Tuesday, 21 Mar 2023

VS Militairen en Biden Admin faalden in hun reactie op Chinese spionageballon: Gordon Chang

Dat de Chinese spionageballon acht dagen lang de Verenigde Staten mocht doorkruisen voordat hij werd neergeschoten, was een fout van het Amerikaanse leger en de regering Biden, zei China-expert Gordon Chang in een interview dat werd uitgezonden op “Newsmakers” van NTD op 8 februari.

“28 januari is deze ballon de Amerikaanse Air Defense Identification Zone binnengedrongen,” zei Chang. “En hij werd pas zaterdag [4 februari] neergeschoten. Het duurde acht dagen om de Verenigde Staten en Canada te doorkruisen. En onderweg hield het uiterst gevoelige militaire locaties in de gaten. Dus ik denk dat het duidelijk is dat we ons niet verdedigd hebben.”

Gordon Chang, China-analist en auteur van “The Coming Collapse of China”, in de stad New York op 3 januari 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Chang woonde en werkte als advocaat in China en Hong Kong en is de auteur van “The Coming Collapse of China” en “The Great U.S.-China Tech War”.

“De eerste reactie zou zijn geweest om het neer te schieten zodra het in het Amerikaanse territoriale luchtruim kwam, en dat zou zijn bij de Aleutians [eilanden],” zei Chang over welke acties de Verenigde Staten onmiddellijk hadden moeten ondernemen.

“Dat zou op 28 januari zijn geweest. Deze ballon was wendbaar. En het is duidelijk dat de Chinezen het pad ervan bepaalden.”

Een boodschap

Volgens Chang kreeg China een “zeer goede kijk” op hoe de Verenigde Staten omgaan met indringers. Toen de Biden-administratie de ballon niet onmiddellijk neerschoot, was dat een duidelijke boodschap aan China.

“Het toont aan dat er verwarring en wanorde was in het Pentagon, en waarschijnlijk ook in de Biden-administratie zelf,” zei Chang.

“Er zijn berichten dat [president Biden] pas op de vierde dag van deze indringing over [de ballon] hoorde, wat erop zou wijzen dat het leger niet voorbereid is, althans mentaal, om met China om te gaan.”

“We hebben veel capaciteiten, maar ze betekenen niets als we ze niet gebruiken. En in die vier dagen is de president, die opperbevelhebber is, hierover niet ingelicht. Als dat inderdaad het geval is en de president, naar ik aanneem, de waarheid spreekt, dan hebben we een echt probleem in het Pentagon.”

Chang had het verder over de mogelijkheid dat meer spionageballonnen de Verenigde Staten binnenkomen en wat dat zegt over China’s communistische regime in het algemeen.

“China heeft een zeer grote ballonvloot, die ze gebruiken voor surveillance.”

“Maar één van de mogelijkheden is dat Xi Jinping hier niet van wist, dat dit gewoon het Chinese leger was dat dit op eigen houtje deed.”

De Chinese leider Xi Jinping (vooraan) wandelt met leden van het nieuwe permanente comité van het Politbureau van de Chinese Communistische Partij, het hoogste besluitvormingsorgaan van het land, terwijl ze de media ontmoeten in de Grote Zaal van het Volk in Peking op 23 oktober 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Het is niet onmogelijk omdat het leger daar een politieke macht is geworden. En sommige mensen denken dat het zo machtig is geworden dat het bijvoorbeeld Xi Jinping kan vertellen wat hij moet doen.”

“Nu weet ik niet of dat het geval is. Maar dat kunnen we niet uitsluiten. En als dat inderdaad het geval is, betekent het dat er intense strijd is aan de top van de Communistische Partij en dat Xi Jinping niet zo sterk is als iedereen denkt dat hij is,” zei Chang.

Ongeacht wie wat wist in China, zei Chang dat de acties van het Chinese regime een waarschuwing zijn, en dat de reactie van Biden, ook in zijn State of the Union (SOTU) toespraak op 7 februari, verontrustend was.

