Friday, 29 Sep 2023

Xi Jinping waarschuwt voor regeringscrisis en vreest dat de CCP het lot van de Sovjet-Unie zal delen

De leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, waarschuwde begin juli dat als communistische partijleden hun geloof in het marxisme en communisme verliezen, de CCP zal instorten en desintegreren en hetzelfde lot zal ondergaan als de Sovjet-Unie.

Op 4 juli vertelde dhr. Xi de staatsleden op de top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) via een videoverbinding dat hij tegen elk land is dat aanzet tot kleurenrevoluties en zich om welke reden dan ook mengt in binnenlandse aangelegenheden.

De kleurenrevoluties verwijzen naar een reeks geweldloze protesten in de voormalige Sovjetstaten en Servië aan het begin van de 21e eeuw, die uiteindelijk veel Oost-Europese landen bevrijdden van de communistische Sovjetoverheersing.

Tanks van het Sovjetleger geparkeerd bij de Spassky poort (L), een ingang van het Kremlin en de Basiliuskathedraal (C) op het Rode Plein in Moskou nadat Sovjetpresident Michail Gorbatsjov door een staatsgreep ten val was gebracht, op 19 augustus 1991. (Dima Tanin /AFP via Getty Images)

“We zullen de toekomst en het lot van de ontwikkeling en vooruitgang van ons land stevig in eigen handen nemen,” zei Xi, terwijl hij zich inspande om Rusland, Iran en andere leden van de SCO te verenigen in de strijd tegen de door de VS geleide westerse strijdkrachten.

Uit de woorden van de autoritair bleek zijn bezorgdheid dat communistisch China in de voetsporen zou treden van de ineenstorting van de Sovjet-Unie, gezien de invloed van de westerse democratie en het feit dat steeds meer Chinezen de communistische heerschappij afwijzen.

Tibetaanse jongeren voeren een stil protest op in het kader van de revolutie van het witte papier tegen het Zero-COVID-beleid en de Chinese censuur, in Bengaluru op 1 december 2022. (Manjunath Kiran /AFP via Getty Images)

De publieke verontwaardiging over de CCP bereikte eind 2022 een hoogtepunt na jaren van lockdowns en streng Zero-COVID-beleid. Het land leed enorme verliezen in de economie en de bestaansmiddelen van de mensen leden eronder. Op 24 november 2022 veroorzaakte een fatale brand in een verzegeld gebouw in Urumqi, Xinjiang, slachtoffers. Dit veroorzaakte een “wit papier” revolutie tegen het strenge Zero-COVID beleid van de autoriteiten in China en daarbuiten, waarbij sommige demonstranten riepen: “Haal de CCP neer!” “Haal Xi Jinping neer!”

Elsa Chan nam deel aan de rally “Viering van vierhonderd miljoen Chinezen die zich hebben teruggetrokken uit de CCP” buiten de Chinese ambassade in Vancouver, Canada, op 21 aug. 2022. (Hugh Zhao/Epoch Times)

1 juli van dit jaar is de 102e verjaardag van de oprichting van de CCP. Inmiddels hebben 415 miljoen Chinezen wereldwijd zich publiekelijk teruggetrokken uit de organisaties van de CCP – een wereldwijde beweging die begon in november 2004 en waarbij dagelijks gemiddeld 40.000 tot 50.000 mensen afstand doen van de CCP.

Hoewel het aantal officiële partijleden niet zo hoog is, gaat het bij de campagne om de CCP te verlaten niet om het aantal officiële leden, maar om de Chinezen die een eed aan de CCP hebben afgelegd, en dit betreft bijna iedereen die in China is opgegroeid. Afstand doen van de CCP is in feite afstand doen van de eed die een individu heeft afgelegd aan de CCP, zoals mensen gedwongen worden te doen als ze als kind op de basisschool lid worden van de Communistische Partij, de Communistische Jeugdliga of de Jonge Pioniers.

“Het regime van de CCP zit als het ware op een kruitvat en het besef van de zogenaamde ‘crisis van de dood van de partij’ is alomtegenwoordig binnen de partij,” zei Yi Rong, voorzitster van het Global Service Center for Quitting the CCP, op 1 juli tegen The Epoch Times.

