Wednesday, 12 Jun 2024

De donkere kant van dagdromen

Ondanks wat ons vaak wordt geleerd te geloven, kan dagdromen enorm nuttig zijn. Niet alleen kan het een bron van plezier zijn en een manier om verveling tegen te gaan, maar uit onderzoek blijkt dat ons vermogen om mentaal aan het heden te ontsnappen ook de creativiteit, het oplossen van problemen en de planning kan bevorderen, en een tegengif kan zijn tegen eenzaamheid.

Dagdromen, gedefinieerd als gedachten die niet samenhangen met wat je op dat moment doet, beslaat een groot deel van ons wakende leven – gemiddeld zo’n 30 procent van de tijd als je mensen willekeurig peilt. Het maakt deel uit van onze dagelijkse bewuste ervaring. Je zou het zelfs kunnen zien als onze standaardmodus waarnaar we terugkeren, vooral als we dingen doen die niet veel hersenkracht vergen; bijvoorbeeld alledaagse taken zoals de was ophangen.

Maar men schat dat 2,5 procent van de volwassenen last heeft van een vorm van maladaptief dagdromen die wordt gedefinieerd als de stoornis “maladaptief dagdromen”. Zogenaamde maladaptieve dagdromers houden zich zo dwangmatig bezig met levendige fantasieën en dagdromen dat het hun vermogen om in het dagelijks leven te functioneren belemmert.

Wat is maladaptief dagdromen?

Maladaptief dagdromen verschilt in verscheidene opzichten van typisch dagdromen.

In tegenstelling tot typische dagdromen, die vluchtig kunnen zijn (enkele seconden), kunnen maladaptieve dagdromers meerdere uren achtereen in één dagdroom doorbrengen. Volgens een studie brachten maladaptieve dagdromers gemiddeld minstens de helft van hun wakkere uren door in opzettelijk geconstrueerde fantasiewerelden. Deze verzonnen werelden zijn vaak rijk en fantasievol, met complexe intriges en ingewikkelde verhaallijnen die zich gedurende vele jaren ontwikkelen.

De fantasiewerelden van maladaptieve dagdromers zijn levendig en lonend, en de behoefte om de fantasie voort te zetten kan dwangmatig en verslavend zijn. Bij maladaptief dagdromen is er een sterke drang om te dagdromen en een daaruit voortvloeiende ergernis wanneer dit niet mogelijk is of wanneer het dagdromen wordt onderbroken. De meesten vinden het ook moeilijk om hun dagdromen te stoppen of zelfs maar te verminderen.

Maar prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd in alternatieve, ingebeelde werkelijkheden ten koste van lichamelijke en sociale behoeften kan problemen opleveren op het werk, op school en bij het onderhouden van hechte relaties. Veel mensen met maladaptief dagdromen melden dat ze last hebben van psychische problemen, slaapproblemen en gevoelens van schaamte over hun dagdroomactiviteit – iets wat ze misschien voor anderen verbergen.

Het is belangrijk op te merken dat meeslepende dagdromen en levendige fantasieactiviteiten niet standaard maladaptief zijn. Wat dagdromen “maladaptief” maakt is wanneer het moeilijk wordt om het onder controle te houden, wanneer de tijd om te dagdromen voorrang krijgt op het echte leven, en wanneer de dwang om te dagdromen belangrijke levensdoelen en relaties in de weg staat.

Waarom gebeurt het?

Onderzoekers vermoeden dat mensen die worstelen met maladaptief dagdromen een aangeboren vermogen hebben tot meeslepende fantasieën. Velen ontdekken dit vermogen al vroeg in de kindertijd, en realiseren zich dat fantasie en dagdromen kunnen worden gebruikt om onrust te reguleren. Door het creëren van een innerlijke wereld van comfort, kunnen ze ontsnappen aan de werkelijkheid.

Sommige – maar niet alle – maladaptieve dagdromers kunnen dagdromen gebruiken als een copingstrategie. Dagdromen kan hen bijvoorbeeld afleiden van een onaangename werkelijkheid en hen helpen een trauma, moeilijke levensomstandigheden of sociaal isolement te verwerken. Maar dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van dwangmatige fantasie, waarbij het gebruik van fantasie om negatieve emoties te vermijden de drang om te dagdromen versterkt.

In veel opzichten wordt dagdromen een verslavend gedrag dat juist de problemen voedt die het juist zou moeten verlichten. Misschien is het niet verrassend dat maladaptief dagdromen vaak voorkomt naast andere stoornissen, waarvan de meest voorkomende ADHD, angst, depressie en obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) zijn.

Er lijkt een sterk verband te bestaan tussen OCD en maladaptief dagdromen. Een studie vond dat meer dan de helft van de deelnemers met maladaptief dagdromen ook tekenen van OCD vertoonden. Dit kan wijzen op mogelijk gedeelde mechanismen tussen de twee stoornissen, waaronder opdringerige gedachten, dissociatie en een gebrek aan cognitieve controle.

Dit betekent dat veel gezondheidswerkers niet op de hoogte zijn van de aandoening, wat leidt tot een verkeerde diagnose of verwerping van de symptomen waardoor maladaptieve dagdromers nog meer verdriet, isolatie en schaamte ervaren. In plaats daarvan wenden velen zich tot forums voor steun en erkenning.

Het feit dat maladaptief dagdromen niet wordt erkend als een psychiatrische aandoening betekent ook dat we weinig weten over behandelingsmogelijkheden. Er is een gedocumenteerde studie gepubliceerd in een vakblad waaruit blijkt dat een 25-jarige man in staat was de tijd die hij besteedde aan dagdromen te halveren – van bijna drie uur per dag tot minder dan anderhalf uur. Dit gebeurde in de loop van zes maanden met behulp van een combinatie van psychologische behandelingen waaronder cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Hoewel de behandeling geen invloed had op hoe lonkend zijn dagdromen aanvoelde, meldde hij verbeteringen in werk en sociaal functioneren en in onderliggende obsessies. Het is te hopen dat met een toenemende erkenning en begrip van maladaptief dagdromen er meer behandelingsmogelijkheden beschikbaar komen voor patiënten.

Giulia Poerio is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk. Dit artikel is geherpubliceerd uit The Conversation.

 Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (25 december 2022): The Dark Side of Daydreaming

: