Wednesday, 17 Jul 2024
Dr. Aseem Malhotra. (Met dank aan Dr. Aseem Malhotra)

Institutionele corruptie en een pandemie van desinformatie: Eerdere voorstander van COVID-19 vaccins roept op tot wereldwijde stopzetting

We hebben te maken met een pandemie van verkeerd geïnformeerde artsen en een verkeerd geïnformeerde en onbewust gedupeerde bevolking

In een recente studie verklaarde Dr. Aseem Malhotra, een vooraanstaand Brits cardioloog die tot voor kort voorstander was van de COVID-19 mRNA-vaccins, de wereldwijde pandemie tot een pandemie van desinformatie en hij riep op tot een wereldwijde stopzetting van de COVID-19-vaccinaties.

“Wat duidelijk is geworden met betrekking tot de COVID-19 vaccins is dat we te maken hebben met een pandemie van verkeerd geïnformeerde artsen en een verkeerd geïnformeerde en onbewust gedupeerde bevolking,” schreef hij in een op 26 september gepubliceerde studie.

In september publiceerde Malhotra twee artikelen over het mislukte COVID-19 vaccinatiebeleid en de wereldwijde misinformatie die dit “onethische, dwangmatige en misleidende beleid” mogelijk maakte.

Zijn werk wordt gedeeld door vele artsen die al vroeg in de pandemie vraagtekens zetten bij het vaccinatieverhaal, waaronder Dr. Peter McCullough, Dr. Pierre Kory en nog vele anderen.

Het eerste artikel van Malhotra ging over de misleidende klinische gegevens over de werkzaamheid van het vaccin en de huidige bevindingen met betrekking tot de schadelijkheid van de mRNA-vaccins.

In de tweede studie besprak Malhotra waarom de autoriteiten die belast zijn met de volksgezondheid in de belangrijkste ontwikkelde landen een falend beleid hebben gevoerd met betrekking tot COVID-19-vaccinaties, hoe regeringen kansen hebben gemist om de ernst van COVID-19 te verminderen door veranderingen in levensstijl aan te moedigen, en een toekomstperspectief te bieden.

Een ‘pandemie van desinformatie’

“Een vooraanstaande arts die regelmatig in contact staat met professor Chris Whitty, de belangrijkste medische functionaris van het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft mij onlangs zijn bezorgdheid geuit over het feit dat hij vindt dat de meeste van zijn collega’s die leidinggevende posities hebben en het gezondheidsbeleid beïnvloeden, het bewijsmateriaal niet kritisch beoordelen en in plaats daarvan vertrouwen op berichten in de media over COVID-19 en het vaccin,” schreef Malhotra.

Dit gedrag is ook terug te vinden bij de verantwoordelijken voor de gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

De directeur van de Amerikaanse Centers of Disease Control (CDC) and Preventions, Rochelle Walensky, gaf in maart 2022 toe dat haar optimisme over de COVID-19 vaccins afkomstig was van de verslaggeving van CNN over de doeltreffendheid van het COVID-19 vaccin van Pfizer, dat “een bijna letterlijke weergave was van het eigen persbericht van Pfizer”.

Whitty heeft in februari 2022 ook een brief openbaar gemaakt waarin het belang werd geschetst van personeel in de gezondheidszorg om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, die niet allesomvattend was en ook niet strookte met het bewijsmateriaal.

Nog ironischer was dat de CEO van Pfizer, Albert Bourla, een maand eerder in een interview over Omicron verklaarde dat ze “weten dat de twee doses van een vaccin een zeer beperkte bescherming bieden, als die er al is.”

“De drie doses, met de booster, bieden een redelijke bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfgevallen. Tegen sterfgevallen, denk ik zeer goed, en minder bescherming tegen infectie,” zei hij.

Maar, zoals in het eerste artikel van Malhotra werd besproken, toonden de klinische proeven van Pfizer geen significant verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden wat betreft ziekenhuisopname of sterfgevallen.

