Saturday, 25 May 2024

Taiwanese wetgevers stellen criminele wet voor tegen gedwongen orgaanoogst

Als onderdeel van een wereldwijde campagne om wetgeving op te stellen ter bestrijding en preventie van gedwongen orgaanoogst, zijn wetgevers in Taiwan bereid een criminele wet voor te stellen om “de wreedheid van gedwongen orgaanoogst” overal ter wereld streng te bestraffen, met name op het Chinese vasteland, waar al twee decennia lang gedwongen orgaanoogst bij levende gewetensgevangenen plaatsvindt.

Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten hielden Taiwanese parlementsleden over de partijgrenzen heen een persconferentie om meer steun te verwerven. Hsu Chih-chieh, lid van de Democratische Progressieve Partij (DPP) en hoofdorganisator van het initiatief, zei tijdens de persconferentie: “Het is het nationale beleid van Taiwan om een mensenrechtenstaat op te richten. … We moeten de wereld laten weten hoe wreed de Chinese Communistische Partij (CCP) is in haar pogingen om menselijke organen te oogsten en te verkopen”.

“Wij geloven dat de hele mensheid moet opstaan en de praktijk van levende orgaanoogst moet veroordelen en stoppen.”

“Ik nodig ook de parlementen en mensenrechtenverdedigers van ‘s werelds belangrijkste landen uit om samen te werken aan wetgeving om een wereldwijd net van bescherming op te bouwen tegen de gruwelijkheid van levende orgaanoogst. Samen verdedigen we vrijheid, democratie en mensenrechten!”

Universele Verklaring

In 2021 gaven vijf NGO’s uit de Verenigde Staten, Europa, Taiwan, Zuid-Korea, en Japan gezamenlijk een Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst (UDCPFOH) uit, die sindsdien een groeiende lijst van medeondertekenaars uit de hele wereld heeft verzameld om een principieel standpunt in te nemen ter ondersteuning van de Universele Verklaring.

Theresa Chu, een mensenrechtenadvocaat uit Taiwan en voorzitter van de UDCPFOH-stuurgroep, zei dat het gedwongen wegnemen van organen bij Falun Gong beoefenaars in China de grootste gruweldaad ter wereld is; en dat mensen uit Taiwan naar China zijn gereisd als ontvangers van organen of als transplantatiechirurgen. “Het is dus absoluut noodzakelijk dat Taiwan het strafrecht toepast om onze burgers te beschermen tegen medeplichtigheid aan deze misdaad tegen de mensheid.”

“Tot nu toe hebben 26 wetgevers hun steun toegezegd”, aldus Chu.

Globale steun

De acties van de Taiwanese wetgevers kregen overweldigende steun van hoogwaardigheidsbekleders en politici uit de hele wereld. Tijdens de persconferentie werd een 18 minuten durende video afgespeeld met steunbetuigingen van 15 parlementsleden, congresleden en medische deskundigen uit Europa, de Verenigde Staten, Korea, en Japan.

Chiu Hing-Thai, lid van de Nationale Assemblee van Korea, spreekt ter ondersteuning van de inspanningen van Taiwan betreffende wetgeving. (Screenshot door The Epoch Times)

Chiu Hing-Thai, lid van de Nationale Assemblee van Korea en voorzitter van de Korea-Taiwan Legislators’ Goodwill Association, zei dat “orgaanoogst nog steeds een anti-menselijke gruweldaad is op het vasteland van China,” en dat “het aan ieder van ons is om de misdaad van orgaanoogst als een schending van het recht op leven als een universele menselijke waarde aan de internationale gemeenschap bloot te leggen, en samen te werken om een manier te vinden om er een einde aan te maken.”

Chiu zei ook dat Korea “eerder strafwetgeving over dit misdrijf heeft voltooid (artikel 296 van het wetboek van strafrecht, 5.4.2013).”

Hij zei te hopen dat alle landen in de wereld, waaronder Taiwan, “zo snel mogelijk strafwetgeving tegen levende orgaanoogst” zouden aannemen.

Hajime Maruyama, lid van de gemeenteraad van Amako, Japan, en voorzitter van de Japan-Taiwan Friendship League, spreekt ter ondersteuning van de inspanningen van Taiwan betreffende wetgeving. (Screenshot door The Epoch Times)

Hajime Maruyama, lid van de gemeenteraad van Amako, Japan, en voorzitter van de Japan-Taiwan Friendship League, zei: “Ik ben verheugd dat zoveel leden van de Wetgevende Yuan in mijn geliefde Taiwan de wetgeving van de Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van levende orgaanoogst steunen, en ik wens hen het allerbeste.”

Dr. Seung-won Lee, voorzitter van de Korean Association for Ethical Organ Transplants, spreekt ter ondersteuning van de  inspanningen van Taiwan betreffende wetgeving. (Screenshot door The Epoch Times)

Dr. Seung-won Lee, voorzitter van de Korean Association for Ethical Organ Transplants (KAEOT), een van de initiatiefnemers van de NGO’s van de Universele Verklaring, zei: “De Associatie heeft grote waardering voor de inspanningen van de Taiwanese Wetgevende Yuan en de Taiwanese regering, onder leiding van het Taiwanese Wetgevende Raadslid Hsu Chi-Chieh, om een einde te maken aan levende orgaanoogst.”

“Korea zou het voorbeeld van Taiwan moeten volgen en de Koreaanse regering en de Nationale Vergadering moeten voorstellen en aansporen om relevante resoluties en wetsvoorstellen aan te nemen. Laten we een einde maken aan levende orgaanoogst door de Chinese Communistische Partij van Falun Gong-beoefenaars en andere gewetensgevangenen.”

De Koreaanse tv-producent Kim Hyun-chul spreekt ter ondersteuning van de inspanningen van Taiwan op wetgevingsgebied. (Screenshot door The Epoch Times)

De Koreaanse tv-producent en mediapersoonlijkheid Kim Hyun-chul is de producent van een tv-documentaire uit 2017 (bekijk) waarin wordt bevestigd dat gedwongen orgaanoogst nog steeds voorkomt in China. Kim zei: “Ik bezocht het grootste orgaantransplantatieziekenhuis in China om het interne verhaal van illegale orgaantransplantaties bloot te leggen en onze documentaire werd breed verspreid in Korea. Later woonde ik als getuige het China-tribunaal in Londen (VK) bij om de wereld te vertellen wat ik [in China] had gezien en gehoord. De hele waarheid werd onthuld. Het is een feit dat er in China levende orgaanoogst en illegale transplantaties plaatsvinden.”

