Thursday, 20 Jun 2024
Falun Gong beoefenaars doen een oproep naast het hoofdkwartier van de V.N. in New York City op 20 september 2023. (Chung I Ho/De Epoch Times)

Oproep aan VN voor oprichting internationaal tribunaal om gedwongen orgaanoogst door CCP te onderzoeken

Doctors Against Forced Organ Harvesting (Artsen tegen gedwongen orgaanoogst) deed de oproep in de aanloop naar de evaluatie door de VN van China's staat van dienst op het gebied van mensenrechten.

Een coalitie van 110 wetgevers, artsen, academici en NGO’s roept de Verenigde Naties op om een internationaal straftribunaal op te richten om de misdaden van gedwongen orgaanoogst in China te onderzoeken.

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) deed de oproep naar aanleiding van de evaluatie van de mensenrechten in China door de V.N. op 23 januari. Het is de eerste beoordeling van China sinds 2018.

Het “Universal Periodic Review” is een peer review mechanisme dat in 2006 werd opgericht naast de oprichting van de VN Mensenrechtenraad. Alle 193 VN-lidstaten worden om de vier tot vijf jaar onderworpen aan een dergelijke beoordeling, uitgevoerd door de 47 leden van de VN-Mensenrechtenraad samen met elke geïnteresseerde VN-lidstaat.

Deze evaluatie door de V.N. “dient om misbruiken aan de kaak te stellen en de mensenrechten en de rechtsstaat te verstevigen,” zei DAFOH in een verklaring. “Het dient niet om een veilig onderkomen te bieden aan overtreders van deze basisrechten.”

Terwijl een onnoemelijk aantal gewetensgevangenen – voornamelijk gedetineerde beoefenaars van de geloofsgroep Falun Gong, volgens een onderzoek van het China Tribunaal – sterven onder de door de Chinese Communistische Partij (CCP) gesanctioneerde misdaden van gedwongen orgaanoogst, kan de oorverdovende stilte rondom deze kwestie de daders alleen maar aanmoedigen om “hun repressieve acties uit te breiden tot voorbij hun eigen grenzen,” waarschuwde DAFOH, erop wijzend dat veel Westerse instellingen – zoals universitaire ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en andere medische instellingen – “er impliciet mee hebben ingestemd om wettelijke en ethische normen op te offeren om met China samen te werken bij het uitvoeren van deze massamoorden.”

De vervolging van Falun Gong door de CCP – een spirituele praktijk die haar volgelingen aanmoedigt om te leven volgens de principes van waarachtigheid, medeleven en tolerantie – heeft tientallen miljoenen Chinezen tot doelwit gemaakt van een door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst. De enorme voorraad organen die onder dwang worden weggenomen bij Chinese opgesloten dissidenten, heeft het land veranderd in een topbestemming voor het internationaal transplantatietoerisme. Chinese ziekenhuizen bieden vaak extreem korte wachttijden aan voor het matchen van transplantatieorganen; veel sneller dan wat kan worden aangeboden in ontwikkelde landen met gevestigde orgaandonatiesystemen die waarde hechten aan ethische normen en waarden.

“Het gedwongen oogsten van organen lijkt misschien ver weg voor degenen onder ons in het vrije westen, maar het zou zeer dichtbij kunnen komen als wij, of onze familieleden plots een orgaantransplantatie nodig zouden hebben,” zei DAFOH.

DAFOH drong er tijdens de V.N. vergadering van 23 januari bij alle lidstaten van de V.N. op aan om “China’s staat van dienst op het gebied van mensenrechten op een kritische en moedige manier in twijfel te trekken”.

De doktersvereniging riep ook op tot de aanstelling van een speciale VN-rapporteur, een persoon die namens de V.N. werkt binnen mechanismen van “speciale procedures“, om de berichten over gedwongen orgaanoogst bij levende gewetensgevangenen in China op te helderen.

Edward McMillan-Scott, die van 2004 tot 2014 gedurende vier termijnen vicevoorzitter van het Europees Parlement was, herinnerde zich hoe hij tijdens zijn missiereis naar China in 2006 gechoqueerd was toen hij hoorde dat dergelijke wantoestanden in het echt zouden plaatsvinden.

In mei 2006 ontmoette hij Cao Dong, een Falun Gong beoefenaar die in China in de gevangenis had gezeten voor het beoefenen van Falun Gong, en die hem vertelde over zijn beste vriend die tijdens zijn opsluiting plots verdwenen was uit zijn gevangeniscel. Dhr. Cao vertelde dat hij later het lichaam van zijn vriend in het mortuarium van de gevangenis had gezien, met gaten waar zijn vitale organen waren verwijderd, zei dhr. McMillan-Scott op 22 januari tijdens een bijeenkomst in de Verenigde Naties, georganiseerd door CAP Freedom of Conscience, een Europese groep die opkomt voor de rechten van mensen, en die fungeert als raadgever binnen de Verenigde Naties.

