Sunday, 23 Jun 2024
Voorzitter van de Congressional-Executive Commission on China Rep. Chris Smith (R-N.J.) spreekt tijdens een persconferentie over de implicaties van de Safeguarding National Security Bill (artikel 23-wetgeving) in de House Triangle bij het Amerikaanse Capitool in Washington op 22 maart 2024. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

De CCP komt weg met moord terwijl de VN toekijkt

“Overal waar je kijkt, is het erg en wordt het erger en ze doen er bij de Verenigde Naties alles aan om het in de doofpot te stoppen.”

WASHINGTON-De Chinese Communistische Partij komt weg met moord terwijl ze haar tentakels uitbreidt in internationale instellingen zoals de Verenigde Naties om kritiek uit de weg te ruimen, aldus afgevaardigde Chris Smith (R-N.J.).

“Ze komen weg met letterlijk moord terwijl iedereen het ziet, en te veel landen aanvaarden of vermijden de kwesties waar China berucht om is,” vertelde hij aan The Epoch Times, verwijzend naar de onderdrukking van religieuze vrijheid en het wijdverbreide gebruik van marteling door het regime.

“Overal waar je kijkt, is het erg en wordt het erger en ze doen er bij de Verenigde Naties alles aan om het in de doofpot te stoppen.”

Dhr. Smith, die voorzitter is van de Amerikaanse Congressional-Executive Commission on China, zat op 10 april een hoorzitting voor waarin de decennialange pogingen van Peking om het VN-systeem te ondermijnen werden onderzocht.

De Verenigde Staten blijven de grootste geldschieter voor de V.N.; ze droegen maar liefst 18 miljard dollar bij in 2022 – het laatste jaar waarover volledige gegevens beschikbaar zijn.

Ondanks deze buitensporige betalingen heeft de vrijgevigheid van de Verenigde Staten zich niet vertaald in een evenredige invloed binnen de VN in vergelijking met de invloed van China.

Chinese ambtenaren staan aan het hoofd van vier van de 15 gespecialiseerde agentschappen van de V.N. en vanaf 2020 hebben ze plaatsvervangers in negen andere agentschappen. Leidinggevende rollen bij de V.N. blijken een handig hulpmiddel voor Peking wanneer de eigen belangen op het spel staan.

In 2017 gaf Wu Hongbo, op dat moment de ondersecretaris-generaal van het ministerie van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Zaken, het beveiligingspersoneel van het VN-hoofdkwartier in New York opdracht om een prominente Oeigoerse activist het gebouw uit te zetten.

“Als Chinese diplomaat kunnen we niet zorgvuldig genoeg zijn als het gaat om kwesties met betrekking tot China’s nationale soevereiniteit en nationale belangen,” vertelde hij de Chinese staatszender CCTV in een later interview.

Een Chinese ambtenaar die leiding geeft aan het VN-orgaan voor de burgerluchtvaart zou eind 2016 een cyberaanval in de doofpot hebben gestopt die in verband werd gebracht met Chinese staatshackers. Chinese afgevaardigden hebben Chinese activisten lastiggevallen door hen te fotograferen en te filmen op het terrein van de V.N. en hebben geprobeerd om mensenrechtengroepen die kritisch staan tegenover Peking te verhinderen om de raadgevende status van de V.N. te krijgen.

In 2019 onderbrak een Chinese vertegenwoordiger tot twee keer toe de getuigenis van de Hongkongse pro-democratische zangeres Denise Ho, die een beroep deed op de VN om de vrijheden van haar stad te helpen beschermen tegen de inmenging van Peking.

Dhr. Smith was vooral gefrustreerd over het feit dat het regime zitting heeft in de Mensenrechtenraad van de V.N., die mensenrechtenwaarnemers selecteert, terwijl Peking consequent internationale verzoeken blokkeert – ook van hem – om onafhankelijk onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen ter plaatse.

