Tuesday, 21 Mar 2023

De meerderheid van de COVID-19-doden bestaat uit gevaccineerden: CDC gegevens

Uit gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bleek dat gevaccineerde en personen die een booster hebben gekregen de meeste COVID-19-doden in augustus voor hun rekening namen.

Van de in totaal 6.512 geregistreerde sterfgevallen in augustus 2022 werd 58,6 procent van de sterfgevallen toegeschreven aan gevaccineerde of mensen die een booster hebben gekregen, en blijkt een teken te zijn van een groeiende trend waarbij gevaccineerde personen steeds vaker de meerderheid vormen bij COVID-19-sterfgevallen.

In januari 2022 waren de COVID-19-sterfgevallen bij de gevaccineerden nog in de minderheid met 41 procent van de gegevens die betrekking hadden op gevaccineerde of personen die een booster kregen.

Uit analyse van de CDC-gegevens van juni en juli bleek echter dat meer dan 50 procent van de sterfgevallen werd gemeld bij gevaccineerde personen, respectievelijk 62 en 61 procent.

“We kunnen niet langer zeggen dat dit een pandemie is van de niet-gevaccineerden,” vertelde Cynthia Cox, de vice-voorzitter van de Kaiser Family Foundation aan de Washington Post in een artikel van 23 november.

Sterftegegevens COVID van september 2021 tot augustus 2022 (Met dank aan de Kaiser Family Foundation)

Cox, die voorstander was van COVID-19 vaccinatie, gaf drie redenen die kunnen verklaren waarom.

Een daarvan was dat de meerderheid van de Amerikanen ten minste de primaire serie heeft gekregen. Haar tweede reden is dat ouderen, die het grootste risico lopen om aan COVID te overlijden, ook eerder geneigd zijn zich te laten vaccineren.

De laatste reden van Cox was dat de werkzaamheid van het vaccin na verloop van tijd en naarmate de varianten resistenter worden, zal afnemen, en daarom adviseerde zij meer boosters te nemen.

Gebleken is dat de doeltreffendheid van het COVID-19-vaccin na enkele maanden sterk afneemt en soms verwaarloosbaar wordt.

Professor Jeffrey Townsend van Yale University, biostatisticus, en hoofdauteur van een onderzoek waarin de natuurlijke en gevaccineerde immuniteit tegen COVID-19 werd geëvalueerd, schreef in een e-mail aan The Epoch Times dat het in dit stadium van de pandemie beter is om, in plaats van de gevaccineerden te vergelijken met de niet-gevaccineerden, te kijken naar de tijd die een individu heeft gehad sinds zijn laatste blootstelling, waarbij blootstelling staat voor vaccinaties of infecties.

“De meeste mensen hebben een of andere vorm van blootstelling gehad, de tijd sinds de laatste blootstelling, samen met wat de laatste blootstelling was, dicteert het niveau van immuniteit en kan de meeste variatie in vatbaarheid, morbiditeit en mortaliteit verklaren,” schreef Townsend.

Momenteel hebben langetermijnstudies over immuniteit tegen COVID-19 aangetoond dat of iemand nu gevaccineerd is of besmet met COVID-19, zijn immuniteit na verloop van tijd afneemt.

Ander onderzoek vergeleek natuurlijke immuniteit met vaccinaties en toonde vaak aan dat vaccinatie veel sneller afneemt dan natuurlijke infectie.

Sommige wetenschappers stelden ook dat mRNA-vaccins de natuurlijke immuunrespons van het lichaam kunnen verstoren. Aangezien de huidige technologie die bij mRNA-vaccins wordt gebruikt “het mRNA voor de cellulaire afweer kan verbergen en een langere biologische halfwaardetijd en een hoge productie van spike-eiwit kan bevorderen”, aldus een artikel uit juni 2022, gepubliceerd in Food and Chemical Toxicology. Het spike-eiwit is het belangrijkste pathogene onderdeel van het SARS-CoV-2-virus.

Clinici trekken het verhaal van de ‘pandemie van de niet-gevaccineerden’ in twijfel

Internist en cardioloog Dr. Peter McCullough vertelde The Epoch Times dat de pandemie in 2020, waar er geen vaccins beschikbaar waren, alleen door de niet-gevaccineerden werd aangedreven en vanaf 2021 waren het vooral de gevaccineerden die aan COVID-19 stierven. Hij redeneerde dat het simpelweg komt doordat het vaccin weinig deed om de sterfte onder controle te houden.

“[De CDC-gegevens] zijn veel te laat met het trekken van die conclusie, [de gevaccineerden] namen waarschijnlijk de meerderheid aan ergens in de loop van 2021,” zei McCullough.

In 2020 werden meer dan 385.000 COVID-doden gedocumenteerd door de CDC, terwijl er in 2021, toen de vaccinaties werden uitgerold, meer dan 463.000 COVID-19-doden waren.

Tegen juni van 2021 had ongeveer 53 procent van de Amerikaanse bevolking hun eerste dosis ontvangen en was 44 procent volledig gevaccineerd.

Toch was er weinig verschil in COVID-19 sterfgevallen tussen de eerste helft van 2021 en de tweede helft, met meer dan 244.000 gevallen (meer dan 50 procent van het hele jaar) gemeld van juli tot december.

“Het kan zeker niet zo zijn dat we de niet-gevaccineerden de schuld geven van COVID-doden. En we zouden zeker niet concluderen dat de vaccins enig effect hebben gehad, aangezien het merendeel van de sterfgevallen plaatsvond in het tijdperk van de vaccinaties,” aldus McCullough.

Gegevens van andere landen hebben ook aangetoond dat meer gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID naarmate de vaccinatiegraad stijgt.

Al in januari 2022 bleek uit ziekenhuisgegevens van de staat New South Wales (NSW) in Australië dat een groter deel van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten gevaccineerd was. De gevaccineerden droegen bij aan 50,3 procent van de IC-presentaties in vergelijking met de 49,1 procent die niet gevaccineerd waren.

NSW was de enige staat die de vaccinatiestatus van de mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen, bleef bijhouden en bekendmaken. Het is een van de meest gevaccineerde staten; op 24 november had meer dan 80 procent van de mensen boven de 16 jaar hun eerste boosters ontvangen.

Uit de meest recente wekelijkse gegevens van NSW blijkt nog steeds dat de gevaccineerden de meerderheid uitmaken van de COVID-ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen. Uit het meest recente verslag van 12 november blijkt dat niet-gevaccineerde patiënten verantwoordelijk zijn voor 21 procent van de COVID-sterfgevallen en minder dan 1 procent van de ziekenhuisopnames en IC-opnames.

Er zij echter op gewezen dat in het verslag slechts 24 gevallen van COVID-sterfte werden gemeld, met 440 ziekenhuisopnames en 40 IC-opnames, wat wijst op een afname van de ernst van de ziekte.

Sterftegegevens uit Manitoba in Canada in de week van 31 juli tot 6 aug. 2022 toonden ook aan dat terwijl de bevolking die een booster kregen 70 procent van alle COVID-sterfgevallen uitmaakte en dat de niet-gevaccineerden bijdroegen aan minder dan 10 procent van de sterfgevallen. Dit is met 43 procent van de bevolking die een booster kreeg.

