Thursday, 20 Jun 2024

Hoofd van de WHO waarschuwt voor ‘Ziekte X’ en dringt aan op een pandemieverdrag

Tedros Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opnieuw gewaarschuwd voor een zogenaamde “Ziekte X”-pandemie en zegt dat het een “kwestie is van wanneer, niet als”.

Tijdens de ‘World Government Summit’, die vorige week in de Verenigde Arabische Emiraten werd gehouden, beweerde Tedros dat zijn eerdere voorspellingen over een virus als COVID-19 zijn uitgekomen. Hij haalde opnieuw aan dat de internationale gemeenschap niet voorbereid is op een nieuwe pandemie.

“Vandaag sta ik hier voor u in de nasleep van COVID-19, die miljoenen doden veroorzaakte en een sociale, economische en politieke schokgolf teweegbracht die tot op de dag van vandaag nazindert,” zei de gezondheidsfunctionaris tegen het publiek, waaronder de controversiële voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab.

“Het kan worden veroorzaakt door een griepvirus, of een nieuw coronavirus of een geheel nieuwe ziekteverwekker die we nog niet eens kennen – wat we ziekte X noemen. En zoals de zaken er nu voorstaan, is de wereld nog steeds niet voorbereid op de volgende ziekte X en de volgende pandemie.”

Hij gaf niet meer details over de vermeende volgende pandemie, hij zei alleen dat regeringen over de hele wereld niet voorbereid zijn.

Maar hij zei wel dat COVID-19 een “ziekte X” was en hij noemde het “een nieuw pathogeen dat een nieuwe ziekte veroorzaakt. Maar er komt nog een andere Ziekte X, of een Ziekte Y of een Ziekte Z”. Hij zei dat de term “ziekte X” voor het eerst werd gebruikt in 2018, “op hetzelfde moment dat ik hier sprak op deze topbijeenkomst, als een term voor een ziekte die we nog niet kennen, maar waarop we ons desalniettemin kunnen voorbereiden.”

De directeur van de WHO, die al vroeg in de pandemie kritiek kreeg vanwege zijn ogenschijnlijk nauwe relatie met de Chinese Communistische Partij, waarschuwde dat “de pijnlijke lessen die we hebben geleerd in de vergetelheid dreigen te raken nu de aandacht zich richt op de vele andere crisissen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd”.

In januari haalde Tedros de krantenkoppen toen hij “Ziekte X” noemde tijdens een evenement van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Hij riep regeringen over de hele wereld op om een door de WHO gesteunde pandemieovereenkomst te ondertekenen.

“Het pandemieakkoord kan alle ervaringen, uitdagingen en alle oplossingen waarmee we geconfronteerd werden, samenbrengen”, zei hij in Davos. “Deze overeenkomst kan ons helpen om ons beter voor te bereiden op de toekomst. Dit is een gezamenlijk globaal belang, waarbij de uiterst bekrompen nationale belangen niet in de weg zouden mogen staan.”

‘Leugens’

Tedros verwees ook naar de kritiek als zouden de WHO en sommige regeringen opnieuw vaccinatiemandaten, lockdowns en andere beperkende maatregelen willen invoeren, vergelijkbaar met wat er gebeurde tijdens de COVID-19 pandemie.

In plaats daarvan pleitte hij ervoor dat landen zich zouden aansluiten bij het pandemieverdrag van de WHO met de bedoeling om toekomstige pandemieën te voorkomen.

Tijdens de topbijeenkomst in de Verenigde Arabische Emiraten weerlegde hij de beweringen “dat het zou gaan om een machtsgreep van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het de soevereiniteit zal afstaan aan de WHO, dat het de WHO de macht zal geven om landen een vaccinatieplicht op te leggen, dat het een ‘aanval op de vrijheid’ is, dat de WHO mensen niet zal toestaan om te reizen en dat de WHO het leven van mensen wil controleren.”

De directeur-generaal beweerde verder “dit zijn enkele van de leugens die worden verspreid” en voegde eraan toe dat “deze beweringen volkomen en categorisch onjuist zijn. … Iedereen die zegt dat het wel zo is, is ofwel niet goed geïnformeerd of hij liegt.”

‘Rampzalig en fout’

Critici over de plannen van de WHO, waaronder Alliance Defending Freedom International, zeggen dat het wettelijk bindende verdrag van de WHO de macht zou overdragen aan de wereldwijde gezondheidsorganisatie.

“Wij onderstrepen dat de Pandemieovereenkomst geen afbreuk mag doen aan bestaande internationale wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting, waarvan de beperkingen, ook wanneer het gaat over de volksgezondheid, altijd met de grootst mogelijke terughoudendheid en op de minst restrictieve wijze moeten worden geïmplementeerd”, aldus de organisatie.

“In het besef dat er geen vrije samenleving kan zijn zonder vrijheid van meningsuiting, mogen we niet toestaan dat de steeds groter wordende uitdagingen om de betrouwbaarheid van informatie te verzekeren in een geglobaliseerde, technologisch gestuurde wereld, de vrijheid van meningsuiting onrechtmatig inperkt.”

In 2023 beschreef The Heritage Foundation, een andere conservatieve groepering, het pandemie-akkoord als  “rampzalig en fout” en zei dat het geen steun verdient “vanwege het onvermogen om de lessen van de COVID-19 pandemie in acht te nemen”, terwijl ze waarschuwden: “Mocht de Amerikaanse regering Biden het verdrag ondertekenen, dan zou de Senaat haar advies en toestemming, die nodig zijn voor de ratificatie, niet moeten geven”.

Verder waarschuwde de groep dat het ontwerpverdrag “niets zegt over de gevolgen wanneer een partij de internationale gemeenschap niet tijdig waarschuwt voor een uitbraak of niet tijdig informatie uitwisselt, zoals dat het geval was met China tijdens de COVID-19 pandemie”. Het virus dook eind 2019 voor het eerst op in Wuhan, China, maar de Chinese Communistische Partij belemmerde internationale pogingen om de oorsprong van het virus te achterhalen.

De WHO heeft gezegd dat de deadline om het verdrag te ratificeren mei 2024 is.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 februari 2024): WHO Chief Warns of ‘Disease X,’ Pushes for Pandemic Treaty

Bill Barr roept Hooggerechtshof op om uitspraak tegen Trump in Colorado ‘onderuit te halen’

Voormalig procureur-generaal Bill Barr heeft gezegd dat het Amerikaanse Hooggerechtshof een uitspraak van het Hooggerechtshof van Colorado moet verwerpen die voormalig president Donald Trump van het stembiljet van de staat heeft gehaald.

Vorige week zei een meerderheid van de rechters in het hooggerechtshof van Colorado dat de voormalige president niet in aanmerking komt voor het Witte Huis op grond van de opstandigheidsclausule in de Amerikaanse grondwet en verwijderde hem van het stembiljet voor de presidentsverkiezingen in de staat. Volgens sommige analisten is het waarschijnlijk dat de voormalige president in beroep gaat bij het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof van de VS “moet dit heel snel afbreken,” zei Barr vorige week tegen Fox News in reactie op de beslissing.

En de heer Barr—die in de Trump-regering diende maar na zijn aftreden veel kritiek had op president Trump en beweringen over verkiezingsfraude in 2020 betwistte—voegde eraan toe dat “het juridische argument hiervoor belachelijk is.”

“Nog belangrijker, het is zeer destructief, en het is precies het soort tactiek van links dat Donald Trump in de eerste plaats heeft gecreëerd,” zei hij.

De beslissing van een rechtbank waarvan alle rechters zijn benoemd door Democratische gouverneurs is de eerste keer in de geschiedenis waarbij Sectie 3 van het 14e Amendement is gebruikt om een presidentskandidaat te diskwalificeren. Het vernietigde een uitspraak van een arrondissementsrechtbank die zei dat hij niet van het stembiljet kon worden uitgesloten omdat het onduidelijk was dat de bepaling bedoeld was voor het presidentschap.

“Een meerderheid van het hof is van mening dat Trump gediskwalificeerd is van het bekleden van het presidentschap onder Sectie 3 van het 14e Amendement,” schreef het hof in zijn 4–3 beslissing. De dissidente rechters voerden aan dat de uitspraak de rechten van de voormalige president op een eerlijk proces schendt.

Het hof heeft zijn beslissing aangehouden tot 4 januari, of totdat het Amerikaanse Hooggerechtshof uitspraak doet in deze zaak. Ambtenaren van Colorado zeggen dat de kwestie voor 5 januari, de deadline voor het drukken van de stembiljetten voor de presidentsverkiezingen, geregeld moet zijn.

“We komen niet lichtvaardig tot deze conclusies”, schreef de meerderheid van de rechtbank. “We zijn ons bewust van de omvang en het gewicht van de vragen die nu voor ons liggen. We zijn ons ook bewust van onze plechtige plicht om de wet zonder vrees of gunst toe te passen, en ons niet te laten beïnvloeden door de reactie van het publiek op beslissingen die we volgens de wet moeten nemen.”

Andere hooggerechtshoven in staten hebben soortgelijke argumenten van linkse groeperingen verworpen die beweren dat president Trump niet op stembiljetten mag verschijnen vanwege de opstandigheidsclausule. Hoewel de voormalige president het afgelopen jaar in verschillende rechtsgebieden is beschuldigd van misdrijven, is hij niet beschuldigd van of veroordeeld voor opstand of rebellie tegen de Verenigde Staten.

In een verklaring vorige week zei de juridische woordvoerster van Trump, Alina Habba, dat “deze uitspraak van het Hooggerechtshof van Colorado het hart van de democratie van deze natie aantast. Het zal geen stand houden en we vertrouwen erop dat het Hooggerechtshof deze ongrondwettelijke uitspraak zal terugdraaien.”

Naast de heer Barr hebben een aantal juridische experts en zelfs enkele Democratische functionarissen de legitimiteit van de op het 14e Amendement gebaseerde pogingen om de voormalige president tegen te houden betwist.

De zaak was aangespannen door een groep kiezers uit Colorado, geholpen door de belangengroep Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), die aanvoerde dat president Trump gediskwalificeerd zou moeten worden omdat hij volgens de groep probeerde de overdracht van de presidentiële macht aan president Biden na de verkiezingen van 6 januari 2020 te belemmeren.

CREW-president Noah Bookbinder, die momenteel zitting heeft in de adviesraad van het Department of Homeland Security en werd benoemd door de huidige minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas, zei in een verklaring dat de beslissing van de rechtbank “niet alleen historisch en gerechtvaardigd is, maar ook noodzakelijk om de toekomst van de democratie in ons land te beschermen.”

Ondertussen hebben sommige opiniepeilers en consultants voorspeld dat de uitspraak de kansen van president Trump in de verkiezingen van 2024 alleen maar zal vergroten. Volgens een gemiddelde van RealClearPolitics is de voorsprong van de voormalige president in de GOP voorverkiezingen sinds de uitspraak van het hof alleen maar toegenomen.

Associated Press heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 december 2023): Bill Barr Calls on Supreme Court to ‘Smack’ Down Colorado Trump Ruling

CDC kondigt uitbreiding van luchthavenbewaking aan: Wat het voor u betekent

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaat het toezicht op luchthavens voor infecties aan de luchtwegen opvoeren, aldus verklaringen van het federale agentschap en een particuliere partner op maandag.

Wat houdt het in?

Het privébedrijf, Ginkgo Bioworks, zei dat het zijn samenwerking met het Traveler-based Genomic Surveillance programma van het CDC uitbreidt “om te testen op meer dan 30 bijkomende prioritaire pathogenen, naast SARS-CoV-2,” het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Het programma werd vervolgens beschreven als een “flexibel, multimodaal platform dat bestaat uit drie complementaire benaderingen van monsterverzameling van aankomende internationale reizigers op Amerikaanse luchthavens, waaronder vrijwillige neusswabben, monster van afvalwater van vliegtuigen en monster van afvalwater van luchthavens om de vroege detectie van nieuwe SARS-CoV-2-varianten en andere ziekteverwekkers te verbeteren en hiaten in de wereldwijde surveillance op te vullen.

Wat wordt getest?

De andere ziekteverwekkers waarop het bedrijf zei te zullen testen zijn onder andere meerdere griepstammen en respiratoir syncytieel virus (RSV). Noch het bedrijf, noch de CDC hebben een lijst van de andere ziekteverwekkers gegeven.

“De uitbreiding van het Traveler-based Genomic Surveillance programma naar griep, RSV en andere ziekteverwekkers is essentieel nu we het herfstseizoen van de luchtwegen ingaan. Het TGS-programma, dat begon tijdens de COVID-19 pandemie, fungeerde als een vroegtijdig waarschuwingssysteem om nieuwe en zeldzame varianten van het SARS-CoV-2 virus te detecteren en zal hetzelfde doen voor andere respiratoire virussen in de toekomst,” zei Dr. Cindy Friedman, hoofd van de Travelers’ Health Branch van het CDC, in de verklaring.

Het reizigersprogramma werd midden in de COVID-19 pandemie geïntroduceerd om COVID-19 varianten en andere ziekteverwekkers op te sporen via een neusswab en monsterafname van afvalwater.

Het maakte de “vroege detectie mogelijk van de SARS-CoV-2 variant BA.2.86 die de Verenigde Staten binnenkwam binnen enkele dagen na de wereldwijde identificatie,” zei het CDC, verwijzend naar een COVID-19 variant die werd gevonden in de zomer van 2023. “Aangezien de geïnfecteerde reiziger oorspronkelijk in Japan had gereisd, werd de volksgezondheidsgemeenschap door deze vondst ook geïnformeerd dat de nieuwe variant zich ook naar Azië had verspreid.”

Vrijwillig programma

Het programma van het CDC heeft meer dan 360.000 luchtreizigers “ingeschreven” sinds het eind 2021 werd geïmplementeerd, zei het agentschap, eraan toevoegend dat het zowel “vrijwillig als anoniem” is. Het heeft betrekking op vluchten uit meer dan 135 landen over de hele wereld, zeiden ambtenaren.

