Wednesday, 17 Apr 2024

Waarom sommige mensen nooit besmet raken met COVID-19

Door de aanhoudende golf van COVID-19-infecties in China zijn velen geschokt door de omvang ervan en bezorgd over een mogelijke nieuwe golf die de rest van de wereld zal treffen.

Laten we eens goed kijken naar de factoren die onze antivirale immuniteit beïnvloeden, en hoe u zich beter kunt beschermen als een nieuwe golf u treft.

Sommige mensen raken nooit geïnfecteerd door virussen

Als we kijken naar pandemieën in de geschiedenis kunnen we niet heen om de gevolgen van de Zwarte Dood, die over Europa trok en de bevolking in sommige gebieden met meer dan de helft verminderde. Toch werden sommige mensen nooit ziek.

Cholera teisterde Europa, maar sommige mensen bleven onbesmet, ook al aten ze hetzelfde besmette voedsel en dronken ze hetzelfde besmette water.

Sommige artsen en verpleegsters wijdden hun leven aan de melaatsen, en toch liepen zij nooit de bacteriële infectie op.

Tijdens de Spaanse griep van 1918 werden door twee onafhankelijke groepen artsen in Boston en San Francisco twee menselijke uitdagingsproeven gedaan met respectievelijk 62 en 50 gezonde vrijwilligers. Hoeveel agressieve middelen er ook werden gebruikt om mensen te besmetten (zelfs het laten vallen van slijm of lichaamsvloeistoffen van grieppatiënten in de ogen, neus of keel van de gezonde vrijwilligers), geen van de deelnemers raakte besmet.

Tijdens de COVID-19-pandemie bleek uit een SARS-CoV-2 menselijke studie, gepubliceerd in Nature in 2022, dat van de 36 gezonde vrijwilligers die intranasaal werden geïnoculeerd met het SARS-CoV-2 virus, slechts iets meer dan de helft besmet raakte met milde symptomen, en dat de andere helft onbesmet bleef. Twee werden uitgesloten van de per-protocolanalyse, zodat het experiment doorging met 34 deelnemers.

Bij het COVID-19-experiment in het Verenigd Koninkrijk werd bijna de helft niet besmet. (The Epoch Times)

Deze experimenten tonen aan dat sommige mensen gewoon niet besmet raken.

Virussen ‘zien’ mensen met een verzwakte immuniteit

Hoewel mensen er aan de buitenkant hetzelfde uitzien, zien we er in de microscopische wereld van virussen heel anders uit. Onze immuunsystemen zien er ook anders uit.

Het immuunsysteem waarmee we zijn geboren is een geavanceerd ontwerp. Het heeft laag na laag afweer en werkt als een leger dat ons 24/7 beschermt tegen verschillende virussen en bacteriën.

Virussen hebben geschikte cellen nodig om te kapen zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. Als de cellen van een persoon in een goede antivirale staat zijn, is er geen grond voor het virus om zijn wortels te verspreiden, zodat die persoon niet besmet raakt.

Ons lichaam weerstaat virussen door aangeboren immuniteit en adaptieve immuniteit. (The Epoch Times)

Slijmvlies-epitheelcellen in onze neus kunnen bijvoorbeeld automatisch een stof afscheiden die deze cel in een antivirale toestand brengt.

Je lichaam heeft verschillende verdedigingslagen tegen virussen. (The Epoch Times)

Deze stof heet interferon. Het verstoort de replicatie van het virus, breekt zijn eiwitten, enzymen en RNA af, zodat het virus niet kan overleven in deze cellen.

Interferonen verstoren de replicatie van het virus. (The Epoch Times)

Als we dieper gaan, zijn er verschillende immuuncellen, zoals natural killer (NK) cellen, macrofagen en lymfocyten. Elke cel is als een speciale soldaat met speciale vaardigheden om virussen te bestrijden.

Vijf barrières van menselijke aangeboren immuniteit. (The Epoch Times)

Zelfs als u besmet raakt, zult u, als uw immuunsysteem sterk is, slechts licht ziek worden en snel herstellen.

Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports of Nature bewijst dat in het vroege stadium van de infectie, hoe meer interferon aanwezig is, hoe lager de incidentie van het ontwikkelen van ernstige symptomen van COVID.

Als een persoon daarentegen een slechte antivirale immuniteit heeft, is de kans groter dat het virus cellen infecteert, zich vermenigvuldigt en een verwoestende aanwezigheid in het lichaam van de persoon vestigt.

2 Staten van immuniteit

Er zijn over het algemeen twee verschillende toestanden van de immuunrespons— al dan niet een gezonde en effectieve respons.

De eerste toestand is de antivirale toestand. Deze wordt gekenmerkt door een sterke antivirale immuniteit van immuuncellen die interferonen kunnen afscheiden om virussen uit te roeien. De tweede is de systemische chronische ontstekingstoestand. Deze toestand maakt mensen vatbaar voor virale infecties.

Er zijn twee toestanden die bepalen of iemand ziek wordt: antivirale toestand en systemische chronische ontsteking. (The Epoch Times)

Een studie gepubliceerd in Nature Medicine geeft een overzicht van de oorzaken van chronische ontsteking en de gevolgen ervan. Enkele van de meest voorkomende factoren zijn lichamelijke inactiviteit, obesitas, slechte voeding, sociaal isolement, psychologische stress en slechte slaap.

Oorzaken van systemische chronische ontsteking die leiden tot ernstige COVID-symptomen. (The Epoch Times)

Positief denken bevordert antivirale immuniteit

Als we het hebben over het versterken van de immuniteit, denken mensen vaak aan het verbeteren van de voeding of het ontwikkelen van antilichamen.

Die factoren zijn belangrijk; een betere voeding en meer lichaamsbeweging helpen zeker. Tegelijkertijd zijn er andere interne manieren om ons vermogen om virussen te bestrijden te vergroten.

Iedereen heeft emoties, gedachten, eigenschappen en verschillende mentale toestanden. Mensen denken dat onze gedachten ongrijpbaar zijn, maar ze hebben wel degelijk materiële effecten. De wetenschap heeft dit al bewezen. Depressie, angst, stress, woede en angst hebben allemaal wijdverspreide en goed gedocumenteerde fysiologische effecten. Ze kunnen essentiële aspecten van onze biochemie beïnvloeden, van hormoonproductie tot onze pijnperceptie. Positieve emoties hebben ook een effect, hoewel dat gemengd kan zijn.

In de psychologie zijn er twee brede concepten van geluk: hedonisch en eudaimonisch. Hedonisch verwijst naar het geluk dat wordt verkregen door een plezierige ervaring, zoals het eten van een lekkere maaltijd. Eudaimonisch verwijst naar geluk dat voortkomt uit het bereiken van een doel en betekenis, zoals het opvoeden van een kind. Hedonisch geluk is vaak vluchtig en kan ons doen verlangen naar meer van de stimulans die het veroorzaakte, zoals lekker eten, of verwennerijen zoals films kijken of alcohol drinken. Eudaimonisch geluk is vaak duurzamer omdat het voortkomt uit meer substantiële ervaringen of aspecten van ons eigen karakter.

Een studie uit 2013, gepubliceerd in PNAS, een vooraanstaand tijdschrift, ontdekte dat mensen die geneigd waren rechtvaardigheid en nobele doelen na te streven (eudaimonisch) een hogere interferon genexpressie hadden, een hoger vermogen om antilichamen te produceren, en een significant lagere expressie van chronische ontstekingsgenen.

De invloed van hedonisch en eudaimonisch welzijn op immuniteit. (The Epoch Times)

Volgens een studie van de Harvard University en de University of California-Berkeley, gepubliceerd in Current Opinion in Psychology in 2015, zijn mensen met een eerlijk hart bovendien minder vatbaar voor virusinfecties. Dat komt omdat de cortisolrespons van leugenaars aanzienlijk hoger is dan die van waarheidvertellers. En hoe hoger de cortisolresponsiviteit, hoe gemakkelijker het is voor de stresshormoonniveaus in het lichaam om te stijgen.

Corticosteroïden en cortisol hebben een remmend effect op immuuncellen en onderdrukken het vermogen van het lichaam om virussen te bestrijden. Daarom zal oneerlijk gedrag leiden tot een afname van het antivirale vermogen.

Eerlijkheid vermindert stress en versterkt immuniteit. (The Epoch Times)

Bovendien is uit onderzoek gebleken dat mensen die een doel in het leven zoeken een sterkere natuurlijke killercelfunctie en immuniteit hebben.

Zoeken naar een doel in het leven versterkt het immuunsysteem. (The Epoch Times)

Het Rush Alzheimer’s Disease Center van de afdelingen Gedragswetenschappen en Neurologische Wetenschappen van het Rush University Medical Center in Chicago heeft een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijke factoren die bepalend zijn voor gezondheidsresultaten en sterfte bij in de gemeenschap wonende ouderen in de Verenigde Staten.

De onderzoekers ontdekten dat een sterker gevoel van doelgerichtheid in het leven dodelijke gebeurtenissen effectief voorkomt. Iemand met een hoge score op de meting van het doel in het leven had een 43 procent lager sterfterisico dan iemand met een lage score. Het ontwikkelen en verfijnen van de doelgerichtheid van mensen kan dus de gezondheid beschermen en mogelijk levens redden.

Het vaststellen van een levensdoel vermindert de kans op overlijden. (The Epoch Times)

Het wetenschappelijke bewijs bevestigt dat onze gedachten, onze mentaliteit en onze morele normen de genen en de functies van immuuncellen kunnen beïnvloeden, de hormoonspiegels kunnen beïnvloeden, en de holistische antivirale immuniteit kunnen beïnvloeden.

Als geheel kunnen onze gedachten ertoe bijdragen of we al dan niet besmet raken tijdens een epidemie, of dat we ernstig ziek worden nadat we besmet zijn.

In traditionele culturen zijn mensen die vriendelijk, altruïstisch en eerlijk zijn, en een kalm hart en een nederige houding hebben, gewoonlijk gezonder. Nu begrijpen we dat dit komt doordat zij hoge niveaus van interferon, een sterke NK-celfunctie en een sterke antivirale immuniteit produceren. Zulke mensen zijn minder vatbaar voor virale infecties.

Mensen met deze kwaliteiten hebben meestal een stabiele geest en een betere geestelijke gezondheid en worden niet snel angstig, depressief of hebben niet vaak negatieve en heftige emoties.

Ik heb een vriendin die vertrouwen heeft, vriendelijk is, vaak vrijwilligerswerk doet om anderen te helpen en tijdens de hele pandemie elke dag op de COVID-afdeling is geweest. Deze vriendin is nooit besmet geweest met COVID-19. Ik heb ook veel andere vrienden die op haar lijken en die ook tijdens de pandemie onbesmet zijn gebleven.

Tijdens de recente COVID-golf in China is een ongewoon aantal hooggeplaatste Chinese ambtenaren gestorven aan vermoedelijke COVID-19-infecties. Als hooggeplaatste ambtenaren in China genieten zij de modernste medische zorg en krijgen zij eersteklas voedsel, voedingsstoffen en voedingssupplementen. Waarom zijn zij dan tijdens deze golf gestorven?

We weten allemaal van het nepnieuws en de bedrieglijke propaganda in China, waaronder het in de doofpot stoppen en verbergen van COVID-19-gegevens, de onderdrukking van klokkenluiders en de onderdrukking van mensen die de waarheid durven spreken.

De hoge ambtenaren in China—niet allemaal, maar velen van hen—deelden de waarheid niet met de mensen. Zij voerden de verdoezeling uit of hielpen daarbij. Vanuit een biologisch perspectief is het stresshormoonniveau van hun lichaam wellicht veel hoger dan dat van mensen die de stress van oneerlijkheid niet dragen. Als ze voortdurend in die toestand leefden, zouden de chronisch verhoogde stresshormonen grote schade aan hun immuniteit hebben toegebracht.

Deze ambtenaren stellen winst of macht boven het welzijn van het Chinese volk. Daarom is het interferon genexpressieniveau van hun immuuncellen naar verwachting lager dan dat van mensen die voor anderen zorgen.

Als deze ambtenaren een meer deugdzame geest en een vriendelijker hart hadden, zouden ze misschien minder vatbaar zijn geweest voor virusinfecties of het risico lopen op ernstige ziekten.

Er is een Chinees traditioneel gezegde: “Ziekten worden voor 70 procent mentaal veroorzaakt en voor 30 procent fysiek.” Tijdens de pandemie is het niet alleen belangrijk een goede fysieke conditie te behouden, maar ook een vriendelijke en deugdzame mentaliteit om je immuunsysteem te helpen.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en vriendelijk debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u deze richtlijnen en stuurt u het in via ons formulier hier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 januari 2023): Why Some People Never Become Infected With COVID-19

Doelgerichte mensen leven langer en beter volgens onderzoek

Wetenschappers hebben ontdekt dat positieve zingeving in het leven nauw samenhangt met de gezondheid. Hoe zinvoller iemands leven is, hoe sterker zijn immuunsysteem.

