Saturday, 13 Aug 2022

Feitencheckers worden ingezet om het publiek te verwarren: Sharyl Attkisson

De met vijf Emmy’s bekroonde journaliste Sharyl Attkisson zei dat ze toegenomen pogingen heeft gezien om het publiek te manipuleren zodat het censuur zou gaan waarderen en journalistiek zou gaan afkeuren. Eén van de gebruikte strategieën is het gebruik van feitencheckers van derden, zei ze.

“Bijna elke vorm van informatie is gekopieerd als het door een groep gekopieerd kan worden, [en] feitencheckers zijn niet anders”, vertelde Attkisson aan EpochTV’s “American Thought Leaders”.

“Of ze zijn in veel gevallen gekopieerd, of gemaakt met het doel om verhalen en propaganda te verspreiden”, zei Attkisson. “Dit is allemaal onderdeel van een zeer goed gefinancierd en goed georganiseerd netwerk dat de informatie die ze ons willen geven dicteert en verdraait.

Attkisson zei dat ze begin jaren 2000 voor het eerst merkte dat nieuws werd gecontroleerd, toen het mediabedrijf waar ze voor werkte actief probeerde bepaalde verhalen te onderdrukken.

“De tegenwerking ging vooral over het verhinderen dat een verhaal werd uitgezonden of dat een onderzoek niet in het nieuws kwam en niet alleen om de andere kant te belichten, niet alleen om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig werd gerapporteerd”, zei ze over de verhalen van farmaceutische bedrijven die ze in die tijd versloeg.

In 2016 hoorde Attkisson voormalig president Barack Obama zeggen dat nieuws gecureerd moest worden, waarna mainstream media outlets consequent de term nepnieuws begonnen te gebruiken om vooral conservatieve nieuwsverhalen aan te duiden die zij als onwaar beschouwden.

“En ik herinner me dat ik dacht dat dat zo’n vreemd iets was om te zeggen, omdat er geen sprake was van een grote verandering onder het publiek, dat het nodig was dat mensen hun informatie gecureerd moesten krijgen, dat iemand moest ingrijpen en ons moest vertellen wat we moesten denken, cureren wat er online was. Maar als je daarna naar de media kijkt, waren er dagelijks krantenkoppen over nepnieuws en curatie van wat wel en wat niet gemeld zou moeten worden.”

Attkisson verwees naar de opmerking van Obama tijdens de White House Frontiers Conference in Pittsburgh, Pennsylvania in oktober 2016.

“Het is relevant voor onze democratie, ons burgerschap. We zullen in dit wilde westen van informatiestromen opnieuw een soort curatiefunctie moeten opbouwen waarmee mensen kunnen instemmen”, aldus Obama.

Omdat Attkisson nieuwsgierig was naar het idee van het cureren van nieuws, deed ze onderzoek naar het onderwerp desinformatie, wat haar leidde naar een non-profit organisatie genaamd First Draft, die werd gefinancierd door voormalig Google CEO Eric Schmidt.

President Barack Obama en de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton zwaaien naar de afgevaardigden na de toespraak van Obama tijdens de derde dag van de Democratische Nationale Conventie in Philadelphia, op 27 juli 2016. (J. Scott Applewhite/AP Photo)

“Als je keek naar de website van de non-profit, bedoelden ze met nepnieuws volledig conservatief gebaseerd nepnieuws en hun standpunt; er was geen liberale versie van nepnieuws. Vervolgens geeft president Obama binnen een paar weken de toespraak en de media gaat er mee aan de haal.”

Attkisson zei dat de uitdrukking nepnieuws eigenlijk door links was bedacht, maar effectief op zijn kop werd gezet door voormalig president Donald Trump en dat de meeste mensen nu denken dat hij de uitdrukking heeft bedacht.

“Maar het is eigenlijk goed gedocumenteerd als een uitvinding van linkse politieke activisten in de periode die ik beschreef”, zei Attkisson.

“Voor haar boek “Smear” interviewde ze mensen die werken aan de verspreiding van desinformatie en propaganda met het doel om het publiek te verwarren. “En ze legden me uit dat, als ze eigenlijk alleen maar het informatielandschap verwarren, je misschien niet helemaal gelooft wat ze zeggen, maar dat ze genoeg hebben gedaan om je niet zeker te laten zijn van iets.”

