Tuesday, 06 Dec 2022

Koolstofdioxide, dat de schuld krijgt van klimaatverandering, is in werkelijkheid gunstig voor de aarde en het leven

Koolstofdioxide, of CO2, dat door de mainstream media en progressieve politici als een schadelijke vervuiler wordt bestempeld, is enorm gunstig voor de aarde en het leven op onze planeet, aldus een deskundige.

Gregory Wrightstone is algemeen directeur van de ‘CO2 Coalition’, een non-profit organisatie met als doel voorlichting te geven over de rol van CO2 in het milieu, waaronder het groen houden van de aarde en het stimuleren van gewassen.

Planten hebben drie dingen nodig: CO2, water en zonlicht, die ze verwerken tot voedingsstoffen en zuurstof. Een overvloed aan CO2 helpt planten om meer water vast te houden zodat ze juist minder water nodig hebben, zei Wrightstone in een recent interview voor het programma “Crossroads” van EpochTV.

Dit leidt tot een hogere bodemvochtigheid, wat helpt om bosbranden wereldwijd te verminderen, zei hij. In de jaren 1920 en 1930 waren er veel meer bosbranden dan nu, voegde hij eraan toe.

Volgens een rapport van het NASA Earth Observatory is de jaarlijkse oppervlakte die wereldwijd in vlammen opgaat tussen 2003 en 2019 met ongeveer 25 procent gedaald.

Een wetenschappelijk onderzoek dat in 2017 door Science werd gepubliceerd, stelde dat “uitbreiding en intensivering van de landbouw de belangrijkste oorzaken waren van het ‘afnemen’ van de bosbranden”.

Een ander onderzoek, gepubliceerd in Nature, stelde dat de ‘boombedekking’ wereldwijd met ongeveer 7 procent is toegenomen in de periode van 1982 tot 2016.

Voordelen van een warm klimaat

Een foto van de planeet Aarde door NASA’s Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) op de DSCOVR-satelliet op 11 september 2018. (NASA Earth Observatory)

De combinatie van een bescheiden opwarming en toegenomen CO2 brengt voor de menselijke beschaving veel voordelen met zich mee, aldus Wrightstone. “De opwarming maakt immers langere groeiseizoenen mogelijk.”

Als we terugkijken naar enkele duizenden jaren van menselijke geschiedenis, waren er drie opwarmingsperioden, zei Wrightstone, en elk van die opwarmingsperioden was warmer dan vandaag, maar het niveau van koolstofdioxide was veel lager.

“Elk van deze opwarmingsperioden was enorm gunstig voor de mensheid. Het leven was goed, er was voedsel in overvloed, er ontstonden grote beschavingen en rijken,” zei hij.

De eerste grote opwarmingsperiode, de Minoïsche warme periode genoemd, vond plaats in de Bronstijd, aldus Wrightstone.

De eerste grote beschavingen die in die periode ontstonden waren de Minoërs, de Hettieten, de Babyloniërs en de Assyriërs. Maar toen begon de aarde af te koelen.

“Al die beschavingen stortten ongeveer gelijktijdig in, als gevolg van de kou. Dit wordt de ondergang aan het einde van de Late Bronstijd genoemd,” zei hij.

“We zien dat steeds weer terugkomen,” zei Wrightstone. “Warme periode – gunstig. Koude periode – mislukte gewassen, hongersnood, pest en massale depopulatie.”

De Minoïsche beschaving ontstond in het Middellandse Zeegebied en het Nabije Oosten rond 3000 voor Christus en duurde tot haar plotselinge ineenstorting rond 1100 voor Christus.

Tijdens de tweede warme periode, de Romeinse warme periode, verbouwden de Romeinen zelfs citrusvruchten in het noorden van Engeland bij de muur van Hadrianus, aldus Wrightstone, en ten tijde van de middeleeuwse warme periode, de meest recente, verbouwde men gerst op Groenland, wat tegenwoordig gewoonweg onmogelijk is.

“We moeten de kou vrezen en de warmte verwelkomen. Dat is wat de geschiedenis ons leert.”