In 2003 leidde dr. Julienne Bower een team van onderzoekers van het UCLA Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences bij 43 vrouwen die onlangs hun naaste familieleden, meestal hun moeders, hadden verloren aan borstkanker. Hun bevindingen werden gepubliceerd in de Annals of Behavioral Medicine. De deelnemers waren gemiddeld 42 jaar oud. De studie duurde vier weken.

Wij weten dat het verdriet van het verlies van een dierbare de afgifte van stresshormonen kan veroorzaken, en de immuunfuncties en het vermogen van het lichaam om virussen en kanker te bestrijden kan verminderen. Deze deelnemers liepen dus een hoog risico op borstkanker.

Uit de studie, die vier weken duurde, bleek dat de kans dat men borstkanker krijgt samenhangt met iemands gedachten. Degenen die actief naar de doelen van het leven gingen zoeken, hadden sterkere Natural Killer (NK) celfuncties, wat leidde tot een verminderd risico op borstkanker.


Met andere woorden, het filosofische onderwerp ‘levensdoel’ heeft een direct verband met de immuniteitsfuncties van onze cellen.

Natural-killercellen (NK-cellen) en kanker

Laten we eerst eens kijken naar NK-cellen. Zij zijn een type immuuncel, die ongeveer 5 tot 10 procent uitmaken van de lymfocyten in het perifere bloed. Een reeks remmende (rode) en activerende (groene) oppervlaktereceptoren maakt de functies van NK-cellen mogelijk. De remmende receptoren herkennen gezonde cellen en activeren de NK-cellen niet.

Activerende receptoren herkennen tumoren en virale infecties. Vervolgens worden de NK-cellen geactiveerd en komen ze in direct contact met de zieke cellen, waarbij ze perforine afgeven en direct gaten slaan in de zieke cellen. Granulocyten enzymen, die cellulaire componenten kunnen afbreken, scheiden tumornecrosefactor af en induceren apoptose van tumorcellen, waardoor met het virus geïnfecteerde cellen en tumorcellen worden vernietigd.

Minder sterfte en minder cardiovasculaire aandoeningen

Het zoeken naar het doel van het leven kan niet alleen de immuuncellen versterken, maar ook andere lichaamsfuncties beïnvloeden.

Een sterk gevoel van levensdoel wordt niet alleen gedefinieerd als het hebben van een doel in het leven maar ook verantwoordelijk zijn voor de eigen daden. Deskundigen in de psychosomatische geneeskunde aanzien het als een belangrijke factor bij het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het vergroten van de eigen veerkracht.

In 2015 publiceerde Psychosomatic Medicine een studie waarin de relatie tussen het hebben van een doel in het leven, sterfte en cardiovasculaire aandoeningen werd onderzocht. Tien prospectieve studies met in totaal 136.265 deelnemers werden opgenomen in de analyse. Hun gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 67 jaar en de studie duurde iets meer dan 7 jaar. Gedurende deze periode waren er 14.518 sterfgevallen en 4.316 cardiovasculaire voorvallen.

De studie toont 17 procent lagere risico’s op cardiovasculaire voorvallen en sterfgevallen door verschillende oorzaken bij mensen die een meer doelgericht leven leiden. De resultaten variëren rekening houdend met factoren zoals leeftijd en eventuele hart- en vaatziekten.

De auteur van de studie, Randy Cohen van Mt Sinai St Luke’s en Roosevelt Hospitals en de Icahn School of Medicine in Mount Sinai, concludeerde dat “het hebben van een hoog gevoel van doelgerichtheid in het leven geassocieerd is met een verminderd risico op algemene sterfte en cardiovasculaire gebeurtenissen,” en dat het koesteren en perfectioneren van iemands gevoel van verantwoordelijkheid de cardiovasculaire gezondheid kan verbeteren en levens kan redden.

Ieder van ons zou zich deze belangrijke vraag moeten stellen: hebben we een doel in het leven? Zo niet, dan kunnen we misschien op zoek gaan naar een belangrijk doel in het leven om op die manier ook onze algemene gezondheid te verbeteren.

Vermindering van dementie bij ouderen

Een studie gepubliceerd in 2019 General Psychiatry onderzocht 951 senioren met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar gedurende zeven jaar, gedurende welke tijd 155 personen, of 16,6 procent, de ziekte van Alzheimer kregen.

Uit de studie bleek dat mensen met een hoger levensdoel 51 procent minder kans hebben op de ziekte van Alzheimer in vergelijking met mensen met een lager levensdoel. De relatie werd gelegd na correctie op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

De rode lijn toont degenen die hoog scoorden voor wat betreft levensdoelen, en de groene lijn zijn degenen die laag scoorden, wat wijst op een duidelijk verschil in hun kans om de ziekte van Alzheimer te krijgen. Deze associatie is onafhankelijk van risicofactoren en wordt niet beïnvloed door andere beïnvloedende factoren zoals depressie, neuroticisme, sociale status of chronische ziekte.

Ook hebben mensen met hoge levensdoelen een 29% lager risico op het ontwikkelen van milde cognitieve stoornissen (MCI), een voorloper van de ziekte van Alzheimer.

Minder sterfte bij ouderen

Het creëren van een levensdoel kan ook andere aspecten van de gezondheid ten goede komen. In een artikel uit 2009, gepubliceerd in Psychosomatic Medicine, werden gegevens van twee langlopende vervolgstudies gebruikt om 1.238 oudere volwassenen zonder dementie te evalueren over een periode van vijf jaar.

Uit de analyse bleek dat degenen die hoog scoorden op vlak van de doelgerichtheid een 43 procent lager overlijdensrisico hadden dan degenen die laag scoorden. Dit resultaat omvatte niet de invloed van leeftijd, geslacht, opleiding of ras.

Waarom een positief doel goed is voor de gezondheid

Waarom is het hebben van een positief doel in het leven goed voor de gezondheid? Laten we eens kijken naar drie aspecten.

Ten eerste heeft een algemene verhoging van de immuniteit een positieve invloed op het voorkomen van chronische ontstekingen, kanker en auto-immuunziekten.

We hebben al eerder beschreven dat een zelfvervullende geluksmentaliteit helpt om een goede antivirale, alsook een kanker- en ontstekingsremmende status in het lichaam te handhaven.

Uit onderzoek bleek dat deze eudaimonische (altruïstische, zelfactualiserende) mindset een belangrijk element bevat, namelijk het vaststellen van een juist levensdoel.

Het concept van het streven naar levensgeluk omvat het nastreven van levensdoelen, autonoom leven, en positief denken (leven in het huidige moment), vriendelijkheid en altruïsme.

Ten tweede, zoals vermeld in de inleiding van dit artikel, zijn de functies van NK-cellen sterker bij vrouwen met een sterker levensdoel.

NK-cellen zijn verspreid in het perifere bloed, de milt, het lymfestelsel, de longen, de huid, het onderhuidse vetweefsel, de nieren, de lever en andere organen om zieke cellen op te sporen en te verwijderen. Zij zijn de bewakers van de gezondheid van het lichaam en de speciale patrouilles van het hele lichaam.

Ten derde bleek uit een onderzoek uit 2014 bij drugsgebruikers en een onderzoek uit 2018 bij patiënten met lage rugpijn dat iemand met duidelijke levensdoelen minder kans heeft om een depressie te ontwikkelen.

Mensen met een levensdoel hebben de neiging doelgericht te zijn in hun dagelijkse activiteiten, en deze mentaliteit draagt bij tot een langere levensduur.

Mensen met een hoger levensdoel maken vaker gebruik van preventieve gezondheidszorg en worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen. Mensen die waarde hechten aan het leven besteden meer aandacht aan het voorkomen van ziektes, geven meer om gezondheidszorg, en doen geen dingen of handelen op manieren die hun gezondheid schaden. Uiteraard leidt dit wereldbeeld tot gezonde resultaten.

Het is bijvoorbeeld bekend dat roken longkanker veroorzaakt. Maar waarom roken sommige mensen nog steeds? Het kan een gebrek aan een doel in het leven zijn, of het onvermogen om zichzelf te beheersen.

Existentiële psychoanalyse

De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Viktor Emil Frankl (26 maart 1905 – 2 september 1997) was een voorstander van de existentiële psychoanalyse. Hij werd geboren in een Joodse familie in Oostenrijk en hij overleefde de Holocaust.

Dr. Frankl ontving eredoctoraten van 29 universiteiten over de hele wereld en publiceerde 39 boeken. Van zijn boek “Man’s Search for Meaning” zijn 9 miljoen exemplaren verkocht.

Frankl werd tot vier keer toe opgesloten in concentratiekampen van de Nazi’s, maar hij overleefde het. Tijdens zijn ervaring ontdekte hij dat sommige van zijn medegevangenen meer kans hadden om te overleven dan anderen.

Hij gelooft dat “mensen die het gevoel hebben dat het leven zinloos is en dat er geen doel in het leven is, meestal pessimistisch en teleurgesteld zijn. Zonder het geloof dat het leven een doel heeft om hem te steunen, zal hij snel het vertrouwen verliezen om te leven.”

Op basis van zijn eigen ervaring stichtte hij de logotherapie (zingevingstherapie), die erop gericht is patiënten te helpen de zin van het leven te begrijpen, hun kijk op het leven te veranderen, de werkelijkheid onder ogen te zien en een positief en optimistisch leven te leiden.

In het Grieks betekent “logos” “betekenis”. Logotherapie benadrukt “de zin van het bestaan” en het “streven naar zingeving”.

Logotherapie is een psychotherapeutische benadering die zich richt op het begeleiden van mensen bij het vinden en ontdekken van de zin van het leven, het stellen van duidelijke doelen in het leven, en het onder ogen zien of beheersen van het leven met een positieve ingesteldheid. De therapie verschilt van de psychoanalyse doordat ze een breder perspectief hanteert, het leven diepgaand onderzoekt, en via de diagnose van levensproblemen de cliënt in staat stelt zin in het leven te krijgen.

Logotherapie beschouwt de mens als een driedimensionaal wezen, een fysieke, mentale en spirituele entiteit, en het is in feite een holistische geneeswijze. Het heeft drie fundamentele, onderling verbonden opvattingen:

  1. De vrijheid van wil – dit is op spiritueel niveau. Bij sommige mensen is de wil niet vrij, zoals bij psychosepatiënten.
  2. De wil om te zoeken naar de zin van het leven – dit is de basis van verantwoordelijkheid in het leven, het is actief en origineel.
  3. De zin van het leven – die verschilt van persoon tot persoon en van tijd tot tijd. Men moet nadenken om het te vinden.

Wanneer we met ontberingen worden geconfronteerd, is het meestal onze sterke wil die voortkomt uit de zin van het leven die ons steunt en motiveert.

Ik was ooit ernstig ziek en kreeg te horen dat mijn toestand kritiek was, maar op dat moment had ik de vaste overtuiging dat ik moest leven en dat er veel belangrijke dingen waren die ik moest vervullen. Met zo’n simpele overtuiging overleefde ik.

Frankl beschreef zijn persoonlijke ervaring in het concentratiekamp als een “ellendig leven”. Hij dwong zichzelf om zich op een ander onderwerp te richten. Plotseling kreeg hij een visioen over het houden van een toespraak over de psychologie van concentratiekampen.

Hij gebruikte deze methode om de harde omgeving te overwinnen. Hij beschouwde al het lijden als geschiedenis, alsof hij de geschiedenis bestudeerde. Zo werd al het lijden het onderwerp van zijn psychologisch onderzoek.

Daarom, als men een ambitieuzer doel in het leven kan stellen, kunnen de ontberingen die men ondergaat en het lijden dat men doorstaat iemands unieke levenservaring worden en tot grotere schittering leiden.

Zojuist hebben we enkele positieve voorbeelden bekeken, maar er zijn uiteraard ook negatieve voorbeelden.

Tijdens de pandemie werden mensen gedwongen vaccins te nemen, wat mensen in feite hun vrije wil ontneemt. Vanuit het oogpunt van een zinvolle behandeling is het schadelijk voor de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld omdat het de immuniteit en de NK-celfunctie onderdrukt. De vaccinplicht kan de gezondheid van mensen alleen maar schaden.

Bovendien hebben mensen die in autoritaire regimes leven geen vrijheid van denken en weinig wilsvrijheid, zodat hun wil om zinvolle doelen na te streven zwak is. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun gezondheid.

Gedachten en lotsbestemming

We hebben zojuist aangehaald dat het stellen van positieve levensdoelen in verband wordt gebracht met een betere gezondheid, minder Alzheimer, een langer leven en minder hart- en vaatziekten.

Gedachte bepaalt gedrag, gedrag bepaalt karakter, en karakter bepaalt het lot. Dr. Frankl’s favoriete citaat van de Duitse filosoof Nietzsche is: “Zij die het ‘waarom’ van het leven kennen, kunnen bijna ‘elke’ pijn verdragen.”

Laten we de zin van het leven vinden met ons hart en onze geest, en de ware betekenis van gezondheid verwerven.

Spiritualiteit of mentaliteit zijn niet ver van ons verwijderd, maar hebben een praktische weerslag op onze gezondheid, ons welzijn en de kwaliteit van ons dagelijks leven.

