Wednesday, 29 Nov 2023

Mensen sterven in hun slaap, oorzaak is gelinkt aan vaccins, verklaart cardioloog Dr. Peter McCullough

Afgelopen weekend, tijdens een conferentie voor medische professionals in Sedona, Arizona, spraken verschillende artsen over een verontrustende trend: een toename van ogenschijnlijk gezonde mensen die sterven in hun slaap.

Plotselinge onverklaarbare sterfgevallen die niets met de leeftijd te maken hebben lijken vaker voor te komen dan normaal, zowel in de Verenigde Staten, waar deze artsen praktiseren, alsook in verschillende andere industrielanden.

Overmatige sterfte “is een fenomeen dat momenteel over de hele wereld voorkomt”, aldus Dr. John Campbell, een docent verpleegkunde die de wetenschappelijke gegevens nauwgezet heeft gevolgd en becommentarieerd voor zijn YouTube-kanaal, dat 2,47 miljoen abonnees telt.

Uit de gegevens blijkt dat “het aantal sterfgevallen 16 procent hoger is dan we zouden verwachten,” zei Dr. Campbell in een recente video, “en de overgrote meerderheid daarvan zijn geen sterfgevallen door COVID.”

Statistieken vertellen een deel van het verhaal. Ongebruikelijke sterfgevallen die de krantenkoppen halen vertellen een ander deel.

Zo werd de Zuid-Afrikaanse actrice Franci Swanepoel dood aangetroffen in haar bed op zondagochtend 16 oktober. Ze zat midden in de opnames van een nieuw project. Swanepoel was 50 jaar oud. Haar doodsoorzaak is nog niet bekend, volgens nieuwsberichten.

Eerder deze maand werd ook een jonge vader, Jack Grozier, dood aangetroffen in zijn huis in New Cumnock, Schotland. Enkele uren daarvoor had hij zijn vriendin een sms gestuurd om te zeggen dat hij haar de volgende ochtend zou bellen. Grozier was 23 jaar oud. Hij laat een eenjarig zoontje achter, aldus de Irish Mirror.

Ook de zeventienjarige Gwen Casten uit de VS, wiens vader parlementslid is voor de staat Illinois, stierf in haar slaap.

Op 7 oktober 2022 publiceerde de familie van Casten een verklaring op Instagram waarin werd meegedeeld dat hun dochter, die geen gekende gezondheids- of gedragsproblemen had, stierf aan een hartritmestoornis met onbekende oorzaak.

“Ze was net thuisgekomen van een avond met vrienden, ging naar bed en werd niet meer wakker,” luidde de verklaring.

Dr. Peter McCullough, cardioloog en gecertificeerd in interne geneeskunde en hart- en vaatziekten, gaf een presentatie tijdens de conferentie en zei dat wanneer mensen, vooral jonge mensen, in hun slaap overlijden, de onderliggende oorzaak vaak myocarditis is.

Myocarditis, een ontsteking van het hart, kan leiden tot hartritmestoornissen die zonder onmiddellijke behandeling dodelijk kunnen zijn.

Dr. McCullough wees op een “state-of-the-heart review” van een internationaal team van cardiologen, gepubliceerd in het tijdschrift Biomedicine & Pharmacotherapy van mei jongstleden. Volgens deze studie worden er veel hartproblemen gemeld na vaccinatie, waarbij myocarditis het meest voorkomt. “Hoewel myocarditis de hoogst gemelde cardiovasculaire vertakking is, worden ook andere ernstige complicaties steeds vaker gemeld”, schreven de wetenschappers.

Een toename van catecholamines

Hoewel het misschien tegenstrijdig klinkt, zei Dr. McCullough dat plotselinge sterfgevallen tijdens de slaap biochemisch gezien vergelijkbaar zijn met de plotselinge sterfgevallen tijdens of vlak na een zware inspanning.

De reden waarom mensen schijnbaar onverklaarbaar sterven in hun slaap, legde Dr. McCullough uit, is soms vanwege een piek in catecholamines aan het einde van de slaapcyclus. Deze natuurlijke biochemische verandering is het signaal van het lichaam om wakker te worden.

