Sunday, 29 May 2022

Nu China de ongevaccineerden verantwoordelijk houdt, wie zal China verantwoordelijk houden voor COVID-19?

Nu het Chinese regime de ongevaccineerden ter verantwoording roept, wie zal het regime ter verantwoording roepen voor de pandemie? Per slot van rekening heeft het virus, dat vrijwel zeker uit een laboratorium in Wuhan afkomstig is, wereldwijd het leven gekost aan meer dan 4,49 miljoen mensen.

Hoeveel mensen moeten er nog sterven voor we een schuldbekentenis krijgen van Beijing?

Vorig jaar hebben onderzoekers in Wuhan meer dan 200 virusmonsters verwijderd uit een openbare databank die wordt beheerd door de National Library of Medicine van de Verenigde Staten, een onderdeel van de National Institutes of Health (NIH). Waarom hebben zij deze monsters gewist? Waarom stond de NIH toe dat ze werden gewist? Zoveel vragen, zeer weinig antwoorden.

In een interview met het tijdschrift Wired noemde Alina Chan, een onderzoeker aan het Broad Institute van MIT en Harvard University, de activiteiten van Wuhan “verdacht”. Als één van de meer uitgesproken critici van de dubbelhartigheid van de Chinese Communistische Partij (CCP), vraagt Chan zich het volgende af: Als de monsters om onschuldige redenen werden verwijderd, waarom zou de CCP dan niet “reageren op mensen die hun hand uitstaken en vroegen: ‘Wat hebben jullie met de gegevens gedaan?'”

In mei 2020 was Chan co-auteur van een interessant artikel over de manier waarop het virus “al was aangepast aan de overdracht op mensen”. De “plotselinge verschijning van een zeer besmettelijk SARS-CoV-2,” aldus de auteurs, “zou moeten aanzetten tot grotere internationale inspanningen om de bron te identificeren en een terugkeer in de nabije toekomst te voorkomen.”

Vijftien maanden na het artikel zijn we nog niet dichter bij een schuldbekentenis van de CCP. Hoewel president Biden China onlangs berispte voor zijn weigering om mee te werken aan een Amerikaans onderzoek naar de oorsprong van het dodelijke virus, zullen krachtige verklaringen ons niet dichter bij de waarheid brengen.

In een recent commentaarstuk voor Nature waarschuwden leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de “window of opportunity voor het uitvoeren van dit cruciale onderzoek snel aan het sluiten is”. Elk uitstel zal “sommige studies biologisch onmogelijk maken.” Interessant is dat Dr. Peter Daszak, een man die ik eerder heb besproken, één van de auteurs is. Daszak, zoals u zich wellicht herinnert, was snel met het verwerpen van de lab-lek hypothese. Zulk verkeerd geïnformeerd denken, zo argumenteerde hij, was “politiek, niet wetenschappelijk.”

Niettemin, volgens de auteurs, staan we nu op een “kritiek punt” als het gaat om het bepalen van de oorsprong van het virus. Met elke dag die voorbijgaat, wordt de kans op een eensgezinde, wetenschappelijke consensus kleiner en kleiner. Dit is natuurlijk het plan van de CCP. Naarmate de tijd verstrijkt, is de kans op een dergelijke consensus uiterst klein, vooral nu de CCP druk bezig is haar eigen verhaal over de oorsprong van het virus te promoten. De Verenigde Staten, niet China, zijn verantwoordelijk voor het virus, volgens Beijing. Dat is niet zo, en iedereen weet dat deze leugen niet veel meer is dan een wanhopige poging om mensen af te leiden van de waarheid. Maar nogmaals, het regime oneerlijk noemen brengt ons niet dichter bij een antwoord. Wat moeten wij, het volk, doen als de CCP op zo’n bedrieglijke manier blijft handelen? Dat is heel eenvoudig: We moeten onze gekozen ambtenaren oproepen om iets zinvols te doen. Er moet actie worden ondernomen, en wel onmiddellijk. De vraag is echter wat voor soort actie nodig is?

De macht van het Congres

Paul D. Thacker, een Amerikaanse journalist die gespecialiseerd is in wetenschap, geneeskunde en milieuverslaggeving, vertelt de lezers dat “het Congres de bevoegdheid heeft om te onderzoeken hoe de pandemie is begonnen”. Maar om dit te doen, “moet het de wil vinden om antwoorden te krijgen die meer en meer Amerikanen eisen.” Met 638.000 dode Amerikanen, is het minste wat mensen kunnen doen, antwoorden eisen. Om tot de waarheid te komen, doet Thacker een paar suggesties.