Opvattingen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen en stuurt u het in via ons online-formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 december 2022): Purposeful People Live Longer—and Better—According to Research

Institutionele corruptie en een pandemie van desinformatie: Eerdere voorstander van COVID-19 vaccins roept op tot wereldwijde stopzetting

In een recente studie verklaarde Dr. Aseem Malhotra, een vooraanstaand Brits cardioloog die tot voor kort voorstander was van de COVID-19 mRNA-vaccins, de wereldwijde pandemie tot een pandemie van desinformatie en hij riep op tot een wereldwijde stopzetting van de COVID-19-vaccinaties.

“Wat duidelijk is geworden met betrekking tot de COVID-19 vaccins is dat we te maken hebben met een pandemie van verkeerd geïnformeerde artsen en een verkeerd geïnformeerde en onbewust gedupeerde bevolking,” schreef hij in een op 26 september gepubliceerde studie.

In september publiceerde Malhotra twee artikelen over het mislukte COVID-19 vaccinatiebeleid en de wereldwijde misinformatie die dit “onethische, dwangmatige en misleidende beleid” mogelijk maakte.

Zijn werk wordt gedeeld door vele artsen die al vroeg in de pandemie vraagtekens zetten bij het vaccinatieverhaal, waaronder Dr. Peter McCullough, Dr. Pierre Kory en nog vele anderen.

Het eerste artikel van Malhotra ging over de misleidende klinische gegevens over de werkzaamheid van het vaccin en de huidige bevindingen met betrekking tot de schadelijkheid van de mRNA-vaccins.

In de tweede studie besprak Malhotra waarom de autoriteiten die belast zijn met de volksgezondheid in de belangrijkste ontwikkelde landen een falend beleid hebben gevoerd met betrekking tot COVID-19-vaccinaties, hoe regeringen kansen hebben gemist om de ernst van COVID-19 te verminderen door veranderingen in levensstijl aan te moedigen, en een toekomstperspectief te bieden.

Een ‘pandemie van desinformatie’

“Een vooraanstaande arts die regelmatig in contact staat met professor Chris Whitty, de belangrijkste medische functionaris van het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft mij onlangs zijn bezorgdheid geuit over het feit dat hij vindt dat de meeste van zijn collega’s die leidinggevende posities hebben en het gezondheidsbeleid beïnvloeden, het bewijsmateriaal niet kritisch beoordelen en in plaats daarvan vertrouwen op berichten in de media over COVID-19 en het vaccin,” schreef Malhotra.

Dit gedrag is ook terug te vinden bij de verantwoordelijken voor de gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

De directeur van de Amerikaanse Centers of Disease Control (CDC) and Preventions, Rochelle Walensky, gaf in maart 2022 toe dat haar optimisme over de COVID-19 vaccins afkomstig was van de verslaggeving van CNN over de doeltreffendheid van het COVID-19 vaccin van Pfizer, dat “een bijna letterlijke weergave was van het eigen persbericht van Pfizer”.

Whitty heeft in februari 2022 ook een brief openbaar gemaakt waarin het belang werd geschetst van personeel in de gezondheidszorg om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, die niet allesomvattend was en ook niet strookte met het bewijsmateriaal.

Nog ironischer was dat de CEO van Pfizer, Albert Bourla, een maand eerder in een interview over Omicron verklaarde dat ze “weten dat de twee doses van een vaccin een zeer beperkte bescherming bieden, als die er al is.”

“De drie doses, met de booster, bieden een redelijke bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfgevallen. Tegen sterfgevallen, denk ik zeer goed, en minder bescherming tegen infectie,” zei hij.

Maar, zoals in het eerste artikel van Malhotra werd besproken, toonden de klinische proeven van Pfizer geen significant verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden wat betreft ziekenhuisopname of sterfgevallen.

“Zou het kunnen dat Prof. Whitty ook een slachtoffer is geworden van die medische desinformatie onzin?” vroeg Malhotra.

Malhotra antwoordde dat er vier drijfveren en zeven onvergeeflijke zonden ten grondslag liggen aan deze medische desinformatie puinhoop.

De oorzaken zijn ten eerste dat het meeste medische onderzoek niet betrouwbaar of onzeker is, en daarom nauwelijks nut heeft. Ten tweede zijn de meeste artsen zich niet bewust van dit probleem, en ten derde, zelfs als ze dat wel zijn, kunnen ze de gegevens niet evalueren, en daarom, ten slotte, ontbreekt het patiënten vaak aan relevant en accuraat bewijs en begeleiding bij het nemen van hun medische beslissingen.

De onvergeeflijke zonden zijn dat er vooroordelen zijn in het onderzoek, in de berichtgeving in medische tijdschriften, in de media en in de brochures bedoeld voor patiënten. Bovendien is er sprake van commerciële belangenvermenging bij artsen en beleidsmakers, en werken artsen doorgaans op een manier die het risico op rechtszaken het meest beperkt, en kunnen zij gezondheidsstatistieken niet begrijpen of overbrengen.

Malhotra gaf een voorbeeld van een bevooroordeelde weergave van de gegevens:

“In september 2021 kwam het Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) met een controversiële aanbeveling waarin staat dat het Pfizer/BioNTech-vaccin algemeen gunstig is bevonden voor 12- tot 15-jarige kinderen.”

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, het Britse equivalent van de EMA) had eerder in juni 2021 verklaard:

“Zij hebben de klinische studiegegevens voor het Pfizer/BioNtech-vaccin bij meer dan 2.000 kinderen van 12-15 jaar zorgvuldig beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat de voordelen van dit vaccin opwegen tegen eventuele risico’s en dat het effectief en aanvaardbaar veilig is in deze leeftijdsgroep … Er werden geen nieuwe bijwerkingen vastgesteld en de gegevens over de veiligheid bij kinderen waren vergelijkbaar met die bij jonge volwassenen. Net als in de leeftijdsgroep van jonge volwassenen waren de meeste bijwerkingen licht tot matig en hadden zij te maken met reactogeniciteit (bv. pijnlijke arm en vermoeidheid)”.

Ondanks aanhoudende berichten over de veiligheid publiceerde de bekroonde wetenschapsjournaliste Dr. Maryanne Demasi enkele maanden later een verontrustend verhaal over Maddie De Garay, een 12-jarige deelnemer aan een van de proeven.

Na ernstige buikpijn gevolgd door enkele epileptische aanvallen werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel is ze blijvend gehandicapt, zit ze in een rolstoel en wordt ze gevoed via een neussonde. In het onderzoek van Pfizer rapporteerden ze haar bijwerking echter als mild: maagklachten.

Is dit in overeenstemming met het totale bewijsmateriaal?

Malhotra schreef dat terwijl het risico van overlijden door COVID-19 met 1 op 76.000 bijna nul is, “zijn er geen hoogwaardige gegevens beschikbaar dat het vaccin bij kinderen infectie, overdracht, ernstige ziekte of overlijden voorkomt, maar wel ernstige bijwerkingen kan hebben zoals ernstige invaliditeit en myocarditis, vooral bij jonge mannen, waar het bij 1 op 2.700 voorkomt”.

Bevooroordeeld en misleidend medisch onderzoek

“Het is leerzaam op te merken dat hoe groter de financiële belangen zijn op een bepaald gebied, hoe minder waarschijnlijk het is dat de onderzoeksresultaten juist zijn,” waarschuwde Malhotra.

Aangezien Bill Gates heeft onthuld dat vaccins een zeer ruime winstmarge van 20 op 1 opleveren, zijn de eenzijdige medische bevindingen over de voordelen van vaccins die tot op de dag van vandaag blijven voortduren, eigenlijk niet verwonderlijk.

“De farmaceutische bedrijven hebben een vertrouwensplicht om winst te maken voor hun aandeelhouders, maar geen wettelijke verantwoordelijkheid om u de beste behandeling te bieden.”

Na enkele decennia van rechtszaken en studies die aantoonden dat de farmaceutische industrie bewijsmateriaal over nieuwe geneesmiddelen verborg, negeerde of verkeerd voorstelde, en waarbij de medische literatuur werd verdraaid en verkeerd werd voorgesteld omwille van de winst, zijn het publieke en professionele vertrouwen in medisch onderzoek in “een groeiende crisis”, aldus Malhotra.

Het is niet verwonderlijk dat een rapport van de Academy of Medical Sciences in 2017 aantoonde dat 82 procent van de huisartsen en 63 procent van de bevolking niet geloofde dat de resultaten van door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek objectief waren (pdf).

Volgens een JAMA-rapport betaalden de 11 grootste farmaceutische bedrijven tussen 2003 en 2016 alleen al binnen de Verenigde Staten 28,8 miljard dollar aan boetes. Het merendeel van deze criminele activiteiten omvatte illegale marketing van geneesmiddelen, manipulatie van resultaten en het verbergen van gegevens over schade. Sindsdien zijn er geen systemische veranderingen doorgevoerd om deze schade te beperken, aldus de BMJ.

Het grotere probleem met de gezondheidszorg is dat juist de beleidsmakers, artsen, academische instellingen en medische tijdschriften die verantwoordelijk zijn voor patiënten en wetenschappelijke integriteit vaak samenspannen met de farmaceutische industrie voor financieel gewin, vertelde Dr. Peter Wilmshurst tijdens een lezing aan het Center of Evidence Based Medicine in Oxford in 2014.

Uit een studie uit 2009 waarin internationale enquêtes van 1987 tot 2005 door respondenten van instellingen voor hoger onderwijs werden geanalyseerd, bleek dat 14 procent toegaf een collega te kennen die gegevens fabriceerde, vervalste en wijzigde, en 34 procent van de onderzoekers gaf twijfelachtige onderzoekspraktijken toe (pdf).

Dit omvatte selectieve rapportage van klinische resultaten in gepubliceerd onderzoek en het verbergen van belangenconflicten.

“Een onderzoeker van een prestigieuze Britse instelling nam contact met me op om me te vertellen dat op zijn afdeling cardiologie een groep academici opzettelijk onderzoek onderdrukte waaruit bleek dat het mRNA-vaccin het coronaire risico, bepaald door cardiale beeldvorming, aanzienlijk bleek te verhogen in vergelijking met niet-gevaccineerden,” schreef Malhotra.

“De voorzitter van de groep toonde zich bezorgd dat publicatie van de gegevens zou kunnen leiden tot verlies van financiering door de farmaceutische industrie. Nadat ik hierop in GB News had gezinspeeld, deelde de klokkenluider mij mee dat brieven met geheimhoudingsverklaringen waren gestuurd naar alle leden van het team dat bij dit specifieke onderzoeksgebied betrokken was.”

Bewegwijzering buiten het hoofdkantoor van de Food and Drug Administration (FDA) in White Oak, Md., op 29 augustus 2020. (Andrew Kelly/Reuters)

Institutionele corruptie bij regelgevende instanties voor geneesmiddelen

Gezondheidsautoriteiten willen dat het publiek “de wetenschap vertrouwt”, maar vaccinfabrikanten hebben wereldwijd deals gesloten met verschillende belangrijke regeringen die hen vrijwaren van financiële aansprakelijkheid in geval van vaccin-gerelateerde schade.

Dit heeft ongetwijfeld het vertrouwen van het publiek in de gezondheidszorg geschaad.

India was een van de weinige democratische landen die weigerde Pfizer schadeloos te stellen voor zijn vaccin. Een woordvoerder van de Indiase overheid vertelde aan Reuters:

“Het hele probleem met Pfizer is de schadeloosstelling. Waarom zouden we die ondertekenen? Als er iets gebeurt, een patiënt sterft, zullen we niet in staat zijn om hen [Pfizer] te ondervragen. Als iemand het aanvecht in een rechtbank, zal de centrale overheid verantwoordelijk zijn voor alles, niet het bedrijf.”

In plaats van een lokaal veiligheids- en immunogeniciteitsonderzoek uit te voeren, trok Pfizer zijn vergunning voor noodgebruik (EUA) voor het COVID-19 vaccin in India in.

India, een dichtbevolkt ontwikkelingsland, richtte zich eerder op vroegtijdige behandeling dan op vaccinatie. Het land slaagde erin het aantal doden te beperken tot 528.629 op een bevolking van 1,38 miljard. Het sterftecijfer in India als gevolg van COVID-19 is minder dan vier doden per 10.000 mensen.

Vergelijk dat eens met de Verenigde Staten, een ontwikkeld land waar 68% van de bevolking volledig was gevaccineerd, met meer dan een miljoen doden (1.084.282) op 329,5 miljoen inwoners. Dit komt overeen met 32 sterfgevallen per 10.000 mensen, meer dan acht keer het sterftecijfer van India.

Ondanks de tegenstrijdige gegevens over de capaciteit van COVID-19-vaccins om het aantal ziektegevallen en besmettingen onder controle te houden, hebben noch ‘s werelds belangrijkste geneesmiddelenautoriteiten, noch de vaccinfabrikanten de ruwe gegevens van de klinische studies openbaar gemaakt voor een eventueel onafhankelijk onderzoek.

Malhotra benadrukte hoe belangrijk het voor hen is dat deze ruwe gegevens zeker niet openbaar worden gemaakt voor een onafhankelijk onderzoek.

