februari 2023): US Calls on Beijing to ‘End Its Abuse’ of Falun Gong Practitioners After Death of Jailed Journalist

Europees Hof voor de Rechten van de Mens verklaart Russisch verbod op Falun Gong-publicaties onwettig

Het Russische verbod op lectuur en materiaal gerelateerd aan de spirituele beoefening Falun Gong was onwettig, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vastgesteld.

Het EHRM verklaarde in zijn uitspraak van 31 januari dat het Russische verbod op vier publicaties over Falun Gong, waaronder het belangrijkste boek “Zhuan Falun”, in strijd is met de bescherming van de vrijheid van meningsuiting in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, “gelezen in het licht” van het recht op vrijheid van godsdienst dat ook in het Verdrag is opgenomen.

Een districtsrechtbank in Krasnodar in het zuidwesten van Rusland vaardigde het verbod voor het eerst uit in augustus 2008, ten tijde van de Olympische Spelen in Peking, door bepaalde materialen met betrekking tot de spirituele praktijk als “extremistisch” aan te merken: Zhuan Falun, twee pamfletten ter introductie van de beoefening en ter bevordering van een wereldwijd protest tegen de Olympische fakkel, bedoeld om de mensenrechtenschendingen van Peking tegen het geloof onder de aandacht te brengen, alsmede een onderzoeksrapport over de door de staat gestuurde gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime.

De gedwongen orgaanoogst, die een onbekend aantal slachtoffers heeft gedood, maakt deel uit van een uitgebreide vervolgingscampagne die de atheïstische Chinese Communistische Partij (CCP) sinds 1999 voert om Falun Gong uit te roeien.

De praktijk omvat een reeks morele leringen die in Zhuan Falun worden uitgelegd, met als kernbeginselen waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Het omvat ook vijf meditatieve oefeningen. De discipline had eind jaren negentig in China naar schatting 100 miljoen volgelingen en wordt nu in meer dan 100 landen over de hele wereld vrij beoefend.

Een vrouw ondertekent een petitie tijdens een kaarslichtwake gehouden door Falun Dafa-beoefenaars in het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/The Epoch Times)

Het Russische verbod op de publicatie en verspreiding van Falun Gong-materiaal “komt neer op een “inmenging door een overheidsinstantie” in het recht op vrije meningsuiting van verzoekers”, oordeelde het EHRM over een klacht die was ingediend door twee Russische staatsburgers, Michail Vladimirovitsj Sinitsyn en Sergej Nikolajevitsj Alekhin, beiden beoefenaars van Falun Gong.

De rechtbank stelde vast dat de Russische gerechtelijke autoriteiten in hun besluit van 2008 en latere hoorzittingen geen juridische analyse hadden gemaakt van de teksten van de publicaties en de beweerde schade van de verspreiding van het materiaal niet hadden aangetoond.

De Russische rechtbanken hebben “de noodzaak om de publicaties te verbieden niet beoordeeld met betrekking tot de context waarin zij werden gepubliceerd, hun aard en bewoordingen en hun mogelijke schadelijke gevolgen”, aldus het vonnis van 31 januari.

“Bovendien hebben de rechters de gevolgen van het verbod voor de rechten van verzoekers uit artikelen 9 en 10 van het Verdrag niet eens vermeld, laat staan uitvoerig besproken … zodat zij hun rechten niet hebben afgewogen tegen het algemeen belang”, voegde het eraan toe, onder verwijzing naar de afdelingen ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van spreken (pdf).

Beoefenaars van Falun Dafa dragen foto’s van de slachtoffers van de vervolging in China tijdens een mars door het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/The Epoch Times)

Het EHRM veroordeelde de Russische autoriteiten tot betaling van 7.500 euro (7.984 dollar) aan twee eisers elk als schadevergoeding en 3.096 euro (3.296 dollar) voor alle kosten en uitgaven in verband met de zaak, samen met alle toepasselijke belastingen.

Rusland trok zich midden maart vorig jaar terug uit de Raad van Europa, waarvan het EHRM deel uitmaakt, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, en weigerde de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens na te leven. Het land maakte in september officieel geen deel meer uit van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Maar het Comité van Ministers van de Raad van Europa verklaarde dat het alle aanvragen die vóór de officiële terugtrekking van Rusland uit het mensenrechtenorgaan waren ingediend, in behandeling zou nemen en zou toezien op de uitvoering van zijn beslissingen. Deze klacht werd ingediend in 2012, ruim voor het vertrek van Rusland uit de organisatie.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum, verwelkomde de beslissing van de Europese rechtbank en voegde eraan toe dat hij hoopt “de Russische autoriteiten eraan te herinneren dat het nooit loont om met de CCP samen te werken.”

“Wij erkennen echter dat Moskou niet de CCP is en denken nog steeds dat de Russische autoriteiten hun koers kunnen bijsturen en niet het bevel van de CCP moeten volgen door de godsdienstvrijheid te onderdrukken,” zei hij tegen The Epoch Times.

David Matas, een Canadese mensenrechtenadvocaat en co-auteur van het door de Russische rechtbank verboden rapport over orgaanoogst, zei dat de uitspraak het bestuursmodel van Rusland en China weerspiegelt, waar burgers alleen in naam recht hebben op vrijheid van meningsuiting.

David Matas, Canadese bekroonde internationale mensenrechtenadvocaat en co-auteur van “Bloody Harvest: Orgaanoogst van Falun Gong-beoefenaars in China.” (Woody Wu/AFP/Getty Images)

Ten tijde van het eerste Russische vonnis 15 jaar geleden, vroeg Matas zich af waarom de Russische autoriteiten “zich zouden inlaten met zo’n travestie”, aangezien de beschuldiging “zo ver naast de waarheid” was.