“Taiwan werkt in de internationale gemeenschap al lange tijd samen om een einde te maken aan levende orgaanoogst in China. Korea werkt ook samen met Taiwan om de wereld de waarheid te vertellen over levende orgaanoogst, aangezien veel Koreanen naar China gaan voor orgaantransplantatie,” zei hij.

“Het is tijd dat er concrete actie wordt ondernomen.”

Kim juichte de wetgevingsinspanningen van Taiwan toe: “Jullie acties zullen in de geschiedenis worden herinnerd, en ik juich jullie toe! Laten we samenwerken tot het einde!”

Lord David Alton van het Britse Hogerhuis spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Lord David Alton, Brits Hogerhuis, zei: “Het was Jiang Zemin, de voormalige leider van de CCP, die opdracht gaf om Falun Gong uit te roeien en in zijn woorden ‘met alle noodzakelijke middelen’, en hij richtte het bureau 610 op, dat de opdracht kreeg om die opdrachten uit te voeren.”

“Deze misdaden tegen de mensheid zijn misschien ook uitgevoerd tegen Oeigoerse moslims, Tibetaanse boeddhisten, en christenen.”

“Dit zijn ernstige beschuldigingen en daarom zijn wij in het Britse parlement, zowel in het Lagerhuis als in het Hogerhuis en over de politieke scheidslijn heen, samengekomen om amendementen op de wetgeving in te dienen die iedereen die blijkt te hebben meegewerkt aan deze afschuwelijke misdaden streng straft.”

Boriana Aberg, lid van het Zweedse parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Boriana Aberg, lid van het Zweedse parlement en voorzitter van de Zweedse Taiwanese parlementaire vereniging: “Taiwan—heeft dezelfde taal en cultuur als het Chinese vasteland—is een rolmodel voor de mensen aan de andere kant, een rolmodel van democratie, respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat!”

Peter Van Dalen, lid van het Europees Parlement uit Nederland, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Peter Van Dalen, lid van het Europees Parlement uit Nederland, zei: “Het is nu aan de internationale gemeenschap om China ter verantwoording te roepen, staten moeten onderzoeken hoe zij individuen die medeplichtig zijn aan gedwongen orgaanoogst kunnen bestraffen. De Europese Unie moet bijvoorbeeld haar Europese Magnitsky-wet hiervoor gebruiken. Ook moet worden onderzocht hoe China ter verantwoording kan worden geroepen voor het Internationaal Gerechtshof.”

Thierry Valle, voorzitter van de Franse CAP, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Thierry Valle, Frans CAP-voorzitter, wenst dat Taiwan een rolmodel wordt voor de internationale gemeenschap bij het beëindigen van FOH via wettelijke middelen.

Het Zweedse parlementslid Nima Gholam Ali Pour spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Het Zweedse parlementslid Nima Gholam Ali Pour zei: “Het is heel belangrijk om de aandacht van de mensen te vestigen op de operatie van de CCP en de slachtoffers van deze operatie.”

Andrey Kovatchev, lid van het Europees Parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Andrey Kovatchev, een Bulgaars politicus en lid van het Europees Parlement, zei: “De Chinese autoriteiten moeten onmiddellijk reageren op de beschuldigingen van orgaanoogst en onafhankelijk toezicht toestaan door internationale mensenrechtenmechanismen, waaronder het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Ik steun wereldwijde inspanningen voor wetgeving die de wreedheden van levende orgaanoogst bestraft.

Ihan Kyuchyuk, lid van het Europees Parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Ihan Kyuchyuk, lid van het Europees Parlement, zei het volgende: “Berichten over het systematisch en institutioneel goedgekeurd wegnemen van organen, met name bij gevangen minderheden zoals Oeigoeren, Tibetanen en Falun Gong-beoefenaars” zijn uiterst verontrustend. … [het] is niet alleen een onaanvaardbare schending van de medische ethiek … maar ook een ernstige schending van het fundamentele recht op leven … waartegen de internationale gemeenschap meedogenloos moet strijden.”

Ann-Sofie Alm, een Zweeds politica en een van de initiatiefnemers van de UDCPFOH, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Ann-Sofie Alm, een Zweeds politica en een van de initiatiefnemende medeondertekenaars van UDCPFOH, zei: “Taiwan kan een zeer belangrijke rol spelen in deze strijd tegen gedwongen orgaanoogst omdat jullie zeer uniek zijn, jullie zijn sterk, democratisch en vrij met een rechtsstaat.”

Herman Tertsch, lid van het Europees Parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Herman Tertsch, lid van het Europees Parlement, zei: “de CCP heeft veel gewelddadige misdaden gepleegd, het gedwongen oogsten van organen van levende mensen is veruit een van de ergste. We moeten dergelijke criminelen overal ter wereld gaan vervolgen. Wij in het Europees Parlement geven u onze volledige steun.”

Jennifer Johnson, voorzitter van de Academy of Forensic Nurses, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Jennifer Johnson, voorzitter van de Academy of Forensic Nurses, zei: “De AFN steunt dat alle regeringen gedwongen orgaanoogst moeten bestrijden en voorkomen door de strafbaarstelling van bepaalde handelingen te bevorderen en te helpen bij de strafrechtelijke vervolging van gedwongen orgaanoogst, zowel op nationaal als internationaal niveau.”

Bekijken op YouTube

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 december 2022): Taiwan Legislators to Propose Criminal Law Against Forced Organ Harvesting

 

Verpleegkundigen belichten CCP’s gedwongen orgaanoogst

De allereerste top van verpleegkundigen die de misdaad van gedwongen orgaanoogst aankaart, werd op 1 november online gehouden. De Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting werd gezamenlijk georganiseerd door de Academy of Forensic Nursing (AFN) en Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH).

DAFOH is een internationale NGO opgericht door artsen die zich sinds 2006 inzetten om het publiek te informeren over gedwongen orgaanoogst. AFN is een professionele verpleegkundigenorganisatie met als missie het bevorderen van zorg aan mensen wiens leven is beïnvloed door geweld.

“[AFN] werkt samen met [DAFOH] omdat we een gezamenlijke visie delen om ethische, medische en verpleegkundige praktijken wereldwijd te beschermen en te bevorderen,” zei AFN-voorzitter Jennifer Johnson, die gepromoveerd is in de verpleegkunde, tijdens de Nurses Summit. “Het is van cruciaal belang dat alle professionals in de gezondheidszorg zich bewust zijn van de gedwongen orgaanoogst.”

