Saturday, 13 Aug 2022

COVID vaccin – spike proteïne blijft in het lichaam en tast DNA aan: een holistische manier om DNA te herstellen en spike-schade te verminderen

Uit een studie van de Stanford University bleek dat spike-proteïnen 60 dagen na de vaccinatie nog steeds in het lichaam aanwezig waren. Anderzijds hebben sommige studies aangetoond dat COVID-19 vaccins en spike-proteïnen het menselijk DNA kunnen aantasten. Dus hoe kunnen we schade door spike-proteïnen beperken en ons DNA herstellen?

De impact van COVID-19 mRNA vaccin spike-proteïnen op de menselijke gezondheid is de laatste tijd een onderwerp van groeiende belangstelling.

De farmacokinetische studie van Pfizer die bij de Food and Drug Administration (FDA) werd ingediend, toonde aan dat bij gevaccineerde dieren de spike-proteïnen van het vaccin wijd verspreid waren in andere organen dan de injectieplaats, waaronder de milt, lever, beenmerg, bijnieren en lymfe. Dit experiment kan niet bij mensen worden uitgevoerd wegens de schadelijke aard van isotopenlabeling, maar het kan als referentie worden gebruikt. Er zijn vele andere studies die aantonen dat de spike-proteïnen van de vaccins in meerdere organen van het lichaam aanwezig zijn.

Hoe lang blijven de vaccincomponenten dan in het menselijk lichaam?

In maart 2022 publiceerden de afdeling Pathologie van de Stanford Universiteit en andere onderzoeksinstituten een rapport in het tijdschrift Cell, waarin voorlopige gegevens werden gegeven over hoe lang de COVID-19 vaccins in het menselijk lichaam blijven.

Volgens dit rapport waren er zeven proefpersonen, die allen een tweede dosis van het Pfizer of Moderna mRNA-vaccin hadden gekregen. Er werden op regelmatige tijdstippen stalen van lymfeklierweefsels afgenomen, en de belangrijkste plaats van bemonstering waren de kiemcentra (GC) van de lymfeklieren. Het kiemcentrum is een zeer belangrijk functioneel gebied van de menselijke lymfeknopen, en een gebied waar B-cellen actief zijn en antilichamen produceren.

Als sommige vaccinbestanddelen hier achterblijven, kunnen zij de immuuncellen onderdrukken en auto-immuunziekten veroorzaken.

Uit de testresultaten bleek dat vaccin-mRNA in de lymfeklieren werd gedetecteerd door in-situ hybridisatie vanaf de zevende dag na vaccinatie tot de 60e dag.

Van dag 16 tot dag 60 na de vaccinatie werden in de lymfeklieren van de proefpersonen residuele spike-proteïnen gedetecteerd.

Aangezien de studie slechts over een periode van twee maanden werd uitgevoerd, zijn er nog geen gegevens beschikbaar over hoe lang de vaccins in het lichaam blijven. Het is echter bekend dat de vaccins ten minste twee maanden na de vaccinatie in de lymfeklieren van het lichaam blijven, wat de reden kan zijn waarom veel mensen gedurende meerdere maanden bijwerkingen van de COVID-19 vaccins ondervinden.

mRNA-vaccins veranderen menselijk DNA

Zoals eerder vermeld, kunnen de spike-proteïnen verschillende soorten schade veroorzaken aan de immuuncellen van het lichaam, waaronder auto-immuunziekten, verlamming, plotselinge dood en andere ernstige bijwerkingen. In feite kunnen de spike-proteïnen zelfs nog diepere schade aanrichten. Gebleken is dat het SARS-CoV-2 virus en mRNA-vaccins de celgenen kunnen aantasten, in de genomen kunnen integreren en de genetische code van het menselijk leven kunnen veranderen.

Hoe integreren mRNA-vaccins zich in het genoom? Dat is nog steeds een mysterie. Misschien heeft dit te maken met de schade die de spike-proteïnen toebrengen aan het zelfherstellend vermogen van cellulair DNA.