“In het verleden hebben onafhankelijke onderzoekers namelijk wel eens toegang gekregen tot deze gegevens, waardoor de conclusie van de gepubliceerde proeven volledig op losse schroeven kwam te staan.”

Een voorbeeld dat Malhotra aanhaalt is Tamiflu: uit de klinische verslagen van Tamiflu bleek uiteindelijk dat het middel niet effectiever was dan paracetamol tegen griep en dat het ook kleine maar significante nadelen had, zoals misselijkheid, braken en hoofdpijn.

Waarom werd het medicijn dan toch goedgekeurd?

De meeste regulerende instanties voor geneesmiddelen in de westerse landen ontvangen meer dan de helft van hun financiering van de farmaceutische industrie – de industrie die ze geacht worden te reguleren.

De FDA ontvangt 65 procent van zijn financiering van de farmaceutische industrie, MHRA (VK) ontvangt 86 procent en de TGA (Australië) ontvangt 96 procent van zijn financiering van de farmaceutische industrie.

Een vergelijking van de belangrijkste regulerende instanties voor geneesmiddelen op het gebied van belangenconflicten, volgens gegevens van Maryanne Demasi. (The Epoch Times)

Geneesmiddelenregulatoren zijn afhankelijk van de farmaceutische industrie; de FDA bijvoorbeeld ontvangt haar financiering voornamelijk van geneesmiddelenfabrikanten via gebruikersvergoedingen.

Malhotra haalde de betalingen van Pfizer aan als voorbeeld: als onderdeel van het goedkeuringsproces voor zijn COVID-19 vaccin deed Pfizer in mei 2021 een overschrijving naar de FDA van $2.875.842 in het kader van de Prescription Drug User Fee Act van 1992 (pdf).

Drie maanden later, in augustus, werd het COVID-19 vaccin van Pfizer, als eerste vaccin tegen COVID-19, door de FDA volledig goedgekeurd.

Zowel Malhotra als de bekroonde onderzoeksjournalist Dr. Maryanne Demasi betoogden dat de manier hoe geneesmiddelenregulatoren afhankelijk zijn van de geneesmiddelenindustrie, op zichzelf al een vorm van ” institutionele corruptie ” is.

Uit het in juni gepubliceerde rapport van Demasi bleek dat de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA), die vrijwel uitsluitend door de geneesmiddelenindustrie wordt gefinancierd, 94 procent van alle aanvragen van 2020 tot 2021 goedkeurde. De MHRA keurde 98,5 procent goed. De FDA keurt 69 procent of 29 procent goed, afhankelijk van het geëvalueerde centrum.

Zowel de TGA als de FDA zijn meestal niet transparant in hun goedkeuringsproces van geneesmiddelen. Volgens de wet op de openbaarheid van bestuur (Freedom of Information Act, FOIA) diende Demasi een verzoek in om de gegevens openbaar te maken van de TGA commissie leden die belangenconflicten hadden bij hun goedkeuring van de mRNA vaccins, maar de TGA redigeerde de identiteit van deze leden, en zei dat het ging om persoonlijke informatie.

De FDA werd in september 2021 door meer dan 80 artsen en onderzoekers aangeklaagd om de gegevens over de Pfizer-vaccins openbaar te maken. De FDA wilde in plaats daarvan dat de Amerikaanse federale rechter het agentschap 55 jaar de tijd zou geven om deze gegevens vrij te geven.

“Waarom zou de FDA-‘die verantwoordelijk is voor het toezicht op meer dan $2,7 biljoen aan consumptie van voedsel, medische producten en tabak’- dit doen? Een interventie op het gebied van de volksgezondheid zou nooit mogen worden omgeven door geheimhouding,” schreef Malhotra.

Zoals voormalig redacteur van het New England Journal of Medicine Dr. Marcia Angell al eerder aangaf is de echte strijd in de gezondheidszorg er een van “waarheid versus geld.”

Een screenshot genomen op 24 dec 2020 van thelancet.com toont de studie die voor sommige landen aanleiding was om het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van COVID-19 te verbieden. De studie in de Lancet werd nadien ingetrokken. (Screenshot/TheLancet.com/Epoch Times)

Bevooroordeelde berichtgeving in de media en censuur

Het COVID-19 beleid is waarschijnlijk het meest illustratieve voorbeeld van de macht van bedrijven.

“Bedrijven zijn in staat om voorkeuren te vormen en de dominante verhalen over de bepalende factoren van gezondheid vorm te geven, door middel van een haast ongecontroleerde en onzichtbare macht. Eén manier is via de eigendomsstructuur van de massamedia,” schreef Malhotra.

De mediamarkt is wereldwijd sterk gemonopoliseerd en wordt gedomineerd door zeven bedrijven en ketens die 80 procent van de kranten in de Verenigde Staten bezitten.

Een voorbeeld: The Vanguard Group, die met 9,54 procent de meeste aandelen heeft in de New York Times, heeft ook de meeste aandelen in Pfizer (8,29 procent).

De Washington Post is eigendom van Nash Holdings LLC, een bedrijf dat gecontroleerd wordt door Jeff Bezos, de CEO van Amazon. Amazon werkt sinds de pandemie samen met AstraZeneca en Pfizer.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft bijvoorbeeld miljoenen gedoneerd aan de BBC, de Guardian, CNN en vele anderen.

“Controle over reclame in kranten en televisiemedia heeft ook invloed op redactionele beslissingen. De meeste journalisten die schrijven over de volksgezondheid (waaronder een aantal die ik heb gesproken) zijn zich er doorgaans niet van bewust dat de informatie die zij voor hun verhalen verkrijgen, doelbewust is afgestemd op de particuliere belangen van fabrikanten en ‘onderzoeks’universiteiten,” schreef Malhotra.

Sociale media platforms blijven verkeerde informatie verspreiden, deplatformeren gebruikers en verwijderen berichten die kritiek uiten op de mainstream COVID-19 berichtgeving.

Facebook bestempelde zelfs het onderzoek van het BMJ naar mogelijke fraude in het klinisch onderzoek van Pfizer als desinformatie en weerhield gebruikers ervan het rapport op hun platform te delen.

“In plaats van een deel van de aanzienlijke winst van Meta te investeren om de nauwkeurigheid van via sociale media gedeelde medische informatie te helpen garanderen, hebt u blijkbaar deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan mensen die helemaal niet bekwaam zijn in het uitvoeren van deze cruciale taak”, schreven de huidige en voormalige hoofdredacteuren van het BMJ aan Mark Zuckerberg.

Ook artsen die studies op Twitter plaatsen, worden regelmatig gemarkeerd voor het verspreiden van “misleidende informatie”.

Dr. Tracey Høeg, arts voor fysische geneeskunde en revalidatie en gepromoveerd in de epidemiologie, zei dat ze routinematig werd gecensureerd door Facebook en Twitter. Ze is sindsdien gestopt met posten op Facebook, maar in juni 2021 plaatste Høeg een tweet van CDC’s eigen presentatie slides. Ze merkte op dat uit de gegevens van de dia bleek dat de meldingspercentages van bijwerkingen van myocarditis op VAERS al hoger waren dan voorgaande jaren.

Binnen enkele seconden markeerde Twitter haar tweet als “misleidend”, waarop Høeg schreef: “Ik citeer de dia’s van het CDC zelf.”

 

De censuur vindt niet alleen plaats op sociale media, maar heeft zich ook uitgebreid tot medische publicaties.

Veel onderzoekers, waaronder Dr. Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology, en Dr. Jean-Claude Perez, hebben bekendgemaakt hoe moeilijk het is om hun studies te publiceren die de risico’s van COVID-19 vaccins zouden kunnen bekritiseren.

Vooraanstaand long- en intensive care specialist Dr. Pierre Kory zei op 10 september tijdens een “Reclaiming Medicine” conferentie dat veel peer-reviewed studies die statistische voordelen van alternatieve COVID-19 behandelingen aantonen, waaronder ivermectine, zonder enige uitleg werden ingetrokken.

Eén studie (pdf) waarin de voordelen van ivermectine werden beoordeeld, werd geschreven Dr. Satoshi Ohmura, een Nobelprijswinnaar uit 2015. Ook zijn studie werd ingetrokken. Ohmura kreeg een kwart van de Nobelprijs in 2015 voor het uitwerken van de toepassingen van ivermectine bij de behandeling van rivierblindheid en elephantiasis.

Vooraanstaand long- en intensive care specialist Dr. Pierre Kory zei op 10 september tijdens een “Reclaiming Medicine” conferentie dat veel peer-reviewed studies die statistische voordelen van alternatieve COVID-19 behandelingen aantonen, waaronder ivermectine, zonder uitleg zijn ingetrokken.

Eén studie (pdf) waarin de voordelen van ivermectine werden beoordeeld, geschreven door Nobelprijswinnaar Dr. Satoshi Ohmura uit 2015, werd ook ingetrokken. Ohmura kreeg een kwart van de Nobelprijs 2015 voor het vinden van de toepassingen van ivermectine bij de behandeling van rivierblindheid en elephantiasis.

In de afgelopen jaren is het wantrouwen van het publiek verergerd door de gedwongen vaccinatie, vaccinpaspoorten en te weinig mainstream-aandacht voor “een ongekende hoeveelheid gerapporteerde schade door vaccins onder de bevolking”, schreef Malhotra.

Het publiek heeft de gevolgen gevoeld.

In de Verenigde Staten is het gebruik van griepvaccinatie bij volwassenen gedaald in die staten waar minder COVID-19 vaccins werden geïnjecteerd, “in het Verenigd Koninkrijk is het aantal MMR-vaccinaties het laagst sinds tien jaar.”

Hoewel stikstofmonoxide van nature in het lichaam wordt geproduceerd, varieert de hoeveelheid van persoon tot persoon, afhankelijk van dieet en levensstijl. (Unsplash)

Gemiste kansen om onze eetgewoonten te verbeteren

Malhotra schreef dat COVID-19 een mislukking was van de openbare berichtgeving en het beleid om mensen te helpen schade door COVID-19 te voorkomen door hun levensstijl te verbeteren.

Na leeftijd is obesitas en aandoeningen die verband houden met overtollig lichaamsvet de grootste risicofactor voor een slechter COVID-19 resultaat.

“Meer dan 90 procent van de sterfgevallen door COVID-19 deed zich voor in landen waar meer dan 50 procent van de bevolking aan overgewicht of obesitas lijdt,” schreef Malhotra.

Deze belangrijke kans om mensen voor te lichten over eenvoudige veranderingen in hun levensstijl werd echter niet gegrepen. Het is een nalatigheid geworden met desastreuze gevolgen, vooral omdat het omkeren van metabolische aandoeningen eigenlijk niet moeilijk is.

Terwijl een niet-rokende man van midden 50 met een normale BMI en voldoende lichaamsbeweging een kans van 1 op 1.521 heeft op ziekenhuisopname na het oplopen van COVID-19, steeg dit risico bij zwaarlijvige, rokende en sedentaire mensen tot 1 op 327.

“[Gezondheidsautoriteiten] hadden het publiek erop kunnen wijzen dat het omkeren van een metabolisch syndroom, onafhankelijk van gewichtsverlies, bij tot 50% van de patiënten aantoonbaar is binnen vier weken enkel en alleen door het dieet te veranderen,” schreef Malhotra.

Een groep studenten van de Western University houdt een protest op 27 augustus 2022 tegen de verplichtte COVID-19 vaccinnatie van de school. De universiteit in Londen, Ontario, kondigde op 22 augustus aan dat iedereen die in de herfst op de campus verblijft ten minste drie COVID-19 inentingen moet hebben gehad en maskers moet dragen in de klaslokalen. (The Canadian Press/Nicole Osborne)

Aansturen op verandering

“Er is nooit enig bewijs geleverd dat de verplichting van de COVID-19 vaccins, het Covid Safe Ticket of eender welke dwangmaatregel die door verschillende regeringen wereldwijd zijn geïmplementeerd, rechtvaardigt.” schreef Malhotra.

Hij schreef dat artsen patiënten hadden moeten informeren dat hun absolute risicoreductie voor een COVID-19 infectie slechts ongeveer 0,84 procent was, of 1 op 119, dat deze berekening gebaseerd was op ontransparante gegevens en dat deze bescherming slechts enkele maanden zou duren.

“De ongekende uitrol van een vaccin voor noodgebruik zonder dat er toegang is tot de ruwe gegevens, met daarenboven meer en meer bewijs van aanzienlijke schade, verergerd door mandaten die geen ander doel lijken te dienen dan het ondersteunen van de winsten van de farmaceutische industrie, hebben de ergste tekortkomingen van de moderne geneeskunde op een epische schaal aan het licht gebracht, met bijkomende catastrofale schade aan het vertrouwen in de volksgezondheid,” concludeerde Malhotra.

Hij stelde dat het falen van de reactie van de gezondheidszorg op COVID-19 moet worden gebruikt “als een kans om het systeem om te vormen om zo te komen tot betere artsen, betere besluitvorming, gezondere patiënten en herstel van het vertrouwen in de geneeskunde en de volksgezondheid”.