“Zou het kunnen dat Prof. Whitty ook een slachtoffer is geworden van die medische desinformatie onzin?” vroeg Malhotra.

Malhotra antwoordde dat er vier drijfveren en zeven onvergeeflijke zonden ten grondslag liggen aan deze medische desinformatie puinhoop.

De oorzaken zijn ten eerste dat het meeste medische onderzoek niet betrouwbaar of onzeker is, en daarom nauwelijks nut heeft. Ten tweede zijn de meeste artsen zich niet bewust van dit probleem, en ten derde, zelfs als ze dat wel zijn, kunnen ze de gegevens niet evalueren, en daarom, ten slotte, ontbreekt het patiënten vaak aan relevant en accuraat bewijs en begeleiding bij het nemen van hun medische beslissingen.

De onvergeeflijke zonden zijn dat er vooroordelen zijn in het onderzoek, in de berichtgeving in medische tijdschriften, in de media en in de brochures bedoeld voor patiënten. Bovendien is er sprake van commerciële belangenvermenging bij artsen en beleidsmakers, en werken artsen doorgaans op een manier die het risico op rechtszaken het meest beperkt, en kunnen zij gezondheidsstatistieken niet begrijpen of overbrengen.

Malhotra gaf een voorbeeld van een bevooroordeelde weergave van de gegevens:

“In september 2021 kwam het Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) met een controversiële aanbeveling waarin staat dat het Pfizer/BioNTech-vaccin algemeen gunstig is bevonden voor 12- tot 15-jarige kinderen.”

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, het Britse equivalent van de EMA) had eerder in juni 2021 verklaard:

“Zij hebben de klinische studiegegevens voor het Pfizer/BioNtech-vaccin bij meer dan 2.000 kinderen van 12-15 jaar zorgvuldig beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat de voordelen van dit vaccin opwegen tegen eventuele risico’s en dat het effectief en aanvaardbaar veilig is in deze leeftijdsgroep … Er werden geen nieuwe bijwerkingen vastgesteld en de gegevens over de veiligheid bij kinderen waren vergelijkbaar met die bij jonge volwassenen. Net als in de leeftijdsgroep van jonge volwassenen waren de meeste bijwerkingen licht tot matig en hadden zij te maken met reactogeniciteit (bv. pijnlijke arm en vermoeidheid)”.

Ondanks aanhoudende berichten over de veiligheid publiceerde de bekroonde wetenschapsjournaliste Dr. Maryanne Demasi enkele maanden later een verontrustend verhaal over Maddie De Garay, een 12-jarige deelnemer aan een van de proeven.

Na ernstige buikpijn gevolgd door enkele epileptische aanvallen werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel is ze blijvend gehandicapt, zit ze in een rolstoel en wordt ze gevoed via een neussonde. In het onderzoek van Pfizer rapporteerden ze haar bijwerking echter als mild: maagklachten.

Is dit in overeenstemming met het totale bewijsmateriaal?

Malhotra schreef dat terwijl het risico van overlijden door COVID-19 met 1 op 76.000 bijna nul is, “zijn er geen hoogwaardige gegevens beschikbaar dat het vaccin bij kinderen infectie, overdracht, ernstige ziekte of overlijden voorkomt, maar wel ernstige bijwerkingen kan hebben zoals ernstige invaliditeit en myocarditis, vooral bij jonge mannen, waar het bij 1 op 2.700 voorkomt”.

Bevooroordeeld en misleidend medisch onderzoek

“Het is leerzaam op te merken dat hoe groter de financiële belangen zijn op een bepaald gebied, hoe minder waarschijnlijk het is dat de onderzoeksresultaten juist zijn,” waarschuwde Malhotra.

Aangezien Bill Gates heeft onthuld dat vaccins een zeer ruime winstmarge van 20 op 1 opleveren, zijn de eenzijdige medische bevindingen over de voordelen van vaccins die tot op de dag van vandaag blijven voortduren, eigenlijk niet verwonderlijk.