Rapporten uit het VK lieten ook soortgelijke bevindingen zien. Uit een gepubliceerd rapport (pdf) op 31 maart 2022, bleek dat bijna 73 procent van de COVID-sterftegevallen plaatsvond bij personen die een booster hadden gekregen, terwijl 10 procent werd toegeschreven aan niet-gevaccineerden. Op dat moment kreeg meer dan 57 procent van de bevolking een boostershot en 73 procent kreeg zijn primaire dosis.

Ongevaccineerde sterftecijfers weerspiegelen misschien niet het hele plaatje

McCullough voegde eraan toe dat door de afname van de algemene ernst van de ziekte met Omicron, de gegevens mogelijk geen nauwkeurig beeld geven van het aantal COVID-doden.

“De overlijdensgegevens van de CDC moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat ze niet worden beoordeeld als stervend aan COVID. Ze kunnen daadwerkelijk sterven met COVID.”

De website van de CDC schat momenteel dat slechts 10 procent van de COVID-19 sterfgevallen COVID als doodsoorzaak heeft. Daarom kunnen er gevallen zijn die als COVID-sterfte worden geteld, ook al was COVID niet de belangrijkste oorzaak van het overlijden.

McCullough gaf het voorbeeld van iemand die in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een hartaanval en positief test op de COVID-test omdat hij de ziekte zes maanden geleden heeft opgelopen.

Dit zou kunnen betekenen dat voor sommige sterfgevallen “het relatief irrelevant is of ze wel of niet gevaccineerd zijn”, aldus McCullough.

McCullough zei dat studies die COVID-ziekenhuisopnames evalueren maar niet beoordelen op COVID-ziekten of ademhalingsziekten, mogelijk ook geen directe weerspiegeling zijn van de prevalentie of de significantie van COVID-ziekten.

“Patiënten kunnen gedurende vele maanden na de ziekte met tussenpozen positief zijn voor COVID. Dus als een patiënt binnenkomt voor een verstuikte enkel of een niet gerelateerd probleem, kunnen ze dat meetellen als COVID opname.”

McCullough waarschuwde ook dat ziekenhuisstudies over ziekte-uitkomsten tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen vaak vaccingegevens verzamelden die niet gesynchroniseerd waren met het rapport van de Amerikaanse administratie van vaccinaties.

“De elektronische medische dossiers van het ziekenhuis gaan ervan uit dat de patiënt niet gevaccineerd is, tenzij de patiënt echt aantoont dat hij wel degelijk gevaccineerd is. Veel patiënten die aan de beademing liggen op de ICU, kunnen hun vaccinatiekaart niet overleggen.” In de MMWR-rapporten van de CDC worden mensen die gevaccineerd waren, maar hun twee primaire injecties minder dan 14 dagen voor de eerste infectie ontvingen, als niet-gevaccineerd beschouwd; in een ander rapport werd geschreven dat niet-gevaccineerden ook mensen omvatten die niet aan het register konden worden gekoppeld.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 december 2022): Vaccinated People Make Up Majority of COVID-19 Deaths: CDC Data

De waarheid over Ivermectine

Ivermectine is geprezen als een “wondermiddel” en, volgens het UNESCO-wereldwetenschapsrapport, een essentieel onderdeel van “een van de meest triomfantelijke volksgezondheidscampagnes die ooit in de ontwikkelingslanden zijn gevoerd”.

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie hebben de National Institutes of Health (NIH) en aangesloten gezondheidsautoriteiten ivermectine echter luidkeels afgeraden als mogelijke behandeling van het virus.

Hoewel de Food and Drug Administration (FDA) ivermectine heeft goedgekeurd voor menselijk gebruik bij de behandeling van aandoeningen veroorzaakt door parasieten, heeft zij er ook op aangedrongen dat van ivermectine “niet is aangetoond dat het veilig of effectief is” bij de behandeling van COVID-19.

In een bericht op sociale media dat viraal is gegaan, bestempelde de FDA het als een geneesmiddel voor paarden en niet geschikt voor menselijke consumptie: “Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus, allemaal. Stop ermee.”

 

De post haalde de krantenkoppen en was een van de meest succesvolle social media campagnes van de FDA. Toch lijken onderzoeksresultaten de aanbevelingen van de volksgezondheidsorganisatie tegen te spreken.

Een groeiende hoeveelheid onderzoek toont aan dat ivermectine een essentiële behandeling voor COVID-19 is. Veel artsen hebben het middel geprezen om zijn brede en toch effectieve antiparasitaire, antivirale, antibacteriële, ontstekingsremmende, kankerbestrijdende en autofagische eigenschappen.

Ivermectine: Het begin van antiparasitisme

Ivermectine maakte naam door zijn belangrijke voordelen bij de behandeling van parasitaire infecties.

In 1973 vonden Satoshi Omura en William C. Campbell, die samenwerkten met het Kitasato Instituut in Tokio, een ongewoon type Streptomyces-bacterie in Japanse grond in de buurt van een golfbaan.

In laboratoriumstudies ontdekten Omura en Campbell dat deze Streptomyces-bacterie muizen kon genezen die besmet waren met de rondworm Heligmosomoides polygyrus. Campbell isoleerde de actieve bestanddelen van de bacterie, noemde ze avermectines en de bacterie kreeg zo de naam S. avermitilis.

Ondanks tientallen jaren wereldwijd zoeken, hebben onderzoekers nog steeds geen ander micro-organisme gevonden dat avermectine kan produceren.

Door één van de bindingen van avermectine via een chemisch proces te veranderen, ontstond ivermectine, dat succesvol bleek bij de behandeling van onchocerciasis en lymfatische filariasis, beide slopende ziekten die veel voorkomen in de ontwikkelingslanden.

Een portret van William Campbell en een illustratie die zijn werk beschrijft weergegeven op een scherm tijdens een persconferentie van de Nobelprijs voor geneeskunde 2015. William Campbell en Satoshi Omura wonnen de Nobelprijs voor geneeskunde voor hun ontdekkingen van behandelingen tegen parasieten-Avermectine, dat werd gewijzigd in Ivermectine. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)

Hoewel de brede antiparasitaire functies niet goed worden begrepen, is het bekend dat ivermectine het zenuwstelsel van parasieten binnendringt, de werking van hun neuronen uitschakelt en hen mogelijk inactiveert en doodt.

Als onderdeel van een donatiecampagne die in 1988 door Merck & Co, Inc., de fabrikant van ivermectine, werd gelanceerd, werd het geneesmiddel in Afrika gebruikt om rivierblindheid te behandelen. Rivierblindheid, ook wel onchocerciasis genoemd, is een tropische ziekte die wordt veroorzaakt door Onchocerca volvulus wormen. Het is wereldwijd de op één na meest voorkomende oorzaak van besmettelijke blindheid.

