Wednesday, 07 Dec 2022

Het onderwijs van Winston Churchill

Zijn aristocratische vader negeerde hem, behalve als hij klaagde over zijn gedrag. Zijn moeder genoot van dansen en mannen, maar hield ook haar zoon op afstand. Zijn leraren prezen hem om zijn intelligentie en belofte, maar bijna allemaal verweten ze hem dat hij zijn potentieel niet bereikte.

Zijn tijdgenoten hadden vaak een hekel aan deze jongen vanwege zijn zelfoverschatting, zijn weigering zich te conformeren aan de schoolregels en zijn liefde voor argumenten en debat. Met uitzondering van de studie literatuur en geschiedenis deed hij het slecht op elke school die hij bezocht, zozeer zelfs dat er geen sprake van was dat hij naar de betere universiteiten zou gaan. In plaats daarvan schreef hij zich in bij een militaire school, en zelfs daar faalde hij bijna om toegelaten te worden.

In zijn tienerjaren geloofden de meeste mensen die hem kenden, waaronder zijn vader, dat er weinig goeds van Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965) kon komen.

Een matige student en een rebel

Op 7-jarige leeftijd werd Churchill, zeer tegen zijn zin, naar St. George’s School bij Ascot gestuurd. Daar was hij, zoals het schoolhoofd in brieven aan Churchills moeder Jennie opmerkte, vaak “erg ondeugend” en “gaf hij veel problemen”. Deze ongehoorzaamheid leidde tot harde zweepslagen. Toen mevrouw Everest, Churchills kindermeisje en belangrijkste vertrouwelinge tijdens zijn jeugd, de striemen en snijwonden op de rug en billen van de jongen ontdekte, riep ze Jennie onmiddellijk bij zich. Woedend haalde Jennie, Winston onmiddellijk van school en schreef hem in op een kleine school van twee zussen in Brighton.

Fysieke straffen waren hier zeldzaam, en hoewel hij slecht bleef presteren in vakken als Latijn, blonk Churchill uit in literatuur en geschiedenis.

Vervolgens ging hij naar Harrow, waar hij in de laagste klas terechtkwam. Opnieuw verknoeide hij zijn opleiding: hij pakte vol goede moed de vakken aan die hij aantrekkelijk vond en negeerde de studie van Latijn, Grieks en wiskunde. Hier, zoals biograaf William Manchester ons vertelt: “Winston was een verbijsterende jongen. Hij kon of wilde de ablatieve absoluut niet leren—een kleine prestatie van het geheugen—maar hij kon twaalfhonderd regels van Macaulay opzeggen zonder een woord te missen.”

Manchester merkt vervolgens op dat een leraar van Harrow “dicht bij de waarheid kwam” toen hij over Winston rapporteerde: “Hij was geen gemakkelijke jongen om mee om te gaan. Natuurlijk had hij altijd een briljant brein, maar hij werkte alleen wanneer hij dat wilde en voor zaken die hij goedkeurde.”

Nadat hij Harrow had verlaten, zakte Churchill tweemaal voor het toelatingsexamen voor de Royal Military Academy, Sandhurst, maar hij slaagde met een tutor en slaagde bij zijn derde poging.

Dus, welke lessen met betrekking tot onderwijs kunnen we meenemen van zo’n slecht voorbeeld van een student?

Een portret van Winston Churchill, circa 1900. (Publiek domein)

We leren waarvan we houden

Gedurende zijn hele schooltijd was Churchill in feite aan het leren, hoewel de onderwerpen vaak ontbraken in het schoolprogramma. Hij was bijvoorbeeld een fervent student geschiedenis, zozeer zelfs dat hij buitengewoon hoge cijfers scoorde op dat onderdeel van het examen voor Sandhurst. Door de politieke betrokkenheid van zijn vader was hij van jongs af aan ook zeer geïnteresseerd in de zaken van zijn tijd, zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten.

Poëzie en de Engelse taal raakten hem ook. In zijn eentje leerde hij stapels verzen uit zijn hoofd, waarvan veel hem de rest van zijn leven bijbleef. In zijn vroege tienerjaren las Churchill Thackeray en Wordsworth en ontwikkelde die grote woordenschat en de cadans van de taal die hem ooit internationale roem zouden opleveren.

Op Harrow stortte hij zich ook op timmermanslessen, hield hij een kolonie zijderupsen en bouwde hij verder aan zijn postzegelverzameling. Hoewel hij een hekel had aan teamsporten, genoot hij van zwemmen, boksen, en schermen.

Zoals Manchester schrijft: “Churchilliaanse koppigheid, die de vloek zou worden van de vijanden van Brittannië, was de wanhoop van zijn leraren. Hij weigerde te leren tenzij het hem uitkwam.”

Maar als het hem uitkwam, blonk Churchill uit.

Spel

De jongen die later het bevel zou voeren en een natie door een gruwelijke oorlog zou leiden, organiseerde zijn eigen gevechten in een speelkamer met duizenden loden soldaatjes waar, zoals een vriend opmerkte: “Alles bij elkaar was het een zeer indrukwekkende show, en er werd gespeeld met een interesse dat geen gewoon kinderspel was.”

Weg van de strenge regels en de structuur van de formele school bouwden Churchill, zijn broer Jack en enkele neven en nichten uitgebreide forten en voerden gevechten uit. Tijdens een vakantie gaf Churchill leiding aan de bouw van een fort met een gracht en een werkende ophaalbrug.

Een neef merkte later op: “We vonden hem geweldig, omdat hij ons altijd in gevaar bracht.”

Kinderen leren spelenderwijs. De jongen die zijn neven en vrienden in gevaar bracht, zou op een dag zijn land door onvoorstelbare gevaren leiden voor hen.

Negatieven kunnen positieven genereren

Dit is misschien de belangrijkste les voor studenten en docenten.

Toen Harrow Winston naar een klas Engels stuurde, gaf docent Robert Somerville zijn leerlingen uitstekend onderricht in grammatica en compositie. Vanwege zijn voortdurende weerstand tegen Latijn en Grieks, zat Churchill drie keer in Somerville’s klas. Later herinnerde Churchill zich: “Ik had er drie keer zoveel van. Ik leerde het grondig. Zo kreeg ik de essentiële structuur van de gewone Britse zin in mijn botten, wat een nobele zaak is.”

Het was niet alleen een nobel iets, maar het gaf Churchill de instrumenten om een journalist te worden, een schrijver van vele boeken, een winnaar van de Nobelprijs en een leider wiens woorden wapens waren in de oorlog.

En stel dat Churchill naar Oxford was gegaan in plaats van Sandhurst? Zou hij de premier zijn geworden die bekend staat als de “Britse Bulldog”? Zijn vader achtte hem niet intelligent genoeg om rechten te gaan studeren, een verkeerde inschatting waarvoor vrijheidsliefhebbers overal dankbaar zouden moeten zijn. Met Sandhurst begon Churchill aan een reeks avonturen die hem uiteindelijk een zetel in het Lagerhuis opleverden.

Over Churchills jaren in Harrow zegt Manchester: “Winston werd geleerd zichzelf te onderwijzen.”

Dit zou het einde van alle onderwijs moeten zijn. In Churchills geval kwam dit onderwijs tot stand ondanks de school en zijn ouders.

Positieven versterken

Net als de meesters van Churchill in Harrow, vooral degenen die tevergeefs probeerden hem Latijn en Grieks te leren, raakte ik als leraar gefrustreerd door de glansloze prestaties van sommige leerlingen. Toch herinnerde ik mezelf, en vaak ook mijn klassen, eraan dat academici weliswaar belangrijk zijn, maar dat in de echte wereld talent, ambitie, karakter, en zelfs uiterlijk meer tellen dan het lezen van de Aeneis.

En ik heb die waarheid aan het werk gezien. Dat verlegen kind dat altijd achteraan zat en middelmatig was in de literatuurles is nu een succesvol verzekeringsagent die mij tot zijn klanten rekent. Dat meisje dat moeite had met wereldgeschiedenis is nu arts. Die student die slecht presteerde in Latijn is nu het jongste lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Onze jongeren hebben op zijn minst de basisbeginselen van onderwijs nodig—wiskunde, wetenschap, geschiedenis, enzovoort—en soms moeten we hen dwingen bepaalde vakken te leren. Laten we tegelijkertijd de gaven die ze allemaal bezitten zoeken en koesteren.

Opmerking: Hoewel ik verschillende biografieën over Churchill heb gelezen, blijft mijn favoriet “The Last Lion” van William Manchester. De directe citaten in dit artikel komen uit deel I van die trilogie.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 oktober 2021): The Education of Winston Churchill

De sleutel tot een liefdevol huwelijk wordt gespeld als R-E-S-P-E-C-T

Het belang om een echtgeno(o)t(e) met waardigheid en eerbied te behandelen wordt benadrukt door huwelijkshandboeken, predikanten en raadgevers. (Biba Kayewich)

Respect is een groot woord, vooral als het om het huwelijk gaat.

Onder het begrip ‘respect’ vallen ook andere woorden zoals geduld, eerlijkheid, een luisterend oor en beleefdheid.

De meesten van ons tonen respect voor onze kinderen, buren, vrienden, leidinggevenden en werknemers, maar bij onze partners ontbreekt dit gepaste respect soms. Dit is niet zo goed. Net zoals de meeste echtparen wier huwelijken tientallen jaren van stormen en beproevingen hebben overleefd, blijkt daaruit dat respect een vitaal ingrediënt is voor een succesvol huwelijk.

Oude en nieuwe huwelijkshandboeken, online sites over succesvolle huwelijken, predikanten en raadgevers benadrukken allemaal het belang van een waardige en attente behandeling van de echtgeno(o)t(e). Een man zou bijvoorbeeld kunnen vragen naar de werkdag van zijn vrouw en echt luisteren naar wat haar antwoord is. Een vrouw zou hetzelfde kunnen doen. Wanneer één van hen een fout maakt – of het nu gaat om een belangrijke brief vergeten op de post te doen of het ophalen van Parmezaanse kaas bij de kruidenier – in plaats van negatief te reageren of boos te worden, leert een goede echtgeno(o)t(e) zijn of haar schouders op te halen over deze onbenullige zaken en verder te gaan met het leven. Het draait allemaal om respect.

In dit advies echter, worden echter vaak andere belangrijke aspecten van respect, dat ten grondslag ligt aan de relatie tussen man en vrouw, ofwel over het hoofd gezien, ofwel ontbreken deze volledig.

Uzelf, het huwelijk en uw toekomstige echtgeno(o)t(e)

Met uitzondering van bepaalde gelovige jongeren is “Ik behoud mezelf enkel voor het huwelijk” niet bepaald een synoniem in onze cultuur. Sterker nog, beroemdheden als Amerikaans voetbalspeler Tim Tebow en countryzangeres Carrie Underwood die zich allebei inzetten voor onthouding, worden gezien als ongewone, exotische buitenbeentjes die de media in de war brengen.

In plaats daarvan zien velen van hen die hopen ooit in het huwelijk te treden hun twintiger jaren als een tijd om te experimenteren en wat “plezier” te hebben, terwijl ze toch naar een toekomstige man of vrouw verlangen. Sommige jonge mannen en vrouwen rotzooien maar wat rond op datingsites “op zoek naar liefde” zonder veel aandacht te besteden aan een langdurige relatie. Voor anderen biedt seks vermaak, lichamelijk genot, of voedsel voor het ego; zij denken weinig na over de gevolgen in de toekomst. Ze zien niet in dat wanneer ze zichzelf zo vrijelijk weggeven, dat ze ook, beetje bij beetje, stukjes van hun hart weggeven.

Het is vreemd als je erover nadenkt. Jonge mensen besteden jaren aan onderwijs en opleiding om zich voor te bereiden op een baan of een beroep, maar krijgen weinig huwelijksvoorbereiding of onderwijs. De gelukkigen groeien op in een gezin met twee ouders die van elkaar houden en zo als voorbeeld dienen voor het huwelijk. De rest krijgt zijn lessen in liefde en huwelijk uit romantische films, advies van vrienden en persoonlijke ervaring.

Deze verminderde interesse in het huwelijk komt tot uiting in de daling van het aantal huwelijken in de afgelopen 30 jaar, met in het bijzonder een scherpe daling in 2020.

Door eerbied voor het echtelijke huwelijk te bevorderen, zelfs onder jongvolwassenen, kunnen de kansen op een gelukkige relatie en band tussen man en vrouw toenemen.

Trouwgeloften houden enorme verbintenissen in om je partner door dik en dun te respecteren en te steunen.  (Biba Kayewich)

De dingen die we met ons meedragen

Ongeacht de leeftijd waarop we ons verloven of trouwen, we brengen allemaal onze bagage mee in een relatie.  We hebben allemaal persoonlijke problemen gehad, en dat geldt ook voor degene met wie we trouwen: een vreselijke jeugd, problemen met alcohol of drugs, relaties die ons vermogen om andere mensen te vertrouwen hebben aangetast, geldproblemen, echtscheiding.

In een oprechte relatie zijn we al ruim van tevoren op de hoogte van deze beperkingen of problemen, en een doorgaand begrip en respect voor die achtergronden zal man en vrouw helpen de obstakels te overwinnen die hierdoor kunnen ontstaan. Een vrouw die ik ken is bijvoorbeeld onlangs getrouwd met een man van wie ze zielsveel houdt. Beiden zijn midden dertig, voor beiden was het hun eerste huwelijk, en ze hebben zich goed aangepast aan het leven samen na jaren alleen te hebben geleefd. De echtgenoot lijdt echter aan stress en grote nervositeit, medische aandoeningen die hem sinds de huwelijksreis tweemaal in het ziekenhuis hebben doen belanden. Zijn ziekte, veroorzaakt door financiële problemen, heeft ongetwijfeld een zware stempel gedrukt op hun huwelijk, maar omdat zij zich bewust was van zijn problemen, heeft deze vrouw zich dapper staande gehouden onder deze moeilijkheden en hem voortdurend haar liefde en steun geboden.

Goede vrienden kunnen voor specifieke problemen zorgen in een huwelijk. Een pasgetrouwde vrouw wordt het al snel beu dat de beste vriend van haar man onaangekondigd elke zondagmiddag komt opdagen voor bier en voetbal, zoals hij al jaren doet. Ondertussen kan haar man geconfronteerd worden met haar beste vriendin, wiens venijnige opmerkingen haar jaloezie op hem en zijn vooraanstaande plaats in het leven van haar vriendin aantonen.

Op een open en eerlijke manier door deze obstakels heen werken en elkaar het nodige respect tonen zijn de kenmerken van een sterke verbintenis.

Schoonouders

Dus de vrouw zegt: “Kan mijn moeder dit weekend naar beneden komen?” Haar man vraagt, “Waarom?” De vrouw zegt: “Ze zit al twee weken lang op het dak.” (Komt van de Engelse uitdrukking: “to go through the roof”, en betekent “erg boos en overstuur zijn”).

Er zijn duizenden ouderwetse grappen over schoonmoeders zoals deze, en ze kunnen even een glimlach op je gezicht brengen, maar de waarheid is dat wanneer je trouwt, je niet alleen met die persoon trouwt, maar ook met een familie. De meeste aanstaande bruidsparen krijgen dit advies wel eens, maar hoeveel van hen besteden er daadwerkelijk aandacht aan? Hoeveel staan er stil bij: “Voor de rest van mijn leven breng ik Kerstmis door met de familie van mijn vrouw”, of “Wat als ze denken dat ik niet goed genoeg ben voor hun zoon?”.