Ideale temperatuur op aarde

Een kleine wereldbol boven een vuur om de opwarming van de aarde te illustreren is te zien tijdens de 21e zitting van de ‘conferentie van de partijen’ op 4 november 2015 in Parijs wat leidde tot het ‘Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering’. (Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images)

Wrightstone noemde Michael Mann, een professor in Milieuwetenschappen aan de Penn State University, die zei dat de ideale temperatuur voor de aarde de temperatuur zou zijn ‘voordat’ de mens begon met het toevoegen van CO2 aan de atmosfeer.

Maar dat zou de wereld terugbrengen naar de periode vóór de Industriële Revolutie tijdens de Kleine IJstijd, die ronduit verschrikkelijk was, zei Wrightstone.

De Kleine IJstijd was een korte maar aanzienlijke afkoelingsperiode die begon in de 13e à 14e eeuw en duurde tot in de 19e eeuw en die het noordelijk halfrond trof.

In die periode kwam “de helft van de bevolking van IJsland, en een derde van de wereldbevolking om. Het was een zeer nare, donkere tijd voor de mensheid, zoals we ook bij de andere voorgaande koude periodes kunnen zien”, aldus Wrightstone.

Het CO2-gehalte

Vóór de industriële revolutie was het CO2-gehalte in de lucht naar schatting ongeveer 280 tot 300 parts per million (ppm), maar op dit moment is het ongeveer 420 ppm, aldus Wrightstone, dus het is met 140 ppm gestegen.

“Dat staat geheel haaks op het idee dat CO2 de oorzaak is van temperatuurstijgingen,” zei Wrightstone. Tijdens de koude periodes in de geschiedenis was het CO2-gehalte “relatief vlak”, zei hij.

Wrightstone betoogde ook dat aardgas een schone energie is omdat de bijproducten van de verbranding ervan voornamelijk waterdamp en CO2 zijn, “allebei zeer heilzame moleculen,” zei hij.

De Verenigde Naties dringen er echter op aan dat de wereldwijde uitstoot van CO2 zo dicht mogelijk bij nul komt te liggen, met als doel een netto-nul CO2-uitstoot tegen 2050. Het verklaarde doel is de temperatuur wereldwijd niet meer dan 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau te laten stijgen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het plan van president Joe Biden is om de netto-nul uitstoot uiterlijk in 2050 te bereiken.

Daarom worden aardgas, fossiele brandstoffen en steenkool aangemerkt als een primaire oorzaak van klimaatverandering door de uitstoot van CO2, aldus Wrightstone. Als gevolg daarvan trekken de kapitaalmarkten zich nu terug uit olie-, gas- en steenkoolprojecten.

Wrightstone wees er echter op dat er schone kolencentrales kunnen worden gebouwd “waar het enige wat uit de schoorsteen komt CO2 en waterdamp is, en geen van beide is vervuilend”.

Er bestaat energiearmoede in de ontwikkelingslanden, waar mensen geen toegang hebben tot elektriciteit. Ze gebruiken hout en zelfs gedroogde mest om te koken en hun huizen te verwarmen, aldus Wrightstone. “Wij zijn in staat hen goedkope, betrouwbare en overvloedige energie te geven uit ‘schoonbrandende’ steenkool.”

Volgens de Verenigde Naties leven 789 miljoen mensen zonder elektriciteit en zijn 3 miljard mensen afhankelijk van hout, kolen, houtskool of dierlijk afval om te koken en zich te verwarmen.

Echte milieuproblemen

Wrightstone pleit ervoor dat het geld dat wordt uitgetrokken om de CO2-uitstoot te verminderen, beter kan worden besteed aan de echte zware milieuproblemen, zoals problemen veroorzaakt door ‘invasieve soorten’ en de stijging van de zeespiegel.

“Invasieve soorten, zoals ‘zwenkdravik’, zijn een van de belangrijkste oorzaken van de branden in Oregon en Californië,” zei Wrightstone. “Veel van die branden zijn eigenlijk grasbranden die hele leefgemeenschappen hebben verwoest.”

Zwenkdravik is een eenjarig gras dat “het potentieel heeft om de ecosystemen die het bezet volledig te veranderen”, aldus het National Park Service.