“[Biden in de SOTU] haastte zich zeker over China. En hij maakte geen directe verwijzing naar de ballon. Hij zei alleen dat we onze soevereiniteit zullen verdedigen. Ik denk dat dat zeker onvoldoende was, gezien de aard van deze provocatie en ook hoe dicht het bij de State of the Union toespraak was,” zei Chang.

“[Biden] had de kans om iets te zeggen—wat cruciaal is en wat hij volgens mij moet zeggen—en dat is: De Chinezen bereiden zich voor op oorlog. Dit was een waarschuwing voor ons. En wij moeten ons ook op oorlog voorbereiden. We moeten de Chinese mobilisatie evenaren.

“Ik weet dat de meeste mensen dat te drastisch vinden. Maar wij Amerikanen zijn er erg goed in om niet te weten wat onze vijanden zeggen. En we schonken geen aandacht aan Osama bin Laden totdat hij op een dag 2.977 Amerikanen vermoordde.”

Geen weerballon

Over de beweringen van Peking dat de ballon een weerballon was en geen spionageballon, zei Chang: “China liegt. Dat is duidelijk de reden waarom ze ons vertellen dat het gewoon een weerballon is.”

Bovendien, voegde Chang eraan toe, zelfs als het “maar een weerballon” was, hadden de Verenigde Staten het recht om hem neer te schieten zodra hij het Amerikaanse luchtruim binnenkwam, en de Chinezen zouden niet geaarzeld hebben om zo’n actie te ondernemen.

Matrozen toegewezen aan Explosive Ordnance Disposal Group 2 bergen een bewakingsballon op grote hoogte op voor de kust van Myrtle Beach, S.C., op 5 februari 2023. (U.S. Navy via AP)

“De Chinezen hebben een propagandafilm van een paar jaar geleden over het neerschieten van een buitenlandse ballon die het Chinese luchtruim binnenkwam,” zei Chang. “Dus wat het ook was, wij hadden het recht om het te doen, en de Chinezen moeten ophouden hierover te liegen.”

Chang voegde eraan toe dat hij niet gelooft dat China actie zal ondernemen als reactie op het neerschieten van de ballon door de Verenigde Staten, maar hij kan het mis hebben en “alleen de tijd zal het uitwijzen”.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 februari 2023): US Military and Biden Admin Failed in Their Response to Chinese Spy Balloon: Gordon Chang

Kans op meer dodelijke COVID-19-varianten mogelijk hoger nu China reisbeperkingen opheft te midden van uitbraak, waarschuwt microbioloog

China zal vanaf 8 januari haar burgers weer toestaan om naar het buitenland te reizen, ondanks de laatste en mogelijk grootste COVID-19-uitbraak. Maar dat kan leiden tot aanzienlijke uitdagingen voor de volksgezondheid en meer pathogene varianten van COVID-19, verklaarde dr. Xiaoxu Sean Lin, microbioloog en assistent-professor aan de afdeling Biomedische Wetenschappen van het Feitian College, in een interview dat op 28 december werd uitgezonden op Newsmakers van NTD en The Epoch Times.

“Ik hoop dat er niet nog meer pathogene (ziekteverwekkende) varianten zullen opduiken,” verklaarde Lin. “Maar ik denk dat de waarschijnlijkheid is dat dit gebeurt, nu veel groter is dan voorheen.”

Lin verklaarde verder dat de hoge concentraties van uitlaatgassen en industriële vervuiling in China hebben geleid tot een slecht immuunsysteem van de Chinese bevolking en een aanzienlijke aanwezigheid van ademhalingsziekten, zoals ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, of COPD. Dit verhoogt de mogelijkheid dat COVID-19 in de Chinese bevolking kan muteren in een dodelijkere variant, legde hij uit.

