Tuesday, 03 Oct 2023

Meteorologen, wetenschappers leggen uit waarom er ‘geen klimaatnoodtoestand’ is

Er is geen klimaatnoodtoestand. En de alarmerende berichtgeving die door mondiale elites wordt gepushed is puur politiek. Dat is wat 1.609 wetenschappers en geïnformeerde professionals verklaarden toen ze de “World Climate Declaration” ondertekenden van de Global Climate Intelligence Group.

“Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn”, begint de verklaring. “Wetenschappers moeten openlijk onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aan de orde stellen, terwijl politici onpartijdig de echte kosten en de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen moeten berekenen.”

De groep is een onafhankelijke “klimaatwaakhond” die in 2019 is opgericht door emeritus hoogleraar geofysica Guus Berkhout en Marcel Crok, een wetenschapsjournalist. Volgens de website heeft de organisatie als doel om “kennis en begrip te genereren over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en de effecten van klimaatbeleid.” En dat doet ze door objectief naar de feiten te kijken en wetenschappelijk onderzoek te doen naar klimaatverandering en klimaatbeleid.

Onder de ondertekenaars van de verklaring bevinden zich Nobelprijswinnaars, theoretische natuurkundigen, meteorologen, professoren en milieuwetenschappers van over de hele wereld. En toen een selecte groep door The Epoch Times werd gevraagd waarom ze de verklaring ondertekenden waarin staat dat de “klimaatnoodtoestand” een farce is, verklaarden ze allemaal een variatie van “omdat het waar is.”

“Ik heb de verklaring ondertekend omdat ik geloof dat het klimaat niet langer wetenschappelijk wordt bestudeerd. Het is eerder een kwestie van geloof geworden,” vertelde Haym Benaroya, een vooraanstaand hoogleraar werktuigbouwkunde en ruimtevaarttechniek aan de Rutgers University, aan The Epoch Times.

“De aarde is ongeveer 2 graden warmer geworden sinds het einde van de Kleine IJstijd rond 1850, maar dat is nauwelijks een noodsituatie of zelfs een crisis te noemen, aangezien de planeet de afgelopen millennia al warmer is geweest,” vertelde Ralph Alexander, een gepensioneerd natuurkundige en auteur van de website ‘Science Under Attack’ aan The Epoch Times.

“Er is genoeg bewijs dat de gemiddelde temperaturen hoger waren tijdens de zogenaamde Middeleeuwse Warme Periode (rond het jaar 1000), de Romeinse Warme Periode (toen er druiven en citrusvruchten werden verbouwd in het nu veel koudere Groot-Brittannië), en in het vroege Holoceen (nadat de laatste reguliere ijstijd eindigde).”

De klimaatnoodsituatie is “fictie”, stelde hij onbetwistbaar.

Er waren 1.609 wetenschappers en geïnformeerde professionals die de “Wereldklimaatverklaring” van de Global Climate Intelligence Group ondertekenden. (The Epoch Times)

De ‘klimaatnoodtoestand’

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn menselijke activiteiten en de daaruit voortvloeiende broeikasgassen de oorzaak van de opwarming van de aarde. Meer specifiek zegt het IPCC dat in 1750 de atmosferische kooldioxideconcentraties (CO2) 280 delen per miljoen (ppm) bedroegen en vandaag de dag zijn de atmosferische CO2-concentraties 420 ppm, wat van invloed is op de temperatuur.

Het IPCC is het VN-orgaan dat de “wetenschap met betrekking tot klimaatverandering” beoordeelt. Het werd in 1988 opgericht door de Wereld Meteorologische Organisatie en het Milieuprogramma van de V.N. om beleidsmakers te helpen bij het ontwikkelen van klimaatbeleid.

Edwin Berry, een theoretisch natuurkundige en gecertificeerd adviserend meteoroloog, zei dat een van de centrale theorieën van het IPCC is dat natuurlijke CO2 sinds 1750 constant is gebleven op 280 ppm en dat menselijke CO2 verantwoordelijk is voor de toename van 140 ppm.

Deze IPCC-theorie maakt menselijke CO2 verantwoordelijk voor 33 procent van het huidige totale CO2-niveau, vertelde hij aan The Epoch Times.

Om de temperaturen te verlagen, zegt het IPCC, moeten we dus de door de mens veroorzaakte CO2 verminderen—vandaar de huidige druk van wetgevers en klimaatactivisten om het wereldwijde transport geforceerd om te schakelen naar elektrische voertuigen, fossiele brandstoffen af te schaffen en in het algemeen alle activiteiten die bijdragen aan door de mens veroorzaakte CO2 te verminderen.

Dat hele uitgangspunt is volgens Berry problematisch.

“De publieke perceptie van koolstofdioxide is dat het de atmosfeer ingaat en daar blijft,” zei Berry. “Ze denken dat het zich gewoon ophoopt. Maar dat is niet zo.”

Hij legde uit dat als je kijkt naar de kooldioxidestroom—”stroom” betekent de koolstof die van het ene koolstofreservoir naar het andere stroomt, d.w.z. door fotosynthese, het eten van planten, en weer terug door ademhaling—een constant niveau van 140 ppm een voortdurende instroom van 40 ppm kooldioxide per jaar vereist, omdat kooldioxide volgens het IPCC een omlooptijd van 3,5 jaar heeft (wat betekent dat kooldioxidemoleculen ongeveer 3 1/2 jaar in de atmosfeer blijven).

Het IPPC beweert dat in plaats van een omlooptijd van 3,5 jaar, menselijke CO2 honderden of zelfs duizenden jaren in de atmosfeer blijft.

“Een niveau van 280 ppm is twee keer zo hoog als dat van de instroom van 80 ppm. Nu zeggen we dat de instroom van menselijke kooldioxide een derde van het totaal is. Zelfs de IPCC-gegevens zeggen: ‘Nee, de menselijke kooldioxide-instroom is ongeveer 5 tot 7 procent van de totale kooldioxide-instroom in de atmosfeer,'” zei hij.

Dus, om het gebrek aan noodzakelijke door de mens veroorzaakte kooldioxide die de atmosfeer instroomt goed te maken, beweert het IPCC dat in plaats van een omlooptijd van 3,5 jaar, menselijke CO2 honderden of zelfs duizenden jaren in de atmosfeer blijft.

“Het IPCC zegt dat er iets anders is aan de menselijke kooldioxide en dat het niet zo snel uit de atmosfeer kan stromen als natuurlijke kooldioxide”, aldus Berry. “Welnu, de wetenschappers van het IPCC—die er miljarden dollars in hebben gestoken—hadden een simpele vraag moeten stellen: ‘Is een menselijke kooldioxidemolecuul precies hetzelfde als een natuurlijke kooldioxidemolecuul? En het antwoord is ja. Natuurlijk!

“Nou, als menselijke en natuurlijke CO2-moleculen identiek zijn, moeten hun uitstroomtijden identiek zijn. Dus het hele idee dat ze zeggen dat het er honderden of duizenden jaren in zit, klopt niet.”

(Edwin Berry)

De heer Berry zei dat dit betekent dat de natuur—niet de mens—de toename van CO2 heeft veroorzaakt. En bijgevolg zijn pogingen om de menselijke CO2 te verminderen zinloos.

“Het geloof dat menselijke CO2 de oorzaak is van de CO2 toename is misschien wel het grootste publieke bedrog en de duurste fraude in de geschiedenis,” zei Berry.

Hij wees erop dat in de wetenschap, de wetenschappelijke methode zegt dat je niet kunt bewijzen dat een theorie 100 procent waar is—alleen dat de gegevens het ondersteunen—maar je kunt wel bewijzen dat het niet waar is. Berry gaf een voorbeeld: de zwaartekrachtwet van Sir Isaac Newton was lange tijd de theorie bij uitstek, maar toen kwam Albert Einstein met een correctie die Newtons theorie weerlegde.

Rook stijgt op uit een staalfabriek in Binnen-Mongolië, China, op 3 november 2016. (Kevin Frayer/Getty Images)

“Ga terug naar de wetenschappelijke methode: Het IPCC stelde een theorie voor en als we kunnen bewijzen dat die fout is, winnen we. En ik heb in dat geval bewezen dat hun theorie fout is,” zei hij.

Berry ging nog een stap verder en berekende de menselijke koolstofcyclus met behulp van de eigen koolstofcyclusgegevens van het IPCC.

“De voorspelling van hetzelfde model geeft niet aan dat de mens 140 ppm produceert. Het komt dichter bij 30 ppm uit. Wat in wezen betekent dat het IPCC het mis heeft,” zei hij.