Communistische doctrine en eenpartijstelsel

Sinds vorig jaar hebben dhr. Xi en de media verschillende waarschuwingen afgegeven over het lot van de communistische partij, waarbij ze de hoofdoorzaak van de ineenstorting van de Sovjet-Unie wijten aan de “verslapping van het partijleiderschap en het communistische ideologische werk van de communistische partij.”

In een artikel van 30 juni citeerde Qiushi, een partijblad van de CCP, de toespraak van dhr. Xi op 1 maart tijdens een trainingsklas voor jonge kaderleden aan de Centrale Partijschool, waarin hij zei dat de CCP net zo plotseling uiteen zou vallen als de Communistische Partij van de Sovjet-Unie als de CCP-kaderleden hun geloof in “marxisme en communisme” en “socialisme met Chinese kenmerken” zouden verliezen.

Xi probeerde de interne corruptie, die het voortbestaan van de partij in gevaar bracht, uit te roeien door het geloof van de zogenaamde partijleden in het communisme aan te scherpen. “Maar in feite is communisme slechts een synoniem voor macht,” zei Guo Jun, hoofdredacteur van de Hong Kong Epoch Times, in het Elite Forum, een financieel en politiek commentaarprogramma, “dat de CCP geobsedeerd is door macht en niet door ideologisch idealisme.”

“Kapitalisme kan prima zijn volgens de CCP, maar vrijheid moet worden uitgebannen en de communistische partij tolereert niets dat de macht van de samenleving afleidt of deelt.”

“In de CCP is macht het hoogste principe en al het andere moet wijken voor dit hoogste doel. Omwille van absolute monopolisering en absolute controle over de sociale macht kan de CCP mensen doden en de economie van de natie vernietigen,” zei mevr. Guo.

Afgevaardigden luisteren naar een toespraak van China’s leider Xi Jinping terwijl hij te zien is op een groot scherm tijdens de slotzitting van het Nationale Volkscongres in The Great Hall Of The People in Beijing, op 20 maart 2018. (Kevin Frayer/Getty Images)

Bovendien heeft de hoge mate van centralisatie van dhr. Xi de opbouw van politieke risico’s versneld, waardoor hij zowel in binnen- als buitenland een doelwit is geworden, vertelde Li Yanming, een China actualiteitswaarnemer, aan The Epoch Times.

Dhr. Li merkte op dat het Chinese communistische regime zich nu in een intern en extern moeras bevindt: het wordt belegerd door de internationale gemeenschap onder leiding van de Verenigde Staten. Ondertussen verergeren China’s economische, demografische en sociale crisissen elkaar, wat elk moment tot grote sociale veranderingen kan leiden.

“De Chinese samenleving staat op het punt gigantische veranderingen door te maken en de ineenstorting van het regime is nabij,” zei Li.

Communistisch China vs. de voormalige Sovjet-Unie

“Vergeleken met de 415 miljoen mensen die de CCP verlieten – inclusief de drie organisaties van de partij, de jeugdliga en de jonge pioniers – waren er 5 miljoen die de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (SCP) verlieten voor haar ontbinding in december 1991,” zei mevrouw Guo.

In die tijd had de Sovjet-Unie nog steeds een leger van vier miljoen man met krachtige marine-, lucht-, land- en nucleaire strijdkrachten. Maar toen de Sovjet-Unie werd ontbonden, weigerde het leger de bevelen van de oligarchen van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie uit te voeren bij het onderdrukken van mensen; volgens mevr. Guo droeg dit bij tot een vlotte overgang naar een democratische regering in de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie.

Een gemeenschappelijk kenmerk van zowel de SCP als de CCP is dat het communistische regime precair is, vol met verschillende splitsingen en interne tegenstellingen; in een dergelijke omgeving zouden de krachten van vrijheid groeien en uiteindelijk leiden tot het einde van het communistische systeem: “De desintegratie van de voormalige Sovjet-Unie en de val van de voormalige communistische regimes in Oost-Europa hebben dit proces bevestigd,” zei Guo.

Toen ze in China was, wees mevr. Guo erop dat sinds het oligarchische tijdperk van ex-leiders van de CCP Deng Xiaoping en Jiang Zemin, vrije krachten opkwamen in het hele land. “De CCP staat voor twee keuzes: de ene is om te desintegreren, dat wil zeggen om de macht af te staan en de communistische partij terug te trekken; de andere is om terug te keren naar het stadium van persoonlijk leiderschap en autoritarisme.”

