Sunday, 23 Jun 2024
Chang Seok-yong, voorzitter van het Comité van Koreaanse Kunstcritici. (Lee You-jung/The Epoch Times)

Artikel van Dhr. Li “bevat universele waarheden van de mensheid”: Voorzitter Koreaanse Kunstcritici

Chang Seok-yong, voorzitter van het Comité van Koreaanse Kunstcritici, zei dat hij het artikel “How Humankind Came to Be” van Falun Gong-oprichter Li Hongzhi had gelezen en dat hij het beschouwde als “een geweldig advies van een oudere, en ik denk dat het een les is die alle mensen zouden moeten aanvaarden”.

De heer Chang, dichter, dans- en filmcriticus, wordt door mensen uit de culturele en kunstgemeenschap “de beste cultuur- en kunstcriticus van dit tijdperk” genoemd. Hij is voorzitter geweest van de Korean Film Critics Association, de Korea Branch van de International Federation of Film Critics en de Korean Screenwriters Guild. Hij heeft prijzen ontvangen voor Performing Art & Film Review Criticism, Artist of the Year, Minister of Education and Human Resources, Korea Culture and Arts, Dance Criticism, en de eerste Le Monde Film Criticism.

In een interview met The Epoch Times op 11 maart zei de heer Chang: “Meneer Li’s schrijven bevat universele waarheden van de mensheid, zoals de Bijbel en boeddhistische geschriften … Ik begreep dat hij vertelde dat iedereen aardig moet zijn en goede daden moet verrichten.”

Blijf goed en aardig om gezegend te worden

Meneer Chang hield vooral van de passage: “Dus ongeacht of je rijk of arm bent in het leven, moet je zeker goed doen, je onthouden van slechte dingen, goed en vriendelijk blijven, spiritueel en vroom zijn, en blij zijn om anderen te helpen. En door dit te doen zul je zegeningen en deugdzaamheid opbouwen, en hun beloningen oogsten in het volgende leven,” want, zei hij, “het is het soort geloof en gedrag dat vrede brengt in de wereld.”

“‘God’ is de ene God in het christendom, en ‘God’ is ook een algemene naam voor alle goden in de hemel,” zei hij. “Het schrijven van de heer Li suggereert dat we zegeningen kunnen vergaren door goede en geen slechte dingen te doen terwijl we voortdurend aan God denken, en dat zegeningen een licht kunnen zijn dat de omgeving verlicht, inclusief het welzijn van iemands kinderen, en een vriendelijke invloed, een goede invloed kunnen hebben.”

“Ons leven eindigt niet, zelfs niet als dit leven eindigt, maar het leven is een wereld waarin we geboren worden als we uit de hemel neerdalen, en een tijdje leven,” vervolgde de heer Chang, “en zelfs als het moeilijk is om te leven, als we veel goede dingen doen, kunnen we in het volgende leven geboren worden en gelukkig leven.”

“Als je werkt en je best doet, zul je gezegend worden, ook al is het deze keer niet, en je naaste zal gezegend worden, ook al ben jij het niet,” zei hij en voegde eraan toe: “Ik dacht ik moet veel goede dingen doen in de toekomst.”

‘Mensen waren goed, maar werden hebzuchtig en slecht’

“Ik geloof in het principe van de goede natuur (de theorie van Mencius, een oude Chinese filosoof, dat de menselijke natuur inherent goed is),” zei Chang. “In het begin waren de mensen goed, maar toen werden ze hebzuchtig en werden ze slecht.”

“Je ziet mensen tegen elkaar vechten om hun hebzucht te bevredigen, tegen de stroom in gaan, slechte dingen doen, en uiteindelijk zichzelf te gronde richten,” zei hij, eraan toevoegend dat hij zich zorgen maakt over de “verspreiding van dergelijke gevoelens van doden, stelen en nemen, zelfs van generatie op generatie.”

“Leraar Li zei dat het universum vier stadia doorloopt van vorming, stasis, degeneratie en vernietiging, en wanneer het eindpunt van het vernietigingsstadium is bereikt, is alles opgelost en uitgedoofd,” zei de heer Chang, “Ik ben het ook eens met de implicatie dat als mensen slechte dingen doen, God hen zal vernietigen.”

“Dit artikel herinnert me aan iets dat ik was vergeten toen ik me aanpaste aan de echte wereld,” zei meneer Chang, “en ik heb gezworen dat ik zal proberen de ontberingen van de echte wereld te doorstaan, zodat mijn zonden kunnen worden verzoend.”

Het belang van traditionele waarden

Mr. Chang, die altijd geïnteresseerd is geweest in traditionele religies, zei: “Meneer Li’s schrijven benadrukt het belang van traditie en waarheid. Ik vond het vertrouwd omdat het niet te veel lijkt te verschillen van traditionele oosterse ideeën zoals Boeddhisme en Taoïsme.”

“Ik denk dat er veel overeenkomsten zijn met de traditionele religies van onze voorouders en de wijsheid die uit het verleden is doorgegeven,” zei hij, eraan toevoegend dat het hem deed denken aan wat zijn grootouders hem vroeger vertelden.

“Zij vertelden ons bijvoorbeeld hoe we moesten leven, vroeg komen, geen slechte dingen doen, niet drinken om dronken te worden omdat je fouten zou kunnen maken, maar dat zijn we allemaal vergeten,” zei Chang. “Mensen die zich de traditie herinneren en volgen, zullen zijn schrijven aanvaarden als een trans-regionaal idee, zowel in het Oosten als in het Westen,” zei hij.

“Zijn schrijven systematiseert de kern van traditionele ideeën en traditionele waarden op een diepere manier en geeft concrete richtlijnen,” zei hij, eraan toevoegend: “Het laat ons nadenken over het doel van het leven en de richting van het leven.”

‘Ik hoop dat zijn artikel wijd verspreid en gelezen zal worden’

“Ik hoop dat zijn artikel op grote schaal zal worden verspreid en gelezen,” zei de heer Chang. “Na het lezen ervan zullen mensen herinnerd worden aan het belang van traditionele waarden zoals kinderlijke vroomheid en zich dankbaar voelen tegenover God.”

“Vooral oudere volwassenen zullen zich erin kunnen vinden,” voegde hij eraan toe, “en ik zou het ook aanraden aan mensen die vol wantrouwen staan tegenover andere religies.”

De heer Chang sprak ook de wens uit het artikel aan jongeren voor te stellen. “Naarmate we opgroeien, verliezen we geleidelijk onze kinderlijke onschuld, en in ons sociale leven in groepen zoals scholen, het leger en de werkplek, moeten we soms slechte dingen doen vanwege de situatie waarin we ons bevinden of in de ogen van anderen,” zei hij. “Tegenwoordig worden mensen niet graag gestoord, dus we kunnen ze niet dwingen, maar ik denk dat het goed zou zijn om zijn artikel aan te bieden in een vorm die voor jongeren gemakkelijk toegankelijk is, zoals cartoons of essays.”

“We zijn geboren met de opdracht goede daden te verrichten, dus moeten we onze goede daden opbouwen,” zei de heer Chang, waarbij hij benadrukte dat degenen die hun oorspronkelijke goede aard zijn vergeten, daarnaar moeten terugkeren en goede daden verrichten.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 april 2023): Mr. Li’s Article ‘Contains Universal Truths of Humanity’: Korean Arts Critics President

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.