Wednesday, 29 Nov 2023

Hydroxychloroquine vermindert sterfte door COVID-19, blijkt uit onderzoek

Mensen die hydroxychloroquine namen in combinatie met een ander geneesmiddel terwijl ze in het ziekenhuis opgenomen waren met COVID-19 hadden volgens een nieuwe studie minder kans om te sterven dan degenen die dat niet deden.

Hydroxychloroquine, dat veel gebruikt wordt tegen malaria en artritis, werd gegeven aan honderden patiënten die in het ziekenhuis opgenomen waren met COVID-19 in België. Duizenden anderen kregen het medicijn niet.

Onderzoekers onderzochten de dossiers van 352 volwassenen die waren opgenomen in het AZ Groeninge Ziekenhuis in Kortrijk, België. Alle patiënten testten positief op COVID-19 of hadden resultaten van CT-scans die suggereerden dat COVID-19 aanwezig was. De patiënten kregen hydroxychloroquine alleen of met azitromycine, een antibioticum. Ze werden voor en na de behandeling gescand.

Onderzoekers vergeleken de resultaten van de recordanalyse met een controlegroep van 3.533 mensen die van 14 maart 2020 tot 24 mei 2020 met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen in heel België. De mensen kregen geen hydroxychloroquine maar wel standaardzorg.

Achtentwintig dagen na de diagnose van COVID-19 waren 59 mensen die behandeld werden met hydroxychloroquine overleden. Het sterftecijfer, oftewel 16,7 procent, was lager dan het percentage van 25,9 in de controlegroep.

Onderzoekers ontdekten dat patiënten die hydroxychloroquine kregen een grotere kans hadden om te overleven, zelfs na correctie voor leeftijd en andere factoren.

“Onze studie suggereert dat, ondanks de controverse rond het gebruik ervan, behandeling met hydroxychloroquine en azitromycine een haalbare optie blijft,” schreven Dr. Gert Meeus, een nefroloog in het AZ Groeninge Ziekenhuis, en andere onderzoekers.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift New Microbes and New Infections. Beperkingen zijn onder andere de retrospectieve aard van het onderzoek en verschillen tussen de behandelings- en controlegroepen, waaronder de eerste groep die gemiddeld jonger was. De auteurs verklaarden dat er geen sprake was van belangenverstrengeling of financiering.

Het onderzoek voegt iets toe aan een gemengde dataset over hydroxychloroquine tegen COVID-19.

Enkele andere onderzoeken hebben aangetoond dat ontvangers van hydroxychloroquine minder kans hadden om te overlijden, waaronder een onderzoek waarbij gegevens van een gezondheidszorgsysteem in Michigan werden geanalyseerd. Veel van de positieve bevindingen betroffen hydroxychloroquine in combinatie met azitromycine.

Anderen hebben weinig of geen bewijs gevonden dat hydroxychloroquine COVID-19 beïnvloedt, waaronder een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek in 34 ziekenhuizen.

Meerdere onderzoeken naar hydroxychloroquine en COVID-19 zijn ingetrokken.

Hydroxychloroquine is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, maar het agentschap waarschuwt sinds medio 2020 tegen het gebruik ervan voor COVID-19. Belgische regelgevers hebben de goedkeuring voor hydroxychloroquine voor COVID-19 in juni 2020 ingetrokken.

Doseringsprobleem?

Voorstanders van hydroxychloroquine zeggen dat de hoeveelheid van het medicijn, en wanneer het wordt toegediend, de sleutel is tot het goed bestuderen van het effect op COVID-19. Dr. Meeus en andere Belgische onderzoekers erkenden dat klinische studies geen voordeel vonden voor hydroxychloroquine, evenals enkele observatiestudies.

Dr. Meeus en de andere Belgische onderzoekers erkenden klinische studies die geen voordeel vonden voor hydroxychloroquine, evenals enkele observationele studies. Andere observationele studies suggereren dat hydroxychloroquine effectief is.

“Een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen de resultaten in de observationele onderzoeken en de grote gerandomiseerde onderzoeken kan het gebruik van een andere dosis hydroxychloroquine zijn,” zeiden ze.

De onderzoekers begonnen op dag één met 400 milligram, twee keer per dag. Dat werd gevolgd door 200 milligram per dag gedurende vijf dagen, in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

In de klinische onderzoeken waar geen voordeel werd gevonden, kregen patiënten vier keer zoveel hydroxychloroquine.

“Onze behandeling was lager en gebruikte ook het antibioticum azitromycine. Deze dubbele behandeling is een mogelijke verklaring waarom wij positieve effecten vonden, maar andere onderzoeken niet,” vertelde Dr. Meeus aan Doorbraak.

Peter Horby, een woordvoerder van een van de onderzoeken, vertelde eerder aan The Epoch Times dat de doseringen “zorgvuldig gekozen” waren en “ontworpen om de concentraties te bereiken die nodig zijn om het virus zo snel en veilig mogelijk te remmen.”

Dr. Meeus vertelde Doorbraak dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar het medicijn, of HCQ, maar dat het heel goed heilzaam zou kunnen zijn.

“HCQ is geen wondermiddel en natuurlijk moet er verder onderzoek worden gedaan. Je kunt immers niet zomaar concluderen uit een observationele studie zoals de onze of iets werkt of niet,” zei hij. “Maar kijk, we hebben het protocol gevolgd zoals het oorspronkelijk in België was voorgeschreven. Een studie … toonde begin 2020 ook aan dat HCQ leidde tot een lagere mortaliteit. Als de resultaten van onze studie dit opnieuw bevestigen, denken we dat het heel aannemelijk is dat het middel heel wat patiënten heeft geholpen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 oktober 2023): Hydroxychloroquine Reduces COVID-19 Mortality, Study Finds

Stijgend aantal terugkerende, recidiverende gevallen van myocarditis gemeld na COVID-19-vaccinatie

Een groeiend aantal gevallen van terugkerende en/of recidiverende gevallen van myocarditis na COVID-19 vaccinatie wordt door artsen gemeld in medische tijdschriften.

Een van de nieuwste artikelen, in de augustuseditie van Vaccine: X, beschrijft twee 16-jarige jongens die myocarditis kregen na hun tweede dosis van het Pfizer-vaccin.

De patiënten herstelden en werden ontslagen uit het Bambino Gesù Kinderziekenhuis in Rome.

Maar ze werden allebei maanden later opnieuw opgenomen, in wat onderzoekers omschreven als teruggevallen gevallen.

Een van de patiënten verscheen negen maanden na zijn eerste diagnose opnieuw en een MRI van het hart toonde afwijkingen. Artsen schreven intraveneuze immunoglobulinen en angiotensine-converterende enzymremmers voor, gebruikelijke behandelingen voor myocarditis na COVID-19 vaccinatie.

Hij werd na 13 dagen ontslagen en kreeg het advies om zware inspanning gedurende zes maanden te vermijden.

Video: DOD ‘herstelt’ myocarditisgegevens, maar heeft nu meer problemen

De andere patiënt werd acht maanden na de eerste episode opnieuw opgenomen, en ongeveer zes maanden nadat hij met COVID-19 was geïnfecteerd. De behandeling werd gestart en de pijn op de borst verbeterde. Hij werd na zes dagen ziekenhuisopname ontslagen met de aanbeveling om de behandeling voort te zetten.

Beide patiënten hadden last van aanhoudende late gadoliniumverhoging, wat volgens experts duidt op littekenvorming in het hart.

Dr. Donato Amodio en de andere onderzoekers zeiden dat virussen als trigger zouden kunnen dienen voor de patiënten, wiens immuunsysteem beïnvloed zou kunnen zijn door het COVID-19 vaccin, dat gebruik maakt van mRNA.

“Gezien de korte follow-up tijd en de recente geschiedenis van de ziekte, is het nog steeds niet bekend of patiënten met een voorgeschiedenis van myocarditis na een op mRNA gebaseerd COVID-19 vaccin een verhoogd risico lopen op terugkerende myocarditis. Bovendien zou het belangrijk zijn om genetische evaluatie uit te voeren om de aanwezigheid van mutaties in genen die geassocieerd zijn met cardiomyopathie op te helderen. Dergelijke evaluaties zijn nog gaande bij onze patiënten,” schreven Dr. Amodio en collega’s.

Overgebleven onduidelijkheden

De onderzoekers zeiden dat het mechanisme voor myocarditis na de vaccinatie nog onbekend is. Als het mechanisme auto-immuniteit inhoudt, “zouden remissies en terugvallen verwacht kunnen worden (zoals bij andere auto-immuunziekten),” vertelde dr. Eyal Shahar in een e-mail aan The Epoch Times.

Er is sprake van auto-immuniteit wanneer iemands immuunsysteem zichzelf aanvalt.

Dr. Shahar, die niet betrokken was bij het onderzoek en emeritus hoogleraar is aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Arizona, zei dat auto-immuniteit “een plausibel mechanisme” is voor de gevallen.

Dr. Amodio reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Dr. Sanjay Verma, een cardioloog in Californië die ook niet betrokken was bij het onderzoek, zei dat patiënten met myocarditis na de vaccinatie moeten worden gecontroleerd, ongeacht een terugval.

“Het risico op plotselinge hartdood bij overmatige aerobe activiteit of activiteit op wedstrijdniveau blijft zes maanden lang bestaan. … Het risico blijft zes maanden bestaan, zelfs als de hartfunctie normaal zou zijn. Als op het moment van de eerste diagnose van myocarditis de hartfunctie verminderd was, dan kan het risico op plotselinge hartdood bij aerobe activiteit nog jaren doorgaan,” vertelde Dr. Verma aan The Epoch Times. “Als ze een terugkerende episode hebben, zoals de twee gevallen in dat artikel … dan hebben ze zeker langdurig toezicht nodig van een cardioloog.”

Dat zou vervolgbezoeken inhouden om de symptomen te beoordelen en mogelijk herhaalde beeldvorming om problemen op te sporen zoals late gadoliniumverhoging, die bij klassieke myocarditis in verband is gebracht met slechtere resultaten.

Dr. Andrew Bostom, een gepensioneerd professor in de geneeskunde in Rhode Island, beoordeelde het artikel en zei dat de terugvallen zo veel later optraden dat het mogelijk is dat ze door een andere oorzaak werden veroorzaakt. Hij betreurde het dat de onderzoekers niet hadden getest op circulerend spike-eiwit.

“Dat zou echt beangstigend zijn geweest als er nog steeds bewijs was dat ze spike proteïne produceerden, maar ik denk niet dat daar bewijs voor was,” vertelde Dr. Bostom aan The Epoch Times.

Andere gevallen

Eind 2022 meldden Zuid-Koreaanse onderzoekers het geval van een 17-jarig meisje met myocarditis na vaccinatie door Pfizer, dat na klinische verbetering werd ontslagen. De volgende dag raakte ze bewusteloos toen ze in een restaurant zat, waardoor ze opnieuw werd opgenomen.

Het meisje werd ongeveer een maand later weer ontslagen, maar werd binnen negen dagen voor de derde keer opgenomen in het ziekenhuis vanwege een darmontsteking. Uiteindelijk werd ze een derde keer ontslagen.

In oktober 2022 meldden Canadese onderzoekers dat een 25-jarige man met een hartontsteking na de vaccinatie werd ontslagen, maar opnieuw werd opgenomen na terugkerende symptomen. Artsen noemden het geval een terugval. Ze diagnosticeerden de man uiteindelijk met onder andere chronische myocarditis.

Amerikaanse onderzoekers beschreven in mei 2022 het geval van een 74-jarige man die in het ziekenhuis was opgenomen met pericarditis na de vaccinatie, oftewel ontsteking van weefsel buiten het hart. Hij werd ontslagen, een week later weer opgenomen en later weer ontslagen met opheffing van de symptomen.

Israëlische artsen schetsten in 2021 een man van begin 50 die werd opgenomen met pijn op de borst ongeveer een week nadat hij een COVID-19 vaccin had gekregen. De man werd ontslagen, maar werd drie keer opnieuw opgenomen vanwege “opflakkeringen van pericarditis tijdens het afbouwen van de steroïden.”

Terugkerende gevallen

In andere artikelen zijn patiënten beschreven die in het verleden myocarditis of pericarditis hadden doorgemaakt, na een virusinfectie of vaccinatie, en deze zagen terugkeren na een dosis COVID-19 vaccin.

Een 45-jarige man in de Verenigde Staten kreeg bijvoorbeeld pijn op de borst na een COVID-19-infectie, opnieuw na een eerste dosis van de Moderna-prik en opnieuw na een tweede vaccindosis. De aandoening verdween, meldden artsen.

Een 23-jarige Japanse man leed aan virale myopericarditis drie jaar voordat hij de prik van Moderna kreeg. Hij werd gediagnosticeerd met post-vaccinatie myocarditis. Hij werd uiteindelijk ontslagen en had geen aanhoudende symptomen.

Twee jonge mensen in Australië kregen myopericarditis na een tweede dosis Pfizer-vaccin. Hun symptomen verdwenen en ze kregen allebei een boosterdosis van het Novavax COVID-19 vaccin. Beiden kregen daarna opnieuw last van de hartontsteking.

Andere onderzoekers hebben sets van patiënten geanalyseerd en vonden terugkerende gevallen.

In ongeveer een jaar tijd zag de afdeling cardiologie van het universiteitsziekenhuis van Udine 24 patiënten met pericarditis na COVID-19 vaccinatie zonder infectie. Bij vijf patiënten trad opnieuw pericarditis op.

Onder 179 Amerikaanse militairen die myocarditis opliepen na pokkenvaccinatie, ervoeren 11 hartsymptomen zoals pijn op de borst. Vier voldeden aan de criteria voor terugkerende vaccin-geassocieerde myocarditis.

“Er is meer onderzoek nodig naar factoren die patiënten vatbaar maken voor hartletsel door vaccinatie en welke vaccinplatforms of -schema’s het risico op herhaling kunnen verminderen bij patiënten die deze voorvallen hebben gehad,” aldus de onderzoekers.

Dr. Verma zei dat patiënten in gedachten moeten houden dat het mengen van doses tussen fabrikanten het risico op myocarditis kan verhogen en dat symptomen niet altijd betrekking hebben op het hart. Hij heeft patiënten gezien met algemene symptomen zoals misselijkheid en vermoeidheid.

Patiënt vermeed vaccin

De meeste onderzoekers die dergelijke gevallen van myocarditis na vaccinatie melden, raden patiënten aan om geen verdere doses van de COVID-19-vaccins te krijgen. Maar sommigen adviseren extra injecties.

Ben Cutler, een 29-jarige Amerikaan, kreeg myocarditis na een Moderna-booster eind 2021. Hij leerde meer over de aandoening, waaronder hoe het kan worden veroorzaakt door andere vaccins.

De heer Cutler raadpleegde zijn cardioloog om te zien of hij een van die vaccins zou moeten vermijden.

“Ik vraag haar: ‘Moet ik voorzichtig zijn met andere vaccins [vanwege] myocarditis?’ Ze zegt met een uitgestreken gezicht: ‘Neem de volgende keer gewoon het Pfizer-vaccin,'” vertelde Dhr. Cutler aan The Epoch Times. “Het was te gek voor woorden. Ik had zoiets van ‘dat doe ik niet’.”

Op extreem zeldzame uitzonderingen na, zouden mensen die na de vaccinatie myocarditis hebben opgelopen, geen extra injecties meer moeten krijgen, zei Dr. Bostom.

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zegt dat mensen met de aandoening over het algemeen meer injecties moeten vermijden, maar dat meer doses kunnen worden toegediend zodra de symptomen verdwijnen. Het CDC heeft sommige patiënten direct geadviseerd om extra doses te krijgen, zelfs als het bureau niet kon uitsluiten dat vaccinatie de oorzaak was van hun ongewenste voorval.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 september 2023): Growing Number of Recurrent, Relapsing Cases of Myocarditis Reported After COVID-19 Vaccination

Zuckerberg: Het establishment vroeg om COVID-19 berichten te censureren die uiteindelijk waar bleken te zijn

Big Tech bedrijven werden gevraagd om COVID-19 informatie te censureren die uiteindelijk waar bleek te zijn, zo heeft Meta CEO Mark Zuckerberg vastgesteld.

“Neem nou een aantal zaken rond COVID eerder in de pandemie waar er echte gevolgen waren voor de gezondheid, maar er was geen tijd geweest om een aantal wetenschappelijke aannames volledig door te lichten,” zei Zuckerberg, wiens bedrijf de moedermaatschappij is van Facebook en Instagram, tijdens een gesprek met podcaster Lex Fridman dat op 8 juni werd gepubliceerd.

“En helaas denk ik dat een groot deel van de gevestigde orde een aantal feiten heeft verdraaid en heeft gevraagd om een aantal dingen te censureren die, achteraf gezien, meer discutabel of waar bleken te zijn,” voegde hij eraan toe. “Dat is echt moeilijk, toch? Het ondermijnt echt het vertrouwen.”

Amerikaanse functionarissen hebben Facebook en Instagram onder druk gezet om berichten te censureren, zo blijkt uit e-mails die openbaar zijn gemaakt in rechtszaken en via Freedom of Information Act-verzoeken.

Rob Flaherty, een functionaris van het Witte Huis, zette Facebook onder druk om actie te ondernemen tegen “verkeerde en desinformatie” en “inhoud die aanzet tot aarzeling”, zo blijkt uit een e-mail.

Een Facebook-functionaris zei in een van de berichten dat het doel van het bedrijf was “organisaties te helpen om hun veiligheidsboodschap aan het publiek over te brengen, misinformatie te verwijderen en algemene gemeenschapsinspanningen te ondersteunen in gebieden waar we kunnen helpen.”

De VS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) liet ondertussen leidinggevenden van Facebook en andere social media bedrijven specifieke berichten zien die werden omschreven als verkeerde informatie.