De Onchocerca wormen rijpen in de huid van een geïnfecteerd individu (“de gastheer”). Na de paring kunnen de vrouwelijke wormen tot 1000 microfilariën per dag in de huid van de gastheer loslaten; de vrouwelijke wormen leven 10 tot 14 jaar. De aanwezigheid van deze wormen kan leiden tot littekens in de weefsels en, wanneer microfilariae het oog binnendringen, kan dit leiden tot slechtziendheid of volledig verlies van het gezichtsvermogen.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd 18 miljoen mensen besmet zijn en dat 270.000 mensen blind zijn geworden door onchocerciasis.

Toen Merck ivermectine verspreidde in gebieden die het zwaarst getroffen waren door de ziekte, kwam de behandeling de algemene gezondheid van de bewoners ten goede en leidde tot economisch herstel. Ivermectine verving eerdere medicijnen die verwoestende bijwerkingen hadden.

“Ivermectine bleek vrijwel geschikt om Onchocerciasis te bestrijden,” schreef Omura in een studie waar hij in 2011 medeauteur van was.

Ivermectine is ook effectief gebleken tegen lymfatische filariasis, bekend als elephantiasis. Parasitaire wormen die door de beet van een besmette mug worden overgebracht, kunnen groeien en zich ontwikkelen in lymfevaten, die de waterhuishouding van het lichaam regelen. Als bepaalde vaten verstopt raken, kunnen de gebieden—meestal de benen en geslachtsorganen—opzwellen, waarbij de benen uitgroeien tot olifantachtige stompjes.

Wereldwijd zijn meer dan 120 miljoen mensen besmet, waarvan 40 miljoen ernstig arbeidsongeschikt en verminkt zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ivermectine als essentieel geneesmiddel aangemerkt en vele landen geadviseerd jaarlijkse campagnes te voeren om de mensen van deze parasieten te verlossen. Dergelijke aanbevelingen zijn een solide bewijs van de veiligheid van ivermectine.

Voor hun werk, waaronder de ontdekking van avermectine, behoorden Omura en Campbell in 2015 tot de drie ontvangers van de Nobelprijs in de Fysiologie of Geneeskunde.

Het is een onmisbaar geneesmiddel voor de onderontwikkelde wereld, met ongeveer 3,7 miljard doses toegediend als onderdeel van wereldwijde campagnes in de afgelopen 30 jaar. Tot op heden blijft ivermectine een onmisbaar geneesmiddel in tropische gebieden en een essentieel middel bij de behandeling van onchocerciasis, lymfatische filariasis, strongyloidiasis en schurft.

Ivermectine en COVID-19

Analyses van studies over ivermectine hebben aangetoond dat het doeltreffend is als preventie, als behandeling van acute COVID-19, en in gevorderde stadia van infectie door het virus.

1. Ivermectine als profylaxe

Profylaxe grijpt in in de eerste fasen van de COVID-19-infectie, die voornamelijk asymptomatisch is, wanneer het virus zich vermeerdert om de virale belasting te verhogen—symptomen treden op na een piek in de virale belasting.

Ivermectine kan doeltreffend zijn in de vroege stadia van de infectie. Buiten de cellen kan ivermectine zich hechten aan delen van het virus, waardoor het immobiliseert en voorkomt dat het menselijke cellen binnendringt en infecteert.

Ivermectine kan ook de cel binnendringen om te voorkomen dat het virus zich vermeerdert. SARS-CoV-2 heeft celreplicatie nodig om meer van het virus te maken; ivermectine hecht zich aan een eiwit dat cruciaal is voor dit proces en blokkeert het, waardoor de virusproductie wordt verhinderd.

Bovendien kan ivermectine uit de huid worden opgenomen en lange tijd in vetcellen worden opgeslagen.

“Omdat het in vet oplosbaar is, wordt het opgeslagen en komt het langzaam vrij, [dus] als je eenmaal een profylactische dosis hebt genomen, en ik denk dat het een cumulatieve dosis van ongeveer 400 mg is, is je risico om COVID te krijgen bijna nul en kun je er eigenlijk een tijdje mee stoppen,” zei Dr. Paul Marik, een veel gepubliceerde specialist in kritieke zorg met 500 collegiaal getoetste artikelen op zijn naam, in een interview met The Epoch Times.

Dr. Paul Marik in Kissimmee, Florida. op 14 oktober 2022. (The Epoch Times)

Marik is medeoprichter van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), een groep artsen die in de eerste dagen van de pandemie is opgericht en zich toelegt op de behandeling van COVID-19. Volgens interviews hebben veel artsen van de groep COVID-19 met succes behandeld met ivermectine. De andere medeoprichter van de organisatie, Dr. Pierre Kory, heeft een boek geschreven over het gebruik van ivermectine en de controverse tijdens de pandemie.

Dr. Sabine Hazan, een gastro-enteroloog met 22 jaar ervaring in klinisch onderzoek, vertelde The Epoch Times dat zij het gebruik van ivermectine slechts korte tijd bij kritieke patiënten zou adviseren in plaats van het gebruik ervan als profylaxe aan te bevelen.

Voortdurend gebruik van ivermectine—zoals met alle geneesmiddelen—kan het lichaam afhankelijk maken van het geneesmiddel in plaats van zichzelf te herstellen.

2. Ivermectine voor vroege en acute COVID

Uit vele collegiaal getoetste studies is gebleken dat ivermectine, wanneer het alleen of in combinatie met andere therapieën wordt gebruikt bij symptomatische patiënten, de beademingstijd, de hersteltijd en het risico van progressie naar ernstige ziekte vermindert. (pdf 1, pdf 2, pdf 3)

Dit is waarschijnlijk te danken aan de ontstekingsremmende rol van ivermectine in meerdere gebieden, door het opruimen van de virale deeltjes door ze te immobiliseren, de ontsteking te verminderen en de mitochondriale werking te verbeteren.

Stel dat de vroege virale replicatie niet snel genoeg wordt gecontroleerd en opgeruimd door het immuunsysteem van het lichaam. In dat geval kan de infectie ernstig of zelfs hyperinflammatoir worden, met mogelijk systemisch orgaanfalen tot gevolg.

Ivermectine kan ook rechtstreeks samenwerken met immuunsystemen, waardoor ontstekingen worden onderdrukt en de kans op een cytokinestorm wordt verkleind. Een cytokinestorm treedt op wanneer het immuunsysteem hyperactief en hyperinflammatoir is. Hoewel ivermectine kan helpen het virus en zijn deeltjes op te ruimen, kan de ontstekingstoestand van de weefsels en de organen vaak meer schade aanrichten dan het virus zelf.

Ivermectine verbetert waarschijnlijk ook de darmgezondheid, die een essentiële rol speelt in de immuniteit door te voorkomen dat bacteriën en virussen mensen via de darm besmetten.

In een gepubliceerd onderzoek stelde Hazan de hypothese dat ivermectine COVID-19 patiënten helpt door de niveaus van Bifidobacteriën—gunstige bacteriën—in de darmen te verhogen.

Als CEO en oprichter van haar eigen onderzoekslaboratorium voor genetische sequencing, ProgenaBiome, merkte Hazan dat de Bifidobacterieniveaus in haar ontlasting stegen nadat ze ivermectine had genomen. Kritische COVID-patiënten zouden “nul Bifidobacteriën” hebben, wat vaak een teken van slechte gezondheid kan zijn.