“Totdat alle ruwe gegevens over de mRNA COVID-19 vaccins onafhankelijk zijn geanalyseerd, kunnen beweringen dat zij een netto voordeel voor de mensheid opleveren niet als evidence-based worden beschouwd.”

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en een constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 oktober 2022): Institutional Corruption and a Pandemic of Misinformation: Previous Proponent for COVID-19 Jabs Calls for Global Stop

Stijgend aantal sterfgevallen over de hele wereld zorgt voor opschudding

Rab Wardell, de kersverse Schotse MTB XC-kampioen, is enkele dagen na het winnen van de Schotse wielertitel op 37-jarige leeftijd in zijn slaap overleden.

Katie Archibald, zijn partner en Olympisch kampioen, twitterde dat “hij een hartstilstand had gekregen.” Ze deed nog haar uiterste best om hem te reanimeren en de ambulanciers arriveerden binnen enkele minuten, maar volgens Archibald konden ze hem niet meer redden.

In een verklaring liet British Cycling weten het verlies van een “briljante renner, vriend en ambassadeur voor onze sport” te betreuren.

Op het moment van schrijven is de oorzaak van Wardells hartstilstand nog onbekend.

Onderzoek naar excessieve sterfgevallen in Schotland sinds het begin van de COVID-19 pandemie

De Schotse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaken van de oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Schotland.

Oversterfte staat voor het totale aantal sterfgevallen in een week in 2022 minus het gemiddelde aantal sterfgevallen in diezelfde week in de periode van 2016 tot en met 2021, waarbij 2020 buiten beschouwing wordt gelaten om het gemiddelde van de voorgaande jaren niet op te blazen, aangezien er in het voorjaar van 2020 een groot aantal sterfgevallen was (Oversterfte = Totaal aantal sterfgevallen – Gemiddeld aantal sterfgevallen in voorgaande jaren).

De oversterfte omvat sterfgevallen als gevolg van de pandemie en sterfgevallen door andere oorzaken.

Volgens de officiële website van het Schotse parlement is het wekelijks aantal sterfgevallen in Schotland tussen april 2020 en april 2022 (de laatste beschikbare datum) voor de meeste weken in deze periode groter dan het gemiddelde aantal sterfgevallen in dezelfde weken van de voorgaande jaren.

Bijvoorbeeld, in de week van 4 januari 2021 waren er 1.720 sterfgevallen, terwijl het gemiddelde voor die week in de voorgaande jaren (van 2016 tot 2019) 1.276 was, dus het aantal extra sterfgevallen was 444 (34,80 procent).

Wat echter onduidelijk is, is de mate waarin deze extra sterfgevallen worden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, of dat ze te wijten zijn aan andere redenen.

In juni 2022 werd in een artikel gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de European Society of Cardiology, aanbevolen om sporters genetisch te testen om op die manier hartfalen te voorkomen.

Sportcardiologie is een gespecialiseerd vakgebied dat atleten beoordeelt op genetisch bepaalde hartaandoeningen die kunnen leiden tot kwalijke hartritmestoornissen, hartfalen en plotselinge sterfte. Genetische tests worden steeds vaker gebruikt in de sportcardiologie, en worden over het algemeen beschouwd als onderdeel van een uitgebreide cardiale beoordeling bij atleten.

Volgens de statistieken had tot 80 procent van de atleten die plotseling overlijden geen symptomen of een familiegeschiedenis van hartaandoeningen. Bovendien is, buiten het geval van Rab Wardell, overal ter wereld een algemeen patroon van verhoogde oversterfte gemeld.

Genetische factoren zijn echter vrij stabiele factoren die normaal gezien niet rechtstreeks de dood veroorzaken, tenzij er belangrijke externe risicofactoren meespelen. Zoals het gezegde luidt: interne oorzaken vormen de fundamentele oorzaken, net zoals een zaadje, terwijl externe factoren te vergelijken zijn met het zonlicht of het water. Het zaadje zal enkel kunnen uitgroeien tot een plant onder de geschikte omstandigheden van temperatuur, zonlicht en water.

Wij kunnen het groot aantal sterfgevallen niet uitsluitend aan genetische factoren toeschrijven. Er moet gezocht worden naar andere externe oorzaken.

Oversterfte in Engeland en Wales

Naast Schotland kenden ook andere gebieden van het Verenigd Koninkrijk een onverklaarbare stijging van het aantal sterfgevallen. Volgens de laatste gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS) vonden van juni tot eind augustus 2022 elke week ongeveer 1 000 extra sterfgevallen plaats in Engeland en Wales. De meeste daarvan houden echter geen verband met de COVID-19-pandemie.

Zo waren er in de week van 26 augustus 1.556 gevallen van oversterfte, maar slechts ongeveer 453 daarvan werden door de pandemie veroorzaakt.

Vóór eind maart 2022 waren er in Engeland en Wales minder sterfgevallen dan gewoonlijk, hoewel er nog wekelijks enkele honderden mensen aan de pandemie stierven. Daarna veranderde de situatie echter: het aantal extra sterfgevallen steeg of schommelde soms, terwijl het aantal en het percentage COVID-19-doden daalde.

Tijdens de volgende vijf weken na de week van 29 juli bijvoorbeeld bedroegen de percentages aan COVID-gerelateerde sterfgevallen respectievelijk 7,4 (810 gevallen op een totaal van 11.013 sterfgevallen), 6,8 (723 gevallen op 10.698), 5,7 (592 gevallen op 10.355), 5,0 (551 gevallen op 10.982) en 4,1 (453 gevallen op 10.942), en was er dus sprake van een afname op weekbasis.

In dezelfde periode bedroeg het aantal wekelijkse sterfgevallen daarentegen respectievelijk 1.678, 1.350, 950, 1.719 en 1.556, met dalingen in de eerste drie weken, maar verrassend genoeg een stijging in de laatste twee weken.

Momenteel vragen heel wat verbijsterde en bezorgde gezondheidsdeskundigen in het Verenigd Koninkrijk om een dringend openbaar onderzoek naar dit buitensporig aantal sterfgevallen. Onder hen is er Dr. Charles Levinson, directeur van de particuliere huisartsenpraktijk DoctorCall. Volgens Levinson zijn de oorzaken van deze sterfgevallen gecompliceerd en worden ze niet goed begrepen door de medische professionals in het VK.

(Bron: Telegraph)

Als de huidige trend doorzet, zal het aantal niet-COVID-gerelateerde sterfgevallen het aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen in 2022 in het Verenigd Koninkrijk snel overstijgen.

Overmatige sterfte in de Verenigde Staten

Volgens een studie op de medRxiv preprint server heeft het officiële COVID-19 sterftecijfer in de VS de impact van de pandemie op de sterfte onderschat. In 2020 en 2021 vonden naar schatting 936.911 extra sterfgevallen plaats. Bij 171.168 van hen (18,3%) werd COVID-19 niet als onderliggende doodsoorzaak op de overlijdenscertificaten vermeld. De oversterfte verwijst in dit geval naar het verschil tussen de verwachte sterfgevallen vóór de pandemie en de werkelijke sterfgevallen, een universele definitie over de hele wereld. ( Oversterfte = werkelijk gemelde sterfgevallen – verwachte sterfgevallen vóór 2020. Het verwachte aantal sterfgevallen wordt afgeleid van het aantal sterfgevallen voor dezelfde periode in de voorgaande jaren).

Stijgende oversterfte overal ter wereld

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn niet de enige landen die te maken hebben met een onverklaarde toename van het sterftecijfer. Soortgelijke verschijnselen doen zich in veel landen voor, zoals blijkt uit de statistieken van de wetenschappelijke onlinepublicatie Our World in Data. Deze site hanteert dezelfde definitie voor oversterfte als hierboven omschreven.

Aangezien het aantal inwoners in de verschillende landen erg verschilt, is het aantal extra sterfgevallen geen nuttige maatstaf voor vergelijkingen. Om vergelijkingen tussen verschillende landen beter mogelijk te maken, kan de P-score worden gebruikt.

De P-score wordt berekend door het verschil tussen de gerapporteerde en de verwachte sterfgevallen eerst te delen door de verwachte sterfgevallen en dan maal 100.

[P-score = ( Gerapporteerde sterfgevallen – Verwachte sterfgevallen)/ Verwachte sterfgevallen x 100] OF [P-score = Extra sterfgevallen / Verwachte sterfgevallen x 100].

Als de P-score in een bepaalde week bijvoorbeeld 50 procent bedraagt, betekent dit dat het werkelijke aantal sterfgevallen in die week 50 procent hoger ligt dan het vermoedelijke aantal sterfgevallen mocht de COVID-19-pandemie nooit hebben plaatsgevonden.

Top 5 landen en hun cumulatieve oversterfte sinds de COVID-pandemie

Volgens de onderstaande grafiek, is de cumulatieve oversterfte van januari 2020 tot begin juli 2022, het hoogst in de volgende vijf landen: Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en Egypte.

(Bron: Our World in Data)

Van deze landen hebben de Verenigde Staten meer dan 338 miljoen inwoners, Brazilië meer dan 215 miljoen en de andere drie landen meer dan 110 miljoen.

Aangezien het allemaal landen zijn met een relatief hoog bevolkingscijfer, en gezien het feit dat bepaalde landen met een nog grotere bevolking, zoals China, India en Pakistan, hun aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen wellicht schromelijk hebben ondergerapporteerd, is het niet verrassend dat deze vijf landen worden weergegeven met het grootste aantal extra sterftegevallen. Dit verschijnsel wijst er logischerwijs op dat de oversterfte evenredig is met het bevolkingsaantal in elk land.

Dit is een duidelijk signaal dat de bovengenoemde hoge oversterfte geen landspecifieke of lokale of geografische oorzaak heeft. Het moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gezondheidsrisico-factor die de hele wereld heeft beïnvloed in de periode 2021-2022.

Maar welke gebeurtenis kan zo’n grote invloed hebben? Zelfs de wereldwijde besmettingsgraad van COVID-19 bedraagt ongeveer 3 procent, waardoor COVID-19 zelf niet als een wereldwijde gezondheidsrisicofactor kan worden geclassificeerd.

Maar wat kan dan wel worden aangemerkt als een wereldwijde gezondheidsrisico-factor die invloed heeft op de meerderheid van de wereldbevolking?

Onverklaarbare oversterfte in 2022 tijdens Omicron-periode

(Bron: Our World in Data)

Volgens bovenstaande grafiek was er van januari 2022 tot eind juli 2022 in verschillende landen sprake van een aanzienlijke stijging van het sterftecijfer, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, Israël en de Verenigde Staten. De oversterftecijfers worden hier gemeten met de P-score.

Gedurende deze periode kwam de COVID-19 Omicron-variant het meest voor. Hoewel Omicron in hoge mate overdraagbaar is, ligt de mortaliteitsratio van een besmetting 78,7 procent lager dan die van de vorige varianten. Volgens een studie op de medRxiv preprint server is het sterftecijfer bij Omicron 0,021 procent ten opzichte van de algemene bevolking.

Als de oversterfte rechtstreeks veroorzaakt zou zijn door SARS-CoV-2, zou het absolute oversterftecijfer dus in theorie moeten dalen in 2022, na de verspreiding van Omicron.

Laten we een vereenvoudigde berekening maken van het oversterftecijfer dat door Omicron in het VK zou zijn veroorzaakt.

In de periode van vijf jaar van 2015 tot 2019, voordat de COVID-19 pandemie een ravage aanrichtte in het VK, bedroeg het gemiddelde sterftecijfer per 1.000 inwoners 9. Het sterftecijfer bedroeg dus 0,9 procent (= 9/1.000 x 100). In 2022 telt het VK 67,58 miljoen inwoners. Het verwachte aantal sterfgevallen bedraagt dus 608.220 (=0,9% x 67,58 miljoen).

Ervan uitgaande dat alle extra sterfgevallen in het VK van januari tot juli 2022 door Omicron zijn veroorzaakt, zou het aantal extra sterfgevallen 14.192 (= 0,021% x 67,58 miljoen) moeten bedragen, wat veel lager is dan het verwachte aantal van 608.220.

Aan de andere kant, als de door Omicron veroorzaakte sterfgevallen de extra sterfgevallen in het VK zouden verklaren, zou het extra sterftecijfer slechts 2,3 procent bedragen (=14.192/608.220 x 100), wat veel lager is dan het extra sterftecijfer in de grafiek.

Daarom kan de Omicron-variant niet de hoofdoorzaak zijn van de extra sterfgevallen in het VK.

Dit zou ook het geval moeten zijn in Duitsland, Australië, Israël en de Verenigde Staten.

Onderzoek naar mogelijke oorzaken van overmatige sterfte

Afgezien van aandoeningen en ziektes die rechtstreeks leiden tot de dood, sterven jaarlijks heel wat mensen door ouderdom. Door een verzwakte immuniteit zijn ouderen bijzonder vatbaar voor een COVID-19-infectie. In de Verenigde Staten waren bij 74,7 procent van het totale aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen de betrokken personen 65 jaar of ouder (volgens informatie beschikbaar op 24 augustus 2022).

