Sunday, 16 Jun 2024
Beveiligers bewaken een afgesloten woonwijk in Peking op 11 mei 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

CCP gebruikte COVID-19 voor ‘biologische oorlogsvoering’, zegt onderzoeksgroep

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft COVID-19 gebruikt voor biologische oorlogsvoering, volgens een nieuw rapport van negen deskundigen van het in Washington gevestigde Center for Security Policy (CSP).

Generaals, medische deskundigen en deskundigen op het gebied van buitenlands beleid, waaronder Pete Hoekstra, voormalig voorzitter van de Amerikaanse House Intelligence Committee, en gepensioneerd militair luitenant-generaal William “Jerry” Boykin, voormalig ondersecretaris van defensie, hebben bijgedragen aan het rapport, dat in boekvorm verkrijgbaar is op Amazon.

In het rapport, getiteld “De CCP is in oorlog met Amerika”, wordt gesteld dat er geen bewijs is dat COVID-19 een natuurlijk virus is en dat er sterke aanwijzingen zijn dat het virus afkomstig is uit een biologisch wapenlaboratorium van de regering in China. Het stelt ook dat de CCP opzettelijk toeliet dat het virus zich wereldwijd verspreidde door internationale vluchten toe te staan terwijl het reizen binnen China werd geblokkeerd.

Het CSP beschrijft zijn rapport als een “oefening in concurrentie-analyse die de conclusie van de directeur van de nationale inlichtingendienst in september 2021 ten stelligste betwist”.

De pestoorlog

Terwijl Amerikaanse inlichtingendeskundigen in 2021 concludeerden dat zij wellicht nooit met zekerheid zullen weten waar COVID-19 vandaan komt, legt het CSP de schuld ondubbelzinnig bij het Chinese regime.

“Het overgrote deel van het bewijsmateriaal wijst erop dat SARS-CoV-2 in een laboratorium werd geproduceerd”, aldus het rapport. “Peking heeft in ieder geval met moorddadige bedoelingen gehandeld door de ziekte buiten de grenzen van China te verspreiden.”

Als bewijs voor deze beweringen wordt in het rapport gewezen op genetische kenmerken van COVID-19 die niet worden aangetroffen in natuurlijke virussen. Het rapport merkt op dat het Chinese leger een programma voor biologische oorlogsvoering heeft.

Ten slotte wordt benadrukt dat het Chinese regime het binnenlands verkeer heeft beperkt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, maar zijn internationale grenzen open heeft gehouden. Terzelfder tijd kocht het wereldwijd voorraden op van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ofschoon de oorspronkelijke verspreiding van het virus een ongeluk was, was de wereldwijde verspreiding ervan opzettelijk, aldus het rapport. Het waarschijnlijke motief was ervoor te zorgen dat de rest van de wereld in dezelfde mate economisch nadeel zou ondervinden van het virus als China.

De omslag van het rapport “The CCP is at War with America” op Amazon. Screenshot genomen op 5 aug. 2022. (Jackson Elliott/The Epoch Times)

“Het regime van de Chinese leider Xi Jinping zag duidelijk de dwingende noodzaak om ervoor te zorgen dat niet alleen zij economische ontberingen zou lijden in het voordeel van zijn vijanden, met name de Verenigde Staten”, stelt het rapport. “Het actief verspreiden van het virus was dus een middel om economische oorlogsvoering te voeren en de Chinese communisten hebben zich daar met veel wraakzucht voor ingezet.”

Volgens het rapport werkte de CCP aan de verspreiding van zijn COVID-19 quarantaine beleid over de hele wereld, zodat het de pandemie in het voordeel kon doorstaan. De schade die de COVID-19 maatregelen toebrachten aan de Amerikaanse economie heeft de CCP een voorsprong gegeven.

“Een van de belangrijkste begunstigden van een dergelijk economisch trauma zou de Chinese Communistische Partij zijn”, aldus het rapport.

Wapens naar keuze

In het rapport staat ook dat het Chinese regime een geschiedenis van biologische oorlogsvoering heeft. In het begin van de jaren negentig zei generaal Chi Haotian tegen China’s biologische wapenprogramma dat het moest proberen de Verenigde Staten te ontvolken door het gebruik van niet-destructieve wapens, zodat China de VS kon overnemen, aldus het rapport. Maar China hield dat plan geheim.

“Op dit moment is het niet de tijd om openlijk te breken met [Amerika]”, zei Chi. “Onze hervormingen en openstelling voor de buitenwereld zijn nog steeds afhankelijk van hun kapitaal en technologie.”

Biologische wapens zouden China’s weg naar wereldheerschappij kunnen zijn, aldus het rapport. Chinese militaire tijdschriften hebben openlijk artikelen gepubliceerd over genetisch gerichte biologische oorlogsvoering. China heeft genetische gegevens over buitenlanders verzameld, terwijl het de genetische profielen van Chinezen nauwlettend in de gaten houdt, aldus het rapport.

“Als Chinese wetenschappers erin slagen ziekteverwekkers te ontwerpen die alleen op buitenlanders zijn gericht, kan de volgende kiem, virus of microbe uit China het einde betekenen van niet-Chinese samenlevingen”, aldus het rapport.

“Xi zal de eerste opperbevelhebber zijn die een wapen bezit dat wereldwijde Chinese heerschappij mogelijk maakt”, staat er.

In het rapport wordt gesuggereerd dat dodelijke slachtoffers van COVID-19 buiten China als “moordslachtoffers” moeten worden beschouwd.

Het document bevat verschillende conclusies, waaronder dat de CCP en degenen die met deze partij hebben samengespannen verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de gevolgen van de pandemie; dat de regering de kwetsbaren geen vaccinatieplicht mag opleggen; dat de Verenigde Staten afschrikmiddelen moeten ontwikkelen tegen Chinese biowapens; en dat toekomstige volksgezondheidsmaatregelen niet het Chinese totalitaire lockdown-advies moeten volgen.

“Wij mogen nooit meer toestaan dat onze grondwettelijke vrijheden worden ontzegd onder het voorwendsel van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, vooral niet op aandringen van buitenlandse mogendheden, laat staan van onze aartsvijand.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (5 augustus 2022): CCP Used COVID-19 for ‘Biological Warfare,’ Research Group Says

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.