In deze relaties met familieleden is respect van vitaal belang. Het vaststellen van enkele regels van gezond verstand tussen man en vrouw zal helpen de hartelijkheid en harmonie te bewaren. Vermijd klagen tegen uw echtgeno(o)t(e) over zijn of  haar familieleden. Behandel diezelfde familieleden met respect, zelfs in moeilijke tijden. Wees voorzichtig met negatieve opmerkingen, zelfs als ze ondersteunend lijken, wanneer uw echtgeno(o)t(e) klaagt over moeilijkheden met zijn ouders, broers en zussen, tantes of ooms. En tenslotte, als de situatie echt ondraaglijk wordt, ga dan met je vrouw of man aan tafel zitten en bedenk een plan voor het omgaan met toekomstige onaangename incidenten waarbij je eigen zelfrespect behouden blijft.

De geloften

Op hun grote dag wisselen een bruid en een bruidegom geloften uit – sommige eeuwenoud, andere door het bruidspaar zelf geschreven. Sommige worden uitgesproken bij een kerkaltaar, sommige op een strand of in een historisch gebouw of park, en andere in het kantoor van een vrederechter.

Wat de omstandigheden ook zijn, veel echtparen besteden op dat moment waarschijnlijk weinig aandacht aan de ware betekenis van de geloften die zij afleggen. Tenslotte beloven ze elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen, vaak “tot de dood ons scheidt”, in het openbaar, soms in het bijzijn van tientallen belangstellenden. Het paar is nerveus, en terecht, en we kunnen gerust aannemen dat de meesten van hen gewoon proberen de juiste woorden of formule te zeggen of te herhalen, zonder zich op dat moment te concentreren op de betekenis ervan.

Toch houden deze geloften enorme verplichtingen in. Het zijn geloften, geen slappe, halfslachtige toezeggingen. We horen nooit iemand die belooft “bij je te blijven tot ik van gedachten verander” of “te hebben en te houden tot er een beter iemand komt”.

Het respect voor het huwelijk kan worden vergroot, in goede en in slechte tijden, door van tijd tot tijd terug te keren naar die geloften en te onthouden wat ze betekenen. Sommige stellen lezen ze hardop voor op hun trouwdag, terwijl anderen hun geloften regelmatig informeel of tijdens een speciale ceremonie vernieuwen. Respecteer de geloften en u respecteert uw echtgeno(o)t(e) en uw huwelijk.

Respect bloeit

Deze verruimingen van respect in een huwelijk hebben een boemerang effect. De man die zich niet boos of minachtend opstelt tegenover een kritische schoonvader wint misschien niet zijn achting, maar zijn zelfbeheersing zal de genegenheid van zijn vrouw vergroten. De 22-jarige die “zichzelf spaart voor het huwelijk” eert in feite de echtgeno(o)t(e) die hij of zij nog moet ontmoeten. Wat zij opofferen aan respect, zelfs wanneer dat moeilijk of onaangenaam is, komt in overvloed bij hen terug.

Liefde en respect in een huwelijk zijn net als zon en regen in een tuin. De rozen hebben het allebei nodig om te bloeien.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 november 2022): The Key to a Loving Marriage Is Spelled R-E-S-P-E-C-T

Beheers je emoties

Veel mensen houden hun emoties redelijk in balans. Ze kunnen verdrietig worden zonder in snikken uit te barsten of boos worden zonder in woede en hysterie te vervallen. Vergeef me de gemengde metaforen van zeemanschap en metselwerk, maar zet een waterpas van een metselaar op deze mensen en je vindt ze loodrecht, met die luchtbel dansend in het glas precies waar het zou moeten zijn.

Een paar mensen die ik ken hebben triggers die sterke emoties kunnen opwekken. Praat met een vriend over politiek en de kans is groot dat je zojuist een wildvuur hebt aangestoken op een droge prairie. Alledaagse stress – werkgerelateerde problemen, misverstanden met een kind of een vriend, computerstoringen – kunnen een andere kennis in een greppel van zelfmedelijden en wilde moedeloosheid storten.

Ze klikken op hun scherm, verslinden een artikel of bericht op sociale media, en het vernisje van de beschaving, altijd al dun, wordt weggerukt. De rustige, behulpzame man op kantoor komt ‘s avonds thuis, stroopt zijn mouwen op, trekt een biertje open en wordt online een vulkaan van woede onder het pseudoniem “Morlock”. De receptioniste van de bibliotheek, die altijd klaar staat om klanten met een glimlach te begroeten, drijft op haar anonieme blog genadeloos de spot met hen en hun boekenkeuze.

Die schermen en schuilnamen brengen het slechtste in sommige gebruikers naar boven, waardoor ze hun zwaarden trekken en door het lint gaan. Hun losgeslagen emoties overweldigen hun verstand.

“Ik voel, dus ik ben” is ook in het openbare leven een gemeenplaats geworden, waardoor een cultuur van gebrek aan respect of narcisme is ontstaan. Critici die Donald Trump verachten bijvoorbeeld, beschuldigen hem terecht van onbeschofte tweets en het vernederen van zijn tegenstanders met nare bijnamen, maar vervolgens doen ze precies hetzelfde door hem te beschimpen met ad hominem beledigingen.

Het winkelend publiek in mijn plaatselijke supermarkt, velen van hen jong, geeft zich over aan terloopse obsceniteiten die ooit waren voorbehouden aan barakken of kleedkamers. Sommigen beweren dat zij tot een ander ras of een ander geslacht behoren, of voelen de drang om bepaalde voorkeuren uit te oefenen, hoe bizar ook, en verklaren hun gevoelens als vanzelfsprekendheden die anderen zonder meer moeten accepteren.

Op persoonlijk vlak kunnen gevoelens ook ons eigen gedrag gevaarlijk domineren. Zonder enige reden wordt een man op een ochtend wakker, klaar om het hoofd af te bijten van de eerste persoon die hem scheel aankijkt. Na een bijzonder slopende dag, overweldigd door de eisen van werk of kinderen, ploetert een vrouw door de schemering en valt in bed met een verdrietig en verloren gevoel, te verslagen om te zien dat vermoeidheid en niet de realiteit deze stemming heeft veroorzaakt.

De 17e en 18e eeuw worden soms het tijdperk van de rede genoemd. Met al onze psychologen en counselors, onze zelfhulpboeken en onze nadruk op subjectiviteit en het individu, zouden de afgelopen twee eeuwen op een dag bestempeld kunnen worden als het “Tijdperk van passie en sentiment”. Romantici van de 19e eeuw zijn de voorouders van ons huidige rock-and-roll festival van emoties.

Deze romantiek was een reactie op de vroegere voorstanders van rede en logica. Maar misschien is de weg vrij voor een nieuwe opstand, deze keer tegen de psychobabbels en overspannen passies van de hedendaagse cultuur.

Zoals in zo veel van het leven, is matigheid misschien het doel waar we naar zouden moeten streven, een evenwicht tussen voelen en denken – wat Aristoteles de “gulden middenweg” noemde. Emoties getemperd door rede, en vice versa, zullen niet alle problemen van deze rauwe wereld oplossen, maar het leiden van de woelende wateren van het hart met de rivieroevers van het hoofd zou ons als individu een betere kans op geluk en tevredenheid kunnen geven.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (16 september 2022): Master Your Emotions

 

Taken organiseren en prioriteiten stellen

Tijdens een recente daguitstap met mijn kinderen en kleinkinderen vroeg ik mijn oudste zoon wat hem deze dagen zoal bezig hield. “De herfst,” zei hij. “De zomer is voorbij en de school begint weer.”

Voor velen van ons betekent de komst van de herfst niet veel meer dan een verandering van seizoen. De temperatuur daalt, de dagen worden korter en de bladeren veranderen van kleur. De truien worden uit de kast gehaald en het is op zich geen probleem.

Voor anderen heeft de herfst echter een andere betekenis. Scholen openen hun deuren weer, en leraren en studenten gaan terug naar de klas. Sommige studenten haasten zich met het in orde maken van hun overstap naar de universiteit. Ouders brengen hun kinderen naar school, naar voetbal en naar ballet en helpen hun kind dat in de vijfde klas zit ‘s avonds met de wiskundelessen,  of ze lezen de zoveelste e-mail van de directeur over wijzigingen van de uurroosters.

“Summertime, and the livin’ is easy,” zo klinkt een oud bekend liedje, maar de komst van september betekent dat de vakantie onherroepelijk voorbij is. De tijd is gekomen voor heel wat mensen, jong en oud, om zich terug vast te bijten in een strengere routine.

Of je nu leraar, ouder of student bent, hier zijn enkele tips die ik heb verzameld en die deze overgang hopelijk gemakkelijker zullen maken.

Stel prioriteiten: Mijn zoon en zijn vrouw hebben zeven kinderen, waarvan zes geadopteerd. Met uitzondering van één dochter die naar een openbare school gaat, voeden zij hun kinderen op door een mix van thuisonderwijs en verschillende samenwerkingsverbanden. “Dit jaar”, zei mijn schoondochter, “maak ik van onderwijs mijn topprioriteit. Ik zal ook nog steeds de andere dingen doen zoals het huishouden, koken, de kinderen naar hun medische afspraken brengen, enzovoort, maar hun onderwijs komt op de eerste plaats”.

Versla de deadlines: Moet een opstel donderdag klaar zijn? Wacht niet tot woensdagavond om te beginnen. Heeft je kind in de vierde klas maandag een toets over vermenigvuldiging? Gebruik de week ervoor om de tafels van vermenigvuldiging meerdere keren per dag met hem te herhalen.

Maak je niet druk om de kleine dingen: Dat is de titel van een boek van Richard Carlson, en er is een goede reden waarom het al 25 jaar lang herdrukt wordt en populair blijft. Zorg dat je deze woorden niet vergeet. Zo verminder je de stress en krijg je meer gemoedsrust. In de terug-naar-school drukte is het gemakkelijk om kleine foutjes en verplichtingen, zoals mijn dochter is haar lunch vergeten, mijn zoon is zijn leesboek kwijt, ik moet Carlo na school naar de tandarts brengen, maar ik moet ook Daniel om 4 uur ophalen bij de kinderopvang, te laten ontaarden in demotivatie en ontmoediging.

De meeste problemen in het leven zijn kleine problemen: Zorg dat je dit beseft, ruim ze van de baan en ga door.

Neem regelmatig pauzes: Het rustige tempo van de zomer mag dan wel voorbij zijn, je hebt nog steeds tijd nodig om even op adem te komen en je batterijen op te laden. Als je een paar minuten vóór het einde van de voetbaltraining van je kind aankomt, leg dan je telefoon opzij, sluit je ogen en doe een kort dutje of mediteer over de mooie dingen in je leven.

Blijf een langeafstandsloper: Soms lijkt de race op een korte sprint, maar dat is meestal een illusie. Leef in het moment, maar vergeet nooit dat de echte finish niet ligt in het uitgeput in bed ploffen aan het eind van de dag. Het gaat om wat je bereikt in de loop van weken, maanden en jaren.

“Blijf kalm en ga door” is tegenwoordig een cliché geworden.

Maar het is nog steeds waar.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 september 2022): Organizing and Prioritizing Tasks

Hoe de westerse beschaving te redden

Veel mensen, waaronder ondergetekende, mopperen tegenwoordig over de staat van onze cultuur.

Bij ons kopje koffie ‘s morgens in de keuken, in onze huiskamers en op onze veranda’s en terrassen besteden we een deel van de tijd aan het klagen over het verval van de beschaving, de omgangsvormen en de moraal in ons land. Het dagelijkse nieuws uit onze kranten en van het internet levert het meeste voer voor deze ontvlammingen en we schudden ons hoofd in ontzetting, betreuren de richting die het land en de cultuur op lijken te gaan en vragen ons af hoe hard de klap zal zijn als we op de bodem van de afgrond belanden.

Deze klaagzangen zijn niet noodzakelijkerwijs misplaatst of verkeerd. Mensen uit alle politieke hoeken kijken vaak vol verbijstering naar sommige radicale ideeën die de mainstream proberen binnen te dringen. Velen van ons, waaronder ikzelf, wijzen dan met een beschuldigende vinger naar één of andere entiteit – de regering, Hollywood, de universiteiten, de tijdgeest zelf – en houden hen verantwoordelijk voor extremistische ideeën zoals het onderwijzen van seksualiteit op openbare scholen aan zesjarigen, het vinden van klein racisme in vragen als “Waar kom je vandaan?” of het verkondigen dat we onze medeburgers moeten beoordelen naar de kleur van hun huid.

Wij klagen, maar de meesten van ons voelen ons hulpeloos om weerstand te bieden aan deze orkanen van verandering, die door hun kracht en omvang op hol geslagen zijn. Wat kunnen wij doen, vragen we ons af, wij die zo weinig middelen hebben, om de tradities en juweeltjes van onze vrijheden en onze manier van leven te verdedigen en te behouden?

Hier zijn enkele mogelijkheden.

Leef met de waarheid

Waarheid en relativisme kunnen niet naast elkaar bestaan. “Jouw waarheid is niet mijn waarheid” is een onmogelijkheid. Echte waarheid heeft maar één versie en die bestaat buiten meningen om.

“Zoek de waarheid”, luidt het oude gezegde, “en de waarheid zal u bevrijden.”

Laten we onze verdediging van de beschaving beginnen met het zoeken naar de waarheid, waar die zoektocht ons ook brengt.

Waardeer schoonheid

Schoonheid is nauw verbonden met waarheid.

“Schoonheid is waarheid, waarheid is schoonheid”, schreef de dichter John Keats. “Dat is alles wat je weet op aarde en alles wat je moet weten.”

En hij heeft gelijk. De schaterlach van mijn kleindochter Caroline bij een flauwe grap, het lieve karakter van een kleinzoon, het zien van Venus aan de hemel voor zonsopgang, het zien van de vreugde van een vriend toen Randolph-Macon het NCAA Division III basketbaltoernooi won, en de glimlach van een vrouw in de kerk die ze geeft aan de peuter die ze verzorgt: Dit zijn maar een paar van de schoonheden van de wereld die mij omringen.

Ze zijn even waar en reëel als de aprilzon die mijn tuin overspoelt terwijl ik schrijf en ze helpen mijn ziel fris te houden. In zijn boek “Geluk en Contemplatie” merkte de filosoof Josef Pieper wijselijk op: “Wie van ons heeft niet onverwachts in het gezicht van zijn kind gekeken, te midden van de kwellingen en problemen van het dagelijks leven, en op dat moment ‘gezien’ dat alles wat goed is, geliefd en beminnelijk is, geliefd door God!”

Dat is wat ik bedoel.

Pure goedheid

Je bent in een koffiebar. De barista heeft net je wisselgeld geteld voor je bestelling. Mompel je je waardering, stop je de munten in je zak, wacht je tot de koffie komt en loop je dan de winkel uit? Of kijk je de jonge dame in de ogen – en als je durft, complimenteer je haar Franse manicure – bedank je haar, gooi je een euro in de fooienpot en zeg je: “Nog een prettige dag”?

Doe het eerste en je vermindert de beschaving. Doe het tweede en je hebt bijgedragen aan het behoud ervan, gewoon door die euro in de fooienpot te gooien.

Verbonden met dit idee van goedheid is natuurlijk de persoonlijke moraal – de beginselen van goed en kwaad. Wat ook onze religieuze overtuigingen zijn, de meesten van ons kennen en aanvaarden deze principes en proberen zich eraan te houden.

Zoals de Romeinse keizer Marcus Aurelius zei: “Verspil geen tijd meer aan discussies over wat een goed mens zou moeten zijn. Wees er een.”

Wanneer we doen wat juist is – een werkgever een eerlijke dag werk geven, onze ouders eren met een wekelijks telefoontje, of in de drukte van het leven even pauzeren om een vreemdeling de weg naar een hotel te wijzen – voegen we weer een kleine steen toe aan de fundamenten van de beschaving.