Er wordt niet alleen vertrouwd op vrijwilligerswerk van reizigers. Het agentschap verzamelt ook afvalwatermonsters om ziekteverwekkers te evalueren.

Naast Gingko Bioworks zal ook XpresCheck—een bedrijf dat spa-activiteiten uitvoert op luchthavens—deelnemen aan het programma, volgens het CDC.

“We weten dat reizigers een zeer belangrijke populatie zijn om nieuwe en opkomende infecties op te sporen,” vertelde Dr. Friedman van het CDC-programma aan CNN. “Eén monster van een vliegtuig dat van een verre geografische bestemming komt, kan ons mogelijk informatie geven over 200 tot 300 mensen die in dat vliegtuig zaten,” voegde ze eraan toe.

Op een kaart van het CDC is te zien dat het reizigersprogramma wordt uitgevoerd op grote luchthavens in Seattle, San Francisco, Los Angeles, Boston, Washington D.C., New York City, Boston en Newark in New Jersey.

Passagiers staan in de rij op John F. Kennedy International Airport nadat luchtvaartmaatschappijen hebben aangekondigd dat veel vluchten zijn geannuleerd tijdens de verspreiding van de Omicron COVID-19 variant in Queens, New York, op 24 december 2021, kerstavond. (Dieu-Nalio Chery/Reuters)

Waar?

Ambtenaren zeggen dat de nieuwste uitbreiding van start gaat op New York’s John F. Kennedy International Airport, San Francisco International Airport, Boston Logan International Airport en Washington Dulles International Airport.

Aantal ziekenhuisopnames gedaald

Volgens gegevens van de CDC is het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen weken sinds het eind van de zomer gedaald. Voor de week die eindigde op 28 oktober zijn het aantal ziekenhuisopnames, sterfgevallen en COVID-19 positieven in wezen gelijk gebleven, hoewel het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp is gedaald, zo blijkt uit de gegevens.

In september zei het agentschap dat voor het herfst- en winterseizoen het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19, RSV en griep zou stijgen.

Zowel de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als het CDC hebben drie nieuwe bijgewerkte boostervaccins tegen COVID-19 goedgekeurd, hoewel federale gegevens erop wijzen dat de opname relatief traag verloopt. Tot nu toe heeft volgens de gegevens slechts 7 procent van de Amerikanen de injectie gekregen, terwijl opiniepeilingen suggereren dat steeds meer Amerikanen huiverig worden voor de injecties.

Uit een peiling van het Annenberg Public Policy Center van de Universiteit van Pennsylvania bleek dat ongeveer 63 procent van de Amerikanen denkt dat het krijgen van het COVID-19 vaccin veiliger is dan het krijgen van het virus zelf—een daling van 12 procentpunten ten opzichte van april 2021, toen 75 procent die mening was toegedaan.

Uit dat onderzoek bleek ook dat Amerikanen die de prik als onveilig beschouwen, zijn gestegen van 18 procent in augustus 2022 naar 24 procent tijdens de peiling van vorige maand.

Ondertussen is het percentage Amerikanen dat achter het gebruik van ivermectine staat—een medicijn dat vaak werd gedemoniseerd door de media en zelfs door sommige federale gezondheidsfunctionarissen—voor de behandeling van COVID-19 gestegen van 10 procent in september 2021 tot 26 procent vorige maand, zo bleek uit de enquête.

Eerder dit jaar, toen de federale overheid haar drie jaar durende noodtoestand voor de volksgezondheid in verband met COVID-19 ophief, hief het CDC ook de regel op die vereiste dat niet-Amerikaanse burgers of permanente inwoners een bewijs van COVID-19 vaccinatie moesten tonen. Voorheen moest elke bezoeker aan de Verenigde Staten het vaccin krijgen voordat hij op een vlucht naar de Verenigde Staten mocht stappen en moest hij ook vooraf op het virus worden getest.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 november 2023): CDC Announces Expansion of Airport Surveillance: What It Means for You

Topadviseur Witte Huis waarschuwt voor uitbreiding van de oorlog

Een topadviseur voor nationale veiligheid van het Witte Huis zei zondag dat de Verenigde Staten een “verhoogd risico” zien dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich uitbreidt tot een regionaal conflict.

“We zijn waakzaam, want we zien verhoogde dreigingen tegen onze troepen in de hele regio en een verhoogd risico dat dit conflict zich uitbreidt naar andere delen van de regio. We doen alles wat in onze macht ligt om dat af te schrikken en te voorkomen,” vertelde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zondag aan CBS’ “Face the Nation.”

Dit komt doordat de Verenigde Staten meerdere luchtaanvallen hebben uitgevoerd op doelen in Syrië, naar verluidt gericht op door Iran gesteunde milities. Eerder deze maand werden Amerikaanse troepen aangevallen in zowel Irak als Syrië, hoewel functionarissen niet hebben bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zat.

“Natuurlijk nemen we alle maatregelen die nodig zijn om onze troepen te beschermen, onze waakzaamheid te vergroten en samen te werken met andere landen in de regio om te voorkomen dat dit conflict tussen Israël en Gaza uitmondt in een regionaal conflict,” zei dhr. Sullivan. “Maar het risico is reëel, en daarom is waakzaamheid hoog, en de stappen die we nemen om dat af te schrikken en te voorkomen zijn serieus, systematisch en doorlopend.”

Ook zondag zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amirabdollahian, tegen CNN dat Iran niet wil dat het conflict zich elders in het Midden-Oosten uitbreidt. “We willen niet dat deze oorlog zich uitbreidt,” zei hij.

De heer Amirabdollahian deed zondag ook beweringen die Iran direct in verband brachten met de aanvallen af als “ongefundeerd” en voegde eraan toe: “We hebben altijd politieke media en internationale steun verleend aan Palestina. We hebben dit nooit ontkend.”

“Dit is de waarheid, maar in verband met deze operatie genaamd de Al Aqsa Storm, was er geen verband met die gegevens tussen Iran en deze Hamas-operatie, niet mijn regering noch een deel van mijn land,” voegde hij eraan toe.

Amerikaanse en coalitietroepen zijn de afgelopen week minstens 19 keer aangevallen in Irak en Syrië door Iraanse troepen. Dhr. Amirabdollahian zei echter dat het in verband brengen van Iran met elke aanval in de regio, als Amerikaanse belangen het doelwit zijn, zonder bewijs te leveren, “totaal verkeerd” is.

De mensen in de regio waren boos, zei hij, en “ze krijgen geen bevelen van ons. Ze handelen in hun eigen belang. Wat er is gebeurd, wat is uitgevoerd door Hamas, was volledig Palestijns.”

Rook stijgt op na een explosie in Gaza, gezien vanuit Sderot, Israël, op 28 oktober 2023. (Dan Kitwood/Getty Images)

De Libanese Hezbollah, een andere door Iran gesteunde terreurgroep, zei op zondag dat het een Israëlische drone boven Zuid-Libanon heeft neergeschoten met een grond-luchtraket, de eerste keer dat het een dergelijk incident heeft aangekondigd, terwijl de botsingen aan de Libanese grens escaleren. Het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon hebben dagelijks vuur uitgewisseld sinds het begin van het Gazaconflict drie weken geleden.

Andere stappen

Het Pentagon zei donderdag dat het Amerikaanse leger aanvallen heeft uitgevoerd op twee plaatsen in Oost-Syrië waar wapens en munitie liggen opgeslagen die worden gebruikt door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde en groepen die deze ondersteunt.

Eerder deze maand schoot een recent ingezette destroyer van de Amerikaanse marine raketten en drones neer die zouden zijn gelanceerd door de Jemenitische Houthi-militie. Dat schip maakte deel uit van twee Amerikaanse vliegdekschepen die naar de regio werden gestuurd nadat het conflict tussen Israël en Hamas deze maand uitbrak, nadat Hamas een reeks terreuraanslagen had gepleegd in Israël waarbij honderden burgers omkwamen.

Op 11 oktober 2023 stijgt rook op uit het dorp Dhayra na Israëlische beschietingen vanuit de Libanese stad Marwahin, vlakbij de grens met Israël, in het zuiden van Libanon. (Mohamed Azakir/Reuters)

Israëlische strijdkrachten zijn in het weekend begonnen met de eerste fase van een langverwachte grondinvasie van Gaza, een smalle strook land waar Hamas actief is.

“We breiden geleidelijk de grondactiviteiten en de reikwijdte van onze troepen in de Gazastrook uit,” vertelde militaire woordvoerder Daniel Hagari tijdens een briefing in het weekend. “We zullen alles doen wat we kunnen vanuit de lucht, de zee en het land om de veiligheid van onze troepen te garanderen en de doelen van de oorlog te bereiken.”

Ook zondag zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, dhr. Sullivan, dat president Joe Biden later op zondag zou spreken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

“We hebben hen moeilijke vragen gesteld, dezelfde moeilijke vragen die we onszelf zouden stellen als we een operatie wilden uitvoeren om een terroristische dreiging uit te schakelen,” zei dhr. Sullivan, verwijzend naar opmerkingen die Amerikaanse functionarissen hebben gemaakt aan het adres van de Israëlische strijdkrachten. “We hebben ze onder druk gezet over vragen als doelstellingen en het afstemmen van middelen op doelstellingen, over zowel tactische als strategische kwesties in verband met deze operatie.”

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 oktober 2023): Top White House Adviser Issues Warning on Wider War 

CDC antwoordt op beweringen over maskerplicht

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft gereageerd op speculaties dat het agentschap opnieuw maskermandaten zou invoeren voor het openbaar vervoer of voor federale ambtenaren.

Een woordvoerder van de CDC vertelde The Epoch Times op 29 augustus dat het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames “momenteel laag is voor meer dan 96 procent” van de Verenigde Staten, maar dat het bureau aanraadt dat transportmedewerkers, reizigers, passagiers en anderen het COVID-19 vaccin krijgen “voordat ze op reis gaan.”

“Iedereen kan ervoor kiezen om een masker te dragen in drukke of slecht geventileerde binnenruimtes, ook in het openbaar vervoer en in vervoersknooppunten,” zei de CDC-woordvoerder.

Het agentschap heeft momenteel ook geen mandaat van kracht en het “advies van het CDC voor individuele en gemeenschappelijke acties rond COVID-19 zijn gekoppeld aan het aantal ziekenhuisopnames”, aldus de woordvoerder.

Eerder deze week vertelde een CDC-woordvoerder aan NBC News dat er geen discussies zijn geweest over het terugbrengen van maskermandaten, nadat een handvol ziekenhuizen en kantoren in het hele land deze deze deze maand opnieuw begonnen op te leggen. Er wordt ook gespeculeerd dat federale ambtenaren de mandaten weer zullen opleggen of zelfs zullen aandringen op lockdowns, vergelijkbaar met wat er in 2020 gebeurde.

Tegelijkertijd heeft het CDC geen bijgewerkte richtlijnen met betrekking tot maskermandaten op zijn website gepubliceerd.

Ongeveer een week geleden beweerde een rapport van Alex Jones’s InfoWars dat een hoge ambtenaar van de Transportation Security Administration (TSA), die niet bij naam werd genoemd, hem had verteld dat er in de herfst weer vergrendelingen en mandaten zouden komen. Die persoon noemde discussies tussen ambtenaren van het agentschap als basis voor zijn beweringen.

Een woordvoerder van de TSA vertelde The Epoch Times op 25 augustus echter dat deze beweringen onjuist zijn en dat het agentschap “geen nieuwe eisen heeft en dat er geen vergadering over dit onderwerp is geweest.”

Hoewel de “TSA de bevoegdheid heeft om masker-gerelateerde eisen op te leggen om maskerorders van het CDC met betrekking tot transportsystemen uit te voeren,” “legt de TSA op dit moment geen masker-gerelateerde eisen op,” aldus het bureau.

Benjamin Haynes, een woordvoerder van het CDC, vertelde rond dezelfde tijd aan The Associated Press dat berichten over aanstaande lockdowns “volstrekt onjuist” zijn.

De afgelopen weken is het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 in het hele land gestegen, volgens gegevens van het CDC. Ondanks de stijging is het een van de laagste aantallen ziekenhuisopnames sinds het begin van de pandemie begin 2020.

“Een opleving is geen toename; het is zelfs geen golf”, vertelde Dr. Shira Doron, hoofd infectiecontrole van Tufts Medicine, vorige week aan ABC News. “Wat we zien is een heel geleidelijk en klein stijgend traject van gevallen en ziekenhuisopnames, zonder dat er echt doden vallen, wat geweldig nieuws is.”

Op 29 januari 2021 vaardigde de CDC een bevel uit dat mensen verplichtte om maskers te dragen in het openbaar vervoer, inclusief vliegtuigen, en in vervoersknooppunten, dat werd uitgevoerd en gehandhaafd door de TSA. Een federale rechter in Florida verwierp het mandaat op 18 april 2022, omdat hij vond dat het CDC het bevel niet had gerechtvaardigd en dat het niet de juiste regelgevingsprocedures had gevolgd.

Mandaten

In de afgelopen twee weken zijn een handvol ziekenhuizen in de Verenigde Staten begonnen met het opnieuw invoeren van de verplichting, hoewel sommige ziekenhuizen alleen maskers verplicht hebben gesteld voor personeel, verpleegkundigen en artsen, terwijl patiënten en bezoekers zijn vrijgesteld van de regel. Enkele ziekenhuizen hebben echter maskers verplicht gesteld voor iedereen die de instelling binnengaat.

In Massachusetts bevestigde het UMass Memorial Hospital in een verklaring op 24 augustus dat het opnieuw maskers zou verplichten voor het personeel. Patiënten en bezoekers zijn vrijgesteld van de verplichting, aldus het ziekenhuis.

“We hebben de afgelopen twee weken een dramatische toename gezien van het aantal COVID-19 positieve medewerkers, wat heeft geleid tot blootstelling van zowel collega-verzorgers als patiënten”, luidde de verklaring. “Als reactie hierop, en als beschermingsmaatregel voor onze medewerkers en patiënten, eisen we met onmiddellijke ingang dat zorgverleners zich verplicht afschermen voor alle ontmoetingen met patiënten in alle gelicentieerde klinische ruimten.”