Hij zei dat volgens de gegevens van het IPCC de natuur verantwoordelijk is voor ongeveer 390 ppm CO2 en de mens slechts voor ongeveer 30 ppm—niet 140 ppm.
“Iemand zou kunnen vragen: ‘Zijn de gegevens van het IPCC correct? Mijn antwoord is: ‘Ik weet het niet.’ Maar ik hoef het niet te weten omdat het IPCC juist deze gegevens heeft gebruikt om de wereld te misleiden. Ik wil laten zien dat hun logica niet klopt door hun gegevens te gebruiken,” zei hij.

“Het IPCC is niet opgezet als een wetenschappelijke organisatie.”

De mens is slechts verantwoordelijk voor ongeveer 30 ppm CO2, niet 140 ppm zoals het IPCC beweert, volgens de heer Berry.

 

Berry zei dat het IPCC zich niet bezighoudt met scepticisme over zijn theorieën en dus ook niet met de wetenschappelijke methode die voor alle wetenschap geldt.

“Ze zijn opgezet als een politieke organisatie om het publiek ervan te overtuigen dat kooldioxide problemen veroorzaakt,” zei hij.

Op de vraag waarom er zo’n aandrang is om een “klimaatnoodtoestand” uit te roepen, zei Berry dat het allemaal om geld en controle draait.

“Dat is de enige echte reden. Er is geen klimaatnoodtoestand,” zei hij.

De heer Berry stelt al zijn onderzoek, en onderzoek en correspondentie van collega’s die zijn theorieën proberen te weerleggen, beschikbaar voor het publiek.

Mensen wonen de 48e zitting van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) bij in Incheon, Zuid-Korea, op 1 oktober 2018. (Jung Yeon-je/AFP via Getty Images)

Politiek en klimaatmodellen

Net als de heer Berry zegt de heer Alexander dat de wetenschap meer politiek dan wetenschappelijk is geworden.

“Het is gewoon niet waar dat het klimaat op aarde bedreigd wordt. Die bewering is veel meer politiek dan wetenschappelijk,” zei hij.

“Wetenschap is gebaseerd op observationeel bewijs, samen met logica, om het bewijs te begrijpen. Er is weinig of geen bewijs dat de menselijke uitstoot van CO2 de oorzaak is van stijgende temperaturen. Er is een correlatie tussen de twee, maar de correlatie is niet bijzonder sterk: de aarde koelde bijvoorbeeld af van ongeveer 1940 tot 1970, terwijl het CO2-niveau in de atmosfeer bleef stijgen. Computerklimaatmodellen zijn het enige dat de opwarming van de aarde in verband brengt met CO2.”

Op de vraag waarom CO2 werd aangewezen als de oorzaak van de klimaatramp, zei Alexander dat het teruggaat tot James Hansen, een astrofysicus en hoofd van NASA’s Goddard Institute for Space Studies van 1981 tot 2013, en een fervent milieuactivist.

“Hansen ontwikkelde een van de eerste computer klimaatmodellen en begon met het maken van sterk overdreven voorspellingen over toekomstige opwarming, waarvan er geen enkele is uitgekomen,” zei Alexander. “Dit was inclusief de getuigenis die hij gaf tijdens een hoorzitting in de Senaat in 1986, een getuigenis die beschouwd wordt als de aanleiding voor het latere antropogene verhaal over de opwarming van de aarde.”

Vicepresident Kamala Harris kijkt naar een hyperwall tijdens een discussie over klimaatverandering in het Goddard Space Flight Center van de National Aeronautics and Space Administration (NASA) in Greenbelt, Md., op 5 november 2021. (Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Ondanks het feit dat zijn voorspellingen niet uitkwamen, droegen de inspanningen van Hansen bij tot de oprichting van het IPCC, zei Alexander.

“Hoewel het IPCC ogenschijnlijk een wetenschappelijk orgaan is, worden de bevindingen van de wetenschappers vaak verdraaid en gehypet door de bureaucraten van de overheid en NGO’s die de organisatie domineren,” zei hij. “De bureaucraten hebben een grote rol gespeeld in het overdrijven van de wetenschappelijke conclusies van opeenvolgende IPCC-rapporten en het opvoeren van de retoriek van de officiële uitspraken. Vandaar de recente uitspraken van de secretaris-generaal van de V.N. over een ‘kokende’ aarde.”

(Wetenschap onder vuur)

Op 27 juli zei secretaris-generaal António Guterres: “Klimaatverandering is hier. Het is angstaanjagend. En het is nog maar het begin. Het tijdperk van opwarming van de aarde is voorbij; het tijdperk van koken is aangebroken. De lucht is onadembaar. De hitte is ondraaglijk. En het niveau van de winsten uit fossiele brandstoffen en de passiviteit ten opzichte van het klimaat is onaanvaardbaar.”

Alexander zei dat een eerlijk antwoord op de vraag wat de opwarming van de aarde veroorzaakt is: “We weten het op dit moment gewoon niet,” maar dat betekent niet dat wetenschappers een tekort aan ideeën hebben.

“De kans dat CO2 de grootste boosdoener is, is erg klein. CO2 draagt ongetwijfeld bij, maar er zijn verschillende natuurlijke cycli die dat waarschijnlijk ook doen,” zei hij. “Deze omvatten zonnevariabiliteit en oceaancycli, die beide worden genegeerd in klimaatmodellen—omdat we niet weten hoe we ze moeten integreren—of slecht worden weergegeven. Hoewel klimaatactivisten je anders zullen vertellen, staat de klimaatwetenschap nog in de kinderschoenen en begrijpen we nog veel niet over ons klimaat.”

Hij zei dat één voorbeeld een recent onderzoeksartikel is waarin geschat wordt dat veranderingen in het zonlicht 70 tot 80 procent van de opwarming van de aarde kunnen verklaren. Dergelijk onderzoek krijgt niet veel aandacht omdat het IPCC vasthoudt aan het idee dat menselijke CO2 de oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Als verdere kritiek zei Alexander dat John Christy, klimatoloog en professor atmosferische wetenschappen aan de Universiteit van Alabama in Huntsville en directeur van het Earth System Science Center, duidelijk heeft aangetoond dat klimaatmodellen de toekomstige opwarming op korte termijn twee tot drie keer overdrijven.

Roy Spencer, klimatoloog, voormalig NASA-wetenschapper en hoofdonderzoekswetenschapper aan de Universiteit van Alabama in Huntsville. (drroyspencer)

Om nauwkeurigere metingen te vinden, ontwikkelden de heer Christy en Roy Spencer, een klimatoloog, voormalig NASA-wetenschapper en nu hoofdonderzoeker aan de Universiteit van Alabama in Huntsville, een wereldwijde temperatuurdataset van microgolfsatellietwaarnemingen.

Ze begonnen hun project in 1989, analyseerden gegevens die teruggingen tot 1979 en ontdekten dat de temperatuur op aarde sinds 1979 gestaag is toegenomen met 0,23 graden Fahrenheit per 10 jaar, volgens wereldwijde satellietgegevens, aldus de heer Spencer op zijn website.

Over waarom klimaatmodellen zo onnauwkeurig zijn, zei Alexander: “Computersimulaties zijn slechts zo betrouwbaar als de aannames waarop het computermodel is gebaseerd, en er zijn veel aannames die in klimaatmodellen worden gebruikt. Aannames over processen die we niet volledig begrijpen vereisen benaderingen.

Sinds 1979 is de temperatuur op aarde gestaag gestegen met 0,23 graden Fahrenheit elke 10 jaar, volgens de heer Spencer.

 

“Al deze grootschalige en kleinschalige benaderingen worden in het model opgenomen in de vorm van instelbare numerieke parameters—door wetenschappers en ingenieurs vaak ‘fudgefactoren’ genoemd. De beroemde wiskundige John von Neumann zei ooit: ‘Met vier [instelbare] parameters kan ik een olifant inpassen, en met vijf parameters kan ik hem laten wiebelen met zijn slurf.

De heer Neumann’s uitspraak betekent dat mensen niet onder de indruk moeten zijn wanneer een complex model past bij een dataset, omdat je met genoeg parameters op elke dataset kunt passen.

De heer Benaroya sloot zich aan bij de kritiek van de heer Alexander, maar ging nog een stap verder met betrekking tot klimaatmodellering.

“Alle voorspellingen van klimaatmodellen zijn fout geweest,” vertelde Benaroya aan The Epoch Times. “Het is belangrijk om te begrijpen dat een rekenmodel van de atmosfeer inherent onnauwkeurig is. Dit is niet de schuld van de onderzoekers.

“Het is te wijten aan de enorme complexiteit van het klimaat—chemie, vloeistofmechanica, warmteoverdracht, effecten van zonnestraling, effecten van de aarde, de modellering van de oceanen, die enorme hoeveelheden warmte kunnen vasthouden, en de effecten van de wolken. Geen enkel wiskundig model dat door een computer kan worden geanalyseerd, kan met al deze effecten rekening houden. Veel van deze effecten worden niet volledig begrepen. Ook wordt niet begrepen hoe deze effecten aan elkaar gekoppeld zijn.”