Romantiseer je leven

In haar artikel “Hoe de trend ‘romantiseer je leven’ een afwijzing is van het postmodernisme”, vindt Evita Duffy enkele positieve punten in een groeiende beweging onder de leden van Gen Z die elkaar aanmoedigen om schoonheid en doel in hun leven te vinden en te erkennen dat ze spelers zijn in het drama van het leven en niet slechts betekenisloze klompjes materie.

Een stortvloed van dagelijkse verplichtingen en gebeurtenissen sleurt ons voort, maar we moeten even stilstaan bij onszelf en niet vergeten, zoals Duffy schreef: “Dat wij deel uitmaken van een groots plan – belangrijke personages in Gods levensverhaal.” Ongeacht onze positie in deze wereld, draagt ieder van ons bij aan dit allergrootste toneelstuk.

Op deze manier naar onszelf kijken geeft diepte aan ons mens-zijn en daarmee aan onze cultuur.

Zoek naar vreugde, traditie en verrukking

Een cultuur zonder plezier is helemaal geen cultuur. Denk aan de grauwe, troosteloze samenleving in George Orwell’s “1984” of in totalitaire landen wereldwijd en we zien vreugde en plezier verpletterd onder de hiel van een dictator.

Als we dus een rol willen spelen in het behoud van de beschaving, moeten we onze huizen en bedrijven omvormen tot vestingen van geluk en vrede.

Om de twee of drie maanden word ik uitgenodigd door een jong stel hier in de stad met wie ik bevriend ben geraakt – ouders van drie kleine kinderen en een vierde op komst – om te komen eten. Telkens als ik door de voordeur kom, word ik begroet door knuffels van de kinderen en mam, een handdruk van Sam, de geur van een speciaal gerecht dat uit de oven of van het fornuis komt en een gevoel dat alles goed is met de wereld. Hier is een huis dat een thuis is, een eiland van hoop en gezelligheid.

Andere gezinnen die ik ken hebben soortgelijke bolwerken van cultuur gebouwd. Sommigen hebben eens per week een filmavond, waarbij mamma, pappa en de kinderen naar oudere films kijken, zoals “Shane” of “The Wizard of Oz”. Anderen lezen elke avond een half uur hardop voor uit boeken als “Lord of the Rings” of “Little House on the Prairie”. Sommigen maken een wandeling door de buurt of bidden ‘s avonds samen.

Degenen die zich met dergelijke activiteiten bezighouden, beseffen dat zij de ontwikkeling van hun kinderen helpen en een gezinsleven opbouwen. Wat zij misschien niet zien is dat zij ook onze cultuur en beschaving versterken. Het gezin, niet de staat, is het fundament van de beschaving. Houd het gezin levend en wel en de cultuur mag dan aan de beademing liggen, maar ze zal in leven blijven.

Het langdurige spel

Mijn vriend John en ik behoren tot de voorportaalstrijders waar ik het eerder over had, die klagen over de toestand van het land en één voor één alle idiote details van het nieuws van de dag opnoemen. Deze kreun-en-klaag sessies eindigen vaak met een van ons die zijn handen in de lucht gooit en zegt: “Nou, wat ga je er aan doen?”

Er is een pasklaar antwoord op die vraag: Wees een beschermer van manieren en moraal. Hanteer de gouden regel. Maak van onze huizen oases van vreugde en comfort. Geef de schatten van onze beschaving door aan onze kinderen.

Doe die dingen, blijf hoopvol en we kunnen onze cultuur en onszelf redden.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (12 april 2022): How to Save Western Civilization

 

 

 

 

Moeilijke tijden doorstaan: Een beetje hulp van de stichters

Deze woorden doken onlangs op in enkele online publicaties:

Moeilijke tijden maken sterke mannen.

Sterke mannen maken goede tijden.

Goede tijden maken zwakke mannen.

Zwakke mannen maken moeilijke tijden.

Laten we aannemen dat we nu in moeilijke tijden zitten. Het is relatief eenvoudig om deze bewering te staven. We hebben nog steeds te maken met een pandemie na bijna twee jaar van lockdowns, mondkapjes en verminderde vrijheden. We worden geconfronteerd met torenhoge kosten in de supermarkten en aan benzinepompen. Onze federale regering geeft geld uit als een gestoorde oom die net de loterij heeft gewonnen en onze traditionele cultuur lijkt overal onder vuur te liggen. Elke dag lijkt er meer slecht nieuws te komen en de werveling van krantenkoppen laat de meesten van ons ademloos en duizelig achter, als een kind dat net een paar te veel momenten heeft doorgebracht met rondjes draaien in de achtertuin.

Laten we vervolgens, opnieuw omwille van het argument, aannemen dat we in moeilijke tijden leven omdat veel van onze leiders – en zelfs veel van hun volgelingen – zwakke mannen en vrouwen zijn. Als het bovenstaande verhaal klopt, dan brengt ons dat terug naar de eerste regel van de vergelijking: “Moeilijke tijden maken sterke mannen.” Het sentiment achter die zin is goed, maar waar vinden we voorbeelden van zulke sterke mensen? Misschien zullen onze moeilijke omstandigheden zulke leiders voortbrengen, maar zou het niet helpen als wij allen een paar van die krachtige voorbeelden zouden hebben om ons te leiden?

De Romeinen keken naar hun voorouders voor een dergelijke leiding. De ridders van de Middeleeuwen vertrouwden op balladen en verhalen over helden als Arthur en Roland om hun harten en hun wilskracht te versterken. Waar vinden wij voorbeelden die de kracht hebben om onze wilskracht en vastberadenheid aan te wakkeren?

We zouden wat kunnen leren van de helden uit onze Amerikaanse revolutie.

Principes

Het ontstaan en de oprichting van onze republiek mogen ons vandaag vanzelfsprekend lijken, maar dat was in die tijd niet het geval. De mannen en vrouwen die met zwaard of pen voor de vrijheid vochten, wisten heel goed dat zij gevangenschap, armoede en zelfs executie riskeerden als zij hun strijd voor de vrijheid zouden verliezen.

De mannen die de Onafhankelijkheidsverklaring hadden ondertekend, zoals bijvoorbeeld patriotten als Benjamin Franklin, John Adams en John Hancock, begrepen dat zij hun doodvonnis tekenden als de strijdkrachten van het Britse Rijk hen zouden verslaan. Niet alleen zouden de overwinnaars hen als verraders kunnen ophangen, maar ook het levensonderhoud en het welzijn van hun families zouden in gevaar komen. Het zoeken naar hun recht op “leven, vrijheid en het nastreven van geluk” ging gepaard met de mogelijkheid van totale ondergang.

En degene die het meest te verliezen had, in ieder geval financieel, was George Washington.

Het uiterlijk telt

Gravitas.

Het betekent “waardigheid, ernst, of plechtigheid in gedrag.”

En George Washington had gravitas in overvloed.

Washington was niet de meest intellectuele van de Amerikaanse stichters. In tegenstelling tot Jefferson of Madison, heeft hij nooit gestudeerd. Hij bekwaamde zich nooit in Latijn of Grieks en treurde zijn hele leven over zijn “gebrekkige opvoeding“. Hij was een autodidact die zich na zijn adolescentie toelegde op landmetingen en militaire dienst. Later werd hij één van de rijkste mannen van zijn tijd.

Ondanks zijn gebrek aan hogere opleiding, begreep Washington het vitale belang van decorum en uiterlijk vertoon in het openbare leven.

Al vroeg in zijn leven stelde hij zijn “Regels van beleefdheid en fatsoenlijk gedrag” op, die in wezen een uiteenzetting waren van manieren en correct gedrag. Als lange man was hij trots op zijn kleding en gedroeg hij zich altijd met waardigheid. Hij maakte indruk op zijn tijdgenoten door zijn gepastheid en terughoudendheid. Hoewel hij de opvoedkundige voordelen van zijn oudere halfbroers miste, leerde hij zichzelf de waarde van dignitas, de oude Romeinse deugd van waardigheid en trots. Deze zelfbeheersing versterkte zijn beheersing over anderen.

Zich met waardigheid gedragen is een teken van kracht.

Intelligentie en wilskracht

Henry Knox (1750-1806) was opmerkelijk door zijn visie en intelligentie. Hij sloot zich in 1775 aan bij het Amerikaanse leger en werd uiteindelijk minister van Defensie. (Wynnter/Getty Images)

Net als Washington was Henry Knox uit Boston meer dan 1,80 meter lang, een indrukwekkende lengte in zijn tijd en woog hij een fikse 250 pond. Op 9-jarige leeftijd verliet hij de school om in een boekwinkel te gaan werken, waar de eigenaar hem als een zoon behandelde en hem boeken liet lenen om te lezen en te studeren. Knox opende uiteindelijk zijn eigen winkel, die populair was bij de Britse officieren en ambtenaren in de stad. Door zijn gesprekken met hen, door zijn belezenheid en door zijn deelname aan een artilleriemilitie, raakte hij goed bekend met de krijgskunst.

Zodra de Revolutie begon, ontvluchtten Knox en zijn vrouw Lucy de stad, zijn winkel achterlatend om te worden geplunderd door Loyalisten. Onder de indruk van Knox’ artillerieversterkingen boven Boston keurde Washington het plan van de jongeman goed om de kanonnen en mortieren die hij van de Britten in Fort Ticonderoga in New York had buitgemaakt naar Boston te brengen. In het midden van de winter stuurde Knox wagens, ossen en honderden mannen 480 km door het bevroren landschap en keerde uiteindelijk terug naar Boston met 56 artilleriestukken, die vervolgens werden gebruikt om de Britse troepen en schepen uit de stad te verdrijven. Het was één van de grootste prestaties van de Amerikaanse Revolutie.

Geleerde lessen van Henry Knox: Visie en vastberadenheid zijn de sleutels voor innerlijke kracht.

Helden

Dr. Joseph Warren, de generaal die als infanterist stierf bij Bunker Hill; Nathan Hale, die dapper zijn executie als spion onder ogen zag; de sluwe moerasvos Francis Marion; ” Gekke Anthony” Wayne; deze en zovele anderen waren sterke mannen in moeilijke tijden. Ze bloedden, vochten en stierven voor vrijheid.

In een ander geval nemen we als voorbeeld geen strijder of politicus, maar een moeder en echtgenote: Abigail Adams.

Abigail, de echtgenote van John Adams, een Founding Father die later de tweede president van de Verenigde Staten werd, was een vroege voorvechtster van onderwijs, rechten voor vrouwen en streefde naar afschaffing van de slavernij. Terwijl haar echtgenoot maanden achtereen weg was om allerlei taken te vervullen, voedde Abigail haar kinderen op, zorgde voor hun opvoeding en beheerde de familieboerderij. Ze was niet bang om haar mening te uiten, schreef John toen hij het Eerste Continentale Congres bijwoonde om “de dames niet te vergeten” en correspondeerde met Thomas Jefferson. Tot het einde van Johns leven bleef ze zijn belangrijkste raadsvrouw.

Abigail Adams staat symbool voor alle vrouwen die boerderijen, bedrijven en gezinnen moesten runnen terwijl hun mannen en vaders weg waren voor de oorlog.

Doorzettingsvermogen en zelfredzaamheid zijn de eigenschappen die wij van deze vrouwen kunnen leren.

Vergeleken met de beproevingen van onze geestelijke voorouders, lijken onze problemen mild. Tot nu toe zijn we niet gevraagd te kiezen tussen Patrick Henry’s “vrijheid of de dood.” De 21e eeuw heeft een aantasting van onze vrijheden met zich meegebracht maar zelfs vandaag hebben sommige gezondheidswerkers hun positie op het spel gezet en riskeren professionele veroordeling door tijdens de pandemie op te komen voor persoonlijke vrijheid en keuze. Ouders die aan schoolbesturen vragen wat hun kinderen wordt geleerd of waarom ze mondmaskers in de klas moeten dragen, worden door de autoriteiten aangevallen. Sommige ondernemers zijn in opstand gekomen tegen overheidsmandaten en -voorschriften en hebben daar de gevolgen van ondervonden.

De woorden “leven, vrijheid en het nastreven van geluk” zijn nog steeds in vele Amerikaanse harten aanwezig. En als we soms inspiratie nodig hebben of in de verleiding komen te gaan wanhopen, kunnen we teruggrijpen naar degenen die ons zijn voorgegaan in het grote experiment dat onze Republiek is en kracht putten uit hun daden en wijsheid.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (21 december 2021): Battling Hard Times: Some Help From the Founders

De fabel: Een geschenk voor alle leeftijden

In ” Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama”, het lijvige boek dat vroeger werd gebruikt in mijn lessen Engelse literatuur voor gevorderden, opent X.J. Kennedy met een bespreking van de fabel. Natuurlijk noemt hij de beroemdste vertolker van dit genre, Aesopus (circa 620-560 v. Chr.)

Er is weinig bekend over het leven van Aesopus behalve dat hij Griek was – sommigen twijfelen aan zijn bestaan – maar veel van de 584 fabels die aan hem worden toegeschreven zijn ons tot op de dag van vandaag bekend. Kinderen lezen of horen nog steeds “De schildpad en de haas”, “De jongen die wolf riep”, “De vos en de druiven”, en “De wolf en de hond”.

Zoals Kennedy schrijft, is een fabel “een kort verhaal dat een kernachtige verklaring van de waarheid weergeeft.” De personages in fabels “kunnen sprekende dieren zijn (zoals in veel van de fabels van Aesopus), levenloze voorwerpen, of mensen en bovennatuurlijke wezens (zoals in ‘De afspraak in Samarra.’)”

Een facsimile van de Spaanse uitgave uit 1489 van “Fabels van Aesopus” (“Fabulas de Esopo”), gepubliceerd in Madrid in 1929. Op de houtsnede van het frontispice is Aesopus afgebeeld, omringd door beelden en gebeurtenissen uit het “Leven van Aesopus” van Planudes. (Publiek Domein)

Fabels zijn universeel

Deze kwaliteiten maken de fabel gemakkelijk overdraagbaar cultureel erfgoed. De verhalen van Aesopus, bijvoorbeeld, hebben lang de wereld toebehoord. Bijvoorbeeld in de 10e eeuw ontstond in Centraal-Azië een verzameling van de fabels van de Griek in de taal van de Oeigoeren. In de 16e eeuw introduceerden Portugese missionarissen Aesopus bij de Japanners.

Ook andere fabeldichters hebben buiten hun eigen land populariteit verworven. Misschien wel de belangrijkste onder hen was Jean de La Fontaine, wiens eind 17e-eeuwse verzameling fabels literaire klassiekers zijn geworden. Ze zijn niet alleen bekend bij Franse kinderen, maar hebben wereldwijde bekendheid.

Net als hun personages, spreken de morele waarheden van deze korte verhalen een breed spectrum van culturen aan. Of je nu van de oevers van de Ganges komt of uit de bergen van Colorado, je begrijpt de boodschap in een fabel als “De mier en de sprinkhaan.” De mier werkt de hele zomer hard om zijn provisiekast klaar te maken voor de koude wintermaanden, terwijl de sprinkhaan vrolijk zijn viool speelt en spottend lacht om de zwoegende mier. Wanneer het gaat stormen en sneeuwen, zoals altijd, is het de sprinkhaan die honger lijdt en bibbert van de kou. De moraal van dit verhaal is tweeledig: wees verantwoordelijk voor jezelf; er is een tijd om te werken en een tijd om te spelen.

De meeste mensen weten dat dit waar is.

