Saturday, 25 May 2024
(Washington, 21 juli 2022) Beoefenaars van Falun Gong marcheren op Pennsylvania Avenue om de 23e verjaardag te herdenken van de vervolging van de spirituele praktijk in China door de Chinese Communistische Partij. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

400 miljoen mensen verbreken hun banden met de CCP in weerwil van de communistische controle

NEW YORK – Chinees ondernemer Chen Quanhong had één boodschap die hij aan de hele wereld wilde vertellen: “Tuidang.”

Het is een Chinese uitdrukking en het betekent “verlaat de Partij”.

De woorden stonden op een gele vlag die Chen op 21 juli tijdens een parade in Washington omhoog hield om de aandacht te vestigen op de talloze schendingen van de mensenrechten door het Chinese communistische regime.

Chen is nu één van de 400 miljoen Chinezen die afstand hebben gedaan van hun banden met de Chinese Communistische Partij (CCP) en de daaraan gelieerde organisaties.

In juni legde de zakenman uit de oostelijke Chinese provincie Shandong een verklaring af waarin hij formeel zijn banden met de partij verbrak. Daarmee nam hij deel aan een reeds bijna twee decennia durende volksbeweging die de geschiedenis van bedrog en moordpartijen door het communistische regime aan de kaak wil stellen en mensen de kans wil geven om zich van de entiteit te distantiëren.

“In China was ik niet anders dan een worm die vertrapt werd door de autoritaire macht en die zich niet durfde te roeren,” vertelde Chen aan The Epoch Times. “Pas toen ik naar Amerika kwam, begon ik me een persoon te voelen, want eindelijk is er geen angst meer voor de Communistische Partij.”

De parade in Washington was de eerste van zijn soort waaraan Chen in zijn meer dan 50-jarige leven had deelgenomen. De parade kwam er net voor een belangrijke mijlpaal voor de Tuidang beweging: 400 miljoen mensen die hun lidmaatschap van de CCP hebben opgezegd. Dat aantal werd op 3 augustus overschreden.

“Vierhonderd miljoen – dit aantal is groter dan de totale bevolking van sommige landen,” vertelde Yi Rong, voorzitter van het Global Tuidang Center in Flushing, New York, aan The Epoch Times. “Als zo’n grote groep de CCP verlaat en zich distantieert van haar misdaden, zal dat een positieve verandering in de Chinese samenleving teweegbrengen”.

“Naarmate meer mensen zich aansluiten bij de zoektocht naar vrijheid, lijkt een “nieuw China” vrij van communistische controle steeds dichter bij de realiteit te komen”, voegde ze eraan toe.

Donkere herinneringen

De moorddadige geschiedenis van de Partij tijdens haar heerschappij over China heeft generaties van families gebroken en getekend achtergelaten, inclusief die van Chen zelf.

Chen’s moeder was ongeveer 21 jaar oud toen ze haar moeder verloor tijdens de Grote Hongersnood, een ramp waardoor tientallen miljoenen mensen tussen 1959 tot 1961 de hongerdood stierven als rechtstreeks gevolg van het industriebeleid van de toenmalige leider van de CCP, Mao Zedong.

Gedreven door honger namen Chen’s grootmoeder en de 17-jarige zus van zijn moeder ongeveer een halve zak mungbonen van een veld dat het regime had gecollectiviseerd. Nadat dit werd ontdekt, stelden de autoriteiten de twee publiekelijk aan de kaak en mishandelden hen. Chen’s grootmoeder, die geblinddoekt en omringd door een groep misdadigers werd geslagen en geschopt, stierf ongeveer 10 dagen later.

