Saturday, 20 Apr 2024
Beoefenaars van Falun Dafa mediteren na een mars door het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/De Epoch Times)

Zonder enige bijwerkingen kunnen ademwerk, meditatie en Qigong de gezondheid verbeteren.

Terwijl een nieuwe studie de effectiviteit van “cyclische ademhaling” aantoont, heeft Falun Gong miljoenen mensen voordeel gebracht door het immuunsysteem in balans te brengen, zoals blijkt uit een genomisch onderzoek.

Een studie met meer dan 100 deelnemers, gepubliceerd in januari 2023 in het tijdschrift Cell Reports Medicine, testte de effectiviteit van mindfulness meditatie tegen drie verschillende ademhalingsoefeningen.

Deze studie: “Korte gestructureerde ademhalingsoefeningen verbeteren de stemming en verminderen fysiologische opwinding,” werd gedaan door een team van wetenschappers aan de Stanford University van de afdelingen Neurobiologie en Psychiatrie, onder leiding van professor Andrew Huberman, Ph.D.

Uit de studie bleek dat één van die ademhalingstechnieken, “cyclisch zuchten” genoemd, effectiever was dan mindfulness meditatie en de andere ademhalingstechnieken om stress te verminderen en een goede gezondheid van het hart te bevorderen.

De bevinding is overtuigend. De auteurs gaven echter geen biochemisch bewijs waarom de cyclische ademhalingstechniek zo goed leek te werken.

Een andere studie, gepubliceerd in 2005 in het Journal of Alternative and Complementary Medicine, vergeleek genexpressies van zes Falun Gong beoefenaars met zes gezonde personen die nooit aan meditatie hadden gedaan.

Falun Gong (ook bekend als Falun Dafa) is een oude Qigong praktijk. Qigong is een algemene term die verwijst naar praktijken die qi (levensenergie) cultiveren en in evenwicht brengen.

Die studie: ” Genomische profilering van neutrofiele transcripten in Aziatische Qigong beoefenaars: een pilot studie naar genregulatie door geest-lichaam interactie”, gebruikte DNA microarray technologie om het genomische profiel en de functie van het immuunsysteem van de deelnemers te bepalen.

De onderzoekers, afkomstig van de University of Texas Southwestern Medical Center en het prestigieuze Baylor College of Medicine in Houston, concludeerden dat Falun Gong beoefenaars een verbeterde immuniteit hadden, met downregulatie van hun celmetabolisme en verandering van apoptotische (celdood) genen ten gunste van een snelle oplossing van ontstekingen. Met andere woorden, bepaalde genen bleken “actiever” te zijn terwijl andere genen minder “actief” waren bij Falun Gong-beoefenaars.

Bewust mediteren en de waardevolle nervus vagus

Zowel mindfulness als meditatie zijn de laatste decennia populair geworden in het Westen. Mindful meditatie wordt toegeschreven aan het helpen van mensen bij het omgaan met stress en het verminderen van de effecten van stress op hun psychologisch en fysiologisch welzijn.

Het onderzoek van Huberman richtte zich op hoe effectief verschillende vormen van meditatie en ademhaling stemmings- en angstniveaus, hartslag, en hartritme beïnvloedden.

Zij stelden dat door het stimuleren van de nervus vagus, de ademhaling alleen zou kunnen helpen om stress te beheersen en andere gezondheidsvoordelen zou kunnen opleveren die vergelijkbaar zijn met de voordelen die mensen ervaren tijdens het mediteren.

Om deze hypothese te testen vergeleken de onderzoekers ademhalingstechnieken met meditatietechnieken waarbij geen speciale ademhaling werd toegepast. Neurologisch werd zo het ademwerk geïsoleerd van de meditatie.

Het blijkt dat ademwerk een direct effect heeft op de nervus vagus.

De nervus vagus is de langste van twaalf zenuwen in het lichaam die de hersenen verbinden met andere delen van het hoofd, de nek en het lichaam.

Hoewel we het de nervus vagus noemen (in het enkelvoud), is het eigenlijk een paar zenuwen die uit de linker- en rechterzijde van de hersenstam komen—de medulla oblongata.

De nervus vagus bestuurt het autonome zenuwstelsel om zowel het hart als emotionele prikkels te regelen.

