Sunday, 29 May 2022

Fabrieken getroffen door pandemie-gerelateerde leveringsonderbrekingen

De meest recente enquête van inkoopmanagers, uitgevoerd door data verwerker IKS Markit, toont aan dat de wereldwijde fabrieksactiviteit in augustus aan kracht heeft ingeboet. Dit nieuws kwam slechts één dag nadat Amerikaanse bbp-gegevens een robuuste groei van de verwerkende industrie in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar aantoonden.

Uit de enquête (pdf) bleek dat productie-, leverings- en distributieschema’s in augustus allemaal aanzienlijke vertragingen opliepen doordat de aanhoudende COVID-19-pandemie de toeleveringsketens verstoorde.

Veel bedrijven meldden logistieke problemen, producttekorten en een tekort aan arbeidskrachten, waardoor de verkopers van de goederen die de fabrieken nodig hebben de markt momenteel in handen hebben en waardoor de prijzen zijn gestegen.

Hoewel de fabrieksactiviteit in de eurozone sterk bleef, daalde de definitieve inkoopmanagersindex (PMI) voor de verwerkende industrie van IHS Markit tot 61,4 in augustus, een fractie onder de eerdere “flash”-raming van 61,5, en van 62,8 in juli.

“Ondanks de sterke PMI-cijfers denken wij dat het langer kan duren dan verwacht voordat aanhoudende problemen aan de aanbodzijde en de daarmee samenhangende druk op de producentenprijzen zullen opgelost zijn, waardoor het neerwaartse risico voor onze prognose toeneemt”, aldus Mateusz Urban van Oxford Economics tegenover Reuters.

In Europa was de verbetering van het ondernemingsklimaat in de verwerkende industrie opnieuw het sterkst in Nederland, ondanks een vertraging van de groei tot een laagste niveau in vijf maanden. Ook in Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Frankrijk was de expansie minder uitgesproken.

Griekenland registreerde de hoogste PMI voor de verwerkende industrie sinds april 2000, terwijl ook Italië en Spanje een versnelde expansie lieten optekenen.

In Groot-Brittannië, waar de fabrieken ook met storingen te kampen hadden, groeide de industriële productie in augustus in het zwakste tempo sinds zes maanden.

Verwacht wordt dat de gegevens die later op woensdag worden bekendgemaakt een soortgelijke vertraging in de Verenigde Staten zullen laten zien.

Binnenaanzicht van een Volvo Cars-fabriek in Torslanda, Göteborg, Zweden, op 17 april 2020. (Adam Ihse/TT News Agency/via Reuters/File photo)

De Chinese fabrieksactiviteit is in augustus voor het eerst in meer dan een jaar gekrompen, doordat COVID-19 maatregelen, knelpunten in de toelevering en hoge grondstofprijzen de productie hebben gedrukt, wat een klap is voor de economie.

De Caixin/Markit PMI voor de verwerkende industrie daalde van 50,3 in juli tot 49,2 in augustus en overschreed daarmee de grens van 50, die groei van krimp scheidt, en bleef daarmee ver achter bij de marktverwachtingen.

Ook de export gerichte landen als Japan, Zuid-Korea en Taiwan zagen de verwerkende industrie in augustus trager groeien, een teken dat de chipschaarste en de fabriekssluitingen in de regio een duurzaam herstel na de door de pandemie veroorzaakte inzinking kunnen vertragen.

Volgens officiële gegevens van dinsdag is de Canadese economie in het afgelopen kwartaal en in juli onverwacht gekrompen, als gevolg van dalingen in de verwerkende industrie, de bouw en de detailhandel, en Australië meldde woensdag een tragere groei in het tweede kwartaal.

De fabrikanten konden een deel van de extra kosten op de klanten afwentelen door hun tarieven te verhogen. De inflatie liep op tot het hoogste niveau in drie maanden, maar bleef onder het niveau van de inputkosten.

Chris Williamson, chief business economist bij IHS Markit, zei over de definitieve PMI-gegevens voor de verwerkende industrie het volgende: “De fabrikanten in de eurozone rapporteerden in augustus opnieuw een maand van uitbundige productie, waarmee de groeispurt naar de 14e achtereenvolgende maand werd voortgezet.

“Het grootste probleem was echter opnieuw een gebrek aan onderdelen, waarbij leveranciers ofwel niet genoeg onderdelen kunnen produceren ofwel te kampen hebben met een gebrek aan transportcapaciteit om aan de logistieke vraag te voldoen.

“Deze bevoorradingsproblemen waren de belangrijkste oorzaak van het tekort aan fabrieksproductie ten opzichte van de openstaande orders – het tekort had een omvang die nog niet eerder in de enquête was opgetekend en overtrof het recordtekort dat in juli werd opgetekend.”

“De verkoopprijzen van de fabrieken stegen bijgevolg opnieuw sterk, zij het dat de opwaartse druk enigszins werd afgezwakt door een lichte afkoeling van de inflatie van de inputkosten, hoewel de nog steeds hoge materiaalprijzen de problemen van de fabrikanten nog vergroten.”

