Sunday, 16 Jun 2024
(scienceandnature)

COVID vaccin – spike proteïne blijft in het lichaam en tast DNA aan: een holistische manier om DNA te herstellen en spike-schade te verminderen

Uit een studie van de Stanford University bleek dat spike-proteïnen 60 dagen na de vaccinatie nog steeds in het lichaam aanwezig waren. Anderzijds hebben sommige studies aangetoond dat COVID-19 vaccins en spike-proteïnen het menselijk DNA kunnen aantasten. Dus hoe kunnen we schade door spike-proteïnen beperken en ons DNA herstellen?

De impact van COVID-19 mRNA vaccin spike-proteïnen op de menselijke gezondheid is de laatste tijd een onderwerp van groeiende belangstelling.

De farmacokinetische studie van Pfizer die bij de Food and Drug Administration (FDA) werd ingediend, toonde aan dat bij gevaccineerde dieren de spike-proteïnen van het vaccin wijd verspreid waren in andere organen dan de injectieplaats, waaronder de milt, lever, beenmerg, bijnieren en lymfe. Dit experiment kan niet bij mensen worden uitgevoerd wegens de schadelijke aard van isotopenlabeling, maar het kan als referentie worden gebruikt. Er zijn vele andere studies die aantonen dat de spike-proteïnen van de vaccins in meerdere organen van het lichaam aanwezig zijn.

Hoe lang blijven de vaccincomponenten dan in het menselijk lichaam?

In maart 2022 publiceerden de afdeling Pathologie van de Stanford Universiteit en andere onderzoeksinstituten een rapport in het tijdschrift Cell, waarin voorlopige gegevens werden gegeven over hoe lang de COVID-19 vaccins in het menselijk lichaam blijven.

Volgens dit rapport waren er zeven proefpersonen, die allen een tweede dosis van het Pfizer of Moderna mRNA-vaccin hadden gekregen. Er werden op regelmatige tijdstippen stalen van lymfeklierweefsels afgenomen, en de belangrijkste plaats van bemonstering waren de kiemcentra (GC) van de lymfeklieren. Het kiemcentrum is een zeer belangrijk functioneel gebied van de menselijke lymfeknopen, en een gebied waar B-cellen actief zijn en antilichamen produceren.

Als sommige vaccinbestanddelen hier achterblijven, kunnen zij de immuuncellen onderdrukken en auto-immuunziekten veroorzaken.

Uit de testresultaten bleek dat vaccin-mRNA in de lymfeklieren werd gedetecteerd door in-situ hybridisatie vanaf de zevende dag na vaccinatie tot de 60e dag.

Van dag 16 tot dag 60 na de vaccinatie werden in de lymfeklieren van de proefpersonen residuele spike-proteïnen gedetecteerd.

Aangezien de studie slechts over een periode van twee maanden werd uitgevoerd, zijn er nog geen gegevens beschikbaar over hoe lang de vaccins in het lichaam blijven. Het is echter bekend dat de vaccins ten minste twee maanden na de vaccinatie in de lymfeklieren van het lichaam blijven, wat de reden kan zijn waarom veel mensen gedurende meerdere maanden bijwerkingen van de COVID-19 vaccins ondervinden.

mRNA-vaccins veranderen menselijk DNA

Zoals eerder vermeld, kunnen de spike-proteïnen verschillende soorten schade veroorzaken aan de immuuncellen van het lichaam, waaronder auto-immuunziekten, verlamming, plotselinge dood en andere ernstige bijwerkingen. In feite kunnen de spike-proteïnen zelfs nog diepere schade aanrichten. Gebleken is dat het SARS-CoV-2 virus en mRNA-vaccins de celgenen kunnen aantasten, in de genomen kunnen integreren en de genetische code van het menselijk leven kunnen veranderen.

Hoe integreren mRNA-vaccins zich in het genoom? Dat is nog steeds een mysterie. Misschien heeft dit te maken met de schade die de spike-proteïnen toebrengen aan het zelfherstellend vermogen van cellulair DNA.

De genen van het menselijk lichaam zijn zeer belangrijk en bevatten de code van het leven. De de schade aan het menselijk DNA door vaccins vereist dus speciale aandacht.

Dus wat kan er worden gedaan om de schade door spike-proteïnen te beperken? Laten we het eerst eens hebben over het menselijk DNA, de meest kritische en mysterieuze structuur in ons lichaam – één die veel mensen niet echt begrijpen.