Een supercomputer in het Duitse Climate Computing Center (DKRZ) in Hamburg, Duitsland, op 7 juni 2017. Het DKRZ levert high performance computing en aanverwante diensten voor klimaatonderzoeksinstituten in het land. (Morris MacMatzen/Getty Images)

Benaroya zei dat de beschikbare gegevens niet alleen de complexiteit van het klimaat niet volledig begrijpen, maar ook onvolledig zijn of in sommige gevallen gemanipuleerd zijn om in een verhaal te passen.

“Er zijn verschillende rapporten geweest over het manipuleren van de gegevens om uitkomsten te verzekeren die wijzen op de komende klimaatramp,” zei hij. “Alle voorspellingen waren fout. Ik wil dat het klimaat wetenschappelijk niet-politiek is. Beleid moet gebaseerd zijn op wetenschap. Beleid is waar de politiek om de hoek komt kijken, niet de feiten.”

(Rutgers University)

Over de reden om een “klimaatnoodtoestand” uit te roepen zei Benaroya dat het gaat om “macht en geld, maar ook om grotere politieke krachten.

“Sommigen haten misschien de grote industrie, grote olie en technologie. Misschien haten sommigen het Westen of het kapitalisme. Al deze zaken spelen waarschijnlijk een rol,” zei hij.

De heer Alexander was het ermee eens dat het om macht en geld gaat.
“In het begin was de sleutelzin simpelweg ‘opwarming van de aarde’. Toen dat weinig interesse wekte, kwam iemand op het slimme idee om de term ‘klimaatverandering’ te gebruiken, wat een tijdje zeer effectief was, omdat het klimaat op aarde voortdurend verandert, ongeacht wat de temperatuur doet,” zei hij.

“Toen ongelovigen de boodschap weer begonnen te negeren, werd de mantra ‘klimaatcrisis.’ Dat escaleerde tot de huidige ‘klimaatnoodtoestand,’ in de hoop dat de term ‘noodtoestand’ mensen daadwerkelijk tot actie zou aanzetten en hen zou overhalen om netto nul CO2 en andere maatregelen te steunen.

“Een ander element is het verlangen van extreem links om het hele kapitalistische systeem omver te werpen, dat zij beschouwen als het kwaad en de bron van alle maatschappelijke problemen. Voor hen is een klimaatcrisis of noodsituatie een handig middel om hun doelen te bereiken.”

Wat betreft het streven van de Verenigde Naties naar een CO2-nul uitstoot in 2050, zei Alexander: “Het is een complete verspilling van tijd en middelen en kan veel westerse economieën verarmen. China en India spelen sowieso niet mee, wat de hele inspanning zinloos maakt.”

Wereldleiders en afgevaardigden verzamelen zich tijdens een top over klimaatverandering, op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York op 23 september 2019. (Spencer Platt/Getty Images)

Armoede en menselijke gezondheid

Calvin Beisner, een expert in milieu-ethiek en de oprichter en nationale woordvoerder van de Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation, is het ermee eens dat de natuur, en niet de mens, de meeste klimaatverandering veroorzaakt. Hij zegt dat de druk om CO2 te verminderen door over te stappen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie, wereldwijd mensen in extreme armoede doet belanden.

“Beisner, die getuigde voor commissies van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden, vertelde The Epoch Times: “Ik heb voor commissies van het Congres verklaard dat de hoeveelheid opwarming van de aarde die toe te schrijven is aan menselijke activiteit zo gering is dat het weinig invloed heeft op het menselijk welzijn.

“Maar de poging om die opwarming te verminderen door een snelle overgang te forceren van kolen, olie en aardgas naar wind- en zonne-energie en andere zogenaamde hernieuwbare energiebronnen, zou de tijd die mensen wereldwijd nodig hebben om uit de armoede te geraken, vertragen, stoppen of terugdraaien. En armoede is een veel groter risico voor de gezondheid en het leven van mensen dan alles wat met het klimaat te maken heeft.”

De heer Beisner legde uit dat wanneer mensen rijk zijn, ze kunnen gedijen in “elk klimaat, van de poolcirkel tot de Sahara-woestijn tot het Braziliaanse regenwoud.” Maar wanneer mensen proberen te overleven met een paar dollar per dag, kunnen ze niet gedijen in “zelfs het beste tropische paradijs.”

Hij zei dat economische ontwikkeling, deels te danken aan goedkope fossiele brandstoffen, de bevolking in staat heeft gesteld om te gedijen in landen als de Verenigde Staten en Europa. Maar nu, met het streven van de Verenigde Naties naar netto nul CO2 in 2050, vertellen de ontwikkelde landen de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara en delen van Azië en Latijns-Amerika “dat ze moeten afzien van het gebruik van overvloedige, betaalbare, betrouwbare energie uit fossiele brandstoffen die het Westen uit de armoede hebben getild en zich moeten beperken tot het gebruik van diffuse, dure, onbetrouwbare wind- en zonne-energie, waardoor hun opmars uit de armoede wordt vertraagd.”

(Links) Rook stijgt op uit de staalfabriek HKM Huettenwerke Krupp Mannesmann GmbH in Duisburg, Duitsland, op 6 januari 2017. (Rechts) Windturbines draaien op een windmolenpark bij Whitewater, Californië, op 22 februari 2023. (Lukas Schulze/Getty Images, Mario Tama/Getty Images)

“Dit is het Westen dat zijn ideologie opdringt aan de rest,” zei de heer Beisner. “En het is ethisch gewetenloos. Het is ironisch dat zoveel milieuactivisten die progressieve of ‘wakker’-ideologieën omarmen en daarom het kolonialisme uit het verleden veroordelen, nu deze neokoloniale beweging omarmen.”

Net als dhr. Alexander, wees dhr. Beisner terug naar dhr. Christy’s gegevens over de globale temperatuur van de aarde en zei: “We komen uit een ijstijd, of we komen uit een kleine ijstijd die ruwweg liep van 1350 tot 1850.

“Ik ben het eens met wat hun satellietgegevens laten zien, namelijk dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd met ongeveer 0,13 graden Celsius per decennium is gestegen sinds het begin van de satellietgegevens in 1979. Dat is ongeveer 1,3 graden per eeuw. Zeker niets dat een ramp voor de mensheid zal veroorzaken.”

Hij zei dat er druk wordt uitgeoefend om een klimaatnoodtoestand uit te roepen omdat “politici met een slecht gevormd geweten het gemakkelijk vinden om de groei van overheidsmacht te rechtvaardigen door zich te beroepen op de angst voor een crisis of noodtoestand, en de leidende politici in Amerika zijn tegenwoordig veel hongeriger naar macht dan dat ze zich inzetten voor het welzijn van de bevolking.”

(Cornwall Alliance)

Weer en alarmistische retoriek

Richard Lindzen, een emeritus professor in de meteorologie en de Alfred P. Sloan professor aan het Massachusetts Institute of Technology, vertelde The Epoch Times dat het argument dat er een “existentiële dreiging” is voor de aarde door de stijgende temperaturen een “puur politieke verklaring” is, aangezien zelfs het IPCC niet beweert dat er een existentiële dreiging is.

In plaats daarvan verwijst het IPCC naar wetenschappers en klimaatactivisten die beweren dat er een existentiële dreiging is, maar het heeft deze bewering zelf nooit gedaan, aldus Lindzen.

Wetenschap heeft nooit gesuggereerd dat [er een klimaatnoodtoestand is].

           Richard Lindzen, professor, Massachusetts Institute of Technology

 

“De [klimaat]modellen hebben het niet eens voorgesteld,” zei hij. “En het komt voort uit het feit dat dit oorspronkelijk een politieke kwestie was. En de politici die erbij betrokken zijn, maken zich zorgen dat hun hysterie niet goed aanslaat. Ze blijven verschuiven van de wereldgemiddelde temperatuur naar extreem weer. En weet je, ze blijven zeggen: ‘Maak je zorgen, maak je zorgen! Paniek! Maar de wetenschap heeft nooit gesuggereerd dat [er een klimaatnoodtoestand is].”

De heer Lindzen zei dat zelfs als de machthebbers geloofden dat er een existentiële dreiging was voor het klimaat, het beleid dat ze hebben aangenomen om zo’n dreiging te verminderen niet logisch is.

“Als je gelooft dat CO2 de boosdoener is en dat we te maken hebben met een existentiële bedreiging, dan is netto nul het verkeerde beleid. Alle dingen die gedaan zijn—elektrische auto’s, zijn belachelijk. Kijk naar hoe CO2 zich gedraagt. We hebben tot nu toe triljoenen euro’s uitgegeven en er is niets veranderd. Het blijft in hetzelfde tempo stijgen,” zei hij.

