Thursday, 28 Sep 2023

Het ontslag van Tucker Carlson onderstreept de scheiding tussen de media en de Amerikanen

Nieuws Analyse

De Amerikaanse corporate media raken steeds verder verwijderd van de zorgen en aspiraties van de Amerikanen. Volgens verschillende media-insiders die de kwestie grondig hebben onderzocht, zijn deze organisaties dienstbaar geworden aan de elitaire politieke en bedrijfsklasse, en omhelzen ze waarden die steeds meer vreemd zijn aan de gewone man.

Het recente ontslag van Tucker Carlson, voorheen de populairste presentator van Fox News, is enigszins emblematisch voor de bredere kwestie. Wat het netwerk er ook toe bracht hem te ontslaan, het moet zwaarder hebben gewogen dan de voorkeuren van haar publiek en zelfs haar financiële belangen, merkte Sharyl Attkisson op, een onafhankelijke journalist die voorheen bij CBS News werkte.

Attkisson speculeerde dat, wat de opgegeven reden ook was, Carlson “van het podium werd gehaald zodat hij in 2024 niet effectief kan zijn” bij het beïnvloeden van de uitslag van de presidentsverkiezingen, en voegde eraan toe dat het niet de eerste keer is dat zij dit fenomeen opmerkt.

“Ik denk dat er een trend is dat de nieuwsmedia beslissingen nemen die indruisen tegen hun eigen financiële belangen, en dat vertelt je dat er iets anders, of iemand anders, de lakens uitdeelt,” zei ze. “Zo niet, dan zouden ze gewoon de dingen doen die journalistiek gepast zijn en geld opleveren of kijkers bedienen.

“Als ze beslissingen nemen die tegen dat alles ingaan, dienen ze belangen om een boodschap uit te dragen ten behoeve van bedrijfs- of politieke belangen.”

Volgens haar heeft de digitalisering van de media de politieke en commerciële machthebbers in staat gesteld het medialandschap te manipuleren, te infiltreren en te controleren.

“Het is de afgelopen 20 jaar of zo gebeurd,” zei ze, eraan toevoegend dat “ze hebben uitgevonden hoe ze de media volledig kunnen overnemen.”

Dat gaat verder dan de nieuwsuitgevers en omvat ook tech- en sociale mediabedrijven die dienen als digitale nieuwsdistributeurs.

“Het enige wat je hoeft te doen is je mensen daar in dienst nemen en beginnen met het vormgeven van dat beleid. En je hebt heel weinig middelen en weinig geld gebruikt om deze enorme omgeving waar iedereen naartoe gaat voor zijn informatie te controleren,” zei ze.

Het is niet louter vooringenomenheid, zei ze. Er heeft een relatief snelle verschuiving plaatsgevonden van nieuwsdirecteuren die ‘afwijkende’ verhalen verwelkomen naar zij die ze afwijzen.

Sharyl Attkisson, een vijfvoudig Emmy Award-winnende onderzoeksjournaliste en presentatrice van “Full Measure,” in Leesburg, Va., op 14 januari 2022 (York Du/The Epoch Times).

Als je feiten vond die in strijd waren met wat ze wilden belichten, waren er bepaalde bazen die deze verhalen tegenhielden. En dat werd echt overheersend in de periode van 2012,” zei ze.

Individuele verslaggevers zouden snel de boodschap krijgen.

“Ik heb vrienden bij The New York Times en Pro Publica en andere plaatsen,” zei ze. “Zij begrijpen welke verhalen het niet zullen halen, op geen enkele prominente plaats gepubliceerd zullen worden. Dus gaan ze in een andere richting.”

Het verhaal van de top dienen zou uiteindelijk de verdienste vervangen bij het bepalen van carrièremogelijkheden.

“Het is geen toeval dat deze mensen de belangen dienen en zich dan opwerken omdat de media hun rol als dienaar van deze verhalen hebben aanvaard,” zei ze.

Maar toen ze 10 tot 15 jaar geleden haar bazen en collega’s probeerde te overtuigen om deze trend te keren en barrières op te werpen tegen dergelijke invloeden, kreeg ze weinig bijval.

Een belangrijke reden voor het gebrek aan weerstand tegen dergelijke invloeden lijkt de afstemming van standpunten tussen de media en de politieke elites te zijn.

Nieuwsverslaggeving was vroeger een laagbetaald arbeidersberoep. Met de professionalisering van de media in de 20e eeuw verdienden journalisten beter, maar ze kwamen zelden verder dan de middenklasse.

Het digitale tijdperk decimeerde de lokale pers en leidde tot grote consolidatie. Als neveneffect kunnen de journalisten van vandaag bij de grote gevestigde media gemakkelijk opklimmen tot een salaris van zes cijfers, aldus Batya Ungar-Sargon, adjunct opinieredacteur bij Newsweek.

Batya Ungar-Sargon, auteur van “Bad News: How Woke Media Is Undermining Democracy,” op de National Conservatism Conference in Orlando, Fla., op 1 november 2021. (Bao Qiu/De Epoch Times)

“Journalisten verdienen nu goed geld, en dat komt omdat er zoveel minder zijn,” zei Ungar-Sargon.

Journalisten komen nu vaak van dezelfde scholen en universiteiten, wonen in dezelfde buurten en bezoeken dezelfde cocktailparty’s als de politieke elite.

“De journalistenklasse is een deel van de elite geworden, en dus zien ze de wereld door een elitaire lens,” zei ze.

Een tijdlang konden de nieuwsmedia wegkomen met een zekere mate van elitarisme – zelfs met een publiek uit de middenklasse – omdat de middenklasse van nature zou streven naar de elitecultuur. Die stelregel lijkt echter veel van zijn kracht te hebben verloren met de opkomst van het progressivisme als de standaardideologie van de elite, samen met diverse postmoderne, marxistische en zelfs maoïstische invloeden.

De ideologie boezemt “haat in tegen elementaire waarden van de middenklasse, zoals de voorkeur geven aan de slachtoffers van een misdaad boven criminelen, of denken dat er maar twee geslachten zijn, of denken dat Dr. [Martin Luther] King gelijk had en dat we moeten streven naar een kleurenblinde samenleving”, aldus Ungar-Sargon.

Het is niets nieuws dat de elite afstand neemt van de waarden van de middenklasse, merkte ze op, eraan toevoegend dat dat zelfs de definitie van de elite zou kunnen zijn.

Maar paradoxaal genoeg zijn de waarden die de elite heeft besloten te schuwen “voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis eigenlijk heel goed en heel acceptabel voor iedereen en bevorderen ze echt het geloof dat we allemaal in waardigheid moeten leven omdat we allemaal zijn geschapen naar het beeld van God,” zei ze.

Volgens Ungar-Sargon zijn het de ideeën die alomtegenwoordig zijn onder de elites die de wenkbrauwen doen fronsen.

“Wat nu de trend is onder de elites, het gendergedoe, dat is gewoon een zeer, zeer, zeer zware last voor normale mensen,” zei ze.

“De esthetiek van de hogere middenklasse is nu transgender-esthetiek, dat is wat door merken wordt opgewaardeerd. … Voor normale mensen die niet naar de universiteit zijn geweest waar ze geleerd hebben dat er een oneindig aantal geslachten is … zal er een fundamentele scheiding zijn.”

Het progressieve narratief over ras, dat ras in elk gesprek en elke context benadrukt, klinkt duidelijk racistisch voor gewone Amerikanen, en ” dat is wat ze het meest afschuwelijk vinden,” zei ze.

Bovendien is de elitecultuur intolerant geworden, zei ze.

Het hoofdkwartier van The New York Times in New York op 7 december 2009. (Mario Tama/Getty Images)

“Als je bij wijze van spreken de beer prikkelt en dingen zegt die de elites niet willen horen, is de reactie zo wreed,” zei Ungar-Sargon. “Ze proberen je echt de stad uit te jagen, je uit de ether te verdrijven en het je onmogelijk te maken om ooit nog een mening te hebben.”

Dat, op zijn beurt, heeft artistieke expressie beperkt, volgens haar.

“Alle cultuur en kunst die geproduceerd wordt voor de hogere middenklasse is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon slechte kunst, het is slecht geschreven. Omdat het allemaal doodsbang is om beoordeeld te worden door deze amorele machtswellustige hogere middenklasse die de weg kwijt is en haar waarden heeft verloren,” zei ze.

De digitalisering van de media heeft tot op zekere hoogte gevestigde media als The New York Times in staat gesteld om te overleven, ondanks het feit dat ze het grootste deel van de bevolking steeds meer van zich vervreemden, zei ze.

“In digitale media gaat het niet om de breedte – hoeveel mensen, hoe breed je lezerspubliek is – maar om de mate van betrokkenheid van je kernlezers: hoeveel ze klikken, hoeveel boze reacties ze plaatsen, hoe lang ze op de pagina blijven. En de meest betrokken lezers zijn altijd het meest extreem,” zei ze. “Dus The New York Times begon zich te richten op deze welvarende, elitaire, zeer ‘woke’, linkse, progressieve groep.

Het is niet altijd zo geweest, zei ze.

“Vroeger wilden de elites een krant lezen die hun squashpartner, die Republikein was, ook las,” zei ze.

“Het zou voor een elite 40 jaar geleden of 30 jaar geleden beschamend zijn om een krant te lezen die zo bevooroordeeld was ten gunste van hun standpunt.”

In het afgelopen decennium zijn de elites echter steeds meer geïsoleerd en politiek homogeen geworden, aldus Ungar-Sargon.

“Dat is wat The New York Times is geworden, zodat 91 procent van zijn lezerspubliek nu Democratisch is – omdat het beledigend is voor de intelligentie van Republikeinen om het te lezen,” zei ze.

De meeste gevestigde media lijden in verschillende mate aan hetzelfde probleem, merkte ze op.

“Wanneer slechts 6 procent van de Amerikanen hun stem horen in 96 procent van de media … dat is echt slecht,” zei ze.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2023): ANALYSIS: Tucker Carlson’s Firing Underscores Legacy Media Divorce From Americans, Media Insiders Say

Internationale aanpak tegen Shen Yun aan het thuisfront in New York

DEERPARK, N.Y.-Shen Yun is een van ‘s werelds meest herkenbare artiestengezelschappen. Haar klassieke Chinese dans- en muziekvoorstellingen krijgen veel waardering en trekken jaarlijks wereldwijd meer dan een miljoen toeschouwers.

Wat veel theaterbezoekers echter niet weten is dat het gezelschap het doelwit is van een systematische intimidatiecampagne – zowel wereldwijd als op Amerikaans grondgebied – door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Door de jaren heen is de CCP heel ver gegaan in hun inspanningen om Shen Yun aan te vallen. Shen Yun is een in de VS gevestigd bedrijf dat probeert de traditionele Chinese cultuur te doen herleven zoals die bestonden voordat ze grotendeels werd vernietigd onder het communistisch regime in China.