Dr. Sean Lin, voormalig laboratorium directeur van de afdeling virale ziekten van het Walter Reed Army Institute of Research. (Met dank aan The Epoch Times)

Nu China haar grenzen openstelt, is het volgens Lin meer dan waarschijnlijk dat nieuwe golven van COVID-19 zich als een lopend vuurtje over de hele wereld zullen verspreiden.

“Ik denk niet dat het hetzelfde zal zijn als in 2020; ik denk dat het deze keer waarschijnlijk veel erger zal zijn,” voorspelde Lin. “Het is als een ineenstorting … op het vlak van volksgezondheid. Het zullen grote tsunami’s zijn van deze infectiegolven in China, en waarschijnlijk meer dan alleen Omicron-varianten.”

China heft reisbeperkingen op

De afgelopen drie jaar hebben verschillende maatschappijen verschillende COVID-19-strategieën toegepast, van eliminatie van het virus tot een aanpak om de virusverspreiding af te remmen. Maar toen de maatregelen om het virus in te dammen mislukten en dominante stammen milder bleken, keerden de meeste mensen terug naar een “business as usual”-aanpak. China is echter een buitensporige uitzondering gebleken.

Een epidemiebestrijder draagt persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen de verspreiding van COVID-19 terwijl hij de poort bewaakt van een quarantainevoorziening van de overheid in Beijing, China, op 7 december 2022. Als onderdeel van een tienpuntenrichtlijn kondigde de Chinese regering op 7 december aan dat mensen met COVID-19 die mild of asymptomatisch zijn, thuis in quarantaine mogen in plaats van naar een geïmproviseerde faciliteit te worden gebracht, een belangrijke verschuiving in het zero-COVID-beleid. (Kevin Frayer/Getty Images)

In plaats van de beperkingen te versoepelen toen er meer overdraagbare COVID-19-varianten opdoken, bleef Peking vasthouden aan zijn zero-COVID-beleid. Naast andere maatregelen omvatte dit massaal testen, sluitingen van bedrijven en scholen en gedwongen isolatie van burgers in gebouwen of overheidsfaciliteiten.

Als gevolg daarvan vernietigde de regering de bestaansmiddelen van de mensen. Nu China zijn grens openstelt, is dat de eerste kans voor velen om te “ontsnappen”.

“Als ze al een paspoort hebben en over de financiële middelen beschikken, zullen ze hun best doen om China te verlaten. Ik denk dat er veel Chinezen zullen zijn die China willen verlaten met dit kleine venster dat nu open is,” legde Lin uit. En die massale uittocht zal een uitdaging zijn om de verspreiding van nieuwe varianten die in China zijn opgedoken onder controle te houden.

“De wereldwijde samenleving moet absoluut … serieuze aandacht besteden [aan de uittocht]. Want veel mensen zullen de ziekteverwekkers meenemen naar verschillende landen en verschillende landen moeten zich zeker voorbereiden als er meer overdraagbare varianten uit China opduiken en zich vervolgens op grote schaal in andere landen [verspreiden].”

Bovendien is de toegenomen overdraagbaarheid slechts een deel van het probleem. Lin legde uit dat als een virus eenmaal een bepaald niveau van overdraagbaarheid heeft bereikt, het van nature probeert zijn pathogeniteit, of hoe dodelijk het is, te vergroten.

“Veel [Chinezen] hebben een slecht immuunsysteem … onder chronische ziekteomstandigheden. Dus ik denk dat het virus een grotere kans heeft om mutaties te creëren die leiden tot een hogere pathogeniciteit. Ik denk dat dat een grote bezorgdheid is.”

Mogelijke oplossingen

Volgens Lin is de beste manier om de verspreiding van mogelijke nieuwe varianten uit China aan te pakken het voorbeeld van de Japanse regering te volgen.