Catecholamines zijn hormonen die gemaakt worden door de bijnieren. Ze worden in het lichaam vrijgegeven als reactie op fysieke inspanning of emotionele stress. Maar ze komen ook vrij tijdens de slaap, vlak voor het ontwaken, als signaal voor het lichaam en de hersenen dat het tijd is om op te staan.

Deze catecholaminen kunnen onder meer onze hartslag, bloeddruk en ademhaling verhogen.

In het lichaam zijn er drie soorten catecholamines: dopamine, epinefrine en noradrenaline. Een piek in catecholamines, of dat nu tijdens de slaap of tijdens het sporten gebeurt, kan het hart onder druk zetten en aritmie veroorzaken, aldus Dr. McCullough.

Sterven vlak voor zonsopgang

Als het hart van een jong persoon beschadigd is, door een infectie, vaccinatie, of om een andere reden, kan de golf van catecholamines dodelijk zijn. Dit is de reden, zei McCullough, dat mensen blijkbaar sterven in hun slaap. Ze sterven daadwerkelijk vlak voor zonsopgang.

Na een zorgvuldige studie van de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur (waarbij hij zelf als hoofd- of co-auteur ook aan verschillende studies heeft meegewerkt), zei Dr. McCullough dat de plotselinge en onverwachte sterfgevallen die we zien bij jonge mensen waarschijnlijk het gevolg zijn van niet gediagnosticeerde of asymptomatische door vaccinatie veroorzaakte myocarditis.

“We hebben nu geleerd dat ruwweg de helft of meer van de gevallen [van myocarditis] aanvankelijk asymptomatisch zijn. Dat betekent dat de jongeren niet weten dat ze myocarditis hebben,” legt McCullough uit. “Er wordt dus een litteken gevormd in het hart, maar hen is nooit verteld dat ze zich beter niet te zeer inspannen en velen doen aan atletiek en allerlei andere activiteiten.”

Tijdens een catecholamine piek, of die nu het gevolg is van zware inspanning of deel uitmaakt van het normale ontwakingsproces, kan deze onopgemerkte door vaccinatie veroorzaakte myocarditis fataal worden, aldus Dr. McCullough.

Dit waren ook de bevindingen van een eerder dit jaar in het tijdschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine gepubliceerde analyse, die werd geleid door een patholoog, Dr. James Gill, van de Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut. Een team van drie artsen voerde een autopsie uit op twee tienerjongens die stierven vlak nadat ze een tweede dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin hadden gekregen

Zij ontdekten dat de myocarditis na het vaccin “kenmerken vertoonde die leken op een door catecholamine veroorzaakt letsel, niet op de typische pathologie van myocarditis”. Dezelfde studie haalt ander onderzoek aan dat aantoonde dat myocarditis zelden de oorzaak is van sterfgevallen door COVID-19 infecties.

“Door te begrijpen dat deze gevallen verschillen van typische myocarditis … kan het helpen bij het bijsturen van screening en therapie,” concludeerden de onderzoekers.

Meer sterfgevallen onder de beroepsactieve bevolking

Overmatige sterfgevallen die niet kunnen worden verklaard door een COVID-19-infectie begonnen in 2021 ook op te duiken in doodsverklaringen bij verzekeringsmaatschappijen.

Scott Davison, die aan het hoofd staat van OneAmerica, een grote verzekeringsmaatschappij gevestigd in Indianapolis, vertelde tijdens een online nieuwsconferentie op 30 december 2021 dat zijn bedrijf recentelijk “de hoogste sterftecijfers ziet in de geschiedenis van hun bedrijf”.

Davison zei dat de sterftecijfers met 40 procent waren gestegen en dat COVID-19 geen verklaring was voor het grootste deel van de stijging. De mensen die stierven waren jonger dan 65, wat ongebruikelijk is, aangezien de COVID-sterfgevallen vooral mensen van 65 jaar en ouder zijn.

“Het zijn niet allemaal COVID sterfgevallen, maar het aantal sterfgevallen is enorm, enorm gestegen”, zei hij.

