Saturday, 20 Apr 2024
Een ongedateerde stockfoto van tieners. (Shutterstock)

Europese landen verzetten zich tegen gebruik van puberteitsblokkers bij kinderen

In het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Frankrijk wordt steeds meer de rem gezet op fysieke ingrepen om kinderen met genderdysforie te behandelen.

“De geest is uit de fles, ik denk niet dat dit nog kan onder de tafel geschoven worden, het bewijs is naar buiten gekomen,” vertelde schrijfster en campagnevoerder voor de rechten van vrouwen en meisjes, Jo Bartosch, aan The Epoch Times.

Bartosch wees op het bewijs van het geruchtmakende geval van Keira Bell, 23, die als tiener een mannelijke transitie onderging maar daar spijt van kreeg. Het geval zette een focus op puberteitsblokkers in gang die nu andere landen beïnvloedt om de behandeling van kinderen met genderdysforie radicaal te herzien.

Ernstige bezorgdheid

In de afgelopen twee jaar zijn medische autoriteiten in Zweden, Finland en Frankrijk begonnen met het afwijzen van puberteitsblokkers, ook wel GnRH-analogen genoemd, of medicijnen die worden gebruikt om de puberteit bij kinderen uit te stellen, terwijl ze hun grote bezorgdheid uitspraken over de manier waarop genderideologie kinderen met genderdysforie beïnvloedt.

Bell kreeg als tiener puberteitsblokkers toegediend na een consult van slechts drie uur in de Tavistock-kliniek in Londen, die de enige National Health Service (NHS) gender identity development service (GIDS) van Engeland runt. Aanvankelijk werd in haar zaak geoordeeld dat kinderen jonger dan 16 jaar die een geslachtsverandering overwogen, waarschijnlijk niet volwassen genoeg waren om weloverwogen toestemming te geven om puberteitsremmende medicijnen voorgeschreven te krijgen.

Het Hof van Beroep heeft dit vonnis echter vernietigd.

Bell reageerde destijds door te zeggen dat ze “een licht laat schijnen in de donkere hoeken van een medisch schandaal”.

Bell had toestemming gevraagd om in beroep te gaan, maar op 5 mei werd haar beroep afgewezen door het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk.

In een reactie zei Bell dat ze teleurgesteld was in de beslissing, maar “verheugd over wat er is bereikt als gevolg van deze zaak,” eraan toevoegend dat het “één van de grootste medische schandalen van de moderne tijd” was.

Bartosch bekritiseerde de genderbevestigende aanpak, die ertoe kan leiden dat kinderen medische ingrepen moeten ondergaan.

“Ik vind het idioot dat de eerste methode die moet worden uitgeprobeerd het affirmeren van een kind is in plaats van afwachten,” zei ze. “In plaats van medicatie uit te delen, zoek je uit wat het probleem is, d.w.z. waarom het kind zich ongemakkelijk voelt. Maar ik denk dat het zo gepolitiseerd is geraakt, dat er een perceptie bestaat dat het in twijfel trekken van deze vorm van behandeling onverdraagzaam is. Het is een volledig ideologische oplossing voor een psychologisch probleem.”

In het Verenigd Koninkrijk hebben organisaties zoals de liefdadigheidsinstelling Mermaids voor transkinderen en de LGBT-lobbygroep Stonewall zich sterk gemaakt voor vroegtijdige medische interventie voor kinderen met genderdysforie. Stonewall zei dat “puberteitsblokkers een omkeerbare interventie zijn” en dat ze “een vitale rol spelen bij het helpen verlichten van het leed dat veel transjongeren ervaren en de broodnodige tijd bieden aan vragende jongeren om hun identiteit te verkennen.”

De mensenrechtenorganisaties Liberty en Amnesty International hebben in het verleden een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin zij stellen dat kinderen toegang geven tot behandeling zowel “levensbevestigend als een mensenrecht” is. Zij waarschuwden ook dat zonder toegang tot behandeling het risico op ernstige, langdurige schade voor kinderen ernstig toeneemt.

Bartosch zei echter dat er “geen bewijs is van trans kinderen als een categorie.”

“Er zijn kinderen met genderdysforie die hulp nodig hebben met hun genderdysforie,” zei ze.