“De Japanse regering heeft passagiers uit China getest [en] mensen zeven dagen in quarantaine geplaatst als ze positief testen op COVID. Ik zeg dat dit essentieel is,” verklaarde Lin.

Lin voegde eraan toe dat de uitvoering van deze strategie vooral belangrijk is voor buurlanden van China, omdat daar de kans groter is dat mensen de onderdrukking van de heersende Chinese Communistische Partij (CCP) ontvluchten.

Reizigers stappen met hun bagage op Beijing Capital International Airport, te midden van de COVID-19-uitbraak in Beijing, China, op 27 dec. 2022. (Tingshu Wang/Reuters)

Bovendien, heeft het testen van passagiers uit China als bijkomend gevolg dat er daadwerkelijk ontdekt wordt welke COVID-varianten in het land circuleren en hebben gecirculeerd, aldus Lin. Tot op heden is het verkrijgen van betrouwbare DNA-sequentiegegevens een uitdaging gebleken.

“Kun je echt vertrouwen op wat de Chinese regering zegt over haar DNA-sequentiegegevens? Ik betwijfel het,” zei Lin.

Naarmate landen als Japan en Italië Chinese passagiers screenen en gegevens over de DNA-sequenties verzamelen, gelooft Lin dat er later meer betrouwbare gegevens beschikbaar zullen komen.

Meer lezen

Read more

FDA probeert COVID geschiedenis te herschrijven door Ivermectine te verbieden, zegt Dr. Atlas.

Boyden Gray & Associates diende in juni een rechtszaak in namens drie artsen die beweren dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) zich illegaal bemoeide met hun arts-patiënt relaties, met schade tot gevolg. Ze beweren ook dat de FDA de wet overtrad toen het agentschap verklaringen uitgaf die het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19 verboden.

In antwoord op de rechtszaak beweerden de advocaten van de FDA dat de richtlijnen voor mensen om “te stoppen” met het innemen van ivermectine voor COVID-19 informeel waren en slechts een aanbeveling; als zodanig waren ze niet mandaterend.

Echter, in een interview dat werd uitgezonden op NTD’s “Newsmakers” op 23 november, bevestigde Dr. Scott Atlas, een senior medewerker in gezondheidszorgbeleid aan het Hoover Institution aan de Stanford University, dat de FDA inderdaad een “ongekende” aanpak hanteerde tegen ivermectine en zei dat hun verdediging erop neerkomt dat de FDA probeert de geschiedenis van COVID-19 te herschrijven.

“Dit is ongekend, eerlijk gezegd, in mijn 30 jaar als arts, waar het gebruik van een door de FDA goedgekeurd geneesmiddel op de een of andere manier verboden was als je het gebruikte voor off-label,” verklaarde Atlas. “In de Verenigde Staten is dat de zorgstandaard.”

De zorgstandaard, legde Atlas uit, is dat zodra de FDA een medicijn goedkeurt, artsen het medicijn mogen gebruiken om andere aandoeningen te behandelen.

Atlas voegde eraan toe dat ivermectine werd goedgekeurd door de FDA en “zo veilig” werd bevonden dat “miljarden doses zijn gegeven”. Hij zei dat ivermectine in veel landen vrij verkrijgbaar is zonder doktersrecept.

“Dit was echt een schokkende inmenging in het vermogen van een arts om zijn werk te doen,” zei Atlas.

Geschiedenis herschrijven

Op de vraag waarom de FDA probeert de geschiedenis te herschrijven door te verklaren dat haar richtlijn tegen ivermectine slechts een aanbeveling was, zei Atlas dat de herschrijving van ivermectine nog maar het begin is.

“Wat we zien is een complete Orwelliaanse herschrijving van allerlei zaken tijdens deze pandemie,” vertelde Atlas aan NTD. “Veel collega’s van mij zeiden altijd dat de waarheid zal zegevieren. En zodra de waarheid naar buiten komt, dat sommige van deze medicijnen nuttig of veilig waren … is er veel van ‘het indekken van je rug.'”