Nadat het wetsvoorstel van dhr. Smith tegen het gedwongen oogsten van organen – gericht tegen het doden van gewetensgevangenen door het regime voor hun organen – vrijwel unaniem door het Huis was aangenomen, stuurde een ambtenaar van de Chinese ambassade een boze e-mail waarin hij ontkende dat het misbruik ooit heeft plaatsgevonden.

Internationale experts weerleggen de beweringen van het Chinese regime al jaren. Een onafhankelijk tribunaal in Londen voerde een jaar lang onderzoek uit en concludeerde dat dergelijke misdaden in China al jaren “op grote schaal” plaatsvinden.

De wetgever vroeg vervolgens om een bezoek aan Xinjiang, de noordwestelijke Chinese regio die nu wordt geassocieerd met massale detentiekampen voor Oeigoeren, maar kreeg totaal geen antwoord van de Chinese ambassade, zei hij tijdens de hoorzitting.

De V.N. heeft het gedwongen oogsten van organen maar één keer in het openbaar genoemd.

Dat gebeurde in 2021 toen meer dan 10 mensenrechtenexperts, waaronder speciale rapporteurs van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de V.N. en leden van een werkgroep over willekeurige detentie, zeiden dat ze “zeer gealarmeerd waren door berichten over vermeende ‘orgaanoogst’ gericht tegen minderheden, waaronder Falun Gong beoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen, in detentie in China.”

De Epoch Times heeft contact opgenomen met de V.N. over de kritiek van dhr. Smith en de gehoorde getuigen, maar kreeg geen antwoord voor het ter perse ging.

Moreel falen

De intimidatie van Peking heeft blijkbaar gewerkt, want er zijn nu VN-functionarissen die het vuile werk opknappen.

Volgens uitgelekte documenten en een klokkenluider hebben hoge VN-functionarissen op aanvraag namen van dissidenten doorgegeven aan Chinese afgevaardigden.

Taiwan krijgt geen stem op het VN-platform. Onder Chinese druk stelde voormalig VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet een langverwacht rapport over Xinjiang uit tot enkele minuten voor haar ambtstermijn afliep. Tijdens een veel bekritiseerde reis naar China, maanden voordat ze haar functie neerlegde, roemde ze het regime omdat het de armoede zou hebben uitgeroeid.

Andrew Bremberg, een voormalige vertegenwoordiger van de VS bij de V.N. in Genève, herinnerde zich met ergernis dat de hoogste VN-functionarissen op het gebied van volksgezondheid de propaganda herhaalden en met veel tamtam pronkten met de schare informatie die ze vroeg in de pandemie uit Peking kregen.

Ambassadeur Andrew Bremberg, voorzitter en CEO van de Victims of Communism Memorial Foundation, spreekt tijdens een wake bij kaarslicht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, in Washington op 2 juni 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vertelde tijdens een vergadering in die periode over hoe moeilijk het was om gegevens uit China te krijgen, aldus de voormalige ambassadeur.

“Maar vlak na hun gesprek over het gebrek aan transparantie, prees Ghebreyesus het Chinese regime voor het stellen van een nieuwe norm in de reactie op een uitbraak van COVID. Dat was het morele falen van de WHO-leiding in die periode,” zei de voormalige ambassadeur tijdens de hoorzitting. “En helaas voelt in veel gevallen het leiderschap van veel van deze VN-organen zich geïntimideerd, wanneer ze de kwesties van China aan de orde stellen. Ze voelen zich bang.”

Pro-autoritaire vooringenomenheid

Chinese functionarissen hebben ook jarenlang geprobeerd om partijretoriek zoals de “Xi Jinping gedachte” en win-win samenwerking op het gebied van mensenrechten in VN-resoluties te laten doorklinken en ze slaagden hierin vanwege de “apathie en onwetendheid van democratische landen”, aldus Kelley Currie, die bij de VN in verschillende agentschappen heeft gewerkt op het gebied van mensenrechten, humanitaire hulp en vrouwenkwesties.

