Saturday, 25 May 2024
(Unsplash)

Stijgend aantal sterfgevallen over de hele wereld zorgt voor opschudding

Rab Wardell, de kersverse Schotse MTB XC-kampioen, is enkele dagen na het winnen van de Schotse wielertitel op 37-jarige leeftijd in zijn slaap overleden.

Katie Archibald, zijn partner en Olympisch kampioen, twitterde dat “hij een hartstilstand had gekregen.” Ze deed nog haar uiterste best om hem te reanimeren en de ambulanciers arriveerden binnen enkele minuten, maar volgens Archibald konden ze hem niet meer redden.

In een verklaring liet British Cycling weten het verlies van een “briljante renner, vriend en ambassadeur voor onze sport” te betreuren.

Op het moment van schrijven is de oorzaak van Wardells hartstilstand nog onbekend.

Onderzoek naar excessieve sterfgevallen in Schotland sinds het begin van de COVID-19 pandemie

De Schotse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaken van de oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Schotland.

Oversterfte staat voor het totale aantal sterfgevallen in een week in 2022 minus het gemiddelde aantal sterfgevallen in diezelfde week in de periode van 2016 tot en met 2021, waarbij 2020 buiten beschouwing wordt gelaten om het gemiddelde van de voorgaande jaren niet op te blazen, aangezien er in het voorjaar van 2020 een groot aantal sterfgevallen was (Oversterfte = Totaal aantal sterfgevallen – Gemiddeld aantal sterfgevallen in voorgaande jaren).

De oversterfte omvat sterfgevallen als gevolg van de pandemie en sterfgevallen door andere oorzaken.

Volgens de officiële website van het Schotse parlement is het wekelijks aantal sterfgevallen in Schotland tussen april 2020 en april 2022 (de laatste beschikbare datum) voor de meeste weken in deze periode groter dan het gemiddelde aantal sterfgevallen in dezelfde weken van de voorgaande jaren.

Bijvoorbeeld, in de week van 4 januari 2021 waren er 1.720 sterfgevallen, terwijl het gemiddelde voor die week in de voorgaande jaren (van 2016 tot 2019) 1.276 was, dus het aantal extra sterfgevallen was 444 (34,80 procent).

Wat echter onduidelijk is, is de mate waarin deze extra sterfgevallen worden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, of dat ze te wijten zijn aan andere redenen.

In juni 2022 werd in een artikel gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de European Society of Cardiology, aanbevolen om sporters genetisch te testen om op die manier hartfalen te voorkomen.

Sportcardiologie is een gespecialiseerd vakgebied dat atleten beoordeelt op genetisch bepaalde hartaandoeningen die kunnen leiden tot kwalijke hartritmestoornissen, hartfalen en plotselinge sterfte. Genetische tests worden steeds vaker gebruikt in de sportcardiologie, en worden over het algemeen beschouwd als onderdeel van een uitgebreide cardiale beoordeling bij atleten.

Volgens de statistieken had tot 80 procent van de atleten die plotseling overlijden geen symptomen of een familiegeschiedenis van hartaandoeningen. Bovendien is, buiten het geval van Rab Wardell, overal ter wereld een algemeen patroon van verhoogde oversterfte gemeld.

Genetische factoren zijn echter vrij stabiele factoren die normaal gezien niet rechtstreeks de dood veroorzaken, tenzij er belangrijke externe risicofactoren meespelen. Zoals het gezegde luidt: interne oorzaken vormen de fundamentele oorzaken, net zoals een zaadje, terwijl externe factoren te vergelijken zijn met het zonlicht of het water. Het zaadje zal enkel kunnen uitgroeien tot een plant onder de geschikte omstandigheden van temperatuur, zonlicht en water.

Wij kunnen het groot aantal sterfgevallen niet uitsluitend aan genetische factoren toeschrijven. Er moet gezocht worden naar andere externe oorzaken.

Oversterfte in Engeland en Wales

Naast Schotland kenden ook andere gebieden van het Verenigd Koninkrijk een onverklaarbare stijging van het aantal sterfgevallen. Volgens de laatste gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS) vonden van juni tot eind augustus 2022 elke week ongeveer 1 000 extra sterfgevallen plaats in Engeland en Wales. De meeste daarvan houden echter geen verband met de COVID-19-pandemie.