“Zwenkdravik heeft de neiging om vaker te branden dan de meeste inheemse planten en schiet ook sneller opnieuw uit na een brand”, aldus de National Park Service. “Na een aantal brandcycli domineert Zwenkdravik het hele ecosysteem.”

Een ander milieuprobleem dat aandacht vereist is de stijging van de zeespiegel, zei Wrightstone.

“Maar het zeeniveau steeg al lang voordat we begonnen met onze uitstoot van CO2 en het stijgt momenteel met ongeveer dezelfde snelheid als 150 jaar geleden,” zei hij. “Het is helemaal niet versneld.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 oktober 2022): Carbon Dioxide, Blamed for Climate Change, Is Actually Beneficial to Earth and Life: Expert

Expert waarschuwt: Marxistische revolutie in de maak in Amerika

Er is een fenomeen dat vandaag de dag in Amerika wordt waargenomen, “een poging om de werkelijkheid te veranderen” om een nieuwe marxistische revolutie te bevorderen, zei Mike Gonzalez, een auteur van twee boeken over dit onderwerp.

Volgens het marxistische gedachtegoed, “wordt de werkelijkheid gewoon in elkaar gezet door ons conceptuele kader,” vertelde Gonzalez aan EpochTV’s “Crossroads” programma.

“Dus wat we zien met Black Lives Matter, wat we zien met het 1619 Project … is [een poging] om het Amerikaanse verhaal te vervangen, om het idee van Amerika te vervangen van: alle mensen zijn gelijk geschapen, we zijn allemaal vrij … met dit idee dat we een verschrikkelijk land zijn, dat onze geschiedenis afschuwelijk is, dat ons systeem zelf racistisch is – dat het systeem moet worden veranderd.”

De meeste mensen geloven dat de werkelijkheid niet kan worden veranderd omdat ze geloven in een ultieme en fundamentele waarheid, in natuurwetten of in God, maar marxisten geloven in niets van dat alles, zei Gonzalez.

Black Lives Matter (BLM) gebruikte de dood van George Floyd als een excuus om de samenleving te veranderen, legde Gonzalez uit, “om het organiserende principe van de samenleving te ontmantelen” – in de woorden van BLM mede-oprichtster Alicia Garza.

Gonzalez zei dat het concept van Black Lives Matter “onberispelijk” is.

“Zeven miljard mensen op aarde doen ertoe. En we zijn allemaal kinderen van God. Maar ik denk dat het belangrijk is – gezien onze geschiedenis – om te bevestigen dat de levens van onze zwarte medeburgers, landgenoten, ertoe doen, omdat we de geschiedenis kennen.”

Maar Black Lives Matter staat ook voor de beweging en de organisatie genaamd BLM Global Network Foundation (BLMGNF), zei Gonzalez, een senior fellow bij de Heritage Foundation.

Patrisse Cullors, een mede-oprichtster van Black Lives Matter, spreekt in Los Angeles, Californië, op een bestandsfoto. (Rich Fury/Getty Images voor Teen Vogue)

De oprichters van BLM zeggen dat ze getrainde marxisten zijn, merkte de deskundige op.

Patrisse Cullors, een mede-oprichtster van BLM zei in 2015 in een interview met Real News Network: “We hebben eigenlijk wel een ideologisch kader. Ikzelf en Alicia [Garza] in het bijzonder zijn getrainde organisatoren. We zijn getrainde marxisten.”

“Cullors trainde een decennium lang als radicale organisator in het Labor/Community Strategy Center, opgericht en geleid door Eric Mann, een voormalig lid van de Weather Underground, de radicale factie uit de jaren 1960 die door de FBI werd geïdentificeerd als een binnenlandse terroristische groepering,” schreef Gonzalez voor de Heritage Foundation.

De groep, die oorspronkelijk “Weathermen” heette, legde in haar oprichtingsverklaring van 1969 uit dat ze toegewijd waren aan “de vernietiging van het Amerikaanse imperialisme en de verwezenlijking van een klasseloze wereld: het wereldcommunisme”.

Alicia Garza, een mede-oprichtster van BLM, werd opgeleid door de School van Eenheid en Bevrijding (SOUL), een instituut opgericht door Harmony Goldberg, Ph. D., een geleerde in culturele antropologie, zei Gonzalez.