Elektrische auto’s van Volkswagen staan geparkeerd in een opslagtoren in Dresden, Duitsland, op 8 juni 2021. (Sean Gallup/Getty Images)

“Het enige doel van het beleid is om de samenleving armer te maken. En als je armer bent, ben je minder veerkrachtig. Dus als je gelooft dat CO2 een existentiële bedreiging is en je beleid doet niets om het te voorkomen, maar maakt je minder veerkrachtig, dan moet je je afvragen of je een pathologische sadist bent.”

De heer Lindzen zei dat het belangrijk is om te onthouden dat de aarde bolvormig is en dat de grote klimaatsverandering tijdens het Laatste Glaciale Maximum, ongeveer 20.000 jaar geleden, niet kwam door het broeikaseffect (wat betekent dat warmte dicht bij het aardoppervlak wordt vastgehouden). In plaats daarvan kwam dit door het temperatuurverschil tussen de tropen en de polen.

Hij legde uit dat de golfachtige bewegingen die op weerkaarten van west naar oost bewegen, convectieve bewegingen zijn die warmte van de tropen naar de polen transporteren.

“Convectieve bewegingen proberen een bepaalde temperatuurverdeling tot stand te brengen voordat ze stoppen met pompen,” zei hij, en legde uit dat het proces vergelijkbaar is met het verwarmen van een pot water. De beweging van het kokende water is de temperatuur die het temperatuurverschil tussen de verwarming op de bodem van de pot en het water bovenop probeert op te heffen.

Op dezelfde manier raakt de zon het aardoppervlak frontaal aan de evenaar, maar nauwelijks aan de polen. De aarde onderneemt dus een soortgelijke actie als de temperatuur in de pot met water en probeert in wezen de warmte tussen de evenaar en de polen gelijk te maken door de temperatuur in golven te verdelen. En dat is wat wij verstaan onder weer.

 

Een ijsberg werd losgelaten door een gletsjer langs de Scoresby Sound Fjord, Groenland, op 15 augustus 2023. (Olivier Morin/AFP via Getty Images)

“Als je geen ijs hebt, brengt het oppervlak je op een temperatuurverschil van 20 graden Celsius [68 graden F], wat je 50 miljard jaar geleden ook had. Als je een ijstijdmaximum hebt, kom je op een temperatuurverschil dat 20 graden groter is dan vandaag. Maar deze hebben niets te maken met het broeikasproces,” zei Lindzen.

“Er is geen bewijs dat de temperatuurverschillen tussen de tropen en de polen veranderen. En dat is wat grote klimaatveranderingen [in het verleden] heeft veroorzaakt. De verandering die we hebben gezien is minimaal en is grotendeels te wijten aan wat de tropen doen.”

Dhr. Lindzen zei, net als de anderen, dat de drang om een “klimaatnoodtoestand” uit te roepen niet te maken heeft met wetenschap, maar met geld en macht.

“Je moet je afvragen of politici een vorm van psychose hebben,” zei hij. “Misschien zijn het soms neuroses. Maar ik denk dat de aantrekkingskracht van politieke macht niet iets is wat normale mensen onweerstaanbaar vinden.”

Joe Bastardi, co-hoofd meteoroloog bij WeatherBell, een weersvoorspellingsservice, zegt dat het weer constant zoekt naar evenwicht, of “dynamisch evenwicht.” Maar in tegenstelling tot dhr. Lindzen stelt dhr. Bastardi dat we een lichte temperatuurstijging hebben gezien door geothermische toename.

“In de geologische tijdschaal bevinden we ons in wat je een klimaatoptimum zou noemen, geen klimaatnoodtoestand,” vertelde Bastardi aan The Epoch Times. “Er waren verschillende momenten in het verleden waarop we dit soort opwarming zagen en het leven op de planeet floreerde. Ik vermoed dat de reden voor de opwarming in het verleden waarschijnlijk is dat de oceaan opwarmde. En ik denk dat de oceanen opwarmden door toenemende vulkanische activiteit onder water.”

Hij zei dat een perfect voorbeeld van zijn theorie de uitbarsting van de onderwatervulkaan Hunga Tonga in 2022 is, die het equivalent van 58.000 zwembaden aan waterdamp de stratosfeer in stuurde en verantwoordelijk is voor het warmer dan gemiddelde weer in sommige gebieden in 2023.

As die opstijgt uit een onderzeese vulkaanuitbarsting van Hunga Tonga in Tonga op 19 maart 2009. (Telusa Fotu/Matangi Tonga/AFP via Getty Images)

“Stijgingen in de geothermische activiteit gaan vooraf aan de stijging van de temperatuur van het zeeoppervlak,” zei hij. “Waterdamp is broeikasgas nummer één. Dus als de oceanen opwarmen, komt er meer waterdamp in de lucht. Als gevolg daarvan krijg je de opwarming en de meeste opwarming vindt plaats weg van de evenaar. En dat is een andere aanwijzing, want het gebeurt daar waar het het koudst en droogst is en daar heeft waterdamp de grootste invloed op de temperatuur.”

Om terug te komen op het idee van dynamisch evenwicht, legde Bastardi uit dat de atmosfeer “terugvecht” als er temperatuurveranderingen optreden.

“Ik bedoel, het grootste smerige geheimpje—en alleen een meteoroloog die orkanen volgt zou dit begrijpen—is dat de hotspots waar [klimaatactivisten] in de jaren negentig op aanstuurden, zich nooit boven de tropen bevonden. Ze bevinden zich boven de Noordpool, wat een heel andere reactie is. Dat betekent dat de atmosfeer terugvecht,” zei hij.

De heer Bastardi voorspelt dat het deze winter “heel erg koud en heel erg stormachtig” zal zijn.

“Als je opwarming krijgt in het Noordpoolgebied, is [afkoeling] een natuurlijke reactie op de opwarming. Deze grote El Niño’s moeten uitdoven wanneer je de oceaanwarmte opbouwt. Als ze afgaan, bedoel ik dat het prachtig is. Je kunt de temperatuurstijging zien als een step-up functie die direct gecorreleerd is aan de grote El Niños,” zei hij.

Hij zei dat als de temperatuur stijgt door geothermische activiteit, de stijging niet door de mens wordt veroorzaakt en dat het streven naar netto nul CO2 in 2050 zinloos is.

“Mijn oordeel is dat deze mensen [een klimaatnoodtoestand] pushen om een heel andere reden dan klimaat en weer,” zei hij.

Middelbare scholieren houden borden vast en roepen leuzen terwijl ze deelnemen aan de vrijdag voor de toekomst-beweging over klimaatverandering in Athene, Griekenland, op 29 november 2019. (Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images)

Het verhaal in twijfel trekken

“Klimaat is een samenstelling van een heleboel dingen die het klimaat beïnvloeden,” vertelde Larry Bell, een architect die bekend staat om het ontwerpen en maken van bewoonbare gebouwen voor de ruimte en een professor aan de Universiteit van Houston, aan The Epoch Times. “Het is moeilijk om modellen te maken omdat we niet alle verhoudingen kennen tussen de verschillende variabelen die [het klimaat] beïnvloeden.

“Sommige variabelen werken over honderden, duizenden, tienduizenden jaren en hebben te maken met de positie van onze planeet in het zonnestelsel, of de positie in het sterrenstelsel, en oceaanveranderingen die niets te maken hebben met de atmosfeer—El Niño en La Niña, het effect van zonneveranderingen (wat magnetische veranderingen zijn die de astrofysica beïnvloeden)—dus het is echt complex, en veel van wat we klimaatwetenschap noemen is erg gespecialiseerd. Mensen bestuderen het een of het ander, maar de studies zijn niet met elkaar verbonden.”

Hij zei dat geologen bijvoorbeeld kijken naar langetermijntrends die weerspiegeld worden in rotsen en geologische formaties, terwijl wiskundigen en astrofysici op een andere manier naar het klimaat kijken. En geen van de verschillende disciplines kan zeggen dat ze het uiteindelijk hebben uitgevogeld omdat het “duivels ingewikkeld” is.

Hij zei dat er na de Tweede Wereldoorlog vier decennia van afkoeling volgden, ook al zorgden de oorlogsinspanningen voor extra CO2 in de atmosfeer.

“Dus het idee dat er een simpele correlatie is tussen kooldioxide en klimaatverandering is een handige uitvinding,” zei hij.

De heer Bell zei dat hij voor het eerst geïnteresseerd raakte in klimaatverandering toen Fred Singer, de oprichter van de U.S. Weather Satellite Service, hem begin 1979 op zijn kantoor bezocht en hem liet zien dat de satellietweergegevens niet werkten zoals sommigen hadden voorspeld.

