Thursday, 18 Apr 2024
Scott Perry (R-Pa.), voorzitter van de House Freedom Caucus, spreekt tijdens een persconferentie over de onderhandelingen rond de schuldenlimiet in het Amerikaanse Capitool in Washington op 10 maart 2023. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Amerikaanse wetgevers verhogen inspanningen tegen gedwongen orgaanoogst in China

Het door de staat gesponsord doden voor organen door het Chinese regime is “weerzinwekkend” en de Verenigde Staten moeten het voortouw nemen om hier een einde aan te maken, aldus volksvertegenwoordiger Scott Perry (R-Pa.).

“Het is een weerzinwekkende praktijk, het is een schande en het kan niet worden getolereerd,” vertelde hij aan The Epoch Times. “Er moeten gevolgen zijn en er moet verantwoording worden afgelegd.”

Dhr. Perry hoopt dat zijn wetsvoorstel, de ‘Falun Gong Protection Act’ (H.R. 4132), een aanzet zal zijn tot verandering.

Falun Gong is een spirituele discipline volgens de normen en waarden ‘waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid’, samen met een volledige meditatiepraktijk, en is een van de belangrijkste doelwitten van de orgaantransplantatie-industrie van het Chinese regime. De afgelopen 24 jaar heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) een meedogenloze vervolging tegen de groep gevoerd.

Het wetsvoorstel van dhr. Perry (pdf) richt zich op deze wantoestanden en wil sancties opleggen aan medeplichtige personen en hun toegang tot de Verenigde Staten verbieden. Het beleid voorziet ook om de samenwerking met communistisch China op het gebied van orgaantransplantaties te vermijden, de nodige maatregelen te nemen om het regime te dwingen een einde te maken aan het misbruik en samen te werken met bondgenoten en multilaterale instellingen om de vervolging van Falun Gong onder de aandacht te brengen en inspanningen te coördineren om het regime te straffen.

Beoefenaars van Falun Gong bootsen de gedwongen orgaanoogst van gewetensgevangenen door het Chinese regime na tijdens een protest in Wenen, Oostenrijk op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Dhr. Perry beschouwt de vervolging van Falun Gong als een “genocide vanuit het standpunt van een ander geloofssysteem”.

“Het regime,” zei hij, “heeft de tactieken van andere dictatoriale en totalitaire regimes in het verleden gebruikt om hun politieke tegenstanders te demoniseren en te ontmenselijken.”

“Ze mogen dan allemaal Chinees zijn, of van Chinese afkomst, maar vanwege hun geloof verliezen ze hun leven en worden ze gemarteld op basis van hun geloof, wat onaanvaardbaar is.”

Volgens dhr. Perry is het van cruciaal belang om de banden met China op het gebied van orgaantransplantaties te verbreken.

“Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat dit gebeurt,” zei hij. “We zitten in de 21e eeuw. We kunnen niet gewoon ons hoofd wegdraaien en blijven doen alsof de relatie die we hebben met leden van de communistische partij van China, of met China rechtstreeks, gepast is terwijl die mensen dit soort dingen doen.”

Dhr. Perry zei dat hij ervoor wil zorgen dat degenen die betrokken zijn bij het gedwongen oogsten van organen “op welke manier dan ook” ter verantwoording worden geroepen.

“Iedereen moet op de hoogte zijn. Niet alleen communistische functionarissen in China, maar ook degenen die een actieve rol spelen vanuit de Verenigde Staten van Amerika, evenals Amerikaanse bedrijven die proberen te profiteren van deze illegale winsten”.

“CCP chirurgen hier bij ons opleiden of hen voorzien van farmaceutica of medische expertise,” zei hij, “zijn allemaal onderdeel van de misdaad zelf.”

Falun Gong beoefenaars lopen in Manhattan om de Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023 in New York. (Larry Dye/De Epoch Times)

Groeiende weerstand

In de Verenigde Staten groeit de aandacht voor gedwongen orgaanoogst.

Texas heeft in juni een wet aangenomen die zorgverzekeraars verbiedt orgaantransplantaties in China te financieren. In maart nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aan, die nu wacht op goedkeuring door de Senaat, om daders van de gedwongen orgaanroof te straffen door een eigendoms- en visumverbod op te leggen, hun paspoorten in te trekken en boetes en strafrechtelijke sancties op te leggen.

Dhr. Perry zei dat hij blij was met deze ontwikkelingen.

“De staten lopen bijna altijd voor op de federale overheid in het herkennen van omstandigheden die aangepakt moeten worden,” zei hij.

