Wednesday, 12 Jun 2024
(Shutterstock)

Doelgerichte mensen leven langer en beter volgens onderzoek

Wetenschappers hebben ontdekt dat positieve zingeving in het leven nauw samenhangt met de gezondheid. Hoe zinvoller iemands leven is, hoe sterker zijn immuunsysteem.

In 2003 leidde dr. Julienne Bower een team van onderzoekers van het UCLA Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences bij 43 vrouwen die onlangs hun naaste familieleden, meestal hun moeders, hadden verloren aan borstkanker. Hun bevindingen werden gepubliceerd in de Annals of Behavioral Medicine. De deelnemers waren gemiddeld 42 jaar oud. De studie duurde vier weken.

Wij weten dat het verdriet van het verlies van een dierbare de afgifte van stresshormonen kan veroorzaken, en de immuunfuncties en het vermogen van het lichaam om virussen en kanker te bestrijden kan verminderen. Deze deelnemers liepen dus een hoog risico op borstkanker.

Uit de studie, die vier weken duurde, bleek dat de kans dat men borstkanker krijgt samenhangt met iemands gedachten. Degenen die actief naar de doelen van het leven gingen zoeken, hadden sterkere Natural Killer (NK) celfuncties, wat leidde tot een verminderd risico op borstkanker.


Met andere woorden, het filosofische onderwerp ‘levensdoel’ heeft een direct verband met de immuniteitsfuncties van onze cellen.

Natural-killercellen (NK-cellen) en kanker

Laten we eerst eens kijken naar NK-cellen. Zij zijn een type immuuncel, die ongeveer 5 tot 10 procent uitmaken van de lymfocyten in het perifere bloed. Een reeks remmende (rode) en activerende (groene) oppervlaktereceptoren maakt de functies van NK-cellen mogelijk. De remmende receptoren herkennen gezonde cellen en activeren de NK-cellen niet.

Activerende receptoren herkennen tumoren en virale infecties. Vervolgens worden de NK-cellen geactiveerd en komen ze in direct contact met de zieke cellen, waarbij ze perforine afgeven en direct gaten slaan in de zieke cellen. Granulocyten enzymen, die cellulaire componenten kunnen afbreken, scheiden tumornecrosefactor af en induceren apoptose van tumorcellen, waardoor met het virus geïnfecteerde cellen en tumorcellen worden vernietigd.

Minder sterfte en minder cardiovasculaire aandoeningen

Het zoeken naar het doel van het leven kan niet alleen de immuuncellen versterken, maar ook andere lichaamsfuncties beïnvloeden.

Een sterk gevoel van levensdoel wordt niet alleen gedefinieerd als het hebben van een doel in het leven maar ook verantwoordelijk zijn voor de eigen daden. Deskundigen in de psychosomatische geneeskunde aanzien het als een belangrijke factor bij het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het vergroten van de eigen veerkracht.

In 2015 publiceerde Psychosomatic Medicine een studie waarin de relatie tussen het hebben van een doel in het leven, sterfte en cardiovasculaire aandoeningen werd onderzocht. Tien prospectieve studies met in totaal 136.265 deelnemers werden opgenomen in de analyse. Hun gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 67 jaar en de studie duurde iets meer dan 7 jaar. Gedurende deze periode waren er 14.518 sterfgevallen en 4.316 cardiovasculaire voorvallen.

De studie toont 17 procent lagere risico’s op cardiovasculaire voorvallen en sterfgevallen door verschillende oorzaken bij mensen die een meer doelgericht leven leiden. De resultaten variëren rekening houdend met factoren zoals leeftijd en eventuele hart- en vaatziekten.

De auteur van de studie, Randy Cohen van Mt Sinai St Luke’s en Roosevelt Hospitals en de Icahn School of Medicine in Mount Sinai, concludeerde dat “het hebben van een hoog gevoel van doelgerichtheid in het leven geassocieerd is met een verminderd risico op algemene sterfte en cardiovasculaire gebeurtenissen,” en dat het koesteren en perfectioneren van iemands gevoel van verantwoordelijkheid de cardiovasculaire gezondheid kan verbeteren en levens kan redden.

Ieder van ons zou zich deze belangrijke vraag moeten stellen: hebben we een doel in het leven? Zo niet, dan kunnen we misschien op zoek gaan naar een belangrijk doel in het leven om op die manier ook onze algemene gezondheid te verbeteren.

Vermindering van dementie bij ouderen

Een studie gepubliceerd in 2019 General Psychiatry onderzocht 951 senioren met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar gedurende zeven jaar, gedurende welke tijd 155 personen, of 16,6 procent, de ziekte van Alzheimer kregen.

