Sunday, 29 May 2022

Disney heeft 34 miljard dollar aan waarde verloren sinds het een cultuuroorlog startte met de staat Florida

De beurswaarde van Disney is met bijna 34 miljard dollar gekrompen sinds het bedrijf zich met luide stem uitsprak tegen een wet in Florida die onderwijs over genderidentiteit en seksuele geaardheid in openbare scholen verbiedt van de kleuterschool tot en met het derde leerjaar.

De wetgevers van Florida keurden in maart HB 1557 goed, door tegenstanders de “Don’t Say Gay”-wet genoemd, die op 28 maart door Florida Gouverneur Ron DeSantis werd ondertekend.

Diezelfde dag mengde Disney zich in de controverse door een verklaring uit te geven waarin het bedrijf zich zeer kritisch uitliet over HB 1557 en zei dat het de doelstelling van het bedrijf was om deze wet te laten intrekken. Vanaf 28 maart, de dag dat het bedrijf de verklaring uitbracht, tot 22 april, is de marktwaarde van Disney met ongeveer 33,9 miljard dollar gedaald.

Voorstanders van de wetgeving zeggen dat het ouders meer macht geeft om te beslissen hoe en wanneer onderwerpen met betrekking tot LGBT-kwesties aan hun kinderen kunnen worden geïntroduceerd. Het geeft ouders ook de mogelijkheid om schooldistricten aan te klagen voor schendingen van de regels die in de wetgeving zijn vastgelegd.

“Klassikale instructie door schoolpersoneel of derden over seksuele geaardheid of genderidentiteit mag niet plaatsvinden in de kleuterklas en in de eerste drie leerjaren of op een manier die niet leeftijd- of ontwikkelingsgeschikt is voor leerlingen in overeenstemming met de staatsnormen,” luidt de maatregel (pdf).

DeSantis zei op de dag dat hij de wetgeving ondertekende dat “ouders het volste recht hebben om te worden geïnformeerd over diensten die hun kind op school worden aangeboden en moeten worden beschermd tegen scholen die klassikale instructie gebruiken om hun kinderen vanaf 5 jaar te seksualiseren”.

Op de dag dat DeSantis de maatregel ondertekende, gaf Disney een verklaring uit waarin het zei dat “Florida’s HB 1557, ook bekend als de ‘Don’t Say Gay’-wet, nooit had mogen worden aangenomen en nooit had mogen worden ondertekend in de wet.”

Disney merkte op dat het bedrijf ernaar streeft “dat deze wet door de wetgever wordt ingetrokken of door de rechter wordt verworpen”.

Disney’s verklaring van verzet tegen de wet zette sommige oudergroepen ertoe aan op te roepen tot een boycot van de producten, films, pretparken en shows van het bedrijf.

Op basis van 1,82 miljard uitstaande aandelen en de aandelenkoers van $136,90 op 28 maart, bedroeg de marktkapitalisatie van Disney ongeveer $249,2 miljard. Nu de aandelen op 22 april tot $118,27 zijn gedaald, is de waarde van Disney, gemeten naar marktkapitalisatie, gedaald tot $215,3 miljard, een daling van $33,9 miljard.

Op 22 april ondertekende DeSantis een door de wetgevende macht goedgekeurde maatregel om de zelfbestuurlijke status van Walt Disney World in Florida op te heffen, met mogelijke fiscale gevolgen voor het bedrijf.

DeSantis verwees op 22 april naar de belofte van Disney om HB 1557 te laten intrekken.

“Ik heb heel duidelijk gezegd: ‘Mij ga je niet beïnvloeden. Ik sta sterk hier,” zei hij. “Ongelooflijk, ze zeggen: ‘We gaan werken om de rechten van ouders in Florida in te perken’.

“En ik denk bij mezelf, jullie zijn een bedrijf gevestigd in Burbank, Californië, en jullie gaan jullie economische macht aanwenden om de ouders van mijn staat aan te vallen. Wij zien dat als een provocatie, en we gaan daar tegen vechten.”

Vertegenwoordigers van Disney’s hoofdkantoor en Walt Disney World hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar tegen de tijd van publicatie van dit artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 april 2022): Disney Has Lost $34 Billion in Value Since Embarking on Culture War With Florida

EU plant 340 miljard als antwoord op China’s “Belt and Road”

De EU heeft een plan opgesteld om honderden miljarden dollars te investeren in wereldwijde infrastructuurprojecten in het kader van het “Global Gateway” programma, dat wordt gezien als een tegenhanger van China’s controversiële “Belt and Road Initiative” (BRI), dat wordt bekritiseerd als een middel om de invloed van Beijing over de hele wereld uit te breiden.

