Tuesday, 06 Dec 2022

Het einde van de legende over klimaatverandering

Al vele jaren wordt er heftig gedebatteerd over de vraag of klimaatverandering wetenschap is, religie, of misschien zelfs een geheime route naar het socialisme. Die vraag blijft onbeantwoord, maar we hebben nu wel met zekerheid ontdekt dat klimaatverandering een politiek albatros om de nek van de Democratische Partij is.

De spirituele toewijding van links aan de klimaatverandering heeft de Democraten dit najaar over een politieke klif gesmeten met waarschijnlijk ongekende verliezen in november. Het zelfmoordpact van nul fossiele brandstoffen was altijd al een economische en politieke verliezer. Meer dan 70 procent van alle energie die we in Amerika produceren en verbruiken is afkomstig van olie, gas en steenkool. President Joe Biden’s oorlog tegen deze brandstofbronnen zou zeker leiden tot ernstige tekorten en $5 per gallon benzine aan de pomp. Hadden de Democraten in 1980, toen Ronald Reagan een verpletterende verkiezingsoverwinning boekte tegen Jimmy Carter, niet geleerd dat een stijging van de inflatie en de benzineprijzen een manier is om kiezers woedend te maken?

Terwijl Biden blijft zeggen dat hij “er alles aan doet wat hij kan om de benzineprijzen te verlagen”, spreekt hij dubbelzinnig – want als je doel is om mensen te laten stoppen iets te gebruiken, is het verhogen van de prijs een vrij goede manier om dat te bereiken. Als de prijzen naar $10 of $15 per gallon gaan, kun je de snelwegen helemaal vrijmaken van vrachtwagens en auto’s en wat een prachtige wereld zal dat zijn.

De Democraten waren zo gecharmeerd van hun Green New Deal waanideeën dat ze niet begrepen dat de meeste mensen niet zo hyper geobsedeerd zijn door klimaatverandering als zij. Uit een nieuwe opiniepeiling, gesponsord door mijn groep, Committee to Unleash Prosperity, blijkt dat mensen zich veel meer zorgen maken over inflatie en hoge benzineprijzen dan over klimaatverandering. Bovendien bleek uit de opiniepeiling dat het gemiddelde bedrag dat de respondenten bereid zouden zijn te betalen voor de klimaatveranderingsagenda $55 per jaar bedroeg. Sorry, dat zijn de extra kosten die we nu al kwijt zijn aan twee keer tanken bij het benzinestation.

Dan is er de steeds onvermijdelijker wordende realiteit dat de duurzame energiebronnen waarover zij fantaseren, nog tientallen jaren verwijderd zijn van de technologische haalbaarheid om de ouderwetse olie, gas en steenkool te vervangen. Zelfs het Ministerie van Energie voorspelt dat we, zelfs met de trend naar hernieuwbare energie, tegen 2035 nog steeds sterk afhankelijk zullen zijn van olie, gas en steenkool voor de productie van elektriciteit, de verwarming van woningen en transportbrandstoffen.

Elon Musk, de grote voorvechter van elektrische auto’s, herinnerde Biden er in een recente tweet aan dat we in de echte wereld, en niet in la-la-land, nog vele jaren olie en gas nodig zullen hebben. Vandaag de dag is 3 procent van de auto’s op de weg elektrisch en 95 procent rijdt op gas of diesel.

Dit brengt ons bij nog een fatale fout van de klimaatveranderingsbeweging. De regering-Biden en haar radicale groene bondgenoten kunnen niet uitleggen waarom het zinvoller is om onze energie uit Saoedi-Arabië, Iran en Rusland te halen dan uit Texas, Oklahoma en Alaska.

Deze strategie is vooral dom omdat de oorlog tegen de olie-, gas- en steenkoolproductie een grote verliezer is voor het milieu en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen doet toenemen. Dat komt omdat Amerika de strengste milieunormen heeft. Het verplaatsen van de olie- en gasproductie naar Rusland of Iran en het verplaatsen van de steenkoolproductie naar China en India zorgt voor veel meer luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen. De Chinese leider Xi Jinping is druk bezig de wereldeconomie over te nemen en het laatste waar hij of de heersende klasse in Peking zich druk om maakt is klimaatverandering.

Tot slot hadden de Democraten lering moeten trekken uit de duurzame energieramp in West-Europa. Een decennium geleden stapten de Fransen, Duitsers, Italianen en anderen in de Europese Unie over op een toekomst van hernieuwbare energie. Ze sneden veel van hun olie-, gas- en steenkoolproductie af, sloten kerncentrales (waarom?), en subsidieerden de bouw van windturbines en zonnepanelen. Duitsland ging bijna failliet toen de energieprijzen de pan uit rezen en fabrieken Europa verlieten voor Amerika en Azië. Een decennium later bouwt Frankrijk weer kerncentrales, verbrandt Duitsland meer steenkool dan ooit tevoren en importeert aardgas uit Rusland. Europa heeft onlangs aardgas en kernenergie geherdefinieerd als “schone energie”.