In New York hebben verschillende ziekenhuizen in het noorden van de staat vereist dat iedereen die het ziekenhuis binnengaat een masker draagt. Hiertoe behoren United Health Services in Binghamton, Auburn Community Hospital in Auburn en University Hospital in Syracuse.

In Californië zei een vestiging van Kaiser Permanente in Santa Rosa dat ze het masker opnieuw zouden verplichten, maar een paar dagen later gaven ze een verklaring uit waarin ze zeiden dat het alleen voor het personeel gold.

“Onze bedoeling was om te communiceren dat we vanaf dinsdag de maskeerplicht voor onze medewerkers en artsen hebben uitgebreid naar medische kantoren en klinieken; we verontschuldigen ons voor eventuele verwarring onder de lezers van de Press Democrat,” aldus de bijgewerkte verklaring van het ziekenhuis aan de lokale media.

Behalve ziekenhuizen kondigden ook Lionsgate-studio’s in Zuid-Californië en een universiteit in Atlanta de terugkeer van maskers aan. Maar net als bij Kaiser Permanente zei Lionsgate later dat het maskers niet meer verplicht zal stellen en het suggereerde dat het bedrijf onder druk werd gezet door het Los Angeles Department of Health.

“Het LA County Department of Public Health heeft ons gisteren laten weten dat we de maskereisen met onmiddellijke ingang konden opheffen, en dat hebben we gedaan,” vertelde de studio aan TheWrap. De verklaring voegde eraan toe dat “Lionsgate nooit haar eigen maskerbeleid heeft gewijzigd. Het LA County Department of Health gaf ons de opdracht om de tijdelijke maskerplicht in te stellen nadat we een cluster van COVID-gevallen aan hen hadden gemeld en we zijn verplicht om hun orders op te volgen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 augustus 2023): CDC Responds to Mask Mandate Claims

Elon Musk kondigt het einde van Twitter’s Bird Logo aan

Elon Musk zegt dat hij van plan is om het blauwe vogellogo van Twitter te veranderen in een “X”, in wat nog een grote verandering zou zijn voor het sociale mediaplatform dat hij vorig jaar kocht.

Musk zei dat hij de verandering al op 24 juli wereldwijd wil doorvoeren.

“Binnenkort zullen we afscheid nemen van het merk Twitter en geleidelijk aan van alle vogels,” schreef hij in een reeks berichten op zijn Twitter-account beginnend net na middernacht New Yorkse tijd op 23 juli. Musk zei dat de verandering “al lang geleden had moeten plaatsvinden”.

Musk plaatste op 23 juli een foto van zichzelf waarop hij met zijn handen een “X”-teken maakt met de boodschap: “Niet zeker welke subtiele aanwijzingen het weggaven [sic], maar ik hou van de letter X.”

Sinds Musk vorig jaar Twitter kocht voor $44 miljard, heeft het bedrijf zijn bedrijfsnaam veranderd in X Corp., wat het plan van de multimiljardair weerspiegelt om een “super app” te creëren in het Westen, verwant aan WeChat in China.

Eerder deze maand stelde Mr. Musk, die ook CEO is van Tesla, een nieuw tijdschema in voor zijn digitale stadsplein, een stap die op scherpe kritiek stuitte omdat het meer adverteerders zou wegjagen en zijn culturele invloed als trendsetter zou ondermijnen. De hogere drempel voor het bekijken van tweets maakt deel uit van een abonnementsdienst van $8 per maand die het bedrijf eerder dit jaar introduceerde in een poging om de inkomsten van Twitter te verhogen.

De inkomsten zijn sterk gedaald sinds Dhr. Musk het bedrijf overnam en ongeveer driekwart van het personeel ontsloeg om kosten te besparen en een faillissement te voorkomen. Hij zei onlangs dat Twitter te maken heeft met een “zware schuldenlast” nadat het ongeveer 50 procent van zijn adverteerders verloor.

“We hebben nog steeds een negatieve cashflow, als gevolg van ~50 procent daling in advertentie-inkomsten plus zware schuldenlast. We moeten een positieve cashflow bereiken voordat we de luxe van iets anders hebben”, schreef hij eerder deze maand op Twitter.

Concurrentie

De stap van Musk om het logo van Twitter te veranderen in een “X” komt ook omdat Meta deze maand een nieuwe app uitrolde. Threads werd gezien als een alternatief voor mensen die Twitter niet meer zien zitten.

Threads wordt aangeprezen als een op tekst gebaseerde versie van Meta’s fotodeel-app Instagram die volgens het bedrijf “een nieuwe, aparte ruimte voor realtime updates en openbare gesprekken” biedt.

Het Threads-logo wordt weergegeven op een mobiele telefoon in San Anselmo, Californië, op 5 juli 2023. (Justin Sullivan/Getty Images)

De betrokkenheid van gebruikers bij Threads is de afgelopen weken echter gekelderd, nadat het bedrijf aankondigde dat 100 miljoen gebruikers zich na ongeveer een week hadden aangemeld. In de tussentijd ontdekte het analysebedrijf Sensor Tower dat de app ongeveer 70 procent van zijn dagelijkse gebruikers heeft verloren en nog maar 13 miljoen mensen de app dagelijks gebruiken.

Threads-gebruikers spenderen gemiddeld ongeveer 4 minuten per dag op de site, terwijl Twitter-gebruikers gemiddeld ongeveer 30 minuten per dag doorbrengen, volgens het bedrijf.

“Deze vroege resultaten geven aan dat ondanks de hoopla tijdens de lancering, het nog steeds een zware klim zal zijn voor Threads om ruimte te veroveren in de sociale netwerkroutine van de meeste gebruikers,” vertelde Anthony Bartolacci, managing director bij marketing intelligence bedrijf Sensor Tower, in juni aan CNBC. “De steun van Meta en de integratie met Instagram geeft Threads waarschijnlijk een veel hogere overstroming dan andere diensten, maar het zal een overtuigender waardevoorstel nodig hebben dan simpelweg ‘Twitter, maar dan zonder Elon Musk.'”

Maar Meta CEO Mark Zuckerberg gaf onlangs een Threads post uit waarin hij zei dat het bedrijf zich eerst richt op stabilisatie voordat het zijn gebruikersbestand laat groeien.

Sinds de lancering van de app begin juli zijn er zorgen geweest over censuur. Sommige gebruikers meldden al dat het bereik van hun account werd beperkt in de dagen nadat Threads zijn debuut maakte.

“Toen Mark Zuckerberg—de eigenaar van Meta, Facebook, Threads en WhatsApp—Threads aankondigde, zei hij dat het een vrij en open platform zou worden”, schreef onderzoeksjournalist Michael Shellenberger in een bericht. “Nou, meteen waren er gebruikers die lieten zien dat ze gecensureerd waren.”

De conservatieve commentator Rogan O’Hanley, die @DC-Draino wordt genoemd op Twitter, beweerde ook dat hij was gemarkeerd voor censuur op Threads nadat hij “een keer had gepost dat hij de corrupte regering van [President Joe] Biden wilde blootleggen.”

Een screenshot gedeeld door Mr. O’Hanley bleek een waarschuwing te tonen die was toegepast op zijn Threads account voor iedereen die hem wil volgen. Het bericht luidt: “Dit account heeft herhaaldelijk onjuiste informatie geplaatst die is beoordeeld door onafhankelijke fact-checkers of in strijd was met onze Community Guidelines.”

The Associated Press heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 juli 2023): Elon Musk Announces the End of Twitter’s Bird Logo

Bud Light is niet langer het nr. 1 bier in Amerika

Terwijl de gevolgen van de beslissing om een transgender influencer te promoten zich voortzetten, werd Bud Light volgens gegevens voor de maand mei onttroond door Modelo Especial.

Modelo Especial, eigendom van Constellation Brands in de Verenigde Staten, is nr. 1 en heeft een detailverkoop van ongeveer 8,4 procent in de Amerikaanse biermarkt voor de periode van vier weken die eindigt op 3 juni, volgens gegevens van Bump Williams Consulting en Nielsen IQ, volgens verschillende nieuwsberichten. Bud Light, zo blijkt uit de gegevens, is nu nr. 2 met 7,3 procent van de detailverkoop.

Begin april postte de transgender-activist Dylan Mulvaney een Bud Light bierblikje op sociale media en gaf daarmee aan dat er een samenwerking zou komen. Het blikje, waarop het gezicht van Mulvaney stond, leidde onmiddellijk tot reacties van countryzangers en conservatieve influencers, die opriepen tot een boycot van het light-bierbedrijf.

Weken later vertelde Michel Doukeris, CEO van Anheuser-Busch InBev, tijdens een gesprek met investeerders dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te krijgen van de impact van het verzet op de verkoop van het bedrijf. Doukeris zei ook dat zijn bedrijf zijn investering in Bud Light-marketing tijdens de zomer zou verdrievoudigen.

In die publieke opmerkingen probeerde Doukeris ook om het merk te distantiëren van Mulvaney, door erop te hameren dat het slechts “één blikje” bier was dat werd geproduceerd met het gezicht van Mulvaney. Er was ook geen officieel partnerschap tussen Bud Light en Mulvaney, hoewel Mulvaney in april “#BudLightPartner” had geschreven op posts op sociale media.

Bump Williams zei ook dat de daadwerkelijke verkoop in dollars grimmig was voor Bud Light tijdens de periode van vier weken, met een daling van 24,4 procent. De omzet van Modelo steeg met 12,2 procent, aldus het bedrijf.

“Modelo Especial lijkt elke week meer te verkopen naarmate de zomer vordert,” vertelde Williams woensdag aan CNN, eraan toevoegend dat andere Modelo-bieren het ook goed doen.

En Dave Williams, vicepresident van analytics en inzichten bij Bump Williams Consulting, vertelde Axios dat “als de trends zich voor de rest van het jaar zo zouden voortzetten, Modelo Especial Bud Light zou kunnen overtreffen om de nr. 1 positie op te eisen in de verkoop van bier buiten de winkels [in dollars] tegen het einde van het jaar”. Williams zei dat er nog een lange weg te gaan is voor Modelo om die toppositie op te eisen.

De totale omzetgroei van AB InBev daalde met 12 procent in de vier weken die eindigden op 20 mei, volgens gegevens van NielsenIQ en TD Cowen. Volgens analist Vivien Azer van TD Cowen zou de daling “de boycot volledig weerspiegelen”, vergeleken met de daling van 3,6 procent in de omzet van AB InBev in de vier weken die eindigden op 22 april.

In 2013 trof het Ministerie van Justitie een schikking met Anheuser-Busch InBev en Grupo Modelo die vereiste dat de bedrijven Modelo’s activiteiten zouden verkopen aan Constellation Brands, een apart bedrijf, binnen de Verenigde Staten. Maar buiten de Verenigde Staten is Modelo eigendom van Anheuser-Busch.

Blikjes Modelo Especial bier in een supermarkt in New York op 14 juni 2023. (Peter Morgan/AP Foto)

Aandelen van AB InBev hadden het in de eerste drie maanden van 2023 beter gedaan dan Molson Coors en Constellation Brands. Maar ze dalen nu nadat het verzet tegen Bud Light in april verhevigde.

“Bud Light’s misstap met Dylan Mulvaney zal hun kansen om marktaandeel te veroveren zeker schaden, maar Miller Lite, Coors Light en Modelo zullen de meeste vruchten plukken”, zegt Jon Reynolds, een gecertificeerd instructeur in de business van ambachtelijk bier aan de Universiteit van Vermont.

In een verklaring van Constellation staat dat de verkoopvolumes van Modelo sinds 2017 zijn verdubbeld. “We blijven groeimogelijkheden zien terwijl we Modelo introduceren bij nieuwe consumenten,” zei een woordvoerster, Maggie Bowan, in een verklaring aan USA Today.

Anheuser-Busch stuurde een verklaring naar USA Today dat het dit jaar het beste biermerk in de Verenigde Staten blijft in termen van dollarverkoop en totaal volume. The Epoch Times heeft contact opgenomen met het bedrijf voor commentaar.

Tijdens een interview met de Financial Times vorige maand gaf Doukeris, de CEO van AB InBev, de schuld van de terugslag aan door sociale media veroorzaakte “verkeerde informatie” en “verwarring”.

“Mensen praten vaak over dit onderwerp in sociale media als een soort ruis,” vertelde Doukeris aan de krant. “Je hebt een feit, en elke persoon plaatst een mening achter het feit. En dan beginnen de meningen snel te worden overgenomen in elk commentaar. Tegen de tijd dat 10 of 20 mensen een opmerking plaatsen, is de realiteit niet langer wat het feit is, maar gaat het meer om wat de opmerkingen waren.”

Halverwege mei kreeg Anheuser-Busch een lagere rating nadat een analist van HSBC het aandeel had verlaagd naar “hold” en beweerde dat het bedrijf te maken heeft met een “Bud Light crisis”. De analist speculeerde ook dat er “diepere problemen” zijn die het bedrijf misschien niet publiekelijk wil toegeven.

“Krijgt het leiderschap van ABI de transformatie van de merkcultuur goed voor elkaar? Het is gemengd,” schreef de analist destijds. “Bij Ambev denken we dat het antwoord ‘ja’ is; in de VS denken we dat het ‘nee’ is. De manier waarop deze Bud Light crisis een maand geleden ontstond, de reactie van het management daarop en het verlies van ongekend volume en merkrelevantie roept veel vragen op.”

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (15 juni 2023): Bud Light Is No Longer the No. 1 Beer in America

Categories VS

EU waarschuwt nadat Elon Musk Twitter terugtrekt uit overeenkomst tegen desinformatie

Hoge ambtenaren van de Europese Unie waren in het weekend woedend nadat Twitter-eigenaar Elon Musk het sociale-mediaplatform terugtrok uit de “Praktijkcode” van het blok, die volgens critici neerkomt op een censuurregime.

De EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, schreef dat Twitter de gedragscode van het blok heeft verlaten, nadat rapporten beweerden dat het platform dat zou doen. Breton waarschuwde dat Twitter een aantal wettelijke verplichtingen zou krijgen.