Uit de studie bleek dat mensen met een hoger levensdoel 51 procent minder kans hebben op de ziekte van Alzheimer in vergelijking met mensen met een lager levensdoel. De relatie werd gelegd na correctie op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

De rode lijn toont degenen die hoog scoorden voor wat betreft levensdoelen, en de groene lijn zijn degenen die laag scoorden, wat wijst op een duidelijk verschil in hun kans om de ziekte van Alzheimer te krijgen. Deze associatie is onafhankelijk van risicofactoren en wordt niet beïnvloed door andere beïnvloedende factoren zoals depressie, neuroticisme, sociale status of chronische ziekte.

Ook hebben mensen met hoge levensdoelen een 29% lager risico op het ontwikkelen van milde cognitieve stoornissen (MCI), een voorloper van de ziekte van Alzheimer.

Minder sterfte bij ouderen

Het creëren van een levensdoel kan ook andere aspecten van de gezondheid ten goede komen. In een artikel uit 2009, gepubliceerd in Psychosomatic Medicine, werden gegevens van twee langlopende vervolgstudies gebruikt om 1.238 oudere volwassenen zonder dementie te evalueren over een periode van vijf jaar.

Uit de analyse bleek dat degenen die hoog scoorden op vlak van de doelgerichtheid een 43 procent lager overlijdensrisico hadden dan degenen die laag scoorden. Dit resultaat omvatte niet de invloed van leeftijd, geslacht, opleiding of ras.

Waarom een positief doel goed is voor de gezondheid

Waarom is het hebben van een positief doel in het leven goed voor de gezondheid? Laten we eens kijken naar drie aspecten.

Ten eerste heeft een algemene verhoging van de immuniteit een positieve invloed op het voorkomen van chronische ontstekingen, kanker en auto-immuunziekten.

We hebben al eerder beschreven dat een zelfvervullende geluksmentaliteit helpt om een goede antivirale, alsook een kanker- en ontstekingsremmende status in het lichaam te handhaven.

Uit onderzoek bleek dat deze eudaimonische (altruïstische, zelfactualiserende) mindset een belangrijk element bevat, namelijk het vaststellen van een juist levensdoel.

Het concept van het streven naar levensgeluk omvat het nastreven van levensdoelen, autonoom leven, en positief denken (leven in het huidige moment), vriendelijkheid en altruïsme.

Ten tweede, zoals vermeld in de inleiding van dit artikel, zijn de functies van NK-cellen sterker bij vrouwen met een sterker levensdoel.

NK-cellen zijn verspreid in het perifere bloed, de milt, het lymfestelsel, de longen, de huid, het onderhuidse vetweefsel, de nieren, de lever en andere organen om zieke cellen op te sporen en te verwijderen. Zij zijn de bewakers van de gezondheid van het lichaam en de speciale patrouilles van het hele lichaam.

Ten derde bleek uit een onderzoek uit 2014 bij drugsgebruikers en een onderzoek uit 2018 bij patiënten met lage rugpijn dat iemand met duidelijke levensdoelen minder kans heeft om een depressie te ontwikkelen.

Mensen met een levensdoel hebben de neiging doelgericht te zijn in hun dagelijkse activiteiten, en deze mentaliteit draagt bij tot een langere levensduur.

Mensen met een hoger levensdoel maken vaker gebruik van preventieve gezondheidszorg en worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen. Mensen die waarde hechten aan het leven besteden meer aandacht aan het voorkomen van ziektes, geven meer om gezondheidszorg, en doen geen dingen of handelen op manieren die hun gezondheid schaden. Uiteraard leidt dit wereldbeeld tot gezonde resultaten.

Het is bijvoorbeeld bekend dat roken longkanker veroorzaakt. Maar waarom roken sommige mensen nog steeds? Het kan een gebrek aan een doel in het leven zijn, of het onvermogen om zichzelf te beheersen.

Existentiële psychoanalyse

De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Viktor Emil Frankl (26 maart 1905 – 2 september 1997) was een voorstander van de existentiële psychoanalyse. Hij werd geboren in een Joodse familie in Oostenrijk en hij overleefde de Holocaust.

Dr. Frankl ontving eredoctoraten van 29 universiteiten over de hele wereld en publiceerde 39 boeken. Van zijn boek “Man’s Search for Meaning” zijn 9 miljoen exemplaren verkocht.

Frankl werd tot vier keer toe opgesloten in concentratiekampen van de Nazi’s, maar hij overleefde het. Tijdens zijn ervaring ontdekte hij dat sommige van zijn medegevangenen meer kans hadden om te overleven dan anderen.

