Saturday, 10 Jun 2023

Leonardo da Vinci’s “Het Laatste Avondmaal”: Christus in het epicentrum van het verhaal

Eenvoud is de ultieme verfijning. –Leonardo da Vinci

lk heb ooit Leonardo da Vinci’s “Het Laatste Avondmaal” gezien. Het was toen nog mogelijk om het UNESCO Werelderfgoed van de Kerk en het Dominicanenklooster van Santa Maria delle Grazie in Milaan, Italië, binnen te wandelen en de muurschildering te zien.

Wat herinner ik me? De stilte. Het diepe mysterie. Huilen om zo’n grootsheid zou sentimenteel zijn. Zoals Leonardo zelf zei, “Tranen komen van het hart en niet van de hersenen.” Leonardo schilderde het meest dramatische moment der tijden, zonder drama. Alles is vastgelegd binnen de grenzen van het mathematisch perspectief.

Tegenwoordig is de kamer waarin “Het Laatste Avondmaal” staat hermetisch afgesloten. Men gaat door twee deuren om binnen te komen, en alles sluit onmiddellijk na binnenkomst. De 15 minuten voor het bezichtigen en fotograferen van het schilderij, worden strikt aangehouden en het is verboden er een video van te maken.

Da Vinci’s “Laatste Avondmaal” is een enorm schilderij, ongeveer 2 meter breed en 2 meter hoog. Volgens het Milaan Museum is het gemaakt; “met tempera en olie op een gipspreparaat in plaats van de gebruikelijke techniek in het tijdperk van de fresco’s.” Leonardo experimenteerde met zijn eigen pigmenten om het schilderij op de muur te verzegelen voordat het gips droogde, maar al tijdens het leven van Leonardo begon het te bederven.

De muur waarop het meesterwerk was geschilderd was onderhevig aan vochtigheid die de aantasting ervan versnelde. In de 17e eeuw werd een deur in het schilderij geslagen en 200 jaar later gebruikten de soldaten van Napoleon het refectorium als stal.

In augustus 1943 werd het klooster getroffen door een bom die een groot deel ervan verwoestte. Het is een wonder dat het schilderij nog bestaat.

Het schilderij dat in stilte spreekt

De “Ultima Cena” is de laatste maaltijd van Christus met zijn apostelen (een Pesach-seder) die herinnerd wordt om twee gebeurtenissen. De ene bepaalt de parameters van de eerste Eucharistie. De andere is het moment waarop Christus zegt dat één van zijn discipelen hem zal verraden.

De 16de eeuwse kunsthistoricus Giorgio Vasari schreef in zijn beroemde “Lives of the Artists”: “Leonardo is erin geslaagd om het verlangen van de apostelen om te willen weten wie hun Meester zal verraden, tot uitdrukking te brengen. Op de verschillende gezichten zijn liefde, angst, verontwaardiging of verdriet te zien, omdat men niet in staat is de boodschap van Christus te begrijpen; en dit roept net zoveel bewondering op als de hardnekkige haat en het verraad dat in het gezicht van Judas te zien is”.

De compositie is pure geometrie. Het is vereenvoudigd en ontdaan van alle overbodige details. Het is verankerd in een gelijkzijdige driehoek gevormd door het lichaam van Christus. Hij zit onder een gewelfd pediment en het licht suggereert een aureool.

De drie ramen symboliseren de Heilige Drie-eenheid. De vier ramen langs de muren aan beide kanten zijn belangrijk in de klassieke traditie, omdat zij de Vier Deugden van Plato voorstellen. Maar alle perspectieflijnen brengen ons bij Christus. In de verte is een groen landschap. We vragen ons af of dit de hemel op aarde is.

Christus is het epicentrum van het verhaal. Hij is het stille, tijdloze centrum van het geheel. Binnen de chaos, is er het eeuwige.

De apostelen zijn monumentaal, bijna te groot voor de tafel, te groot voor de ruimte die ze innemen. Ze zijn in vier groepen. De Florentijnse schilders in de 15e eeuw geloofden, in tegenstelling tot hun voorgangers, dat de stemmingen van de geest zichtbaar zijn in gezichtsuitdrukkingen en lichaamsgebaren.

Dit is ook duidelijk zichtbaar in “Het Laatste Avondmaal”. De apostelen worden in beweging gebracht door “bezielde geesten” en dat komt door lichaamstaal tot uitdrukking vanuit hun “sensus communis” – de plek waar onze zintuigen samenkomen – de zetel van de ziel.

