dinsdag, 25 jan 2022

WGO: Geen sterfgevallen gemeld als gevolg van Omicron-variant tot nu toe

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zegt dat zij nog geen sterfgevallen heeft gedocumenteerd als gevolg van de Omicron-variant van het CCP-virus (Chinese Communistische Partij), dat COVID-19 veroorzaakt.

“Voor Omicron zijn er geen sterfgevallen gemeld, maar het is nog vroeg in het klinische verloop van de ziekte dus dit kan veranderen”, vertelde de WGO aan The Epoch Times.

Toen The Epoch Times een reactie vroeg, stuurde het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) zijn verslag over de Omicron-variant in de Verenigde Staten over de periode van 1 tot en met 8 december. Daaruit blijkt dat er in die periode geen gedocumenteerde sterfgevallen door Omicron waren.

Uit de laatste wekelijkse epidemiologische update van de WGO, op 7 december, bleek dat alle 212 gedocumenteerde gevallen van Omicron in 18 landen van de Europese Unie (EU) mild of asymptomatisch waren.

“Hoewel Zuid-Afrika in de week van 28 november tot 4 december 2021 een stijging van 82 procent van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van COVID-19 zag (van 502 naar 912), is het aandeel daarvan met de Omicron-variant nog niet bekend”, merkt het rapport op.

Omicron is ook ontdekt in de Verenigde Staten. Eerst in Californië en later in Colorado, New York, Maryland, Utah en vele andere staten.

De eerste Amerikaanse patiënt met de variant werd geïdentificeerd in San Francisco, waar hij op 29 november positief testte op COVID-19 nadat hij op 22 november was teruggekeerd van een reis naar Zuid-Afrika. Het California Department of Public Health heeft echter aan de Los Angeles Times bevestigd dat de variant al op 25 november in afvalwater aanwezig was.

De variant, die oorspronkelijk bekend stond als B.1.1.529, haalde voor het eerst de internationale krantenkoppen op 26 november, kort nadat het voor het eerst was ontdekt in Zuid-Afrika.

Die dag gaf de WGO B.1.1.529 de naam Omicron en bestempelde het als een “zorgwekkende variant.” Twee dagen later zei de WGO in een technisch verslag dat de stam een “zeer hoog” risico kon inhouden, verwijzend naar het grote aantal mutaties.

Intussen blijft dr. Angelique Coetzee, voorzitter van de Zuidafrikaanse Medische Vereniging en één van de eerste artsen die patiënten met Omicron behandelde, consequent volgehouden dat Omicron een milde variant is.

“Laat ik duidelijk zijn: niets van wat ik heb gezien over deze nieuwe variant rechtvaardigt de extreme actie die de Britse regering als reactie daarop heeft ondernomen”, schreef zij in The Daily Mail.

Coetzee verwees naar “zware reisbeperkingen voor vluchten uit heel zuidelijk Afrika, alsmede het opleggen van strengere regels in eigen land inzake het dragen van mondmaskers, boetes en uitgebreide quarantaines.”

“Van niemand hier in Zuid-Afrika is bekend dat hij of zij [in het ziekenhuis] is opgenomen met de Omicron-variant, noch wordt aangenomen dat er iemand hier ernstig ziek van is geworden”, schreef zij.

Meer recent vertelde Coetzee aan ThePrint dat de symptomen van Omicron mild zijn geweest bij zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde patiënten.

“In het begin van elke golf worden kinderen en jongeren als eerste getroffen”, vertelde ze aan ThePrint. “Naarmate de golf vordert, worden meer ouderen en mensen met onderliggend lijden getroffen. Wanneer dat gebeurt, zullen we precies weten hoeveel ernstige gevallen er zijn.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (10 december 2021): https://www.theepochtimes.com/no-confirmed-omicron-deaths-so-far-who-cdc_4150331.html

Wetenschappers: Wereldwijde afkoeling op komst

In een exclusief interview vertelde wetenschapper Valentina Zharkova aan The Epoch Times dat haar artikel uit 2015, waarin zij voorspelde dat er tussen 2020 en 2053 een groot solarminimum zou komen, is uitgekomen, met de waarschuwing dat de temperaturen binnenkort snel kunnen dalen.

Grote solarminima duren meerdere zonnecycli, gedurende welke de zon minder energie produceert en de zonnevlekkenactiviteit laag is. Tijdens een vorig groot solarminimum, het Maunder minimum tussen 1645 en 1715, breidden de gletsjers zich uit en vroor de rivier de Theems in Engeland vaak dicht.