Om de productiecapaciteiten op te krikken, hebben de fabrikanten in augustus hun personeelsbestand uitgebreid, waarmee de in februari ingezette trend van werkgelegenheidsgroei werd voortgezet en het aantal nieuwe banen slechts licht is gedaald ten opzichte van het recordcijfer van juli.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (1 september 2021): Factories Hit By Pandemic-Related Supply Disruptions

CCP verantwoordelijk voor dictatuur Noord-Korea

Yeonmi-Park

De Chinese Communistische Partij (CCP) is verantwoordelijk voor de tragedie in Noord-Korea en deze “zou niet kunnen functioneren” zonder hun, zegt de Noord-Koreaanse vluchtelinge, Yeonmi Park.

In een interview met EpochTV’s “American Thought Leaders” vertelde Park, die de auteur is van “In Order to Live: A North Korean Girl’s Journey to Freedom,” dat de CCP een grote rol heeft gespeeld, en nog steeds speelt, in het “faciliteren van de dictatuur” in haar thuisland.

“Zonder China kan het ‘koninkrijk’ nooit bestaan,” zei Park. “En de enige reden dat Noord-Korea het zo lang heeft uitgehouden, op dit moment ruim 70 jaar, is vanwege de CCP.

“Zonder China kan Noord-Korea zelfs niet één dag functioneren, ook niet als we het om raketproeven gaat. Noord-Korea heeft geen olie. Kim Jong Un kan niet eens een dag in zijn Benz rijden als China hem geen olie geeft. Dus, hoe ga je kernwapens testen als je geen olie van hun krijgt? Dat gaat niet.

“En dat is het punt: Mensen weten niet wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor deze tragedie; het is China. En natuurlijk is Kim Jong Un gedeeltelijk schuldig, maar als het op verantwoordelijkheid aankomt, is die van China veel, veel groter. Zij maken deze dictatuur mogelijk.”

Park sprak over de “hersenspoeltactieken” die worden gebruikt om het Noord-Koreaanse volk te onderdrukken, waaronder uithongering, marteling en systematische verkrachting en gebrekkig onderwijs.

“In Noord-Korea geldt: Je eet je lunch, maar je maakt je ondertussen zorgen over het avondeten. Je maakt je zorgen over het avondeten, ‘hoe ga ik avondeten vinden?’ Als je een avondmaaltijd vindt, heb je zoiets van, ‘oké, ik heb het één dag gered, maar hoe ga ik morgen overleven?’

“We weten niet of we voor morgen eten zullen vinden of niet. Dus elke minuut van je bestaan maak je je zorgen over je overleving, zorgen over het vinden van voedsel. Dus als je je elke minuut zorgen maakt over je eigen overleving, denk je niet na over ‘wat is vrijheid? Wat is de zin van het leven?

“We stellen geen vragen. We zijn zo wanhopig en daarom is het zo gemakkelijk voor het regime om de bevolking onder controle te houden als ze zo zwak en wanhopig zijn. Ze hebben geen tijd om na te denken over iets anders dan gewoon overleven en voedsel vinden. In zekere zin is het een hele effectieve manier om de bevolking onder controle te houden, maar het is een marteling.

Park merkte ook op dat een groot aantal Noord-Koreanen het land uit en naar China is gevlucht, maar dat velen van hen zelfs na hun vlucht nog met martelingen en beperkte vrijheid worden geconfronteerd, waarbij een groot aantal vrouwen het slachtoffer is van sekshandel.

“Op dit moment zijn er ongeveer 300.000 Noord-Koreanen die zich in China schuilhouden. De meesten van hen zijn vrouwen en 99 procent van hen wordt letterlijk verhandeld,” legde Park uit.

“Het punt is dat Noord-Koreanen door de Chinese regering niet worden erkend als vluchteling. Ze noemen ons voortvluchtigen en dus proberen ze ons op te pakken en terug te sturen naar Noord-Korea, wat net zoiets is als Joden vangen en terugsturen naar het concentratiekamp. Het is een misdaad tegen de menselijkheid.”

Park wees op parallellen tussen haar eigen ervaringen in Noord-Korea en wat zij nu in Amerika ziet, met name tijdens haar studie aan de Columbia-universiteit.

De schrijfster merkte op dat, net als in Noord-Korea, het Amerikaanse onderwijssysteem een specifieke ideologie heeft aangenomen als het gaat om het onderwijzen van de geschiedenis van het land, die zij beschouwt als “de zelfmoord van de westerse beschaving”.

“In elke les is de conclusie dat het fundament en de grondwet van Amerika één grote dweperij is, gebaseerd op racisme en gevoelens van blanke suprematie. De enige weg die hen voor ogen staat, is door alles wat we hebben af te breken en een nieuw ‘paradijs’ op te bouwen precies zoals het beschreven staat,” zei Park.

“En dit wordt bij iedereen die naar Columbia gaat ingepeperd. En zelfs als de les over de evolutieleer gaat, is de uitkomst de agressie van de blanke man.

“Dus het was gewoon zo hartverscheurend dat zelfs de academische wereld niet de verleiding van deze ideologie kan weerstaan. Het gaat niet om het ontdekken van de waarheid. Het gaat allemaal over politiek correct zijn. En het is gewoon hartverscheurend om de zelfmoord van de westerse beschaving gade te slaan.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (21 augustus 2021): Yeonmi Park: CCP Responsible for Tragic Dictatorship in North Korea