Hij gelooft dat “mensen die het gevoel hebben dat het leven zinloos is en dat er geen doel in het leven is, meestal pessimistisch en teleurgesteld zijn. Zonder het geloof dat het leven een doel heeft om hem te steunen, zal hij snel het vertrouwen verliezen om te leven.”

Op basis van zijn eigen ervaring stichtte hij de logotherapie (zingevingstherapie), die erop gericht is patiënten te helpen de zin van het leven te begrijpen, hun kijk op het leven te veranderen, de werkelijkheid onder ogen te zien en een positief en optimistisch leven te leiden.

In het Grieks betekent “logos” “betekenis”. Logotherapie benadrukt “de zin van het bestaan” en het “streven naar zingeving”.

Logotherapie is een psychotherapeutische benadering die zich richt op het begeleiden van mensen bij het vinden en ontdekken van de zin van het leven, het stellen van duidelijke doelen in het leven, en het onder ogen zien of beheersen van het leven met een positieve ingesteldheid. De therapie verschilt van de psychoanalyse doordat ze een breder perspectief hanteert, het leven diepgaand onderzoekt, en via de diagnose van levensproblemen de cliënt in staat stelt zin in het leven te krijgen.

Logotherapie beschouwt de mens als een driedimensionaal wezen, een fysieke, mentale en spirituele entiteit, en het is in feite een holistische geneeswijze. Het heeft drie fundamentele, onderling verbonden opvattingen:

  1. De vrijheid van wil – dit is op spiritueel niveau. Bij sommige mensen is de wil niet vrij, zoals bij psychosepatiënten.
  2. De wil om te zoeken naar de zin van het leven – dit is de basis van verantwoordelijkheid in het leven, het is actief en origineel.
  3. De zin van het leven – die verschilt van persoon tot persoon en van tijd tot tijd. Men moet nadenken om het te vinden.

Wanneer we met ontberingen worden geconfronteerd, is het meestal onze sterke wil die voortkomt uit de zin van het leven die ons steunt en motiveert.

Ik was ooit ernstig ziek en kreeg te horen dat mijn toestand kritiek was, maar op dat moment had ik de vaste overtuiging dat ik moest leven en dat er veel belangrijke dingen waren die ik moest vervullen. Met zo’n simpele overtuiging overleefde ik.

Frankl beschreef zijn persoonlijke ervaring in het concentratiekamp als een “ellendig leven”. Hij dwong zichzelf om zich op een ander onderwerp te richten. Plotseling kreeg hij een visioen over het houden van een toespraak over de psychologie van concentratiekampen.

Hij gebruikte deze methode om de harde omgeving te overwinnen. Hij beschouwde al het lijden als geschiedenis, alsof hij de geschiedenis bestudeerde. Zo werd al het lijden het onderwerp van zijn psychologisch onderzoek.

Daarom, als men een ambitieuzer doel in het leven kan stellen, kunnen de ontberingen die men ondergaat en het lijden dat men doorstaat iemands unieke levenservaring worden en tot grotere schittering leiden.

Zojuist hebben we enkele positieve voorbeelden bekeken, maar er zijn uiteraard ook negatieve voorbeelden.

Tijdens de pandemie werden mensen gedwongen vaccins te nemen, wat mensen in feite hun vrije wil ontneemt. Vanuit het oogpunt van een zinvolle behandeling is het schadelijk voor de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld omdat het de immuniteit en de NK-celfunctie onderdrukt. De vaccinplicht kan de gezondheid van mensen alleen maar schaden.

Bovendien hebben mensen die in autoritaire regimes leven geen vrijheid van denken en weinig wilsvrijheid, zodat hun wil om zinvolle doelen na te streven zwak is. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun gezondheid.

Gedachten en lotsbestemming

We hebben zojuist aangehaald dat het stellen van positieve levensdoelen in verband wordt gebracht met een betere gezondheid, minder Alzheimer, een langer leven en minder hart- en vaatziekten.

Gedachte bepaalt gedrag, gedrag bepaalt karakter, en karakter bepaalt het lot. Dr. Frankl’s favoriete citaat van de Duitse filosoof Nietzsche is: “Zij die het ‘waarom’ van het leven kennen, kunnen bijna ‘elke’ pijn verdragen.”

Laten we de zin van het leven vinden met ons hart en onze geest, en de ware betekenis van gezondheid verwerven.

Spiritualiteit of mentaliteit zijn niet ver van ons verwijderd, maar hebben een praktische weerslag op onze gezondheid, ons welzijn en de kwaliteit van ons dagelijks leven.

Opvattingen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen en stuurt u het in via ons online-formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 december 2022): Purposeful People Live Longer—and Better—According to Research

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.