“De temperatuur tijdens het huidige grote solarminimum zal iets hoger zijn dan tijdens het Maunder-minimum – en dit grote solarminimum zal korter zijn”, voorspelde Zharkova.

In hun publicatie van 2015 leidden Zharkova en haar collega’s een paar hoofdcomponenten af van het magnetische achtergrondveld van de zon. Zij koppelden die componenten aan een paar magnetische golven die afkomstig zijn uit verschillende lagen van de zon.

Door een meer diepgaande analyse extrapoleerde het team deze golven terug in de tijd, wat resultaten opleverde die nauw aansloten bij de zonnevlekkenactiviteit in de voorgaande 800 jaar. Ze gebruikte dezelfde methodologie om een groot solarminimum voor de komende decennia te voorspellen.

Als bewijs voor het grote solarminimum noemde Zharkova zonnevlekkengegevens van de Koninklijke Sterrenwacht van België, samen met recente lage temperaturen en klimatologische extremen, waaronder de koudste winter ooit op de Zuidpool en het ongewoon koude, sneeuwrijke weer van Texas in het begin van 2021.

De NASA verklaarde in 2019 dat “de voorspelling voor de volgende zonnecyclus is dat deze de zwakste van de afgelopen 200 jaar zal zijn”, wat overeenkomt met de Dalton-minimumperiode van lage zonnevlekkenactiviteit en relatief lage temperaturen op aarde, die ruwweg van 1790 tot 1830 loopt.

Toch heeft het agentschap beweerd dat een groot solarminimum, mocht dat zich voordoen, “slechts zou dienen om een paar jaar van opwarming door menselijke activiteiten te compenseren.”

Zharkova daarentegen heeft betoogd dat een groot solar minimum de temperatuur op aarde met 1 graad Celsius zou kunnen doen dalen.

Zij vertelde The Epoch Times ook dat de kosten van atmosferische kooldioxide enigszins worden overschat, erop wijzend dat de toename daarvan zich voordeed op hetzelfde moment dat de levensverwachting wereldwijd verdubbelde.

In een recente studie werd gesuggereerd dat de stijging van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer verantwoordelijk is voor 40% van de verbeteringen in de opbrengsten van de belangrijkste Amerikaanse gewassen sinds 1940.

Zharkova is van mening dat de regeringen op het noordelijk halfrond hun burgers moeten voorbereiden op een sterke daling van de temperaturen in de komende decennia.

Voorlopig hebben regeringen over de hele wereld zich echter gepositioneerd om de antropogene opwarming van de aarde aan te pakken, zoals is gebleken tijdens de recente COP26-top in Glasgow, Schotland.

Het huidige temperatuurverloop is een punt van discussie geweest. Uit verschillende bronnen, waaronder satellietgegevens van de Universiteit van Alabama in Huntsville, de Europese Unie en andere instanties, blijkt dat de temperatuur de afgelopen decennia ongewoon hoog is geweest, wat volgens veel wetenschappers duidt op opwarming van de aarde door menselijke activiteit. Andere bronnen bekritiseren sommige van deze gegevens en concluderen dat de conclusies over de antropogene opwarming van de aarde onjuist, overdreven of misleidend zijn.

Zharkova denkt dat althans een deel van de mensen die de opwarming van de aarde propageren, zich bewust zijn van de mogelijkheid van afkoeling van de aarde in de zeer nabije toekomst.

“Ze willen hun geld – de belastingen of wat ze ook krijgen voor groene technologie – zo snel mogelijk binnenhalen, want ze zullen heel snel blootgesteld worden”, zei ze.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times: https://www.theepochtimes.com/scientists-global-cooling-imminent_4118457.html?slsuccess=1

NASA Satellietgegevens geven ‘verrassend groot’ kooldioxide bevruchtingseffect aan: studie

Volgens een nieuw artikel van Columbia University’s Charles A. Taylor en Wolfram Schlenker hebben NASA-satellietgegevens aangetoond dat 10 tot 40% van de toenames in de oogsten van de voornaamste Amerikaanse gewassen sinds 1940 mogelijk kan worden toegeschreven aan de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteit.

De auteurs merkten op dat hun bevindingen “aan de zeer hoge kant van het in de literatuur gevonden bereik” liggen.

“De cijfers van Taylor en Schlenker zijn 10-100 keer zo groot als eerdere schattingen,” vertelde Richard S.J. Tol, professor aan het departement economie van de Universiteit van Sussex, The Epoch Times via e-mail.

Taylor en Schlenker kwamen tot hun schattingen door gebruik te maken van drie afzonderlijke modelstrategieën. Daarnaast voerden ze gevoeligheidscontroles uit om mogelijke verstoringen uit te sluiten, waaronder economische activiteit, andere verontreinigende stoffen en hun aannames over de precieze relatie tussen kooldioxide-niveaus en gewasopbrengsten.