Zo waren er in de week van 26 augustus 1.556 gevallen van oversterfte, maar slechts ongeveer 453 daarvan werden door de pandemie veroorzaakt.

Vóór eind maart 2022 waren er in Engeland en Wales minder sterfgevallen dan gewoonlijk, hoewel er nog wekelijks enkele honderden mensen aan de pandemie stierven. Daarna veranderde de situatie echter: het aantal extra sterfgevallen steeg of schommelde soms, terwijl het aantal en het percentage COVID-19-doden daalde.

Tijdens de volgende vijf weken na de week van 29 juli bijvoorbeeld bedroegen de percentages aan COVID-gerelateerde sterfgevallen respectievelijk 7,4 (810 gevallen op een totaal van 11.013 sterfgevallen), 6,8 (723 gevallen op 10.698), 5,7 (592 gevallen op 10.355), 5,0 (551 gevallen op 10.982) en 4,1 (453 gevallen op 10.942), en was er dus sprake van een afname op weekbasis.

In dezelfde periode bedroeg het aantal wekelijkse sterfgevallen daarentegen respectievelijk 1.678, 1.350, 950, 1.719 en 1.556, met dalingen in de eerste drie weken, maar verrassend genoeg een stijging in de laatste twee weken.

Momenteel vragen heel wat verbijsterde en bezorgde gezondheidsdeskundigen in het Verenigd Koninkrijk om een dringend openbaar onderzoek naar dit buitensporig aantal sterfgevallen. Onder hen is er Dr. Charles Levinson, directeur van de particuliere huisartsenpraktijk DoctorCall. Volgens Levinson zijn de oorzaken van deze sterfgevallen gecompliceerd en worden ze niet goed begrepen door de medische professionals in het VK.

(Bron: Telegraph)

Als de huidige trend doorzet, zal het aantal niet-COVID-gerelateerde sterfgevallen het aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen in 2022 in het Verenigd Koninkrijk snel overstijgen.

Overmatige sterfte in de Verenigde Staten

Volgens een studie op de medRxiv preprint server heeft het officiële COVID-19 sterftecijfer in de VS de impact van de pandemie op de sterfte onderschat. In 2020 en 2021 vonden naar schatting 936.911 extra sterfgevallen plaats. Bij 171.168 van hen (18,3%) werd COVID-19 niet als onderliggende doodsoorzaak op de overlijdenscertificaten vermeld. De oversterfte verwijst in dit geval naar het verschil tussen de verwachte sterfgevallen vóór de pandemie en de werkelijke sterfgevallen, een universele definitie over de hele wereld. ( Oversterfte = werkelijk gemelde sterfgevallen – verwachte sterfgevallen vóór 2020. Het verwachte aantal sterfgevallen wordt afgeleid van het aantal sterfgevallen voor dezelfde periode in de voorgaande jaren).

Stijgende oversterfte overal ter wereld

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn niet de enige landen die te maken hebben met een onverklaarde toename van het sterftecijfer. Soortgelijke verschijnselen doen zich in veel landen voor, zoals blijkt uit de statistieken van de wetenschappelijke onlinepublicatie Our World in Data. Deze site hanteert dezelfde definitie voor oversterfte als hierboven omschreven.

Aangezien het aantal inwoners in de verschillende landen erg verschilt, is het aantal extra sterfgevallen geen nuttige maatstaf voor vergelijkingen. Om vergelijkingen tussen verschillende landen beter mogelijk te maken, kan de P-score worden gebruikt.

De P-score wordt berekend door het verschil tussen de gerapporteerde en de verwachte sterfgevallen eerst te delen door de verwachte sterfgevallen en dan maal 100.

[P-score = ( Gerapporteerde sterfgevallen – Verwachte sterfgevallen)/ Verwachte sterfgevallen x 100] OF [P-score = Extra sterfgevallen / Verwachte sterfgevallen x 100].

Als de P-score in een bepaalde week bijvoorbeeld 50 procent bedraagt, betekent dit dat het werkelijke aantal sterfgevallen in die week 50 procent hoger ligt dan het vermoedelijke aantal sterfgevallen mocht de COVID-19-pandemie nooit hebben plaatsgevonden.

Top 5 landen en hun cumulatieve oversterfte sinds de COVID-pandemie

Volgens de onderstaande grafiek, is de cumulatieve oversterfte van januari 2020 tot begin juli 2022, het hoogst in de volgende vijf landen: Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en Egypte.