“En of het nu gaat over diplomatie, bestuur, economie of de amusementssector, de relatie met China kan niet ongewijzigd blijven,” zei hij.

“We kunnen niet blijven doen alsof er niets aan de hand is en we kunnen ons niet op dezelfde manier blijven gedragen, want dat zou een stilzwijgende goedkeuring van deze gebeurtenissen zijn en dat kan gewoon niet.”

Andere wetgevers dringen ook aan op meer actie vanuit Amerika.

Afgevaardigen Neal Dunn (R-Fla.) en Michelle Steel (R-Calif.) hebben op 27 juni een brief (pdf) geschreven aan Staatssecretaris Antony Blinken waarin ze er bij zijn ministerie op aandringen om “onmiddellijk actie te ondernemen” om deelnemers aan de gedwongen orgaanroof van de CCP te beperken in het verkrijgen van een immigratiestatus.

“De verhalen die ik uit de eerste hand heb gehoord van slachtoffers en overlevenden van deze onmenselijke praktijken van de CCP zijn gewoonweg gruwelijk,” zei de heer Dunn. “Alle Chinese gezondheidswerkers die deelnemen aan het oogsten van organen plegen misdaden tegen de menselijkheid.”

Een woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegen The Epoch Times: “We zijn zeer bezorgd over meldingen van gedwongen orgaanoogst gericht op leden van religieuze en etnische minderheidsgroepen die worden vastgehouden in de Volksrepubliek China (VRC).”

“De Verenigde Staten blijven een beroep doen op de regering van de Volksrepubliek China om haar verdorven acties te staken en te handelen in overeenstemming met haar toezeggingen op het gebied van mensenrechten en alle relevante medische en ethische normen en goede praktijken, met inbegrip van handelen in het belang van de patiënt, geïnformeerde toestemming en respect voor persoonlijkheid,” zei de woordvoerder, eraan toevoegend “dat de Verenigde Staten ernaar streven om ervoor te zorgen dat personen die betrokken zijn of zijn geweest bij mensenrechtenschendingen en misbruik geen veilig onderkomen kunnen vinden in de Verenigde Staten.”

De ambtenaar noemde “een aantal redenen” om niet in aanmerking te komen voor een visum die mogelijk van toepassing zijn op personen “die betrokken zijn of zijn geweest bij het onder dwang oogsten en transplanteren van organen.”

Het podium bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington op 11 april 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

Bewustwording opbouwen

Dhr. Perry wees ook op een verklaring van de Association of American Physicians & Surgeons waarin gedwongen orgaanoogst wordt veroordeeld en waarin Amerikaanse ambtenaren en artsen worden opgeroepen om stelling te nemen tegen het misbruik.

“Het is al te lang aan de gang, en het heeft niet de aandacht van de vrije wereld getrokken zoals het had moeten doen, maar we moeten gewoon doorgaan met elke dag te werken aan bewustwording bij alle mensen in het vrije westen en we moeten aan alle mensen ter de wereld duidelijk maken dat dit in de 21e eeuw gebeurt,” zei hij.

“Ik denk dat wanneer de meeste Amerikanen daarvan op de hoogte worden gesteld, ze in een positie zullen komen waarin ze zeggen: ‘Daar doe ik niet aan mee,’ en daar gaat het om.”

Hij ziet het wetsvoorstel, dat nu in het Huis behandeld wordt na steun van beide partijen in de House Foreign Affairs Committee, als een kans om de kwestie meer onder de aandacht te brengen.

“Je zou dit niet toestaan in je familie, je zou dit niet toestaan onder je vrienden of onder je zakelijke contacten. Het kan niet op grotere schaal worden toegestaan, omdat het hier gaat over een ander land – dat kan niet worden toegestaan. De eerste stap is erkennen dat het gebeurt, dus daar gaan we naartoe werken.

“Het zou geweldig zijn als het zou komen tot een hoorzitting en een stemming in de Senaat. Maar als dat niet gebeurt, blijven we terugkomen tot het wel gebeurt, want zoals ik al zei, de praktijk is onacceptabel. Het is afschuwelijk, het is barbaars, het is middeleeuws, en het moet onmiddellijk stoppen. En de Verenigde Staten moeten het voortouw nemen, want we kunnen er zeker niet op rekenen dat de Communistische Partij van China dat zal doen.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (8 juli 2023): US Lawmakers Step Up Efforts Against Forced Organ Harvesting in China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.