Thursday, 28 Sep 2023

Mensenrechtenadvocaat waarschuwt: China wil WHO-pandemieverdrag gebruiken om hun ‘social credit’ systeem wereldwijd uit te breiden

Volgens Reggie Littlejohn, voorzitter van “Women’s Rights Without Frontiers”, probeert China het door de WHO voorgestelde pandemieverdrag en de voorgestelde amendementen te gebruiken om zijn social creditsysteem wereldwijd uit te breiden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringt aan op een pandemieverdrag en wijzigingen in de huidige Internationale Gezondheidsregeling (IHR) om haar positie tijdens medische noodsituaties te versterken. Bovendien breiden deze voorstellen de definitie van noodsituaties uit om ook elk potentieel toekomstig gevaar te omvatten, niet alleen het reële gevaar. Het ontwerpverdrag bevat een definitie van “One Health” die alle gebeurtenissen omvat die van invloed kunnen zijn op het menselijk welzijn. De directeur-generaal van de WHO zal als enige bevoegd zijn om hierover te beslissen en lidstaten zullen het WHO-verdrag moeten ondertekenen.

Littlejohn zei dat als de amendementen en het pandemieverdrag worden aangenomen in de vorm waarin ze zich nu bevinden, “de WHO zou overgaan van een adviserend orgaan naar een bevelend orgaan waarbij de woorden niet-bindend zullen worden geschrapt.”

“Dus er zal een regelgevend orgaan en een uitvoerend orgaan zijn,” zei Littlejohn tegen “China in Focus” op NTD.

Het opheffen van soevereiniteit

Littlejohn wees op de One Health-benadering en zei dat die de nationale soevereiniteit zou tenietdoen, omdat het de VN-organisatie in staat stelt te bepalen of er een gezondheidsrisico is op basis van hun beoordeling van een pandemie of een potentiële pandemie.

In dat geval zou de WHO niet alleen op basis van een menselijke pandemie of bacterie, maar ook op basis van dieren, planten of het milieu rechtstreeks in het betrokken land kunnen ingrijpen, aldus Littlejohn.

“Dus het omvat eigenlijk elk facet van het leven op aarde, en ze zouden de macht hebben om een potentieel gezondheidsrisico vast te stellen, en dan zouden ze de macht hebben om ons te vertellen hoe we ermee moeten omgaan” met betrekking tot eisen voor quarantaine, vaccinatie, enz.

“Dus dat is waar onze persoonlijke medische vrijheid of persoonlijke soevereiniteit zal worden onderuitgehaald,” merkte ze op.

Littlejohn zei dat er een sectie in het verdrag staat over censuur van misinformatie en desinformatie, oftewel alles wat in strijd is met wat de WHO zegt, waardoor het agentschap mensen kan identificeren die het niet met hen eens zijn.

“Dus ze zullen ons in de gaten houden. En ze willen ons ook censureren,” zei ze.

“Dit bewakingssysteem lijkt sterk op het vaccinatiepaspoort of het digitale paspoort, dat door de VN en ook het World Economic Forum (WEF) wordt gepusht,” voegde ze eraan toe.

China’s social creditsysteem uitbreiden

Volgens haar lijkt het ook op China’s social creditsysteem dat tijdens de pandemie van kracht was.

Het systeem van QR-codes voor de volksgezondheid dat gedurende China’s drie jaar van extreme zero-COVID maatregelen in gebruik was, wordt beschouwd als een bewakingsinstrument van het regime.

De kleur van de code op je telefoon bepaalt of je je woonwijk mag verlaten, in restaurants mag eten of zelfs in een ziekenhuis mag worden opgenomen om te bevallen.

Codes zouden geel of zelfs rood zijn geworden (wat duidt op besmetting) voor burgers die klaagden over de strenge pandemische maatregelen.

De rechtenactivist merkte verder op dat de WHO de informatie die China in een kwaad daglicht zou kunnen stellen, heeft geminimaliseerd.

“Ze volgden de leugens van China, dat er geen overdracht was van mens op mens, dat we geen vluchten uit China mochten tegenhouden omdat dat op een of andere manier racistisch zou zijn, enz. … Ze herhaalden gewoon de leugens van China, en zoveel mensen werden ziek. En er zijn zoveel mensen gestorven door het wanbeleid van de Wereldgezondheidsorganisatie,” zei ze.