(Bron: Our World in Data)

Van deze landen hebben de Verenigde Staten meer dan 338 miljoen inwoners, Brazilië meer dan 215 miljoen en de andere drie landen meer dan 110 miljoen.

Aangezien het allemaal landen zijn met een relatief hoog bevolkingscijfer, en gezien het feit dat bepaalde landen met een nog grotere bevolking, zoals China, India en Pakistan, hun aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen wellicht schromelijk hebben ondergerapporteerd, is het niet verrassend dat deze vijf landen worden weergegeven met het grootste aantal extra sterftegevallen. Dit verschijnsel wijst er logischerwijs op dat de oversterfte evenredig is met het bevolkingsaantal in elk land.

Dit is een duidelijk signaal dat de bovengenoemde hoge oversterfte geen landspecifieke of lokale of geografische oorzaak heeft. Het moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gezondheidsrisico-factor die de hele wereld heeft beïnvloed in de periode 2021-2022.

Maar welke gebeurtenis kan zo’n grote invloed hebben? Zelfs de wereldwijde besmettingsgraad van COVID-19 bedraagt ongeveer 3 procent, waardoor COVID-19 zelf niet als een wereldwijde gezondheidsrisicofactor kan worden geclassificeerd.

Maar wat kan dan wel worden aangemerkt als een wereldwijde gezondheidsrisico-factor die invloed heeft op de meerderheid van de wereldbevolking?

Onverklaarbare oversterfte in 2022 tijdens Omicron-periode

(Bron: Our World in Data)

Volgens bovenstaande grafiek was er van januari 2022 tot eind juli 2022 in verschillende landen sprake van een aanzienlijke stijging van het sterftecijfer, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, Israël en de Verenigde Staten. De oversterftecijfers worden hier gemeten met de P-score.

Gedurende deze periode kwam de COVID-19 Omicron-variant het meest voor. Hoewel Omicron in hoge mate overdraagbaar is, ligt de mortaliteitsratio van een besmetting 78,7 procent lager dan die van de vorige varianten. Volgens een studie op de medRxiv preprint server is het sterftecijfer bij Omicron 0,021 procent ten opzichte van de algemene bevolking.

Als de oversterfte rechtstreeks veroorzaakt zou zijn door SARS-CoV-2, zou het absolute oversterftecijfer dus in theorie moeten dalen in 2022, na de verspreiding van Omicron.

Laten we een vereenvoudigde berekening maken van het oversterftecijfer dat door Omicron in het VK zou zijn veroorzaakt.

In de periode van vijf jaar van 2015 tot 2019, voordat de COVID-19 pandemie een ravage aanrichtte in het VK, bedroeg het gemiddelde sterftecijfer per 1.000 inwoners 9. Het sterftecijfer bedroeg dus 0,9 procent (= 9/1.000 x 100). In 2022 telt het VK 67,58 miljoen inwoners. Het verwachte aantal sterfgevallen bedraagt dus 608.220 (=0,9% x 67,58 miljoen).

Ervan uitgaande dat alle extra sterfgevallen in het VK van januari tot juli 2022 door Omicron zijn veroorzaakt, zou het aantal extra sterfgevallen 14.192 (= 0,021% x 67,58 miljoen) moeten bedragen, wat veel lager is dan het verwachte aantal van 608.220.

Aan de andere kant, als de door Omicron veroorzaakte sterfgevallen de extra sterfgevallen in het VK zouden verklaren, zou het extra sterftecijfer slechts 2,3 procent bedragen (=14.192/608.220 x 100), wat veel lager is dan het extra sterftecijfer in de grafiek.

Daarom kan de Omicron-variant niet de hoofdoorzaak zijn van de extra sterfgevallen in het VK.

Dit zou ook het geval moeten zijn in Duitsland, Australië, Israël en de Verenigde Staten.

Onderzoek naar mogelijke oorzaken van overmatige sterfte

Afgezien van aandoeningen en ziektes die rechtstreeks leiden tot de dood, sterven jaarlijks heel wat mensen door ouderdom. Door een verzwakte immuniteit zijn ouderen bijzonder vatbaar voor een COVID-19-infectie. In de Verenigde Staten waren bij 74,7 procent van het totale aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen de betrokken personen 65 jaar of ouder (volgens informatie beschikbaar op 24 augustus 2022).