Een illustratie van La Niña (L) en El Niño (R). (U.S. Dept of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service)

“Hij zei dat weersatellieten niet de voorspelde ‘hotspot’ boven de tropische troposfeer lieten zien”, zei Bell.

“De klimaatmodellen voorspelden dat de atmosfeer eerst opwarmt en dan het oppervlak, en ze voorspelden dat er daarom een hotspot boven de evenaar zou zijn, en die hebben ze niet gevonden.”

Bell zei dat hij destijds niet te veel nadacht over klimaatverandering, maar naarmate de jaren verstreken en hij er meer over hoorde, begon hij vraagtekens te zetten bij het voortdurend veranderende verhaal.

In het begin was men bezorgd dat “de gletsjers eraan kwamen” en dat afkoeling van de aarde een probleem zou zijn, maar 10 jaar later was de angst omgeslagen in “opwarming van de aarde”, zei hij.

“Timothy Wirth, die hielp bij het organiseren van een hoorzitting van de Senaat over de opwarming van de aarde in Washington, vertelde ooit aan een tijdschrift dat ze de bijeenkomst hadden gepland op wat normaal gesproken de heetste dag van het jaar was, en de avond voor de bijeenkomst gingen ze naar binnen en openden alle ramen en schakelden de airconditioning uit”, zei hij.

“En James Hansen … van het Institute for Space Studies, dat deel uitmaakte van NASA, kwam naar buiten en zei: ‘De planeet staat in brand en wij veroorzaken dat! En dit was onderdeel van het verhaal omdat het een opmaat was voor het pushen van al dat groene energiegedoe.”

Bell zei dat de bewering dat 97 procent van de wetenschappers het erover eens is dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt, niet waar is.

Hij zei dat wetenschappers het erover eens zijn dat het klimaat verandert, maar “dat er helemaal geen sprake is van een noodsituatie.”

“Het klimaat is met vlagen aan het opwarmen sinds de laatste kleine ijstijd. En het kan doorgaan. Maar als je kijkt naar beelden van New York, aan de kustlijn van het Vrijheidsbeeld, is het water niet gestegen. Het zeeniveau is niet merkbaar anders dan jaren geleden. Dus dat is anekdotisch, maar het is echt. Je kunt het met je ogen zien,” zei hij.

De heer Bell zei dat een ander verhaal van klimaatalarmisten is dat het weer gewelddadiger wordt in de vorm van orkanen en andere weergerelateerde rampen.

“Ze hoeven alleen maar naar de gegevens te kijken. Nee, het is niet erger! Orkaanseizoenen waren in de jaren ’30 veel erger. Maar ze kijken in termen van dodelijke slachtoffers of schade, en er wonen nu meer mensen aan de kust dan toen,” zei hij.

Mensen lopen langs beschadigde eigendommen in de nasleep van orkaan Ian in Bonita Springs, Florida, op 29 september 2022. (Sean Rayford/Getty Images)

Bastardi bevestigde het standpunt van Bell: “De kinetische energie van orkanen is afgenomen en dat kun je zien aan de ACE-index (Accumulated Cyclone Energy).

“Wat [klimaatalarmisten] doen is dat ze een soort roofdieren zijn in de zin dat ze zich realiseren dat de gemiddelde persoon geen tijd heeft om na te denken en elk klein detail te onderzoeken, vooral in deze tijd waarin mensen van salaris tot salaris leven en zich zorgen maken over hun baan.

“De doorsnee persoon kijkt niet naar het feit dat er 100 keer meer waarde aan onroerend goed in de weg staat en dat de inflatie door het dak is gegaan, dus als een orkaan nu een plaats als Fort Myers treft of een plaats als Myrtle Beach, zal hij veel, veel meer schade aanrichten dan voorheen.”

Op de vraag wat hem het meeste zorgen baart over de huidige verhalen die door klimaatalarmisten worden gepusht, antwoordde Bell: “Ik maak me zorgen over de manier waarop klimaathysterie en verkeerde informatie het beleid bepalen. En dit beleid bepaalt ons fundamenteel basisbeleid dat ons economisch welzijn bepaalt. Ze bepalen onze nationale defensie—we zullen geen marine op ethanol laten draaien. We gaan geen luchtmacht runnen op verlengsnoeren. Het is gewoon absoluut krankzinnig. Mensen denken dat het klimaat wetenschap is. Nee, dat is het niet. Het is de grote hefboom van de overheid. Het is het grote globalisme. En het is niet in het voordeel van de VS.

“Er is absoluut niets dat meer impact heeft, niets dat effectiever is, denk ik, dan de klimaatschrik als hefboom te gebruiken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 september 2023): Meteorologists, Scientists Explain Why There Is ‘No Climate Emergency’

VS Militairen en Biden Admin faalden in hun reactie op Chinese spionageballon: Gordon Chang

Dat de Chinese spionageballon acht dagen lang de Verenigde Staten mocht doorkruisen voordat hij werd neergeschoten, was een fout van het Amerikaanse leger en de regering Biden, zei China-expert Gordon Chang in een interview dat werd uitgezonden op “Newsmakers” van NTD op 8 februari.

“28 januari is deze ballon de Amerikaanse Air Defense Identification Zone binnengedrongen,” zei Chang. “En hij werd pas zaterdag [4 februari] neergeschoten. Het duurde acht dagen om de Verenigde Staten en Canada te doorkruisen. En onderweg hield het uiterst gevoelige militaire locaties in de gaten. Dus ik denk dat het duidelijk is dat we ons niet verdedigd hebben.”

Gordon Chang, China-analist en auteur van “The Coming Collapse of China”, in de stad New York op 3 januari 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Chang woonde en werkte als advocaat in China en Hong Kong en is de auteur van “The Coming Collapse of China” en “The Great U.S.-China Tech War”.

“De eerste reactie zou zijn geweest om het neer te schieten zodra het in het Amerikaanse territoriale luchtruim kwam, en dat zou zijn bij de Aleutians [eilanden],” zei Chang over welke acties de Verenigde Staten onmiddellijk hadden moeten ondernemen.

“Dat zou op 28 januari zijn geweest. Deze ballon was wendbaar. En het is duidelijk dat de Chinezen het pad ervan bepaalden.”

Een boodschap

Volgens Chang kreeg China een “zeer goede kijk” op hoe de Verenigde Staten omgaan met indringers. Toen de Biden-administratie de ballon niet onmiddellijk neerschoot, was dat een duidelijke boodschap aan China.

“Het toont aan dat er verwarring en wanorde was in het Pentagon, en waarschijnlijk ook in de Biden-administratie zelf,” zei Chang.

“Er zijn berichten dat [president Biden] pas op de vierde dag van deze indringing over [de ballon] hoorde, wat erop zou wijzen dat het leger niet voorbereid is, althans mentaal, om met China om te gaan.”

“We hebben veel capaciteiten, maar ze betekenen niets als we ze niet gebruiken. En in die vier dagen is de president, die opperbevelhebber is, hierover niet ingelicht. Als dat inderdaad het geval is en de president, naar ik aanneem, de waarheid spreekt, dan hebben we een echt probleem in het Pentagon.”

Chang had het verder over de mogelijkheid dat meer spionageballonnen de Verenigde Staten binnenkomen en wat dat zegt over China’s communistische regime in het algemeen.

“China heeft een zeer grote ballonvloot, die ze gebruiken voor surveillance.”

“Maar één van de mogelijkheden is dat Xi Jinping hier niet van wist, dat dit gewoon het Chinese leger was dat dit op eigen houtje deed.”

De Chinese leider Xi Jinping (vooraan) wandelt met leden van het nieuwe permanente comité van het Politbureau van de Chinese Communistische Partij, het hoogste besluitvormingsorgaan van het land, terwijl ze de media ontmoeten in de Grote Zaal van het Volk in Peking op 23 oktober 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Het is niet onmogelijk omdat het leger daar een politieke macht is geworden. En sommige mensen denken dat het zo machtig is geworden dat het bijvoorbeeld Xi Jinping kan vertellen wat hij moet doen.”

“Nu weet ik niet of dat het geval is. Maar dat kunnen we niet uitsluiten. En als dat inderdaad het geval is, betekent het dat er intense strijd is aan de top van de Communistische Partij en dat Xi Jinping niet zo sterk is als iedereen denkt dat hij is,” zei Chang.

Ongeacht wie wat wist in China, zei Chang dat de acties van het Chinese regime een waarschuwing zijn, en dat de reactie van Biden, ook in zijn State of the Union (SOTU) toespraak op 7 februari, verontrustend was.

“[Biden in de SOTU] haastte zich zeker over China. En hij maakte geen directe verwijzing naar de ballon. Hij zei alleen dat we onze soevereiniteit zullen verdedigen. Ik denk dat dat zeker onvoldoende was, gezien de aard van deze provocatie en ook hoe dicht het bij de State of the Union toespraak was,” zei Chang.

