Thursday, 18 Jul 2024

Speciale series

speciale-uitgaven-epoch-times-banner-mobile

Twee door The Epoch Times gepubliceerde boeken – of beter gezegd speciale series – hebben sinds hun publicatie een grote en diepgaande impact gehad op de wereld:

Nine commentaries on the communist party

De Negen Commentaren op de Communistische Partij werden voor het eerst gepubliceerd in november 2004 in het Chinees door het in New York gevestigde Epoch Times (Da Ji Yuan). Deze serie, waarin de propaganda, de vervolging, de hongersnood, het bloedbad, de tirannie en de censuur van de Chinese Communistische Partij (CCP) gedurende een halve eeuw gedetailleerd worden beschreven, heeft ertoe geleid dat meer dan 300 miljoen Chinezen de communistische partij en de daaraan gelieerde organisaties hebben afgezworen, waardoor een ongekende vreedzame beweging voor transformatie en verandering in China op gang is gekomen.

Meer dan tien jaar na de val van de voormalige Sovjet-Unie en de Oosteuropese communistische regimes wordt de internationale communistische beweging wereldwijd afgewezen. De ondergang van de CCP is slechts een kwestie van tijd.

In het afgelopen decennium hebben vrijwilligers het boek in meer dan 30 talen vertaald om meer mensen in de wereld in staat te stellen de beweging te begrijpen en te steunen. In afwachting van een verdere revisie van de tekst, kan u de Nederlandstalige klad vertaling van het boek alvast hier vinden.

How The Spectre Of Communisme Is Ruling Our World

Het communisme is noch een denkrichting, noch een doctrine, noch een mislukte poging tot een nieuwe ordening van de menselijke aangelegenheden. In plaats daarvan moet het worden begrepen als een duivel – een kwaadaardig spook, gesmeed door haat, ontaarding, en andere elementaire krachten in het universum.

Hoewel de communistische regimes van Oost-Europa uiteen zijn gevallen, is het spook van het communisme niet verdwenen. Integendeel, dit kwaadaardige spook regeert reeds over onze wereld en de mensheid kan zich geen misplaatst gevoel van optimisme veroorloven. Communistisch China heeft de plaats ingenomen van de Sovjet-Unie als de voornaamste bedreiging voor de vrije wereld en bouwt zijn macht op in een poging tot wereldwijde hegemonie. Europa omarmt het socialisme en Afrika en Latijns-Amerika zijn gehuld in communistische invloed. Zelfs de Verenigde Staten – de leider van de vrije wereld – zijn ten prooi gevallen aan het communisme en zijn varianten. Dit is de ontstellende realiteit waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

HOE HET SPOOK VAN HET COMMUNISME ONZE WERELD REGEERT is een must-read voor ieder vrijheidslievend individu. Het boek onthult de manieren waarop het communistische spook zich heeft ingegraven in de geesten van de mensen van vandaag. Het brengt de wereldwijde opmars van het communisme in kaart en legt uit hoe dit spook zich heeft genesteld in bijna elk facet van de hedendaagse samenleving – van onderwijs tot het rechtssysteem – en welke weg de mensheid moet bewandelen om aan zijn greep te ontsnappen.

De Nederlandstalige vertaling van dit boek is online beschikbaar op www.thespecterofcommunism.com.