Sunday, 23 Jun 2024

Chinese artsen die beschuldigd worden van gedwongen orgaanoogst namen deel aan trainingssessies opgesteld door Universiteit van Oxford

De Universiteit van Oxford heeft geholpen bij het uitwerken van een trainingsprogramma die werd bijgewoond door Chinese artsen die betrokken zouden zijn bij de door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst in China.

Het meerjarige initiatief “New Horizon”, bedoeld om de uitwisseling van kennis tussen Chinese en internationale transplantatieartsen te vergemakkelijken, werd vorig jaar bijgewoond door 114 Chinese artsen uit 62 ziekenhuizen, twee onderzoekscentra en een centrum voor orgaandistributie, aldus de website van het trainingsprogramma.

Dit komt op een moment dat het Chinese regime ervan wordt beschuldigd op grote schaal gewetensgevangenen te vermoorden – voornamelijk beoefenaars van de spirituele groep Falun Gong – en, meer recentelijk, Oeigoeren, om hun organen te gebruiken voor winstbejag.

Volgens de European Society for Organ Transplantation (ESOT), die het trainingsprogramma heeft goedgekeurd, werden er 35 internationale evenementen georganiseerd in het kader van het curriculum voor 2020-2022 en heeft het Centre for Evidence in Transplantation (CET) van de Universiteit van Oxford geholpen bij het uitwerken van de sessies.

De universiteit vertelde The Epoch Times dat CET tien van de webinars heeft georganiseerd.

Een van de drie “eregasten” van het programma, professor Zheng Shusen, is in een aanklacht bij het China Tribunaal ervan beschuldigd “direct en indirect medeplichtig” te zijn aan “ernstige mensenrechtenschendingen”.

In 2019 oordeelde het volkstribunaal in Londen, onder voorzitterschap van de gerenommeerde advocaat Sir Geoffrey Nice, KC, die in 2002 de vervolging van de voormalige Servische president Slobodan Milošević leidde, dat het Chinese regime zich schuldig had gemaakt aan marteling en misdaden tegen de mensheid. Dit was in de context van de door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst op grote schaal bij gewetensgevangenen, voornamelijk beoefenaars van Falun Gong.

Het tribunaal zei ook dat de leden er “geen enkele twijfel” over hadden dat er fysieke handelingen waren uitgevoerd die duidden op genocide, waaronder drie van de vijf handelingen die vermeld staan in de Genocide Conventie. Er werd echter geen beslissing genomen dat er genocide had plaatsgevonden, omdat er geen onderscheid kon worden gemaakt tussen de uitgesproken intentie van het regime om de groep te vernietigen en tussen de ogenschijnlijke intentie om enorme winsten te behalen met de verkoop van de organen.

Falun Gong is een spirituele discipline die gebaseerd is op de principes: “waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, en was sinds de introductie in 1992 enorm populair in China, voordat het in 1999 het doelwit werd van een brutale vervolging.

Video: Geoffrey Nice: De regering negeerde onze bevindingen van het Tribunaal vanwege een beleidsbeslissing om niet op te treden tegen China | Britse thought leaders

Beoefenaars zijn het slachtoffer geworden van intimidatie, sociale uitsluiting, onwettige gevangenschap, marteling en moord.

Het moet opgemerkt worden dat het extreem moeilijk is om de betrokkenheid van specifieke artsen bij gedwongen orgaanoogst te verifiëren vanwege het ondoorzichtige karakter van het Chinese regime. De World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) beweert in haar serie onderzoeksrapporten over gedwongen orgaanoogst dat “alle transplantatiefaciliteiten in China hebben deelgenomen aan gedwongen orgaanoogst”.

Bijna de helft (29) van de Chinese ziekenhuizen die deelnamen aan het 2023 “New Horizon” trainingsprogramma zijn in de WOIPFG-rapporten terug te vinden als belangrijke doelwitten van onderzoek.

Volgens de documenten heeft het personeel van ongeveer 10 van deze ziekenhuizen ofwel toegegeven ofwel niet expliciet ontkend dat ze organen van Falun Gong beoefenaars gebruikten. De undercover onderzoekers deden zich voor als potentiële patiënten op zoek naar een geschikt donororgaan. Andere ziekenhuizen hadden een onverklaarbaar aantal organen beschikbaar.

Volgens de verklaring voor het China Tribunaal met betrekking tot dhr. Zheng Shusen, is deze chirurg direct verbonden met de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime. Van 2007 tot 2017 was hij voorzitter van de Zhejiang afdeling van de ‘China Anti-Cult Association’, een agentschap dat is opgericht om belasterende propaganda tegen Falun Gong te verspreiden en methoden te bedenken om beoefenaars te dwingen hun geloof af te zweren.

Zowel WOIPFG als de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) hebben erop gewezen dat Zheng in 2005 een artikel heeft geschreven waarin hij zijn optreden bij 46 levertransplantaties tussen 2000 en 2004 documenteerde – tijdens deze periode bestond er zelfs geen systeem voor vrijwillige orgaandonaties in China en alle ter dood veroordeelde gevangenen werden binnen zeven dagen geëxecuteerd.

Zheng Shusen is te zien op een foto voor het ziekenhuis waarvoor hij werkt. (De Epoch Times)

Gezien het onwaarschijnlijke scenario waarin de executies van 46 gevangenen samenvielen met patiënten die op dat moment een levertransplantatie nodig hadden en die allemaal een compatibel bloedtype hadden, suggereerde de ETAC-brief dat “dergelijke transplantaties impliceren dat andere individuen dan ter dood veroordeelden buitengerechtelijk en op aanvraag gedood werden voor hun organen”.

In 2017 trok het tijdschrift Liver International een artikel waarvan Zheng medeauteur was terug, omdat de auteurs er niet in slaagden te bewijzen dat organen van geëxecuteerde gevangenen niet werden gebruikt.

Een andere arts die deelnam aan het 2023 programma, He Xiaoshun, werd in 2018 door een onderzoeker gevraagd of zijn ziekenhuis gezonde organen van Falun Gong beoefenaars gebruikte. Volgens de opgenomen gesprekken van WOIPFG betwistte hij de bewering niet nadat hij herhaaldelijk door de onderzoeker die hem opbelde onder druk werd gezet.