“Vogels van een veer blijven bij elkaar,” vertelde hij The Epoch Times in een e-mail. “Wat de regering van Rusland de regering van China te bieden heeft, is onderdrukking van berichten in Rusland over grove schendingen van de mensenrechten in China,” en in het bijzonder “het bericht over de massamoord op beoefenaars van Falun Gong voor hun organen.”

Hoewel hij betwijfelt of de uitspraak in Rusland zal worden nageleefd, beschreef Matas de uitspraak van het Europese Hof als “een stem van gezond verstand tegenover de Russische en Chinese regeringswaanzin”.

“Men kan alleen maar hopen dat de stem zal weerklinken,” zei hij.

Het restrictieve klimaat in Rusland heeft de VS in het verleden zorgen gebaard. In juli 2021, nadat een Russische rechtbank een verbod op de regionale tak van Falun Gong in Khakassia had bevestigd, gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uit waarin het zijn grote bezorgdheid uitsprak over deze repressie.

“Russische autoriteiten treiteren, beboeten en zetten Falun Gong-beoefenaars gevangen voor zulke eenvoudige handelingen als mediteren en het bezitten van spirituele teksten,” zei afdelingswoordvoerder Ned Price. “Wij dringen er bij de Russische regering op aan een einde te maken aan het misbruik van de aanduiding ‘extremist’ als een manier om mensenrechten en fundamentele vrijheden in te perken.

“We blijven Rusland oproepen om het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging voor iedereen te respecteren, met inbegrip van Falun Gong-beoefenaars en leden van andere religieuze minderheidsgroepen in Rusland die gewoon hun geloof vreedzaam willen uitoefenen.”

In Rusland worden volgelingen van Falun Gong nog steeds onder druk gezet omdat zij hun geloof naleven.

In november spande het openbaar ministerie van de stad Mezhdurechensk in centraal Rusland een rechtszaak aan om verschillende Falun Gong-publicaties te verbieden. De rechtbank stelde de volgelingen in december in het gelijk, maar de aanklagers gingen op 2 februari in beroep. Een hoorzitting bij de regionale rechtbank van Kemerovo is gepland voor 2 maart.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 februari 2023): European Human Rights Court Rules Russia’s Ban on Falun Gong Materials Is Illegal

Chinese spionageballon neergeschoten boven Atlantische Oceaan

De Chinese spionageballon die oostwaarts dreef naar de Atlantische Oceaan is neergeschoten door het Amerikaanse leger en viel in zee, zo blijkt uit videobeelden.

Op televisiebeelden was te zien hoe de ballon werd neergehaald en rond 14.40 uur in het water viel. In de buurt waren Amerikaanse militaire straaljagers te zien en in het water werden schepen ingezet om de ballon te bergen.

Het neerschieten kwam nadat president Joe Biden eerder op zaterdag het stilzwijgen over de ballon verbrak door verslaggevers te vertellen dat “we het gaan regelen”.

In een verklaring die kort daarop volgde, zei minister van Defensie Lloyd Austin dat Biden woensdag het groene licht gaf om “de bewakingsballon neer te halen zodra de missie kon worden volbracht zonder onnodig risico voor Amerikaanse levens onder het traject van de ballon”.

Hij voegde eraan toe dat de ballon door Peking werd gebruikt “in een poging om strategische locaties op het Amerikaanse vasteland in de gaten te houden”.

Na “zorgvuldige analyse” zei Austin dat ze de mogelijkheid om de ballon boven land neer te halen uitsloten “vanwege de grootte en de hoogte van de ballon en zijn lading”, wat een “onnodig risico voor mensen in een groot gebied” zou opleveren.

Amerikaanse functionarissen schatten de grootte van de ballon op ongeveer drie schoolbussen, vliegend op ongeveer 60.000 voet.

Een Amerikaans gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse Northern Command haalde de ballon neer boven het water voor de kust van South Carolina, en de actie werd gecoördineerd met de Canadese regering, aldus de verklaring.

De Amerikaanse president Joe Biden komt aan op Hagerstown Regional Airport in Hagerstown, Maryland, op 4 februari 2023. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

“De weloverwogen en rechtmatige actie van vandaag laat zien dat president Biden en zijn nationale veiligheidsteam de veiligheid van het Amerikaanse volk altijd voorop zullen stellen en tegelijkertijd effectief zullen reageren op de onaanvaardbare schending van onze soevereiniteit door de Volksrepubliek China,” zei hij.

Biden onthulde in een gesprek met verslaggevers kort na aankomst in de stad Hagerstown in Maryland meer details over hoe zij tot de beslissing waren gekomen.

Nadat hij was ingelicht over de ballon, zei Biden dat hij het Pentagon opdroeg de ballon “zo snel mogelijk” neer te schieten, maar het Pentagon besloot dat zonder schade te berokkenen aan iemand op de grond, “het beste moment om dat te doen boven water zou zijn, binnen een limiet van 12 mijl”.

“Ze hebben het met succes neergehaald, en ik wil onze piloten die het gedaan hebben complimenteren,” zei hij, eraan toevoegend dat ze “hier later meer over te melden zullen hebben.”

“Ik heb ze woensdag gezegd het neer te schieten,” zei Biden. “Ze zeiden tegen me, laten we wachten op de veiligste plek om het te doen.”

Ter voorbereiding van de operatie legde de Federal Aviation Administration tijdelijk alle vluchten stil op drie regionale luchthavens terwijl de Chinese surveillanceballon langs deze staten naar de kust zweefde.