Een illustratie uit 1857 van Aesopus fabel “De mier en de sprinkhaan.” (Publiek Domein)

Een fabel voor volwassenen

Laten we nu eens kijken naar een veel modernere fabel, Somerset Maugham’s versie van een oude Arabische legende, “De afspraak in Samarra,” die Kennedy onder “Literatuur” heeft gezet. Hier is het in zijn geheel:

De dood spreekt: Een koopman in Bagdad stuurt zijn knecht naar de markt om proviand te kopen, na een poosje komt de knecht terug, helemaal bleek en bevend, en zegt: Meester, toen ik net op de markt was, werd ik door een vrouw uit de menigte opgeschrikt, en toen ik me omdraaide zag ik dat het de Dood was die me aan het schrikken had gemaakt. Zij keek mij aan en maakte een dreigend gebaar; leen mij uw paard, dan zal ik uit deze stad wegrijden en mijn lot ontlopen. Ik zal naar Samarra gaan en daar zal de Dood mij niet vinden. De koopman leende de knecht zijn paard, die besteeg het en zette zijn sporen in de flanken van het paard en zo snel als het paard kon galopperen ging hij ervandoor. Daarna ging de koopman zelf naar de markt en hij zag mij in de menigte staan, hij kwam naar mij toe en zei: Waarom maakte je een dreigend gebaar naar mijn dienaar toen je hem vanmorgen zag? Dat was geen dreigend gebaar, zei ik, het was alleen dat ik verbaasd reageerde. Ik was verbaasd hem in Bagdad te zien, want ik heb vanavond een afspraak met hem in Samarra.

Het is duidelijk dat “De afspraak in Samarra” niet voor kinderen is bedoeld. De eerder genoemde fabels zullen misschien zelfs de kleuters aanspreken, maar Maugham’s kleine schrijfsel is te verwarrend en beangstigend voor de kleintjes.

Een nadere blik

Toch heb ik “De afspraak in Samarra” gekozen om hier te analyseren en wel om drie redenen.

Ten eerste bevat Maugham’s kleine verhaal alle klassieke elementen van een fabel. Het is kort, de taal is beknopt en zonder opsmuk, en de Dood verschijnt in menselijke gedaante, in dit geval als een vrouw. Hoewel de moraal niet direct wordt genoemd, zoals in zoveel fabels – Kennedy vraagt zijn leerling-lezers: “Hoe zou je het in je eigen woorden zeggen?”- zullen de meesten van ons concluderen dat de boodschap inhoudt, dat we niet aan ons lot kunnen ontsnappen, vooral als het om de dood gaat.

En in tegenstelling tot sommige fabels, roept “De afspraak in Samarra” een aantal belangrijke vragen op: Wat is het lot? Geloven we in het lot of in de vrije wil? “Ik ben de meester van mijn lot,” schreef de dichter William Ernest Henley, “Ik ben de kapitein van mijn ziel.” Maugham’s fabel daagt ons uit om na te denken over de waarheid van zo’n gedurfde uitspraak.

Tenslotte heb ik besloten uit te weiden over “De afspraak in Samarra” vanwege de kracht ervan. Ik heb de woorden van Maugham met talrijke klassen gelezen, het in sommige van mijn teksten vermeld, en het verhaal aan vrienden en familieleden verteld. Ondanks deze vele herhalingen, bezorgt deze fabel me nog steeds een rilling over mijn rug, elke keer als ik het lees, en verbaas ik me over de literaire precisie en de genadeslag aan het eind.

Een schat van onze cultuur

Hoewel we leven in een tijd van culturele onrust en moreel relativisme, kan de tijdloze wijsheid van fabels dienen als houvast en ankerplaats voor onze kinderen. Aesopus “De wolf en de hond“, bijvoorbeeld, leert ons het belang van vrijheid. “De leeuw en de muis” benadrukt het belang van vriendelijkheid, terwijl “De haas en de schildpad” de lezers eraan herinnert dat “de race niet altijd om de snelste gaat.”

Een illustratie van “De haas en de schildpad” uit de editie van 1855 van La Fontaine’s “Fabels”. (Publiek Domein)

Het kennen van enkele van deze fabels verbindt ons diepgaander met het verleden. Tientallen jaren geleden kreeg een meisje dat ik kende van haar vriendin te horen: “Ik ben de sprinkhaan, en jij bent de mier,” een opmerking die bedoeld was als een vernedering, hoewel de spreker blijkbaar vergeten was dat het de sprinkhaan is die verhongert. Maar in ieder geval waren ze beiden bekend met dit verhaal.

Wij kunnen onze kinderen gemakkelijk met deze wijsheden kennis laten maken. Onze bibliotheken en boekhandels staan er vol mee – mijn bibliotheek alleen al heeft meer dan 20 boeken met fabels van Aesopus – en veel van deze boeken zijn fraai geïllustreerd, wat hun aantrekkingskracht op de jeugd vergroot. Als de kinderen van video’s houden, kunt u online tientallen sites vinden die fabels promoten door middel van tekenfilms, maar ook als luisterboeken.

Geef dit geschenk aan onze kinderen, dan zullen ze er een leven lang plezier van hebben.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17 augustus 2021): The Fabulous Fable: A Gift for All Ages

Wijsheid en verwondering: De magie van sprookjes

In de editie van 1967 van “The World’s Best Fairy Tales: A Reader’s Digest Anthology,” die bij me ligt terwijl ik deze woorden schrijf, introduceert voormalig jeugdbibliothecaresse Marie Cimino de 800 pagina’s tellende verzameling op deze manier: “In de wereld van sprookjes wordt deugd altijd beloond, het kwaad gestraft, de zwakken geholpen en kan de jongste de winnaar zijn. Een sprookje biedt geruststelling, terwijl het tegelijkertijd appelleert aan de hang naar het wonderbaarlijke.”

Aan het eind van dit beknopte stuk voegt Cimino deze opmerking over sprookjes toe: “Als kinderen naar sprookjes luisteren of ze lezen, ervaren ze iets van de blijvende wijsheid van andere tijden waarin verwondering nog springlevend was.”

Veel volwassenen houden ook van sprookjes. Bezoek de plaatselijke bibliotheek of boekhandel en je zult tientallen fantasy romans vinden die gericht zijn op oudere lezers. Klassiekers variërend van Tolkiens “Lord of the Rings” tot John Hoods “Mountain Folk” uit 2021, zijn vertelling over de Amerikaanse Revolutie waarin mensen als Daniel Boone en George Washington samenspannen met dwergen en sprites.

Wijsheid

Mijn Reader’s Digest verzamelbundel bevat natuurlijk het verhaal van Assepoester. Hierin komen de twee stiefzussen aan bod die haar minachten en bespotten, de goede fee, het glazen muiltje, het bal waarop de mooie Assepoester de aandacht trekt van de knappe prins, zijn zoektocht naar haar wanneer ze verdwijnt en zijn huwelijksaanzoek wanneer hij haar vindt.

En net voordat het verhaal eindigt:

“Haar twee zussen wierpen zich aan haar voeten om vergiffenis te vragen voor alle kwellingen die zij haar hadden aangedaan. Assepoester omhelsde hen en riep dat zij hen met heel haar hart vergaf en wenste dat zij altijd van haar zouden houden.”

En de laatste zin:

“Assepoester, die net zo goed als mooi was, gaf haar twee zussen onderdak in het paleis en koppelde hen diezelfde dag nog aan twee grote heren van het hof.”

De conventionele vertolking van “Assepoester” leert ons over bescheidenheid, hoop en vrijgevigheid. Zoals Marie Cimino opmerkt, fungeren andere sprookjes zoals “Chicken Little”, “De nieuwe kleren van de keizer”, “Hans en Grietje” en zovele andere ook als grondbeginselen voor deugdzaamheid en moraal.

Een gevoel van verwondering

Bovendien verlevendigen en verruimen pratende dieren, elfen, boze heksen en stoere helden de verbeelding van jonge kinderen. Of ze nu sprookjes lezen of horen, kinderen raken in vuur en vlam door deze verhalen. Als ik mijn kleinkinderen in de kleuterklas “De drie bokken” vertel en mijn stem verander voor de trol en voor elk van de geiten, zitten ze verrukt te kijken naar de voorstelling. Een andere kleinzoon wilde onlangs dat ik hem het verhaal van “Jack en de bonenstaak” steeds opnieuw voorlas, waarbij hij zichzelf, daar ben ik zeker van, in gedachten zag als de onverschrokken Jack.

Naarmate we ouder worden, verliezen we misschien de verwondering over sprookjes, maar niet de verwondering zelf. Net als lichamelijke fitheid of intelligentie, groeit verwondering met oefening. De jonge vrouw die als kind wordt gevoed met kinderrijmpjes en sprookjes, vindt in een weiland of een menselijk gezicht grootsheid en schoonheid die anderen misschien over het hoofd zien.

“Assepoester: Een perfecte match,” 1818, door Jean-Antoine Laurent. Olieverf op doek; 56 cm bij 46 cm. (Publiek domein)

Evolutie

Sprookjes veranderen door de tijd en van plaats tot plaats. Er zijn bijvoorbeeld vele versies van Assepoester vanuit de hele wereld en van de oudheid tot aan nu. Sommige zijn nogal vreemd – in een Italiaanse versie wordt Assepoester geboren in een kalebas, achtergelaten door haar moeder en geslagen en mishandeld door een prins tot ze vermomd voor hem verschijnt – en sommige zijn duistere, gruwelijke verhalen.

In haar online artikel “De populairste sprookjesverhalen aller tijden”, vertelt Ariel Zeitlin ons dat Assepoester veruit op de eerste plaats van deze lijst staat en dat er misschien wel 1500 traditionele varianten van het sprookje in de hele wereld zijn, waaronder ‘Het meisje met de rode muiltjes’ uit het oude Egypte en een Chinese versie uit de negende eeuw na Christus, die de fascinatie voor kleine voeten in het verhaal zou kunnen verklaren.

Een brug te ver?

Maar is het mogelijk om de boodschappen en zelfs de verhaallijnen van sprookjes onherkenbaar te moderniseren en te verdraaien?

In haar recensie van de nieuwste versie van Assepoester, “Waarom Camila Cabello in ‘Assepoester’ 7 veranderingen in het sprookje aanbracht”, vertelt Ashley Lee ons dat dit niet het sprookje van je moeder is.

Hier speelt Cabello een Assepoester die niet voor straf naar de kelder gaat, maar als modeontwerpster gaat werken. Haar eerste betalende klant is prins Robert, een edelman die er tegenop ziet koning te worden. Assepoesters goede fee is de niet-binaire “Fab G”, die haar wil helpen naar het koninklijk bal te gaan om een stel rijke mensen te ontmoeten die haar leven zal veranderen. Terwijl ze daar is, slaat ze het aanzoek van de prins af. “Ik heb dromen die ik moet najagen”, zegt ze. “Dus als ik mag kiezen, kies ik voor mezelf.”

In de popmusical komt geen boze stiefmoeder voor. In een interview zei Kay Cannon, de schrijver en regisseur van de film: “Ik vond dat er helemaal geen ‘boosaardigheid’ in de film voor mocht komen.” In plaats daarvan smeekt de stiefmoeder Assepoester om met de prins te trouwen om hun financiële problemen op te lossen, wat een voor de hand liggende vraag oproept: Als een man die later koning wordt, verliefd op je is, en jij op hem, waarom dan niet trouwen, koningin worden en je jurken ontwerpen en verkopen?

“Ik kies voor mezelf.” Is dat de les die we uit sprookjes willen halen?

“Hans en Grietje,” onbekende datum, door Alexander Zick. (Publiek domein)

Eerbetoon aan traditie

Schrijvers en filmregisseurs hebben evenzeer het recht om te doen wat ze willen wanneer ze deze dierbare verhalen opnieuw vertellen, maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid om de wijsheid en moraal van het oorspronkelijke verhaal in ere te houden. Wanneer ze een goede fee creëren met een niet-binaire sekse, hebben ze in feite de definitie van “goede fee” veranderd. Als Assepoester een egoïst wordt die uit is op het allerbeste, heeft de schrijver de betekenis van het verhaal uitgehold.

Een vriendin vroeg me in haar kritische commentaar op de Assepoester van Kay Cannon: “Hebben filmmakers echt zo weinig feeling met hun publiek?”

Haar vraag bracht me later op de gedachte: Wat als het moderne publiek de voorkeur geeft aan een egocentrische, carrièregerichte Assepoester boven het charismatische meisje uit het traditionele verhaal? Wat zou dat over ons zeggen?

Verbindingen en een kompas

In “Wat uw kind moet weten”, een onderdeel van het Core Knowledge programma voor leerlingen in de groepen K-6, nemen de redacteuren E.D. Hirsch Jr. en John Holdren gedichten, verhalen en sprookjes op die algemeen bekend moeten zijn bij kinderen.

Het idee achter dit educatieve programma is dat alle jongeren, die op een dag volwassen zullen zijn, deze gedichten en verhalen die centraal staan in onze cultuur, met elkaar delen en zo bruggen bouwen tussen individuen en binnen gemeenschappen. Bekendheid met “Jack and Jill”, “Little Boy Blue”, “The Little Red Hen” en “The Ugly Duckling” creëert een kruispunt van gedeelde kennis en ervaring onder onze burgers.

In zijn “Voorwoord” van “Het nieuwe woordenboek van culturele geletterdheid: Wat iedere Amerikaan moet weten,” gaat Hirsch dieper op dit concept in: “Gemeenschap is opgebouwd uit gedeelde kennis en waarden – dezelfde gedeelde kennis die als vanzelfsprekend wordt beschouwd wanneer we een boek of een krant lezen en die ook als vanzelfsprekend wordt beschouwd als onderdeel van het netwerk dat ons met elkaar verbindt.”

Traditionele sprookjes maken deel uit van dat netwerk. Bovendien kunnen hun waarden en hun helden onze kinderen een kaart en kompas voor het leven geven. Zoals G.K. Chesterton schreef:

“Sprookjes geven het kind niet zijn eerste idee van de boeman. Wat sprookjes het kind geven is zijn eerste duidelijke idee van de mogelijke nederlaag van de boeman. Het kind kent de draak van dichtbij sinds het zijn eerste verbeelding had. Wat het sprookje hem geeft is een St. George om de draak te doden.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (21 september 2021): Wisdom and Wonder: The Magic of Fairy Tales

Oefening baart kunst: optimaal geleefde levens

Sommige lezers kennen deze oude grap misschien wel. Een bezoeker van New York City die op weg is naar een concert, verdwaalt en vraagt aan een man met een vioolkoffer: “Meneer, kunt u mij vertellen hoe ik bij Carnegie Hall kom?” De man glimlacht en antwoord: “Oefenen, oefenen, oefenen.”

In “Outliers: The Story of Success,” stelde Malcolm Gladwell een andere vraag: “Hoe worden sommige mensen beroemd en rijk?” Hij vond het antwoord onder meer in hun cultuur en de omstandigheden van hun jeugd, hun passie en gedrevenheid, hun persoonlijke gewoonten en ervaringen en zelfs in de data van hun geboorte.

Gladwell wijst ook op de “10.000-uren regel” als een factor voor succes. Dit door hem populair gemaakte idee houdt in dat veel ondernemers, kunstenaars, musici en anderen die zich volledig wijden aan een doel of een ambacht, na jaren van intensieve studie en oefening, hun ambities kunnen verwezenlijken.

Professor Anders Ericsson van de Florida State University was één van de eersten om de 10.000-uren regel te hanteren. Daarnaast stelde hij ook vast dat een goede leraar of mentor enorm kan bijdragen tot het succes van een leerling. De jonge vrouw die oogarts wil worden, moet na haar opleiding tot basisarts nog vier jaar in opleiding voor de kwalificaties van oogarts. Daarmee komt ze in de buurt van Gladwells magische getal, maar als ze het geluk heeft om tijdens haar specialisatieopleiding van uitstekende leraren les te krijgen, kunnen die ook een rol spelen bij haar groei naar de top van het vakgebied.