Medeoprichter van AFN Kathleen Thimsen, die universitair hoofddocent verpleegkunde is aan de Universiteit van Nevada in Las Vegas en gepromoveerd is in de verpleegkunde, was moderator van een panel van tien vooraanstaande deskundigen op het gebied van verpleegkunde, forensisch onderzoek, ethiek, mensenrechten, recht en journalistiek.

Kathleen Thimsen, medeoprichter van AFN en moderator van de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting, spreekt het panel van deskundigen toe op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

In het panel zaten ook twee getuigen uit China, van wie de ene onmenselijke martelingen in een Chinees werkkamp overleefde en de andere haar vader verloor, vermoedelijk door gedwongen orgaanoogst.

Deborah Collins-Perrica, directeur verpleegkundige zaken bij DAFOH en gastheer van de Nurses Summit, vertelde The Epoch Times: “Via de top willen we verpleegkundigen en het publiek informeren en inspireren. Het schijnbaar ‘verre’ probleem van de gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime ligt eigenlijk erg ‘dicht bij huis’, en wij als verpleegkundigen hebben de kennis en verantwoordelijkheid om hiertegen op te komen.”

Een miljardenindustrie

Collins-Perrica gaf een uitgebreide achtergrond voor het begrijpen van gedwongen orgaanoogst, een mensenrechtenschending waarbij zonder toestemming organen van levende mensen worden verkregen.

“In China wordt de praktijk [van gedwongen orgaanoogst] goedgekeurd en georganiseerd door de overheid … beheerd door de politie en onder militair toezicht.” Collins-Perrica zei dat met het orgaantoerisme China’s handel in organen “een van de meest winstgevende” industrieën ter wereld is geworden, die het regime een miljard dollar per jaar oplevert.

Deborah Collins-Perrica, directeur verpleegkundige zaken bij DAFOH en gastvrouw van de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting, op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Bovendien citeerde Collins-Perrica het China Tribunaal, een onafhankelijk tribunaal in Londen, wiens onderzoek bevestigde dat door de jaren heen gevangengenomen Falun Gong beoefenaars de primaire bron voor donororganen zijn geweest.

“Ik ben al 30 jaar psychiatrisch verpleegkundige,” zei Collins-Perrica. “Als het gaat om gedwongen orgaanoogst, nadat ik hierover gehoord heb, slachtoffers heb ontmoet en hun verhalen heb gehoord, ben ik een activist geworden… ik kan niet zwijgen hierover.” Ze moedigt haar collega’s aan om al het mogelijke te doen om te informeren, voor te lichten en deze misdaad tegen de menselijkheid te stoppen.

Verpleegkundigen zijn ‘een kritische spil’ in de medische ethiek

Ethan Gutmann, een onderzoeksjournalist die jarenlang de wereld heeft rondgereisd om overlevenden van Chinese werkkampen en gevangenissen te interviewen, schreef uitgebreid over China’s decennialange praktijk van gedwongen orgaanoogst.

Onderzoeksjournalist Ethan Gutmann op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

In zijn toespraak schetste Gutmann de geschiedenis van de orgaanoogst van de Chinese Communistische Partij (CCP), die zich heeft uitgebreid tot de Oeigoeren in China’s noordwestelijke provincie Xinjiang en mogelijk ook tot andere slachtoffergroepen. Over de recente hervorming van het transplantatie- en donatiesysteem van de CCP, die door sommige westerse artsen wordt geprezen, zei Gutmann dat deze “semantische trucs bevat en dat de aantallen vrijwillige donaties gebaseerd zijn op een vergelijking”.

Gutmann verwees naar een peer-reviewed rapport gepubliceerd in BMC Medical Ethics waaruit bleek dat China’s officiële aantallen orgaandonaties gebaseerd waren op een enkele vergelijking die een parabolische curve oplevert.

“Dit was en is nog steeds een mensenrechtencatastrofe. Het werd gecreëerd door Peking,” zei Gutmann, “maar het werd voortdurend mogelijk gemaakt door een handvol westerse chirurgen die dachten dat ze de Chinese draak konden berijden en naar huis konden komen alsof alles in orde was.”

“Verpleging is duidelijk het hart van de westerse medische cultuur … Het oogsten van levende organen van politieke en religieuze dissidenten druist in tegen elk aspect van [de verpleegkundige] eed en die ethische code,” zei hij.

“Door uw aanwezigheid hier, door te overwegen wat ik en zoveel andere onderzoekers hebben vastgesteld, door collectieve actie in welke vorm dan ook te overwegen, wordt u een kritische spil.”

Gutmann deed enkele suggesties voor wat verpleegkundigen kunnen doen: “U hoeft hier niets nieuws te verzinnen, het precedent is duidelijk: alle westerse contacten met de Chinese transplantatie-industrie op het vasteland afschaffen; geen Chinese transplantatiechirurgen of verpleegkundigen, wat dat betreft, in onze medische tijdschriften, onze universiteiten, onze conferenties en onze ziekenhuizen; en een bevriezing van alle verkoop van chirurgische apparatuur, farmaceutische ontwikkeling en testen in China.”

‘Grote problemen in China’ met ethiek

Arthur Caplan, doctor in geschiedenis en filosofie, is hoogleraar in de Bio-ethiek en stichtend hoofd van de Afdeling Medische Ethiek aan de NYU Grossman School of Medicine in New York City. Voorafgaand aan NYU richtte Caplan het Centrum voor Bio-ethiek en de Afdeling Medische Ethiek op aan de Universiteit van Pennsylvania. Hij was ook medevoorzitter van een belangrijke taakgroep van de Verenigde Naties en de Europese Unie inzake orgaanhandel.

Hoofd van de Afdeling Medische Ethiek van NYU Arthur Caplan spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Caplan begon zijn toespraak met het definiëren van de drie pijlers van het morele kader van orgaantransplantatie, namelijk de dode donorregel, altruïstische donatie en eerlijke verdeling van de organen.

“Helaas geloof ik nog steeds dat er grote problemen zijn” in China, zei Caplan. “Er is een enorme kloof tussen het aantal transplantaties dat China jaarlijks zegt te doen en de cijfers over orgaandonatie.”

Caplan zei dat het Chinese regime zich voor het verkrijgen van organen wendt tot zijn gedetineerden, die kunnen variëren van politieke gevangenen tot Falun Gong beoefenaars, of mensen uit een bepaalde etnische groep, mensen die “ten onrechte gevangen zitten”.

“Ik denk dat verpleegkundigen een speciale verplichting hebben om op hun hoede te zijn voor wat er, nu nog steeds, in China gebeurt op het gebied van transplantaties, om te proberen druk uit te oefenen op de regering om de praktijken te verbeteren en te wijzigen waarbij vooral gevangenen betrokken zijn, om te proberen en ook te protesteren als er informatie in tijdschriften wordt geplaatst over transplantaties uit China, tenzij het duidelijk is wat de bron is van de organen waarover wordt bericht,” zei hij.