“De FAA heeft het vertrek en de aankomst van alle vluchten op de luchthavens van Wilmington (ILM), Myrtle Beach International (MYR) en Charleston International (CHS) opgeschort om het ministerie van Defensie te ondersteunen bij deze nationale veiligheidsoperatie”, aldus het agentschap in een verklaring van 4 februari. De onderbreking bleef van kracht tot 14.45 uur plaatselijke tijd.

Een vliegtuig vliegt langs de vermoedelijke Chinese spionageballon nadat deze is neergeschoten voor de kust van Surfside Beach, South Carolina, VS 4 februari 2023. REUTERS/Randall Hill

Biden had dinsdag overwogen de stap te zetten toen functionarissen hem daarover informeerden, maar besloot ervan af te zien nadat functionarissen van het Pentagon, waaronder Austin, generaal Mark Milley van het leger en de commandant van het Noordelijk Commando van de Verenigde Staten, generaal Glen Vanherck, allemaal sterke bezwaren hadden geuit door te wijzen op de mogelijke schade voor burgers op de grond, vertelde woordvoerder van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, vrijdag aan verslaggevers.

“We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden alle opties open”, zei ze.

De ballon, door Amerikaanse functionarissen omschreven als een ” observatieballon op grote hoogte”, heeft steeds meer aandacht getrokken sinds hij woensdag werd waargenomen boven een vliegveld in Montana, een van de drie Amerikaanse staten waar nucleaire raketten zijn gestationeerd. De woordvoerder van het Pentagon, Brig.Gen. Pat Ryder, bevestigde vrijdag tevens de aanwezigheid van een tweede Chinese ballon boven Latijns-Amerika.

Deze zweefde over Asheville, North Carolina, en vervolgens zaterdagochtend in de buurt van Charlotte.

Het incident met de ballon heeft tot onrust geleid in Washington, waar leden van het Congres zich afvragen waarom de ballon zolang in de lucht mocht blijven.

Door het slecht getimede ballonincident werd ook een geplande reis naar Peking van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken opgeschort.

Vrijdag zei een woordvoerder van senator Chuck Schumer (D-N.Y.) dat de regering Biden, op verzoek van Parlementsvoorzitter Kevin McCarthy (R-Calif.), een geheime briefing zal houden over het ballonincident met de vier congresleiders van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat alsook met de voorzitters en leden van de Select Committees on Intelligence van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 februari 2023): Chinese Spy Balloon Shot Down, Falling Toward Atlantic

Categories VS

Nog een Chinese spionageballon vliegt over Latijns-Amerika, zegt het Pentagon.

Een tweede Chinese spionageballon doorkruist momenteel Latijns-Amerika, bevestigde het Pentagon laat op 3 februari te midden van een toenemende bezorgdheid over een Chinese bewakingsballon die oostwaarts over het vasteland van de Verenigde Staten zweeft.

“We zien meldingen van een ballon die door Latijns-Amerika vliegt. We denken nu dat het weer een Chinese bewakingsballon is,” zei perssecretaris van het Pentagon, Brig.Gen. Patrick Ryder, in een verklaring aan de media.

Het commentaar kwam uren nadat Ryder tijdens een briefing met verslaggevers werd ondervraagd over een verklaring van het Canadese ministerie van Defensie van vrijdag dat zij een “mogelijk tweede incident” in de gaten hielden, en of de Verenigde Staten hetzelfde doen. Ryder verwees de vraag terug naar de Canadese autoriteiten.

De eerste Chinese ballon, die door militaire functionarissen werd omschreven als een “bewakingsballon op grote hoogte”, verscheen eerder deze week boven de staat Montana, waar een van de drie nucleaire raketsilovelden van het land staat.

Een Chinese ballon op grote hoogte zweeft over Billings, Montana, op 1 februari 2023. (Larry Mayer/The Billings Gazette via AP)

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft vrijdag een reis naar Peking, die het meest prominente bezoek van de VS aan China zou zijn geweest, uitgesteld. Hij noemde de ballon “onverantwoordelijk” en “een duidelijke schending van de Amerikaanse soevereiniteit en het internationaal recht”.

“Het besluit van China om deze actie te ondernemen aan de vooravond van mijn geplande bezoek is schadelijk voor de inhoudelijke discussies die we bereid waren te voeren”, zei hij tegen verslaggevers.

Het ministerie van Defensie wilde vrijdag de exacte locatie van de ballon, de grootte en andere details niet bevestigen, behalve dat de ballon manoeuvreerbaar is, op enig moment van koers is veranderd en dat hij momenteel op 60.000 voet oostwaarts over het land vliegt.

President Joe Biden werd dinsdag voor het eerst ingelicht over de zaak, zei Karine Jean-Pierre, de perschef van het Witte Huis, op 3 februari, en kreeg de “sterke aanbeveling” van militaire leiders om de ballon niet neer te schieten vanwege het risico dat vallende brokstukken burgers zouden kunnen verwonden.

Een hoge defensiefunctionaris zei dat de VS niet nader omschreven maatregelen tegen de ballon heeft genomen, en voegde eraan toe dat het apparaat volgens de beoordeling “vanuit het oogpunt van inlichtingenverzameling een beperkte toegevoegde waarde had boven wat [China] met andere middelen kan doen”.

Het Chinese regime heeft beweerd dat de ballon boven de Verenigde Staten een civiele meteorologische ballon uit China is die uit koers is geraakt, antwoordde Ryder: “We weten dat het een bewakingsballon is.”

Rapporten Costa Rica

Ryder gaf niet aan boven welk land de ballon momenteel zweeft, maar lokale rapporten hebben melding gemaakt van waarnemingen van een witte ballon van mysterieuze oorsprong boven Costa Rica, waarvan de burgerluchtvaartautoriteiten van het land zeiden dat ze geen vliegvergunning hebben.