“De farmaceutische bedrijven hebben een vertrouwensplicht om winst te maken voor hun aandeelhouders, maar geen wettelijke verantwoordelijkheid om u de beste behandeling te bieden.”

Na enkele decennia van rechtszaken en studies die aantoonden dat de farmaceutische industrie bewijsmateriaal over nieuwe geneesmiddelen verborg, negeerde of verkeerd voorstelde, en waarbij de medische literatuur werd verdraaid en verkeerd werd voorgesteld omwille van de winst, zijn het publieke en professionele vertrouwen in medisch onderzoek in “een groeiende crisis”, aldus Malhotra.

Het is niet verwonderlijk dat een rapport van de Academy of Medical Sciences in 2017 aantoonde dat 82 procent van de huisartsen en 63 procent van de bevolking niet geloofde dat de resultaten van door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek objectief waren (pdf).

Volgens een JAMA-rapport betaalden de 11 grootste farmaceutische bedrijven tussen 2003 en 2016 alleen al binnen de Verenigde Staten 28,8 miljard dollar aan boetes. Het merendeel van deze criminele activiteiten omvatte illegale marketing van geneesmiddelen, manipulatie van resultaten en het verbergen van gegevens over schade. Sindsdien zijn er geen systemische veranderingen doorgevoerd om deze schade te beperken, aldus de BMJ.

Het grotere probleem met de gezondheidszorg is dat juist de beleidsmakers, artsen, academische instellingen en medische tijdschriften die verantwoordelijk zijn voor patiënten en wetenschappelijke integriteit vaak samenspannen met de farmaceutische industrie voor financieel gewin, vertelde Dr. Peter Wilmshurst tijdens een lezing aan het Center of Evidence Based Medicine in Oxford in 2014.

Uit een studie uit 2009 waarin internationale enquêtes van 1987 tot 2005 door respondenten van instellingen voor hoger onderwijs werden geanalyseerd, bleek dat 14 procent toegaf een collega te kennen die gegevens fabriceerde, vervalste en wijzigde, en 34 procent van de onderzoekers gaf twijfelachtige onderzoekspraktijken toe (pdf).

Dit omvatte selectieve rapportage van klinische resultaten in gepubliceerd onderzoek en het verbergen van belangenconflicten.

“Een onderzoeker van een prestigieuze Britse instelling nam contact met me op om me te vertellen dat op zijn afdeling cardiologie een groep academici opzettelijk onderzoek onderdrukte waaruit bleek dat het mRNA-vaccin het coronaire risico, bepaald door cardiale beeldvorming, aanzienlijk bleek te verhogen in vergelijking met niet-gevaccineerden,” schreef Malhotra.

“De voorzitter van de groep toonde zich bezorgd dat publicatie van de gegevens zou kunnen leiden tot verlies van financiering door de farmaceutische industrie. Nadat ik hierop in GB News had gezinspeeld, deelde de klokkenluider mij mee dat brieven met geheimhoudingsverklaringen waren gestuurd naar alle leden van het team dat bij dit specifieke onderzoeksgebied betrokken was.”

Bewegwijzering buiten het hoofdkantoor van de Food and Drug Administration (FDA) in White Oak, Md., op 29 augustus 2020. (Andrew Kelly/Reuters)

Institutionele corruptie bij regelgevende instanties voor geneesmiddelen

Gezondheidsautoriteiten willen dat het publiek “de wetenschap vertrouwt”, maar vaccinfabrikanten hebben wereldwijd deals gesloten met verschillende belangrijke regeringen die hen vrijwaren van financiële aansprakelijkheid in geval van vaccin-gerelateerde schade.

Dit heeft ongetwijfeld het vertrouwen van het publiek in de gezondheidszorg geschaad.