Hij was en is nog steeds adjunct-directeur van het First Affiliated Hospital van de Sun Yat-sen Universiteit in Guangzhou. Een andere arts van hetzelfde ziekenhuis bevestigde in 2015 dat ze organen ter beschikking hadden die afkomstig waren van Falun Gong beoefenaars.

Xue Wujun, projectdirecteur van het “New Horizon” programma, is directeur van het First Affiliated Hospital van de Xi’an Jiaotong University School of Medicine.

Volgens WOIPFG heeft een arts in 2006 toegegeven organen van Falun Gong beoefenaars te hebben gebruikt.

Een woordvoerder van de Universiteit van Oxford zei: “Oxford veroordeelt de onmenselijke praktijk van orgaanoogst bij geëxecuteerde gevangenen ten zeerste en academici van de universiteit hebben het voortouw genomen bij het aandringen van internationale organisaties om China onder druk te zetten deze praktijk te beëindigen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de European Society for Organ Transplantation en andere internationale organisaties staan nu steun toe voor legaal transplantatieonderwijs en -onderzoek in China.

“Het Centre for Evidence in Transplantation bevordert de kwaliteit van academisch transplantatieonderzoek. Het centrum werd gevraagd om webinars te verzorgen voor het New Horizon programma om de normen van academische onderzoekspraktijk in China te verhogen, en verzorgde virtuele presentaties over onder andere data-analyse, onderzoekspublicatie en onderzoeksethiek. Het CET heeft geen training gegeven over transplantatiepraktijken of chirurgie.”

ESOT zei in een verklaring dat het “zeer toegewijd is aan het handhaven van de hoogste ethische normen op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie.”

“ESOT herhaalt haar ondubbelzinnige afwijzing van het onethisch oogsten van organen en alle bijbehorende onethische methoden”, luidt de verklaring. “Onze partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn stevig geworteld in de open uitwisseling van academische kennis gericht op het bevorderen van transplantatiewetenschap, de beste klinische zorg en het verbeteren van de resultaten voor patiënten, evenals het promoten van onze kernprincipes voor ethische praktijken in het veld.

“Wij zijn fel gekant tegen alle activiteiten die verband houden met orgaanhandel, dwang of uitbuiting. In overeenstemming met internationale verklaringen en richtlijnen is ESOT solidair met onethische praktijken in orgaantransplantatie,” voegde ESOT eraan toe.

Annie Wu heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 maart 2024): Chinese Doctors Accused of Forced Organ Harvesting Attended Oxford-Designed Training Sessions

Lord Alton: Een duidelijk begrip van Falun Gong is een ‘noodzaak’ voor het VK om de CCP dreiging te erkennen

Om de inmenging van Peking in de democratie in het Verenigd Koninkrijk te erkennen, is het “noodzakelijk” om te erkennen wat er gebeurt met Falun Gong, zei Lord Alton uit Liverpool op maandag.

Tijdens een seminar in het Britse parlement zei Lord Alton dat de mensenrechtenschendingen tegen volgelingen van Falun Gong “de volgende grote mensenrechtencrisis in China na Xinjiang” zijn.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een meditatieve praktijk die bestaat uit langzaam bewegende oefeningen en onderwijst de waarden van “waarheid, mededogen en verdraagzaamheid.”

Falun Gong ontstond in 1992 op het Chinese vasteland en trok zo’n 70 tot 100 miljoen beoefenaars, waaronder leden en kaderleden van de Chinese Communistische Partij (CCP), voordat de voormalige Chinese regeringsleider Jiang Zemin zich in 1999 tegen Falun Gong keerde.

Na het falen van Dhr. Jiang’s doel om “Falun Gong binnen drie maanden uit te roeien”, is de onderdrukking van Falun Gong door de CCP al 24 jaar aan de gang, met beoefenaars die worden gecontroleerd, gevangen gezet, gemarteld en gedood.

“De CCP is officieel atheïstisch en onderdrukt alle religies in verschillende mate,” zei Alton en hij merkte op dat Jiang had “erkend dat Falun Gong niet gecontroleerd kon worden.

“Zelfs partijfunctionarissen waren begonnen met de beoefening. Dhr. Jiang vreesde, in zijn eigen woorden, dat het marxisme van de CCP ‘een dreunende grap’ zou worden.”

Volgens een onlangs gepubliceerd rapport (pdf) van de parlementaire waakhond van de Britse inlichtingendiensten wordt Falun Gong door de CCP gezien als een bedreiging voor de partij en haar monopolie op de staatsmacht en is het een van de belangrijkste doelwitten van de overzeese spionage- en inmengingsactiviteiten van de CCP.

“Het is onwaarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk de topprioriteit is voor China als het gaat om spionage en inmenging”, zo staat in het rapport te lezen. Het rapport voegt daaraan toe dat de Verenigde Staten “en vermeende binnenlandse bedreigingen voor de heerschappij van de CCP (bekend als ‘de vijf vergiften’—onafhankelijkheid van Taiwan, onafhankelijkheid van Tibet, separatisten uit Xinjiang, de Chinese democratiebeweging, en Falun Gong) waarschijnlijk de meeste aandacht krijgen van de Chinese inlichtingendiensten.”

Het rapport benadrukte ook de wijdverspreide inmenging van de CCP in de Britse academische wereld, door te stellen dat de CCP “invloed uitoefent op instellingen door het hefboomeffect van honoraria en financiering, op individuele Britse academici door middel van aansporingen en intimidatie, op Chinese studenten door middel van toezicht en controle, en op denktanks door middel van dwang.”

Verwijzend naar het rapport zei Dhr. Alton dat de inmenging van de CCP “vooral acuut is als het gaat om de zogenaamde vijf vergiften.”

Hij zei ook dat hij gelooft dat de “voortdurende landelijke campagne in China om Falun Gong uit te roeien” een “moderne genocide” is.

Iain Duncan Smith: Meer bewustzijn nodig over Falun Gong

Van de vijf zogenaamde vergiften van de CCP wordt Falun Gong het minst begrepen door het Westen.