“Mijn grote zorg bij de Chinese ballonvlucht is of dit een test is om te zien hoe snel we reageren en wat we doen,” vertelde Art Thompson, CEO van het in Californië gevestigde bedrijf Sage Cheshire Aerospace, dat diensten levert voor het oplaten van stratosferische ballonnen en onderzoek, aan The Epoch Times.

De twee ballonnen lijken te zijn opgelaten vanaf verschillende locaties, zei hij. De foto’s die Thomson onderzocht van de twee ballonnen, boven de Verenigde Staten en Costa Rica, laten zien dat ze erg op elkaar lijken.

“Als ik naar het traject kijk, is de vraag waarvandaan ze gelanceerd zijn. En hij zou gelanceerd kunnen zijn vanaf het vasteland van China, en dan gewoon zijn overgedreven en een beetje schommelen tijdens de vlucht,” zei hij.

Thompson heeft ervoor gepleit dat de Verenigde Staten de ballon die momenteel over het land oostwaarts beweegt, neer te schieten met laserwapens. Hij gelooft dat de Amerikaanse autoriteiten nog enkele dagen hebben om actie te ondernemen voordat de ballon internationale wateren bereikt, maar de ballon boven Costa Rica zou een veel kortere tijdspanne hebben.

“Hij zal vrij snel buiten bereik zijn, want in Costa Rica zijn ze vrij snel in de Golf,” zei hij.

“De Chinezen testen ons zeker en bereiden zich op iets voor.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 februari 2023): Another Chinese Spy Balloon Traveling Over Latin America, Pentagon Says

EXCLUSIEF: Dodental stijgt bijna 6 keer in Chinese stad te midden van COVID-golf, zo blijkt uit interne documenten

Op de weg naar een crematorium in de Chinese zuidelijke stad Nanjing, waar dikke zwarte rook naar de hemel steeg, was de rij auto’s zo lang dat het niet duidelijk was waar het eindigde.

Een vrouw zat gehurkt op de stoep met een witte rouwmuts op en haar gezicht in haar handen en haar kreten doorboorden de lucht.

“Het is nieuwjaar,” zei ze in een video die begin januari voor het eerst circuleerde op Chinese sociale media. Maar “allerlei auto’s komen dode lichamen ophalen.” Door de lange rijen kunnen de lijken wel twee dagen in de auto blijven liggen, zei ze.

De barre omstandigheden onder China’s COVID tsunami waar de vrouw op zinspeelde komen overeen met gegevens uit interne documenten van de Chinese autoriteiten die The Epoch Times de afgelopen weken uit verschillende delen van het land heeft verkregen. Deze details, samen met interviews met plaatselijke bewoners, schetsen een somber beeld van de tol die het virus eist, dat in schril contrast staat met de positieve toon die de autoriteiten hebben willen uitdragen.

Uit een analyse van tientallen dossiers met de dagelijkse crematiegegevens van Nanjing, de hoofdstad van de Oost-Chinese provincie Jiangsu, waar ongeveer 9,3 miljoen mensen wonen, blijkt dat het aantal sterfgevallen in de stad eind december is gestegen tot 761 begin januari—bijna zes keer het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag in de stad in de eerste vijf maanden van 2022.

De werkdruk in de zeven werkende crematoria van de stad liet dezelfde trend zien. Uit de laatste beschikbare gegevens van het Nanjing Funeral Management Office blijkt dat van 29 december tot 18 januari het aantal verwerkte lichamen varieerde van ongeveer 300 tot 774 per dag, zes keer meer dan de ongeveer 130 lichamen die in dezelfde periode vorig jaar per dag werden verwerkt.

Uit de gegevens bleek dat de stad tussen 18 december en 2 januari in totaal 8.233 doden telde, ongeveer vier keer zoveel als het gemiddelde dodental van 2.100 in 15 dagen vóór de laatste COVID-golf.

Mensen krijgen medicijnen bij het raam van een nachtdiagnose- en behandelingsstation in Nanjing, provincie Jiangsu, China, op 27 dec. 2022. (CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

De officiële documenten leggen een grotere nadruk op geheimhouding. Hoewel dagelijks crematiegegevens worden gerapporteerd aan de autoriteiten op stadsniveau, lijken deze gegevens strikt verboden voor het publiek.

“Meld relevante informatie, gegevens en grafieken via e-mails, bespreek ze niet op QQ en WeChat”, aldus een document van 11 januari waarin de “situatie van de crematiediensten in de belangrijkste steden” wordt samengevat. Zowel QQ als WeChat zijn dominante sociale media kanalen in China onder het in Shenzhen gevestigde Tencent merk.

“Versterk het onderwijs over geheime bewaking. Versterk de opleiding op het gebied van geheimhouding en veiligheid van werknemers in de crematie-industrie,” voegde het eraan toe. “Geef niet zomaar crematiegerelateerde gegevens en informatie vrij.”

In hetzelfde document stond dat een speciaal panel onder voorzitterschap van de directeur van het Nanjing Civil Affairs Bureau was opgericht om toezicht te houden op de behandeling van de lichamen, en dat alle crematiebedrijven in de stad 24 uur per dag aan het werk waren.

In de periode van minder dan twee weken vanaf 22 december hebben vier uitvaartcentra hun capaciteit uitgebreid door koelkasten voor het mortuarium te kopen of meer mankracht te vragen, aldus het document. De grootste aankoop kwam van Lishui Funeral House voor 120 koelkasten. Nanjing Funeral House kreeg er 16 lijkwagens en 38 chauffeurs bij.

Het totale aantal extra personeelsleden voor begrafenisdiensten bedroeg op 11 januari 389 mensen, nadat acht dagen eerder 105 mensen waren toegevoegd.