Gezien de macht van het communistische regime over wereldwijde organisaties, zou China kunnen trachten zijn controleaanpak te implementeren in andere landen wereldwijd.

“China heeft veel te veel macht binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, en het Wereld Economisch Forum, en dus willen ze natuurlijk het Chinese model, het social creditsysteem, opleggen aan de hele wereld,” zei ze.

“Xi Jinping heeft gezegd dat hij een belangrijke hand wil hebben in het opbouwen van een soort mondiaal bestuur. En ik denk dat ze dat doen via de Wereldgezondheidsorganisatie, en een gelijkaardig social creditsysteem, de digitale munteenheid van de centrale bank, in een poging om de hele wereld te monitoren in een soort Goelag in Chinese stijl,” voegde ze eraan toe.

Amerikaanse Soevereiniteitsverklaring

Aangezien alle 194 landen in de WHO in mei 2024 over de amendementen zullen stemmen, drong Littlejohn er bij bezorgde Amerikaanse burgers op aan om de Amerikaanse Soevereiniteitsverklaring te ondertekenen op sovereigntycoalition.org. Ze zei dat het een poging is om onze nationale soevereiniteit en onze persoonlijke medische vrijheid te verdedigen tegen bedreigingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Littlejohn stelde ook voor dat burgers hun senatoren en volksvertegenwoordigers waarschuwen voor het plan “omdat dit iets is waar onze wetgevende macht echt niet helder over is, dus het is echt belangrijk om hen wakker te schudden,” zei ze.

Falun Gong beoefenaars leveren een belangrijke bijdrage aan de ondergang van de CCP

Volgens James Gorrie, schrijver van “The China Crisis” en medewerker van The Epoch Times, zullen beoefenaars van Falun Gong een belangrijke bijdrage leveren aan de beëindiging van de Chinese Communistische Partij (CCP).

“Elk kwaad, elk regime, slecht of goed, heeft een begin en een einde in de geschiedenis. Dus historisch gezien zal het CCP-regime op een dag eindigen op de ashoop van de geschiedenis. En ik denk dat de Falun Gong daarin een belangrijke rol zal hebben gespeeld,” vertelde Gorrie onlangs aan “China in Focus” op NTD, de zustermediakanaal van The Epoch Times.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk werd in de jaren negentig populair in China, waarbij het aantal beoefenaars op het hoogtepunt op 70 tot 100 miljoen wordt geschat.

Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het vanaf 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de beoefening uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Sindsdien zijn miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij honderdduizenden zijn gemarteld tijdens hun gevangenschap, aldus het Falun Dafa Informatiecentrum.

Volgens de deskundige gelooft het Chinese regime dat de beoefening van Falun Gong, of “alles wat een grotere autoriteit over iemands gedrag biedt dan de staat,” een bedreiging vormt.

“En vergis je niet. De staatsreligie van China is het marxisme met ‘Chinese kenmerken’, wat in wezen neerkomt op een hoger aantal lijken,” voegde hij eraan toe.

Een oproep met een nobel en historisch doel

Gorrie wees op een vreedzame bijeenkomst van ongeveer 10.000 religieuze volgelingen in communistisch China op 25 april 1999.

Op die dag kwamen naar schatting 10.000 Falun Gong beoefenaars bijeen bij het beroepskantoor van de Staatsraad in Peking om overeenkomstig de wet te pleiten voor de vrijlating van 45 volgelingen die op 23 en 24 april in de stad Tianjin waren gearresteerd.

De oproerpolitie had de beoefenaars geslagen en willekeurig gearresteerd naar aanleiding van een lasterlijk artikel over Falun Gong in een nationaal tijdschrift. Andere incidenten van intimidatie van beoefenaars hadden plaatsgevonden sinds juni 1996, toen het Propagandaministerie verschillende regeringsniveaus instrueerde om de beoefening te bekritiseren.

Op 25 april kwam toenmalig premier Zhu Rongji, het officiële hoofd van de Staatsraad, persoonlijk naar buiten om de beoefenaars te ontmoeten. Er werd een resolutie bereikt, en de duizenden die vreedzaam beroep hadden aangetekend gingen rustig weg.

Minder dan drie maanden later echter, op 20 juli 1999, gaf de toenmalige leider van de CCP, Jiang Zemin, officieel het startsein voor een landelijke brute vervolgingscampagne tegen volgelingen van Falun Gong, die to vandaag nog steeds voortduurt.