In haar collegiaal getoetste studie over hypoxische patiënten merkte zij op dat COVID-patiënten met lage zuurstofniveaus door de cytokinestormen in hun longen binnen enkele uren na toediening van ivermectine verbeterden.

“Als mensen sterven aan COVID, sterven ze aan de cytokinen—ze konden niet meer ademen. Het is bijna een anafylactische reactie. Dus als je ze ivermectine geeft op het moment dat ze op het punt staan te sterven, stimuleer je de Bifidobacteriën [en verhoog je hun zuurstof],” zei Hazan.

Zij legde uit dat ivermectine een gefermenteerd product is van Streptomyces bacteriën. Streptomyces behoren tot dezelfde groep als de Bifidobacteriën, wat kan verklaren waarom ivermectine de Bifidobacteriën tijdelijk versterkt.

Ivermectine helpt ook bij de mitochondriale functie. Tijdens ernstige COVID-19 krijgen patiënten vaak te maken met longdisfuncties als gevolg van longontsteking, waardoor de zuurstofstroom vermindert. Dit kan stress veroorzaken bij de mitochondriën, wat leidt tot vermoeidheid en, indien ernstig, kan leiden tot cel- en weefseldood. Van ivermectine is aangetoond dat het de energieproductie verhoogt, wat erop wijst dat het gunstig is voor de mitochondriën.

Bovendien kan ivermectine binden aan het spike-eiwit—een kenmerkend structureel kenmerk van het COVID-virus dat een cruciale rol speelt in de pathogenese ervan. Bij systemische ziekte kan het spike-eiwit in de bloedbaan terechtkomen en zich binden aan rode bloedcellen om bloedklonters te vormen. Ivermectine kan de vorming van bloedstolsels in het lichaam voorkomen.

3. Ivermectine voor long COVID en symptomen na vaccinatie

Het aantal studies ter ondersteuning van ivermectine voor de behandeling van lange COVID- en post-COVID-19-vaccinsymptomen is beperkt. Artsen die deze aandoeningen behandelen hebben echter succesvolle resultaten waargenomen met ivermectine.

Een Argentijnse studie gepubliceerd in maart 2021 is de enige collegiaal getoetste studie die ivermectine evalueert voor long COVID.

Onderzoekers ontdekten dat bij patiënten die long COVID-symptomen rapporteerden—waaronder hoesten, hersenmist, hoofdpijn en vermoeidheid—ivermectine hun symptomen verlichtte.

Mechanistisch gezien kan ivermectine de autofagie verbeteren. Dit proces wordt gewoonlijk uitgeschakeld tijdens COVID-19 infecties. Door autofagie weer in te schakelen, kan ivermectine de cellen helpen restanten van virale eiwitten op te ruimen, waardoor de cel weer stabiel wordt.

Net als bij acute en ernstige COVID-19 veroorzaakt chronisch spikeiwit ontstekingen, en ivermectine kan dergelijke reacties verminderen door ontstekingswegen te onderdrukken en de schade aan weefsels en bloedvaten te verminderen.

De veranderde volksgezondheidsboodschap over Ivermectine

Het standpunt van de NIH over ivermectine is meermaals gewijzigd.

Vroeg in de pandemie was er weinig informatie over ivermectine als mogelijke behandeling van het virus.

De eerste studie waarin ivermectine als mogelijke behandeling van COVID-19 werd genoemd, kwam in april 2020 uit Australië. Onderzoekers dienden ivermectine toe aan met SARS-CoV-2 geïnfecteerde apen niercellen in het laboratorium en vonden het middel in zeer hoge doses heilzaam. De onderzoekers concludeerden echter dat verdere studie nodig was. Veel gezondheidsinstanties, waaronder de NIH, de CDC en andere regelgevende instanties voor de wereldgezondheid, concludeerden dat ivermectine het virus alleen bij toxische niveaus kon doden.

Zelfs nu luidt de verklaring van de NIH over ivermectine voor COVID-19: “Van ivermectine is aangetoond dat het de replicatie van SARS-CoV-2 in celculturen remt. Uit farmacokinetische en farmacodynamische studies blijkt echter dat voor het bereiken van de plasmaconcentraties die nodig zijn voor de in vitro vastgestelde antivirale werkzaamheid, doses nodig zijn die tot 100 maal hoger zijn dan die welke voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.”

In oktober 2020 werd de eerste klinische studie die de voordelen van ivermectine aantoonde, gepubliceerd door het tijdschrift CHEST. De studie toonde aan dat ivermectine het sterftecijfer bij COVID-19-patiënten vermindert en trok onmiddellijk de aandacht.

De hoofdauteur van de studie, Dr. Jean-Jacques Rajter, is een arts gespecialiseerd in longgeneeskunde.

Rajter gaf een getuigenis van zijn bevindingen aan de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid en Overheidszaken in december 2020.

De dag nadat hij de Australische studie had gezien, verslechterde een van zijn COVID-patiënten dramatisch van een normale ademhaling op kamer zuurstof niveau tot een noodzaak tot intubatie. De zoon van de patiënt smeekte Rajter zijn moeder te redden met alle beschikbare opties. Rajter zag in dat hydroxychloroquine niet effectief zou zijn in de gevorderde stadia van COVID. Na veel wikken en wegen probeerde hij ivermectine.

“De patiënt verslechterde nog ongeveer 12 uur zoals verwacht, maar stabiliseerde na 24 uur en verbeterde na 48 uur. Hierna hadden nog twee patiënten soortgelijke problemen en werden behandeld met het op ivermectine gebaseerde protocol. Op basis van ervaring zouden deze patiënten het slecht hebben moeten doen, maar ze hebben het allemaal overleefd,” luidde de verklaring.

Er werden meer klinische studies gepubliceerd die de voordelen van ivermectine als profylactische behandeling aantoonden. (pdf 1, pdf 2).

De bevindingen moedigden het gebruik van ivermectine aan bij artsen die wanhopig op zoek waren naar een remedie.

Ondertussen was in oktober 2020 het onderzoek naar COVID-19 vaccins en het gebruik van remdesivir om het virus te behandelen al in volle gang.

Volgens de FDA moet aan specifieke criteria worden voldaan om de EUA (Emergency Use Authorization) voor vaccins en medicijnen te verlenen, waaronder dat er “geen adequate, goedgekeurde en beschikbare alternatieven” zijn.

Sommige artsen zeggen dat als het gebruik van ivermectine voor COVID was goedgekeurd, dit de EUA’s voor vaccins en remdesivir ongeldig zou hebben gemaakt.

Na de Australische studie publiceerde de FDA een verklaring, “FAQ: COVID-19 and Ivermectin Intended for Animals”, waarin het gebruik van ivermectine bij dieren wordt benadrukt en het gebruik van ivermectine voor COVID-19 wordt afgeraden.

