Sunday, 23 Jun 2024
Een gezondheidswerker bereidt een dosis Pfizer BioNTech COVID-19 vaccin voor in een bestandsafbeelding. (Ezra Acayan/Getty Images)

Pfizer identificeert ‘meest waarschijnlijke’ mechanisme voor hartontsteking na COVID-19 vaccinatie

Pfizer onderzocht mogelijke manieren waarop zijn COVID-19 vaccin hartontsteking veroorzaakt, zo blijkt uit een onlangs openbaar gemaakt document.

In een witboek uit 2022 erkende het bedrijf dat zijn vaccin, BNT162b2, mogelijk myocarditis—een hartontsteking—en een verwante aandoening genaamd pericarditis veroorzaakt. Wetenschappers van Pfizer beweerden dat de ontsteking waarschijnlijk niet het gevolg was van directe cardiotoxiciteit, maar sloten verschillende andere mogelijke mechanismen niet uit, waaronder dat ze voortkwam uit immuunactiviteit.

Het immuunsysteem kan worden getriggerd door lipide nanodeeltjes die, in de messenger RNA (mRNA) opname, het spike-eiwit leveren, aldus het document.

“Hoewel het BNT162b2 mRNA-vaccin is geoptimaliseerd om de detectie ervan door het aangeboren immuunsysteem te verminderen door de toevoeging van nucleoside-modificaties en het minimaliseren van dubbelstrengs RNA-onzuiverheid, is het mogelijk, vooral bij bepaalde personen met genetische aanleg en onderliggende aandoeningen, dat de immuunreacties op het mRNA niet voldoende worden afgezwakt en de activering van een aangeboren en adaptieve immuunrespons veroorzaken,” schreven de wetenschappers in het witboek.

“Dit kan leiden tot de overmatige activering van pro-inflammatoire cascades die bijdragen tot de ontwikkeling van myocarditis,” schreven zij.

Myocarditis is een ernstige aandoening die voor sommige mensen dodelijk kan zijn. Veel voorvallen na COVID-19 vaccinatie waren bij gezonde, jonge mensen, waarbij vooral jonge mannen risico liepen. De incidentie is maar liefst 78,7 per miljoen tweede doses bij mannen van 16 of 17 jaar, volgens meldingen aan het Vaccine Adverse Event Reporting System, waarbij enkele tientallen gevallen zijn gemeld na de tweede dosis bij 12- tot 15-jarige en 18- tot 24-jarige mannen.

Myocarditis is ook een probleem na boostervaccinatie, zo blijkt uit gegevens van de Verenigde Staten en andere landen.

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention is een van de instanties die hebben gezegd dat het bewijs aantoont dat de Pfizer en Moderna COVID-19 vaccins myocarditis veroorzaken.

‘Is niet gemaakt’

In het document van februari 2022, dat door Project Veritas is verkregen en gepubliceerd, zeggen medewerkers van Pfizer dat het bedrijf myocarditis niet had gedefinieerd als een bijwerking van zijn vaccin, wat betekent dat het er niet mee had ingestemd dat zijn vaccin myocarditis veroorzaakt. Het beweerde dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan de risico’s, maar een groeiend aantal deskundigen is het daar niet mee eens, vooral voor jonge mensen.

Pfizer reageerde niet op verzoeken om commentaar, ook niet of het zijn standpunt over myocarditis in de tussentijd heeft gewijzigd.

Wetenschappers van Pfizer gebruikten soortgelijke taal als die welke door het bedrijf in het openbaar werd gebruikt, en erkenden dat er “toegenomen gevallen van myocarditis en pericarditis” waren na mRNA COVID-19 vaccinatie. Zij beweerden dat de meeste mensen herstelden, maar studies tonen aan dat myocarditis voor sommige patiënten langdurige gevolgen heeft. Myocarditis heeft sommige mensen gedood.

De wetenschappers merkten ook op dat het werkelijke aantal gevallen van myocarditis na vaccinatie “waarschijnlijk wordt onderschat” omdat het moeilijk kan zijn mildere gevallen te beoordelen.

Mogelijke mechanismen

Wetenschappers proberen nog steeds uit te zoeken hoe de mRNA-injecties hartontsteking veroorzaken.