“Er circuleerden veel dingen die niet accurate informatie waren over COVID”, zei Carol Crawford, een CDC-functionaris, tijdens een getuigenverklaring. “Ik geloof niet dat we hen specifiek vroegen om inhoud te verwijderen,” voegde ze er later aan toe.

De acties van Facebook omvatten het sluiten van groepen die gericht waren op het ondersteunen van mensen die gewond waren geraakt door de COVID-19 vaccins vanwege vermeende verkeerde informatie, volgens een rechtszaak die deze maand is aangespannen door mensen met vermoedelijke of bevestigde vaccinverwondingen. Facebook vertelde Flaherty begin 2021 dat het bedrijf groepen verwijderde die “vaak waargebeurde inhoud” bevatten die “kan worden geframed als sensatie, alarmistisch of schokkend.”

Meta reageerde niet op een verzoek om commentaar op de nieuwe opmerkingen van Zuckerberg, waaronder een verzoek om voorbeelden van gecensureerde informatie die waar bleek te zijn.

Elders in het interview zei Zuckerberg dat hij “erg voor vrijheid van meningsuiting” is en dat Facebook erop gericht is om mensen “zoveel mogelijk te laten uiten”, terwijl hij verzoeken van de overheid om inhoud te censureren als “natuurlijk slecht” omschreef en dat het uiteindelijk “aan Facebook is” hoe er met dergelijke verzoeken wordt omgegaan.

Zuckerberg zei ook dat sommige censuurverzoeken “bestraffend of wraakzuchtig” waren, in de zin van “ik wil dat je dit doet en als je dat niet doet, dan ga ik je leven op een heleboel manieren moeilijk maken”.

Casey Norman, een advocaat bij de New Civil Liberties Alliance, een groep advocaten die de benadeelde eisers in de nieuwe zaak vertegenwoordigt, zei dat Zuckerbergs opmerkingen tegenstrijdig waren.

“De opmerkingen van Zuckerberg in dit interview kwamen op mij over als ontwijkend en als een poging om alle partijen te sussen zonder echt betekenisvolle antwoorden te geven op specifieke kwesties en gevallen van censuur en viewpoint moderatie van beschermde meningsuiting in opdracht van de overheid,” vertelde Norman via e-mail aan The Epoch Times.

Dr. Jay Bhattacharya, die censuur op Twitter heeft ervaren, zei dat Facebooks censuur “de sluiting van scholen, vax-mandaten, het maskeren van peuters en nog veel meer mogelijk heeft gemaakt”.

“Blij om hier wat nederigheid te zien,” zei hij over de opmerkingen van Zuckerberg.

Meta-eigendommen hebben in de afgelopen maanden een aantal gebruikers die waren verbannen hersteld, waaronder presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr., maar anderen blijven verboden.

Zuckerberg zei dat wanneer het aankomt op het beslissen op welke informatie actie moet worden ondernomen, “het het beste is om dingen over het algemeen terug te brengen tot de schade waar mensen het over eens zijn”, waarbij hij voorbeelden noemde als “seksuele uitbuiting van kinderen.”

“Je wilt het censureren van inhoud beperken tot dingen die tot de bekende categorieën behoren waar mensen het over het algemeen over eens zijn dat ze slecht zijn,” zei hij.

Zuckerbergs interview werd gepubliceerd op dezelfde dag dat een onderzoek naar Instagram uitwees dat zijn algoritmes hielpen om een netwerk van pedofielen met elkaar te verbinden.

Een woordvoerder van Meta vertelde The Epoch Times dat het bedrijf werkt aan de bestrijding van kinderporno op zijn platforms en de afgelopen jaren tientallen pedofielennetwerken heeft ontmanteld.

“Roofdieren veranderen voortdurend hun tactieken in hun streven om kinderen kwaad te doen,” zei de woordvoerder, “en daarom hebben we een strikt beleid en technologie om te voorkomen dat ze tieners vinden of met hen communiceren op onze apps, en huren we gespecialiseerde teams in die zich richten op het begrijpen van hun veranderende gedrag, zodat we misbruikende netwerken kunnen elimineren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 juni 2023): Zuckerberg: Establishment Asked to Censor COVID-19 Posts That Ended Up Being True

Herhaalde COVID-19 vaccinatie verzwakt immuunsysteem

Volgens een nieuwe studie verzwakt herhaalde COVID-19 vaccinatie het immuunsysteem, waardoor mensen mogelijk vatbaar worden voor levensbedreigende aandoeningen zoals kanker.

Meerdere doses van de Pfizer of Moderna COVID-19 vaccins leiden tot hogere niveaus van antilichamen genaamd IgG4, die een beschermend effect kunnen hebben. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de “abnormaal hoge niveaus” van de subklasse immunoglobulinen het immuunsysteem juist gevoeliger maken voor het COVID-19 spike-eiwit in de vaccins, aldus onderzoekers in het artikel.

Ze wezen op experimenten uitgevoerd op muizen die ontdekten dat meerdere boosters bovenop de initiële COVID-19 vaccinatie de bescherming tegen zowel de Delta als Omicron virusvarianten “significant verminderden” en testen die een piek vonden in IgG4 niveaus na herhaalde Pfizer vaccinatie, wat wijst op immuunuitputting.

Studies hebben hogere IgG4-niveaus ontdekt bij mensen die stierven aan COVID-19 in vergelijking met degenen die herstelden en ze brachten de niveaus in verband met een andere bekende determinant van COVID-19-gerelateerde sterfte, merkten de onderzoekers ook op.

Een overzicht van de literatuur toonde ook aan dat vaccins tegen HIV, malaria en pertussis ook de productie van IgG4 induceren.

“Samengevat vormen de epidemiologische COVID-19-studies die in ons werk worden aangehaald, plus het falen van HIV-, malaria- en kinkhoestvaccins, onweerlegbaar bewijs dat aantoont dat een stijging van de IgG4-niveaus de immuunreacties schaadt,” vertelde Alberto Rubio Casillas, een onderzoeker van het biologielaboratorium aan de Universiteit van Guadalajara in Mexico en een van de auteurs van het nieuwe artikel, via e-mail aan The Epoch Times.

Het artikel werd in mei gepubliceerd in het tijdschrift Vaccines.

Ambtenaren van Pfizer en Moderna reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Beide bedrijven gebruiken messenger RNA (mRNA) technologie in hun vaccins.

Dr. Robert Malone, die de technologie hielp uitvinden, zei dat het artikel illustreert waarom hij heeft gewaarschuwd voor de negatieve effecten van herhaalde vaccinatie.

“Ik waarschuwde dat meer injecties kunnen leiden tot wat hoge zonetolerantie wordt genoemd, waarvan de omschakeling naar IgG4 een van de mechanismen is. En nu hebben we gegevens die duidelijk aantonen dat dit gebeurt in het geval van deze en enkele andere vaccins,” vertelde Malone, die niet betrokken was bij het onderzoek, aan The Epoch Times.

“Dus het bevestigt eigenlijk dat de haast om toe te dienen en opnieuw toe te dienen zonder dat er solide gegevens waren om die beslissingen te onderbouwen, zeer contraproductief was en lijkt te hebben geleid tot een cohort van mensen die eigenlijk vatbaarder zijn voor de ziekte.”

Mogelijke problemen

Het verzwakte immuunsysteem door herhaalde vaccinatie zou kunnen leiden tot ernstige problemen, waaronder kanker, aldus de onderzoekers.

“Verhoogde IgG4-synthese als gevolg van herhaalde mRNA-vaccinatie met hoge antigeenconcentraties kan ook auto-immuunziekten veroorzaken en de groei van kanker en auto-immuun myocarditis bevorderen bij vatbare individuen,” schreven ze in het artikel.

Myocarditis is een vorm van hartontsteking die wordt veroorzaakt door COVID-19 vaccinatie, waarbij jonge mannen het grootste risico lopen.

Mogelijke gevolgen op de langere termijn van herhaalde vaccinatie zijn volgens de onderzoekers dat gevaccineerde mensen die geïnfecteerd raken, lijden aan ernstigere gevallen van COVID-19.

“Zonder een adequaat beschermingsniveau zouden zelfs de nieuwe Omicron subvarianten (die als mild worden beschouwd) ernstige schade aan meerdere organen en de dood kunnen veroorzaken bij immuungecompromitteerde personen en personen met comorbiditeiten,” zeiden ze.

Volgens sommige onderzoeken hebben gevaccineerden een hoger risico op infectie in vergelijking met mensen die natuurlijke immuniteit genieten, of bescherming na herstel. Eén recent onderzoek, in april gepubliceerd door Open Forum Infectious Diseases, toonde aan dat elke extra dosis het risico op infectie verhoogde.

De tolerantie die voortkomt uit verhoogde IgG4-niveaus betekent dat het immuunsysteem niet in staat is om te reageren op antigenen, of vreemde stoffen, aldus Malone.

Verdere experimenten zouden kunnen bestaan uit het volgen van gevaccineerde patiënten in de loop van de tijd en het vergelijken van hun antilichamenprofiel met een groep mensen die van nature immuun zijn, aldus Malone. Andere testen zouden in vitro studies of dierproeven kunnen zijn, aldus Casillas.

Voorzichtige aanpak gerechtvaardigd

Het nieuwe artikel laat zien dat herhaalde vaccinatie “met voorzichtigheid moet worden benaderd”, aldus de onderzoekers.

Sommige landen hebben onlangs de aanbevelingen voor COVID-19 vaccinatie stopgezet of vertraagd nadat ze jarenlang herhaalde vaccinaties hadden gepromoot, omdat gegevens aantoonden dat de vaccins ondermaatse bescherming tegen infectie en kortdurende bescherming tegen ernstige ziekten bieden. De Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld gestopt met het aanbevelen van boosters voor iedereen en hebben de primaire vaccinatie van de vaccins van Moderna en Pfizer veranderd van twee doses naar één.

Toch evolueren sommige gezondheidsinstanties naar een model dat gebaseerd is op de aanpak van griepvaccinatie. Dat zou inhouden dat er elk jaar bijgewerkte vaccinsamenstellingen worden geselecteerd die gericht zijn op de circulerende COVID-19-stammen en dat bepaalde groepen, of vrijwel iedereen, wordt aangeraden om jaarlijks een injectie te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie zei in mei dat de samenstelling zou moeten worden bijgewerkt om zich te richten op de subvariant XBB.1 Omicron “om de bescherming te verbeteren”. Adviseurs van de Amerikaanse Food and Drug Administration komen in juni bijeen om te bekijken of de vaccins moeten worden bijgewerkt voor de “vaccinatiecampagne” van 2023-2024. Ambtenaren in veel landen zijn al gestopt met de oude vaccins van Moderna en Pfizer en hebben injecties tegen de subvarianten BA.1 of BA.4/BA.5 Omicron goedgekeurd.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd Dr. Malone verkeerd geciteerd. Hij zei dat de beslissing om mensen herhaaldelijk te stimuleren contraproductief was. The Epoch Times betreurt deze fout.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 juni 2023): Repeated COVID-19 Vaccination Weakens Immune System: Study

EXCLUSIEF: Toezichthouder dringt aan op onderzoek naar desinformatie van CDC, NIH

De regering van president Joe Biden moet een onderzoek instellen naar schendingen van de wetenschappelijke integriteit door ambtenaren die onjuiste of misleidende beweringen hebben gedaan over COVID-19 en andere zaken, zegt een toezichthouder in een recente brief.

Meerdere ambtenaren van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zeiden bijvoorbeeld, ten onrechte dat COVID-19 een top-vijf doodsoorzaak voor kinderen was, en hebben deze informatie tot op heden niet gecorrigeerd.

In een ander geval beweerde een topambtenaar van het National Institutes of Health dat COVID-19 vaccins zeker een betere bescherming bieden dan de immuniteit die men geniet na herstel van COVID-19, waarbij hij zich beriep op een paper van de CDC dat niet peer reviewed is, terwijl vele andere studies het tegendeel beweren.

De desinformatie schendt de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit van het Department of Health and Human Services (HHS) en zijn kantoren, waaronder het CDC en het NIH, aldus de toezichthouder Protect the Public’s Trust (PPT) in de brief van 9 mei.

De toezichthouder dringt er bij het Office of Science and Technology Policy (OTSP) van het Witte Huis op aan om actie te ondernemen tegen de overtredingen uit het verleden, en om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat toekomstige overtredingen niet meer zullen plaatsvinden.

“Ondanks de grondige documentatie en bewijzen in de klachten van PPT, zijn er geen aanwijzingen dat HHS passende maatregelen heeft genomen om schendingen uit het verleden te corrigeren of toekomstige schendingen te voorkomen,” schreef Michael Chamberlain, directeur van PPT, aan Arati Prabhakar, directeur van het Office of Science and Technology Policy, en Alondra Nelson, een adjunct-directeur van het bureau.

“Dienovereenkomstig brengt PPT de jarenlange weigering van de HHS om de mandaten voor wetenschappelijke integriteit van president Biden na te leven onder uw aandacht, zodat het Amerikaanse publiek gerustgesteld kan worden dat deze kwesties zullen worden gecorrigeerd en dat hun openbare instellingen zullen voldoen aan de hoge normen die zij pretenderen,” voegde hij eraan toe.

PPT, dat zichzelf beschrijft als een onpartijdige toezichthouder met als doel de overheid te helpen onpartijdig te worden en vrij van belangenconflicten, heeft de afgelopen maanden documentatie van de schendingen naar overheidsfunctionarissen gestuurd, waaronder bewijs dat Dr. Rochelle Walensky, de directeur van het CDC, en andere CDC-functionarissen het publiek ten onrechte hebben verteld dat COVID-19 een van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen was.

De preprint studie die zij aanhaalden is sindsdien gecorrigeerd, maar de ambtenaren hebben het publiek niet op de hoogte gebracht van het feit dat de informatie die zij doorgaven niet correct was.

Een van de artsen die de onjuiste informatie verspreidde, zei in door The Epoch Times verkregen e-mails dat “zelfs 1 sterfgeval door COVID dat te voorkomen is, te veel is, ongeacht hoe je ze telt”.

Chamberlain schreef: “Het gebruik door de CDC van een onnauwkeurige studie, de herhaalde verwijzing naar valse statistieken en de uitgesproken weigering om het verslag naar behoren te corrigeren weerspiegelt een minachting voor basisprincipes van wetenschappelijke integriteit en het recht van het Amerikaanse volk om zelf geïnformeerde keuzes te maken op basis van de best beschikbare informatie.”

In een ander voorbeeld erkende het CDC dat het gegevens over COVID-19 achterhield uit vrees dat deze “verkeerd geïnterpreteerd zouden worden als zouden de vaccins niet doeltreffend werken”.

De CDC beval ook COVID-19 vaccins voor jonge kinderen aan ondanks klinische proefgegevens die een hoger aantal ernstige bijwerkingen in de gevaccineerde Moderna-groep lieten zien, evenals een ondermaatse werkzaamheid en onzekere beschermingsniveaus in de gevaccineerde Pfizer-groep. Dat wijst erop dat de aanbeveling van de CDC was gebaseerd op “politieke en niet op wetenschappelijke redenen”, aldus de nieuwe brief.

De CDC heeft ook bijwerkingen die mogelijk veroorzaakt zijn door COVID-19 vaccins niet opgenomen in enquêtes die naar gevaccineerden zijn gestuurd, wat een inbreuk is op het integriteitsbeleid, aldus de toezichthouder.

De instanties en het Witte Huis reageerden niet op verzoeken om commentaar.

“Onze regeringsfunctionarissen beweren altijd dat ze ‘de wetenschap volgen’. Toch hebben we verschillende gevallen gedocumenteerd waarin de HHS haar wetenschappelijke integriteitsprincipes negeert in dienst van een politieke agenda,” vertelde Chamberlain in een e-mail aan The Epoch Times.

“De voorbeelden die we hebben gedocumenteerd zijn kenmerkend voor de acties en beslissingen die hebben geleid tot het snel afnemende vertrouwen in volksgezondheidsfunctionarissen. Toch hebben noch de HHS noch het OSTP, dat belast is met het handhaven van de strenge normen voor wetenschappelijke integriteit van de regering Biden, het nodig geacht om aan zelfreflectie te doen. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om zichzelf een schouderklopje te geven, terwijl het vertrouwen van het publiek in deze ambtenaren in een neerwaartse spiraal terechtkomt. “We hopen dat, door deze klachten onder de aandacht van het OSTP te brengen, de nodige introspectie en mogelijk zelfs een onderzoek kan beginnen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 mei 2023): EXCLUSIVE: Watchdog Urges Investigation of CDC, NIH Misinformation

Categories VS

Wereldgezondheidsorganisatie kondigt einde aan van COVID-19-noodsituatie voor de volksgezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 5 mei het einde van de mondiale COVID-19-gezondheidscrisis afgekondigd.

De internationale gezondheidscrisis was van kracht sinds 30 januari 2020.

WHO-directeur-generaal Tedros Ghebreyesus nam de beslissing op basis van aanbevelingen van het noodcomité van de WHO.

Het besluit betekent “dat het tijd is voor alle landen om over te gaan van een noodtoestand naar het beheer van COVID-19 naast de andere infectieziekten”, zei Tedros tijdens een persconferentie in Genève.

Een van de aanbevelingen van de WHO is de integratie van COVID-19-vaccinatie in routine vaccinaties, zoals de Verenigde Staten hebben gedaan.

De functionarissen haalden aan dat het aantal COVID-19-gevallen al maanden daalt en dat het aantal mensen dat van COVID-19 is hersteld en/of gevaccineerd blijft toenemen.

“Dankzij deze trend kunnen de meeste landen terugkeren naar het leven zoals we dat kenden vóór COVID-19,” zei Ghebreyesus.