Een onafhankelijk volkstribunaal voorgezeten door de prominente Britse advocaat en rechter Sir Geoffrey Nice, KC, stelde in 2019 vast dat volgelingen van Falun Gong de belangrijkste groep slachtoffers waren en bleven die vermoord werden voor hun organen.

David Matas, een van de eerste onderzoekers van de vermeende gedwongen orgaanoogst, vertelde het seminar dat “een van de meest huiveringwekkende manieren” waarop ze achter de moorddadige business kwamen, is dat in Chinese gevangenissen “Falun Gong werden getest op bloed en organen, en niet-Falun Gong niet.”

Ongedateerde bestandsfoto van voormalig leider van de Conservatieve Partij, parlementslid Sir Iain Duncan Smith. (Daniel Leal-Olivas/PA Media)

Twee getuigen, Han Fei en Grace Song, vertelden tijdens het seminar over hun ervaringen met bloedtesten in de gevangenis. Mevrouw Song, die voor The Epoch Times werkt, zei ook dat ze gedwongen werd om “gedetailleerde” lichamelijke onderzoeken te ondergaan, waaronder bloedtesten, röntgenscans, orgaancontroles en een nauwkeurig onderzoek van haar huid op littekens.

Hoewel de gruweldaad al meer dan tien jaar bekend is, is het grotendeels onopgemerkt gebleven, deels door een gebrek aan begrip van wat Falun Gong is, volgens Sir Iain Duncan Smith, oprichter van de Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC).

Tegen de tijd dat bleek dat de Oeigoerse moslims en andere etnische minderheden ook het slachtoffer waren geworden van gedwongen orgaanoogst, wisten IPAC-leden al van “een enorme hoeveelheid misbruik” van Falun Gong beoefenaars, waaronder gedwongen orgaanoogst, maar ze vonden het “erg moeilijk om dat over te brengen aan een breder publiek, dat voor het grootste deel nooit echt heeft begrepen wat Falun Gong inhoudt,” vertelde Dhr. Duncan Smith aan het seminar.

“En ironisch genoeg heeft de genocide in Xinjiang ons veel geholpen om dat in orde te krijgen”, zei hij, eraan toevoegend dat meer mensen moeten begrijpen wat er gebeurt met Falun Gong.

“Ze worden vervolgd als een minderheid, maar met een geloof en een gevoel voor geschiedenis dat op dit moment in China de kop wordt ingedrukt,” zei hij.

Dhr. Duncan Smith benadrukte Shen Yun Performing Arts—een vooraanstaand klassiek Chinees dansgezelschap opgericht door Falun Dafa beoefenaars—en de pogingen van de CCP om haar voorstellingen te annuleren.

Volgens de website van Shen Yun ziet het gezelschap zijn optredens als “een heropleving van de schoonheid en goedheid van het China van voor het communisme.”

Ze zeggen ook dat de CCP heeft geprobeerd om hun voorstellingen te saboteren door andere voorstellingen te regelen op dezelfde data, theaters onder druk te zetten om de voorstelling te annuleren, onzinnige brieven te schrijven naar theaters die zich voordoen als Falun Gong beoefenaars en de banden van hun tourbussen door te snijden.

Mr. Duncan Smith zei dat de Chinese ambassade mislukte pogingen heeft gedaan om het optreden van Shen Yun in Londen te verstoren en dat de vernietiging van cultuur “kritiek” is voor de CCP.

“Ze moeten elk gevoel vernietigen dat er een tijd was vóór de Communistische Partij, vóór het concept van hun regering en hun heerschappij,” zei hij.

Falun Gong beoefenaars houden een bijeenkomst ter gelegenheid van de 24e verjaardag van de vervolging door de CCP, in Londen op 15 juli 2023. (Yanning Qi/De Epoch Times)

Victoria White, een woordvoerster van de Falun Dafa Vereniging in het Verenigd Koninkrijk, zei ook dat ze gelooft dat het belangrijk is dat mensen beter begrijpen wat Falun Gong is.

“Dat komt omdat de demonisering van Falun Gong door de CCP zo intens en voortdurend is geweest dat Falun Gong volledig ontmenselijkt is in China. Ontmenselijking zet aan tot genocide. Internationaal gezien hebben we de plicht om genocide te voorkomen. Daarom geloof ik dat we de plicht hebben om de ontmenselijking van Falun Gong ongedaan te maken,” zei ze.

Mevrouw White zei dat Falun Gong beoefenaars de leer van “waarheid, mededogen en verdraagzaamheid” zien als de “principes van het universum” en “een manier om spiritueel te verheffen.”

Ze beschreef de oefening als “een oude Qigong of energiepraktijk op dezelfde manier als Tai Chi een soort van Qigong is.”

Ze wees ook de beschuldiging van de CCP van de hand dat Falun Gong een “kwaadaardige sekte” is.

“Ik herinner me onderzoeksjournalist Ethan Gutmann, die tijd doorbracht met beoefenaars terwijl hij onderzoek deed naar gedwongen orgaanoogst en [zijn boek] ‘The Slaughter’ schreef, dat hij zich snel realiseerde dat Falun Gong geen sekte was toen hij ontdekte dat ze het over niets eens konden worden. Ze konden het zelfs niet eens worden over hoe ze Falun Gong moesten omschrijven,” zei ze.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 juli 2023): Lord Alton: UK Understanding of Falun Gong an ‘Imperative’ to Recognise CCP Threat

Onderzoek roept juridische vragen op over werking van Confucius-instituten in VK

De wettigheid van Confucius-instituten in het Verenigd Koninkrijk is in twijfel getrokken nu uit onderzoek is gebleken dat CI-leraren op een “zeer discriminerende manier” worden aangenomen en de vrijheid van meningsuiting moeten ondermijnen.

Het onderzoek, dat dinsdag werd gepubliceerd door UK-China Transparency, een pas opgerichte liefdadigheidsinstelling die zich richt op de Chinees-Britse banden, zei ook dat de Britse universiteiten en het ministerie van Binnenlandse Zaken de praktijk “systematisch mogelijk hebben gemaakt” door hun wettelijke verplichtingen te schenden.

Sam Dunning, directeur van UK-China Transparency, die de samenvatting van de documenten mede heeft opgesteld, zei dat universiteiten “moeten kiezen” tussen het openhouden van de instituten en het nakomen van hun wettelijke verplichtingen.

