Sunday, 19 May 2024
Falun Dafa parade in Manhattan, New York City, op 16 mei 2019. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Na de dood van voormalig CCP-leider, worden CCP-functionarissen aangemaand om een eind te maken aan orgaanroof op gewetensgevangenen

Chinese functionarissen en medici die betrokken zijn bij het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen worden aangemaand hun medeplichtigheid aan deze misdaad te beëindigen, volgend op de dood van de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Jiang Zemin, die de start heeft gegeven van deze gruwelijke praktijk.

Jiang, die het land regeerde van 1993 tot 2003, stierf op 30 november aan leukemie en orgaanfalen. Hij was 96 jaar oud.

“De dood van Jiang Zemin herinnert ons aan de instrumentele rol die hij heeft gespeeld bij de massamoord op gewetensgevangenen voor hun organen,” zei David Matas, een Canadese mensenrechtenadvocaat die onderzoek heeft gedaan naar het gedwongen oogsten van organen door het regime. “Die massamoord zou niet hebben plaatsgevonden zonder het bevel van de CCP in 1999 om de beoefening van Falun Gong te vervolgen, een bevel dat door Jiang Zemin werd gelanceerd en eigenhandig werd geleid.”

In 1999 leidde de toenmalige leider de vervolging op Falun Gong op nationale schaal, waardoor de afgelopen twee decennia miljoenen aanhangers in gevangenissen zijn gegooid geweest, alleen maar omdat ze weigerden hun geloof op te geven.

Een onnoemelijk aantal gedetineerde aanhangers is het slachtoffer geworden van de door de staat opgelegde orgaanroof.

Na de bekendmaking van de dood van Jiang hebben mensenrechtengroeperingen verklaringen afgelegd waarin zij aandringen op het beëindigen van deze verontrustende praktijk.

“Wij dringen er bij alle leden van de Chinese Communistische Partij en medische professionals, die betrokken zijn bij de gedwongen verwijdering van organen van Falun Gong-aanhangers, op aan om onmiddellijk een einde te maken aan deze misdaad”, aldus Theresa Chu, mensenrechtenadvocaat en hoofd van de Juridische Commissie van de Universele Verklaring ter bestrijding en voorkoming van gedwongen orgaanroof, een non-profit organisatie gevestigd in Taiwan.

Torsten Trey, uitvoerend directeur van Doctors Against Forced Organ Harvesting, een in Washington gevestigde belangenorganisatie, voorspelde dat er na de dood van de voormalige CCP-baas een “machtsvacuüm” zal ontstaan vanwege de aanhoudende invloed die hij heeft gehad binnen de partij.

“Ik neem aan dat een deel van de gedwongen orgaanoogst-industrie zeer binnenkort zal instorten, en we zouden kunnen zien dat klokkenluiders of andere getuigen naar buiten kunnen treden, omdat ze een juridisch veiliger kust proberen op te zoeken,” vertelde Trey aan The Epoch Times.

“De pogingen om de gedwongen orgaanoogst te verbergen en te verdoezelen zullen waarschijnlijk afnemen en er zullen lekken ontstaan.”

Een instructie van Jiang

Bewijs van gedwongen orgaanoogst door de CCP kwam voor het eerst aan het licht in 2006. Dat jaar benaderden meerdere getuigen The Epoch Times om te verklaren dat er sprake was van een afschuwelijke praktijk waarbij de grote groep Chinese gewetensgevangenen, voor het merendeel aanhangers van Falun Gong, in feite werd omgezet in een levende orgaanbank.

Annie (alias), ex-vrouw van een hersenchirurg die begin jaren 2000 organen verwijderde bij duizenden gewetensgevangenen van Falun Dafa in China, spreekt op een persconferentie in Washington op 20 april 2006. (The Epoch Times)

Onder hen was Annie (alias), een voormalige medewerkster van een Chinees ziekenhuis in het noordoosten van China, die als eerste het misdrijf aan het licht bracht. Annie zei dat haar ex-man, een militair chirurg in hetzelfde ziekenhuis, sinds het begin van de jaren 2000 onder dwang de hoornvliezen van duizenden Falun Gong-beoefenaars had verwijderd.

Deze beschuldigingen werden “buiten redelijke twijfel” bevestigd door een onafhankelijk volkstribunaal in 2019, dat na bestudering van bewijsmateriaal van meer dan 50 getuigen vaststelde dat het gedwongen oogsten van organen gedurende lange tijd op aanzienlijke schaal had plaatsgevonden, waarbij Falun Gong-aanhangers de voornaamste bron van organen waren.

Het volkstribunaal, bekend als het China Tribunaal, verwierp de beweringen van het Chinese regime dat vanaf 2015 alle organen voor transplantatie afkomstig waren van een officieel orgaandonatiesysteem.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, bestaat uit morele leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, samen met meditatieve oefeningen. Sinds de introductie ervan in China in 1992 heeft de praktijk een enorme populariteit gekend, waardoor er aan het eind van het decennium naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars in het land waren.

Jiang zag de enorme populariteit als een bedreiging voor de controle van de partij en startte in 1999 persoonlijk een gewelddadige campagne om de spirituele groepering “uit te roeien”.