De genen van het menselijk lichaam zijn zeer belangrijk en bevatten de code van het leven. De de schade aan het menselijk DNA door vaccins vereist dus speciale aandacht.

Dus wat kan er worden gedaan om de schade door spike-proteïnen te beperken? Laten we het eerst eens hebben over het menselijk DNA, de meest kritische en mysterieuze structuur in ons lichaam – één die veel mensen niet echt begrijpen.

In de afgelopen decennia zijn er veel doorbraken geweest in de studie van DNA, niet alleen op het gebied van structuur en biochemie, maar ook op het gebied van andere fenomenen en patronen.

De verbazingwekkende eigenschappen van DNA

DNA-fragmenten kunnen materialiseren in water zonder grondstof

Professor Luc Montagnier, de Franse viroloog die de Nobelprijs heeft gewonnen voor de ontdekking van het AIDS-virus, HIV, heeft een experiment met DNA uitgevoerd dat is gepubliceerd in het Journal of Physics: Conference Series (JPCS).

Professor Montagnier plaatste een verzegelde reageerbuis A met DNA van Mycoplasma pirum (een micro-organisme) in een kooi van mu-metaal (voor de afscherming van gevoelige elektronische apparatuur), naast een verzegelde reageerbuis B met gedestilleerd water. Proefbuis B bevatte geen basisgrondstof die kon worden gebruikt om DNA te vormen.

Hij plaatste een koperen solenoïde rond reageerbuizen A en B met een elektrische stroom van lage intensiteit, oscillerend bij 7 Hz, en liet ze bij kamertemperatuur staan.

Na 18 uur deed zich een verbazingwekkende gebeurtenis voor: In de afgesloten reageerbuis B, die oorspronkelijk alleen water en geen DNA-materiaal bevatte, werd DNA gedetecteerd en de DNA-sequentie kwam voor 98 procent overeen met die in reageerbuis A.

Om de betrouwbaarheid van de test te controleren, herhaalde professor Montagnier de test 12 keer, en de testresultaten bleken identiek te zijn.

Naast Mycoplasma pirum herhaalde professor Montagnier dezelfde test met DNA van een andere bacterie Borrelia burgdorferi (de ziekteverwekker die de ziekte van Lyme veroorzaakt), en de resultaten waren hetzelfde.

Later herhaalde de Russische wetenschapper Peter Gariaev, een expert in de golfgenetica, hetzelfde experiment en publiceerde de resultaten in het DNA Decipher Journal in 2014.

Een belangrijk criterium voor het bepalen van de betrouwbaarheid van wetenschappelijke wetten is reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen, het vermogen om dezelfde resultaten te produceren met verschillende uitvoerders, in verschillende laboratoria en met verschillende grondstoffen.

Zowel prof. Montagnier als prof. Gariaev concludeerden dat sequentiefragmenten van DNA kunnen worden gecreëerd onder invloed van een elektromagnetisch veld, dat een soort energie is. En dit wijst erop dat DNA eigenschappen van energie heeft.

“Laser-etend” DNA en zijn fantoombeeld

Professor Peter Gariaev voerde nog andere verwante DNA-experimenten uit.

Hij scheen eens met een zwakke laserstraal met een vaste frequentie op een DNA-monster dat in een kwartscuvet was geplaatst, dat de laser niet zou blokkeren, en ontdekte dat het DNA zich gedroeg als een spons die de laser absorbeerde en “opat”.

Toen de professor zich opmaakte om het experiment te beëindigen, schoof hij de kwartscuvet met het DNA-monster opzij. Op dat moment gebeurde er iets schokkends: hoewel het DNA was verwijderd, draaide de lichtspiraal nog steeds op zijn plaats, alsof het DNA zich daar nog steeds bevond.

Dit experiment suggereert dat DNA niet alleen fotonen absorbeert, maar ook de eigenschappen kan hebben van een energieveld dat een residuaal effect heeft in onze zichtbare dimensie. Dit is wat wetenschappers het fantoom effect van DNA noemen.