Dhr. Cao werd opnieuw gevangengenomen voor zijn geheime ontmoeting met McMillan-Scott in Peking. Tot op heden heeft McMillan-Scott niet kunnen achterhalen wat er sindsdien met Cao is gebeurd, vertelde hij aan The Epoch Times. Later ontmoette hij nog meer Falun Gong beoefenaars die China waren ontvlucht na hun gevangenschap.

“Er waren gewoonweg letterlijk honderden mensen die allemaal hetzelfde verhaal vertelden,” zei hij. “Het is onmogelijk om zo’n consistente reeks bewijzen over zo’n lange periode naast je neer te leggen.”

Tijd om ruggengraat te tonen

In de loop der jaren zijn er onderzoeksrapporten en getuigen van gedwongen orgaanoogsten in China opgedoken, die allemaal wijzen op de ernst van de misbruiken door de CCP.

In 2019 concludeerde het in Londen gevestigde China Tribunaal dat gedwongen orgaanoogst in China al jaren “op grote schaal” plaatsvindt, waarbij Falun Gong beoefenaars de “belangrijkste bron” van  de buitgemaakte organen zijn.

Een onderzoek dat in 2022 werd gepubliceerd in het American Journal of Transplantation wees op 71 Chinese publicaties over orgaantransplantaties waarin artsen harten en longen van mensen hadden geoogst voor transplantatie zonder eerst tests uit te voeren om hersendood vast te stellen, waaruit bleek dat patiënten werden gedood voor hun organen.

Katrina Lantos Swett, voorzitter van de Lantos Foundation for Human Rights and Justice en dochter van een overlevende van de Holocaust, drong er bij de VN Mensenrechtenraad op aan om de CCP te confronteren met het gedwongen oogsten van organen, wat zij beschreef als “een van de ernstigste en meest verachtelijke mensenrechtenschendingen in de wereld van vandaag.”

“De tijd is aangebroken om onze ruggengraat te tonen,” zei ze in een vooraf opgenomen toespraak tot de conferentie, waarbij ze opmerkte dat het haar hoop was, en die van miljoenen mensen over de hele wereld, dat tijdens de herziening door de V.N. het Chinese regime ter verantwoording zou worden geroepen voor “deze afschuwelijke praktijk.”

Lord Philip Hunt of Kings Heath, die net als dhr. McMillan-Scott en mevr. Lantos Swett de gezamenlijke brief van DAFOH heeft ondertekend, wees op de impact van de bevindingen van het China Tribunaal en benadrukte het belang van een internationaal vervolgtribunaal.

Het voordeel van een “zeer krachtige, objectieve, onpartijdige beoordeling van het bewijsmateriaal” door een internationaal forum is dat “je het belang ervan niet kunt onderschatten”, vertelde hij aan The Epoch Times.

Peking heeft naar verluidt in de aanloop naar de bijeenkomst in Genève op 23 januari memo’s naar buitenlandse gezanten gestuurd en bij niet-westerse landen gelobbyd om de mensenrechtensituatie in China te ‘prijzen’.

“Ik denk dat het laat zien dat China het nodig vindt om te reageren op de kritiek die is geuit,” zei het Britse parlementslid. “Mijn rol en de rol van collega-parlementariërs is om deze zaak onder de aandacht van het publiek te houden. Het is om te proberen ervoor te zorgen dat het bewijsmateriaal zo efficiënt mogelijk wordt verzameld.”

Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen waarin het de vervolging van Falun Gong veroordeelt en oproept tot een onderzoek naar de bijna 25 jaar durende vervolgingscampagne, zodat de daders ter verantwoording kunnen worden geroepen.

De heer Hunt, die de aanzet gaf tot een wet die Britse onderdanen verbiedt deel te nemen aan orgaantransplantatietoerisme, zei dat hij blij was dat meer landen zich zorgen maken over deze “weerzinwekkende praktijken”.

“Hoe meer internationale bezorgdheid er ontstaat en hoe meer landen gerichte wetten aannemen, hoe beter het is”, zei hij.

“Denk aan de arme mensen die getroffen zijn. … We moeten echt een einde maken aan deze verschrikkelijke praktijken.”

Dhr. McMillan-Scott benadrukte dat “het onmogelijk is om ‘te veel’ te doen” in deze kwestie. Hij steunde de boycot door de Europese leiders van de Olympische Spelen van Peking in 2008 vanwege de onderdrukking van de mensenrechten door het regime.

“Ik heb een rol gespeeld in het opstarten van het proces en ik ben blij dat het wordt voortgezet. Het is hard nodig,” zei hij.

De kwestie is persoonlijk voor de Duitser Ding Lebin. Zijn vader, de Chinese theeboer Ding Yuande, werd vorig jaar zonder arrestatiebevel in China gearresteerd vanwege zijn geloof in Falun Gong en voor drie jaar naar de gevangenis gestuurd. De zaak werd ook aangehaald in de EU-resolutie.

“Elke milliseconde is te lang,” zei hij tijdens het evenement, “want dit is een haast ongelooflijk onrecht.”

Frank Fang heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 januari 2024): 100-Strong Coalition Presses UN to Establish International Criminal Tribunal for CCP’s Forced Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.