Leonardo gebruikte het lichaam om de ziel voor te stellen. In zijn woorden: “Maak de bewegingen van uw figuren passend bij de mentale toestand van deze figuren.”

Daarom zit het schilderij vol symboliek.

Petrus heeft een mes in zijn hand, een voorbode dat hij het oor van een soldaat zal afsnijden als hij Christus probeert te beschermen. Judas houdt een geldbuidel vast die de beloning bevat voor het identificeren van Christus bij de autoriteiten. Thomas wijst omhoog, en die vinger is de voorbode van het feit dat hij deze in de wond van Christus zal steken.

De tafel vormt een barrière, die het spirituele rijk van het aardse scheidt.

In het schilderij zijn verticale en horizontale lijnen te zien, van de contouren van de ramen, die lijken op een notenbalk. Giovanni Pala, een musicus, wiskundige en geleerde, stelt dat de positie van de broodjes en hun relatie tot de handen van de apostelen een muzikaal schrift vormen. Wanneer het van links naar rechts wordt gespeeld, is het slechts ruis. Maar aangezien Leonardo vaak in spiegelbeeld schreef, en de noten worden achterstevoren gespeeld, van rechts naar links, klinken ze als een renaissance klaagzang.

Leonardo da Vinci wordt wel als één van de grootste geesten beschouwd die ooit heeft geleefd. Schilder, beeldhouwer, uitvinder, wetenschapper, wiskundige, anatoom, astronoom, ingenieur, musicus, filosoof, schrijver: hij was op zoveel manieren begaafd dat zijn genie zijn meester was. Zijn ego lijkt volledig ondergeschikt te zijn gemaakt aan de intense behoefte om het mysterie van het leven te willen ontdekken en te ontrafelen. Hij was een onvermoeibare ontdekkingsreiziger op zoek naar kennis.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (20 juni 2021): Leonardo da Vinci’s ‘The Last Supper’: Christ in the Epicenter of the Story

Een eerbetoon aan de grootste westerse denkers: “Een school van Athene’

De School van Athene” is een van de belangrijkste en meest fascinerende fresco’s in de westerse kunstgeschiedenis. Paus Julius II gaf de productieve jonge kunstenaar Raffaello Sanzio da Urbino de opdracht zijn privé-vertrekken in het Vaticaan te decoreren.

De eerste kamer die Rafaël (1483-1520), zoals hij beter bekend is, onder handen nam was de “Stanza Della Segnatura,” of “Kamer van de Handtekening,” zo genoemd omdat hier de belangrijkste documenten van de Kerk werden ondertekend, verzegeld en in een afdwingbare doctrine gegoten. De zaal diende ook als bibliotheek van de Paus en als vergaderplaats voor het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatura – het machtigste gerechtelijke orgaan van de Katholieke Kerk.

Welke kleuren en vormen, verhalen en ritmes de vier muren van deze gedenkwaardige kamer uiteindelijk ook zouden sieren, zij zouden toezicht houden op, of mogelijk zelfs invloed uitoefenen op, enkele van de meest ingrijpende beslissingen die van invloed waren op het leven (en het hiernamaals) van allen die in het uitgestrekte Heilige Roomse Rijk woonden.

De inzet kon niet hoger zijn geweest, en Rafaël wist dat. Het enorme fresco van meer dan 2 meter hoog en 2 meter lang was een enorme uitdaging voor een jongeman van nog geen 20. Er bestond een traditie om privébibliotheken te versieren met portretten van grote denkers, maar de renaissance-kunstenaar Rafaël bracht het idee naar een andere stratosfeer.

Voldoen aan de tijdgeest

De Renaissance was een uiting van de hernieuwde belangstelling voor de Oudgriekse en Romeinse filosofie, kunst, religie en cultuur. Het was een geniaal idee van Rafaël om dit in een schilderij weer te geven.

Zijn onderwerp verbeeldt het centrale debat in de westerse filosofie: De verschillende uitgangspunten tussen filosofen die zich bezighielden met de geestelijke wereld en filosofen die zich bezighielden met de fysieke wereld.

Rafaëls iconografie was pure genialiteit. Het is een weergave van de denkers die de westerse beschaving hebben gevormd – en dat nog steeds doen. Dit zijn de geesten die de waarheid, verkregen door de rede, vieren.

“De ‘School van Athene’ was een visuele manifestatie van de tijdgeest.

Niet alleen versloeg Rafaël concurrenten als Michelangelo en Leonardo om de opdracht in de wacht te slepen, maar Rafaëls werk kreeg ook lovende kritieken.