De elektromagnetische energie van DNA kan ook worden ‘herinnerd’ door water, omdat een laagfrequent elektromagnetisch veld nog steeds kan worden gedetecteerd in het waterfiltraat, nadat de DNA-bevattende bacteriën zijn verwijderd.

Deze experimenten illustreren vanuit verschillende perspectieven dat DNA niet alleen een moleculaire structuur is, maar ook quantasome en elektromagnetische energieveld eigenschappen heeft.

Het boek van professor Gariaev “Quantum Consciousness of the Linguistic-Wave Genome: Theory and Practice” stelt in de inleiding dat dit “de grondslagen legt voor een nieuw wetenschapsgebied – de studie en toepassing van de kwantum- en elektromagnetische aard van het genoom, als een holistisch continuüm, dat ogenblikkelijke metabole controle door een organisme mogelijk maakt”. Deze nieuwe ontdekkingen maken de weg vrij voor waar de mensheid lang van heeft gedroomd: ‘genezing vanop afstand en niet-operatieve genezing, orgaanregeneratie, aanzienlijke verlenging van de menselijke levensduur’ en vele andere.

Wij verwijzen vaak naar het menselijk lichaam als hebbende een bio-energieveld. Deze wetenschappelijke experimenten suggereren dat menselijk DNA elektromagnetische energie-eigenschappen heeft en dat DNA een energielichaam is. Dan is het natuurlijk dat het menselijk lichaam een elektromagnetisch energieveld heeft.

Er zijn vele onderzoeken gedaan door wetenschappers op verschillende gebieden die met elkaar in overeenstemming zijn en bewijzen dat het menselijk lichaam een energieveld heeft.

Het menselijk lichaam heeft energie; gedachten en emoties kunnen energie en DNA veranderen

Biofysici hebben ook ontdekt dat het menselijk lichaam spontaan elektronen en fotonen kan uitstralen, waardoor een gloed ontstaat die onzichtbaar is voor het blote oog.

In 1939 vond Semyon Kirlian, een technicus in de voormalige Sovjet-Unie, een techniek uit die ‘Kirlian-fotografie’ wordt genoemd. Bij deze techniek wordt een persoon in een elektromagnetisch veld geplaatst en de elektronen en fotonen die door het menselijk lichaam worden uitgezonden, kunnen worden gefotografeerd door de excitatie van het elektromagnetische veld.

In 1995 vond het team van de Russische natuurkundige Konstantin Korotkov de eerste digitale Kirlian-fotografie uit – Gas Discharge Visualization (GDV).

In GDV beelden heeft een gezond of kalm persoon een sterk energieveld met een afgeronde periferie. Wanneer iemand echter emotioneel opgewonden is, lijkt het energieveld ‘piekerig’ te zijn. En wanneer er een gezondheidsprobleem is, vertoont het energieveld van een persoon gaten, kloven en andere abnormaliteiten. En verschillende energieafwijkingen bleken overeen te komen met verschillende organen, en zo de bron van de ziekte aan te geven.

Er is ook een intrigerend beeld dat laat zien dat rock-‘n-roll-muziek schadelijk is voor het menselijk lichaam. Wanneer een persoon met een klein emotioneel probleem naar rockmuziek luisterde, werd de schade aan zijn energieveld meer uitgesproken.

Menselijke emoties kunnen het energieveld van het lichaam veranderen en de menselijke geest kan ook de toestand van het DNA veranderen.

In 1996 presenteerde Dr. Glen Rein, een biochemicus aan de Universiteit van Londen in het Verenigd Koninkrijk, een artikel op het Internationale Forum voor Nieuwe Wetenschap dat werd gehouden in Denver, Colorado. Daarin wees hij erop dat menselijke bedoelingen van invloed kunnen zijn op het wikkelen en afwikkelen van de twee strengen die samen de DNA-helix vormen.