Volgens de WHO zijn in de 28 dagen eindigend op 30 april wereldwijd ongeveer 17.000 mensen overleden aan COVID-19, tegenover ongeveer 374.600 in de 28 dagen eindigend op 7 februari 2021.

Francois Balloux, een deskundige op het gebied van overdraagbare ziekten die aan het hoofd staat van het University of Central London Genetics Institute, zei dat hij verwachtte dat de WHO tot de zomer zou wachten om het einde van de noodtoestand aan te kondigen.

“Maar alle indicatoren waren de afgelopen twee maanden waarschijnlijk te goed, en worden steeds beter,” schreef Balloux op Twitter.

Didier Houssin, de voorzitter van het noodcomité, zei dat samen met de daling van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19, de opkomende varianten minder ernstig blijken te zijn dan de vorige varianten.

Een meerderheid van de commissieleden onderschreef het beëindigen van de noodsituatie, maar “twee of drie” waren “een beetje aarzelend” over de aanbeveling, vertelde Houssin aan verslaggevers.

Het einde van de noodtoestand betekent niet dat de dreiging van COVID-19 verdwenen is, aldus Tedros, die opmerkte dat er nog steeds mensen aan de ziekte overlijden.

“Dit virus blijft. Het is nog steeds dodelijk en evolueert nog steeds. Het risico blijft bestaan dat er nieuwe varianten opduiken die nieuwe pieken in het aantal ziektegevallen en sterfgevallen veroorzaken,” zei hij. “Het slechtste wat een land nu kan doen is deze aankondiging gebruiken als een reden om de waakzaamheid te laten verslappen, om de systemen die het heeft opgebouwd te ontmantelen, of om de bevolking de boodschap te geven dat COVID-19 niets is om zich nog zorgen over te maken.”

WHO-functionarissen hebben consequent aangedrongen op maatregelen zoals een reisverbod en vaccinatie tegen COVID-19, die volgens hen hebben geholpen om de pandemie aan te pakken. Sommige landen die goed presteerden in de statistieken voor wat betreft het aantal COVID-19-doden, weigerden echter enkele van deze strenge maatregelen op te leggen. Daarnaast is nooit bewezen dat de vaccins overdracht of infectie voorkomen en ze zouden zelfs slechter presteren tegen nieuwere varianten.

Hoewel het einde van de noodtoestand voor de volksgezondheid betekent dat het noodcomité van de WHO wordt ontbonden, hebben WHO-functionarissen besloten een internationale verordening toe te passen, die nooit eerder in werking is getreden, en waarbij een nieuw comité wordt opgericht dat zich zal richten op de ontwikkeling van aanbevelingen op lange termijn voor landen over hoe COVID-19 in de toekomst moet worden beheerd.

De WHO onderhandelt al met landen over zogenaamde ‘pandemie-akkoorden’. Critici hebben echter gewaarschuwd dat de Verenigde Staten op die manier uiteindelijk de macht zal verliezen aan dit agentschap van de Verenigde Naties. De WHO en het Witte Huis hebben van hun kant gezegd dat een pact de wereld zou helpen zich voor te bereiden op de volgende pandemie.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 mei 2023): World Health Organization Declares End to COVID-19 Public Health Emergency

Chinees lab ontwikkelde COVID-19 virus

WASHINGTON—Het COVID-19 virus is afkomstig uit een Chinees laboratorium en is onbedoeld gelekt, concludeert een nieuw verslag van de Amerikaanse Senaat.

Het virus, SARS-CoV-2, lekte in 2019 tweemaal uit het Wuhan Institute of Virology (WIV), dat vleermuiscoronavirussen test, zeggen onderzoekers die het verslag uitvoeren.

“Het overwicht aan informatie ondersteunt de aannemelijkheid van een onbedoeld onderzoeksgerelateerd incident dat waarschijnlijk het gevolg was van tekortkomingen in de bioveiligheidsinperking tijdens SARS-CoV-2 vaccin-gerelateerd onderzoek,” stelt het 301 pagina’s tellend verslag, vrijgegeven op 17 april.

Senator Roger Marshall (R-Kan.), lid van de Gezondheidscommissie van de Senaat, bracht het verslag uit, dat werd opgesteld door een team dat onder meer bestond uit Dr. Robert Kadlec, een voormalig regeringsgezondheidsfunctionaris die een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van de COVID-19 vaccins, en medewerkers van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Gezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen, waar Marshall voorzitter is van de Subcommissie voor primaire gezondheid en pensioenzekerheid. Het eindverslag actualiseert een tussentijds verslag dat in de herfst van 2022 werd uitgebracht.

De onderzoekers begonnen met twee hypotheses, vertelde Marshall de verslaggevers tijdens een briefing. De ene was dat het virus begon bij dieren voordat het oversloeg naar mensen, bekend als een natuurlijke oorsprong. De andere was een lek uit het Wuhan lab, gelegen in dezelfde stad waar eind 2019 de eerste COVID-19 gevallen werden ontdekt.

“Ze hebben elk stukje bewijs dat ze konden vinden, elke bron getuige die ze konden spreken, uitgeput om met conclusies te komen,” zei Marshall.

Kadlec’s team van consultants besteedde ongeveer 18 maanden aan het onderzoeken van de COVID-19 oorsprong en concludeerde dat het beschikbare bewijsmateriaal een lablek ondersteunt.

Meer bepaald was er waarschijnlijk een aërosol dat een infectie van het laboratoriumpersoneel veroorzaakte of is het virus in de buitenomgeving terechtgekomen als gevolg van fouten in de biocontainment. Eén theorie draait om schoonmaakmiddelen die corrosie van lasnaden in het lab veroorzaken, een mogelijkheid die in meerdere documenten uit 2019 over de verbetering van het lab wordt genoemd.

“De octrooien hadden betrekking op gebreken in de biocontainment met kasten voor de overdracht van dieren, bioveiligheidsautoclaven, lekkende luchtdichte deuren en overmatige corrosieve ontsmettingsmiddelen die de roestvrijstalen laboratoriumapparatuur en de biocontainmentstructuren aantasten”, aldus het rapport.

Zowel binnenlandse als buitenlandse instanties hebben jarenlang hun bezorgdheid geuit over de bioveiligheid bij het WIV. Een kabel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2018 (pdf) meldde bijvoorbeeld dat het toen pas geopende lab met bioveiligheidsniveau vier in de faciliteit een “ernstig tekort” had aan opgeleide technici om het lab veilig te bedienen.

Vóór de pandemie meldden onderzoekers in het laboratorium dat zij experimenteerden op muizen, vleermuizen en palmcivets om coronavirussen te vinden die beter in staat waren om mensen te besmetten, en dat zij soms experimenteerden onder omstandigheden van sub-biosafety level vier. Een meer recente samenvatting toonde aan dat wetenschappers experimenten uitvoerden die de functie van een vleermuiscoronavirus verhoogden. De weigering van het WIV om de volledige resultaten van hun experimenten bekend te maken, leidde ertoe dat Amerikaanse ambtenaren een subsidie stopzetten nadat de pandemie was begonnen.

Onderzoek gerelateerde lab bioveiligheid problemen kunnen zich op een aantal manieren ontvouwen, terwijl de meeste infecties opgedaan in laboratoria als gevolg van fouten nooit definitief worden vastgesteld, hebben onderzoekers eerder gezegd.

Chinese rapporten, mededelingen en kennisgevingen werden aangeboden als ondersteuning voor de lablek-theorie, waaronder een poging in november 2019 om een luchtverbrandingsoven in het lab aan te schaffen. Dat suggereerde “enige bezorgdheid over het risico van een infectieuze aerosol ontsnapping,” zeggen onderzoekers in het nieuwe verslag. Ze merkten ook op dat WIV-personeel diezelfde maand een corrigerende bioveiligheidstraining onderging.

Kenmerken van SARS-CoV-2 suggereren dat het virus door de mens is gemaakt, waaronder de aanwezigheid van een furine-splitsingsplaats op dezelfde plaats die werd voorgesteld in een subsidievoorstel van EcoHealth Alliance, concludeert het verslag. EcoHealth sluist geld van de Amerikaanse belastingbetaler door naar wetenschappers in Wuhan.

Senator Roger Marshall geeft een briefing in Washington op 16 april 2023. (Zachary Stieber/The Epoch Times)

Twee lekken

Volgens het verslag kan er meer dan één laboratoriumlek zijn geweest.

Gegevens van infecties in Wuhan vroeg in de pandemie wijzen erop dat er daar verschillende epidemiologische patronen waren, aldus Chinese onderzoekers. De vroege stammen van COVID-19 vertoonden verschillen, waaronder een verschillend aantal mutaties, “wat suggereert dat twee stammen van hetzelfde virus gelijktijdig kunnen zijn ontstaan en zich op verschillende paden hebben ontwikkeld of na elkaar zijn gescheiden door een bepaalde periode”, aldus het verslag.

Volgens geheime rapporten van de Amerikaanse overheid en Chinese nieuwsberichten werden de eerste gevallen bij buitenlandse bezoekers aan China in november 2019 geregistreerd. Modellen hebben aangegeven dat de uitbraak in oktober of november 2019 begon. Chinese ambtenaren ondernamen zelfs eerder in 2019 acties, zoals het houden van een oefening om de ontdekking van een vliegtuigpassagier met coronavirus te simuleren, op 18 september 2019, en kort daarna te beginnen met het aanleggen van een voorraad tests.

Kadlec en de andere Amerikaanse onderzoekers zeggen dat één lek kan hebben plaatsgevonden vóór september 2019, wat de aanzet gaf tot de acties. Vervolgens vond er eind 2019 een tweede lek plaats, stellen zij, vlak voordat Chinese onderzoekers waarschijnlijk begonnen met de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin dat vanaf februari 2020 werd getest.

Marshall erkende dat er slechts één lek zou kunnen zijn geweest, maar zei dat ander bewijs de theorie van twee lekken ondersteunt, waaronder hoe genomische gegevens van WIV offline werden gehaald in de herfst van 2019, rond dezelfde tijd dat buitenlandse atleten die naar Wuhan gingen voor militaire Olympische Spelen ziek werden met symptomen die worden veroorzaakt door COVID-19.

De senator betreurde de moeilijkheden die het team ondervond bij het verkrijgen van bewijsmateriaal van Amerikaanse overheidsinstanties zoals het State Department.

“Een ander waarschijnlijk laboratoriumlek lijkt de meest zinnige verklaring in deze terugblik,” zei hij. “Er worden belangrijke gegevens achtergehouden die ons zouden kunnen helpen dat te bewijzen, maar we kunnen die gegevens niet krijgen.”

Chinese ambtenaren hebben ondertussen hun patroon van het censureren van belangrijke gegevens voortgezet.

“Veel van de hiaten in het bewijsmateriaal in het inzicht van de wereld in het ontstaan van SARS zijn het resultaat van de censuur van de Volksrepubliek China en het opzettelijk vernietigen en achterhouden van bewijsmateriaal,” aldus de onderzoekers in het rapport, waarbij zij de afkorting gebruiken voor de officiële naam van het regime, de Volksrepubliek China.

Vrijgelaten?

Volgens het verslag wijst het beschikbare bewijsmateriaal eerder op een laboratoriumlek dan op een opzettelijk incident.

Hoewel het laboratorium in Wuhan regelmatig contact had met topambtenaren van de Chinese Communistische Partij, zijn er geen aanwijzingen dat het virus opzettelijk is verspreid, aldus Marshall.

“Ik denk dat sommige mensen uitgaan van het ergste, maar er is geen bewijs dat het opzettelijk was,” zei Marshall. “Al het bewijs zegt dat het onbedoeld was.”

“Was er een doofpotaffaire? Ja,” voegde hij eraan toe.

Marshall zei dat hij aanneemt dat het testen van besmettelijke virussen in het laboratorium werd gedaan zodat China zijn eigen vaccins tegen de virussen kon maken.

Natuurlijke oorsprong

Geen enkel beschikbaar bewijs ondersteunt de theorie van natuurlijke oorsprong, concludeert het verslag. Zo is er geen bewijs dat dieren vóór de eerste menselijke gevallen met SARS-CoV-2 zijn besmet.

De natuurlijke oorsprongstheorie is nog steeds populair bij sommige virologen, waaronder velen die vroeg in de pandemie bijeenkwamen om de artikelen te produceren waarin de laboratoriumtheorie als “onwaarschijnlijk” en een “samenzweringstheorie” werd beschreven.

In een vroege versie van één van de documenten werd opgemerkt dat onderzoek met vleermuis-coronavirussen al jaren plaatsvindt in laboratoria met bioveiligheidsniveau twee en dat “we daarom rekening moeten houden met de mogelijkheid van een opzettelijke of onopzettelijke verspreiding van SARS-CoV-2”.

Sommige van de wetenschappers meldden in een voordrukstudie dat nieuw vrijgegeven Chinese gegevens aantoonden dat sommige dieren in 2019 aanwezig waren op een natte markt in Wuhan, waaronder soorten die sindsdien elders positief zijn getest voor COVID-19. De wetenschappers zeiden dat de bevindingen de natuurlijke oorsprongstheorie ondersteunden, die typisch de markt poneert als het beginpunt van een overloopeffect.

Chinese wetenschappers, die over dezelfde gegevens rapporteerden, merkten op dat er geen virus was aangetroffen op swabs van dieren op de markt. Zij zeiden dat de bevindingen een zogenaamde superspreader-gebeurtenis op de markt ondersteunden, met een hoge mate van verspreiding onder mensen, maar dat de oorsprong van COVID-19 “nog moet worden vastgesteld.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 april 2023): Chinese Lab Developed COVID-19 Virus, Senate Report Claims

FBI-agenten arresteren man in verband met lek van geheime documenten

FBI-agenten hebben op 13 april een man gearresteerd die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij het lekken van geheime documenten.

Agenten namen de 21-jarige Jack Teixeira in hechtenis “zonder incidenten”, zei procureur-generaal Merrick Garland tijdens een persconferentie vanuit het hoofdkwartier van het Department of Justice (DOJ) in Washington.

Teixeira werd door agenten gearresteerd in een huis in North Dighton, Massachusetts, “in verband met een onderzoek naar vermeende illegale diefstal, bewaring en verspreiding van geheime informatie over de nationale defensie”, aldus Garland.

Op luchtbeelden was te zien hoe een zestal zwaarbewapende FBI-agenten een man arresteerden die een rode korte broek en een T-shirt droeg.

Een woordvoerder van de FBI vertelde The Epoch Times in een e-mail dat agenten Teixeira in hechtenis hebben genomen.

“De FBI gaat door met het uitvoeren van hun onderzoek in de woning. Sinds eind vorige week heeft de FBI intensief gezocht naar aanwijzingen in het onderzoek, en de arrestatie van vandaag illustreert onze voortdurende inzet voor het identificeren, vervolgen en ter verantwoording roepen van degenen die het vertrouwen van ons land beschamen en onze nationale veiligheid in gevaar brengen”, aldus de woordvoerder.

President Joe Biden had eerder op 13 april gezegd dat de regering “dicht in de buurt kwam” van het vinden van de dader of daders nadat het DOJ eerder in april een “uitgebreid onderzoek” was begonnen.

Teixeira, een lid van de Massachusetts Air National Guard, was niet bereikbaar voor commentaar, en het was niet duidelijk of hij een advocaat heeft ingeschakeld. Hij zal naar verwachting eerst voor de federale rechtbank in Massachusetts verschijnen.

De Nationale Garde van Massachusetts reageerde niet op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

Jack Teixeira in een archiefbeeld. (Instagram)

Documenten

Geheime documenten van het Pentagon over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn eerder dit jaar uitgelekt en verschenen op platforms als Discord, een sociaalmediaplatform dat populair is bij gamers.

Eén van de documenten toonde een schatting van aantallen Russische en Oekraïense slachtoffers, cijfers die in strijd zijn met de officiële schattingen. Het document toont een lager aantal Russische doden dan in het openbaar afgeschilderd.

Uit een ander document bleek dat Amerikaanse troepen in Oekraïne aanwezig zijn.

Amerikaanse functionarissen hebben enkele details bevestigd, waaronder de erkenning dat er troepen zijn.

Maar ze hebben gewaarschuwd de informatie niet te verspreiden.

John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, zei dat de informatie “niet bedoeld is voor algemene publicatie”, en Vedant Patel, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat het uitlekken “een risico vormt voor de nationale veiligheid”. Ze hebben ook gezegd dat sommige documenten gemanipuleerd lijken te zijn.

Russische functionarissen hebben gezegd dat het lek deel zou kunnen uitmaken van een desinformatiecampagne.

“Aangezien de Verenigde Staten partij zijn in het conflict [in Oekraïne] en een hybride oorlog tegen ons voeren, is het mogelijk dat dergelijke trucs worden gebruikt om de Russische Federatie te misleiden”, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov onlangs.

De documenten zijn gefotografeerd, niet gescand, zeiden analisten van Bellingcat. De eerste afbeeldingen verschenen mogelijk in een Discord-groep genaamd Thug Shaker Central. Naast Discord, werden sommige gepost op Telegram en 4chan.

Procureur-generaal Merrick Garland, geflankeerd door plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco (L) en FBI-adjunct-directeur Paul Abbate, op het ministerie van Justitie in Washington op 13 april 2023. (Evan Vucci/AP Photo)
Pentagon woordvoerder Air Force Brig. Gen. Patrick Ryder beantwoordt vragen tijdens een briefing in het Pentagon in Arlington, Va., op 16 maart 2023. (Win McNamee/Getty Images)

Bewuste criminele daad

De woordvoerder van het ministerie van Defensie, Brig.Gen. Pat Ryder, vertelde verslaggevers in het Pentagon, terwijl de arrestatie plaatsvond, dat degene die de documenten heeft gelekt de militaire regels heeft overtreden.