India was een van de weinige democratische landen die weigerde Pfizer schadeloos te stellen voor zijn vaccin. Een woordvoerder van de Indiase overheid vertelde aan Reuters:

“Het hele probleem met Pfizer is de schadeloosstelling. Waarom zouden we die ondertekenen? Als er iets gebeurt, een patiënt sterft, zullen we niet in staat zijn om hen [Pfizer] te ondervragen. Als iemand het aanvecht in een rechtbank, zal de centrale overheid verantwoordelijk zijn voor alles, niet het bedrijf.”

In plaats van een lokaal veiligheids- en immunogeniciteitsonderzoek uit te voeren, trok Pfizer zijn vergunning voor noodgebruik (EUA) voor het COVID-19 vaccin in India in.

India, een dichtbevolkt ontwikkelingsland, richtte zich eerder op vroegtijdige behandeling dan op vaccinatie. Het land slaagde erin het aantal doden te beperken tot 528.629 op een bevolking van 1,38 miljard. Het sterftecijfer in India als gevolg van COVID-19 is minder dan vier doden per 10.000 mensen.

Vergelijk dat eens met de Verenigde Staten, een ontwikkeld land waar 68% van de bevolking volledig was gevaccineerd, met meer dan een miljoen doden (1.084.282) op 329,5 miljoen inwoners. Dit komt overeen met 32 sterfgevallen per 10.000 mensen, meer dan acht keer het sterftecijfer van India.

Ondanks de tegenstrijdige gegevens over de capaciteit van COVID-19-vaccins om het aantal ziektegevallen en besmettingen onder controle te houden, hebben noch ‘s werelds belangrijkste geneesmiddelenautoriteiten, noch de vaccinfabrikanten de ruwe gegevens van de klinische studies openbaar gemaakt voor een eventueel onafhankelijk onderzoek.

Malhotra benadrukte hoe belangrijk het voor hen is dat deze ruwe gegevens zeker niet openbaar worden gemaakt voor een onafhankelijk onderzoek.

“In het verleden hebben onafhankelijke onderzoekers namelijk wel eens toegang gekregen tot deze gegevens, waardoor de conclusie van de gepubliceerde proeven volledig op losse schroeven kwam te staan.”

Een voorbeeld dat Malhotra aanhaalt is Tamiflu: uit de klinische verslagen van Tamiflu bleek uiteindelijk dat het middel niet effectiever was dan paracetamol tegen griep en dat het ook kleine maar significante nadelen had, zoals misselijkheid, braken en hoofdpijn.

Waarom werd het medicijn dan toch goedgekeurd?

De meeste regulerende instanties voor geneesmiddelen in de westerse landen ontvangen meer dan de helft van hun financiering van de farmaceutische industrie – de industrie die ze geacht worden te reguleren.

De FDA ontvangt 65 procent van zijn financiering van de farmaceutische industrie, MHRA (VK) ontvangt 86 procent en de TGA (Australië) ontvangt 96 procent van zijn financiering van de farmaceutische industrie.

Een vergelijking van de belangrijkste regulerende instanties voor geneesmiddelen op het gebied van belangenconflicten, volgens gegevens van Maryanne Demasi. (The Epoch Times)

Geneesmiddelenregulatoren zijn afhankelijk van de farmaceutische industrie; de FDA bijvoorbeeld ontvangt haar financiering voornamelijk van geneesmiddelenfabrikanten via gebruikersvergoedingen.

Malhotra haalde de betalingen van Pfizer aan als voorbeeld: als onderdeel van het goedkeuringsproces voor zijn COVID-19 vaccin deed Pfizer in mei 2021 een overschrijving naar de FDA van $2.875.842 in het kader van de Prescription Drug User Fee Act van 1992 (pdf).

Drie maanden later, in augustus, werd het COVID-19 vaccin van Pfizer, als eerste vaccin tegen COVID-19, door de FDA volledig goedgekeurd.