Maar hoe zit het met de rest van ons? Gelden deze principes ook voor ons?

Alledaagse uitblinkers

Laten we zeggen dat een 36-jarige man uit Texas, Jim, al 16 jaar als vuilnisman werkt. Vijf dagen per week rijdt hij door zijn stad, soms als chauffeur, andere keren hangend aan de achterkant van de vuilniswagen, om afval te verzamelen. De 10.000-uren regel heeft niet echt invloed op zijn vaardigheden. Jim leerde alles wat hij moest weten in het eerste jaar dat hij in dienst was. Sindsdien heeft hij uitstekende prestaties geleverd, verschillende loonsverhogingen en ziektekostenvergoedingen gekregen en is hij van plan te blijven werken tot hij met pensioen kan.

Elke avond als Jim thuis komt, brengt hij wat tijd door op de veranda, waar hij tokkelt op zijn gitaar en zingt. Hij leerde gitaarspelen op de middelbare school en nam enkele jaren les bij een vrouw wiens muziek hij zeer bewonderde. Dit half uurtje op de veranda, vier of vijf avonden per week, heeft hem nog geen 10.000 uur oefening opgeleverd, maar hij is bekwaam, kent vele liedjes, waarvan hij er sommige zelf geschreven heeft en het geeft veel plezier aan zijn vrouw, zijn drie kinderen en de weduwe die naast hem woont.

Sarah, Jims vrouw, was 14 toen haar moeder stierf. De zes daaropvolgende jaren hielp ze haar vader bij de opvoeding van haar vier jongere broers en zussen, haalde haar diploma van de middelbare school en haar diploma van kleuterleidster. Ze werkte op een plaatselijke montessorischool tot haar eerste kind werd geboren en werd daarna een thuisblijfmoeder voor thuisonderwijs. Elke dag brengt ze haar jarenlange ervaring als moeder en lerares in de praktijk. Ze hoopt hiermee haar kinderen op te voeden tot goede voorbeelden voor deze wereld.

Dit echtpaar zal nooit de roem verwerven die Gladwell voor de beroemdheden in “Outliers” koos, maar toch kunnen we ons afvragen: is hun verhaal geen succesverhaal?

Relaties en ‘tijd voor kwantiteit’

“Oefenen, oefenen, oefenen” geldt ook voor onze relaties met familie en vrienden. We denken misschien niet zo over relaties, maar hoe meer tijd we doorbrengen met een vriend, een familielid of een echtgenoot, hoe groter de kans dat we die relaties kunnen verdiepen. Onze relaties kunnen natuurlijk onvolmaakt zijn, maar met genoeg “oefening” kunnen we geliefd en liefdevol zijn. Door tijd door te brengen met een ander, of het nu iemand is die we net ontmoet hebben en aantrekkelijk vinden of een vriend die we al jaren kennen, door te oefenen in verbondenheid, vormen de minuten, uren en dagen de bouwstenen van een hechte band die we samen delen.

Ook hier is de 10.000-uren regel relevant. Zoals de uitblinkers van Gladwell er tijd, energie en passie in stoppen om bekendheid te verwerven, zo kunnen wij ons ook openstellen voor degenen die ons aantrekken en gaandeweg de kunst van het liefhebben oefenen en leren.

Zo’n 20 jaar geleden benadrukte onze cultuur het belang van het doorbrengen van kwalitatieve tijd met degenen van wie we houden, vooral onze kinderen. Om vrouwen die buitenshuis werkten te helpen en te begeleiden, schreven opiniemakers en deskundigen een groot aantal artikelen over hoe we het meeste konden halen uit de uren die we met onze kinderen doorbrachten. Woon hun voetbaltrainingen en -wedstrijden bij, help en moedig hen aan met hun huiswerk voor school, ga zitten en luister naar hen en je kunt wat van die ontbrekende uren inhalen.

Kwalitatieve tijd is goed en wel, maar we moeten ook het belang van kwantitatieve tijd erkennen. Die middag die je op de veranda doorbrengt om met een vriend te praten over niets in het bijzonder, is waardevol. Je “oefent” je vriendschap. Die avond die je met je echtgenoot op de bank doorbrengt met het lezen van boeken, waarbij je misschien af en toe een passage voorleest die je wilt delen of gewoon een alledaagse kwestie bespreekt, draagt bij aan jullie huwelijk, al is het maar op een kleine en ogenschijnlijk onbelangrijke manier.

Leraren

Zoals Jim en Sarah sommige van hun vaardigheden van leraren hebben geleerd, kunnen wij dat ook doen. Dit geldt beslist ook voor de persoonlijke relaties die we aangaan met anderen. We zullen misschien niet iemand inhuren zoals we zouden doen om de grondbeginselen van het gitaarspelen te leren of we gaan misschien niet in een klaslokaal zitten om onderricht te krijgen in het kleuteronderwijs. Maar als we er aandacht aan schenken, kan de wijsheid van anderen onze kansen op succes bij het aangaan van relaties vergroten. Een pasgetrouwd stel kan bijvoorbeeld van een gesprek met een ouder echtpaar een en ander leren over het huwelijk. Zo hebben mijn vrouw en ik ooit geleerd dat respect voor elkaar het allerbelangrijkste is.

Anderen kijken naar bepaalde mannen en vrouwen uit hun omgeving aan wie zij zich kunnen spiegelen in hun eigen handelen en gedrag. Zij zien een dochter die voor haar zieke moeder zorgt, of een zoon die al het mogelijke doet voor een vader met dementie. Deze voorbeelden nemen zij tot zich en maken het zich eigen. Al denken zij er zelf misschien niet zo over, zij oefenen op die manier integriteit en worden zo sterkere mensen.

The Epoch Times is zich ervan bewust dat vooral oudere mensen wijsheid kunnen overdragen die door jongeren vaak niet wordt opgemerkt, of waar zij niet naar vragen. Daarom heeft The Epoch Times een speciale rubriek gecreëerd met de titel “Beste Next-gen“. Elke week schrijven mensen met meer levenservaring bemoedigende korte artikelen voor jongeren, waarin zij hen tips geven over veerkracht, moed, liefde en andere onderwerpen. Sommige jongere lezers hebben op deze artikelen gereageerd met persoonlijke reacties, waarin ze de schrijvers bedanken voor hun advies.

We kunnen overal leraren vinden, als we er maar open voor staan.

Oefening, Nastreven, Passie

Hoewel Gladwell “Outliers” schreef om te onderzoeken waarom sommige mensen op een uitzonderlijke manier slagen, is het een feit dat wij hetzelfde kunnen doen. Een vreemde taal leren, amateurschilder worden, een groter inlevingsvermogen in anderen ontwikkelen: dit alles vereist oefening, de wilskracht en de passie om een doel na te streven en de bereidheid om gidsen te zoeken die ons op weg kunnen helpen.

De Dalai Lama schreef ooit: “Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan mededogen. Als je zelf gelukkig wilt zijn, beoefen dan mededogen.”

Daar is dat woord – oefenen – weer.

Oefening maakt ons misschien niet perfect, maar het kan helpen om onze verborgen talenten en eigenschappen te ontdekken.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27 juli 2021): Practice Makes Perfect: Lives Well Lived

Verschroeide rozen: verlies en rouw onder ogen zien

Verdriet komt in vele verschillende vormen.

De dood van een dierbare, een routine bezoek aan de dokter die een ongeneeslijke ziekte constateert, het einde van een huwelijk, een hart dat gebroken is door verraad, een jongere die in de drugshandel verzeild is geraakt en tot de gevangenis is veroordeeld, de vroegtijdige dood van een huisdier, faillissement, een baan die je buiten je schuld kwijt bent geraakt: de lijst is eindeloos en het verdriet dat daaruit ontstaat komt in alle vormen en maten.

De manier waarop we rouwen is ook voor ieder mens uniek. Sommigen delen hun pijn met vrienden en familieleden, terwijl anderen hun verdriet stoïcijns verbergen. Een vrouw die door haar echtgenoot in de steek is gelaten, huilt dagenlang; een ander verbergt haar leed en gaat door met haar taken als bankier en moeder.

Ondertussen weten de mensen die de getroffenen proberen te troosten, vaak niet wat ze moeten zeggen of doen. Sommigen bieden onhandige of ongepaste troost, omdat zij de behoefte voelen iets te zeggen. Omgekeerd zeggen sommigen niets, omdat ze na een begrafenis of een andere tragische gebeurtenis, door gevoelens van onvermogen en angst, zich niet geroepen voelen iets te zeggen.

In mijn openbare bibliotheek vind je een aantal boeken over rouwverwerking, waaronder titels als “Healing a Child’s Pet Loss Grief: A Guide for Parents,” “A Woman’s Book of Grieving,” en “You Can Help Someone Who’s Grieving: A How-To Healing Handbook.”

Deze gidsen zijn zeker nuttig, maar hier wil ik alleen mijn eigen observaties geven over rouw en verwerking, en hoe je iemand die rouwt kunt helpen. Zoals alle mensen van mijn leeftijd – ik ben 70 – heb ik verdriet en rouw meegemaakt.

Neem de tijd om de pijn te voelen

Zes weken na de dood van mijn vrouw zaten onze kinderen met hun oma van moederskant aan de keukentafel toen zij zei: “We moeten ons er allemaal overheen zetten en nu verder gaan.”

Mijn oudste zoon, nog geen 20, zei: “Oma, we zullen verder gaan. Maar voorlopig ga ik nog even door met mama te missen.”

Dat waren wijze woorden. Mijn zoon gunde zichzelf de tijd om te rouwen en vond zijn weg er doorheen. Elke keer dat oma bij ons op bezoek kwam, vroeg ze of we naar het graf van haar dochter konden gaan, dat vlakbij was. Bij het graf duurde het meestal maar een paar minuten voordat ze in tranen uitbarstte en vroeg of ze weer naar huis mocht. Ze had de omhelzing van verdriet gemist.

Niemand van ons vindt het leuk om te lijden, maar zo’n verlies vereist dat we de pijn voelen en de grote genezer, de tijd, zijn werk laten doen. Een therapeut vertelde me eens dat verdriet om het verlies van een dierbare wel drie jaar kan duren voordat de genezing eindelijk komt.

Wees daarom geduldig met jezelf en met de mensen om je heen. Verdriet komt niet met een tijdschema.

Aanwezigheid is alles

Met aanwezigheid bedoel ik zowel de aanwezigheid van hen die direct getroffen zijn als de aanwezigheid van hen die voor hen zorgen.

Sommigen van ons die pijn hebben van een verlies of een verraad zijn geneigd om zich van hun lijden te distantiëren. Ik heb mannen en vrouwen gekend die aan het winkelen sloegen en onbedachtzaam geld uitgaven, in een poging om de pijn op afstand te houden. Anderen grijpen naar drugs of alcohol, storten zich op hun werk, gaan op zoek naar een andere echtgenoot of minnaar, of zoeken afleiding in het spelen van golf of tennis.

Weglopen voor verdriet of proberen het te verbergen, verlengt vaak het genezingsproces en kan tot meer problemen leiden. We hebben allemaal verschillende manieren om te rouwen, maar een sleutelelement in deze reis is aanwezigheid. Onze bereidheid om ons verlies en verdriet onder ogen te zien.

Degenen die vrienden en familieleden die rouwen willen helpen, moeten dit weten: je aanwezigheid betekent meer dan maaltijden, geld of woorden. Er zijn, het liefst fysiek, is het beste geschenk dat je kunt geven. Een knuffel op zo’n moment betekent meer dan je misschien denkt.

Beweging, Dieet, Routine

Als het leven je een zware tegenslag heeft bezorgd, kan die schok je fysiek ziek maken, soms zelfs misselijk. Je slaapt misschien slecht, je wilt niet eten en je zit het liefst op de bank voor je uit te staren.

Dit is het moment waarop je, ondanks alle impulsen van het tegenovergestelde, proactief moet worden en voor jezelf moet zorgen. Eet gezond voedsel. Doe je best om voldoende te slapen. Probeer wat te bewegen. Zelfs een blokje om helpt je humeur te verbeteren.

Het aanhouden van zoveel mogelijk routine kan ook helpen om je verdriet te verzachten. Ik had de gewoonte om één of twee keer per week met mijn jongste zoon naar de bibliotheek te lopen. Een paar weken nadat zijn moeder was overleden, hebben we deze routine weer opgepakt. Die bezoekjes gaven ons beiden een gevoel van continuïteit en een link naar een gelukkiger verleden.

Als je probeert een vriend of familielid te troosten die een trauma heeft meegemaakt, kun je helpen door gezonde, zelf gekookte maaltijden langs te brengen of een cadeaubon te geven voor een plaatselijke kruidenier. Als je in de buurt woont, kun je aanbieden om twee of drie avonden per week met hen te gaan wandelen, een bezigheid die zowel bevorderlijk is voor een goede gezondheid als voor een goed gesprek.

Reddingsboten

Sommige mensen kunnen niet omgaan met een verlies, zelfs niet met de steun van anderen in hun leven. Sommigen hebben geen dierbaren in de buurt of missen een netwerk van vrienden die hen door de storm heen kunnen loodsen.

In deze gevallen kan het enorm nuttig zijn om beroep te doen op een therapeut of een steungroep. Steungroepen geven ons de kans om mensen te ontmoeten die een soortgelijk trauma als dat van ons hebben meegemaakt. Deze gedeelde pijn kan vaak onze last verlichten, waardoor we ons realiseren dat we niet zo alleen zijn als we misschien denken.

Ook een therapeut kan helpen bij het verwerken van ons verdriet, door ons te begeleiden bij het uitproberen van verschillende genezingstechnieken. Verder kan het ons in staat stellen om dingen te zeggen en tranen te laten stromen die we anders misschien verborgen zouden houden, zelfs voor onze naasten.

Google maar eens op “rouwondersteuning bij mij in de buurt”, dan kun je zien welke hulp er beschikbaar is.

We zijn nooit meer dezelfde

Verdriet verandert ons.

Hier is een voorbeeld. Het mag voor sommige lezers onbeduidend lijken, maar bij mij staat het nog steeds hoog op mijn lijst van mislukkingen in mijn leven.

Op woensdag 12 mei 2004 belde ik mijn vrouw voor negen uur ‘s morgens vanuit het gebouw waar ik seminars gaf aan thuisleerlingen en vroeg haar een paar scriptievragen op te zoeken die ik vergeten was van thuis mee te nemen. Ze voelde zich niet goed, maar ze vond mijn aantekeningen en las me de informatie voor die ik nodig had. Toen we ons gesprek beëindigden, waren haar laatste woorden aan mij: “Ik hou van je.”

Mijn laatste woorden aan haar waren: “Ik moet gaan. De studenten wachten. Ik zie je om vier uur.”

Toen ik thuis kwam, lag ze op de vloer van onze slaapkamer in een coma. De maandag daarop stierf ze aan een hersenaneurysma in een ziekenhuis in Asheville, North Carolina.

Wat was er mis met mij? Waarom had ik niet gewoon gezegd, “Ik hou ook van jou?” Waarom? Waarom? Waarom?

Die vraag bleef me achtervolgen. Het achtervolgt me tot op de dag van vandaag. Sinds die dag, op één uitzondering na – een familielid dat zich ongemakkelijk lijkt te voelen bij de woorden “Ik hou van je” – zeg ik “Ik hou van je” telkens als ik een gesprek beëindig met mijn kinderen, mijn kleinkinderen en veel van mijn vrienden.