Doodsoorzaken

Ondanks een aanzienlijke toename van het aantal sterfgevallen, werden maar weinig gecremeerden aangemerkt als zijnde overleden aan COVID. Van 11 november tot 17 december heeft de stad in totaal 4.300 lichamen gecremeerd, een derde meer dan het gemiddelde van 3.070 over drie jaar van 2019 tot 2021.

Slechts 20 van deze sterfgevallen werden gemarkeerd als COVID-gerelateerd. Uit gegevens van individuele uitvaartcentra uit die periode bleek verder dat op één na alle behandelde lichamen als gewone sterfgevallen werden gemarkeerd.

Deze praktijk is in overeenstemming met het alom bekritiseerde beleid van Peking dat een overlijden alleen aan COVID kan worden toegeschreven als het rechtstreeks het gevolg is van ademhalingsproblemen of longontsteking door het virus. Bovendien hebben artsen gezegd dat zij opdracht hebben gekregen COVID niet als doodsoorzaak op te nemen in overlijdenscertificaten.

Tot nu toe heeft Beijing slechts minder dan 80.000 COVID-doden in ziekenhuizen geregistreerd. Deskundigen zeggen echter dat dit cijfer een enorme onderschatting is van het werkelijke aantal doden, wijzend op de praktijk van het regime om negatieve informatie te verbergen alsmede op de wijdverbreide berichten over overbelaste crematoria en ziekenhuizen.

Een man omhelst een bejaard familielid terwijl hij en anderen steun bieden terwijl ze wordt verzorgd in de gang van een drukke spoedafdeling van een ziekenhuis in Shanghai, China, op 14 januari 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

Een inwoonster van Nanjing met de naam Zhang, wiens volledige naam voor haar veiligheid is achtergehouden, zei dat er meer dan 20 senioren zijn gestorven in een wijk waar zij woonde.

Haar buurman merkte de lege bank en stoelen op bij de ingang van de wijk, waar senioren gewoonlijk zonnen.

“Die mensen zijn allemaal weg,” zei Zhang.

Haar vriend uit de noordelijke megastad Tianjin verloor onlangs zijn broer, die ongeveer 66 jaar oud is. Het lichaam van de man bleef dagenlang in een koelbox van het mortuarium liggen tot ze een plaatselijk crematorium met geschenken omkochten om het lichaam op te halen.

Een andere plaatselijke bewoner, een vrouw met de achternaam Su, heeft een familielid in Peking, die de meer dan twee maanden durende rij bij het uitvaartcentrum wist over te slaan door aan de touwtjes te trekken om zijn ouder te cremeren. Maar ze moesten nog steeds dagen wachten.

“Het lijdt geen twijfel dat er veel oude mensen zijn gestorven. Dat is een feit,” vertelde Su, die haar volledige naam niet wil noemen uit angst voor represailles, aan The Epoch Times.

“Maar over de werkelijke COVID-situatie kunnen we niets zeggen—er zijn geen gegevens of openbare informatie. Alle informatie is verborgen voor ons.”

Song Tang en Yi Ru hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 februari 2023): EXCLUSIVE: Death Toll Rises Nearly 6 Fold in Chinese City Amid COVID Wave, Internal Documents Show

China’s begrafenisondernemers overweldigd temidden van COVID overlijdensgolf

Nooit eerder voelde de winter zo verstikkend aan voor Zou, die in zijn vriendenkring ongeveer 20 doden heeft geteld tijdens de enorme COVID-19 golf die China in zijn greep houdt.

In elke straat in zijn woonplaats in de historische stad Yueyang in de bergachtige provincie Hunan in het zuiden van China, waar ongeveer 20.000 mensen wonen, zijn herdenkingstenten te zien van gezinnen die familieleden hebben verloren.

Het zijn er zoveel dat “het beangstigend is”, vertelde Zou, die alleen zijn achternaam gaf uit angst voor represailles, aan The Epoch Times.

Hij zei dat de lucht donkerder lijkt dan normaal, zonder veel zonlicht, waardoor het gevoel van angst in het kleine stadje nog groter wordt nu de uitbraak een enorme schaduw werpt. Alleen al in de afgelopen drie tot vier dagen had hij weet van 100 à 200 mensen die aan de ziekte zijn overleden, zei hij op 23 januari.

In Shaoyang, een stad met ongeveer 1,5 miljoen inwoners op ongeveer vier uur rijden naar het zuiden, zei een inwoner die om veiligheidsredenen zijn naam niet wilde noemen, dat waarschijnlijk duizenden ouderen tijdens de uitbraak zijn gestorven. Op een gegeven moment waren vier families in eenzelfde steeg in rouw, vertelde hij The Epoch Times op 18 januari, en hij omschreef het als “onvoorstelbaar”.

De toenemende vrees heeft een domper gezet op de feestvreugde tijdens de festiviteiten rond het Chinese nieuwjaar, normaal gesproken het grootste feest van het jaar, dat dit weekend begon.

Een videoclip die twee dagen voor het Chinese Nieuwjaar circuleert op sociale media, opgenomen vanuit een auto die door een woonwijk rijdt, toont een verlaten straat met een onophoudelijke reeks kransen en blauw-witte papieren lantaarns die de overledenen markeren.

“Je kijkt wat er met je buren gebeurt en maakt je zorgen over je eigen gezinnen,” vertelde een vrouw met de naam Bao uit de stad Shijiazhuang in de provincie Hebei aan The Epoch Times. Net als andere geïnterviewden weigerde Bao haar voornaam te noemen om represailles van de regering te voorkomen. Het nieuwe jaar ging voor haar voorbij zonder de gebruikelijke bezoeken aan haar uitgebreide familie, zei ze.