Censuur tijdens de pandemie

Attkisson bekritiseerde grote nieuwszenders omdat zij een “spreekbuis” zijn van de regering of andere belangengroepen in plaats van hen ter discussie te stellen of hen ter verantwoording te roepen, met name als het gaat om de pandemie.

Ze zei dat ze kort na het begin van de pandemie met veel wetenschappers, zowel bij de overheid als in de particuliere sector, had gesproken over het virus en de koers die het volgde, voordat ze zich een mening vormde. Ze vroeg een aantal van de wetenschappers zich uit te spreken, maar die waren bang.

“Ze zeiden dat ze zich niet durfden uit te spreken uit angst om controversieel te zijn en uit angst om coronavirusontkenners genoemd te worden, omdat die uitdrukking gebruikt begon te worden in de media. En ten tweede waren ze bang om Dr. Fauci tegen te spreken, die volgens hen in de pers was verheerlijkt of heilig verklaard om redenen die ze niet konden begrijpen.”

Dr. Anthony Fauci, directeur van het Nationale Instituut voor Allergie en Infectieziekten getuigt tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie Gezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen op Capitol Hill op 11 januari 2022. (Shawn Thew/Getty Images

Dr. Anthony Fauci is sinds 1984 directeur van het Nationale Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID), waardoor hij zeven presidenten heeft kunnen adviseren over volksgezondheidskwesties, waaronder COVID-19. Hij is ervan beschuldigd het publiek te hebben misleid over het financieren van functieonderzoek in China.

Attkisson zei dat de Nationale Instituten voor Gezondheid geld van de belastingbetaler gebruikten om functieonderzoek in samenwerking met China te financieren, maar berichten in de media wezen op het tegendeel.

“En dan wordt het narratief op een andere manier gemanaged dan ik me herinner nadat ik de subsidies zelf tot mijn tevredenheid had bekeken, want ik wist niet wat waar was tot ik de documentatie had gevonden. En dan nog steeds horen dat niet alleen volksgezondheidsfiguren, maar ook verslaggevers beweren dat er niets van dit alles was gebeurd, alsof zij de waarheid kennen.”

Ze zei dat een andere manier om het publiek in verwarring te brengen over de waarheid is om iets als een samenzwering te bestempelen, zoals de theorie van het lek in het lab in verband met het nieuwe coronavirus.

“En toch, als je mensen ‘complottheorie’ hoort zeggen, is dat bedoeld om dat kleine deel van je hersenen te prikkelen dat zegt: nou, dat geval is niet waar”, zei Attkisson. “En ik blijf altijd onbevooroordeeld en zeg: dat gekke ding waarvan ze zeggen dat het een complottheorie is, kan best een kern van waarheid bevatten.”

Attkisson gelooft dat de reden waarom sommige mensen gemanipuleerd kunnen worden om het verhaal van de media te geloven, is dat ze in “een box” leven, wat betekent dat het internet hun enige bron van informatie is.

“En de mensen die de informatie willen controleren, begrijpen dat als ze maar een paar basisbronnen kunnen controleren – we hebben het over Google, Twitter, Facebook en Wikipedia – ze grip hebben op informatie, omdat we allemaal naar die paar bronnen worden geleid.”

Ze zei dat het hun doel is je te laten geloven dat je in de minderheid bent en je bang te maken om bezwaren te uiten tegen het verhaal. “Je kunt dat worden wijsgemaakt als je in de box leeft, dus zeg ik voortdurend tegen mensen: leef buiten de box. Ja, je kunt daar informatie krijgen en doen wat je online wilt doen. Maar zeker, vertrouw op je cognitieve dissonantie. Praat met de mensen om je heen.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 januari 2022)https://www.theepochtimes.com/fact-checkers-are-used-to-confuse-the-public-sharyl-attkisson_4221169.html

Dominee: realiseren de voorstanders van het socialisme zich dat Karl Marx een diep geloof in God had?