“En we moeten patiënten niet adviseren naar China te gaan voor een transplantatie.”

‘Patiënten volledig geïnformeerd houden’

Over het onderwerp ethiek sprak Ecoee Rooney, voorzitter van de Louisiana State Nurses Association en voorzitter van de ethische commissie van de AFN, over de ethische aspecten bij het verkrijgen van organen.

Voorzitter van de Louisiana State Nurses Association Ecoee Rooney spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Rooney, die gepromoveerd is in de verpleegkunde, benadrukte het belang van het informeren van patiënten.

Als zorgverleners “is het onze plicht om [onze patiënten] te helpen de potentiële risico’s en voordelen te begrijpen van elke beslissing die zij nemen met betrekking tot hun gezondheidszorg. … Dus in het verlengde van waar we het vandaag over hebben gehad, zou het volledig informeren van patiënten over de huidige situatie in China met betrekking tot transplantaties … kunnen volstaan om enige duidelijkheid te verschaffen omtrent hun beslissing. Dat is zeker een van de dingen die wij als verpleegkundigen moeten doen: ervoor zorgen dat de mensen die wij dienen duidelijk en geïnformeerd zijn over de beslissingen die zij nemen,” zei zij.

Een geweldige manier om onze studenten te onderwijzen

Rose Constantino, die een doctoraat en een rechtendiploma heeft, doceert sinds 1971 aan de University of Pittsburgh School of Nursing, met een rijke ervaring in ethische en juridische kwesties in de verpleegkundige praktijk. Zij sprak over internationale orgaanhandel en gedwongen orgaanoogst. Zij dringt er bij de wetenschappelijke gemeenschap op aan om publicaties uit landen met praktijken van orgaanhandel en -oogst te verwerpen.

Rose Constantino van de University of Pittsburgh School of Nursing spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Bovendien denkt Constantino dat de top een goede manier kan zijn om de studenten voor te lichten. Het seminarie van vier uur is de beste manier om het probleem echt te begrijpen, zei ze. Als een dergelijke conferentie “voor alle studenten toegankelijk zou zijn, zou dat een zeer belangrijke manier zijn om studenten op deze manier op te leiden. Want weinigen hebben echt gehoord of gezien wat wij vandaag hebben gezien.”

Wereldwijde wetgevende campagne

Theresa Chu, een mensenrechtenadvocaat uit Taiwan, sprak over de Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst (UDCPFOH), waarbij Chu de algemene voorzitter. De UDCPFOH werd in 2021 gezamenlijk gelanceerd door vijf NGO’s uit de Verenigde Staten, Europa, Taiwan, Zuid-Korea en Japan, waaronder ook DAFOH.

Universal Declaration on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting (UDCPFOH) werd in 2021 geïnitieerd door 5 NGO’s. Theresa Chu, een internationale mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de stuurgroep van UDCPFOH, sprak op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

De Universele Verklaring roept de wereld op de onvervreemdbare rechten van de mensheid te beschermen, de hoogste waarden van rechtvaardigheid te handhaven en een einde te maken aan een van de meest flagrante wreedheden van deze eeuw: het gedwongen oogsten van organen van levende personen, zonder toestemming en met winstoogmerk.

“Wij bevorderen momenteel een wetgevingscampagne ter bestrijding en voorkoming van het gedwongen wegnemen van organen in Europa, Amerika en Azië om de wreedheden van het gedwongen wegnemen van organen streng te bestraffen en te voorkomen door middel van het strafrecht van verschillende landen”, aldus Chu, die zich al 20 jaar inzet voor de verdediging van slachtoffers van Falun Gong.

Door middel van wetgeving is Taiwan de wereld voorgegaan in het beschermen van zijn burgers tegen medeplichtigheid aan deze gedwongen orgaanoogst. Sinds 2015 heeft Taiwan het verplicht gesteld dat patiënten, die naar het buitenland reizen voor een transplantatie, het land, het ziekenhuis en de betrokken arts moeten registreren. Taiwan houdt ook een zwarte lijst bij van chirurgen van op het Chinese vasteland die betrokken zijn bij het wegnemen van organen om hen de toegang tot Taiwan te ontzeggen.

Chu nodigde verpleegkundigen uit om de verklaring mee te ondertekenen.

“[AFN] is vastbesloten de Universele Verklaring te steunen,” zei AFN-voorzitter Johnson. “We weten dat het gedwongen oogsten van organen een schending van de mensenrechten is, en de elementen die daarbij een rol spelen zijn geweld, fraude, dwang en zelfs ontvoering.”

Jennifer Johnson, de voorzitter van AFN, spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Debra Holbrook, directeur van de forensische verpleging in het Mercy Medical Center in Baltimore, Maryland, zei: “De praktijk van gedwongen orgaanoogst is een vorm van mensenhandel in zijn meest flagrante vorm, en wij als forensische verpleegkundigen hebben niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de verplichting, om alle inspanningen te ondersteunen om deze handelingen te stoppen, ongeacht waar ze worden uitgevoerd.”

De verkozen voorzitter van AFN en directeur forensische verpleging van Mercy Medical Center Debra Holbrook spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Holbrook zei dat ze AFN zou willen uitdagen om een “task force te vormen van verpleegkundigen, artsen, ethici, die [gedwongen orgaanoogst] echt willen aanpakken in de juridische arena. En we bundelen onze krachten, en we richten ons op het creëren van bewustwording zoals [DAFOH] heeft voorgedaan.”

Persoonlijke ervaringen gedeeld

Twee Falun Gong beoefenaars uit China spraken ook over hun ervaringen in Chinese werkkampen en gevangenissen, inclusief over de martelingen, frequente bloedtesten en medische onderzoeken gericht tegen beoefenaars. De vader van een van de beoefenaars stierf in de gevangenis als gevolg van de vervolging. Zij vertelde hoe haar familie geen autopsie mocht laten uitvoeren op het lichaam van haar vader en hoe zij vermoedden dat zijn organen waren geoogst.

Falun Gong is een geest-lichaam praktijk met een morele leer waarin waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid centraal staan. De praktijk werd zeer populair in China, met meer dan 70 miljoen aanhangers in 1999, volgens officiële Chinese gegevens. De Chinese Communistische Partij (CCP) beschouwde de populariteit van Falun Gong echter als een bedreiging en startte een brute vervolging die nog steeds voortduurt. Miljoenen Falun Gong-aanhangers zitten waarschijnlijk opgesloten. Terwijl ze werden onderworpen aan martelingen en dwangarbeid, zijn ze ongewild de “levende donorbank” geworden die China’s miljarden transplantatie industrie heeft gevoed.