“Twitter verlaat vrijwillige EU-gedragscode tegen desinformatie. Maar verplichtingen blijven. Je kunt vluchten, maar je kunt je niet verbergen,” schreef Breton. “Naast vrijwillige verplichtingen zal het bestrijden van desinformatie vanaf 25 augustus een wettelijke verplichting zijn onder #DSA. Onze teams zullen klaar zijn voor handhaving.”

Een EU-functionaris vertelde Euractiv ook dat het blok “hierop wacht”, en “het was puur een kwestie van tijd” voordat berichten opdoken dat Musk zich zou terugtrekken.

De regels die bekend staan als de Digital Services Act (DSA) vereisen dat bedrijven aan risicobeheer doen, externe en onafhankelijke audits uitvoeren, gegevens delen met autoriteiten en onderzoekers, en tegen augustus een gedragscode aannemen.

De 19 bedrijven die onder de regels vallen zijn Alphabet’s Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, YouTube, Meta’s Facebook en Instagram, Amazon’s Marketplace, Apple’s App Store en Twitter. De anderen zijn Microsofts twee eenheden LinkedIn en Bing, booking.com, Pinterest, Snap Inc’s Snapchat, TikTok, Wikipedia, Zalando en Alibaba’s AliExpress.

“Wij vinden dat deze 19 online platforms en zoekmachines systematisch relevant zijn geworden en speciale verantwoordelijkheden hebben om het internet veiliger te maken,” vertelde Breton eerder dit jaar aan verslaggevers, eraan toevoegend dat die bedrijven zich zouden moeten richten op zogenaamde desinformatie.

Breton zei dat hij aan het bekijken was of nog vier tot vijf andere bedrijven onder de DSA vallen, en dat een beslissing in de komende weken wordt verwacht. Breton had kritiek op het systeem voor het modereren van inhoud van Facebook vanwege de rol die het speelt bij het vormen van meningen over belangrijke kwesties.

Europees commissaris voor de interne markt Thierry Breton communiceert over het 5G-plan van de EU, in Brussel, België, op 29 januari 2020. (Alexandros Michailidis/Shutterstock)

“Nu Facebook is aangewezen als een zeer groot online platform, moet Meta het systeem zorgvuldig onderzoeken en waar nodig ASAP repareren,” zei hij, eraan toevoegend: “We zijn ook toegewijd aan een stresstest met TikTok die ook interesse heeft getoond. Ik kijk dus uit naar een uitnodiging op het hoofdkantoor van Bytedance om de oorsprong van Tiktok beter te begrijpen.”

Twitter had eerder ingestemd met een stresstest, en Breton zei dat hij en zijn team eind juni van dit jaar naar het hoofdkantoor van het bedrijf in San Francisco zouden reizen om de vrijwillige schijnoefening uit te voeren. Breton gaf geen details over wat de test zou inhouden.

Er zijn vangnetten voor door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud, zoals deep fake video’s en synthetische beelden, die duidelijk moeten worden gelabeld wanneer ze in de zoekresultaten opduiken, zei Breton. Hij zei ook dat overtredingen onder de Digital Services Act kunnen worden bestraft met hoge boetes tot 6 procent van de jaaromzet van een bedrijf.

Platforms zullen hun systemen “volledig opnieuw moeten ontwerpen” om een hoog niveau van privacy en veiligheid voor kinderen te waarborgen, inclusief het verifiëren van de leeftijd van de gebruikers, aldus Breton.

Big Tech bedrijven zullen ook hun systemen moeten herzien om “algoritmische versterking van desinformatie te voorkomen”, zei hij, en zei dat hij zich met name zorgen maakte over de inhoudsbeheersystemen van Facebook in de aanloop naar de verkiezingen in Slowakije in september.

Het moederbedrijf van Facebook zei dat het de nieuwe Digital Services Act van de EU steunt. “We nemen belangrijke stappen om de verspreiding van schadelijke inhoud op Facebook en Instagram in de EU te bestrijden”, zei Meta enkele weken geleden. “Hoewel we dit het hele jaar door doen, erkennen we dat het bijzonder belangrijk is tijdens verkiezingen en tijden van crisis, zoals de aanhoudende oorlog in Oekraïne.”

Kritiek

Jacob Mchangama, een Deense historicus, sloeg eind 2022 alarm over de Digital Services Act en schreef in een opinieartikel dat het plan een geval zou zijn van een “remedie” die “erger is dan de ziekte”.

“Maar als het gaat om het reguleren van spraak, leiden goede bedoelingen niet noodzakelijkerwijs tot wenselijke uitkomsten,” schreef hij voor de Los Angeles Times. “In feite zijn er sterke redenen om aan te nemen dat de wet een middel is dat erger is dan de ziekte, en waarschijnlijk zal leiden tot ernstige nevenschade aan de vrije meningsuiting in de EU en overal elders waar wetgevers het proberen na te bootsen.”

Hoewel “het verwijderen van illegale inhoud onschuldig genoeg klinkt”, schreef hij dat “het dat niet is”. Die term—”illegale inhoud”—wordt in Europa heel verschillend gedefinieerd,” zei hij. “In Frankrijk zijn demonstranten beboet voor het afbeelden van president Macron als Hitler, en illegale haatzaaierij kan beledigende humor omvatten, terwijl Oostenrijk en Finland godslastering strafbaar stellen.

Een e-mail van Epoch Times die naar Twitter werd gestuurd voor commentaar werd teruggestuurd met een geautomatiseerd antwoord dat een poep emoji bevatte. Musk kondigde eerder dit jaar aan dat de emoji automatisch zou worden verstuurd wanneer journalisten verzoeken om commentaar stuurden.

Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 mei 2023): EU Issues Warning After Elon Musk Pulls Twitter Out of Anti-‘Disinformation’ Agreement

Amerikaanse grensgemeenten kondigen ramp af na einde van Title 42

Verschillende counties in Zuid-Texas hebben noodverklaringen uitgegeven toen het immigratiebevel onder Title 42 donderdag afliep en te midden van voorspellingen dat golven illegale immigranten de komende dagen de grens zullen oversteken.

Rechter Richard Cortez van de county Hidalgo heeft donderdag een rampverklaring (pdf) afgegeven, waardoor zijn district hulpfondsen kan krijgen. De county ligt tegenover de Rio Grande in Tamaulipas, Mexico, en er zijn berichten over duizenden illegale immigranten die aan de overkant van de rivier wachten om over te steken.

Rond dezelfde tijd kondigde ook rechter Eddie Trevino van Cameron County op donderdag een ramp af “als reactie op het dreigende gevaar van wijdverspreide of ernstige schade, letsel of verlies van leven of eigendom als gevolg van de grensveiligheidsramp”, aldus een verklaring van zijn kantoor. De “grensveiligheidsramp” trad onmiddellijk in werking en zal zeven dagen duren tot nader onderzoek, aldus zijn kantoor.

Cortez zei dat hij had vernomen dat zo’n 20.000 illegale migranten de komende dagen in Hidalgo County zouden kunnen binnenstromen. Zijn county ligt in het uiterste zuiden van Texas.

“Ik heb geloofwaardige informatie ontvangen van medewerkers van de douane en grensbewaking dat grote groepen migranten onze internationale grens aftasten op zoek naar oversteekplaatsen,” vertelde Cortez aan lokale media. “Ik heb besloten deze noodtoestand uit te roepen als eerste stap in het veiligstellen van alle beschikbare staats- en federale middelen om de gezondheid en veiligheid van onze inwoners te waarborgen.”

Hij merkte op dat als het gaat om illegale immigratie, zijn county geen bevoegdheid heeft. De federale regering is de enige autoriteit in de Verenigde Staten die illegale immigratie kan aanpakken, hoewel Greg Abbott in Texas de afgelopen dagen en maanden stappen heeft ondernomen om de grensbeveiliging aan te pakken.

Andere counties langs de grens hebben de regering Biden opgeroepen noodmaatregelen te nemen als reactie op de dreigende ramp. Overheidsfunctionarissen hebben in de rechtbank gevochten om Title 42 van kracht te laten blijven, maar de rechtbank heeft bepaald dat deze om middernacht wordt opgeheven.

“Een volledige interventie van (de Federal Emergency Management Agency) en de Nationale Garde, zoals bij elke andere ramp waar ze ter plaatse zorgen voor huisvesting, voedsel, transport en gezondheidszorg – zou een begin zijn,” zei Douglas Nichols, de burgemeester van Yuma, Arizona, in een interview met CNN.

Republikeinen hebben ondertussen de regering Biden bekritiseerd voor wat zij een slechte reactie op de grenscrisis en illegale immigratie noemen.

“En er zijn nu meer dan 22.000 illegale immigranten aan de overkant van de rivier,” zei senator Ted Cruz (R-Texas) donderdag in een video, terwijl hij naar de overkant van de Rio Grande wees. “Ze wachten. Ze wachten tot Title 42 vervalt, en dan zal de invasie die we gaan zien enorm zijn,” voegde hij eraan toe.

Wijzend naar de camera, verklaarde Cruz toen: “Joe Biden, dit is uw schuld.” Hij voegde eraan toe: “De mensen die worden gedood bij het illegaal oversteken: Dat is uw schuld. De vrouwen die seksueel misbruikt worden bij het illegaal oversteken: Dat is uw schuld. De kinderen die worden mishandeld bij het illegaal oversteken: Dat is uw schuld.”

Vervaldatum

De vervallen regel, bekend als Title 42, was van kracht sinds maart 2020 voordat hij vrijdag rond middernacht afliep. Het stond grensambtenaren toe om snel mensen weer terug over de grens te brengen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De Verenigde Staten hebben de nationale noodtoestand beëindigd en daarmee ook de beperkingen.

Hoewel Title 42 velen ervan weerhield asiel aan te vragen, had dit geen juridische gevolgen, waardoor herhaalde pogingen werden aangemoedigd. Na donderdag lopen illegale vreemdelingen het risico dat hun de toegang tot de Verenigde Staten gedurende vijf jaar wordt ontzegd en dat zij mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas (2e van links) spreekt tijdens een persconferentie in Brownsville, Texas, op 5 mei 2023. (Michael Gonzalez/Getty Images)

Het was niet duidelijk hoeveel migranten er onderweg waren en hoe lang de toestroom zou duren. Op donderdagavond voor de afloop leek de stroom op sommige plaatsen af te nemen, maar het was niet duidelijk waarom, noch of de oversteek weer zou toenemen.

De dagen voorafgaand aan de afloop waren chaotisch. De grenspatrouille hield dinsdag ongeveer 10.000 migranten tegen – bijna twee keer het gemiddelde van maart en slechts iets minder dan de 11.000 die volgens de autoriteiten de bovengrens is van wat ze verwachten na afloop van Title 42 – aldus een Amerikaanse ambtenaar.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas waarschuwde voor overbevolking. “We zien precies de moeilijkheid die we verwachtten,” zei Mayorkas vrijdag in ABC’s Good Morning America. “We kunnen de verplaatsing van mensen niet controleren voordat ze onze grens bereiken.”

Meer dan 27.000 mensen zaten in hechtenis bij de Amerikaanse douane en grensbewaking. De detentiefaciliteiten langs de grens waren al ver over hun capaciteit heen. Ambtenaren hadden orders om mensen vrij te laten met de mededeling dat ze zich binnen 60 dagen bij een immigratiekantoor moesten melden als de faciliteiten 125 procent van hun capaciteit hadden bereikt of als ze 60 uur of langer werden vastgehouden. De snelle vrijlatingen zouden ook plaatsvinden als de autoriteiten op één dag 7.000 migranten langs de grens tegenhouden.

Maar laat op donderdag, stopte de Amerikaanse districtsrechter T. Kent Wetherell, aangesteld door president Donald Trump, tijdelijk de plannen van de regering om mensen vrij te laten in de Verenigde Staten, en stelde een rechtbankdatum vast op volgende week vrijdag over het al dan niet verlengen ervan.

The Associated Press heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (12 mei 2023): US Border Communities Declare Disasters as Title 42 Ends

 

Tucker Carlson kondigt nieuwe show aan op Twitter

Voormalig Fox News presentator Tucker Carlson heeft dinsdagmiddag een video vrijgegeven waarin hij zegt dat hij een nieuwe show op Twitter zal brengen.

“Binnenkort brengen we een nieuwe versie van de show naar Twitter,” zei Carlson in zijn eerste opmerkingen over zijn toekomstplannen na Fox. Het is “de show die we de afgelopen zes en een half jaar hebben gedaan” maar die naar Twitter komt, voegde hij eraan toe.

“We brengen ook enkele andere dingen, waarover we je zullen vertellen. Maar voor nu zijn we gewoon dankbaar om hier te zijn. Vrije meningsuiting is het belangrijkste recht dat je hebt. Zonder dat, heb je geen andere,” zei Carlson.

Carlson prees ook Twitter, dat eind vorig jaar door Tesla-eigenaar Elon Musk werd gekocht, omdat het een van de weinige “platforms is die vrije meningsuiting toestaan”. Hij merkte op dat er in de Amerikaanse mediawereld regels zijn voor “wat je niet mag zeggen”, wat volgens hem het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet ondermijnt.

“Spraak is de fundamentele voorwaarde voor democratie. Daarom is het vastgelegd in de eerste van onze grondwetswijzigingen,” voegde hij eraan toe. “Verbazingwekkend genoeg zijn er vanaf vanavond niet veel platforms meer die vrije meningsuiting toestaan. De laatste grote die overblijft … is Twitter, waar we nu zijn.”

Omwille van “grenzen” die worden opgelegd aan mediafiguren en journalisten, als men “vaak genoeg tegen die grenzen botst, zal je ervoor ontslagen worden”, aldus de zegsman: “Dat is geen gissing, dat is gegarandeerd.”

In de video ging hij niet in op hoe lang de show zal duren, wanneer hij zal beginnen en of hij tot een overeenkomst is gekomen met Musk. Er waren deze week onbevestigde berichten waarin werd beweerd dat Carlson met Musk heeft gesproken over een mogelijk programma op het sociale medianetwerk.