“[Biden] had de kans om iets te zeggen—wat cruciaal is en wat hij volgens mij moet zeggen—en dat is: De Chinezen bereiden zich voor op oorlog. Dit was een waarschuwing voor ons. En wij moeten ons ook op oorlog voorbereiden. We moeten de Chinese mobilisatie evenaren.

“Ik weet dat de meeste mensen dat te drastisch vinden. Maar wij Amerikanen zijn er erg goed in om niet te weten wat onze vijanden zeggen. En we schonken geen aandacht aan Osama bin Laden totdat hij op een dag 2.977 Amerikanen vermoordde.”

Geen weerballon

Over de beweringen van Peking dat de ballon een weerballon was en geen spionageballon, zei Chang: “China liegt. Dat is duidelijk de reden waarom ze ons vertellen dat het gewoon een weerballon is.”

Bovendien, voegde Chang eraan toe, zelfs als het “maar een weerballon” was, hadden de Verenigde Staten het recht om hem neer te schieten zodra hij het Amerikaanse luchtruim binnenkwam, en de Chinezen zouden niet geaarzeld hebben om zo’n actie te ondernemen.

Matrozen toegewezen aan Explosive Ordnance Disposal Group 2 bergen een bewakingsballon op grote hoogte op voor de kust van Myrtle Beach, S.C., op 5 februari 2023. (U.S. Navy via AP)

“De Chinezen hebben een propagandafilm van een paar jaar geleden over het neerschieten van een buitenlandse ballon die het Chinese luchtruim binnenkwam,” zei Chang. “Dus wat het ook was, wij hadden het recht om het te doen, en de Chinezen moeten ophouden hierover te liegen.”

Chang voegde eraan toe dat hij niet gelooft dat China actie zal ondernemen als reactie op het neerschieten van de ballon door de Verenigde Staten, maar hij kan het mis hebben en “alleen de tijd zal het uitwijzen”.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 februari 2023): US Military and Biden Admin Failed in Their Response to Chinese Spy Balloon: Gordon Chang

Kans op meer dodelijke COVID-19-varianten mogelijk hoger nu China reisbeperkingen opheft te midden van uitbraak, waarschuwt microbioloog

China zal vanaf 8 januari haar burgers weer toestaan om naar het buitenland te reizen, ondanks de laatste en mogelijk grootste COVID-19-uitbraak. Maar dat kan leiden tot aanzienlijke uitdagingen voor de volksgezondheid en meer pathogene varianten van COVID-19, verklaarde dr. Xiaoxu Sean Lin, microbioloog en assistent-professor aan de afdeling Biomedische Wetenschappen van het Feitian College, in een interview dat op 28 december werd uitgezonden op Newsmakers van NTD en The Epoch Times.

“Ik hoop dat er niet nog meer pathogene (ziekteverwekkende) varianten zullen opduiken,” verklaarde Lin. “Maar ik denk dat de waarschijnlijkheid is dat dit gebeurt, nu veel groter is dan voorheen.”

Lin verklaarde verder dat de hoge concentraties van uitlaatgassen en industriële vervuiling in China hebben geleid tot een slecht immuunsysteem van de Chinese bevolking en een aanzienlijke aanwezigheid van ademhalingsziekten, zoals ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, of COPD. Dit verhoogt de mogelijkheid dat COVID-19 in de Chinese bevolking kan muteren in een dodelijkere variant, legde hij uit.

Dr. Sean Lin, voormalig laboratorium directeur van de afdeling virale ziekten van het Walter Reed Army Institute of Research. (Met dank aan The Epoch Times)

Nu China haar grenzen openstelt, is het volgens Lin meer dan waarschijnlijk dat nieuwe golven van COVID-19 zich als een lopend vuurtje over de hele wereld zullen verspreiden.

“Ik denk niet dat het hetzelfde zal zijn als in 2020; ik denk dat het deze keer waarschijnlijk veel erger zal zijn,” voorspelde Lin. “Het is als een ineenstorting … op het vlak van volksgezondheid. Het zullen grote tsunami’s zijn van deze infectiegolven in China, en waarschijnlijk meer dan alleen Omicron-varianten.”

China heft reisbeperkingen op

De afgelopen drie jaar hebben verschillende maatschappijen verschillende COVID-19-strategieën toegepast, van eliminatie van het virus tot een aanpak om de virusverspreiding af te remmen. Maar toen de maatregelen om het virus in te dammen mislukten en dominante stammen milder bleken, keerden de meeste mensen terug naar een “business as usual”-aanpak. China is echter een buitensporige uitzondering gebleken.

Een epidemiebestrijder draagt persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen de verspreiding van COVID-19 terwijl hij de poort bewaakt van een quarantainevoorziening van de overheid in Beijing, China, op 7 december 2022. Als onderdeel van een tienpuntenrichtlijn kondigde de Chinese regering op 7 december aan dat mensen met COVID-19 die mild of asymptomatisch zijn, thuis in quarantaine mogen in plaats van naar een geïmproviseerde faciliteit te worden gebracht, een belangrijke verschuiving in het zero-COVID-beleid. (Kevin Frayer/Getty Images)

In plaats van de beperkingen te versoepelen toen er meer overdraagbare COVID-19-varianten opdoken, bleef Peking vasthouden aan zijn zero-COVID-beleid. Naast andere maatregelen omvatte dit massaal testen, sluitingen van bedrijven en scholen en gedwongen isolatie van burgers in gebouwen of overheidsfaciliteiten.

Als gevolg daarvan vernietigde de regering de bestaansmiddelen van de mensen. Nu China zijn grens openstelt, is dat de eerste kans voor velen om te “ontsnappen”.

“Als ze al een paspoort hebben en over de financiële middelen beschikken, zullen ze hun best doen om China te verlaten. Ik denk dat er veel Chinezen zullen zijn die China willen verlaten met dit kleine venster dat nu open is,” legde Lin uit. En die massale uittocht zal een uitdaging zijn om de verspreiding van nieuwe varianten die in China zijn opgedoken onder controle te houden.

“De wereldwijde samenleving moet absoluut … serieuze aandacht besteden [aan de uittocht]. Want veel mensen zullen de ziekteverwekkers meenemen naar verschillende landen en verschillende landen moeten zich zeker voorbereiden als er meer overdraagbare varianten uit China opduiken en zich vervolgens op grote schaal in andere landen [verspreiden].”

Bovendien is de toegenomen overdraagbaarheid slechts een deel van het probleem. Lin legde uit dat als een virus eenmaal een bepaald niveau van overdraagbaarheid heeft bereikt, het van nature probeert zijn pathogeniteit, of hoe dodelijk het is, te vergroten.

“Veel [Chinezen] hebben een slecht immuunsysteem … onder chronische ziekteomstandigheden. Dus ik denk dat het virus een grotere kans heeft om mutaties te creëren die leiden tot een hogere pathogeniciteit. Ik denk dat dat een grote bezorgdheid is.”

Mogelijke oplossingen

Volgens Lin is de beste manier om de verspreiding van mogelijke nieuwe varianten uit China aan te pakken het voorbeeld van de Japanse regering te volgen.

“De Japanse regering heeft passagiers uit China getest [en] mensen zeven dagen in quarantaine geplaatst als ze positief testen op COVID. Ik zeg dat dit essentieel is,” verklaarde Lin.

Lin voegde eraan toe dat de uitvoering van deze strategie vooral belangrijk is voor buurlanden van China, omdat daar de kans groter is dat mensen de onderdrukking van de heersende Chinese Communistische Partij (CCP) ontvluchten.

Reizigers stappen met hun bagage op Beijing Capital International Airport, te midden van de COVID-19-uitbraak in Beijing, China, op 27 dec. 2022. (Tingshu Wang/Reuters)

Bovendien, heeft het testen van passagiers uit China als bijkomend gevolg dat er daadwerkelijk ontdekt wordt welke COVID-varianten in het land circuleren en hebben gecirculeerd, aldus Lin. Tot op heden is het verkrijgen van betrouwbare DNA-sequentiegegevens een uitdaging gebleken.

“Kun je echt vertrouwen op wat de Chinese regering zegt over haar DNA-sequentiegegevens? Ik betwijfel het,” zei Lin.

Naarmate landen als Japan en Italië Chinese passagiers screenen en gegevens over de DNA-sequenties verzamelen, gelooft Lin dat er later meer betrouwbare gegevens beschikbaar zullen komen.

Meer lezen

Read more

FDA probeert COVID geschiedenis te herschrijven door Ivermectine te verbieden, zegt Dr. Atlas.