De dubbele helixstructuur van DNA lijkt op een ouderwetse telefoondraad. Wanneer een DNA-gen tot expressie komt, rolt het DNA zich af; en wanneer een DNA klaar is met zichzelf te kopiëren, windt het zich op tot een helix. Het wikkelen of afwikkelen van het DNA kan worden gemeten met een soort fysisch instrument.

In het experiment haalde Dr. Rein het DNA uit cellen van menselijke placenta’s en legde het in water. Vervolgens vroeg hij verschillende personen om met hun gedachten te proberen het DNA op te winden of af te wikkelen. Men ontdekte dat de mate van verandering in de toestand van het DNA door bewuste intentie tussen 2% en 10% bedroeg, wat een significante verandering is vergeleken met 1,1% in de controlegroep zonder bewuste intentie. Dit experiment suggereert dat de menselijke geest de toestand van het opwinden of afwikkelen van het DNA kan veranderen.

DNA heeft eigenschappen van energie. Dus als gedachten de staat van wikkeling of afwikkeling van het DNA kunnen veranderen, kunnen ze theoretisch ook het energieveld van het lichaam veranderen.

Verbeteren van het energieveld en terugdraaien van schade veroorzaakt door spike-proteïnen

Zoals eerder vermeld, kunnen het SARS-CoV-2 virus en de spike-proteïnen van vaccins diepe schade toebrengen aan het lichaam, het DNA van het lichaam aantasten en mogelijk het bio-energetische veld van het lichaam veranderen. Om de DNA-schade veroorzaakt door de spike-proteïnen volledig ongedaan te maken, is een bio-energetische aanpak nodig.

Dr. David Hawkins, een vooraanstaand Amerikaans psychiater, heeft door tientallen jaren van onderzoek ontdekt dat er corresponderende energetische trillingsfrequenties zijn voor verschillende emotionele en mentale toestanden bij mensen.

  • Schaamte, schuld, wanhoop, pessimisme, angst, hebzucht, haat en minachting – deze gedachten brengen negatieve energie, zijn schadelijk voor het leven en zijn niet bevorderlijk voor het verbeteren van de bijwerkingen van vaccins
  • Energie wordt positief wanneer er moed wordt gegenereerd
  • Positieve energie wordt opgewekt door emoties van bevestiging, vertrouwen, optimisme, vergiffenis, begrip, liefde en vrede
  • De hoogste energie is volledig bewustzijn of verlichting

Er is een gezegde dat luidt: “Bij mensen die echt een gezondheidsprobleem hebben, is 70 procent ervan psychologisch en 30 procent lichamelijk.” Zelfs als er bijwerkingen zijn na vaccinatie, kan het mogelijk zijn om deze op een diep niveau te verbeteren door een goede gemoedstoestand.

Traditionele qigong (inclusief meditatie) wordt in het Westen mindfulness genoemd en het is een methode om fit te worden en te blijven.

Onderdeel van deze methode is het reguleren van de geest, het wegnemen van afleidingen en het positiever en kalmer maken van de geest, zodat deze genezing kan bevorderen door het bioveld van het lichaam te reguleren.

Dr. Beverly Rubik, een biofysicus, voerde een piloot studie uit naar de effecten van qigong op het menselijke energieveld, door GDV-beelden te maken van de middelvingers van de handen van Parkinsonpatiënten voor en na het beoefenen van qigong (in de traditionele Chinese geneeskunde komt de middelvinger overeen met het menselijk brein). Men ontdekte dat de GDV-beelden van de patiënten vóór het beoefenen van qigong beschadigd en onregelmatig waren; en na het beoefenen van qigong werden ze aanzienlijk vollediger en regelmatiger.

Theoretisch gesproken, als we in het proces van het beoefenen van qigong de bewuste intentie kunnen bijstellen, het positief denken kunnen versterken, het menselijk bioveld kunnen verbeteren, zal het natuurlijkerwijs bijdragen aan ons algehele genezingsvermogen, inclusief het vermogen van DNA tot zelfherstel, om zo weerstand te bieden aan de schade die veroorzaakt wordt door spike-proteïnen.