Atlas beweerde vervolgens dat de FDA niet alleen ivermectine verbood. In plaats daarvan was haar taalgebruik zodanig dat apothekers en apotheken weigerden recepten van artsen uit te voeren. Zo’n houding was “echt ongekend”, zei Atlas.

Directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci (L), responscoördinator voor de White House Coronavirus Task Force Deborah Birx (C), en CDC-directeur Robert Redfield (R) wonen de dagelijkse briefing over het nieuwe coronavirus, COVID-19, bij in de Brady Briefing Room in het Witte Huis in Washington op 8 april 2020. ( Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Verder, zei Atlas, is er een algemene “Orwelliaanse herschrijving van wat het advies was over een groter geheel.”

Hij wees erop dat Dr. Deborah Birx, voormalig COVID-19 reactiecoördinator van het Witte Huis, beweert dat zij tegen het sluiten van scholen was, en Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, beweert dat hij tegen het sluiten van scholen was.

Terugkomend op ivermectine, zei Atlas dat het verbod van de FDA op het off-label gebruik ervan voor de behandeling van COVID-19 ” één van de grotere mislukkingen was van de [National Institutes of Health (NIH)].

“De NIH had in het voorjaar van 2020 definitieve klinische proeven kunnen doen. In plaats daarvan blokkeerden ze die proeven; ze maakten mensen bang voor die geneesmiddelen, zodat zelfs wanneer proeven werden geprobeerd, patiënten niet bereid waren om aan die proeven deel te nemen,” zei hij.

Atlas verklaarde vervolgens onweerlegbaar dat het standpunt van de NIH en de FDA een onethisch misbruik van de volksgezondheid was.

Artsen dienen klacht in; FDA reageert

De eisers in de zaak tegen de FDA zijn Dr. Robert Apter, Dr. Mary Talley Bowden en Dr. Paul Marik. Advocaten van de aanklagers beweren dat de FDA de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act en de Administrative Procedure Act heeft geschonden.

De advocaten merkten ook op dat als de rechtbank geen uitspraak doet tegen de FDA die haar wettelijke laan en onwettige handelingen schendt, de FDA zich zal blijven bemoeien met de uitoefening van de geneeskunde.

Atlas was het daarmee eens:

“Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zal er ofwel een echte onderdrukking zijn van wat artsen kunnen zeggen en doen voor patiënten—volledige inmenging, in het vermogen van een arts om een patiënt te helpen! Of, als de rechtszaken de andere kant opgaan, zien we hopelijk een herstel van de vrijheid van medische praktijk.”

Dr. Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van het Witte Huis over COVID-19, bij de National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, op 11 februari 2021. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Atlas zei dat artsen bang zijn om eerlijk te zijn tegen hun patiënten vanwege wat de NIH en de FDA de afgelopen jaren hebben gedaan.

“De aangehaalde verklaringen waren geen richtlijnen. Ze waren niet verplicht. Het waren aanbevelingen,” zei Isaac Belfer, een van de advocaten van de FDA, tijdens een hoorzitting op 1 november in de federale rechtbank in Texas. “Ze zeiden wat partijen moesten doen. Ze zeiden bijvoorbeeld waarom je geen ivermectine moet nemen om COVID-19 te behandelen. Ze zeiden niet dat je het niet mag doen, dat je het niet moet doen. Ze hebben niet gezegd dat het verboden of onwettig is. Ze hebben ook niet gezegd dat artsen geen ivermectine mogen voorschrijven.”