De Europese Commissie (EC), het uitvoerend orgaan van de EU, verklaarde op 1 december dat het plan tegen 2027 tot 340 miljard dollar aan investeringen zal omvatten om de verbindingen in de wereldwijde digitale, energie-, transport-, gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen te stimuleren.

“Global Gateway zal een op waarden gebaseerde optie bieden waaruit partnerlanden kunnen kiezen wanneer ze beslissen hoe ze aan hun behoefte aan infrastructuurontwikkeling tegemoet willen komen,” verklaarde de EC in een document (pdf) waarin het nieuwe programma, dat wordt aangekondigd als gebaseerd zijnde op democratische waarden en hoge normen, in detail wordt beschreven.

“Dit betekent dat de rechtsstaat moet worden gerespecteerd, dat hoge normen moeten worden gehanteerd op het gebied van mensenrechten, sociale rechten en werknemersrechten, en dat normen van internationale regels en intellectuele eigendom moeten worden nageleefd”, aldus het document. “Het betekent een ethische aanpak zodat infrastructuurprojecten geen onhoudbare schulden of ongewenste afhankelijkheden creëren.”

China lanceerde de BRI in 2013 om de handelsbetrekkingen met de rest van de wereld te stimuleren, en het heeft in een aantal landen veel geld uitgegeven aan infrastructuurprojecten. Maar critici zeggen dat de financieringsvoorwaarden die Beijing biedt vaak ongunstig zijn, transparantie ontberen en sommige landen via schulden afhankelijk maken van China.

In een recente studie van AidData, een onderzoekslaboratorium van het Global Research Institute van William & Mary, werden 13.427 door China gesteunde projecten in meer dan 165 landen geanalyseerd en werd vastgesteld dat 35 procent van de BRI-projecten te maken heeft gehad met uitvoeringsproblemen, waaronder corruptieschandalen, arbeidsovertredingen en milieurisico’s.

“Een groeiend aantal beleidsmakers in lage- en middeninkomenslanden schort belangrijke BRI-projecten op vanwege te hoge prijzen, corruptie en zorgen over de houdbaarheid van de schuld”, aldus Brad Parks, een van de auteurs van de studie.

Bij de aankondiging van de start van Global Gateway verklaarde de EC dat haar programma “financiering zal aanbieden tegen eerlijke en gunstige voorwaarden om het risico van schuldnood te beperken”.
“Zonder de nodige transparantie, goed bestuur en hoge normen kunnen projecten slecht worden gekozen of ontworpen, onvolledig zijn of worden gebruikt om corruptie aan te wakkeren. Buiten het belemmeren van groei en het benadelen van lokale gemeenschappen, creëert het uiteindelijk ook afhankelijkheden, waardoor landen minder goed in staat zijn beslissingen te nemen”, aldus het document van de Global Gateway.

Op een persconferentie waar zij Global Gateway onthulde, noemde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, het nieuwe programma een “echt alternatief” voor China’s “Belt and Road”-initiatief, en verklaarde ze dat landen “betere en andere aanbiedingen” nodig hebben.

In een toespraak over de ontwikkeling van Global Gateway, medio september, wees von der Leyen op de nadelen van het bestaande kader van betrokkenheid tussen de EU en de Indo-Pacifische regio, en zei dat “autocratische regimes het gebruiken om te proberen hun invloed uit te breiden.”

“Wij zijn goed in het financieren van wegen. Maar het heeft geen zin dat Europa een perfecte weg aanlegt tussen een kopermijn in Chinese handen en een haven in Chinese handen,” zei ze destijds.
Von der Leyen noemde Global Gateway een “insteek voor hoe Europa zijn model om de wereld te verbinden kan herontwerpen”.

“We willen verbanden leggen en geen afhankelijkheden creëren”, zei ze.

De EC verklaarde dat het programma ook het wereldwijde economische herstel zou ondersteunen en de wereldwijde toeleveringsketens zou stimuleren, waarvan de kwetsbaarheid duidelijk werd tijdens de COVID-19 pandemie.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (1 december 2021): EU Launches $340 Billion ‘Global Gateway’ Program to Counter China’s Belt and Road

Medeoprichter bekritiseert Wikipedia om “gezagsgetrouwe” vooringenomenheid en linkse “propaganda”

Wikipedia-medeoprichter Larry Sanger zei in een recent interview dat de site tot weinig meer dan “propaganda” is verworden en hekelde wat hij haar “gezagsgetrouwe” vooringenomenheid noemde.