Het fresco “De school van Athene” van de renaissancekunstenaar Rafaël. (Publiek Domein)

De School van Athene

Er zijn 50 figuren afgebeeld, waaronder Plato, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, in een denkbeeldig architecturaal scenario. De twee meest prominente en centrale personages zijn de grondleggers van de westerse filosofie: Plato en zijn leerling Aristoteles.

Plato wijst naar boven omdat hij in zijn filosofie een spirituele premisse presenteert: de veranderende wereld die we om ons heen zien is slechts een schaduw van een hogere, waarachtiger werkelijkheid die eeuwig en onveranderlijk is en zaken als goedheid en schoonheid omvat. Voor Plato is deze bovenwereldse werkelijkheid de ultieme werkelijkheid en de zetel van alle waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Plato houdt zijn boek vast, de “Timaeus”, waarin hij zijn kosmologische theorieën voorstelt, wat de suggestie oproept van een scheidingslijn tussen zijn filosofieën en die van Aristoteles.

Met zijn handpalm naar beneden suggereert Aristoteles de basis van zijn praktische ethiek, omdat in zijn filosofie de enige werkelijkheid de werkelijkheid is die we kunnen zien en ervaren door middel van ons zicht en onze tastzin – precies de werkelijkheid die door Plato werd verworpen.

Aristoteles’ “Ethica”, het boek dat hij in handen heeft, legt de nadruk op elementen van de menselijke wereld zoals rechtvaardigheid, vriendschap en bestuur.

Elke figuur rechts van Plato vertegenwoordigt Plato’s theorieën over filosofie, terwijl ze links van Aristoteles de theorieën van Aristoteles vertegenwoordigen.

De personages in “De school van Athene” vieren het klassieke denken, maar er wordt ook hulde gebracht aan de vrije kunsten, gesymboliseerd door de twee standbeelden van Apollo, god van het licht, boogschieten en muziek, en Athena, godin van de wijsheid in de Romeinse vorm van Minerva.

De omgeving waarin allen bijeen zijn is Romeins. Het plafond is geïnspireerd op de basiliek van Maxentius en Constantijn, het grootste gebouw op het antieke Forum Romanum. De architectonische structuren lijken de diepte en het monumentale belang te onderstrepen van datgene waarin de hoofdpersonen geloven.

Rafaëls genie

Het schilderij toont Rafaëls intellectuele gebruik van lineair perspectief, met een centraal verdwijnpunt bij de linkerhand van Socrates. Rafaël beheerste ook de kenmerkende technieken van de hoogrenaissancekunst, zoals “sfumato” (het verzachten van de overgangen tussen kleuren), precieze anatomische correctheid, en authentieke emotionaliteit en expressie.

Zijn individuele stijl had een bijzondere grandeur. Toch was hij doortrokken van humanisme en stond hij bekend om zijn helderheid, rijke kleuren en moeiteloze compositie.

Michelangelo en Leonardo, die samen met Rafaël het geniale triumviraat van de Renaissance vormden, verschijnen op het schilderij. Leonardo is vermomd als Plato, Michelangelo is Heraclitus, en Rafaël verschijnt uiterst rechts, met een donkere hoed op.

De renaissance-kroniekschrijver Vasari erkende dat Rafaël de oudere kunstenaar Michelangelo het nakijken gaf:

“Rafaël van Urbino had zich als schilder in hoog aanzien ontwikkeld, en zijn vrienden en aanhangers beweerden dat zijn werken meer in overeenstemming waren met de regels van de kunst dan die van Michelangelo, door te beweren dat ze sierlijk van kleur waren, mooi van uitvinding, bewonderenswaardig van uitdrukking, en van karakteristiek ontwerp; terwijl die van Michelangelo, zo werd beweerd, geen van deze kwaliteiten bezaten, met uitzondering van het ontwerp. Om deze redenen werd Rafaël, door degenen die dit zo zagen, geacht volledig gelijk te zijn aan, zo niet superieur aan Michelangelo in het schilderen in het algemeen, en… beslist superieur aan hem wat betreft de kleuren in het bijzonder.

Er wordt gezegd dat het licht dat twee keer zo fel brandt, half zo lang brandt. Zo was het ook met Rafaël. Zijn briljante carrière in Rome vertegenwoordigt het meest schitterende juweel in de kroon van de westerse beschaving die de Renaissance is. Hij stierf op slechts 37-jarige leeftijd en werd begraven in het Pantheon.

Jani Allan is journalist, columnist, schrijver en omroeper.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (23 mei 2021): A Tribute to the Greatest Western Thinkers: ‘A School of Athens’