“We hebben procedures, we hebben protocollen, we krijgen regelmatig training over de juiste omgang met geheime informatie. We tekenen geheimhoudingsovereenkomsten. Die regels zijn dus heel duidelijk en iedereen met een veiligheidsmachtiging weet dat. Iedereen die deze regels overtreedt, doet dat opzettelijk,” zei hij.

“Dit was een bewuste criminele daad om die richtlijnen en regels te schenden op dezelfde manier als wanneer je je voordeur op slot doet en iemand komt toch je huis binnen, neemt iets mee en zet het op straat.”

Het leger heeft herbekeken wie geclassificeerde informatie ontvangt om ervoor te zorgen dat de distributielijsten alleen mensen bevatten die de informatie ook daadwerkelijk moeten kennen, verklaarden functionarissen. Ze wilden niet zeggen of minder mensen deze informatie nog zullen ontvangen na het lek.

Ryder zei dat het leger hard werkt om de gevolgen van het lek te onderzoeken.

“We blijven de klok rond werken samen met de inlichtingendiensten om de omvang en de impact van deze lekken beter in te schatten,” zei hij.

Op de vraag hoe een 21-jarige toegang kon hebben gekregen tot de documenten, zei hij dat heel wat leden op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid dragen.

“We vertrouwen onze leden veel verantwoordelijkheid toe op zeer jonge leeftijd,” zei Ryder. “Denk aan een jonge pelotonssergeant en de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat we die personen geven om troepen te leiden in de strijd.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 april 2023): FBI Agents Arrest Man in Connection to Classified Document Leak

Categories VS

Pfizer identificeert ‘meest waarschijnlijke’ mechanisme voor hartontsteking na COVID-19 vaccinatie

Pfizer onderzocht mogelijke manieren waarop zijn COVID-19 vaccin hartontsteking veroorzaakt, zo blijkt uit een onlangs openbaar gemaakt document.

In een witboek uit 2022 erkende het bedrijf dat zijn vaccin, BNT162b2, mogelijk myocarditis—een hartontsteking—en een verwante aandoening genaamd pericarditis veroorzaakt. Wetenschappers van Pfizer beweerden dat de ontsteking waarschijnlijk niet het gevolg was van directe cardiotoxiciteit, maar sloten verschillende andere mogelijke mechanismen niet uit, waaronder dat ze voortkwam uit immuunactiviteit.

Het immuunsysteem kan worden getriggerd door lipide nanodeeltjes die, in de messenger RNA (mRNA) opname, het spike-eiwit leveren, aldus het document.

“Hoewel het BNT162b2 mRNA-vaccin is geoptimaliseerd om de detectie ervan door het aangeboren immuunsysteem te verminderen door de toevoeging van nucleoside-modificaties en het minimaliseren van dubbelstrengs RNA-onzuiverheid, is het mogelijk, vooral bij bepaalde personen met genetische aanleg en onderliggende aandoeningen, dat de immuunreacties op het mRNA niet voldoende worden afgezwakt en de activering van een aangeboren en adaptieve immuunrespons veroorzaken,” schreven de wetenschappers in het witboek.

“Dit kan leiden tot de overmatige activering van pro-inflammatoire cascades die bijdragen tot de ontwikkeling van myocarditis,” schreven zij.

Myocarditis is een ernstige aandoening die voor sommige mensen dodelijk kan zijn. Veel voorvallen na COVID-19 vaccinatie waren bij gezonde, jonge mensen, waarbij vooral jonge mannen risico liepen. De incidentie is maar liefst 78,7 per miljoen tweede doses bij mannen van 16 of 17 jaar, volgens meldingen aan het Vaccine Adverse Event Reporting System, waarbij enkele tientallen gevallen zijn gemeld na de tweede dosis bij 12- tot 15-jarige en 18- tot 24-jarige mannen.

Myocarditis is ook een probleem na boostervaccinatie, zo blijkt uit gegevens van de Verenigde Staten en andere landen.

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention is een van de instanties die hebben gezegd dat het bewijs aantoont dat de Pfizer en Moderna COVID-19 vaccins myocarditis veroorzaken.

‘Is niet gemaakt’

In het document van februari 2022, dat door Project Veritas is verkregen en gepubliceerd, zeggen medewerkers van Pfizer dat het bedrijf myocarditis niet had gedefinieerd als een bijwerking van zijn vaccin, wat betekent dat het er niet mee had ingestemd dat zijn vaccin myocarditis veroorzaakt. Het beweerde dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan de risico’s, maar een groeiend aantal deskundigen is het daar niet mee eens, vooral voor jonge mensen.

Pfizer reageerde niet op verzoeken om commentaar, ook niet of het zijn standpunt over myocarditis in de tussentijd heeft gewijzigd.

Wetenschappers van Pfizer gebruikten soortgelijke taal als die welke door het bedrijf in het openbaar werd gebruikt, en erkenden dat er “toegenomen gevallen van myocarditis en pericarditis” waren na mRNA COVID-19 vaccinatie. Zij beweerden dat de meeste mensen herstelden, maar studies tonen aan dat myocarditis voor sommige patiënten langdurige gevolgen heeft. Myocarditis heeft sommige mensen gedood.

De wetenschappers merkten ook op dat het werkelijke aantal gevallen van myocarditis na vaccinatie “waarschijnlijk wordt onderschat” omdat het moeilijk kan zijn mildere gevallen te beoordelen.

Mogelijke mechanismen

Wetenschappers proberen nog steeds uit te zoeken hoe de mRNA-injecties hartontsteking veroorzaken.

In het artikel zeggen wetenschappers van Pfizer dat het “meest waarschijnlijke” mechanisme immuungemedieerd is. De lipide nanodeeltjes, zeiden ze, kunnen immuunreacties activeren. De nanodeeltjes zouden ook kunnen leiden tot de ontwikkeling van auto-antilichamen, of antilichamen die het immuunsysteem van een persoon aanvallen, zeiden ze, wijzend op het geval van een 52-jarige man die myocarditis ontwikkelde waarbij mogelijk auto-antilichamen ontstonden.

Cardioloog Dr. Peter McCullough beoordeelde het artikel. Hij vertelde The Epoch Times via e-mail dat de lipide nanodeeltjes in de mRNA-prik “gedurende een maand of langer wijd verspreid zijn in het lichaam in de circulatie,” waardoor “de myocardiale bloedstroom het hart herhaaldelijk kan baden met vaccinproducten die de systemische en weefselimmuunrespons activeren.”

Onderzoekers hebben mRNA in het bloed gedetecteerd weken na de vaccinatie.

Een derde mogelijk mechanisme is moleculaire nabootsing, of de introductie van antigeenstructuren die lijken op normale menselijke structuren, maar dat niet zijn, waardoor het voor het immuunsysteem moeilijk wordt om ze goed te classificeren.

Wetenschappers van Pfizer onderzochten of bepaalde eiwitten die peptiden bevatten, of een reeks aminozuren, ertoe zouden kunnen leiden dat door het vaccin teweeggebrachte immuunreacties “kruisen met menselijke eiwitten”. Zij identificeerden er verschillende met 100 procent overeenkomst met menselijke eiwitten, maar geen van beide komt “hoofdzakelijk tot uitdrukking in het hart”. Nog eens zes eiwitten werden geïdentificeerd met algoritmen, en één, nebulette, “heeft een hart-specifiek expressieprofiel en kan betrokken zijn bij de assemblage van myofibrillen in het hart”. Testen zijn nodig om te bepalen of nebulette tot kruisreactiviteit leidt, zeiden de wetenschappers.

Zij achtten moleculaire nabootsing een “onwaarschijnlijk mechanisme.”

Malone’s visie

Dr. Robert Malone, die de mRNA-technologie hielp ontwikkelen, zei dat lipide nanodeeltjes het menselijk immuunsysteem wel degelijk activeren en dat het RNA in het vaccin leidt tot ontstekingsreacties in de cellen en weefsels.

“Deze sterke pro-inflammatoire respons van de mRNA/lipoplexen is de reden waarom ik (en anderen, waaronder [biotechnologiebedrijf] Genzyme) eind jaren negentig verder onderzoek naar deze technologie heb gestaakt en ben overgestapt op andere toedieningsmethoden zoals directe (‘naakte’) injectie en het gebruik van gepulseerde elektrische velden,” vertelde Malone via e-mail aan The Epoch Times.

“Het is redelijk te veronderstellen dat dergelijke proinflammatoire processen het hart en andere weefsels kunnen beschadigen. Een belangrijke risicofactor voor de COVID-ziekte, en mogelijk voor het post-vaccinatiesyndroom, is een pro-inflammatoire toestand zoals die voorkomt bij zowel diabetes als pre-diabetes. Dat strookt ook met deze hypothese,” zei hij.

Cardiotoxiciteit door het spike-eiwit, waarvan is aangetoond dat het nog weken of zelfs maanden na de injectie met het vaccin in het lichaam aanwezig blijft, is een mogelijk mechanisme voor myocarditis.

“Wat we kunnen concluderen is dat spike een eiwit is, een gifstof. Het werkt via meerdere mechanismen. Een van die mechanismen lijkt het uitlokken van verschillende auto-immuunverschijnselen,” zei Malone. “Het is bekend dat virale myocarditis vaak via dit auto-immuun mechanisme werkt. En het is redelijk te veronderstellen dat dit mechanisme ook optreedt bij deze vaccins die een immuunrespons opwekken tegen de viruseiwitten.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 22 maart 2023): Pfizer Identified ‘Most Likely’ Mechanism for Heart Inflammation After COVID-19 Vaccination

Complottheorie op zijn hoogtepunt’: Fauci reageert op bericht dat hij ‘aanzette’ tot anti-Lab Lek Papier

Dr. Anthony Fauci reageerde op 15 maart op een onlangs vrijgegeven e-mail waarin stond dat hij behoorde tot degenen die “aanzetten” tot het analyseren van het ontstaan van COVID-19, wat resulteerde in een artikel waarin werd beweerd dat de theorie over de oorsprong in het laboratorium niet geloofwaardig was.

Een speciaal panel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaf op 5 maart de e-mail vrij, die wetenschapper Kristian Andersen in februari 2020 naar het tijdschrift Nature stuurde.

“Er is veel speculatie, angstzaaierij en samenzweringen in deze ruimte naar voren gebracht en wij dachten dat het voor Nature van belang zou kunnen zijn enige helderheid in deze discussie te brengen,” schreef Andersen destijds. “Onder impuls van Jeremy Farra[r], Tony Fauci en Francis Collins hebben Eddie Holmes, Andrew Rambaut, Bob Garry, Ian Lipkin en ikzelf een groot deel van de (voornamelijk) genetische gegevens doorgenomen om agnostische en wetenschappelijk onderbouwde hypotheses te bieden over de oorsprong van het virus,” voegde Andersen eraan toe.

In een ander bericht dat eerder openbaar was gemaakt, zei Andersen dat het werk “gericht was op het proberen te weerleggen van elk type lab theorie.”

Anderson was een van de co-auteurs van een artikel dat in februari 2020 zonder peer review werd gepubliceerd. Zowel die versie als een later door Nature Medicine gepubliceerde versie zei dat de analyse aantoont dat “SARS-CoV-2 geen laboratoriumconstructie of doelbewust gemanipuleerd virus is.” SARS-CoV-2 veroorzaakt COVID-19.

Fauci werd woensdag tijdens een uitzending van NewsNation naar de e-mails gevraagd.

“Absoluut niet,” zei hij toen presentator Chris Cuomo vroeg of het document was opgesteld om de theorie over de oorsprong in het laboratorium te weerleggen.

Fauci verwees naar het geheime telefoongesprek tussen hemzelf, Andersen en anderen dat plaatsvond op 1 februari 2020 en waarbij verschillende deskundigen, waaronder Andersen, zeiden dat de kenmerken van COVID-19 erop wezen dat het een technisch product was.

“Tijdens het telefoongesprek op 1 februari, waar uiterst competente evolutiebiologen heen en weer gingen, besloten ze tijdens het telefoongesprek, luister, laten we wat tijd nemen en teruggaan en die sequenties echt zorgvuldig onderzoeken en kijken of daar inderdaad iets van klopt,” zei Fauci.

“Dat deden ze en ze kwamen tot de conclusie dat het in feite waarschijnlijker is dat het niet iets was dat ontworpen was, maar iets dat ontsnapt was uit een natte markt [in Wuhan, China]. En om het peer reviewed te krijgen, schreven ze een artikel om het peer review systeem te laten beoordelen of het geldig was, en dat deed het en zo kwam het artikel tot stand,” voegde Fauci eraan toe. “Dus dit idee om te zeggen, schrijf het papier om iets definitief te weerleggen is samenzwering op zijn hoogtepunt. Het is echt belachelijk.”

Dankbaar voor ‘Advies en Leiderschap’

Volgens andere e-mails die openbaar zijn gemaakt nadat ze waren verkregen via de Freedom of Information Act, was Fauci betrokken bij de beoordeling van de ontwerpen van het document voordat het werd gepubliceerd. In een e-mail bedankte Andersen Fauci en enkele anderen “voor jullie advies en leiderschap bij het uitwerken van het document over de oorsprong van SARS-CoV-2.”

“Bedankt voor je briefje. Goed werk met het artikel,” antwoordde Fauci.

Fauci’s baas, Dr. Francis Collins, werd ook bedankt. In een latere e-mail aan Fauci zei hij dat de oorsprongstheorie van het lab “zeer destructief” was en dat hij had gehoopt dat het artikel “dit zou regelen” maar dat het “waarschijnlijk niet veel zichtbaarheid kreeg.”

“Ik zou hier nu niets mee doen. Het is een glimmend object dat in tijden zal verdwijnen,” schreef Fauci. In april 2020 haalde Fauci het artikel aan tijdens een officiële persconferentie van het Witte Huis zonder zijn betrokkenheid te vermelden, en vertelde verslaggevers dat “een groep hooggekwalificeerde evolutionaire virologen keken naar de sequenties daar en de sequenties in vleermuizen zoals die evolueren en de mutaties die nodig waren om op het punt te komen waar het nu is, is volledig consistent met een sprong van een species van een dier naar een mens.”

Opdat de natuurlijke oorsprongstheorie zou kloppen, moet een gastdier het virus aan de mens hebben doorgegeven. Zo’n dier is niet geïdentificeerd.

Fauci heeft tijdens recente interviews volgehouden dat hij openstaat voor de oorsprong van COVID-19.

“Als dat waar is, waarom vertelde Dr. Fauci het Amerikaanse volk dan tijdens een briefing van het Witte Huis op 17 april 2020 dat COVID-19 ‘volledig consistent’ was met een natuurlijke oorsprong en vermeldde hij nooit dat de helft van de wetenschappers tijdens een conferentiegesprek op 1 februari 2020 dacht dat het een laboratoriumlek was,” vertelde Rep. Debbie Lesko (R-Ariz.), lid van het speciale panel van het Amerikaanse Huis, de Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, via e-mail aan The Epoch Times.

“Dat klinkt niet als iemand met een open geest. Dat klinkt als iemand die het Amerikaanse publiek misleidt,” voegde Lesko eraan toe.

Banden met Wuhan

Voordat het artikel werd gepubliceerd, zeiden Andersen en enkele andere wetenschappers dat het virus ontworpen leek te zijn.

“Ik begrijp gewoon niet hoe dit in de natuur tot stand komt”, zei Robert Garry, een van de co-auteurs van het artikel, in een bericht.

Nog voor de publicatie zei Andersen in een e-mail dat de groep bezig was om “elk type laboratoriumtheorie te weerleggen, maar we staan op een kruispunt waar het wetenschappelijk bewijs niet overtuigend genoeg is om te zeggen dat we veel vertrouwen hebben in een van de drie belangrijkste theorieën. Al snel zei Marion Koopmans, die betrokken was bij de discussie met de groep, echter dat hij ertegen was om over de mogelijkheid van “schootsontsnapping” te praten omdat het “averechts zou kunnen werken” en ” complottheorieën zou genereren.”

Meer dan één van de wetenschappers die bij het artikel betrokken waren, had banden met het laboratorium dat experimenteerde met het vleermuiscoronavirus dat zich in dezelfde Chinese stad, Wuhan, bevond waar in 2019 de eerste COVID-19 gevallen werden ontdekt. Fauci, bijvoorbeeld, stond aan het hoofd van een Amerikaans agentschap dat belastinggeld verstrekte aan het lab. Hij verliet de functie rond eind 2022.

Jeremy Farrar, hoofd van de Wellcome Trust en de aanstaande hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie, was ook bij de besprekingen betrokken. Farrar ondertekende later een brief in The Lancet waarin stond: “Wij veroordelen samen sterk de complottheorieën die suggereren dat COVID-19 geen natuurlijke oorsprong heeft”. Een van de citaten was het artikel van Andersen. Onder de co-auteurs was Peter Daszak, wiens EcoHealth Alliance groep de tussenpersoon was tussen Fauci’s agentschap en het Wuhan lab.

Volgens onlangs vrijgegeven e-mails heeft Farrar in feite het Andersen-document bewerkt, waarbij hij de auteurs dwong “het is onwaarschijnlijk dat SARS-CoV-2 is ontstaan door laboratoriummanipulatie van een verwant SARS-CoV-achtig coronavirus” te veranderen in “het is ongeloofwaardig dat SARS-CoV-2 is ontstaan door laboratoriummanipulatie van een verwant SARS-CoV-achtig coronavirus.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 17 maart 2023): ‘Conspiracy at Its Height’: Fauci Responds to Message Saying He ‘Prompted’ Anti-Lab Leak Paper

Het is waarschijnlijker dat COVID-19 is ontstaan in een Chinees lab dan in de natuur: Voormalig CDC directeur

Het thans beschikbare bewijsmateriaal ondersteunt de theorie dat COVID-19 zijn oorsprong vindt in een Chinees laboratorium, vertelde de voormalige directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Robert Redfield, op 8 maart aan leden van het Congres.