In de afgelopen decennia zijn er veel doorbraken geweest in de studie van DNA, niet alleen op het gebied van structuur en biochemie, maar ook op het gebied van andere fenomenen en patronen.

De verbazingwekkende eigenschappen van DNA

DNA-fragmenten kunnen materialiseren in water zonder grondstof

Professor Luc Montagnier, de Franse viroloog die de Nobelprijs heeft gewonnen voor de ontdekking van het AIDS-virus, HIV, heeft een experiment met DNA uitgevoerd dat is gepubliceerd in het Journal of Physics: Conference Series (JPCS).

Professor Montagnier plaatste een verzegelde reageerbuis A met DNA van Mycoplasma pirum (een micro-organisme) in een kooi van mu-metaal (voor de afscherming van gevoelige elektronische apparatuur), naast een verzegelde reageerbuis B met gedestilleerd water. Proefbuis B bevatte geen basisgrondstof die kon worden gebruikt om DNA te vormen.

Hij plaatste een koperen solenoïde rond reageerbuizen A en B met een elektrische stroom van lage intensiteit, oscillerend bij 7 Hz, en liet ze bij kamertemperatuur staan.

Na 18 uur deed zich een verbazingwekkende gebeurtenis voor: In de afgesloten reageerbuis B, die oorspronkelijk alleen water en geen DNA-materiaal bevatte, werd DNA gedetecteerd en de DNA-sequentie kwam voor 98 procent overeen met die in reageerbuis A.

Om de betrouwbaarheid van de test te controleren, herhaalde professor Montagnier de test 12 keer, en de testresultaten bleken identiek te zijn.

Naast Mycoplasma pirum herhaalde professor Montagnier dezelfde test met DNA van een andere bacterie Borrelia burgdorferi (de ziekteverwekker die de ziekte van Lyme veroorzaakt), en de resultaten waren hetzelfde.

Later herhaalde de Russische wetenschapper Peter Gariaev, een expert in de golfgenetica, hetzelfde experiment en publiceerde de resultaten in het DNA Decipher Journal in 2014.

Een belangrijk criterium voor het bepalen van de betrouwbaarheid van wetenschappelijke wetten is reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen, het vermogen om dezelfde resultaten te produceren met verschillende uitvoerders, in verschillende laboratoria en met verschillende grondstoffen.

Zowel prof. Montagnier als prof. Gariaev concludeerden dat sequentiefragmenten van DNA kunnen worden gecreëerd onder invloed van een elektromagnetisch veld, dat een soort energie is. En dit wijst erop dat DNA eigenschappen van energie heeft.

“Laser-etend” DNA en zijn fantoombeeld

Professor Peter Gariaev voerde nog andere verwante DNA-experimenten uit.

Hij scheen eens met een zwakke laserstraal met een vaste frequentie op een DNA-monster dat in een kwartscuvet was geplaatst, dat de laser niet zou blokkeren, en ontdekte dat het DNA zich gedroeg als een spons die de laser absorbeerde en “opat”.

Toen de professor zich opmaakte om het experiment te beëindigen, schoof hij de kwartscuvet met het DNA-monster opzij. Op dat moment gebeurde er iets schokkends: hoewel het DNA was verwijderd, draaide de lichtspiraal nog steeds op zijn plaats, alsof het DNA zich daar nog steeds bevond.

Dit experiment suggereert dat DNA niet alleen fotonen absorbeert, maar ook de eigenschappen kan hebben van een energieveld dat een residuaal effect heeft in onze zichtbare dimensie. Dit is wat wetenschappers het fantoom effect van DNA noemen.

De elektromagnetische energie van DNA kan ook worden ‘herinnerd’ door water, omdat een laagfrequent elektromagnetisch veld nog steeds kan worden gedetecteerd in het waterfiltraat, nadat de DNA-bevattende bacteriën zijn verwijderd.

Deze experimenten illustreren vanuit verschillende perspectieven dat DNA niet alleen een moleculaire structuur is, maar ook quantasome en elektromagnetische energieveld eigenschappen heeft.

Het boek van professor Gariaev “Quantum Consciousness of the Linguistic-Wave Genome: Theory and Practice” stelt in de inleiding dat dit “de grondslagen legt voor een nieuw wetenschapsgebied – de studie en toepassing van de kwantum- en elektromagnetische aard van het genoom, als een holistisch continuüm, dat ogenblikkelijke metabole controle door een organisme mogelijk maakt”. Deze nieuwe ontdekkingen maken de weg vrij voor waar de mensheid lang van heeft gedroomd: ‘genezing vanop afstand en niet-operatieve genezing, orgaanregeneratie, aanzienlijke verlenging van de menselijke levensduur’ en vele andere.