Onlangs heeft de CCP de moeder van één van de belangrijkste dansers van Shen Yun tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege haar geloofsovertuiging. En in november 2022 zette de plaatselijke Chinese ambassade zonder succes de regering van de Dominicaanse Republiek onder druk om de voorstellingen van het dans- en muziekgezelschap te annuleren. Soortgelijke pogingen in Zuid-Korea dit jaar hebben ertoe geleid dat meerdere theaters de shows hebben geannuleerd.

De moeder van Shen Yun hoofddanser Steven Wang werd vorige maand door het Chinese regime tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege haar geloofsovertuiging. Mijnheer Wang kon zelf niet naar China reizen uit veiligheidsoverwegingen. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Er zijn ook levensbedreigende incidenten geweest.

In 2021, in Californië, werd op een tourbus met artiesten met scherp geschoten. Bij diverse andere incidenten zijn in de banden van de tourbussen met een scherp voorwerp diepe inkervingen gemaakt zodat de banden onderweg ontploft zouden zijn als de sabotage niet tijdig was ontdekt.

Het belangrijkste doelwit van de inspanningen van de CCP waren echter de scholen en trainingsfaciliteiten van het gezelschap op een campus in de staat New York, die Dragon Springs heet. Uit interne CCP-documenten die The Epoch Times eerder heeft verkregen, blijkt dat de CCP opdracht heeft gegeven om de locatie “systematisch en strategisch aan te vallen”.

De afgelopen 15 jaar heeft de campus te maken gehad met veiligheidsinbraken, pesterijen en vandalisme.

De meest uitgebreide poging om de campus aan te vallen was echter een reeks niet-succesvolle rechtszaken over milieu die werden aangespannen door een groep die banden heeft met China.

Alex Scilla (L), oprichter van het in New Paltz gevestigde NYenvironcom, en Grace Woodard op de Mamakating Farmers Market in Wurtsboro, N.Y., op 2 september 2022. (Epoch Times)

De groep, die opereert als een non-profit genaamd NYenvironcom, werd opgericht door Alex Scilla, een Amerikaan die ongeveer 15 jaar in China woonde en daar ook zakelijke belangen onderhoudt. Hij verhuisde in 2019 terug naar de Verenigde Staten met als enig doel het leiden van de groep, die bijna volledig gewijd is aan de campagne tegen Dragon Springs. De groep heeft een lokale activiste, Grace Woodard, die ook een van de bestuursleden werd, financieel gesteund. Scilla’s banden met China waren het onderwerp van een onderzoek door The Epoch Times vorig jaar.

NYenvironcom vermeldt als “partner” op haar website een in China gevestigd bedrijf met de naam Frontier Environ. Scilla richtte het bedrijf op in 2019, kort nadat hij naar de Verenigde Staten was teruggekeerd en zijn non-profit was begonnen. Zijn vrouw, die Chinees is, dient als toezichthouder van het bedrijf, zo blijkt uit Chinese officiële documenten. Het bedrijf lijkt Scilla’s enige zakelijke onderneming te zijn die een bron van inkomsten zou kunnen vormen. Toch lijkt het bedrijf geen enkel echt werk te verrichten.

Scilla en Woodard zijn betrokken bij een reeks van ongegronde milieuzaken tegen Dragon Springs. Hoewel alle rechtszaken werden afgewezen, werden ze gebruikt om negatieve berichtgeving in de lokale media te stimuleren.

Scilla en Woodard reageerden niet op eerdere vragen aangaande banden van de groep met China en zijn financieringsbronnen.

Afgewezen rechtszaken

Woodard spande de eerste rechtszaak aan in 2019 en beweerde dat verbeteringen aan een van de ingangen van het Dragon Springs terrein een moerasgebied zouden verstoren en haar eigendom – een braakliggend terrein aan de overkant van de weg – zouden beschadigen.

De zaak werd in 2020 verworpen door een rechter van het Orange County Supreme Court, die oordeelde dat er in feite geen moerasgebied was, dat Woodard en haar medeaanklagers “geen enkel bewijs van schade” hadden aangetoond evenals dat zij “in alle opzichten” hadden gefaald om hun beweringen te staven.

Woodard ging het jaar daarop in beroep tegen de uitspraak en faalde opnieuw.

Grace Woodard praat tijdens een persconferentie in Cuddebackville, N.Y., op 20 januari 2022. (Kelly Marsh/USA TODAY NETWORK)

Begin 2022 spanden Scilla en Woodard een rechtszaak aan waarin zij beweerden dat Dragon Springs afvalwater met fecale colibacteriën in een plaatselijke rivier had geloosd. Ze kondigden de actie aan tijdens een nieuwsconferentie en slaagden erin verschillende negatieve artikelen over Dragon Springs in de lokale media te laten verschijnen. Vervolgens pikten Chinese media dit nieuws onmiddellijk op.

De rechtszaak werd echter later dat jaar door een federale rechtbank verworpen.

In zijn verwerping oordeelde de rechter dat de vereiste opzeggingsbrief die de groep vóór het indienen van de aanklacht had gestuurd onvoldoende en te vaag was.

Dat lijkt Scilla en Woodard niet te hebben afgeschrikt. Eerder dit jaar stuurde Scilla’s groep Dragon Springs nog een bericht van intentie om aan te klagen.

Maar volgens vertegenwoordigers van Dragon Springs is de nieuwe kennisgeving opnieuw gebrekkig.

“Hun brief was zo onsamenhangend en onlogisch dat men niet eens met zekerheid kan zeggen wat de exacte beschuldigingen waren,” vertelde George Xu, vice-voorzitter van Dragon Springs, in een verklaring aan The Epoch Times.

“De fouten in deze laatste aanklacht passen in een duidelijk patroon. De vorige rechtszaken die ze tegen Dragon Springs hebben aangespannen zijn allemaal verworpen omdat ze waren geformuleerd rond overduidelijke valse verklaringen en irrationele conclusies.”

Volgens Xu worden de rechtszaken in plaats daarvan gebruikt om de campus en de ontwikkeling van de school aan te vallen.

“Ze waren niet echt bezig het milieu te beschermen. In plaats daarvan willen ze alles doen wat ze kunnen om onze ontwikkeling te remmen en negatief nieuws over onze campus te genereren,” zei hij. “Dus, terwijl hun rechtszaken falen voor de wet, blijven ze proberen om ons rechtssysteem te kapen met als doel Shen Yun verder aan te vallen.

Studenten op de campus van het Fei Tian College in Deerpark, N.Y. (Met dank aan het Fei Tian College)

“Wat zo ironisch is aan deze ongegronde rechtszaken, is dat onze campus vanaf de eerste dag is ontworpen en gebouwd volgens het oude Chinese ideaal van harmonie met de natuur.

“Wij zijn verantwoordelijke en bekwame beheerders van het milieu, en we nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus.”

Scilla’s groep is ongeveer 40 mijl verderop gevestigd in New Paltz, New York – een vruchtbare bodem voor milieubescherming vanwege het nabijgelegen Ashokan Reservoir, dat drinkwater levert aan New York City. De groep heeft echter weinig belangstelling getoond voor milieukwesties in haar eigen achtertuin.

Wat Woodard betreft, haar eigen buurt in Godeffroy worstelt al jaren met giftige algenbloei in het Guymardmeer. In 2021 werd het meer opgenomen op de “lijst van aangetaste wateren” van het New York State Department of Environmental Conservation (DEC) wegens te hoge fosforgehaltes. Noch NYenvironcom, noch Woodard lijkt geïnteresseerd in die kwestie.

Een ‘zeer lichtzinnige’ gang van zaken

Scilla’s laatste brief vermeldt waterstalen met verhoogde niveaus van colibacteriën, maar het is niet duidelijk waar het water precies vandaan komt en hoe het werd vervuild.

De Dragon Springs-campus wordt bediend door een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, die bacteriën in het afvalwater, waaronder colibacteriën, elimineert. Bovendien wordt er geen behandeld afvalwater in de rivier geloosd.

De installatie werkte “op bevredigende wijze”, volgens een verslag van een DEC-inspectie van september 2022 dat door The Epoch Times is ingezien.

Scilla en Woodard beweerden vorig jaar voor de rechtbank dat een monster dat verhoogde colibacteriën vertoonde, werd verzameld in een “vijver” op de Basher Kill rivier naast het eigendom van Dragon Springs. Uit door The Epoch Times bekeken beelden van beveiligingscamera’s bleek dat het “vijvergebied” niet bestond toen het monster zou zijn genomen. Door de droogte had de rivier zich teruggetrokken en was het gebied opgedroogd, op een paar plassen na.

Een opgedroogd gebied aan de Basha Kill rivieroever in Deerpark, N.Y., op 30 augustus 2022. (Met dank aan Dragon Springs)

“Het is onmogelijk te zeggen wat er in deze kleine, geïsoleerde plasjes gedrenkt kan zijn, aangezien het dichtbeboste gebied wemelt van de wilde dieren en dierlijke uitwerpselen die ook colibacteriën bevatten,” vertelde Xu eerder aan The Epoch Times.

Het lijkt erop dat Scilla en Woodard in hun laatste brief opnieuw naar dat monster verwijzen.

“Dit laatste bericht bevat fouten die grenzen aan het belachelijke,” zei Xu.

“De monsters die zij presenteren zijn genomen uit plassen op de rivieroever die geen verbinding hebben met onze waterzuiveringsinstallatie. Hun bemonsteringsmethode is zeer twijfelachtig, er is geen geloofwaardige bewakingsketen, en hun beweringen missen de specificiteit die de wet vereist om een aanklacht in te dienen op grond van de Clean Water Act. Juridische adviseurs hebben ons geadviseerd dat elke juridische actie op basis van wat in deze kennisgeving wordt gepresenteerd niet mogelijk is en in feite te lichtzinnig is.”

Strategieën van de CCP

Volgens Trevor Loudon, een deskundige op het gebied van communistische infiltratie in het Westen, zou het gebruik van Amerikaanse groepen, milieuwetten of plaatselijke verordeningen als instrument om zijn doelen te bereiken volledig in overeenstemming zijn met de aard van de CCP.

“We weten dat de Chinezen Amerikaanse groepen zullen gebruiken om hen economisch of militair te helpen,” vertelde Loudon vorig jaar in een interview aan The Epoch Times. “Waarom zouden ze dan ook geen Amerikanen gebruiken om culturele oppositie de mond te snoeren?”

Als iemand met sterke banden met China een gerichte inspanning levert tegen de thuisbasis van Shen Yun, “lijkt het de meest voor de hand liggende conclusie” dat de CCP erbij betrokken is, zei hij.