Carlson’s video heeft sindsdien miljoenen views en impressies verzameld enkele minuten nadat hij werd geplaatst. Een eerdere video die Carlson op zijn account plaatste dagen nadat hij Fox verliet genereerde bijna 100 miljoen impressies.

“Op dit platform, in tegenstelling tot het eenrichtingsverkeer van uitzendingen, zijn mensen in staat tot interactie, kritiek en weerlegging van wat er gezegd wordt. En natuurlijk krijgt alles wat misleidend is @CommunityNotes . Ik wil ook duidelijk zijn dat we geen enkele overeenkomst hebben gesloten,” schreef Musk.

“Tucker is onderworpen aan dezelfde regels & beloningen van alle content creators. Beloningen betekent abonnementen en advertentie-inkomsten delen (komt binnenkort), wat afhankelijk is van hoeveel mensen zich abonneren en de advertentieweergaven die bij de inhoud horen. Ik hoop dat vele anderen, vooral van links, er ook voor kiezen om content creators te zijn op dit platform.”

De voormalige Fox News presentator zei niets over zijn voormalige netwerk, iets meer dan twee weken nadat het bedrijf een verklaring vrijgaf dat het afscheid van hem nam. Tot nu toe zijn er weinig details over zijn vertrek gegeven, hoewel er volop gespeculeerd wordt over de reden van zijn vertrek.

Mede dankzij de beweringen van Megyn Kelly, voormalig presentatrice van Fox, zijn er geruchten dat Carlson actie wil ondernemen tegen zijn voormalige netwerk, omdat hij nog een contract heeft tot begin 2025. Een advocaat van Carlson, Bryan Freedman, reageerde op die berichten door te zeggen dat “het idee dat iemand Tucker het zwijgen gaat opleggen en hem gaat beletten om met zijn publiek te spreken meer dan absurd is.”

“Ik weet niet waarom Fox News deze beslissing heeft genomen. En het was duidelijk de beslissing van Fox News omdat ze hem geen afscheid laten nemen,” zei Kelly vorige maand op haar podcast. “Dat is mijn veronderstelling. Dat is geen voorkennis… over het weer verkeerd inschatten van je publiek gesproken.”

Een mogelijke openbare strijd tussen Carlson en Fox News zou de omroepwereld nog meer opschudden, en dat slechts twee jaar nadat het kijkerspubliek van het netwerk tijdelijk daalde nadat het de verkiezingsstrijd voor de presidentsverkiezingen van 2020 in Arizona voor Joe Biden over voormalig president Donald Trump afriep. De voormalige president heeft in de tussentijd herhaaldelijk kritiek geuit op Fox en beweert dat het naar links neigt.

Als Carlson Fox publiekelijk bekritiseert, kan dat het kijkerspubliek van de zender nog verder terugdringen. Sinds zijn vertrek zijn de kijkcijfers van Fox News op primetime over de hele linie sterk gedaald, waardoor analisten zich afvragen of Fox News zich zal kunnen herstellen.

Kijkcijfers

De video komt enkele uren nadat Fox Corporation CEO Lachlan Murdoch tijdens een conference call investeerders vertelde dat het netwerk geen plannen heeft om zijn programmeringsstrategie te veranderen, in antwoord op een vraag over Carlson.

De in Australië geboren mediamagnaat Rupert Murdoch (C) geflankeerd door zijn zonen Lachlan (L) en James (R) in het centrum van Londen op 5 maart 2016. (Leon Neal/AFP/Getty Images)

Fox News heeft “duidelijk een succesvolle strategie”, zei hij, en suggereerde dat Carlson’s vertrek slechts een aanpassing van de strategie was en geen grote verandering van plannen zou betekenen. “Zoals altijd passen we onze programmering en line-up aan en dat is wat we blijven doen,” zei Murdoch, volgens meerdere nieuwsberichten.

Sinds zijn vertrek zijn de kijkcijfers van Fox News op primetime aanzienlijk gedaald. Een vervangende show, “Fox News Tonight,” heeft ook een scherpe daling in kijkcijfers gekend.

Uit kijkcijfers voor 5 mei blijkt dat “Fox News Tonight” slechts 90.000 mensen trok in de door adverteerders begeerde 25-54 demografie, terwijl “All In with Chris Hayes” van MSNBC er 145.000 trok. Ter vergelijking, Carlson’s laatste show op 21 april behaalde meer dan 270.000 mensen in de 25-54 demografie en trok ongeveer 2,6 miljoen totale kijkers.

Over heel maart 2023, had Carlson gemiddeld meer dan 3 miljoen kijkers per show, deels gestimuleerd door zijn uitzending van nieuwe beelden van de inbraak in het Capitool op 6 januari 2021.

Ochtend presentator Brian Kilmeade was de eerste die het tijdslot van Carlson overnam op Fox News Tonight, gevolgd door Lawrence Jones. Kayleigh McEnany, een voormalige perschef van het Witte Huis van Trump, presenteert de show deze week.

Een woordvoerder van Fox News vertelde dinsdag dat het kabelnieuwsnetwerk “het hoogst gewaardeerde kabelnieuwsnetwerk blijft in primetime en totale dag. Het netwerk blijft ook de meest bekeken kabelnieuwszender om 20.00 uur ET met Fox News Tonight.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 mei 2023): Tucker Carlson Announces He’s Launching New Show on Twitter

Categories VS

Tucker Carlson’s speech na laatste talkshow op Fox News gaat viraal

In de nasleep van het vertrek van Tucker Carlson bij Fox News trok een toespraak die hij hield na de uitzending van zijn laatste show de aandacht op sociale media.

Tijdens de viering van de 50e verjaardag van de Heritage Foundation op zaterdag hield Carlson een toespraak over het morele verval van de samenleving. Tijdens de toespraak gaf de voormalige Fox News presentator niet aan dat hij het netwerk zou verlaten.

“Je kijkt om je heen en je ziet zoveel mensen breken onder de druk van wat het ook is dat we doormaken. En je kijkt met minachting en verdriet als je mensen die je kent ziet veranderen in lafaards. Je ziet ze zich ontpoppen als lafaards. Je ziet ze meegaan in dat nieuwe, nieuwe ding dat duidelijk een giftig ding is, een dwaas ding,” verklaarde hij. “Je weet wel, dingen zeggen waarvan je weet dat ze er niet in geloven omdat ze hun baan willen behouden. Als er één persoon in deze kamer is die dit niet heeft gezien tijdens George Floyd, COVID en de Oekraïne-oorlog, steek dan je hand op? Niemand? Juist. Jullie weten allemaal waar ik het over heb.”

Carlson voegde eraan toe: “En je bent zo teleurgesteld in mensen. Echt waar. Je realiseert je dat het kudde-instinct misschien wel het sterkste instinct is. Ik bedoel, het is misschien wel sterker dan het honger- en seksinstinct. Het instinct, wat weer inherent is, om zoals iedereen te zijn en niet uit de groep te worden gezet, niet te worden gemeden.”

Zijn toespraak tot de conservatieve organisatie kwam slechts een dag nadat zijn laatste Fox News show was uitgezonden. Tegen het einde van het programma vertelde Carlson zijn kijkers dat hij maandag terug zou komen, waarmee hij suggereerde dat de beslissing om hem te verlaten wellicht door Fox was genomen.

“Maar je kijkt rond en je ziet deze mensen en sommigen van hen hebben echt een zware prijs betaald voor het vertellen van de waarheid en ze zijn uit hun groepen gegooid, wat die groepen ook zijn, maar ze doen het,” zei hij later in zijn toespraak. “Hoe dan ook, ik bekijk die mensen met de grootst mogelijke bewondering,” zei Carlson. “Ik word betaald om dat te doen. Ik word niet gestraft. Iemand kwam naar me toe, ‘Je bent zo dapper.’ Echt? Ik ben een talkshow presentator.”

“Het is alsof ik geen mening mag hebben die ik wil. Dat is mijn werk. Daarom betalen ze me. Het is niet moedig om de waarheid te vertellen in een nieuwsshow en als je dat niet doet ben je echt een idioot, je bent echt laf. Liegen op televisie? Waarom zou je dat doen? Je wordt letterlijk betaald om te zeggen wat je denkt maar je mag het zelfs niet uitspreken. Hou toch op.”

Op maandag verklaarde Fox News dat de samenwerking met Carlson stopt, en een andere presentator, Harris Faulkner, zei dat de twee partijen tot een “wederzijdse” overeenkomst kwamen. Carlson heeft geen publieke verklaring over de zaak afgelegd.

Tijdens datzelfde evenement maakte Heritage Foundation voorzitter Kevin Roberts een grap tegen Carlson over het mogelijk verliezen van zijn baan bij Fox News—dagen voor zijn vertrek. Roberts zei dat “als het fout gaat bij Fox News, er altijd een baan voor je is bij Heritage.”

“Je hebt me al eens eerder gered,” lachte Carlson. “We doen dat voor veel mensen, heel graag,” zei Roberts.

Voor zijn vertrek was Carlson de hoogst gewaardeerde Fox News persoonlijkheid, en vaak het meest bekeken nieuwsprogramma. In de afgelopen dagen interviewde hij Tesla-oprichter Elon Musk en voormalig president Donald Trump, en zond hij nooit eerder vertoonde beelden over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 uit in zijn show.

Maandagavond verscheen ochtendpresentator Brian Kilmeade voor een nieuwe Fox News show die tijdens Carlson’s oude timeslot wordt uitgezonden.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 april 2023): Tucker Carlson’s Speech After Final Fox News Show Goes Viral

120 meter hoge SpaceX-raket explodeert boven Golf van Mexico

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse ondernemer Elon Musk, heeft donderdagochtend zijn eerste Starship-raket gelanceerd. De raket ontplofte door een storing halverwege de vlucht boven de Golf van Mexico bij Texas.

“Alsof de testvlucht nog niet spannend genoeg was, ondervond Starship een snelle ongeplande ontmanteling nog vóór het scheiden van de trappen”, schreef Space-X op Twitter. “Onze teams gaan de gegevens verder analyseren en zullen verder werken in afwachting van onze volgende testvlucht”.

Het bedrijf stelde dat het met de mislukte testvlucht wil “leren” van zijn fouten. “De test van vandaag zal ons helpen de betrouwbaarheid van Starship te verbeteren terwijl SpaceX ernaar streeft het leven multi-planetair te maken,” zei het bedrijf.

“Gefeliciteerd aan het hele SpaceX-team met een opwindende eerste geïntegreerde testvlucht van Starship!” schreef SpaceX.

Live videobeelden van de test toonden de raket die enkele minuten onderweg was voordat de raket leek te falen. Even later explodeerde de onbemande raket in volle vlucht.

Het bedrijf van Musk wilde de 120 meter lange raket in een baan om de aarde sturen vanuit het zuidelijke deel van Texas, vlakbij de Mexicaanse grens. Zowel de booster als het ruimtevaartuig zouden in de oceaan vallen.

Musk schreef op Twitter kort na de testvlucht van ruim 3 minuten dat het bedrijf “veel heeft geleerd” en suggereerde dat het bedrijf zijn “volgende testlancering over een paar maanden” zal uitvoeren.

Een grote groep toeschouwers keken toe vanaf South Padre Island, op enkele kilometers afstand van het lanceerplatform van Boca Chica Beach. De eerste poging van SpaceX om de Starship-raket te lanceren werd maandag afgeblazen vanwege een technisch probleem.

“Een misstap maakt deel uit van onze activiteiten, en het is een vrij realistische mogelijkheid,” vertelde een FAA-functionaris aan verslaggevers vóór de lancering op donderdag. “We zien dit vrij vaak bij lanceringen van nieuwe en enigszins ongeteste ruimtevaartuigen, (in) ongeveer 11 procent van de gevallen. Dus een ongeluk zou hier niet bijzonder ongewoon zijn.”

Hij voegde eraan toe dat “het ook onze taak is om ervoor te zorgen dat als er een ongeluk gebeurt, dit geen gevolgen heeft voor het publiek. Dus dit is waar we ons op focussen.”

Het bedrijf wil Starship gebruiken om mensen en goederen naar de maan en uiteindelijk Mars te sturen. NASA heeft een Starship gereserveerd voor zijn volgende maanwandelingsteam, en rijke toeristen boeken nu al maanvluchten. Het was de tweede lanceerpoging. De poging van maandag werd afgebroken door een bevroren aanjaagklep. Eerdere versies van de raket bereikten de stratosfeer.

Zowel de Super Heavy booster van de onderste trap als het Starship-schip van de bovenste trap, die naar de ruimte zou worden gestuurd, zijn ontworpen als herbruikbare onderdelen, die terug kunnen vliegen naar de aarde voor een zachte landing – een manoeuvre die routine is geworden na tientallen missies van SpaceX’s kleinere Falcon 9-raket.

Maar geen van beide trappen zou worden geborgen na de lancering van donderdag. In plaats daarvan zouden beide onderdelen hun eerste vlucht naar de ruimte beëindigen in zee. De onderste trap zou vallen in de Golf van Mexico na het scheiden van de bovenste trap, die zou neerkomen in de Stille Oceaan na het bereiken van bijna een volledige baan om de aarde.

In februari voerde SpaceX een proefontsteking uit van de ‘Super Heavy’, waarbij 31 van de 33 motoren gedurende ongeveer 10 seconden werden ontstoken terwijl de raket verticaal op een platform was bevestigd. De Amerikaanse Federal Aviation Administration verleende afgelopen vrijdag de vergunning voor deze eerste testvlucht van het volledige raketsysteem, waarmee een laatste regelgevende hindernis voor de langverwachte lancering was genomen.

Op zondag waarschuwde Musk dat de kans op succes klein was en zei dat het halen van de scheiding van de eerste en tweede trap tijdens de lancering als succesvol zou worden beschouwd.

“Starship is de grootste raket ooit gemaakt,” vertelde Musk aan verslaggevers afgelopen weekend. “Het heeft meer dan tweemaal de stuwkracht van een Saturnus 5, de Saturnus 5-maanraket, wat de grootste raket ooit is die in een baan om de aarde is gekomen, het is grofweg tweemaal zo zwaar. Dus, we hebben 33 motoren in de booster, en zes motoren in de bovenste trap van het schip. Dat zijn veel motoren.”