In het artikel zeggen wetenschappers van Pfizer dat het “meest waarschijnlijke” mechanisme immuungemedieerd is. De lipide nanodeeltjes, zeiden ze, kunnen immuunreacties activeren. De nanodeeltjes zouden ook kunnen leiden tot de ontwikkeling van auto-antilichamen, of antilichamen die het immuunsysteem van een persoon aanvallen, zeiden ze, wijzend op het geval van een 52-jarige man die myocarditis ontwikkelde waarbij mogelijk auto-antilichamen ontstonden.

Cardioloog Dr. Peter McCullough beoordeelde het artikel. Hij vertelde The Epoch Times via e-mail dat de lipide nanodeeltjes in de mRNA-prik “gedurende een maand of langer wijd verspreid zijn in het lichaam in de circulatie,” waardoor “de myocardiale bloedstroom het hart herhaaldelijk kan baden met vaccinproducten die de systemische en weefselimmuunrespons activeren.”

Onderzoekers hebben mRNA in het bloed gedetecteerd weken na de vaccinatie.

Een derde mogelijk mechanisme is moleculaire nabootsing, of de introductie van antigeenstructuren die lijken op normale menselijke structuren, maar dat niet zijn, waardoor het voor het immuunsysteem moeilijk wordt om ze goed te classificeren.

Wetenschappers van Pfizer onderzochten of bepaalde eiwitten die peptiden bevatten, of een reeks aminozuren, ertoe zouden kunnen leiden dat door het vaccin teweeggebrachte immuunreacties “kruisen met menselijke eiwitten”. Zij identificeerden er verschillende met 100 procent overeenkomst met menselijke eiwitten, maar geen van beide komt “hoofdzakelijk tot uitdrukking in het hart”. Nog eens zes eiwitten werden geïdentificeerd met algoritmen, en één, nebulette, “heeft een hart-specifiek expressieprofiel en kan betrokken zijn bij de assemblage van myofibrillen in het hart”. Testen zijn nodig om te bepalen of nebulette tot kruisreactiviteit leidt, zeiden de wetenschappers.

Zij achtten moleculaire nabootsing een “onwaarschijnlijk mechanisme.”

Malone’s visie

Dr. Robert Malone, die de mRNA-technologie hielp ontwikkelen, zei dat lipide nanodeeltjes het menselijk immuunsysteem wel degelijk activeren en dat het RNA in het vaccin leidt tot ontstekingsreacties in de cellen en weefsels.

“Deze sterke pro-inflammatoire respons van de mRNA/lipoplexen is de reden waarom ik (en anderen, waaronder [biotechnologiebedrijf] Genzyme) eind jaren negentig verder onderzoek naar deze technologie heb gestaakt en ben overgestapt op andere toedieningsmethoden zoals directe (‘naakte’) injectie en het gebruik van gepulseerde elektrische velden,” vertelde Malone via e-mail aan The Epoch Times.

“Het is redelijk te veronderstellen dat dergelijke proinflammatoire processen het hart en andere weefsels kunnen beschadigen. Een belangrijke risicofactor voor de COVID-ziekte, en mogelijk voor het post-vaccinatiesyndroom, is een pro-inflammatoire toestand zoals die voorkomt bij zowel diabetes als pre-diabetes. Dat strookt ook met deze hypothese,” zei hij.

Cardiotoxiciteit door het spike-eiwit, waarvan is aangetoond dat het nog weken of zelfs maanden na de injectie met het vaccin in het lichaam aanwezig blijft, is een mogelijk mechanisme voor myocarditis.

“Wat we kunnen concluderen is dat spike een eiwit is, een gifstof. Het werkt via meerdere mechanismen. Een van die mechanismen lijkt het uitlokken van verschillende auto-immuunverschijnselen,” zei Malone. “Het is bekend dat virale myocarditis vaak via dit auto-immuun mechanisme werkt. En het is redelijk te veronderstellen dat dit mechanisme ook optreedt bij deze vaccins die een immuunrespons opwekken tegen de viruseiwitten.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 22 maart 2023): Pfizer Identified ‘Most Likely’ Mechanism for Heart Inflammation After COVID-19 Vaccination

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.