Toen ze in 2017 bij de Economische en Sociale Raad van de VN kwam, begon ze met het signaleren van dergelijke bewoordingen en organiseerde ze bijeenkomsten met andere delegaties om duidelijk te maken dat de Verenigde Staten dergelijke formuleringen niet zullen toestaan.

“Al deze pogingen om te zeggen dat China bijdraagt aan dit systeem door het gedachtegoed van Xi Jinping – zijn krankzinnig als je erover nadenkt,” vertelde ze aan The Epoch Times. “Maar heel weinig mensen staan erbij stil en trekken het in twijfel.”

“Het leiderschap van de V.N. doet dat in ieder geval niet,” zei ze.

De Amerikaanse ambassadeur voor de Economische en Sociale Raad bij de V.N. Kelley Currie spreekt tijdens een vergadering van de V.N. Veiligheidsraad over Syrië in het hoofdkwartier van de V.N. in New York City op 22 februari 2018. (Reuters/Brendan McDermid)

“Ze accepteren dit zonder enige vorm van kritiek als normaal, terwijl ze het van niemand anders als normaal zouden accepteren,” zei ze.

Ze herhalen dergelijke taal, opzettelijk of onbewust omdat ze denken dat het hen helpt om dichter bij Peking te komen, zich niet realiserend dat het regime hen gebruikt.

Ze zei dat ze het ziet als een problematische asymmetrie: Bang om de toegang tot autoritaire landen te verliezen, zeggen deze internationale organisaties “aardige dingen over het slechtste volk in het openbaar en gemene dingen over democratisch verkozen leiders.”

En Peking is slim genoeg om zo’n “pro-autoritaire vooringenomenheid binnen de V.N.” in zijn voordeel te gebruiken.

“Ze zien de V.N. heel erg als een megafoon om hun eigen verhalen uit te vergroten,” zei ze.

Kathy Manning (D-N.C.) zei dat ze de ingevoerde taal alarmerend vond.

“We moeten andere landen voorlichten over dat taalgebruik en waarom het gevaarlijk is,” vertelde het vice-raadslid van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan The Epoch Times. “Het toestaan van Chinese invloed om verder door te dringen in het systeem van de V.N.,” zei ze, “is niet anders dan het overdragen van de normbepalende bevoegdheden aan Peking.”

Kathy Manning (D-N.C.) spreekt tijdens een persconferentie over nieuwe wetgeving ter ondersteuning van Holocausteducatie in het hele land in het Capitool van de V.S. op 27 januari 2023. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Om terug te slaan moeten de Verenigde Staten net zo agressief optreden als het Chinese regime en momenteel is er een unieke gelegenheid om dit te doen, aldus Bremberg.

“In de EU heeft de Russische invasie in Oekraïne hen wakker geschud uit hun verdwaasde sluimering,” vertelde hij aan NTD, een ander mediakanaal van The Epoch Times. “Ik denk dat ze nu inzien: ‘Oké, niet alleen de mensenrechtenschendingen, maar ook de potentiële geopolitieke agressie van China is erg reëel.'”

Dhr. Smith zei ongeveer hetzelfde.

“[Xi’s] ontwerp voor de wereld is dictatuur, en hij zal zeker niet stoppen bij Taiwan,” zei hij. “Dit is een dictatuur op steroïden.”

Hij riep op tot een “nieuwe dosis intellectuele eerlijkheid, vooral bij de V.N.”

Het duurde jaren en vele vergaderingen voordat mevr. Currie enige verandering teweeg kon brengen. Maar tegen de tijd dat ze in 2021 vertrok, begonnen sommige landen de kant van de Verenigde Staten te kiezen, zei ze, en stopte het Chinese regime uiteindelijk met proberen.”

“Als we duidelijk zijn en de zaken duidelijk uitleggen, kunnen er veel goede dingen gebeuren,” zei ze tijdens de hoorzitting.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 april 2024): CCP ‘Getting Away With Murder in Plain Sight’ With UN Acquiescence, US Panel Chair Says

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.