“Vanaf het begin van de pandemie was ik van mening dat beide theorieën over de oorsprong van COVID-19 agressief en grondig moesten worden onderzocht. Op basis van mijn eerste analyse van de gegevens, kwam ik tot de overtuiging—en ik geloof nog steeds—dat het erop wijst dat COVID-19 eerder het resultaat was van een toevallige laboratoriumlekkage dan van een natuurlijke spillover gebeurtenis,” zei Redfield, die het CDC tijdens de Trump-administratie leidde, in zijn voorbereide openingsopmerkingen voor de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic.

“Deze conclusie is vooral gebaseerd op de biologie van het virus zelf, waaronder de snelle hoge besmettelijkheid voor overdracht van mens op mens, die dan een snelle evolutie van nieuwe varianten zou voorspellen, evenals een aantal andere belangrijke factoren, waaronder ook de ongewone acties in en rond Wuhan in de herfst van 2019, die ik vandaag allemaal graag bespreek,” voegde Redfield eraan toe.

Redfield was een van de vier mensen die woensdag getuigden voor de nieuwe commissie, die wordt gecontroleerd door Republikeinen en probeert vast te stellen waar COVID-19 vandaan komt.

Sommige wetenschappers zijn nog steeds overtuigd van de natuurlijke oorsprong, maar meer dan twee jaar na het begin van de pandemie is er geen enkel gastheerdier geïdentificeerd. Bovendien zijn er volgens sommige deskundigen aanwijzingen dat het virus zelf gemanipuleerd is.

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn verdeeld over de oorsprong. De FBI denkt dat COVID-19 hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit het Wuhan lab, net als het Energy Department, maar sommige andere agentschappen neigen naar de natuurlijke oorsprong.

Redfield was ook bereid het panel te vertellen dat onderzoek naar de oorsprong belangrijk is.

“Zelfs gezien de informatie die is opgedoken in de drie jaar nadat de COVID-19 pandemie begon, hebben sommigen beweerd dat het geen zin heeft om de oorsprong van dit virus te onderzoeken. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Er is een wereldwijde behoefte om te weten waar we met het COVID-19-virus mee te maken hebben, omdat het van invloed is op de manier waarop we het probleem aanpakken om te proberen een volgende pandemie te voorkomen,” schreef hij in zijn openingsverklaring.

Omdat het huidige bewijsmateriaal de laboratoriumherkomsttheorie ondersteunt en omdat de laboratoria in China onderzoek deden dat één of meer functies van een virus verhoogde—bekend als “gain-of-function”—moeten dergelijke experimenten worden stopgezet, aldus Redfield.

“De COVID-19 pandemie is naar mijn mening een casestudy van de potentiële gevaren van dergelijk onderzoek. Terwijl velen geloven dat “gain-of-function”-onderzoek essentieel is om virussen voor te zijn door vaccins te ontwikkelen, geloof ik dat het in dit geval precies het tegenovergestelde was, waardoor een nieuw virus op de wereld werd losgelaten zonder enige manier om het te stoppen en met de dood van miljoenen mensen als gevolg”, zei hij.

Daarom ben ik van mening dat we een moratorium moeten instellen op onderzoek naar “gain-of-function” totdat we een breder debat voeren en we als gemeenschap tot een consensus komen over de waarde van onderzoek naar “gain-of-function”. Dit debat moet niet beperkt blijven tot de wetenschappelijke gemeenschap. Als besloten wordt door te gaan met gain-of-function-onderzoek, moet worden bepaald hoe en waar dit onderzoek op een veilige, verantwoorde en effectieve manier kan worden uitgevoerd.”

Fauci

Dr. Anthony Fauci, het voormalige hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, die de aanzet gaf tot het opstellen van een paper uit 2020 dat de lab-lek theorie moest “ontkrachten”, werd niet opgeroepen om te getuigen. Tijdens een optreden op CNN op dinsdagavond zei hij dat het moeilijk is om te weten of COVID-19 afkomstig is uit de natuur of uit een lab.

“Of we het ooit zullen weten, weet ik niet zeker,” zei hij. “Het enige is dat we hier een open geest over moeten houden totdat er definitief bewijs is.”

Als een laboratoriumlek wordt bewezen, dan “wil je veel strenger zijn in de controle van de experimenten die je laat uitvoeren,” zei Fauci. Als wordt vastgesteld dat de natuur de oorzaak is, dan moeten er controles komen op dier-mens interacties op plaatsen zoals natte markten, voegde hij eraan toe.

Fauci zei ook dat hij zou getuigen voor een panel als hij werd opgeroepen, zoals hij meerdere malen deed tijdens het vorige Congres.

Een andere getuige

Jamie Metzl, senior medewerker van The Atlantic Council, een andere getuige en een zelfbenoemde Democraat, vertelde het panel van het Congres woensdag dat een onderzoek naar de oorsprong belangrijk was vanwege de verwoestende gevolgen van COVID-19, waaronder een dodental van miljoenen.

“Het is onvoorstelbaar dat meer dan drie jaar na het begin van deze dodelijke pandemie nog steeds geen uitgebreid en onbelemmerd onderzoek naar de oorsprong van de pandemie is uitgevoerd of gepland. Twintig miljoen doden en meer en geen uitgebreid onderzoek. Deze onrechtvaardigheid is een belediging voor elk slachtoffer van deze crisis en een duidelijke bedreiging voor toekomstige generaties,” zei Metzl in zijn openingswoorden. “Er is een reden waarom we geen middel onbeproefd laten wanneer we een vliegtuigcrash onderzoeken. Dat doen we om vliegen veiliger te maken. Op dezelfde manier is het begrijpen hoe deze pandemie is begonnen essentieel voor het stellen van prioriteiten. Als we bijvoorbeeld zeker zouden weten dat de pandemie het gevolg is van een incident in een laboratorium in Wuhan, kan ik u verzekeren dat de inspanningen om de snelle verspreiding van virologielaboratoria met een hoge concentratie en een al te hoog risico over de hele wereld te reguleren, een enorme impuls zouden krijgen.”

Metzl merkte op dat de Chinese Communistische Partij pogingen om de oorsprong te onderzoeken heeft geblokkeerd, onder meer door bewijsmateriaal te vernietigen en journalisten gevangen te zetten.

“Deze hoorzitting moet slechts het begin zijn,” zei hij. “Het belangrijkste werk ligt voor ons. We moeten de oorsprong van de pandemie volledig onderzoeken en beginnen met het opbouwen van nationale en internationale normen, systemen en structuren om te voorkomen dat dit soort rampen ooit nog gebeuren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 9 maart 2023): COVID-19 More Likely Originated in Chinese Lab Than in Nature: Former CDC Director

Chinese spionageballon droeg technologie om communicatiesignalen te observeren

De Chinese spionageballon die dagenlang over de Verenigde Staten vloog voordat hij werd neergeschoten, kon communicatiesignalen afluisteren, aldus een Amerikaanse ambtenaar.

“Beeldmateriaal in hoge resolutie van U-2 flybys onthulde dat de ballon op grote hoogte in staat was operaties uit te voeren voor het verzamelen van signalen”, vertelde een ambtenaar van het State Department, sprekend op voorwaarde van anonimiteit, aan The Epoch Times.

“De uitrusting van de ballon op grote hoogte was duidelijk bedoeld voor inlichtingentoezicht en kwam niet overeen met de uitrusting aan boord van weerballonnen. Hij had meerdere antennes, waaronder een antenne die waarschijnlijk in staat was om communicatie te verzamelen en te lokaliseren. Hij was uitgerust met zonnepanelen die groot genoeg waren om het benodigde vermogen te produceren om meerdere actieve sensoren voor het verzamelen van inlichtingen te bedienen,” voegde de ambtenaar eraan toe.

Frank Gaffney, uitvoerend voorzitter van het Center for Security Policy, vertelde NTD dat China waarschijnlijk belang heeft bij het monitoren van communicatie tussen intercontinentale ballistische raketsilo’s.

Ambtenaren zeiden dat de ballon op 28 januari boven Alaska het Amerikaanse luchtruim binnenkwam. Hij vloog over Canada voordat hij op 31 januari de Verenigde Staten weer binnenkwam. President Joe Biden beval de ballon neer te halen en op 4 februari werd hij uit de lucht geschoten. Het North American Aerospace Defense Command volgde de ballon de hele tijd.

“De Verenigde Staten hebben de Volksrepubliek China duidelijk te verstaan gegeven dat de schending van onze soevereiniteit onaanvaardbaar was door de ballon neer te schieten, onze eigen gevoelige informatie te beschermen en ons vermogen om de ballon te volgen en de lading te recupereren te maximaliseren om meer informatie te krijgen over het programma van de VRC,” zei de ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, eraan toevoegend dat de Verenigde Staten zouden onderzoeken of er actie kon worden ondernomen tegen Chinese entiteiten die het binnendringen van het Amerikaanse luchtruim steunden. VRC staat voor Volksrepubliek China.

De ballon zou deel uitmaken van de vloot van ballonnen van het communistische China die zijn ontwikkeld voor bewakingsoperaties, die gewoonlijk worden uitgevoerd onder leiding van het Volksbevrijdingsleger. Het programma is “al enkele jaren in werking”, zei een woordvoerder van het Pentagon woensdag. Amerikaanse ambtenaren hebben inmiddels vernomen dat China met de surveillanceballonnen boven meer dan 40 landen op 5 continenten heeft gevlogen, aldus de ambtenaar van het State Department.

Matrozen toegewezen aan Explosive Ordnance Disposal Group 2 bergen een hoogtebewakingsballon op voor de kust van Myrtle Beach, S.C., op 5 februari 2023. (U.S. Navy via AP)

De Verenigde Staten nemen contact op met andere landen om meer te weten te komen over de omvang van het programma en andere details.

Mao Ning, van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zei tegen verslaggevers in Peking dat de beschuldigingen “deel kunnen uitmaken van de informatieoorlog van de VS tegen China” en beweerde dat de Verenigde Staten “overdreven reageerden” toen zij de ballon neerschoten.

Sommige Amerikaanse wetgevers waren kritisch over de beslissing om te wachten met het neerhalen van de ballon totdat deze door meerdere staten was gevlogen.

Een beoordeling van het risico van het verzamelen van inlichtingen werd laag tot matig geacht, terwijl het risico voor Amerikaans personeel op de grond als de ballon werd neergeschoten werd vastgesteld als matig tot aanzienlijk, hetgeen ambtenaren ertoe aanzette Biden te adviseren te wachten met het neerhalen van de ballon tot deze boven water was, zei Lt. Gen. Douglas Sims, directeur van operaties voor de Joint Chiefs of Staff, tijdens een hoorzitting op Capitol Hill op donderdag.

Melissa Dalton, assistent-minister van defensie voor binnenlandse verdediging en hemisferische aangelegenheden, verzekerde leden van het Congres dat de Verenigde Staten in staat waren “zich te beschermen tegen het verzamelen van inlichtingen door de Volksrepubliek China”, en zei dat dit “eenvoudig was omdat we wisten waar de ballon was”.

De ballon die de Verenigde Staten binnenkwam “maakt deel uit van de bredere reeks operaties die China onderneemt om te proberen de VS beter te begrijpen”, vertelde Jedidiah Royal, plaatsvervangend assistent-minister van defensie voor Indo-Pacific veiligheidszaken, voordat hij werd onderbroken door senator Jon Tester (D-Mont.), die vroeg of Amerikaanse functionarissen weten welke inlichtingen de Chinezen probeerden te verzamelen.

“We hebben een aantal zeer goede gissingen daarover, en we leren meer naarmate we de inhoud van de ballon en de lading zelf onderzoeken,” zei Royal.

Ivan Pentchoukov heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 februari 2023): Chinese Spy Balloon Carried Technology to Monitor Communication Signals: Official

Categories VS

CDC op de hoogte van meldingen van “slopende ziekten” na COVID-19 vaccinatie: Functionaris

Functionarissen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn op de hoogte van meldingen van langdurige problemen na COVID-19 vaccinatie, maakte een functionaris onlangs bekend.

“Met betrekking tot meldingen van mensen die slopende ziekten ervaren, zijn we op de hoogte van deze meldingen van mensen die langdurige gezondheidsproblemen ervaren na COVID-vaccinatie,” zei Dr. Tom Shimabukuro, directeur van het Immunization Safety Office van het CDC, op 26 januari.

“In sommige gevallen is de klinische presentatie van mensen met deze gezondheidsproblemen variabel en er is geen specifieke medische oorzaak voor de symptomen gevonden,” voegde Shimabukuro eraan toe. “Wij begrijpen dat ziekte ontwrichtend en stressvol is, vooral onder die omstandigheden. En we erkennen dat deze gezondheidsproblemen de levenskwaliteit van mensen en hun omgeving aanzienlijk hebben beïnvloed. En we hopen op verbetering en herstel, en we zullen de veiligheid van deze vaccins blijven bewaken en samenwerken met partners om dit soort ongewenste voorvallen beter te begrijpen.”

Shimabukuro sprak tijdens een bijeenkomst van 26 januari van de Food and Drug Administration (FDA) waarin de veiligheid en effectiviteit van het COVID-19 vaccin werden besproken.

Dr. Hayley Gans, professor kindergeneeskunde aan het Stanford University Medical Center, had gevraagd hoe de federale autoriteiten problemen opsporen die na vaccinatie zijn opgedoken en die misschien niet “vatbaar” zijn voor snelle cyclusanalyse, of een manier om de veiligheid van vaccins te controleren.

Shimabukuro merkte op dat iedereen, ook werknemers in de gezondheidszorg, meldingen van bijwerkingen kunnen indienen bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat door het CDC wordt beheerd, “en wij aanvaarden al die meldingen zonder een oordeel te vellen over de klinische ernst of over hoe aannemelijk de bijwerking is met betrekking tot het oorzakelijk verband”. Ook andere systemen controleren de veiligheid voorbij de snelle analyse, voegde hij eraan toe.

“Wij nemen de veiligheid van vaccins zeer serieus”, aldus Shimabukuro.

De opmerkingen van Shimabukuro zijn ongebruikelijk onder federale ambtenaren, die terughoudend zijn geweest om bijwerkingen in verband te brengen met de COVID-19 vaccins.

Brianne Dressen, die gewond raakte door het COVID-19 vaccin van AstraZeneca, zei dat de reactie welkom was, maar vroeg zich af of het genoeg was.

“Dit was een ongekende stap, maar ook een zorgvuldig geformuleerde reactie. In plaats van een kleine fluistering in een FDA-vergadering, moet dit echt worden gecommuniceerd naar de medische gemeenschap,” vertelde Dressen, medeoprichter van de steungroep React19, in een e-mail aan The Epoch Times. “Ze hebben precies deze woorden privé tegen ons gezegd, dus het is goed dat ze eindelijk in de goede richting leunen om het gesprek publiekelijk te beginnen, maar het is te weinig en te laat.”

“Gewonde Amerikanen smeken deze instanties al meer dan twee jaar om erkenning. Deze kleine uitspraak had al lang geleden moeten gebeuren. We zouden nu openlijk deze Covid vaccin reacties moeten bespreken en onderzoeken,” voegde ze eraan toe.

Weinig gevallen erkend

Amerikaanse functionarissen hebben slechts een handvol ernstige bijwerkingen erkend als veroorzaakt door een of meer COVID-19 vaccins.

Het vaccin van Johnson & Johnson veroorzaakt een combinatie van lage bloedplaatjesniveaus en bloedstolling, bekend als trombose met trombocytopeniesyndroom, aldus de CDC op haar website. De vaccins van Pfizer en Moderna veroorzaken een ernstige allergische shock, of anafylaxie, en een soort hartontsteking die myocarditis wordt genoemd.

Het CDC en de FDA controleren voornamelijk de veiligheid door gegevens van bewakingssystemen te onderzoeken om te zien of er veel ongewenste voorvallen plaatsvinden.

Beide instanties hebben de bekendmaking van de resultaten van sommige controles achtergehouden of uitgesteld.

Honderden voorvallen voldeden aan de criteria voor een veiligheidssignaal in VAERS, volgens CDC-gegevens die onlangs door The Epoch Times zijn verkregen. De CDC wees op studies die aantonen dat er onderzoek wordt gedaan naar sommige signalen. Het heeft ook gezegd dat de CDC analyses werden gedaan om resultaten te bevestigen van analyses die de FDA uitvoerde en dat de CDC analyses “geen bijkomende onverwachte veiligheidssignalen” aan het licht brachten. De FDA heeft geweigerd de resultaten van haar analyses vrij te geven. Op 26 januari werd een rechtszaak aangespannen voor de gegevens.

Een ander systeem, genaamd V-safe, bestaat uit enquêtes die zijn verstuurd naar Amerikanen die een COVID-19 vaccin ontvingen. De CDC wist dat sommige ernstige voorvallen zoals myocarditis in verband konden worden gebracht met de vaccins, maar koos ervoor om deze voorvallen niet in de enquêtes op te nemen, zo blijkt uit nieuw vrijgegeven documenten.

Nicole G., een verpleegster die gewond raakte door een Pfizer-vaccin dat ze kreeg als gevolg van een vaccinatiemandaat en vroeg om haar volledige achternaam niet te gebruiken, vertelde The Epoch Times in een e-mail dat het CDC geen prioriteit gaf aan de veiligheid van patiënten, waarbij ze wees op de vertraging bij het uitvoeren van de VAERS-analyses en het feit dat ontvangers van het vaccin niet werden verteld over de bijwerkingen die autoriteiten na vaccinatie verwachtten.

“De censuur rond het COVID-vaccin heeft ons in stilte laten lijden en sterven met beperkte toegang tot behandeling,” zei de verpleegster.