Karl Marx, de vader van het wetenschappelijk socialisme, schreef ooit dat hij wist dat hij voor God geboren was, maar dat hij uitverkoren was voor de hel, zei auteur en radiopresentator Dr. David Jeremiah toen hij sprak over veel van de “aha-momenten” die hij ervoer tijdens zijn jarenlange studie van het socialisme. Hij las alles over de ideologie wat hij er maar over kon vinden, inclusief wat Marx bezielde in zijn ideologische geschriften.

Mensen realiseren zich niet dat de socialistische theorieën van Marx allemaal gebaseerd zijn op een fundamenteel geloof in het bestaan van God, maar wel met een haat en verzet tegen alles wat God heeft onderwezen, zei Dr. Jeremiah.

“Weet je, socialisten geloven niet dat er geen God is – zij zijn geen atheïsten,” vertelde hij aan EpochTV’s “American Thought Leaders.” “Ze zijn anti-God.”.

“In feite was Karl Marx … een cheerleader voor de duivel,” legde hij uit over zijn onderzoek, waarvan hij zei dat het hem een nieuwe kijk heeft gegeven op de trends in het nieuws en sociaal beleid, waarvan hij gelooft dat het Amerikanen kan helpen om de sociale onrust in het land, die op dit moment plaatsvindt, te begrijpen.

Dr. Jeremiah, een predikant en oprichter van Turning Point Radio and Television Ministries, heeft onlangs een boek uitgebracht om zijn bevindingen over de gevaren van het socialisme te delen, getiteld “Where Do We Go From Here?”

“Zowat elk hoofdstuk in dit boek, op de één of andere manier, gaat terug naar dingen die ik heb geleerd over het socialisme,” vertelde hij aan gastheer Jan Jekielek. “En nu, wat zo verbazingwekkend voor mij is, omdat ik mijn geest en hart gevoelig heb gemaakt voor dit alles, zie ik elke dag op het nieuws voorbeelden van wat er gebeurt en hoe het ons beïnvloedt als een natie.”

De cancel-cultuur die alles wil cancellen waarmee men het niet eens is, heeft de wortels van totalitarisme in de Amerikaanse samenleving gekweekt, waarschuwde Dr. Jeremiah.

Hij noemde verschillende negatieve trends, zoals ouders die te horen krijgen dat zij niets te zeggen mogen hebben over de inhoud die op scholen wordt onderwezen, Republikeinen en Democraten die het niet eens kunnen worden over het feit dat zij het oneens zijn, en christenen die op hun werk worden ontslagen omdat zij hun geloof delen, als voorbeelden van hoe Marx’ socialistische ideeën de eenheid onder de mensen uithollen.

Censuur van ideeën is niet waar Dr. Jeremiah mee is opgegroeid in Amerika, maar in 2021 is het wel normaal sociaal gedrag geworden.

Tegenbetogers houden borden omhoog terwijl ze wachten op de komst van de conservatieve commentator Milo Yiannopoulos op de campus van de University of California, Berkeley, op 24 sept. 2017. (Josh Edelson/AFP via Getty Images)

“Niets van datgene wat echt waar is, moet bang zijn voor uitdaging,” daagde Dr. Jeremiah uit. “Als het waar is, is het waar. Het zou geen probleem moeten zijn om uitgedaagd te worden, want de waarheid zal winnen, wat de uitdaging ook is. Maar als het niet waar is, dan kan dat. Dus alles wat er nu gaande is, is interessant voor mij in het licht van die discussie, omdat… het meeste ervan leugens zijn.”

In zijn boek beschrijft Dr. Jeremiah socialisme als “een dodelijk virus [dat] zich stilletjes verspreidt door onze natie – veel dodelijker dan COVID-19.”

Maar hij waarschuwt dat “de meeste Amerikanen zich totaal niet bewust zijn van de dreiging die het vormt voor onze manier van leven.”

“Het is als rook die onder de deur door komt. Je ziet het maar een klein beetje, maar het is geen groot probleem. [Maar] als we ons er niet bewust van worden, zal het zeer destructief zijn.

“Dat is waarom ik het boek heb geschreven,” zei hij. “Ik wilde mensen helpen het te begrijpen.”

Hij zei dat veel lezers hem sindsdien hebben gezegd: “Je hebt alle vragen beantwoord waarvan ik niet wist aan wie ik ze moest stellen.”