Goldberg is ook een expert op het gebied van Antonio Gramsci (pdf), de stichter van de communistische partij van Italië in de jaren 1920 en een marxistische intellectueel. Zij begrijpt Gramsci’s theorie van de oorlog van positie, het concept van het werven van mensen, hen te organiseren, hen te trainen, en hen te overtuigen om de ene cultuur te vervangen door een andere cultuur, zei Gonzalez.

Gonzalez haalde de woorden van Gramsci aan, die zei dat je in het Westen, in samenlevingen met een sterke burgerlijke maatschappij, een oorlog van positie moet voeren.

Gramsci vergeleek politieke “oorlogsvoering” met militaire oorlogsvoering, waarbij de oorlog van de positie verwant is “aan loopgravenoorlog, waarbij men zich installeert voor een langdurige strijd met strategische kleinere overwinningen om beetje bij beetje meer grondgebied te veroveren,” in tegenstelling tot de oorlogsvoering van de beweging, die is als “een snelle militaire aanval,” schreef Bradley Thomas, een libertaire activist en schrijver voor de Foundation for Economic Education (FEE).

“Met andere woorden, je moet de arbeider pakken, hen infiltreren, hen indoctrineren, hen leren dat het gezin een vorm van onderdrukking was, hen leren dat de natie-staat een vorm van onderdrukking was, hen leren dat privé-bezit tot oorlog en meer onderdrukking leidde. En dat is wat we vandaag de dag hebben, behalve hier in Amerika, waar we het praktiseren door de lens van het ras met kritische rassentheorie,” zei Gonzales.

De kern van Marx’ gedachtegoed is dat het gezin, de natiestaat, privébezit, evenals het geloof in God en religie, moesten worden afgeschaft, zei Gonzalez, eraan toevoegend dat de arbeiders in die tijd het met niets van dat alles eens waren.

Van het midden van de 19e eeuw tot 1917, toen de eerste marxistische revolutie slaagde, hielden de arbeiders gedurende deze 70 jaar van de natiestaat, ze waren patriottisch, trouw aan God, en hielden echt van privé-eigendom, vervolgde Gonzalez.

Daarom mislukte de marxistische revolutie jammerlijk in Midden- en West-Europa – precies op de plaats waarvan Marx had gezegd dat zij zou slagen, legde Gonzalez uit.

“Deze communistische denkers in Italië en Duitsland kwamen op het idee dat Marx gelijk had met zijn strategie om de natie, de staat en privébezit af te schaffen, maar dat zijn tactiek moest worden bijgeschaafd.”

“Marx’ tactiek was dat het de materiële krachten van de samenleving zouden zijn, dat de economie alles zou bepalen, maar deze communistische intellectuelen in de jaren twintig in Europa realiseerden zich dat het de cultuur was – niet de economie – die bepaalt hoe de mens zich gedraagt, aldus Gonzalez. “Het marxisme dat we vandaag de dag in Amerika zien, is dat soort marxisme.”

“De communisten die de oprichters van de BLM organisaties hebben opgeleid… hebben hun inspiratie gehaald bij deze culturele marxisten van de jaren 20 uit Europa.”

BLM’s impact

Demonstranten verzamelen op de trappen van het State House tijdens een Black Lives Matter-rally in Providence, R.I., op 5 juni 2020. (Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Op een bijeenkomst van progressieven uit Maine in 2019, zei Garza: “Amerika zelf is gesticht op geweld, doordrenkt van blanke suprematie en gebaseerd op diefstal en genocide.”

“Als we het hebben over het bestrijden van wit nationalisme, het bestrijden van witte suprematie, hebben we het niet over het bestrijden van blanke mensen. We hebben het over het veranderen van hoe we dit land hebben georganiseerd, zodat we daadwerkelijk de rechtvaardigheid kunnen bereiken waar we voor vechten. Ik geloof dat we allemaal werk te doen hebben om het organiserende principe van deze samenleving te blijven ontmantelen, dat ongelijkheid creëert voor iedereen, zelfs voor blanken,” zei Garza volgens Maine Beacon.

“In 2020 hadden we maanden van de-stabilisatie. En … met kritische rassen theorie, vindt er een echte poging plaats om onze cultuur te veranderen van binnenuit,” zei Gonzalez.