Falun Gong-beoefenaars in Wenen, Oostenrijk, voeren een schijndemonstratie op van het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China tijdens een protest tegen de invoer van menselijke organen uit China naar Oostenrijk, op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Met miljoenen aanhangers in China’s werkkampen, gevangenissen en andere faciliteiten vond de CCP, door middel van gedwongen orgaanoogst, een macabere manier om de gevangen bevolking naar een geldbedrag om te zetten, iets wat voorheen ondenkbaar werd geacht.

“Dit is een schandalig misbruik van de medische discipline, een misbruik dat meer dan 20 jaar heeft geduurd en aan talloze onschuldige Falun Gong beoefenaars het leven heeft gekost,” zei Trey.

Hoewel veel CCP-leden betrokken zijn of zijn geweest bij de miljarden industrie van orgaanroof op gewetensgevangenen, merkte Matas op dat dit niet zou zijn gebeurd zonder Jiang’s eenzijdige bevel.

“De wedstrijd om de verantwoordelijkheid voor de massamoord op onschuldigen in China kent vele betrokkenen.  Maar in deze bloederige geschiedenis is Jiang Zemin een leider. Als hij de partij niet had meegesleurd in de onderdrukking van Falun Gong, zou de massamoord op onschuldigen, gewetensgevangenen, om hun organen, nooit hebben plaatsgevonden,” schreef Matas.

Een hoge Chinese militaire functionaris erkende in een telefoongesprek in 2015 met een groep die de vervolging van Falun Gong onderzoekt, dat het doden voor winst door het regime een instructie was van Jiang zelf.

“Destijds was het voorzitter Jiang. Er was een instructie om hiermee te beginnen, orgaantransplantatie,” zei Bai Shuzhong, voormalig minister van gezondheid van de afdeling Algemene Logistiek van het Volksbevrijdingsleger.

Met het overlijden van Jiang riep Trey op tot een onmiddellijke beëindiging van de misdaad.

“Xi Jinping is niet begonnen met het gedwongen oogsten van organen, maar hij laat het wel doorgaan. Zonder Jiang zou het best aangewezen zijn om onmiddellijk een einde te maken aan de praktijk van gedwongen orgaanoogst, wat vervolgens zou kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal transplantaties,” zei hij, verwijzend naar de huidige leider van de CCP.

Chu drong er ook bij CCP-functionarissen, artsen en verpleegkundigen die medeplichtig zijn aan de misdaad op aan om “alle bewijzen en documenten te bewaren die betrekking hebben op het bevel, het plan en de uitvoering van de gedwongen orgaanoogst op Falun Gong beoefenaars door de CCP”.

Ze zei dat ze daarmee “hun verantwoordelijkheid voor het wegnemen van organen in de toekomst kunnen herstellen”.

Voor degenen die vastbesloten waren om Jiang’s bevel uit te voeren, beloofde Chu dat ze hen op hun verantwoordelijkheid zou blijven wijzen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen op 10 juli 2022 deel aan een optocht in Chinatown in New York, ter herdenking van de aanvang van het 23e jaar van de vervolging op de spirituele discipline in China. (Larry Dye/The Epoch Times)

Oproep tot internationale actie

Terwijl het gedwongen oogsten van organen in China doorgaat, beginnen meer functionarissen en medische instanties in het Westen hun stilzwijgen over deze kwestie te doorbreken.

Britse wetgevers beloofden op 30 november de “Procurement Bill” door te zetten, een amendement dat bedoeld is om alle diensten of goederen die betrokken zijn bij gedwongen orgaanoogst de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen. Als de wet wordt aangenomen, mogen Britse professionals ook geen opleiding meer volgen in Chinese diensten voor orgaantransplantaties.

Lord David Alton schreef op Twitter “Voormalig CCP-leider, Jiang Zemin, die het bevel gaf om Falun Gong “met alle noodzakelijke middelen” uit te roeien en speciaal voor dat doel het ‘6-10 bureau’, een speciaal daarvoor bestemde politiemacht, heeft opgericht, is overleden. @LordPhilofBrum zal vandaag een amendement indienen over gedwongen orgaanoogst,” waarmee hij verwijst naar Lord Philip Hunt, een parlementslid en voormalige Britse minister van Volksgezondheid die het wetsvoorstel heeft ingediend.

Amerikaanse wetgevers introduceerden in 2021 de eerste wetgeving in het land om de wereldwijde orgaanhandel te bestrijden.

In de medische sector hebben artsen evenals advocaten er bij de transplantatiegemeenschappen op aangedrongen niet langer met China samen te werken en Chinese onderzoekspublicaties over orgaantransplantatie te verbieden.

Eerder dit jaar vaardigde de International Society for Heart and Lung Transplantation, een non-profit transplantatievereniging, voor het eerst een beperkende maatregel uit. De groep kondigde aan dat zij geen transplantatieonderzoeken uit China meer zou accepteren, in een poging een einde te maken aan de huidige wanpraktijken onder het communistische regime.

“De internationale gemeenschap is nu al te laat om belangrijke, zinvolle stappen te nemen om een einde te maken aan de gedwongen orgaanoogst in China. Nu is het tijd om het Chinese volk te helpen om een einde te maken aan deze barbaarse praktijk,” aldus Trey.

“Als men aan de Chinese regering geen veranderingen kan opleggen, dan staat het de westerse parlementen tenminste volledig vrij om hoorzittingen te houden, resoluties aan te nemen of wetten aan te nemen.

“Wij hebben die vrijheid hier in het Westen, waar wachten we nog op?”

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 november 2022): CCP Officials Urged to End Organ Harvesting After Death of Former Leader

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.