Casey Fleming, CEO van BlackOps Partners en een contraspionage expert, is het ermee eens dat een dergelijke zet recht uit het draaiboek van de CCP zou komen.

Het regime volgt de strategieën van “onbeperkte oorlogsvoering” en “gemengde oorlogsvoering” – waarbij alle aspecten van de samenleving worden gebruikt als instrumenten om dezelfde doelstellingen te bereiken als in een oorlog, om de vijand te verslaan en te domineren, vertelde hij aan The Epoch Times in een interview vorig jaar.

“Ze gebruiken alle methoden – ‘religieuze oorlogsvoering’, ‘economische oorlogsvoering’, ‘drugsoorlog’, ‘onderwijsoorlog’, ‘familieoorlog’ – alles wat je maar kunt bedenken,” zei hij. “Dus ja, cultuur is absoluut cruciaal voor hen om onze samenleving af te wikkelen voor overname.”

Milieuactivisme kan ook worden gebruikt om economische ontwikkeling te frustreren en als dekmantel te dienen voor het verzamelen van inlichtingen, zei hij.

Een embleem van het Federal Bureau of Investigation in het FBI-gebouw J. Edgar Hoover in Washington, DC, op 3 augustus 2007. (MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

De FBI heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het onderzoek naar de invloed van de CCP in de Verenigde Staten.

FBI-directeur Christopher Wray zei in een toespraak in het Hudson Instituut in juli 2020 dat “van de bijna 5.000 actieve FBI-inlichtingenzaken die momenteel in het hele land lopen, bijna de helft verband houdt met China”.

“We hebben nu het punt bereikt dat de FBI ongeveer elke 10 uur een nieuwe Chinese contraspionagezaak opent,” zei hij.

Wray waarschuwde ook dat de Chinese diplomaten zich richten op “federale, staats- en zelfs lokale ambtenaren” in het hele land als onderdeel van hun beïnvloedingsoperaties.

“Al deze schijnbaar onbeduidende druk leidt tot een beleidsomgeving waarin Amerikanen door de Chinese Communistische Partij onder druk worden gezet,” zei Wray in zijn toespraak.

Op de vlucht voor religieuze vervolging

Shen Yun werd opgericht door aanhangers van de spirituele praktijk Falun Gong, die in China zwaar wordt vervolgd. De praktijk bestaat uit langzaam bewegende oefeningen, meditatie en spirituele lessen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie.

Falun Gong was in de jaren negentig wijdverbreid in China: volgens schattingen van de overheid waren er in 1999 70 tot 100 miljoen beoefenaars. Die populariteit werd echter als een bedreiging gezien door enkele leiders van het heersende communistische regime, dat in 1999 een culturele revolutie-achtige campagne begon om de praktijk uit te roeien.

Mensenrechtenadvocaten schatten dat miljoenen Falun Gong-aanhangers zijn onderworpen aan illegale opsluiting en marteling. In 2019 concludeerde het in Londen gevestigde China Tribunaal dat het Chinese regime jarenlang systematisch en “op aanzienlijke schaal” de organen van gewetensgevangenen heeft geoogst, met als voornaamste doelwit Falun Gong-aanhangers.

Honderden Falun Gong-beoefenaars houden een wake bij het Chinese consulaat in New York ter gelegenheid van de Wereld Falun Dafa Dag op 11 mei 2017. (The Epoch Times)

De locatie Dragon Springs heeft gedeeltelijk gediend als toevluchtsoord voor degenen die de vervolging ontvluchtten en heeft een belangrijke Chinese gemeenschap in het gebied doen ontstaan.

De campus is iets van een architectonisch wonder. Het omvat een boeddhistische tempel in Tang-dynastie-stijl, gebouwd met behulp van de oude techniek van in elkaar grijpende houtverbindingen, zonder spijkers of schroeven. Het herbergt ook repetitieruimtes voor Shen Yun en twee kunstscholen, Fei Tian Academy of the Arts en Fei Tian College, waar klassieke Chinese dans en muziek, orkestmuziek en operazang worden onderwezen.

“In wezen is Dragon Springs de enige plaats in de wereld waar zo’n breed spectrum van authentieke Chinese cultuur bestaat en wordt gekoesterd, vrij van enige communistische invloed,” vertelde Xu eerder aan The Epoch Times.

“Al ons werk hier in Dragon Springs laat de wereld zien hoe prachtig de Chinese cultuur was voordat deze werd verstikt door de CCP, en daarom is de CCP zo bang voor onze plaats. … Ons bestaan alleen al ontmaskert de CCP als de tiran en fraudeur die ze is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 april 2023):  Global Campaign to Target Shen Yun Hits close to Home in New York

Nu klimaatdeskundigen waarschuwen voor een dreigende catastrofe, schaden slechte voorspellingen uit het verleden hun boodschap

De mensheid heeft nog maar een paar jaar om te handelen voordat de wereld onherroepelijk in een milieuramp van wereldformaat terechtkomt, zo waarschuwen klimaatdeskundigen in een recent verslag. Hun oproepen worden echter gedempt door een ballast van tientallen eerdere dramatische voorspellingen die niet zijn uitgekomen.

Milieudeskundigen voorspellen al tientallen jaren onheil. In de meeste, maar niet alle, prognoses gaat het om een klimaatcatastrofe die om de hoek komt kijken, om vervolgens uit te doven als de deadline nadert.

Naarmate de mislukte voorspellingen zich opstapelen, lijken klimaatdeskundigen voorzichtiger te worden in het maken van al te specifieke voorspellingen. De huidige algemene consensus onder voorstanders van klimaatverandering is dat extreme weersomstandigheden, zoals droogte en stormen, vaker of heviger zullen voorkomen.

In het onlangs verschenen korte verslag van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt gewaarschuwd dat, tenzij de koolstofuitstoot drastisch en snel wordt verminderd, de planeet tegen 2100 ongeveer 1,1-2,4 graden Celsius extra zal opwarmen (pdf). Dat zou leiden tot een “hoog” of “zeer hoog” risico op schade door bosbranden, aantasting van de permafrost, verlies van biodiversiteit, waterschaarste op het droge, boomsterfte, en verlies van warmwaterkoralen in de zee. Van de meeste ernstige risico’s wordt beweerd dat ze matig of weinig betrouwbaar zijn, wat betekent dat het onderliggende bewijs ontbreekt of niet overtuigend is.

Het volledige IPCC-verslag is nog niet vrijgegeven.

Een van de bekendste klimaatdeskundigen, Michael Mann, heeft het IPCC bekritiseerd omdat het “te conservatief” zou zijn bij het voorspellen van catastrofale gevolgen van klimaatverandering, “waaronder het instorten van ijskappen, de stijging van de zeespiegel en de toename van extreme weersomstandigheden”, aldus Inside Climate News.

Maar juist dit soort boude voorspellingen hebben in het verleden de geloofwaardigheid van deskundigen ondermijnd.

Milieudeskundige Bjorn Lomborg heeft een aantal van dit soort mislukte voorspellingen verzameld in zijn boek “False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet”. Geoloog en elektrotechnicus Tony Heller, die regelmatig kritiek levert op wat hij beschouwt als fraude in het huidige mainstream klimaatonderzoek, heeft er een terugkerend thema van zijn blog over klimaatwetenschap van gemaakt, om te wijzen op mislukte en twijfelachtige voorspellingen.

Voorbeelden zijn er in overvloed, tot ver in het verleden:

December 1939

“Alle gletsjers in Oost-Groenland smelten snel,” meldde de Harrisburg [Pennsylvania] Sunday Courier.

“Men kan zonder overdrijving zeggen dat de gletsjers, net als die in Noorwegen, geconfronteerd worden met de mogelijkheid van een catastrofale instorting,” citeerde de krant Prof. Hans Ahlmann, een Zweedse geoloog, in een verslag aan het Geografisch Genootschap na zijn Arctische expeditie.

Volgens een artikel in de New York Time van 1923 is het arctische ijs sinds 1918 aan het verdwijnen.

“Vorige winter zijn de oceanen zelfs aan de noordkust van Spitsbergen niet dichtgevroren”, aldus het artikel.

Ter vergelijking: deze winter bereikte het zee-ijs wel de kust van Spitsbergen, zij het in lage concentraties.

Maar toen leek de meltdown nog lang niet voorbij.

Mei 1947

“De mogelijkheid van een enorme stijging van het oceaanoppervlak met als gevolg een grootschalige overstroming door een Arctisch klimaatverschijnsel werd gisteren besproken door dr. Hans Ahlmann, een bekende Zweedse geofysicus van het Geofysisch Instituut van de Universiteit van Californië”, aldus een artikel in The West Australian.

“De Arctische verandering is zo ernstig dat ik hoop dat er snel een internationaal agentschap kan worden opgericht om de omstandigheden op wereldwijde basis te bestuderen,” zei Ahlmann.

Februari 1952

“De gletsjers van Noorwegen en Alaska zijn nog maar half zo groot als 50 jaar geleden,” zei dr. William Carlson, een Arctisch expert, volgens een nieuwsbericht van The Cairns Post in Australië.

Maart 1955

“Er is nu zes miljoen vierkante mijl ijs in het noordpoolgebied. Er waren ooit 12 miljoen vierkante mijlen,” zei Arctische verkenner Adm. Donald McMillan, volgens Rochester, New York’s Democrat and Chronicle.

October 1958

“Sommige wetenschappers schatten dat het poolijs 40 procent dunner is en 12 procent minder oppervlakte heeft dan een halve eeuw geleden, en dat zelfs binnen de levensduur van onze kinderen de Noordelijke IJszee open kan gaan, waardoor schepen over de Noordpool kunnen varen”, aldus The New York Times, die opmerkte dat de Arctische ijskap toen ongeveer een meter dik was. Momenteel is het ijs ook ongeveer 2 meter dik.

Tegen de jaren 1960, lijkt het erop dat de zorgen over een smeltende Noordpool niet meer zo direct waren, maar werden verdrongen door andere milieuproblemen.

November 1967

“Het is al te laat voor de wereld om een lange periode van hongersnood te voorkomen,” meldde The Salt Lake Tribune, die Paul Ehrlich’s voorspelling van hongersnoden tegen 1975 aanhaalde.

Ehrlich, een bioloog van de Stanford Universiteit en auteur van “The Population Bomb”, stelde voor om basisvoedingsmiddelen en drinkwater te steriliseren om de groeiende bevolking van de Verenigde Staten in te dammen, aldus het rapport.

April 1970

“Wetenschapper voorspelt nieuwe ijstijd tegen 21e eeuw,” berichtte The Boston Globe, waarin staat dat vervuilingsexpert James Lodge voorspelde dat “luchtvervuiling de zon kan uitwissen en een nieuwe ijstijd kan veroorzaken in het eerste derde deel van de nieuwe eeuw.”