Een draaiboek van acties

De top werd afgesloten na een vraag- en antwoordsessie, waar vragen over gedwongen orgaanoogst werden besproken. “De top gaf ons een draaiboek van acties die we nu kunnen aanwenden, vooral op het gebied van onderwijs en wetgeving,” vertelde Collins-Perrica aan The Epoch Times. “Dit is de eerste keer dat verpleegkundigen en artsen publiekelijk hebben samengewerkt rondom de kwestie van gedwongen orgaanoogst. We hebben een gezamenlijke visie om er snel een einde aan te maken, en we kijken ernaar uit om samen te werken.”

Na het bijwonen van de top schreef een verpleegster uit Virginia: “De top voor verpleegsters bij CPFOH [Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting] was erg goed, de sprekers waren geweldig. De overlevenden van de vervolging in China zien spreken, maakte dit echt persoonlijk voor mij.”

Een andere luisteraar schreef: “dank aan alle sprekers voor het onder de aandacht brengen van de misdaden van FOH. Wij waarderen jullie moed en doorzettingsvermogen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 november 2022): Nursing Professionals Spotlight CCP’s Forced Organ Harvesting

 

CCP “mist vertrouwen in haar eigen positie”: aldus voormalig ambassadeur Brownback

De voormalige Amerikaanse ambassadeur voor internationale religieuze vrijheid Sam Brownback heeft gezegd dat de manier waarop de Chinese Communistische Partij (CCP) haar bevolking behandelt “een gebrek aan vertrouwen in hun positie aantoont” en dat de CCP “de toekomst van het Chinese volk schaadt”.

In een interview met de Chinese editie van The Epoch Times op 14 oktober gaf Brownback zijn visie op de huidige situatie in China, de criminele praktijk van de CCP van gedwongen orgaanoogst en de “Quit the CCP”-beweging.

Brownback gaf commentaar op het 20e volkscongres van de CCP dat op 16 oktober bijeenkwam: ” Er is een groot partijcongres, maar er is geen mogelijkheid voor mensen om naar voren te treden om over onderwerpen te praten of te debatteren. Het is een dictatuur. [Xi Jinping legt iedereen die tegen zijn uitspraken ingaat meedogenloos neer.”

“Xi’s leiderschap gaat terug naar het harde communistische bestuur volgens het model van Mao en is bijzonder schadelijk voor het Chinese volk. Ik denk dat het echt een gebrek aan vertrouwen toont in hoe zij hun positie als regering van China zien.”

Brownback zei verder dat: “De situatie in Hong Kong is verschrikkelijk. De 90-jarige kardinaal Zen, die al tientallen jaren een eerbaar man en een belangrijke geestelijke leider in Hong Kong is, wordt berecht op grond van belachelijke beschuldigingen – valse beschuldigingen!

“Deze acties spreken boekdelen over hoe de CCP denkt over mensenrechten en individuele rechten.”

Totaal verschillende systemen

Brownback vindt religieuze vrijheid “enorm belangrijk” voor de betrekkingen tussen de VS en China.

“We zijn gewoon totaal verschillende systemen. De Verenigde Staten zijn een zeer geloofsgeoriënteerde natie. Ons motto is ‘In God hebben wij vertrouwen’. De CCP is anti-religie. Ze zijn in oorlog met alles. Ze decimeren groepen als de Falun Gong, of de Tibetaanse boeddhisten, of de Oeigoeren in Xinjiang, of de christenen.

“De CCP heeft het Handvest van de mensenrechten van de Verenigde Naties ondertekend, maar ze hebben het helemaal niet bestemd voor hun eigen volk,” zei de voormalige ambassadeur.

“Ik denk dat het Amerikaanse volk het kwaad van de CCP heeft ingezien en dat de regering nu de banden met China wil verbreken. Maar een aantal bedrijven in de Verenigde Staten zijn gelinkt aan China en willen daar niet van afwijken.

“Nu China zich blijft aansluiten bij landen zoals Rusland, Iran en andere zeer dictatoriale regimes, zoals Noord-Korea, ontstaat er een nieuwe Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en China,” zei hij.

“Je ziet de wereld weer in twee kampen opsplitsen, zoals tijdens de Koude Oorlog tegen de Sovjets. En dat zie je nu ook gebeuren tussen de Verenigde Staten en China.”

CCP houdt de internationale gemeenschap in een houdgreep wanneer het gaat over de gedwongen orgaanoogst

Uit een studie, die peer-reviewed is en gepubliceerd werd in een vooraanstaand Amerikaans medisch tijdschrift, blijkt dat levende mensen door Chinese artsen worden terechtgesteld. De organen van levende mensen worden verkregen door de zogenaamde donor te doden en de lucratieve transplantatiehandel in China wordt door dergelijke praktijken aangedreven.

Brownback zei dat hij deze kwestie al 15 jaar op de voet volgt: “De Chinese overheid staat toe dat deze artsen iets doen wat internationaal als illegaal, immoreel en onethisch wordt aanzien.

“Het bewijs hiervoor blijft zich ophopen. Onafhankelijke commissies zeggen dat dit daadwerkelijk gebeurt en meer en meer medische professionals zeggen ook dat dit werkelijk gebeurt.”

“Maar de Chinese overheid blijft de internationale gemeenschap tegenwerken. Ze willen hun dossiers niet openbaar maken, ze willen hun ziekenhuizen waar deze transplantaties plaatsvonden niet openstellen en ze laten geen onafhankelijke onderzoekers toe om te onderzoeken wat er werkelijk gebeurt,” zei hij.

Brownback vindt dat de Amerikaanse overheid een eigen onderzoek moet instellen en dat de internationale gemeenschap wetten moet aannemen om de misdaden van de CCP beterffende het gedwongen oogsten van organen van levende mensen aan te pakken.

‘Quit the CCP’, een beweging die goed is voor de wereld

Van 2017 tot 2021 was Brownback de Amerikaanse ambassadeur voor internationale religieuze vrijheid, een sleutelpositie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken om religieuze vrijheid en mensenrechten wereldwijd te verdedigen.

Op de vraag welke van zijn banen het belangrijkste was, zei hij ooit: “Ik ben congreslid, senator en gouverneur geweest, maar dit is de belangrijkste baan, omdat het gaat om miljarden mensen over de hele wereld. En de Verenigde Staten zijn het belangrijkste land om op te komen en te vechten voor hun religieuze vrijheid.”