Hun modellen waren gebaseerd op gegevens van 2015 tot 2020, verzameld door NASA’s Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) satelliet, die ze repliceerden met NOAA’s CarbonTracker systeem. Ze gebruikten ook gegevens op districtsniveau over de opbrengst van maïs, sojabonen en wintertarwe van de National Agricultural Statistics Service van het US Deprtment of Agriculture (USDA).

Taylor en Schlenker ontdekten dat een toename van 1 deel kooldioxide per miljoen de maïsopbrengst met 0,5 procent deed stijgen, de sojabonenopbrengst met 0,6 procent en de tarweopbrengst met 0,8 procent.

“Met andere woorden, de opbrengsten kunnen met 1-2 [procent] per jaar zijn toegenomen als gevolg van CO2-bemesting in de afgelopen jaren,” schreven de auteurs, wijzend op de positieve correlatie tussen toegenomen atmosferische koolstofdioxide en grotere landbouwopbrengsten in de afgelopen decennia.

Zij merkten ook op dat het mogelijks heel grote bemestende effect van atmosferische koolstofdioxide misschien niet zo onverwacht is, gezien de toepassing ervan in de huidige landbouwkassen en serres.

“Het gas wordt al lang in kassen gepompt om de fotosynthese te stimuleren en de opbrengst van tuinbouwgewassen te verhogen. Optimale CO2 concentraties van 900 [delen per miljoen] zijn gesuggereerd, wat meer dan het dubbele is van de huidige omgevingsniveaus,” schreven de auteurs.

De benadering van Taylor en Schlenker staat in contrast met veld- en laboratoriumstudies over kooldioxideverrijking. De auteurs stellen dat dergelijke experimenten “beperkt zijn in de mate waarin zij de werkelijke groeiomstandigheden in commerciële boerderijen op een grote geografische schaal weerspiegelen”.

Sommige onderzoeken naar koolstofdioxide en plantengroei hebben gesuggereerd dat verhoogde koolstofdioxide de voedingskwaliteit van planten op zowel positieve als negatieve manieren kan beïnvloeden.

Een meta-analyse uit 2019 van 57 artikelen over koolstofdioxide en de groei van groentes concludeerde dat verhoogde atmosferische koolstofdioxide fructose, glucose, totale oplosbare suiker, totale antioxidantcapaciteit, totale fenolen, totale flavonoïden, ascorbinezuur en calcium in planten verhoogde, terwijl eiwit, nitraat, magnesium, ijzer en zink daalden.

Het onderzoek heeft op Twitter een hele reeks reacties uitgelokt.

“Als je een [landbouw] persoon bent, wil je naar deze studie kijken. Ze vinden schokkend grote CO2 bemestingseffecten,” schreef Michael Roberts, een econoom aan de Universiteit van Hawaii in Manoa.

“Een korte tijdreeks echter – geospatiale variatie in CO2 waarschijnlijk niet goed gemeten voorafgaand aan deze satellietgegevens en tijdreeksen beïnvloed door technische verandering,” vervolgde hij, er later aan toevoegend dat “iemand de satellietgegevens zou moeten vergelijken met de metingen op de grond.”

In een e-mail uitwisseling met The Epoch Times, bevestigde Roberts dat hij niet gelooft dat de verstoring door technische veranderingen waarschijnlijk een probleem zal zijn in de studie van Taylor en Schlenker, eraan toevoegend dat elke meetfout “beide kanten op kan gaan,” en dat de satellietgegevens gebruikt door Taylor en Schlenker waarschijnlijk superieur zijn aan metingen op de grond met betrekking tot nauwkeurigheid.

“Vertaling: hoewel voor landbouw geschikte gebieden kunnen verschuiven als er een licht opwarmingseffect is, kunnen hogere CO2-emissies resulteren in HOGERE gewasopbrengsten,” schreef Mark B. Spiegel, managing member van Stanphyl Capital.

De eerste auteur van het artikel, Taylor, zei: “We herhalen dat de klimaatverandering een grote negatieve impact zal hebben op de landbouw in het algemeen, vooral op plaatsen die blootgesteld zijn aan extreme hitte. En een hogere CO2-uitstoot kan zelfs leiden tot een lagere voedingswaarde. Maar er moet ook rekening worden gehouden met het compenserende bemestingseffect.”

Nathan Worcester is milieuverslaggever bij The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (13 oktober 2021): NASA Satellite Data Support ‘Shockingly Large’ Carbon Dioxide Fertilization Effect: Study