October 1970

Ehrlich voorspelde verder dat Amerika in 1974 over zou gaan tot waterrantsoenering en in 1980 tot voedselrantsoenering, aldus de Californische Redlands Daily Facts.

Juli 1971

“De wereld kan zo weinig als 50 of 60 jaar verwijderd zijn van een rampzalige nieuwe ijstijd,” zei atmosferisch wetenschapper S. I. Rasool van de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en Columbia University, berichtte The Washington Post.

Januari 1972

“We hebben 10 jaar om de catastrofe te stoppen”, zei Maurice Strong, de toenmalige milieuminister van de VN, over de milieuproblemen in de wereld, volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter.

December 1972

Twee geologen van de Brown University schreven een brief aan president Richard Nixon, waarin ze meldden dat een conferentie die werd bijgewoond door “42 Amerikaanse en Europese toponderzoekers” tot de conclusie kwam dat “een wereldwijde verslechtering van het klimaat, van een grootteorde die groter is dan wat de beschaafde mensheid tot nu toe heeft meegemaakt, een zeer reële mogelijkheid is en zelfs zeer binnenkort zal plaatsvinden”.

“Het huidige tempo van afkoeling,” zeiden ze, “lijkt snel genoeg om binnen ongeveer een eeuw tot glaciale temperaturen te leiden, als het huidige tempo wordt aangehouden.”

Januari 1974

“Ruimtesatellieten tonen dat nieuwe ijstijd snel komt,” meldde The Guardian.

Juni 1974

“Nog een ijstijd?” vroeg een krantenkop van Time Magazine.

“De tekenen zijn overal, van de onverwachte hardnekkigheid en dikte van het pakijs in de wateren rond IJsland tot de zuidwaartse migratie van een warmteminnend dier als het gordeldier uit het Midwesten”, aldus het artikel.

Januari 1978

“Een internationaal team van specialisten heeft uit acht klimaatindexen geconcludeerd dat er geen einde in zicht is aan de afkoelingstrend van de afgelopen 30 jaar, althans op het noordelijk halfrond,” meldde The New York Times.

Een jaar later meldde de krant het tegenovergestelde.

Februari 1979

“Er is een reële mogelijkheid dat sommige mensen die nu in hun kinderschoenen staan, zullen leven tot een tijd waarin het ijs op de Noordpool zal zijn gesmolten, een verandering die snelle en misschien catastrofale veranderingen in het klimaat zou veroorzaken,” aldus The New York Times.

Mei 1982

Mostafa Tolba, toenmalig uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de V.N., zei dat als de wereld niet van koers zou veranderen, ze tegen het jaar 2000 “een milieucatastrofe zou meemaken die een even complete en onomkeerbare verwoesting zou betekenen als een nucleaire holocaust”, aldus The New York Times.

September 1988

De kleine eilandnatie van de Maldiven dreigt binnen 30 jaar volledig te worden bedekt door “een geleidelijke stijging van de gemiddelde zeespiegel”, meldde Agence France-Presse, waarbij werd opgemerkt dat “het einde van de Maldiven en zijn bevolking eerder zou kunnen komen als de drinkwatervoorraden opdrogen tegen 1992, zoals voorspeld.”

Toeristen poseren voor foto’s op de internationale luchthaven Velana op de Malediven op 14 juli 2022. (AFP via Getty Images)

De Malediven staan nog lang niet onder water. Ondanks de decimering van het toerisme door de COVID-19 pandemie trekt het land nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan. Vorige week nog heeft een Emirati ontwikkelingsmaatschappij een contract van 148 miljoen dollar toegekend voor de bouw van 120 luxueuze villa’s boven water en aan het strand op het Zuid-Male Atol van de Malediven, meldt Hotelier Maledives.

Juni 1989

“Volgens Noel Brown, een hoge milieufunctionaris bij de Verenigde Naties, kunnen hele naties van de aardbodem worden weggevaagd door de stijgende zeespiegel als de opwarming van de aarde niet voor het jaar 2000 is gekeerd”, aldus het Californische San Jose Mercury News.

“Kustoverstromingen en mislukte oogsten zouden een exodus van ‘eco-vluchtelingen’ veroorzaken, waardoor politieke chaos dreigt”, aldus Brown, toenmalig directeur van het New Yorkse kantoor van het VN-milieuprogramma.

Maart 2000

“Sneeuwval behoort nu gewoon tot het verleden”, schreef The Independent. “Kinderen zullen gewoon niet meer weten wat sneeuw is,” zei David Viner, een senior onderzoeker bij de afdeling klimaatonderzoek van de Universiteit van East Anglia in Engeland, die opmerkte dat binnen een paar jaar sneeuwval in de winter “een zeer zeldzame en opwindende gebeurtenis” zou worden.

Hoewel sneeuw in Zuid-Engeland zeldzaam is, valt het toch bijna elke winter.

Een sneeuwpop in de High Plains Bar en Restuarant in Dinner Plains at Mount Hotham, in Mount Hotham, Australië, op 17 juni 2005. (Mark Dadswell/Getty Images).

December 2001

“Volgens George Hurtt, co-auteur van een rapport over de opwarming van de aarde in 2001 in opdracht van het Amerikaanse Congres, zou de suikeresdoornindustrie in New England binnen 20 jaar kunnen verdwijnen, aldus Albuquerque Journal.

Vandaag de dag produceert New England nog steeds veel ahornsiroop.

Februari 2004

The Guardian berichtte over een geheim rapport van het Pentagon waarin wordt voorspeld dat klimaatverandering zal leiden tot een kernoorlog, dat grote Europese steden in de oceaan zullen zinken en dat Groot-Brittannië tegen het jaar 2020 zal afglijden naar een “Siberisch” klimaat.

Januari 2006

“Tenzij er binnen de komende 10 jaar drastische maatregelen worden genomen om de broeikasgassen te verminderen, zal de wereld een punt bereiken waarop geen terugkeer mogelijk is,” schreef The Associated Press, met een parafrase op Al Gore, een prominent voorstander van de opwarming van de aarde.

November 2007

Dit jaar was het “beslissende moment” van de strijd tegen klimaatverandering, volgens Rajendra Pachauri, toenmalig hoofd van het VN-klimaatpanel. “Als er voor 2012 geen actie wordt ondernomen, is dat te laat,” zei de functionaris volgens The New York Times.

November 2007

“De Noordelijke IJszee zou in de zomer al in 2010 of 2015 ijsvrij kunnen zijn—iets wat in meer dan een miljoen jaar niet is gebeurd”, aldus de Canadese Canwest News Service, die poolonderzoeker Louis Fortier parafraseerde.

December 2007

“Arctisch zee-ijs verdwenen in de zomer binnen vijf jaar?” kopte Associated Press.

“In dit tempo kan de Noordelijke IJszee aan het eind van de zomer in 2012 bijna ijsvrij zijn”, aldus Jay Zwally, klimaatwetenschapper bij NASA, volgens het artikel.

December 2007

“Artic zomers ijsvrij ‘tegen 2013′” meldde de BBC.

“Onze projectie van 2013 voor de verwijdering van ijs in de zomer houdt geen rekening met de laatste twee minima, in 2005 en 2007,” vertelde een onderzoeker van de Naval Postgraduate School in Monterey, Californië, aan de BBC.

“Dus gezien dat feit kun je stellen dat onze projectie van 2013 misschien al te conservatief is.”

Maart 2008

“Als de gemiddelde temperatuur van Noorwegen dit jaar die van 2007 evenaart, zal de ijskap in het Noordpoolgebied helemaal wegsmelten, wat gezien de huidige omstandigheden zeer goed mogelijk is”, aldus Olav Orheim, hoofd van het Noorse secretariaat voor het Internationale Pooljaar, volgens Xinhua, de officiële propagandamond van China.

De gemiddelde temperatuur in Noorwegen is tussen 2007 en 2008 licht gestegen. Het ijs is niet gesmolten.

April 2008

“Noordpool zou ijsvrij kunnen zijn in 2008,” meldde New Scientist.

“Er is dit dunne eerstejaarsijs zelfs op de Noordpool op dit moment,” zei Mark Serreze, directeur van het National Snow and Ice Data Center, volgens het artikel. “Dat roept het schrikbeeld op—de mogelijkheid—dat je dit jaar ijsvrij zou kunnen worden op de Noordpool.”

Juni 2008

“We voorspellen dit jaar dat de Noordpool voor het eerst [in de geschiedenis] ijsvrij zal zijn”, aldus David Barber van de Universiteit van Manitoba, volgens National Geographic News.

Juni 2008

“Over vijf tot tien jaar zal het Noordpoolgebied in de zomer vrij zijn van ijs”, aldus The Associated Press, die James Hansen, directeur van NASA’s Goddard Institute of Space Sciences, parafraseerde.

December 2009

De voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore houdt een toespraak tijdens de COP24 VN-klimaattop in Katowice, Polen, op 12 dec. 2018. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

“De Noordelijke IJszee kan in de zomer van 2014 al bijna ijsvrij zijn,” zei Al Gore volgens USA Today.

September 2012

“Geniet nu van de sneeuw … tegen 2020 is die weg,” meldde The Australian. Het sneeuwt nog steeds in Australië. De sneeuwval van vorig jaar lag zelfs aanzienlijk boven het gemiddelde.

Juli 2013

“IJsvrije Noordpool in twee jaar luidt methaancatastrofe in,” meldde The Guardian.

Februari 2014

“Het einde van de sneeuw?” kopte een opiniestuk in de New York Times over de afnemende hoeveelheid sneeuw in het westen van de Verenigde Staten. De afgelopen tien jaar is de sneeuwval in de regio niet significant afgenomen.

Juli 2017

Nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de Verenigde Staten uit het VN-klimaatakkoord van Parijs had gehaald, zei natuurkundige Stephen Hawking volgens de BBC: “We zijn dicht bij het omslagpunt, waar de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. De actie van Trump zou de aarde over de rand kunnen duwen, om te worden zoals Venus, met een temperatuur van 250 graden [Celsius] en regen van zwavelzuur.”

Augustus 2017

“Teruggetrokken sneeuw: Klimaatverandering zet de Australische ski-industrie op een hellend vlak”, aldus The Sydney Morning Herald. Het sneeuwt de laatste jaren vrij normaal in Australië, volgens de weergegevens.

Januari 2018

“De kans dat er na 2022 nog permanent ijs op de Noordpool overblijft, is vrijwel nihil”, aldus James Anderson, hoogleraar atmosferische chemie aan de Harvard Universiteit, volgens Forbes.