Terwijl het virus door het land raast, blijft het Chinese communistische regime de ware omvang van de uitbraak verbergen. Wijdverspreide berichten over sterfgevallen, overweldigde ziekenhuizen en crematoria en een tekort aan begrafenisbenodigdheden wijzen echter op een aanzienlijk dodental.

Patiënten worden verzorgd door familieleden en medisch personeel op bedden in het atrium van een druk ziekenhuis in Shanghai op 13 januari 2023. (door Kevin Frayer/Getty Images

De stijging van het aantal doden heeft ertoe geleid dat crematoria in het hele land hun capaciteit drastisch hebben uitgebreid.

Uit een onderzoek van de Epoch Times in 10 provincies en grote steden blijkt dat meer dan 30 uitvaartcentra alleen al in de afgelopen drie weken offertes hebben gepubliceerd voor crematieovens, asurnen, transportwagens en koelkasten.

“Wegens de sterke toename van het aantal zaken moeten we dringend twee as-sorteermachines en nabewerkingsapparatuur kopen”, aldus een bericht van 19 januari van Huzhou Funeral House in de provincie Zhejiang, ten zuiden van Shanghai.

In een nu geschrapte aanbesteding van 6 januari van het stadsbestuur van Shantou in de zuidelijke provincie Guangdong vroeg een begrafenisonderneming om een “noodaankoop” van twee verbrandingsinstallaties die binnen tien dagen klaar moesten zijn voor gebruik. Rond die tijd vertelde een groot crematorium in Shanghai aan The Epoch Times dat het dagelijks 400 tot 500 lichamen verbrandde – vier tot vijf keer meer dan voorheen.

voorraden uitgeput

Terwijl rouwborden langs de Chinese straten opgesteld staan en lijkwagens voor opstoppingen zorgen bij de crematoria, is de prijs van begrafenisartikelen gestegen door de explosief stijgende vraag.

Verschillende leveranciers van asurnen en doodskisten bevestigden dat zij geen of zeer weinig voorraad meer hadden toen zij in de aanloop naar het Chinese nieuwjaar door The Epoch Times werden gecontacteerd. Alle geïnterviewden gaven alleen hun achternaam of weigerden te worden geïdentificeerd uit angst voor represailles.

Patiënten en zorgverleners zijn te zien in de gesloten ingang van een spoedafdeling van een ziekenhuis in Shanghai op 14 januari 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

Een fabrikant van asurnen in Henan, de op twee na dichtstbevolkte provincie van het land, had geen voorraad meer en de herbevoorrading zou ongeveer een maand kunnen duren, zei een verkoopvertegenwoordiger met de naam Sun. Sun merkte op dat dit ongekend was in de bijna twintig jaar dat zij in de sector werkt.

“Qiu, een vertegenwoordiger van een andere urnenmaker in de naburige provincie Shandong, zei tegen The Epoch Times dat COVID-19 de oorzaak was van de “storm” van binnenkomende bestellingen.

Een doodskistenmaker in Jingdezhen, een stad die bekend staat om keramische kunst, zei dat hij nog maar twee artikelen op voorraad heeft voor de productlijnen die nog niet zijn uitverkocht en dat hij zijn klanten heeft geadviseerd te kopen wat er beschikbaar is zonder te kiezen.

“Eerlijk gezegd zijn er dit jaar te veel mensen gestorven en de vraag is te groot; we kunnen het gewoon niet bijhouden,” zei hij tegen The Epoch Times.

De verslagen van de lokale bevolking in het hele land waren al even grimmig.

Een vrouw uit Suzhou, een stad nabij Shanghai, verloor eerder deze maand op dezelfde dag drie oudere familieleden, waaronder haar moeder. De plaatselijke begrafenisonderneming had een limiet van 400 plaatsen per 24 uur ingesteld. Op 5 januari probeerden zij en enkele anderen uit haar familie een plaatsje te bemachtigen toen de beschikbare plaatsen om middernacht opengingen; in een halve minuut tijd kregen ze een nummer toegewezen op ongeveer de 160e plaats. De kosten voor de begrafenis van haar moeder bedroegen meer dan 10.000 yuan (ongeveer 1.474 dollar), het dubbele van het normale bedrag voor een dergelijke dienst.

Door het extreme tekort aan begrafenisbenodigdheden waren er geen kartonnen of houten kisten beschikbaar voor het stoffelijk overschot van haar moeder. Alles wat overbleef was een papieren zak en lijkwade, vertelde de vrouw, die het pseudoniem Liang Yan gebruikte, aan The Epoch Times.

Familieleden van een overledene die is gecremeerd wonen een begrafenis bij in het Sipsongpanna Zhou Funeral House in Jinghong city in Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, provincie Yunnan, China, op 10 januari 2023. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

Ontgoocheling

Terwijl de enorme Chinese bevolking worstelt met een explosieve uitbraak van COVID-19, proberen de autoriteiten in Peking een andere realiteit voor te stellen.

Op dezelfde dag dat een vooraanstaande Chinese staatsuniversiteit een rapport uitbracht waarin melding werd gemaakt van 900 miljoen besmettingen tijdens de jongste COVID-19 golf, organiseerden ambtenaren van het Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding in Peking een conferentie ter ere van drie jaar anti-uitbraakwerk, waarbij ze tientallen prijzen uitreikten en waarbij het partijhoofd van het centrum, Huang Chun, verklaarde dat het agentschap “zijn missie heeft waargemaakt”.

Jiang Yunzhong, een marxistische geleerde en partijfunctionaris aan de elite-universiteit Tsinghua in Peking, sloot zich aan bij de triomfantelijke toon en zei dat het aantal doden door de COVID-19 in China “nog steeds binnen een aanvaardbare marge valt”.