De Chinese leider Mao Zedong (1893-1976) (R) en Sovjet stafchef maarschalk Kliment Jefremovitsj Vorosjilov (1881-1969) salueren terwijl ze een erewacht inspecteren bij Mao’s aankomst op het vliegveld van Moskou in Moskou, USSR (Rusland). (Hulton Archive/Getty Images)

“Wat we nu helaas zien in China is dat Xi Jinping de maoïstische dictatuur van de individuele leider probeert te herstellen, wat een onvermijdelijk onderdeel is van het [CCP] systeem,” zei Guo, eraan toevoegend dat dit waarschijnlijk het huidige pad van Noord-Korea is. “De prijs is dat het [Chinese] volk beroofd wordt van zijn vrijheid en dat de maatschappij weer terugvalt in een staat van afsluiting.”

Justin Zhang en Ellen Wan hebben bijgedragen aan dit artikel.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 juli 2023)Xi Jinping Warns of a Ruling Crisis, Fearing CCP Will Share the Fate of the Soviet Union

Japan publiceert cijfers over orgaantransplantatie-toerisme

Japan heeft onlangs zijn laatste cijfers over transplantatiereizigers bekendgemaakt, waaruit blijkt dat een derde van hen hun organen in China hebben laten transplanteren.

Volgens een onderzoek van de Japanse overheid hadden eind maart 543 mensen een orgaantransplantatie ondergaan in het buitenland. 175 van hen hadden een transplantatie ondergaan in China, wat neerkomt op meer dan 32 procent van het totaal.

De transplantaties bestaan uit 250 niertransplantaties, 148 harttransplantaties, 143 levertransplantaties en twee longtransplantaties.

Het onderzoek, dat in april werd uitgevoerd door het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, verzamelde reacties van 280 klinische afdelingen en 203 medische instellingen in Japan, waaronder grote universiteitsziekenhuizen, aldus Japanse nieuwsmedia.

Van de 543 mensen ontvingen er 42 een orgaantransplantatie van een levende donor, 416 van een overleden donor en de overige 85 waren onbekende donoren, aldus het onderzoek.

Het onderzoek geeft aanleiding tot bezorgdheid over de wijdverspreide handel in menselijke organen onder leiding van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Op 16 april 2006 werd in een onderzoeksrapport gepubliceerd in het Asia-Pacific Journal met de titel “Japanese Flock to China for Organ Transplants” (Japanners stromen naar China voor orgaantransplantaties) gesteld dat rijke Japanners de voorkeur gaven aan China voor nier-, lever- of harttransplantaties vanwege de “beschikbaarheid van goedkope, gezonde organen en de snel verbeterende medische faciliteiten langs de oostkust van het vasteland [China]”.

Het onderzoek wees uit dat “één enkele makelaar sinds 2004 meer dan 100 Japanners heeft geholpen om naar China te reizen voor een transplantatie, en de handel groeit”.

Volgens het onderzoek is het niet nodig om één of meerdere jaren te wachten op een orgaantransplantatie zoals in Japan. In China duurt het slechts een maand om een levertransplantatie te krijgen. De maximale wachttijd is twee maanden. Voor niertransplantatie duurt het een week om een geschikte donor te vinden. De bron van de organen is echter “niet specifiek”.

Falun Gong beoefenaars spelen het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China na tijdens een protest in Wenen op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Volgens een onderzoek van het Japanse ministerie van Volksgezondheid dat in maart 2006 werd gepubliceerd, hadden 453 Japanners een hart-, lever- of niertransplantatie ondergaan in de Verenigde Staten, Australië en China. Maar “officiële cijfers onderschatten bijna zeker het aantal”, aldus het rapport.

Een ander rapport, gepubliceerd op 2 oktober 2006 in de Japanse krant Yomiuri Shimbun met de kop “Gevaarlijk gokken op overleving” beschreef in detail dat een transplantatie ongeveer 13 miljoen yen (ongeveer $1.819.200) kost, maar specificeert niet wie de orgaandonor is. Het artikel beschrijft ook het geval van een Japanse man die naar China ging om een nier- en levertransplantatie te ondergaan.

Falun Gong aanhangers, Oeigoeren en gewetensgevangenen die door de Chinese Communistische Partij worden vastgehouden, zijn het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst.

Falun Gong is een vreedzame meditatiepraktijk die populair was in China sinds de introductie in 1992. Sinds het begin van de vervolging van Falun Gong door de CCP in 1999 zijn Falun Gong beoefenaars het doelwit geweest van repressie, marteling en zelfs moord voor hun organen.