De Confucius Instituten (CI’s) zijn naar verluidt onderwijscentra die tot doel hebben de Chinese taal en cultuur te bevorderen.

Terwijl de Britse mededirecteuren en het administratief personeel van de CI’s worden aangeworven door Britse gastuniversiteiten, worden de Chinese mededirecteuren en docenten aangeworven door de Chinese partnerentiteit, vaak een Chinese universiteit.

Britse universiteiten bieden onderdak aan 30 CI’s, het hoogste aantal ter wereld.

Maar volgens een eerder rapport, eveneens opgesteld door Dunning, waren de meeste CI’s in het VK betrokken bij activiteiten die buiten hun opdracht van “taal en cultuur” vielen, waaronder “samenwerking met Britse organisaties die samenwerken met het United Front Work Department, een agentschap [van de Chinese Communistische Partij (CCP)] waarvan de inmengingsactiviteiten onlangs door MI5 onder de aandacht zijn gebracht.”

‘Discriminerende’ aanwervingsprocedure

In het nieuwe rapport staat dat de auteurs na onderzoek van sollicitatieformulieren en aankondigingen van aanwerving die in China online beschikbaar waren, hebben vastgesteld dat het personeel van het CI wordt aangenomen “op een zeer discriminerende manier die illegaal is volgens de Britse wet.”

Op een van de formulieren, die door alle sollicitanten werden ingevuld, werd de kandidaten gevraagd informatie te verstrekken over hun “politieke kenmerken”, “etniciteit” en familieleden. De kandidaten moesten ook beloven dat zij of hun echtgenoten geen kinderen zouden krijgen terwijl zij in het buitenland werkten, en hun huidige werkgever in China moest hun “politieke houding” beoordelen.

Volgens het rapport sloot een aantal universiteiten kandidaten uit religieuze minderheidsgroepen die in China worden vervolgd uit, terwijl sommige andere universiteiten kandidaten buiten een bepaalde leeftijdscategorie discrimineerden.

In een van de gegeven voorbeelden stond in een aankondiging van aanwerving voor een Chinese mededirecteur dat de succesvolle kandidaat jonger dan 58 jaar moest zijn, zich in het buitenland aan de Chinese wet moest houden en “zich proactief moest verzetten tegen elke uiting of elk gedrag dat de vriendschappelijke samenwerking tussen China en het buitenland zou schaden” en “nauwe communicatie met de Chinese ambassade of consulaten” in het buitenland moest onderhouden.”

In een ander aanwervingsbericht, eveneens voor een mededirecteur, stond dat een regeringsbesluit voorschreef dat de universiteit “voorrang moet geven aan de “ideologisch-politieke kwaliteiten” van kandidaten, “de selectie van kandidaten strikt moet controleren in politieke termen,” alleen kandidaten moet aanbevelen die “trouw zijn aan het voorouderland,” die “politieke standvastigheid bezitten, en tussen 35 en 55 jaar oud zijn”.

In de aankondiging stond ook dat kandidaten lid moeten zijn van de CCP en dat het aanwervingsproces zou worden geleid door het CCP-comité van de universiteit, aldus het rapport.

Wettelijke status onduidelijk

De onderzoekers dienden ook Freedom of Information (FOI) verzoeken in bij gastuniversiteiten om hen te vragen of de Chinese wet van toepassing is op Chinese CI-medewerkers en wat hun juridische status is.

Uit de antwoorden bleek dat de universiteiten niet wisten dat het Chinese personeel had toegezegd zich in het VK aan de Chinese wet te houden en geen juridisch advies hadden ingewonnen over de juridische arbeidsstatus van het personeel.

In een e-mail aan The Epoch Times zei Dunning dat het onderzoek heeft aangetoond dat “medewerkers van het Confucius Instituut worden aangeworven op basis van hun vermogen om transnationale repressie uit te oefenen in het Verenigd Koninkrijk en verplicht zijn de ‘partijdiscipline’ op de campus te handhaven.”

Dunning zei dat Britse universiteiten “wettelijke verplichtingen hebben om academische vrijheid en vrije meningsuiting te beschermen en intimidatie te voorkomen, en “moeten kiezen” om “ofwel hun wettelijke verplichtingen na te komen en hun eigen waarden te respecteren,” ofwel “hun Confucius-instituten open te houden.”

“Als universiteiten hun wettelijke verplichtingen niet willen nakomen, dan is het aan regelgevende instanties zoals het Bureau voor Studenten om in te grijpen,” zei hij.

‘Onwettige speciale visumroute’

In het verslag worden ook vraagtekens gezet bij een visumroute van het ministerie van Binnenlandse Zaken die naar verluidt bestemd is voor het Chinees-Britse Mandarijn-lerarenprogramma.

In antwoord op een FOI-verzoek vertelde het ministerie van Binnenlandse Zaken aan UK-China Transparency dat “de Britse wetgeving inzake werkgelegenheid en gelijkheid van toepassing is” op tewerkstelling in het kader van de regeling.

Maar geen van de Britse universiteiten beschouwt zichzelf als werkgever van de Chinese docenten die gebruik maken van deze visumregeling, waardoor hun wettelijke rechten onduidelijk zijn.

Het rapport betwistte de rechtmatigheid van de visumregeling, en stelde dat, hoewel de eis dat sponsors voor een baan ervoor moeten zorgen dat de rol “meer is dan een normale personeelsbehoefte en geen vacature vervult”, de rol van een Chinese mededirecteur fundamenteel is voor een Confucius-instituut.”

“Degenen die de rol vervullen, vervullen dus waarschijnlijk een vacature, waardoor de wettigheid van de goedkeuring van de visumregeling door het ministerie van Binnenlandse Zaken in twijfel wordt getrokken”, aldus het rapport.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde niet op een verzoek om commentaar van The Epoch Times.

Tijdens zijn leiderschapscampagne vorig jaar beloofde premier Rishi Sunak alle 30 CI’s te sluiten. Hij zei dat bijna alle uitgaven van de Britse regering voor Mandarijn-taalonderwijs op scholen via CI’s verliepen “en zo de Chinese soft power bevorderden”.