Volgens Dr. McCullough zou de wetenschappelijk meest verantwoorde veronderstelling van onze regelgevende instanties moeten zijn dat het ongewoon hoge aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten en andere landen sinds de invoering van de COVID-19 vaccins veroorzaakt wordt door de vaccinaties zelf.

Een verband tussen deze vaccins en de extra sterfgevallen zou moeten aangenomen worden, tenzij er duidelijk een andere oorzaak kan worden vastgesteld of er bewijs is dat de overledene niet was ingeënt, aldus Dr. McCullough.

“Dat is een veilige reglementaire houding,” benadrukte hij.

“Wanneer wij nieuwe producten ontwikkelen en er een sterfgeval optreedt na het gebruik van dat nieuwe product, is een logisch en veilig standpunt dat het te wijten is aan het nieuwe product zelf, tenzij het tegendeel wordt bewezen”.

Myocarditis door vaccinatie kan maanden op zich laten wachten

Maar hartproblemen veroorzaakt door de COVID-19 vaccins worden mogelijk pas vele weken of maanden na de vaccinatie zichtbaar.

In november 2021 publiceerde een team van wetenschappers van de afdeling Kindergeneeskunde van het Seattle Children’s Hospital, dat verbonden is aan de Universiteit van Washington, een studie  die een definitief verband aantoonde tussen mRNA-vaccins en hartproblemen bij adolescenten, onderzoek dat sindsdien is bevestigd door meer dan een hele reeks andere studies en rapporten.

Het team van de Universiteit van Washington stelde vast dat myocarditis en pericarditis opdoken bij patiënten van 12 tot 17 jaar die binnen een week na de tweede dosis van de mRNA-vaccins pijn op de borst kregen.

Deze patiënten bleken hogere waarden van troponine in hun bloed te hebben dan gebruikelijk. Troponine is een soort eiwit dat voorkomt in de hartspieren. Wanneer het in de bloedbaan aanwezig is, kan het een aanwijzing zijn voor hartfalen.

Hetzelfde team van wetenschappers publiceerde in maart 2022 een vervolgstudie, eveneens in het Journal of Pediatrics. Hun vervolgstudie onderzocht een groep jonge mensen, in de leeftijd van 12 tot 17 jaar, die na de tweede dosis van de Pfizer mRNA-vaccins waren gediagnosticeerd met een hartontsteking, ze ontdekten dat bijna 69 procent van de patiënten tijdens een MRI-scan abnormale hartritmes vertoonden, zelfs acht maanden na vaccinatie en zonder andere klinische symptomen.

De wetenschappers schreven in hun bespreking dat deze bevinding “een indicator is van hartschade en fibrose [littekenvorming] en in verband wordt gebracht met een slechtere prognose bij patiënten met klassieke acute myocarditis”.

Dr. McCullough vindt deze studie van 25 maart 2022, die werd geleid door Dr. Jenna Schauer van de Universiteit van Washington, zeer verontrustend.

“Maar wat we begrijpen van myocarditis is dat het enkele maanden kan duren voordat het litteken zich vormt, en de publicaties van Jenna Schauer laten dit zien,” zei Dr. McCullough, eraan toevoegend dat kinderen een relatief “omvangrijk litteken” kunnen hebben.

Hij ging verder: “Dus ik zou als cardioloog concluderen dat het abnormale ritme wel degelijk vier maanden, zes maanden, acht maanden, of twaalf maanden na de vorming van het litteken in het hart in werking kan treden.”

De plotselinge dood van een jonge persoon die ogenschijnlijk gezond is en onverwacht sterft in zijn slaap of tijdens het sporten, zelfs tot acht maanden na de vaccinatie, kan volgens McCullough in feite het gevolg zijn van niet gediagnosticeerde myocarditis die optrad als gevolg van de COVID-19 vaccins.

Ouders, stap alstublieft naar voren

Dr. McCullough drong er bij de ouders op aan om openlijk aan te geven of hun kinderen het COVID-19 vaccin hebben gekregen. De gemakkelijkste manier om te bewijzen dat een plotselinge en onverwachte dood, vooral bij jongeren, geen verband houdt met de injecties, zei hij, “is dat de families naar voren treden en zeggen dat ze het vaccin niet hebben genomen. Dan is dat al uitgesloten.”