Een bloeiende industrie voor het oogsten van menselijke organen in China

Volgens de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) werd de orgaantransplantatie-industrie in China niet beïnvloed door het zero-COVID beleid. Transplantatieklinieken in het hele land gingen gewoon open om patiënten te ontvangen en veel ziekenhuizen meldden een overvloed aan organen.

WOIPFG heeft van 2 februari tot 21 maart van dit jaar een nieuwe ronde van telefonische vervolggesprekken gevoerd met tientallen professoren, directeurs en hoofdchirurgen van transplantatiespecialisten in sommige ziekenhuizen die ervan verdacht worden organen van levende Falun Gong beoefenaars te hebben geoogst. Eén dokter zei over de telefoon dat hij meerdere leverdonoren achter de hand had.

Bij het onderzoek waren 32 ziekenhuizen in 23 provincies en regio’s betrokken, op één privéonderneming na, de andere 31 zijn allemaal nationale tertiaire ziekenhuizen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat megasteden zoals Beijing, Tianjin, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, Zhengzhou en Wuhan de “grote spelers” zijn op het gebied van transplantatie; kustgebieden zoals Hainan, Shenzhen en Xiamen breiden hun orgaantransplantatieactiviteiten snel uit. Met name het eiland Hainan, een populaire reis- en vakantiebestemming, geniet privileges op het gebied van orgaantransplantatie.

De gemiddelde wachttijd voor lever- en niertransplantaties is ongeveer twee maanden en het oogsten van levende organen via gelijktijdige orgaanverwijdering en -transplantatie is volgens WOIPFG de norm geworden in bijna alle ziekenhuizen.

Kritiek van Japanse politici

Nu de misdaad van de Chinese Communistische Partij (CCP) om organen te oogsten steeds meer aan het licht komt, heeft het orgaantransplantatie-toerisme naar China tot ernstige bezorgdheid geleid in Japan.

Op 4 april vond in Tokio een bijeenkomst plaats van een coalitie van wetgevers die mensenrechtenschendingen in China onderzoeken en tegengaan. David Matas, een Canadese internationale mensenrechtenadvocaat die onderzoek doet naar de misdaad van het oogsten van levende organen door de CCP, was uitgenodigd om een toespraak te houden. Hij zei dat orgaantransplantaties in China medeplichtig kunnen zijn aan mensenrechtenschendingen. Hij stelde dat dit wettelijk geregeld zou moeten worden, meldde de Japans-talige editie van The Epoch Times op 4 april.

Advocaat David Matas maakt gebaren terwijl hij spreekt tijdens een persconferentie in Hong Kong op 17 juli 2006. (Woody WU/AFP via Getty Images)

Matas zei ook dat de Japanse regering de export van afweeronderdrukkende middelen naar China zou moeten verbieden, de financiële steun aan het China-Japan Friendship Hospital zou moeten opschorten en de overdracht van transplantatietechnologie zou moeten beperken.

Hakubun Shimomura, de voormalige Japanse minister van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, toonde zich verrast toen hij uit Matas’ lezing vernam dat veel Japanners naar het buitenland reizen voor transplantaties.

Hiromi Mitsubayashi, lid van het Japanse Huis van Afgevaardigden, zei tijdens de bijeenkomst dat het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn een onderzoek heeft gestart naar de status van transplantaties in het buitenland en de resultaten aan het eind van het jaar bekend zal maken. Hij wees erop dat medische apparatuur in Japan kan worden gebruikt voor transplantaties in China en dat “Japanse bedrijven hun onderzoek moeten intensiveren om ervoor te zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.”

De Japanse senator Hiroshi Yamada drong er bij het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn op aan om het onderzoek naar orgaanhandel en orgaantransplantaties voort te zetten. Hij zei dat patiënten die in het buitenland een transplantatie hebben ondergaan, mogelijk gedetailleerde informatie moeten verstrekken.

De Japanse senator Wada Masamune zei dat transplantaties naar China verboden moeten worden. Hij vindt dat naar China gaan voor transplantatie onaanvaardbaar is vanwege de mensenrechten.

In juni interviewde een verslaggever van de Epoch Times enkele Japanners over orgaantransplantatie-toerisme. Om veiligheidsredenen wilden ze alleen met hun achternaam worden geïdentificeerd.