Er kan dus worden afgeleid dat veel ouderen in 2021 aan de meer dodelijke virusvarianten van de COVID-19-pandemie, zoals alfa en delta, zijn overleden. Bijgevolg zou het aantal extra sterfgevallen in 2022 eigenlijk lager moeten zijn dan het aantal verwachte sterfgevallen.

Kennelijk is het consistente patroon van onverwacht hoge aantallen extra sterfgevallen over de hele wereld een abnormaal verschijnsel. Deze kwestie rechtvaardigt een onderzoek dat de toegang tot de gegevens van de overlijdenscertificaten (d.w.z. doodsoorzaken), een steekproef van medische dossiers, de analyse van autopsieverslagen en een transparant onderzoek naar de COVID-19-vaccinatiestatus van de overledenen zou moeten omvatten.

Grote bezorgdheid over hartaandoeningen volgens academische tijdschriften

Volgens het Britse Office for Health Improvement and Disparities waren in de periode vanaf de week van 24 juni 2000 tot en met de week van 24 juni 2022 ischemische hartziekten, cerebrovasculaire ziekten, andere aandoeningen van de bloedsomloop, hartfalen en kanker de belangrijkste doodsoorzaken.

Een studie die in juli 2022 werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine geeft aan dat de belangrijkste doodsoorzaken in de Verenigde Staten van maart 2020 tot oktober 2021 hartziekten en kanker waren. In het bijzonder werd 20,1 procent van de sterfgevallen veroorzaakt door hartaandoeningen en 17,5 procent door kanker. Samen waren zij goed voor 1,29 miljoen sterfgevallen, terwijl tegelijkertijd COVID-19 de oorzaak was van 350.000 sterfgevallen.

(Bron: JAMA)

Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) in augustus 2021, maakte gebruik van gegevens verzameld bij meer dan 40 Amerikaanse medische instellingen, en toont aan dat het aantal gevallen van myocarditis en pericarditis sterk toenam nadat ongeveer 2 miljoen mensen in de Verenigde Staten de COVID-19 vaccins hadden gekregen.

(Bron: Jama)

Het begin van myocarditis situeert zich gemiddeld ongeveer 3,5 dagen na de vaccinatie en 80 procent van de myocarditispatiënten ontwikkelden de symptomen na de tweede dosis.

(Bron: Jama)

Het begin van pericarditis ligt gemiddeld 20 dagen na ontvangst van de COVID-19 vaccins en in 60 procent van de gevallen ontstonden de symptomen na de tweede dosis.

Cardiovasculaire problemen, waaronder carditis, een hartaanval en een beroerte kunnen worden veroorzaakt door een COVID-19-infectie of door de mRNA COVID-19-vaccinatie.

Volgens een in het tijdschrift Nature gepubliceerd artikel hebben bepaalde studies aangetoond dat het risico op hartproblemen hoog blijft tot vele maanden nadat een patiënt van een COVID-19-infectie is hersteld.

Bovendien verklaarden de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op 9 juni 2022 dat myocarditis en pericarditis zijn gemeld na mRNA COVID-19 vaccinatie (Pfizer of Moderna), vooral bij adolescenten en jongvolwassen mannen en wel binnen enkele dagen na hun tweede vaccinatiedosis.

Volgens Dr. Tom Shimabukuro, plaatsvervangend directeur van het CDC’s Immunization Safety Office, waren er op 9 juni 226 gevallen van myocarditis of pericarditis na vaccinatie bij mensen jonger dan 30 jaar bevestigd.

Zowel  de Pfizer alsook de Moderna mRNA COVID-19 vaccins zijn gebaseerd op lipide nanodeeltjes (LNP’s) die de mRNA bevatten. Volgens een studie die in december 2021 in het tijdschrift iScience werd gepubliceerd zijn er aanwijzingen dat de LNP’s die werden gebruikt in preklinische mRNA-vaccinstudies sterk ontstekingsbevorderend werken bij muizen. Injectie van deze LNP’s in de muizen veroorzaakte snelle en robuuste ontstekingsreacties. Mogelijk zou dit de onderliggende oorzaak kunnen zijn van post-vaccin carditis, de ontsteking van het hart, met inbegrip van myocarditis en pericarditis.

VAERS-gegevens wijzen op een groot aantal sterfgevallen na vaccinatie en een toenemend aantal ongewenste bijwerkingen

Niet toevallig zijn er een verontrustend aantal ongewenste bijwerkingen gemeld in verband met COVID-19-vaccinprikken, inclusief sterfgevallen.

Op 26 augustus 2022 lag het aantal meldingen van bijwerkingen door COVID-19 vaccins in het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) op 1.394.703, waaronder 30.605 sterfgevallen, 175.020 ziekenhuisopnames, 134.530 spoedgevallen en 204.343 doktersbezoeken. Er waren ook 51.879 gevallen van myocarditis/pericarditis, 16.385 hartaanvallen en 8.942 gevallen van trombocytopenie/lage bloedplaatjes.

(Bron: VAERS)

Het totale aantal gemelde sterfgevallen na COVID-vaccinatie in 2021 was buitengewoon hoog, en dat geldt ook voor de nog onvolledige gegevens van 2022. In de meeste van deze gevallen overleden de patiënten 0 tot 7 dagen na de COVID-19 vaccinatie, en in ongeveer de helft van de gevallen vond het overlijden plaats binnen 0 tot 3 dagen na de vaccinatie. Een dergelijke korte periode wijst duidelijk op een oorzakelijk verband tussen COVID-19 vaccinatie en deze sterfgevallen.

(Bron: VAERS)

Overheidstatistieken: Meer dan 70 procent van de COVID-gerelateerde sterfgevallen vonden plaats na de boostervaccinatie

Het provinciebestuur van Manitoba in Canada meldde in juli 2022 dat de vaccinatiegraad in de provincie in mei 2022 43,8 procent bedroeg. Nochtans waren mensen die een boostervaccin hadden ontvangen goed voor meer dan 70 procent van de COVID-gerelateerde sterfgevallen.

(Bron: Manitoba Website)

Het Britse Health Security Agency publiceerde op 31 maart 2022 een COVID-19 vaccin-onderzoeksrapport waarin staat vermeld dat bij 73 procent van de sterfgevallen die binnen 28 dagen na infectie zijn overleden, sprake was van mensen die hun derde vaccindosis hadden ontvangen, voordat de diagnose van een COVID-19 infectie was bevestigd (pdf).

Het feit dat een overgrote meerderheid van deze mensen (meer dan 70%) 3 dosissen COVID-19-vaccin hebben gekregen, en dat dit gebeurt in twee belangrijke landen met ‘s werelds meest geavanceerde gezondheidszorg, wijst erop dat COVID-19-vaccins wel degelijk een potentieel gezondheidsrisico vormen.

Veel studies hebben aangetoond dat het spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus mogelijk schade kan veroorzaken aan onze hartpericyten, endotheel functie, mitochondriën, zelfherstellende DNA-mechanismen en onze immuniteit.

Aangezien COVID-19-vaccins ook spike-eiwit bevatten, kunnen de vaccins problemen of aandoeningen veroorzaken in ons hart, zenuwen, hersenen en bloedvaten. Al deze mogelijke letsels kunnen leiden tot cardiovasculaire problemen of zelfs plotseling overlijden.

Wij roepen hierin op tot een transparant wereldwijd onderzoek naar deze dringende kwestie van stijgende sterftegevallen. Als het gaat om de gezondheid en het welzijn van mensen, is er geen tijd te verliezen en is het onaanvaardbaar om nog langer te wachten.

Op basis van het hierboven vermelde bewijsmateriaal is het zeer goed mogelijk dat de wereldwijde trend van stijgende sterftecijfers ten minste gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de COVID-19-vaccinaties. Op zijn minst moet grondig worden onderzocht welke rol de COVID-19-vaccins in deze kwestie zouden kunnen spelen en de resultaten moeten openbaar worden gemaakt.

Zoals een Chinees gezegde luidt: “Ook al heb je een schaap verloren, het is nog niet te laat om het hek te repareren.” Het is nooit te laat om corrigerende maatregelen te nemen.

Maar als we schapen blijven verliezen zonder de onderliggende oorzaak te corrigeren, zullen we op een dag alle schapen verliezen.

Als er geen actie wordt ondernomen terwijl de signalen steeds duidelijker worden, zal de zware last van de verantwoordelijkheid steeds groter en uiteindelijk ondraaglijk worden.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en een constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 september 2022): 2022 Excess Deaths All Around the World Raise an Alarm

COVID vaccin – spike proteïne blijft in het lichaam en tast DNA aan: een holistische manier om DNA te herstellen en spike-schade te verminderen

Uit een studie van de Stanford University bleek dat spike-proteïnen 60 dagen na de vaccinatie nog steeds in het lichaam aanwezig waren. Anderzijds hebben sommige studies aangetoond dat COVID-19 vaccins en spike-proteïnen het menselijk DNA kunnen aantasten. Dus hoe kunnen we schade door spike-proteïnen beperken en ons DNA herstellen?

De impact van COVID-19 mRNA vaccin spike-proteïnen op de menselijke gezondheid is de laatste tijd een onderwerp van groeiende belangstelling.

De farmacokinetische studie van Pfizer die bij de Food and Drug Administration (FDA) werd ingediend, toonde aan dat bij gevaccineerde dieren de spike-proteïnen van het vaccin wijd verspreid waren in andere organen dan de injectieplaats, waaronder de milt, lever, beenmerg, bijnieren en lymfe. Dit experiment kan niet bij mensen worden uitgevoerd wegens de schadelijke aard van isotopenlabeling, maar het kan als referentie worden gebruikt. Er zijn vele andere studies die aantonen dat de spike-proteïnen van de vaccins in meerdere organen van het lichaam aanwezig zijn.

Hoe lang blijven de vaccincomponenten dan in het menselijk lichaam?

In maart 2022 publiceerden de afdeling Pathologie van de Stanford Universiteit en andere onderzoeksinstituten een rapport in het tijdschrift Cell, waarin voorlopige gegevens werden gegeven over hoe lang de COVID-19 vaccins in het menselijk lichaam blijven.

Volgens dit rapport waren er zeven proefpersonen, die allen een tweede dosis van het Pfizer of Moderna mRNA-vaccin hadden gekregen. Er werden op regelmatige tijdstippen stalen van lymfeklierweefsels afgenomen, en de belangrijkste plaats van bemonstering waren de kiemcentra (GC) van de lymfeklieren. Het kiemcentrum is een zeer belangrijk functioneel gebied van de menselijke lymfeknopen, en een gebied waar B-cellen actief zijn en antilichamen produceren.

Als sommige vaccinbestanddelen hier achterblijven, kunnen zij de immuuncellen onderdrukken en auto-immuunziekten veroorzaken.

Uit de testresultaten bleek dat vaccin-mRNA in de lymfeklieren werd gedetecteerd door in-situ hybridisatie vanaf de zevende dag na vaccinatie tot de 60e dag.

Van dag 16 tot dag 60 na de vaccinatie werden in de lymfeklieren van de proefpersonen residuele spike-proteïnen gedetecteerd.

Aangezien de studie slechts over een periode van twee maanden werd uitgevoerd, zijn er nog geen gegevens beschikbaar over hoe lang de vaccins in het lichaam blijven. Het is echter bekend dat de vaccins ten minste twee maanden na de vaccinatie in de lymfeklieren van het lichaam blijven, wat de reden kan zijn waarom veel mensen gedurende meerdere maanden bijwerkingen van de COVID-19 vaccins ondervinden.

mRNA-vaccins veranderen menselijk DNA

Zoals eerder vermeld, kunnen de spike-proteïnen verschillende soorten schade veroorzaken aan de immuuncellen van het lichaam, waaronder auto-immuunziekten, verlamming, plotselinge dood en andere ernstige bijwerkingen. In feite kunnen de spike-proteïnen zelfs nog diepere schade aanrichten. Gebleken is dat het SARS-CoV-2 virus en mRNA-vaccins de celgenen kunnen aantasten, in de genomen kunnen integreren en de genetische code van het menselijk leven kunnen veranderen.

Hoe integreren mRNA-vaccins zich in het genoom? Dat is nog steeds een mysterie. Misschien heeft dit te maken met de schade die de spike-proteïnen toebrengen aan het zelfherstellend vermogen van cellulair DNA.

De genen van het menselijk lichaam zijn zeer belangrijk en bevatten de code van het leven. De de schade aan het menselijk DNA door vaccins vereist dus speciale aandacht.

Dus wat kan er worden gedaan om de schade door spike-proteïnen te beperken? Laten we het eerst eens hebben over het menselijk DNA, de meest kritische en mysterieuze structuur in ons lichaam – één die veel mensen niet echt begrijpen.

In de afgelopen decennia zijn er veel doorbraken geweest in de studie van DNA, niet alleen op het gebied van structuur en biochemie, maar ook op het gebied van andere fenomenen en patronen.

De verbazingwekkende eigenschappen van DNA

DNA-fragmenten kunnen materialiseren in water zonder grondstof

Professor Luc Montagnier, de Franse viroloog die de Nobelprijs heeft gewonnen voor de ontdekking van het AIDS-virus, HIV, heeft een experiment met DNA uitgevoerd dat is gepubliceerd in het Journal of Physics: Conference Series (JPCS).