Zowel Malhotra als de bekroonde onderzoeksjournalist Dr. Maryanne Demasi betoogden dat de manier hoe geneesmiddelenregulatoren afhankelijk zijn van de geneesmiddelenindustrie, op zichzelf al een vorm van ” institutionele corruptie ” is.

Uit het in juni gepubliceerde rapport van Demasi bleek dat de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA), die vrijwel uitsluitend door de geneesmiddelenindustrie wordt gefinancierd, 94 procent van alle aanvragen van 2020 tot 2021 goedkeurde. De MHRA keurde 98,5 procent goed. De FDA keurt 69 procent of 29 procent goed, afhankelijk van het geëvalueerde centrum.

Zowel de TGA als de FDA zijn meestal niet transparant in hun goedkeuringsproces van geneesmiddelen. Volgens de wet op de openbaarheid van bestuur (Freedom of Information Act, FOIA) diende Demasi een verzoek in om de gegevens openbaar te maken van de TGA commissie leden die belangenconflicten hadden bij hun goedkeuring van de mRNA vaccins, maar de TGA redigeerde de identiteit van deze leden, en zei dat het ging om persoonlijke informatie.

De FDA werd in september 2021 door meer dan 80 artsen en onderzoekers aangeklaagd om de gegevens over de Pfizer-vaccins openbaar te maken. De FDA wilde in plaats daarvan dat de Amerikaanse federale rechter het agentschap 55 jaar de tijd zou geven om deze gegevens vrij te geven.

“Waarom zou de FDA-‘die verantwoordelijk is voor het toezicht op meer dan $2,7 biljoen aan consumptie van voedsel, medische producten en tabak’- dit doen? Een interventie op het gebied van de volksgezondheid zou nooit mogen worden omgeven door geheimhouding,” schreef Malhotra.

Zoals voormalig redacteur van het New England Journal of Medicine Dr. Marcia Angell al eerder aangaf is de echte strijd in de gezondheidszorg er een van “waarheid versus geld.”

Een screenshot genomen op 24 dec 2020 van thelancet.com toont de studie die voor sommige landen aanleiding was om het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van COVID-19 te verbieden. De studie in de Lancet werd nadien ingetrokken. (Screenshot/TheLancet.com/Epoch Times)

Bevooroordeelde berichtgeving in de media en censuur

Het COVID-19 beleid is waarschijnlijk het meest illustratieve voorbeeld van de macht van bedrijven.

“Bedrijven zijn in staat om voorkeuren te vormen en de dominante verhalen over de bepalende factoren van gezondheid vorm te geven, door middel van een haast ongecontroleerde en onzichtbare macht. Eén manier is via de eigendomsstructuur van de massamedia,” schreef Malhotra.

De mediamarkt is wereldwijd sterk gemonopoliseerd en wordt gedomineerd door zeven bedrijven en ketens die 80 procent van de kranten in de Verenigde Staten bezitten.

Een voorbeeld: The Vanguard Group, die met 9,54 procent de meeste aandelen heeft in de New York Times, heeft ook de meeste aandelen in Pfizer (8,29 procent).

De Washington Post is eigendom van Nash Holdings LLC, een bedrijf dat gecontroleerd wordt door Jeff Bezos, de CEO van Amazon. Amazon werkt sinds de pandemie samen met AstraZeneca en Pfizer.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft bijvoorbeeld miljoenen gedoneerd aan de BBC, de Guardian, CNN en vele anderen.

“Controle over reclame in kranten en televisiemedia heeft ook invloed op redactionele beslissingen. De meeste journalisten die schrijven over de volksgezondheid (waaronder een aantal die ik heb gesproken) zijn zich er doorgaans niet van bewust dat de informatie die zij voor hun verhalen verkrijgen, doelbewust is afgestemd op de particuliere belangen van fabrikanten en ‘onderzoeks’universiteiten,” schreef Malhotra.

Sociale media platforms blijven verkeerde informatie verspreiden, deplatformeren gebruikers en verwijderen berichten die kritiek uiten op de mainstream COVID-19 berichtgeving.