Hoewel Shimabukuro beweerde dat “geen specifieke medische oorzaak” werd gevonden voor sommige van de verwondingen na vaccinatie, hebben artsen een diagnose gesteld bij Dressen, Nicole, en anderen met verwondingen door vaccins, en medische literatuur heeft de vaccins in verband gebracht met een reeks van problemen.

Nicole riep de CDC op om een plan uit te voeren om de situatie te veranderen. “Jullie moeten meer doen dan hopen,” zei ze.

De verpleegster sprak tijdens het openbare commentaargedeelte van de recente vergadering, samen met meerdere anderen die zeiden dat ze gewond waren geraakt door de vaccins.

“Het enige dat vernederender is dan het verliezen van mijn lichaamsfuncties, is jullie totale minachting voor de gewonden van het vaccin,” zei Danielle Baker, een van de sprekers.

Het CDC en de FDA zeggen dat de voordelen van de COVID-19 vaccins opwegen tegen de risico’s voor alle leeftijden. Dat geldt ook voor de bijgewerkte vaccins, die in de herfst van 2022 zonder enige klinische gegevens werden toegelaten en binnenkort de oude vaccins zullen vervangen.

“Ik denk dat het geruststellende ding het veiligheidsprofiel is geweest dat we hebben gezien met de bivalente boosters, het weerspiegelt heel goed het originele vaccin,” zei Dr. Peter Marks, een topambtenaar voor vaccins bij de FDA, tijdens de vergadering.

In een ander deel van de vergadering zei Shimabukuro dat de vaststelling door de overheid van een beroerte-signaal voor de bivalenten aantoont dat “het veiligheidssysteem werkt”.

“Ik denk dat het publiek en de medische gemeenschap erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid over de systemen beschikt om potentiële veiligheidsproblemen snel op te sporen en te beoordelen,” zei hij. “En we geven prioriteit aan tijdige en transparante communicatie.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 februari 2023): CDC Aware of Reports of ‘Debilitating Illnesses’ After COVID-19 Vaccination: Official

Senior medewerker Pfizer zegt dat bedrijf COVID-19 probeert te muteren om ‘preventief nieuwe vaccins te ontwikkelen’

Een senior medewerker van Pfizer zei in een gesprek dat werd vastgelegd door de non-profit journalistieke groep Project Veritas dat het farmaceutische bedrijf onderzoekt of COVID-19 kan worden gemuteerd om de ontwikkeling van nieuwe vaccins te vergemakkelijken.

“Een van de dingen die we onderzoeken is, waarom muteren we het zelf niet zodat we preventief nieuwe vaccins kunnen ontwikkelen, toch?” Vertelde dr. Jordon Walker, directeur onderzoek en ontwikkeling bij Pfizer, aan een undercover verslaggever van Project Veritas.

“Als we dat gaan doen, is er een risico, zoals u zich kunt voorstellen, dat niemand wil dat een farmaceutisch bedrijf [expletief] virussen muteert,” voegde Walker eraan toe.

Videobeelden van de opmerkingen werden vrijgegeven op 25 januari.

Walker beweerde dat wetenschappers bij Pfizer een proces aan het “optimaliseren” waren om COVID-19 te muteren, maar dat het langzaam ging “omdat iedereen erg voorzichtig is”.

“Ze willen het duidelijk niet te veel versnellen. Ik denk dat ze het ook proberen te doen als een verkennend iets, omdat je natuurlijk niet wilt adverteren dat je toekomstige mutaties aan het uitzoeken bent,” zei Walker. “Je moet heel gecontroleerd te werk gaan om ervoor te zorgen dat het virus dat je muteert niet iets creëert dat overal heen gaat. Wat, naar ik vermoed, de manier is waarop het virus in Wuhan is begonnen, om eerlijk te zijn,” zei hij ook, eraan toevoegend dat COVID-19 “een melkkoe voor ons zal zijn voor de komende tijd.”

Walker leek te spreken in een restaurant, niet wetende dat hij werd opgenomen.

Een online professioneel profiel voor Walker beschrijft hem als directeur van wereldwijde R&D strategische operaties en mRNA wetenschappelijke planning bij Pfizer. Garchiveerde versies in zoekmachines van zijn Linkedin profiel vermelden dezelfde titel. Zijn eigenlijke Linkedin pagina werd verwijderd. Het COVID-19-vaccin van Pfizer is gebaseerd op messenger RNA, of mRNA-technologie.

Het profiel bevatte een Pfizer e-mailadres voor Walker, een mobiel telefoonnummer en een telefoonnummer van het hoofdkantoor van Pfizer. Een e-mail naar het adres werd niet beantwoord, maar kwam ook niet terug. Een receptioniste van het hoofdkantoor, die donderdag naar Walker werd gevraagd, erkende dat hij als werknemer op de lijst stond, maar zei dat zijn bedrijfsprofiel geen contactinformatie bevatte. Op vrijdag zei een andere persoon dat er geen vermelding was voor een Jordon Walker.

Volgens interne documenten verkregen door Project Veritas, rapporteert Walker aan Shuang Wu, die rapporteert aan Mikael Dolsten. Hoofd wetenschappelijk medewerker van Pfizer, Dolsten rapporteert aan Pfizer CEO Albert Bourla.

Walkers profiel zegt dat hij een medische graad heeft en in de staat New York staat een Jordon Walker vermeld als een arts met een vergunning in die staat.

Walker werd in een vestiging in New York City geconfronteerd door Project Veritas hoofd James O’Keefe met beelden van hem terwijl hij sprak over het COVID-19-mutatie-onderzoek. Walker bevestigde dat de video authentiek was, maar zei dat hij niet de waarheid sprak.

“Ik probeerde indruk te maken op iemand tijdens een afspraakje door te liegen. Ik ben niet eens een wetenschapper van achtergrond. Je weet dat ik van een adviesbureau kom dat zaken doet,” zei Walker tegen O’Keefe.

“Waarom doe je dit bij iemand die gewoon werkt bij een bedrijf dat letterlijk het publiek probeert te helpen?” zei hij later.

Walker belde de politie maar agenten weigerden medewerkers van Project Veritas te arresteren. Eén agent zei dat hij Walker zou hebben gearresteerd voor mishandeling als O’Keefe niet was vertrokken voordat de agenten arriveerden.

Na de publicatie van de eerste video werden de sociale media en andere profielen van Walker en Wu offline gehaald.

Het mediabureau van Pfizer reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Pfizer reageerde op de opmerkingen in een persbericht op vrijdagavond, 48 uur nadat de beelden voor het eerst waren vrijgegeven.

In dit videobeeld spreekt Pfizer-directeur Jordon Walker over de mutatie van COVID-19. (Met dank aan Project Veritas)

Senatoren reageren

Senator Ron Johnson (R-Wis.) deelde de beelden van Walker die spreekt over het muteren van COVID-19.

“Het is tijd voor het Congres om de vaccinfabrikanten en het hele goedkeuringsproces van het COVID-vaccin grondig te onderzoeken,” zei hij in een verklaring.

Senator Marco Rubio (R-Fla.) stuurde een brief naar Bourla en zei dat hij op de hoogte was van “verontrustende berichten” dat Pfizer van plan was COVID-19 te muteren.

“Zoals keer op keer is bewezen, zijn pogingen om een virus te muteren, vooral als het zo krachtig is als COVID, gevaarlijk. Als de beweringen in de video waar zijn, heeft Pfizer zijn winstbejag boven de zorg voor de nationale en wereldwijde gezondheid gesteld en moet het zichzelf ter verantwoording roepen,” schreef Rubio.

Hij vroeg Bourla een reeks vragen te beantwoorden, waaronder of Pfizer momenteel het virus muteert of dat van plan is en, als de mutatie gepland is of plaatsvindt, in hoeverre federale ambtenaren op de hoogte zijn van de inspanningen of plannen.

“Als een leider in de wereldwijde volksgezondheid en de ontwikkeling van het COVID-vaccin, met Amerikaans belastinggeld, is het van cruciaal belang dat Pfizer verantwoording aflegt voor zijn acties en transparant is tegenover het publiek over de inhoud en bedoeling van hun onderzoek,” zei Rubio.

Dr. Aaron Kheriaty, directeur van het Bioethics and American Democracy Program van het Ethics and Public Policy Center, zei dat wat Walker beschreef, past in de definitie van ‘gain of function’, of het meer overdraagbaar en/of virulent maken van een virus.

“Pfizer was … potentieel een supervirus aan het creëren,” zei Kheriaty op een Twitter Space. “Of dat hun bedoeling was of niet, doet er niet echt toe. Het feit dat ze het deden, en het feit dat dat gevaarlijke virus niet in de wereld zou bestaan zonder de experimenten waarmee ze bezig waren, dat is denk ik het doorslaggevende punt.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 28 januari 2023): Senior Pfizer Employee Says Company Exploring Mutating COVID-19 to ‘Preemptively Develop New Vaccines’

Mogelijk veiligheidsrisico met nieuw Pfizer COVID-19 vaccin vastgesteld: CDC

Uit gegevens blijkt dat het nieuwe COVID-19 vaccin van Pfizer een soort beroerte kan veroorzaken bij ouderen, aldus twee Amerikaanse gezondheidsorganisaties op 13 januari.

In de Vaccine Safety Datalink, een monitoringsysteem van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), werd voor de bivalente booster van Pfizer de grens voor een veiligheidsrisico bereikt.

Het signaal geldt voor ischemische beroerte, een type beroerte veroorzaakt door bloedstolling.

Het alarmsignaal wordt afgegeven aan mensen van 65 jaar en ouder, aldus het CDC en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in een gezamenlijke verklaring.

Alarmsignalen worden geactiveerd wanneer een ongewenst voorval, zoals een beroerte, zich in een bepaald tempo voordoet na vaccinatie.

De signalen suggereren een verband tussen een ongewenste gebeurtenis en een vaccin, maar er moet verder onderzoek worden gedaan om een verband te verifiëren.

“Alle signalen vereisen verder onderzoek en bevestiging van formele epidemiologische studies”, aldus het CDC en de FDA. “Vaak detecteren deze veiligheidssystemen signalen die te wijten zouden kunnen zijn aan andere factoren dan het vaccin zelf.”

Waarschijnlijk geen ‘echt klinisch risico’

De agentschappen zeiden niet wanneer het signaal werd gedetecteerd, behalve dat het gebeurde nadat de bijgewerkte opname beschikbaar kwam, wat begin september 2022 was. Geen van beide agentschappen beantwoordde een verzoek om commentaar.

Andere systemen die worden gecontroleerd op vaccinveiligheid, zoals de Centers for Medicare and Medicaid Services, hebben geen signaal laten zien voor ischemische beroerte bij ouderen of andere leeftijdsgroepen, volgens de Amerikaanse autoriteiten.

“Hoewel de totaliteit van de gegevens momenteel suggereert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het signaal in VSD een echt klinisch risico vertegenwoordigt, vinden we het belangrijk om deze informatie met het publiek te delen, zoals we in het verleden hebben gedaan, wanneer een van onze veiligheidsbewakingssystemen een signaal detecteert,” zeiden de instanties.

“CDC en FDA zullen aanvullende gegevens van deze en andere vaccinveiligheidssystemen blijven evalueren. Deze gegevens en aanvullende analyses zullen worden besproken tijdens de komende vergadering van 26 januari van het FDA’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee.”

De FDA zal met het panel, dat haar adviseert over vaccins, bijeenkomen om te overwegen of en hoe de samenstelling voor primaire doses van de momenteel beschikbare COVID-19-vaccins moet worden gewijzigd en hoe en of de samenstelling en het schema voor boosterdoses in de toekomst moeten worden aangepast, aldus een eerder bericht.

Dr. Ramin Farzaneh-Far, een cardioloog, zei dat het moeilijk was om het CDC op zijn woord te geloven, gezien het feit dat het agentschap herhaaldelijk gemelde verbanden tussen myocarditis en COVID-19 vaccins van de hand wees voordat het uiteindelijk een oorzakelijk verband erkende.

Het CDC en de FDA zouden de gegevens over beroertes openbaar moeten maken, schreef hij op Twitter.

Ischemische beroerte, ook bekend als embolische beroerte, wordt veroorzaakt door een bloedprop die een bloedvat in de hersenen blokkeert of afsluit, aldus de National Library of Medicine. De blokkade voorkomt meestal dat bloed naar de hersenen stroomt en leidt snel tot het afsterven van hersencellen. Andere COVID-19 vaccins zouden ischemische beroertes hebben veroorzaakt.

“Er is geen bewijs om te concluderen dat ischemische beroerte in verband wordt gebracht met het gebruik van de COVID-19 vaccins van de bedrijven,” vertelde Pfizer in een verklaring. Pfizer produceert het vaccin samen met BioNTech, een Duits bedrijf.

Rep. Cathy McMorris Rodgers (R-Washington.), voorzitter van het House Energy and Commerce Committee, zei dat het CDC en de FDA “snel op een open en transparante manier moeten onderzoeken of het vaccin al dan niet heeft bijgedragen aan de gemelde beroertes.”

Het hoofdkwartier van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, Georgia., op 23 april 2020. (Tami Chappell/AFP via Getty Images)

Aanbevolen zonder klinische gegevens

De nieuwe booster van Pfizer, die zich richt op de BA.4 en BA.5 Omicron subvarianten naast de Wuhan stam, werd eind 2022 goedgekeurd en aanbevolen zonder enige klinische gegevens. Maanden later zijn er nog steeds geen klinische gegevens beschikbaar gesteld door Pfizer, het CDC of de FDA.

Een recente studie van de FDA identificeerde een verhoogd risico op longembolie na het oorspronkelijke vaccin van Pfizer bij ouderen. Die aandoening, een gebrek aan zuurstof naar het hart, wordt ook veroorzaakt door bloedstolling.

De CDC signaleerde ondertussen honderden veiligheidssignalen voor zowel het Pfizer- als het Moderna-vaccin, volgens controleresultaten die door The Epoch Times zijn verkregen. De controle werd uitgevoerd op basis van rapporten aan het Vaccine Adverse Event Reporting System, dat door de autoriteiten wordt omschreven als “het nationale systeem voor vroegtijdige waarschuwing” voor vaccins en dat gezamenlijk wordt beheerd door de CDC en de FDA.

Deskundigen zeiden dat het zeer waarschijnlijk was dat de vaccins sommige van de bijwerkingen veroorzaakten, waaronder levercirrose.

Ischemische beroerte was niet één van de vastgestelde signalen.

Tot eind 2022 zijn aan het meldingssysteem tweehonderdvierenzeventig meldingen van ischemische beroerte na vaccinatie door Pfizer gemeld.

De CDC en FDA hebben COVID-19 vaccinatie tijdens de pandemie agressief gepromoot, en het risico op een beroerte veranderde hun standpunt niet.

“CDC blijft aanbevelen dat iedereen van 6 maanden en ouder up-to-date blijft met COVID-19 vaccinatie; dit geldt ook voor personen die momenteel in aanmerking komen voor een bijgewerkt (bivalent) vaccin,” aldus het agentschap.

De Vaccine Safety Datalink is een door CDC beheerde groep van 11 sites, waaronder meerdere locaties van Kaiser Permanente, die elektronische gezondheidsgegevens verstrekken, zoals vaccinatiedatum en ziekenhuisopnamegegevens.

Het risico op een beroerte werd volgens het CDC en de FDA niet gedetecteerd bij het vernieuwde Moderna-vaccin.

Van de vaccins van Pfizer en Moderna is bevestigd dat ze meerdere bijwerkingen veroorzaken, waaronder myocarditis, een vorm van hartontsteking.

Oproepen tot terugtrekking

De onthulling komt nadat een groeiend aantal deskundigen oproept om de messenger RNA shots van Pfizer en Moderna niet langer te gebruiken.

Dr. Joseph Fraiman, gevestigd in Louisiana, is een van de laatste die oproept tot een pauze in de toediening totdat nieuwe klinische studies kunnen worden uitgevoerd die aantonen dat de vaccins veilig en effectief zijn.

Fraiman wees op gegevens, waaronder een heranalyse van de oorspronkelijke proeven die hij en anderen uitvoerden. Zij concludeerden dat gevaccineerden een hoger risico liepen op ernstige bijwerkingen.

Het feit dat de Omicron-variant en de subvarianten daarvan minder kwaadaardig zijn, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en de afnemende doeltreffendheid van de vaccins, dragen bij tot het groeiende verzet tegen het vaccineren van de gehele bevolking of delen daarvan totdat betere gegevens beschikbaar zijn.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (13 januari 2023): Possible Safety Concern With New Pfizer COVID-19 Vaccine Identified: CDC

Advocaat van de president: Geclassificeerde documenten gevonden in Biden’s huis

Geclassificeerde documenten van de regering Obama-Biden zijn gevonden op een tweede locatie die in verband staat met president Joe Biden, zei een advocaat van de president op 12 januari.

Na de ontdekking van stukken met geclassificeerde markeringen in het Penn Biden Center in Washington – Biden werkte van 2017 tot 2019 vanuit dit centrum – doorzochten advocaten voor de president de woningen van Biden in Wilmington en Rehoboth Beach, zei Richard Sauber, een van de advocaten, in een verklaring van het Witte Huis.

Die twee woningen in Delaware zijn “de andere locaties waar bestanden van zijn vice-presidentschap kunnen zijn verzonden in de loop van de overgang van 2017,” of de overgang van Biden van vice-president naar een private burger, aldus Sauber.

Tijdens de huiszoeking ontdekten de advocaten documenten met geclassificeerde markeringen in een opslagruimte in de garage van de woning in Wilmington. Bovendien werd in een aangrenzende kamer nog een geheim document gevonden.

In de woning in Rehoboth Beach werden geen geheime documenten gevonden, aldus Sauber.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) werd onmiddellijk op de hoogte gebracht en de advocaten regelden dat het ministerie de documenten in handen kreeg, aldus Sauber.