Tot nu toe heeft de regering echter nog geen plan bekendgemaakt om de instituten te sluiten.

In een schriftelijk antwoord op de vraag van Labour-parlementslid Lord Leong vorige maand zei Baroness Barran, ondersecretaris van het Department for Education (DfE), dat aanbieders van onderwijs “een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat hun partnerschappen met landen in het buitenland op passende wijze worden beheerd” en “ervoor te zorgen dat de juiste zorgvuldigheid wordt betracht”, en zij moedigde “aanbieders met bezwaren aan contact op te nemen met de regering.”

Ze vertelde Leong ook dat het DfE op dat moment geen toezicht hield op de financiering van het Mandarijnonderwijs in scholen via Confucius Instituten en Confucius Classrooms.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 april 2023): Research Raises Legal Concerns About Operations of Confucius Institutes in UK

Sunak zegt dat ‘gouden tijdperk’ met China voorbij is en verwerpt ‘Koude Oorlog-retoriek’.

Het zogenaamde “gouden tijdperk” van de Chinees-Britse betrekkingen is voorbij, aldus de Britse premier Rishi Sunak op maandag.

Maar Sunak verwierp wat hij noemde “simplistische Koude Oorlog-retoriek” en zei dat hij zich tegenover de concurrenten van het VK zal opstellen met “robuust pragmatisme” in plaats van “grote retoriek”.

In zijn eerste belangrijke toespraak over het buitenlands beleid tijdens het jaarlijkse Lord Mayor’s Banquet in de Guildhall in Londen, beloofde Sunak ook “Oekraïne bij te staan zolang dat nodig is” en beloofde hij de militaire steun volgend jaar te handhaven en zelfs te verhogen.

Maar de toespraak richtte zich vooral op het door de Communistische Partij geregeerde China, dat volgens hem “overduidelijk wedijvert voor wereldwijde invloed door gebruik te maken van alle middelen van staatsmacht”.

“Laten we duidelijk zijn. Het zogenaamde gouden tijdperk is voorbij, samen met het naïeve idee dat handel automatisch zou leiden tot sociale en politieke hervormingen,” zei Sunak, en hij voegde eraan toe: “Maar we mogen ook niet vertrouwen op simplistische retoriek uit de Koude Oorlog.”

De premier zei dat hij erkent dat het autoritaire regime “een systematische uitdaging vormt voor onze waarden en belangen”, waarbij hij verwees naar de onderdrukking van de anti-zero-COVID protesten en de arrestatie en mishandeling van een BBC journalist op zondag.

Maar hij zei ook dat het Verenigd Koninkrijk “het belang van China niet zomaar kan negeren” voor wereldaangelegenheden, wereldwijde economische stabiliteit of kwesties als klimaatverandering.

Robuust pragmatisme

Sunak sprak zich uit tegen wat hij “kortetermijndenken of ijdele hoop” noemde, en zei dat de tegenstanders en concurrenten van het VK over een langetermijnplan beschikken.

Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk “een evolutionaire sprong zal maken in haar aanpak”, door het versterken van de verdediging van “onze waarden en de openheid waarvan onze welvaart afhangt”, de economie in eigen land, alsook het houding tegenover concurrenten, “niet met grote retoriek, maar met robuust pragmatisme”.

De premier zei dat de regering de Europese betrekkingen van het VK “nieuw leven zal inblazen”, “een langetermijnvisie” zal hanteren ten aanzien van China, de veerkracht en de economische zekerheid van het VK zal versterken, en relaties zal opbouwen in de Indo-Pacifische regio.

Sunak verwees naar het recente besluit van de regering om een Chinees bedrijf te verplichten het grootste Britse microchipbedrijf dat het in handen heeft gekregen te verkopen. Hij verwees tevens naar zijn recente bezoek aan Indonesië, en zei dat het VK, de Verenigde Staten, Australië, Japan en vele anderen “de vlijmscherpe concurrentie zullen beheren” met diplomatie, betrokkenheid en verbetering van de weerbaarheid, met name op vlak van de economische veiligheid.

Meer details zullen worden uiteengezet in de bijgewerkte geïntegreerde evaluatie van het veiligheids-, defensie-, ontwikkelings- en buitenlands beleid van de regering, aldus Sunak.

De toespraak markeert een duidelijke versoepeling van de retoriek sinds zijn verkiezingscampagne, toen hij zei dat het Chinese regime “de grootste bedreiging voor de veiligheid en welvaart van Groot-Brittannië en de wereld deze eeuw” vormt. Recentelijk omschreef hij het regime ook als “de grootste staatsbedreiging voor onze economische veiligheid”.

Het staat ook in contrast met zijn havikistische voorgangster Liz Truss, die in april opriep tot een “wereldwijde NAVO” om internationale bedreigingen aan te pakken. Zij waarschuwde de Chinese communistische partij ook voor een invasie van Taiwan.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss spreekt tijdens het paasbanket in Mansion House in de stad Londen op 27 april 2022. (Victoria Jones/PA Media)

Delen van Sunak’s toespraak werden eerder op maandag in een persbericht gepubliceerd. In haar commentaar op de aanpak van de premier van “robuust pragmatisme” zei Alicia Kearns, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, dat zij vindt dat het VK met China moet samenwerken, maar drong er bij Sunak op aan “rode lijnen” in de relatie te trekken.

Kearns is het eens met een pragmatische aanpak, zei ze tegen de BBC, en voegde eraan toe dat betrokkenheid moet inhouden dat “harde gesprekken worden gevoerd” en “rode lijnen worden getrokken”.

“We willen geen illegale politiebureaus op Brits grondgebied. We willen niet dat hun ambassadepersoneel mensen die naar ons land willen vluchten in elkaar slaat. En we willen niet dat onze fantastische journalisten zoals [Edward Lawrence] in de straten van China in elkaar worden geslagen. We willen ook dat ze de mensenrechten moeten erkennen en respecteren,” zei Kearns.

Zondag werd BBC-verslaggever Edward Lawrence gearresteerd en naar verluidt geslagen door de Chinese politie toen hij verslag uitbracht over protesten in Shanghai.