Professor Montagnier plaatste een verzegelde reageerbuis A met DNA van Mycoplasma pirum (een micro-organisme) in een kooi van mu-metaal (voor de afscherming van gevoelige elektronische apparatuur), naast een verzegelde reageerbuis B met gedestilleerd water. Proefbuis B bevatte geen basisgrondstof die kon worden gebruikt om DNA te vormen.

Hij plaatste een koperen solenoïde rond reageerbuizen A en B met een elektrische stroom van lage intensiteit, oscillerend bij 7 Hz, en liet ze bij kamertemperatuur staan.

Na 18 uur deed zich een verbazingwekkende gebeurtenis voor: In de afgesloten reageerbuis B, die oorspronkelijk alleen water en geen DNA-materiaal bevatte, werd DNA gedetecteerd en de DNA-sequentie kwam voor 98 procent overeen met die in reageerbuis A.

Om de betrouwbaarheid van de test te controleren, herhaalde professor Montagnier de test 12 keer, en de testresultaten bleken identiek te zijn.

Naast Mycoplasma pirum herhaalde professor Montagnier dezelfde test met DNA van een andere bacterie Borrelia burgdorferi (de ziekteverwekker die de ziekte van Lyme veroorzaakt), en de resultaten waren hetzelfde.

Later herhaalde de Russische wetenschapper Peter Gariaev, een expert in de golfgenetica, hetzelfde experiment en publiceerde de resultaten in het DNA Decipher Journal in 2014.

Een belangrijk criterium voor het bepalen van de betrouwbaarheid van wetenschappelijke wetten is reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen, het vermogen om dezelfde resultaten te produceren met verschillende uitvoerders, in verschillende laboratoria en met verschillende grondstoffen.

Zowel prof. Montagnier als prof. Gariaev concludeerden dat sequentiefragmenten van DNA kunnen worden gecreëerd onder invloed van een elektromagnetisch veld, dat een soort energie is. En dit wijst erop dat DNA eigenschappen van energie heeft.

“Laser-etend” DNA en zijn fantoombeeld

Professor Peter Gariaev voerde nog andere verwante DNA-experimenten uit.

Hij scheen eens met een zwakke laserstraal met een vaste frequentie op een DNA-monster dat in een kwartscuvet was geplaatst, dat de laser niet zou blokkeren, en ontdekte dat het DNA zich gedroeg als een spons die de laser absorbeerde en “opat”.

Toen de professor zich opmaakte om het experiment te beëindigen, schoof hij de kwartscuvet met het DNA-monster opzij. Op dat moment gebeurde er iets schokkends: hoewel het DNA was verwijderd, draaide de lichtspiraal nog steeds op zijn plaats, alsof het DNA zich daar nog steeds bevond.

Dit experiment suggereert dat DNA niet alleen fotonen absorbeert, maar ook de eigenschappen kan hebben van een energieveld dat een residuaal effect heeft in onze zichtbare dimensie. Dit is wat wetenschappers het fantoom effect van DNA noemen.

De elektromagnetische energie van DNA kan ook worden ‘herinnerd’ door water, omdat een laagfrequent elektromagnetisch veld nog steeds kan worden gedetecteerd in het waterfiltraat, nadat de DNA-bevattende bacteriën zijn verwijderd.

Deze experimenten illustreren vanuit verschillende perspectieven dat DNA niet alleen een moleculaire structuur is, maar ook quantasome en elektromagnetische energieveld eigenschappen heeft.

Het boek van professor Gariaev “Quantum Consciousness of the Linguistic-Wave Genome: Theory and Practice” stelt in de inleiding dat dit “de grondslagen legt voor een nieuw wetenschapsgebied – de studie en toepassing van de kwantum- en elektromagnetische aard van het genoom, als een holistisch continuüm, dat ogenblikkelijke metabole controle door een organisme mogelijk maakt”. Deze nieuwe ontdekkingen maken de weg vrij voor waar de mensheid lang van heeft gedroomd: ‘genezing vanop afstand en niet-operatieve genezing, orgaanregeneratie, aanzienlijke verlenging van de menselijke levensduur’ en vele andere.

Wij verwijzen vaak naar het menselijk lichaam als hebbende een bio-energieveld. Deze wetenschappelijke experimenten suggereren dat menselijk DNA elektromagnetische energie-eigenschappen heeft en dat DNA een energielichaam is. Dan is het natuurlijk dat het menselijk lichaam een elektromagnetisch energieveld heeft.

Er zijn vele onderzoeken gedaan door wetenschappers op verschillende gebieden die met elkaar in overeenstemming zijn en bewijzen dat het menselijk lichaam een energieveld heeft.

Het menselijk lichaam heeft energie; gedachten en emoties kunnen energie en DNA veranderen

Biofysici hebben ook ontdekt dat het menselijk lichaam spontaan elektronen en fotonen kan uitstralen, waardoor een gloed ontstaat die onzichtbaar is voor het blote oog.

In 1939 vond Semyon Kirlian, een technicus in de voormalige Sovjet-Unie, een techniek uit die ‘Kirlian-fotografie’ wordt genoemd. Bij deze techniek wordt een persoon in een elektromagnetisch veld geplaatst en de elektronen en fotonen die door het menselijk lichaam worden uitgezonden, kunnen worden gefotografeerd door de excitatie van het elektromagnetische veld.

In 1995 vond het team van de Russische natuurkundige Konstantin Korotkov de eerste digitale Kirlian-fotografie uit – Gas Discharge Visualization (GDV).

In GDV beelden heeft een gezond of kalm persoon een sterk energieveld met een afgeronde periferie. Wanneer iemand echter emotioneel opgewonden is, lijkt het energieveld ‘piekerig’ te zijn. En wanneer er een gezondheidsprobleem is, vertoont het energieveld van een persoon gaten, kloven en andere abnormaliteiten. En verschillende energieafwijkingen bleken overeen te komen met verschillende organen, en zo de bron van de ziekte aan te geven.

Er is ook een intrigerend beeld dat laat zien dat rock-‘n-roll-muziek schadelijk is voor het menselijk lichaam. Wanneer een persoon met een klein emotioneel probleem naar rockmuziek luisterde, werd de schade aan zijn energieveld meer uitgesproken.

Menselijke emoties kunnen het energieveld van het lichaam veranderen en de menselijke geest kan ook de toestand van het DNA veranderen.

In 1996 presenteerde Dr. Glen Rein, een biochemicus aan de Universiteit van Londen in het Verenigd Koninkrijk, een artikel op het Internationale Forum voor Nieuwe Wetenschap dat werd gehouden in Denver, Colorado. Daarin wees hij erop dat menselijke bedoelingen van invloed kunnen zijn op het wikkelen en afwikkelen van de twee strengen die samen de DNA-helix vormen.

De dubbele helixstructuur van DNA lijkt op een ouderwetse telefoondraad. Wanneer een DNA-gen tot expressie komt, rolt het DNA zich af; en wanneer een DNA klaar is met zichzelf te kopiëren, windt het zich op tot een helix. Het wikkelen of afwikkelen van het DNA kan worden gemeten met een soort fysisch instrument.

In het experiment haalde Dr. Rein het DNA uit cellen van menselijke placenta’s en legde het in water. Vervolgens vroeg hij verschillende personen om met hun gedachten te proberen het DNA op te winden of af te wikkelen. Men ontdekte dat de mate van verandering in de toestand van het DNA door bewuste intentie tussen 2% en 10% bedroeg, wat een significante verandering is vergeleken met 1,1% in de controlegroep zonder bewuste intentie. Dit experiment suggereert dat de menselijke geest de toestand van het opwinden of afwikkelen van het DNA kan veranderen.

DNA heeft eigenschappen van energie. Dus als gedachten de staat van wikkeling of afwikkeling van het DNA kunnen veranderen, kunnen ze theoretisch ook het energieveld van het lichaam veranderen.

Verbeteren van het energieveld en terugdraaien van schade veroorzaakt door spike-proteïnen

Zoals eerder vermeld, kunnen het SARS-CoV-2 virus en de spike-proteïnen van vaccins diepe schade toebrengen aan het lichaam, het DNA van het lichaam aantasten en mogelijk het bio-energetische veld van het lichaam veranderen. Om de DNA-schade veroorzaakt door de spike-proteïnen volledig ongedaan te maken, is een bio-energetische aanpak nodig.

Dr. David Hawkins, een vooraanstaand Amerikaans psychiater, heeft door tientallen jaren van onderzoek ontdekt dat er corresponderende energetische trillingsfrequenties zijn voor verschillende emotionele en mentale toestanden bij mensen.

  • Schaamte, schuld, wanhoop, pessimisme, angst, hebzucht, haat en minachting – deze gedachten brengen negatieve energie, zijn schadelijk voor het leven en zijn niet bevorderlijk voor het verbeteren van de bijwerkingen van vaccins
  • Energie wordt positief wanneer er moed wordt gegenereerd
  • Positieve energie wordt opgewekt door emoties van bevestiging, vertrouwen, optimisme, vergiffenis, begrip, liefde en vrede
  • De hoogste energie is volledig bewustzijn of verlichting

Er is een gezegde dat luidt: “Bij mensen die echt een gezondheidsprobleem hebben, is 70 procent ervan psychologisch en 30 procent lichamelijk.” Zelfs als er bijwerkingen zijn na vaccinatie, kan het mogelijk zijn om deze op een diep niveau te verbeteren door een goede gemoedstoestand.

Traditionele qigong (inclusief meditatie) wordt in het Westen mindfulness genoemd en het is een methode om fit te worden en te blijven.

Onderdeel van deze methode is het reguleren van de geest, het wegnemen van afleidingen en het positiever en kalmer maken van de geest, zodat deze genezing kan bevorderen door het bioveld van het lichaam te reguleren.

Dr. Beverly Rubik, een biofysicus, voerde een piloot studie uit naar de effecten van qigong op het menselijke energieveld, door GDV-beelden te maken van de middelvingers van de handen van Parkinsonpatiënten voor en na het beoefenen van qigong (in de traditionele Chinese geneeskunde komt de middelvinger overeen met het menselijk brein). Men ontdekte dat de GDV-beelden van de patiënten vóór het beoefenen van qigong beschadigd en onregelmatig waren; en na het beoefenen van qigong werden ze aanzienlijk vollediger en regelmatiger.

Theoretisch gesproken, als we in het proces van het beoefenen van qigong de bewuste intentie kunnen bijstellen, het positief denken kunnen versterken, het menselijk bioveld kunnen verbeteren, zal het natuurlijkerwijs bijdragen aan ons algehele genezingsvermogen, inclusief het vermogen van DNA tot zelfherstel, om zo weerstand te bieden aan de schade die veroorzaakt wordt door spike-proteïnen.

4 Manieren om de schadelijke effecten van spike-proteïnen op het menselijk lichaam weg te werken

De FDA, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en de World Health Organization (WHO) hebben nog geen artikelen of rapporten gepubliceerd waarin de negatieve effecten van de COVID-19 vaccins op de menselijke gezondheid worden erkend.

Hieronder volgen verschillende manieren om het lichaam te helpen zijn zelfgenezend vermogen te vergroten en een verstoorde immuniteit te herstellen, gebaseerd op bekende pathologische mechanismen, klinische waarnemingen en wetenschappelijke experimenten.

We hebben eerder beschreven hoe:

Er is een vierde methode, die de positieve energie van het lichaam kan versterken, onze gedachten, mentaliteit of spirituele intentie kan bijstellen, DNA kan herstellen en genetische toxiciteit kan verwijderen. Het reciteren van een mantra van negen Chinese karakters heeft ernstige dyspneu genezen bij een 73-jarige vrouw en soortgelijke effecten werden gemeld door vele andere patiënten. We kunnen ook staande oefeningen en meditatie gebruiken om het energieveld van het lichaam aan te passen en het lichaam op een diepere en holistische manier te reinigen van schadelijke stoffen, zodat het lichaam sneller kan herstellen.

Er zijn verschillende ontgiftingsmethoden voor verschillende niveaus, en we kunnen ze selectief gebruiken naargelang onze specifieke situatie, zodat we ons lichaam weer gezond kunnen maken.

Met aanvullende verslaggeving door Arthur F. Ellis, biofysisch onderzoeker, biowetenschappelijk onderzoeker, en videoproducer.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Voor referenties, zie The Epoch Times: COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 juni 2022): COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

De diepgaande helende effecten van vreugde, schoonheid en hoop

Shen Yun Performing Arts is ‘s werelds voornaamste klassieke Chinese dans- en muziekgezelschap. Volgens de website is het opgericht in New York door elite artiesten geïnspireerd door een gedeelde missie – het terugbrengen van de verloren wereld van de traditionele Chinese cultuur.

De voorstelling is bedoeld om het publiek te vermaken en op te beuren, maar velen hebben een onverwachte vermindering van pijn of een toename in mobiliteit gemeld. Het effect is in sommige gevallen zo drastisch geweest dat het niet te verklaren is, hoewel onderzoekers, doctoren en andere experts wijzen op verschillende effecten die Shen Yun zou kunnen hebben op geest en lichaam.