Tanaka, een huisvrouw die in Osaka woont, zei dat er een groot risico is om medeplichtig te worden aan orgaanjacht door transplantaties uit te voeren in China. “Om onwetende medeplichtigheid aan deze misdaad te voorkomen, zou Japan wetgeving moeten aannemen om het reizen voor transplantaties te reguleren”, zei ze.

Miyoshi, een tuinbouwer in Hokkaido, zei: “Ik denk dat de Japanse regering moet ingrijpen en het moet verbieden en mensen moet laten weten hoe het zit, want onwetendheid is een schande.”

Takagi uit Osaka zei: “Het is verschrikkelijk dat de Chinese Communistische Partij de organen van Falun Gong aanhangers levend oogst en dat naar China gaan voor transplantatie indirect betrokken is bij de moord. De Japanse regering moet het publiek de waarheid vertellen.

Ozawa, die in een kapsalon in Osaka werkt, zei: “Ik kan het niet geloven. Ik hoop dat Japan er niet bij betrokken raakt.”

Nakahara, een gepensioneerde accountant die in Tokio woont, zei dat dit laat zien dat veel mensen in Japan nog steeds niet de waarheid weten over het oogsten van levende organen. Misschien willen de stervende mensen, of hun families, dat de patiënten leven en willen ze de waarheid niet weten. Een andere reden kan zijn dat er niet genoeg wetten zijn, dus “Japan zou opgeroepen moeten worden om snel een wet aan te nemen om een einde te maken aan een misdaad die niet zou mogen bestaan op deze aarde,” zei Nakahara.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 juni 2023): Japan Releases Figures on Organ Transplant Tourism

 

Aanstelling van nieuwe ‘United Front’ Minister wijst op escalerende infiltratie vanuit China naar andere landen

Peking heeft Shi Taifeng onlangs benoemd tot nieuwe minister van het United Front Work Department (UFWD), een stap die kan worden gezien als onderdeel van een escalatie van overzeese beïnvloeding door het Chinese communistische regime, aldus een China-deskundige.

Shi leidt ook de China Overseas Friendship Association (COFA), die rijke en invloedrijke Chinezen in verschillende landen over de hele wereld rekruteert om bestuursleden van de COFA te worden en om zo als influencers in hun lokale gebieden voor de Chinese Communistische Partij (CCP) te opereren. Alle COFA-bestuurders en -leden moeten worden goedgekeurd door de UFWD.

“De zogenaamde COFA is de overzeese ‘trekpop’ van de UFWD,” zei Li Yanming, een China-expert die in Amerika woont, tegen The Epoch Times.

Li wees erop dat zelfs de naam van COFA misleidend is, omdat het moeilijk is te achterhalen wat voor eenheid het is. Er bestaat geen soortgelijke organisatie in het Westen, wat erop wijst dat de CCP terughoudend is om de werkelijke functie van COFA bekend te maken.

In tegenstelling tot de staatsveiligheid en de militaire inlichtingensystemen van de CCP, werkt de UFWD onofficieel en richt zich op het versterken van netwerken in het buitenland en het werven van niet-professioneel inlichtingenpersoneel.

Overzeese vertegenwoordigers van China Development Forum waaronder Mark Zuckerberg, CEO van Facebook (L) wonen een vergadering bij in de Grote Hal van het Volk in Peking, op 21 maart 2016. (Kenzaburo Fukuhara – Pool/Getty Images)

UFWD heeft een lange geschiedenis van infiltratie in landen buiten China. Het werkt zowel politiek als economisch om invloedrijke mensen van over de hele wereld in het zadel van de CCP te hijsen.

In de Verenigde Staten infiltreert de UFWD ook in Chinese etnische en religieuze minderheidsgroepen die het doelwit zijn van de CCP.

De machtigste minister

De 67-jarige Shi Taifeng wordt beschouwd als de machtigste minister van het United Front in de geschiedenis van de CCP vanwege zijn vele cruciale titels, zoals lid van het Politiek Bureau van het Centraal Comité, secretaris van het Centraal Secretariaat, adjunct-secretaris van de partijgroep van het Comité van het Politiek Raadgevend Congres en vice-voorzitter van het Politiek Raadgevend Congres. Shi is volgens officiële verklaringen ook vice-voorzitter van de Centrale Partijschool geweest, vice-secretaris en gouverneur van het partijcomité van de provincie Jiangsu, partijsecretaris van Ningxia, partijsecretaris van Binnen-Mongolië en voorzitter van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen.