“Zelfs als er een paar miljoen sterven, so what?” schreef hij op 14 januari op Chinese sociale media. “China had 10 miljoen doden in 2021; zelfs als er 5 miljoen meer doden zijn, is dat slechts een toename van 50 procent – een verschil tussen twee doden versus drie doden. ”

Rouwenden wachten om een herdenkingshal in Longhua Funeral Home in Shanghai binnen te gaan op 28 dec. 2022. (Allen Wan/Bloomberg)

Tot nu toe heeft het regime ongeveer 72.000 doden erkend, een aantal dat veel twijfel oproept bij deskundigen en inwoners.

“Het is een tragedie in de menselijke geschiedenis,” zei Zou. “Ze zien dit als een leuke grap en willen zelfs opscheppen over hun prestaties en er een voorbeeld voor de wereld van maken. Het kan ze helemaal niets schelen wat de gewone mensen denken.”

De onrealistische viruscijfers zijn wat de oudere generatie, die is opgegroeid onder de hersenspoeling van het regime en normaal gesproken geen enkele discussie met kritiek op de Chinese Communistische Partij zou tolereren, op andere gedachten heeft gebracht, aldus Zou, die dit beschreef als een teken van “het afbrokkelen van de rode genen”.

“Ik merkte dat ze echt boos waren,” zei hij. “Als ze spraken, vroegen ze: ‘Waarom rapporteren ze de gegevens op deze manier?’ Ze konden het niet begrijpen.

“Vroeger keurden ze alles wat [de autoriteiten] zeiden goed, maar nu hebben ze het vertrouwen in de partij volledig verloren.”

Chang Chun, Yi Ru en Frank Fang hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 januari 2023): China’s Funeral Parlors, Suppliers Crushed by Demand Amid COVID Death Surge

Dood van Chinese ambtenaar tijdens COVID-19 golf vestigt aandacht op gedwongen orgaanoogst

De dood van een voormalige Chinese onderminister van Cultuur tijdens de huidige enorme COVID-uitbraak in China zou weinig publieke aandacht hebben getrokken, ware het niet dat het opmerkelijke overlijdensbericht snel van het internet werd verwijderd.

Met zijn “scherpe geest en krachtige stem” had de “kwieke” Gao Zhanxiang “helemaal niet het profiel van een COVID-patiënt”, schreef Zhu Yongxin, adjunct-secretaris-generaal van de 12e Chinese Politieke Raadgevende Volksconferentie, het hoogste politieke adviesorgaan van de partij. “Ik had nooit gedacht dat hij ons zo snel zou verlaten.”

Maar in zijn rouwbetuiging heeft Zhu misschien iets meer onthuld dan hij eigenlijk wilde. De 87-jarige Gao, zoals hij opmerkte, had “vele organen in zijn lichaam laten vervangen” tijdens zijn “hardnekkige strijd tegen ziekte”, tot op het punt dat de voormalige ambtenaar ooit grapte dat “vele onderdelen niet meer van hem zijn”.

Het artikel veroorzaakte opschudding op het Chinese sociale media platform Weibo, ondanks de snelle verwijdering ervan. Enkele snelle waarnemers maakten kopieën voordat de censoren aan het werk gingen en lieten het bericht rondgaan terwijl ze hun ongeloof uitten over Gao’s vermeende uitgebreide orgaantransplantatieverleden en de nonchalante manier waarop Zhu dat had vermeld.

Het is algemeen bekend dat hoge functionarissen van de Chinese Communistische Partij een reeks privileges genieten, van eersteklas medische behandelingen tot speciale scholen voor hun kinderen. Maar het kennelijke gemak waarmee Gao toegang kreeg tot meerdere geschikte donororganen, die elk een fortuin kosten dat overeen komt met het levensinkomen van de gemiddelde Chinese burger, roept verontrustende vragen op in een land dat al langer onder de loep wordt genomen vanwege het misbruik van transplantatieorganen door het regime.

“Minister Gao, bij leven heeft u zoveel organen laten vervangen, waar kwamen die allemaal vandaan? En hoeveel meer hoge ambtenaren zijn er die moeiteloos hun falende organen kunnen laten vervangen?” reageerde een persoon online.

” Deze ‘onderdelen’ die hij zo gemakkelijk verkreeg, wie heeft ze verloren en hoe?” vroeg een ander.

Falun Dafa parade in Manhattan, New York City, op 16 mei 2019. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Misbruik georganiseerd door de staat

China heeft de afgelopen twee decennia een sterke groei van de orgaantransplantatie-industrie gekend, ondanks het lage aantal vrijwillige donoren. Het regime beweert dat het sinds 2015 uitsluitend vertrouwt op een systeem van vrijwillige orgaandonatie, nadat het naar eigen zeggen is gestopt met het gebruik van organen van ter dood veroordeelde gevangenen.

Maar de cijfers kloppen niet.

Een studie uit 2019, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Medical Ethics, concludeerde dat de cijfers van de officiële Chinese gegevensbestanden voor orgaandonaties “bijna exact overeenkomen met een wiskundige formule”, een patroon dat in geen van de 50 andere geanalyseerde landen is waargenomen, wat suggereert dat de cijfers vals zijn.

In een onderzoek van het in Londen gevestigde China-tribunaal werd in datzelfde jaar geconcludeerd dat het regime schuldig is aan het doden van gewetensgevangenen op industriële schaal, voornamelijk aanhangers van de vervolgde religieuze beeeging Falun Gong, en het verkopen van hun organen voor buitensporige winsten, zonder enige indicatie dat aan deze praktijk een einde is gekomen.