In zijn bijdrage aan de online blog UnHerd vorige week zei Sanger dat Wikipedia “lijkt aan te nemen dat er slechts één legitieme, verdedigbare versie van de waarheid bestaat over om het even welke controversiële kwestie,” en hij voegde eraan toe dat het overheersende optiek dat op de site wordt gepresenteerd links is.

“Wanneer het op een systematische manier gebeurt, hebben we daar een naam voor: propaganda, en dat is echt waar we mee te maken hebben op Wikipedia,” zei Sanger, die in 2001 mee aan de wieg stond van de site alvorens het project te verlaten en zich later te ontpoppen tot een uitgesproken criticus.

“Je kunt erop vertrouwen dat het een gezagsgetrouw standpunt inneemt over zowat alles,” zei Sanger over Wikipedia. “Kun je erop vertrouwen dat het je altijd de waarheid weergeeft? Wel, dat hangt ervan af wat jij denkt dat de waarheid is.”

Wikipedia-functionarissen reageerden niet onmiddellijk op een verzoek van The Epoch Times voor commentaar.

Sanger bekritiseerde wat hij omschreef als een “zeer groot, smerig, complex spel” dat achter de schermen op Wikipedia wordt gespeeld door mensen die een bepaald perspectief willen doordrukken, waardoor de site volgens hem is afgeweken van zijn oorspronkelijke vorm als een platform dat “meerdere verschillende gezichtspunten, redelijk, eerlijk uiteengezet” bood.

“Wikipedia is behoorlijk gezagsgetrouw wat zijn standpunt betreft, welk standpunt dat ook moge zijn, wat ironisch is als je bedenkt dat het is opgericht door een paar vrijheidsgezinden die, althans in het begin, echt tolerant waren en openstonden voor allerlei anti-gevestigde standpunten die in het artikel naar voren werden gebracht,” zei hij.

Als voorbeeld haalde hij de Wikipedia-pagina voor president Joe Biden aan, met het argument dat deze “zeer weinig” verwijzingen bevat naar het Oekraïne-schandaal.

“Het weinige dat er te vinden is, is extreem bevooroordeeld en leest als het verslag van een advocaat van de verdediging,” zei hij.

“Het artikel over Biden bevat weinig verwijzingen naar de zorgen die de Republikeinen over hem hadden,” zei Sanger. “Dus als je ook maar iets wilt hebben dat ook maar in de verste verte lijkt op het Republikeinse standpunt over Biden, dan zul je dat niet uit het artikel kunnen halen.”

Sanger zei dat mensen die gemotiveerd zijn om Wikipedia-artikelen te bewerken om ze “politiek neutraler” te maken, dit niet mogen doen.

“Als slechts één versie van de feiten is toegestaan, dan geeft dat een enorme stimulans aan rijke en machtige mensen om de controle te grijpen over zaken als Wikipedia om hun macht te versterken,” zei hij. “En dat doen ze.”

Sanger heeft Wikipedia al eerder bekritiseerd en schreef in een artikel op zijn website dat, “kort gezegd, en met enkele uitzonderingen, alleen globalistische, progressieve mainstream bronnen – en bronnen die bevriend zijn met het globalistisch progressivisme – zijn toegestaan” op de site.

Wikipedia heeft 230.000 vrijwillige redacteuren die werken aan door de massa geproduceerde artikelen en meer dan 3.500 “beheerders” die acties kunnen ondernemen zoals het blokkeren van accounts of het beperken van bewerkingen op bepaalde pagina’s, aldus Reuters.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (19/07/2021): Wikipedia Co-Founder Criticizes Site for ‘Reliably Establishment’ Bias, Leftist ‘Propaganda’

The Epoch Times en het programma ‘Crossroads’ van EpochTV winnen media prijzen

The Epoch Times en het programma “Crossroads” van EpochTV hebben prijzen gewonnen in de categorie Nieuws & Journalistiek op CONTENT2021, een filmfestival en mediatop in Texas.

De prijs voor Waarheid in de journalistiek ging naar The Epoch Times, een in New York gevestigd medianetwerk dat 21 talen en 33 landen bestrijkt, en gedreven wordt door een toewijding aan het publiceren van “ongecensureerde en waarheidsgetrouwe informatie”.

“Onze krant is ontstaan uit de behoefte om te reageren op een mensenrechtenramp in China,” aldus Stephen Gregory, uitgever van The Epoch Times.

“Die mensenrechtenramp werd mogelijk gemaakt door de haatdragende en totaal onjuiste propaganda van de communistische partij”, voegde Gregory eraan toe, verwijzend naar de kwaadaardige pogingen van de Chinese Communistische Partij (CCP) om de spirituele beweging Falun Gong in een negatief daglicht te stellen en zo de wrede en meedogenloze vervolging van Falun Gong-aanhangers door het regime te verhullen.