Scholieren van basisscholen, middelbare scholen en universiteiten verzamelen zich op 22 maart 2019 voor het parlementsgebouw in Oslo om te demonstreren voor het klimaat en tegen politici die volgens hen niet genoeg doen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. (TOM HANSEN/AFP/Getty Images)

Juli 2020

“Het einde van de sneeuw,” kopte Australian Geographic. “Zou een opwarmend klimaat de prachtige Australische alpenlandschappen in gevaar kunnen brengen?”

Er was geen bijzonder gebrek aan sneeuw in Australië in 2021 of 2022.

December 2021

De Los Angeles Times kopte: “Een Californië zonder sneeuw kan sneller komen dan je denkt.”

Een paar weken later maakte het UC Berkely Central Sierra Snow Lab bekend dat Californië zojuist de sneeuwrijkste december ooit had gehad.

Augustus 2022

“Het einde van de sneeuw dreigt 76 miljoen Amerikaanse levens te verstoren,” meldde Bloomberg, verwijzend naar de voorspellingen over het verdwijnen van de sneeuw in het westen van de Verenigde Staten.

Enkele maanden later zou de Sierra Nevada de op één na meest sneeuwrijke winter ooit beleven.

Maart 2023

“Arctisch ijs is sinds 2007 ‘onomkeerbaar’ uitgedund, volgens een studie”, meldt The Washington Post.

Het ijs is de afgelopen tien jaar niet veel dunner geworden.

Sinds 1979 hebben de zomerminima elke 5-7 jaar een laagterecord bereikt. Sinds 2012 is er echter geen nieuw record geweest, zo blijkt uit de gegevens.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 maart 2023): As Climate Experts Warn of Looming Catastrophe, Past Bad Predictions Hurt Their Message

Kyle Bass: Haal uw geld uit China

Iedereen die een belegging in China heeft, zou die moeten terugtrekken ofwel het risico lopen het geld helemaal te verliezen, waarschuwt hedgefondsmanager en belegger Kyle Bass.

Niet alleen bevindt de Chinese economie zich in een precaire positie, als de steeds agressievere houding tegenover Taiwan uitmondt in een militair conflict, kan het land snel van de in dollars uitgedrukte financiële markten worden losgemaakt en onmiddellijk alle buitenlandse investeringen verliezen, aldus Bass, de oprichter en hoofd-investeerder van Hayman Capital Management.

Implosie van de vastgoedmarkt

Het meest directe probleem is de dreigende implosie van China’s vastgoedmarkt, zei hij tijdens een recent interview met Wealthion.

Decennialang heeft het heersende communistische regime de bouw van onroerend goed gebruikt om de cijfers van het bruto binnenlands product (BBP) op te krikken door mensen aan te moedigen hun spaargeld in woningen te steken. Ondertussen deed de wijdverspreide speculatie op de markt de vastgoedprijzen snel stijgen.

Vorig jaar bereikte de markt blijkbaar een breekpunt met mediane huizenprijzen in grote steden die opliepen tot 36 keer het gemiddelde inkomen van het land, volgens Bass, die opmerkte dat vóór de huizencrash van 2007 de huizenprijzen in de VS slechts zes keer het gemiddelde inkomen bedroegen.

De betaalbaarheidscrisis heeft China’s demografische impasse verergerd. Nadat het brutale één-kind-beleid van het regime had geleid tot miljoenen gedwongen abortussen en sterilisaties, dwong de daaruit voortvloeiende afname van de bevolking in de werkende leeftijd het regime het beleid terug te draaien om een economische ramp te voorkomen.

Toen sloeg de betaalbaarheidscrisis toe.

“Wat er gebeurt is dat Chinese mannen afstuderen aan de universiteit en teruggaan naar de kelder van hun ouders en derhalve niet daten, niet trouwen en zich niet voortplanten,” zei Bass.

De oplossing die de Chinese leider Xi Jinping aandraagt, is dat de regering de huizenprijzen omlaag dwingt door speculatie met onroerend goed aan banden te leggen. Maar meer betaalbare woningen betekenen veel minder geld voor de ontwikkelaars die tegelijkertijd diep in de schulden zitten. Als de schuld verergert, zullen degenen die erin geïnvesteerd hebben hun geld verliezen, waarschuwde Bass.

“De negen of tien Chinese ontwikkelaars die vandaag in gebreke blijven, zullen later ook in gebreke blijven.”

“Je krijgt niets betaald en dat is wat je verdient als je als westerling in zo’n regime investeert.”

Het regime heeft geprobeerd de vraag te stimuleren door de rente te verlagen, maar met slecht resultaat.

“Ze hebben de tarieven verlaagd en er is geen reactie van de consument op gekomen en dat baart de centrale planners echt zorgen volgens mijn contacten daar,” zei Bass.

Dalende huizenprijzen zouden ook “de consumentenuitgaven verminderen”, omdat Chinese huishoudens zo’n groot deel van hun vermogen in onroerend goed aanhouden, merkte hij op.

De regering kan uiteindelijk de markt redden door meer yuan te drukken, maar dat werkt alleen in eigen land, omdat buitenlandse investeerders verwachten dat ze in dollars worden betaald. Hoewel China aanspraak maakt op zo’n 3 biljoen dollar aan buitenlandse valutareserves, betwijfelt Bas of het geld ook echt beschikbaar is.

‘Lopen over de rand van het scheermes’ inzake Taiwan

“De vraag is als hun interne markt het zo slecht doet, hoe ze dan naar buiten toe kunnen functioneren, en vooral met hun nieuwe militaire oorlogszucht ten opzichte van Taiwan lopen ze hier echt op het randje,” zei Bass.

“Als ze besluiten om verder te gaan met Taiwan zal hun economie, denk ik, direct in het toilet vallen.”

Het communistische regime heeft zich onlangs agressiever opgesteld tegenover Taiwan en raketten afgeschoten in de buurt van Taiwanese wateren. De directe aanleiding was het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis, aan Taiwan, hoewel het regime al jaren pleit voor een overname van Taiwan.

Bass schat dat er meer dan 50 procent kans is dat China Taiwan binnen 24 maanden zal aanvallen.

“Ik denk dat het onvermijdelijk is dat ze Taiwan aanvallen en dat verandert het hele spel voor mensen die geld hebben geïnvesteerd in Chinese bedrijven,” zei hij. “Ze moeten het er nu uithalen.”

Als China Taiwan binnenvalt, kunnen de Verenigde Staten China afsnijden van het SWIFT-banksysteem.

“We maken dat concept niet bekend, maar ik kan zeggen dat we er achter de schermen nu over praten,” zei Bass.

Een dergelijke stap zou de buitenlandse handel van China verlammen, aangezien ongeveer 85% van de internationale transacties in dollars plaatsvinden.

Buitenlandse investeringen in China in gevaar

Het regime heeft onlangs een wet uitgevaardigd dat activa in buitenlandse handen in beslag kunnen worden genomen in geval van oorlog. Dat is precies wat buitenlanders met investeringen in Rusland overkwam nadat het eerder dit jaar Oekraïne was binnengevallen.

“De dag dat Poetin Oekraïne binnenviel, verloor iedereen die investeringen had in Rusland alles,” zei Bass.

“Honderden miljoenen dollars werden die dag afgeschreven tot nul. Het verschil is dat het in China om tientallen miljarden dollars gaat. Ze konden de Russische verliezen onder het tapijt vegen [maar] de Chinese verliezen zul je niet onder het tapijt kunnen vegen.

“Investeren in een regime dat zo haaks staat op het waardesysteem waar we allemaal naar leven, zal beleggers uiteindelijk hard treffen.”

Het probleem voor de Verenigde Staten is dat zij hebben toegestaan dat zij op kritieke gebieden, zoals antibiotica en andere belangrijke geneesmiddelen, afhankelijk zijn geworden van de invoer uit China, aldus Bass.

“Wij hebben toegestaan dat het zover is gekomen en zij zullen dat tegen ons gebruiken. Terwijl wij de nucleaire knop op hun economie vasthouden, hebben zij ons in een aantal situaties behoorlijk te pakken.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (30 augustus 2022)https://www.theepochtimes.com/kyle-bass-pull-your-money-out-of-china_4699463.html

De lange arm van Peking richt zich op Shen Yun-artiesten in Upstate New York

CUDDEBACKVILLE, N.Y. – Dansers en musici die het communistische China zijn ontvlucht en een basis hebben gevonden in de sereniteit van het platteland van Upstate New York, zijn nu het doelwit van overzeese operaties door Peking, evenals van een Amerikaans staatsburger die nauwe banden heeft met China.

Een onderzoek door The Epoch Times, waarbij duizenden bladzijden aan documenten, interne documenten van de Chinese Communistische Partij (CCP) en meer dan twaalf interviews werden bestudeerd, bracht een anderhalf decennium durende campagne van de CCP op Amerikaans grondgebied aan het licht.

Het doelwit van de operatie van de CCP is Shen Yun Performing Arts, het podiumkunstengezelschap dat bekend staat om haar uitvoeringen van wereldklasse van klassieke Chinese dans en muziek. Waarom de groep het doelwit is, blijkt uit haar slogan van dit jaar: “Het China van vóór het communisme.”

De systematische campagne van intimidatie, propaganda en mogelijke sabotage was gericht tegen de leden van de groep, tegen optredens en tegen campussen.

Intussen heeft het onderzoek van The Epoch Times uitgewezen dat een staatsburger van de V.S., die zich buitengewoon actief heeft verzet tegen de uitbreiding van de groep, nauwe banden heeft met China.

“Gisteren stond ik nog op het podium van een prestigieuze zaal onder een daverend applaus, en hier bij ons thuis word ik bespioneerd, lastiggevallen en leef ik in een omgeving waar vijandige mensen flagrante leugens over ons formuleren en verspreiden”, zei Steven Wang, een eerste solist bij Shen Yun. “En om te weten dat de CCP achter dit alles zit… om ons dit aan te doen op Amerikaans grondgebied, is beangstigend.”

Veel van de artiesten van Shen Yun hebben uit de eerste hand religieuze vervolging ervaren onder het communistische bewind in China. Velen van hen beoefenen Falun Gong, een oude Chinese spirituele praktijk die bestaat uit langzaam bewegende oefeningen en spirituele zelfverbetering gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

De CCP heeft Falun Gong in 1999 voor vernietiging bestempeld nadat uit regeringsonderzoek was gebleken dat naar schatting 70 tot 100 miljoen mensen het beoefenden – een cijfer dat destijds hoger lag dan het aantal leden van de Partij. Volgens mensenrechtenactivisten zijn miljoenen volgelingen van de Falun Gong ten onrechte gearresteerd, ontvoerd, gemarteld en gedood door het regime.

Wang’s vader is één van hen. Hij werd in China gevangen gezet wegens het beoefenen van Falun Gong en tot op de rand van de dood gemarteld; hij stierf kort na zijn vrijlating.