Boyden Gray & Associates diende in juni een rechtszaak in namens drie artsen die beweren dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) zich illegaal bemoeide met hun arts-patiënt relaties, met schade tot gevolg. Ze beweren ook dat de FDA de wet overtrad toen het agentschap verklaringen uitgaf die het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19 verboden.

In antwoord op de rechtszaak beweerden de advocaten van de FDA dat de richtlijnen voor mensen om “te stoppen” met het innemen van ivermectine voor COVID-19 informeel waren en slechts een aanbeveling; als zodanig waren ze niet mandaterend.

Echter, in een interview dat werd uitgezonden op NTD’s “Newsmakers” op 23 november, bevestigde Dr. Scott Atlas, een senior medewerker in gezondheidszorgbeleid aan het Hoover Institution aan de Stanford University, dat de FDA inderdaad een “ongekende” aanpak hanteerde tegen ivermectine en zei dat hun verdediging erop neerkomt dat de FDA probeert de geschiedenis van COVID-19 te herschrijven.

“Dit is ongekend, eerlijk gezegd, in mijn 30 jaar als arts, waar het gebruik van een door de FDA goedgekeurd geneesmiddel op de een of andere manier verboden was als je het gebruikte voor off-label,” verklaarde Atlas. “In de Verenigde Staten is dat de zorgstandaard.”

De zorgstandaard, legde Atlas uit, is dat zodra de FDA een medicijn goedkeurt, artsen het medicijn mogen gebruiken om andere aandoeningen te behandelen.

Atlas voegde eraan toe dat ivermectine werd goedgekeurd door de FDA en “zo veilig” werd bevonden dat “miljarden doses zijn gegeven”. Hij zei dat ivermectine in veel landen vrij verkrijgbaar is zonder doktersrecept.

“Dit was echt een schokkende inmenging in het vermogen van een arts om zijn werk te doen,” zei Atlas.

Geschiedenis herschrijven

Op de vraag waarom de FDA probeert de geschiedenis te herschrijven door te verklaren dat haar richtlijn tegen ivermectine slechts een aanbeveling was, zei Atlas dat de herschrijving van ivermectine nog maar het begin is.

“Wat we zien is een complete Orwelliaanse herschrijving van allerlei zaken tijdens deze pandemie,” vertelde Atlas aan NTD. “Veel collega’s van mij zeiden altijd dat de waarheid zal zegevieren. En zodra de waarheid naar buiten komt, dat sommige van deze medicijnen nuttig of veilig waren … is er veel van ‘het indekken van je rug.'”

Atlas beweerde vervolgens dat de FDA niet alleen ivermectine verbood. In plaats daarvan was haar taalgebruik zodanig dat apothekers en apotheken weigerden recepten van artsen uit te voeren. Zo’n houding was “echt ongekend”, zei Atlas.

Directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci (L), responscoördinator voor de White House Coronavirus Task Force Deborah Birx (C), en CDC-directeur Robert Redfield (R) wonen de dagelijkse briefing over het nieuwe coronavirus, COVID-19, bij in de Brady Briefing Room in het Witte Huis in Washington op 8 april 2020. ( Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Verder, zei Atlas, is er een algemene “Orwelliaanse herschrijving van wat het advies was over een groter geheel.”

Hij wees erop dat Dr. Deborah Birx, voormalig COVID-19 reactiecoördinator van het Witte Huis, beweert dat zij tegen het sluiten van scholen was, en Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, beweert dat hij tegen het sluiten van scholen was.

Terugkomend op ivermectine, zei Atlas dat het verbod van de FDA op het off-label gebruik ervan voor de behandeling van COVID-19 ” één van de grotere mislukkingen was van de [National Institutes of Health (NIH)].

“De NIH had in het voorjaar van 2020 definitieve klinische proeven kunnen doen. In plaats daarvan blokkeerden ze die proeven; ze maakten mensen bang voor die geneesmiddelen, zodat zelfs wanneer proeven werden geprobeerd, patiënten niet bereid waren om aan die proeven deel te nemen,” zei hij.

Atlas verklaarde vervolgens onweerlegbaar dat het standpunt van de NIH en de FDA een onethisch misbruik van de volksgezondheid was.

Artsen dienen klacht in; FDA reageert

De eisers in de zaak tegen de FDA zijn Dr. Robert Apter, Dr. Mary Talley Bowden en Dr. Paul Marik. Advocaten van de aanklagers beweren dat de FDA de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act en de Administrative Procedure Act heeft geschonden.

De advocaten merkten ook op dat als de rechtbank geen uitspraak doet tegen de FDA die haar wettelijke laan en onwettige handelingen schendt, de FDA zich zal blijven bemoeien met de uitoefening van de geneeskunde.

Atlas was het daarmee eens:

“Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zal er ofwel een echte onderdrukking zijn van wat artsen kunnen zeggen en doen voor patiënten—volledige inmenging, in het vermogen van een arts om een patiënt te helpen! Of, als de rechtszaken de andere kant opgaan, zien we hopelijk een herstel van de vrijheid van medische praktijk.”

Dr. Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van het Witte Huis over COVID-19, bij de National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, op 11 februari 2021. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Atlas zei dat artsen bang zijn om eerlijk te zijn tegen hun patiënten vanwege wat de NIH en de FDA de afgelopen jaren hebben gedaan.

“De aangehaalde verklaringen waren geen richtlijnen. Ze waren niet verplicht. Het waren aanbevelingen,” zei Isaac Belfer, een van de advocaten van de FDA, tijdens een hoorzitting op 1 november in de federale rechtbank in Texas. “Ze zeiden wat partijen moesten doen. Ze zeiden bijvoorbeeld waarom je geen ivermectine moet nemen om COVID-19 te behandelen. Ze zeiden niet dat je het niet mag doen, dat je het niet moet doen. Ze hebben niet gezegd dat het verboden of onwettig is. Ze hebben ook niet gezegd dat artsen geen ivermectine mogen voorschrijven.”

Als verder bewijs dat de FDA het gebruik van ivermectine niet “verbood”, voegde Belfer toe: “De aanklagers zijn, naar eigen zeggen, ivermectine blijven voorschrijven. Dus ze hebben altijd de bevoegdheid gehad. Het kan zijn dat patiënten niet in staat waren recepten in te vullen, maar de artsen zelf hadden altijd de bevoegdheid.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): FDA Trying to Rewrite COVID History on Prohibiting Ivermectin, Dr. Atlas Says

Frankrijk wil kernenergie om de door Rusland veroorzaakte energiecrisis in Europa te verlichten

Frankrijk kijkt naar opties voor kernenergie om zijn eigen energievoorziening veilig te stellen en Europa van stroom te voorzien. Dit tegen de achtergrond van wat wordt gezien als Russische vergeldingsmaatregelen tegen bondgenoten van Oekraïne door de energie-export naar Europa te beperken.

President Emmanuel Macron heeft plannen aangekondigd om zes nieuwe kernreactoren te bouwen en, volgens de World Nuclear Association, overweegt hij er nog eens acht, afhankelijk van de elektriciteitsbehoeften.

Op 27 juli heeft de Russische energiegigant Gazprom de gasstroom in Nord Stream 1 opnieuw verminderd, waardoor de Europese spanningen over de beschikbare bevoorrading nog verder zijn opgelopen.

Duitsland sprak van een politieke maatregel, maar Rusland gaf opnieuw de schuld aan technische problemen.

De mogelijkheid dat Rusland de energiecrisis in Europa zou verergeren door het aardgas af te snijden, nam toe en leidde tot een stijging van de gasprijzen met bijna 2 procent.

“Iedereen in de sector verwachtte dat de Russische volumes zouden dalen. Maar de afzetmarkt had niet verwacht dat de gasstroom zo snel zou dalen”, zei James Huckstepp, manager van Emea gas analytics bij S&P Global, aan de Financial Times.

De Russische reductie was slechts de laatste in een reeks van verlagingen en bracht de hoeveelheid aardgas die door de pijpleiding stroomt op 20 procent van de capaciteit.

In een toespraak op 25 juli beschuldigde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy Rusland van “gaschantage” omdat Europa zijn land steunt tegen de Russische invasie.

“Het is een openlijke gasoorlog die Rusland voert tegen een verenigd Europa – dit is precies hoe het moet worden opgevat. Het kan Rusland niet schelen wat er met de mensen gebeurt, hoe ze zullen lijden – door honger als gevolg van het blokkeren van havens of door winterkou en armoede… of door bezetting. Het zijn gewoon verschillende vormen van terreur.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy beantwoordt vragen tijdens een persconferentie in Kyiv, Oekraïne, op 23 april 2022. (John Moore/Getty Images)

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor het conflict, dat al sinds 2014 aan de gang is, verhevigde. Als reactie daarop en in een poging om de Russische agressie in te tomen, begonnen de Verenigde Staten, in samenwerking met de G-7 landen en de Europese Unie, met het instellen van een reeks escalerende sancties.