Als verder bewijs dat de FDA het gebruik van ivermectine niet “verbood”, voegde Belfer toe: “De aanklagers zijn, naar eigen zeggen, ivermectine blijven voorschrijven. Dus ze hebben altijd de bevoegdheid gehad. Het kan zijn dat patiënten niet in staat waren recepten in te vullen, maar de artsen zelf hadden altijd de bevoegdheid.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): FDA Trying to Rewrite COVID History on Prohibiting Ivermectin, Dr. Atlas Says

Frankrijk wil kernenergie om de door Rusland veroorzaakte energiecrisis in Europa te verlichten

Frankrijk kijkt naar opties voor kernenergie om zijn eigen energievoorziening veilig te stellen en Europa van stroom te voorzien. Dit tegen de achtergrond van wat wordt gezien als Russische vergeldingsmaatregelen tegen bondgenoten van Oekraïne door de energie-export naar Europa te beperken.

President Emmanuel Macron heeft plannen aangekondigd om zes nieuwe kernreactoren te bouwen en, volgens de World Nuclear Association, overweegt hij er nog eens acht, afhankelijk van de elektriciteitsbehoeften.

Op 27 juli heeft de Russische energiegigant Gazprom de gasstroom in Nord Stream 1 opnieuw verminderd, waardoor de Europese spanningen over de beschikbare bevoorrading nog verder zijn opgelopen.

Duitsland sprak van een politieke maatregel, maar Rusland gaf opnieuw de schuld aan technische problemen.

De mogelijkheid dat Rusland de energiecrisis in Europa zou verergeren door het aardgas af te snijden, nam toe en leidde tot een stijging van de gasprijzen met bijna 2 procent.

“Iedereen in de sector verwachtte dat de Russische volumes zouden dalen. Maar de afzetmarkt had niet verwacht dat de gasstroom zo snel zou dalen”, zei James Huckstepp, manager van Emea gas analytics bij S&P Global, aan de Financial Times.

De Russische reductie was slechts de laatste in een reeks van verlagingen en bracht de hoeveelheid aardgas die door de pijpleiding stroomt op 20 procent van de capaciteit.

In een toespraak op 25 juli beschuldigde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy Rusland van “gaschantage” omdat Europa zijn land steunt tegen de Russische invasie.

“Het is een openlijke gasoorlog die Rusland voert tegen een verenigd Europa – dit is precies hoe het moet worden opgevat. Het kan Rusland niet schelen wat er met de mensen gebeurt, hoe ze zullen lijden – door honger als gevolg van het blokkeren van havens of door winterkou en armoede… of door bezetting. Het zijn gewoon verschillende vormen van terreur.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy beantwoordt vragen tijdens een persconferentie in Kyiv, Oekraïne, op 23 april 2022. (John Moore/Getty Images)

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor het conflict, dat al sinds 2014 aan de gang is, verhevigde. Als reactie daarop en in een poging om de Russische agressie in te tomen, begonnen de Verenigde Staten, in samenwerking met de G-7 landen en de Europese Unie, met het instellen van een reeks escalerende sancties.

Aanvankelijk waren de sancties van financiële aard: De Verenigde Staten blokkeerden grote Russische banken zoals de VEB en de Promsvyazbank, volgens de International Trade Administration. Vervolgens legden de Verenigde Staten en hun bondgenoten sancties op aan tientallen Russische defensiebedrijven, plus Russische elites en hun familieleden, om de steun en financiële hulp aan de Russische president Vladimir Poetin af te snijden.

Al snel volgden blokkering van de tegoeden van de Sberbank en de Alfa Bank, twee van de grootste financiële instellingen van Rusland.

Deze sancties weerhielden de Russische inval in Oekraïne echter niet, en op 8 maart ondertekende president Joe Biden een uitvoerend bevel om de invoer van Russische olie te verbieden. Vóór het verbod importeerden de Verenigde Staten dagelijks ongeveer 700.000 vaten.

Ook Duitsland en Polen beloofden Russische olie te verbieden door de invoer via pijpleidingen tegen het einde van het jaar stop te zetten.

