Sunday, 23 Jun 2024

Gebruik traditionele meditatie voor lichaam, geest en spirituele verbinding

Als je meditatie al eens geprobeerd hebt en je vond dat het toch niet echt iets voor jou was, kan het zijn dat wat je beoefende meer een ontspanningsoefening was in plaats van een echte, traditionele meditatiewijze, volgens Deborah Collins-Perrica, een gediplomeerd psychiatrisch verpleegkundig specialist in Hartford, Connecticut.

Traditionele meditatie heeft geestelijke, lichamelijke en spirituele vereisten.

Traditionele meditatie is de echte meditatie

“Meditatie is niet gewoon zitten en ontspannen,” vertelde Collins-Perrica aan The Epoch Times. “De echte, traditionele meditatiewijzen waren altijd oorspronkelijk gebaseerd op religie, waardoor er een morele kant aan zat.”

Zo vereisen de meeste traditionele meditatiewijzen in de boeddhistische traditie dat men de principes volgt van een goed mens te zijn, wensen en verlangens los te laten en een meer open en vrije geest te bekomen.

“Als je geest gevuld is met woede en wrok, met vechten en ruziën, en met wedijveren met anderen in egoïsme, bekom je geen goede nachtrust. Je kunt geen goede relaties onderhouden. Je kunt zelfs geen gezond lichaam hebben,” zei Collins-Perrica, die meer dan 15 jaar ervaring heeft met het behandelen van psychische aandoeningen.

Momenteel worden er verschillende soorten meditatie onderwezen en beoefend: mindfulness meditatie, gerichte meditatie, transcendente meditatie, kindness meditatie, enz. Hoewel vele ook een spiritueel element hebben, zijn ze niet noodzakelijkerwijs traditionele meditatiewijzen.

Een traditionele meditatiewijze wordt meestal overgeleverd vanuit een spirituele of religieuze traditie en het wordt onderwezen door een meester of leraar, erkend in een legitieme praktijkschool, en is gewoon een praktijk van zitten in een volledige lotushouding met een geest vrij van enige intentie. Het is geformaliseerd en gestructureerd, legt Collins-Perrica uit.

Sommige traditionele meditatiescholen onderwijzen begeleiding door middel van mantra’s; sommige zijn gebaseerd op beweging, zoals in de Tai Chi praktijk. Anderen zijn gebaseerd op de lichaamshoudingen, zoals yoga. Sommige visuele vormen van meditatie gebruiken het richten van de intentie op een bepaald beeld.

“Er zijn tegenwoordig veel onorthodoxe vormen van meditatie in de wereld, en ze worden losjes gedefinieerd als manieren van denken, overpeinzen, [of] intens nadenken die erop gericht zijn mensen te helpen ontspannen en hun concentratievermogen te verbeteren,” zei ze. Deze leringen hebben veel meer gemeen met mindfulness ontspanningstechnieken dan met echte meditatie.

Mindfulness is tegenwoordig een populaire techniek in de geestelijke gezondheidszorg. Het vraagt volgelingen om zich te concentreren op wat er in het huidige moment gebeurt, met aandacht, openheid en acceptatie, om zo gemoedsrust te bereiken met een niet-kritische houding. Mindfulness wordt algemeen beschouwd als een vorm van meditatie.

Als je op de grond gaat liggen, je geest leegmaakt en je ademhaling telt, is dat geen meditatie, aldus Collins-Perrica. “Dat is een ademhalingsoefening, een ontspanningsoefening.”

Traditionele meditatie verbetert de gezondheid

Collins-Perrica erkende de voordelen van mindfulness en andere meditatiepraktijken. Maar een echte, traditionele meditatiewijze kan mensen helpen wanneer die methoden niet werken.

Een van haar patiënten, een gevechtspiloot bij de Amerikaanse luchtmacht werd tijdens oorlogsvoering blootgesteld aan chemicaliën, en een paar jaar later kreeg hij de diagnose multiple sclerose (MS).