Hij voegde eraan toe: “Dus ik denk dat ik de verwachtingen laag wil houden. Als we ver genoeg van het lanceerplatform komen voordat er iets misgaat, dan denk ik dat ik dat als een succes zou beschouwen. Gewoon het lanceerplatform niet opblazen.”

Ondertussen feliciteerde NASA-chef Bill Nelson SpaceX na de test en de daaropvolgende explosie in de lucht.

“Elke grote prestatie in de geschiedenis heeft een bepaald niveau van berekend risico geëist, want met een groot risico komt een grote beloning,” schreef hij in een Twitter-bericht. “Ik kijk uit naar alles wat SpaceX leert, en naar de volgende testvlucht en verder.”

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 april 2023): 400-Foot Tall SpaceX Rocket Explodes Over Gulf of Mexico

Categories VS

VS-ambassade waarschuwt voor mogelijke terroristische aanslag in Brussel

De Amerikaanse ambassade in Brussel heeft deze week gewaarschuwd voor een mogelijke terroristische aanslag op openbare plaatsen in België.

“Terroristische groeperingen plannen nog steeds mogelijke aanslagen in België. Terroristen kunnen met weinig of geen waarschuwing aanvallen plegen op toeristische locaties, vervoersknooppunten, markten/winkelcentra, lokale overheidsfaciliteiten, hotels, clubs, restaurants, gebedshuizen, parken, grote sport-, muziek- en culturele evenementen, onderwijsinstellingen, luchthavens en andere openbare ruimten”, aldus een waarschuwing van de ambassade op 7 maart.

Op 8 maart verklaarde de ambassade dat “de politie de beveiliging heeft verhoogd als reactie op een dreiging van een mogelijke metro-aanslag die vandaag, 8 maart, zou worden uitgevoerd”, wat volgens een andere verklaring nooit is gebeurd.

“Blijf u bewust van uw omgeving en wees voorzichtig wanneer u in en rondom Brussel reist”, luidt de verklaring.

Het adviseert Amerikanen zich gedeisd te houden, menigten te vermijden en zich bewust te zijn van hun omgeving terwijl ze in het land zijn.

De Belgische federale politie verklaarde dat een terroristische aanslag “onwaarschijnlijk” is, nadat de Europese Commissie twee e-mails had ontvangen waarin werd gewaarschuwd voor een “explosie” in de Brusselse metro,” meldde EuroNews.

De Belgische coördinatie-eenheid voor dreigingsanalyse heeft de dreiging als “onwaarschijnlijk” beoordeeld, aldus een woordvoerder van het nationale crisiscentrum.

“Extra maatregelen zijn momenteel niet nodig. Het Nationaal Crisiscentrum blijft, in samenwerking met alle veiligheidsdiensten, de situatie op de voet volgen”, aldus de woordvoerder.

De Belgische politie heeft op 8 maart de metro gecontroleerd, vertelde een woordvoerder aan Politico. Ze ontdekten niets verdachts.

Volgens een verslag van de publicatie Le Soir, waarin niet nader genoemde veiligheidsdiensten van de Europese Commissie worden geciteerd, zouden de e-mails afkomstig zijn van een persoon die dit jaar contact had opgenomen met de Europese Commissie. Het bericht van de man, geschreven in het Russisch, zei dat “in het licht van het voortdurende agressieve beleid van de EU waarschuw ik u hierbij voor grote terroristische aanslagen op het grondgebied van de EU.”

In 2016 werd Brussel getroffen door islamistische aanslagen waarbij tientallen mensen omkwamen op de luchthaven van Brussel en het metrostation Maelbeek. De terreurgroep ISIS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op, terwijl berichten melden dat de aanvallers tot dezelfde terreurcel behoorden die betrokken was bij de aanslagen in Parijs in 2015 waarbij nog meer doden vielen.

Op 2 maart beschuldigde de Russische president Vladimir Poetin de Oekraïense regeringstroepen van een “terroristische” aanslag in de Russische regio Bryansk.

“Ze infiltreerden het gebied bij de grens en openden het vuur op burgers,” zei Poetin. “Ze zagen een voertuig met burgers, met kinderen erin, en schoten op hen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 9 maart 2023): US Embassy Issues ‘Security Alert’ for Possible Terrorist Attack in Major European City

WHO dringt er bij landen op aan inlichtingen over COVID-19 te verstrekken na verklaringen van FBI-directeur

In een nieuwe verandering van het verhaal over de oorsprong van de COVID-19 pandemie heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) regeringen met informatie over het virus gevraagd zich te melden, nadat een toenemend aantal Amerikaanse functionarissen had gesignaleerd dat het mogelijk het gevolg was van een Chinees laboratoriumlek.

“Als een land informatie heeft over de oorsprong van de pandemie, is het essentieel dat die informatie wordt gedeeld met de WHO en de internationale wetenschappelijke gemeenschap”, zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus op 3 maart.

Het verzoek kwam nadat FBI-directeur Christopher Wray vorige week aan Fox News had verteld dat het bureau heeft vastgesteld dat de bron van de COVID-19 pandemie “hoogstwaarschijnlijk een potentieel laboratoriumincident in Wuhan,” China was. De bewering van Wray komt bijna drie jaar nadat werd beweerd dat het virus afkomstig was van het P4 Wuhan Institute of Virology, hoewel dergelijke beweringen begin 2020 werden gebagatelliseerd of zelfs als onjuiste informatie werden bestempeld door zogenaamde fact-checkers, sociale media en mainstream media.

De allereerste COVID-19 infecties werden eind 2019 geregistreerd in Wuhan. Ambtenaren van de Chinese Communistische Partij (CCP) hebben beweerd dat het virus voor het eerst werd overgedragen op een natte markt in de stad, hoewel een team van WHO-onderzoekers door de CCP werd geblokkeerd om de oorsprong in 2021 te onderzoeken.

In zijn opmerkingen vorige week benadrukte Tedros dat de WHO geen regering of organisatie de schuld wil geven. In plaats daarvan wil de WHO “ons inzicht in het ontstaan van deze pandemie vergroten, zodat we toekomstige epidemieën en pandemieën kunnen voorkomen, ons erop kunnen voorbereiden en erop kunnen reageren”.

“De WHO blijft China oproepen om transparant te zijn in het delen van gegevens en om de nodige onderzoeken uit te voeren en de resultaten te delen”, aldus Tedros, die kritiek heeft gekregen omdat hij banden heeft met de leiding van de CCP. “Tot die tijd blijven alle hypotheses over de oorsprong van het virus op tafel liggen.”

Eerder in de pandemie kwam de WHO onder vuur te liggen nadat Tedros en andere functionarissen de CCP prezen voor haar “transparantie” bij de aanpak van COVID-19.

“Wat zij doen is een zeer, zeer sterke maatregel en met volledige inzet”, zei Tedros over de regeling begin 2020, weken nadat het virus was opgedoken.

Maria Van Kerkhove, technisch hoofd COVID-19 van de WHO, vertelde verslaggevers dat de VN-gezondheidsorganisatie contact heeft opgenomen met de Amerikaanse diplomatieke missie in Genève, Zwitserland, voor meer informatie over de verklaring van de FBI-directeur.

“Het blijft van vitaal belang dat die informatie wordt gedeeld,” zei ze.

Opmerkingen van Wray

Eind februari en in zijn eerste opmerkingen over het ontstaan van de COVID-19 pandemie vertelde Wray aan Fox News dat er een FBI-team is dat zich expliciet richt op biologische bedreigingen die in “verkeerde handen” vallen, waaronder een “vijandige natiestaat”.

Deze luchtfoto toont het P4-laboratorium (L) op de campus van het Wuhan Institute of Virology in Wuhan, provincie Hubei, China, op 13 mei 2020. (Hector RETAMAL /AFP via Getty Images)

“Je hebt het over een potentieel lek uit een door de Chinese regering gecontroleerd lab dat miljoenen Amerikanen heeft gedood,” zei Wray over het virus, “en dat is precies waarvoor dat vermogen was ontworpen.”

Wray merkte op dat het onderzoek van het bureau nog steeds geheim is en dat hij niet veel details kan delen. Hij zei ook dat de CCP niet heeft meegewerkt met de Amerikaanse inspanningen.

“Ik wil alleen opmerken dat de Chinese regering, zo lijkt het mij, haar best heeft gedaan om te proberen het werk hier te dwarsbomen en te verdoezelen,” zei de FBI-directeur. “Het werk dat onze Amerikaanse regering en naaste buitenlandse partners doen. En dat is jammer voor iedereen.”

De concessie van Wray vorige week markeert de tweede keer in de afgelopen dagen dat een federale overheidsinstelling publiekelijk de hypothese van het laboratoriumlek heeft gesteund. Een rapport van het Ministerie van Energie steunde ook de inschatting dat het virus mogelijk uit het lab in Wuhan is gekomen.

Te midden van de berichten zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, vorige week dat president Joe Biden “een poging van de hele regering” steunt om de oorsprong van het virus te vinden.

“We zijn er nog niet,” zei hij tegen verslaggevers. “Als we iets hebben dat klaar is om aan het Amerikaanse volk en het Congres te worden meegedeeld, zullen we dat doen.”

Op ongeveer hetzelfde moment gaven Republikeinen en Democraten in het Capitool aan dat zij zich richten op de bedreigingen die de CCP volgens hen vormt voor de nationale veiligheid van de VS. Zij zullen de komende dagen een reeks hoorzittingen houden over het gebruik van spionageballonnen door het Chinese regime, zijn houding ten opzichte van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zijn vermeende oorlogszuchtige gedrag ten opzichte van Taiwan en de Chinese sociale media-app TikTok.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 maart 2023): WHO Urges Countries to Reveal Intelligence on COVID-19 Origins After FBI Director’s Statements

Fauci “heeft aangezet” tot het opstellen van een studie om de COVID laboratoriumlektheorie te “ontkrachten”, zegt parlementaire commissie

Een door de Republikeinen geleide Kamercommissie zegt dat zij nieuwe e-mail bewijzen heeft verzameld die suggereren dat Dr. Anthony Fauci “aanzette” tot het opstellen van een publicatie over de “mogelijke oorsprong” bedoeld om de COVID-19 laboratoriumlektheorie te “weerleggen”.

Het Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic publiceerde op 5 maart een memo (pdf) waarin staat dat er nieuw bewijs is over de “mogelijke oorsprong van SARS-COV-2”, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De memo beschrijft een teleconferentie tussen voormalig National Institutes of Health (NIH) directeur Dr. Francis Collins, voormalig National Institute of Allergy and Infectious Diseases directeur Dr. Anthony Fauci, en ten minste 11 andere wetenschappers begin februari 2020, ongeveer een week nadat de eerste COVID-19 besmetting in de Verenigde Staten was bevestigd.

Collins, Fauci en anderen werden in het gesprek van 1 februari 2020 gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat het virus eind 2019 uit een laboratorium in Wuhan, China, zou zijn gelekt, aldus de memo.

Drie dagen na de teleconferentie publiceerden vier deelnemers van het conferentiegesprek een paper genaamd “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” en stuurden een voorlopige versie naar Collins en Fauci, volgens de memo. De twee ambtenaren waren ook gemachtigd om het document te bewerken en goed te keuren.

Maar twee maanden later stuurde Collins een e-mail naar Fauci en uitte “zijn ongenoegen over het feit dat de studie ‘The Proximal Origin of SARS-CoV-2’, die zij vóór de publicatie zelf onder ogen hadden gekregen en mochten bewerken, de laboratoriumlektheorie niet onderuit haalde en hij vroeg of de NIH meer kon doen om de laboratoriumlektheorie alsnog onderuit te halen”, aldus de memo.

De commissie citeert interne e-mails en beweert dat Fauci Dr. Kristian Andersen van Scripps Research “aanzette” tot het schrijven van Proximal Origin en dat het was bedoeld “om elke lablektheorie te ontkrachten”. In augustus 2021 stuurde Scripps een brief naar onderzoekers van het Republikeinse Huis van Afgevaardigden waarin stond dat “Dr. Anthony Fauci niet heeft geprobeerd om zijn werk te beïnvloeden”. Beide verklaringen lijken niet te worden ondersteund door het beschikbare bewijs.”

Het paper over de mogelijke oorsprong suggereerde dat het virus kan zijn ontstaan via Maleisische schubdieren omdat zij “coronavirussen bevatten die lijken op SARS-CoV.”

“De aanwezigheid in schubdieren van [een receptorbindend domein van het virus] dat sterk lijkt op dat van SARS-CoV-2 betekent dat we daaruit kunnen afleiden dat dit waarschijnlijk ook in het virus zat dat op mensen is overgesprongen”, aldus het artikel.

Maar in het memo van 5 maart, waarin interne e-mails worden geciteerd, staat dat Anderson “de gegevens over het schubdier niet overtuigend vond” en het artikel pas schreef nadat hij “ertoe was aangezet” door Fauci, Collins en de anderen.

“Persoonlijk geloofde Dr. Andersen niet dat de gegevens over het schubdier de theorie van het laboratoriumlek weerlegden, hoewel hij dat in het openbaar zei. Het is nog onduidelijk welke gebeurtenis de auteurs van Proximal Origin in zo’n korte tijd op andere gedachten heeft gebracht”, aldus de parlementaire commissie. “Gebaseerd op dit nieuwe bewijs, waren de gegevens over schubdieren niet de dwingende factor. Tot op heden was de enige bekende tussenliggende gebeurtenis het conferentiegesprek van 1 februari met Dr. Fauci.”

Dr. Francis Collins spreekt in Washington op 9 september 2020. (Michael Reynolds/Pool/Getty Images)

Meer druk

De memo legt meer Republikeinse druk op Fauci, die aanzienlijke kritiek te verduren kreeg voor zijn aanpak van COVID-19 en zijn vaak sombere voorspellingen over het verloop van het virus in het begin van de pandemie. Tot op heden, op 5 maart, hebben noch Fauci noch Collins een verklaring afgelegd als reactie op de memo van de parlementaire commissie.