Maar, vervolgde Dr. McCullough, “als families zich stil houden en niet reageren op de vraag of ze het vaccin al dan niet hebben genomen, denk ik dat het veilig is om aan te nemen dat ze het vaccin hebben genomen.”

Dr. Angelina Farella, een kinderarts met een privépraktijk in Webster, Texas, die ook sprak op de Sedona conferentie, legde uit dat zij volwassenen begon te behandelen die leden aan COVID-19 toen haar medische collega’s weigerden hen te helpen.

Dr. Farella zei dat zij zich grote zorgen maakt over de hartproblemen bij jonge mensen die zij en haar collega’s in de klinieken zien en waarover zij in de wetenschappelijke literatuur lezen.

“Als kinderarts sturen we zelden een kind [dat] geen aangeboren hartafwijking heeft naar een cardioloog,” zei Dr. Farella. “Het gebeurt zeer zelden dat we ze naar een cardioloog sturen.”

Tegenwoordig komen hartproblemen bij kinderen en jonge volwassenen die de COVID-19 vaccins hebben genomen echter zo vaak voor dat Dr. Farella zegt dat ze zelfs geen routine sportmedische formulieren meer ondertekent zonder eerst een volledig bloedonderzoek van haar patiënten om te controleren of er tekenen van achteruitgang van het hart zijn.

Dit omvat het testen op troponine in het bloed en D-dimeer niveaus (een eenvoudige bloedtest om de aanwezigheid van bloedstolsels uit te sluiten).

Hoewel sommige gezinnen in haar praktijk niet blij zijn met deze extra stap, benadrukt Dr. Farella dat de extra tests cruciaal zijn voor de veiligheid van de kinderen.

“Ik wil mezelf en de familie ervan verzekeren dat ze een optimaal en veilig leven voor zich hebben,” zei Dr. Farella.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 oktober 2022): People Dying in Their Sleep Linked to Vaccines, Explains Dr. Peter McCullough, Cardiologist

‘Onethisch’ en tot 98 keer erger dan de ziekte: Topwetenschappers publiceren baanbrekende studie over COVID-19 boosters bij jonge volwassenen

Een team van negen deskundigen van Harvard, Johns Hopkins en andere topuniversiteiten heeft een baanbrekend onderzoek gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van de COVID-19 vaccins en waarom het verplicht stellen van vaccins voor studenten onethisch is.

De studie van 50 bladzijden, die eind augustus werd gepubliceerd op het Social Science Research Network, analyseerde de gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de beschikbare gegevens over bijwerkingen van vaccins, en concludeerde dat het verplicht stellen van COVID-19 boosters voor jongeren kan leiden tot tussen 18 en 98 daadwerkelijk ernstige bijwerkingen tegenover elke COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopname die hiermee theoretisch wordt vermeden.

Het document is mede opgesteld door Dr. Stefan Baral, professor epidemiologie aan de Johns Hopkins Universiteit; Dr. Martin Adel Makary, een chirurg en professor aan Johns Hopkins die bekend staat om zijn boeken over medisch wangedrag, waaronder “Unaccountable: What Hospitals Won’t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Health Care”; en Dr. Vinay Prasad, een hematoloog-oncoloog die professor is bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Californië-San Francisco en auteur van meer dan 350 academische en peer-reviewed artikelen.

Maar de meest in het oog springende expert binnen het team van vooraanstaande internationale deskundigen die dit artikel hebben geschreven, is Dr. Salmaan Keshavjee, directeur van het Harvard Medical School Center for Global Health Delivery en hoogleraar mondiale gezondheid en sociale geneeskunde aan de Harvard Medical School. Keshavjee heeft volgens zijn online biografie uitgebreid samengewerkt met Partners in Health, een in Boston gevestigde non-profit organisatie die door wijlen Dr. Paul Farmer werd opgericht, voor de behandeling van resistente tuberculose.