Aanvankelijk waren de sancties van financiële aard: De Verenigde Staten blokkeerden grote Russische banken zoals de VEB en de Promsvyazbank, volgens de International Trade Administration. Vervolgens legden de Verenigde Staten en hun bondgenoten sancties op aan tientallen Russische defensiebedrijven, plus Russische elites en hun familieleden, om de steun en financiële hulp aan de Russische president Vladimir Poetin af te snijden.

Al snel volgden blokkering van de tegoeden van de Sberbank en de Alfa Bank, twee van de grootste financiële instellingen van Rusland.

Deze sancties weerhielden de Russische inval in Oekraïne echter niet, en op 8 maart ondertekende president Joe Biden een uitvoerend bevel om de invoer van Russische olie te verbieden. Vóór het verbod importeerden de Verenigde Staten dagelijks ongeveer 700.000 vaten.

Ook Duitsland en Polen beloofden Russische olie te verbieden door de invoer via pijpleidingen tegen het einde van het jaar stop te zetten.

Op 3 juni sloot de Europese Unie zich aan bij de sancties tegen de invoer van Russische olie door een gedeeltelijk embargo in te stellen op Russische olie – te beginnen met de overzeese invoer van ruwe olie in december en de invoer van aardolieproducten in februari 2023, aldus het Center for Strategic and International Studies.

Belangrijk is dat de pijplijninvoer is vrijgesteld van toekomstige verboden, aangezien EU-lidstaten zoals Slowakije, Hongarije en Tsjechië voor hun energieproductie afhankelijk zijn van deze pijplijn.

De Astora-aardgasopslagplaats, de grootste opslagplaats voor aardgas in West-Europa, is te zien in Rehden, Duitsland, op 16 maart 2022. Astora maakt deel uit van de Gazprom Germania Group. (Fabian Bimmer/Reuters)

Als reactie daarop verklaarde Rusland andere importeurs voor zijn olie te zullen vinden, met name China en India. Poetin ondertekende een decreet waarin werd bepaald dat buitenlandse kopers van aardgas in roebels moesten betalen, en Rusland begon de uitvoer van aardgas naar Europa te verminderen.

Denemarken, Finland, Bulgarije en Polen weigerden allemaal mee te werken, waarop Rusland de gastoevoer naar die landen stopzette.

Vervolgens heeft Rusland de aardgasinvoer naar Slowakije en Italië met de helft verminderd en Frankrijk volledig afgesloten. De uitleg van Rusland over technische problemen werd door Duitsland verworpen. Op 23 juli heeft Rusland de gasleveringen aan een aantal Europese landen verder stopgezet.

Het besluit van Rusland om de gasleveringen aan Europese landen stop te zetten, heeft geleid tot een opkomende energiecrisis in Europa, aangezien Rusland de grootste leverancier van aardgas is aan het blok van 27 landen.

“De stroom van Russisch pijpleidinggas naar Europa is scherp gedaald tot ongeveer 40% van het niveau van een jaar geleden, wat heeft bijgedragen tot een sterke stijging van de aardgasprijzen in juni”, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn vooruitzichten voor juli.

Het Kremlin slaat terug

Verder hebben de energiesancties een matig effect gehad op de Russische economie maar een uitgesproken effect op Europa.

“De Russische economie is in het tweede kwartaal naar schatting minder gekrompen dan eerder werd verwacht, waarbij de export van ruwe olie en niet-energetische producten beter standhield dan verwacht”, aldus het IMF.

“Bovendien vertoont ook de binnenlandse vraag enige veerkracht dankzij de inperking van het effect van de sancties op de binnenlandse financiële sector en een minder dan verwachte verzwakking van de arbeidsmarkt.”

“De gevolgen van de oorlog voor de belangrijkste Europese economieën zijn negatiever dan verwacht als gevolg van hogere energieprijzen, een zwakker consumentenvertrouwen en een tragere dynamiek in de verwerkende industrie door aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende inkoopkosten”, aldus het IMF.

Nog zorgwekkender is dat het IMF het potentiële effect van een volledige afsluiting van het Russische aardgas naar Duitsland heeft geanalyseerd en tot de bevinding is gekomen dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 met 1,5% en in 2023 met 2,7% zal krimpen en de inflatie zowel in 2022 als in 2023 met 2 procent omhoog zal gaan.

Zonder een vermindering van het gasverbruik met ten minste 9% zullen de Duitsers bovendien met een tekort aan gas te kampen krijgen, vooral in de wintermaanden.

Duitsland wil tegen 2030 tot 65 procent van zijn energiebehoeften dekken met wind- en zonne-energie. (Shutterstock)

In 2000 nam Duitsland de Wet Hernieuwbare Energiebronnen (EEG) aan, die voorschreef dat 6 procent van de energie afkomstig moest zijn van hernieuwbare bronnen.

In 2017 werd de wetgeving herzien, waardoor in 2025 40 tot 45 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen, en tot 65 procent in 2030, aldus het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie.

Zo begon de overgang van fossiele brandstoffen, de zogeheten Energiewende, naar hernieuwbare energiebronnen.

In 2017 was kernenergie gedaald tot 11,7 procent van de Duitse elektriciteitsmix, en bruinkool en steenkool waren gedaald tot 36,6 procent. Hernieuwbare energie was toegenomen en was goed voor 33,3 procent van de Duitse elektriciteitsmix, met wind als drijvende kracht en een totaal van ongeveer 110 terawattuur (TWh).

Wind- en zonne-energie

Hoewel de percentages van kernenergie en fossiele brandstoffen in Duitsland zijn gedaald, kunnen hernieuwbare energiebronnen het verschil niet volledig goedmaken. In 2017 was aardgas goed voor 13,2 procent van de Duitse energiemix, in 2019 is aardgas geklommen tot 25 procent van het totale energieverbruik van Duitsland, volgens de Amerikaanse Energy Information Administration.

“Jammer genoeg heeft Duitsland, in zijn drang om het voortouw te nemen, niet goed gerekend”, zei Sarah Lohmann, een gastmedewerker van het Amerikaanse Instituut voor Hedendaagse Duitse Studies aan de Johns Hopkins Universiteit.

“Het heeft lang niet genoeg hernieuwbare energie geproduceerd om de kernenergie en steenkool te vervangen die het geleidelijk wil afschaffen. Wanneer volgend jaar de laatste kernreactor wordt uitgeschakeld, zal er waarschijnlijk een tekort zijn van 4,5 gigawatt, of het equivalent van wat 10 grote steenkoolcentrales zouden leveren.”

“In Duitsland betaalt het gemiddelde huishouden 43 procent meer dan het gemiddelde van de 27 andere landen van de Europese Unie, dankzij belastingen en heffingen die 50 procent van de rekening uitmaken en die bedoeld zijn om de overgang naar hernieuwbare energie te betalen”, voegde zij eraan toe.

Om dit tekort aan te vullen, heeft Duitsland zich gedeeltelijk tot Rusland gewend. Aangezien Rusland nu echter onder zware sancties gebukt gaat, heeft het Duitse parlement in juli in allerijl wetgeving goedgekeurd om gepensioneerde kolencentrales weer operationeel te maken.

De koeltorens van twee reactoren zijn in actie in de kerncentrale van Golfech in het zuidwesten van Frankrijk op 27 november 2012. (Eric Cabanis/AFP/Getty Images)

Het IMF heeft in zijn verslag van juli Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Italië en Duitsland aangewezen als de landen die het kwetsbaarst zijn voor Russische agressie op energiegebied omdat zij afhankelijk zijn van de invoer van energie. Omgekeerd werden landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk als redelijk beschermd bestempeld.

Belangrijker is dat Frankrijk niet alleen relatief veilig is voor Russische energieprovocaties, maar ook de grootste exporteur van elektriciteit in Europa is (hoofdzakelijk naar het Verenigd Koninkrijk en Italië), met een export van meer dan 70 TWh per jaar in het afgelopen decennium, volgens de World Nuclear Association.

Energie onafhankelijkheid

Frankrijk haalt inderdaad ongeveer 70% van zijn elektriciteit uit kernenergie en 17% is afkomstig van gerecycelde nucleaire brandstof.

“Als gevolg van het besluit van 1974 kan Frankrijk nu bogen op een aanzienlijke mate van energieonafhankelijkheid en elektriciteitskosten die onder het gemiddelde in Europa liggen”, aldus de World Nuclear Association in een informatieblad van maart. “Frankrijk heeft ook een extreem lage kooldioxide-uitstoot per hoofd van de bevolking door de opwekking van elektriciteit, omdat meer dan 80 procent van de elektriciteit uit kernenergie of waterkracht afkomstig is”.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (29 juli 2022): France Eyes Nuclear Power to Ease Europe’s Russian-Made Energy Crisis