Tijdens hoorzittingen in het Congres botste Fauci met Republikeinen, in het bijzonder met Sen. Rand Paul (R-Ky.). In 2021 verwierp Fauci de verklaringen van Paul dat zijn agentschap een externe partner zou hebben gefinancierd voor controversieel onderzoek naar coronavirussen bij vleermuizen in een laboratorium in Wuhan. Hij antwoordde Paul: “Ik wil duidelijk stellen: Je weet helemaal niet waar je het over hebt, en dat wil ik officieel zeggen. Je weet echt niet waar je het over hebt.”

Vorig jaar en in de weken voordat hij zijn federale positie verliet, vertelde Fauci aan STAT News dat hij bereid zou zijn om mee te werken aan door de Republikeinen geleide onderzoeken van het Congres naar zijn agentschap. Hij maakte deze opmerkingen toen Republikeinse wetgevers aangaven dat zij hun onderzoek naar de aanpak van de pandemie door de federale overheid en naar de vraag of een agentschap de oorsprong van het virus probeerde te verdoezelen, zouden intensiveren.

“Ik ben meer dan bereid om te bespreken hoe we de afgelopen jaren met deze uitbraak zijn omgegaan, want ik heb niets te verbergen en ik kan alles wat we hebben gedaan verdedigen,” zei hij in november 2022.

Ondertussen vertelde FBI-directeur Christopher Wray enkele dagen geleden aan Fox News dat zijn bureau gelooft dat het virus mogelijk afkomstig is uit het lab in Wuhan. Hij merkte op dat veel details geheim zijn en zei dat het Chinese regime allesbehalve bereid is om samen te werken met de Amerikaanse autoriteiten.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 maart 2023): Fauci ‘Prompted’ Drafting of Study to ‘Disprove’ COVID Lab Leak Theory: House Committee

Federaal agentschap waarschuwt miljoenen iPhone-gebruikers om de instellingen nu te wijzigen

Een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft deze week een waarschuwing afgegeven aan gebruikers van Apple-producten vanwege een beveiligingslek voor iPhones, iPads en MacOS-apparaten, toen Apple aankondigde beveiligingsupdates voor deze gebreken uit te brengen.

De dreiging was groot genoeg om een waarschuwing te krijgen van het DHS Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), dat op 14 februari een verklaring uitbracht. De updates van Apple omvatten iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 en macOS Ventura 13.2.1, terwijl het bedrijf Safari 16.3.1 uitrolt naar oudere Apple-besturingssystemen, waaronder macOS Big Sur en macOS Monterey.

“Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht om kwetsbaarheden in meerdere producten te verhelpen. Een aanvaller kan deze kwetsbaarheden misbruiken om de controle over een getroffen apparaat over te nemen”, aldus het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) in een verklaring op 14 februari.

Het bulletin van CISA adviseert gebruikers en beheerders “om de pagina met beveiligingsupdates van Apple voor de volgende producten te bekijken en de benodigde updates zo snel mogelijk toe te passen.”

Dat omvat updates voor Safari 16.3.1, iOS 16.3.1 en iPadOS 16.3.1, en macOS 13.2.1, aldus het bericht. Op de website van Apple staat dat de bugfix wordt uitgerold omdat “een app arbitraire code kan uitvoeren met kernelprivileges,” en een andere maakt het mogelijk dat “het verwerken van kwaadaardig bewerkte webinhoud kan leiden tot willekeurige code-uitvoering.

Voor de tweede bug, of CVE-2023-23529, zei Apple dat het “op de hoogte is van een rapport dat dit probleem mogelijk actief is uitgebuit”.

Scott Radcliffe, een woordvoerder van Apple, zei tegen techwebsite Endgadget dat het niet over meer details beschikt over de exploits die in de beveiligingsupdates werden genoemd. The Epoch Times heeft contact opgenomen met het bedrijf uit Cupertino, Californië, voor commentaar.

Beveiligingsonderzoeksbureau Sophos gaf dinsdag meer details over de beveiligingsupdate en zei dat gebruikers zo snel mogelijk moeten updaten. De beveiligingsfouten worden omschreven als een “zero-day spyware implant bug”, wat betekent dat het gaat om een voorheen onbekende kwetsbaarheid die actief kan worden uitgebuit.

“Gewoon kijken naar een website, die ongevaarlijk zou moeten zijn, of het openen van een app die voor een van zijn pagina’s afhankelijk is van web-based content (bijvoorbeeld een splash screen of een helpsysteem), kan genoeg zijn om je apparaat te infecteren”, staat er over een van de exploits.

“Vergeet ook niet dat op de mobiele apparaten van Apple, zelfs niet-Apple browsers zoals Firefox, Chrome en Edge door de AppStore regels van Apple gedwongen worden zich aan WebKit te houden,” zegt de website. “Als u Firefox (dat zijn eigen browser ‘engine’ genaamd Gecko heeft) of Edge (gebaseerd op een onderliggende laag genaamd Blink) op uw Mac installeert, gebruiken die alternatieve browsers geen WebKit onder de motorkap, en zullen daarom niet kwetsbaar zijn voor WebKit bugs,” merkte het op.

Hoe updaten?

Over het algemeen hebben Apple gebruikers automatische updates ingeschakeld. Als dat echter niet het geval is, kan een gebruiker naar het Apple-menu gaan, op “Over deze Mac” klikken en vervolgens op “Software-update”.

Op een iPad, iPhone of ander iDevice kunnen ze naar “Instellingen”, “Algemeen” en “Software-update” gaan.

“Als uw Apple-product niet op de lijst staat, met name als u bent blijven steken in iOS 15 of iOS 12, kunt u op dit moment niets doen, maar we raden u aan de HT201222-pagina van Apple in de gaten te houden voor het geval uw product is getroffen en de komende dagen een update krijgt”, merkt Sophos op.

Gepubliceerd door The Epoch Times (15 februari 2023): Federal Agency Warns Millions of iPhone Users to Change Settings Now

Witte Huis verwerpt verslag dat beweert dat VS vorig jaar Nord Stream-pijpleiding opblies

Functionarissen van het Witte Huis hebben op 8 februari een verslag van een onderzoeksjournalist verworpen, waarin wordt beweerd dat de Verenigde Staten achter de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen in 2022 zaten.

“Dit is volstrekt onjuist en complete fictie,” zei Adrienne Watson, een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, in een verklaring aan de media op 8 februari. Een woordvoerder van het State Department gaf een soortgelijk commentaar aan Reuters.

De oude onderzoeksjournalist Seymour Hersh, een voormalig verslaggever van The New York Times en The New Yorker Magazine die in 1969 voor het eerst bekend werd vanwege zijn verslaggeving over het bloedbad van My Lai tijdens de Vietnamoorlog, publiceerde op 8 februari een verslag op zijn Substack-pagina, getiteld “How America Took Out The Nord Stream Pipeline,” waarin hij voor zijn beweringen anonieme bronnen aanhaalde.

“Afgelopen juni hebben de duikers van de marine, opererend onder de dekmantel van een alom gepubliceerde NAVO-oefening halverwege de zomer, bekend als BALTOPS 22, de op afstand bediende explosieven geplaatst die drie maanden later drie van de vier Nord Stream-pijpleidingen vernietigden, volgens een bron met directe kennis van de operationele planning,” schreef Hersch.

Tammy Thorp, een woordvoerster van de Central Intelligence Agency (CIA), zei eveneens in een verklaring dat “deze bewering volledig en volkomen onjuist is”.

The Epoch Times heeft het verslag niet kunnen bevestigen. Het Witte Huis heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Uiteindelijk concludeerde het verslag van Hersch, dat gebaseerd is op anonieme bronnen, dat de regering van president Joe Biden via de CIA een geheime operatie uitvoerde om de pijpleiding op te blazen.

Verschillende Europese landen hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosies, die plaatsvonden in september 2022, maar kwamen met weinig antwoorden. De Russische regering heeft categorisch ontkend dat zij achter de ontploffingen zat van de pijpleidingen, die zij samen met Duitsland exploiteerde.

Hersch, een Pulitzer Prize-winnende journalist, zei verder dat “het besluit van het Witte Huis om de pijpleidingen te saboteren er kwam na meer dan negen maanden van zeer geheim heen en weer gepraat binnen de nationale veiligheidsgemeenschap van Washington over hoe dat doel het best bereikt kon worden. Gedurende een groot deel van die tijd ging het er niet om of de missie uitgevoerd moest worden, maar hoe het gedaan moest worden zonder dat er een openlijke aanwijzing was wie er verantwoordelijk was.”

“Dit is geen kinderspel,” vertelde de eerder genoemde anonieme bron hem. Hersch gaf geen verdere details over de persoon, ook niet of deze voor de Amerikaanse regering werkte. Maar die persoon merkte op dat zo’n aanval “een oorlogsdaad” was.

Tijdens “al dit gekonkel”, vertelde de vermeende bron aan de 85-jarige Hersch, “zeiden enkele werknemers van de CIA en het State Department: ‘Doe dit niet. Het is dom en zal een politieke nachtmerrie zijn als het uitkomt.'”

Volgens zijn Substack-bericht gebruikten duikers die opereerden vanaf een Noorse Alta mijnenjager een “mengsel van zuurstof, stikstof en helium dat uit hun tanks stroomde, en plantten ze gevormde C4-ladingen op de vier pijpleidingen met betonnen beschermkappen” alvorens de explosieven tot ontploffing te brengen. Opnieuw haalde hij anonieme bronnen aan, een praktijk die al lang onderwerp is van kritiek op Hersch’s eerdere berichtgeving.

Toen Hersch jaren geleden beweerde dat het Witte Huis van Obama leugens vertelde over de moord op terroristisch meesterbrein Osama bin Laden, merkte een criticus van The Washington Post in 2015 op dat “Hersh zich minstens 55 keer baseerde op een anonieme gepensioneerde hoge inlichtingenfunctionaris.”

Nord Stream Onderzoek

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei op 8 februari dat de Verenigde Staten vragen moeten beantwoorden naar aanleiding van de berichtgeving van Hersch. In reactie op dat bericht riep de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, het Witte Huis op een verklaring af te leggen over de “feiten”.

Moskou heeft herhaaldelijk gezegd dat het Westen achter de explosies van afgelopen september zat van de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen, miljarden dollars kostende infrastructuurprojecten die Russisch gas onder de Oostzee naar Duitsland vervoeren.

Onderzoekers uit Zweden en Denemarken, in wier exclusieve economische zones de explosies plaatsvonden, hebben gezegd dat de scheuren het gevolg waren van sabotage, maar hebben niet gezegd wie zij verantwoordelijk achten.

De bouw van Nord Stream 2, ontworpen om de hoeveelheid gas die Rusland rechtstreeks onder de zee naar Duitsland zou kunnen sturen te verdubbelen, werd in september 2021 voltooid, maar werd nooit in gebruik genomen nadat Berlijn de certificering opschortte enkele dagen voordat Moskou in februari zijn troepen Oekraïne instuurde.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 februari 2023): White House Dismisses Report That Claims US Blew Up Nord Stream Pipeline Last Year

 

Categories VS

Amerikaans leger geeft eerste beelden vrij van berging Chinese spionageballon

U.S. Northern Command (NORCOM) heeft maandagavond de eerste foto’s vrijgegeven van pogingen om een Chinese spionageballon te bergen, dagen nadat deze was neergeschoten voor de kust in Surfside Beach, South Carolina.

Op foto’s die zijn gemaakt door Amerikaanse militairen is te zien hoe troepen zondagavond de brokstukken van de ballon proberen te bergen. Een groot stuk van de ballon zelf werd door matrozen op een kleine boot getrokken.

Volgens de bijschriften bij de foto’s werden matrozen van de Explosive Ordnance Disposal Group 2 ingezet om de ballon te bergen in de buurt van Myrtle Beach, South Carolina. In het weekend vertelden plaatselijke functionarissen de bewoners om de ballon niet aan te raken als er stukken van zouden aanspoelen, nadat hij zaterdagmiddag was neergeschoten door een F-22 Raptor gevechtsvliegtuig.

NORCOM gaf ook beelden vrij van de F-22 waarmee de Chinese spionageballon werd neergeschoten. Het Pentagon bevestigde eerder dat het vliegtuig was opgestegen van Langley Air Force Base in Virginia om de missie uit te voeren.

Matrozen proberen voor de kust van Myrtle Beach, South Carolina, 5 februari 2023, een spionageballon te bergen. (Foto van de Amerikaanse marine door Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson)

Fox News kreeg van “overheidsbronnen” te horen dat de ballon, zodra hij is geborgen, voor verdere analyse naar de FBI-vestiging in Quantico, Virginia, zal worden overgebracht. The Epoch Times heeft contact opgenomen met de FBI voor commentaar.

Het hoofd van NORCOM en het North American Aerospace Defense Command (NORAD) zei maandag dat de ballon ongeveer 60m hoog was en meer dan een ton woog.

“De eigenlijke ballon was tot 60m hoog”, vertelde generaal Glen VanHerck aan verslaggevers, volgens een transcriptie van het Pentagon. “De lading zelf zou ik categoriseren in de grootte van een lijnvliegtuig, misschien een regionale airliner zoals [een] ERJ of zoiets. Het woog waarschijnlijk meer dan een ton.”

Een helikopter van de Amerikaanse kustwacht vliegt over de plaats van de berging van een spionageballon op 4 februari 2023. (U.S. Navy foto door Lt. j.g. Jerry Ireland)
Matrozen proberen een spionageballon te bergen voor de kust van Myrtle Beach, South Carolina, 5 februari 2023. (Foto van de Amerikaanse marine door Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson)

VanHerck legde vervolgens uit waarom het Amerikaanse leger de ballon niet neerschoot toen hij vorige maand voor het eerst werd ontdekt in de buurt van Billings, Montana. Kort nadat hij was gelokaliseerd, waren er talloze oproepen om hem neer te halen.