Ook al was de oproep van april vreedzaam, zei Gorrie, toch besloot het regime tot een onderdrukking van de beweging uit angst dat “ze internationale aandacht zal krijgen, aanhang zal krijgen, aan kracht zal winnen.

“De regering is niet bang voor het volk … maar de CCP voert al heel lang oorlog tegen het Chinese volk … Ze zijn dus veel banger voor hun volk dan voor wie dan ook,” merkte hij op.

Om zijn punt te bewijzen haalde hij een rapport van de Financial Times aan, waarin staat dat China’s financiering voor staatsveiligheidsapparaten het defensiebudget van tien jaar geleden overtrof.

Het budget voor openbare veiligheid is gestegen tot bijna 20 procent hoger dan het defensiebudget. “De binnenlandse veiligheidskosten overtroffen voor het eerst de externe defensiekosten in 2010, het jaar nadat in de hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, dodelijke rellen waren uitgebroken die werden aangewakkerd door etnische spanningen”, aldus het rapport.

Om het begin van de vervolging te rechtvaardigen, zei Gorrie: “Deden ze [wat] typische autoritaire, totalitaire en onwettige regimes doen. Ze creëren een stroman, of ze fictionaliseren een incident, en geven het dan een nieuwe naam als een belegering of als een opstand.”

Volgens Gorrie heeft het verzet een nobel doel, omdat het “een van de groene scheuten is die door een monolithische betonnen plaat van onderdrukking en vervolging duwen”.

“En ik zie het op de lange termijn als een groot positief en als een grote leider, als de avant-garde voor vrijheid en menselijke expressie,” zei hij.

Een spirituele strijd

Volgens de deskundige is de populariteit van de praktijk in meer dan 100 landen versus de vervolging ervan in China een uiting van een geestelijke strijd tegen goddeloosheid en de krachten van het kwaad.

“Het grootste deel van de mensheid wil een samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid, zelfbeheersing, nederigheid, vrede en dat soort dingen,” zei Gorrie.

Ondertussen, zei hij, heeft de CCP enorme hoeveelheden slechte dingen gedaan in China. Dus, als mensen kracht vinden in iets dat niet geblust kan worden door een kogel of een gevangenisstraf, zal de angst van de CCP groeien.

“Daarom zijn ze terecht bang, onwettige regimes vrezen alles, om eerlijk te zijn. Legitieme regimes vrezen het volk niet.”

Gorrie noemde de algemene inspanningen om de propaganda en vervolging van de CCP tegen te gaan een nobele en historische zaak om op te staan tegen het kwaad en de tirannie.

“Ik denk dat ze in de toekomst een enorme rol zullen blijven spelen, want hoe meer China hen vervolgt, hoe slechter China eruit ziet in de ogen van de internationale gemeenschap, zei Gorrie.

“De Falun Gong beoefenaars bouwen voort op eeuwen van Confucianisme en enorme culturele attributen van de Chinese cultuur die grotendeels is weggenomen, maar niet vergeten, misschien door velen vergeten. Maar ik denk dat we in China een herinnering zien dat die waarden en traditionele waarden, en de weg van de vreedzame strijder, als het ware, en zelfbeheersing en zelfdiscipline en nederigheid, voor hun eigen bestwil een prachtige zaak is,” zei hij.

“En Falun Gong heeft een enorme hoeveelheid goedheid in zich. En ik denk dat het heel belangrijk is in China, vooral nu.”

Danella Pérez Schmieloz, Hannah Ng en Rita Li hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 april 2023): Falun Gong Adherents Will Contribute Significantly to the CCP’s Demise: Expert

China zal op onbeperkte schaal oorlog voeren tegen de VS zolang de CCP aan de macht is: veiligheidsdeskundige

Zolang China wordt geregeerd door de Chinese Communistische Partij (CCP), zal het voortdurend oorlog voeren tegen de Verenigde Staten, aldus een cyberveiligheidsexpert.

“Zolang de CCP aan de macht is, zullen we deze eeuwige oorlog op een continuüm hebben. Het is geen winnen of verliezen, het zal een constante druk op de vrije wereld zijn waarmee we te maken hebben,” vertelde Casey Fleming, CEO van het inlichtingen- en beveiligingsstrategiebedrijf BlackOps Partners, onlangs aan het programma “China in Focus” op NTD, het zustermediakanaal van The Epoch Times.