Professor Verdriet

Verlies en verdriet maken sommige mensen bitter of cynisch, waardoor ze niet meer in staat zijn het goede in hun leven en in de wereld te zien. Echter, als we alert zijn, is verdriet een geweldige leermeester. Het kan onze empathie en liefde voor anderen verdiepen, het geeft ons uiteindelijk de kracht om degenen die we verloren hebben te koesteren. Het geeft ons ook de kans iets te leren van degenen die ons onrecht hebben aangedaan – de echtgenoot die het huwelijk in de steek liet, de overleden moeder die ons kwetste, de zakenpartner die ons tot financiële ondergang bracht.

Zoals Kate McGahan, schrijfster en stervensbegeleider, ooit schreef: “Verdriet zal je niet loslaten, zolang je niet voldoet aan wat het je wilde leren.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (13 juli 2021): Burnt Roses: Facing Loss and Grief

Meer dan enkel de basis: onze kinderen opvoeden voor het leven

Bij het woord “onderwijs” denken de meesten van ons aan klaslokalen gevuld met leerlingen die gebogen zitten over hun wiskundeboeken, grammatica en spelling leren, de onderdelen van een cel onderzoeken, lezen over de Slag bij Yorktown of zich verdiepen in “Hamlet”.

Tegen de tijd dat ze hun middelbare schooldiploma behalen, verwachten we van diezelfde jongeren dat ze een zekere kennis hebben van wiskunde en wetenschappen. Na 13 jaar school zouden ze iets moeten weten over de geschiedenis van ons land en de verhalen van de mannen en vrouwen die ons land hebben helpen stichten. Zij moeten tot op zekere hoogte vertrouwd zijn met het beste uit onze literatuur en in staat zijn heldere, goed gestructureerde proza te schrijven zonder verwarring, spelfouten en grammaticale fouten.

Dit zijn de basisprincipes van onderwijs die succesvolle volwassenen en goede burgers voortbrengen. Zonder deze vaardigheden ondervinden veel jongeren nadelen in het leven, niet alleen bij het zoeken naar werk, maar tevens doordat zij niet in staat zijn kritisch na te denken en de wereld om hen heen te begrijpen, of het nu gaat om onze grondwet of de oorzaken van inflatie.

De meeste ouders en leerkrachten willen hun leerlingen terecht deze basiskennis bijbrengen en daarom voeren wij een permanent debat over het vermogen, of het onvermogen, van onze scholen om een dergelijke opleiding te verstrekken. We willen dat onze kinderen het eindexamen verlaten met meer dan een betekenisloos diploma in de hand.

Maar om hen echt op de toekomst voor te bereiden, zouden we onze ideeën moeten verruimen over wat opvoeding en onderwijs inhouden.

Praktische zaken

De science-fiction schrijver Robert Heinlein schreef ooit: “Een mens moet in staat zijn een luier te verwisselen, een invasie te plannen, een varken te slachten, een schip te besturen, een gebouw te ontwerpen, een sonnet te schrijven, de boekhouding op orde te brengen, een muur te bouwen, een been te zetten, een stervende te troosten, bevelen op te volgen, bevelen te geven, samen te werken, alleen te handelen, vergelijkingen op te lossen, een nieuw probleem te analyseren, een computer te programmeren, een lekkere maaltijd te bereiden, efficiënt te vechten, dapper te sterven. Specialiseren is voor insecten.”

De lijst van Heinlein is misschien een beetje te uitgebreid voor de meesten van ons, maar een 18-jarige die naar de universiteit of naar de arbeidsmarkt gaat, moet toch zeker de vaardigheden bezitten om een aantal soortgelijke taken uit te voeren. Hier is mijn lijst, gebaseerd op die van Heinlein:

“Een afgestudeerde van de middelbare school moet in staat zijn een wasmachine en een droger te bedienen, inkopen te doen in een kruidenierswinkel, kleding te zoeken in een kringloopwinkel, een badkamer te schrobben, de uitgaven te balanceren, de grondbeginselen van sparen, beleggen, hypotheken, huurcontracten, kapitaal en rente te begrijpen, een lekke band van zijn auto te verwisselen, kleine reparaties in huis te verrichten, voor een huisdier te zorgen, op tijd op school en op het werk te verschijnen, de gevaren van alcohol, recreatieve drugs en tabak te onderkennen, slechte raad te verwerpen en zich niet door anderen op een dwaalspoor te laten brengen. Hij moet vooral weten dat hij in de ogen van de wet als volwassene de verantwoordelijkheid voor zijn leven en daden op zich moet nemen.

Bouwen vanuit de sterke punten

Misschien heeft uw dochter Samantha een hekel aan hogere wiskunde, maar houdt ze van biologie en anatomie. Misschien woont u in een chique buurt en rijdt u in een Lexus, en verwacht u dat uw 17-jarige Tom zich inschrijft voor een prestigieuze universiteit en een carrière gaat uitbouwen, maar lijkt hij veel meer geïnteresseerd in het aanleren van timmer- en bouwtechnieken na zijn zomerstage bij een bouwploeg.

Terwijl we moeten trachten sommige van de academische tekortkomingen van onze kinderen te verhelpen, moeten we onze kinderen tegelijkertijd aanmoedigen om hun passies te volgen, na te streven waar ze van houden en hun sterke kanten te gebruiken.

In “The Curmudgeon’s Guide to Getting Ahead”, een boek vol advies voor middelbare scholieren en studenten dat ik ten zeerste aanbeveel, schrijft Charles Murray: “Twee doelen zullen, als je ze bereikt, bijna zeker geluk verschaffen: Vind werk dat je leuk vindt, en vind je zielsverwant.”

Bij het bespreken van het onderwerp werk, geeft Murray een lijst van overwegingen aan de lezers die zich niet richt op een bepaald beroep, maar op de dingen die ze leuk vinden, zoals “Je houdt ervan om buiten te zijn,” “Je houdt van risico’s,” “Je houdt van alleen zijn, dingen helemaal zelf uitdenken,” enzovoort.

Hij vraagt jongeren met andere woorden om eerst hun passies te identificeren, de dingen die hen het gelukkig maken, en “dan te gaan nadenken over een loopbaan” die bij die interesses past.

Huwelijk en gezin

Murray’s tweede sleutel tot geluk is het vinden van een zielsverwant, en daarmee bedoelt hij een echtgeno(o)t(e).

De basketbalcoach van de middelbare school van mijn zoon, een arts, bracht gewoonlijk enkele spelers van dit thuisteam naar de uitwedstrijden. Onderweg besprak hij allerlei zaken met de jongens, van de actualiteit tot de zin van het leven, een vast onderdeel van deze reisjes dat het team zowel amusant als verhelderend vond. Op een keer vertelde hij ze tijdens de lange rit welke kwaliteiten ze later in hun vrouw moeten gaan zoeken. De bijzonderheden van dat gesprek ben ik nooit te weten gekomen, maar toen ik erover hoorde, realiseerde ik me hoe zelden dat onderwerp ter sprake was gekomen tussen mijn zoons en mij.

Ongeacht onze huwelijkse staat, is dit onderwerp het waard om met onze kinderen te bespreken. Ondanks de daling van het aantal huwelijken in de afgelopen 20 jaar en onze dalende geboortecijfers – we zijn nu ver voorbij het vervangingsniveau van de bevolking – blijven het huwelijk en het gezin de hoekstenen van onze samenleving. Nog belangrijker voor ons als individuen is dat het huwelijk, het gezin en de kinderen ons de grootste en meest diepgaande vreugde van ons leven kunnen schenken.

Veel van onze kinderen gaan het huis uit zonder een echt idee te hebben van wat zij in een toekomstige echtgenoot of echtgenote zoeken, of van de grote verscheidenheid aan geneugten en uitdagingen die aan het huwelijk verbonden zijn. Zelfs als zij ons zien als rolmodellen in ons ouderschap en in onze toewijding aan een echtgenoot, zouden gesprekken over dergelijke onderwerpen, die zeker zo belangrijk zijn voor hun toekomstig geluk als algebra of scheikunde, kunnen leiden tot een breder begrip van het partner-zijn.

Doelen

Ooit was ik leraar. Af en toe, naar aanleiding van een opmerking in de klas over rangen en status, pauzeerde ik het lesonderwerp even om de leerlingen wat uitleg te geven. Op dit moment, vertelde ik ze dan, spelen schoolprestaties een grote rol in je gevoel van slagen, maar in de komende jaren zal dat allemaal voorbij gaan. Je komt in de volwassen wereld, waar werkgevers en collega’s niets geven om je hoge score op jouw examen Latijn. In plaats daarvan zullen ze veel meer geïnteresseerd zijn in je andere kwaliteiten – je persoonlijkheid, je bekwaamheid, je prestaties en je karakter.

Begrijp me niet verkeerd, vertelde ik mijn studenten. Academici zijn belangrijk, en je bent op een leeftijd dat je zoveel mogelijk moet leren als je kunt. Deze kans zal zich waarschijnlijk niet nog eens voordoen, dus maak er gebruik van. Maar vergeet niet dat je vaardigheden en sterke punten hebt die weinig te maken hebben met boeken en cursussen, en dat je toekomstige succes ook afhangt van de ontwikkeling van al die talenten.

Het doel van onderwijs en opvoeden is onze jongeren te helpen hun potentieel te bereiken en al hun gaven te ontwikkelen, niet alleen om academisch te slagen. Om hen de bagage te geven om tot ontplooiing te komen en zo een zo gelukkig mogelijk leven te leiden, moeten we het grote geheel van onderwijs en opvoeden in gedachten houden.

Jeff Minick heeft vier kinderen en een groeiend aantal kleinkinderen. Gedurende 20 jaar gaf hij geschiedenis, literatuur en Latijn aan seminars van thuisleerlingen in Asheville, N.C. Hij is de auteur van twee romans, “Amanda Bell” en “Dust On Their Wings,” en twee non-fictie werken, “Learning As I Go” en “Movies Make The Man.” Tegenwoordig woont en schrijft hij in Front Royal, Virginia. Zie JeffMinick.com om zijn blog te volgen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (06 juli 2021): More Than Just the Basics: Educating Our Children for Life

De hand die de wieg schommelt: Romeinse vrouwen en hun erfenis vandaag

Gedurende eeuwen na de stichting van Rome in 753 v. Chr. werd de mannen in Rome “virtus” bijgebracht, een woord met een rijke betekenis: mannelijkheid, moed, karakter en eigenwaarde. Gekoppeld aan “pietas”, dat respect voor de goden, hun land en hun families inhield, leidde virtus tot burgers, soldaten en leiders die de macht en invloed van Rome zouden uitbreiden van een klein dorpje aan de rivier de Tiber naar verre landen als Engeland, Egypte en Syrië.

Tussen de Romeinse helden van de monarchie (753-509 v. Chr.) en de republiek (509-27 v. Chr.) zitten bijna-mythische figuren zoals de stichter Romulus of de dappere krijger Horatius Cocles en andere historische personages zoals de grote generaal Scipio Africanus of de filosoof-staatsman Cicero. Wanneer we over hen lezen zien we deze deugden weerspiegeld in de daden van deze mannen. In zijn episch gedicht “De Aeneis” mengt Vergilius virtus en pietas, en giet dat mengsel vervolgens in zijn archetype van een Romeinse held, “Pius Aeneas,” of “Vrome Aeneas.” Hij is de strijder die de overlevende Trojanen uit hun brandende stad leidt, en samen met zijn metgezellen de Middellandse Zee afzoekt naar een nieuw vaderland.

In films als “Gladiator” en “Quo Vadis” gunnen schrijvers en regisseurs ons een blik op de mannen die ooit deze deugden beoefenden, voor wie virtus en pietas de hoekstenen waren van hun persoonlijkheid en “dignitas”.

Maar hoe zit het met de Romeinse vrouwen? Waren zij ook onderwezen in een soortgelijke code? Leefden zij ook volgens een reeks waarden die door de heersende cultuur werden gekoesterd? Hadden zij niet de touwtjes in handen bij de vorming van Rome? En kunnen wij, vooral de vrouwen, ons vandaag met hen vereenzelvigen?

Romeinse vrouwen: Een snelle blik

Hoewel het in theorie een patriarchale maatschappij was – de vader bijvoorbeeld kon beslissen over het leven en de dood van zijn vrouw en kinderen, hoewel hij dit recht zelden uitoefende – hadden de Romeinse vrouwen meer vrijheid dan hun tegenhangers in Griekenland en, wat dat betreft, in vele andere delen van de wereld.

Zoals Will Durant ons vertelt in het deel over Rome in zijn omvangrijke werk “The Story of Civilization,” kon een vrije Romeinse vrouw winkelen op de markt, was ze niet beperkt tot de vrouwenvertrekken thuis, en speelde ze een actieve rol in het beheer van de huishoudelijke bedienden en de financiën. Ze kon aan haar weefgetouw zitten weven, een beeld van respect en eerbied dat veel weg heeft van ons Amerikaanse idioom “motherhood and apple pie”, maar ze kon ook een eigen zaak hebben en geld erven.

Hoewel het de Romeinse vrouwen verboden was te stemmen, oefenden zij toch op allerlei manieren invloed uit op de regering. Durant geeft verschillende voorbeelden van deze verborgen macht in zijn “Verhaal van de Beschaving.” Cato (234-149 v. Chr.) klaagde bijvoorbeeld eens over hun groeiende macht en hang naar luxe: “Alle andere mannen heersen over vrouwen; maar wij Romeinen, die over alle mannen heersen, worden door onze vrouwen geregeerd.” Toen de vrije vrouwen van Rome het Forum bestormden en protesteerden tegen een wet die hen verbood gouden sieraden of veelkleurige jurken te dragen, bekritiseerde Cato hen en zei in een toespraak, die de historicus Livy rapporteerde, “vanaf het moment dat zij uw gelijken worden, zullen zij ook uw meesters zijn”.

Cato heeft de zaak verloren. De vrouwen dreven de spot met hem en hielden vast aan hun eisen voor luxe, en de wet werd ingetrokken.

Na verloop van tijd kregen vrouwen nog meer persoonlijke vrijheid. Zoals Durant schrijft: “Wetgeving hield vrouwen onderworpen, gewoonte maakte ze vrij.”

Vrouwelijke deugden

Ondanks deze toenemende vrijheid bleven de meeste van deze vrouwelijke burgers hun toewijding aan echtgenoot en kinderen voortzetten tot ver in de tijd van het keizerrijk. Zij sponnen hun wol, hielden toezicht op de opvoeding en opleiding van hun zonen en dochters en aanbaden de huisgoden. Durant wijst op de grafschriften op hun graven om de toewijding van echtgenoten en kinderen aan deze vrouwen te laten zien. “Aan mijn lieve vrouw,” luidt er een, “met wie ik achttien gelukkige jaren heb doorgebracht. Uit liefde voor haar heb ik gezworen nooit te hertrouwen.” Een andere inscriptie luidt, “Hier liggen de beenderen van Urbilia, vrouw van Primus. Zij was mij dierbaarder dan het leven. Ze stierf op haar drieëntwintigste, geliefd door allen. Vaarwel, mijn troost!”

Durant vertelt ons ook dat veel rijkere vrouwen zich bezighielden met sociale dienstverlening en filantropie in hun gemeenschappen, en zelfs gebouwen als tempels en theaters voor hun steden financierden.

In tijden van vervolging en burgertwisten beschermden deze moedige vrouwen onbevreesd hun echtgenoten, kinderen en vrienden. In zijn hoofdstuk “Epicurisch Rome: 30 v. Chr. – 96 n. Chr.” geeft Durant een opsomming van enkele van deze beroemde verdedigers van huis en haard in die vaak tumultueuze tijden: “Epicharis, de vrijgevochten vrouw die elke kwelling moest doorstaan in plaats van de samenzwering van Piso te verraden; de ontelbare vrouwen die hun echtgenoten verborgen en beschermden in de proscripties, met hen in ballingschap gingen, of zoals Fannia, de vrouw van Helvidius, hen verdedigden met veel risico en kosten.”