Door duurzaam te gaan, gingen hun economieën ten onder en kwamen deze landen nog dieper in de rode cijfers terecht. Helaas hebben de Amerikanen geen aandacht besteed aan dat mislukte experiment. Dus nu herhaalt Biden het. Het resultaat zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. De radicale klimaatveranderingsagenda van de Democraten maakt de planeet niet duurzamer en maakt ons land bankroet. Kiezers weten precies wie hier verantwoordelijk voor is.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (22 maart 2022): The End of the Climate Change Legend

Het economisch rapport van Trump ziet er elke dag beter uit

Toen hij het tegen Donald Trump opnam voor het presidentschap, heeft Joe Biden vaak de nu ironische beschuldiging geuit dat een president die zoveel doden door COVID-19 heeft toegelaten, nooit in het Witte Huis zou mogen zitten. Vandaag zijn er meer doden door COVID onder Biden dan onder Trump, en dat is zelfs met het vaccin.

Maar het is niet alleen op gezondheidsgebied dat het presidentschap van Trump er achteraf gezien zo veel beter en bekwamer uitziet.

Overal waar ik tegenwoordig kom, komen mensen naar me toe en zeggen iets als dit: “Ik vond sommige dingen die Trump zei of de manier waarop hij handelde niet leuk, maar ik moet toegeven dat ik het goed vind wat hij voor de economie heeft gedaan.”

Niemand heeft het “Make America Great Again”-beleid van Trump zo overtuigend gerechtvaardigd als Biden. Hoge benzineprijzen, de hoogste inflatie in vier decennia, een plan om de staatsschuld in twaalf jaar te verdubbelen en dalende loonbriefjes voor werknemers maken Amerikanen wakker voor de echte brede welvaart onder Trump.

De strategie van Trump bestond erin de belastingen te verlagen, de regelgeving drastisch in te korten, de binnenlandse energieproductie fors op te voeren en de handelsovereenkomsten te herzien om China hard aan te pakken.

Niemand in de progressieve beweging dacht dat het zou kunnen werken. De Washington Post beweerde voor de verkiezingen van 2016 dat “Trump de wereldeconomie zou kunnen vernietigen”. Bleek dat waar te zijn?

Hier zijn gewoon de feiten, mevrouw. Tijdens zijn eerste drie jaar in functie voordat COVID toesloeg, daalde het werkloosheidspercentage tot onder de 4 procent, wat in de buurt kwam van het laagste in een halve eeuw. De inflatie daalde tot 1 procent, wat zelfs onder het streefniveau van de Federal Reserve lag. Hierdoor bleven de rentetarieven voor hypotheken en vele andere leningen op het laagste niveau in de moderne tijd.

De armoedecijfers daalden tot het laagste niveau ooit gemeten. Dit gold voor vrouwen, kinderen, zwarten, blanken, Latinos en Aziaten. Het gemiddelde inkomen van huishoudens steeg tot bijna 68.000 dollar, en de toename van 5.000 dollar in drie jaar was meer dan in de tweede ambtstermijn van George W. Bush en de acht jaar van Barack Obama.

Hier was nog een opmerkelijke prestatie: Onder Trump werden de Verenigde Staten energie-onafhankelijk. In de maand dat Trump zijn ambt neerlegde, een jaar geleden, importeerde Amerika geen olie meer uit Saudi-Arabië, grotendeels omdat de Amerikaanse olie- en gasproductie sterk was gestegen. Nu hebben we een president die de Saoedi’s en Iraniërs moet smeken om meer olie te produceren. Hoe vernederend.

De bumperstickers beginnen overal te verschijnen: “Mis je Trump al?” Niet veel Amerikanen missen sommige van zijn capriolen. Maar elke dag dat de inflatie toeneemt, de grens een chaos blijft, COVID op hol slaat en de overheidsuitgaven en -schulden naar nieuwe miljardenhoogten stijgen, klinkt Trumponomics als een beter idee.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de meningen van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (29 december 2021): The Trump Economic Record Looks Better Every Day

Wat is er toch gebeurd met eigendomsrechten?

Ik ben geen advocaat, dat is zeker, en ik heb dus geen kennis van de fijne kneepjes van de wet. Maar ik ben zo kwaad als een horzel door de recente beslissing van het Hooggerechtshof om het federale “uitzettingsmoratorium” te handhaven.