“Wat ik wilde doen, is hen helpen het verband te zien tussen zoveel van deze dingen die met ons gebeuren,” zei hij. “Ik schreef over het neerhalen van monumenten; het is niet gewoon een stelletje relschoppende kinderen die daarbuiten proberen plezier te hebben met het neerhalen van monumenten … De geschiedenis volledig uitwissen zodat je een nieuwe kunt schrijven; dat is allemaal onderdeel van hoe dit hele ding werkt, dat is allemaal een onderdeel van het socialisme.”

Geflankeerd door partijleden spreekt de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido tijdens een persconferentie, een dag na parlementsverkiezingen, in Caracas, Venezuela, op, 7 dec. 2020. (Ariana Cubillos/The Associated Press)

“De dingen wegnemen die de mensen dierbaar zijn, de dingen vernietigen die de kern vormen van wie zij als mensen zijn – hun gezin, hun kerk, hun huwelijk – en vervolgens in dat vacuüm stappen met al die verrotting, die socialisme heet. En als mensen dat begrijpen, maakt het hen bewust,” zei hij.

“We moeten ons hiervan bewust zijn, want het is dodelijk. Het zal alles vernietigen.

“Venezuela is een perfect voorbeeld van de richting die we uit gaan, als we dit niet stoppen. Het is verbazingwekkend om te beseffen dat Venezuela nog niet zo lang geleden, het rijkste land was in dat deel van de wereld. De mensen hadden dezelfde levensstandaard als wij.”

Dr. Jeremiah zei dat hij hoopt dat meer praten over de waarheid van het socialisme en haar anti-God overtuigingen, meer mensen zal helpen de problemen van vandaag te begrijpen.

“Een van zijn [Marx’s] sleutelzinnen was God uit de hemel vegen en kapitalisten van de aarde. Dat was zijn tweeledige programma,” zei hij. “Er zijn veel universiteitsstudenten die hierdoor geboeid waren.”

“Het is echt eng voor mij … sommige van de statistieken die ik in dit boek aanhaalde tonen dat echt aan, dat jonge mensen tussen 18 en 25 – ik denk 60 procent van hen – denken dat socialisme cool is, dat het OK is; meer dan wat dan ook vanwege alle gratis spullen die ze in het proces beloofd krijgen.

“Maar als ze de wortels van het socialisme begrijpen, gaan ze stilstaan en nadenken,” zei hij.

Hij zei dat hij veel jonge mensen heeft zien ontwaken over de waarheid over het socialisme.

“Het laat hen leeg achter,” zei hij over wat er vaak gebeurt als het socialisme iemands psyche in zijn greep krijgt. “Het brengt hen naar een plek waar ze niet heen willen, en dat realiseren ze zich niet tijdens de reis.

“Op een dag worden ze wakker, en realiseren zich dat het hen niets meer te bieden heeft. Ik zie dat veel,” zei hij.

Dr. Jeremiah merkte ook op dat ook de kerk niet vrij is van het socialisme, met sommige mensen die beweren praktiserende christelijke socialisten te zijn.

“Soms halen ze graag passages uit de Bijbel aan, zoals in het boek Handelingen, waar ze allemaal dingen bij elkaar hielden. Echter, dat was geen socialisme; dat was gewoon een groep christenen die, tijdens een moeilijke periode in hun leven, dat wat ze hadden met elkaar deelden.

“Er is geen enkele Bijbelse basis voor socialisme, noch in het Oude Testament, noch in het Nieuwe Testament… omdat socialisme totaal het tegenovergestelde is van wat het betekent om een godvrezend mens te zijn,” zei hij.

In zijn onderzoek zei Dr. Jeremiah dat hij niet één goed verhaal over socialisme heeft gevonden.

“Met al het gedane leeswerk en al het bestudeerde materiaal, iedereen heeft het erover, kan ik niet één goed verhaal vinden dat goed afloopt, omdat socialisme slecht is, en het haalt mensen naar beneden, het tilt ze niet op,” zei hij.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (1 november 2021, update op 8 november 20121): https://www.theepochtimes.com/pastor-do-champions-of-socialism-realize-that-karl-marx-held-a-deep-belief-in-god_4079262.html?slsuccess=1