Moeders

Zoals de meeste moeders van het oude Rome vandaag naamloos blijven, zijn hun werk en daden in de nevelen van de geschiedenis verloren gegaan. Toch kan het verhaal van één Romeinse matrone misschien dienen als een maatstaf voor hun moederlijke kundigheid.

Cornelia, dochter van Scipio Africanus, was de vrouw van Tiberius Gracchus en moeder van hun 12 kinderen, van wie er slechts drie de pubertijd overleefden. Na de dood van haar echtgenoot zorgde Cornelia ervoor dat haar twee zonen, Tiberius en Gaius, die als volwassenen grondwettelijke hervormingen bepleitten en voor die pogingen vermoord werden, de beste opvoeding kregen. Ze huurde Griekse leraren in om hen te onderwijzen in oreren en politiek, en zorgde ervoor dat zij ook goed werden opgeleid in de krijgskunst en het paardrijden.

Het verhaal gaat dat een vriendin, die op bezoek was bij Cornelia, haar sieraden liet zien die ze pas had gekocht en toen vroeg: “Waar zijn jouw juwelen, Cornelia?” Cornelia riep Tiberius en Gaius bij zich, sloeg haar armen om hen heen, en zei: “Hier zijn mijn juwelen.”

We weten misschien weinig over deze vrouwen en moeders, maar zoals Durant ons vertelt “hielden hun huwelijkstrouw en moederlijke offers de hele structuur van het Romeinse leven in stand”, zelfs in die gevaarlijke en decadente dagen toen keizers als Caligula en Nero Rome regeerden. Een bewijs van deze opofferingen en van de kracht en toewijding van de Romeinse moeders zijn de zonen die zij voortbrachten en grootbrachten, die later een groot deel van de wereld veroverden en overheersten.

De vrouwen van Vergilius

In zijn “Aeneis” schept Vergilius drie vrouwen die ook als model voor vrouwelijke deugdzaamheid dienen. Terwijl ze Troje ontvluchten, raakt Creusa, de vrouw van Aeneas, gescheiden van haar man en sterft in de vuurzee. Als Aeneas terugkeert om haar te zoeken, verschijnt de geest van Creusa, die hem op nobele wijze aanspoort te vluchten en hem voorspelt dat hij een volk zal stichten en een nieuwe vrouw zal vinden.

Op zijn reis op zoek naar dit vaderland ontmoet Aeneas Dido, koningin van Carthago, de stad die later Rome’s aartsvijand zou worden. De weduwe Dido vertoont enkele van de karaktereigenschappen die Vergilius zou hebben opgemerkt bij de rijke vrouwen van zijn tijd: schoonheid, wijsheid en inzicht, passie, en de bereidheid om macht te gebruiken.

De godin Venus, beschermster en weldoenster van de Trojanen, is ook de moeder van Aeneas. Zoals alle goede Romeinse moeders waakt zij over haar zoon, tracht zij hem te beschermen tegen kwaad, vooral tegen de hatelijke koningin van de goden, Juno, en maakt zij uiteindelijk haar liefde voor haar zoon duidelijk.

Amerikaanse tegenhangers

“Het was Rome, niet Griekenland, dat het gezin in de antieke wereld tot nieuwe hoogten verhief,” schrijft Durant. We kunnen daaraan toevoegen dat Romeinse moeders en echtgenotes een vitale rol speelden bij het bereiken van die hoogten.

De erfenis van die hechte gezinnen en de onbekende toegewijde ouders die ze stichtten en onderhielden is vandaag de dag nog steeds zichtbaar. Spoel 2000 jaar vooruit in de tijd, en ondanks onze culturele verwarring blijven de moderne echtgenotes en moeders, wier namen nooit in de geschiedenisboeken zullen verschijnen, het fundament van zowel het Amerikaanse gezin als onze samenleving.

Die vermoeid ogende zwangere moeder met drie kleine kinderen in de kerkbank voor me vanmorgen in de kerk is erfgenaam en hoedster van de oude Romeinse deugden van het moederschap. Haar gebaren en gefluisterde woorden tegen haar kleintjes vertelden me dat zij, net als haar Romeinse tegenhangers, van haar kinderen hield, toezicht hield op hun gedrag en opvoeding, en hen leerde hun God te eren. Wikkel haar in een tuniek en een stola, stuur haar terug naar het Rome van Julius Caesar, en ze zou eer vinden als een deugdzame vrouw.

In 1865 schreef de nu grotendeels vergeten Amerikaanse dichter William Ross Wallace een gedicht met de regels “De hand die de wieg schommelt is de hand die de wereld regeert.”

Het was waar voor de Romeinen. Het is vandaag de dag nog steeds waar.

Jeff Minick heeft vier kinderen en een groeiend aantal kleinkinderen. Gedurende 20 jaar gaf hij geschiedenis, literatuur en Latijn aan seminars van thuisleerlingen in Asheville, N.C. Hij is de auteur van twee romans, “Amanda Bell” en “Dust On Their Wings,” en twee non-fictie werken, “Learning As I Go” en “Movies Make The Man.” Tegenwoordig woont en schrijft hij in Front Royal, Virginia. Zie JeffMinick.com om zijn blog te volgen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (5 juli 2021): The Hand That Rocks the Cradle: Roman Women and Their Legacy Today

 

Vergeten heldinnen: Legendarische vrouwen van lang geleden

Ik was wat aan het surfen op het internet, op zoek naar inspiratie om te schrijven over literaire heldinnen en fictieve vrouwen die lezers inspireren. In het bijzonder vrouwen die de deugden in praktijk brengen en moed tonen in het aangezicht van gevaar, toen een link tevoorschijn kwam naar “De 10 beste literaire heldinnen“.

Hier hebben de redacteuren van AbeBooks.com aan hun lezers de vraag gesteld: “Als je een literair personage zou kunnen zijn, wie zou je dan willen zijn en waarom?” Veel van de antwoorden pleitten voor vrouwelijke personages – geen verrassing, aangezien meer vrouwen dan mannen fictie lezen – en er waren korte uitspraken over hoofdpersonen als Scout Finch in “To Kill a Mockingbird” en Scarlett O’Hara in “Gone With the Wind”. Hier waren ook enkele jonge leeuwinnen van de literatuur – Hermione Granger uit de Harry Potter-reeks, Nancy Drew en Anne of Green Gables – samen met de oudere speurneus Miss Marple.

Toen ik deze lijst doorlas, kwamen deze vragen bij me op: Hoe zit het met veel oudere literaire heldinnen? Zijn we de nobele vrouwen uit de oude poëzie en toneelstukken vergeten? Zijn we ons niet bewust van de hoge achting voor vrouwelijke moed, trouw, passie, onafhankelijkheid en intelligentie die schrijvers uit vervlogen tijden toonden?

Omslag van “Anne of Green Gables” door Lucy Maud Montgomery, gepubliceerd in 1908.

Misverstanden

Misschien komt onze kortzichtigheid voort uit onze opvatting over vrouwen van vóór onze moderne tijd als onderdrukt en ondergeschikt aan mannen. De feministen van vandaag zouden bijvoorbeeld de vrouwen van het oude Griekenland en Rome, de Middeleeuwen en de Renaissance kunnen beschouwen als mannelijke bezittingen, objecten die werden bezeten en gecontroleerd door echtgenoten en vaders en die alleen werden gewaardeerd om hun bruidsschatten en de kinderen die zij eventueel op de wereld zouden kunnen zetten.

Er zit een kern van waarheid in deze opvattingen. Op enkele uitzonderingen na hadden vrouwen in het verleden over het algemeen minder rechten dan mannen, werden zij in de meeste gevallen uitgesloten van de politieke arena en werden zij door wet en gewoonte beperkt in hun betrokkenheid bij culturele aangelegenheden.

Maar de grotere waarheid is dat vrouwen door de geschiedenis heen een enorme macht hebben gehad als echtgenotes en moeders. Net als tegenwoordig gingen zij om met vaders, echtgenoten en zonen, spraken zij hun mening uit, en door de kracht van hun intellect, charme en genegenheid beïnvloedden zij de mening van de mannen in hun leven. Zoals historicus Will Durant en zijn vrouw, onderzoeker en schrijfster Ariel Durant, over de oude Romeinen schreven in “The Story of Civilization”: “Omdat de grotere urgentie van de man de vrouw voorziet van charmes die krachtiger zijn dan welke wet dan ook, moet haar status in Rome niet worden beoordeeld op grond van haar wettelijke beperkingen.”

We zien deze uitoefening van vrouwelijke macht in vele voorgaande eeuwen. Zelfs een vluchtige studie van de Romeinse geschiedenis laat zien dat vrouwen als Fulvia (de vrouw van Marcus Antonius) en Livia Drusilla (de vrouw van keizer Augustus) een enorme invloed op hun echtgenoten uitoefenden.

In de Middeleeuwen hadden koninginnen als Eleonora van Aquitanië, heiligen als Jeanne d’Arc, en vrouwelijke religieuze ordes invloed op de politiek en cultuur van hun tijd.

Jeanne d’Arc te paard afgebeeld op een illustratie van een manuscript uit 1504. (Publiek Domein)

De Renaissance en de Barok kenden verschillende prominente vrouwelijke kunstenaars, Koningin Elizabeth I regeerde Engeland met ijzeren hand, en vrouwen als Margaret Roper, de dochter van Thomas More, waren beroemd om hun eruditie en literaire talenten.

En schrijvers door de geschiedenis heen hebben de aard, de deugden en de prestaties van sterke vrouwen gevierd in hun poëzie, toneelstukken en proza.

Portret van Margaret Roper, van een reproductie uit 1593 van een nu verloren gegaan Hans Holbein portret van alle vrouwen in de familie van Thomas More. (PD-US)

De heldhaftige en liefhebbende zuster

De meesten van ons kennen Penelope van Homerus, de geduldige en trouwe echtgenote van Odysseus, die in “Odyssee” haar vrijers met allerlei trucs op een afstand weet te houden in de hoop op de veilige terugkeer van haar echtgenoot. Voor de Ouden was Penelope een toonbeeld van trouw en een deugdzame echtgenote.

Penelope, de trouwe vrouw van Odysseus, brengt deugdzaamheid in actie. “Penelope,” 1864, door John Roddam Spencer Stanhope. Sotheby’s, november 2017. (PD-US)

Misschien zijn minder van ons op de hoogte van “Antigone”, het toneelstuk van Sophocles over de vernietiging van het huis van Creon. Dit stuk is een eerbetoon aan Antigone en haar trouw aan haar broer en aan de goden. Nadat Antigone’s broer Polynices gestorven is, vechtend om zijn recht om over Thebe te heersen, beveelt de nieuwe koning, Creon, dat zijn lichaam onbegraven blijft en dat er niet om hem gerouwd mag worden, om volgens de Grieken te voorkomen dat de ziel van de dode het hiernamaals binnengaat.

Antigone negeert dit edict en voert de begrafenisrituelen uit door het lichaam van haar broer met stof te besprenkelen. Wanneer ze wordt aangehouden omdat zij de wet van de koning heeft overtreden, geeft ze moedig haar misdaad toe aan de koning en zegt hem dat de goddelijke wet boven zijn aardse macht gaat.

Creon beveelt dat Antigone levend in een grot wordt opgesloten. Om een langzame dood te vermijden, hangt Antigone zichzelf op. Creons zoon, die verliefd op haar is, neemt ook zijn eigen leven, net als zijn rouwende moeder, Creons vrouw. Door zijn onrechtvaardige wet en de moed van Antigone is Creon’s ondergang compleet.

“Antigone ter dood veroordeeld door Creon,” 1845, door Giuseppe Diotti. Olieverf op doek. (Publiek Domein)

In haar verzet, in haar verbale woordenwisseling met Creon, en zelfs wanneer de wachters haar wegvoeren naar haar dood, verdedigt Antigone hartstochtelijk haar begrafenis van Polynices als een rechtvaardige daad. Als ze het toneel verlaat, zegt ze: “Zie mij, heren, de laatste van uw koningshuis – welke straf is de mijne, en door wiens toedoen, en om welke reden – dat ik naar behoren de plichten van vroomheid heb vervuld!”

In deze jonge vrouw vinden we de edelmoedigste ziel uit de Griekse literatuur.

Ismene (L) probeert haar zus, Antigone, ervan te overtuigen af te zien van haar besluit om hun broer onwettig te begraven, maar Antigone houdt voet bij stuk in haar overtuiging. “Antigone en Ismene” een illustratie uit 1892 door Emil Teschendorff uit “Character Sketches of Romance, Fiction and the Drama” door Ebenezer Cobham Brewer. (Publiek Domein)

De gepassioneerde koningin

In “Aeneis” schept Vergilius één van de meest volledige literaire portretten van een vrouw in de klassieke literatuur. Als we voor het eerst kennis maken met Dido, koningin van Carthago, is zij een kinderloze weduwe die druk bezig is met de opbouw van de stad, toezicht houdt op de bouw van tempels en pleinen – een machtig vorstin die geliefd en gerespecteerd wordt door haar volk.

Wanneer ze verliefd wordt op de zwerver en Trojaanse prins Aeneas, verwaarloost Dido een aantal van haar taken als koningin. Maar erger nog, Aeneas verlaat haar in opdracht van de goden om zijn lot te vervullen. Verbitterd en met een gebroken hart klimt de koningin op een brandstapel en sterft door haar eigen hand.

Beeld van Dido, 1707, toegekend aan Christophe Cochet, in het Louvre. (Marie-Lan Nguyen/CC BY-SA 2.0)

Sommigen vinden Dido vandaag de dag misschien zwak of hysterisch in deze extreme reactie, maar bij mij wekt ze veel sympathie op. Ze houdt echt van Aeneas, denkt dat ze getrouwd zijn – hij ontkent het – en is emotioneel gebroken als hij doorgaat met zijn voorbereidingen om haar te verlaten. “Ach, genadeloze liefde”, merkt Vergilius op, “is er ook maar iets waartoe je het menselijk hart niet kunt dwingen?”

“Genadeloze liefde” brengt deze koningin tot haar ondergang, zoals het met ontelbare andere mannen en vrouwen door de eeuwen heen heeft gedaan.

Het verhaal van de vrouw van Bath

Met een brutaal gezicht, een spleetje tussen de tanden, vijf keer getrouwd, een reiziger naar verre oorden als Jeruzalem en Rome, en met een hoed zo breed als een schild, is deze ondeugende, avontuurlijke vrouw Geoffrey Chaucer’s Vrouw van Bath, één van de pelgrims in “The Canterbury Tales”. Ze weet hoe ze moet lachen en kletsen en kent alle trucjes van de liefde.

De Vrouw van Bath lijkt misschien een vreemde keuze om op te nemen in een discussie over vrouwelijke deugdzaamheid en ze onderneemt zeker geen daden die vergelijkbaar zijn met die van een Antigone of Dido. Maar Chaucers korte beschrijving van haar fysieke verschijning en later van haar gedachten over het huwelijk en de man-vrouw verhoudingen in het verhaal dat ze vertelt, drijft de spot met het idee dat alle middeleeuwse echtgenotes misbruikte bedienden waren. De vrouw van Bath is geestig, duidelijk onderlegd – ze spreekt over Ovidius en koning Arthur – en koket.