Het is de gewoonte van de CCP dat de vice-president van de Politieke Consultatieve Conferentie minister van het United Front wordt.

Shi’s promotie naar het Centraal Politburo na het 20e partijcongres in oktober 2022 betekende zijn toegang tot het besluitvormingsniveau van de CCP.

De UFWD heeft nu een ongekend uitgebreide jurisdictie, waarbij hij het Nationaal Comité voor Etnische Zaken en kantoren voor Xinjiang en Tibetaanse regio’s onder zijn hoede heeft.

Bovendien werden vijf jaar geleden ook het Bureau voor Overzeese Chinese Zaken van de Staatsraad en de Staatsadministratie voor Religieuze Zaken, die toezicht houden op respectievelijk buitenlandse zaken en religieuze overtuigingen, samengevoegd in de UFWD.

De uitbreiding van de UFWD en de taken van zijn minister wijzen erop dat de CCP een “groot verenigd front” met agressieve mondiale ambities aan het opbouwen is, aldus Li, die eraan toevoegde dat de internationale gemeenschap alert moet zijn op de mogelijkheid van een verdere escalatie van de activiteiten van de geheime dienst van het regime in het buitenland.

Utah, een zwaar geïnfiltreerde Amerikaanse staat

De COFA is overzee actief, zoals blijkt uit de recente onthulling van haar infiltratie in de Amerikaanse staat Utah, ondanks de spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Volgens een verslag van Associated Press van 28 maart hebben de CCP en haar aanhangers jarenlang banden opgebouwd met ambtenaren in Utah. Als gevolg daarvan hebben wetgevers in Utah wetgeving die Peking niet aanstaat uitgesteld, hun veto uitgesproken over resoluties waarin het ongenoegen over de CCP wordt geuit en hun steun uitgesproken voor manieren om het imago van het communistische regime te verbeteren.

Een dergelijk succesvol effect is grotendeels te danken aan Taowen Le, een inwoner van Utah en bestuurslid van COFA.

Le is professor in de afdeling Informatiesystemen en Technologie aan de Weber State University in Utah, aldus het verslag. Hij woonde in 2022 een bijeenkomst bij van de Politieke Consultatieve Conferentie in Peking, waar hij in een publicatie van de UFWD werd geciteerd met de woorden: “Ik voel de kracht van het Chinese systeem.”

Toen een wetgever uit Utah in 2021 een resolutie indiende waarin het optreden van de CCP tegen Oeigoeren in Xinjiang werd veroordeeld, stuurde Le een sms-bericht waarin hij de wetgever aanviel. Die resolutie werd dat jaar niet aangenomen, en een soortgelijk initiatief in januari kreeg niet eens de kans om gehoord te worden, aldus het verslag.

Utah Gov. Spencer J. Cox spreekt tijdens een briefing in het Utah State Capitol in Salt Lake City, Utah, op 8 januari 2021. (Jeffrey D. Allred/Deseret News via AP)

Volgens het verslag stuurde Le een persoonlijk verzoek aan de Gouverneur van Utah, Spencer Cox, voor een ontmoeting met de Chinese ambassadeur. Hij heeft ook bijeenkomsten georganiseerd voor Utah- en CCP-functionarissen, wetgevers naar China begeleid en geadviseerd over de beste manier om de gunst van Peking te winnen.

Le vertelde de Associated Press dat zijn pleidooi voor Chinese kwesties spontaan is en niet in opdracht van het Chinese regime.

Het verslag citeert Amerikaanse functionarissen die zeggen dat lokale functionarissen in de Verenigde Staten het risico lopen gemanipuleerd te worden door de CCP en dat de communistische invloedsbeweging een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS.

De verslaggever van de Epoch Times kon geen contact opnemen met Le voor commentaar.

Tal van overzeese Chinese allianties

In september 2020 bracht de Jamestown Foundation, een in Washington gevestigde denktank, een verslag uit waarin de financiële overzichten van Chinese agentschappen werden ontleed. Het ontdekte dat UFWD alleen al in 2019 meer dan 2,6 miljard dollar uitgaf, meer dan de uitgaven van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de CCP of het ministerie van Openbare Veiligheid.