De NIH ontraadde ook het gebruik van ivermectine, zij het kortstondig. Op 14 januari 2021 veranderde de NIH haar verklaring en schreef dat er geen bewijs was om het gebruik van ivermectine aan te bevelen of af te keuren. In april 2022 veranderde de verklaring echter in het sterk afkeuren van het gebruik van ivermectine.

“Wij [Marik, Kory en Dr. Andrew Hill, een viroloog en adviseur van de WHO] hadden een conferentie met de NIH in januari 2021. We presenteerden onze gegevens, en Andrew Hill presenteerde de gegevens die hij had gedaan…er waren toen een aantal studies, die zeer positief waren,” zei Marik.

Overschrijding door de gezondheidsautoriteit

Ondanks de neutrale verklaring van de NIH over ivermectine gedurende het grootste deel van 2021, voerde de FDA actief campagne tegen het gebruik van ivermectine bij COVID-19 patiënten. Op 26 augustus 2021 stuurde de CDC een noodwaarschuwing tegen het gebruik van ivermectine; enkele weken later riepen de American Medical Association en aangesloten verenigingen op om het gebruik van ivermectine te staken.

Veel artsen werden daardoor ontmoedigd om ivermectine te gebruiken, en apotheken weigerden het voor te schrijven. Staatsgezondheidsinstanties waarschuwden tegen het gebruik van ivermectine, en medische commissies schrapten de medische vergunningen van artsen die ivermectine voorschreven, op grond van onjuiste informatie.

Maar de verklaring van de FDA tegen ivermectine gebruiken om het gebruik ervan in COVID-19 gevallen te verbieden zou beschouwd worden als een te grote stap. Aangezien de FDA ivermectine goedkeurde in 1996, maakte dit het middel aanvaardbaar voor off-label gebruik.

“Het feit dat het niet door de FDA is goedgekeurd voor COVID is irrelevant omdat de FDA het gebruik van off-label geneesmiddelen naar goeddunken van de arts goedkeurt,” zei Marik.

Een ironisch neveneffect van de berichtgeving over ivermectine was dat mensen plotseling geen toegang meer hadden tot ivermectine, en sommigen wendden zich tot ivermectine van veterinaire kwaliteit.

Hoewel veterinaire ivermectine hetzelfde product is als medicinale ivermectine, is de productienorm niet dezelfde als voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Tegenstrijdig onderzoek en campagnes

Hoewel het eerste onderzoek in 2020 veelbelovende resultaten liet zien voor ivermectine, meldden gepubliceerde studies het jaar daarop tegenstrijdige bevindingen.

De NIH heeft vele studies naar de doeltreffendheid van ivermectine gefinancierd, waarvan ACTIV-6 de meest recente is.

Personen kunnen aan de studie deelnemen zodra zij COVID ontwikkelen door ivermectine te kiezen uit vier andere geneesmiddelen. Het geneesmiddel werd hen per post toegezonden. Deze methode betekent dat sommige mensen in de studie hersteld kunnen zijn tegen de tijd dat zij de ivermectine ontvangen.

Er zijn enkele controverses over deze studie.

De eerste is dat de auteurs de primaire eindpunten tijdens de studie veranderden, wat sterk wordt afgekeurd omdat het de geldigheid en betrouwbaarheid van de resultaten kan aantasten.

Aanvankelijk was het primaire eindpunt het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en symptomen die werden gemeld op dag 14.

Dit werd gewijzigd in het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en symptomen op dag 28. In de feitelijk gepubliceerde studie was er nog een wijziging, waarbij het eindpunt de duur van de COVID-19-symptomen was.

Uit een snelle evaluatie door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) bleek dat de eindpunten werden gewijzigd omdat er tegen de tijd dat de studie begon veel minder sterfgevallen en ziekenhuisopnames waren; bijgevolg zouden er niet genoeg gegevens zijn voor een betrouwbare vergelijking.

Uit de gegevens bij de ACTIV-6 livestream bleek inderdaad dat de ivermectinegroep slechts één sterfgeval meldde; dit sterfgeval zou niet als relevant voor het onderzoek worden beschouwd omdat de patiënt in het ziekenhuis was opgenomen en was overleden voordat hij ivermectine nam.

Er waren ook andere implementaties in de studie die de waargenomen doeltreffendheid van het geneesmiddel zouden kunnen beïnvloeden.

Gemiddeld kregen de deelnemers aan deze studie de behandeling zes dagen na de eerste melding van de symptomen. De patiënten moesten de symptomen melden en positief testen op COVID-19 voordat zij medicijnen kregen. Door deze extra tijd had ongeveer zeven procent van de deelnemers geen symptomen tegen de tijd dat ivermectine arriveerde.

Ondanks deze negatieve bevindingen voor ivermectine is er nog steeds bewijs dat kan aantonen dat ivermectine nuttig kan zijn bij de behandeling van COVID-19.

In de samenvatting concludeerden de auteurs dat het gebruik van ivermectine “een posterieure waarschijnlijkheid van voordeel van .91” had, wat een andere manier is om te schrijven dat ivermectine een waarschijnlijkheid van 91 procent had om gunstiger te zijn dan placebo.

Het waarschijnlijkheidspercentage is lager dan 95 procent, waardoor het voordeel van ivermectine niet significant is.

Dia’s van de ACTIV-6 presentatie over een statistisch significant secundair eindpunt.

Een ander secundair eindpunt toonde aan dat ivermectine op dag 14 al een statistisch significant voordeel van 27 procent had met 98 procent waarschijnlijkheid van werkzaamheid.

De FDA en de NIH hebben bij het ter perse gaan niet gereageerd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 november 2022): The Truth About Ivermectin

Spike proteïne verstoort immuniteit bij miljoenen na COVID-infectie of vaccinatie

Verscheidene studies hebben aangetoond dat het SARS-CoV-2 spike proteïne een zeer toxisch en ontstekingsbevorderend eiwit is, dat verschillende ziektes kan veroorzaken.

De aanwezigheid van spike proteïne is sterk in verband gebracht met Long COVID en symptomen na een vaccinatie. Studies hebben aangetoond dat spike proteïnen vaak worden aangetroffen bij symptomatische patiënten, soms zelfs maanden na infecties of vaccinaties.

Het aantal gevallen van Long COVID en complicaties na de vaccinatie is in de Verenigde Staten gestegen en vormt in toenemende mate een probleem voor de gezondheidszorg.

Gegevens van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schatten dat ongeveer 7 procent van de Amerikanen momenteel last heeft van Long COVID-symptomen, wat neerkomt op meer dan 15 miljoen mensen. Sommige mensen met Long COVID zijn zo verzwakt dat zij niet meer kunnen gaan werken, hetzelfde is gemeld bij mensen die post vaccinsymptomen ervaren.

In de VAERS-databank (Vaccine Adverse Event Reporting System) zijn meer dan 880.000 ongewenste bijwerkingen gemeld als mogelijke post COVID-vaccinsymptomen.

Statistici beweren echter dat het aantal mensen met post vaccinatie syndromen veel hoger ligt.

De Canadese moleculair biologe Jessica Rose schatte de onderrapportage-factor op 31, wat neerkomt op naar schatting 27 miljoen Amerikanen die last kunnen hebben gehad van ongewenste voorvallen na vaccinatie.