Ongedateerde foto van de voormalige leider van de Conservatieve Partij, parlementslid Sir Iain Duncan Smith. (Daniel Leal-Olivas/PA Media)

Het is onduidelijk hoe het China-beleid van Sunak er in de praktijk uit zal zien, maar de versoepelde retoriek van de premier kreeg scherpe kritiek van de voormalige leider van de Conservatieve Partij, Sir Iain Duncan Smith, die zijn teleurstelling uitsprak over de toon van Sunak tegenover Peking.

“Geen idee of de Britse [regering] enig gevoel voor ironie heeft, zo niet, dan zouden ze dat wel moeten hebben”, zei de China-havik op Twitter.

“Terwijl een BBC-journalist in elkaar werd geslagen terwijl hij verslag deed van protesten, wrong de Britse [regering] zichzelf in allerlei bochten om te proberen haar beleid ten aanzien van China uit te leggen als Robuust Pragmatisme, je kan het zo gek niet bedenken.”

In een interview met Channel 4 News zei Duncan Smith dat robuust pragmatisme kan betekenen “wat je maar wilt dat het betekent”, en hij voegde eraan toe: “Dat klinkt mij in de oren alsof het dicht in de buurt komt van verzoening.”

Op de vraag of hij echt gelooft dat het dicht bij toegeeflijkheid komt, antwoordde Duncan Smith: “Dat doe ik omdat ik denk dat de vrije wereld te lang de ogen heeft gesloten voor de wantoestanden en bedreigingen van China.”

Verwijzend naar de sancties van Peking tegen hem en andere politici vanwege hun kritiek op de mensenrechten van de Chinese communistische partij, zei Duncan Smith dat het Chinese regime “ons als zwak zal behandelen” tenzij het VK “duidelijk en krachtdadig” is.

“En als ze dat doen, doen ze dat omdat ze denken dat we hen dan uiteindelijk zullen paaien. En ik denk dat de weg naar toegeeflijkheid die we in de jaren dertig al eens hebben bewandeld, als je er ook maar iets uit wilt leren, aantoont dat hoe meer je toegeeflijker bent tegenover dictaturen die hun volk gezag opleggen en de mensenrechten wegnemen, hoe meer je in gevaarlijk vaarwater terechtkomt”, zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 november 2022): Sunak zegt dat ‘gouden tijdperk’ met China voorbij is en verwerpt ‘Koude Oorlog-retoriek’.

Engeland beëindigt alle COVID-paspoorten, mondkapjesverplichtingen en werkbeperkingen

Beperkingen zoals COVID-19 pasjes, mondkapjesmandaten en werk-thuis-richtlijnen zullen in Engeland worden opgeheven, zo heeft de Britse premier Boris Johnson woensdag aangekondigd.

Johnson suggereerde ook dat de regels inzake zelf-isolatie eind maart eveneens overboord kunnen worden gegooid, wanneer de pandemie van het CCP-virus (Chinese Communistische Partij) endemisch wordt.

Met onmiddellijke ingang vraagt de Britse regering mensen niet langer om thuis te werken.

Het COVID-pasjesmandaat voor nachtclubs en grote evenementen wordt niet verlengd wanneer het op 26 januari afloopt.

Vanaf 27 januari is het dragen van mondkapjes in binnenruimten in Engeland niet langer verplicht.

De verplichting voor leerlingen van middelbare scholen om tijdens de les en in gemeenschappelijke ruimten mondkapjes te dragen, wordt op 20 januari opgeheven. Verwacht wordt dat het ministerie van Onderwijs binnenkort zijn nationale richtlijnen zal bijwerken.

Minister van Volksgezondheid Sajid Jajid zal in de komende dagen ook plannen aankondigen om de beperkingen op bezoeken aan zorginstellingen te versoepelen.

In het Lagerhuis klonk gejuich van wetgevers na Johnson’s aankondigingen over mondkapjes.

Premier Boris Johnson spreekt tijdens Prime Minister’s Questions in het Lagerhuis, Londen, op 19 januari 2022. (House of Commons/PA)

Mensen die positief testen op COVID-19 en hun niet-gevaccineerde contacten zijn nog steeds verplicht om zichzelf te isoleren, maar Johnson zei dat hij “heel erg verwacht dat de regel niet wordt verlengd wanneer de relevante verordeningen op 24 maart aflopen.”

“Naarmate COVID endemisch wordt, zullen we de wettelijke voorschriften moeten vervangen door advies en begeleiding, waarbij mensen met het virus worden aangespoord voorzichtig te zijn en rekening te houden met anderen”, aldus de premier.

Gevraagd naar het schrappen van de testvoorschriften voor gevaccineerde reizigers die naar het Engeland reizen, zei Johnson dat de regering de testregelingen voor reizigers opnieuw bekijkt en dat in de komende dagen een aankondiging kan worden verwacht.

Maar hij weigerde de vaccinatieplicht voor gezondheidswerkers in de eerste lijn te heroverwegen en hield vol dat het duidelijk is dat gezondheidswerkers zich moeten laten vaccineren.

Johnson vertelde parlementsleden dat het kabinet woensdagochtend had besloten de zogenaamde “Plan B”-maatregelen te schrappen omdat uit gegevens bleek dat de Omicron-golf op nationaal niveau zijn hoogtepunt had bereikt. En hij schreef de stabilisering van het aantal ziekenhuisopnames toe aan “de buitengewone boostercampagne” en de naleving van de beperkende maatregelen door de bevolking.

De afschaffing van de “Plan B”-maatregelen tegen het CCP-virus kwam op een moment dat de premier te kampen kreeg met toenemende druk om af te treden wegens vermeende lockdown-feestjes op Number 10 Downing Street, de ambtswoning van de premier, tijdens de pandemie.

Dit gebeurde ook nadat Number 10 maandag een petitie had ontvangen die door meer dan 200.000 mensen was ondertekend en waarin werd opgeroepen een einde te maken aan vaccinpaspoorten en soortgelijke COVID-certificaten.

Een afzonderlijke petitie waarin wordt opgeroepen tot het terugdraaien van de vaccinatieverplichtingen voor gezondheidswerkers, werd maandag ook op Number 10 bezorgd en kreeg ongeveer 160.000 handtekeningen.