Er kan dus worden afgeleid dat veel ouderen in 2021 aan de meer dodelijke virusvarianten van de COVID-19-pandemie, zoals alfa en delta, zijn overleden. Bijgevolg zou het aantal extra sterfgevallen in 2022 eigenlijk lager moeten zijn dan het aantal verwachte sterfgevallen.

Kennelijk is het consistente patroon van onverwacht hoge aantallen extra sterfgevallen over de hele wereld een abnormaal verschijnsel. Deze kwestie rechtvaardigt een onderzoek dat de toegang tot de gegevens van de overlijdenscertificaten (d.w.z. doodsoorzaken), een steekproef van medische dossiers, de analyse van autopsieverslagen en een transparant onderzoek naar de COVID-19-vaccinatiestatus van de overledenen zou moeten omvatten.

Grote bezorgdheid over hartaandoeningen volgens academische tijdschriften

Volgens het Britse Office for Health Improvement and Disparities waren in de periode vanaf de week van 24 juni 2000 tot en met de week van 24 juni 2022 ischemische hartziekten, cerebrovasculaire ziekten, andere aandoeningen van de bloedsomloop, hartfalen en kanker de belangrijkste doodsoorzaken.

Een studie die in juli 2022 werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine geeft aan dat de belangrijkste doodsoorzaken in de Verenigde Staten van maart 2020 tot oktober 2021 hartziekten en kanker waren. In het bijzonder werd 20,1 procent van de sterfgevallen veroorzaakt door hartaandoeningen en 17,5 procent door kanker. Samen waren zij goed voor 1,29 miljoen sterfgevallen, terwijl tegelijkertijd COVID-19 de oorzaak was van 350.000 sterfgevallen.

(Bron: JAMA)

Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) in augustus 2021, maakte gebruik van gegevens verzameld bij meer dan 40 Amerikaanse medische instellingen, en toont aan dat het aantal gevallen van myocarditis en pericarditis sterk toenam nadat ongeveer 2 miljoen mensen in de Verenigde Staten de COVID-19 vaccins hadden gekregen.

(Bron: Jama)

Het begin van myocarditis situeert zich gemiddeld ongeveer 3,5 dagen na de vaccinatie en 80 procent van de myocarditispatiënten ontwikkelden de symptomen na de tweede dosis.

(Bron: Jama)

Het begin van pericarditis ligt gemiddeld 20 dagen na ontvangst van de COVID-19 vaccins en in 60 procent van de gevallen ontstonden de symptomen na de tweede dosis.

Cardiovasculaire problemen, waaronder carditis, een hartaanval en een beroerte kunnen worden veroorzaakt door een COVID-19-infectie of door de mRNA COVID-19-vaccinatie.

Volgens een in het tijdschrift Nature gepubliceerd artikel hebben bepaalde studies aangetoond dat het risico op hartproblemen hoog blijft tot vele maanden nadat een patiënt van een COVID-19-infectie is hersteld.

Bovendien verklaarden de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op 9 juni 2022 dat myocarditis en pericarditis zijn gemeld na mRNA COVID-19 vaccinatie (Pfizer of Moderna), vooral bij adolescenten en jongvolwassen mannen en wel binnen enkele dagen na hun tweede vaccinatiedosis.

Volgens Dr. Tom Shimabukuro, plaatsvervangend directeur van het CDC’s Immunization Safety Office, waren er op 9 juni 226 gevallen van myocarditis of pericarditis na vaccinatie bij mensen jonger dan 30 jaar bevestigd.

Zowel  de Pfizer alsook de Moderna mRNA COVID-19 vaccins zijn gebaseerd op lipide nanodeeltjes (LNP’s) die de mRNA bevatten. Volgens een studie die in december 2021 in het tijdschrift iScience werd gepubliceerd zijn er aanwijzingen dat de LNP’s die werden gebruikt in preklinische mRNA-vaccinstudies sterk ontstekingsbevorderend werken bij muizen. Injectie van deze LNP’s in de muizen veroorzaakte snelle en robuuste ontstekingsreacties. Mogelijk zou dit de onderliggende oorzaak kunnen zijn van post-vaccin carditis, de ontsteking van het hart, met inbegrip van myocarditis en pericarditis.