“De vaccinatieschade is enorm,” zei Dr. Pierre Kory op 15 oktober op een conferentie van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

“De aantallen zijn enorm … ze zijn onderschat en aan hun behoeften wordt niet voldaan.”

Veel artsen willen deze situatie echter veranderen. Het FLCCC heeft het voortouw genomen bij de behandeling van COVID-19, langdurig COVID, en symptomen na een vaccinatie.

Er zijn geen grootschalige studies gedaan naar de behandeling van symptomen na een vaccinatie. Op basis van klinische waarnemingen, feedback van patiënten en uitgebreid onderzoek heeft het FLCCC zijn bijgewerkte aanbevelingen voor behandeling uitgebracht.

De medeoprichter en Chief Scientific Officer van het FLCCC, Dr. Paul Marik, vertelde The Epoch Times dat aanbevelingen altijd kunnen worden gewijzigd op basis van feedback van patiënten en onderzoek naar mogelijke nieuwe behandelingen.

Maar om de behandelingsmogelijkheden te begrijpen, moet men eerst begrijpen hoe het spike-eiwit schade veroorzaakt.

Pathologie van spike-eiwitten

Long COVID en het post-vaccinsyndroom vertonen een grote mate van overlapping, aangezien beide aandoeningen in verband zijn gebracht met langdurige aanwezigheid van spike-eiwitten, en de symptomen zijn vaak ook vergelijkbaar.

“Het kernprobleem bij het post-vaccinsyndroom is chronische ‘immuundisregulatie’,” deelde Marik mee op de FLCCC-conferentie.

Spike-eiwitten kunnen chronische ontsteking veroorzaken. Studies hebben aangetoond dat ontsteking kan leiden tot celstress, schade, en zelfs overlijden. Cellen vormen weefsels, verschillende weefsels vormen organen, en organen maken deel uit van onze eigen fysiologische systemen. Daarom zijn verwondingen door spike-eiwitten een systemisch syndroom.

Spike-eiwitten veroorzaken chronische ontstekingen door het immuunsysteem te ontregelen. Spike-eiwitten dringen immuuncellen binnen, schakelen normale immuunreacties uit en zetten in plaats daarvan pro-inflammatoire routes in gang.

De normale immuunreactie van geïnfecteerde immuuncellen is het vrijgeven van interferonen van het type 1, wat signalen geeft aan andere immuuncellen om de verdediging tegen virusdeeltjes te versterken. Maar spike-eiwit vermindert deze signalering in geïnfecteerde cellen, en niet-geïnfecteerde cellen zullen ook het spike-eiwit opnemen en beschadigd raken als de infectie uit de hand loopt.

Marik zei dat een kritiek aspect van langdurige beschadiging door spike-eiwitten is dat het de autofagie afremt, de manier van je lichaam om beschadigde cellen te recyclen. Normaal gesproken, wanneer cellen geïnfecteerd zijn met virale deeltjes, zullen de cellen proberen deze deeltjes af te breken en te verwijderen als afval.

Studies over SARS-CoV-2-virussen hebben echter aangetoond dat autofagieprocessen bij geïnfecteerde patiënten verminderd zijn, waarbij spike-eiwitten vele maanden na de eerste blootstelling nog steeds aanwezig zijn.

“Het spike-eiwit is een echt slecht eiwit,” zei Marik. “Het schakelt autofagie uit, daarom kan de spike zo lang in de cellen blijven.”

Dr. Paul Marik, medeoprichter van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) en voormalig hoofd van de divisie Pulmonary and Critical Care Medicine aan de Eastern Virginia Medical School, op de FLCCC-conferentie “Understanding & Treating Spike Protein-Induced Diseases” in Kissimmee, Florida. op 14 oktober 2022. (The Epoch Times)

Dysfunctie van de immuuncellen

De immuundysfunctie die wordt veroorzaakt door spike-eiwitten veroorzaakt niet alleen ontstekingen, maar kan ook bijdragen tot kankerproliferatie en auto-immuniteit.

Studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten de werking van T- en natuurlijke dodende cellen kunnen verminderen en uitputten. Deze twee celtypen zijn verantwoordelijk voor het doden van geïnfecteerde cellen en kankercellen. Daarom kan een verminderde cellulaire immuniteit van T- en natuurlijke dodende cellen bijdragen tot een vroegtijdige opruiming van met spike geïnfecteerde cellen.

Schade door spike-eiwitten kan leiden tot beschadigd DNA, en studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten ook de reparatie van DNA kunnen verminderen. Psychologische en omgevingsstress, zoals ultraviolet licht, verontreinigende stoffen, oxidanten, en vele andere factoren, kunnen routinematig schade toebrengen aan het DNA, waardoor voortdurend herstel nodig is.

Beschadigd DNA brengt cellen in gevaar om kankerachtig te worden, en deze cellen moeten worden gedood om de vorming van kanker te voorkomen. Met een verminderde activiteit van T- en natuurlijke dodende cellen kan dit echter leiden tot een ongecontroleerde proliferatie van potentiële kankercellen.

Andere stoornissen die zijn gemeld na vaccinaties zijn auto-immuunziekten.

Deze ziekten kunnen verband houden met de hoge mate van moleculaire gelijkenissen van de spike-eiwitten, wat betekent dat de spike-eiwitten veel gebieden hebben die lijken op andere eiwitten uit het menselijk lichaam.

Dus wanneer het immuunsysteem het spike-eiwit aanvalt, vanwege de structurele overeenkomsten, kunnen de antilichamen die tegen de gebieden van het spike-eiwit worden aangemaakt, ook reageren tegen de eigen eiwitten en weefsels van het lichaam. Studies hebben aangetoond dat antilichamen tegen het spike-eiwit zich ook kunnen binden aan eigen weefsels en deze kunnen aanvallen.

Spike-eiwit veroorzaakt vermoeidheid

Het spike-eiwit wordt ook in verband gebracht met disfunctie in de mitochondria. Beter bekend als de krachtcentrale van de cel, zijn de mitochondriën verantwoordelijk voor het winnen van energie uit de suiker die we binnenkrijgen.

Het is aangetoond dat menselijke neurale cellen behandeld met spike-eiwit meer reactieve zuurstofspecies produceren, en dit is een indicatie van mitochondriale dysfunctie, wat wijst op een mogelijke vermindering van de energieproductie.

Mensen met Long COVID en post-vaccinsyndromen ervaren vaak chronische vermoeidheid, hersenmist, inspanningsintolerantie, en spierzwakte. Deze symptomen worden ook vaak gezien bij mensen met mitochondriale dysfunctie, wat wijst op een mogelijk verband.

De dia’s van Dr. Paul Marik gepresenteerd op de FLCCC conferentie in Orlando, Florida (Met dank aan de FLCCC).

Schade aan bloedvaten en organen door spike-eiwit

Gebleken is dat spike-eiwitten bijzonder schadelijk zijn voor de cellen die bloedvaten bekleden. Spike-eiwitten kunnen zich binden aan ACE2- en CD147-receptoren en ontstekingsprocessen op gang brengen.