Facebook bestempelde zelfs het onderzoek van het BMJ naar mogelijke fraude in het klinisch onderzoek van Pfizer als desinformatie en weerhield gebruikers ervan het rapport op hun platform te delen.

“In plaats van een deel van de aanzienlijke winst van Meta te investeren om de nauwkeurigheid van via sociale media gedeelde medische informatie te helpen garanderen, hebt u blijkbaar deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan mensen die helemaal niet bekwaam zijn in het uitvoeren van deze cruciale taak”, schreven de huidige en voormalige hoofdredacteuren van het BMJ aan Mark Zuckerberg.

Ook artsen die studies op Twitter plaatsen, worden regelmatig gemarkeerd voor het verspreiden van “misleidende informatie”.

Dr. Tracey Høeg, arts voor fysische geneeskunde en revalidatie en gepromoveerd in de epidemiologie, zei dat ze routinematig werd gecensureerd door Facebook en Twitter. Ze is sindsdien gestopt met posten op Facebook, maar in juni 2021 plaatste Høeg een tweet van CDC’s eigen presentatie slides. Ze merkte op dat uit de gegevens van de dia bleek dat de meldingspercentages van bijwerkingen van myocarditis op VAERS al hoger waren dan voorgaande jaren.

Binnen enkele seconden markeerde Twitter haar tweet als “misleidend”, waarop Høeg schreef: “Ik citeer de dia’s van het CDC zelf.”

 

De censuur vindt niet alleen plaats op sociale media, maar heeft zich ook uitgebreid tot medische publicaties.

Veel onderzoekers, waaronder Dr. Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology, en Dr. Jean-Claude Perez, hebben bekendgemaakt hoe moeilijk het is om hun studies te publiceren die de risico’s van COVID-19 vaccins zouden kunnen bekritiseren.

Vooraanstaand long- en intensive care specialist Dr. Pierre Kory zei op 10 september tijdens een “Reclaiming Medicine” conferentie dat veel peer-reviewed studies die statistische voordelen van alternatieve COVID-19 behandelingen aantonen, waaronder ivermectine, zonder enige uitleg werden ingetrokken.

Eén studie (pdf) waarin de voordelen van ivermectine werden beoordeeld, werd geschreven Dr. Satoshi Ohmura, een Nobelprijswinnaar uit 2015. Ook zijn studie werd ingetrokken. Ohmura kreeg een kwart van de Nobelprijs in 2015 voor het uitwerken van de toepassingen van ivermectine bij de behandeling van rivierblindheid en elephantiasis.

Vooraanstaand long- en intensive care specialist Dr. Pierre Kory zei op 10 september tijdens een “Reclaiming Medicine” conferentie dat veel peer-reviewed studies die statistische voordelen van alternatieve COVID-19 behandelingen aantonen, waaronder ivermectine, zonder uitleg zijn ingetrokken.

Eén studie (pdf) waarin de voordelen van ivermectine werden beoordeeld, geschreven door Nobelprijswinnaar Dr. Satoshi Ohmura uit 2015, werd ook ingetrokken. Ohmura kreeg een kwart van de Nobelprijs 2015 voor het vinden van de toepassingen van ivermectine bij de behandeling van rivierblindheid en elephantiasis.

In de afgelopen jaren is het wantrouwen van het publiek verergerd door de gedwongen vaccinatie, vaccinpaspoorten en te weinig mainstream-aandacht voor “een ongekende hoeveelheid gerapporteerde schade door vaccins onder de bevolking”, schreef Malhotra.

Het publiek heeft de gevolgen gevoeld.

In de Verenigde Staten is het gebruik van griepvaccinatie bij volwassenen gedaald in die staten waar minder COVID-19 vaccins werden geïnjecteerd, “in het Verenigd Koninkrijk is het aantal MMR-vaccinaties het laagst sinds tien jaar.”