Een campagne van intimidatie

De CCP ziet Shen Yun “als zeer gevaarlijk,” vanwege haar inspanningen om de traditionele Chinese cultuur te doen herleven en uit te beelden, zei Trevor Loudon, een expert op het gebied van communistische infiltratie in het Westen. “Zij [de CCP] willen zeggen dat de Chinese cultuur socialistisch is”, voegde hij eraan toe.

Volgens Loudon zou men verwachten dat de CCP met alle macht achter Shen Yun aan zou gaan en inderdaad heeft het dansgezelschap meerdere vormen van inmenging moeten overwinnen – sommige voor de hand liggend en sommige ronduit gevaarlijk.

Shen Yun Performing Arts in The David H. Koch Theater in Lincoln Center in New York op 13 maart 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Theaters hebben dreigbrieven ontvangen van Chinese ambassades en consulaten, die hen waarschuwen geen Shen Yun voorstellingen te geven omdat ze anders het Chinese regime tegen zich in het harnas jagen. Ambtenaren hebben soortgelijke brieven ontvangen, waarin er bij hen op wordt aangedrongen om de voorstellingen niet bij te wonen. In 2009 klapte een band van een Shen Yun bus die tientallen dansers vervoerde van Phoenix, Arizona, naar hun volgende bestemming in Californië. Toen de chauffeur de bus binnenbracht voor onderhoud, vertelden de monteurs hem dat de klapband ongebruikelijke markeringen op de band had. Blijkbaar had iemand een boor gebruikt om een gat halverwege het rubber te maken – niet genoeg om de band leeg te laten lopen, maar genoeg om hem te laten klappen als hij eenmaal op de weg was.

Enkele maanden later werden op één van de bussen van het gezelschap twee sneden in een band ontdekt, ook weer slechts halverwege, beide duidelijk gemaakt met een mes. Een paar dagen later klapte een band van een andere bus terwijl hij op weg was van Memphis naar Little Rock op de I-40 West. Bij dezelfde bus werden twee dagen later weer sneden in een van de banden gevonden.

In één geval goot iemand zelfs bijtende chemicaliën over de rem- en gaspedaalkabels van een promotiebusje van Shen Yun. Het gezelschap moest uiteindelijk 24 uur per dag beveiliging voor de voertuigen regelen.

Zelfs basisinformatie, zoals de identiteit van het personeel, is door het regime uitgebuit. De ouders van een Shen Yun presentator kregen bijna elk weekend bezoek van de autoriteiten in China. De echtgenoot van één van de instrumentale solisten van het gezelschap werd in China gevangen gezet.

In augustus 2013 werd ingebroken in het huis van een Shen Yun choreograaf, Chen Yung-chia. “De inbrekers leken professionals te zijn, want ze lieten geen vingerafdrukken achter”, zei Chen destijds in een verklaring. Waardevolle spullen, zoals contant geld, gouden sieraden en dure horloges werden niet meegenomen. Wat wel ontbrak waren vier laptop computers en een DVD speler. “De indringers hadden een motief [anders dan een gewone overval]”, zei Chen. “Ze kwamen hier met de gedachte dat ze gevoelige informatie over Shen Yun konden verzamelen.”

Het belangrijkste doel voor Peking waren echter de trainingsfaciliteiten van het gezelschap in het noorden van New York. Deze locatie, die de naam Dragon Springs draagt, herbergt een tempel in Tang Dynastie-stijl en de campus van Shen Yun Performing Arts. Op basis van ingewijde informatie beschouwt de CCP de locatie als een “hoofdkwartier” voor de inspanningen van Falun Gong beoefenaars om de vervolging in China tegen te gaan.

“Val de overzeese Falun Gong hoofdkwartieren en basissen systematisch en strategisch aan”, staat in een document met richtlijnen van de CCP dat The Epoch Times in handen kreeg.

De campus, die het toptalent in klassieke Chinese dans in de wereld heeft voortgebracht, herbergt niet alleen de trainings- en repetitieruimtes van het gezelschap, maar ook twee scholen, Fei Tian Academy of the Arts en Fei Tian College, die toekomstig talent voor het gezelschap helpen opleiden.

Hoewel de veiligheidsmaatregelen in de loop der jaren zijn verbeterd, is de campus herhaaldelijk geconfronteerd met incidenten van intimidatie, huisvredebreuk en vandalisme.

Bij één incident knipte iemand een gat in de omheining groot genoeg voor een persoon om door te kruipen. In een ander incident heeft iemand een beveiligingscamera vernield. Een keer kwam iemand op het terrein, drong het kastje van een van de beveiligingscamera’s binnen en sneed de draden door. De incidenten werden gemeld aan de autoriteiten, maar het lijkt erop dat de daders nog niet zijn gevonden.

Een medewerker kreeg spijkers en zelfs dode dieren op de oprit van zijn huis vlakbij de campus gegooid.

In de beginjaren verschenen Chinese consulaire medewerkers ten minste eenmaal in een auto met een diplomatiek kentekenplaat, glipten het terrein op en haastten zich weg toen zij door het personeel werden ontdekt.

De laatste tijd is het personeel een nieuwe en meer geraffineerde vorm van intimidatie gaan vermoeden.

Een onverwacht bezoek

In november 2018 diende Dragon Springs, waar de Shen Yun-campus is gevestigd, een concept van een milieueffectverklaring (DEIS) in, een belangrijk document dat nodig is voor verdere uitbreiding van de locatie.

Op 14 november 2018 hield de stad Deerpark, New York, een openbare hoorzitting over één van de kleine projecten die gepland zijn voor de locatie, de bouw van een grotere oprit om gemakkelijker toegang te bieden voor bussen. Zoals gebruikelijk is in de stad, spraken verschillende inwoners voor en tegen het project. Er waren die avond echter een paar onverwachte gasten.

De 39 jarige Alex Scilla, een Amerikaan die op dat moment al 15 jaar in Tianjin, China, woonde, stond op en zei dat hij “bezorgd” was over de “veiligheid” van de oprit, zo blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering (pdf).

Het is niet duidelijk wat Scilla ertoe bewoog om op die vrieskoude avond plotseling de urenlange rit te maken vanuit zijn tweede huis – een klein appartement in New Paltz, New York – enkel om een zin uit te spreken tegen een oprit. The Epoch Times heeft Scilla meerdere malen benaderd met vragen over zijn activiteiten. Hij antwoordde op geen enkele vraag en liet in plaats daarvan zijn advocaat een dreigmail sturen.

De andere onverwachte gast was Steven Schneider, civiel- en forensisch ingenieur uit Long Island. Hij zei dat hij documenten had opgevraagd in het kader van de New York Freedom of Information Law, een verkeersonderzoek voor de campus had bekeken en een bezoek ter plaatse had gebracht, zo blijkt uit de notulen van de vergadering.

Hij zei dat het project zou leiden tot “veel verkeer op een toch al gevaarlijke weg” en dat het verkeersonderzoek geen rekening hield met ongevallen rond de oprit.

Het bleek dat Schneider werkte aan een bredere evaluatie van de DEIS van de campus. Twee rapporten van Schneider’s bedrijf zouden verschijnen op de website van een non-profitorganisatie die Scilla later oprichtte. Blijkbaar heeft de firma minstens een half jaar aan het project gewerkt. Er werd niet vermeld wie voor het werk betaalde.

Neversink River in Cuddebackville, N.Y. (Vanessa Rios/The Epoch Times)

“Ik kan me de namen echt niet herinneren”, vertelde Schneider aan The Epoch Times toen hem gevraagd werd of Scilla bij het project betrokken was. Hij zei dat het iets was dat hij jaren geleden had gedaan en waar hij sindsdien niets meer mee te maken had gehad.

Schneider was slechts de eerste in een rij van milieu-adviseurs en advocaten die in Scilla’s kielzog kwamen, in wat een onderdeel lijkt te zijn van zijn strijd tegen de campus van Shen Yun.

Tot op de dag van vandaag onderhoudt Scilla banden met China, onder meer met een bedrijf in Tianjin.

Tianjin heeft een bijzondere betekenis in de propagandamachine van de CCP. Verschillende partij-insiders vertelden The Epoch Times eerder dat in de stad de basis is gevestigd van het internetcensuurapparaat van het regime. De stad is ook de thuisbasis van het Politiek en Juridisch Comité van Tianjin (PLAC), waarvan insiders The Epoch Times eerder vertelden dat het in verband wordt gebracht met het organiseren van pro-CCP en anti-Falun Gong protesten in New York.

De PLAC beheersen op verschillende niveaus het kolossale veiligheidsapparaat van China, dat grotendeels verantwoordelijk is voor de handhaving van de politieke en religieuze vervolgingscampagnes van het regime.

Scilla’s banden met China

De achtergrond van Scilla wordt gedetailleerd beschreven op zijn LinkedIn-profiel en in een biografie op de website van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in China (AmCham China).

Volgens zijn biografie uit 2018 heeft hij 15 jaar in Tianjin, China, gewoond. Er is geen online vermelding van Scilla’s activiteiten in China gedurende de eerste zeven jaar. Als hij een bron van inkomsten had, heeft hij die nooit vermeld. Uit gegevens van de staat New York blijkt dat hij in 2006 trouwde met een Chinese, Lei Zhang.

Scilla’s eerste baan in China, zoals vermeld op zijn LinkedIn-profiel, begon in 2011: “Algemeen manager van Tianjin Zhongyi Steel Corp, een toonaangevende leverancier van commerciële/industriële recycling, gevestigd in de Tianjin Free Trade Zone, … een volledig gelicentieerde, geaccrediteerde inzamelaar en verwerker van alle soorten gangbare gerecyclede materialen, met een sterke focus op ferro en non-ferro metalen en kunststoffen.”

Toch heeft dit zogenaamd “toonaangevende” recyclingbedrijf vrijwel geen online voetafdruk en is het niet te vinden in openbaar toegankelijke overheidsdatabanken in China, die gegevens zouden bevatten over vergunningen voor een recyclingbedrijf.

Rond 2014 richtte Scilla samen met landbouwondernemer Daniel D’urso een milieucommissie op bij AmCham’s afdeling Tianjin. Het comité hield vooral evenementen, zoals schooltentoonstellingen met kunst gemaakt door kinderen waarbij ze gebruik maakten van recyclebare materialen die ze tijdens vuilnisophaalacties hadden gevonden.

Eind 2014 werd Scilla verkozen tot lid van het uitvoerend comité van de Tianjin AmCham, met acht kandidaten die streden om zes zetels.

Zijn aanwezigheid in november 2018 bij de hoorzitting in Deerpark lijkt zijn eerste uitstapje te zijn naar belangenbehartiging van welke aard dan ook op Amerikaanse bodem.