Ook de regeringen van Schotland en Wales hebben aangekondigd dat de Omicron-beperkingen zullen worden opgeheven, maar COVID-pasjes en het verplicht dragen van mondkapjes in binnenruimten zullen van kracht blijven.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (19 januari 2022): England Ends All COVID-19 Passports, Mask Mandates, Work Restrictions 

Britse wet die meewerking aan gedwongen orgaanoogst verbiedt, goedgekeurd in tweede lezing

Een wetsvoorstel dat Britse burgers verbiedt een orgaantransplantatie in het buitenland te ondergaan zonder de vereiste toestemming van de donor, is vrijdag in tweede lezing goedgekeurd.

Het wetsvoorstel wil ook een verbod instellen op het tentoonstellen van geïmporteerde lichamen die niet aan dezelfde toestemmingsvereisten voldoen als die welke in het Verenigd Koninkrijk zijn verkregen.

Het wetsvoorstel inzake orgaantoerisme en het tentoonstellen van kadavers, dat is ingediend door Lord Philip Hunt of Kings Heath, is bedoeld om te voorkomen dat Britse burgers medeplichtig worden aan de vermeende gedwongen orgaanoogst in China bij aanhangers van Falun Gong, de Oeigoeren en andere groepen.

“Orgaandonatie is een kostbare daad van het redden van een leven, maar gedwongen orgaanoogst is gecommercialiseerde moord en zonder twijfel één van de ergste misdaden,” zei Hunt tegen het Hogerhuis.

Volgens statistieken van de NHS is tussen 2010 en juli 2020 bij 29 Britse patiënten een orgaantransplantatie uitgevoerd in China.

Het wetsvoorstel van Hunt verbiedt Britse burgers om naar het buitenland te gaan en daar gecontroleerd materiaal te ontvangen voor orgaantransplantatie wanneer de orgaandonor of de nabestaanden van de donor geen vrije, geïnformeerde en specifieke toestemming hebben gegeven, en wanneer een levende donor of derde partij financieel voordeel of een vergelijkbaar voordeel ontvangt, of wanneer, indien het van een overleden donor afkomstig is, een derde partij financieel voordeel of een vergelijkbaar voordeel ontvangt.

Het verbiedt ook commerciële transacties in menselijk materiaal voor transplantatie buiten het Verenigd Koninkrijk indien de betrokkene een nauwe band met het Verenigd Koninkrijk had.

Het wetsvoorstel voorziet in voorschriften voor patiëntidentificeerbare registers en een jaarlijks verslag over gevallen waarin Britse burgers transplantatieprocedures ondergaan buiten het Verenigd Koninkrijk.

Geïmporteerde lichamen die worden tentoongesteld zullen ook aan dezelfde toestemmingsvereisten moeten voldoen als lichamen die uit het VK afkomstig zijn.

Barones Ilora Finlay, die het wetsvoorstel steunt, zegt dat de tentoonstelling “Real Bodies” haar doet denken aan Burke en Hare, twee 19e-eeuwse Schotse seriemoordenaars die 16 mensen vermoordden en hun lichamen aan een anatoom verkochten om ze tijdens zijn anatomische lezingen te laten ontleden.

“De tentoonstelling van de geplastineerde lichamen had commercieel gewin, er was geen bewijs dat er toestemming was om de lichamen van deze mensen daarvoor te gebruiken en er was geen bewijs dat ze op natuurlijke wijze stierven,” zei Finlay, die ook een arts is.

“Uit emails blijkt zelfs dat sommige vanuit China werden aangeleverd voor plastinatie nadat belangrijke organen waren verwijderd, wat suggereert dat hun lichamen de overblijfselen zijn van een verachtelijke handel in genocide, het oogsten van organen en commerciële transplantatie in China.”

Een onafhankelijk volkstribunaal, voorgezeten door de eerbiedwaardige Britse rechter Sir Geoffrey Nice QC, concludeerde in 2019 unaniem dat gewetensgevangenen in China “op aanzienlijke schaal” werden – en nog steeds worden – gedood voor hun organen.

Het concludeerde verder dat aanhangers van de spirituele praktijk Falun Gong één van de belangrijkste bronnen van orgaanvoorziening zijn geweest.

Een groep aan de VN verbonden mensenrechtendeskundigen verklaarde vorige maand “extreem verontrust te zijn door berichten over vermeende ‘orgaanoogst’ gericht tegen minderheden, waaronder Falun Gong-aanhangers, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen, die in China worden vastgehouden”.

Cathy He en Tom Ozimek hebben bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (16/07/2021): UK Bill Banning Complicity in Forced Organ Harvesting Passes 2nd Reading

Europese politici dringen bij Carrie Lam aan op vrijlating journalisten na sluiting pro-democratisch dagblad

Een groep Europese wetgevers heeft er donderdag bij Hongkong Chief Executive Carrie Lam op aangedrongen journalisten vrij te laten die op grond van de draconische nationale veiligheidswet van Hongkong zijn gearresteerd, en de tegoeden vrij te geven van een prodemocratische krant die gedwongen werd haar deuren te sluiten.

Apple Daily, een van de weinige onafhankelijke media in Hongkong, moest woensdag tegen middernacht zijn activiteiten stopzetten nadat de politie de directieleden had gearresteerd en de tegoeden van de krant had bevroren.

De krant zei dat het besluit om te sluiten was gebaseerd op “overwegingen met betrekking tot de veiligheid van de werknemers en de mankracht”. De krant zei ook dat de bevriezing van de tegoeden ertoe had geleid dat er weinig geld was om de activiteiten voort te zetten.

De gedwongen sluiting van Apple Daily werd veroordeeld door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de EU, alsmede door een aantal Amerikaanse wetgevers.

In een brief aan Lam verklaarden 30 Europese wetgevers, waarvan de meesten lid zijn van het Europees Parlement, dat zij hun “bezorgdheid en veroordeling” willen uitspreken over de arrestatie van vijf journalisten en de inval in en het sluiten van Apple Daily.