“De diagnose was onbetwistbaar. Alle tests waren positief,” zei Collins-Perrica. De patiënt bezocht vele neurologen en ze vertelden hem allemaal dat de ziekte progressief was. Ze vertelden hem dat het erger zou worden en dat hij uiteindelijk volledig verlamd en bedlegerig zou worden.

Multiple sclerose is een ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Het veroorzaakt onvoorspelbare symptomen zoals gevoelloosheid, tintelingen, stemmingswisselingen, geheugenproblemen, pijn en soms zelfs blindheid of verlamming.

De radeloze patiënt bezocht Collins-Perrica ongeveer twee keer per maand op het ministerie van Defensie, waar ze jarenlang werkte.

“Ons gesprek begon meer over existentiële onderwerpen te gaan omdat hij geconfronteerd werd met een naderende aftakeling en dood”, zei Collins-Perrica. Dus liet ze hem kennismaken met meditatie en traditionele Chinese Qigong.

De methode die zij introduceerde was Falun Gong of Falun Dafa, een spirituele praktijk die geworteld is in de boeddhistische traditie. Naast meditatie moedigt de praktijk de beoefenaars aan ernaar te streven hun leven af te stemmen op drie principes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Uit een observatiestudie uit 2016 bleek dat veel Falun Gong-beoefenaars hun gezondheid na een terminale ziekte hadden hersteld. Een andere studie toonde aan dat Falun Gong-beoefenaars een betere immuniteit hadden dan niet-beoefenaars.

Haar patiënt was eerst sceptisch, maar besefte dat de praktijk anders was dan de ontspanningstechnieken die hij eerder had geleerd. Falun Gong bevat meditatie en enkele rustige oefeningen.

Hij volgde de instructies op de website en begon elke dag te oefenen. Langzaamaan kon hij langer zitten en uiteindelijk zat hij eerst met één been gekruist, daarna met twee benen gekruist, en was zo uiteindelijk in staat om in een volledige lotushouding te zitten.

Ongeveer een jaar later ging hij terug naar de MS-specialist, die verbaasd was over zijn huidige gezondheidstoestand, die naar verwachting normaal zou verslechteren, maar dat was niet het geval, aldus Collins-Perrica.

Dat was vier of vijf jaar geleden. Hij werkt nu fulltime. “Hij is heel gelukkig. Hij zit vol energie. En hij is perfect gezond,” zei ze.

Innerlijke kracht ontwikkelen door zelfdiscipline

Traditionele meditatiewijzen hebben houdingsvereisten. De meeste methoden vereisen om te zitten in een volledige lotushouding, in tegenstelling tot veel moderne praktijken die je vragen om het jezelf gemakkelijk te maken, vaak lopend of liggend.

De lotushouding komt veel voor in boeddhistische en taoïstische tradities en in sommige oude Indiase religies zoals yoga. Voor een volledige lotushouding moet je in kleermakerszit zitten, met elke voet over de tegenoverliggende dij.

“In boeddhistische meditatie zie je de Boeddha altijd zitten in een volledige lotushouding, met de rug kaarsrecht, het hoofd en de nek heel recht, de ogen en mond gesloten. Dit zijn tradities die duizenden jaren oud zijn,” zei Collins-Perrica.

Tian Tan Boeddha, de hoogste zittende bronzen Boeddha ter wereld, bevindt zich in het Hong Kong Colin Klooster. (Unsplash)

Langdurig in lotushouding zitten kan zeer oncomfortabel zijn. Het vereist een goede flexibiliteit van de heupen, knieën en enkels. De meeste mensen zouden het aanvankelijk niet kunnen, en om letsel te voorkomen zouden beginners het niet moeten forceren.

Collins-Perrica stelde een stapsgewijze aanpak voor en moedigde mensen aan zo lang te zitten als ze kunnen verdragen. “Hoe langer je zit, hoe sterker je wilskracht wordt en hoe serener je geest.”

Een gecontroleerde studie uit 2017 toonde aan dat yogabeoefenaars die in een lotushouding zitten (Padmasana in het Sanskriet) een toename vertoonden van subtiele energieniveaus in alle acupunctuurmeridianen, terwijl de groep die in een stoel zat een globale afname liet zien. Interessant is dat het positieve effect pas zichtbaar werd na meer dan 20 minuten in de lotushouding te hebben gezeten.