Ten eerste, “Het Congres heeft een grondwettelijke verplichting om zelf antwoorden te verzamelen.” Met zijn “brede onderzoeksbevoegdheden,” moet het NIH worden gedwongen om “documenten vrij te geven over zijn financiering voor controversieel onderzoek en subsidies verstrekt aan EcoHealth Alliance.” Zoals Thacker opmerkt, “EcoHealth heeft ongeveer 600.000 dollar verstrekt aan het Wuhan Institute of Virology.”

Ten tweede, volgens de onderzoeksjournalist, “maakt de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, een $ 2,2 biljoen economisch stimuleringspakket,” het mogelijk om onderzoek te doen naar “de oorsprong van de pandemie.” CARES omvat “the office of a Special Inspector General for Pandemic Recovery, a Pandemic Response Accountability Committee and a Congressional Oversight Commission.” Hoewel ze “enigszins verschillende taken hebben, gerelateerd aan het monitoren van de gelden verstrekt onder CARES,” hebben ze alle drie “de bevoegdheid om te onderzoeken hoe de pandemie is begonnen.” Het Congres, zoals Thacker schrijft, “zou moeten eisen dat ze dat doen.” Als dat niet lukt, “kan het Congres vragen om een 9/11 Commissie-achtig onderzoek naar de oorsprong van de pandemie.”

Philip Zelikow, voormalig uitvoerend directeur van de 9/11 Commissie, heeft al een zeer ambitieuze, nationale commissie ingesteld om de oorsprong van de pandemie te onderzoeken. Of de commissie succesvol zal zijn, valt nog te bezien.

Antwoorden zijn nodig; het recht moet zegevieren. Het Chinese regime moet boeten voor een virus dat over de hele wereld onpeilbare ellende heeft veroorzaakt. Maar eerst moet het Congres het initiatief nemen.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

John Mac Ghlionn is onderzoeker en essayist. Zijn werk is gepubliceerd in onder meer de New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse en andere respectabele publicaties. Hij is ook columnist bij Cointelegraph.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (31 augustus 2021): As China Holds the Unvaccinated Accountable, Who Will Hold China Accountable for COVID-19?

Wokeïsme en communisme: 2 zijden van dezelfde sectaire munt

In veel opzichten is het communisme een cultus, en een gevaarlijke cultus. In China is de cultus van Mao tot op de dag van vandaag van groot belang. In het hele land voelen jongeren zich nog steeds aangetrokken tot de Chinese Communistische Partij (CCP), een kwaadaardige cultus onder leiding van Xi Jinping.

In de Verenigde Staten heeft het “wokeïsme” zich tot een eigen cultus ontwikkeld. Net als het communisme dreigt het de structuur van de Amerikaanse samenleving te vernietigen. De schrijver Max Funk noemt de woke beweging een “nieuwe religie”, en vergelijkt het met een vloedgolf die “elk facet van de westerse cultuur doorkruist en de samenleving hervormt en herdefinieert”.

Een andere schrijver, Andrew Sullivan, beschreef wokeïsme als “een religie waarvan de volgelingen dezelfde ijver aan de dag leggen als een born-again Evangelical.” Taalkundige John McWhorter, een van de grootste critici van het wokeïsme, heeft de beweging bestempeld als “diep religieus” van aard. In “Woke Racism: How a New Religion Has Betrayed Black America,” dat in oktober verschijnt, heeft McWhorther, een universitair hoofddocent aan de Columbia University, zich tot doel gesteld “de werking van deze nieuwe religie” te onthullen.

Er is echter één ding: wokeïsme is geen religie. Het is een sekte.

Voordat we verder gaan, is het belangrijk om het volgende te verklaren: als ik het verder in dit artikel over religie heb, zal ik het Christendom als referentiepunt gebruiken. Dit is een beetje beperkt, zou je kunnen zeggen. Niet helemaal. Er zijn wereldwijd meer dan 2,5 miljard christenen. Hoewel het geen referentie kan zijn voor alle godsdiensten, vertegenwoordigt het christendom zeker een groot aantal gelovigen. En met meer dan 4.000 religies wereldwijd durf ik niet voor alle religies te spreken, en dat zou ik ook nooit willen.

Het heilige van het onnozele scheiden

Een traditionele religie zoals het Christendom is een sociaal-cultureel geloofssysteem, doordrenkt met vooropgestelde gedragingen en praktijken, tradities, leringen, en filosofieën. Hoewel wokeïsme zijn eigen set van praktijken en overtuigingen heeft, is het geen godsdienst. Karate heeft zijn eigen praktijken en overtuigingen, en niemand noemt het een religie. Nee, wokeïsme is niet veel meer dan het ‘bewapenen’ van persoonlijke grieven.