Wij verwijzen vaak naar het menselijk lichaam als hebbende een bio-energieveld. Deze wetenschappelijke experimenten suggereren dat menselijk DNA elektromagnetische energie-eigenschappen heeft en dat DNA een energielichaam is. Dan is het natuurlijk dat het menselijk lichaam een elektromagnetisch energieveld heeft.

Er zijn vele onderzoeken gedaan door wetenschappers op verschillende gebieden die met elkaar in overeenstemming zijn en bewijzen dat het menselijk lichaam een energieveld heeft.

Het menselijk lichaam heeft energie; gedachten en emoties kunnen energie en DNA veranderen

Biofysici hebben ook ontdekt dat het menselijk lichaam spontaan elektronen en fotonen kan uitstralen, waardoor een gloed ontstaat die onzichtbaar is voor het blote oog.

In 1939 vond Semyon Kirlian, een technicus in de voormalige Sovjet-Unie, een techniek uit die ‘Kirlian-fotografie’ wordt genoemd. Bij deze techniek wordt een persoon in een elektromagnetisch veld geplaatst en de elektronen en fotonen die door het menselijk lichaam worden uitgezonden, kunnen worden gefotografeerd door de excitatie van het elektromagnetische veld.

In 1995 vond het team van de Russische natuurkundige Konstantin Korotkov de eerste digitale Kirlian-fotografie uit – Gas Discharge Visualization (GDV).

In GDV beelden heeft een gezond of kalm persoon een sterk energieveld met een afgeronde periferie. Wanneer iemand echter emotioneel opgewonden is, lijkt het energieveld ‘piekerig’ te zijn. En wanneer er een gezondheidsprobleem is, vertoont het energieveld van een persoon gaten, kloven en andere abnormaliteiten. En verschillende energieafwijkingen bleken overeen te komen met verschillende organen, en zo de bron van de ziekte aan te geven.

Er is ook een intrigerend beeld dat laat zien dat rock-‘n-roll-muziek schadelijk is voor het menselijk lichaam. Wanneer een persoon met een klein emotioneel probleem naar rockmuziek luisterde, werd de schade aan zijn energieveld meer uitgesproken.

Menselijke emoties kunnen het energieveld van het lichaam veranderen en de menselijke geest kan ook de toestand van het DNA veranderen.

In 1996 presenteerde Dr. Glen Rein, een biochemicus aan de Universiteit van Londen in het Verenigd Koninkrijk, een artikel op het Internationale Forum voor Nieuwe Wetenschap dat werd gehouden in Denver, Colorado. Daarin wees hij erop dat menselijke bedoelingen van invloed kunnen zijn op het wikkelen en afwikkelen van de twee strengen die samen de DNA-helix vormen.

De dubbele helixstructuur van DNA lijkt op een ouderwetse telefoondraad. Wanneer een DNA-gen tot expressie komt, rolt het DNA zich af; en wanneer een DNA klaar is met zichzelf te kopiëren, windt het zich op tot een helix. Het wikkelen of afwikkelen van het DNA kan worden gemeten met een soort fysisch instrument.

In het experiment haalde Dr. Rein het DNA uit cellen van menselijke placenta’s en legde het in water. Vervolgens vroeg hij verschillende personen om met hun gedachten te proberen het DNA op te winden of af te wikkelen. Men ontdekte dat de mate van verandering in de toestand van het DNA door bewuste intentie tussen 2% en 10% bedroeg, wat een significante verandering is vergeleken met 1,1% in de controlegroep zonder bewuste intentie. Dit experiment suggereert dat de menselijke geest de toestand van het opwinden of afwikkelen van het DNA kan veranderen.

DNA heeft eigenschappen van energie. Dus als gedachten de staat van wikkeling of afwikkeling van het DNA kunnen veranderen, kunnen ze theoretisch ook het energieveld van het lichaam veranderen.

Verbeteren van het energieveld en terugdraaien van schade veroorzaakt door spike-proteïnen

Zoals eerder vermeld, kunnen het SARS-CoV-2 virus en de spike-proteïnen van vaccins diepe schade toebrengen aan het lichaam, het DNA van het lichaam aantasten en mogelijk het bio-energetische veld van het lichaam veranderen. Om de DNA-schade veroorzaakt door de spike-proteïnen volledig ongedaan te maken, is een bio-energetische aanpak nodig.