Een van de meest dramatische voorbeelden van de anti-Falun Gong propaganda van de CCP was het zogenaamde zelfverbrandingincident op het Plein van de Hemelse Vrede in 2001, een in scène gezette opvoering waarbij regeringsfunctionarissen medeplichtige personen op het Plein van de Hemelse Vrede in brand lieten steken, terwijl ze valselijk beweerden dat het Falun Gong beoefenaars waren en nadien de gruwelijke beelden aan de wereld uitzonden.

In 2001 voerde de CCP op het Plein van de Hemelse Vrede een onhandig “zelfverbrandingsdrama” op in een poging om de publieke opinie tegen de vreedzame beoefening van Falun Gong te keren. (©Video Screenshot uit False Fire)

The Epoch Times onderzocht het incident en vond tientallen en tientallen feiten die de zogenaamde zelfverbranding ontmaskerden als een vervalsing. Toch kopieerden veel media rond de tijd van het incident in wezen de gespreksonderwerpen van de CCP, waarmee ze onbedoeld de brute vervolgingscampagne van het regime versterkten.

“De waarheidsgetrouwe berichtgeving van The Epoch Times legde de leugens van de Communistische Partij bloot voor het Chinese volk, maar het hielp ook ons westerse publiek te beschermen,” zei Gregory. “Het ontkrachtte voor hen de leugens in deze propaganda.”

Tegelijkertijd heeft de berichtgeving van The Epoch Times ook geholpen om aan het licht te brengen hoe communistische ideeën wortel schieten in de Verenigde Staten, voegde Gregory eraan toe.

The Epoch Times werd in 2000 in Atlanta (Georgia) opgericht door Chinese Amerikanen die het communistische China waren ontvlucht. Sindsdien is het uitgegroeid tot een begrip in het zeer competitieve Amerikaanse medialandschap. Het succes van de krant heeft echter een prijs gekend: sommige van zijn in China gevestigde journalisten werden gearresteerd, gemarteld en gevangengezet – sommigen voor een periode van wel tien jaar.

De CONTENT2021-prijs voor het beste videomagazine ging naar Joshua Philipps en zijn programma “Crossroads”.

Philipps is onderzoeksjournalist en presentator van EpochTV’s programma “Crossroads”. Hij vertelde The Epoch Times in een interview dat het “een eer” is om deze prijs te winnen.

“De zender is nog vrij nieuw, maar heeft al een belangrijke impact gehad met zijn onderzoeken naar de oorsprong van het CCP-virus en met zijn doorlopende interviews en nieuwsanalyses,” zei Philipp.

Epoch Times onderzoeksjournalist Joshua Philipp. (The Epoch Times)

Philipp leidde vorig jaar de productie van een documentaire genaamd “Tracking Down the Origin of Wuhan Coronavirus“, een onderzoeksstuk dat belangrijke vragen opwierp over de bron van het CCP-virus (Chinese Communistische Partij), de ziekteverwekker die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Zijn documentaire ondervond tegenwerking van de gevestigde media en werd gecensureerd op sociale media platformen omdat ze onderzoek doet naar de theorie dat het virus mogelijks geen natuurlijke sprong van dier naar mens heeft gemaakt maar is ontstaan door een lablek.

Toch heeft de theorie van het lablek de laatste weken meer aandacht gekregen en erkennen mainstream media het nu als een reële mogelijkheid en roept de regering Biden op tot een onderzoek ernaar en beschouwt het als een even plausibele hypothese als het idee dat het virus op natuurlijke wijze van vleermuizen op mensen kan zijn overgesprongen.

Philipp zei dat het succes van zijn programma er kwam ondanks pogingen van Big Tech spelers om zijn inhoud te onderdrukken.

“Dit alles ondanks de vele pogingen die zijn gedaan om de show te censureren door grote tech platformen, inclusief YouTube die het programma volledig heeft gedemonetiseerd,” zei hij.

“Ondanks deze aanvallen zal niets ons ervan weerhouden om de waarheid te spreken en er komt binnenkort nog meer geweldige content aan,” voegde hij eraan toe.

Conservatieven en hun Republikeinse bondgenoten in het Congres beweren al geruime tijd dat platformen als Facebook, Twitter en YouTube zich bezighouden met gezamenlijke pogingen om conservatieve stemmen te onderdrukken, beweringen die de bedrijven hebben ontkend.

De CONTENT2021-top vindt plaats van 6 tot 9 september in de Capernaum Studios in Dallas, Texas.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (02 juni 2021): The Epoch Times and EpochTV’s ‘Crossroads’ Program Win Media Awards