Het DOJ reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Het Witte Huis zei dat het meewerkt aan een “onderzoek” door het Ministerie van Justitie en dat het “nauw samenwerkte” met ambtenaren van het Ministerie van Justitie toen het de woningen van Biden doorzocht.

Biden, die in Washington van een stuk papier voorlas, vertelde verslaggevers dat het materiaal werd gevonden in een “afgesloten garage” waar ook een Corvette staat. “Mensen weten dat ik geheime documenten en geheim materiaal ernstig neem,” zei Biden.

Verslaggevers spelen frisbee buiten het huis van Joe Biden in Wilmington, Del., in 2008. (William Thomas Cain/Getty Images)

Eerdere ontdekking

De regering Biden had op 9 januari bekendgemaakt dat er op 2 november 2022 in het Penn Biden Center materiaal met geclassificeerde markeringen was gevonden. Sauber beweerde dat de National Archives and Records Administration (NARA) die dag werd gewaarschuwd en de volgende ochtend de documenten in bezit nam en dat de advocaten van Biden sindsdien samenwerken met het DOJ om ervoor te zorgen dat alle documenten van de regering Obama-Biden “op passende wijze in het bezit komen van de archieven”.

Ambtenaren van de regering Biden hebben niet uitgelegd waarom zij maanden hebben gewacht om de ontdekking openbaar te maken.

Biden vertelde dat hij “verrast was” over de ontdekking.

“Ik weet niet wat er in de documenten staat,” voegde hij eraan toe toen hij deze week in Mexico City was.

Woordvoerster van het Witte Huis Karine Jean-Pierre zei woensdag dat ze niet verder ging dan wat Biden en Sauber over de zaak hadden verteld. Op een gegeven moment, nadat ze herhaaldelijk onder druk werd gezet over het onderwerp, zei ze tegen een verslaggever dat “we heel goed samenwerken, maar dat we dit soort confrontaties niet hoeven te hebben.”

Voormalig president Donald Trump wordt onderzocht op het bezit van materiaal met geheime markeringen in zijn residentie Mar-a-Lago in Florida nadat hij in 2021 zijn ambt had neergelegd.

Documenten uit de ambtsperiode van Trump werden in 2022 overgedragen aan het NARA, maar Trump had nog andere documenten in zijn bezit. FBI-agenten vielen Mar-a-Lago binnen in augustus 2022 en namen duizenden documenten in beslag, waaronder ongeveer 100 met een geheimhoudingslabel.

Advocaten van DOJ beweren dat Trump meerdere statuten heeft overtreden, waaronder de Spionage Act, door de documenten in zijn bezit te hebben.

Noch Trump noch Biden zijn beschuldigd van een misdaad.

Trump heeft gezegd dat hij de documenten heeft gedeclassificeerd voordat hij zijn ambt verliet. Presidenten zijn bevoegd tot derubricering; vice-presidenten niet.

Biden had Trump vorig jaar bekritiseerd als “totaal onverantwoordelijk” voor de behandeling van de documenten.

De FBI weigerde commentaar te geven op de ontdekking van geclassificeerde stukken van de regering Obama-Biden.

Advocaat-generaal Merrick Garland geeft commentaar in het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Justitie in Washington, op 18 november 2022. (Anna Moneymaker/Getty Images)

In het belang van het publiek

Advocaat-generaal Merrick Garland, een door Biden benoemde kandidaat, wees een bijzondere raadsman aan om toezicht te houden op het onderzoek naar Trump nadat de voormalige president zijn kandidatuur voor het presidentschap van 2024 had aangekondigd.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat het in het belang van het publiek is om een speciale raadsman te benoemen,” zei Garland.

Republikeinen hebben Garland aangespoord om een speciale raadsman te benoemen om Biden te onderzoeken.

“Een speciale raadsman is nodig om het publiek te verzekeren over de behandeling van geheime documenten door Donald Trump, u zou een speciale raadsman moeten toekennen voor de verkeerde omgang met geheime documenten door president Biden toen hij vice-president was,” zei Sen. Lindsey Graham (R-S.C.) op Fox News.

Sommigen riepen op om een inval te doen in andere eigendommen die met Biden in verband staan.

“Hoeveel pakketten geheime documenten moeten er nog gevonden worden voordat Biden een inval krijgt van de FBI?” vroeg Rep. Lauren Boebert (R-Colo.) zich af nadat het nieuws van de ontdekking van de tweede stapel documenten werd gemeld.

Voorzitter van het Huis Kevin McCarthy (R-Calif.) meldde aan verslaggevers in Washington dat het Congres “dit verder zou moeten onderzoeken”.

“Ik denk dat geen enkele Amerikaan gelooft dat gerechtigheid niet voor iedereen gelijk zou moeten zijn,” zei hij. “En we hebben ondervonden dat voor deze regering … wat er ook naar buiten komt, dat ze dit gebruiken, ze proberen het te vervalsen, proberen andere normen te hebben voor hun eigen overtuigingen – dat werkt zo niet in Amerika.”

Democraten hebben de ontdekking van de documenten geminimaliseerd.

“Ik heb alle vertrouwen in President Biden,” zei Rep. Hakeem Jeffries (D-N.Y.), de minderheidsleider van het Huis. “Ik geloof dat hij er alles aan doet om de juiste stappen te nemen om vast te stellen wat er is gebeurd en hoe we op een verantwoordelijke manier verder kunnen gaan.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 januari 2023): Classified Documents Found in Biden’s Home: President’s Lawyer

Categories VS

Procureur-generaal benoemt speciale raadsman voor onderzoek naar documenten gevonden in Biden’s huis, voormalige kantoor

Procureur-generaal Merrick Garland benoemde op 12 januari een speciale raadsman om te onderzoeken of een persoon of groep de wet heeft overtreden bij de behandeling van geclassificeerd materiaal dat werd gevonden in een kantoor dat president Joe Biden had gebruikt evenals in een van Biden’s huizen.

“Deze benoeming onderstreept voor het publiek de verbintenis van het departement tot zowel onafhankelijkheid als verantwoordingsplicht in bijzonder gevoelige zaken en tot het nemen van beslissingen die onbetwistbaar alleen worden geleid door feiten en de wet,” zei Garland, een door Biden benoemde persoon, in een voorbereide verklaring vanuit het hoofdkwartier van het Department of Justice (DOJ) in Washington.

Garland benoemde Robert Hur, een voormalige federale aanklager, tot speciaal raadsman.

De procureur-generaal zei dat de “buitengewone omstandigheden” in het spel de benoeming noodzakelijk maakten.

Volgens de voorschriften benoemt de procureur-generaal een speciale raadsman wanneer hij bepaalt dat een strafrechtelijk onderzoek gerechtvaardigd is en onderzoek of vervolging door het ministerie van Justitie “een belangenconflict voor het ministerie of andere buitengewone omstandigheden inhoudt” en dat “het onder deze omstandigheden in het algemeen belang zou zijn een externe speciale raadsman te benoemen om de verantwoordelijkheid voor de zaak op zich te nemen”.

De benoeming komt nadat advocaten voor Biden zeiden dat ze documenten met geclassificeerde markeringen hadden ontdekt in kantoren die Biden van 2017 tot 2019 had gebruikt, evenals in twee ruimtes van het huis van de president in Wilmington, Delaware.

Garland’s briefing was de eerste keer dat het ministerie van Justitie publiekelijk commentaar gaf op de zaak.

Biden heeft gezegd dat hij “verrast was om te horen” over de ontdekking van documenten in de kantoren in het Penn Biden Center in Washington. Eerder op 12 januari verdedigde hij het feit dat hij de documenten bij hem thuis bewaarde door verslaggevers te vertellen dat ze in een “afgesloten garage” lagen in plaats van “op straat”.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een grondig onderzoek zal aantonen dat deze documenten per ongeluk verkeerd zijn opgeborgen en dat de president en zijn advocaten direct na ontdekking van deze fout hebben gehandeld”, aldus Richard Sauber, advocaat van Biden, in een verklaring na de bekendmaking van Garland.

President Joe Biden spreekt zich uit in Washington op 12 januari 2023. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Ontdekking

Het Witte Huis verklaarde dat de eerste ontdekking plaatsvond op 2 november 2022, en dat de National Archives and Records Administration (NARA), die belast is met het in bezit nemen van presidentiële dossiers na het vertrek van een regering, onmiddellijk werd ingelicht. Het NARA zou het materiaal de volgende dag hebben ontvangen. Vertegenwoordigers van het NARA weigerden commentaar te geven.

Volgens Garland werd het DOJ pas op 4 november 2022 van de zaak op de hoogte gebracht. De kennisgeving werd gedaan door het kantoor van de inspecteur-generaal van het NARA.

Het publiek werd pas op 9 januari geïnformeerd over de ontdekkingen.

Hieronder volgt een tijdlijn van de ontdekking van geclassificeerde documenten (bron):

2 nov. 2022: Biden’s advocaten vinden bestanden met geclassificeerde markeringen in het Penn Biden Center, waar de president van 2017 tot 2019 had gewerkt. (Witte Huis)

2 nov. 2022: Biden’s advocaten stellen NARA op de hoogte van de ontdekking. (Witte Huis)

3 nov. 2022: NARA neemt de documenten in bezit. (Witte Huis)

4 nov. 2022: De inspecteur-generaal van het NARA verwittigt een aanklager bij het DOJ. (procureur-generaal Garland)

9 november 2022: de FBI start een onderzoek om te bepalen of er geheime informatie verkeerd is gebruikt, in strijd met de wet. (Garland)

14 november 2022: Garland wijst de Amerikaanse procureur John Lausch aan om een eerste onderzoek in te stellen. (Garland)

20 dec. 2022: Biden’s advocaten informeren Lausch dat er meer documenten met geheime markeringen zijn gevonden in Biden’s woning in Wilmington. FBI-agenten reizen naar de locatie en stellen de documenten veilig. (Garland en het Witte Huis)

5 januari 2023: Lausch informeert Garland en adviseert dat verder onderzoek door een speciale raadsman gerechtvaardigd is. (Garland)

9 januari 2023: Witte Huis onthult ontdekking van documenten in Penn Biden Center. (Witte Huis)

12 januari 2023: De advocaten van Biden informeren Lausch dat er nog een document is gevonden bij Biden thuis. (Garland)

12 januari 2023: Witte Huis onthult ontdekking van documenten in residentie Wilmington. (Witte Huis)

12 januari 2023: Garland benoemt Richard Hur tot speciaal adviseur. (Garland)

De Amerikaanse procureur voor het noordelijke district van Illinois John Lausch, links, in Washington op 12 januari 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Lausch raadde speciale raadsman aan

Garland zei dat de benoeming van Hur werd bepaald door een eerste onderzoek door de Amerikaanse procureur voor het noordelijke district van Illinois John Lausch, een door Trump aangestelde persoon die met het onderzoek begon nadat de advocaten van Biden de eerste ontdekking hadden gedaan.

Lausch werd door de advocaten van Biden bij twee andere gelegenheden – op 20 december 2022 en 5 januari – ervan op de hoogte gebracht dat zij meer geclassificeerd materiaal hadden gevonden, aldus Garland.

Lausch adviseerde Garland dat verder onderzoek van de zaak door een speciale raadsman gerechtvaardigd was en Garland stemde daarmee in.

Lausch zei dat hij niet beschikbaar was voor betrokkenheid op langere termijn omdat hij volgens Garland van plan is het ministerie van Justitie binnenkort te verlaten. Lausch stond naast Garland maar sprak niet tijdens de persconferentie. Garland noch Lausch beantwoordde vragen.

Hur, die niet op de briefing verscheen, kwam in 2003 bij het DOJ en werkte daar met tussenpozen tot 2021.

Hur zal onderzoeken “of een persoon of entiteit de wet heeft overtreden met deze zaak,” zei Garland.

“Ik zal het toegewezen onderzoek uitvoeren met een eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig oordeel,” zei Hur in een verklaring van het DOJ. “Ik ben van plan de feiten snel en grondig te volgen, zonder angst of gunst, en zal het vertrouwen eren dat in mij is gesteld om deze dienst uit te voeren.”

Trump benoemde Hur in 2017 tot Amerikaanse procureur. Hur kondigde in februari 2021 aan dat hij ontslag nam om terug te keren naar de privé-praktijk.

Hur doneerde aan de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat Sen. John McCain’s (R-Ariz.) campagne in 2008, volgens federale gegevens.

Republikeinen hadden Garland opgeroepen om een speciale raadsman te benoemen nadat hij Jack Smith had aangesteld als speciale raadsman om toezicht te houden op het onderzoek naar de omgang van voormalig president Donald Trump met materiaal met geclassificeerde markeringen.

“Gaat u een speciale raadsman benoemen om het vermeende bewaren van geheime dossiers van president Biden te onderzoeken, zoals u deed voor president Trump?” schreef Sen. Josh Hawley (R-Mo.) aan Garland in een recente brief.

Sen. Lindsey Graham (R-S.C.) zei op Fox News dat het niet benoemen van een speciale raadsman “het land zou schaden”.

Rep. Mike Rogers (R-Ala.) heeft het Pentagon gevraagd of het bewaren van de dossiers door Biden de nationale veiligheid heeft geschaad, terwijl Rep. Mike Turner (R-Ohio) een schadebeoordeling heeft gevraagd aan de Amerikaanse inlichtingendiensten, die een dergelijke beoordeling hebben uitgevoerd over de dossiers die Trump in zijn bezit had.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 januari 2023): Attorney General Appoints Special Counsel to Investigate Documents Found at Biden’s Home, Former Office

Categories VS

Bestuurslid Pfizer zette Twitter onder druk om berichten over natuurlijke immuniteit en laag COVID-risico voor kinderen te censureren: E-mails

Een Pfizer bestuurslid die vroeger aan het hoofd stond van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) lobbyde bij Twitter om actie te ondernemen tegen een post die er nauwkeurig op wees dat natuurlijke immuniteit superieur is aan COVID-19 vaccinatie, volgens een e-mail vrijgegeven op 9 januari.

Dr. Scott Gottlieb schreef op 27 augustus 2021 aan Twitter executive Todd O’Boyle om Twitter te verzoeken actie te ondernemen tegen een post van Dr. Brett Giroir, een andere voormalige FDA commissaris.

“Dit is het soort spul dat bijtend is. Hier trekt hij een verregaande conclusie uit een enkel retrospectief onderzoek in Israël dat niet door vakgenoten is beoordeeld. Maar deze tweet zal uiteindelijk viraal gaan en de nieuwsberichten sturen,” schreef Gottlieb.

Giroir had geschreven dat het duidelijk was dat natuurlijke immuniteit, of post-infectie immuniteit, ” superieur is aan vaccin immuniteit, veel beter”. Hij zei dat er geen wetenschappelijke rechtvaardiging was om een bewijs van COVID-19 vaccinatie te eisen als een persoon natuurlijke immuniteit had. “Indien geen eerdere infectie? Laat je vaccineren!” schreef hij ook.

Giroir wees op een destijds voorgedrukte studie van Israëlische onderzoekers die, na analyse van gezondheidsdossiers, vaststelde dat natuurlijke immuniteit een betere bescherming bood dan vaccinatie. De studie werd later gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases na peer review.

De onderzoekers zeiden dat de gegevens “aantoonden dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, in vergelijking met de door het BNT162b2-vaccin geïnduceerde immuniteit in twee doses”. BNT162b2 is de handelsnaam voor het COVID-19-vaccin van Pfizer, het belangrijkste vaccin dat in Israël wordt gebruikt.

De e-mail van Gottlieb activeerde berichten op Jira, het interne berichtensysteem van Twitter, volgens journalist Alex Berenson, die toegang kreeg tot de interne bestanden van Twitter door CEO Elon Musk.

“Zie dit rapport van de voormalige commissaris van de FDA,” schreef O’Boyle.

Een Twitter-analist die het bericht beoordeelde, stelde vast dat het niet in strijd was met de regels voor verkeerde informatie, maar Twitter plaatste er toch een tag op, die aan alle gebruikers die het bericht bekeken beweerde dat het “misleidend” was en hen naar een link leidde die zou laten zien “waarom gezondheidsfunctionarissen een vaccin aanbevelen voor de meeste mensen.” De tag verhinderde dat mensen de post van Giroir konden beantwoorden, delen of liken.

Gottlieb, Twitter, en Giroir, nu de CEO van Altesa BioSciences, reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Een ander bericht

Gottlieb berichtte later opnieuw aan O’Boyle, waarbij hij een bericht markeerde van Justin Hart, een criticus van lockdowns en een scepticus van COVID-19 vaccins, meldde Berenson.

Gottlieb was het niet eens met Hart die schreef dat “stokken en stenen mijn botten kunnen breken, maar een virale ziekteverwekker met een kindersterftecijfer van <>0% heeft onze kinderen bijna drie jaar schooltijd gekost”.

Uit studies en gegevens blijkt dat COVID-19 weinig overlijdensrisico inhoudt voor jonge, gezonde mensen.

Gottlieb gaf geen details waarom hij Hart wilde censureren, maar het bezwaar kwam kort voordat de Amerikaanse regering het vaccin van Pfizer goedkeurde en aanraadde voor kinderen van 5 tot 11 jaar.

O’Boyle stuurde het verzoek naar Twitter-analisten, waarbij hij voor de tweede keer verzuimde Gottliebs banden met Pfizer bekend te maken. De klacht leidde niet tot enige actie.

“Ons team van ragtag analisten, activisten, moeders, en vaders zijn achter Scott aangegaan sinds april 2020 toen hij herhaaldelijk pleitte voor het sluiten van scholen en lockdowns. Hij houdt er niet van als mensen terugkomen op het verhaal,” vertelde Hart aan The Epoch Times in een Twitter-bericht.