Donkere herinneringen zoals deze, die Chen’s moeder in de loop der jaren in stukjes en beetjes heeft verteld of die hij te weten kwam door teksten over de geschiedenis te lezen, hebben de zakenman geholpen om de aard van de CCP in te zien, ondanks haar herhaalde bewering de “redder van het volk” te zijn, zei hij.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter herdenking van de 23e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York’s Chinatown op 10 juli, 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Tuidang Beweging

De Tuidang beweging begon in 2004, naar aanleiding van het verschijnen van de “Negen commentaren op de Communistische Partij“, een boek dat gepubliceerd werd door de Chineestalige editie van The Epoch Times en waarin de wreedheden en het bedrog van het totalitaire regime gedetailleerd worden beschreven.

Sindsdien hebben miljoenen exemplaren van het boek hun weg gevonden naar China. Velen die hebben geholpen bij de verspreiding van deze exemplaren waren beoefenaars van Falun Gong, een spirituele discipline. De afgelopen afgelopen 23 jaar heeft het regime de beoefening van Falun Gong proberen uit te roeien met een maatschappijbrede campagne van arrestatie, marteling en belastering.

Falun Gong is een meditatiepraktijk die bestaat uit een reeks morele overtuigingen rond de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De enorme populariteit van Falun Gong in China in de jaren negentig – in 1999 waren er wel 100 miljoen aanhangers – werd beschouwd als een bedreiging voor de autoritaire greep van de CCP op de macht.

Als restauranteigenaar in Shandong ontving Chen op een dag informatiemateriaal over Falun Gong van twee beoefenaars die in zijn zaak dineerden en die, zo zei hij, “ongelooflijk vreedzaam en vriendelijk” waren.

Hun volharding ondanks de meedogenloze onderdrukking door de staat deed hem toen versteld staan, en opnieuw in juli in Flushing, toen hij een informatiestand van Falun Gong tegenkwam die mensen aanmoedigde zich terug te trekken uit de CCP en haar neven-organisaties.

“Ik dacht alleen maar: ‘Wat voor soort mensen zou diegenen arresteren die streven naar waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid? Diegenen die dat doen zijn zeker geen goede mensen,” zei hij, verwijzend naar de drie kernwaarden van Falun Gong.

In het Global Tuidang Center in Flushing, gaf een vrijwilliger Chen een exemplaar van de “Negen Commentaren”. Hij las het drie keer en wist dat hij niet langer verbonden wilde zijn met de CCP.

Een vrouw neemt deel aan een kaarslichtwake bij het Lincoln Memorial in Washington op 20 juli 2017, om degenen te eren die zijn gestorven tijdens de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China. (The Epoch Times)

De controle van de Partij doorbreken

De CCP onderhoudt drie organisaties voor verschillende leeftijdsgroepen: de Jonge Pioniers, voor kinderen van 14 jaar en jonger; de Communistische Jeugdliga, voor wie tussen 14 en 28 jaar oud is; en het Partijlidmaatschap.

Hoewel de laatste twee niet verplicht zijn, wordt partijlidmaatschap nog steeds beschouwd als een noodzakelijke geloofsbrief voor iedereen die een carrière ambieert bij de overheid of in staatsbedrijven. Volgens overheidsgegevens telde China in 2021 ongeveer 110,4 miljoen Jonge Pioniers, 73,7 miljoen leden van de Jeugdliga en 96,7 miljoen partijleden. Dit komt neer op een totaal van 280,8 miljoen – een vijfde van de totale Chinese bevolking.

Het cijfer van 400 miljoen mensen die hun lidmaatschap van de partij hebben opgezegd, omvat iedereen die ooit deel uitmaakte van de partij of de daaraan gelieerde entiteiten, met inbegrip van degenen die automatisch uit het lidmaatschap zijn gestapt naarmate zij ouder werden. Velen die afkomstig zijn van het Chinese vasteland of daar relaties hebben, kiezen er ook voor een pseudoniem te gebruiken uit vrees voor represailles van het regime.

Om lid te worden van één van de afdelingen van de Partij moet een persoon een gelofte afleggen om zijn leven aan de Partij te wijden. Een dergelijke belofte bindt de persoon in wezen aan het regime, zelfs als hij automatisch uit de jeugdgroepen wordt uitgeschreven owv leeftijd, aldus Yi.