Meer dan 500 politieagenten deden op 17 juni een inval in het hoofdkwartier van Apple Daily en arresteerden vijf directieleden op verdenking van samenspannen met buitenlanders om de nationale veiligheid in gevaar te brengen, een dubbelzinnige overtreding van de draconische nationale veiligheidswet die Peking vorig jaar heeft afgekondigd. Twee van de leidinggevenden werden de volgende dag in staat van beschuldiging gesteld.

De wetgevers zijn van mening dat deze arrestaties “een aanslag vormen op de persvrijheid en de reputatie van Hongkong als open internationale stad ondermijnen”, en “rechtstreeks in strijd zijn” met de basiswet van Hongkong.

“Het sluiten van de krant voor de vermeende ‘misdaad’ van ambtenaren ter verantwoording roepen, is de daad van een dictatoriale staat”, zo luidt de brief.

De wetgevers waarschuwden dat het behoud van de persvrijheid in Hongkong “van groot belang blijft” voor de EU en andere gelijkgestemde democratieën en dat de gedwongen sluiting van de pro-democratische krant “op internationale veroordeling zal stuiten en langdurige gevolgen zal hebben voor buitenlandse investeringen in de stad”.

Ze drongen er bij Lam op aan om de tegoeden van Apple Daily vrij te geven, de gearresteerde journalisten vrij te laten en de aanklachten tegen hen en Jimmy Lai, de eigenaar van de populaire tabloid die momenteel in de gevangenis zit en meerdere straffen uitzit voor zijn deelname aan meerdere pro-democratische demonstraties, te laten vallen.

Lam verdedigde dinsdag de inval in Apple Daily en beschuldigde Amerikaanse functionarissen ervan te proberen acties die de nationale veiligheid in gevaar brachten te “verfraaien”.

Op vandaag werden reeds meer dan 100 mensen gearresteerd op grond van de wet op de nationale veiligheid.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (24 juni 2021): European Lawmakers Urge Carrie Lam to Release Journalists After Pro-Democracy Paper Shuts Down

VK, EU veroordelen gedwongen sluiting van pro-democratische krant in Hongkong

Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben woensdag de uitholling van de persvrijheid in Hongkong veroordeeld nadat een pro-democratische krant had aangekondigd te moeten sluiten.

Apple Daily, dat als één van de weinige onafhankelijke media in Hongkong wordt beschouwd, zal woensdag om middernacht zijn activiteiten staken nadat de politie de directieleden van de krant heeft gearresteerd en de activa van de krant heeft bevroren, waardoor de krant zijn activiteiten niet kan voortzetten.

“De gedwongen sluiting van Apple Daily door de autoriteiten van Hongkong is een harde klap voor de vrijheid van meningsuiting in Hongkong”, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab in een verklaring.

“Het is glashelder dat de bevoegdheden op grond van de nationale veiligheidswet worden gebruikt om vrijheden in te perken en afwijkende meningen te bestraffen – in plaats van de openbare orde te handhaven”, zei hij.

Raab zei dat het Chinese regime in het kader van de gezamenlijke verklaring van het VK en China had beloofd de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Hongkong te beschermen.

“Het moet zijn beloften nakomen en zich houden aan de verbintenissen die het vrijwillig is aangegaan”, zei hij.

Ook de Europese Unie veroordeelde de “uitholling van de persvrijheid” in Hongkong.

“De sluiting van de activiteiten van Apple Daily in Hongkong laat duidelijk zien hoe de door Peking opgelegde nationale veiligheidswet wordt gebruikt om de persvrijheid en de vrije meningsuiting in de kiem te smoren”, aldus Nabila Massrali, woordvoerder van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, in een verklaring.

“De sluiting ervan vormt een ernstige ondermijning van de vrijheid en het pluralisme van de media, die essentieel zijn voor elke open en vrije samenleving. De uitholling van de persvrijheid is ook in strijd met de aspiraties van Hongkong als internationaal zakencentrum”, aldus de woordvoerster.

Massrali zei dat de EU er ook aan herinnert dat deze vrijheden in de basiswet van Hongkong zijn verankerd en dat het Chinese regime zich ertoe heeft verbonden deze vrijheden te eerbiedigen in het kader van de basiswet en de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring.

Alle rechten die in de basiswet zijn vastgelegd op grond van het beginsel “één land, twee systemen” moeten volledig worden beschermd en hersteld”, zei zij.

De Gezamenlijke Verklaring moest Hongkong een hoge mate van autonomie garanderen gedurende 50 jaar na de overdracht van het gebied door Groot-Brittannië aan China in 1997.

De Chinese staatsmedia hebben het verdrag eerder afgedaan als een “historisch document” dat al lange tijd “ongeldig en verlopen” was.

Meer dan 500 politieagenten vielen op 17 juni het hoofdkwartier van Apple Daily binnen en arresteerden vijf leidinggevenden op verdenking van samenspanning met buitenlanders om de nationale veiligheid in gevaar te brengen, een dubbelzinnige overtreding van de draconische wet op de nationale veiligheid die Peking vorig jaar heeft uitgevaardigd. Twee van de leidinggevenden werden de volgende dag in staat van beschuldiging gesteld.

De politie van Hongkong citeerde meer dan 30 door het populaire tabloid gepubliceerde artikelen en beschuldigde hen ervan deel uit te maken van een vermeende samenzwering om buitenlandse sancties op te leggen aan Hongkong en China, en zei dat de berichten in strijd waren met de wet op de nationale veiligheid. Dit is het eerste geval waarin de autoriteiten berichten in de media in strijd achten met de wet op de nationale veiligheid.

De autoriteiten hebben ook de tegoeden van 18 miljoen Hongkongse dollar (2,3 miljoen euro) bevroren van drie bedrijven die banden hebben met de krant.

Apple Daily staat bekend om zijn kritische berichtgeving over de Chinese Communistische Partij en de huidige pro-Beijing regering van Hongkong tijdens de afgelopen jaren van massale protesten.

De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai, die Next Digital oprichtte en eigenaar is van Apple Daily, zit momenteel in de gevangenis en moet meerdere straffen uitzitten voor zijn deelname aan meerdere demonstraties voor democratie.

Tot nu toe zijn meer dan 100 mensen gearresteerd op grond van de wet op de nationale veiligheid.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (23 juni 2021): UK, EU Condemn Forced Closure of Pro-Democracy Hong Kong Newspaper