Risico op uitsluiting

Zoals de studie aangeeft, wordt studenten aan universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verteld dat ze zullen worden uitgeschreven indien ze geen derde dosis van de vaccins tegen COVID-19 hebben ontvangen. Ongevaccineerde middelbare scholieren die net aan de universiteit beginnen, krijgen te horen dat de COVID-19-vaccins verplicht zijn.

Deze verplichtingen zijn wijdverspreid. Momenteel staan 15 Amerikaanse staten filosofische vrijstellingen van vaccins toe en 44 staten en de stad Washington staan religieuze vrijstellingen toe. Maar zelfs in deze staten vertellen particuliere universiteiten aan ouders dat er geen vrijstellingen voor vaccins worden aanvaard.

Op basis van persoonlijke gesprekken met een aantal gezinnen heeft The Epoch Times vernomen dat de directie van sommige hogescholen en universiteiten de studenten meedeelt dat zij hun eigen medische teams in dienst hebben om de medische vrijstellingen die door studenten worden ingediend en die door privé-artsen worden ondertekend, te controleren. Deze artsen, zo wordt de families verteld, zullen beslissen of de opgegeven gezondheidsredenen medisch geldig zijn.

5 Ethische argumenten tegen verplichte boosters

Terwijl sommige landen stilzwijgend mensen compenseren voor de opgelopen vaccinatieletsels en andere landen de aanbevelingen voor COVID-19 vaccins beperken, bevelen de Verenigde Staten nu aan dat kinderen van 12 jaar en ouder de Omicron-specifieke booster van Pfizer-BioNTech krijgen en jonge volwassenen ouder dan 18 jaar de bijgewerkte prik van Moderna.

Tegelijkertijd suggereren volksgezondheidsautoriteiten in Canada dat Canadezen om de 90 dagen een COVID-19 vaccin nodig hebben.

Terwijl de aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid verwarrend zijn en vaak veranderen, en de bevolking de boosters beu wordt, stellen de auteurs van dit nieuwe artikel dat universitaire boostermandaten onethisch zijn. Zij geven vijf specifieke redenen voor deze stelling:

1) Gebrek aan transparantie in de beleidsvorming. De wetenschappers wijzen erop dat er geen formele en wetenschappelijke risico-batenanalyse bestaat over de vraag of boosters nuttig zijn om ernstige infecties en ziekenhuisopnames bij jonge volwassenen te voorkomen.

2) Verwachte schade. Een blik op de momenteel beschikbare gegevens toont aan dat de mandaten zullen leiden tot wat de auteurs een “netto verwachte schade” bij jongeren noemen. Deze verwachte schade is groter dan het potentiële voordeel van de boosters.

3) Gebrek aan doeltreffendheid. De vaccins kunnen blijkbaar de overdracht van COVID-19 niet effectief voorkomen. Gezien hun gebrekkige werking (de auteurs noemen dit “bescheiden en voorbijgaande effectiviteit”) is de verwachte schade van de boosters waarschijnlijk groter dan de voordelen voor de volksgezondheid.

4) Er bestaan geen rechtsmiddelen voor jonge volwassenen die door een bijwerking van het vaccin werden getroffen. Het verplicht stellen van vaccinatie als voorwaarde om naar de universiteit te kunnen gaan is vooral problematisch, omdat jonge mensen die schade hebben opgelopen door deze vaccins waarschijnlijk geen schadevergoeding zullen kunnen krijgen voor deze letsels.

5) Schade aan de samenleving. De auteurs benadrukten dat verplichte vaccinaties ongevaccineerde jonge volwassenen uitsluiten van onderwijs en daarmee ook hun kansen op een baan. Gedwongen vaccinatie houdt “grote inbreuken in op de vrije beroepskeuze”, schreven de wetenschappers, vooral wanneer “deze verplichtingen niet worden ondersteund door een overtuigend risico voor de volksgezondheid”.

De gevolgen van niet-naleving van deze verplichting zijn onder andere uitschrijving, maar ook het verliezen van toegang tot het internet, het verliezen van toegang tot de fitnessruimte en andere sportfaciliteiten en het ontzeggen van huisvesting op de campus. Deze strafmaatregelen hebben volgens de auteurs geleid tot onnodige psychosociale stress, reputatieschade, verlies van inkomen en angst voor uitsluiting, om er maar een paar te noemen.