4 Manieren om de schadelijke effecten van spike-proteïnen op het menselijk lichaam weg te werken

De FDA, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en de World Health Organization (WHO) hebben nog geen artikelen of rapporten gepubliceerd waarin de negatieve effecten van de COVID-19 vaccins op de menselijke gezondheid worden erkend.

Hieronder volgen verschillende manieren om het lichaam te helpen zijn zelfgenezend vermogen te vergroten en een verstoorde immuniteit te herstellen, gebaseerd op bekende pathologische mechanismen, klinische waarnemingen en wetenschappelijke experimenten.

We hebben eerder beschreven hoe:

Er is een vierde methode, die de positieve energie van het lichaam kan versterken, onze gedachten, mentaliteit of spirituele intentie kan bijstellen, DNA kan herstellen en genetische toxiciteit kan verwijderen. Het reciteren van een mantra van negen Chinese karakters heeft ernstige dyspneu genezen bij een 73-jarige vrouw en soortgelijke effecten werden gemeld door vele andere patiënten. We kunnen ook staande oefeningen en meditatie gebruiken om het energieveld van het lichaam aan te passen en het lichaam op een diepere en holistische manier te reinigen van schadelijke stoffen, zodat het lichaam sneller kan herstellen.

Er zijn verschillende ontgiftingsmethoden voor verschillende niveaus, en we kunnen ze selectief gebruiken naargelang onze specifieke situatie, zodat we ons lichaam weer gezond kunnen maken.

Met aanvullende verslaggeving door Arthur F. Ellis, biofysisch onderzoeker, biowetenschappelijk onderzoeker, en videoproducer.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Voor referenties, zie The Epoch Times: COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 juni 2022): COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

De diepgaande helende effecten van vreugde, schoonheid en hoop

Shen Yun Performing Arts is ‘s werelds voornaamste klassieke Chinese dans- en muziekgezelschap. Volgens de website is het opgericht in New York door elite artiesten geïnspireerd door een gedeelde missie – het terugbrengen van de verloren wereld van de traditionele Chinese cultuur.

De voorstelling is bedoeld om het publiek te vermaken en op te beuren, maar velen hebben een onverwachte vermindering van pijn of een toename in mobiliteit gemeld. Het effect is in sommige gevallen zo drastisch geweest dat het niet te verklaren is, hoewel onderzoekers, doctoren en andere experts wijzen op verschillende effecten die Shen Yun zou kunnen hebben op geest en lichaam.

Ik ben een deskundige op het gebied van infectieziekten en de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen en was wetenschappelijk medewerker bij een Zwitsers biotechbedrijf. Wetenschappers beginnen meer en meer de ongelooflijke wisselwerking tussen geest en lichaam te erkennen.

Het begrijpen van deze verbinding zou kunnen helpen verklaren waarom zoveel Shen Yun toeschouwers een verbeterde lichamelijke en geestelijke gezondheid melden na het zien van de voorstelling.

Shen Yun koppelt klassieke Chinese dans aan een orkest dat authentieke oud Chinese instrumenten combineert met orkestinstrumenten uit het Westen. De voorstelling van Shen Yun is gevuld met heldere kleuren, adembenemende muziek en dans, universele waarden en een boodschap van mededogen. Het is het soort voorstelling waarvan toeschouwers vaak zeggen dat ze er tranen van vreugde van krijgen en vervuld raken van hoop.

Schoonheid, en het ontzag dat het oproept in de menselijke geest, heeft een diepgaande invloed op hoe we denken en voelen. De schoonheid van Shen Yun komt van vele aspecten van de voorstelling, maar het kan voor velen een nog diepere resonantie bieden vanwege de cultuur waar het vandaan komt. De Chinese beschaving bestaat al 5.000 jaar, een orde van grootte langer dan welke andere beschaving dan ook, hoewel het in 1949 een catastrofale communistische revolutie heeft meegemaakt. Desondanks is de cultuur blijven bestaan en daarin liggen diepgaande inzichten besloten over hoe je een waardig en zinvol menselijk leven kunt leiden.