“Je benen doen pijn en je geest dwaalt af.  Je moet moeite doen om geconcentreerd te blijven. Tijdens dat proces, tijdens het verdragen van dat ongemak, versterkt je wilskracht enorm, zodat je geest alles kan overwinnen”, aldus Collins-Perrica.

Mensen hebben mentale wilskracht nodig om moeilijkheden in het leven te overwinnen of een ernstige ziekte te bestrijden.

Wanneer je een langere tijd in meditatie kunt zitten, “is je wilskracht als een berg. Het is majestueus,” zei ze.

Met zulke sterke wilskracht kan echte meditatie je helpen “om al die negatieve dingen, pijnen, radeloosheid, slechte gevoelens en slechte gedachten te overwinnen,” zei Collins-Perrica.

Samen kijken naar lichaam, geest en ziel

Een traditionele meditatiewijze kan mensen enorm helpen. Collins-Perrica legt echter uit dat meditatie niet de eerste stap is om een heilzaam, oprecht leven te leiden, maar eerder een optie die de meeste mensen nuttig vinden.

“In mijn praktijk is de eerste stap met de patiënt echt de beoordeling van het kijken naar de gedachten, het lichaam en de geest samen. Het gaat dus niet alleen om meditatie.”

Gewoonlijk komen mensen naar de psychiater met allerlei problemen: relatieproblemen, verslavingsproblemen, suïcidaal zijn, omgaan met allerlei soorten verlies of dood.

“Als je een probleem hebt met iemand, of je hebt ruzie, of iemand is boos op je, of jij bent boos op iemand, moet je echt naar binnen kijken en jezelf de vraag stellen: wat heb ik gedaan om dit probleem te veroorzaken?”, aldus Collins-Perrica. “Bijna altijd zul je ontdekken dat jij iets gedaan hebt om het probleem met de ander te veroorzaken.”

Naar binnen kijken, een principe van Falun Dafa, is iets waar Collins-Perrica dagelijks met haar patiënten over praat, en ze vinden het echt nuttig.

“Het gaat over wat er zoal gebeurt in de geest? Wat gebeurt er in je lichaam? Kun je naar binnen kijken? Kun je leren hoe je naar binnen kunt kijken? Het zal je vanzelf duidelijk worden dat dit is wat je echt wil: om echt goed te zijn, om echt eerlijk te zijn, en echt aardig te zijn, en om je er op toe te leggen deze waarden vast te houden.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 april 2023): Use Traditional Meditation for Mind, Body, Spirit Connection: Psychiatric Specialist

 

Nederlands boerenprotest tegen globalistische, communistische agenda: Eva Vlaardingerbroek

De protesten van Nederlandse boeren hebben de aandacht van de wereld getrokken. Volgens de Nederlandse politiek commentator Eva Vlaardingerbroek volgt het klimaatbeleid van de regering, dat tot wijdverbreide protesten heeft geleid, een communistische agenda van de mondiale elites.

“Het is communisme ten voeten uit”, zei Vlaardingerbroek op 7 juli tegen het zustermedium NTD van The Epoch Times. “Als de staat binnenkomt en zegt ‘ik ga uw eigendom afpakken voor een zogenaamd groter goed’. Ik zou niet weten wat er essentiëler zou kunnen zijn voor het communisme dan dat.”

De Nederlandse regering is al jaren van plan de uitstoot van stikstof en ammoniak, die door de veestapel worden geproduceerd, drastisch te verminderen om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen.

Op 10 juni kondigde de coalitieregering een nationaal en gebiedsspecifiek plan aan om de uitstoot van stikstof-broeikasgassen te beteugelen. Sommige delen van het land zouden die uitstoot met 70 of zelfs 95 procent moeten terugdringen.

De protesten bereikten een hoogtepunt na de aankondiging. Steeds meer boeren sloten zich aan bij de protesten, waarbij snelwegen en voedseldistributiecentra werden geblokkeerd en plannen bestonden om bij sommige luchthavens te protesteren.