“Dit is een grootschalige oorlog die wordt gevoerd door de Chinese Communistische Partij, met hulp en steun van de Russen, de Iraniërs, Noord-Koreanen, Pakistan en de Taliban,” voegde Fleming eraan toe.

Hij noemde de strijd “onbeperkte oorlogsvoering”, waarin “onze tegenstanders combinaties van militaire en civiele macht gebruiken om de concurrentieruimte uit te breiden”.

Hij verwees naar het rapport “Joint Concept for Competing” van het Pentagon van februari en zei het ermee eens te zijn dat wat de CCP voert geen conventionele kinetische oorlog is.

“Oorlog is niet alleen vrede of oorlog. Het is binair aan of het is uit, zoals ons Pentagon het in het verleden zag. Onze tegenstanders zien oorlog dus op een continuüm, en zij bevechten alles wat geen oorlog is,” zei hij.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin spreekt de pers toe in het Pentagon in Washington op 18 augustus 2021. (Oliver Douliery/AFP via Getty Images)

“Internationale concurrenten hebben zich ingelaten met verkiezingsbemoeienis, intellectuele eigendom gestolen via cybermiddelen, netwerken en kritieke infrastructuur afgeluisterd via cyberspace en, recentelijk, zich ingelaten met provocerende vormen van surveillance met platforms zoals ballonnen op grote hoogte”, aldus het DOD-rapport.

Fleming sloot zich aan bij het standpunt in het document en wees op groene lasers boven Hawaï die uit China afkomstig zouden zijn.

Volgens de beoordeling van de NASA zijn ze waarschijnlijk veroorzaakt door China’s Daqi-1 satelliet, die volgens de CCP een “Chinese atmosferische milieumonitoring satelliet” is, gelanceerd in april 2022.

“Dus we moeten ons realiseren dat het sturen van laserstralen niet bedoeld is om vervuilende stoffen boven Hawaï op te sporen. Waarom zijn ze bezorgd over vervuilende stoffen boven Hawaï, en niet over hun eigen land, of andere gebieden … Dit zijn bedreigingen van de Chinese Communistische Partij om ons soevereine land en onze soevereine staat te verzwakken,” zei hij.

Fleming noemde verder aspecten van de onbeperkte oorlogsvoering van de CCP om Amerika te verzwakken en te ondermijnen, waaronder, maar niet uitsluitend, fentanyl, Tiktok, en de diefstal van intellectueel eigendom ten nadele van Amerikaanse economische investeringen.

“Hetzelfde met de spionage ballon, je kan er absoluut zeker van zijn dat het een volledige elektronische surveillance maatregel was. Maar het is wat ze zeggen in hun verhaal, wat plausibele ontkenning is,” zei hij.

Paradigma verschuiving

Fleming noemde het recente rapport kritisch omdat het “een cruciale paradigmaverschuiving aangeeft in de manier waarop het Pentagon oorlog ziet, en dat onze bedrijven, onze economie en onze burgers in de frontlinie van deze oorlog staan”.

“En nu is dit een wake up call van ons Pentagon die zegt dat ze het nu beseffen—dat onze vijand probeert een oorlog te winnen zonder zelfs maar te vechten door onze burgers, onze burgers en onze economie aan te vallen,” zei hij.

Hij stelde voor dat elke Amerikaan het rapport zou lezen omdat het “de wake up call is waar Amerika op heeft gewacht.”

Offensieve positie

Hij wees op de bewering van generaal Mark Milley van de Joint Chiefs of Staff dat voor de Verenigde Staten om een vijand te verslaan in een dergelijke onconventionele oorlog, “meer van hetzelfde niet genoeg is”.

Fleming drong er bij de Verenigde Staten op aan dezelfde gecombineerde aanpak van militaire en civiele macht toe te passen tegen het Chinese regime.

“We moeten hetzelfde doen door te reageren, niet alleen om onszelf te verdedigen, maar we moeten hen ook aanvallen in een offensieve positie,” zei hij.

“Dit hele gedoe over economische en opkomende staatshandelingen met economische diefstal en een economische uitdaging, we moeten een reactie van het hele land hebben en daarmee offensief reageren,” voegde hij eraan toe.

“Je zult meer een reactie zien van een hele natie op een aanval van een hele natie op ons. Je zult dus zien dat het leger zich veel meer gaat afstemmen op de particuliere sector,” merkte hij op.

Daartoe riep hij op tot volledige ontkoppeling met China.