In januari 2019 heeft Scilla op zijn adres in New Paltz een non-profitorganisatie geregistreerd – het Mid-New York Environmental and Sustainability Promotion Committee Limited, ofwel NYenvironcom.

In februari 2019 registreerde Scilla een bedrijf in China genaamd Tianjin Zhongyi Xianfeng Environmental Consulting Service, dat hij vervolgens brandmerkte als Frontier Environ. Het startkapitaal van het bedrijf bedroeg ruim 120.000 dollar. Lei Zhang fungeert als haar toezichthouder, zo blijkt uit Chinese officiële documenten.

Er zijn geen aanwijzingen dat het bedrijf zaken heeft gedaan en de website beschrijft slechts vaag het soort diensten dat het zou leveren. Op de website van de non-profitorganisatie staat het bedrijf van Scilla als partner.

Scilla’s activiteiten met het AmCham China comité werden opgeschort met het uitbreken van de COVID-19 pandemie. Hij werd niet herkozen in de raad van bestuur van Tianjin in 2020 en staat niet langer te boek als lid van de milieucommissie, die werd omgedoopt tot Manufacturing and Sustainability Forum.

Als Scilla inderdaad naar het noorden verhuisde om een leven als milieuactivist te leiden, zou er geen tekort aan mogelijkheden zijn geweest in zijn nieuwe woonplaats New Paltz. De kleine, sterk progressieve universiteitsstad ligt pal aan de Wallkill River, met de Hudson River in het oosten en de Catskill mountains in het noordwesten – de plaats waar de reservoirs liggen die New York City van drinkwater voorzien. Maar Scilla’s non-profitorganisatie lijkt niet echt geïnteresseerd te zijn in zijn eigen achtertuin. In de stadsdocumenten, met inbegrip van de notulen van de openbare discussie over ontwikkelingsprojecten, wordt Scilla of zijn organisatie niet vermeld.

Op basis van haar website is bijna alle belangenbehartiging van de groep gericht op de Shen Yun campus en een paar andere vastgoedprojecten die verband houden met de Chinese expatgemeenschap in Deerpark, die in één van de documenten op de site “satelliet ontwikkelingen” van de campus worden genoemd.

Waar komt de financiering vandaan?

De groep van Scilla zegt op haar Guidestar-pagina dat ze in 2021 meer dan $41.000 heeft binnengehaald en ongeveer hetzelfde bedrag heeft uitgegeven. Dat zijn door zichzelf gerapporteerde cijfers; de groep heeft geen federale financiële bekendmakingen ingevuld, die niet vereist zijn voor non-profitorganisaties met een inkomen van minder dan $50.000 per jaar.

Scilla heeft de donateurs van de groep voor 2020 en 2021 op haar website vermeld. The Epoch Times kon verschillende van de donaties verifiëren.

Een bijdrage van $1.100 kwam uit één van de adviesfondsen van de Aspen Community Foundation in 2020. De stichting beheert tientallen fondsen, meestal voor gezinnen. Het is niet duidelijk uit welk fonds het geld kwam.

Een andere donatie kwam van The Bank of Greene County’s Charitable Foundation, die $218.000 uitdeelde in 2021, verdeeld over meer dan 200 ontvangers. De stichting geeft naar eigen zeggen maximaal $2.500 aan een individuele ontvanger.

Een deel van het geld was ook afkomstig van de Foundation for Sustainability and Innovation, een Californische non-profitorganisatie die wordt geleid door de marxistische geleerde en milieuactivist Ronald Chilcote. De groep moet de financiën voor 2021 nog bekendmaken, maar uit eerdere verslagen blijkt dat er zelden meer dan 5.000 dollar aan subsidie wordt gegeven.

Orange and Rockland, een plaatselijk nutsbedrijf, doneerde in maart 2021 3.070 dollar voor een watercontroleprogramma, vertelde de woordvoerder van dit bedrijf aan The Epoch Times via een e-mail.

KeyBank Foundation en Steward’s Shops, twee andere donoren, hebben niet gereageerd op vragen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat zij meer dan $5.000 zouden geven aan een non-profit organisatie van het formaat van Scilla’s.

Een kleine plaatselijke milieugroep heeft ook een bijdrage geleverd, aldus de website.

Maar ondanks het relatief bescheiden bedrag aan donaties lijkt geld geen probleem te zijn voor de non-profitorganisatie. In januari spanden Scilla en zijn organisatie een rechtszaak aan tegen de campus, gesteund door verschillende advocaten en milieuadviseurs.

Surveillance gericht op Chinese dissidenten

In de afgelopen jaren begon het personeel van de Shen Yun campus een nieuwe en lastige vorm van surveillance op te merken: drones. De kleine, onbemande machines kunnen laag en snel vliegen en dragen krachtige camera’s die beelden en video’s van dichtbij en gedetailleerd genoeg kunnen vastleggen om individuen te kunnen identificeren.

Het personeel vermoedde dat ten minste één van de drones werd gevlogen vanaf het eigendom van een van de buren die zich later bij Scilla’s rechtszaak aansloten.

The Epoch Times sprak met twee mensen die in de buurt wonen en die bevestigden dat ze tussen januari en mei 2020 minstens vier keer een drone hebben zien vliegen vanaf het land van de buurman dat grenst aan het terrein van de campus. Ze zagen niet altijd het moment waarop de drone opsteeg, maar ze zagen hem in de lucht, boven de Shen Yun campus, en vervolgens landen op het terrein. Eén van hen identificeerde Scilla op verschillende foto’s als degene die de drone bediende.

Gebaseerd op de beschrijvingen van het campuspersoneel en de mensen uit de buurt, was de drone geen speelgoed. Hij was ongeveer twee meter breed en leek een type te zijn dat door professionele videomakers wordt gebruikt en duizenden dollars kost.

Later dat jaar merkte het personeel dat twee andere buren camera’s op hun land hadden opgehangen en deze op de ingangen van de campus hadden gericht. Beide camera’s bleken van hetzelfde model te zijn. Dit is een voortdurende bron van ongerustheid voor het personeel geworden, aangezien dit toezicht informatie kan verzamelen over wie het terrein in- en uitgaat, waardoor de identiteit van het personeel weer bekend dreigt te worden. Eén van de camera’s is onlangs weggehaald.

Eén van deze buren heeft directe financiële banden met Scilla. Zijn milieugroep geeft volgens zijn website financiële steun aan een plaatselijke organisatie, Deerpark Rural Alliance, die door de buurman wordt geleid.

“Weet je, in China heeft elke buurt een toezichtcomité, meestal gevormd door gepensioneerde dames, om hun buren in de gaten te houden en hun activiteiten aan de regering te rapporteren”, zei eerste solist Wang. “Telkens als ik de camera’s zie die deze vijandige buren buiten onze voordeur hebben geïnstalleerd om ons te bespioneren, moet ik denken aan de dames van de toezichtcomités in China.

“Het is griezelig en voor veel mensen heel gevaarlijk. Ik heb vrienden die hier werken en nog familie in China hebben. Als ze geïdentificeerd worden als iemand die bij Dragon Springs werkt, kan hun familie in China in groot gevaar zijn.”

De inspanningen van Scilla bereikten hun hoogtepunt met de milieu-rechtszaak die hij in januari in New York aanspande. Het werd onmiddellijk opgepikt door sommige Chinese door de staat gecontroleerde media om Shen Yun aan te vallen.

De activiteiten tegen Dragon Springs waren “ontmoedigend” voor Wang.

“Toen ik voor het eerst mijn Amerikaans staatsburgerschap kreeg, toen ik mijn eerste stem uitbracht in een Amerikaanse verkiezing, waren dat momenten die mij vervulden met trots en dankbaarheid. Ik koesterde het feit dat dit land mij een kans gaf op een nieuw leven, vrij van tirannie. Maar nu, de manier waarop we hier worden aangepakt… ik kan gewoon niet geloven dat dit gebeurt”, zei hij.

Modus operandi

Het gebruik van Amerikaanse groepen, milieuwetten of plaatselijke verordeningen als instrumenten om haar doelstellingen te bereiken zou volgens Loudon geheel in lijn van de CCP liggen.

“We weten dat de Chinezen Amerikaanse groepen zullen gebruiken om hen economisch of militair te helpen”, zei hij. “Waarom zouden ze Amerikanen ook niet gebruiken om culturele oppositie te dwarsbomen?”

“Als iemand met sterke banden met China een gerichte inspanning gaat leveren tegen de thuisbasis van Shen Yun, lijkt het de meest voor de hand liggende conclusie dat de CCP erbij betrokken is”, zei hij.

“Ze zien het als een grote vijand. En natuurlijk zouden ze [bijvoorbeeld] de lokale bestemmingsplannen gebruiken om druk uit te oefenen op Shen Yun als ze dat zouden kunnen. Ik zou erg verbaasd zijn als ze dat niet zouden doen”, zei hij.

Casey Fleming, voorzitter en CEO van BlackOps Partners in Washington. (ImageMasters)

Casey Fleming, CEO van BlackOps Partners en een expert op het gebied van contraspionage, is het ermee eens dat een dergelijke zet recht uit het draaiboek van de CCP zou kunnen komen.

“Het regime volgt de strategieën van “onbeperkte oorlogsvoering” en “hybride oorlogsvoering” – waarbij alle aspecten van de samenleving worden gebruikt als instrumenten om dezelfde doelstellingen te bereiken als in een oorlog, namelijk de vijand te verslaan en te overheersen”, zei hij.

“Ze gebruiken alle methoden. ‘Religieuze oorlogsvoering’, ‘economische oorlogsvoering’, ‘drugsoorlogsvoering’, ‘onderwijsoorlogsvoering’, ‘familieoorlogsvoering’ – alles wat je je maar kunt bedenken”, zei hij. “Dus ja, cultuur is absoluut cruciaal voor hen om onze samenleving te ontrafelen voor overname.”

Milieu-activisme kan ook voor dit doel worden misbruikt, om de economische ontwikkeling te dwarsbomen en als dekmantel te dienen voor het verzamelen van inlichtingen, zei hij.

“Ze zullen alles doen wat nodig is om de controle te behouden, want controle hier is ook controle daar [in China]”, vertelde hij aan The Epoch Times.

“Hun brutaliteit om de Verenigde Staten en het Westen te infiltreren en te ondermijnen gaat het begrip van de meeste mensen te boven.”

Onlangs nog heeft de FBI een Amerikaan en een Chinees aangeklaagd wegens samenzwering om op te treden als agenten van de CCP en een plan uit te voeren om de reputatie van een Chinese kunstenaar die in de Verenigde Staten woont te beschadigen, nadat de kunstenaar een satirisch beeld van CCP-leider Xi Jinping had gemaakt. De Chinese staatsburger en zijn vrouw ontvingen van Hong Kong 3 miljoen dollar “die lijken overeen te komen met betalingen voor hun diensten van het surveilleren en lastigvallen van de in de VS gevestigde dissidenten”, zegt de aanklacht (pdf).