Op 29 juni liet het Hooggerechtshof in een verdeeld oordeel van 5-4 toe dat het moratorium tot augustus van kracht blijft. Dit moratorium staat mensen toe in hun appartementen en andere verhuureenheden te blijven en de huur waarmee zij hebben ingestemd niet te betalen.

Dit beleid ging meer dan een jaar geleden van start, toen de pandemie in volle hevigheid woedde. Maar het beleid is ongrondwettelijk – een belediging van de fundamentele eigendomsrechten en de onschendbaarheid van contracten. Het had nooit mogen worden toegestaan en uitgevoerd en heeft zeker geen plaats in de wet nu COVID-19 voorbij is en er 9,1 miljoen openstaande banen zijn in het land.

Sinds wanneer kan de overheid een particuliere onderneming vertellen dat zij haar rechtmatige betalingen niet van haar klanten mag innen? Wat is het volgende? Politici die beloven een eind te maken aan de honger in Amerika door arme mensen toe te staan een kruidenierswinkel of 7-Eleven binnen te gaan en het voedsel te nemen dat ze willen zonder te betalen? Deze wet legt alle kosten voor het bereiken van een sociaal doel – mensen niet het dak boven hun hoofd laten verliezen – in moeilijke tijden bij bedrijven en particulieren. Verbazingwekkend hoe humanitair de politieke klasse met andermans geld omgaat.

Dit is ook een geval waarin de edicten van de linkse goed-doeners het elementaire gezonde verstand tarten. Ik ben bevriend met verschillende eigenaars van flatgebouwen en huuraccommodaties. Raad eens wat er gebeurde de dag nadat deze lokale, staats- en federale ontheffingen van het betalen van huur werden ingevoerd? Meer dan de helft van de huurders en in sommige gevallen zelfs 90 procent van de bewoners stopten met het betalen van hun huur.

De laatste nationale schatting is dat verhuurders ongeveer 13 miljard dollar PER MAAND aan huurinkomsten mislopen.

Maar, zoals een eigenaar van een appartement me vertelde: “Als ik de huur niet kan innen, kan ik de bank de hypotheek op het pand niet betalen. Het kan zijn dat ik de lening niet meer kan afbetalen.”

Volgens de laatste schattingen van CNBC zijn meer dan 11 miljoen Amerikanen gestopt met het op tijd betalen van hun huur, of zijn ze gewoon helemaal gestopt met betalen.

Wat dit verhaal vooral zo erg maakt, is dat we weer een nieuw de facto federaal recht aan het creëren zijn: gratis huur. Nu zijn flatbewoners verontwaardigd als de huisbazen proberen hun maandelijkse betalingen te krijgen. Velen hangen borden voor hun raam met de tekst: “Geen gerechtigheid, geen huur” – alsof de appartementseigenaren verantwoordelijk zijn voor de sociale misstanden in ons land.

Vroeger stond er op de borden: “Geen banen, geen huur”, maar daar heeft niemand meer begrip voor nu er van kust tot kust banen in overvloed zijn.

Over rechtvaardigheid gesproken: Hoe helpen edicten als deze bij de kruistocht van links om meer betaalbare huisvesting te creëren? Als eigenaars van appartementen en huurwoningen het huurgeld niet meer kunnen innen, gaan ze niet meer wooneenheden bouwen. Ze zullen er minder bouwen.

In de rechtszaak voerden de verliezende aanklagers overtuigend aan dat “het Congres de CDC nooit de duizelingwekkende hoeveelheid macht heeft gegeven die het nu claimt”. Wie heeft de bureaucraten bij de CDC gekozen? Dit zijn dezelfde mensen die in slaap vielen toen de pandemie onze kusten bereikte. Ze hadden het te druk met het bestuderen van wapengeweld en LGBTQ kwesties. Dit soort dictaten zou zelden opgelegd moeten worden. En als ze worden opgelegd, moeten ze van het Congres komen – niet van een federaal agentschap dat volledig los staat van de kiezers en dus van de wil van het volk.

Het argument van de regering was dat de CDC van mening is dat de voorschriften noodzakelijk zijn om “de invoering, overdracht of verspreiding van overdraagbare ziekten te voorkomen”. Vergeet niet dat de pandemie voorbij is en dat iedereen die beschermd wil worden tegen COVID-19 gemakkelijk toegang heeft tot de vaccins.

Dit land is echt op weg naar tirannie wanneer de regering onze burgers vertelt dat ze hun rekeningen niet hoeven te betalen.

Stephen Moore is een economisch journalist, auteur en columnist. Het laatste van vele boeken waarvan hij co-auteur is, is “Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy.” Momenteel is Moore ook de hoofdeconoom van het Institute for Economic Freedom and Opportunity.

De standpunten in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (6 juli 2021): Whatever Happened to Property Rights?