Met andere woorden, het is de hoofdschakelaar om het hart tot rust te brengen en de geest te kalmeren.

Uit het onderzoek bleek dat een dagelijkse beoefening van vijf minuten, of het nu gaat om ademwerk of mindfulness meditatie, de stemming verbeterde en angst verminderde.

Mensen in zowel de mindfulness meditatie als de ademwerkgroepen verminderden hun angst en verbeterden hun stemming. Bovendien meldde 90 procent van de proefpersonen positieve ervaringen te hebben tijdens het doen van hun oefeningen.

Uit het onderzoek bleek ook dat ademwerk positievere resultaten opleverde dan mindfulness meditatie. En het meest effectieve ademwerk was cyclisch zuchten, een techniek die de nadruk legt op langdurig uitademen.

Zuchten wordt meestal gezien als een teken van verdriet, ontevredenheid of ergernis.

Maar zuchten is eigenlijk de ingebouwde manier van het lichaam om zijn reactie op stress te reguleren.

De techniek van het cyclisch zuchten, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van de “fysiologische zucht”, is dus een manier om bewust gebruik te maken van de ingebouwde, onbewuste manier van het lichaam om de nervus vagus te kalmeren.

Van alle geteste technieken concludeerde Hubermans team dat cyclisch zuchten de meest positieve resultaten opleverde.

Een oude Qigong praktijk: 5 oefeningen

Als een Qigong-beoefening uit China wordt Falun Gong nu over de hele wereld beoefend. De kans is groot dat je een oefenplaats bij jou in de buurt vindt.

Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: 1) zelfverbetering door het bestuderen van de leer, en 2) een reeks van vijf zachte oefeningen en meditatie.

De leer moedigt leerlingen aan om ongezonde gehechtheden los te laten terwijl ze ernaar streven hun leven af te stemmen op drie principes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Zowel de zachte oefeningen als de meditatie zijn gemakkelijk te leren:

Oefening 1 is een strekoefening. Je rekt je lichaam uit in 8 verschillende posities die alle energiekanalen van het lichaam helpen openen.

Oefening 2 is een staande meditatie. Je staat stil en houdt je handen zo lang mogelijk in vier posities. Deze oefening is gemakkelijk te leren maar zeer moeilijk vol te houden, omdat elke positie vereist dat je lang stilstaat.

Oefening 3 is een staande oefening met langzaam bewegende handen. Men denkt dat deze oefening helpt het lichaam te zuiveren door qi (energie) uit te wisselen met het universum.

Oefening 4 is ook een staande oefening, waarbij je met je handen zachtjes over je lichaam gaat. Deze oefening helpt eventuele afwijkingen in je lichaam te genezen.

Oefening 5 is een zittende meditatie zonder geest- of ademhalingstechnieken.

Beoefenaars luisteren gewoonlijk naar zachte muziek als ze de oefeningen doen. De muziek helpt ook de geest te kalmeren en voorkomt dat gedachten een vredige toestand verstoren.

Falun Dafa boeken en oefenvideo’s zijn online vrij verkrijgbaar. De meeste mensen beginnen echter met het beoefenen van Falun Gong door naar een plaatselijke oefenplaats te gaan om van medebeoefenaars te leren.

Falun Gong: Gezondheid verbeteren op moleculair niveau

Toen ik bij een farmaceutisch bedrijf ging werken als onderzoekswetenschapper, begon ik in Toronto Falun Gong te leren van een Siciliaanse familie om mijn stress op het werk te verlichten.

Het effect was snel en aanzienlijk en ik beoefen het nu dagelijks gedurende de laatste 24 jaar.

Ik zocht in de wetenschappelijke literatuur om uit te vinden waarom en was gefascineerd toen ik ontdekte dat de studie uit 2005 die ik hierboven noemde, aantoonde dat Falun Gong een positieve invloed heeft op een essentieel onderdeel van ons aangeboren immuunsysteem, de neutrofielen.

Neutrofielen vormen 40 tot 70 procent van al onze witte bloedcellen. Het genexpressieprofiel (genen worden omgezet in mRNA’s en vervolgens vertaald in eiwitten) van neutrofielen van zes Falun Gong beoefenaars werd vergeleken met die van zes gezonde niet-beoefenaars.