“We moeten ontkoppelen, we moeten stoppen met investeringen in China. Of het nu gaat om financiële fabrieken, technologie, dat soort dingen; we moeten stoppen met investeren in China, we moeten absoluut de verkoop van geavanceerde technologie of samenwerking met China stopzetten, of het nu in onze universiteiten is, of in Silicon Valley, AI, kwantumcomputing, enzovoort,” zei Fleming.

“Laat ik maar de vraag stellen: ‘Zou je echt technologie willen geven aan nazi-Duitsland, een jaar of twee voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt?'”

Hannah Ng heeft bijgedragen aan dit rapport

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 21 maart 2023): China Will Wage Full-Scale ‘Unrestricted’ War Against US as Long as CCP in Power: Security Expert

Voorzitter van Stoïcijns schoolinstituut vindt ‘Goddelijke waarheid’ in essay ‘”Hoe de mensheid is ontstaan”‘.

Kelly Kinkade, een stoïcijn die gelooft in het verwerven van deugdzaamheid en het omarmen van moeilijkheden in het leven als een middel tot persoonlijke groei, vond veel overeenkomsten tussen zijn morele filosofie en de leer van de spirituele praktijk Falun Gong.

Waarheid, mededogen en verdraagzaamheid—de kernprincipes van Falun Gong—zijn verwant aan de Stoïcijnse deugd en haar vier facetten—rechtvaardigheid, matigheid, wijsheid en moed—aldus Kinkade, voorzitter van het Stoïcijnse School Instituut, een non-profit organisatie uit Michigan, in een recent interview met NTD, de zustermedia van The Epoch Times.

“Ze komen het individu ten goede; ze maken een gelukkig individu … een betere burger. Ze gaan verder dan individueel voordeel. Als we deze dingen beoefenen, komen we de samenleving als geheel ten goede,” zei Kinkade.

Dit inzicht kwam bij het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan,” een artikel dat de grondlegger van Falun Gong, Li Hongzhi, vorige maand publiceerde in The Epoch Times.

“Als Stoïcijn was ik aangenaam verrast door de nadruk in het artikel op het verwerven van deugdzaamheid,” schreef Kinkade in een brief aan de krant.

“Ik kwam rijker uit het artikel … Blootgesteld worden aan het doordachte wereldbeeld van deze persoon is mij veel waard,” voegde hij eraan toe.

Kinkade legde verder uit dat, hoewel zijn geloofssysteem in sommige opzichten verschilt van Falun Gong, het eindresultaat is wat ze gemeen hebben.

“Het Oosten dat het Westen ontmoet vanuit verschillende perspectieven was voor mij zeer bemoedigend omdat we hetzelfde resultaat bereiken …—het verheffen van mensen individueel en [als] beschaving,” verklaarde hij.

Lijden als hulpmiddel voor verbetering

In het artikel van meneer Li postuleert hij het idee dat pijn en moeite er zijn voor mensen om hun morele inborst te cultiveren. Maar lijden zien als een middel om zichzelf te verbeteren, is volgens Kinkade ook een concept dat in het Stoïcisme aanwezig is.

“De manier waarop we omgaan met pijnlijke situaties in ons leven kan resulteren in een betere toestand voor ons dan wanneer we dat lijden nooit hadden doorgemaakt,” zei Kinkade, auteur van het boek “On Virtue.”

“Dat is een zeer krachtige doctrine in elk wereldbeeld,” zei hij.

Moeilijkheden zijn onvermijdelijk, stelde hij, maar “lijden betekent niet dat je iets verkeerd doet; het kan betekenen dat je alles goed doet in je leven.”

Hij benadrukte dat het artikel van de heer Li hem een andere kijk gaf op hoe om te gaan met moeilijkheden in het leven, wat voor hem van “onschatbare waarde” is.

Empathie jegens vervolgde beoefenaars

Li introduceerde Falun Gong in 1992 bij het publiek in China. De praktijk won aan populariteit en het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen. Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Kinkade dankte de heer Li voor het feit dat hij inzicht kreeg in Falun Gong, waardoor hij meer empathie kon ontwikkelen voor de vervolgde beoefenaars in China.

“Dit artikel verpersoonlijkte voor mij de dierbare personen die vervolgd worden voor het beoefenen van Falun Gong. Voorheen kende ik deze personen alleen van een naam en een beschrijving van hun martelingen. Het artikel legde intieme overtuigingen van velen van hen uit,” schreef Kinkade in zijn brief aan de krant.