Dr. David Hawkins, een vooraanstaand Amerikaans psychiater, heeft door tientallen jaren van onderzoek ontdekt dat er corresponderende energetische trillingsfrequenties zijn voor verschillende emotionele en mentale toestanden bij mensen.

  • Schaamte, schuld, wanhoop, pessimisme, angst, hebzucht, haat en minachting – deze gedachten brengen negatieve energie, zijn schadelijk voor het leven en zijn niet bevorderlijk voor het verbeteren van de bijwerkingen van vaccins
  • Energie wordt positief wanneer er moed wordt gegenereerd
  • Positieve energie wordt opgewekt door emoties van bevestiging, vertrouwen, optimisme, vergiffenis, begrip, liefde en vrede
  • De hoogste energie is volledig bewustzijn of verlichting

Er is een gezegde dat luidt: “Bij mensen die echt een gezondheidsprobleem hebben, is 70 procent ervan psychologisch en 30 procent lichamelijk.” Zelfs als er bijwerkingen zijn na vaccinatie, kan het mogelijk zijn om deze op een diep niveau te verbeteren door een goede gemoedstoestand.

Traditionele qigong (inclusief meditatie) wordt in het Westen mindfulness genoemd en het is een methode om fit te worden en te blijven.

Onderdeel van deze methode is het reguleren van de geest, het wegnemen van afleidingen en het positiever en kalmer maken van de geest, zodat deze genezing kan bevorderen door het bioveld van het lichaam te reguleren.

Dr. Beverly Rubik, een biofysicus, voerde een piloot studie uit naar de effecten van qigong op het menselijke energieveld, door GDV-beelden te maken van de middelvingers van de handen van Parkinsonpatiënten voor en na het beoefenen van qigong (in de traditionele Chinese geneeskunde komt de middelvinger overeen met het menselijk brein). Men ontdekte dat de GDV-beelden van de patiënten vóór het beoefenen van qigong beschadigd en onregelmatig waren; en na het beoefenen van qigong werden ze aanzienlijk vollediger en regelmatiger.

Theoretisch gesproken, als we in het proces van het beoefenen van qigong de bewuste intentie kunnen bijstellen, het positief denken kunnen versterken, het menselijk bioveld kunnen verbeteren, zal het natuurlijkerwijs bijdragen aan ons algehele genezingsvermogen, inclusief het vermogen van DNA tot zelfherstel, om zo weerstand te bieden aan de schade die veroorzaakt wordt door spike-proteïnen.

4 Manieren om de schadelijke effecten van spike-proteïnen op het menselijk lichaam weg te werken

De FDA, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en de World Health Organization (WHO) hebben nog geen artikelen of rapporten gepubliceerd waarin de negatieve effecten van de COVID-19 vaccins op de menselijke gezondheid worden erkend.

Hieronder volgen verschillende manieren om het lichaam te helpen zijn zelfgenezend vermogen te vergroten en een verstoorde immuniteit te herstellen, gebaseerd op bekende pathologische mechanismen, klinische waarnemingen en wetenschappelijke experimenten.

We hebben eerder beschreven hoe:

Er is een vierde methode, die de positieve energie van het lichaam kan versterken, onze gedachten, mentaliteit of spirituele intentie kan bijstellen, DNA kan herstellen en genetische toxiciteit kan verwijderen. Het reciteren van een mantra van negen Chinese karakters heeft ernstige dyspneu genezen bij een 73-jarige vrouw en soortgelijke effecten werden gemeld door vele andere patiënten. We kunnen ook staande oefeningen en meditatie gebruiken om het energieveld van het lichaam aan te passen en het lichaam op een diepere en holistische manier te reinigen van schadelijke stoffen, zodat het lichaam sneller kan herstellen.

Er zijn verschillende ontgiftingsmethoden voor verschillende niveaus, en we kunnen ze selectief gebruiken naargelang onze specifieke situatie, zodat we ons lichaam weer gezond kunnen maken.

Met aanvullende verslaggeving door Arthur F. Ellis, biofysisch onderzoeker, biowetenschappelijk onderzoeker, en videoproducer.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Voor referenties, zie The Epoch Times: COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 juni 2022): COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.