“Stel je voor dat grote brokstukken van honderden, zo niet duizenden kilo’s uit de lucht vallen,” zei VanHerck. “Dat is eigenlijk waar we het over hebben.”

Matrozen proberen voor de kust van Myrtle Beach, South Carolina, 5 februari 2023, een Chinese spionageballon te bergen. (Foto van de Amerikaanse marine door Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson)

De generaal merkte ook op dat de ballon al gedetecteerd was toen deze Alaska naderde. “Het was mijn inschatting dat deze ballon geen fysieke militaire bedreiging vormde voor Noord-Amerika,” voegde VanHerck er maandag aan toe. “Dit valt onder mijn bevoegdheid van NORAD en daarom kon ik niet onmiddellijk actie ondernemen omdat het geen vijandige daad of vijandige bedoelingen vertoonde.”

Amerikaanse defensie- en militaire functionarissen zeiden zaterdag dat de ballon op 28 januari de Amerikaanse luchtverdedigingszone ten noorden van de Aleoeten is binnengedrongen en zich op 30 januari over land door Alaska en in het Canadese luchtruim in de Northwest Territories bewoog. De volgende dag stak het boven het noorden van Idaho weer over naar Amerikaans grondgebied.

In een ander deel van zijn briefing beweerde VanHerck dat al eerder Chinese spionageballonnen onder de regering-Trump over de Verenigde Staten vlogen, een bewering die werd ontkend door voormalig president Donald Trump en voormalige leden van zijn regering.

China beweert dat het een civiele ballon was die werd gebruikt voor meteorologisch onderzoek, maar heeft geweigerd te zeggen tot welke overheidsdienst of welk bedrijf hij behoort. Amerikaanse functionarissen ontkenden die beweringen echter en zeiden dat het om een spionageballon gaat.

Bovendien vertelde VanHerck aan verslaggevers dat er mogelijk explosieven aan boord van de ballon waren en zei dat dit meespeelde in zijn beslissing om hem niet neer te schieten boven Amerikaans grondgebied.

De Amerikaanse kustwacht zei maandag een tijdelijke veiligheidszone in te stellen in de wateren bij Surfside Beach, South Carolina, in het gebied waar de ballon werd neergehaald.

Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 februari 2023): US Military Releases First Pictures of China Spy Balloon Recovery Efforts

Categories VS

Militaire deskundigen waarschuwen voor mogelijk conflict tussen VS en China na neerhalen spionageballon

Verschillende voormalige militaire functionarissen zeiden dat de Verenigde Staten met aanzienlijke tekorten kunnen worden geconfronteerd als er ooit een conflict komt met het Chinese regime over Taiwan, nu Amerikaanse militaire jets een Chinese spionageballon hebben neergeschoten die over de Verenigde Staten zweefde.

“Helaas hebben de Chinezen hun lucht-, zee-, ruimte-, cyber- en raketcapaciteiten in de afgelopen decennia dramatisch vergroot”, zei James Anderson, waarnemend ondersecretaris van defensie voor beleid onder president Donald Trump, tegen Fox News.

“In sommige van de scenario’s die zouden kunnen gebeuren, zouden we aanvankelijk wel eens een concurrentienadeel kunnen hebben, omdat ze thuisvoordeel hebben in termen van hun vermogen om snel lokale troepen te mobiliseren,” zei hij, “en dat is echt belangrijk voor het [Chinese leger].”

Vorige week zei Rep. Michael McCaul (R-Texas), de nieuwe voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden, dat de kans op een conflict met China over Taiwan “zeer groot is” nadat een Amerikaanse generaal een memo had vrijgegeven over een mogelijk conflict met het regime in 2025.

Gen. Mike Minihan, die het Air Mobility Command leidt, schreef aan de leiding van zijn ongeveer 110.000 leden: “Mijn gevoel zegt me dat we in 2025 zullen vechten.”

“Ik hoop dat hij het mis heeft … maar ik denk dat hij gelijk heeft,” zei McCaul vorige week in een interview.

Hoewel de opvattingen van de generaal niet het Pentagon vertegenwoordigen, blijkt hieruit bezorgdheid op de hoogste niveaus van het Amerikaanse leger over een mogelijke poging van China om controle uit te oefenen over Taiwan, dat door Peking wordt beschouwd als een weerbarstige provincie. “We bereiden ons erop voor en dat moet ook”, zei Senator Dick Durbin (D-Ill.), lid van de Senaatsleiding, vorige week tegen de media in antwoord op een vraag over een mogelijk conflict tussen de VS en China. “Er zijn vier landen in de wereld die we voor onze eigen veiligheid zeer nauwlettend in de gaten houden. China is nummer één.”

Soldaten vuren 155 mm houwitsers af tijdens een jaarlijkse echte militaire schietoefening in het district Pingtung, in het zuiden van Taiwan, op 9 aug. 2022. (Ann Wang/Reuters)

Maar die vrees werd nog groter nadat een Chinese spionageballon de afgelopen dagen boven een groot deel van de Verenigde Staten zweefde voordat hij voor de kust van South Carolina werd neergeschoten door een Amerikaanse F-22 straaljager. De aanwezigheid van de ballon boven de Verenigde Staten, voor het eerst ontdekt in Montana, heeft minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken doen besluiten zijn geplande reis naar China dit jaar te annuleren.

Ondertussen zijn de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog al tientallen jaren niet meer bij een dergelijk conflict betrokken geweest, zo werd opgemerkt. Een eventueel conflict zou een groot aantal oorlogsschepen en vliegdekschepen vereisen om controle uit te oefenen over de Stille Oceaan.

“De Verenigde Staten zijn sinds 1945 niet meer bij een dergelijk conflict betrokken geweest en de slachtoffers zouden in zeer korte tijd vallen. Het oorlogsspel besloeg drie of vier weken,” vertelde Mark Cancian, een senior adviseur bij het Center for Strategic and International Studies, vorige week aan WJAR-TV. Een dergelijk conflict “vereist echt een cultuuromslag in het Amerikaanse leger”, zei hij.

Eén probleem, merkte Cancian op, is dat de Amerikaanse industriële productie de afgelopen decennia is afgenomen. Een groot aantal Amerikaanse en westerse landen heeft de afgelopen jaren hun productie uitbesteed aan China en andere landen, volgens economen, met name nadat China in 2001 toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie.

“Het is zeker een realistische bezorgdheid,” zei hij tegen de pers. “Onze voorraden zijn niet groot en ons vermogen om ze te vervangen, de piekcapaciteit van onze defensie-industrie is niet groot, zodat we in een lang conflict het risico lopen dat we zonder essentiële munitie en wapens komen te zitten.”

Een hoogteballon zweeft boven Billings, Mont, op 1 februari 2023. (Larry Mayer/The Billings Gazette via AP)

Heino Klinck, een senior adviseur van het National Bureau of Asian Research, vertelde Fox News op zondag dat het moeilijk te voorspellen is wat er zou kunnen gebeuren.

“Er zijn gebieden waarin zij dominantie hebben, en er zijn ook gebieden waarin wij dominantie hebben, dus het is niet precies een appels en peren soort vergelijking,” vertelde Klinck, die eerder diende als adjunct-secretaris van defensie voor Oost-Azië voordat hij in 2021 vertrok, aan de krant. “China heeft zeker geografische voordelen, alleen al door het feit dat het slechts 150 kilometer van Taiwan verwijderd is, dus dat is iets dat een geavanceerde logistieke planning vereist,” voegde hij eraan toe.

Anderson merkte op dat China al tientallen jaren geen belangrijke militaire operatie meer heeft uitgevoerd. Beijing vocht in 1979 voor het laatst een conflict uit met Vietnam langs de grenzen van beide landen, terwijl de Verenigde Staten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog aan vele conflicten hebben deelgenomen.

“Feit is dat zij geen ervaring hebben met het uitvoeren van een grote amfibische aanval op de schaal die nodig zou zijn om het eiland Taiwan in te nemen,” zei Anderson tegen Fox. “Ja, ze hebben verschillende afgelegen eilanden van Taiwan aangevallen tijdens meerdere crises in de jaren vijftig, maar dat waren zeer kleinschalige operaties.”

Hij voegde eraan toe: “Er zijn geen goede vergelijkingen, en … vanuit ons perspectief is het feit dat de Chinezen geen goede vergelijking hebben goed nieuws, want dit is een concurrentienadeel voor hen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (06 februari 2023): Military Experts Issue Warnings on Possible US-China Conflict After Spy Balloon Shot Down

Categories VS

Trump reageert nadat anonieme functionaris beweert dat Chinese spionageballonnen tijdens zijn ambtstermijn over VS vlogen

Voormalig president Donald Trump heeft gereageerd op beweringen dat spionageballonnen van het Chinese regime tijdens zijn regering het Amerikaanse luchtruim zijn binnengedrongen.

Een anonieme functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie zei in het weekend dat spionageballonnen onder de regering-Trump over Amerikaans grondgebied vlogen. Maar Trump, in een Fox News interview op zondag, sloeg terug.

“Dit is nooit gebeurd. Het zou nooit gebeuren,” zei Trump tegen de krant, eraan toevoegend dat het Chinese regime “ons zeer respecteerde” onder zijn leiding. “Het is nooit gebeurd bij ons onder de Trump-regering en als het wel gebeurde, zouden we het onmiddellijk hebben neergeschoten,” voegde Trump eraan toe. “Het is desinformatie.”

Voordat de ballon werd neergeschoten, had Trump op zijn social media platform Truth Social vorige week het Amerikaanse leger opgeroepen om de ballon neer te schieten nadat deze was gespot in de buurt van Billings, Montana.

“Nu brengen ze naar buiten dat een ballon door China is opgelaten tijdens de regering Trump, om de ‘hitte’ van de regering Biden af te halen”, schreef Trump zondag. “China had te veel respect voor ‘TRUMP’ om dit te laten gebeuren, en het is ook NOOIT gebeurd.”

Andere functionarissen reageren

Mark Esper, die onder Trump diende als minister van defensie, weerlegde beweringen over ballonnen die onder de vorige regering boven de Verenigde Staten vlogen.

“Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit mijn kantoor binnenkwam of dat ik iets las dat de Chinezen een bewakingsballon boven de Verenigde Staten hadden,” vertelde hij aan CNN. “Ik zou me dat zeker herinneren.”

John Bolton, een voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur onder Trump, zei dat hij nooit heeft gehoord van spionageballonnen die het Amerikaanse luchtruim binnenkwamen of boven Amerikaans grondgebied zweefden terwijl Trump in functie was. Bolton, ook een ambtenaar van de regering Bush toen deze in functie was, zei ook dat hij nooit had gehoord van iets dergelijks voordat hij in 2018 toetrad tot de regering Trump.

“Ik weet niets van ballonvluchten door welke mogendheid dan ook boven de Verenigde Staten tijdens mijn ambtstermijn, en ik had nog nooit gehoord van zoiets voordat ik in 2018 toetrad,” zei Bolton zondag tegen Fox News. “Ik heb ook niets gehoord van iets dat na mijn vertrek plaatsvond.”

In reactie op de beweringen die in het weekend zijn gedaan, zei Bolton dat de huidige regering “het Congres moet vertellen” over “specifieke voorbeelden”. Hij voegde eraan toe dat “ik met 100 procent zekerheid kan zeggen dat dit niet tijdens mijn ambtstermijn is gebeurd.”

De Chinese spionageballon drijft naar de oceaan na te zijn neergeschoten voor de kust in Surfside Beach, S.C., op 4 februari 2023. (Randall Hill/Reuters)

“Ondubbelzinnig, ik ben nooit gebrieft over de kwestie,” voegde Robert O’Brien toe, die diende als nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis onder Trump. “Het is nooit ter sprake gekomen,” zei hij. “Als er een ballon was opgedoken, hadden we het geweten. Iemand in de inlichtingengemeenschap zou het hebben geweten, en het zou naar mij zijn doorgesijpeld om de president te briefen,” vertelde voormalig waarnemend directeur van Nationale Inlichtingen Ric Grenell aan Fox.

“Het is niet waar. Ik kan het weerleggen,” zei ook voormalig directeur van Nationale Inlichtingen John Ratcliffe. “Het Amerikaanse volk kan het zelf weerleggen. Weet je nog tijdens de regering Trump, toen fotografen op de grond en piloten van commerciële luchtvaartmaatschappijen het hadden over een spionageballon boven de Verenigde Staten die mensen konden waarnemen, zelfs met het blote oog, en waar een media die een hekel had aan Donald Trump niet over berichtte?”

Wat werd beweerd

Een topambtenaar van Defensie, die niet werd geïdentificeerd, zei zaterdag dat de Chinese bewakingsballonnen “ten minste drie keer tijdens de vorige regering kortstondig door het Amerikaanse vasteland zijn gevaren en één keer, voor zover wij weten, aan het begin van deze regering, maar nooit zo lang”, volgens een door het Pentagon vrijgegeven transcript.

“We hebben via verschillende kanalen rechtstreeks met Chinese functionarissen gesproken, maar in plaats van hun inbreuk op ons luchtruim te adresseren, kwam het [Chinese regime] met een verklaring die elke geloofwaardigheid ontbeerde,” zei de functionaris.

Op zaterdag zeiden functionarissen dat president Joe Biden het bevel gaf, maar dat hij de ballon nog eerder op woensdag had willen neerhalen. Hem was geadviseerd dat het beste moment voor de operatie zou zijn wanneer het boven water zou zijn, zeiden Amerikaanse functionarissen. Militaire functionarissen besloten dat het neerhalen boven land vanaf een hoogte van 20.000 meter een te groot risico zou vormen voor mensen op de grond.

De reusachtige witte bol werd zaterdagochtend gezien boven de Carolina’s toen hij de Atlantische kust naderde. Om ongeveer 14.39 uur EST vuurde een F-22 gevechtsvliegtuig een raket af op de ballon, die hem doorboorde terwijl hij zich ongeveer 6 zeemijl uit de kust bij Myrtle Beach, South Carolina bevond.

The Associated Press heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (06 februari 2023): Trump Responds After Anonymous Official Claims Chinese Spy Balloons Flew Over US on His Watch

Categories VS