Op 3 juni sloot de Europese Unie zich aan bij de sancties tegen de invoer van Russische olie door een gedeeltelijk embargo in te stellen op Russische olie – te beginnen met de overzeese invoer van ruwe olie in december en de invoer van aardolieproducten in februari 2023, aldus het Center for Strategic and International Studies.

Belangrijk is dat de pijplijninvoer is vrijgesteld van toekomstige verboden, aangezien EU-lidstaten zoals Slowakije, Hongarije en Tsjechië voor hun energieproductie afhankelijk zijn van deze pijplijn.

De Astora-aardgasopslagplaats, de grootste opslagplaats voor aardgas in West-Europa, is te zien in Rehden, Duitsland, op 16 maart 2022. Astora maakt deel uit van de Gazprom Germania Group. (Fabian Bimmer/Reuters)

Als reactie daarop verklaarde Rusland andere importeurs voor zijn olie te zullen vinden, met name China en India. Poetin ondertekende een decreet waarin werd bepaald dat buitenlandse kopers van aardgas in roebels moesten betalen, en Rusland begon de uitvoer van aardgas naar Europa te verminderen.

Denemarken, Finland, Bulgarije en Polen weigerden allemaal mee te werken, waarop Rusland de gastoevoer naar die landen stopzette.

Vervolgens heeft Rusland de aardgasinvoer naar Slowakije en Italië met de helft verminderd en Frankrijk volledig afgesloten. De uitleg van Rusland over technische problemen werd door Duitsland verworpen. Op 23 juli heeft Rusland de gasleveringen aan een aantal Europese landen verder stopgezet.

Het besluit van Rusland om de gasleveringen aan Europese landen stop te zetten, heeft geleid tot een opkomende energiecrisis in Europa, aangezien Rusland de grootste leverancier van aardgas is aan het blok van 27 landen.

“De stroom van Russisch pijpleidinggas naar Europa is scherp gedaald tot ongeveer 40% van het niveau van een jaar geleden, wat heeft bijgedragen tot een sterke stijging van de aardgasprijzen in juni”, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn vooruitzichten voor juli.

Het Kremlin slaat terug

Verder hebben de energiesancties een matig effect gehad op de Russische economie maar een uitgesproken effect op Europa.

“De Russische economie is in het tweede kwartaal naar schatting minder gekrompen dan eerder werd verwacht, waarbij de export van ruwe olie en niet-energetische producten beter standhield dan verwacht”, aldus het IMF.

“Bovendien vertoont ook de binnenlandse vraag enige veerkracht dankzij de inperking van het effect van de sancties op de binnenlandse financiële sector en een minder dan verwachte verzwakking van de arbeidsmarkt.”

“De gevolgen van de oorlog voor de belangrijkste Europese economieën zijn negatiever dan verwacht als gevolg van hogere energieprijzen, een zwakker consumentenvertrouwen en een tragere dynamiek in de verwerkende industrie door aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende inkoopkosten”, aldus het IMF.

Nog zorgwekkender is dat het IMF het potentiële effect van een volledige afsluiting van het Russische aardgas naar Duitsland heeft geanalyseerd en tot de bevinding is gekomen dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 met 1,5% en in 2023 met 2,7% zal krimpen en de inflatie zowel in 2022 als in 2023 met 2 procent omhoog zal gaan.

Zonder een vermindering van het gasverbruik met ten minste 9% zullen de Duitsers bovendien met een tekort aan gas te kampen krijgen, vooral in de wintermaanden.

Duitsland wil tegen 2030 tot 65 procent van zijn energiebehoeften dekken met wind- en zonne-energie. (Shutterstock)

In 2000 nam Duitsland de Wet Hernieuwbare Energiebronnen (EEG) aan, die voorschreef dat 6 procent van de energie afkomstig moest zijn van hernieuwbare bronnen.

In 2017 werd de wetgeving herzien, waardoor in 2025 40 tot 45 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen, en tot 65 procent in 2030, aldus het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie.