“Het artikel maakte de mensen dus reëler voor mij en zorgde ervoor dat de berichten nog meer verontwaardiging in mij losmaakten over het onrecht dat deze arme zielen wordt aangedaan,” voegde hij eraan toe.

Verder zei hij dat de vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij een “aanval is op het geloof in het goddelijke”, dus “een aanval op het goddelijke zelf”.

“Daarom is het zo schokkend voor de beschaafde wereld, omdat we allemaal familie van elkaar zijn, en het is een aanval op de menselijke samenleving zelf. De wereld verdient het te weten over deze extreme vervolging,” zei hij in het interview.

“Het artikel toont aan hoe krankzinnig elke regering zou zijn om de beoefening van Falun Gong te vervolgen of zich bedreigd te voelen,” besloot hij.

Verenigd door een Goddelijke Verbinding

Kinkade sprak tijdens het interview met NTD ook zijn waardering uit voor de bereidheid van de heer Li om te spreken over goddelijke zaken en een gemeenschappelijke reeks waarden die de mensheid verenigt.

“Het idee dat het leven een hoger doel heeft dan [kortstondig geluk] raakte een diepe snaar bij mijn Stoïcijnse opleiding,” schreef hij.

Het verbinden van de woorden van de heer Li met zijn overtuigingen, noemde hij het Stoïcijnse concept van kosmopolitisme, dat leert dat de hele mensheid fysiek en moreel verwant is in een “horizontale verwantschap”.

“Maar we hebben ook die goddelijke verbinding die ons verenigt in een verticale verwantschap met het goddelijke,” zei hij.

“Deze ervaring [van het lezen van het artikel] was een diep ‘Oost ontmoet West’ punt van eenheid tussen twee wereldvisies die alleen voortkomt uit goddelijke waarheid,” schreef hij aan de krant.

“Het is waardevol voor mij om zulke diepgaande gedachten te horen van zo’n belangrijk persoon als de leider van Falun Gong. … Li Hongzhi heeft meer mensen ten goede beïnvloed dan enige andere politicus die ik ken,” voegde hij eraan toe.

Verder bedankte hij de Epoch Times omdat hij in contact kwam met het artikel van Li en feliciteerde de krant met het feit dat ze niet bang was om goddelijke onderwerpen te bespreken.

“Veel organisaties schrikken terug voor goddelijke onderwerpen, hoewel deze onderwerpen de belangrijkste zijn in een uitstekend leven. De organisaties die berichten over goddelijke onderwerpen krijgen mijn steun”, schreef Kinkade.

“Artikelen als deze maken The Epoch Times nog geloofwaardiger, vertrouwder en interessanter voor mijn geest en hart”, voegde hij eraan toe.

“Om een organisatie te zien die niet alleen godsdienstvrijheid koestert, maar daar ook blijk van geeft door artikelen als deze te schrijven, herinnert mij eraan dat het licht krachtiger is dan de duisternis.”

Danella Pérez Schmieloz heeft bijgedragen aan dit artikel

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 februari 2023): President of Stoic School Institute Finds ‘Divine Truth’ in Essay ‘How Humankind Came To Be’

Xi Jinping zou Taiwan kunnen binnenvallen om schuld voor economische onrust af te schuiven: zegt China analist

De Chinese leider Xi Jinping zou na het nationale congres een invasie van Taiwan kunnen lanceren om de schuld voor de economische onrust van het regime af te schuiven, aldus China analist Antonio Graceffo.

In een verslag over het 20e nationale congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) heeft Xi toegezegd de Chinese economie vooruit te helpen en tegelijkertijd het nul-COVID-beleid te handhaven. Toch duiken er berichten op dat het zo slecht gaat met de Chinese economie dat Peking nauwelijks op korte termijn een oplossing zal kunnen bieden.

“Hij [Xi] kan eigenlijk niets aan de economie veranderen. De economie is er zo slecht aan toe, dat hij het op geen enkele manier kan oplossen. Hij kan geen einde maken aan COVID. Dus ik maak me grote zorgen dat het enige wat hij na dit congres echt kan doen, een invasie van Taiwan is,” zei Graceffo op 21 oktober in een interview met “China in Focus” op NTD News, de zustermedia van The Epoch Times.