De voormalige vice-minister van Cultuur was niet de enige ambtenaar bij wie organen werden vervangen. Jin Renqing, de Chinese minister van Financiën van 2003 tot 2007, onderging op 68-jarige leeftijd een harttransplantatie vanwege een hartziekte. Het hart kwam van een 28-jarige patiënt, onthulde een vriend van de familie in een overlijdensbericht uit 2021 nadat Jin op 77-jarige leeftijd was omgekomen door een woningbrand. Jin bleef volgens het bericht ministeriële voordelen ontvangen nadat hij het ministerie in 2007 had verlaten, waaronder een gratis wagen met chauffeur.

“Gezien het feit dat de Chinese transplantatie-industrie gebaseerd is op een door de staat georganiseerde gedwongen orgaanoogst, is het niet verwonderlijk dat partijfunctionarissen toegang hebben tot deze transplantaties op aanvraag of zelfs meerdere transplantaties op aanvraag,” vertelde Dr. Torsten Trey, oprichter en uitvoerend directeur van de medisch-ethische organisatie Doctors Against Forced Organ Harvesting, in een e-mail aan The Epoch Times.

Trey zei dat het hem evenmin verbaast te horen dat partijfunctionarissen “meerdere transplantaties ontvangen van vitale organen zoals hart, lever, nieren, en onder COVID zelfs longen”.

Door de toenemende internationale bezorgdheid over het misbruik heeft een groeiend aantal landen, waaronder Canada, het Verenigd Koninkrijk, België, Israël, Italië en Spanje, maatregelen genomen om het orgaantransplantatietoerisme aan banden te leggen.

Beoefenaars van Falun Gong lopen met spandoeken in de hand naar de Chinese ambassade in Ottawa om de goedkeuring te vieren van wetsvoorstel S-223 ter bestrijding van gedwongen orgaanoogst, op 14 december 2022. (Jian Ren/De Epoch Times)

China’s orgaantransplantatie-industrie is blijven groeien, zelfs te midden van de pandemie. In 2021 voerde het land 50 procent meer longtransplantaties uit dan het jaar daarvoor, zelfs toen de hele wereld een daling van minstens 10 procent zag, vertelde Chen Jingyu, die toezicht houdt op de kwaliteitscontrole van China’s longtransplantaties, in december 2022 aan de staatsmedia.

Tijdens de pandemie konden de Chinese ziekenhuizen de extreem korte wachttijden voor orgaantransplantaties handhaven, wat volgens het tribunaal en de onderzoekers wijst op een enorme voorraad organen die bestaat uit gewetensgevangenen.

“Het is mogelijk dat er binnen een week of 10 dagen een geschikte donor wordt gevonden, en als het langzamer gaat, moet je misschien een of twee maanden wachten,” vertelde een verpleegster van een ziekenhuis in de Chinese stad Hangzhou in april 2020 aan undercoveronderzoekers, op de vraag hoe snel ze een geschikte orgaan konden vinden. Het telefoongesprek werd gepubliceerd door de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, een in New York gevestigde groep die China’s gedwongen orgaanoogst op de voet volgt.

‘150 jaar levensduur’

De levensduur van hooggeplaatste partijfunctionarissen is in China al lang een onderwerp van discussie. Het onderwerp heeft in het verleden de media gehaald, hoewel de artikelen meestal de nadruk legden op hun levensstijl.

Een advertentie uit 2019 die viraal ging op het Chinese sociale medium WeChat suggereert echter een erg sinisterder verhaal.

De advertentie zou zijn uitgebracht door China’s grootste militaire ziekenhuis, het Chinese People’s Liberation Army General Hospital. De videoclip pochte met een hoogwaardig gezondheidssysteem om de levensduur van Chinese topleiders drastisch te verlengen.

“Een project voor een levensduur van 150 jaar om de dood te bestrijden,” verklaarde de advertentie, die binnen een dag werd verwijderd door censoren die beweerden dat de video nep was.

Het project, zo beweerde de advertentie, combineert Chinese welzijnsconcepten met westerse medische technologieën. De advertentie citeerde gegevens uit 2008 en zei dat het project “significante resultaten” heeft opgeleverd. Chinese leiders werden gemiddeld 88 jaar oud, “veel ouder” dan hun westerse tegenhangers uit dezelfde periode. De gemiddelde Chinese levensverwachting in 2009 was 72. In 2022 was dat 78,2, volgens officiële statistieken.

“Herstel van orgaanfuncties” is een van de zes speerpunten van het programma.

De Epoch Times kon de echtheid van de advertentie niet onafhankelijk verifiëren, maar het programma is herhaaldelijk aangehaald in de Chinese staatsmedia. Het ziekenhuis, dat bekend staat als dé medische faciliteit voor partijleiders, is de thuisbasis van een belangrijk levertransplantatiecentrum en verzorgt levertransplantatieoperaties van hoge functionarissen.

Maar een langere levensduur heeft zijn grenzen, zelfs met meerdere transplantaties, zei Trey. Terwijl het virus in China woedt, “biedt dit uiteraard ook geen bescherming tegen de pandemie,” zei hij.

“Wat ethisch gezien het meest verontrustend is, is dat de éénpartijregel zijn eigen regel van uitbuiting creëert (gedwongen orgaanoogst) en er vervolgens van probeert te profiteren. Het is een barbaarse praktijk om levende gewetensgevangenen te doden om hun organen te verkrijgen en zo de eigen levensduur te verlengen,” voegde Trey eraan toe.

“Het maakt de geneeskunde absurd en is een schaamteloze minachting van Gods schepping.”

Dit artikel is bijgewerkt met extra details over Chinese ambtenaren die een transplantatie ondergaan.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 januari 2023): Death of Chinese Official Amid COVID-19 Wave Casts Spotlight on Forced Organ Harvesting