FBI-directeur Christopher Wray tijdens een persconferentie op het ministerie van Justitie in Washington op 22 sept. 2020. (OLIVIER DOULIERY/POOL/AFP via Getty Images).

Volgens het ministerie van Justitie waren andere Chinese dissidenten, de één wonend in Indiana, de ander in de San Francisco Bay Area, ook het doelwit. Het ministerie streeft nu naar gevangenisstraffen die kunnen oplopen tot 15 jaar.

Ook FBI-directeur Christopher Wray heeft gewaarschuwd dat China “steeds brutaler” wordt in het controleren van bepaalde meningsuitingen in de Verenigde Staten.

“Decennialang heeft de Chinese Communistische Partij Tibetanen en Oeigoeren uit de VS, Falun Gong-leden, voorvechters van de democratie en alle anderen die hun legitimiteit of gezag in twijfel trekken, tot doelwit gemaakt, bedreigd en lastiggevallen”, zei Wray op 31 januari.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington op 26 januari 2017. (Win McNamee/Getty Images)

En vorige maand nog ondernam het Ministerie van Buitenlandse Zaken actie tegen agenten van de CCP omdat zij het gemunt hadden op leden van religieuze en spirituele groeperingen “ook binnen de Verenigde Staten”.

“De Verenigde Staten verwerpen pogingen van functionarissen van de Volksrepubliek China om leden van etnische en religieuze minderheidsgroepen lastig te vallen, te intimideren, te controleren en te ontvoeren, met inbegrip van degenen die in het buitenland veiligheid zoeken, en Amerikaanse burgers die zich namens deze kwetsbare bevolkingsgroepen uitspreken”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring van 21 maart.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het blijft streven naar het ter verantwoording roepen van diegenen “die verantwoordelijk zijn voor wreedheden en schendingen van de mensenrechten en misbruiken waar ook ter wereld, inclusief in China, de Verenigde Staten en elders.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 april 2022): Beijing’s Long Arm Targets Shen Yun Artists in Upstate New York

 

Van duif tot havik: de gouverneur van Nebraska trekt lessen uit de omgang met CCP

Aan het stuur van de staat Nebraska heeft Gov. Pete Ricketts de deuren geopend voor de wereldmarkten om toegang te krijgen tot de overvloedige producten van zijn staat. Van rundvlees van topkwaliteit dat wordt gefokt op de weelderige weiden van de Great Plains tot de toonaangevende agro-technologie die de teelt van gewassen over de hele wereld ondersteunt, Nebraska heeft voor miljarden dollars aan producten geëxporteerd, waarvan een groot deel naar Oost-Azië.

Het leek Ricketts logisch om in 2016 een handelsmissie naar China te leiden in een poging om de markt nog verder uit te breiden.

Wat er tijdens de reis, en in de daaropvolgende jaren, gebeurde, bezorgde de Republikein echter een ruw ontwaken.

China begon zich in de jaren zeventig open te stellen voor buitenlandse handel, nadat de dood van Mao Zedong een einde had gemaakt aan de verschrikkingen van de Culturele Revolutie, die het land op de rand van de economische ineenstorting had achtergelaten. Beetje bij beetje ontwikkelde het communistische regime een geraffineerde aanpak om buitenlandse ambtenaren en zakenlieden in te palmen.

Ricketts werd met open armen ontvangen en overladen met overdadige teksten in de door de staat gecontroleerde media.

Hij kwam er echter achter dat de economische hervormingen van het land politiek bedrog inhielden. Zoals de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP) Deng Xiaoping het uitdrukte, was de strategie “zeg rechts, ga links”.

Ricketts realiseerde zich al snel dat het regime nooit geïnteresseerd was in een relatie te goeder trouw.

“Terwijl we daar waren, gebeurden er enkele zeer verontrustende dingen,” vertelde hij The Epoch Times in een exclusief interview.

“Leden van onze delegatie werden op een zeer onhandige manier gevolgd,” zei hij. “Het was heel duidelijk dat we in de gaten werden gehouden.”

Eén lid van de delegatie was in het bijzonder het doelwit. Op een dag, toen hij ‘s avonds terugkeerde naar zijn hotelkamer, ontdekte hij dat zijn harde schijf was gestolen, zei Ricketts.

Het incident maakte de gouverneur duidelijk tot welk niveau de CCP zich zou verlagen om handelsgeheimen te stelen.

Nebraska Gov. Pete Ricketts (L) spreekt over het “30 x 30” plan van de regering Biden, in de Generations Barn in Pickrell, Neb., op 24 juni 2021. (Petr Svab/The Epoch Times)

Toen president Donald Trump aantrad, gevolgd door een groep China-haviken zoals Peter Navarro, verharde Amerika’s beleid ten opzichte van de CCP.

“President Trump veranderde zijn handelsbeleid om echt te proberen een gelijk speelveld voor ons in China te krijgen,” zei Ricketts.

Trump wilde een handelsovereenkomst met China die een litanie van klachten en oneerlijke praktijken zou aanpakken, van valutamanipulatie tot handelsbarrières en diefstal van intellectueel eigendom.

Terwijl de onderhandelingen traag vorderden, voerde Trump geleidelijk de druk op door golf na golf van invoertarieven op te leggen voor Chinese goederen. China reageerde met zijn eigen tarieven, maar omdat het veel minder uit de Verenigde Staten importeert, hadden de maatregelen van de CCP minder effect.

Om zijn vergelding te laten escaleren, ging de CCP specifiek achter sectoren aan waarin Trump sterke steun genoot – landbouw en veeteelt.

“Ik denk dat hun filosofie was: laten we de autoriteit van de president ondermijnen in het Midwesten, waar veel van zijn basis ligt”, aldus Ricketts.

De zet “werkte volledig averechts,” zei hij.

“Ik bedoel, boeren en veeboeren, hoewel ze niet blij waren dat de vraag naar hun goederen daalde, zijn patriottisch en steunden volledig het standpunt van de president om een harde houding aan te nemen ten opzichte van de CCP over handelskwesties.”

Dat is wat voor Ricketts de doorslag gaf.

“Dat hele gebeuren begon me echt bewust te maken van wat de CCP deed met betrekking tot handel,” zei hij.

Een landbouwtechnicus voor een tractor op een boerderij ten zuiden van Lincoln, Neb., op 24 juni 2021. (Petr Svab/The Epoch Times)

Rond dezelfde tijd werd Ricketts zich steeds meer bewust van de binnenlandse misbruiken van de CCP, vooral toen informatie over de gruweldaden tegen de Oeigoerse bevolking in de regio Xinjiang de Amerikaanse mainstream begon te bereiken.

De escalerende vervolging van de overwegend islamitische etnische minderheid door de CCP – oa door het gebruik van interneringskampen, marteling en hersenspoeling – heeft aanzienlijke media-aandacht gekregen en in het Westen vrijwel unanieme verontwaardiging teweeggebracht. In sommige opzichten lijkt het ook te hebben geholpen de aandacht te vestigen op andere groepen die al lang door de CCP worden vervolgd, waaronder huischristenen, aanhangers van Falun Gong en pro-democratie-activisten.

Ricketts zei dat hij van mening is dat de betrekkingen met China holistisch moeten worden benaderd, waarbij niet alleen rekening moet worden gehouden met de handel, maar ook met de implicaties voor de nationale veiligheid en de mensenrechten.

Maar zelfs als men zich alleen op de handel zou richten, “waren ze in het algemeen geen consistente handelspartner,” zei hij.

“Het zal altijd afhankelijk zijn van wat hun politieke agenda zal zijn,” zei hij. “De Chinese markt is geen open markt. Het is geen vrije markt.”

Uiteindelijk concludeerde hij dat Nebraska zich moet losmaken van de afhankelijkheid van de Chinese markt.

“We wisten dat we moesten diversifiëren, weg van de markten die de CCP ging controleren,” zei hij.

Wat volgde was een reeks beslissingen om de invloed van de CCP in Nebraska te beperken.

Ricketts verplaatste het handelskantoor van de staat van Shanghai naar Duitsland. Hij drong er bij de Universiteit van Nebraska-Lincoln op aan zich te ontdoen van het door de CCP gecontroleerde Confucius Instituut, wat ook gebeurde. Hij verbood de staatsregering zaken te doen met aan de CCP gelieerde entiteiten. Ook verbood hij de Chinese social media-app TikTok op overheidsapparatuur.

Amerikaanse bedrijven moeten wel twee keer nadenken over zakendoen in China, suggereerde hij, gezien bijvoorbeeld de wet van de CCP dat alle gegevens die in het land zijn opgeslagen ter beschikking van het regime moeten worden gesteld.

“Het baart mij als Amerikaan grote zorgen dat zoveel bedrijven op Wall Street in China blijven investeren, want nogmaals, ze moeten weten dat alles wat ze daar doen niet meer van hen is,” zei hij.

Nebraska Gov. Pete Ricketts (2e R) met inwoners die ontsnapten aan de communistische onderdrukking (24 juni 2021). Ricketts riep juli uit tot Herdenkingsmaand voor Slachtoffers van het Communisme. (Petr Svab/The Epoch Times)

Bedrijven moeten een meer langetermijnstrategie aannemen, voegde hij eraan toe.

“Veel beursgenoteerde bedrijven worden van kwartaal tot kwartaal gedreven door winst. Daardoor zijn ze meer gericht op de korte termijn dan op de langere termijn,” zei hij.

“De Chinese regering is zeer langetermijngericht. Xi Jinping [de leider van de CCP], heeft gepland dat het regime in 2049 de wereldwijde supermacht zal zijn, en dat is een langetermijnplan. En wij hier in Amerika moeten meer op de lange termijn gaan denken. We moeten het groter plaatje zien.”

Nebraska blijft exporteren naar China, voor ongeveer een miljard dollar in 2019, voor een groot deel dankzij Trump’s “Phase One” handelsovereenkomst die China verplichtte Amerikaanse producten te kopen. Ricketts is echter niet van plan om nog meer handelsmissies te organiseren. In plaats daarvan zou hij graag meer export zien naar de opkomende Zuidoost-Aziatische landen en naar betrouwbare partners als Japan en Duitsland.

“We zouden hoe dan ook hebben willen diversifiëren,” zei hij. “En ik denk dat toen de president zijn handelsbesprekingen voerde, dat ons echt heeft geholpen om alle dingen te zien waar de CCP van ons profiteerde en dat het ons heeft geholpen om die stap te zetten om te proberen andere markten te vinden.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (29 juni 2021): From Dove to Hawk: Nebraska Governor Explains Lessons From Dealing With CCP