De dramatische afname van pijn en ziektesymptomen die sommige toeschouwers melden na het zien van de voorstelling is de moeite waard om te onderzoeken.

Chronische pijn verdwenen

“Weet je, toen we naar de voorstelling kwamen, zei ik aan het begin [van de voorstelling], ‘Oh, mijn rug doet pijn'”, zei Antonio Divine, een verpleger die in een Baptisten ziekenhuis werkt. Maar na het zien van de Shen Yun voorstelling in Fort Lauderdale’s Au-Rene Theater op 29 dec. 2021, realiseerde Divine zich dat zijn rugpijn verdwenen was.

Divine is niet de enige persoon die zulke pijnverlichtende effecten heeft ervaren na het kijken van Shen Yun.

Queene Owl zei dat ze pijn in haar benen had toen ze op weg was om Shen Yun te gaan bekijken in het Belk Theater in Charlotte, North Carolina, op 8 januari 2022. Maar toen ze eenmaal naar de voorstelling keek, verdween haar pijn.

“Toen ik kwam, had ik pijn. Ik had krampen in mijn voeten, bovenbenen en kuiten. Ik kon moeilijk lopen; het was pijnlijk om het zelfs maar te proberen. Dat doe ik meestal wel, want ik ben er aan gewend. Ik heb een rolstoel nodig voor als ik ondersteuning nodig heb. Maar nu voel ik me beter”, zei ze.

“Ik kan het gevoel niet uitleggen, het is gewoon zo’n ‘ooh wauw’ gevoel en ik denk dat de energie er veel mee te maken had. … Ik keek naar die verbazingwekkende kunst en schoonheid en ik vergat [de pijn].”

Diane Richter, een gepensioneerde verzorgster die nog steeds op de St. Paul’s School in Cudahy, Wisconsin werkt, leed veel aan pijn en stijfheid in haar lichaam en nek als gevolg van een ongeluk toen ze een tiener was. Op 2 januari keek ze naar Shen Yun in het Marcus Performing Arts Center in Milwaukee, waar ze voor het eerst in 49 jaar ervaarde dat de pijn en stijfheid in haar lichaam verdwenen waren.

“Ik kwam binnen met stijfheid in mijn lichaam en mijn nek en ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het is weg”, zei ze. “Het is alsof door de tijd van het kijken naar [Shen Yun], het [eigenlijk] werd losgelaten en het is nu niet pijnlijk.”

Op 12 februari 2022 kwam Walter Dixon, een gepensioneerde zakenman die lijdt aan de ziekte van Parkinson, met zijn wandelstok om Shen Yun te zien optreden in het Oncenter Crouse Hinds Theater in Syracuse, New York, en liep na de voorstelling zonder wandelstok naar buiten. “Ik gebruik meestal wandelstokken. Op dit moment gebruik ik ze niet. Ik sta helemaal zonder. Ik heb de ziekte van Parkinson. Ik had moeite om hier binnen te komen, maar na de voorstelling ben ik meteen naar buiten gelopen, ik weet niet wat er gebeurd is.”

Dokter noemt Shen Yun een ‘recept’

Er zijn talrijke immunologische studies die aantonen dat als iemand in een toestand van chronische stress en depressie verkeert, de afgifte van het stresshormoon cortisol toeneemt, dat niet alleen de functie van de immuuncellen onderdrukt (met inbegrip van fagocyten, natuurlijke killercellen en T-cellen), maar ook hun vermogen om virussen te bestrijden afremt.

Depressie verhoogt ook de productie van ontstekingsbevorderende cytokinen en chemokinen, wat leidt tot een toestand van chronische ontsteking, die op zijn beurt gemakkelijk chronische ziekten (zoals hart- en vaatziekten en neuromusculaire aandoeningen) kan uitlokken of verergeren en kan leiden tot een verdere verslechtering van chronische symptomen, waaronder pijn.