Deze receptoren zijn bijzonder talrijk in cellen van de bloedvaten, het hart, het immuunsysteem, de eierstokken, en vele andere gebieden. Spike-eiwit kan dus ontstekingen en schade veroorzaken in de bloedvaten en aanverwante organen, wat leidt tot systemisch letsel.

Marik zei dat schade door spike-eiwit eerder een systemisch syndroom is dan een ziekte.

“Het is geen ziekte. Het past niet in het traditionele model van een ziekte. Dit is een syndroom dat elk orgaan aantast … de spike verspreidt zich over het hele lichaam … dus dit is een multi-systeem ziekte en het volgt niet het traditionele paradigma van een ziekte met één symptoom, één diagnose.”

De dia’s van Dr. Pierre Kory gepresenteerd op de FLCCC conferentie in Kissimmee, Florida. (Met dank aan de FLCCC)

De eerstelijnsbehandelingen van FLCCC

Aangezien Long COVID en post-vaccinsymptomen beide verband houden met de aanwezigheid van spike-eiwit, zijn de door het FLCCC aanbevolen eerstelijnsbehandelingen daarom gericht op twee belangrijke stappen.

De eerste stap is het verwijderen van het spike-eiwit, de tweede stap is het verminderen van de toxiciteit ervan.

Daarna zal het lichaam zichzelf genezen, en dit is “het primaire doel van de behandeling”, aldus Marik.

De meeste eerstelijnsbehandelingen zijn gericht op het opruimen van het spike-eiwit door het reactiveren van autofagie—een proces dat door het spike-eiwit wordt verminderd.

Maatregelen in de leefgewoonten kunnen autofagie stimuleren door intermitterend vasten en fotobiomodulatie. Fotobiomodulatie kan gebeuren door zich bloot te stellen aan de zon, aangezien zonlicht infrarode stralen bevat die de autofagie in de cellen stimuleren.

Intermitterend vasten kan resulteren in meerdere gezondheidsvoordelen, waaronder verbeterde insulinegevoeligheid, gewichtsverlies, verminderde ontsteking en auto-immuniteit, en nog veel meer.

Opgemerkt moet echter worden dat intermitterend vasten niet wordt aanbevolen voor mensen jonger dan 18 jaar, omdat het de groei kan belemmeren. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven wordt ook afgeraden om intermitterend te vasten. Mensen met diabetes en een nierziekte wordt ook aangeraden om hun huisarts te raadplegen voordat ze intermitterend vasten overwegen.

Terwijl intermitterend vasten misschien niet voor iedereen geschikt is, zijn er andere behandelingsopties die autofagie kunnen stimuleren en de spike-eiwitvergiftiging kunnen verminderen.

Ivermectine

Ivermectine wordt sterk aanbevolen door het FLCCC en vele artsen die COVID, Long COVID, en het postvaccinsyndroom behandelen, omdat het goedkoop en zeer toegankelijk is, een hoog veiligheidsniveau heeft en een hoge respons geeft.

Het middel is zeer dynamisch en heeft ook verschillende functies: antiviraal, antiparasitair, ontstekingsremmend, en het bevordert ook de autofagie.

Ivermectine kan helpen bij de verwijdering van spike-eiwitten. Studies hebben aangetoond dat ivermectine een hogere affiniteit heeft voor het spike-eiwit en zich zal binden aan de gebieden ervan, waardoor het effectief wordt geneutraliseerd en geïmmobiliseerd voor vernietiging.

Ivermectine verzet zich ook rechtstreeks tegen de pro-inflammatoire routes die door het spike-eiwit in gang worden gezet, waaronder de NF-KB-route die de inflammatoire cytokinen en de tolachtige receptor 4 activeert.

De artsen van FLCCC redeneren dat ivermectine en intermitterend vasten “synergetisch” kunnen werken om het spike-eiwit in het lichaam te verwijderen, en raden aan ivermectine met of vlak na een maaltijd in te nemen.

Ivermectine kan zich ook binden aan ACE2 en CD147, en blokkeert daardoor dat het spike-eiwit binnendringt en ontstekingen veroorzaakt in cellen met deze receptoren. Studies hebben ook aangetoond dat ivermectine de door mitochondriën geproduceerde energie in stand kan houden, zelfs onder omstandigheden met weinig zuurstof.

Kory zei dat ongeveer 70 tot 90 procent van zijn patiënten met het post-vaccinsyndroom reageert op het geneesmiddel, meestal binnen 10 dagen.

“Patiënten kunnen worden ingedeeld als ivermectine responders of niet-responders … de niet-responders—[zijn] eigenlijk een groep patiënten die moeilijker te behandelen zijn,” zei Marik.

Patiënten die niet reageren, meestal na vier tot zes weken behandeling, wordt een agressievere behandeling aanbevolen.

Bij overdosering kan ivermectine verwarring, desoriëntatie en mogelijk zelfs de dood veroorzaken. Het geneesmiddel heeft echter een hoge veiligheidsfactor wanneer het in redelijke doses wordt gebruikt. Er is weinig literatuur over het gebruik ervan bij zwangere vrouwen, dus het FLCCC waarschuwt tegen het gebruik ervan tijdens de zwangerschap.

“Ivermectine heeft voortdurend bewezen verbazingwekkend veilig te zijn voor menselijk gebruik,” schreef Dr. Satoshi Ohmura, de ontdekker van ivermectine in zijn co-auteurstudie.

“Het is zelfs zo veilig, met minimale bijwerkingen, dat het kan worden toegediend door niet-medisch personeel en zelfs door analfabeten in afgelegen plattelandsgemeenschappen, op voorwaarde dat zij een basisopleiding hebben gehad.

Screenshot van een foto van naltrexone, een medicijn dat is goedgekeurd voor opioïde- en alcoholverslaving en dat in lage dosis wordt gebruikt om lange COVID te behandelen. (innovationcompounding.com/screenshot door The Epoch Times)

Lage dosis Naltrexone

Lage dosis naltrexon (LDN) is onlangs in het nieuws gekomen als een optie voor Long COVID-behandeling.

“We gebruiken het al vele, vele maanden,” zei Marik. “Lage dosis Naltrexone is een zeer krachtig ontstekingsremmend medicijn. Het is gebruikt bij veel chronische ontstekingsziekten.”

Klinisch hebben FLCCC-artsen veel symptomen van hun patiënten zien verbeteren na behandeling met LDN, hoewel het maanden kan duren voordat de voordelen duidelijk zichtbaar zijn.

Naltrexone wordt gewoonlijk gebruikt om overdosering te voorkomen bij gebruikers van verdovende middelen. Wanneer het echter wordt verlaagd tot ongeveer een tiende van de normale concentratie, van 1 mg tot 4,5 mg in LDN, verandert het mechanisme van het geneesmiddel drastisch.

LDN heeft een ontstekingsremmend effect; studies tonen aan dat het in staat is inflammatoire tolachtige receptoren te blokkeren, de productie van pro-inflammatoire cytokines te verminderen en ontstekingscascades te blokkeren.

LDN brengt de activiteit in evenwicht tussen Th1- en Th2-cytokinen.