Van de 2,6 miljard dollar werd volgens het verslag bijna 600 miljoen dollar besteed aan kantoren om buitenlanders en overzeese Chinese gemeenschappen te beïnvloeden.

In oktober 2020 publiceerde Newsweek een exclusief onderzoek, waarin werd gemeld dat ongeveer 600 organisaties in de Verenigde Staten regelmatig contact onderhouden met de CCP of onder leiding staan van de CCP.

Xi Jinping, plaatsvervangend leider van de Chinese Communistische Partij, houdt een toespraak voordat hij het eerste Confucius-instituut voor Chinese geneeskunde in Australië opent, aan de RMIT-universiteit in Melbourne op 20 juni 2010. (William West/AFP via Getty Images)

Volgens Newsweek zijn de volgende soorten organisaties van de CCP aangesloten bij de UFWD: Chinese verenigingen van stedelingen (ten minste 83), Chinese hulpverleningscentra (10), kamers van koophandel (32), media in de Chinese taal (13), bijna de helft van de Chinese beroepsverenigingen (70), verenigingen voor vredeshereniging (38), vriendschapsorganisaties (5) en 129 groepen die educatieve en culturele activiteiten organiseren.

“Daarnaast zijn er 265 Chinese Student en Scholar Associations voor de ongeveer 300.000 Chinese studenten in de VS. Deze zijn verbonden met de [CCP] politiek, vaak via Chinese diplomaten, meestal de onderwijssecretaris in een consulaat,” aldus het onderzoeksverslag.

Het verslag zei ook dat het essentieel is op te merken dat de meeste Chinezen in elke groep misschien niet op de hoogte zijn van de banden van de organisatie met de CCP en dat individuen zich misschien hebben aangesloten uit een gevoel van gemeenschap of voor zakelijke kansen.

In dit verband gelooft Li dat de meeste van deze organisaties eruit zien als maatschappelijke organisaties, maar dat het allemaal geheime diensten zijn die namens de CCP werken.

“Zij [de meeste overzeese Chinese verenigingen] staan op één lijn met het overzeese zenuwstelsel van de CCP, infiltreren op verschillende plaatsen en breiden de ideologie van de CCP uit naar het buitenland”, zei Li.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7  april 2023): New CCP United Front Minister Signals Escalating Infiltration of Foreign Countries

3 golven van COVID-doden op komst: Experts voorspellen Chinese epidemie

China wordt geconfronteerd met een COVID-crisis die volgens Chinese deskundigen zal uitmonden in drie piekgolven die drie tot vier maanden zullen duren. Buitenlandse deskundigen waarschuwen dat de tsunami-achtige epidemie een ernstige uitdaging zal vormen voor de gezondheidszorg van het land en miljoenen mensen kan doden.

Uitbraak kan vier maanden duren

Artsen in de samenleving zullen de grootste golf van virusinfecties in de geschiedenis meemaken, zei Zhang Wenhong, hoofd van de afdeling infecties van het Huashan-ziekenhuis van de Fudan-universiteit op 18 dec. Hij benadrukte dat in deze ronde van de epidemie de patiënten geconcentreerd zullen zijn in de samenleving, terwijl zij zich in het verleden vaker in de quarantaineruimten of aangewezen ziekenhuizen bevonden.

Op de vraag wanneer de epidemie zal afnemen, zei Zhang dat dit twee tot vier maanden zal duren.

Op 17 december sprak Wu Zunyou, hoofdepidemioloog van het Chinese Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie, op een jaarlijkse financiële bijeenkomst dat de epidemie van deze winter kan worden samengevat als “één piek en drie golven”. De eerste golf zal plaatsvinden van half december 2022 tot half januari 2023, voornamelijk in steden. De tweede golf zal plaatsvinden van eind januari tot midden februari 2023, wanneer de mensen uitwaaieren voor het Chinese Nieuwjaar. De derde golf zal plaatsvinden van eind februari tot midden maart wanneer mensen na het nieuwe jaar weer aan het werk gaan. Deze drie golven vormen de pieken van de nieuwe winterepidemie, die volgens de Chinese portaalsite NetEase ongeveer drie maanden zal duren.

Een patiënt op een brancard komt aan bij de spoedeisende hulp in het Huashan-ziekenhuis in het district Jing’an in Shanghai, op 23 december 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Wu voorspelde dat het besmettingspercentage ongeveer 10 tot 30 procent zou bedragen en het sterftecijfer ongeveer 0,09 tot 0,16 procent, waarmee hij de alarmbel luidt voor risicogroepen zoals kwetsbare personen, ouderen en mensen met onderliggende ziekten.