Deze gerapporteerde gevallen van pijn die volledig is verdwenen – zelfs langdurige ernstige pijn – kunnen in verband worden gebracht met de afname van stresshormonen en verhoogde niveaus van endorfine en oxytocine tijdens het kijken naar Shen Yun.

In augustus 2021 publiceerden professor George Slavich van het Center for Psychoneuroimmunology aan de University of California-Los Angeles en psychologieprofessor Jamil Zaki van Stanford University een artikel in het tijdschrift Anxiety, Stress and Coping, waarin zij drie op bewijs gebaseerde strategieën voorstellen die kunnen helpen bij het bevorderen van individueel en collectief herstel, groei en veerkracht. Deze strategieën zijn het cultiveren van sociale saamhorigheid, het beoefenen van mededogen en vriendelijkheid zijn.

Voor veel mensen verdween het gevoel van sociale saamhorigheid bijna volledig tijdens de pandemie.

“Mensen voelen zich nu depressief omdat ze zich meer geïsoleerd en alleen voelen”, zei psycholoog Howard Berlin.

Berlin was blij om mensen samen te zien komen voor Shen Yun voorstellingen, onder andere vanwege de gedeelde sociale ervaring.

“Als je naar zoiets als dit komt, zie je mensen samenkomen en de schoonheid van gemeenschapszin”, zei hij.

Veel ervaringen kunnen dit gemeenschapsgevoel geven, maar ze genereren niet allemaal mededogen en vriendelijkheid. Voor veel mensen zijn deze deugden, die verweven zijn in de op verhalen gebaseerde dansen van Shen Yun, een krachtig medicijn.

Dr. Lisa Miller, een dokter in de interne geneeskunde, beschrijft Shen Yun als “een perfect recept voor vreugde.” Ze beschrijft Shen Yun artiesten als “artsen van schoonheid en gratie, chemie en elektriciteit.”

“Als arts gebruik ik mijn handen om dingen voor elkaar te krijgen en voor mijn patiënten te zorgen, terwijl deze artiesten hun lichaam gebruiken, hun gebaren, hun vingers – ze gebruiken elk deel van hun lichaam om te genezen – want wat ze vanavond deden was een vorm van geneeskunde. Het was een perfect recept voor vreugde, pracht en praal, schoonheid en eer en nog veel meer. Het is gewoon goed en magisch”, zei Miller.

“En we hebben het nodig. Het is het perfecte recept voor geluk.”

Meer dan alleen kunst en schoonheid

In de jaren zeventig maakte Dr. Norman Cousins, een professor in de psychiatrie en bio-gedragswetenschappen aan de UCLA, voor zichzelf een holistische benadering die spiritualiteit en lachen omvatte, en schreef zichzelf komediefilms voor. Hij herstelde uiteindelijk van een levensbedreigende auto-immuunziekte.

Vreugde is een medicijn, maar de helende kracht van Shen Yun is niet alleen gebaseerd op vreugde – het levert ook een krachtige dosis ontzag. Shen Yun streeft ernaar om universele waarden terug te brengen en een boodschap van mededogen te verspreiden.

Een Harvardstudie kwantificeerde de kracht van mededogen met biomedische methoden. Studenten kregen een 50 minuten durende film te zien van Moeder Teresa die daden van vriendelijkheid verrichtte en de zieke en stervende armen van Calcutta hielp.

De immuunfunctie van het publiek werd versterkt en bleef daarna nog een uur lang hoog. Dit effect trad zelfs op bij mensen die Moeder Teresa niet mochten; hun hersenen resoneerden onbewust met haar goede daden en de kracht van mededogen.

Dit is lang niet de enige studie die een verband aantoont tussen vriendelijkheid en gezondheidsvoordelen.

Studies hebben aangetoond dat wanneer mensen goede daden verrichten, hun niveau van oxytocine stijgt. Van oxytocine is aangetoond dat het de immuniteit bevordert en mensen helpt virussen en bacteriën te bestrijden. De wetenschap heeft aangetoond dat vriendelijkheid een biochemisch effect heeft; daarom kan vriendelijkheid worden gebruikt als een behandeling voor pijn, depressie en infectieziekten.

