Wednesday, 17 Jul 2024
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade ter herdenking van de 24e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in Chinatown in New York op 15 juli 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Amerikaanse website getroffen door cyberaanvallen na vrijgeven getuigenis over gedwongen orgaanoogst door CCP

Een onderzoeksgroep uit New York werd vrijwel onmiddellijk het doelwit van kwaadaardige cyberaanvallen na het publiceren van de getuigenis van een klokkenluidende arts over de ontmoeting met een Falun Gong beoefenaar bij wie in China tegen haar wil een nier werd verwijderd. De vrouw was een slachtoffer van de gedwongen orgaanoogst door het communistische regime en kwam volgens de klokkenluider niet lang na haar gesprek met de arts om het leven.

In april 2019 overleefde Zhang Xiuqin, 46 jaar, kortstondig een operatie om een van haar nieren te verwijderen en gaf haar ervaring door aan een arts in een belangrijk militair ziekenhuis in Harbin, de hoofdstad van China’s meest noordelijke provincie Heilongjiang.

De klokkenluidende arts, die niet bij naam genoemd wordt om haar veiligheid te beschermen, heeft een video-opname van dit gesprek verstrekt aan de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), een in New York gevestigde non-profit organisatie die zich inzet voor het opsporen van de gedwongen orgaanoogst door het regime. De organisatie publiceerde een transcriptie van de opname en een transcriptie van de getuigenis van de arts op 17 juli.

De arts zei dat ze verwondingen had gezien die het lichaam van mevrouw Zhang bedekten, een open wond op haar buik, de plaats waar de nieren werden geëxtraheerd, en een andere open wond in de buurt van haar lever. Slechts één van haar nieren was geoogst. Volgens de arts had mevrouw Zhang waarschijnlijk geleden onder ernstige mishandelingen die de meeste van haar organen, waaronder haar lever, hadden aangetast, waardoor ze ongeschikt waren voor transplantatie.

Uren na het vrijgeven van de getuigenis kreeg WOIPFG te maken met de ernstigste cyberaanval in de twintig jaar van haar bestaan.

Falun Gong, een spirituele praktijk die morele lessen omvat met als kernwaarden waarachtigheid, mededogen en tolerantie, en meditatieve oefeningen, is al 24 jaar het doelwit van een bloedige vervolging door de Chinese Communistische Partij.

Een onafhankelijk tribunaal concludeerde in 2019 dat de volgelingen van het geloof de belangrijkste bron waren voor het door de staat gesanctioneerde gedwongen oogsten van organen door het regime, een praktijk die op “grote schaal” voorkomt.

Deze bestandsfoto toont een heropvoering van gedwongen orgaanroof in China bij volgelingen van Falun Gong tijdens een demonstratie in Ottawa, Canada, in 2008. (The Epoch Times)

De denial of service aanval legde de website van de organisatie een week lang sporadisch plat. Deze aanhoudende aanval onthulde de hoeveelheid middelen die het communistische regime bereid was in te zetten om de kwestie het zwijgen op te leggen, zei de hoofdonderzoeker van WOIPFG, Dr. Wang Zhiyuan.

De autoriteiten in Peking hadden snel gereageerd, hoorde Dr. Wang van zijn contact in China.

In de nacht dat de getuigenis werd vrijgegeven, overdag in Peking, gaf het Ministerie van Openbare Veiligheid, de hoogste politie-instantie van China, zijn bureau in Heilongjiang, de regio waar het militaire ziekenhuis ligt, opdracht om de zaak te onderzoeken, zo vertelde Dr. Wang zijn bron. Het hoofdkantoor zou ook iemand naar de stad Harbin sturen om het rapport in ontvangst te nemen.

“Ze waren zeker bang,” vertelde Dr. Wang aan The Epoch Times. “Bedenk eens hoe snel ze reageerden.”

“Als ze niets verkeerd hebben gedaan, waarom dan zo opgewonden? Ze hadden de media als uitlaatklep kunnen gebruiken om ons aan te vallen en de zaak te beëindigen. Maar ze durfden geen woord in het openbaar te zeggen.”

Dr. Torsten Trey, uitvoerend directeur van de in Washington gevestigde belangengroep voor medische ethiek, Doctors Against Forced Organ Harvesting, zag de zaak in hetzelfde licht.

“Hacken heeft meestal een doel. In een commerciële omgeving gaat het om financieel gewin of diefstal van intellectueel eigendom. Geen van bovenstaande is van toepassing”, vertelde hij aan The Epoch Times.

Dr. Torsten Trey, medeoprichter en uitvoerend directeur van de non-profit Doctors Against Forced Organ Harvesting, in Texas op 18 november 2022. (Jack Wang/De Epoch Times)

“Als je de vraag volgt waarom ze gehackt zijn, kom je tot de conclusie dat het nieuws over de gedwongen orgaanoogst zaak in het Chinese ziekenhuis wel moet kloppen. De hackaanval geeft aan dat de video-opname authentiek is.”

Dr. Trey merkte verder op dat WOIPFG de video-opname heeft achtergehouden uit bezorgdheid over de veiligheid van de zorgverlener. De niet vrijgegeven video, suggereerde hij, kan een andere drijfveer zijn geweest voor de hackoperatie “omdat de hackers misschien de vrijgave wilden voorkomen of de schade wilden beperken.”

Het “blokkeren, verdoezelen en bagatelliseren” van alle informatie over gedwongen orgaanoogst—dat is de strategie van de Chinese Communistische Partij (CCP) sinds de eerste beschuldigingen bijna twintig jaar geleden aan het licht kwamen, aldus Dr. Wang.

Hoewel er twee opmerkelijke uitzonderingen zijn geweest.

Begin 2006 onthulden getuigen de verschrikkingen in het concentratiekamp Sujiatun in het noordoosten van China door te zeggen dat de autoriteiten in het geheim organen oogstten van gedetineerde Falun Gong beoefenaars. Als reactie daarop verlieten de Chinese autoriteiten de faciliteit en nodigden, als publiciteitsstunt, Amerikaanse diplomaten uit voor een rondleiding door het kamp.

Later dat jaar nam een undercover WOIPFG-onderzoeker Dr. Lu Guoping van het Guangxi Minzu ziekenhuis in het zuiden van China op die aan de telefoon toegaf dat het ziekenhuis nieren en levers van Falun Gong beoefenaars betrok voor orgaantransplantatie-operaties. In reactie hierop publiceerde het Chinese staatsmedium Phoenix TV een interview met Dr. Lu waarin hij het gesprek ontkende.

Dr. Wang merkte op dat het interview op Phoenix TV een averechts effect had omdat het in feite hielp om het telefonisch interview dat WOIPFG had afgenomen te verifiëren.

“Die man stottert, het is een zeer unieke eigenschap,” zei Dr. Wang. “We hebben hem bijna een half uur lang geïnterviewd, wie kan die stem verzinnen? Met zijn afbeelding, video en stem wordt het nog een extra bewijs dat de authenticiteit van onze opname bewijst.”

Dat interview, dat sindsdien van het Chinese internet is verwijderd, betekende volgens de onderzoeker het einde van de pogingen van de staatsmedia om het bewijs van gedwongen orgaanoogst te weerleggen.

“We kunnen niet wachten tot ze reageren”, zei Dr. Wang. “We kunnen hier een publieke discussie over voeren en dit in de nieuwscyclus brengen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 september 2023): US Website Hit With Cyberattacks After Releasing Testimony on CCP’s Forced Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.