Neutrofielen zijn de elitetroepen van het afweersysteem van ons lichaam. Het zijn snel bewegende cellen in de bloedbaan en kunnen binnen enkele minuten de frontlinie bereiken (dat wil zeggen de plaats van verwonding of van een bacteriële of virale infectie).

Als ze daar aankomen, eten deze elitetroepen de vijand in wezen levend op. Dit proces heet fagocytose. Ze kunnen ook met krachtige wapens infecties doden door chemicaliën vrij te laten (degranulatie), of laten vallen vrij (neutrofiele extracellulaire vallen) om indringers te vangen en vervolgens te doden.

Als krachtige kracht in ons lichaam kan men zich voorstellen dat hun activiteit goed uitgebalanceerd moet zijn. Neutrofielen moeten actief genoeg zijn om vijanden te bestrijden, maar niet te actief om het lichaam zelf geen pijn te doen.

Dit evenwicht lijkt te zijn verbeterd bij Falun Gong beoefenaars in vergelijking met niet-beoefenaars.

De Texaanse wetenschappers onderzochten de activiteiten van 12.000 menselijke genen bij alle 12 deelnemers aan de studie. Zij ontdekten dat de activiteiten van de meeste genen vergelijkbaar waren tussen de twee groepen. Echter, 250 van de 12.000 genen waren consistent verschillend tussen de twee groepen, met 132 genen neerwaarts gereguleerd (minder actief) en 118 genen opwaarts gereguleerd (actiever) in de zes Falun Gong beoefenaars vergeleken met de zes gezonde mensen die geen Falun Gong beoefenden.

Van de 250 genen waren de meest interessante groepen genen functioneel geassocieerd met eiwitafbraak en -synthese. Dat wil zeggen, ze zijn belangrijk voor de verwijdering van verkeerd gevouwen of beschadigde eiwitten in onze cellen. Een minder efficiënt afvoersysteem kan leiden tot vele aandoeningen, waaronder genetische ziekten, neuronale degeneratieve ziekten, kanker, spieratrofie, diabetes, hypertensie, sepsis, auto-immuunziekten, ontstekingen en verouderingsgerelateerde aandoeningen.

Apoptose (celdood) is een andere belangrijke functie van het stofwisselingssysteem van ons lichaam. De onderzoekers ontdekten verder dat onder druk (zoals in de aanwezigheid van lipopolysaccharide, een pro-inflammatoire stof) de apoptose-gerelateerde genen Bcl-2, Bcl-xL en FKBP 38 aanzienlijk neerwaarts werden gereguleerd, wat resulteert in versnelde neutrofiele apoptose, wat kan leiden tot een snellere oplossing van de ontsteking.

Daarom zouden Falun Gong beoefenaars minder last hebben van zelfbeschadiging tijdens ontstekingen.

Interessant genoeg bleken de genactiviteiten ook anders te zijn bij afwezigheid van druk (zoals lipopolysaccharide), waardoor neutrofielen in het bloed van Falun Gong-beoefenaars een langere levensduur hadden.

Met andere woorden, onder normale omstandigheden leefden de neutrofielen van Falun Gong-beoefenaars langer. Geen wonder dat ze een beter immuunsysteem lijken te hebben! En dat mijn eigen gezondheid zo sterk verbeterde toen ik het begon te beoefenen.

Hoewel dit een kleine studie was, zouden de resultaten iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van zijn gezondheid moeten intrigeren: Het lijkt erop dat Falun Gong-beoefening de neutrofielen in staat stelt een evenwichtiger activiteitenniveau te vinden, zowel in normale omstandigheden als onder stress.

Miljoenen beoefenaars van Falun Gong hebben baat gehad bij de beoefening, waarbij velen hun gezondheid na een terminale ziekte hebben hersteld.

De Chinese communistische partij zag de populariteit van Falun Gong echter als een bedreiging voor haar macht en verbood de beoefening in 1999. Maar ondanks de brute vervolging van Falun Gong beoefenaars in China, heeft de praktijk wereldwijd aan populariteit gewonnen.

Meer informatie over Falun Gong, de gezondheidsvoordelen ervan, de vervolging door de CCP en de strijd van de beoefenaars voor mensenrechten is te vinden op www.faluninfo.eu.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 februari 2023): Without Any Side Effects, Breathwork, Meditation, and Qigong Can Improve Health

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.