Brownback en zijn vrouw hebben zelf 3 kinderen en 2 geadopteerde kinderen, één uit China. Hij zei: “Ik hou van het Chinese volk en een van onze kinderen is geadopteerd uit China, een prachtige dochter in ons gezin. Het zijn prachtige en getalenteerde mensen, maar de regering beperkt hen en doet hen echt pijn.”

De “Quit the CCP“-beweging is een volksbeweging voor het Chinese volk om de banden met de CCP en de daaraan gelieerde organisaties te verbreken. Deze begon organisch te groeien nadat The Epoch Times in 2005 de “Negen commentaren op de Communistische Partij” publiceerde, een redactionele artikelenreeks die de geschiedenis van de CCP en haar leugens onthult. Via deze beweging doen Chinezen afstand van hun lidmaatschap met de CCP en haar organisaties, waardoor de gelofte, die hun lot verbindt aan dat van de CCP, effectief wordt opgeheven.

Zo’n beweging ” zal goed zijn voor het Chinese volk,” zei Brownback. ” En het kan alleen maar goed zijn voor de hele wereld. Als er een meer open samenleving zou zijn die niet zo bedreigend is voor anderen, zou dat veel gezonder zijn voor de wereld.”

Hij gelooft dat zo’n beweging voor een betere toekomst voor het Chinese volk zou kunnen zorgen.

“We zouden ook een explosie van groei zien in China. Als er een vrij en open systeem zou zijn in China, samen met de capaciteiten van het Chinese volk, zou er een enorme groei plaatsvinden,” zei Brownback.

“Ik ben er echt van overtuigd dat het Chinese volk momenteel beperkt wordt door hun eigen regering.”

Sherry Dong heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 oktober 2022): CCP ‘Lacks Confidence in Its Position’: Former Ambassador Brownback

Falun Gong blijft het voornaamste doelwit van het Chinese regime: uitgelekt document

Uit uitgelekte documenten van het Political and Legal Affairs Committee (PLAC) in het district Tieling van de noordoostelijke Chinese provincie Liaoning blijkt dat de inspanningen van de Chinese Communistische Partij (CCP) om Falun Gong te “transformeren” of “uit te schakelen” het voornaamste doelwit van het regime blijven.

In een van de documenten, getiteld “Voortgangsverslag voorgelegd aan de provinciale PLAC-inspectiegroep”, staat dat in april 2019 negen van de hoogstgeplaatste ministeries onder het Centraal Comité van de CCP een bevel hebben uitgevaardigd om alle Falun Gong-beoefenaars te dwingen hun spirituele praktijk op te geven.

Minghui.org, een website die de vervolgingscampagne van de CCP tegen Falun Gong documenteert, meldde dat politieagenten op de deur van het ouderlijk huis van Peng Zhiqiang klopten en eisten: “U moet deze papieren tekenen, of anders.” Het echtpaar weigerde te tekenen, waarop de politie vertrok.

Toen riep de politie de zoon van het echtpaar, die geen Falun Gong beoefenaar is, en zei: “Je ouders wilden de papieren niet tekenen, dit zal je je carrière kosten tenzij je voor hen tekent!”

Peng was bang en tekende de papieren. Later publiceerde hij een verklaring op minghui.org om te zeggen dat hij er spijt van had dat hij dit had gedaan.

Peng’s ouders zijn beoefenaars van Falun Gong, een spirituele praktijk die sinds 1999 door de Chinese Communistische Partij (CCP) wordt vervolgd.

Wat de familie Peng is overkomen, is de laatste jaren gebeurd met families in heel China. Volgens minghui.org heeft deze “klop op elke deur” campagne, uitgevoerd onder leiding van het Centraal Comité, als doel de Falun Gong “uit te roeien”, al was het maar op papier.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een oude Chinese spirituele praktijk die bestaat uit langzaam bewegende meditatie oefeningen en morele leringen die waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid in het dagelijks leven bevorderen. De populariteit bereikte een hoogtepunt aan het eind van de jaren negentig in China, met volgens officiële schattingen zo’n 70 à 100 miljoen beoefenaars.

De “klop op elke deur”-campagne, waarnaar in één van de uitgelekte documenten wordt verwezen, werd gezamenlijk gelast door negen topagentschappen die rechtstreeks gelieerd zijn aan het Centraal Comité van de CCP.

Het PLAC is een van de veiligheidsinstanties van de CCP die controle uitoefent op de verschillende niveaus van de centrale, provinciale en gemeentelijke overheidsdiensten. Het houdt lijsten bij van Falun Gong beoefenaars tot op buurtniveau, met inbegrip van de namen van Falun Gong beofenaars, hun adressen en informatie over hun familieleden. De plaatselijke politie gaat bij elk adres aan de deur kloppen en vraagt de beoefenaar documenten te ondertekenen waarin hij of zij afstand doet van de spirituele praktijk.

Als ze een handtekening krijgen, kunnen ze die beoefenaar “uitzetten”, althans op papier.

Uitgelekt document

The Epoch Times kreeg exclusieve toegang tot documenten van het PLAC-kantoor van de provincie Tieling in de provincie Liaoning. Tieling ligt ongeveer 20 mijl ten noordoosten van Shenyang City, de hoofdstad van de provincie Liaoning.

Het PLAC-systeem is een gigantisch en krachtig netwerk van onderdrukking. Het is het belangrijkste instrument in de vervolging van Falun Gong door de CCP, en de macht van de PLAC en de hoge mate van corruptie die de macht van de PLAC ondersteunt, zijn toegenomen naarmate de vervolging voortging.

In één van de documenten, getiteld “Voortgangsverslag ingediend bij de Provinciale PLAC Inspectiegroep”, staat dat in april 2019 negen van de hoogstgeplaatste ministeries van het centrale regime een bevel hebben uitgevaardigd dat in de eerste plaats gericht is tegen Falun Gong, met als doel alle Falun Gong beoefenaars te dwingen hun beoefening op te geven.

Volgens het document hield de PLAC in het district Tieling onmiddellijk trainingssessies over hoe Falun Gong beoefenaars te “transformeren”.

Naast het bezoeken van de huizen van individuen en pogingen om hen te dwingen documenten te ondertekenen, instrueerde de PLAC ook de politie van het district om toezicht te houden en mensen te verhinderen naar Hongkong te gaan.

In 2019 was het 70 jaar geleden dat de CCP de macht in China overnam. In het document stond: “Aangezien de viering van de 70e verjaardag nadert en de activiteiten in Hongkong toenemen, moet de politie van het district, om te voorkomen dat deze mensen deelnemen aan activiteiten in Hongkong, hun reizen beperken.”