Detail van de muurschildering “Canterbury Tales”, 1939, door Ezra Winter. Bibliotheek van het Congres John Adams Gebouw, Washington, D.C. (Publiek domein)

Het verhaal dat ze aan haar medepelgrims vertelt, haalt enkele van onze vooroordelen over middeleeuwse vrouwen onderuit. Een jonge ridder, beschuldigd van een gruwelijke misdaad, heeft één jaar de tijd om terug te keren naar het hof van Koning Arthur en de vraag correct te beantwoorden: Wat willen vrouwen het liefst in de wereld? Als hij met het juiste antwoord terugkomt, belooft de koningin hem zijn leven te sparen. Als hij faalt, zal hij sterven.

Het verhaal is te lang om hier na te vertellen, maar de jonge ridder vindt uiteindelijk een oude vrouw die hem belooft dat zij het antwoord heeft: dat alle vrouwen echtgenoten of minnaars willen die zij kunnen bevelen. Als hij dit antwoord aan het hof geeft, applaudisseren de koningin en haar dames en de ridder ontsnapt aan de dood, maar hij moet nu wel met de lelijke, oude vrouw trouwen. Nadat zij getrouwd zijn en samen in bed liggen, vraagt zij de ridder of hij liever trouwt met iemand als zij, die altijd trouw is, of met een schoonheid die flirt en ontrouw is. Omdat hij niet kan beslissen, vraagt de ridder haar de keuze voor hem te maken. Omdat hij haar de macht geeft om te kiezen en zo de macht om hem te bevelen, verandert zij in een vrouw die zowel goed als mooi is.

Zowel in haar leven als in haar verhaal geeft de vrouw van Bath blijk van humor, wijsheid en liefde voor het leven en de romantiek. Ze is in alle opzichten een moderne vrouw die respect verdient.

Het verleden spreekt nog steeds tot het heden

Veel andere schrijvers uit het verleden creëerden bewonderenswaardige vrouwelijke personages. In “Twelfth night” bijvoorbeeld creëert Shakespeare de schipbreukelinge en berooide Viola, die zich als jongeman vermomt en in dienst treedt van een hertog en zich zo redt door gebruik te maken van haar verstand en haar moed.

Nathaniel Hawthorne’s “The Scarlet Letter” schildert een portret van dappere waardigheid in Hester Prynne, die sociaal verbannen wordt omdat ze een buitenechtelijk kind baart, en wier stoïcisme en “opgeheven hoofd” haar in staat stellen haar geschonden reputatie te overwinnen.

“Hester Prynne & Pearl voor de schandpaal,” een illustratie van Mary Hallock Foote uit een editie uit 1878 van “The Scarlet Letter.” (PD-US)

In deze en andere fictieve vrouwen uit het verleden kunnen wij hedendaagse mensen nog steeds rolmodellen ontdekken die alle mogelijke deugden vertonen. Voor de actrice die door de cancelcultuur crew wordt bekritiseerd vanwege een onschuldige opmerking op sociale media, kan Hester Prynne dienen als een voorbeeld van gratie onder vuur. De tweedejaarsstudente die wordt aangevallen vanwege haar religieuze opvattingen kan troost en inspiratie vinden in Antigone.

“Iets ouds, iets nieuws” zijn de beginwoorden van het rijmpje dat een bruid vertelt wat ze moet aantrekken voor geluk op haar trouwdag. Misschien moeten we diezelfde formule toepassen op onze kijk op vrouwen in de literatuur. Laten we denken aan de nieuwe – Scout Finches en Scarlett O’Haras – maar laten we ook de inspirerende vrouwen uit lang geleden geschreven literatuur niet vergeten.

Jeff Minick heeft vier kinderen en een groeiend aantal kleinkinderen. Gedurende 20 jaar gaf hij geschiedenis, literatuur en Latijn aan seminars van thuisleerlingen in Asheville, N.C. Hij is de auteur van twee romans, “Amanda Bell” en “Dust On Their Wings,” en twee non-fictie werken, “Learning As I Go” en “Movies Make The Man.” Tegenwoordig woont en schrijft hij in Front Royal, Virginia. Zie JeffMinick.com om zijn blog te volgen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 juni 2021): Forgotten heroines: fictional females from long ago

Regels voor het leven: de sleutel is persoonlijke verantwoordelijkheid

“In dreams begin responsibilities” (In dromen beginnen verantwoordelijkheden) was een epigraaf voor de dichtbundel “Responsibilities” (Verantwoordelijkheden) van de Ierse dichter W.B. Yeats, en was later de titel van Delmore Schwartz’ beroemdste kortverhaal.

Dezelfde woorden zouden ook kunnen dienen als het centrale thema van Jordan Peterson’s twee bestsellers, “12 Rules for Life: An Antidote to Chaos” en “Beyond Order: 12 More Rules For Life.”

Beide boeken van Peterson, zelfhulpgidsen die filosofie, literatuur en persoonlijke anekdotes combineren, hebben hem een enorm lezerspubliek bezorgd. Voordat hij ziek werd en bijna stierf als gevolg van het gebruik van voorgeschreven farmaceutische medicijnen, werd Peterson een enorm populaire spreker die in de Verenigde Staten en over de hele wereld collegezalen en auditoria vulde. Zijn YouTube-video’s trokken miljoenen volgers.

Dus wat, kunnen we ons afvragen, zat er achter het fenomeen Peterson? Wat was de aantrekkingskracht? Wat trok zo veel fans, vooral jonge mannen, naar deze man en zijn ideeën?

In één woord, verantwoordelijkheid.

In het voorwoord van “12 Regels” slaat Dr. Norman Doidge de spijker op de kop als hij schrijft: “Waarom noemen we dit dan geen boek met ‘richtlijnen’, een veel meer ontspannen, gebruikersvriendelijker en minder rigide klinkende term dan ‘regels’?

“Omdat dit echt regels zijn. En de belangrijkste regel is dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen leven. Punt uit.”

Precies.

Oude tijden, oude gewoontes

Na de nederlaag van Pickett’s Charge in Gettysburg, reed Robert E. Lee het veld in om zijn terugtrekkend Confederaal leger te begroeten en zei hen: “Dit is allemaal mijn schuld.”

Hoewel die uitspraak niet noodzakelijk waar is – velen hebben het falen van Generaal Longstreet, Lee’s ondergeschikte, tijdens die veldslag bekritiseerd – aanvaardde Lee niettemin de verantwoordelijkheid voor het falen van deze aanval. Om zo’n last op zich te nemen en te dragen is het kenmerk van een groot leider.

Een halve eeuw geleden, misschien iets langer, had de overgrote meerderheid van de Amerikanen nog persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze hielden zichzelf verantwoordelijk voor de zorg van hun gezin en voor hun prestaties op het werk. De meesten van hen lieten hun kinderen klusjes opknappen in huis, moedigden de ouderen aan om in de zomer werk te zoeken en maakten hen verantwoordelijk voor hun prestaties op school. Wanneer volwassenen faalden in een taak of plicht, namen de goeden de schuld voor die mislukking op zich.

Nieuwe tijden, nieuwe gewoontes

Sindsdien lijkt dit concept van persoonlijke verantwoordelijkheid te zijn afgenomen. We zien deze transformatie dagelijks in onze krantenkoppen en in sommige gevallen, bij de mensen om ons heen. We hebben een slachtoffer-cultuur geschapen, waarin bijvoorbeeld de man die geen school diploma behaalt of geen baan kan behouden niet zichzelf de schuld geeft van deze mislukkingen, maar in plaats daarvan met een beschuldigende vinger naar anderen wijst: onwetende leraren, bijvoorbeeld, of veeleisende leidinggevenden. In sommige gevallen geeft hij ook zijn opvoeding, zijn gebrek aan middelen, of zelfs zijn etnische afkomst de schuld.

Verscheidene recente ontwikkelingen hebben bijgedragen tot deze verheffing van het slachtofferschap. De belangrijkste daarvan is onze voortdurende en steeds meer bizarre aandacht voor ras. De “kritische rassentheorie” die momenteel onze bedrijven, universiteiten, scholen en regering domineert, moedigt vrouwen en minderheden aan om zichzelf te zien als slachtoffers van een onderdrukkend systeem. Als we even stilstaan bij wat de CRT-menigte deze jonge mensen leert, moeten we ontsteld zijn. Wat heeft het voor zin om een 15-jarig meisje te vertellen dat ze een slachtoffer is? Willen we echt burgers creëren die de rest van hun leven geloven dat één of andere onomkeerbare kracht hen ervan weerhoudt iets te bereiken?

Onze regering heeft ook ons verantwoordelijkheidsgevoel verzwakt. In de afgelopen halve eeuw hebben onze politici en bureaucraten de “verzorgingsstaat” gecreëerd, programma’s die ontworpen zijn om mensen zoals armen, daklozen en alleenstaande moeders te helpen. Maar al te vaak hebben deze goede bedoelingen afhankelijkheid gecreëerd in plaats van mensen te helpen om weer op eigen benen te staan en voor zichzelf op te komen.

Onze therapeutische cultuur heeft ook sommige van onze burgers bevrijd van het gewicht van de verantwoordelijkheid. Hoewel therapie veel voordelen biedt aan hen die het nodig hebben, bestaat er een reëel gevaar dat de patiënt uit deze begeleiding komt en zijn of haar ouders de schuld geeft van tekortkomingen in plaats van die op zich te nemen en te streven naar zelfverbetering.

Tenslotte vermindert ons tijdperk van moreel relativisme het afleggen van verantwoording. Wanneer wij als individuen onszelf uitroepen tot morele scheidsrechters, wanneer we het relativisme te ver doorvoeren – “Mijn waarheid is niet jouw waarheid”, “Verschillende mannier van aanpak voor verschillende mensen”, “Ik kan doen wat ik wil zolang ik maar niemand pijn doe”, wat bijna onmogelijk is – dan zal onze cultuur zeker instorten, niet in staat om het gewicht van zoveel verschillende principes en normen te dragen.

Zoals Peterson schrijft in “12 Regels”: “Misschien, als we op de juiste manier zouden leven, zouden we bestand zijn tegen de kennis van onze eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid, zonder het gevoel van gekrenkt slachtofferschap dat eerst wrok, dan afgunst en dan het verlangen naar wraak en vernietiging produceert.”

Gidsen

Met “als we op de juiste manier leefden”, bedoelt Peterson het nemen van verantwoordelijkheid en het volgen van enkele universele basisregels om ons door de beproevingen te loodsen die normaal zijn voor de menselijke conditie.

Doorheen de hele geschiedenis hebben mannen en vrouwen gezocht naar wegen die hun geluk en hun welzijn vergroten. De Bijbel biedt de Tien Geboden; Marcus Aurelius vond het antwoord in het stoïcisme; een jonge Benjamin Franklin bedacht een lijst van 13 deugden om een goed leven te leiden. Net als Jordan Peterson hebben honderden schrijvers alleen al in de afgelopen eeuw zelfhulpboeken geschreven waarin zij de lezers filosofische en praktische manieren aan de hand deden om hun leven te verbeteren.

En bijna al deze mentoren benadrukken het belang van zelfbeheersing, van het overwinnen van onze ondeugden, wat die ook mogen zijn, en van het omarmen van het goede. Velen van hen geven dezelfde basisadviezen en -regels: ken en beoefen de deugden, help je naaste wanneer je kunt, werk om voor je gezin te zorgen, breng je eigen leven op orde voordat je probeert de wereld te veranderen en geef anderen niet de schuld als je niet aan deze normen voldoet.

Onze kinderen onderwijzen

Een van de grote geschenken die wij onze jongeren kunnen meegeven is de vaardigheid om hun leven in eigen hand te nemen. We kunnen hen deze les al op jonge leeftijd leren door hen verhalen voor te lezen als “Het kleine rode kippetje”, Mercer Mayers “Ik ben het gewoon vergeten” of Aesops “De mier en de sprinkhaan”. Als ze ouder worden, kunnen we ze kennis laten maken met de helden uit de geschiedenis die verschillende taken op zich namen, moeilijke beslissingen namen en zichzelf aansprakelijk stelden voor de resultaten. De aanvaarding van verantwoordelijkheid door grote figuren uit ons verleden, en dat zijn er heel wat, zou je kunnen samenvatten met het bordje dat vroeger op het bureau van president Harry Truman in het Witte Huis stond: “Het afschuiven van verantwoordelijkheid stopt hier.”

Karweitjes zijn een ander ideaal middel om volwassenheid bij te brengen. Net als bij de lessen uit de literatuur en de geschiedenis, kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met het idee om in huis te helpen, hun slaapkamer netjes te houden en een groot aantal andere kleine taken uit te voeren.

Het 4-jarige meisje dat bij mij aan de overkant woont, helpt haar moeder elke avond met het dekken van de tafel en geniet van het gevoel dat ze een hulpje van haar moeder is, zozeer zelfs dat ze om extra klusjes vraagt. Oudere kinderen die ik ken scheppen routinematig sneeuw van de stoep en de oprit, maaien het gras en passen op hun jongere broertjes en zusjes. Dergelijk werk bereidt hen voor op de verantwoordelijkheden van een baan buitenshuis in hun tienerjaren, en van daaruit op het op zichzelf wonen en voor zichzelf zorgen.

School speelt ook een enorme rol in deze opleiding. Een goed geschreven opstel dat op tijd bij de leraar wordt afgeleverd, is een teken van volwassenheid. De 10-jarige die datzelfde opstel thuis vergeet, krijgt een onvoldoende omdat het te laat is. Moet de ouder het aan de school geven, of de zoon de gevolgen laten dragen en een lesje in persoonlijke verantwoordelijkheid leren?

Verantwoordelijkheid in de praktijk

Elke dag, praktisch elk uur van elke dag, biedt ons mogelijkheden om ons gevoel van plicht en verplichting op te bouwen en te versterken. Als we getrouwd zijn, hebben we de verantwoordelijkheid om onze echtgenoot lief te hebben en voor hem of haar te zorgen, zelfs op die vreselijke dagen dat alles op het werk misging of dat de peuters ons thuis gek maakten met hun gekibbel. Als we kinderen hebben, hebben we de verantwoordelijkheid om ze zo goed mogelijk op te voeden, zodat ze attent en aardig zijn, sterk in tegenspoed, niet bang om de waarheid te zeggen als de gelegenheid daarom vraagt, en nog veel meer.

In de wereld buiten het gezin komt onze grootste verantwoordelijkheid voort uit de Gulden Regel: “doe aan anderen zoals je wilt dat zij aan jou doen.” Dit oude gezegde heeft betrekking op elke situatie, van jouw baas de volledige werkdag geven waarop hij recht heeft tot het behandelen van de bediende in de buurtwinkel met beleefdheid. Het is echt zo simpel.

Door vroege training en veel oefening kunnen we verantwoordelijkheid minder zwaar op onze schouders laten drukken en meer een deel van onze natuur maken. We kunnen ons nooit helemaal bevrijden van dat juk van persoonlijke plichtsbetrachting, maar we kunnen wel sterker worden en het gemakkelijker dragen.

En hier is nog een stukje goed nieuws: Hoe meer we verantwoordelijkheid bijbrengen en uitoefenen, hoe beter we de wereld om ons heen maken.

Jeff Minick heeft vier kinderen en een groeiend peloton kleinkinderen. Gedurende 20 jaar heeft hij geschiedenis, literatuur en Latijn onderwezen aan seminars van thuisleerlingen in Asheville, N.C. Hij is de auteur van twee romans, “Amanda Bell” en “Dust on Their Wings,” en twee non-fictie werken, “Learning As I Go” en “Movies Make the Man.” Tegenwoordig woont en schrijft hij in Front Royal, Va. Zie JeffMinick.com om zijn blog te volgen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (22 juni 2021): Rules for Life: The Key Is Personal Responsibility