De oorspronkelijke zaak werd aangespannen door Keira Bell, die puberteitsblokkers kreeg toen ze 16 was, op de foto buiten het Royal Courts of Justice in het centrum van Londen in 2020. (Sam Tobin/PA)

Onomkeerbare nadelige gevolgen

In Europa heeft Bell’s rechtszaak medische organisaties ertoe aangezet de kwestie opnieuw te bekijken.

“Deze behandelingen kunnen uitgebreide en onomkeerbare nadelige gevolgen hebben, zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, onvruchtbaarheid, een verhoogd risico op kanker en trombose,” schreef het Zweedse Astrid Lindgren Kinderziekenhuis in 2021 (pdf).

“Een zeer geruchtmakende rechtszaak uit Groot-Brittannië heeft licht geworpen op deze kwestie en in een recente uitspraak (1 december 2020) stelt de rechtbank het overkoepelende probleem van puberteitsblokkerende behandelingen vast,” voegde het eraan toe.

Het grote ziekenhuis in Stockholm voegde eraan toe dat, op basis van het “voorzorgsbeginsel”, geen hormonale behandelingen (d.w.z. puberteitsblokkerende en geslachtsoverschrijdende hormonen) zullen worden gestart bij genderdysfore patiënten jonger dan 16 jaar.

In een geactualiseerd advies van de Zweedse Nationale Gezondheids- en Welzijnsraad staat dat puberteitsblokkers en geslachtsoverschrijdende hormonen alleen mogen worden gegeven in “uitzonderlijke” gevallen buiten onderzoekstudies.

Dit is een grote stap voorwaarts, volgens een recente Zweedse documentaire die de gevallen beschrijft van verschillende kinderen bij wie meerdere ernstige gezondheidsproblemen werden vastgesteld nadat zij de medicatie hadden gekregen.

De Franse Nationale Academie voor Geneeskunde berichtte in maart van dit jaar (pdf) dat “grote medische voorzichtigheid moet worden betracht bij kinderen en adolescenten, gezien de kwetsbaarheid, met name psychologisch, van deze populatie en de vele ongewenste effecten en zelfs ernstige complicaties die kunnen worden veroorzaakt door sommige van de beschikbare therapieën”.

Frankrijk noemde het besluit van Zweden om het gebruik van puberteitsblokkers te verbieden als een invloed.

“In dit verband is het belangrijk te herinneren aan het recente besluit (mei 2021) van het Karolinska University Hospital in Stockholm om het gebruik van puberteitsblokkers te verbieden,” voegde de Academie eraan toe.

Finland kondigde in 2020 ook een beleidswijziging aan voor de behandeling van genderdysforie, waarbij de Finse gezondheidsautoriteit nieuwe richtlijnen uitvaardigde ter ondersteuning van psychotherapie in plaats van puberteitsblokkers en geslachtsveranderende hormonen voor kinderen. Er werd echter geen specifiek land genoemd dat van invloed was op deze beslissing.

De Britse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, arriveert voor een kabinetsvergadering op Downing Street 10 in Londen op 25 januari 2022. (Daniel Leal/AFP via Getty Images)

‘Kinderen in de steek laten’

De zaak Bell mag dan voorbij zijn in de Britse rechtbanken, politiek gezien is het debat over puberteitsblokkers springlevend.

Onlangs vergeleek de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid de politieke gevoeligheden over genderdysforie bij kinderen met de Aziatische “grooming gangs” in Rotherham, die niet goed werden onderzocht vanwege “politieke correctheid” en de angst om van racisme te worden beschuldigd.

Javid gaf vervolgens opdracht aan ambtenaren om de aanpak van NHS-klinieken formeel te onderzoeken, temidden van waarschuwingen voor schadelijke praktijken, en verklaarde dat het systeem “kinderen in de steek laat”.

Dit volgde op de publicatie van de tussentijdse Cass Review over Tavistock GID, de grootste en oudste genderkliniek in het Verenigd Koninkrijk, door de Britse top kinderarts Dr. Hilary Cass.

Cass uitte zijn diepe bezorgdheid over het affirmatieve model.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 mei 2022): European Countries Push Back Against Use of Puberty Blockers in Children

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.