PLAC-inspecties

Senior politiek commentator Heng He vertelde The Epoch Times, “uit dit [uitgelekte] document kunnen we zien dat de CCP Falun Gong nog steeds beschouwt als haar belangrijkste doel om te onderdrukken, ook al bagatelliseert de CCP het publiekelijk en probeert ze het te verbergen voor de internationale gemeenschap.”

“Onder de vlag van anti-corruptie heeft de centrale regering van de CCP sinds 2017 inspectiegroepen naar verschillende delen van het land gestuurd,” zei hij. “Ze inspecteren vooral het PLAC-netwerk van agentschappen, waar zwakte en terughoudendheid in de vervolging van Falun Gong wordt gesignaleerd. Dit betekent dat het volhouden van de vervolging erg moeilijk is geweest.”

In het uitgelekte document staat: “Dit jaar werden in het district acht Falun Gong leden ‘getransformeerd’. 122 Falun Gong-leden werden ‘ontheven’ en het aantal is gerapporteerd aan de hoger gelegen gemeentelijke PLAC.” Het is onduidelijk wat met ‘ontheven’ wordt bedoeld.

Gevallen van vervolging

Een dergelijke campagne wordt in het hele land uitgevoerd. Volgens een rapport van april 2021 van minghui.org resulteerde de “zero out” campagne in Beijing in de dood van 3 Falun Gong beoefenaars in 2020, werden 29 beoefenaars veroordeeld tot gevangenisstraffen, en werden 249 beoefenaars met geweld uit hun huizen of van hun werk in hechtenis genomen.

Bovendien werden 153 woningen van beoefenaars geplunderd en kregen 103 beoefenaars bezoek van de politie of werden zij lastiggevallen met telefoontjes.

Onlangs overleed een vrouwelijke Falun Gong beoefenaar, Ji Yunzhi uit Binnen-Mongolië, 48 dagen nadat zij naar het politiebureau was gebracht. Zij was 66 jaar oud.

Op 1 februari 2022, de dag van het Chinese Nieuwjaar en drie dagen voor het begin van de Olympische Winterspelen in Beijing, werd Ji door 9 politieagenten uit haar huis gehaald. Op het politiebureau werd Ji geslagen en gemarteld. Uit protest ging ze in hongerstaking, maar ze kreeg via een voedingssonde onder dwang voeding toegediend via haar neus.

Daarna verslechterde haar gezondheid snel.

Op 11 februari bracht de politie de familie van Ji op de hoogte dat ze in het ziekenhuis lag. Toen haar man in het ziekenhuis aankwam, zag hij Ji in coma liggen. Haar enkels zaten nog in de boeien.

Ondanks haar kritieke toestand weigerde de politie haar vrij te laten. Op 21 maart overleed Ji.

Om te voorkomen dat de informatie zou uitlekken naar het publiek, bewaakten tientallen politieagenten dagenlang het ziekenhuis, de begrafenisonderneming en Ji’s huis, zelfs nadat het lichaam was gecremeerd.

Simon Zhang, een architect uit New York, en zijn moeder, Ji Yunzhi, een Falun Gong beoefenaar die drie dagen voor de opening van de Olympische Winterspelen in Beijing uit haar huis werd gehaald en 48 dagen later stierf in hechtenis van de politie. ( Foto van Simon Zhang)

Ji’s zoon, Simon Zhang, is een architect in New York. Op 25 april ontmoetten hij en enkele andere Falun Gong beoefenaars de Amerikaanse Ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid Rashad Hussain, die na het horen van Ji’s verhaal op Twitter postte: “Niemand verdient het om te lijden onder mishandeling, marteling of gevangenschap voor zijn geloof.”

Bewustmaking

Sinds het begin van de vervolging in 1999 hebben de CCP en haar PLAC-systeem talloze campagnes gelanceerd om Falun Gong met allerlei middelen te proberen uitroeien. De tegenmaatregelen van de Falun Gong beoefenaars lijken echter dezelfde te blijven, aangezien zij zogenaamd “materiaal ter verheldering van de waarheid” verspreiden om het bewustzijn van de vervolging zowel binnen als buiten China te vergroten.

Het uitgelekte document vermeldt dat de PLAC van het district Tieling mensen heeft georganiseerd om door het district te trekken om Falun Gong-materiaal op openbare plaatsen “op te ruimen”. In het jaar 2019, aldus het document, werden “8 opruimpogingen georganiseerd, 378 stuks gedrukt materiaal, 3 spandoeken en 26 posters werden verzameld.”

Het document zei dat van april tot juni, de Tieling county PLAC 20.000 pamfletten en 35.000 andere soorten materialen verspreidde onder het publiek om Falun Gong te belasteren.

Een poster met de tekst “Waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid is goed, Falun Dafa is goed” is te zien bij een bushalte in Tieling, provincie Liaoning. (minghui.org)

Heng He zei: “Aangezien de vervolging geen wettelijke basis heeft, heeft de CCP een enorme hoeveelheid geld uitgegeven om Falun Gong in een kwaad daglicht te stellen door de publieke opinie te manipuleren en door leugens te verzinnen die door haar media worden verspreid. Ondertussen doet de CCP er alles aan om te voorkomen dat de waarheid over Falun Gong het publiek bereikt.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 mei 2022): Falun Gong Remains the Prime Target of Chinese Regime: Leaked Document

Beijing misbruikt Hollywood om positief beeld van CCP te schetsen: Rapport

Beijing manipuleert de westerse filmproductie, vooral in Hollywood, om de wereld een positief beeld van zichzelf voor te spiegelen, aldus een van september daterend rapport van een Franse militaire denktank.

Het 650 bladzijden tellende rapport wil de allesomvattende wereldwijde beïnvloedingstactieken van de Chinese Communistische Partij (CCP) aan het licht brengen. Op cultureel gebied wordt er in het rapport op gewezen dat de CCP controle uitoefent over de Hollywood-studio’s door middel van het op een zwarte lijst plaatsen van films, het beperken van de toegang tot de Chinese markt en het censureren van de inhoud.

De CCP gebruikt films als propagandamiddelen sinds zij in 1949 China in haar greep kreeg, maar de Verenigde Staten voelden de invloed van de CCP pas in 1997, aldus het rapport. In dat jaar werden drie films uitgebracht die het positieve zelfbeeld van het Chinese regime doorprikten: “Kundun,” “Seven Years in Tibet,” en “Red Corner.” De eerste twee films gingen over Tibet, een zeer gevoelig onderwerp voor de CCP vanwege de voortdurende onderdrukking van de plaatselijke cultuur en religie, terwijl in de laatste film een Amerikaan werd getoond die ten onrechte werd beschuldigd van moord in China.