Ik ben een deskundige op het gebied van infectieziekten en de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen en was wetenschappelijk medewerker bij een Zwitsers biotechbedrijf. Wetenschappers beginnen meer en meer de ongelooflijke wisselwerking tussen geest en lichaam te erkennen.

Het begrijpen van deze verbinding zou kunnen helpen verklaren waarom zoveel Shen Yun toeschouwers een verbeterde lichamelijke en geestelijke gezondheid melden na het zien van de voorstelling.

Shen Yun koppelt klassieke Chinese dans aan een orkest dat authentieke oud Chinese instrumenten combineert met orkestinstrumenten uit het Westen. De voorstelling van Shen Yun is gevuld met heldere kleuren, adembenemende muziek en dans, universele waarden en een boodschap van mededogen. Het is het soort voorstelling waarvan toeschouwers vaak zeggen dat ze er tranen van vreugde van krijgen en vervuld raken van hoop.

Schoonheid, en het ontzag dat het oproept in de menselijke geest, heeft een diepgaande invloed op hoe we denken en voelen. De schoonheid van Shen Yun komt van vele aspecten van de voorstelling, maar het kan voor velen een nog diepere resonantie bieden vanwege de cultuur waar het vandaan komt. De Chinese beschaving bestaat al 5.000 jaar, een orde van grootte langer dan welke andere beschaving dan ook, hoewel het in 1949 een catastrofale communistische revolutie heeft meegemaakt. Desondanks is de cultuur blijven bestaan en daarin liggen diepgaande inzichten besloten over hoe je een waardig en zinvol menselijk leven kunt leiden.

De dramatische afname van pijn en ziektesymptomen die sommige toeschouwers melden na het zien van de voorstelling is de moeite waard om te onderzoeken.

Chronische pijn verdwenen

“Weet je, toen we naar de voorstelling kwamen, zei ik aan het begin [van de voorstelling], ‘Oh, mijn rug doet pijn'”, zei Antonio Divine, een verpleger die in een Baptisten ziekenhuis werkt. Maar na het zien van de Shen Yun voorstelling in Fort Lauderdale’s Au-Rene Theater op 29 dec. 2021, realiseerde Divine zich dat zijn rugpijn verdwenen was.

Divine is niet de enige persoon die zulke pijnverlichtende effecten heeft ervaren na het kijken van Shen Yun.

Queene Owl zei dat ze pijn in haar benen had toen ze op weg was om Shen Yun te gaan bekijken in het Belk Theater in Charlotte, North Carolina, op 8 januari 2022. Maar toen ze eenmaal naar de voorstelling keek, verdween haar pijn.

“Toen ik kwam, had ik pijn. Ik had krampen in mijn voeten, bovenbenen en kuiten. Ik kon moeilijk lopen; het was pijnlijk om het zelfs maar te proberen. Dat doe ik meestal wel, want ik ben er aan gewend. Ik heb een rolstoel nodig voor als ik ondersteuning nodig heb. Maar nu voel ik me beter”, zei ze.

“Ik kan het gevoel niet uitleggen, het is gewoon zo’n ‘ooh wauw’ gevoel en ik denk dat de energie er veel mee te maken had. … Ik keek naar die verbazingwekkende kunst en schoonheid en ik vergat [de pijn].”

Diane Richter, een gepensioneerde verzorgster die nog steeds op de St. Paul’s School in Cudahy, Wisconsin werkt, leed veel aan pijn en stijfheid in haar lichaam en nek als gevolg van een ongeluk toen ze een tiener was. Op 2 januari keek ze naar Shen Yun in het Marcus Performing Arts Center in Milwaukee, waar ze voor het eerst in 49 jaar ervaarde dat de pijn en stijfheid in haar lichaam verdwenen waren.

“Ik kwam binnen met stijfheid in mijn lichaam en mijn nek en ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het is weg”, zei ze. “Het is alsof door de tijd van het kijken naar [Shen Yun], het [eigenlijk] werd losgelaten en het is nu niet pijnlijk.”

Op 12 februari 2022 kwam Walter Dixon, een gepensioneerde zakenman die lijdt aan de ziekte van Parkinson, met zijn wandelstok om Shen Yun te zien optreden in het Oncenter Crouse Hinds Theater in Syracuse, New York, en liep na de voorstelling zonder wandelstok naar buiten. “Ik gebruik meestal wandelstokken. Op dit moment gebruik ik ze niet. Ik sta helemaal zonder. Ik heb de ziekte van Parkinson. Ik had moeite om hier binnen te komen, maar na de voorstelling ben ik meteen naar buiten gelopen, ik weet niet wat er gebeurd is.”

Dokter noemt Shen Yun een ‘recept’

Er zijn talrijke immunologische studies die aantonen dat als iemand in een toestand van chronische stress en depressie verkeert, de afgifte van het stresshormoon cortisol toeneemt, dat niet alleen de functie van de immuuncellen onderdrukt (met inbegrip van fagocyten, natuurlijke killercellen en T-cellen), maar ook hun vermogen om virussen te bestrijden afremt.

Depressie verhoogt ook de productie van ontstekingsbevorderende cytokinen en chemokinen, wat leidt tot een toestand van chronische ontsteking, die op zijn beurt gemakkelijk chronische ziekten (zoals hart- en vaatziekten en neuromusculaire aandoeningen) kan uitlokken of verergeren en kan leiden tot een verdere verslechtering van chronische symptomen, waaronder pijn.

Deze gerapporteerde gevallen van pijn die volledig is verdwenen – zelfs langdurige ernstige pijn – kunnen in verband worden gebracht met de afname van stresshormonen en verhoogde niveaus van endorfine en oxytocine tijdens het kijken naar Shen Yun.

In augustus 2021 publiceerden professor George Slavich van het Center for Psychoneuroimmunology aan de University of California-Los Angeles en psychologieprofessor Jamil Zaki van Stanford University een artikel in het tijdschrift Anxiety, Stress and Coping, waarin zij drie op bewijs gebaseerde strategieën voorstellen die kunnen helpen bij het bevorderen van individueel en collectief herstel, groei en veerkracht. Deze strategieën zijn het cultiveren van sociale saamhorigheid, het beoefenen van mededogen en vriendelijkheid zijn.

Voor veel mensen verdween het gevoel van sociale saamhorigheid bijna volledig tijdens de pandemie.

“Mensen voelen zich nu depressief omdat ze zich meer geïsoleerd en alleen voelen”, zei psycholoog Howard Berlin.

Berlin was blij om mensen samen te zien komen voor Shen Yun voorstellingen, onder andere vanwege de gedeelde sociale ervaring.

“Als je naar zoiets als dit komt, zie je mensen samenkomen en de schoonheid van gemeenschapszin”, zei hij.

Veel ervaringen kunnen dit gemeenschapsgevoel geven, maar ze genereren niet allemaal mededogen en vriendelijkheid. Voor veel mensen zijn deze deugden, die verweven zijn in de op verhalen gebaseerde dansen van Shen Yun, een krachtig medicijn.

Dr. Lisa Miller, een dokter in de interne geneeskunde, beschrijft Shen Yun als “een perfect recept voor vreugde.” Ze beschrijft Shen Yun artiesten als “artsen van schoonheid en gratie, chemie en elektriciteit.”

“Als arts gebruik ik mijn handen om dingen voor elkaar te krijgen en voor mijn patiënten te zorgen, terwijl deze artiesten hun lichaam gebruiken, hun gebaren, hun vingers – ze gebruiken elk deel van hun lichaam om te genezen – want wat ze vanavond deden was een vorm van geneeskunde. Het was een perfect recept voor vreugde, pracht en praal, schoonheid en eer en nog veel meer. Het is gewoon goed en magisch”, zei Miller.

“En we hebben het nodig. Het is het perfecte recept voor geluk.”

Meer dan alleen kunst en schoonheid

In de jaren zeventig maakte Dr. Norman Cousins, een professor in de psychiatrie en bio-gedragswetenschappen aan de UCLA, voor zichzelf een holistische benadering die spiritualiteit en lachen omvatte, en schreef zichzelf komediefilms voor. Hij herstelde uiteindelijk van een levensbedreigende auto-immuunziekte.

Vreugde is een medicijn, maar de helende kracht van Shen Yun is niet alleen gebaseerd op vreugde – het levert ook een krachtige dosis ontzag. Shen Yun streeft ernaar om universele waarden terug te brengen en een boodschap van mededogen te verspreiden.

Een Harvardstudie kwantificeerde de kracht van mededogen met biomedische methoden. Studenten kregen een 50 minuten durende film te zien van Moeder Teresa die daden van vriendelijkheid verrichtte en de zieke en stervende armen van Calcutta hielp.

De immuunfunctie van het publiek werd versterkt en bleef daarna nog een uur lang hoog. Dit effect trad zelfs op bij mensen die Moeder Teresa niet mochten; hun hersenen resoneerden onbewust met haar goede daden en de kracht van mededogen.

Dit is lang niet de enige studie die een verband aantoont tussen vriendelijkheid en gezondheidsvoordelen.

Studies hebben aangetoond dat wanneer mensen goede daden verrichten, hun niveau van oxytocine stijgt. Van oxytocine is aangetoond dat het de immuniteit bevordert en mensen helpt virussen en bacteriën te bestrijden. De wetenschap heeft aangetoond dat vriendelijkheid een biochemisch effect heeft; daarom kan vriendelijkheid worden gebruikt als een behandeling voor pijn, depressie en infectieziekten.

Interessanter is dat de oxytocine in het lichaam van degenen die getuige zijn van de goede daden ook zal toenemen. Als een voorstelling een verhaal bevat over daden van vriendelijkheid jegens anderen, kan dat de oxytocinespiegel van het publiek helpen verhogen, wat op zijn beurt de immuniteit kan stimuleren en chronische ontsteking kan verminderen.

Dit alles wil zeggen dat we het belang van de rol die onze gedachten en gedragingen spelen in onze gezondheid niet mogen onderschatten. Elk spiritueel fenomeen heeft een materiële implicatie en dat mogen we niet verwaarlozen.

Een studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences toonde aan dat mensen met verschillende perspectieven op welzijn (hedonistisch versus eudaimonisch/altruïstisch) twee verschillende types van genexpressieprofielen voor perifere immuuncellen hadden. Mensen die een nobel doel in het leven hadden, hadden een duidelijk patroon van een veel sterker potentieel voor antivirale immuniteit dan degenen die meer gericht waren op persoonlijke bevrediging.

Het effect van onze gedachten zou even verstrekkend en diep kunnen zijn als de genetische laag van het menselijk lichaam.

Dr. Yang Jingduan, een expert in neurologie en psychiatrie die een onderzoeksbeurs in klinische psychofarmacologie aan de Universiteit van Oxford heeft gedaan, is ook een expert in integratieve Chinese en Westerse geneeskunde. Yang heeft ontdekt dat iemands gedrag de meest directe invloed heeft op iemands lichamelijke gezondheid. “En de krachtigste invloed op ons gedrag zijn onze emoties. Het sterkste effect op onze emoties zijn onze gedachten. En wat onze gedachten bepaalt is ons geloofssysteem”, zei hij.

“De oude Chinese geneeskunde stelt dat er in elk intern orgaansysteem een ziel of geest bestaat en dat zij het onsterfelijke deel van ons leven zijn, ons ‘ware zelf’ genoemd. Wat ons spirituele deel voedt zijn de vijf deugden: mededogen, respect, rechtvaardigheid, wijsheid en geloof.

“De moraal van Shen Yun’s voorstellingen presenteren de beste toepassing van deze waarden. Samengevat, Shen Yun voedt ons lichaam, geest en ziel.”

Shen Yun beschrijft ook een oud maar vernieuwd levens-cultivatiesysteem, Falun Dafa, dat drie universele principes onderwijst: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

“Iedereen die deze waarden beoefent zal zichzelf veel positiever, gelukkiger en meer ontspannen vinden. Deze minimaliseren hun reacties op dagelijkse stressoren en elimineren daarmee een van de meest fundamentele oorzaken van ziekte – stress”, zei Yang.

Publieksleden die onverwachte verlichting ervaren van symptomen die normaal moeilijk te behandelen zijn, hebben deze verhalen met vrienden en familie gedeeld, waardoor er meer interesse in Shen Yun is ontstaan.

De ziekte van Parkinson is niet te genezen, maar toch ervaarde Dixon zo’n wonderbaarlijke verbetering na het zien van de voorstelling. Dergelijke resultaten zijn bijzonder interessant voor medici.

Yuhong Dong is wetenschappelijk medewerker bij een Zwitsers biotechbedrijf en was voorheen senior medisch wetenschappelijk expert voor de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen bij Novartis Zwitserland en bekleedde vergelijkbare functies bij Novartis China. Zij is postdoctoraal fellow aan de Chinese Academie voor Medische Wetenschappen en doctor in infectieziekten.

 Origineel gepubliceerd op The Epoch Times(29 maart 2022): The Profound Healing Effects of Joy, Beauty, and Hope