Th1-cytokinen hebben de neiging een pro-inflammatoire reactie te produceren om intracellulaire parasieten te doden en auto-immuunactiviteiten te bevorderen. Th2-cytokinen hebben doorgaans een meer ontstekingsremmende activiteit en kunnen de activiteit van Th1-cytokinen tegengaan.

LDN moduleert selectief dit evenwicht door de Th1-activiteit te verminderen en de Th2-cytokineactiviteit te verhogen.

Klinisch is aangetoond dat LDN effectief is tegen post-COVID en post-vaccin neurologische symptomen. Volgens de FLCCC is het effectief tegen neuropathische pijn, hersenmist, vermoeidheid, aangezichtsverlamming van Bell, en gezichtsparesthesie.

Dit komt omdat LDN ook de neuro-inflammatie vermindert. Het is neuroprotectief en kan de bloed-hersenbarrière passeren en de ontstekingsreacties van de microglia, die functioneren als immuuncellen in de hersenen, verminderen.

Bosbessen
Bosbessen op een houten tafel; met de focus op één bosbes (Shallow DOF)

Resveratrol

Resveratrol is een nutraceutisch middel dat vaak voorkomt in fruit. Het kan gevonden worden in pinda’s, pistachenoten, druiven, rode en witte wijn, bosbessen, veenbessen en zelfs cacao en pure chocolade.

Het kan ook worden verkregen via supplementen, hoewel de biobeschikbaarheid van resveratrol over het algemeen laag is, en daarom beveelt het FLCCC aan het samen met quercetine in te nemen.

Resveratrol werkt ontstekingsremmend en anti-oxiderend. Studies hebben aangetoond dat het selectief is in het doden van kankercellen. Het activeert DNA-herstelpaden en kan daardoor cellulaire stress verminderen en de vorming van kankercellen voorkomen.

In gestreste cellen kan resveratrol de door de mitochondriën geproduceerde reactieve zuurstofcomponenten verminderen en autofagie bevorderen. In dierstudies met fruitvliegen en nematoden bleek het gebruik van resveratrol de levensduur te verlengen, wat wijst op de anti-verouderende en levensverlengende eigenschappen van de molecule.

Een opstelling van aspirinepillen. (Patrick Sison/ via AP)

Lage dosis aspirine

Net als ivermectine is ook aspirine een geneesmiddel waarvan is vastgesteld dat het veelzijdige effecten heeft op de gezondheid.

Aspirine is ontstekingsremmend en een antistollingsmiddel. Het middel vermindert dus de kans op vorming van micro-stolsels in de bloedvaten. Studies hebben aangetoond dat het ook de pro-inflammatoire routes en oxidatieve stress kan verminderen, en ook neuroprotectief is.

Neurocognitieve stoornissen zijn een belangrijke klacht van veel mensen die lijden aan post-COVID-vaccinsyndromen. Dit omvat hersenmist en perifere neuropathische pijn.

Studies bij patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben aangetoond dat het innemen van aspirine gepaard ging met een tragere cognitieve achteruitgang, hoewel de resultaten in verschillende studies tegenstrijdig waren.

Dierstudies toonden aan dat ratten die aspirine kregen minder cognitieve achteruitgang hadden. Studies bij ratten met beschadigde zenuwen suggereerden dat aspirine ook neuroprotectief kan zijn vanwege de ontstekingsremmende werking.

Maar het gebruik van aspirine kan ook bijwerkingen veroorzaken tijdens de zwangerschap, zoals bloedingen.

Melatonine

Melatonine is een hormoon dat door de pijnappelklier wordt aangemaakt om een rustgevende slaap te bevorderen. Het heeft zowel ontstekingsremmende als antioxiderende eigenschappen.

In cellen bevordert melatonine de gezondheid van het mitochondrium door het verminderen van actieve zuurstofcomponenten. Omdat de mitochondriën veel zuurstof verbruikt, kan het wanneer het wordt gestrest door milieutoxines zoals straling of blootstelling aan spike-eiwitten, reactieve zuurstofcomponenten produceren.

Melatonine, een antioxidant, kan daarom oxidatieve schade voorkomen. Studies tonen aan dat het ook lekkage van elektronen uit mitochondriën voorkomt en daardoor de energieproductie maximaliseert.

Het bevordert ook autofagie door de procedure van de autofagie te deblokkeren, waardoor de cel spike-eiwitten kan afbreken en de verwijdering van deze giftige eiwitten wordt gestimuleerd.

Door zijn anti-oxiderende eigenschap herstelt melatonine door vrije radicalen beschadigd DNA. Melatonine en zijn metabolieten activeren ook genen die DNA-herstel bevorderen, en onderdrukken de genactiviteit die kan leiden tot beschadigd DNA.

Melatonine heeft ook kankerbestrijdende eigenschappen. Dierstudies over melatonine hebben aangetoond dat bij dieren die melatonine toegediend kregen, minder tumoren ontstonden.

Melatonine is ook aanbevolen door het FLCCC bij de behandeling van tinnitus, een symptoom van postvaccinatie en Long COVID. Het symptoom is een ringend geluid in de oren, en het kan de slaap verstoren als het ernstig is. Melatonine kan het suizen helpen verminderen en mensen helpen een goede nachtrust te krijgen.

Een fles met de tekst “Vaccin COVID-19” en een injectiespuit naast het logo van Pfizer en Biontech, op 23 november 2020. (Joel Saget/AFP via Getty Images)

Verschillen tussen Long COVID en Post-Vaccin Syndroom

Zowel Long COVID als het post-vaccinsyndroom worden veroorzaakt door belasting met spike-eiwitten en schade door blootstelling aan spike, en hebben daarom een grote mate van overlapping in de behandeling.

Artsen merken echter kleine verschillen in bepaalde klinische presentaties tussen de twee aandoeningen.

“Het lijkt erop dat bij de vaccinschade het vooral gaat over neurologische problemen,” zei Marik. Volgens hem is er bij “meer dan 80 procent van de patiënten met vaccinatieschade sprake van een neurologische aandoening”.

Marik zei dat post-vaccin symptomen ook moeilijker te behandelen zijn dan Long COVID, en hardnekkiger zijn, waarbij sommige patiënten bijna twee jaar lang slopende symptomen hebben.

Daarom zijn de behandelingen voor mensen met post-vaccin symptomen “agressiever en meer gericht op de hersenen”, aldus Marik.

“Het lijkt erop dat Long COVID beter wordt met de tijd. Terwijl het bij sommige patiënten lang duurt, lijkt het tot op zekere hoogte zichzelf op te lossen,” zei Marik. “Het probleem met de gevaccineerde is dat het kan aanhouden. We hebben patiënten die in december 2020 zijn gevaccineerd … en [die] nog steeds ernstige schade hebben.”

“De twee zijn vergelijkbaar, maar we hebben veel meer nadruk gelegd op de vaccinschade door vaccinatie omdat het een veel moeilijker te behandelen ziekte is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 oktober 2022): Spike Protein Disrupting Immunity in Millions After COVID Infection or Vaccination: Here’s How It’s Being Treated