Hoewel stikstofmonoxide van nature in het lichaam wordt geproduceerd, varieert de hoeveelheid van persoon tot persoon, afhankelijk van dieet en levensstijl. (Unsplash)

Gemiste kansen om onze eetgewoonten te verbeteren

Malhotra schreef dat COVID-19 een mislukking was van de openbare berichtgeving en het beleid om mensen te helpen schade door COVID-19 te voorkomen door hun levensstijl te verbeteren.

Na leeftijd is obesitas en aandoeningen die verband houden met overtollig lichaamsvet de grootste risicofactor voor een slechter COVID-19 resultaat.

“Meer dan 90 procent van de sterfgevallen door COVID-19 deed zich voor in landen waar meer dan 50 procent van de bevolking aan overgewicht of obesitas lijdt,” schreef Malhotra.

Deze belangrijke kans om mensen voor te lichten over eenvoudige veranderingen in hun levensstijl werd echter niet gegrepen. Het is een nalatigheid geworden met desastreuze gevolgen, vooral omdat het omkeren van metabolische aandoeningen eigenlijk niet moeilijk is.

Terwijl een niet-rokende man van midden 50 met een normale BMI en voldoende lichaamsbeweging een kans van 1 op 1.521 heeft op ziekenhuisopname na het oplopen van COVID-19, steeg dit risico bij zwaarlijvige, rokende en sedentaire mensen tot 1 op 327.

“[Gezondheidsautoriteiten] hadden het publiek erop kunnen wijzen dat het omkeren van een metabolisch syndroom, onafhankelijk van gewichtsverlies, bij tot 50% van de patiënten aantoonbaar is binnen vier weken enkel en alleen door het dieet te veranderen,” schreef Malhotra.

Een groep studenten van de Western University houdt een protest op 27 augustus 2022 tegen de verplichtte COVID-19 vaccinnatie van de school. De universiteit in Londen, Ontario, kondigde op 22 augustus aan dat iedereen die in de herfst op de campus verblijft ten minste drie COVID-19 inentingen moet hebben gehad en maskers moet dragen in de klaslokalen. (The Canadian Press/Nicole Osborne)

Aansturen op verandering

“Er is nooit enig bewijs geleverd dat de verplichting van de COVID-19 vaccins, het Covid Safe Ticket of eender welke dwangmaatregel die door verschillende regeringen wereldwijd zijn geïmplementeerd, rechtvaardigt.” schreef Malhotra.

Hij schreef dat artsen patiënten hadden moeten informeren dat hun absolute risicoreductie voor een COVID-19 infectie slechts ongeveer 0,84 procent was, of 1 op 119, dat deze berekening gebaseerd was op ontransparante gegevens en dat deze bescherming slechts enkele maanden zou duren.

“De ongekende uitrol van een vaccin voor noodgebruik zonder dat er toegang is tot de ruwe gegevens, met daarenboven meer en meer bewijs van aanzienlijke schade, verergerd door mandaten die geen ander doel lijken te dienen dan het ondersteunen van de winsten van de farmaceutische industrie, hebben de ergste tekortkomingen van de moderne geneeskunde op een epische schaal aan het licht gebracht, met bijkomende catastrofale schade aan het vertrouwen in de volksgezondheid,” concludeerde Malhotra.

Hij stelde dat het falen van de reactie van de gezondheidszorg op COVID-19 moet worden gebruikt “als een kans om het systeem om te vormen om zo te komen tot betere artsen, betere besluitvorming, gezondere patiënten en herstel van het vertrouwen in de geneeskunde en de volksgezondheid”.

“Totdat alle ruwe gegevens over de mRNA COVID-19 vaccins onafhankelijk zijn geanalyseerd, kunnen beweringen dat zij een netto voordeel voor de mensheid opleveren niet als evidence-based worden beschouwd.”

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en een constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 oktober 2022): Institutional Corruption and a Pandemic of Misinformation: Previous Proponent for COVID-19 Jabs Calls for Global Stop

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.