Een risico met weinig voordeel

Het gebrek aan effectiviteit van de vaccins baart deze onderzoekers grote zorgen. Op basis van hun analyse van de openbare gegevens die aan de CDC zijn verstrekt, schatten zij dat er tussen de 22.000 en 30.000 jonge volwassenen die voorheen niet waren besmet, een mRNA-vaccin zouden moeten krijgen om slechts één ziekenhuisopname te voorkomen.

Deze schatting houdt echter geen rekening met de bescherming die een eerdere infectie biedt. Dus, benadrukten de auteurs, “moet dit worden beschouwd als een conservatieve en optimistische inschatting van het voordeel.”

Met andere woorden, de mRNA-vaccins tegen COVID-19 zijn in wezen nutteloos voor jonge volwassenen.

Verplichte Booster Shots veroorzaken meer kwaad dan goed

Maar het gedocumenteerde gebrek aan doeltreffendheid is slechts een deel van het probleem. De onderzoekers ontdekten verder dat voor elke COVID-19 ziekenhuisopname die wordt voorkomen bij jonge volwassenen die niet eerder met COVID-19 waren besmet, de gegevens aantonen dat 18 tot 98 “ernstige ongewenste voorvallen” worden veroorzaakt door de vaccinaties zelf.

Deze voorvallen omvatten tot drie keer zoveel door de booster veroorzaakte voorvallen van myocarditis bij jonge mannen dan het aantal verhinderde ziekenhuisopnames, en maar liefst 3.234 gevallen van andere bijwerkingen die zo ernstig zijn dat zij de normale dagelijkse activiteiten verhinderen.

In een regionaal ziekenhuis in South Carolina droeg de baliemedewerker een button waarop stond: “Ik ben ingeënt tegen COVID-19” met een groot zwart vinkje erop.

“Hoe zit het met de boosters?” vroeg een bezoeker van het ziekenhuis. “Het begint erop te lijken dat we veel te veel injecties nodig hebben.”

“Het lijkt inderdaad te veel,” zei de receptionist. “Het is moeilijk in te schatten wat we zouden moeten doen.”

Maar ze had wel advies voor de bezoeker.

“Blijf lezen en jezelf informeren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.”

Dit nieuwe artikel is essentiële lectuur voor iedereen die nadenkt over de vraag of hij of zij meer vaccins nodig heeft. De auteurs besluiten hun studie met een oproep tot actie. Beleidsmakers moeten onmiddellijk stoppen met verplichte vaccinaties voor jonge volwassenen, ervoor zorgen dat degenen die al schade hebben opgelopen door deze vaccinaties worden gecompenseerd voor het leed dat door de verplichtingen is veroorzaakt, en openlijk de resultaten van risico-batenanalyses van de Covid-19 vaccins voor verschillende leeftijdsgroepen uitvoeren en bekendmaken.

Deze maatregelen zijn nodig, aldus de auteurs, om ” te beginnen met wat een lang proces zal zijn om het vertrouwen in de gezondheidszorg enigszins te herstellen”.

We hebben dappere wetenschappers nodig

In de dankbetuiging van het artikel bedankten de eerste twee co-auteurs van de studie, Kevin Bardosh en Allison Krug, hun familie voor hun steun om “in het openbaar te debatteren over de verplichte vaccinaties tegen Covid-19”.

Zoals we in mei schreven, spreken steeds meer wetenschappers en artsen zich uit over de twijfelachtige werkzaamheid en de verontrustende veiligheidsproblemen rond deze versneld ingevoerde COVID-19 vaccins. Zij zijn zich terdege bewust van de persoonlijke en professionele risico’s die eraan verbonden zijn, en zij verdienen onze aanmoediging en steun.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en een open debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen en stuurt u het in via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 september 2022): ‘Unethical’ and Up to 98 Times Worse Than the Disease: Top Scientists Publish Paradigm-Shifting Study About COVID-19 Boosters for Young Adults