Voorzichtigheid is geboden om tsunami-achtige uitbraken te voorkomen, waarschuwde Wu.

Op 7 december hief het Chinese regime plotseling zijn “zero-COVID”-beleid op, dat drie jaar lang van kracht is geweest. Sindsdien zijn de infecties sterk toegenomen, de ziekenhuizen overstelpt met patiënten, de koortsmedicijnen uitverkocht, en zijn de begrafenisondernemingen overbelast en de mensen in paniek.

‘Het wordt een tsunami’

Veel epidemiologische modellen suggereren dat de huidige uitbraak in China enorm zal zijn. “Veel van de modellen, de wiskundige en epidemiologische modellen [laten zien] dat het een tsunami zal zijn,” zei Jennifer Bouey, directeur van China beleidsonderzoek bij RAND, een Amerikaanse denktank, tijdens een online discussie gehost door het agentschap op 15 december.

“Het zal naar verwachting enkele maanden duren, afhankelijk van de staat van de Chinese gezondheidszorg,” zei ze.

Bouey gelooft dat de maximumgrens van het Chinese gezondheidssysteem binnenkort zal worden bereikt, en modellen suggereren dat dit binnen 30 tot 40 dagen kan gebeuren, eind januari, wat samenvalt met het Chinese Nieuwjaar. “We zullen zien dat de eerste crisis waarschijnlijk betrekking heeft op het gezondheidssysteem. Maar ik denk dat de infectie de komende zes maanden meerdere golven zal kennen,” zei Bouey.

Bouey wees erop dat het grootste probleem het gebrek aan voorbereiding van het Chinese regime is afgelopen zomer, met lagere aantallen boostervaccins, antivirale geneesmiddelen en IC-bedden. “Ik heb het gevoel dat er bijna geen voorbereiding aan vooraf is gegaan,” zei ze.

Dodental kan 1 miljoen overschrijden

Volgens modellen die op 15 december in The Economist zijn gepubliceerd, zouden 1,5 miljoen Chinezen kunnen sterven als het virus op zijn beloop wordt gelaten. In het ergste geval zal ongeveer 96% van de bevolking het virus in de komende drie maanden oplopen en zal de vraag naar IC-bedden het aanbod snel overtreffen, waarbij mensen boven de 60 jaar 90% van de sterfgevallen voor hun rekening zullen nemen. Op het hoogtepunt zal bijna 2% van de bevolking in de werkende leeftijd besmet zijn, met symptomen.

Volgens een op 14 december gepubliceerd onderzoeksrapport, dat mede is geschreven door Gabriel Leung, voormalig decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Hongkong, zou het aantal doden in China zonder grootschalige maatregelen, zoals verbeterde vaccinatie, kunnen oplopen tot 684 per miljoen mensen na de opheffing van de beperkingen, waardoor het totale aantal doden op 960.000 zou uitkomen voor de Chinese bevolking van 1,4 miljard, aldus Bloomberg.

Covid-19 coronavirus patiënten in het Tweede Geaffilieerde Ziekenhuis van Chongqing Medical University in China’s zuidwestelijke stad Chongqing op 23 december 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

‘Het had voorkomen kunnen worden’

Larry Gostin, professor aan de Georgetown University School of Law en directeur van het Coordinating Centre for Public Health Law and Human Rights van de Wereldgezondheidsorganisatie, vertelde VOA op 7 december dat hij verbaasd was over de zo verwarrende intrekking van het zero-COVID-beleid in China, zonder duidelijk plan om het hoofd te bieden aan een overbelast gezondheidssysteem.

Hij zei dat het zero-COVID-beleid van drie jaar heeft geleid tot een zeer lage natuurlijke immuniteit onder het publiek en onvoldoende boostervaccinatie onder de Chinese bevolking. Deze factoren, in combinatie met de zeer besmettelijke Omicron-variant, zouden kunnen leiden tot een piek in ziekenhuisopnames en sterfgevallen in China, vooral onder ouderen en mensen met chronische ziekten.

Door Shawn Jiang en Lynn Xu

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 december 2022)3 Waves of COVID Deaths Upcoming: Experts Predict China’s Epidemic