Om de eed te herroepen is een formele verklaring nodig, zei ze.

“Omdat je je leven aan de Partij hebt gegeven, ben je niet langer een vrij persoon. Je hebt geen controle meer over je eigen leven,” zei Yi. “Daarom heeft de Communistische Partij de vrije hand om Chinezen af te slachten, te hersenspoelen, te misleiden en te vervolgen zoals zij dat willen.”

Beoefenaars van Falun Gong houden een optocht om de terugtrekking van 390 miljoen mensen uit de Chinese Communistische Partij en haar geassocieerde groepen te steunen, in Brooklyn, N.Y., op 27 februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Verandering van houding

In Taiwan zijn er ongeveer 3.000 vrijwilligers die de Tuidang-beweging steunen. Elke maand stemmen ongeveer 20.000 Chinezen van het vasteland ermee in hun partijlidmaatschap op te geven na een telefoongesprek of een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers, volgens een coördinator, Bai Dexiong.

Bai vertelde over een recent geval van een man uit Shandong die een van de Tuidang centra opzocht voor hulp. De man zag er ergens tussen de 20 en 30 jaar oud uit. Hij beschreef zichzelf als een voormalige nationalist die geagiteerd raakte bij de geringste kritiek op de CCP.

Zijn houding veranderde echter toen hij positief testte op COVID-19 en de autoriteiten de deur van zijn appartement verzegelden en hem binnen opsloten, waardoor hij geen basisactiviteiten kon verrichten zoals eten kopen. Hij verloor zijn baan tijdens de quarantaine periode. Hij bracht zijn nieuwe vrije tijd door op het internet, en door gebruik te maken van een virtueel privé-netwerk om de digitale censuur van de CCP te omzeilen, las hij gulzig over het verleden van het regime en schaamde hij zich voor zijn vroegere onwetendheid, zo vertelde hij de vrijwilliger, aldus Bai.

Het regime kan alleen zichzelf de schuld geven van de groeiende aantrekkingskracht van de Tuidang beweging, zei Yi, en noemde Beijings draconische lock-down beleid als de meest recente demonstratie van zijn minachting voor het menselijk leven.

Wereldwijd lijkt het sentiment zich ook tegen het regime te keren. Een petitie georganiseerd door het Global Tuidang Center die oproept tot steun om “een einde te maken aan de CCP” heeft al meer dan 2,5 miljoen handtekeningen verzameld.

Omstanders tekenen een petitie in de buurt van een parade ter ondersteuning van de terugtrekking van 390 miljoen mensen uit de Chinese Communistische Partij en haar geassocieerde groepen, in Brooklyn, N.Y., op 27 februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

‘Weg met de Communistische Partij’

De beweging krijgt ook een steeds grotere weerklank op het vasteland van China.

Zeng Hanxiao, een 26-jarige uit de provincie Sichuan in het zuidwesten van China, werd vier maanden gevangen gehouden nadat hij zijn steun had betuigd aan een dissident die op de opsporingslijst van de Partij stond.

Hij vroeg in april om uit de Jonge Pioniers te stappen nadat hij over Tuidang had gehoord.

“Tuidang is een soort wedergeboorte en verlossing”, zei Zeng destijds over zijn besluit tegen The Epoch Times, en hij voegde eraan toe dat zijn ziel nu “schoon” was.

Kort daarna werd Zeng opnieuw aangehouden voor het schreeuwen van slogans zoals “Weg met de Communistische Partij” voor het Amerikaanse Consulaat-Generaal in Guangzhou. Hij werd op borgtocht vrijgelaten op 28 juli nadat hij door de politie op zijn hoofd was geslagen en een langdurige eenzame opsluiting had ondergaan.

Na zijn vrijlating zei Zeng dat hij bemoedigd was door het nieuws over Tuidang’s momentum.

“Het laat zien hoeveel mensen zich samen met mij distanciëren van de CCP,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 augustus 2022): 400 Million Cut Their Ties With the CCP in Defiance of Communist Control

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.