Volgens de Amerikaanse Crisis Monitor, vonden er in 2020 na de dood van George Floyd, 633 rellen plaats, zei Gonzalez. Volgens het Insurance Information Institute waren deze rellen de duurste burgerlijke onlusten in de geschiedenis van de V.S. met verzekerde verliezen geschat op meer dan $2 miljard.

Black Lives Matter activisten bij een rel in Portland, Oregon, op 1 aug. 2020. (Noah Berger/AP Photo)

BLM-activisten waren betrokken bij 95 procent van de 633 rellen waarvan de identiteit van de daders bekend was, aldus Gonzalez.

“Ik neem dat serieus. … Daarom heb ik mijn boek geschreven: ‘BLM: The Making of a New Marxist Revolution‘,” zei Gonzalez.

The Epoch Times heeft contact opgenomen met Black Lives Matter voor commentaar.

De resultaten van de rellen zijn tot op de dag van vandaag voelbaar, merkte de deskundige op.

“De sprong in moordcijfers in 2020 was astronomisch. Het was 30 procent,” zei Gonzalez. “Het was de hoogste stijging van de moordcijfers in de geschiedenis,” voegde hij eraan toe. “We weten uit statistieken dat meer dan 50 procent van de vermoorde mensen Afro-Amerikanen zijn.”

“Dus dit zijn een heleboel extra zwarte levens die verloren zijn gegaan. Doen die er niet toe?” vroeg Gonzalez retorisch.
BLM had een plan toen het in 2020 protesten en rellen uitvoerde, vervolgde Gonzalez.

De organisatie stelde in juli 2020 federale wetgeving voor genaamd de BREATHE Act. Het wetsvoorstel, gesponsord door Reps. Rashida Tlaib (D- Mich.) en Ayanna Pressley (D- Mass.), riep op om de politie te ontmantelen en te vervangen door een nieuwe aanpak van de veiligheid in de gemeenschap. Cullors, de uitvoerend directeur van BLM beschreef deze aanpak als een “nieuwe, niet-bestraffende en niet-carceralistische aanpak van de veiligheid in de gemeenschap, die de staten zou stimuleren om hun strafrechtelijk systeem in te krimpen en de bescherming van zwarte levens centraal te stellen,” volgens een rapport van BLM.

BLM werkte ook samen met de musical Hamilton en het frisdrankmerk Sprite om de opkomst bij de verkiezingen van 2020 te verhogen, aldus het rapport. De organisatie heeft haar curriculum dat de kritische rassenleer promoot verspreid in de 14.000 schooldistricten van het land, schreef Gonzalez in zijn boek.

De organisatie heeft miljoenen aan financiële middelen verkregen door fondsenwerving. “Met onze entiteiten en partners hebben we alles bij elkaar iets meer dan 90 miljoen dollar verzameld in een jaar, 2020” met een gemiddelde donatie van 30,64 dollar, stelde het BLM-rapport, terwijl hun uitgaven, zoals personeel, operationele en administratieve kosten, burgerbetrokkenheid, programma’s, veld uitgaven, snelle respons, crisisinterventie, en haar “get out the vote” campagne 8,4 miljoen dollar bedroegen.

De BLM verstuurde 127 miljoen e-mails in verband met hun activiteiten in 2020, wat resulteerde in 1,2 miljoen ondernomen acties, aldus het verslag.

Naast het boek over BLM, schreef Gonzalez eerder ook het boek, “The Plot to Change America: How Identity Politics Is Dividing the Land of the Free.

De auteur legde uit waarom hij deze boeken schreef die de marxistische infiltratie in Amerika blootleggen.

“Het feit dat ik de eerste 12 jaar van mijn leven in een communistisch land in Cuba heb doorgebracht, heeft ervoor gezorgd dat ik ze meteen herken. … Ik weet hoe cultuur werd vernietigd. Ik weet hoe een land werd vernietigd. Amerika is mijn land. Ik wil niet zien gebeuren met Amerika [wat er gebeurd is] met mijn geboorteland.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (21 januari 2022): Marxist Revolution in the Making in America, Expert Warns