In tegenstelling tot het Christendom, is er in het wokeïsme weinig, of geen, ruimte voor empathie. In feite lijkt de hele woke beweging te worden geschraagd door een hoge mate van narcisme, de antithese van empathie. Het christendom, in zijn zuiverste vorm, gaat over één zijn met God. Om dit te bereiken moet het ego worden opgelost, of de dood van het ego plaatsvinden. Met andere woorden, een individu moet zichzelf overgeven aan een hogere macht.

Traditionele religies en de woke beweging hebben echter één gemeenschappelijk kenmerk. Ze zijn beide tribaal. Hoewel alleen al het uitspreken van het woord tribaal beelden oproept van verhitte discussies, wraakzucht en zelfs oorlogsvoering, is het belangrijk te onthouden dat een stam niet veel meer is dan een groep mensen met zeer specifieke banden. Vijandigheid is optioneel, niet verplicht. Dus ja, zelfs als christenen tot op zekere hoogte tribaal zijn, is dit niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak. De meeste christenen zijn verenigd door een toewijding aan een hogere macht.

Bij het wokeïsme daarentegen zijn veel van de leden verenigd door een wederzijdse minachting voor de ander. Een non-conformist kan om vergeving vragen, maar die wordt zelden of nooit verleend. Het christendom, in schril contrast, biedt de kans op verlossing.

Leden van de Rode Garde zwaaien met exemplaren van voorzitter Mao’s “Kleine Rode Boekje” tijdens een parade in Peking in juni 1966. Lenin’s en Mao’s paranoïde afkeer van de bourgeoisie is opnieuw gemuteerd, net als een eeuw geleden, van klassenhaat in rassenhaat. (Jean Vincent/AFP via Getty Images)

Als religie, in zijn zuiverste vorm, de “zucht van de onderdrukten” is, dan is wokeïsme, in zijn zuiverste vorm, de zucht van de ogenschijnlijk onderdrukten. De aanhangers van de woke-beweging, een genotzuchtig tijdverdrijf voor de bevoorrechten, zijn voornamelijk welgestelde millennials.

Hoe spreek je de taal van een sekte?

In haar nieuwe boek, “Cultish: The Language of Fanaticism“, legt taalkundige Amanda Montell uit op welke manieren sektes zich onderdompelen in technisch jargon. Hoewel de auteur zich onthield van een discussie over wokeïsme, staat de woke-woordenlijst vol met woorden als “heteronormativiteit”, “genderpresentatie” en “cisgender”. Acroniemen in overvloed: A.F.A.B. en A.M.A.B., bijvoorbeeld, staan voor “assigned female at birth” en “assigned male at birth”. De “C” in C.A.F.A.B. of C.A.M.A.B. staat voor “coercively.” Oh, en het zou nalatig van me zijn om het acroniem T.E.R.F. niet te noemen, wat staat voor “trans-exclusionary radical feminist”.

Als de woke spreken, spreken ze meestal in tongen. Volgens Steve Eichel, een psycholoog die onderzoek doet naar sektes, is het spreken in tongen een veel voorkomend kenmerk van sektes. Wokeïsme heeft nog een aantal andere sekte-achtige eigenschappen. Het gedijt door mensen verder te verdelen. Zoals Eichel schreef, hebben sektes “een gepolariseerde wij-tegen-hen mentaliteit, die conflicten veroorzaakt met de bredere samenleving”.

Sektes laten hun leden regelmatig opgedragen teksten lezen. Karol Markowicz van The New York Post besprak onlangs de manieren waarop het wokeïsme is geïnfiltreerd in scholen in het hele land. In New York hebben leraren te horen gekregen dat ze het boek ‘Stamped’ van Ibram X. Kendi en Jason Reynolds moeten lezen.

“Als onderdeel van het Teachers College curriculum in de herfst, zullen leerlingen in groep zeven en acht de jonge-volwassen editie van ‘Stamped’ lezen. Leerlingen van groep drie tot en met zes zullen de junioreditie van deze titel van Sonja Cherry-Paul lezen,” schreef Markowicz.

Ze noemt de ‘woke’ beweging een agenda.

Zoals de geschiedenis ons heeft geleerd, heeft elke sekte een agenda. Deze agenda’s hebben de neiging radicaal van aard te zijn. Wokeïsme is zeker radicaal van aard en heeft met succes elk aspect van de Amerikaanse samenleving geïnfiltreerd, van de klaslokalen tot de hoogste echelons van de Amerikaanse politiek.

John Mac Ghlionn is onderzoeker en essayist. Zijn werk is gepubliceerd door onder andere The New York Post, The Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, Public Discourse, en andere respectabele publicaties. Hij is ook columnist bij Cointelegraph.

De standpunten in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (6 augustus 2021): Wokeism and Communism: 2 Sides of the Same Cultish Coin