Zo begon de overgang van fossiele brandstoffen, de zogeheten Energiewende, naar hernieuwbare energiebronnen.

In 2017 was kernenergie gedaald tot 11,7 procent van de Duitse elektriciteitsmix, en bruinkool en steenkool waren gedaald tot 36,6 procent. Hernieuwbare energie was toegenomen en was goed voor 33,3 procent van de Duitse elektriciteitsmix, met wind als drijvende kracht en een totaal van ongeveer 110 terawattuur (TWh).

Wind- en zonne-energie

Hoewel de percentages van kernenergie en fossiele brandstoffen in Duitsland zijn gedaald, kunnen hernieuwbare energiebronnen het verschil niet volledig goedmaken. In 2017 was aardgas goed voor 13,2 procent van de Duitse energiemix, in 2019 is aardgas geklommen tot 25 procent van het totale energieverbruik van Duitsland, volgens de Amerikaanse Energy Information Administration.

“Jammer genoeg heeft Duitsland, in zijn drang om het voortouw te nemen, niet goed gerekend”, zei Sarah Lohmann, een gastmedewerker van het Amerikaanse Instituut voor Hedendaagse Duitse Studies aan de Johns Hopkins Universiteit.

“Het heeft lang niet genoeg hernieuwbare energie geproduceerd om de kernenergie en steenkool te vervangen die het geleidelijk wil afschaffen. Wanneer volgend jaar de laatste kernreactor wordt uitgeschakeld, zal er waarschijnlijk een tekort zijn van 4,5 gigawatt, of het equivalent van wat 10 grote steenkoolcentrales zouden leveren.”

“In Duitsland betaalt het gemiddelde huishouden 43 procent meer dan het gemiddelde van de 27 andere landen van de Europese Unie, dankzij belastingen en heffingen die 50 procent van de rekening uitmaken en die bedoeld zijn om de overgang naar hernieuwbare energie te betalen”, voegde zij eraan toe.

Om dit tekort aan te vullen, heeft Duitsland zich gedeeltelijk tot Rusland gewend. Aangezien Rusland nu echter onder zware sancties gebukt gaat, heeft het Duitse parlement in juli in allerijl wetgeving goedgekeurd om gepensioneerde kolencentrales weer operationeel te maken.

De koeltorens van twee reactoren zijn in actie in de kerncentrale van Golfech in het zuidwesten van Frankrijk op 27 november 2012. (Eric Cabanis/AFP/Getty Images)

Het IMF heeft in zijn verslag van juli Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Italië en Duitsland aangewezen als de landen die het kwetsbaarst zijn voor Russische agressie op energiegebied omdat zij afhankelijk zijn van de invoer van energie. Omgekeerd werden landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk als redelijk beschermd bestempeld.

Belangrijker is dat Frankrijk niet alleen relatief veilig is voor Russische energieprovocaties, maar ook de grootste exporteur van elektriciteit in Europa is (hoofdzakelijk naar het Verenigd Koninkrijk en Italië), met een export van meer dan 70 TWh per jaar in het afgelopen decennium, volgens de World Nuclear Association.

Energie onafhankelijkheid

Frankrijk haalt inderdaad ongeveer 70% van zijn elektriciteit uit kernenergie en 17% is afkomstig van gerecycelde nucleaire brandstof.

“Als gevolg van het besluit van 1974 kan Frankrijk nu bogen op een aanzienlijke mate van energieonafhankelijkheid en elektriciteitskosten die onder het gemiddelde in Europa liggen”, aldus de World Nuclear Association in een informatieblad van maart. “Frankrijk heeft ook een extreem lage kooldioxide-uitstoot per hoofd van de bevolking door de opwekking van elektriciteit, omdat meer dan 80 procent van de elektriciteit uit kernenergie of waterkracht afkomstig is”.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (29 juli 2022): France Eyes Nuclear Power to Ease Europe’s Russian-Made Energy Crisis