Probeerde journalist te verbannen

Gottlieb probeerde ook Berenson, een voormalige New York Times-verslaggever die nu een Substack schrijft, van Twitter te laten verbannen, zo bleek uit een bericht dat in 2022 werd vrijgegeven.

Uit het bericht bleek dat Gottlieb een blogpost van Berenson doorstuurde naar een Twitter-medewerker, waarin hij schreef dat Berenson die Dr. Anthony Fauci arrogant noemde een voorbeeld was van waarom Fauci, destijds het hoofd van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, een veiligheidsdetail nodig had.

Vier dagen later, en een dag nadat Gottlieb een ontmoeting had gehad met Twitter-medewerkers, verbande Twitter Berenson omdat hij zijn regels inzake COVID-19 verkeerde informatie zou hebben geschonden.

Gottlieb verdedigde zijn acties.

“Ik heb mijn bezorgdheid geuit over sociale media in het algemeen,” zei Gottlieb tijdens een uitzending op CNBC. “En ik heb dat gedaan rond de bedreigingen die op deze platforms worden geuit, en het onvermogen van deze platforms om toezicht te houden op directe bedreigingen, fysieke bedreigingen van mensen, dat zijn mijn zorgen rond sociale media, en wat er gaande is in dat ecosysteem.”

“Ik ben zeer bezorgd over fysieke bedreigingen die worden geuit tegen de veiligheid van mensen en de mensen die die bedreigingen tegen individuen opwekken,” zei hij ook.

Berenson antwoordde dat hij Fauci of Gottlieb nooit had bedreigd en verwees naar de opmerkingen van Gottlieb.

In het bericht dat de e-mail van Gottlieb veroorzaakte, bekritiseerde Berenson Fauci omdat hij zei dat “aanvallen op mij aanvallen op de wetenschap zijn” en hoe hij de reactie op de Amerikaanse pandemie aanpakte.

Berenson werd in 2022 opnieuw toegelaten tot Twitter als onderdeel van een schikking van een rechtszaak die hij tegen het bedrijf had aangespannen. Berenson kreeg de e-mail van Gottlieb over de post van Fauci tijdens het onderzoek. Vóór de schikking had een rechter geconcludeerd dat Berenson aannemelijk beweerde dat Twitter zich niet hield aan een beleid van vijf strikes alvorens de journalist te verbannen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 januari 2023): Pfizer Board Member Pressured Twitter to Censor Posts on Natural Immunity, Low COVID Risk to Children: Emails

Geclassificeerde documenten gevonden in het Penn Biden Centrum: Advocaat van de president

In een instelling waar president Joe Biden voor zijn ambtsaanvaarding werkte, zijn volgens een advocaat van de president documenten met geheime markeringen gevonden.

De geheime documenten werden ontdekt in een afgesloten kast in het Penn Biden Center, vertelde Richard Sauber, de advocaat, in een verklaring aan persbureaus.

De documenten werden volgens Sauber ontdekt op 2 november 2022, dagen voor de tussentijdse verkiezingen. Sauber maakte de vondst pas op 9 januari 2023 bekend.

Advocaten van het Witte Huis waarschuwden de National Archives and Records Administration (NARA) op de dag van de ontdekking en NARA nam de volgende ochtend bezit van het materiaal, aldus Sauber.

Het Penn Biden Center is een verzameling kantoren in Washington. Het maakt deel uit van de Universiteit van Pennsylvania. Biden werkte in het centrum na het aantreden van de Trump-administratie totdat Biden campagne ging voeren voor de verkiezingen van 2020.

De FBI en NARA gaven geen commentaar. Het Penn Biden Center en het Witte Huis reageerden niet op verzoeken om commentaar. Een geautomatiseerd bericht van het nummer dat het ministerie van Justitie vermeldt voor vragen aan de media leidde verslaggevers om e-mails in te dienen, en een e-mail werd niet teruggestuurd.

Biden negeerde een verslaggever die naar de documenten vroeg toen hij maandag in Mexico City was.

Sauber zei dat de geheime documenten werden ontdekt door advocaten voor Biden en niet het onderwerp waren van een verzoek of onderzoek door het NARA.

“Sinds die ontdekking hebben de persoonlijke advocaten van de president samengewerkt met de archieven en het ministerie van Justitie in een proces om ervoor te zorgen dat alle documenten van de Obama-Biden administratie op passende wijze in het bezit zijn van de archieven,” zei hij.

In het huis van voormalig president Donald Trump in Mar-a-Lago werd materiaal met geclassificeerde markeringen gevonden, waardoor FBI-agenten in de herfst van 2022 een huiszoekingsbevel uitvoerden.

Amerikaanse advocaten hebben gezegd dat zij geloven dat Trump meerdere wetten heeft overtreden, waaronder één die de omgang met defensiemateriaal regelt.

Trump heeft gezegd dat hij het materiaal heeft gedeclassificeerd voordat hij zijn ambt verliet.

Trump is nog niet aangeklaagd.

Advocaat-generaal Merrick Garland, een Biden-benoemde, heeft Jack Smith een speciale raadsman aangesteld om het onderzoek over te nemen. Smith houdt ook toezicht op het onderzoek naar onwettige inmenging in de machtsoverdracht na de verkiezingen van 2020 of de certificering van de Electoral College stemming, die plaatsvond nadat deze werd onderbroken toen relschoppers het Amerikaanse Capitool binnendrongen.

Biden heeft Trump bekritiseerd voor het bewaren van dossiers met geclassificeerde markeringen.

“Hoe kan dat gebeuren? Hoe kan iemand zo onverantwoordelijk zijn … totaal onverantwoordelijk,” zei Biden in een “60 Minutes” interview kort na de inval van de FBI.

Rep. James Comer (R-Ky.) spreekt tijdens een hoorzitting van de House Committee on Oversight and Reform over vuurwapengeweld in Washington op 8 juni 2022. (Andrew Harnik-Pool/Getty Images)

‘Verwacht dezelfde behandeling’

Rep. James Comer (R-Ky.), voorzitter van de House Oversight Committee, wees op de opmerkingen.

“Onder de regering Biden hebben het Ministerie van Justitie en de Nationale Archieven van de naleving van de Presidential Records Act een topprioriteit gemaakt,” zei Comer in een verklaring. “We verwachten dezelfde behandeling voor president Biden.”

“Biden heeft geclassificeerde documenten gestolen en opgeslagen in zijn denktank toen hij VP was. De VP heeft niet de bevoegdheid om geheime documenten te declassificeren,” voegde Rep. Andy Biggs (R-Ariz.) toe.

De Republikeinen hebben een meerderheid in het Huis na succesvolle tussentijdse verkiezingen. Dat betekent dat de partij de mogelijkheid heeft om te dagvaarden en andere bevoegdheden heeft die alleen de meerderheid heeft.

Comers en andere top Republikeinen hebben al gezworen Biden en zijn familieleden, waaronder zijn zoon Hunter Biden, te onderzoeken op zaken als zakelijke deals die werden gesloten toen Biden vicepresident was.

Rep. Jamie Raskin (D-Md.), de hoogste Democraat in de House Oversight Committee, zei in een verklaring dat de advocaten van Biden “onmiddellijke en juiste actie lijken te hebben ondernomen om de National Archives op de hoogte te stellen van hun ontdekking van een klein handvol geheime documenten, zodat deze konden worden teruggegeven aan de federale overheid. ”

“Ik heb er vertrouwen in dat de procureur-generaal de juiste stappen heeft genomen om de omstandigheden rond het bezit en de ontdekking van deze documenten zorgvuldig te bekijken en een onpartijdige beslissing te nemen over eventuele verdere actie,” voegde hij eraan toe.

Trump deelde een nieuwsbericht over de ontdekking van de documenten op zijn Truth Social platform.

“Wanneer gaat de FBI een inval doen in de vele woningen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis? Deze documenten waren zeker niet gedeclassificeerd,” schreef Trump.

Biden werd in 2017 hoogleraar aan de Universiteit van Pennsylvania en “leidde” het Penn Biden Center, volgens een webpagina van de universiteit. Biden had ook een kantoor op de campus van de universiteit in Philadelphia.

Biden kreeg van 2017 tot 2019 meer dan 900.000 dollar betaald door de universiteit, waaronder 405.368 dollar in 2018, volgens financiële onthullingen die de president heeft vrijgegeven. Biden is momenteel op onbetaald verlof, dat hij begon toen hij aankondigde dat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap in april 2019.

Biden ontving eerder een eredoctoraat van de school, en drie familieleden, waaronder zijn dochter Ashley Biden, zijn afgestudeerd aan de universiteit. Biden heeft een huis in Delaware en bezoekt de school regelmatig.

Biden vertelde verslaggevers in augustus 2022 dat hij geheime documenten veilig bewaart.

“Ik heb in mijn huis een afgesloten ruimte die volledig beveiligd is. Ik neem de [presidentiële briefing] van vandaag mee naar huis. Het is afgesloten. Ik heb een militair bij me. Ik lees het, sluit het weer af en geef het aan de militairen,” zei hij.

Op de vraag of een president geheime documenten mee naar huis moet nemen, zei Biden: “Het hangt af van het document, en het hangt af van hoe veilig de kamer is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 januari 2023): Classified Documents Found at Penn Biden Center: President’s Lawyer

EXCLUSIEF: CDC vindt honderden veiligheidssignalen voor Pfizer en Moderna COVID-19-vaccins

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft honderden veiligheidssignalen vastgesteld voor de twee meest toegediende COVID-19-vaccins, volgens de door The Epoch Times verkregen controleresultaten.

De aangezichtsverlamming van Bell, bloedstolling en overlijden behoorden tot de signalen die werden gesignaleerd na analyse van meldingen van ongewenste voorvallen die werden ingediend bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Het CDC, dat VAERS samen met de Food and Drug Administration (FDA) beheert, beschrijft het als “het nationale systeem voor vroegtijdige waarschuwing” voor problemen met vaccins.

De primaire analyse van het CDC vergeleek de meldingen voor specifieke voorvallen na ontvangst van een Moderna of Pfizer COVID-19-vaccin met de meldingen na vaccinatie met een ander vaccin, of alle niet-COVID-19-vaccins. Het type analyse staat bekend als Proportional Reporting Ratio (PRR).

Veiligheidssignalen betekenen dat een aandoening in verband kan worden gebracht met een vaccin. Signalen vereisen verdere analyse om een mogelijk verband te bevestigen.

De CDC-analyse is uitgevoerd op bijwerkingen die zijn gemeld van 14 december 2020 tot 29 juli 2022.

De Epoch Times verkreeg de resultaten via een Freedom of Information Act verzoek nadat de CDC weigerde de resultaten openbaar te maken.

VAERS is een passief meldingssysteem dat meldingen van iedereen aanvaardt, maar de meeste worden ingediend door gezondheidswerkers, die tijdens de COVID-19-pandemie te horen kregen dat zij verplicht waren meldingen in te dienen als zich problemen voordeden na de vaccinatie. Mensen die valse verslagen indienen worden bestraft.

Meldingen bewijzen geen causaliteit of verband tussen een voorval en een vaccin. Tegelijkertijd blijkt uit studies dat het aantal meldingen vaak een onderschatting is van het werkelijke aantal voorvallen na de vaccinatie.

De bewijslast ligt bij de regelgevers

De CDC en FDA verklaarden in operationele proceduredocumenten dat ambtenaren VAERS zouden monitoren om “potentiële nieuwe veiligheidsproblemen voor COVID-19-vaccins” te identificeren, waarbij de CDC de PRR-analyse zou uitvoeren. De CDC heeft meerdere valse verklaringen over de datamining afgegeven, maar erkende uiteindelijk dat het pas in 2022 begon met het uitvoeren van de monitoringtechniek—meer dan een jaar nadat de vaccins van Pfizer en Moderna waren goedgekeurd.

PRR omvat het vergelijken van de incidentie van een specifiek ongewenst voorval na een specifiek vaccin met de incidentie na alle andere vaccins. Volgens de CDC wordt een signaal afgegeven wanneer aan drie drempels is voldaan: een PRR van ten minste twee, een chi-kwadraat-statistiek van ten minste vier, en drie of meer gevallen van het voorval na ontvangst van het geanalyseerde vaccin. Een chi-kwadraattest is een vorm van statistische analyse die wordt gebruikt om gegevens te onderzoeken.

Uit de door The Epoch Times verkregen resultaten blijkt dat er honderden ongewenste voorvallen (AE’s) zijn die aan de definitie voldoen, waaronder ernstige aandoeningen zoals bloedstolling in de longen, intermenstruele bloedingen, zuurstoftekort bij het hart en zelfs overlijden. De hoge aantallen, vooral de chi-kwadraatcijfers, baren deskundigen zorgen.

Voor veel van de gebeurtenissen “is de chi-kwadraat zo hoog dat, vanuit een Bayesiaans perspectief, de kans dat het werkelijke percentage van de AE van de COVID-vaccins niet hoger is dan die van de niet-COVID-vaccins in wezen nul is,” vertelde Norman Fenton, een professor in risicomanagement aan de Queen Mary University of London, in een e-mail aan The Epoch Times, nadat hij de cijfers door een Bayesiaans model had gehaald dat waarschijnlijkheden geeft op basis van beschikbare informatie.

Er was bijvoorbeeld een waarschijnlijkheid van minder dan 0,5 procent dat de kans op levercirrose kleiner was na COVID-19-vaccinatie dan zonder COVID-19-vaccinatie. Voor myocarditis, of hartontsteking, in de groep van 12 tot 17 jaar was de kans bijna nul.

Uit de resultaten van de CDC blijkt ook dat een veel groter deel van de voorvallen na COVID-19-vaccinatie ernstig was. Voor volwassenen was dit aandeel bijvoorbeeld 11,1 procent, vergeleken met 5,5 procent na niet-COVID-19-vaccins. Het aandeel sterfgevallen voor volwassenen was 15,4 procent na COVID-19-vaccinatie, veel hoger dan de 2,5 procent na andere inentingen.

“Het is aan de regelgevers om met een andere causale verklaring voor dit verschil te komen, als zij willen beweren dat de kans dat een COVID-vaccin AE tot de dood leidt niet significant hoger is dan bij andere vaccins,” zei Fenton.

De CDC en de FDA reageerden niet op verzoeken van The Epoch Times om commentaar.

Een woordvoerder van de CDC vertelde The Epoch Times eerder in een e-mail dat de PRR-resultaten “over het algemeen consistent waren met EB data mining, waarbij geen extra onverwachte veiligheidssignalen naar voren kwamen.”

In een brief bij de resultaten verklaarde de archiefdienst van het agentschap dat de resultaten “in het algemeen de bevindingen van Empirical Bayesian (EB) data mining bevestigden”, een methode die door de FDA wordt gebruikt. De FDA heeft geweigerd de EB mining resultaten vrij te geven.

Een deel van de PRR-resultaten van de CDC. De volledige resultaten kunnen aan het eind van het artikel worden gedownload. (Screenshot via The Epoch Times)

‘Moet serieus genomen worden en onderzocht’

Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen zijn voorzichtig geweest met het koppelen van bijwerkingen aan de COVID-19-vaccins. Maar ze hebben erkend dat sommige bijwerkingen worden veroorzaakt door de vaccins van Moderna en Pfizer—die beide gebruik maken van boodschapper-RNA (mRNA) technologie—waaronder myocarditis en een verwante aandoening die pericarditis wordt genoemd.

Sommige leeftijdsgroepen lopen zelfs een hoger risico op myocarditis en pericarditis na vaccinatie dan na besmetting met COVID-19, waardoor steeds meer deskundigen waarschuwen tegen het vaccineren van bepaalde mensen.

De nieuw verkregen PRR-resultaten leverden meer dan 500 bijwerkingen op, groter dan myocarditis en pericarditis.

“We weten dat het signaal voor myocarditis wordt geassocieerd met iets dat wordt veroorzaakt door de mRNA-vaccins, dus het is meer dan redelijk om te zeggen dat alles met een signaal groter dan myocarditis/pericarditis serieus moet worden genomen en onderzocht,” vertelde Josh Guetzkow, een Israëlische professor die een opleiding in statistiek heeft gevolgd aan de Princeton University en de VAERS-gegevens tijdens de pandemie heeft bestudeerd, via e-mail aan The Epoch Times.

De CDC en FDA verklaarden in hun operationele procedures dat veiligheidssignalen “indien nodig” zouden worden onderzocht.

“Het patroon of de tendens van PRR- en dataminingresultaten over een bepaalde periode (bv. verscheidene weken) zal worden gecontroleerd alvorens een klinische evaluatie te starten. Andere factoren, zoals klinisch belang, of AE’s onverwacht zijn, ernst, en of een specifiek syndroom of diagnose is vastgesteld in plaats van niet-specifieke symptomen, zullen in overweging worden genomen om te bepalen of een klinische beoordeling zal worden uitgevoerd”, aldus de documenten.

Als een klinische evaluatie wordt uitgevoerd, omvat deze het onderzoek van rapporten en bijbehorende medische dossiers over het ongewenste voorval, de bevestiging van de tijd tussen de vaccinatie en het optreden van de symptomen en andere werkzaamheden.

De FDA onthulde onlangs dat van de vier signalen die bij oudere personen na vaccinatie door Moderna of Pfizer werden vastgesteld, er drie door verdere analyse werden uitgesloten, maar één—longembolie—bleef voldoen aan de criteria. Longembolie werd in de PRR-analyse geïdentificeerd als een signaal voor personen vanaf 12 jaar.

De bestanden downloaden

De resultaten van de analyse staan in Excel-sheets. De resultaten kunnen worden gedownload via onderstaande links. De tabellen één en twee zijn niet verstrekt.

7.29.22 Table3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.29.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.29.22 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.22.29 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.22.29 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.22.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.15.22 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.15.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.15.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 januari 2023): EXCLUSIVE: CDC Finds Hundreds of Safety Signals for Pfizer and Moderna COVID-19 Vaccines