‘Onvermijdelijke overgang’

“Deze stikstofwet is echt de druppel die de emmer doet overlopen,” zei Vlaardingerbroek. “Ze zijn onderworpen aan zoveel krankzinnige regels die ervoor hebben gezorgd dat ze hun hele bedrijf keer op keer hebben moeten reorganiseren, om nu uiteindelijk, vaak volledig te worden stilgelegd.”

Boeren verlaten de stad Bathmen, Nederland, op weg naar het boerenprotest in Stroe. Bij het protest tegen het stikstofbeleid op 22 juni 2022 worden tienduizenden deelnemers verwacht. (Bart Maat/ANP/AFP via Getty Images)

Vlaardingerbroek zei dat sommige boeren helaas zelfmoord hebben gepleegd als gevolg van deze beperkingen.

De Nederlandse ministers noemden het voorstel een “onvermijdelijke overgang” en waarschuwden dat de boeren misschien het vooruitzicht zouden krijgen hun bedrijf te moeten sluiten.

“De eerlijke boodschap (…) is dat niet alle boeren hun bedrijf kunnen voortzetten”, zei de regering in een verklaring bij de aankondiging van haar plan in juni.

De regering sloot ook de mogelijkheid niet uit om land te onteigenen van boeren die zich niet aan de regels houden.

2030 Agenda

“Het is dus communisme”, zei Vlaardingerbroek. “Het wordt op wereldschaal gedaan, want dit is onderdeel van een grotere agenda dan alleen de agenda van de Nederlandse regering.”

Nederlandse boeren die protesteren tegen de plannen van de regering om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak te verminderen, verzamelen zich voor een demonstratie in Stroe, Nederland, woensdag 22 juni, 2022. (AP Foto/Aleksandar Furtula)

“Ze volgen een agenda die de 2030-agenda heet. Dat zijn beperkingen en klimaatregels die over de hele wereld worden opgelegd,” voegde Vlaardingerbroek toe.

In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de VN de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling aan. De agenda heeft 17 doelen, waaronder het bevorderen van duurzame landbouw, duurzame energie, duurzame industrialisatie, duurzame consumptie en productie, en meer.

De Nederlandse regering noemde de 17 doelen “leidende beginselen van het Nederlandse beleid”.

De Europese Commissie heeft zich voorgenomen om tegen 2030 ten minste 55 procent van de broeikasgasemissies terug te dringen om tegen 2050 een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen te bereiken.

Vlaardingerbroek voegde eraan toe dat boeren in Italië en Polen ook zijn begonnen met protesteren. Een verbod op kunstmest in Sri Lanka leidde tot een voedselcrisis. Het land riep op 7 juli het faillissement uit.

Afgelopen april beloofde president Joe Biden ook dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50-52 procent zou zijn afgenomen ten opzichte van 2005.

‘Ze kunnen als volgende naar jou komen’

In een interview met Tucker Carlson vergeleek Vlaardingerbroek het beleid van de Nederlandse regering ook met de “Great Reset” van het World Economic Forum.

“Ze willen dat we insecten eten. Ze willen dat we het nepvlees eten dat zij produceren. Het is dus heel duidelijk dat dit niet iets is wat alleen het Nederlandse volk zal ondergaan. En daarom hebben we jullie steun uit andere landen nodig,” vertelde Vlaardingerbroek aan NTD, die tijdens het interview een rode zakdoek droeg om haar steun aan de boeren te betuigen. De rode zakdoek is het symbool geworden van het verzet van de boeren.

“Wij worden nu het hardst getroffen, en we zijn misschien wel de eersten”, zei Vlaardingerbroek. “Maar het is heel belangrijk voor andere mensen om te weten dat ze hierna bij jou kunnen komen.”

The Epoch Times heeft contact opgenomen met de Nederlandse regering voor commentaar.

Nathan Worcester droeg bij aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (09 juli 2022): Dutch Farmers Are Protesting Against a Globalist, Communist Agenda: Eva Vlaardingerbroek