Interessanter is dat de oxytocine in het lichaam van degenen die getuige zijn van de goede daden ook zal toenemen. Als een voorstelling een verhaal bevat over daden van vriendelijkheid jegens anderen, kan dat de oxytocinespiegel van het publiek helpen verhogen, wat op zijn beurt de immuniteit kan stimuleren en chronische ontsteking kan verminderen.

Dit alles wil zeggen dat we het belang van de rol die onze gedachten en gedragingen spelen in onze gezondheid niet mogen onderschatten. Elk spiritueel fenomeen heeft een materiële implicatie en dat mogen we niet verwaarlozen.

Een studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences toonde aan dat mensen met verschillende perspectieven op welzijn (hedonistisch versus eudaimonisch/altruïstisch) twee verschillende types van genexpressieprofielen voor perifere immuuncellen hadden. Mensen die een nobel doel in het leven hadden, hadden een duidelijk patroon van een veel sterker potentieel voor antivirale immuniteit dan degenen die meer gericht waren op persoonlijke bevrediging.

Het effect van onze gedachten zou even verstrekkend en diep kunnen zijn als de genetische laag van het menselijk lichaam.

Dr. Yang Jingduan, een expert in neurologie en psychiatrie die een onderzoeksbeurs in klinische psychofarmacologie aan de Universiteit van Oxford heeft gedaan, is ook een expert in integratieve Chinese en Westerse geneeskunde. Yang heeft ontdekt dat iemands gedrag de meest directe invloed heeft op iemands lichamelijke gezondheid. “En de krachtigste invloed op ons gedrag zijn onze emoties. Het sterkste effect op onze emoties zijn onze gedachten. En wat onze gedachten bepaalt is ons geloofssysteem”, zei hij.

“De oude Chinese geneeskunde stelt dat er in elk intern orgaansysteem een ziel of geest bestaat en dat zij het onsterfelijke deel van ons leven zijn, ons ‘ware zelf’ genoemd. Wat ons spirituele deel voedt zijn de vijf deugden: mededogen, respect, rechtvaardigheid, wijsheid en geloof.

“De moraal van Shen Yun’s voorstellingen presenteren de beste toepassing van deze waarden. Samengevat, Shen Yun voedt ons lichaam, geest en ziel.”

Shen Yun beschrijft ook een oud maar vernieuwd levens-cultivatiesysteem, Falun Dafa, dat drie universele principes onderwijst: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

“Iedereen die deze waarden beoefent zal zichzelf veel positiever, gelukkiger en meer ontspannen vinden. Deze minimaliseren hun reacties op dagelijkse stressoren en elimineren daarmee een van de meest fundamentele oorzaken van ziekte – stress”, zei Yang.

Publieksleden die onverwachte verlichting ervaren van symptomen die normaal moeilijk te behandelen zijn, hebben deze verhalen met vrienden en familie gedeeld, waardoor er meer interesse in Shen Yun is ontstaan.

De ziekte van Parkinson is niet te genezen, maar toch ervaarde Dixon zo’n wonderbaarlijke verbetering na het zien van de voorstelling. Dergelijke resultaten zijn bijzonder interessant voor medici.

Yuhong Dong is wetenschappelijk medewerker bij een Zwitsers biotechbedrijf en was voorheen senior medisch wetenschappelijk expert voor de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen bij Novartis Zwitserland en bekleedde vergelijkbare functies bij Novartis China. Zij is postdoctoraal fellow aan de Chinese Academie voor Medische Wetenschappen en doctor in infectieziekten.

 Origineel gepubliceerd op The Epoch Times(29 maart 2022)https://www.theepochtimes.com/the-profound-healing-effects-of-joy-beauty-and-hope_4360067.html?utm_source=ai&utm_medium=search&slsuccess=1