VAERS-gegevens wijzen op een groot aantal sterfgevallen na vaccinatie en een toenemend aantal ongewenste bijwerkingen

Niet toevallig zijn er een verontrustend aantal ongewenste bijwerkingen gemeld in verband met COVID-19-vaccinprikken, inclusief sterfgevallen.

Op 26 augustus 2022 lag het aantal meldingen van bijwerkingen door COVID-19 vaccins in het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) op 1.394.703, waaronder 30.605 sterfgevallen, 175.020 ziekenhuisopnames, 134.530 spoedgevallen en 204.343 doktersbezoeken. Er waren ook 51.879 gevallen van myocarditis/pericarditis, 16.385 hartaanvallen en 8.942 gevallen van trombocytopenie/lage bloedplaatjes.

(Bron: VAERS)

Het totale aantal gemelde sterfgevallen na COVID-vaccinatie in 2021 was buitengewoon hoog, en dat geldt ook voor de nog onvolledige gegevens van 2022. In de meeste van deze gevallen overleden de patiënten 0 tot 7 dagen na de COVID-19 vaccinatie, en in ongeveer de helft van de gevallen vond het overlijden plaats binnen 0 tot 3 dagen na de vaccinatie. Een dergelijke korte periode wijst duidelijk op een oorzakelijk verband tussen COVID-19 vaccinatie en deze sterfgevallen.

(Bron: VAERS)

Overheidstatistieken: Meer dan 70 procent van de COVID-gerelateerde sterfgevallen vonden plaats na de boostervaccinatie

Het provinciebestuur van Manitoba in Canada meldde in juli 2022 dat de vaccinatiegraad in de provincie in mei 2022 43,8 procent bedroeg. Nochtans waren mensen die een boostervaccin hadden ontvangen goed voor meer dan 70 procent van de COVID-gerelateerde sterfgevallen.

(Bron: Manitoba Website)

Het Britse Health Security Agency publiceerde op 31 maart 2022 een COVID-19 vaccin-onderzoeksrapport waarin staat vermeld dat bij 73 procent van de sterfgevallen die binnen 28 dagen na infectie zijn overleden, sprake was van mensen die hun derde vaccindosis hadden ontvangen, voordat de diagnose van een COVID-19 infectie was bevestigd (pdf).

Het feit dat een overgrote meerderheid van deze mensen (meer dan 70%) 3 dosissen COVID-19-vaccin hebben gekregen, en dat dit gebeurt in twee belangrijke landen met ‘s werelds meest geavanceerde gezondheidszorg, wijst erop dat COVID-19-vaccins wel degelijk een potentieel gezondheidsrisico vormen.

Veel studies hebben aangetoond dat het spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus mogelijk schade kan veroorzaken aan onze hartpericyten, endotheel functie, mitochondriën, zelfherstellende DNA-mechanismen en onze immuniteit.

Aangezien COVID-19-vaccins ook spike-eiwit bevatten, kunnen de vaccins problemen of aandoeningen veroorzaken in ons hart, zenuwen, hersenen en bloedvaten. Al deze mogelijke letsels kunnen leiden tot cardiovasculaire problemen of zelfs plotseling overlijden.

Wij roepen hierin op tot een transparant wereldwijd onderzoek naar deze dringende kwestie van stijgende sterftegevallen. Als het gaat om de gezondheid en het welzijn van mensen, is er geen tijd te verliezen en is het onaanvaardbaar om nog langer te wachten.

Op basis van het hierboven vermelde bewijsmateriaal is het zeer goed mogelijk dat de wereldwijde trend van stijgende sterftecijfers ten minste gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de COVID-19-vaccinaties. Op zijn minst moet grondig worden onderzocht welke rol de COVID-19-vaccins in deze kwestie zouden kunnen spelen en de resultaten moeten openbaar worden gemaakt.

Zoals een Chinees gezegde luidt: “Ook al heb je een schaap verloren, het is nog niet te laat om het hek te repareren.” Het is nooit te laat om corrigerende maatregelen te nemen.

Maar als we schapen blijven verliezen zonder de onderliggende oorzaak te corrigeren, zullen we op een dag alle schapen verliezen.

Als er geen actie wordt ondernomen terwijl de signalen steeds duidelijker worden, zal de zware last van de verantwoordelijkheid steeds groter en uiteindelijk ondraaglijk worden.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en een constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 september 2022): 2022 Excess Deaths All Around the World Raise an Alarm

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.