Naast het verbod op de films in China heeft de CCP zowel de regisseurs als de hoofdrolspelers van de drie films op de zwarte lijst gezet. Verder verbood het regime de betrokken productiemaatschappijen vijf jaar lang om in China te werken.

Ondanks het feit dat de Chinese markt een bescheiden omvang had, vergelijkbaar met die van Peru in die tijd, nam Hollywood volgens het Franse rapport de boodschap onmiddellijk ter harte.

De toenmalige CEO van Disney, Michael Eisner, had in 1998 een ontmoeting met de toenmalige Chinese premier Zhu Rongji om zich te verontschuldigen en te beloven dat Disney nooit meer iets als Kundun zou produceren, aldus het rapport.

De aantrekkingskracht van de Chinese markt

Een rapport uit 2020 van PEN America, een New Yorkse groep die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, illustreerde de behandeling door het regime van Jean-Jacques Annaud, regisseur van “Seven Years in Tibet”. In 2009, bijna tien jaar nadat hij door Peking op de zwarte lijst was gezet, stemde Annaud ermee in om een Frans-Chinese coproductiefilm te regisseren. In december 2009 verontschuldigde Annaud zich voor zijn deelname aan “Zeven jaar in Tibet” op Weibo, een Chinese sociale media-app vergelijkbaar met Twitter. Het bericht is sindsdien verwijderd, maar het werd gearchiveerd door PEN America.

Annaud tekende vervolgens een strategische partnerschapsovereenkomst met China voor twee films, en werd lid van de Strategische Raad van de France China Foundation. In zijn biografie op de website van de stichting worden veel van zijn films genoemd, maar “Zeven jaar in Tibet” wordt niet vermeld, aldus het Franse rapport.

Sindsdien heeft de CCP een verscheidenheid van tactieken gebruikt om Hollywood te beïnvloeden, samen met andere westerse filmproducenten, aldus het Franse rapport. Beijing staat drie manieren toe waarop buitenlandse films op de Chinese markt kunnen komen: via quota’s, opkoop en coproduktie. Op alle drie manieren wordt censuur toegepast.

De CCP heeft ook de verleiding van haar grote en lucratieve markt gebruikt om filmmakers tot naleving te dwingen. “We hebben een enorme markt om met jullie te delen. We willen films die zwaar investeren in China; we willen positieve beelden van China zien”, zei de president van China Film Group Corporation, het grootste staatsfilmbedrijf ter wereld, in 2013 tegen Hollywoodproducenten.

China’s kwartaalinkomsten uit box office overtroffen in 2018 voor het eerst die van de Verenigde Staten, volgens het Franse rapport. Verwacht wordt dat het in de komende jaren de grootste markt ter wereld zal worden.

Verder zijn de Chinese investeringen in Hollywoodfilms sinds 2014 aanzienlijk gegroeid. De CCP hielp tussen 1997 en 2013 12 Hollywoodfilms financieren. Dit aantal steeg van 2014 tot 2018 naar 41 films. De Franse militaire denktank stelt dat deze Chinese investeringen Beijing een aanzienlijke invloed geven op Amerikaanse studio’s.

Naleving

Een overeenkomst tussen China en de VS uit 2012 beperkt 34 slots per jaar voor Amerikaanse films om China binnen te komen. Dit quotum wordt bijna uitsluitend ingenomen door kassuccessen. In het rapport wordt een Hollywood-scenarist geciteerd die zegt dat dit quotum “een beperking van de vrijheid van meningsuiting” is omdat de studio’s aan zelfcensuur doen om hun kansen op een slot zo groot mogelijk te maken.

Buyout is een andere methode om toegang te krijgen tot de Chinese markt die veel wordt gebruikt door onafhankelijke films. In dit geval stemt de buitenlandse studio ermee in alle in China gemaakte winst over te dragen aan de Chinese distributeur, in ruil voor een vaste vergoeding.

De derde en meest populaire manier is coproduktie tussen een buitenlandse studio en een Chinese studio. In het rapport wordt erop gewezen dat het voordeel van coproduktiefilms is dat zij niet als buitenlands worden beschouwd en dus niet onder de quotaregeling vallen.

Er zijn echter wel regels waaraan de coproductiefilms moeten voldoen, aldus PEN America. De regels omvatten het naleven van de wetten, voorschriften, gewoonten en tradities van China; het eerbiedigen van de rechten en plichten van het Chinese regime; en het bijdragen tot de sociale stabiliteit van China. PEN America legde uit dat sociale stabiliteit één van de argumenten is die Peking gebruikt om de onderdrukking van dissidenten of etnische minderheden te rechtvaardigen.

Het rapport van de Franse denktank suggereerde dat coproductie Beijing meer invloed geeft op de inhoud, omdat censuur op elk moment in het productieproces kan plaatsvinden. Het rapport somde verschillende coproductiefilms op die Chinese filmmaatschappijen expliciet invloed gaven, waaronder “The Meg” (2018), “Kung Fu Panda III” (2016), en “Looper” (2012).

Dikwijls kan de coproductie verborgen zijn. Een voorbeeld is de docuserie “China: Times of Xi” die in oktober 2017 werd uitgezonden op Discovery Channel. Het was een coproductie tussen Discovery Networks Asia-Pacific en China Intercontinental Communications Center (CICC). Het Franse rapport merkte op dat CICC wordt beheerd door het Informatiebureau van de Staatsraad, dat hetzelfde adres deelt met het Bureau voor Buitenlandse Propaganda van de Centrale Propaganda-afdeling van de CCP. Maar de documentaire werd aangekondigd als “een onafhankelijke televisieproduktie”.

Het rapport bevat ook een lijst van gevallen waarin studio’s inhoud uit films hebben weggelaten die de CCP zou hebben kunnen verontrusten. De lijst omvat “Pixels” (2015), “RoboCop” (2014), “Red Dawn” (2012), “Skyfall” (2012), “Men in Black 3” (2012), “Pirates of the Caribbean 3” (2007), en “Mission Impossible III” (2006).

In andere gevallen gaat het om het positief portretteren van de CCP, vaak als held of redder, of van ideeën die de partij steunt. Dergelijke films zijn “Abominable” (2019), “Arrival” (2016), “Transformers: Age of Extinction” (2014), “Gravity” (2013), “Looper” (2012), en 2012 (2009).

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (20 oktober 2021): Beijing Exploits Hollywood to Project a Positive Image of the CCP: Report