“Het enige wat ze hoeven te doen is een oorlog beginnen. En daarna kunnen ze elk probleem wijten aan de oorlog. Dan is het niet de schuld van Xi Jinping dat ze een economische crisis zouden hebben; het zou de schuld van die oorlog zijn,” voegde hij eraan toe.

Sombere economische cijfers

De analist ging verder in op de schuldencrisis waarmee China wordt geconfronteerd en die wordt aangewakkerd door de vastgoedsector.

“Naast alle directe schulden in de vastgoedsector is er nog 8 biljoen dollar, bijna 8 biljoen dollar aan schulden van lokale overheden, die zijn uitgegeven tegen de verkoop van vastgoed, maar de verkoop van vastgoed is dit jaar met 30 procent gedaald”, aldus Graceffo.

Volgens zijn schattingen kan de schuld nog groter worden door het rimpeleffect.

“Want banken kopen staatsobligaties en gebruiken die als onderpand voor andere investeringen of voor andere leningen. En als die obligaties dus in gebreke blijven, kan dat een keten van wanbetalingen veroorzaken”, legde hij uit.

De deskundige wees op de particuliere en overheidsschuld, die volgens hem nu ongeveer 250 procent van het Chinese bbp bedraagt, op basis van CEIC-gegevens.

“Dus dit kan het Chinese banksysteem volledig onderuit halen. Het kan de munt doen instorten; het kan echt catastrofaal worden,” verklaarde hij.

Nu de Chinese yuan bovendien sterk is gedaald en terwijl de yuan zijn laagste niveau ten opzichte van de dollar heeft bereikt, wordt het moeilijker voor China om de buitenlandse schuld af te betalen, merkte hij op.

Ondertussen worden de inspanningen om de yuan te redden belemmerd doordat China geneigd is de rente te verlagen om de economie te stimuleren.

“Proberen de munt te verhogen en tegelijkertijd de economie te stimuleren, kan niet allebei tegelijk. Ze werken elkaar tegen. Dus al het geld wordt gewoon verspild. De economische situatie is gewoon verschrikkelijk,” merkte Graceffo op.

Hij wees erop dat China’s National Bureau of Statistics op 17 oktober de publicatie van belangrijke economische gegevens die vorige week zouden worden gepubliceerd, zonder enige uitleg uitstelde.

“Het feit dat ze weigeren de gegevens vrij te geven, suggereert voor mij dat de gegevens zo slecht zijn, dat hij [Xi] er zelfs niet over kan liegen, dat zelfs Peking niet met een toverstokje kan zwaaien om het meer te laten lijken dan het is.”

Goldman voorspelt minder dan 3 procent groei in China dit jaar,” merkte hij op.

Steeds negatievere publieke opinies

Graceffo nam ook nota van het feit dat andere landen steeds ongunstiger tegen China aankijken.

“China bevindt zich op een historisch dieptepunt qua perceptie in de wereld. Weet je, de meeste landen in de wereld vertrouwen China absoluut niet meer,” zei hij.

Uit een nieuw wereldwijd onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat de negatieve perceptie van China in de Verenigde Staten meer dan verdubbeld is sinds Xi in 2012 aantrad. 82 procent van de Amerikaanse respondenten heeft dit jaar een “ongunstige mening” over China, meer dan het dubbele van de 40 procent in 2012.

Ook in Australië, Japan en Zuid-Korea heeft 80 procent of meer van de respondenten een ongunstige mening over China.

“Deze polarisatie neemt toe,” merkte hij op, en hij voorspelde dat Europa en de Verenigde Staten consequent een China-beleid en economische beleidsnormen zullen hanteren die op elkaar zijn afgestemd. “En het zal het zoveel krachtiger maken. Dat zal tegen Rusland en China ingaan.”

Graceffo drong er verder op aan dat de Verenigde Staten het toezicht op China verdubbelen, om er zeker van te zijn dat ze geen drastische maatregelen zullen nemen.

“Want in wanhopige tijden zal een leider iets dramatisch doen. Misschien wordt het geen invasie van Taiwan. Misschien wordt het een invasie van India,” zei hij.

Amerika moet ook barrières opwerpen tussen China en onze kapitaalmarkten, stelde hij voor. We moeten China niet laten profiteren van onze kapitaalmarkten.

“Investeer niet in China, want je voedt de CCP. Je stopt geld in de zakken van het Volksbevrijdingsleger [PLA].”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (24 October 2022): Xi Jinping May Invade Taiwan to Shift Blame for Economic Turmoil: China Economic Analyst